vandkulturhus thyborøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vandkulturhus thyborøn"

Transkript

1 program for indbudt projektkonkurrence februar 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden 43

2 konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn Fritidscenter, Lemvig Kommune, Lokale og Anlægsfonden samt Arkitektkonkurrencerdk konkurrenceprogrammet Konkurrenceprogrammet er udarbejdet med bidrag fra: LandLabDK ved Suzanne Eben Ditlevsen Rambøll ved Henning Hammerich Arkitektkonkurrencerdk ved Anne-Mette Bølling Tekst, redaktion og grafisk tilrettelæggelse Jens V. Nielsen Foto Luftfoto side 7: Aalborg Luftfoto Fotos side 18-19: Lokale og Anlægsfonden Øvrige fotos: Jens V. Nielsen Produktion Production Facilities Udsendelse 27. februar

3 program for indbudt projektkonkurrence februar 2015 vandkulturhus thyborøn intro Invitation Baggrunden for projektet forudsætningerne Thyborøn mellem fjorden og havet Levende lokalmiljø borgere, erhverv, turister Thyborøn Fritidscenter eksisterende forhold Nordhallen eksisterende forhold visionen Vandkulturhuset vision Ideer fra borgerworkshop Vandkulturhuset en dag i Thyborøn opgaven Overordnede krav Grundmodel og udbygningsmuligheder Disponering / funktioner Udformning / arkitektur Energi / bæredygtighed Tekniske krav Økonomi / tid betingelserne Udskrivning Aflevering Bedømmelse Efter bedømmelsen

4 2

5 invitation til projektkonkurrence Thyborøn Fritidscenter inviterer i samarbejde med Lemvig Kommune og Lokale og Anlægsfonden til en indbudt projektkonkurrence om omdannelse af en eksisterende idrætshal i Thyborøn til vandkulturhus. Thyborøn Fritidscenter ligger i Thyborøns sydlige periferi og består af to sammenbyggede idrætshaller. Bestyrelsen for centret ønsker at omdanne den nyeste af de to haller til et visionært og velfungerende vandkulturhus med en unik forretningsmodel, som inddrager meget forskellige aktører og interessenter. Vandkulturhuset skal i sin indretning og udformning således appellere til både lokale borgere, skole og erhvervsliv og til udefrakommende aktører som turister og virksomheder fx med tilknytning til offshore-industrien. Omdannelsen omfatter en idrætshal på ca.1060 m2 med tilstødende mellembygning og foyer. Hallen skal efter omdannelsen rumme vandkulturhuset, en multihal samt et allerede eksisterende trænings- og motionsrum og en allerede eksisterende ungdomsklub. Den samlede økonomiske ramme for konkurrencen er inklusiv rådgiverhonorarer 35 mio. DKK eksklusiv moms. Konkurrencen får økonomisk støtte fra blandt andre Lemvig Kommune og Lokale og Anlægsfonden. fra idrætshal til vandkulturhus Parterne bag konkurrencen har den vision, at der i Thyborøn Fritidscenter kan skabes et vandkulturhus med mange nye muligheder for aktiviteter i og omkring vand. Det er ønsket, at projektet ud over sine store lokale perspektiver kan blive et eksempelprojekt, som kan danne inspiration og forbillede for lignende initiativer andre steder i Danmark. Det forventes, at Thyborøn Fritidscenter efter endelig afklaring af finansieringen indgår aftale med vinderen af projektkonkurrencen om en totalrådgivningsaftale for omdannelsen. God arbejdslyst! Bestyrelsen Thyborøn Fritidscenter 3

6 baggrunden for projektet Behovet for svømmeundervisning I Thyborøn er hav og vand et altid tilstedeværende element. Her lever man i daglig tæt kontakt med Vesterhavet og Limfjorden og mange fritidsaktiviteter som fx badning og optimistjollesejlads for børn har tilknytning til vand. Muligheden for svømmeundervisning og fortrolighed med vand er derfor en absolut nødvendighed. Thyborøn har tidligere haft en kommunal svømmesal i forbindelse med skolen, men salen har i flere år været lukket på grund af en alvorlig bygningsfejl og et stort renoveringsbehov. Bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter ser det som en vigtig opgave at sikre, at der fortsat er indendørs svømmemuligheder i Thyborøn. Et nyt vandkulturhus er således ikke kun et spørgsmål om oplevelse og aktivitetsmuligheder, men har udgangspunkt i et helt basalt behov for sikkerhed. Behovet for udvikling af Thyborøn Thyborøn står som andre mindre byer udenfor vækstområderne i Danmark overfor udfordringer med fastholdelse af indbyggertal og serviceniveau samt udvikling af erhvervsliv og turisme. Både Lemvig Kommune og lokale ildsjæle har i en årrække lagt store kræfter i at forny og udvikle Thyborøn. Her er fx opført nye turistattraktioner, gennemført områdefornyelse og etableret tilgængelige rammer for natur oplevelserne. Et nyt vandkulturhus vil være et vigtigt bidrag til denne udvikling og vil især kunne styrke byens attraktion udenfor sommersæsonen. Der lægges vægt på, at forslaget kan illustrere, at omdannelse af andre tilsvarende idrætshaller i Danmark kan være billigere end at opføre helt nye vandkulturhuse Behovet for et inspirationsprojekt Der er i store dele af Danmark en overkapacitet af idrætshaller og flere steder afprøves derfor gode ideer til, hvad disse haller i stedet kan anvendes til. Lokale og Anlægsfonden ser som part i konkurrencen fritidscentret i Thyborøn som en god mulighed for at afprøve omdannelsen af en tør idrætshal til aktivitetsmuligheder i og omkring vand og her hente erfaringer, som kan bruges på andre tilsvarende idrætshaller i landet. Forberedelse af projektkonkurrencen Projektkonkurrencen er for at sikre den helt nødvendige opbakning i lokalsamfundet grundigt forberedt. Der er gennemført interviews med relevante interessenter og samarbejdspartnere i og udenfor byen og der er i efteråret 2014 afholdt en borgerworkshop i Fritidscentret. Materiale fra den forberedende proces indgår i konkurrenceprogrammet. Projektkonkurrencen er forberedt i et samarbejde mellem bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter, Lemvig Kommune samt Lokale og Anlægsfonden med hjælp fra eksterne konsulenter. 4 baggrunden

7 vandkulturhus forudsætningerne 5

8 thyborøn mellem fjorden og havet Thyborøn DNA For 200 år siden var Thyborøn en del af landsdelen Thy, men vand og stærke naturkræfter ville det anderledes, og siden en stormflod gennembrød landtangen i 1825, har Thyborøn ligget på spidsen af Harboøre Tange med vand til tre sider; Vesterhavet mod vest, Nissum Bredning mod øst, og Thyborøn Kanal mod nord. Faktisk er der også vand på den fjerde side mod syd, i form af den store indsø, der ligger på engene mellem klitterne og tangevejen syd for Thyborøn. Thyborøns vækst har været kort og heftig; fra 9 huse i 1879, over opblomstringen af en moderne mindre stations- og havneby omkring år 1900, til stor vækst og fremgang for fiskeriet op gennem det 20. århundrede. I dag har byen ca indbyggere og et stort antal arbejdspladser, primært knyttet til en af landets største fiskerihavne. Thyborøn er et bysamfund så langt fra de store vækstcentre i Danmark, som man næsten kan komme, men samtidig et lokalsamfund så autentisk og tæt på naturen og sin erhvervsmæssige oprindelse i havet og fiskeriet, som det overhovedet er muligt. Thyborøn har således sin identitet intakt. Byen er hele vejen igennem en fiskerby, som turisterne besøger, og ikke en turist- eller badeby, hvor fiskerne lander deres fangst. Thyborøn oplevelser og arkitektur I Thyborøn er der ganske små fysiske afstande mellem meget forskellige oplevelser. Både havnen, fiskeauktionen og byens øvrige turistattraktioner som Kystcentret, Jyllandsakvariet og de røde barakker er placeret i tæt kontakt til byens centrum. Den unikke beliggenhed, de store skalaspring og den arbejdende fiskerihavn i den lille kystby omgivet af hav og store vidder gør et besøg i Thyborøn til en helt særlig oplevelse. Arkitektonisk er Thyborøn en pragmatisk og usentimental by med en stor bygningsmæssig variation, som spænder over både ældre, gulkalkede bygninger i bymidten, små pitto reske, rødmalede træbygninger ved mu seumsområdet, klassiske murede enfamiliehuse i Vesterhavsgade og store parcelhusudstykninger i byens sydlige del, hvor også Thyborøn Fritidscenter ligger. Ny arkitektur ses først og fremmest i byens kulturelle fyrtårne Kystcentret, JyllandsAkvariet og Thyborøn Kirke, der ligger nær ved fritidscentret. Thyborøn er et bysamfund defineret af sin beliggenhed og den kraftfulde omgivende natur 6 forudsætningerne

9 ... ikke en turistby med fiskere, men en fiskerby med turister Thyborøn Fritidscenter forudsætningerne 7

10 levende lokalmiljø borgere, erhverv, turister Interessenter: borgere, erhvervsliv, turister Thyborøn er et lokalsamfund med en stærk lokal identitet, hvor kræfterne er vant til at finde sammen og skabe synergi og fælles løsninger. De potentielle lokale interessenter i et nyt vandkulturhus kan beskrives i fem grupper: Skole svømmeundervisning Kultur- og fritid idrætsforeninger, dykkerforening, sejlklub, kajakklub Uddannelse Fiskeriskolen De maritime erhverv fiskeriet, havnen Turismeerhvervene hotel og overnatning, turistforening, museer og andre oplevelsesfaciliteter Synergi med andre attraktioner Et kommende vandkultur vil indgå i en bred vifte af eksisterende turisttilbud i Thyborøn. Hovedattraktionerne er udover den omgivende natur, byen og havnen Kystcentret og JyllandsAkvariet, som begge er oplevelsestilbud primært rettet mod familier. Der er desuden igangværende planer om omdannelse af De Røde Barakker til et maritimt udstillingssted med blandt andet dykkerfund fra verdens største søslag, som fandt sted ud for vestkysten i I et turismeperspektiv er der således mulighed for at udvikle pakkeløsninger, hvor flere af områdets aktører går sammen, ligesom der vil kunne være mulighed for at udvikle fælles platforme for oplevelsesturisme inden for flere forskellige felter som fx sundhed, seniorer, fysisk og psykisk udviklingshæmmede, dykning eller teambuilding. Fritidscentret og offshoreindustrien En særlig interessent er offshoreindustrien, som er en betydelig økonomisk og arbejdskrafttung aktør i det vestjyske med op mod arbejdspladser. Offshoreindustrien har et stort behov for uddannelse og træning i sikkerhed til havs i form af lovpligtige søsikkerhedskurser, som i dag kun kan gennemføres i henholdsvis Frederikshavn og Esbjerg. Fritidscentret og Naturrum Fritidscentret indgår allerede i dag i lokale samarbejder, fx samarbejdes der på idræts- og fritidsområdet med Harboøre, som ligger syd for Thyborøn. En oplagt samarbejdsmulighed ligger i det nyligt etablerede Naturrum, der er et stort udendørs oplevelsesrum i naturen umiddelbart syd for Thyborøn Fritidscenter. Naturrum tilbyder aktiviteter med en særlig sundhedsprofil, som umiddelbart kan spille sammen med aktiviterne i et vandkulturhus, ligesom der vil være mulighed for en fælles udnyttelse af udearealerne umiddelbart op til fritidscentret. Et kommende vandkulturhus har et bredt spektrum af potentielle lokale brugere Lemvig Kommune Thyborøn Skole Fiskeriskolen EUC Nordvest Thyborøn Museerne Naturrum Thyborøn Feriecenter Thyborøn Hotel Seaside Hotel Visit Lemvig JyllandsAkvariet Kystcentret De Røde Barakker Fiskeriauktionen Thyborøn Havn Fiskeriforeningen 8 forudsætningerne

11 Thyborøn har en række attraktioner, som tilsammen giver helt særlige muligheder for borgerne i det daglige og for udvikling af turismen Øverst: JyllandsAkvariet I midten: JyllandsAkvariet Nederst: Kystcentret Øverst: Kystcentret Nederst ny arkitektur: Byrum ved havnefronten og Thyborøn Kirke forudsætningerne 9

12 n kystdige Kirkegaardsvej hytteby P campingområde P P Thyborøn Feriecenter kystdige Idrætsanlæg Naturrum Thyborøn Fritidscenter set fra kystdiget mod syd 10 forudsætningerne

13 thyborøn fritidscenter eksisterende forhold Beliggenhed Thyborøn Fritidscenter ligger i den sydligste del af Thyborøn. Afstand til byens centrum er ca meter og der er ca. 300 meter til Vesterhavet. Adgangen til centret sker i bil fra Kirkegaardsvej, hvor der også er parkeringsmulighed. Cyklende og gående har derudover adgangsmulighed fra stisystemet på diget mod Vesterhavet og mod syd. Fritidscentret støder mod nord og øst op til Thyborøn Feriecenter, som indeholder både campingområde og hytteby. Mod syd ligger et udendørs idrætsanlæg med boldbaner og umiddelbart syd for det et stort naturområde, som er indrettet som Naturrum et oplevelsesrum i naturen. Endelig støder centret mod vest op til et villaområde med traditionelle parcelhuse i lav højde. Naturrum et natur- og aktivitetsområde lige syd for Fritidscentret Hoveddisponering og anvendelse i dag Thyborøn Fritidscenter består af to haller og en mellembygning. Den nordlige hal fra 2008 ombygges til vandkulturhus og multihal, mens den sydlige og ældre hal ikke berøres direkte af projektet. Centret rummer udover idrætshaller to selskabslokaler, en ungdomsklub (Ungdomsgaarden), et trænings- og motionscenter, et cafeteria samt lokaler for Lemvig Kommunes Borgerservice, som holder åbent to dage om ugen. I den langs gående mellembygning mellem de to haller er der fælles indgangsparti og foyerområde samt toiletter og depotrum. Der er i det fælles indgangsområde elevatoradgang fra stueplan til første sal. Thyborøn Fritidscenter er ramme om et meget levende lokalt idrætsog kulturliv Fritidscentret anvendes til et bredt udbud af motions- og idrætsaktiviteter som fx badminton, gymnastik, børnevolleybold, håndbold, fodbold, rytmepiger, zumba og seniordans. Centret er derudover ramme om en lang række aktiviteter indenfor kultur- og fritidsområdet. Det kan være faste arrangementer som fx edb undervisning, billardklub og Humørklubbens seniorselskaber, eller det kan være lejlighedsvise arrangementer som møder, kurser og fester. Organisation og brugere Thyborøn Fritidscenter er en selvejende institution ledet af en frivillig bestyrelse. De mange forskellige lokale sports- og idrætsforeninger, der i dag har til huse i Fritidscentret, er i efteråret 2014 samlet i én forening med én ledelse. Medlemmerne er mange, og det anslås, at der i centrets åbningstid dagligt passerer ca. 150 brugere i alle aldre gennem dørene. forudsætningerne 11

14 Nordhallen facader mod Thyborøn Feriecenter Nordhallen indgangsparti i mellembygning Nordhallen facade mod Kirkegaardsvej Nordhallen foyer med trappe til første sal Nordhallen motionsrum på første sal 12 forudsætningerne

15 nordhallen eksisterende forhold Nordhallen udformning og disponering Indretningen af det nye vandkultur skal ske i centrets nordlige hal samt i mellembygningen mellem de to haller. Nordhallens samlede dimensioner er ca. 30 x 65 meter og mellembygningens bredde er ca. 6,0 meter. Facadehøjden er ca. 6,5 meter og højden til kip er ca. 11,5 meter. I Nordhallens vestlige ende ligger i stuetagen ungdomsklubben Ungdomsgaarden med opholdsrum og internetcafe. På første sal er indrettet et trænings- og motionsrum, hvortil medlemmer har adgang med nøglekort. Der er fra motionsrummet på første sal udsyn til hallen gennem et glasparti i en stor del af bygningens bredde. Idrætshallen i Nordhallens østlige ende måler ca 30 x 40 meter. Der er ikke omklædningsrum direkte tilknyttet Nordhallen, idet brugerne i dag anvender de omklædningsrum, som ligger i den sydlige hal. Arkitektur Nordhallen er arkitektonisk en pragmatisk og usentimental bygning, der vil kunne tåle meget i forbindelse med en omdannelse til vandkulturhus. Konstruktioner Nordhallen er traditionelt opbygget med 20 0 stålspær og stålfacadesøjler pr. ca. 4 meter. Spær og søjler er slyngrensede og grundmalede. Nordhallen er opført med en stålkonstruktion, men er derudover ikke projekteret som vådhal Facadevæggene er udført som betonsandwich-elementer med en 70 mm forplade med søsten, 150 mm isolering og 130 mm bagplade. Taget er opbygget som et koldt tag med 75 x 225 mm træåse, 200 mm isolering samt eternittagplader. Taget har en indvendig 0,15 dampmembran og 45 mm isolering afsluttet med Troltexbeklædning. Taget udluftes ved tagfod og ved kip. Nordhallen har dagslysadgang gennem rytterlys i hele hallens længde, samtidig udført som brandventilation. Lysningsarealet er på ca. 5% af gulvarealet. Hallen er opført på traditionelle randfundamenter i en dybde på minimum 900 mm og ført til fast grund. Fundamentet er øverst afsluttet med to rækker lecablokke. Betonfundamenter under stålspær er udført med skrå bagkant, hvilket indikerer, at fundamenterne udover den lodrette kraft også kan aflevere de vandrette kræfter ved søjlefod uden strengere mellem spærfødder. Hallens gulv er udført som 90 mm sportsgulv lagt oven på 120 mm støbt betonplade og 160 mm polystyren S80. Gulvet i mellembygningen er traditionelt klinkegulv med 100 mm betonplade og 200 mm polystyren S80. Installationer Nordhallen opvarmes med kaloriferer med indblæsning via poser langs begge langsgående facader og udsugning ved kip. Opvarmningen er fælles for sportshal og motionsrum, idet der kun udsuges fra motionsrummet, som står i åben forbindelse med sportshallen. Der er gulvvarme i foyer og toiletrum. Nordhallen er som udgangspunkt ikke projekteret som vådhal, hvilket stiller nogle særlige krav til ombygningen. Disse krav er nærmere beskrevet under Opgaven. forudsætningerne 13

16 Motions- og træningsrum Skyligth Skyligth Tagterrasse 1740 Trin Nordhallen første sal Ungdomsklub Idrætshal Kontor Foyer Depot Ventilation Nordhallen stueplan Bygherre: Thyborøn Hallen Kirkegårdsvej Thyborøn Mål: 1:200 Dato: 07/ Byggeriets adresse: Kirkegårdsvej 15, Thyborøn Emne: Stueplan Rev: Kirkegade 13, 7673 Harboøre Tlf: Fax: Bil: forudsætningerne

17 Idrætshallen set mod øst Ref Idrætshallen set mod vest Tværsnit Længdesnit forudsætningerne 15

18 Et vandkulturhus i Thyborøn skal give mulighed for at prøve kræfter med det, vi er omgivet af Deltager i borgerworkshop Huset skal være som et vrag, der dykkes i, og hvor man hele tiden opdager noget nyt Deltager i borgerworkshop Jeg kunne godt tænke mig en af de der trædemøller, hvor man går rundt og rundt så ungerne sover klokken syv Deltager i borgerworkshop 16

19 vandkulturhus visionen 17

20 vandkulturhuset vision undervisning vision Visionen for det nye vandkulturhus i Thyborøn kan kort beskrives gennem følgende overskrifter: udfordri Lokalt samlingspunkt Vandkulturhuset skal styrke Thyborøn Fritidscenter som dagligt samlingspunkt i Thyborøn. Centret er allerede et velbenyttet mødested og samlingspunkt, og de nye vandfaciliteter skal styrke centrets rolle som et vigtigt omdrejningspunkt for Thyborøns idrætsmæssige, kulturelle og sociale liv. Facilitet for maritime erhverv Vandkulturhuset kan indeholde muligheder for uddannelse og træning for erhvervsvirksomheder med tilknytning til det maritime offshorebranchen, fiskeriet, dykkere osv. Tilbud til turisterne Vandkulturhuset skal udgøre et attraktivt tilbud til Thyborøns mange turister i synergi med de mange andre turisttilbud, som findes i byen og i den omgivende natur. Vandkulturhuset skal i særlig grad udvide mulighederne for turismen i ydersæsonerne. Anderledes forretningsplan Vandkulturhuset skal bygge på og indrettes i forhold til en forretningsplan, hvor den fremtidige drift af huset bæres af flere forskellige parter: kommunen, byens borgere, skole og erhvervsliv, samt udefrakommende turister og erhvervsinteressenter som fx offshoreindustrien. Fleksibel indretning Vandkulturhuset skal have en anderledes indretning, som udfordrer et traditionelt bassinprogram og giver fleksible muligheder for mange forskellige aktivitetsmuligheder og anvendelser. Indretningen skal sammentænke bassiner, kanter og opholdsområder og skal specielt inddrage idrætshallens store rumhøjde i sin disponering og anvendelse. bæredygtigt på alle planer Vandkulturhuset skal være miljømæsigt og socialt bæredygtigt. Aktiviteterne i huset skal appellere socialt bredt, understøtte at aktivitet avler mere aktivitet og skabe tryghed for borgerne i Thyborøn. Inspirerende arkitektur Vandkulturhuset skal have en nytænkende arkitektonisk udformning med vægt på åbenhed og transparens. Indretningen skal tænke bassiner og opholdsområder som en helhedsløsning, der får det optimale ud af dels et begrænset areal og dels en forholdsvis begrænset økonomi. Sammenhæng mellem ude og inde Vandkulturhuset skal trække den omgivende natur ind i bygningen og binde husets aktiviteter sammen med de mange muligheder for aktiviteter på de tilstødende udearealer. Thyborøn identitet Vandkulturhuset skal anvende materialer, som henter inspiration i den omgivende natur og i den fiskerikultur, som præger Thyborøn. Model for andre omdannelser Vandkulturhuset skal fungere som inspirationsmodel for en pris økonomisk omdannelse af andre tilsvarende idrætshaller i Danmark til mindre lokale vandkulturhuse. brugerworkshop og fremtidsscenarie På de følgende to opslag vises henholdsvis et katalog over ideer fra borgerworkshop i Thyborøn og et fremtidsscenarie udarbejdet af LandLab. Begge dele er indgået i formuleringen af projektets vision. 18 visionen

21 redning hvile terapi ng uddannelse træning afslapning leg restituering motion læring bevægelse kommunal medvirken eksterne interessenter merværdi aktive borgere og lokale ressourcer... et helt særligt vandkulturhus med mange nye muligheder for aktiviteter i og omkring vand... med lokale idræts- og kulturfaciliteter tænkt sammen med et forretnings- og udviklingsperspektiv for lokalsamfundet Thyborøn visionen 19

22 ideer fra borgerworkshop borgerworkshop Som led i konkurrenceprogrammets forberedelse blev der i efteråret 2014 gennemført en borgerworkshop med deltagelse af ca. 100 engagerede borgere og interessenter. Workshoppen resulterede i en lang række ideer til indretning og anvendelse af det kommende vandkulturhus. Dette opslag viser i uredigeret form en bruttoliste af de ideer, der kom frem på workshoppen. Over 100 engagerede borgere mødte op til workshop om det kommende vandkulturhus Badeland med rutsjebane Wellness afdeling Skoleundervisning Vandgymnastik for seniorer Varmtvandsbassin Kurser for offshoreindustrien Fiskeriskolen (undervisning) Genoptræning Inspiration fra hav og fjord, sanser, lyde og føle mågeskrig og bølgebrus Strøm og bølger mærke kræfterne Klatring, udspring, træning med kajak og andre former for sejlsport Pakkeløsninger med hotellet Vandfitness Forhindringsbaner under vand Saltvandsbassin Udendørsrutsjebane Samarbejde med JyllandsaAkvariet se fisk og kryb under vandet Skolesvømning, vigtigst med overblik ikke vigtigst med udformning Rehabilitering og aktivering af ældre, syge og handicappede Kursusudbud til offshore og dykkere Fiskeriskolen Træning i redningsflåder og søsikkerhed Svømning i overlevelsesdragter Strømbane til at træne revlehuller Kajaksejlads grundlæggende øvelser, vendinger, kravle op Sejlklub Kæntringsøvelse med optimistjoller Vandtilvænning af børn så en god dag vedbliver at være en god dag, også ved kæntring Dykkerklub Grundlæggende snorkeluddannelse Grundlæggende dykkeruddannelse Almindelig Træning Skolesvømmeundervisning Saltvandsbassin Klatrevæg Legemuligheder Forhindringer Udspring fra indskudt dæk Kant af bassin som en trappe Genoptræning / varmt, vand, fysioterapeut, wellness Babybassin Sauna Koldt vand Tænke naturen ind Høfder / udspring Surf Trædemølle Sansehuller og akvarium Dykning minimumdybde 3,8 meter Mere end to bassiner? Saltvand? 20 visionen

23 Forhindringsbaner Badesikkerhedskursus Bølge og strømbassin Lær at svømme camp Pakkeløsninger til turister / gæster Handicapvenligt Graviditetssvømning Aquaspinning Aquafitness Alternative udspringsmuligheder Handicapmuligheder Fleksibel bassinform Maritim stil Platform til wellness / massage / gruppeterapibehandling / fysioterapi behandling Infrarød sauna Duftbassiner Veksel fodbad Bassin med fleksibel bund Klatrevæg Maritime blå og grønne farver Udviklingsplatform Udnytte loftshøjde med platform til aktiviteter / massage og yoga Hule med akvarium Skolebrug med overskuelighed Stort tov med klokke Strømbassin Udsyn til fjord Brug af loftsrum Vandpolo Boblebad Udendørs bassin Isbjørnevæg med vipper Aktiviteter under vand for børn Integrere multihal og svømmehal Tema: katastrofe ved havet Helikopter Redningsflåde Tredimensionelt Lysindfald Forsamlingssted for alle foreninger Drop in sted Genoptræning for ældre mv. Redningslinie Uddannelse for fritidssejlere Sundhedsvirksomheder Falck redning / brandkursus Redningsvæsen Fiskeriskole blå bevis mv. Svømmeundervisning Lokalt erhvervsliv 25 meter baner Spa Udspringsvipper / 1,3 og 5 meter Børnebassin med varmt vand Fritidscenter drive Cafeteria med små borde og stole rundt omkring Dampbad og sauna Sundhedsforsikring Udnyttelse af første sal Solenergi visionen 21

24 Mulighederne tiltrækker også nye og unge entreprenører, og for første gang i mange år ser Thyborøn en tilvækst i såvel succesfulde mindre virksomheder, der alle har glæde af det tætte samarbejde, som i tilflytterantallet, da mange af de unge familier vælger at bosætte sig i området. Modsat erhvervsudviklingen i mange andre udkantsområder, hvor de mindre virksomheder tilbyder ikke fysiske produkter og services, er løsningen i Thyborøn at tilbyde servandkulturhuset en dag i Thyborøn 2030 et muligt fremtidsscenarie beskrevet af LandLabDK / Suzanne Eben Ditlevsen I Thyborøn brydes både bølger og holdninger, men når det gælder, er der ikke noget, der deler vandene. Det viste byen, da et nyt vandkulturhus blev realiseret i Hvis vi kigger i krystalkuglen og ser frem til 2030 er indbyggerantallet i Thyborøn steget fra 2220 indbyggere i 2015 til 2350 indbyggere. Det mærkes især på, at det pludseligt er nødvendigt at anlægge nye parkeringspladser omkring det tidligere Thyborøn Fritidscenter, der er navngivet VandVærk og i daglig tale omtales som Fiskeskællet, fordi den iøjnefaldende bygningskonstruktion og de præfabrikerede energi akkumulerende facadeelementer får bygningen til at ligne et fiskeskind. Efter den store ombygning, hvor den ene idrætshal blev omdannet til et vandkulturhus, er brugen af huset vokset voldsomt. De lokale beboere har taget de nye badefaciliteter til sig. Både tidligt om morgenen og sent om aftenen anvendes de mange motions- og wellness- muligheder af alle aldersgrupper. Parallelt med de mange øvrige idræts- og motionstilbud i Fritidscentret, er der i VandVærk mulighed for alle former for udfoldelse i vand; fra almindelig motionssvømning i baner, over baby- eller seniorsvømning, fra vandaerobics til cykelaktiviteter i spinning- bassin og endelig det sidste nye; underwater mindfulness med lydeffekter og midnats meditation med hvalsang under vand. For sommerturisterne giver vandkulturhuset en mulighed for badeoplevelser i dårligt vejr. Men også i de skuldersæsoner, som er yderst populære hos naturturisten og det midaldrende segment, er vandkulturhuset en vigtig platform. Denne gruppe af turister er voksende og kommer bl.a. til området for at besøge Nationalparken Thy gennem den smukkeste indgang; nemlig sejladsen fra Thyborøn til Agger Tange. I denne købestærke gruppe er det særligt de kulinariske oplevelser, der er i centrum; med fiskeri på hav og fjord, samt fouragering i naturen; som eksempelvis plukning af østers i Limfjorden og svampe og bær på Klosterheden. Realiseringen af VandVærk har også medført, at skolen igen har fået integreret svømmeundervisning for alle klassetrin. Svømmesikkerheden vægtes højt i en kystby, men i den nye heldagsskole og med VandVærk som platform kobles vandaktiviteterne med undervisning i entreprenørskab og kreative samarbejder med de mange virksomheder, der er skudt op i miljøet omkring VandVærk. Denne nye vinkel på undervisning og samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution har også pustet nyt liv i den nedlagte efterskole. Allerede i forbindelse med den spæde planlægning og konceptudvikling af aktiviteterne i VandVærk, besluttede man sig for, at der omkring den centrale og mere traditionelle kerne af fritids- og kulturaktiviteter skulle udvikles et hus, der også kunne rumme og imødekomme en forretningsplan for lokalsamfundsudvikling. Afsættet for dette samarbejde skulle være tætte og forpligtende samarbejder med de lokale turismeerhverv samt uddannelsesaktører. Dette samarbejde har i dag resulteret i, at Thyborøn er godt på vej med en mindre og på landsplan unik HUB af små virksomheder, der alle har formået at anvende VandVærks faciliteter og muligheder i deres services og videre forretningsudvikling. 22 visionen

25 ... fordi den iøjnefaldende bygningskonstruktion og de præfabrikerede energiakkumulerende facadeelementer får bygningen til at ligne et fiskeskind vices og produkter on the spot men af en type og kvalitet, så kunderne kommer og opholder sig i området og samtidig får del i den merværdi, den unikke placering i naturen giver. Gennem et udvidet samarbejde med regionen og sundhedssektoren er der udviklet en helt ny sundhedsturisme platform med udgangspunkt i genoptræning og aktiviteter i vand. Mange af de ældre patienter medbringer ægtefæller og kombinerer opholdet med ferie og oplevelser, hvor man bevæger sig i naturen. Ophold, der kombinerer genoptræning, motion, kost og sundhed har medført, at flere sundhedsaktører som eksempelvis massører, fysioterapeuter og diætister har bosat sig Thyborøn, fordi der med afsæt i VandVærk pludselig viste sig en professionel platform, hvor man kunne blive del af et mindre tværfagligt sundhedsteam. Gennem et tæt samarbejde med campingpladsens hytteby og de øvrige overnatningsfaciliteter er der også opbygget en solid tradition for intime konferencefaciliteter, der særligt tiltrækker offentlige og kommunale kunder, der kommer til Thyborøn for at lære mere om lokalsamfundsudvikling. På det seneste har der endda været besøg fra kinesiske og indiske offentlige myndigheder, hvor de i deres arbejde med velfærdsløsninger netop er inspireret af styrken i den danske velfærds- og fællesskabsmodel. Men også de maritime uddannelser i Thyborøn har fået udvidet deres aktivitetsmuligheder gennem VandVærk. Der er i dag næsten mand udstationeret på Nordsøen. Fiskeriskolen har i den forbindelse haft stor succes med udvidelser på offshoreområdet og institutionen benytter i vid udstrækning VandVærk og de særlige bassiner som træningsbase for deres evakueringskurser og søsikkerhedsøvelser. Herudover har Fiskeriskolen anvendt deres faglige undervisningskompetencer på nye og innovative måder og senest har de udvidet med indsatsen Underwater Teambuilding som en aktivitet, der kan udbydes enten som et sikkerhedskursus eller som en platform for aktiv medarbejder- og virksomhedsudvikling. Endelig er Underwater Teambuilding blevet det sidste nye blandt mange af de turister, der besøger krigsmuseet West Coast Center Jutland, der blev anlagt i 2015, da Gert Normann, grundlæggeren af Strandingsmuseet i Thors minde, flyttede hele sin private samling til Thyborøn. I turismeversionen opbygges teambuildingkurset omkring historiske søslag og redningsaktioner og vandgangen kombineres med historisk formidling, dykkerudflugter og besøg på museet med de mange artefakter. Den overordnede strategiske forretningsmodel for lokalsamfundsudvikling, der ligger bag realiseringen af Vand- Værk, har dermed også givet Thyborøn mulighed for at øge og udvikle indsatsen med afledte indtægter på eksempelvis hotel, restaurations- og museumsområdet. Realiseringen af VandVærk var i sidste ende meget mere end tilvejebringelsen af en fritids- og motionsmulighed for de lokale borgere det var et løft af det samlede lokalsamfund. Det var nemlig også realiseringen af en overlevelsesstrategi med indbyggede udviklingsmuligheder på baggrund af områdets naturlige styrkepositioner. Med stor hjælp fra gode fonde, greb borgere, foreninger, uddannelser og erhvervsliv i Thyborøn sammen med Lemvig Kommune disse muligheder og med afsæt i VandVærk fik de i fællesskab etableret et skoleeksempel på en lokalsamfundsudvikling, hvor der er synergi mellem kultur, fritid og erhvervsudvikling; hvor udviklingen realiseres lokalt og hvor anlægsinvesteringerne optimeres til det yderste gennem fokus på lokal synergi og en kreativ programlægning af bygningens indhold. visionen 23

26 Lys, vægtløshed, ro, kropskontrol, eventyrlighed Projektleder Lokale og Anlægsfonden Vi har noget på hjerte i Thyborøn, og vi vil da gerne, at det også kan ses i vand kulturhusets arkitektur Fritidscentrets bestyrelse 24

27 vandkulturhus opgaven 25

28 n Nordhallen Eksisterende ungdomsklub bibeholdes Ny multihal på 480 m2 placeres, men disponeres og indrettes ikke og indgår ikke i den økonomiske ramme Bygherre: Byggeriets adresse: Kirkegårdsvej 15, Thyborøn Thyborøn Hallen Kirkegårdsvej 15 Emne: Stueplan 7680 Thyborøn Mål: 1:200 Dato: 07/ Rev: Foyerområde med billetkontor, Kirkegade 13, 7673 Harboøre i alt 210 m2, disponeres og Tlf: Fax: Bil: indrettes, men indgår ikke i den økonomiske ramme Toiletter 40 m2 kan omdisponeres, og indgår i den økonomiske ramme Vandkulturhus på m2 med bassinområde, velværeområde, omklædnings- og badefaciliteter, tekniske anlæg samt service- og depotrum disponeres og indrettes 26 opgaven

29 konkurrence opgaven Opgaven: Deltagerne skal komme med forslag til omdannelse af dele af Nordhallen i Thyborøn Fritidscenter fra idrætshal til et vandkulturhus med bassinområde, velværeområde og omklædningsfaciliteter samt en multihal. Omdannelsen til vandkulturhus skal være visionær og anderledes med en fremtidsorienteret anvendelighed, som retter sig mod både byens borgere, byens turistliv samt et erhvervsliv baseret på fiskeri- og offshoreaktiviteter. Opgaven skal løses indenfor en samlet økonomisk ramme på 35 mio kr til disponering og indretning af et vandkulturhus på ca etagemeter. Forslaget skal derudover beskrive adgangsforhold, disponering af et foyerområde, placering af en multihal samt koblingen til det øvrige fritidscenter og forhold til omgivelser iøvrigt. Overordnede krav Arealer omfattet af den økonomiske ramme: Vandkulturhus Toiletter I alt m2 40 m m2 De overordnede krav til konkurrenceforslaget er, at udformningen og indretningen af vandkulturhuset lever op til projektets overordnede visioner, herunder for den fremtidige anvendelse og drift at udformningen og indretningen af vandkulturhuset lever op til de krav, som er beskrevet på de følgende sider med hensyn til: disponering / funktioner, udformning / arkitektur, energi / bæredygtighed, tekniske krav, økonomi / tid Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på forslagets generelle anvendelighed som inspirationsmodel for prisøkonomisk omdannelse af andre tilsvarende idrætshaller i Danmark til mindre vandkulturhuse. Arealer ikke omfattet af den økonomiske ramme: Foyer / billetkontor Multihal I alt 210 m2 480 m2 690 m2 Grundmodel og udbygningsmuligheder Omdannelsen af Nordhallen sker inden for et begrænset budget på 35 mio kr. Deltagerne skal komme med forslag til en grundmodel, som kan realiseres indenfor dette beløb. For at illustrere mulighederne i et eventuelt større budget skal deltagerne derudover komme med forslag til udbygningsmuligheder med hensyn til indretning af selve bassinområdet. Udbygningsmulighederne skal kunne prissættes særskilt og er nærmere beskrevet på side 28 under punktet Bassinområde. opgaven 27

30 Disponering / funktioner Foyer / billetkontor Adgang til Nordhallen og vandkulturhuset skal ske fra indgang i facaden mod Kirkegaardsvej og gennem eksisterende foyerområde. Der lægges vægt på, at foyerområdet er imødekommende, og at vandkulturhuset optræder synligt helt fra indgangen. Nuværende kontor for centerleder indrettes, så det også kan fungere som simpelt billetkontor. Der skal i forbindelse med indgangen etableres mulighed for opstilling af billetautomat til brug ved daglig drift med lille belastning. Toiletter De eksisterende toiletter i foyer kan omdisponeres for at skabe bedst mulig adgangsmulighed til det nye vandkulturhus og til multihallen. Der skal efter omdisponeringen være minimum 2 toiletter samt 1 handicaptoilet i foyerområdet. Ungdomsklub samt motions- og træningsrum Den vestligste del af Nordhallen er i dag indrettet med ungdomsklub i stueetagen og med motions- og træningsrum på første sal. Begge disse funktioner bibeholdes uændret. Multihal Der skal disponeres med en mindre multihal til fleksibel anvendelse for typisk mindre hold. Multihallen skal have et grundareal på 480 m2, svarende til 4 spærfag i hallens bredde, men kan placeres frit indenfor det samlede ombygningsområde, som er vist side på tegningen side 26. Bortset fra placering af de ydre vægge samt adgangsdøre indgår disponering og indretning af multihallen ikke i opgaven, ligesom finansiering af indretningen sker udenfor opgavens økonomiske ramme. Vandkulturhus rumprogram Nordhallen skal efter omdannelsen indeholde et vandkulturhus med følgende nye funktioner: Bassinområde Velværeområde Omklædnings- og badefaciliteter Tekniske anlæg Service- og depotrum Udskriver lægger vægt på, at forslaget til ombygning af Nordhallen tænkes i tre dimensioner og i udnyttelse af rumhøjden. Dels for at optimere arealudnyttelsen, men også for at udnytte de fordele, det kan give med hensyn til anvendelighed, tilgængelighed og løsning af funderingsforhold. Vandbassiner behøver således fx ikke at ligge i grundplanet. Flow Omdannelsen skal resultere i et sammenhængende og logisk flow fra hovedindgang til omklædnings- og badefaciliteter og videre til bassinområde og velværeområde. Flowet skal desuden give let adgang til motions- og træningsrum og multihal i Nordhallen samt til cafeområde og øvrige faciliteter i Sydhallen. Tilgængelighed Der skal være fuld tilgængelighed til vandkulturhuset for selvhjulpne handicappede i kørestol, eventuelt med hjælper, jf. DS Deltagerne skal beskrive en samlet tilgængelighedsstrategi for brugere og eventuelle hjælpere fra indgangsparti gennem omklædningsområde og ud til bassinområde og velværeområde. Bassinområde Der angives i det følgede et minimumsbassinprogram for vandkulturhuset. Der forventes som udgangspunkt ikke et traditionelt 25-meter bassin, men flere mindre bassiner, som tilsammen kan tilgodese de brugerbehov, som indgår i visionen for projektet. 28 opgaven

31 ... flere mindre bassiner, som tilsammen kan tilgodese de brugerbehov, som indgår i visionen for projektet Det er op til deltagerne at udforme et samlet bassinområde, som indenfor det tilrådeværende areal og projektets økonomiske ramme tilgodeser følgende krav bedst mulig. Kravene indeholder tre bassintyper i grundmodellen som skal holdes indenfor den samlede økonomi på 35 mio kr samt en udbygningsmulighed: Grundmodel bassinområde Bassin til undervisning, motionssvømning og aquaspinning. Særlige krav: bassinareal minimum 175 m2 vandtemperatur grader C. vanddybde 1,2 meter, dog 2,4 meter på de første 6,0 meter fra start af bassin med startskamler/plinte gerne 4 baner á 2,5 meter med banetove mulighed for at tælle kilometre, fx gennem en afstand mellem bassinkanter, som giver hele mål Bassin til undervisning, leg og udfoldelse for specielt børn og familier. Særlige krav: bassinareal minimum 75 m2 vandtemperatur grader C. bassinet opdeles i to afsnit med vanddybder på henholdsvis 0,9 meter til leg og undervisning og 0,6-0,3 meter til småbørn. Det er op til konkurrencedeltagerne at vælge, om det skal være et eller to bassiner overskuelighed for opsyn og sikkerhed... et logisk flow fra hovedindgang til omklædning, bassinområde, velværeområde og multihal Bassin til varmtvandstræning for fx forældre/barn-svømning, genoptræning eller handicaptræning. Særlige krav: bassinareal minimum 50 m2 vandtemperatur 34 grader C. vanddybde 1,2 m. For genoptræning udføres i forlængelse af adgangstrappe et gangareal i bassinet med en vanddybde på 1,4 meter, som afskærmes med handicaphåndliste gerne placering i nær tilknytning til velværeområde Alle bassiner skal forsynes med ældrevenlige trapper, som også kan bruges af de øvrige brugere. Trappe til motionsbassin udføres som udvendig trappe. Opholdsarealerne omkring bassinerne skal udformes med mulighed for supplerende bevægelsesaktiviteter. Opholdsarealerne skal prioriteres som en vigtig del af oplevelsen, og udformningen kan inddrage aktiviteter rundt om, på tværs af og langs kanten af bassinerne. opgaven 29

32 Udbygningsmulighed bassinområde Deltagerne skal beskrive en udbygningsmulighed, hvor motionsbassinet indrettes, så det også kan bruges som træningsbassin for personale i fiskeri- og offshoreindustrien. Udbygningsmuligheden skal beskrives og tegnes, så den kan prissættes særskilt. Særlige krav: vanddybde på minimum 3,5 meter mulighed for simulering af 0,5 meter høje bølger, hvilket kræver, at vandspejl er 0,75 meter under promenader indbyggede ståkanter og skimmerriste på minimum 85% af længden på begge langsider mulighed for helikoptersimulator i loftsrum Velværeområde Der skal indrettes et velværeområde med bio/soft-sauna som kan omstilles til finsk sauna, infrarød varmekabine, dampbad samt hvilestole. Særlige krav: minimumsareal bio/soft-sauna 8,0 m2 minimumsareal infrarød varmekabine 4,0 m2 minimumsareal dampbad 8,0 m2 gode dagslysforhold og mulighed for udsyn fra hvilestole Omklædnings- og badefaciliteter Der skal indrettes omklædnings- og badefaciliteter til vandkulturhus og multihal med plads til 50 herrer og 50 damer samt 2-3 særlige familie/handicaprum. I tilkytning til omklædningen skal indrettes 2-3 toiletter i henholdsvis herre- og dameafdelingen, heraf 1 handicaptoilet. Det er vigtigt, at der afsættes tilstrækkelig plads til at sikre en god logistik, men også at rummene er velfungerende og med mulighed for løbende renholdelse i løbet af dagen. Sammenhæng med den sydlige hal Deltagerne skal komme med forslag til et flow mellem Nordhallen og den sydlige hal, som ikke ombygges, herunder specielt forslag til en velfungerende sammenhæng mellem vandkulturhus og cafeteriaområde.... en udformning og et materialevalg, som afspejler beliggenheden ved havet og klitterne Omgivelser, udearealer Deltagerne skal komme med forslag til bearbejdning af forarealet mod Kirke gaardsvej, så der skabes mere indbydende og synlige adgangsforhold og mulighed for udendørs ophold eller aktivitet. Indretning af udearealer finansieres udenfor den økonomiske ramme. 30 opgaven

33 ... arkitektonisk en pragmatisk og usentimental bygning, der vil kunne tåle meget i forbindelse med transformationen Der er et generelt ønske om en større åbning af Nordhallen mod omgivelserne visuelt og funktionelt. Nordhallen støder på nord- og østsiden direkte op til Thyborøn Feriecenter. Forslaget skal vise, hvordan der gennem en bearbejdning af vandkulturhusets facader kan skabes visuel kontakt med campingplads / hytteby. Der vil være mulighed for både at etablere nye huller vinduespartier mv i hallens tag og facade, samt at arbejde med mindre tilføjelser som fx karnapper, terrasser mv. Adgang fra camping / hytteby til vandkulturhuset skal fortsat ske gennem vandkulturhusets indgang / foyer. Udformning / arkitektur Deltagerne skal komme med forslag til en omdannelse af Nordhallen, som lever op til projektets vision om nytænkning i både indhold og form. Forslaget kan i særlig grad inddrage følgende temaer: Facader / klimaskærm Indretningen af det nye vandkulturhus sker gennem omdannelse af en idrætshal opført for beskedne midler og præget af helt nøgtern arkitektur. Deltagerne skal komme med forslag til en mindre bearbejdning af facader og klimaskærm, som indenfor projektets økonomiske ramme signalerer, at der efter omdannelsen er helt nye funktioner og muligheder i bygningen. Overvejelserne kan inddrage forhold som tag- og facadebeklædning, lysindtag, energiforsyning mv. En særlig udfordring er, at Nordhallen indgår i et samlet bygningskompleks med en mellembygning og med en Sydhal, som ikke omdannes. Deltagerne kan komme med forslag til, hvordan principperne for omdannelsen af Nordhallens facader og klimaskærm i en senere fase kan videreføres i det samlede bygningskompleks. Transparens / lysforhold Transparens er på flere planer et nøgleord i visionen for vandkulturhuset. Arkitektonisk skal bygningen efter omdannelsen være præget af større åbenhed mod omgivelserne og af åbenhed mellem de forskellige rum og funktioner inde i bygningen. Der ønskes størst mulig visuel sammenhæng mellem bassinområde, multihal, motionsrum og cafeteria. Deltagerne skal således komme med forslag til, hvordan transparens i udformningen kan styrke brugernes oplevelse og øge sikkerheden gennem bedre opsynsmuligheder for personalet. Overvejelserne kan inddrage forhold som samspillet mellem dagslys og kunstlys, åbenhed og lukkethed samt eventuelle muligheder for at skabe udsyn over de omgivende naturområder. Udnyttelse af rumhøjden / indskudte dæk Omdannelsen til vandkulturhus og multihal sker i en bygningskrop, som er født med en meget stor rumhøjde. Deltagerne skal komme med forslag til, hvordan idrætshallens store loftshøjde kan indgå i rummenes disponering og anvendelse. Deltagerne skal indenfor projektets økonomiske ramme inddrage de vertikale udfordringer og muligheder i form af fx indskudte dæk, flere niveuer, lodrette bevægelsesmuligheder eller lignende. Lokal identitet Vandkulturhusets udformning og arkitektur skal afspejle bygningens beliggenhed ved klitterne i Thyborøn mellem Vesterhavet og Limfjorden. Inddragelsen af lokal arkitektonisk identitet kan fx ske gennem materialevalg, farvesætning eller andre elementer med referencer til den helt særlige natur og til Thyborøns karakteristiske maritime erhverv. Energi / bæredygtighed Energiforsyning Vandkulturhusets energiforsyning skal i videst mulig omfang baseres på bæredygtige energikilder. Varmeforsyningen i Thyborøn er fjernvarme baseret på flis. Det ses gerne, at der indarbejdes solceller i vandkulturhuset. opgaven 31

34 Energiforbrug Den ny svømmehal skal som minimum samlet opfylde bygningsreglementet BR10, afsnit Lavenergiramme for boliger, kollegier, hoteller mm. Svømmehallen skal generelt have et lavt behov for tilført energi. Den ønskede energiramme skal opnås ved at have fokus på forhold som lavt el-forbrug til belysning og ventilation, høj varmegenvinding på ventilation og varmt brugsvand, optimering af vinduesstørrelser og deres placering, optimering af isoleringstykkelser i specielt tag og gulve samt eventuelle nye facadepartier, reducering af kuldebroer samt høj lufttæthed. Vandforbrug Bygningens vandforbrug skal minimeres mest muligt ved anvendelse af blandt andet sparearmaturer og toiletter med lavt og normalt skyl. Herudover skal vandbehandlingsanlæg dimensioneres til minimalt vandforbrug, men stadig sikre en optimal returskylning af rensningssystem. Miljøbelastning Der skal vælges materialer og konstruktioner med mindst mulig miljøbelastning og CO2-udledning. Materialer drift og vedligehold Materialevalg til bygningens klimaskærm skal matche stedets aggressive klimapåvirkning, hvor sandfygning, kraftig vind og nedbør løbende forandrer og påvirker bygningerne. Indvendigt skal vælges materialer og konstruktioner, som er robuste og som kan tåle den særlige fugtbelastning i et vandkulturhus. Både udvendigt og indvendigt skal vælges materialer, som med tiden vil stå med en naturlig patina.... stor fokus på energiforbrug og bæredygtighed Tekniske krav Generelle forhold Alle materialer og komponenter, som anvendes ved ombygningen, skal være i anerkendt fabrikat af høj kvalitet. Dimensionering og udførelse skal ske i overensstemmelse med gældende normer og standarder med tilhørende anvisninger, herunder alle relevante DS-normer, DIF-normer, SBI-anvisninger samt Svømmebadsteknisk Forenings publikationer. 32 opgaven

35 ... ingen mulighed for tekniske kompromis er omkring tætheden af vandbassiner Oversigten nedenfor gennemgår de væsentligste tekniske krav i forbindelse med ombygningen. Yderligere tekniske krav fremgår af Bilag 09: Supplerende tekniske krav. Konstruktioner Tagopbygning Tagopbygningen i hallen er i dag opbygget som koldt tag, hvorfor det enten skal udskiftet til et varmt tag eller ombygges til koldt tag med en effektiv dampmembran bestående af plastfolie med aluindlæg tæt tilsluttet til stålspær og øvrige bygningsdele, så kondensering i tagkonstruktionen undgås. Udførelsen skal være en byggeteknisk sikker løsning med en levetid på minimum 40 år. De eksisterende stål spær skal afrenses og rustbeskyttes til korrosionsklasse 5. Facader De eksisterende betonelementfacader kan bibeholdes, men skal i minimum 1,0 meters højde forsynes med vådrumsmembran og klinker, hvor de udsættes for vandpåvirkning. Fundamenter De eksisterende fundamenter vurderes at kunne anvendes til vandkulturhus, idet det forudsættes, at bassinbundene ikke placeres lavere end undersiden af fundamenterne, og i behørig afstand herfra med nødvendigt anlæg. Gulvopbygning Såfremt et eller flere af bassinerne placeres i eksisterende stueplanniveau, skal alle vandbehandlingsrør placeres i en krybekælder, så rør kan udskiftes. Alle rør i bassinerne skal placeres over vandtæt beton, så utætheder ikke resulterer i vandtab. Overflader Alle overflader i vandkulturhus og omklædningsfaciliteter skal være optimale i forhold til hygiejne og sikkerhed. Inventar Vandkulturhuset skal indeholde alt nødvendigt svømmehalsinventar i korrekt kvalitet, gerne i malet kulfiber, så vedligeholdelse minimeres. Der skal ligeledes leveres inventar i omklædningsrum i form af skabe og bænke samt puslepladser for babyer. Installationer Bassiner Bassiner udføres i vandtæt beton beklædt med klinker. Bassinerne udføres med højtliggende overløbsrender og enten side- eller bundindløb, som sikrer en god opblanding af frisk behandlet vand i bassinerne. Vandbehandlingsanlæg Vandbehandlingsanlægget skal være af høj anerkendt kvalitet med stor driftsikkerhed. Forslaget skal dokumentere, at den valgte teknologi har driftet korrekt og sikkert i mindst 3 år. Der skal være separate anlæg for de 3 bassiner, idet dog børne og legebassinet kan have fælles vandbehandlingsanlæg, men separate klormålings- og doseringsanlæg. Ved anvendelse af kemikalier skal der anvendes separate kemikalierum og lagertanke, så personalet ikke skal håndtere kemikalier i kanistre. Dog kan flokning godt håndteres i kanistre. Ved anvendelse af klorelektrolyse er det vigtigt, at håndtering af salt kan foregå i henhold til arbejdstilsynets regler og vejledninger, så tunge løft undgås. Opvarmning af de nye bassiner sker med nye varmevekslere forsynet med fjernvarme. Ventilation Der skal udføres ventilationsanlæg for vandkulturhus, multihal og motions- og træningscenter. Anlægget skal affugte og opvarme alle områder i vandkulturhuset og de tilhørende bade- og omklædningsrum. Det eksisterende kalorifereanlæg kan flyttes og indgå i ventilationsanlægget. opgaven 33

Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger

Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger LandLabDK 1 Indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger 3 Et vandkulturhus i Thyborøn på den yderste tange mellem fjord og hav 4 Formål og synergimuligheder 7 Baggrund 8 VISION: VandVærk et kildevæld af aktiviteter

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

nyt vandkulturhus i thyborøn

nyt vandkulturhus i thyborøn nyt vandkulturhus i thyborøn 07680 1 2 Indledning Efter Kommunalreformen skete der en tilvækst af idrætshaller over hele Danmark, hvor mange mindre bysamfund - herunder hovedbyerne i Thyborøn Harboøre

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Fjordblink. vand og velvære

Fjordblink. vand og velvære Fjordblink vand og velvære Fjordblink vand og velvære FJORDBLINK har i mere end 40 år leveret anlæg for vand og velvære til Danmark og de omkringliggende lande. FJORDBLINK leverer koncepter, som passer

Læs mere

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 NOTAT 1515.02 GHE 2010-10-21 HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 Rådgivergruppen er efter indhentning af anbud blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog for mulige besparelser for at nedbringe

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 7. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3002 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Agnes Pedersen Bilag til punktet fremtidig

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011 NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag 21. november 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Visualisering 3 Diagrammer 4 Diagrammer 5 Plan 6 Snit 10 Kælderplan 11 Opstalter 12 Referencer 14 Arealskema

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Billund Bad & Wellness. Priser og informationer kan ses på vores hjemmeside: www.billund-bad.dk

Billund Bad & Wellness. Priser og informationer kan ses på vores hjemmeside: www.billund-bad.dk Billund Bad & Wellness 1 Priser og informationer kan ses på vores hjemmeside: www.billund-bad.dk Billund Bad Oplev Billund Bad! Her bliver hele familien forkælet i et moderne bad, udstyret med svømmebassiner,

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 11. august 2014 til 31. december 2014 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin,

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere