PERSONALEOMSÆTNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEOMSÆTNING 2014"

Transkript

1 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5 pct. fra 2013 til Tallene viser derudover, at der i 2014 blev besat flere stillinger, end der er fratrådt, jf. figur 1 og tabel 4. Tilgangsprocenten angiver hvor mange ansatte, der i løbet af 2014 er tiltrådt nye eller allerede eksisterende stillinger, som andel af antallet af stillinger i Afgangen beskriver, hvor stor en andel af stillinger, der fandtes i løbet af 2013, og som ikke længere udføres af samme medarbejder i Sammenlignet med omsætningstallene for DA-området for 2013 er tilgangsprocenten øget med 3 pct.-point og afgangsprocenten med 2 pct.-point, jf. figur 2. Ændringerne i forhold til 2013-tallene afspejler en højere omsætningshastighed samtidig med at tallene også påvirkes af en strukturel ændring i sammensætningen mellem brancher og typer af arbejdskraft. Serviceprægede erhverv dækker en større andel af antallet af stillingerne på DA-området, og dermed nærmer omsætningstallene for hele DA-området sig tallene for serviceprægede erhverv. Både i 2013 og 2014 er især delbrancherne detailhandel samt vikarbureauer og arbejdsformidling vokset. Tilgangen inden for detailhandel skal i øvrigt ses i sammenhæng med liberaliseringen af lukkeloven i Publikationen indeholder et temaafsnit. I denne udgave af statistikken analyseres størrelsen af personaleomsætningen, hvis skift indenfor virksomheden, dvs. mellem arbejdsteder, ikke tælles med som personaleomsætning, men personaleomsætningen derimod kun måles ved skift mellem virksomheder. FIGUR 1 ÅRLIG TILGANG OG AFGANG I 2014 FIGUR 2 UDVIKLING I PERSONALEOMSÆTNINGEN Procent Tilgang Afgang Procent 35 Tilgang Afgang Fremstillings virksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv Hele DA

2 PERSONALEOMSÆTNING 2014 SIDE 2 Hovedarbejdsfunktion Opgjort på hovedarbejdsfunktioner var både til- og afgangen i 2014 højest inden for andet manuelt arbejde med hhv. 41,1 pct. og 36,2 pct. Højt kvalifikationsniveau er den hovedarbejdsfunktion, som havde den laveste personaleomsætning. Tilgangen var her på 20,0 pct. i 2014, mens afgangen var på 18,5 pct., jf. tabel 1. Alder Til- og afgang er generelt aftagende med alderen. Den højeste tilog afgang i 2014 findes i aldersgruppen år med hhv. 54,2 og 42,3 pct. jf. tabel 2. Brancher Mellem hovedbrancherne inden for DA-området varierer personaleomsætningen betydeligt, jf. figur 1. Inden for serviceprægede erhverv er omsætningen hurtigere end inden for de to øvrige hovedbrancher målt ved både til- og afgangsprocenter. Serviceprægede erhverv havde en tilgangsprocent på 35,0 og en afgangsprocent på 31,5 i Inden for fremstillingsvirksomhed, som er hovedbranchen med den laveste omsætning, lå tilgangen på 19,7 pct, mens afgangen var 18,6 pct. Inden for bygge- og anlægsvirksomheder var tilgangen på 33,2 pct., mens afgangen var på 28,3 pct., jf. tabel 4. Fordelt på delbrancher ses den største tilgang i 2014 inden for vikarbureauer og arbejdsformidling på 78,3 pct., hvor den største afgang på 56,7 pct. også findes, jf. tabel 4. Den mindste tilgang ses inden for it-virksomhed, hvor tilgangen var på 11,7 pct. og afgangen var på 21,4 pct. Den laveste afgang var inden for kemisk industri på 12,1 pct. Her var tilgangen 15,2 pct. Regioner Region Midtjylland havde den højeste tilgangsprocent i 2014 med 34,3 pct. Dette adskiler sig fra 2013, hvor personaleomsætningen var højere i Region Sjælland og Region Hovedstaden end i den øvrige del af landet, jf. tabel 3. Den højeste afgangsprocent i 2014 var i Region Hovedstaden med 29,8 pct., hvilket også var tilfældet i Den laveste til- og afgangsprocent var i 2014 Region Syddanmark med hhv. 25,6 og 24,0 pct. TABEL 1 HOVEDARBEJDSFUNKTION PROCENT Tilgang Afgang Tilgang Afgang Ledelsesarbejde 17,0 15,3 21,1 20,0 Højt kvalifikationsniveau 20,2 19,1 20,0 18,5 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 18,9 18,5 20,2 19,0 Alm. kontor- og kundeservicearbejde 27,3 23,1 30,6 29,2 Service- og salgsarbejde 37,2 34,3 38,9 35,4 Håndværkspræget arbejde 25,3 23,2 30,5 25,5 Operatør-, monterings- og transportarb. 20,4 21,1 23,0 20,6 Andet manuelt arbejde 38,5 32,8 41,1 36,2 TABEL 2 ALDER PROCENT Tilgang Afgang Tilgang Afgang ,4 40,6 54,2 42, ,8 32,3 40,5 35, ,9 25,1 30,7 28, ,7 21,4 25,3 23, ,5 19,5 23,5 21, ,5 17,9 21,8 20, ,1 17,3 21,8 19, ,8 17,6 19,2 19, ,3 24,3 15,0 25, ,8 26,4 16,0 29,8 TABEL 3 GEOGRAFI PROCENT Tilgang Afgang Tilgang Afgang Region Hovedstaden 28,9 27,2 32,4 29,8 Region Sjælland 30,2 24,8 30,1 28,8 Region Syddanmark 25,7 23,7 25,6 24,0 Region Midtjylland 26,2 24,1 34,3 28,1 Region Nordjylland 25,7 23,3 26,7 25,0

3 PERSONALEOMSÆTNING 2014 SIDE 3 TABEL 4 BRANCHER 2014 Arbejdere Funktionærer Alle PROCENT Tilgang Afgang Tilgang Afgang Tilgang Afgang Fremstillingsvirksomhed 22,2 19,4 16,7 17,7 19,7 18,6 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 23,9 22,8 19,4 20,9 22,6 22,2 Slagterier 20,3 22,3 17,9 13,9 20,0 21,2 Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri 25,4 23,0 19,6 21,8 23,5 22,6 Tekstil- og beklædningsindustri 17,5 27,2 10,0 20,3 14,6 24,5 Træ- og papirindustri 27,8 19,0 21,0 17,8 26,1 18,7 Grafisk industri og forlagsvirksomhed 26,8 27,7 21,2 23,4 22,2 24,2 Kemisk, gummi- og plastindustri 18,8 16,9 13,6 14,0 15,9 15,3 Kemisk industri 18,9 16,1 13,2 9,9 15,2 12,1 Medicinalindustri 17,0 18,8 14,0 14,5 14,5 15,2 Plast- og gummiindustri 19,2 17,0 13,4 20,5 17,4 18,0 Sten-, ler- og glasindustri 23,5 23,1 17,4 24,3 21,8 23,4 Jern- og metalindustri 24,0 16,9 19,1 16,0 22,7 16,6 Maskin- og elektronikfremstilling 20,9 17,3 15,3 15,7 18,2 16,5 Elektronikfremstilling 14,4 19,2 14,5 18,2 14,4 18,6 Maskinfremstilling 24,4 16,3 16,0 13,6 20,7 15,1 Transportmiddelindustri 19,0 14,6 13,0 13,8 16,9 14,3 Anden fremstillingsvirksomhed 17,3 18,0 16,1 17,5 16,5 17,7 Fremstilling af møbler, legetøj m.v. 16,3 17,6 13,2 13,4 14,8 15,5 Forsyning m.v. 21,3 19,8 18,4 21,0 19,0 20,8 Bygge- og anlægsvirksomhed 35,0 30,5 25,7 19,0 33,2 28,3 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinstallation 36,5 30,8 22,7 17,3 34,1 28,4 Bygningsinstallation 31,7 30,0 31,1 21,9 31,6 28,3 Serviceprægede erhverv 42,9 37,4 27,0 25,6 35,0 31,5 Bilhandel og -værksteder m.v. 32,6 25,0 23,5 19,9 28,3 22,5 Engroshandel 32,5 29,7 19,6 19,2 23,1 22,1 Engroshandel med fødevarer m.v. 29,2 32,2 19,4 21,2 22,6 24,8 Engroshandel med it m.v. 21,3 28,3 13,1 19,4 15,1 21,5 Øvrig engroshandel 43,2 28,3 24,7 17,8 29,4 20,5 Detailhandel 47,1 39,0 35,5 33,5 38,9 35,2 Detailhandel food m.v. 48,5 37,9 35,9 33,6 39,1 34,7 Detailhandel nonfood 45,7 40,2 34,5 33,5 38,6 35,9 Hotel- og restaurationsvirksomhed 49,7 46,1 34,5 30,4 47,7 44,0 Transportvirksomhed 28,0 29,3 21,1 22,9 26,3 27,7 Godstransport 27,8 29,5 19,7 23,3 26,1 28,1 Persontransport 29,0 27,7 18,8 23,6 26,4 26,6 Telekommunikation 33,3 51,6 29,2 21,0 29,4 22,4 Forretningsservice 56,6 45,9 21,9 19,2 43,0 35,4 It-virksomhed 30,3 31,5 11,2 21,2 11,7 21,4 Finansiel service m.v. 29,7 34,4 18,9 22,3 23,3 27,3 Liberale erhverv 39,5 26,7 23,0 16,5 24,8 17,7 Ingeniør virksomhed m.v. 27,6 32,1 17,5 13,7 18,4 15,3 Vikarbureauer og arbejdsformidling 79,1 57,2 45,9 40,1 78,3 56,7 Operationel service 41,2 38,6 37,7 29,4 40,7 37,2 Andre serviceprægede erhverv 36,3 30,4 21,8 21,8 28,9 26,0 Hele DA 35,7 31,2 24,0 23,1 30,5 27,5 Signatur ( - ) angiver tal der ikke offentliggøres på grund af præcisionskrav.

4 PERSONALEOMSÆTNING 2014 SIDE 4 TABEL 5 KVARTALSVIS TILGANG OG AFGANG 2014 BRANCHER 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal PROCENT Tilgang Afgang Tilgang Afgang Tilgang Afgang Tilgang Afgang Fremstillingsvirksomhed 7,1 7,4 8,5 6,3 7,8 9,6 8,9 7,4 Bygge- og anlægsvirksomhed 14,7 14,5 14,8 10,7 14,1 14,6 16,0 12,2 Serviceprægede erhverv 12,6 13,3 14,0 11,5 14,6 15,1 14,6 14,6 Hele DA 10,8 11,3 12,3 9,8 12,3 13,3 12,8 12,1 DEN KVARTALSVISE UDVIKLING Den kvartalsvise til- og afgang på DA-området var i de fire kvartaler i 2014 mellem 9,8 og 13,3 pct. Tilgangen var lavest i 1. kvartal (10,8 pct.), og størst i 4. kvartal (12,8 pct.). Den laveste afgang var i 2. kvartal (9,8 pct.), mens den største afgang var i 3. kvartal (13,3 pct.). Tilgangen og afgangen i de fire kvartaler er tilsammen højere end tallene i den årlige statistik. Årsagen hertil er, at kvartalsstatistikken også måler den personaleomsætning, som finder sted, når en ansat til- eller fratræder fra samme virksomhed mere end én gang inden for samme år. Herudover vil ansatte, som er ansat på samme arbejdssted en kortere periode flere år i træk blive medregnet som stabile i årsstatistikken, mens de i kvartalsstatistikken vil blive medregnet som tiltrådt og fratrådt i de relevante kvartaler. TEMA: PERSONALEOMSÆTNING PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU Personaleomsætningsstatistikken bygger på en metode, der måler antallet af til- og afgange, der sker mellem forskellige arbejdssteder. Denne optælling er uafhængig af, hvorvidt arbejdsstederne er på den samme eller på forskellige virksomheder. Hvis der opgøres uden at medregne personaleomsætning inden for virksomheden, falder tilgangen på hele DA-området fra 30,5 pct. til 26,7 pct. i 2014, jf. figur 3. Afgangen falder fra 27,5 pct. til 24,1 pct. Dermed falder både til- og afgang omkring 3 pct.-point i 2014, hvis statistikken bliver en virksomhedsstatistik i stedet for en arbejdsstedsstatistik. Ses der indenfor hovedbrancher sker faldet hovedsagligt inden for serviceprægede erhverv, hvor tilgangen falder med 4,9 pct.- point, og afgangen falder med 4,4 pct.-point, jf. tabel 6. Faldet sker hovedsagligt i detailbranchen, hvor en del større virksomheder har mange arbejdssteder, som ansatte kan rykke rundt imellem. Også transportvirksomhed og hotel- og restaurationsvirksomhed oplever en del skift inden for virksomheden. Byggeog anlægsvirksomhed havde et fald i til- og afgang på hhv. 2,4 pct.-point og 2,1 pct.-point, når personaleomsætningen måles på virksomhedsniveau i stedet for at inkludere skift inden for virksomheden, mens fremstillingsvirksomhed havde det mindste fald i til- og afgang på hhv. 1,5 pct.-point og 1,6 pct.-point. FIGUR 3 PERSONALEOMSÆTNING 2014 Procent Fremstillingsvirksomhed Tilgang virksomhed Tilgang internt Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv Afgang virksomhed Afgang internt Hele DA

5 PERSONALEOMSÆTNING 2014 SIDE 5 TABEL 6 VIRKSOMHEDSNIVEAU 2014 PROCENT Virksomhedsniveau Interne skift Brancher Tilgang Afgang Tilgang Afgang Fremstillingsvirksomhed 18,2 17,0 1,5 1,6 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 21,5 20,6 1,1 1,6 Slagterier 18,8 20,2 1,2 1,0 Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri 22,4 20,8 1,1 1,8 Tekstil- og beklædningsindustri 14,6 18,9-5,6 Træ- og papirindustri 20,7 16,1 5,4 2,6 Grafisk industri og forlagsvirksomhed 19,9 21,5 2,3 2,7 Kemisk, gummi- og plastindustri 15,5 14,4 0,4 0,9 Kemisk industri 14,8 11,4 0,4 0,7 Medicinalindustri 14,5 15,2 - - Plast- og gummiindustri 16,8 16,3 0,6 1,7 Sten-, ler- og glasindustri 17,5 18,8 4,3 4,6 Jern- og metalindustri 21,6 15,9 1,1 0,7 Maskin- og elektronikfremstilling 17,1 15,4 1,1 1,1 Elektronikfremstilling 13,8 17,9 0,6 0,7 Maskinfremstilling 19,4 13,7 1,3 1,4 Transportmiddelindustri 16,5 13,9 0,4 0,4 Anden fremstillingsvirksomhed 14,9 16,5 1,6 1,2 Fremstilling af møbler, legetøj m.v. 14,4 15,1 0,4 0,4 Forsyning m.v. 15,6 18,4 3,4 2,4 Bygge- og anlægsvirksomhed 30,8 26,2 2,4 2,1 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinstallation 33,3 27,5 0,8 0,9 Bygningsinstallation 25,7 23,4 5,9 4,9 Serviceprægede erhverv 30,1 27,1 4,9 4,4 Bilhandel og -værksteder m.v. 25,0 19,6 3,3 2,9 Engroshandel 19,5 18,8 3,6 3,3 Engroshandel med fødevarer m.v. 20,5 22,8 2,1 2,0 Engroshandel med it m.v. 12,8 17,0 2,3 4,5 Øvrig engroshandel 23,7 17,2 5,7 3,3 Detailhandel 31,8 29,0 7,1 6,2 Detailhandel food m.v. 31,8 28,5 7,3 6,2 Detailhandel nonfood 31,8 29,6 6,8 6,3 Hotel- og restaurationsvirksomhed 42,0 39,4 5,7 4,6 Transportvirksomhed 18,7 20,2 7,6 7,5 Godstransport 18,2 20,2 7,9 7,9 Persontransport 18,7 19,9 7,7 6,7 Telekommunikation 27,5 22,4 1,9 - Forretningsservice 41,5 34,1 1,5 1,3 It-virksomhed 11,3 21,0 0,4 0,4 Finansiel service m.v. 21,1 25,4 2,2 1,9 Liberale erhverv 22,3 15,0 2,5 2,7 Ingeniør virksomhed m.v. 17,2 14,2 1,2 1,1 Vikarbureauer og arbejdsformidling 77,6 56,1 0,7 0,6 Operationel service 39,1 35,9 1,6 1,3 Andre serviceprægede erhverv 23,5 21,6 5,4 4,4 Hele DA 26,7 24,1 3,8 3,4 Signatur ( - ) angiver tal der ikke offentliggøres på grund af præcisionskrav.

6 PERSONALEOMSÆTNING 2014 SIDE 6 METODE OG DEFINITIONER Den årlige PersonaleomsætningsStatistik baseres på lønindberetningerne til DA s StrukturStatistik, mens de kvartalsvise opgørelser baseres på lønindberetningerne til DA s KonjunkturStatistik. Beregningen af både den årlige og kvartalsvise personaleomsætning sker ved at sammenligne beskæftigelsen på et givet arbejdssted i to på hinanden følgende år/kvartaler. Om beregningen gælder desuden, at alle ansættelsesforhold indgår med samme vægt. Det betyder, at deltidsansættelsesforhold over få uger tæller med samme vægt i beregningerne, som en fuldtidsstilling over et helt år. En tiltrådt medarbejder defineres som en medarbejder, som ikke var ansat på arbejdsstedet i år/kvartal 1, men som var ansat på arbejdsstedet i en kortere eller længere periode i år/kvartal 2. En fratrådt medarbejder defineres som en medarbejder, som var ansat på arbejdsstedet i år/kvartal 1, men som ikke var ansat på arbejdsstedet i år/kvartal 2. En stabil medarbejder defineres som en person, som var ansat i en kortere eller længere periode på arbejdsstedet i både år/kvartal 1 og 2. Den procentvise tilgang/afgang beregnes som forholdet mellem tilgangen/afgangen og den samlede beskæftigelse i år/kvartal 1. En medarbejder medregnes kun som tiltrådt/fratrådt, hvis denne tiltræder/fratræder fra arbejdsstedet. Længden og antallet af ansættelsesperioder inden for året for den enkelte person på samme virksomhed har ikke betydning for beregningen af den årlige personaleomsætning. I beregningen af personaleomsætningen indgår alene arbejdssteder, som har indberettet til lønstatistikken i to på hinanden følgende perioder. Nystartede arbejdssteder og arbejdssteder, som lukker indgår således ikke i statistikken. Kun til- og afgangsprocenter, som opfylder visse præcisionskrav, offentliggøres. Grupper med færre end 41 ansættelsesforhold eller på mindre end 3 virksomheder vises således ikke. Særskilt dokumentation med detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af personaleomsætningen findes på DA s hjemmeside. FORMÅL MED STATISTIKKEN Formålet med Personaleomsætningsstatistikken er at belyse den årlige og kvartalsvise til- og afgang blandt ansatte på DA-området. Ansatte omfatter alle lønmodtagere med undtagelse af elever og unge under 18 år. Den årlige personaleomsætning for 2014 er beregnet på baggrund af oplysninger for ca ansættelsesforhold på DA-området ansat i 2013 og/eller 2014 på identiske arbejdssteder. Den kvartalsvise personaleomsætning er beregnet på baggrund af oplysninger for ca ansættelsesforhold pr. kvartal. Personaleomsætningen er fordelt på brancher, arbejdere/funktionærer, hovedarbejdsfunktioner, regioner og alder. DA STATISTIK Personaleomsætning udkommer elektronisk én gang årligt og er gratis for medlemmer benyt adgangen til statistikkens abonnementsservice i medlemsområdet på egen arbejdsgiverorganisations hjemmeside. Redaktion: Lars Knudsen (ansv.) og Tina Lykke Pedersen Grafisk produktion: Henriette A. R. Petersen. Abonnement for ikke-medlemmer: Personaleomsætning, 1 nummer: 196 kr. ekskl. moms. Henvendelse herom til DA Statistik,

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 11. SEPTEMBER 2015 ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR I 2014 var der 12,9 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer for alle medarbejdere

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013 30. august 2013 Arbejdsulykker 2012 Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015 ARBEJDSULYKKER Personale 2016 BASERET PÅ 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede

Læs mere

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning 4. august 2009 Formål og baggrund Dette notat dokumenterer indholdet af DA s PersonaleomsætningsStatistik. Formålet med statistikken er at belyse

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2013

STRUKTURSTATISTIK 2013 7. JULI 2014 STRUKTURSTATISTIK 2013 Revideret udgave STRUKTURSTATISTIK 2013 StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for ca. 604.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012 ARBEJDSULYKKER Personale 2013 BASERET PÅ 2012 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2012

STRUKTURSTATISTIK 2012 27. JUNI 2013 STRUKTURSTATISTIK 2012 STRUKTURSTATISTIK 2012 StrukturStatistik 2012 er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000,

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. juni Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Genebetalinger udgør en øget andel af de samlede lønomkostninger for arbejdere Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2014

STRUKTURSTATISTIK 2014 25. JUNI 2015 STRUKTURSTATISTIK 2014 STRUKTURSTATISTIK 2014 StrukturStatistik 2014 er baseret på lønoplysninger for ca. 743.500 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 676.000, hvoraf knap 292.000

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. februar Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Arbejdere stiger mere end funktionærer som følge af større genebetalinger Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

International lønstatistik 2. kvartal 2014

International lønstatistik 2. kvartal 2014 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Dokument

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere