Vi udvikler og bevarer nybyggeri og bygningsarv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi udvikler og bevarer nybyggeri og bygningsarv"

Transkript

1 Vi udvikler og bevarer nybyggeri og bygningsarv

2 Scan koderne i folderen med din smartphone og se film om husene. Hent en gratis QR-scanner i App Store eller Android Market. Realdania Byg A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V Nørregade 29, 5000 Odense C Telefon Layout: e-mergency, mouret & co. Tryk: OAB-Tryk Foto: Forside: Arne Jacobsens eget hus, Per Munkgård Thorsen/Lars Degnbol, side 2 og 3: Jakob Bekker-Hansen, side 4: Arkitema, side 6, 7 og 11: Lars Gundersen, side 8 og 9: Helene Høyer-Mikkelsen. Øvrige fotos: Realdania Byg.

3 Vi udvikler og bevarer nybyggeri og bygningsarv

4 Rungsted Strandvej 68 er tegnet og opført i 1958 som privatbolig for arkitekt og professor Halldor Gunnløgsson. Placeret på en strandgrund med panoramaudsigt over Øresund fremstår huset enkelt og funktionelt med et unikt samspil mellem ude og inde.

5 Realdania Byg Realdania Byg er et helejet datterselskab af Realdania og har til formål at opbygge og formidle en portefølje af enestående ejendomme. På de følgende sider kan du læse om, hvordan vi arbejder med udvikling og eksperimenter inden for dansk byggeri og bygningsarv. Formidling af ejendommene og deres kvaliteter spiller en væsentlig rolle for Realdania Byg uanset om det er funkishusets stramme æstetik eller energibesparende tiltag i et nybyggeri. På vores hjemmeside, i film og bogudgivelser, ved åbent hus-arrangementer og gennem Realdania Bygs arkitektur- og oplevelsesklub deler vi de mange historier, som ejendommene rummer. I folderen her kan du se et udsnit af Realdania Bygs ejendomme. Se alle ejendommene på Velkommen til Realdania Byg Scan koden og se film om huset 3

6 Nørre Vosborg. Den fredede herregård består af bygninger opført i perioden I forbindelse med restaureringen blev en 118 meter ny hotelfløj tilføjet det historiske anlæg. Taget på den nye hotellade anes i baggrunden.

7 Realdania Byg viser nye veje - vi udvikler og bevarer nybyggeri og bygningsarv Arne Jacobsens egen funkisvilla nord for København, den vestjyske herregård Nørre Vosborg med den 500 år lange historie og Bispebjerg Bakke formgivet af billedkunstneren Bjørn Nørgaard er nogle af bygningsværkerne i Realdania Bygs portefølje af enestående ejendomme. Realdania Byg udvikler eksperimenterende nybyggeri - konkrete eksempler, der kan inspirere til udvikling af moderne byggerier. Og vi køber og restaurerer bygningsværker, der repræsenterer væsentlige eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark. Nogle bygninger forbliver en del af Realdania Bygs portefølje, mens andre afhændes efter en endt projektperiode. Scan koden og se film om huset 5

8 I Fæstningens Materialgård fra 1740, som anvendes til kontorer, går hensynet til klima og bygningsarv hånd i hånd. Realdania Bygs restaurering og energirenovering af det fredede anlæg i Københavns midte vil reducere CO2-forbruget pr. arbejdsplads med 20 procent.

9 Inspiration og viden til dansk byggeri - i nye ejendomme og historiske huse Når Realdania Byg bygger nyt eller tilføjer nye facetter til historiske huse, er målet at inspirere og tilvejebringe ny viden til byggeriet. Projekterne skal have høj arkitektonisk kvalitet og være eksperimenterende i for eksempel materialer, beliggenhed eller samarbejdsform. I restaureringsprojekter kombinerer vi ny teknologi og viden med historisk byggeskik og traditionelle håndværksmetoder for at sikre fortidens huse for fremtidige generationer. Er en fredet eller bevaringsværdig ejendom truet af forfald eller forandring, kan det være en opgave for Realdania Byg. Gennem ejerskab forsøger vi at gøre en forskel i forhold til, hvad andre på markedet kan og vil. Samtidig er det vigtigt, at ejendommene fremadrettet kan huse moderne aktiviteter boliger, kulturhus, erhvervslejemål eller meget andet. Scan koden og se film om huset 7

10 Projektet Energiparcel viser, at energiforbruget i et parcelhus kan reduceres 30 procent uden at øge den månedlige ydelse. Fire 70 er parcelhuse blev i energirenoveret for at vise muligheder og begrænsninger for energirenovering.

11 Bæredygtighed i byggeri og bygningsarv - økonomi, miljø og sociale forhold spiller sammen Målet for Realdania Byg er at inspirere og tilvejebringe ny viden til byggeriet både i de historiske ejendomme og i de nye byggerier. Det betyder, at ejendommen på sigt skal kunne anvendes, så den giver et afkast, der som minimum dækker drift og fremtidig vedligeholdelse. Men hos Realdania Byg handler bæredygtighed om meget mere end ejendommens snævre økonomi. Når vi går ind i et projekt, ser vi også på, hvordan det kan hjælpe til at løfte et område socialt, afdække nye måder at bygge energi- og miljøvenligt eller finde nye teknikker til at minimere ressourceforbruget. Ved at integrere mange forskellige aspekter af bæredygtighed i projekterne ønsker Realdania Byg at bidrage til at udvikle og bevare nye ejendomme og dansk bygningsarv til glæde for nuværende og kommende generationer. Scan koden og se film om huset 9

12 Realdania Byg har to adresser; Hovedsæde på Jarmers Plads (modsatte side) sammen med foreningen Realdania, samt i den gamle renæssancekøbmandsgård fra 1586, Oluf Bagers Gård i Odense, hvorfra den landsdækkende portefølje serviceres.

13 Varige resultater - gennem langsigtede investeringer i det byggede miljø Realdania Byg er stiftet i 2003 som et datterselskab af foreningen Realdania, der støtter og igangsætter projekter inden for det byggede miljø til gavn for almenvellet. Ejendommene skal have væsentlige kvaliteter af eksperimentel, arkitektonisk, kulturel eller historisk karakter. Typisk går Realdania Byg kun ind i projekter, hvor vi kan gøre en forskel. For midler, der investeres med et filantropisk islæt, udvikler vi eksperimenterende nybyggeri og sikrer en vigtig del af bygningsarven begge dele på et langsigtet og økonomisk bæredygtigt grundlag. Realdania Byg udlejer sine ejendomme på almindelige markedsvilkår. Dog beder vi fra tid til anden vores lejere om at åbne dørene, så flest muligt kan få glæde af de mange spændende bygningsværker. Scan koden og se film om huset 11

14 Få enestående oplevelser - vi åbner dørene til unik arkitektur og bygningskultur Realdania Byg Klubben inviterer indenfor i historiske ejendomme og eksperimenterende nybyggeri fra Odense Adelige Jomfrukloster opført i 1504 til Tietgens Ærgrelse, som stod færdig i 2010 i København. Realdania Byg Klubben har arrangementer over hele landet. Her fortæller projektledere, arkitekter og andre fagfolk historierne bag de spændende bygningsværker, som selskabet opfører og restaurerer. Meld dig ind på 12 Arkitekt Thomas Carstens fra Arkitema Architects fortæller om arbejdet med ladegårdsanlægget på herregården Nørre Vosborg. Rundvisning på Slangen på Bispebjerg Bakke. Lejlighedskomplekset består af 11 sammenhængende huse formgivet af billedkunstneren Bjørn Nørgaard. Besøg på Det Harboeske Enkefruekloster under restaurering med arkitekt og projektleder i Realdania Byg, Per Troelsen.

15 Rundvisninger, ophold og foredrag - få det hele som medlem af Realdania Byg Klubben Som medlem vil du få indblik i dansk arkitektur og bygningskultur, og du vil besøge ejendomme, der normalt ikke er åben for offentligheden. Læs mere og meld dig ind på: Velkomstpakke Et valgfrit hæfte fra serien Arkitekternes egne huse Bliv medlem af Realdania Byg Klubben - og få en velkomstpakke samt en masse andre fordele Invitationer til rundvisninger, foredrag og særarrangementer Medbring en gæst til medlemspris til arrangementer Særtilbud på slotsophold på Hindsgavl og herregårdsferie på Nørre Vosborg Velkomstpakke Realdania Bygs årbog tilsendt hvert år i 2 december valgfri måned bøger Værdi op til kr. 400,- 13

16 We develop new properties and preserve the built heritage

17 Use your smartphone to scan the code and see all the properties on the Realdania Byg website. Realdania Byg A/S Jarmers Plads 2, DK-1551 København V Nørregade 29, DK-5000 Odense C Phone Layout: e-mergency, mouret & co. Print: OAB-Tryk Photo credits: Front page: Bispebjerg Bakke, Jakob Bekker-Hansen, Page 3: Jakob Bekker-Hansen. Page 4: Kurt Rodahl Hoppe. Pages 6-7: Munksgaard Thorsen/Lars Degnbol. Pages 8-9: OMA/Bryghusprojektet.dk. Pages 10 and 11: Christian Richters. Other: Realdania Byg

18 We develop new properties and preserve the built heritage

19 Bispebjerg Bakke was completed in The apartment houses were designed by Bjørn Nørgaard, who integrated art, architecture, and fine craftsmanship in his work. This page: One of sculptor Bjørn Nørgaard s first sketches for the project. Facing page: A section of the finished building.

20 About Realdania Byg The Realdania Foundation was established in late 2000 following a merger between two large financial institutions. Realdania Byg was founded in 2003 as its subsidiary to initiate and support projects in the built environment, always in the public interest. preserves an important segment of the Danish built heritage. Both aspects of Realdania Byg s work are based on long-term economic viability, and both investment types have a philanthropic element. Realdania Byg s objective is to compile and publicize a portfolio of unique properties. It develops experimental new buildings and 3

21 Hindsgavl Manor, overlooking the Little Belt on the island of Funen, was erected in 1786 in stringent classicist style by a local master builder. The manor and its home farm have been restored inside and out, and today operate as a hotel and conference center.

22 Communication creates awareness - We develop new properties and preserve the built heritage Publicizing a property and its special qualities plays an important role for Realdania Byg whether it is a functionalist house s terse aesthetic or the energy-saving measures used in a new project. Realdania Byg shares the many stories its properties have to tell through its website, films, and books, in open-house arrangements, and in the activities of its club. Only in this way can Realdania Byg create awareness of its work and in doing so help develop new properties and preserve the Danish built heritage for the benefit of present and future generations. 5

23 Strandvejen 413 (1951) was Arne Jacobsen s home and drawing office from 1951 to 1971, when Jacobsen died. Together with his other works in Klampenborg the Bellavista housing development, the Bellevue Theater, and the Bellevue Coastal Baths the Søholm row-house development ensured Arne Jacobsen s international breakthrough.

24 Realdania Byg shows new ways - In new buildings and historical properties Arne Jacobsen s own functionalist house north of Copenhagen; Nørre Vosborg, a manor in western Jutland with a 500-year history; and the Bispebjerg Bakke apartment houses, designed by sculptor Bjørn Nørgaard these are all part of Realdania Byg s portfolio of unique properties. Realdania Byg develops experimental new buildings: tangible examples that can serve as inspiration for future projects. It also purchases and restores buildings that represent important styles and architecture from different periods and regions in Denmark. Some buildings are retained in Realdania Byg s portfolio and rented out on ordinary market terms, while others are sold after the project is completed. 7

25 The Brewery Site Project A project underway in Copenhagen covering c. 17,000 sq.m. with exhibition space, offices, and apartments. The project designed by acclaimed architect Rem Koolhaas is a multi-functional building designed to create a vibrant environment that connects the city and its harbor.

26 Inspiration and expertise for Danish construction - Through long-term investments in the built environment Realdania Byg s goal is to inspire and amass new expertise for construction both for historical properties and for new buildings. The projects must have high architectural quality and be experimental in their use of materials, their site, or the form of collaboration they entail. ensure that the houses of the past are preserved for future generations. A building with heritage status or one worthy of preservation that is threatened by decay or alteration could be considered by Realdania Byg. In restoration projects, new technology and expertise are combined with historical building practices and traditional crafts methods to Scan QR code and take a 3D tour of the project 9

27 Tietgen s Agony in Copenhagen is modern architecture in an interplay with historical surroundings, with the Marble Church as its closest neighbor. The building was designed by the internationally renowned British architect Tony Fretton and finished in 2010.

28 Sustainability in construction and the built heritage - Economic, environmental, and social factors go hand in hand When Realdania Byg commissions a new building or acquires a historical property, it is essential that sustainable operations can be ensured. This means that in the long term, the property should be able to generate at least enough of a profit to cover operations and future maintenance. can help improve an area s social environment, identify new ways of building in an energyefficient and environmentally friendly way, or find innovative techniques to minimize the use of resources. But sustainability means much more than just the property s own economy. When Realdania Byg starts a new project, it also studies how it 11

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:

FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: Svein Hertel-Aas (2, 10, 32, 40, 41, 44, 54, 55, 56, 64), Agnete Schlichtkrull (5, 6, 15, 27, 60), Carsten Snejbjerg (5, 6), Adam Mørk (28), HBG UK Ltd. (37), Åke Lindman (41),

Læs mere

Rethink your worklife

Rethink your worklife Rethink your worklife Copenhagen Towers er et anderledes og visionært kontorbyggeri. Copenhagen Towers handler ikke kun om nye fysiske rammer og bedre infrastruktur for dine medarbejdere det handler også

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Design is blazing og show

Design is blazing og show DESIGNING THE FUTURE 36 37 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord 6 8 10 5 Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg

Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg Fæstningens Materialgård Udgivet af Realdania Byg Fæstningens Materialgård The Fortifications Depot Fæstningens Materialgård Realdania Byg A/S 2012 ISBN: 978-87-92230-39-3 Tekst og redaktion: Jens Christian

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Borgerservice og Biblioteker

Borgerservice og Biblioteker 2006 Årsberetning Annual Report Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Municipality of Aarhus Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Forord Borgerservice

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

GRATIS FOLDER / FREE PROGRAMME

GRATIS FOLDER / FREE PROGRAMME 2015 JAN. AUG. GRATIS FOLDER / FREE PROGRAMME DK / ENG VELKOMMEN / WELCOME VELKOMMEN / WELCOME SIDE 3 På Designmuseum Danmark glæder vi os til at byde vores mange gæster velkommen til et nyt og spændende

Læs mere

Odense Adelige Jomfrukloster

Odense Adelige Jomfrukloster Odense Adelige Jomfrukloster Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg er et ejendomsselskab

Læs mere

Fremtidens campus i en fortidsbygning

Fremtidens campus i en fortidsbygning Fremtidens campus i en fortidsbygning Temaer: Rum til læring Bæredygtighed Efter en brand, der fuldstændigt ødelagde TU Delfts Fakultet for Arkitekturs bygning d. 13. maj 2008, arbejdede et team af akademikere,

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere