RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION"

Transkript

1 RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade København EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav (MK) skal accepteres/opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. 1. Mindstekrav (MK) til leverancer MK ID Mindstekrav er nedenfor beskrevet i bullets. Herunder er kravet suppleret med uddybende beskrivelse af yderligere relevante forhold og/ eller forudsætninger. 1.1 Udviklingsværktøjer De eksisterende apps er i dag udviklet i henholdsvis Eclipse (Android apps https://eclipse.org/) og X-code (IOS https://developer.apple.com/xcode/). Det overordnede projektautomatiseringsværktøj er Gradle (http://www.gradle.org/) til styring af diverse projekter til de respektive platforme. Arbejdet skal fortsætte i disse værktøjer eller tilsvarende med samme eller forbedret funktionalitet. Leverandør stiller de fornødne licenser til rådighed, inden for de nødvendige udviklingsværktøjer. Det er Leverandørs ansvar, ifm. med design af de enkelte opgaver, at identificere og beskrive evt. særlige plugins, eller behov for særlige tilføjelsesprogrammer mv. Udgifter hertil skal prissættes i forbindelse med den enkelte udviklingsopgave. Det vil til enhver tid være et krav, at der kan videreudvikles på de allerede etablerede apps, givet at Leverandør, i samarbejde med Kunden ønsker at afvige fra de ovenfor nævnte værktøjer. 1.2 Leverandør skal sikre, at alle versioner bevares i et forsvarligt repository (depot). Kunden anvender i dag Github (https://github.com/). Det forventes, at Leverandør varetager den daglige vedligeholdelse af værktøjet såfremt der opstår behov for ændringer hertil f.eks. opgraderinger etc. Udgifter forbundet hertil afholdes af Kunden for Leverandørs sædvanlige takster. Hvis Leverandør ønsker at ændre værktøjet for kildekode depot, skal dette ske efter aftale med Kunden. Kunden stiller som udgangspunkt værktøjer til kildekodeopbevaring til rådighed for Leverandør, herunder udgifter til licenser og lign.

3 3 af Opgaveoverblik skal håndteres via Confluence - fra Atlassian.com Confluence bruges i dag til styring af overordnede arbejdsopgaver og tidsplaner (sprints og mindre opgaver), opgavebeskrivelse og tilhørende tilbudsgivning, fælles overblik over faktureringer (og samlede forbrug), samt dokumentation af de leverede apps (som en slags Wiki). Confluence bruges også til beskrivelse af alle faste tekster i app en. Eksempelvis er det her om-teksten, info-tekster og signaturforklaringer findes og redigeres. Det er også i Confluence at de forskellige regler for hvordan app en skal fungere (funktionerne) beskrives. Det kan eksempelvis være regler for opdateringsfrekvenser. 1.4 Opgavehåndtering skal foregå i Jira - fra Atlassian.com Jira benyttes til detaljeret beskrivelser af alle udviklingsopgaver (opgave breakdown og fejlrettelser) samt prioritering af indsatser i aktive og fremtidige sprints. Udviklingsønsker kan også blive beskrevet her, hvorefter Leverandør laver tilbudsbeskrivelse og estimeret tidsforbrug i Confluence. Hvis opgaven igangsættes, flyttes opgaven til det relevante sprint. Det forventes, at Leverandør benytter eller tillærer sig systemet vederlagsfrit. Det vil være muligt at benytte en tilsvarende løsning leveret af Leverandør, såfremt løsningen stilles til rådighed uden yderligere omkostninger, og at alt det nuværende indhold flyttes hertil vederlagsfrit af Leverandøren, samt vederlagsfrit giver relevante personer hos Kunden en basisintroduktion til systemet. 1.5 Værktøj til at sikre og forbedre stabilitet af apps Til rapportering og analyse af appstabilitet benyttes i dag Bugsense (efterfølgende Mint Express Splunk) til automatisk at indsamle oplysninger om app nedbrud på de respektive versioner og platforme app en er publiceret på. På den måde kan der hurtigt tages hånd om nedbrud og fejl som efterfølgende udbedres. Leverandør skal have erfaring med bugreporting svarende til ovenstående værktøj. Kunden stiller som udgangspunkt værktøjer til automatisk bugreporting til rådighed for Leverandør, herunder udgifter til licenser og lign. Leverandør skal varetage den daglige vedligeholdelse af værktøjet, såfremt der opstår behov i for ændringer hertil f.eks. opgraderinger etc. Udgifter forbundet hertil afholdes af Kunden for Leverandørens sædvanlige takster. 1.5 Leverandøren skal kunne yde support via telefon i hastesager. Support skal som minimum være tilgængelig på hverdage mellem 8-16.

4 4 af 6 2. Mindstekrav (MK) til IT-ressourcer/ressourcekategorier MK ID 2.1 Leverandøren skal sikre, at de tilbudte IT-ressource besidder kompetencer inden for de efterspurgte opgaver. Såfremt Kunden anmoder Leverandøren om at udføre opgaver, der kræver kompetencer, som tiltænkte IT-ressource ikke besidder f.eks. fordi der er tale om opgaver, der kun bør varetages af ressourcer med en større eller anden specifik teknisk erfaring end tiltænkte IT-ressource er IT-ressourcen forpligtet til loyalt og uden ophold at rådgive Kunden herom. 2.2 Såfremt Leverandøren bliver bekendt med forhold hos Kunden, der udgør sikkerhedsrisici, økonomiske risici og/eller risici i forhold til effektiv anvendelse/drift, er Leverandøren forpligtet til uden ophold at rådgive Kunden herom. 2.3 De konkrete IT-ressourcer skal have kendskab til udviklingsværktøjer og redskaber der er relevante for de konkrete udviklingsopgaver. De konkrete IT-ressourcer skal have konkret erfaring med at udvikle i de relevante udviklingsværktøjer. De konkrete IT-ressourcer skal i udviklingen og den løbende dokumentation heraf kunne følge god skik og særlige standarder for Teknologiområdet. De konkrete IT-ressourcer skal kunne udvikle målepunkter f.eks. for testforløb, samt til brug for senere videreudvikling og rådgive om disse muligheder. 2.4 Kompetencekrav Udvikler Leverandøren er til enhver tid ansvarlig for at de for opgaven konkrete udførende ITressourcer besidder de rette kompetencer til at udføre opgaven. Udvikler skal besidde dybtgående teoretisk og praktisk erfaring inden for det konkrete udbudte teknologiområde. 2.5 Kompetencekrav Seniorudvikler Leverandør er til enhver tid ansvarlig for at de for opgaven konkrete udførende ITressourcer besidder de rette kompetencer til at udføre opgaven. Seniorudvikler skal besidde dybtgående teoretisk og tværgående praktisk erfaring inden for det konkrete udbudte teknologiområde. Har mindst 5 års dokumenteret erfaring med løsning af tilsvarende/relevante opgaver, herunder opgaver inden det udbudte teknologiområde. Har bred og lang dokumenteret erfaring i at samarbejde med individer, grupper og organisationer i forbindelse med opgaver, der ligger inden for det udbudte teknologiområde.

5 5 af 6 Deltager i alle for udviklingsopgaven kritiske faser, herunder design, udvikling og test. 2.6 Kompetencekrav It-arkitekt/strategisk rådgiver Leverandør er til enhver tid ansvarlig for at de for opgaven konkrete udførende ITressourcer besidder de rette kompetencer til at udføre opgaven. Har mindst 5 års dokumenteret erfaring med løsning af tilsvarende/relevante opgaver, herunder opgaver inden det udbudte teknologiområde. Dybtgående teoretisk og praktisk orienteret indsigt i udbudte teknologiområde, herunder kendskab til relevante it-systemer og snitflader, deres indbyrdes relationer og deres individuelle egenskaber i det konkrete IT-miljø. Demonstrerer en analytisk og systematisk tilgang til opgaveløsning og samarbejdet generelt set. Har effektive kommunikations- og dokumentationsevner. Planlægger og monitorerer milepæle og for opgaven kritiske faser. Forstår at sætte IT arkitektur ind i en forretningsmæssig strategisk kontekst, således at de arkitekturmæssige valg understøtter Kundens overordnede strategiske målsætninger. Formår at rådgive Kunden i forhold til fremtidig strategi på app-udviklingsområdet. 2.7 Der skal vedlægges CV på de for samarbejdet tilbudte IT-ressourcer. For så vidt angår seniorudvikler og It-arkitekt/strategisk rådgiver kan der tilbydes samme ressourcer, såfremt de besidder ovennævnte mindstekrav til kompetence. Der kan dog ikke tilbydes differentierede priser på samme udvikler. 3. Casebeskrivelse til besvarelse af underkriteriet kvalitet ID Casebeskrivelse Herunder følger Kundens casebeskrivelse. Leverandør skal besvare casen i Rammeaftalebilag B Tilbudsbesvarelse. 3.1 Kunden har igennem flere år arbejdet med apps til mobile enheder og sender nu det løbende udviklingsarbejde for de trafikantrettede apps i udbud. Denne anledning giver mulighed for at revurdere apps, om de kan forbedres, eller om der skal tænkes helt om i den fremadrettede måde at udvikle på. Her tænkes både fra et brugermæssigt synspunkt men også rent teknologisk i forhold til at mobilområdet er i hastig udvikling. Kunden udvikler de mobile tjenester med henblik på at kunne give trafikanterne trafikinformation, der er rettidig, korrekt og specifik for deres geografiske placering, samt gør det muligt at lave data-/informationsindsamling fra trafikanterne.

6 6 af 6 Kunden ønsker at lave nytænkende og brugervenlige tjenester med en høj grad troværdighed og brugertilfredshed. Leverandør skal beskrive, hvordan disse ønsker kan opnås - i form af en tydelig beskrivelse af udviklingsforløbet, som skal kunne realiseres inden for en beløbsramme af ca kr. Udviklingsforløbet Leverandør skal beskrive forløbet herunder samarbejdet fra idé til færdig app. Ud over beskrivelsen af forløbet forventes det, at Leverandør beskriver hvordan Leverandør vil håndtere de enkelte processer i forløbet i samarbejde med Kunden, så som ideudvikling, design, udvikling, test etc. Idéoplæg til App Leverandøren skal præsentere idéoplæg, der opfylder Kundens ønsker og samtidigt opfylder nedenstående rammer for mobile trafikinformationstjenester. Rammer for mobile trafikinformationstjenester: Tjenesten skal levere information med trafikanten i centrum, sikre kvalitet, gode data, hurtig performance og værdi for brugerne, samt en klar og professionel signalering af Kundens i design og opbygning. Hjælpe/forbedre fremkommelighed ud fra trafikantens position Tjenesten skal tilgodese trafikantens individuelle behov Må ikke kompromittere trafiksikkerheden

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder Anbefales af: V. 1.1. 29-10-2012. CS/SP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Tilbud... 4 3. Anvendelse

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Virk samarbejdsvilkår

Virk samarbejdsvilkår Virk samarbejdsvilkår April 2015 Version 1,0 0 Indhold: 1. Baggrund og formål 2 2. Godkendelse og senere ændringer af samarbejdsvilkårene 3 3. Gyldighedsområde 3 4. Samarbejdsvilkår 3 4.1. Organisering

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere