Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 22 Marts - April - Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 22 Marts - April - Maj 2011"

Transkript

1 Kirkebladet Nr. 22 Marts - April - Maj 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V

2 Nyt fra menig hedsrådene Adresser Konfirmandforberedelse og minikonfirmander Børn og unge er kirkens fremtid, og derfor er arbejdet med denne del af folkekirkens medlemmer vigtig. Mit navn er Kathrine Staghøj Liisberg, og jeg er så heldig, at jeg har 7.a i Frejlev til konfirmationsforberedelse, og her i foråret skal jeg undervise minikonfirmander. Ud over at undervise i Frejlev og Sønderholm læser jeg teologi på Århus Universitet, hvor jeg forhåbentlig kan afslutte min kandidateksamen om ca. halvandet år. Jeg bor i Ellidshøj, og min mand Jens arbejder som sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj. Jeg sætter stor pris på arbejdet med børn og unge. Mit mål er at give både konfirmander og minikonfirmander et afslappet forhold til kirken og give dem en følelse af, at her hører de til lige meget hvad. Jeg nyder de to timer om ugen sammen med konfirmanderne, hvor vi bl.a. maler billeder, ser film og læser tegneserier om Jesus. Jeg ser frem til også at have nogle hyggelige og lærerige timer med minikonfirmanderne, hvor vi bl.a. skal lære sange om kristendommen, høre bibelhistorier og besøge kirken. Kathrine Staghøj Liisberg Frejlev Kirke lukker - Ja, i hvert fald for en periode, hvis alt går, som menighedsrådet ønsker. Vi har nemlig ansøgt om at få mulighed for at forbedre varmeforholdene i kirken og således få indlagt fjern varme. Det er ikke bare bekosteligt, men også ganske tidskrævende, hvorfor vi - såfremt de nødvendige tilladelser fra Kirkeministerium, Nationalmuseum og Stift kan indhentes - er nødt til at lukke Frejlev Kirke mandag den 23. maj til torsdag den 11. august. Ønsker om kirkelige handlinger i dette tidsrum kan derfor kun imødekommes ved at gøre brug af Sønder holm Kirke. Og den ugentlige søndagsgudstjeneste vil foregå under lidt mere enkle forhold, nemlig i Frejlev Kirkecenter, hvor mødesalen vil blive indrettet som kirkerum i denne periode. Vi håber på forståelse for de gener, som dette eventuelt måtte give. Når - og hvis ikke - de nødvendige godkendelser er i hus, vil dette blive annonceret i Nibe Avis og på kirkernes hjemmeside. Frejlev Menighedsråd Sogneindsamling søndag d. 13. marts 2011 Traditionen tro medvirker Sønderholm og Frejlev sogne ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling, der i år foregår søndag den 13. marts. Sognebørn, konfirmander, deres søskende og forældre opfordres til at melde sig som indsamlere. Det er ikke bare en indlysende meningsfuld måde at bruge en søndag formiddag på, det plejer også at være ganske fornøjeligt. Indsamlingen indledes med en gudstjeneste kl i Sønderholm Kirke og kl i Frejlev Kirke. Efter gudstjenesten følger en kort orientering, og en indsamlingsbøsse bliver udleveret sammen med en ruteplan. Både i Sønderholm og i Frejlev bliver der serveret en let frokost samt varme og kolde drikke, så energien er i top. Bliv indsamler: Kontakt indsamlingsleder Pia Jødal i Sønderholm på tlf , eller Jeanett Grods i Frejlev på tlf Forsidebilledet: Per Kirkebys skulptur på Frejlev Kirkegård Sognepræst (kirkebogsførende) Sussie Nygaard Foged Sønderholm Præstegård Nibevej 511A, Sønderholm, 9240 Nibe Tlf / Træffes ikke fredag. Sognepræst Jørn Skøtt Andersen Præstevænget 12, 9520 Skørping Tlf Træffes ikke mandag. Kirkekontoret i Frejlev Kirkecenter Verdisvej 4, 9200 Aalborg SV Kirkekontoret: Torsdag kl på tlf Sognemedhjælperen er på barsel til medio april. Organist Margit Mühlbach Tlf Sønderholm Kirke Menighedsrådsformand Pia Jødal Tlf / Kirkeværge Hanna Kristensen Tlf Graver Anni Theodorsen Tlf / Kirkesanger Theresa Lundquist Tlf Sognegårdsvært Ella Roskjær Tlf Frejlev Kirke Menighedsrådsformand Karner Nøhr Tlf / Kirkeværge Bjarne Bang-Schnack Tlf Graver Erling Nielsen Tlf / Kirkesanger Dorte Amalie Schou Tlf Kirkecentervært Helle Bjerregaard Tlf

3 Opstandelse? Da apostlen Paulus engang var kommet til Athen og prædikede den nye kristne tro på byens torv, stimlede borgerne sammen for at høre ham. Men da han begyndte at tale om Jesu opstandelse fra de døde, gik de fleste af dem hovedrystende bort, står der, kun nogle få blev tilbage. Ikke fordi de uden videre troede på en sådan uforståelig tale, men, som det videre lyder, fordi de havde lyst til at høre mere. Der er fortsat mange, der går hovedrystende bort ved denne tale om Jesu opstandelse fra de døde. For ingen har set den, og det støder for standen, og den er som bekendt i høj kurs. For standen bryder sig ikke om dét, den ikke kan for stå. Og der vár jo ingen øjenvidner til Jesu opstan delse, minder den os om. Og en tom grav er ikke et bevis på noget som helst. Det kan betyde så mange ting; det kan betyde, at nogen havde stjålet liget eller at den døde kun var skindød, men opstandelse, ja, det ligger vel egentlig ikke engang inden for rammerne af dét, vi ellers nor malt ville betegne som en mulighed overhovedet. For døde står ikke op igen; det ved vi alt for vel. Alle os, som har vores at passe ude på kirkegår den. Den tomme grav beviser ingenting. På Frejlev kirkegård står der en fascinerende skulptur af Per Kirkeby. Den står som et naturligt centrum på den nye afdeling af kirkegården, og den står der på samme selvfølgelige måde, som kirkebygningen står som et naturligt centrum på den gamle afdeling; ja, skulpturen er at forstå som et kraftfuldt ekko af kirkebygningen, som kunstneren selv har udtrykt det. Den står der, tung og vægtig, som det naturligste af alt, og peger ligesom kirkebygningen tilbage på det mysterium, der i sin tid grundlagde kristendommen, nemlig opstandelsen. Skulpturen forestiller en gold bjergside. Midt på bjergsiden ser man en lille hule - egentlig meget vagt markeret - og så en masse klippeblokke og træstammer, der vælter ud fra hulen og ned over bjergsiden. Og man aner det jo nok - og omgivelserne leder jo også én på vej - det må næsten være Jesu tomme grav, vi ser antydet. Men der er jo for meget! Alt for mange klippeblokke og træstammer, der formeligt vælter ned over bjergsiden; urimelig meget i forhold til den lille hule. Der er ikke bare tale om, at en enkelt klippeblok er væltet fra gravens indgang, der er tale om mere endnu; meget mere. Så meget, at vi måske passende kunne spørge: Hvordan kan så lidt overhovedet blive til så meget? Ja, det er ikke til at svare på. Hvordan så lidt kan blive til så meget; så mange kirker og kirkegårde, så mange gudstjenester, så mange ord og bøger, så mange kulturelle udtryk og aftryk i alverdens riger og lande, og - ikke mindst - så mange mennesker med en tro på noget, som ingen kommer til at vide med sikkerhed, men som alligevel har grundlagt et håb om, at der er mere at sige om vores tilværelse end hvad forstanden har at tilbyde. Når noget omtales som et kors for tanken, bety der det i dansk dagligsprog, at det udfordrer ens hidtidige måder at tænke på. Et kors for tanken gør én målløs og stum; og ofte fristes man til helt at afvise det tænkte. Kristi opstandelse fra de døde har og vil altid være et kors for tanken. Tanken og vores fornuft kommer aldrig til at fatte opstandelsen. At vi alle før eller siden skal og må dø er til gengæld ikke noget kors for tanken; er der noget, der er helt sikkert her i livet, så er det da dét. Erik A. Nielsen gør i sin bog Kristendommens retorik (2009) opmærksom på den særlige kirkelige praksis, at vi altid korstegner ansigtet og brystet ved enhver barne dåb og det hele menneske efter nadveren og ved velsignelsen til allersidst i gudstjenesten. Herved sker måske i virkeligheden det forunderlige, at udtrykket et kors for tanken udlægges som et kors foran tanken. Altså korset som et tankens fortegn - på samme måde, som et fortegn i nodesystemet ikke bare ændrer en enkelt tones højde, men forvandler hele den tone art, den har sin plads i. Ja, man kan vel sige, at kristendommen placerer et kors ikke bare foran tanken, men foran vores hele liv. Et kors som helt gennemgribende forvandler den toneart, som vores liv udspilles i, hvis vi ellers har øre at høre med. Og som synger den forunderlige sang, at der findes et liv, der kan leves på andre betingelser end den golde fornufts, som er større og rigere, og som er evigt i den forstand, at det dybest set tilhører den Gud, for hvem alt er muligt. Man kan sagtens afvise talen om Jesu opstan delse som tankespind - for tanken må jo som sagt af vise alt, hvad den ikke kan forstå. Og vælger man at gøre det, ja, så har man afskrevet kri stentroen af intellektuelle årsager. Dels kræver det en rimelig fast tillid til ens egne forstandige evner, dels må det da vistnok siges også at være noget af en flothed over for alle dem, der i livets dybeste nød intet sted har at gå hen med sin klage. I kristendommen strides hjerte og forstand, sådan som de ofte også gør det alle andre ste der. Og nok vil forstanden gå hovedrystende bort, når den hører budskabet om Jesu opstandelse fra de døde, for det strider imod al orden, rimelighed og sund fornuft. Men mon ikke hjertet vil blive tilbage, fordi det har lyst til at høre mere? Høre, at Gud påskemorgen gav hjertet ret, det hjerte, som ikke kan lade være med at håbe, trods syg dom, sorg og død. Sognepræst Jørn Skøtt Andersen 3

4 Kirken for børn og unge Årets konfirmander forventes konfirmeret på følgende dage: Sønderholm Kirke Bededag 20. maj Kl Anne Haahr Andresen Christian Flyger Thea Bøgh Jensen Kenneth Kristensen Mads Matthias Toft Kristiansen Kathrine Tolbod Larsen Mads Ølgaard Larsen Matthias Kikkenborg Larsen Torben Riishøj Lund Maria Quist Nielsen Casper Bekhøi Roskær Lisa Maria Riise Simonsen Sara Mie Riise Simonsen Esben Sørensen Rasmus Venneberg Sørensen Helle Studsgaard Thomsen Frejlev Kirke Bededag 20. maj Kl og Emil Gordon Andersen Lianna Mosegaard Bentzon Natasja Christensen Emilie Dam Helena Nyholm Granat Anna Hørdum Hansen Nadia Nibe Tindal Holme Jeppe Rosenblad Laursen Mads Lindberg Rasmus Mølgaard Nielsen Katrine Borgholm Pape Kristian Nørgaard Pedersen Simun Thoke Ravn Christian Aarup Skou Stine Wittendorff Thomsen Kristoffer Herrig Thorndal Frederik Villadsen Natascha Søe Worch Frejlev Kirke Lørdag 21. maj Kl og Frederik Bjergen Mathilde Bjergen Maiken Hedegaard Buje Martin Johnny Carstensen Emilie Kjær Christensen Oliver Støvring Flou Maja Jungberg Lund Hansen Kristian Hyllested Louise Lynge Jacobsen Jacob Aagaard Jensen Rasmus Møller Jensen Anne-Cecilie Holm Jørgensen Pernille Larsen Katrine Vindbæk Madsen Mette Vindbæk Madsen Astrid Buch Skjoldborg Sophie Amalie Thomsen Signe Boel Tidemand Mike Neve Villadsen Philip Neve Villadsen Frejlev Kirke Søndag 22. maj Kl og Julie Merete Lyngsø Andersen Bastian Martinus Bergmann Mads Michael Kanstrup Bjerg Nana Bork Nicolaj Konnerup Jensen Sofie Johansen Emma Reffeldt Lund Martin Kjelnæs Madsen Sara Mølgaard Nielsen Jesper Hartmann Olesen Markus Elkjær Rasmussen Frederik Brun Søndergaard Marie Tange Sørensen Rikke Klitgaard Sørensen Malene Mai Rahbek Thomsen Mikkel Ullits Thomsen Stinna Vagner Jonas Parsager Vennevold Forårets familiegudstjenester Søndag 6. marts kl i Sønderholm Kirke Fastelavnsgudstjeneste. Bagefter er der tøndeslagning og fastelavnsboller i sognegården. Kom udklædt. Palmesøndag 17. april kl Afslutning af forårets minikonfirmandundervisning i Sønderholm. Søndag 29. maj kl Friluftsgudstjeneste ved FDF s område ved Ryhøj. Bagefter er der kaffe, juice og hygge ved bålet. Forårets spaghettigudstjenester Torsdag 10. marts kl i Frejlev Kirke Fastelavn - husk at komme udklædt. Vi slår katten af tønden efter gudstjenesten. Tirsdag 5. april kl i Sønderholm Kirke Påske, det er da noget vi spiser! Skærtorsdag og påskeæg. Onsdag 4. maj kl i Frejlev Kirke Om Josef og tilgivelses-nøglen. 4

5 Sogneaftener og koncerter Sogneaften torsdag 17. marts kl i Sønderholm Sognegård Er der noget at grine af, når vi bliver gamle? Sognepræst Anders Bonde Er der noget at grine af, når vi bliver gamle, når alderdom bliver en livskvalitet er emnet på provst Anders Bondes foredrag. Vi vil som deltagere i dette møde gå hjem med smil på læben, en god oplevelse rigere og med mere rank ryg, end da vi kom. Værdierne og livsklogskaben kommer med alderen. Det er hovedbudskabet i foredraget. Det at blive ældre er som at klatre op ad et højt bjerg. Man bliver mere og mere forpustet, men udsigten bliver bedre og bedre. Anders Bonde er cand. mag. i historie, præst på landet og bonde. Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning. Og det er foredragsholderens opfattelse, at den ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet som helhed kunne være tjent med at drage større nytte af. Koncert torsdag 31. marts kl i Sønderholm Kirke Calabash - Duo for saxofon og marimba Koncerten er et samarbejde mellem to musikere med rod i hver sin genre. Det er den klassiske Kai Stensgaard, der leverer træet i form af en 3 m lang specialbygget marimba, og den jazziske Jakob Mygind, der blæser på sine saxer i flere størrelser. De er begge nordjyske musikprismodtagere, idet Jakob Mygind modtog årets nordjyske jazzpris i 1994, og Kai Stensgaard var den første modtager af Nordjyllands Amts Musikpris i Jakob Mygind spiller i det tidligere statsensemble, New Jungle Orchestra, som har turneret rundt i det meste af verden. Han er også kapelmester og komponist i sit eget jazzorkester, Matchbrothers. CALABASH byder på improvisationer og arrangementer af musik af bl.a. W.A.Mozart, J.S. Bach, Erik Satie, Beatles, Ariel Ramirez og Abdulla Ibrahim. De to musikere vil også duellere i egne kompositioner og arrangementer af mexicansk folkloremusik. Så er det landslejr-år!! Til sommer samles FDF ere på Sletten ved Julsø, Himmelbjerget, juli Det sker hvert femte år, at der er landslejr, og det er en kæmpeoplevelse for alle deltagere. I år er temaet Professor Pascals idélaboratorium, så her er plads til inspiration og udnyttelse af hjernekapacitet, udfordringer, bålmad, raftekonstruktioner, fællesskab, sjov, vandkamp, lejrbål, natgudstjeneste, besøg af Dronning Margrethe og meget mere! For de yngste holder FDF Sønderholm- Frejlev sommerlejr-weekend i Ryhøj den sidste weekend i maj. Vi glæder os og er allerede i gang med forberedelserne, bl.a. med at sy bålkapper, udstyr mm. 5

6 Sogneaften og friluftsgudstjeneste Sogneaften tirsdag 3. maj kl i Frejlev Kirkecenter Hvordan bevarer vi kærligheden i parforholdet? Mai-Britt og Martin Schwab giver deres bud på spørgsmålene denne aften. Parret kendes bl.a. fra deres nærværende og indlevende artikler i Nordjyske, hvor de skriver om mange af de daglige sorger og glæder, der hører parforholdet til. Aftenen vil bl.a. handle om, hvordan vi bevarer intimitet og nærhed i en krævende hverdag, og hvordan vi balancerer mellem behovet for tryghed og sikkerhed og behovet for frihed og spontanitet. Mai-Britt har over 25 års erfaring som praktiserende underviser og behandler indenfor afspænding, krop og bevidsthed, og arbejder desuden med par- og relationsterapi, foredrag og kurser. Martin har siden 1975 beskæftiget sig med bl.a. teater-, kultur- og formidlingsprojekter og har igennem de sidste 15 år specialiseret sig inden for kropssprog og kommunikation, teambuilding, ledercoaching, historiefortælling og instruktion. Friluftsgudstjeneste søndag 29. maj kl i Ryhøj Denne dag aflyser vi søndagens almindelige gudstjenester og drager ud i naturen. Nærmere bestemt til FDF s friluftsområde Ryhøj, som ligger i skoven ved Restrup Engvej. Under lidt mere primitive forhold end vanligt vil vi dér i samarbejde med FDF fejre gudstjeneste i smukke og forhåbentligt solbeskinnede omgivelser. Alle er velkomne, og efter gudstjenesten vil der være en kop kaffe og lidt andet godt til ganerne; og måske venter der tilmed en skattejagt for de mindste. 6

7 Mødekalender Sønderholm-Frejlev Pensionistforening Onsdag 9. marts kl i Sønderholm Sognegård Jette Langeland fortæller om livet på Svenstrupgård: Fra fattiggård til 110 Boform. Onsdag 13. april kl i Frejlev Kirkecenter Else Østergård, som er kendt fra en fjernsynsudsendelse, vil fortælle om Mit livs eventyr. Onsdag 25. maj Heldagstur til Jeppe Aakjærs hjem Jenle på Salling. Middag på Breum Landevejskro. Rundvisning på Jenle og kaffe med jenlebolle og tærte. Pris:200 kr. Start fra Kastanjegården kl og fra Sønderholm Kirke kl. 10. Tilmelding senest 18. maj til kasserer Kaj B. Kristensen på tlf Bibelkredsen Onsdag 16. marts hos Elin og Svend Nielsen, Skelagervej 159, 2.th, Aalborg Onsdag 13. april hos Annelise Bjerglund, Vivaldisvej 174, Frejlev Onsdag 11. maj hos Signe og Bent Hedemand, Nibevej 344, Frejlev Frejlev Missionshus Nibevej 283 Formand: Pia Hovaldt Mathiassen Tlf Onsdag 9. marts kl Bibelkursus i Frejlev Missionshus ved sognepræst Allan Graugaard, Aalborg Torsdag 10. marts kl Bibelkursus i Frejlev missionshus ved sognepræst Allan Graugaard, Aalborg Onsdag 23. marts kl Møde ved missionær Bjarne Taulborg, Aabybro Onsdag 6. april kl Fællesspisning Onsdag 20. april kl Påskemøde ved missionær Anders Jørgen Jensen, Års. Torsdag 28. april kl Kredsforårsmøde i Nibe Missionshus ved sognepræst Frede Møller, Hinge Onsdag 4. maj kl Møde ved sognepræst Ole Larsen, Års Onsdag 18. maj kl Møde ved missionær Henry Thorsager Christensen, Ålestrup Babysalmesang Siden sidst SØNDERHOLM SOGN Dåb: Cecilie Højgaard Kastbjerg Shawn Christian Valsted Maja Kathrine Gren Dødsfald: Ellen Anny Sørensen Inger Marie Elisabeth Larsen Inger Marie Stiller Larsen Verner Thorvald Olesen FREJLEV SOGN Dåb: Ida Grods Rosborg Andreasen Astrid Hjortsberg Pedersen Mikkeline Krogsgaard Sommer Sarah Rosenørn Nielsen Frederik Skaarup Christensen Gustav Skrubbeltrang Mühlbach Vielser: Lone Bertelsen og Peter Kjær Dødsfald: Ellen Elise Marie Paludan Laila Jette Thomsen Svend Aage Bastholm Pedersen Ditte Kristine (Skovgaard) Sørensen Musik har stor betydning for det spæde barn og stimulerer barnets udvikling. Salmer og salmemelodier er specielt gode på grund af de nuancerede klange og ofte storslåede poetiske dybder. Stemningen synges, danses og vugges ind i barnet, så det oplever med alle sanser, og voksne og børn bliver fortrolige med kirkerummet på en naturlig måde. Efter den halve time med sang i kirken er der ved kaffen i sognegården/kirkecentret mulighed for at tale om emner, der har med børn, tro og kirke at gøre, men også for hyggesnak. Man mødes 10 gange i alt. Babysalmesang er et gratis tilbud til mor/far og baby, der bor i Sønderholm og Frejlev Sogne. Babysalmesangen foregår på skift mellem Frejlev og Sønderholm Kirker, og der er babyer fra begge sogne på hvert hold. Hvis man bor i Frejlev, må man altså gerne deltage i Sønderholm - og omvendt. For tilmelding eller yderligere informationer kan man ringe eller sende en mail til: Kirkesanger Dorte Amalie Schou, tlf Kirkesanger (v/ferslev Kirke) Lene Forup, tlf , 7

8 Gudstjenester Marts - April - Maj 2011 Sønderholm Frejlev Nørholm 27. feb. Seksagesima 9.30 JSA JSA 6. mar. Fastelavn SF Fastelavnsgudstj SF Med altergang S Børnegudstjeneste 10. mar. Torsdag SF Spaghettigudstj./Fastelavn 13. mar. 1. s. i fasten 9.30 JSA JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 20. mar. 2. s. i fasten SF 9.30 SF 27. mar. 3. s. i fasten 9.00 JSA JSA S 3. april Midfaste JSA 9.00 JSA S 5. april Tirsdag SF Spaghettigudstj. 10. april Mariæ bebudelsesdag 9.00 SF SF SF 17. april Palmesøndag SF Familiegudstj JSA 21. april Skærtorsdag JSA 9.00 JSA S Udvidet Nadver-spisning 22. april Langfredag SF Liturgisk Langfredagsgudstj S Musikgudstj. m. solist 24. april Påskedag JSA 9.00 JSA S 25. april Anden påskedag SF Efterfølg. konfirmandforældremøde 30. april Lørdag S Konfirmation 1. maj 1. s.e. påske 9.00 JSA JSA 4. maj Onsdag SF Spaghettigudstj. 8. maj 2. s.e. påske SF 9.00 SF 9.00 IF 15. maj 3. s.e. påske 9.00 JSA JSA S 20. maj Bededag SF Konfirmation 9.15 JSA Konfirmation JSA Konfirmation 21. maj Lørdag 9.15 JSA Konfirmation JSA Konfirmation 22. maj 4. s.e. påske OV 9.15 SF Konfirmation S SF Konfirmation 29. maj 5. s.e. påske JSA Friluftsgudstjeneste i Ryhøj S Musikgudstjeneste 2. juni Kr. himmelfartsdag JSA 5. juni 6. s.e. påske S 9.00 S S 7. juni Tirsdag SF Spaghettigudstj. Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; S = Ib Skotte Henriksen; IF = Inge Frandsen; OV = Ole Volfing. Sognepræst i Nørholm: Ib Skotte Henriksen, Nørholm Præstegård, Nørholm Bygade 46, 9240 Nibe, tlf Træffetid kl , undtagen fredag. Kirkebil: Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Ring til kirkekontoret i Kirkecentret, torsdag kl. 9-12, tlf Man kan også selv ringe til Aalborg Taxa, tlf , og ved bestillingen oplyse, at det drejer sig om kirkebilskørsel. HUSK at aftale hjemkørsel samtidigt! Stof til næste kirkeblad: Afleveres/sendes til Hanna Kristensen, Højvangen 7A, 9240 Nibe ( senest den 29. marts. Dette blad er redigeret af Jørn Skøtt Andersen og Hanna Kristensen. NIBE AVIS GRAFISK TLF

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010 Kirkebladet Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene En formand tager ordet Formand for Frejlev Menighedsråd, Karner Nøhr Jeg blev lidt overrasket, da jeg

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 14 Marts - April - Maj 2009

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 14 Marts - April - Maj 2009 Kirkebladet Nr. 14 Marts - April - Maj 2009 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Velkommen til nyansatte! Adresser Sønderholm-Frejlev sogne har fået ny sognemedhjælper. Jeanett Grods er bosat med sin familie

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 Kirkebladet Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Adresser I Sønderholm Menighedsråd har vi måttet sige farvel til Bo Kikkenborg Larsen. Bo har

Læs mere

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 Kirkebladet Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Velkommen til den nye præstesekretær Rosa-Marie Larsen fra Aars har indtaget den ledige plads ved skrivebordet,

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst...

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst... INDLEDNING I dette nummer af kirkebladet har vi valgt at zoome ind på sammenhængen mellem krop og sjæl. I vor tid er dyrkelsen af kroppen nærmest blevet kult, ligesom den velproportionerede krop ses som

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

Ordet og Ordene O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 2 ma rts apr il maj2013

Ordet og Ordene O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 2 ma rts apr il maj2013 Ordet og Ordene Ormslev Kolt sogne 10. årgang nr. 2 marts april maj 2013 Kirkebladet ORDET OG ORDENE Forsidebilledet viser Bjørn Nørgaards statue fra 2004 af Hans Tavsen. Den står i Viborg, hvor Hans Tavsen

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE

SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Februar - Juni 2015 nr.1 SIDE 1 Ud over alle grænser Foto: freebigpictures.com! Hele livet er vi underlagt regler og love. Både

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Bolbro Sogn 1. Februar Marts April 2015. 13 årgang

Bolbro Sogn 1. Februar Marts April 2015. 13 årgang Bolbro Sogn 1 Februar Marts April 2015. 13 årgang Indholdsfortegnelse Om næstekærlighed 3 Kirke og sognehus 4-9 Bl.a.: Budget og regnskab Påskefrokost Fastelavnsfest Sogneaften Sogneindsamling Betydning

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere