vandkulturhus thyborøn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vandkulturhus thyborøn"

Transkript

1 program for indbudt projektkonkurrence februar 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden 43

2 konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn Fritidscenter, Lemvig Kommune, Lokale og Anlægsfonden samt Arkitektkonkurrencerdk konkurrenceprogrammet Konkurrenceprogrammet er udarbejdet med bidrag fra: LandLabDK ved Suzanne Eben Ditlevsen Rambøll ved Henning Hammerich Arkitektkonkurrencerdk ved Anne-Mette Bølling Tekst, redaktion og grafisk tilrettelæggelse Jens V. Nielsen Foto Luftfoto side 7: Aalborg Luftfoto Fotos side 18-19: Lokale og Anlægsfonden Øvrige fotos: Jens V. Nielsen Produktion Production Facilities Udsendelse 27. februar

3 program for indbudt projektkonkurrence februar 2015 vandkulturhus thyborøn intro Invitation Baggrunden for projektet forudsætningerne Thyborøn mellem fjorden og havet Levende lokalmiljø borgere, erhverv, turister Thyborøn Fritidscenter eksisterende forhold Nordhallen eksisterende forhold visionen Vandkulturhuset vision Ideer fra borgerworkshop Vandkulturhuset en dag i Thyborøn opgaven Overordnede krav Grundmodel og udbygningsmuligheder Disponering / funktioner Udformning / arkitektur Energi / bæredygtighed Tekniske krav Økonomi / tid betingelserne Udskrivning Aflevering Bedømmelse Efter bedømmelsen

4 2

5 invitation til projektkonkurrence Thyborøn Fritidscenter inviterer i samarbejde med Lemvig Kommune og Lokale og Anlægsfonden til en indbudt projektkonkurrence om omdannelse af en eksisterende idrætshal i Thyborøn til vandkulturhus. Thyborøn Fritidscenter ligger i Thyborøns sydlige periferi og består af to sammenbyggede idrætshaller. Bestyrelsen for centret ønsker at omdanne den nyeste af de to haller til et visionært og velfungerende vandkulturhus med en unik forretningsmodel, som inddrager meget forskellige aktører og interessenter. Vandkulturhuset skal i sin indretning og udformning således appellere til både lokale borgere, skole og erhvervsliv og til udefrakommende aktører som turister og virksomheder fx med tilknytning til offshore-industrien. Omdannelsen omfatter en idrætshal på ca.1060 m2 med tilstødende mellembygning og foyer. Hallen skal efter omdannelsen rumme vandkulturhuset, en multihal samt et allerede eksisterende trænings- og motionsrum og en allerede eksisterende ungdomsklub. Den samlede økonomiske ramme for konkurrencen er inklusiv rådgiverhonorarer 35 mio. DKK eksklusiv moms. Konkurrencen får økonomisk støtte fra blandt andre Lemvig Kommune og Lokale og Anlægsfonden. fra idrætshal til vandkulturhus Parterne bag konkurrencen har den vision, at der i Thyborøn Fritidscenter kan skabes et vandkulturhus med mange nye muligheder for aktiviteter i og omkring vand. Det er ønsket, at projektet ud over sine store lokale perspektiver kan blive et eksempelprojekt, som kan danne inspiration og forbillede for lignende initiativer andre steder i Danmark. Det forventes, at Thyborøn Fritidscenter efter endelig afklaring af finansieringen indgår aftale med vinderen af projektkonkurrencen om en totalrådgivningsaftale for omdannelsen. God arbejdslyst! Bestyrelsen Thyborøn Fritidscenter 3

6 baggrunden for projektet Behovet for svømmeundervisning I Thyborøn er hav og vand et altid tilstedeværende element. Her lever man i daglig tæt kontakt med Vesterhavet og Limfjorden og mange fritidsaktiviteter som fx badning og optimistjollesejlads for børn har tilknytning til vand. Muligheden for svømmeundervisning og fortrolighed med vand er derfor en absolut nødvendighed. Thyborøn har tidligere haft en kommunal svømmesal i forbindelse med skolen, men salen har i flere år været lukket på grund af en alvorlig bygningsfejl og et stort renoveringsbehov. Bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter ser det som en vigtig opgave at sikre, at der fortsat er indendørs svømmemuligheder i Thyborøn. Et nyt vandkulturhus er således ikke kun et spørgsmål om oplevelse og aktivitetsmuligheder, men har udgangspunkt i et helt basalt behov for sikkerhed. Behovet for udvikling af Thyborøn Thyborøn står som andre mindre byer udenfor vækstområderne i Danmark overfor udfordringer med fastholdelse af indbyggertal og serviceniveau samt udvikling af erhvervsliv og turisme. Både Lemvig Kommune og lokale ildsjæle har i en årrække lagt store kræfter i at forny og udvikle Thyborøn. Her er fx opført nye turistattraktioner, gennemført områdefornyelse og etableret tilgængelige rammer for natur oplevelserne. Et nyt vandkulturhus vil være et vigtigt bidrag til denne udvikling og vil især kunne styrke byens attraktion udenfor sommersæsonen. Der lægges vægt på, at forslaget kan illustrere, at omdannelse af andre tilsvarende idrætshaller i Danmark kan være billigere end at opføre helt nye vandkulturhuse Behovet for et inspirationsprojekt Der er i store dele af Danmark en overkapacitet af idrætshaller og flere steder afprøves derfor gode ideer til, hvad disse haller i stedet kan anvendes til. Lokale og Anlægsfonden ser som part i konkurrencen fritidscentret i Thyborøn som en god mulighed for at afprøve omdannelsen af en tør idrætshal til aktivitetsmuligheder i og omkring vand og her hente erfaringer, som kan bruges på andre tilsvarende idrætshaller i landet. Forberedelse af projektkonkurrencen Projektkonkurrencen er for at sikre den helt nødvendige opbakning i lokalsamfundet grundigt forberedt. Der er gennemført interviews med relevante interessenter og samarbejdspartnere i og udenfor byen og der er i efteråret 2014 afholdt en borgerworkshop i Fritidscentret. Materiale fra den forberedende proces indgår i konkurrenceprogrammet. Projektkonkurrencen er forberedt i et samarbejde mellem bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter, Lemvig Kommune samt Lokale og Anlægsfonden med hjælp fra eksterne konsulenter. 4 baggrunden

7 vandkulturhus forudsætningerne 5

8 thyborøn mellem fjorden og havet Thyborøn DNA For 200 år siden var Thyborøn en del af landsdelen Thy, men vand og stærke naturkræfter ville det anderledes, og siden en stormflod gennembrød landtangen i 1825, har Thyborøn ligget på spidsen af Harboøre Tange med vand til tre sider; Vesterhavet mod vest, Nissum Bredning mod øst, og Thyborøn Kanal mod nord. Faktisk er der også vand på den fjerde side mod syd, i form af den store indsø, der ligger på engene mellem klitterne og tangevejen syd for Thyborøn. Thyborøns vækst har været kort og heftig; fra 9 huse i 1879, over opblomstringen af en moderne mindre stations- og havneby omkring år 1900, til stor vækst og fremgang for fiskeriet op gennem det 20. århundrede. I dag har byen ca indbyggere og et stort antal arbejdspladser, primært knyttet til en af landets største fiskerihavne. Thyborøn er et bysamfund så langt fra de store vækstcentre i Danmark, som man næsten kan komme, men samtidig et lokalsamfund så autentisk og tæt på naturen og sin erhvervsmæssige oprindelse i havet og fiskeriet, som det overhovedet er muligt. Thyborøn har således sin identitet intakt. Byen er hele vejen igennem en fiskerby, som turisterne besøger, og ikke en turist- eller badeby, hvor fiskerne lander deres fangst. Thyborøn oplevelser og arkitektur I Thyborøn er der ganske små fysiske afstande mellem meget forskellige oplevelser. Både havnen, fiskeauktionen og byens øvrige turistattraktioner som Kystcentret, Jyllandsakvariet og de røde barakker er placeret i tæt kontakt til byens centrum. Den unikke beliggenhed, de store skalaspring og den arbejdende fiskerihavn i den lille kystby omgivet af hav og store vidder gør et besøg i Thyborøn til en helt særlig oplevelse. Arkitektonisk er Thyborøn en pragmatisk og usentimental by med en stor bygningsmæssig variation, som spænder over både ældre, gulkalkede bygninger i bymidten, små pitto reske, rødmalede træbygninger ved mu seumsområdet, klassiske murede enfamiliehuse i Vesterhavsgade og store parcelhusudstykninger i byens sydlige del, hvor også Thyborøn Fritidscenter ligger. Ny arkitektur ses først og fremmest i byens kulturelle fyrtårne Kystcentret, JyllandsAkvariet og Thyborøn Kirke, der ligger nær ved fritidscentret. Thyborøn er et bysamfund defineret af sin beliggenhed og den kraftfulde omgivende natur 6 forudsætningerne

9 ... ikke en turistby med fiskere, men en fiskerby med turister Thyborøn Fritidscenter forudsætningerne 7

10 levende lokalmiljø borgere, erhverv, turister Interessenter: borgere, erhvervsliv, turister Thyborøn er et lokalsamfund med en stærk lokal identitet, hvor kræfterne er vant til at finde sammen og skabe synergi og fælles løsninger. De potentielle lokale interessenter i et nyt vandkulturhus kan beskrives i fem grupper: Skole svømmeundervisning Kultur- og fritid idrætsforeninger, dykkerforening, sejlklub, kajakklub Uddannelse Fiskeriskolen De maritime erhverv fiskeriet, havnen Turismeerhvervene hotel og overnatning, turistforening, museer og andre oplevelsesfaciliteter Synergi med andre attraktioner Et kommende vandkultur vil indgå i en bred vifte af eksisterende turisttilbud i Thyborøn. Hovedattraktionerne er udover den omgivende natur, byen og havnen Kystcentret og JyllandsAkvariet, som begge er oplevelsestilbud primært rettet mod familier. Der er desuden igangværende planer om omdannelse af De Røde Barakker til et maritimt udstillingssted med blandt andet dykkerfund fra verdens største søslag, som fandt sted ud for vestkysten i I et turismeperspektiv er der således mulighed for at udvikle pakkeløsninger, hvor flere af områdets aktører går sammen, ligesom der vil kunne være mulighed for at udvikle fælles platforme for oplevelsesturisme inden for flere forskellige felter som fx sundhed, seniorer, fysisk og psykisk udviklingshæmmede, dykning eller teambuilding. Fritidscentret og offshoreindustrien En særlig interessent er offshoreindustrien, som er en betydelig økonomisk og arbejdskrafttung aktør i det vestjyske med op mod arbejdspladser. Offshoreindustrien har et stort behov for uddannelse og træning i sikkerhed til havs i form af lovpligtige søsikkerhedskurser, som i dag kun kan gennemføres i henholdsvis Frederikshavn og Esbjerg. Fritidscentret og Naturrum Fritidscentret indgår allerede i dag i lokale samarbejder, fx samarbejdes der på idræts- og fritidsområdet med Harboøre, som ligger syd for Thyborøn. En oplagt samarbejdsmulighed ligger i det nyligt etablerede Naturrum, der er et stort udendørs oplevelsesrum i naturen umiddelbart syd for Thyborøn Fritidscenter. Naturrum tilbyder aktiviteter med en særlig sundhedsprofil, som umiddelbart kan spille sammen med aktiviterne i et vandkulturhus, ligesom der vil være mulighed for en fælles udnyttelse af udearealerne umiddelbart op til fritidscentret. Et kommende vandkulturhus har et bredt spektrum af potentielle lokale brugere Lemvig Kommune Thyborøn Skole Fiskeriskolen EUC Nordvest Thyborøn Museerne Naturrum Thyborøn Feriecenter Thyborøn Hotel Seaside Hotel Visit Lemvig JyllandsAkvariet Kystcentret De Røde Barakker Fiskeriauktionen Thyborøn Havn Fiskeriforeningen 8 forudsætningerne

11 Thyborøn har en række attraktioner, som tilsammen giver helt særlige muligheder for borgerne i det daglige og for udvikling af turismen Øverst: JyllandsAkvariet I midten: JyllandsAkvariet Nederst: Kystcentret Øverst: Kystcentret Nederst ny arkitektur: Byrum ved havnefronten og Thyborøn Kirke forudsætningerne 9

12 n kystdige Kirkegaardsvej hytteby P campingområde P P Thyborøn Feriecenter kystdige Idrætsanlæg Naturrum Thyborøn Fritidscenter set fra kystdiget mod syd 10 forudsætningerne

13 thyborøn fritidscenter eksisterende forhold Beliggenhed Thyborøn Fritidscenter ligger i den sydligste del af Thyborøn. Afstand til byens centrum er ca meter og der er ca. 300 meter til Vesterhavet. Adgangen til centret sker i bil fra Kirkegaardsvej, hvor der også er parkeringsmulighed. Cyklende og gående har derudover adgangsmulighed fra stisystemet på diget mod Vesterhavet og mod syd. Fritidscentret støder mod nord og øst op til Thyborøn Feriecenter, som indeholder både campingområde og hytteby. Mod syd ligger et udendørs idrætsanlæg med boldbaner og umiddelbart syd for det et stort naturområde, som er indrettet som Naturrum et oplevelsesrum i naturen. Endelig støder centret mod vest op til et villaområde med traditionelle parcelhuse i lav højde. Naturrum et natur- og aktivitetsområde lige syd for Fritidscentret Hoveddisponering og anvendelse i dag Thyborøn Fritidscenter består af to haller og en mellembygning. Den nordlige hal fra 2008 ombygges til vandkulturhus og multihal, mens den sydlige og ældre hal ikke berøres direkte af projektet. Centret rummer udover idrætshaller to selskabslokaler, en ungdomsklub (Ungdomsgaarden), et trænings- og motionscenter, et cafeteria samt lokaler for Lemvig Kommunes Borgerservice, som holder åbent to dage om ugen. I den langs gående mellembygning mellem de to haller er der fælles indgangsparti og foyerområde samt toiletter og depotrum. Der er i det fælles indgangsområde elevatoradgang fra stueplan til første sal. Thyborøn Fritidscenter er ramme om et meget levende lokalt idrætsog kulturliv Fritidscentret anvendes til et bredt udbud af motions- og idrætsaktiviteter som fx badminton, gymnastik, børnevolleybold, håndbold, fodbold, rytmepiger, zumba og seniordans. Centret er derudover ramme om en lang række aktiviteter indenfor kultur- og fritidsområdet. Det kan være faste arrangementer som fx edb undervisning, billardklub og Humørklubbens seniorselskaber, eller det kan være lejlighedsvise arrangementer som møder, kurser og fester. Organisation og brugere Thyborøn Fritidscenter er en selvejende institution ledet af en frivillig bestyrelse. De mange forskellige lokale sports- og idrætsforeninger, der i dag har til huse i Fritidscentret, er i efteråret 2014 samlet i én forening med én ledelse. Medlemmerne er mange, og det anslås, at der i centrets åbningstid dagligt passerer ca. 150 brugere i alle aldre gennem dørene. forudsætningerne 11

14 Nordhallen facader mod Thyborøn Feriecenter Nordhallen indgangsparti i mellembygning Nordhallen facade mod Kirkegaardsvej Nordhallen foyer med trappe til første sal Nordhallen motionsrum på første sal 12 forudsætningerne

15 nordhallen eksisterende forhold Nordhallen udformning og disponering Indretningen af det nye vandkultur skal ske i centrets nordlige hal samt i mellembygningen mellem de to haller. Nordhallens samlede dimensioner er ca. 30 x 65 meter og mellembygningens bredde er ca. 6,0 meter. Facadehøjden er ca. 6,5 meter og højden til kip er ca. 11,5 meter. I Nordhallens vestlige ende ligger i stuetagen ungdomsklubben Ungdomsgaarden med opholdsrum og internetcafe. På første sal er indrettet et trænings- og motionsrum, hvortil medlemmer har adgang med nøglekort. Der er fra motionsrummet på første sal udsyn til hallen gennem et glasparti i en stor del af bygningens bredde. Idrætshallen i Nordhallens østlige ende måler ca 30 x 40 meter. Der er ikke omklædningsrum direkte tilknyttet Nordhallen, idet brugerne i dag anvender de omklædningsrum, som ligger i den sydlige hal. Arkitektur Nordhallen er arkitektonisk en pragmatisk og usentimental bygning, der vil kunne tåle meget i forbindelse med en omdannelse til vandkulturhus. Konstruktioner Nordhallen er traditionelt opbygget med 20 0 stålspær og stålfacadesøjler pr. ca. 4 meter. Spær og søjler er slyngrensede og grundmalede. Nordhallen er opført med en stålkonstruktion, men er derudover ikke projekteret som vådhal Facadevæggene er udført som betonsandwich-elementer med en 70 mm forplade med søsten, 150 mm isolering og 130 mm bagplade. Taget er opbygget som et koldt tag med 75 x 225 mm træåse, 200 mm isolering samt eternittagplader. Taget har en indvendig 0,15 dampmembran og 45 mm isolering afsluttet med Troltexbeklædning. Taget udluftes ved tagfod og ved kip. Nordhallen har dagslysadgang gennem rytterlys i hele hallens længde, samtidig udført som brandventilation. Lysningsarealet er på ca. 5% af gulvarealet. Hallen er opført på traditionelle randfundamenter i en dybde på minimum 900 mm og ført til fast grund. Fundamentet er øverst afsluttet med to rækker lecablokke. Betonfundamenter under stålspær er udført med skrå bagkant, hvilket indikerer, at fundamenterne udover den lodrette kraft også kan aflevere de vandrette kræfter ved søjlefod uden strengere mellem spærfødder. Hallens gulv er udført som 90 mm sportsgulv lagt oven på 120 mm støbt betonplade og 160 mm polystyren S80. Gulvet i mellembygningen er traditionelt klinkegulv med 100 mm betonplade og 200 mm polystyren S80. Installationer Nordhallen opvarmes med kaloriferer med indblæsning via poser langs begge langsgående facader og udsugning ved kip. Opvarmningen er fælles for sportshal og motionsrum, idet der kun udsuges fra motionsrummet, som står i åben forbindelse med sportshallen. Der er gulvvarme i foyer og toiletrum. Nordhallen er som udgangspunkt ikke projekteret som vådhal, hvilket stiller nogle særlige krav til ombygningen. Disse krav er nærmere beskrevet under Opgaven. forudsætningerne 13

16 Motions- og træningsrum Skyligth Skyligth Tagterrasse 1740 Trin Nordhallen første sal Ungdomsklub Idrætshal Kontor Foyer Depot Ventilation Nordhallen stueplan Bygherre: Thyborøn Hallen Kirkegårdsvej Thyborøn Mål: 1:200 Dato: 07/ Byggeriets adresse: Kirkegårdsvej 15, Thyborøn Emne: Stueplan Rev: Kirkegade 13, 7673 Harboøre Tlf: Fax: Bil: forudsætningerne

17 Idrætshallen set mod øst Ref Idrætshallen set mod vest Tværsnit Længdesnit forudsætningerne 15

18 Et vandkulturhus i Thyborøn skal give mulighed for at prøve kræfter med det, vi er omgivet af Deltager i borgerworkshop Huset skal være som et vrag, der dykkes i, og hvor man hele tiden opdager noget nyt Deltager i borgerworkshop Jeg kunne godt tænke mig en af de der trædemøller, hvor man går rundt og rundt så ungerne sover klokken syv Deltager i borgerworkshop 16

19 vandkulturhus visionen 17

20 vandkulturhuset vision undervisning vision Visionen for det nye vandkulturhus i Thyborøn kan kort beskrives gennem følgende overskrifter: udfordri Lokalt samlingspunkt Vandkulturhuset skal styrke Thyborøn Fritidscenter som dagligt samlingspunkt i Thyborøn. Centret er allerede et velbenyttet mødested og samlingspunkt, og de nye vandfaciliteter skal styrke centrets rolle som et vigtigt omdrejningspunkt for Thyborøns idrætsmæssige, kulturelle og sociale liv. Facilitet for maritime erhverv Vandkulturhuset kan indeholde muligheder for uddannelse og træning for erhvervsvirksomheder med tilknytning til det maritime offshorebranchen, fiskeriet, dykkere osv. Tilbud til turisterne Vandkulturhuset skal udgøre et attraktivt tilbud til Thyborøns mange turister i synergi med de mange andre turisttilbud, som findes i byen og i den omgivende natur. Vandkulturhuset skal i særlig grad udvide mulighederne for turismen i ydersæsonerne. Anderledes forretningsplan Vandkulturhuset skal bygge på og indrettes i forhold til en forretningsplan, hvor den fremtidige drift af huset bæres af flere forskellige parter: kommunen, byens borgere, skole og erhvervsliv, samt udefrakommende turister og erhvervsinteressenter som fx offshoreindustrien. Fleksibel indretning Vandkulturhuset skal have en anderledes indretning, som udfordrer et traditionelt bassinprogram og giver fleksible muligheder for mange forskellige aktivitetsmuligheder og anvendelser. Indretningen skal sammentænke bassiner, kanter og opholdsområder og skal specielt inddrage idrætshallens store rumhøjde i sin disponering og anvendelse. bæredygtigt på alle planer Vandkulturhuset skal være miljømæsigt og socialt bæredygtigt. Aktiviteterne i huset skal appellere socialt bredt, understøtte at aktivitet avler mere aktivitet og skabe tryghed for borgerne i Thyborøn. Inspirerende arkitektur Vandkulturhuset skal have en nytænkende arkitektonisk udformning med vægt på åbenhed og transparens. Indretningen skal tænke bassiner og opholdsområder som en helhedsløsning, der får det optimale ud af dels et begrænset areal og dels en forholdsvis begrænset økonomi. Sammenhæng mellem ude og inde Vandkulturhuset skal trække den omgivende natur ind i bygningen og binde husets aktiviteter sammen med de mange muligheder for aktiviteter på de tilstødende udearealer. Thyborøn identitet Vandkulturhuset skal anvende materialer, som henter inspiration i den omgivende natur og i den fiskerikultur, som præger Thyborøn. Model for andre omdannelser Vandkulturhuset skal fungere som inspirationsmodel for en pris økonomisk omdannelse af andre tilsvarende idrætshaller i Danmark til mindre lokale vandkulturhuse. brugerworkshop og fremtidsscenarie På de følgende to opslag vises henholdsvis et katalog over ideer fra borgerworkshop i Thyborøn og et fremtidsscenarie udarbejdet af LandLab. Begge dele er indgået i formuleringen af projektets vision. 18 visionen

21 redning hvile terapi ng uddannelse træning afslapning leg restituering motion læring bevægelse kommunal medvirken eksterne interessenter merværdi aktive borgere og lokale ressourcer... et helt særligt vandkulturhus med mange nye muligheder for aktiviteter i og omkring vand... med lokale idræts- og kulturfaciliteter tænkt sammen med et forretnings- og udviklingsperspektiv for lokalsamfundet Thyborøn visionen 19

22 ideer fra borgerworkshop borgerworkshop Som led i konkurrenceprogrammets forberedelse blev der i efteråret 2014 gennemført en borgerworkshop med deltagelse af ca. 100 engagerede borgere og interessenter. Workshoppen resulterede i en lang række ideer til indretning og anvendelse af det kommende vandkulturhus. Dette opslag viser i uredigeret form en bruttoliste af de ideer, der kom frem på workshoppen. Over 100 engagerede borgere mødte op til workshop om det kommende vandkulturhus Badeland med rutsjebane Wellness afdeling Skoleundervisning Vandgymnastik for seniorer Varmtvandsbassin Kurser for offshoreindustrien Fiskeriskolen (undervisning) Genoptræning Inspiration fra hav og fjord, sanser, lyde og føle mågeskrig og bølgebrus Strøm og bølger mærke kræfterne Klatring, udspring, træning med kajak og andre former for sejlsport Pakkeløsninger med hotellet Vandfitness Forhindringsbaner under vand Saltvandsbassin Udendørsrutsjebane Samarbejde med JyllandsaAkvariet se fisk og kryb under vandet Skolesvømning, vigtigst med overblik ikke vigtigst med udformning Rehabilitering og aktivering af ældre, syge og handicappede Kursusudbud til offshore og dykkere Fiskeriskolen Træning i redningsflåder og søsikkerhed Svømning i overlevelsesdragter Strømbane til at træne revlehuller Kajaksejlads grundlæggende øvelser, vendinger, kravle op Sejlklub Kæntringsøvelse med optimistjoller Vandtilvænning af børn så en god dag vedbliver at være en god dag, også ved kæntring Dykkerklub Grundlæggende snorkeluddannelse Grundlæggende dykkeruddannelse Almindelig Træning Skolesvømmeundervisning Saltvandsbassin Klatrevæg Legemuligheder Forhindringer Udspring fra indskudt dæk Kant af bassin som en trappe Genoptræning / varmt, vand, fysioterapeut, wellness Babybassin Sauna Koldt vand Tænke naturen ind Høfder / udspring Surf Trædemølle Sansehuller og akvarium Dykning minimumdybde 3,8 meter Mere end to bassiner? Saltvand? 20 visionen

23 Forhindringsbaner Badesikkerhedskursus Bølge og strømbassin Lær at svømme camp Pakkeløsninger til turister / gæster Handicapvenligt Graviditetssvømning Aquaspinning Aquafitness Alternative udspringsmuligheder Handicapmuligheder Fleksibel bassinform Maritim stil Platform til wellness / massage / gruppeterapibehandling / fysioterapi behandling Infrarød sauna Duftbassiner Veksel fodbad Bassin med fleksibel bund Klatrevæg Maritime blå og grønne farver Udviklingsplatform Udnytte loftshøjde med platform til aktiviteter / massage og yoga Hule med akvarium Skolebrug med overskuelighed Stort tov med klokke Strømbassin Udsyn til fjord Brug af loftsrum Vandpolo Boblebad Udendørs bassin Isbjørnevæg med vipper Aktiviteter under vand for børn Integrere multihal og svømmehal Tema: katastrofe ved havet Helikopter Redningsflåde Tredimensionelt Lysindfald Forsamlingssted for alle foreninger Drop in sted Genoptræning for ældre mv. Redningslinie Uddannelse for fritidssejlere Sundhedsvirksomheder Falck redning / brandkursus Redningsvæsen Fiskeriskole blå bevis mv. Svømmeundervisning Lokalt erhvervsliv 25 meter baner Spa Udspringsvipper / 1,3 og 5 meter Børnebassin med varmt vand Fritidscenter drive Cafeteria med små borde og stole rundt omkring Dampbad og sauna Sundhedsforsikring Udnyttelse af første sal Solenergi visionen 21

24 Mulighederne tiltrækker også nye og unge entreprenører, og for første gang i mange år ser Thyborøn en tilvækst i såvel succesfulde mindre virksomheder, der alle har glæde af det tætte samarbejde, som i tilflytterantallet, da mange af de unge familier vælger at bosætte sig i området. Modsat erhvervsudviklingen i mange andre udkantsområder, hvor de mindre virksomheder tilbyder ikke fysiske produkter og services, er løsningen i Thyborøn at tilbyde servandkulturhuset en dag i Thyborøn 2030 et muligt fremtidsscenarie beskrevet af LandLabDK / Suzanne Eben Ditlevsen I Thyborøn brydes både bølger og holdninger, men når det gælder, er der ikke noget, der deler vandene. Det viste byen, da et nyt vandkulturhus blev realiseret i Hvis vi kigger i krystalkuglen og ser frem til 2030 er indbyggerantallet i Thyborøn steget fra 2220 indbyggere i 2015 til 2350 indbyggere. Det mærkes især på, at det pludseligt er nødvendigt at anlægge nye parkeringspladser omkring det tidligere Thyborøn Fritidscenter, der er navngivet VandVærk og i daglig tale omtales som Fiskeskællet, fordi den iøjnefaldende bygningskonstruktion og de præfabrikerede energi akkumulerende facadeelementer får bygningen til at ligne et fiskeskind. Efter den store ombygning, hvor den ene idrætshal blev omdannet til et vandkulturhus, er brugen af huset vokset voldsomt. De lokale beboere har taget de nye badefaciliteter til sig. Både tidligt om morgenen og sent om aftenen anvendes de mange motions- og wellness- muligheder af alle aldersgrupper. Parallelt med de mange øvrige idræts- og motionstilbud i Fritidscentret, er der i VandVærk mulighed for alle former for udfoldelse i vand; fra almindelig motionssvømning i baner, over baby- eller seniorsvømning, fra vandaerobics til cykelaktiviteter i spinning- bassin og endelig det sidste nye; underwater mindfulness med lydeffekter og midnats meditation med hvalsang under vand. For sommerturisterne giver vandkulturhuset en mulighed for badeoplevelser i dårligt vejr. Men også i de skuldersæsoner, som er yderst populære hos naturturisten og det midaldrende segment, er vandkulturhuset en vigtig platform. Denne gruppe af turister er voksende og kommer bl.a. til området for at besøge Nationalparken Thy gennem den smukkeste indgang; nemlig sejladsen fra Thyborøn til Agger Tange. I denne købestærke gruppe er det særligt de kulinariske oplevelser, der er i centrum; med fiskeri på hav og fjord, samt fouragering i naturen; som eksempelvis plukning af østers i Limfjorden og svampe og bær på Klosterheden. Realiseringen af VandVærk har også medført, at skolen igen har fået integreret svømmeundervisning for alle klassetrin. Svømmesikkerheden vægtes højt i en kystby, men i den nye heldagsskole og med VandVærk som platform kobles vandaktiviteterne med undervisning i entreprenørskab og kreative samarbejder med de mange virksomheder, der er skudt op i miljøet omkring VandVærk. Denne nye vinkel på undervisning og samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution har også pustet nyt liv i den nedlagte efterskole. Allerede i forbindelse med den spæde planlægning og konceptudvikling af aktiviteterne i VandVærk, besluttede man sig for, at der omkring den centrale og mere traditionelle kerne af fritids- og kulturaktiviteter skulle udvikles et hus, der også kunne rumme og imødekomme en forretningsplan for lokalsamfundsudvikling. Afsættet for dette samarbejde skulle være tætte og forpligtende samarbejder med de lokale turismeerhverv samt uddannelsesaktører. Dette samarbejde har i dag resulteret i, at Thyborøn er godt på vej med en mindre og på landsplan unik HUB af små virksomheder, der alle har formået at anvende VandVærks faciliteter og muligheder i deres services og videre forretningsudvikling. 22 visionen

25 ... fordi den iøjnefaldende bygningskonstruktion og de præfabrikerede energiakkumulerende facadeelementer får bygningen til at ligne et fiskeskind vices og produkter on the spot men af en type og kvalitet, så kunderne kommer og opholder sig i området og samtidig får del i den merværdi, den unikke placering i naturen giver. Gennem et udvidet samarbejde med regionen og sundhedssektoren er der udviklet en helt ny sundhedsturisme platform med udgangspunkt i genoptræning og aktiviteter i vand. Mange af de ældre patienter medbringer ægtefæller og kombinerer opholdet med ferie og oplevelser, hvor man bevæger sig i naturen. Ophold, der kombinerer genoptræning, motion, kost og sundhed har medført, at flere sundhedsaktører som eksempelvis massører, fysioterapeuter og diætister har bosat sig Thyborøn, fordi der med afsæt i VandVærk pludselig viste sig en professionel platform, hvor man kunne blive del af et mindre tværfagligt sundhedsteam. Gennem et tæt samarbejde med campingpladsens hytteby og de øvrige overnatningsfaciliteter er der også opbygget en solid tradition for intime konferencefaciliteter, der særligt tiltrækker offentlige og kommunale kunder, der kommer til Thyborøn for at lære mere om lokalsamfundsudvikling. På det seneste har der endda været besøg fra kinesiske og indiske offentlige myndigheder, hvor de i deres arbejde med velfærdsløsninger netop er inspireret af styrken i den danske velfærds- og fællesskabsmodel. Men også de maritime uddannelser i Thyborøn har fået udvidet deres aktivitetsmuligheder gennem VandVærk. Der er i dag næsten mand udstationeret på Nordsøen. Fiskeriskolen har i den forbindelse haft stor succes med udvidelser på offshoreområdet og institutionen benytter i vid udstrækning VandVærk og de særlige bassiner som træningsbase for deres evakueringskurser og søsikkerhedsøvelser. Herudover har Fiskeriskolen anvendt deres faglige undervisningskompetencer på nye og innovative måder og senest har de udvidet med indsatsen Underwater Teambuilding som en aktivitet, der kan udbydes enten som et sikkerhedskursus eller som en platform for aktiv medarbejder- og virksomhedsudvikling. Endelig er Underwater Teambuilding blevet det sidste nye blandt mange af de turister, der besøger krigsmuseet West Coast Center Jutland, der blev anlagt i 2015, da Gert Normann, grundlæggeren af Strandingsmuseet i Thors minde, flyttede hele sin private samling til Thyborøn. I turismeversionen opbygges teambuildingkurset omkring historiske søslag og redningsaktioner og vandgangen kombineres med historisk formidling, dykkerudflugter og besøg på museet med de mange artefakter. Den overordnede strategiske forretningsmodel for lokalsamfundsudvikling, der ligger bag realiseringen af Vand- Værk, har dermed også givet Thyborøn mulighed for at øge og udvikle indsatsen med afledte indtægter på eksempelvis hotel, restaurations- og museumsområdet. Realiseringen af VandVærk var i sidste ende meget mere end tilvejebringelsen af en fritids- og motionsmulighed for de lokale borgere det var et løft af det samlede lokalsamfund. Det var nemlig også realiseringen af en overlevelsesstrategi med indbyggede udviklingsmuligheder på baggrund af områdets naturlige styrkepositioner. Med stor hjælp fra gode fonde, greb borgere, foreninger, uddannelser og erhvervsliv i Thyborøn sammen med Lemvig Kommune disse muligheder og med afsæt i VandVærk fik de i fællesskab etableret et skoleeksempel på en lokalsamfundsudvikling, hvor der er synergi mellem kultur, fritid og erhvervsudvikling; hvor udviklingen realiseres lokalt og hvor anlægsinvesteringerne optimeres til det yderste gennem fokus på lokal synergi og en kreativ programlægning af bygningens indhold. visionen 23

26 Lys, vægtløshed, ro, kropskontrol, eventyrlighed Projektleder Lokale og Anlægsfonden Vi har noget på hjerte i Thyborøn, og vi vil da gerne, at det også kan ses i vand kulturhusets arkitektur Fritidscentrets bestyrelse 24

27 vandkulturhus opgaven 25

28 n Nordhallen Eksisterende ungdomsklub bibeholdes Ny multihal på 480 m2 placeres, men disponeres og indrettes ikke og indgår ikke i den økonomiske ramme Bygherre: Byggeriets adresse: Kirkegårdsvej 15, Thyborøn Thyborøn Hallen Kirkegårdsvej 15 Emne: Stueplan 7680 Thyborøn Mål: 1:200 Dato: 07/ Rev: Foyerområde med billetkontor, Kirkegade 13, 7673 Harboøre i alt 210 m2, disponeres og Tlf: Fax: Bil: indrettes, men indgår ikke i den økonomiske ramme Toiletter 40 m2 kan omdisponeres, og indgår i den økonomiske ramme Vandkulturhus på m2 med bassinområde, velværeområde, omklædnings- og badefaciliteter, tekniske anlæg samt service- og depotrum disponeres og indrettes 26 opgaven

29 konkurrence opgaven Opgaven: Deltagerne skal komme med forslag til omdannelse af dele af Nordhallen i Thyborøn Fritidscenter fra idrætshal til et vandkulturhus med bassinområde, velværeområde og omklædningsfaciliteter samt en multihal. Omdannelsen til vandkulturhus skal være visionær og anderledes med en fremtidsorienteret anvendelighed, som retter sig mod både byens borgere, byens turistliv samt et erhvervsliv baseret på fiskeri- og offshoreaktiviteter. Opgaven skal løses indenfor en samlet økonomisk ramme på 35 mio kr til disponering og indretning af et vandkulturhus på ca etagemeter. Forslaget skal derudover beskrive adgangsforhold, disponering af et foyerområde, placering af en multihal samt koblingen til det øvrige fritidscenter og forhold til omgivelser iøvrigt. Overordnede krav Arealer omfattet af den økonomiske ramme: Vandkulturhus Toiletter I alt m2 40 m m2 De overordnede krav til konkurrenceforslaget er, at udformningen og indretningen af vandkulturhuset lever op til projektets overordnede visioner, herunder for den fremtidige anvendelse og drift at udformningen og indretningen af vandkulturhuset lever op til de krav, som er beskrevet på de følgende sider med hensyn til: disponering / funktioner, udformning / arkitektur, energi / bæredygtighed, tekniske krav, økonomi / tid Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på forslagets generelle anvendelighed som inspirationsmodel for prisøkonomisk omdannelse af andre tilsvarende idrætshaller i Danmark til mindre vandkulturhuse. Arealer ikke omfattet af den økonomiske ramme: Foyer / billetkontor Multihal I alt 210 m2 480 m2 690 m2 Grundmodel og udbygningsmuligheder Omdannelsen af Nordhallen sker inden for et begrænset budget på 35 mio kr. Deltagerne skal komme med forslag til en grundmodel, som kan realiseres indenfor dette beløb. For at illustrere mulighederne i et eventuelt større budget skal deltagerne derudover komme med forslag til udbygningsmuligheder med hensyn til indretning af selve bassinområdet. Udbygningsmulighederne skal kunne prissættes særskilt og er nærmere beskrevet på side 28 under punktet Bassinområde. opgaven 27

30 Disponering / funktioner Foyer / billetkontor Adgang til Nordhallen og vandkulturhuset skal ske fra indgang i facaden mod Kirkegaardsvej og gennem eksisterende foyerområde. Der lægges vægt på, at foyerområdet er imødekommende, og at vandkulturhuset optræder synligt helt fra indgangen. Nuværende kontor for centerleder indrettes, så det også kan fungere som simpelt billetkontor. Der skal i forbindelse med indgangen etableres mulighed for opstilling af billetautomat til brug ved daglig drift med lille belastning. Toiletter De eksisterende toiletter i foyer kan omdisponeres for at skabe bedst mulig adgangsmulighed til det nye vandkulturhus og til multihallen. Der skal efter omdisponeringen være minimum 2 toiletter samt 1 handicaptoilet i foyerområdet. Ungdomsklub samt motions- og træningsrum Den vestligste del af Nordhallen er i dag indrettet med ungdomsklub i stueetagen og med motions- og træningsrum på første sal. Begge disse funktioner bibeholdes uændret. Multihal Der skal disponeres med en mindre multihal til fleksibel anvendelse for typisk mindre hold. Multihallen skal have et grundareal på 480 m2, svarende til 4 spærfag i hallens bredde, men kan placeres frit indenfor det samlede ombygningsområde, som er vist side på tegningen side 26. Bortset fra placering af de ydre vægge samt adgangsdøre indgår disponering og indretning af multihallen ikke i opgaven, ligesom finansiering af indretningen sker udenfor opgavens økonomiske ramme. Vandkulturhus rumprogram Nordhallen skal efter omdannelsen indeholde et vandkulturhus med følgende nye funktioner: Bassinområde Velværeområde Omklædnings- og badefaciliteter Tekniske anlæg Service- og depotrum Udskriver lægger vægt på, at forslaget til ombygning af Nordhallen tænkes i tre dimensioner og i udnyttelse af rumhøjden. Dels for at optimere arealudnyttelsen, men også for at udnytte de fordele, det kan give med hensyn til anvendelighed, tilgængelighed og løsning af funderingsforhold. Vandbassiner behøver således fx ikke at ligge i grundplanet. Flow Omdannelsen skal resultere i et sammenhængende og logisk flow fra hovedindgang til omklædnings- og badefaciliteter og videre til bassinområde og velværeområde. Flowet skal desuden give let adgang til motions- og træningsrum og multihal i Nordhallen samt til cafeområde og øvrige faciliteter i Sydhallen. Tilgængelighed Der skal være fuld tilgængelighed til vandkulturhuset for selvhjulpne handicappede i kørestol, eventuelt med hjælper, jf. DS Deltagerne skal beskrive en samlet tilgængelighedsstrategi for brugere og eventuelle hjælpere fra indgangsparti gennem omklædningsområde og ud til bassinområde og velværeområde. Bassinområde Der angives i det følgede et minimumsbassinprogram for vandkulturhuset. Der forventes som udgangspunkt ikke et traditionelt 25-meter bassin, men flere mindre bassiner, som tilsammen kan tilgodese de brugerbehov, som indgår i visionen for projektet. 28 opgaven

31 ... flere mindre bassiner, som tilsammen kan tilgodese de brugerbehov, som indgår i visionen for projektet Det er op til deltagerne at udforme et samlet bassinområde, som indenfor det tilrådeværende areal og projektets økonomiske ramme tilgodeser følgende krav bedst mulig. Kravene indeholder tre bassintyper i grundmodellen som skal holdes indenfor den samlede økonomi på 35 mio kr samt en udbygningsmulighed: Grundmodel bassinområde Bassin til undervisning, motionssvømning og aquaspinning. Særlige krav: bassinareal minimum 175 m2 vandtemperatur grader C. vanddybde 1,2 meter, dog 2,4 meter på de første 6,0 meter fra start af bassin med startskamler/plinte gerne 4 baner á 2,5 meter med banetove mulighed for at tælle kilometre, fx gennem en afstand mellem bassinkanter, som giver hele mål Bassin til undervisning, leg og udfoldelse for specielt børn og familier. Særlige krav: bassinareal minimum 75 m2 vandtemperatur grader C. bassinet opdeles i to afsnit med vanddybder på henholdsvis 0,9 meter til leg og undervisning og 0,6-0,3 meter til småbørn. Det er op til konkurrencedeltagerne at vælge, om det skal være et eller to bassiner overskuelighed for opsyn og sikkerhed... et logisk flow fra hovedindgang til omklædning, bassinområde, velværeområde og multihal Bassin til varmtvandstræning for fx forældre/barn-svømning, genoptræning eller handicaptræning. Særlige krav: bassinareal minimum 50 m2 vandtemperatur 34 grader C. vanddybde 1,2 m. For genoptræning udføres i forlængelse af adgangstrappe et gangareal i bassinet med en vanddybde på 1,4 meter, som afskærmes med handicaphåndliste gerne placering i nær tilknytning til velværeområde Alle bassiner skal forsynes med ældrevenlige trapper, som også kan bruges af de øvrige brugere. Trappe til motionsbassin udføres som udvendig trappe. Opholdsarealerne omkring bassinerne skal udformes med mulighed for supplerende bevægelsesaktiviteter. Opholdsarealerne skal prioriteres som en vigtig del af oplevelsen, og udformningen kan inddrage aktiviteter rundt om, på tværs af og langs kanten af bassinerne. opgaven 29

32 Udbygningsmulighed bassinområde Deltagerne skal beskrive en udbygningsmulighed, hvor motionsbassinet indrettes, så det også kan bruges som træningsbassin for personale i fiskeri- og offshoreindustrien. Udbygningsmuligheden skal beskrives og tegnes, så den kan prissættes særskilt. Særlige krav: vanddybde på minimum 3,5 meter mulighed for simulering af 0,5 meter høje bølger, hvilket kræver, at vandspejl er 0,75 meter under promenader indbyggede ståkanter og skimmerriste på minimum 85% af længden på begge langsider mulighed for helikoptersimulator i loftsrum Velværeområde Der skal indrettes et velværeområde med bio/soft-sauna som kan omstilles til finsk sauna, infrarød varmekabine, dampbad samt hvilestole. Særlige krav: minimumsareal bio/soft-sauna 8,0 m2 minimumsareal infrarød varmekabine 4,0 m2 minimumsareal dampbad 8,0 m2 gode dagslysforhold og mulighed for udsyn fra hvilestole Omklædnings- og badefaciliteter Der skal indrettes omklædnings- og badefaciliteter til vandkulturhus og multihal med plads til 50 herrer og 50 damer samt 2-3 særlige familie/handicaprum. I tilkytning til omklædningen skal indrettes 2-3 toiletter i henholdsvis herre- og dameafdelingen, heraf 1 handicaptoilet. Det er vigtigt, at der afsættes tilstrækkelig plads til at sikre en god logistik, men også at rummene er velfungerende og med mulighed for løbende renholdelse i løbet af dagen. Sammenhæng med den sydlige hal Deltagerne skal komme med forslag til et flow mellem Nordhallen og den sydlige hal, som ikke ombygges, herunder specielt forslag til en velfungerende sammenhæng mellem vandkulturhus og cafeteriaområde.... en udformning og et materialevalg, som afspejler beliggenheden ved havet og klitterne Omgivelser, udearealer Deltagerne skal komme med forslag til bearbejdning af forarealet mod Kirke gaardsvej, så der skabes mere indbydende og synlige adgangsforhold og mulighed for udendørs ophold eller aktivitet. Indretning af udearealer finansieres udenfor den økonomiske ramme. 30 opgaven

33 ... arkitektonisk en pragmatisk og usentimental bygning, der vil kunne tåle meget i forbindelse med transformationen Der er et generelt ønske om en større åbning af Nordhallen mod omgivelserne visuelt og funktionelt. Nordhallen støder på nord- og østsiden direkte op til Thyborøn Feriecenter. Forslaget skal vise, hvordan der gennem en bearbejdning af vandkulturhusets facader kan skabes visuel kontakt med campingplads / hytteby. Der vil være mulighed for både at etablere nye huller vinduespartier mv i hallens tag og facade, samt at arbejde med mindre tilføjelser som fx karnapper, terrasser mv. Adgang fra camping / hytteby til vandkulturhuset skal fortsat ske gennem vandkulturhusets indgang / foyer. Udformning / arkitektur Deltagerne skal komme med forslag til en omdannelse af Nordhallen, som lever op til projektets vision om nytænkning i både indhold og form. Forslaget kan i særlig grad inddrage følgende temaer: Facader / klimaskærm Indretningen af det nye vandkulturhus sker gennem omdannelse af en idrætshal opført for beskedne midler og præget af helt nøgtern arkitektur. Deltagerne skal komme med forslag til en mindre bearbejdning af facader og klimaskærm, som indenfor projektets økonomiske ramme signalerer, at der efter omdannelsen er helt nye funktioner og muligheder i bygningen. Overvejelserne kan inddrage forhold som tag- og facadebeklædning, lysindtag, energiforsyning mv. En særlig udfordring er, at Nordhallen indgår i et samlet bygningskompleks med en mellembygning og med en Sydhal, som ikke omdannes. Deltagerne kan komme med forslag til, hvordan principperne for omdannelsen af Nordhallens facader og klimaskærm i en senere fase kan videreføres i det samlede bygningskompleks. Transparens / lysforhold Transparens er på flere planer et nøgleord i visionen for vandkulturhuset. Arkitektonisk skal bygningen efter omdannelsen være præget af større åbenhed mod omgivelserne og af åbenhed mellem de forskellige rum og funktioner inde i bygningen. Der ønskes størst mulig visuel sammenhæng mellem bassinområde, multihal, motionsrum og cafeteria. Deltagerne skal således komme med forslag til, hvordan transparens i udformningen kan styrke brugernes oplevelse og øge sikkerheden gennem bedre opsynsmuligheder for personalet. Overvejelserne kan inddrage forhold som samspillet mellem dagslys og kunstlys, åbenhed og lukkethed samt eventuelle muligheder for at skabe udsyn over de omgivende naturområder. Udnyttelse af rumhøjden / indskudte dæk Omdannelsen til vandkulturhus og multihal sker i en bygningskrop, som er født med en meget stor rumhøjde. Deltagerne skal komme med forslag til, hvordan idrætshallens store loftshøjde kan indgå i rummenes disponering og anvendelse. Deltagerne skal indenfor projektets økonomiske ramme inddrage de vertikale udfordringer og muligheder i form af fx indskudte dæk, flere niveuer, lodrette bevægelsesmuligheder eller lignende. Lokal identitet Vandkulturhusets udformning og arkitektur skal afspejle bygningens beliggenhed ved klitterne i Thyborøn mellem Vesterhavet og Limfjorden. Inddragelsen af lokal arkitektonisk identitet kan fx ske gennem materialevalg, farvesætning eller andre elementer med referencer til den helt særlige natur og til Thyborøns karakteristiske maritime erhverv. Energi / bæredygtighed Energiforsyning Vandkulturhusets energiforsyning skal i videst mulig omfang baseres på bæredygtige energikilder. Varmeforsyningen i Thyborøn er fjernvarme baseret på flis. Det ses gerne, at der indarbejdes solceller i vandkulturhuset. opgaven 31

34 Energiforbrug Den ny svømmehal skal som minimum samlet opfylde bygningsreglementet BR10, afsnit Lavenergiramme for boliger, kollegier, hoteller mm. Svømmehallen skal generelt have et lavt behov for tilført energi. Den ønskede energiramme skal opnås ved at have fokus på forhold som lavt el-forbrug til belysning og ventilation, høj varmegenvinding på ventilation og varmt brugsvand, optimering af vinduesstørrelser og deres placering, optimering af isoleringstykkelser i specielt tag og gulve samt eventuelle nye facadepartier, reducering af kuldebroer samt høj lufttæthed. Vandforbrug Bygningens vandforbrug skal minimeres mest muligt ved anvendelse af blandt andet sparearmaturer og toiletter med lavt og normalt skyl. Herudover skal vandbehandlingsanlæg dimensioneres til minimalt vandforbrug, men stadig sikre en optimal returskylning af rensningssystem. Miljøbelastning Der skal vælges materialer og konstruktioner med mindst mulig miljøbelastning og CO2-udledning. Materialer drift og vedligehold Materialevalg til bygningens klimaskærm skal matche stedets aggressive klimapåvirkning, hvor sandfygning, kraftig vind og nedbør løbende forandrer og påvirker bygningerne. Indvendigt skal vælges materialer og konstruktioner, som er robuste og som kan tåle den særlige fugtbelastning i et vandkulturhus. Både udvendigt og indvendigt skal vælges materialer, som med tiden vil stå med en naturlig patina.... stor fokus på energiforbrug og bæredygtighed Tekniske krav Generelle forhold Alle materialer og komponenter, som anvendes ved ombygningen, skal være i anerkendt fabrikat af høj kvalitet. Dimensionering og udførelse skal ske i overensstemmelse med gældende normer og standarder med tilhørende anvisninger, herunder alle relevante DS-normer, DIF-normer, SBI-anvisninger samt Svømmebadsteknisk Forenings publikationer. 32 opgaven

35 ... ingen mulighed for tekniske kompromis er omkring tætheden af vandbassiner Oversigten nedenfor gennemgår de væsentligste tekniske krav i forbindelse med ombygningen. Yderligere tekniske krav fremgår af Bilag 09: Supplerende tekniske krav. Konstruktioner Tagopbygning Tagopbygningen i hallen er i dag opbygget som koldt tag, hvorfor det enten skal udskiftet til et varmt tag eller ombygges til koldt tag med en effektiv dampmembran bestående af plastfolie med aluindlæg tæt tilsluttet til stålspær og øvrige bygningsdele, så kondensering i tagkonstruktionen undgås. Udførelsen skal være en byggeteknisk sikker løsning med en levetid på minimum 40 år. De eksisterende stål spær skal afrenses og rustbeskyttes til korrosionsklasse 5. Facader De eksisterende betonelementfacader kan bibeholdes, men skal i minimum 1,0 meters højde forsynes med vådrumsmembran og klinker, hvor de udsættes for vandpåvirkning. Fundamenter De eksisterende fundamenter vurderes at kunne anvendes til vandkulturhus, idet det forudsættes, at bassinbundene ikke placeres lavere end undersiden af fundamenterne, og i behørig afstand herfra med nødvendigt anlæg. Gulvopbygning Såfremt et eller flere af bassinerne placeres i eksisterende stueplanniveau, skal alle vandbehandlingsrør placeres i en krybekælder, så rør kan udskiftes. Alle rør i bassinerne skal placeres over vandtæt beton, så utætheder ikke resulterer i vandtab. Overflader Alle overflader i vandkulturhus og omklædningsfaciliteter skal være optimale i forhold til hygiejne og sikkerhed. Inventar Vandkulturhuset skal indeholde alt nødvendigt svømmehalsinventar i korrekt kvalitet, gerne i malet kulfiber, så vedligeholdelse minimeres. Der skal ligeledes leveres inventar i omklædningsrum i form af skabe og bænke samt puslepladser for babyer. Installationer Bassiner Bassiner udføres i vandtæt beton beklædt med klinker. Bassinerne udføres med højtliggende overløbsrender og enten side- eller bundindløb, som sikrer en god opblanding af frisk behandlet vand i bassinerne. Vandbehandlingsanlæg Vandbehandlingsanlægget skal være af høj anerkendt kvalitet med stor driftsikkerhed. Forslaget skal dokumentere, at den valgte teknologi har driftet korrekt og sikkert i mindst 3 år. Der skal være separate anlæg for de 3 bassiner, idet dog børne og legebassinet kan have fælles vandbehandlingsanlæg, men separate klormålings- og doseringsanlæg. Ved anvendelse af kemikalier skal der anvendes separate kemikalierum og lagertanke, så personalet ikke skal håndtere kemikalier i kanistre. Dog kan flokning godt håndteres i kanistre. Ved anvendelse af klorelektrolyse er det vigtigt, at håndtering af salt kan foregå i henhold til arbejdstilsynets regler og vejledninger, så tunge løft undgås. Opvarmning af de nye bassiner sker med nye varmevekslere forsynet med fjernvarme. Ventilation Der skal udføres ventilationsanlæg for vandkulturhus, multihal og motions- og træningscenter. Anlægget skal affugte og opvarme alle områder i vandkulturhuset og de tilhørende bade- og omklædningsrum. Det eksisterende kalorifereanlæg kan flyttes og indgå i ventilationsanlægget. opgaven 33

Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger

Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger LandLabDK 1 Indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger 3 Et vandkulturhus i Thyborøn på den yderste tange mellem fjord og hav 4 Formål og synergimuligheder 7 Baggrund 8 VISION: VandVærk et kildevæld af aktiviteter

Læs mere

NOTAT. 1. Teknisk vurdering af indretning af Vandkulturhus i eksisterende sportshal. 2. Kort beskrivelse af bygning med tekniske anlæg

NOTAT. 1. Teknisk vurdering af indretning af Vandkulturhus i eksisterende sportshal. 2. Kort beskrivelse af bygning med tekniske anlæg NOTAT Projekt Thyborøn Fritidscenter Kunde Lemvig Kommune Notat nr. 01 Teknisk vurdering af indretning af vandkulturhus i eksist. sportshal Dato 2014-03-14 Til Lars Sandholm LS Lemvig Kommune Fra Henning

Læs mere

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne.

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne. NOTAT Projekt Thyborøn Fritidscenter Kunde Lemvig Kommune Notat nr. 01 Nyt vandkulturhus i eksist. sportshal Dato 2014-03-14 Til Lars Sandholm LS Lemvig Kommune Fra Henning Hammerich HHA RAMBØLL Kopi til

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - Flyvestation Værløse 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - 1 9 1 0 På den gamle Flyvestation Værløse opføres 52 eksklusive 1-plans rækkehuse i det nye, attraktive boligområde

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere