Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen"

Transkript

1 M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Cvr-nr.: E-post

2 Morgendagens distribution af kort- og geodata. Hvad der for blot nogle få år siden synes umuligt, er i dag blevet virkelighed. Internettet og de øvrige moderne kommunikationsmidler har opfyldt vores drømme: Nu kan vi lave prisbillige IT-løsninger, hvor slutbrugeren altid arbejder med de mest aktuelle data - uanset hvilken virksomhed eller myndighed der er kilden til data. Nu kan vi integrere data fra flere forskellige kilder og præsentere dem samlet i en simpel IT-løsning - uden at slutbrugeren skal bekymre sig om teknikken. Tilmed kan vi nu lave IT-løsninger der virker - uanset om man er på kontoret, på farten eller i marken. Internet browseren er blevet det nye, fælles værktøj til at indhente, integrere og arbejde med informationer fra en vilkårlig kilde, et hvilket som helst sted på hele jordkloden. IT-udviklere kan nu lave løsninger, som når ud til mange flere brugere og helt nye brugergrupper, i deres eget miljø, på tværs af hardware- og operativsystemer. Denne udvikling i retning af distribueret behandling af informationer vil naturligt nok sætte sit præg på kort- og geodataområdet. Vi står endnu kun ved begyndelsen og kan måske stadig have svært ved at gætte på, hvad der kommer efter, og hvor det vil ende. Sikkert er det dog, at den nye teknologi kan give geodataområdet et tiltrængt løft og en enestående mulighed for at modernisere, forenkle og billiggøre de IT-løsninger, der for alvor skal give samfundet en nyttevirkning af sine kort- og geodata. Hvad er Kortforsyningen? Kortforsyningen er en ny distributionsform af Kort & Matrikelstyrelsens (KMS') kort- og geodata i overensstemmelse med intentionerne om en rationel og moderne digital forvaltning. Kortforsyningen er et on-line geodata varehus, som giver en veldefineret og simpel adgang til den aktuelle og senest ajourførte udgave af KMS' kort- og geodata. Kortforsyningen er en API (Application Program Interface) der tilgås via internettet, og som tilbyder en række velbeskrevne "services" til de IT-udviklere der fremstiller internetbaserede løsninger til bestemte slutbrugere eller grupper af slutbrugere. Kortforsyningen betyder, at en IT-udvikler kan benytte kort- og geodata fra KMS som en integreret del af en slutbrugerløsning i en Internet browser (http-klient). En udvikler kan således inkludere et eller flere kortværk i en løsning, præcis som det passer sig for den givne applikation, opgave og kunde. Kortforsyningen er i første omgang målrettet mod løsninger som henvender sig til den offentlige forvaltning, større private virksomheder og koncessionerede selskaber, dvs. primært til brugergrupper som allerede i dag anvender Kort & Matrikelstyrelsens data og produkter. Med Kortforsyningen ønsker Kort & Matrikelstyrelsens at imødekomme de mange ønsker fra forskellige kunder og private samarbejdspartnere om at få adgang til vore kort- og geodata via Internettet via en åben og standardiseret snitflade. Side 2 af 6

3 Kortforsyningen bygger på Internationale standarder. Version 1 af Kortforsyningen understøtter således "OpenGIS Consortiums" (OGC) standard for Web Map Services (WMS) version for bl.a. TOP10DK og Det digitale Matrikelkort. Andre kortværker baseret på rasterdata (rasterkort) er tilgængelige i en tilnærmet API baseret på WMS. Kortforsyningen er kendetegnet ved at være landdækkende i både store og små målforhold samtidig med at den tilbyder egne opsætninger af forskellige kortværk. Der er fx valgfrihed mellem en lang række af temaer i TOP10DK, hvorved lige netop det bedst egnede kortmateriale for en given situation kan sammensættes. Det matrikulære tema for København og Frederiksberg kommuner er dog ikke tilgængeligt. Foruden forskellige kortværk tilbyder Kortforsyningen en række services, som gør applikationsudviklingen nemmere og samtidig muliggør anvendelse af adresser, stednavne, matrikelnumre mm. for brugerne af de applikationer som etableres. Endvidere tilbydes en service hvori man kan transformere data mellem de forskellige typer af danske projektioner UTM_EUREF89. Hvori består fordelene ved at anvende Kortforsyningen? Kortforsyningen betyder, at mindre institutioner, kommuner og virksomheder, kan tilbyde alle sagsbehandlere og borgere IT-løsninger med "en geografisk dimension" i form af et kort, som baggrund for virksomhedens eller kommunens egne informationer. Kortet kan vel og mærke tilbydes uden at investere store resurser i datalagring, maskinel, programmer eller specialviden. De forskellige kortværk tilbydes i Kortforsyningen i en færdig opsætning baseret på de seneste informationer, som Kort & Matrikelstyrelsens råder over. Brugeren behøver derfor ikke at tænke på opdateringer de enkelte kortværk vil altid være så ajour som specifikationerne afkræver dem. Sædvanligvis vil opdateringerne være baseret på kvartalvis opdateringer. Kortforsyningen kan indgå i applikationer på Internet eller på brugernes eget "Intranet", hvor kortet kan anvendes som baggrund for egne data eller for data hentet fra andre tjenester som er tilgængelige over Internettet, fx "Den Offentlige Informationsserver". Kortmaterialet kan derfor nemt indgå i en byggesag, visualisering af skoledistrikter eller lokalplaner, belyse behovet for ældreomsorg eller noget helt tredje. IT-løsninger som benytter kortforsyningen vil typisk være Internet browser-baserede applikationer, som opbygges og vedligeholdes på en webserver og som kun aktiveres når den enkelte bruger har behov for det. Det betyder at vedligeholdelse, programopdateringer og almindelig overvågning af systemet kan ske et sted, hvilket gør løsningen enkel og billig for både udvikler og bruger. Kortforsyningen anvender en ensartet geografisk reference (UTM_EUREF89), som med fordel kan anvendes af hele den offentlige administration i Danmark. Dette sikrer geografisk samarbejde og koordinatmæssig overensstemmelse alle parter imellem. Kortforsyningen kan også indgå i løsninger til håndholdte PDA ere eller Note Books, hvis de har adgang til Internettet via f.eks. en mobiltelefon. Specielt til de håndholdte computere og andre bærbare nye devicer kan brugen af GPS og adgang til Internettet give nye muligheder. Hele Danmark i lommen! Side 3 af 6

4 Hvilke typer af Kort og geodata kan der hentes fra Kortforsyningen? I Kortforsyningen omtales kortdata, som hørende til enten en vektortjeneste eller en rastertjeneste. Ved vektortjenesten skal forstås, at data hentes fra en database hvori alle kortobjekter er beskrevet ved hjælp af koordinater. Ved anvendelse af vektortjenesten er der er mulighed for selv at have indflydelse på hvad der skal med i en given præsentation (udeladelse af nogle uvæsentlige informationer) og at kortværket kan skaleres indenfor nogle prædefinerede grænser. Yderlige kan der nemt arbejdes med transparente baggrundsfarver hvorfor data kan bruges ovenpå f.eks. et billede (orthofoto). Med rastertjenesten skal forstås, at data hentes fra et landsdækkende grid, hvor det enkelte kortværk er udlagt med et bestemt udseende og med en fast opløsning (pixelstørrelse) i meter. Rastertjenesten har den store fordel at kortmaterialerne fra Kort & Matrikelstyrelsen er let genkendelige og fremtræder med et forventeligt udseende. Imidlertid lader disse kortmaterialer sig ikke så let anvende med transparente baggrundsfarver og er sværere at skalere med et pænt resultat. Kortforsyningen kan tilbyde opslag i følgende kortværk: Vektordata: TOP10DK i 2 faste opsætninger (prædefinerede udseende) Det Digitale Matrikelkort i én fast opsætning Topografisk Ejendomskort i én fast opsætning Rasterdata: Danmark Oversigtskort Danmark 1: Danmark 1: Danmark 1: Danmark 1: Danmark 1: Danmark 1: Danmark 1: Danmark 1: Danmark 1: Historiske Kort Foruden selve kortmaterialerne tilbydes en række supplerende services, som et supplement for yderligere hurtig implementering af en slutbrugerløsning. Sammen med flere af de kortværk der indgår i Kortforsyningens vektortjeneste forefindes nøgler, der giver adgang til en række af informationer fra bl.a. TOP10DK og Matrikelregisteret. Find UTM_EUREF89 koordinat på stednavn (GeoNøgle_S) Find UTM_EUREF89 koordinat på adresse (GeoNøgle_A) Find UTM_EUREF89 koordinat på Matrikelnummer (GeoNøgle_M) Find UTM_EUREF89 koordinat på koordinat i andet system (F.eks. S34 / S45) Find Kommunekode (GeoNøgle K) Side 4 af 6

5 Find Postnummer (GeoNøgle P) Find Vejkode (Geonøgle V) Find Ejerlav i kommune (GeoNøgle EK) Find Ejerlavskode (GeoNøgle E) Find Matrikelnumre i Ejerlav (GeoNøgle EM) Find Matrikelnummer ved Northing/Easting (GeoNøgle O) Hvad sendes retur fra Kortforsyningen? Adgang til data tilbydes som nævnt tidligere i en Web Map Service (WMS). Uanset om det er vektortjenesten eller rastertjenesten der spørges på, vil resultatet af en forespørgsel på et kort være et rasterbillede i et af 2 følgende raster filformater: PNG eller JPEG. Resultatet kan frit vælges i billedstørrelse: 1*1 og 1200*1200 pixler. Hvis klienten rekvirerer kortdata fra vektortjenesten har denne mulighed for selv at specificere, hvilket kortmæssigt indhold det returnerede rasterbillede skal have. Data kan således hentes med et bestemt antal lag og i en selvvalgt optegningsrækkefølge. Endvidere kan der spørges i rasterbilledet hvorved der kan fås oplysninger om forskellige typer af attribut information. Denne kan være både af typen størrelse på et areal eller hus eller det kan være uddybende informationer om en adresse eller en matrikel. Rekvireres der kortdata fra rastertjenesten er kortets udseende på forhånd defineret og fastlåst fra Kort & Matrikelstyrelsen. Der er ikke mulighed for at zoom ind / ud, og de enkelte kortværk vil altid være i én og samme opløsning. Efterfølgende er et ex. på et kald til rastertjenesten hvor der forespørges på et kortudsnit i JPEG format fra kortværket Danmark 1: i området begrænset af utm- koordinaterne , , , og vist med billedstørrelsen 462*370 pixler: S=EPSG:32632&BBOX=594478, ,603788, &WIDTH=462&HEIGHT=370&FORM AT=JPEG Kaldet til de 2 tjenester har hver sin egen notation, hvorfor der her henvises til de enkelte tjenesters egen dokumentation for yderligere uddybning. Hvad koster det? Betaling for anvendelse af Kortforsyningen består af 2 elementer: Betaling for datarettigheder Betaling for datadistribution Har kunden i forvejen en brugsret til data skal denne betale for datadistributionen via Kortforsyningen. Der er også mulighed for at indgå en abonnementsaftale med en begrænset rettighed til at få kortdata leveret via Kortforsyningen. For yderlige information om priser og rettigheder henvises til Kundekontoret i Kort & Matrikelstyrelsen. Side 5 af 6

6 Kortforsyningen har sin egen hjemmeside på adressen Side 6 af 6

CBkort brugervejledning

CBkort brugervejledning CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort 4 3.1 Sidens opbygning 4 3.1.1 Kortet

Læs mere

Anvendelser af mobil GIS

Anvendelser af mobil GIS Anvendelser af mobil GIS GIS i marken 4. juli 2003 Morten Ødegaard Nielsen s973466 Anvendelser af Mobil GIS Morten Ødegaard Nielsen Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Indledning... 4 3 Standarder...

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Indledning 4 Hvorfor geografisk infrastruktur? 5 Indsamling 6 Behandling 10 Distribution 14

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION FORSLAG TIL GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 I ØJENHØJDE

GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION FORSLAG TIL GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 I ØJENHØJDE KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE FORSLAG TIL GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 GEOGRAFISK INFORMATION I ØJENHØJDE GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Specifikke bemærkninger til Konkurrencestyrelsens høringsnotat af 9.5.2006

Specifikke bemærkninger til Konkurrencestyrelsens høringsnotat af 9.5.2006 Kort & Matrikelstyrelsen den 24.05.2006 Specifikke bemærkninger til Konkurrencestyrelsens høringsnotat af 9.5.2006 Nedenfor er anført Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) væsentligste punkter til Konkurrencestyrelsens

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Værdistyret informationsarkitektur til GIS

Værdistyret informationsarkitektur til GIS Værdistyret informationsarkitektur til GIS Standard for design og udvikling af Kort & Matrikelstyrelsens GIS- og kartografiydelser Kort & Matrikelstyrelsen version 1.0 19. februar 2007 2 Kort & Matrikelstyrelsen,

Læs mere