EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER"

Transkript

1 EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl Maj 2011

2 Forord Denne evaluering af Himmerlands Teater finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr af 7. december Evalueringen er udarbejdet i forbindelse med udløbet af teatrets egnsteaterkontrakt, og den baserer sig på forestillingsbesøg, teatrets selvevaluering og samtaler med henholdsvis teatret ( og ) og Mariagerfjord Kommune ( ). Formålet med evalueringen er at belyse teatrets aktuelle situation og dets udviklingsperspektiver. Evalueringen tager stilling til teatret i dets helhed. Særlig vægt har en analyse og vurdering af den kunstneriske kvalitet i teatrets repertoire, belyst via det samlede repertoire i aftaleperioden og tre udvalgte forestillinger. Teatrets lokale synlighed og forankring og dets position nationalt og internationalt evalueres og sættes i relation til teatrets visioner og egnsteaterkontraktlige forpligtigelser. Endelig forholder evalueringen sig til teatrets organisatoriske forhold og til dets økonomi. Tanken er, at teatret og kommunen skal kunne bruge evalueringen i forbindelse med genforhandling af teatrets egnsteateraftale. Evalueringen er gennemført efter Ønskekvistmodellen den model for vurdering af kunstnerisk kvalitet i de optrædende kunstarter, der er udviklet af Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen. At Ønskekvistmodellen skal være det gennemgående metodiske grundlag for egnsteaterevalueringerne, er besluttet på baggrund af en dialog mellem Kommunernes Landsforening, teaterbranchens organisationer: BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Foreningen Af Små Teatre (FAST) og egnsteaterkonsulenterne. Ud fra tre vektorer, Villen (engagement), Kunnen (evner) og Skullen (nødvendighed), tilbyder Ønskekvistmodellen en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere kvaliteten i performativ kunst. Evalueringen forholder sig til teatrets samlede repertoire i aftaleperioden. Der er tale om to til fem egenproduktioner (heraf to-tre nyproduktioner) og mellem to og fem gæstespil pr. sæson. Følgende tre egenproduktioner fra indeværende og sidste sæson er udvalgt til nærmere analyse: Gyldne Tider i Gældbæk, Kvinden i sort og Tak for alt. Til sammenligning og perspektivering inddrages i mindre grad teatrets øvrige egenproduktioner, ligesom de øvrige aktiviteter, teatret har været - og er - igangsættere af og involveret i, inddrages til at belyse teatrets samlede aktivitetsniveau. Carsten Wittrock og Kirsten Dahl Maj

3 Indhold Himmerlands Teater... 4 Præsentation af Himmerlands Teater... 4 Egnsteateraftalen... 4 Himmerlands Teater i en egnsteaterkontekst... 6 Repertoire... 7 Karakteristik... 7 Egenproduktionerne... 7 Gæstespillene... 8 Analyse af tre egenproduktioner... 9 Gyldne Tider i Gældbæk Kvinden i sort Tak for alt Analyse af det samlede repertoire Himmerlands Teater i en kommunal, regional og national kontekst.. 14 Markedsføring og kommunikation Bestyrelse, økonomi og regnskab Sammenfattende analyse af Himmerlands Teater Himmerlands Teater som kulturinstitution Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Udfordringer og udviklingspotentialer

4 Himmerlands Teater Præsentation af Himmerlands Teater Himmerlands Teater blev etableret i 2003 af teatrets nuværende ledelse og har haft egnsteateraftale først med Hobro Kommune og Nordjyllands Amt og nu efter kommunesammenlægningen med Mariagerfjord Kommune. Teatrets ledelse består af Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl. Susanne Sangill Pedersen er teatrets kunstneriske leder og varetager foruden opgaver som skuespiller, instruktør og dramatiker på teatret. Finn Hviid Bredahl er teatrets administrative leder og varetager herudover opgaver som skuespiller, instruktør og lysog lydafvikling på teatrets egenproduktioner. Alle andre håndværksmæssige og kunstneriske funktioner varetages af periodeansatte. Himmerlands Teaters bestyrelse består af fem medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges af Mariagerfjord Kommune. De resterende udpeges af repræsentantskabet for Himmerlands Teater. Repræsentantskabet er sammensat bredt af det lokale erhvervsliv, turistforeninger, fagorganisationer, gymnasier samt teater- og kulturinteresserede borgere. De af repræsentantskabet udpegede bestyrelsesmedlemmer sidder for en toårig periode, mens bestyrelsesmedlemmet udpeget af Mariagerfjord Kommune sidder for en fireårig periode. Genudpegning kan finde sted. Himmerland Teater har til huse i Det sorte Pakhus på havnekajen i Hobro. Huset rummer to mindre teaterrum med plads til maksimalt publikummer, en foyer samt værksteds- og kontorfaciliteter. Lokalerne er lejet af en privat udlejer. Den lave loftshøjde i salen samt det begrænsede antal publikumspladser betyder, at lokalerne er mindre egnet til teaterproduktion. Teatrets repertoire består hovedsageligt af egenproducerede voksenforestillinger suppleret med gæstespil fra turnerende voksenteaterproducerende egnsteatre og små storbyteatre. Der præsenteres årligt en juleforestilling for børnepublikummet. Herudover præsenterer teatret årligt en række arrangementer af mere musikalsk karakter i caféopstilling. Himmerlands Teater modtager et årligt egnsteatertilskud fra Mariagerfjord Kommune og staten på kr (2011). Egnsteateraftalen Himmerlands Teater er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse på fem personer, heraf er én udpeget af Mariagerfjord Kommune, og de resterende fire er udpeget af teatrets repræsentantskab. Teatrets nuværende aftale løber frem til 31. marts Ifølge aftalen skal Himmerlands Teater, som stationært teater i Mariagerfjord Kommune, præsentere kommunen og dets opland for forestillinger af professionel kvalitet i overensstemmelse med egnsteaterlovens bestemmelser Formålet med et egnsteater i Mariagerfjordområdet er at skabe et stationært teatermiljø med kvalitetsforestillinger for en bred målgruppe: børn, unge og voksne. Teatrets 4

5 virksomhed skal være forankret i Hobro. Desuden skal forestillinger kunne flyttes med henblik på fremvisning på andre lokaliteter i hele Mariagerfjord Kommune. Ifølge aftalen skal teatret: producere mindst tre årlige forestillinger, hvoraf én forestilling kan være målrettet unge. afvikle mindst fem årlige gæstespil i forskellige genrer. lade det ene gæstespil eller den ene egenproduktion være målrettet børn. samarbejde med skoler, institutioner, biblioteker, kultur- og ungdomsskoler om kunstnerisk sparring vedrørende børneteater. indgå i samarbejde om talentudvikling med kulturskolerne i Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune. Teatret foretager ligeledes ifølge aftalen kunstnerisk sparring med amatørteatermiljøet og indgår i sparring med Mariagerfjord Kommune på teaterområdet. Kommunen og teatret har i aftalen forpligtet sig til at udarbejde en handlingsplan for forbedring af teatrets fysiske rammer samt et årligt dialogmøde omkring teatrets drifts- og udviklingsopgaver. Teatrets kunstneriske profil og visioner Himmerlands Teater har, som ledelsen udtrykker det i deres selvevaluering, som overordnede vision 'ikke bare at skulle blive Mariagerfjords men hele Himmerlands Teater'. 1 Og teatret uddyber, at de med dette mener et variationsfyldt teaterrepertoire, som overrasker publikum positivt ved aldrig at være tørt og uinteressant: Vi vil give Himmerlændingene lige præcist det teater, de ikke ved at de gerne vil have. Det skal være teater med kant. Det må være alt: Spændende, uhyggeligt, sjovt, provokerende, anderledes, udfordrende, nyskabende, sørgeligt, muntert, grænseoverskridende etc. Det eneste det aldrig må være, det er: KEDELIGT! Vi siger med salig Heiberg: At gavne og fornøje, hav stedse det for øje! 2 Inden for Himmerlands Teaters repertoire, som spænder genremæssigt bredt, fra komedie, tragedie til drama, bestræber teatret sig på hvert år at have fire kategorier af forestillinger: 1. nyskrevet dansk dramatik 2. en dansk, nordisk eller europæisk klassiker eller en bearbejdet klassiker 3. en smallere dansk eller international forestilling 4. en børneforestilling 1 Teatrets selvevaluering, p.2. 2 Ibid. p.2. 5

6 Herudover består repertoiret af cirka seks til otte gæstespil, som afvikles dels på Himmerlands Teater, men også på andre spillesteder rundt omkring i kommunen. Teatret ønsker kunstnerisk set at profilere sig med et repertoire, som er genremæssigt bredt sammensat, og som fornyr sig for publikum gennem indholdsmæssig variation og forandringer i forestillingernes scenografiske udtryk. Hertil kommer det kendetegn, at forestillingerne grundet teatrets forholdsvis små fysiske rammer spiller fysisk tæt på publikum. Der er tale om en nærhed, som ifølge teatret er med til at give publikum en ganske særlig intim teateroplevelse. En oplevelse, som teatret er opmærksom på, at de skal værne om, såfremt de får større rum at spille i: Vores karakteristika udmøntes bl.a. i teatrets pay-off: [ ] Det lille teater med de store oplevelser. De allerfleste gæster synes, at det er en meget anderledes og positiv teateroplevelse at være så tæt på scenen[ ]Den intimitet der opstår mellem publikum og skuespillere er helt unik, og vi er meget opmærksomme på at den ikke må forsvinde, selvom vi skulle få et større teater her på havnen i Hobro. 3 Teatret ønsker at udvikle egenproduktionerne via ny dansk dramatik, ved at ansætte dygtige instruktører udefra og ved internt at udfordre hinanden med nye opgaver som skuespillere og instruktører. Som fremtidsvision har teatret tillige et ønske om mere volumen i repertoirets forestillinger, eller som teatret selv udtrykker det, at kunne komme til: [ ] at spille større forestillinger med flere medvirkende dels på teatret i Hobro, men også meget gerne på andre lokaliteter i Mariagerfjord Kommune og den øvrige del af Himmerland (Vesthimmerlands kommune). 4 Hvad angår forestillingerne for børn, har teatret for år tilbage selv produceret disse, men dette er teatret stoppet med, da produktionerne ikke kunne konkurrere med de familieforestillinger på Aalborg Teater, som kommunens skoler valgte at køre til, eller de børneteaterforestillinger, som blev udbudt af biblioteket til kommunens børneinstitutioner for en billetpris på 10 kr. pr. billet. Teatrets forpligtelse over for børnemålgruppen bliver nu opfyldt via de juleforestillinger, som teatret enten selv producerer eller køber som gæstespil. Himmerlands Teater i en egnsteaterkontekst Blandt Danmarks egnsteatre er Himmerlands Teater: et teater, som udelukkende satser på stationær aktivitet. et teater, som i sine egenproduktioner satser på forestillinger under devisen At gavne og fornøje, hav stedse det for øje. et mindre teater med en meget stor produktivitet og dermed et krav om en alsidighed i opgaveløsningerne hos teatrets ledelse. et teater, som ligger i en kommune med en selvstændig teaterforening og et stort uopdyrket stationært publikum, især børn og unge. 3 Ibid. p.9. 4 Ibid. p

7 et teater med en tydelig konkurrence/supplement fra de større scener i såvel Aalborg som i Aarhus. et teater, som har et publikumsunderlag i en kommune med et befolkningstal på lige over indbyggere. Repertoire Karakteristik Himmerlands Teaters repertoire består af egenproducerede professionelle forestillinger, som for det meste og primært er målrettet aldersgruppen 40+ i Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerland Kommune, og sekundært børn, børnefamilier og unge. Hertil kommer en palet af gæstespil for voksne. Egenproduktionerne Egenproduktionerne har i sæson 2009/2010 og 2010/2011 været følgende: Aldersgruppe 2009/ /2011 Voksne Mysteriet om Myrna Vep (genopsætning) (primært 40+) - en engelsk komedie. Souvenir - en engelsk komedie. En samproduktion med Vendsyssel Teater. Den gode fregat Pinafore - en operette af Gilbert og Sullivans. Årets juleforestilling Når en Sailor går i land et musikalsk tidsbillede anno 1959 Hvordan slipper man af med en mor (Conversationes con Mama) - et drama af Santiago Carlos Oves. Året 'smalle/seriøse' forestilling. Gyldne tider i Gældbæk (genopsætning) - en julekrimikomedie Årets juleforestilling Tak for alt - ny dansk dramatik (med indlagte evergreens) Kvinden i sort - et drama af Stephan Mallatratt. Året 'smalle/seriøse' forestilling. Børn (4 til 12 år med voksne) Den store Nisseprøve OBS: et gæstespil fra Louise Schouw Teater. Årets børnejuleforestilling Knas i julegodterne Egenproduktion Årets børnejuleforestilling Udover at udgøre det kunstneriske team er Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl altid, på en eller anden måde, med i Himmerlands Teaters egenproduktioner. Enten som dramatiker, oversætter, tekstbearbejder, instruktør, skuespiller eller lys- og lydafvikler. Teatret køber dog også tekster, instruktion og scenografi udefra, og teatret vægter her at sammensætte et team, der bygger på indbyrdes kendskab til hinandens arbejde og forståelse for de lyster og ambitioner, som teatret har: 7

8 De nævnte genrer udvikler og perfektionerer vi ved i størst muligt omfang at benytte os af en stab af skuespillere, instruktører og scenografer som kender os og hinanden og som ved hvad veje vi har lyst til at gå sammen med dem. 5 Himmerlands Teaters forestillinger har få medvirkende. Fra to til fem. Udover Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl går en række skuespillere igen i teatrets egenproduktioner. Eksempelvis Ronny Sterlø, Helle Halsboe og Louise Gade. Teatrets egenproduktioner er ligesom langt de fleste gæstespil bygget op over en på forhånd skreven tekst. Et drama eller en roman, som er bearbejdet til scenen. Genremæssigt ønsker teatret at dække bredt og overraskelsesfuldt: Vi satser på at give vores publikum de teateroplevelser de ikke ved, at de gerne vil have. Det være sig indenfor komedie, drama, tragedie; ja alle de af teatrets genrer vi kan rumme i vores lille teater. Vi satser også på at kunne præsentere nyskrevet eller nyere dansk dramatik hvert år, ligesom vi også meget gerne vil have en klassiker på repertoiret. 6 Engelsk dramatik har en fremtrædende plads i repertoiret. Ligesom der er tradition for relativt mange stykker, der vægter det underholdende og musikalske. Teatret har gjort det til sin praksis at sætte stykker op med få roller. Dette begrunder ledelsen med økonomisk kun at have råd til at ansætte få skuespillere. De finder det vanskeligt at blive ved med at finde nye stykker med så få medvirkende. Og udtrykker i forbindelse hermed lyst til at sætte forestillinger op med flere roller og flere medvirkende skuespillere. Hvad forestillingerne for børn angår, er disse juleforestillinger. Enten produceret af teatret selv eller købt ind udefra. Genre- og indholdsmæssigt er vi i den lettilgængelige og muntre ende af spektret. Aldersmæssigt går målgruppen fra fire til 12 år. Deciderede ungdomsforestillinger har teatret ikke på repertoiret. En af årsagerne er ifølge teatret manglende fysisk plads. Egenproduktionerne har en spilleperiode på cirka en måned. Gæstespillene Gæstespillene er udelukkende for voksne. Limfjordsteatret (hvis målgruppe er år) spillede dog også på Mariagerfjord Gymnasium, dvs. for et ungdomspublikum. Voksenteatergæstespillene (som spiller mellem en og tre aftener) dækker en bred vifte af genrer og udtryksformer. Vægten er her som i egenproduktionerne på tekstteater med morskab og musisk i højsædet. Stand up, onemanshows og forestillinger med musik, som en meget central ingrediens, fylder en del. I buketten af gæstespil er der ligeledes i hver sæson, i stil med teatrets egne såkaldte 'smalle' forestillinger, stykker i den mere alvorsbetonede ende. Eksempelvis Aalborg Teaters Jeg er min egen kone i sæson 2010/2011. Og endelig har komedierne også 5 Ibid p.8. 6 Ibid p.7. 8

9 som alle gode komedier alvor indbygget i større eller mindre grad. Limfjordsteatrets Pinkie tegner for eksempel, på klovnekomisk maner, en krigs alvor og grusomhed. Gæstespillene har i sæson 2009/2010 og 2010/2011 været følgende: Aldersgruppe 2009/ /2011 Voksne Når kineserne tager over af og med Viggo Sommer - Onemanshow Tommy Kenter - i Finn Søborgs univers - Multimedieshow af og med Tommy Kenter Souvenir - en engelsk komedie. - Vendsyssel Teater (gensyn med samarbejdsproduktion med Himmerlands Teater, spillested Hobro Theater) Ivan Pedersen med band - Koncert med Ivan Pedersen og band Kaj Munks drama "Kærlighed" - oplæst af Lise Rosendahl Desperate Syngepiger - en munter og musikalsk fortælling Stand up, get up - Stand up af og med Rasmus Thorup Gud bevare Danmark - Underholdning, sang og quiz med Sofie Pallesen og Jan Overgaard. Smukke Charlie - Teaterkoncerten fra Teater V med Niels Søren Hansen og Victor Marcussen, Emir Bosnjak og Tom Bilde. Pinkie - en komisk-grotesk krigskomedie fra Limfjordsteatret, spillested: Mariagerfjord Gymnasium og Hadsund Kulturcenter. Jeg er min egen kone - en monolog fra Aalborg Teater. Martin Lutz Group - et jazzarrangement med bl.a. Jacob Rose. Analyse af tre egenproduktioner Himmerlands Teater producerer fortrinsvis forestillinger for voksne. Publikum fra 40 år og opefter er teatrets kernepublikum. I hver sæson er én af egenproduktionerne (eller et gæstespil) en juleforestilling, som decideret er målrettet børn og deres medfølgende voksne. Udvalgt til nærmere analyse er Gyldne Tider i Gældbæk, Kvinden i sort og Tak for alt. Disse produktioner dækker tilsammen det spænd, der er i voksenteaterrepertoiret. Det har ikke været muligt for konsulenterne at se teatrets børnejuleforestillinger, men begge konsulenter har set flere af Louise Schouw Teaters forestillinger og er bekendt med dette teaters kunstneriske profil og udtryksform. 9

10 Gyldne Tider i Gældbæk Fakta Idé: Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl. Manuskript: Søren Steen og Bent Høybye Mortensen. Instruktion: Søren Steen. Scenografi: Ianke Firing. Medvirkende: Susanne Sangill Pedersen, Finn Hviid Bredahl, Margrethe Koytu, Jan-Michael Senderovitz og Ronny Sterlø. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. to timer. Premiere: på Himmerlands Teater. Set: og Gyldne Tider i Gældbæk. På billedet (fra venstre): Susanne Sangill Pedersen, Finn Hviid Bredahl og Jan-Michael Senderovitz Fotograf: Riri Ianke Firing Gyldne Tider i Gældbæk er en nyopsætning af den forestilling, som Søren Steen og Bent Høybye Mortensen skrev til teatret i 2004, hvor den første gang havde premiere. Som dengang er det Søren Steen der har instrueret. Skuespillerholdet og scenografien er ligeledes det samme. Gyldne Tider i Gældbæk er en munter julegyserkomedie, om det postyr og al den ballade der indtræffer en juleaften i Gældbæk i en falleret bankdirektørs palæ. På scenen varetager fire af de fem medvirkende flere roller i Ianke Firings dagligdagsrealistiske bankdirektørstue anno Forestillingen spillede stationært i perioden til Den blev anmeldt i Nordjyske Tidende som en forestilling "med forudsætninger for at blive den store, folkelige succes" og blev smykket med fire stjerner ud af seks mulige. Villen: Gyldne Tider i Gældbæk er en forestilling, som vil underholde og overraske publikum med gys inden for en velkendt og tryg teatertraditions ramme. Forestillingen vil give publikum en festlig og intim teateroplevelse. I et iscenesat rum af en meget komisk tunet og feststemt kommunikation spiller alle de medvirkende med høj energi og hurtige rolleskift. Kunnen: Såvel tekst, oversættelse, instruktion, scenografi, musik, lys, lyd og skuespil er fagligt set på et professionelt niveau. Scenens hverdagsnaturalistiske indretning anno 1889 byder ikke på de store overraskelser. Men scenografien er funktionel og danner i dens udstrækning på langs af spillerummet god mulighed for kontakt med publikum. Komedien er iscenesat med en fin flair for at bringe tekstens komiske situationer til udfoldelse, og stykkets skuespillere behersker habilt den komiske genres kvikke tempo og effektfulde pauseringer. 10

11 Skullen: Gyldne Tider i Gældbæk er en forestilling, som vil underholde, og som formår det på grund af en velfungerende og folkelig betonet helhed af tekst, instruktion, scenografi og skuespil. Forestillingen er traditionel i sit formsprog og lettilgængelig i sit indhold. På den vis er den i fin dialog med sit publikum. Man kan sige, at den som teater ved at holde sig til det kendte ikke er så modig en forestilling. Samtidig er den ærlig i sin intention. Dens ærinde er ikke at udfordre scenekunsten med eksperiment og nytænkning. Kvinden i sort Fakta Manuskript: Stephan Mallatratt. Oversættelse: Michael Moritzen. Instruktion: Susanne Sangill Pedersen. Scenografi: Franco Coluzzi. Lysdesign: Theis Wermuth. Lyddesign: Jacob Rose. Medvirkende: Finn Hviid Bredahl og Ronny Sterlø. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. to timer. Premiere: på Himmerlands Teater. Set: Kvinden i sort. På billedet (fra venstre): Ronny Sterlø og Finn Hviid Bredahl Fotograf: Riri Ianke Firing Kvinden i sort er den såkaldte 'smalle' forestilling i teatrets repertoire 2010/2011. Forestillingen er iscenesættelsen af en romandramatisering. Den bygger på Michael Moritzens oversættelse af den dramatisering, Stephan Mallatratt har foretaget af Susan Hills roman. Forestillingen er, som romanen, fyldt med spænding, kriminalistiske gåder og mystik. Samtidig med at den, som sit overordnede projekt, vil fortælle historien om en mands forsøg på at blive psykisk forløst fra en grusom hændelse, han engang har været ude for. Kvinden i sort spillede stationært på Himmerlands Teater fra til Den blev anmeldt i Jyllandsposten som et "Fornøjeligt teatergys" og i Nordjyske Tidende som en usædvanlig forestilling, der blev sikkert og rutineret forløst. Ud af seks mulige stjerner fik den fire. Villen: Som 'smal' i betydningen ikke så traditionel og mere vanebrydende forestilling, folder Kvinden i sort sig ud i en enkel scenografisk kulisse. En kulisse, hvor flere ting modsat i et realistisk arrangement appellerer til publikums forestillingsevne, ved at skulle forestille noget andet end det, de umiddelbart og helt konkret er. Forestillingen vil gennem en tekst fyldt med gys og gåder skildre en psykisk bearbejdningsproces. Kunnen: Kvinden i sort er en vellykket helhed af en gedigen tekstbearbejdning med mange forskellige fortælleniveauer, en enkel og udmærket fungerende scenografi og to 11

12 skuespilleres habile skuespil i en iscenesættelse med flair for at betone det stemningsfyldte. Forestillingens svaghed er, at skuespillet indledningsvis er lidt trægt, og at der undervejs er tendens til mindre overdrivelse i spillet. Overdrivelser, som i de momenter gør spillet lidt anstrengt og flytter fokus væk fra spændingen på historiens episke fortælleplan. Skullen: Himmerlands Teaters Kvinden i sort er en forestilling, som med en spændende tekst, i en intim og enkel teaterramme vil give publikum en teateroplevelse som er lidt anderledes end de mere umiddelbart tilgængelige komedier teatret også spiller. Forestillingen kan ikke i sin iscenesættelse siges at være banebrydende ny. Minimalistiske scenografiske løsninger af ikke-naturalistisk karakter er brugt og set mange steder gennem rigtigt mange år. For nogle publikummer kan opsætningen dog godt være øjenåbnende for, hvordan teater også kan tage sig ud. Tak for alt Fakta Manuskript: Kristian Erhardsen. Instruktion: Finn Hviid Bredahl og holdet. Scenografi: Himmerlands Teater. Kapelmester: Jacob Rose. Medvirkende: Susanne Sangill Pedersen, Helle Halsboe og Hanne Laursen. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 1½ time. Premiere: på Himmerlands Teater. Set: og Tak for alt. På billedet (fra venstre): Susanne Sangill Pedersen, Hanne Laursen og Helle Halsboe.. Fotograf: Riri Ianke Firing Tak for alt er en forestilling, som bygger på en nyskreven tekst, skrevet specielt til Himmerlands Teater, af Kristian Erhardsen. Forestillingen er sæsonens bud på ny dansk dramatik, og den er med tre medvirkende kvinderoller instrueret af en mand en pendant til det mandeunivers-stykke (Undervognsbehandling), som teatret havde på programmet i 2008, hvor der i stedet stod tre mænd på scenen iscenesat af en kvinde. Tak for alt spillede stationært på teatret i perioden til Den blev anmeldt i Nordjyske Tidende under rubrikken "Tre kærester og ét lig" som en lille velspillet og godt iscenesat teaterspøg, som afsluttes med manér. Ud af seks mulige stjerner fik den fire. Villen: Tak for alt vil underholde publikum med en tekst, der lader tre meget forskellige kvinder mødes i et kapel, hvor den mand, som de alle tre tror, de har 'eneret' på at have mødt og haft en intim relation til, ligger død i en kiste. I små humoristisk-satiriske episoder skildres meget forskellige livsførelser og livssyn. Det sker i sammenstødet mellem de tre kvinder, og i den måde hvorpå de tager afsked med manden i kisten. 12

13 Forestillingen har elementer af revy og kabaret indbygget i kraft af de kendte og til situationen omskrevne popsange, som kvinderne bryder deres tale af med undervejs. Kunnen: Teksten er veldrejet som et underholdende forlæg for en teateropsætning. Manuskriptets svaghed er dets undervejs noget klichefyldte figurtegninger og tykke pointer. Dets styrke er den evne, det har til at holde spillet kørende med stadigt nye overraskelser. Dets finesse er, at der opstår sjove situationer, når de tre kvinders meget forskellige udlægninger af hvem, den afdøde var, støder sammen. Megen situationskomik følger også af, at de alle tre krumspringslyver sig til at blive i kapellet. Og endelig er replikkerne godt rytmisk og melodiøst snedkererede med hurtige dialogskift, gode pauser, indlagte popsange og en overraskende slutning. I en håndværksmæssig sikker iscenesættelse, der dog heller ikke byder på de store overraskelser undervejs, udfylder de tre medvirkende deres roller professionelt med energi og engagementet. Fagligt er de mere kapable som skuespillere end som sangere. Scenografisk er stykket med en kiste anbragt som stykkets næsten eneste dekorationselement meget enkelt opbygget. Kisten gør rummet overskueligt. Sammen med spillerummets faste klinkegulv skabes en klar illusion af kapel. En enkel og funktionel scenografi, som også hurtigt er visuelt udtømt som oplevelse. Skullen: Tak for alt er på grund af en velfungerende tekst, et energisk levende skuespil og en fysisk nærhed til publikum i stand til at fastholde publikums opmærksomhed omkring en lettilgængelig humoristisk forestilling med klare stilmæssige ligheder til revy og kabaret. Modet eller satsningen (begge ord er for så vidt for stærke at bruge i sammenhængen) ligger i valget af en nyskreven tekst, da skuespil og instruktion håndværksmæssigt er i orden, men samtidig ikke byder på de store overraskelser. Som helhed kan forestillingen derfor siges at savne et mere dristigt snit. Analyse af det samlede repertoire Himmerlands Teaters repertoire er bredt sammensat med hensyn til genre, stil og sværhedsgrad. Repertoiret af egenproduktioner og gæstespil rummer alt fra lettilgængelige komedier til mere komplekst sammensatte alvorsdramaer. Den folkelige optræden fylder absolut mere end den såkaldte 'smalle' scenekunst. Og det er et helt bevidst valg fra teaterledelsens side. Man ønsker langsomt og gradvist at udfordre og stille større krav til publikum. Villen: Himmerlands Teater vil have både bredde og kvalitet i repertoiret. Teatret fokuserer mest på voksenpublikummet over 40 år. Det målretter meget sjældent sine forestillinger til et ungdomspublikum. Det prioriterer børnepublikummet lavere i egenproduktionssammenhæng, da teatret ikke har som kriterium hvert år selv at producere forestillingen for denne målgruppe, men lige så vel kan vælge at købe en forestilling fra et andet teater, og lade denne repræsentere deres eget repertoire for børnegruppen. Det vil primært være et teater, som er lokalt forankret. 13

14 Kunnen: Den kunstneriske kerne på Himmerlands Teater udgøres af ledelsen samt det personale teatret med tradition for at holde fast i mange af de samme kræfter hyrer fra produktion til produktion. Både ledelsen og de kunstneriske kræfter som hentes ind er fagligt set professionelle. Holder man kontinuitet og vane op over for eksperimenter og nybrud, da evner og vægter Himmerlands Teater tradition frem for fornyelse. Det kan der være både teaterfaglige, fysisk-scenetekniske og økonomisk-bevillingsmæssige årsager til. Skullen: Himmerlands Teater prioriterer et meget folkeligt og bredt repertoire. Et repertoire, hvor teatret satser stærkest på deres stampublikum. Himmerlands Teater i en kommunal, regional og national kontekst Himmerlands Teater blev etableret som egnsteater i 2003 af teatrets nuværende ledelse, Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl. Teatret har siden etableringen haft til huse i Det sorte Pakhus på havnen i Hobro. Det har fra start været en klar vision fra teatrets side at være ikke bare Mariagerfjords, men hele Himmerlands teater. Desuden har teatret et ønske om et udvidet samarbejde i regionen samt at synliggøre Himmerlands Teater såvel nationalt som internationalt. Ifølge Mariagerfjord Kommunes besvarelse af fremsendte evalueringsspørgsmål kan teatrets lokale forankring styrkes igennem en højere grad af involvering i kommunale/lokale projekter samt mere samarbejde med erhvervsliv. Kommunalt samarbejder Himmerlands Teater med Hobro Kulturskole, gymnasiet og Café Kaj. Samarbejdet med Hobro Kulturskole begyndte i 2007 med Himmerlands Teatertalent-linie. Et tilbud, hvor unge mellem 13 og 17 år undervises af professionelle skuespillere, sangere og dansere. Interessen for talentlinjen var så stor, at konceptet nu er udvidet til Teater Talent Nord, som foruden Himmerlands Teater også omfatter Vendsyssel Teater og Limfjordsteatret og deres respektive kommunale kulturskoler. Himmerlands Teater og deres nabo på Sdr. Kajgade, Café Kaj, samarbejder året rundt om en teatermenu til speciel pris. I forbindelse med årets juleforestilling udvides samarbejdet til bestilling af mad og forestilling i ét, ligesom Café Kaj og Himmerlands Teater fælles annoncerer for juleforestillingen lokalt og regionalt. I forhold til gymnasiet er der blevet arbejdet med en ambassadørordning, dog uden større virkning. Regionalt har Himmerlands Teater i indeværende driftsperiode samproduceret med Vendsyssel Teater omkring Souvenir (2009/2010). Derudover gæstespil fra blandt andet Limfjordsteatret, Aalborg Teater og Vendsyssel Teater. Himmerlands Teater har forgæves forsøgt yderligere tiltag kommunalt, som af forskellige årsager ikke er lykkedes. Siden 2007/2008 er det ikke lykkedes at fortsætte samarbejdet med Hobro Teaterkreds omkring en fælles teaterbrochure. Et gæstespil i Mariagerfjord Kommune var i konkurrence med den lokale teaterkreds, et sommerspil 14

15 Holberg i Mariager lod sig ikke gennemføre på grund af manglende økonomisk opbakning fra fonde og det lokale erhvervsliv, mens forestillinger i Vesthimmerland Kommune bremses af, at Vesthimmerlands Kommune kun støtter musiktiltag. Nationale såvel som internationale tiltag er der ifølge teatret ikke økonomi og planlægningsressourcer til. Nye tiltag kunne ifølge Himmerlands Teater være erhvervsmæssigt samarbejde med de større virksomheder i kommune og region omkring blandt andet teambuilding i virksomheder. Nationalt kunne udveksling af gæstespil være en mulighed. På den internationale scene vil Himmerlands Teater meget gerne sende én eller flere af deres forestillinger på gæstevisit, eksempelvis til Mariagerfjords venskabsbyers teatre i EU, med genbesøg for øje. Markedsføring og kommunikation Ifølge aftalegrundlaget er formålet med et egnsteater i Mariagerfjord-området at skabe et stationært teatermiljø med kvalitetsforestillinger for en bred målgruppe: børn, unge og voksne. Himmerlands Teater henvender sig til og rammer primært det voksne publikum over 40 år, og sekundært børn og børnefamilier gennem årets juleforestilling. Det betyder, som mange andre steder i landet, at målgruppen de unge i mindre grad rammes som publikum af teatret. Himmerlands Teater udsendte i maj 2009 sæsonbrochurer i eksemplarer i hele Himmerland til teaterinteresserede borgere i Mariagerfjord Kommune med en husstandsindkomst på over kr Denne prioritering, at indkomstdifferencere markedsføringen, understøtter ikke målgruppen de unge, da studerende og enlige ofte falder uden for denne husstandsindkomst. Himmerlands Teater har i indeværende sæson introduceret Teaterkortet og teaterbørnepasning. Teaterkortet giver adgang til at opleve samtlige af sæsonens forestillinger så mange gange, man har lyst. Kortet, der koster 500 kr. og kan bestilles/købes via bestillingskupon eller hjemmeside, er blevet solgt i godt 200 eksemplarer, hvilket må betegnes som en stor succes. Teaterbørnepasningen har givet omtale i lokal-, regional- og i landspressen, men er ikke blevet solgt på nogen af de tre udbudte lørdage i sæsonen. Derudover udbyder Himmerlands Teater virksomhedsabonnementer samt medlemskab af Himmerlands Teaters venner for husstande eller firmaer. Alle tiltag kan, foruden i brochuren, findes på Himmerlands Teaters hjemmeside hvor det også er muligt at bestille billetter, teaterkort etc. Teatret påpeger, at deres samarbejde med kommunens politikere og embedsmænd altid foregår i en positiv og konstruktiv atmosfære, og at der er en bred politisk opbakning i Mariagerfjord Byråd omkring Himmerlands Teater. Mariagerfjord Kommune påpeger i deres besvarelse af evalueringsspørgsmål, at Himmerlands Teater skal profileres bedre i hele kommunen (og omegnskommuner). Og at det desuden er vigtigt, at teatret er profileret gennem kulturkalenderen Liv i fjorden mv. Sammenfattende ønsker kommunen at teatret i højere grad melder sig ind som en mere aktiv brik i kommunens kulturbillede. 15

16 Det er ikke vanskeligt at formidle teatrets særlige profil. Det sørger vores trofaste stampublikum for ved at fortælle vidt og bredt om teatret og tage nye gæster med. 7 Som supplement til stampublikummets arbejde har Himmerlands Teater gennem aftaleperioden gjort flere tiltag for at nå ungdomspublikummet samt øge antallet af publikummer generelt. På trods af initiativet Teater Talent Nord og samarbejdet med gymnasiet, blandt andet i form af ambassadørkorps, er det ikke lykkedes at få et publikum af betydning blandt de unge under 40 år i hele Himmerland. I forhold til det brede publikum har teatret med Landsbyerne i teatret forsøgt at få lokale beboerforeninger til at arrangere teaterture to til tre gange om året. Indtil nu har det dog været uden større held. Ledelsen på teatret har mange idéer til nye tiltag for at nå et større og bredere publikum, men der savnes en samlet strategi og et kunstnerisk greb på markedsføringen, således at teatret brandes og opfattes som hele Mariagerfjords teater. Der savnes platforme, der henvender sig til de unge, her kan det bl.a. nævnes, at teatrets facebookprofil er ret inaktiv. Bestyrelse, økonomi og regnskab Himmerlands Teater er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse sammensat af personer med lokal tilknytning, og bestyrelsen er udpeget af teatrets repræsentantskab. Det er uhensigtsmæssigt, at teatret selv bestemmer sammensætningen af repræsentantskabet og ikke mindst ændringer i sammensætningen. Sammensætningen af og ændringer heri bør foregå i et samspil mellem teater og kommune. Bestyrelsen består i dag af: lærer og pædagogisk konsulent Svend Woetmann (formand), skuespiller og efterskolelærer Maj Lise Rosendahl, lektor Ole Bent Larsen, direktør Jette Rask og HR-manager Anette Nedergaard. Som led i evalueringen har vi gennemgået de seneste to årsrapporter med tilhørende revisionsprotokol. Disse opfylder de formelle krav til regnskabsaflæggelse og viser på en overskuelig måde udviklingen i forhold til tidligere år og et sammenligningsgrundlag i forhold til budget og det faktisk realiserede. Resultatopgørelse og balance med tilhørende noter har en høj grad af specificering og synliggørelse af årets dispositioner. For at kunne vurdere de kunstneriske dispositioner i forhold til de afholdte lønudgifter, vil en udspecificering af lønudgifterne kræves, for at få synliggjort udgiften til de forskellige fagområder (scenografi, instruktion, komposition, tekst, lyddesign, lysdesign, produktion, kostumer m.m.). Teatret er kommet ud af sæson 2009/2010 med et underskud på kr , som sammenlagt med den i forvejen negative egenkapital betyder en negativ egenkapital på kr Vi er helt klar over, at der kan forekomme økonomiske sæsonudsving i mindre målestok, men når virksomheden udviser et underskud svarende til 12 % af omsætningen, må dette have fokus i fremtidige dispositioner. Ledelsens beretning i årsrapporten giver et godt billede af det enkelte regnskabsårs aktiviteter og dispositioner. Beretningen kan med fordel udvides med en skitse over de udfordringer, teatret står overfor såvel internt som eksternt. 7 Ibid. p.9. 16

17 Sammenfattende analyse af Himmerlands Teater Himmerlands Teater som kulturinstitution Himmerlands Teater er et professionelt producerende og præsenterende teater, der i forholdsvis lille økonomi har en meget høj egenproduktion. Teatrets aktiviteter er fokuseret omkring egenproduktionen, og der savnes en egentlig strategi for en lokal forankringsproces. Der er gennem perioden som egnsteater foretaget en del initiativer og høstet en del erfaringer til øget lokal forankring, men en egentlig strategi udarbejdet i samarbejde med hovedtilskudsyder Mariagerfjord Kommune savnes. Villen: Himmerlands Teater er i høj grad båret af en vilje. Virksomhedskulturen er gennemsyret af, at hele organisationen trækker samme vej i forhold til primærproduktionerne. Denne vilje på tværs i hele organisationen er en nødvendighed for at opnå en så høj produktivitet i en begrænset økonomi. Den høje grad af viljebåret aktivitet giver en smule bagslag i forhold til tydelige fravalg fra teatrets side i forhold til potentielle lokale samarbejdspartnere, som f.eks. den lokale teaterkreds. Forstået således at en ressourcemæssig presset organisation som Himmerlands Teater har svært ved det ofte tidskrævende kompromis, som samarbejde på tværs naturligt fordrer. Disse sammenstød på tværs afholder i nogen grad teatret fra at indgå i og opsøge nye tværkulturelle og tværinstitutionelle sammenhænge. Kunnen: Set i forhold til den begrænsede økonomi favner Himmerlands Teater bredt organisatorisk. Teatret håndterer mange funktioner på ganske få hænder iblandt det faste personale, og kvaliteten i arbejdet virker solidt, taget i betragtning af denne håndtering af de mange funktioner. Teatret evner et højt aktivitetsniveau og kan givetvis, ved tilførsel af øgede ressourcer i mange af teatrets fagområder, øge kompetenceniveauet. Prioriteringen af et højt aktivitetsniveau og en mindre bredde i faglig kompetence i det faste personale er en naturlig konsekvens af en aftale om mindst tre egenproduktioner pr. sæson. Skullen: Det faktum, at teatret i meget ringe omfang når publikummet under 40 år, og på den anden side har et relativt stort kernepublikum, rejser en række spørgsmål, som bør tages med i drøftelsen om en kommende aftale. Hvad er det for en nødvendighed der søges? Hvilken kunstnerisk profil ønsker teatret? Når teatret på den ene side siger, at billetterne sælger sig selv, og viser, at der kan sælges mere end 200 teaterkort, hvilket i sig selv udgør en meget stor del af egenindtægten, når der medtages billettilskud til dette salg, og når der i aftalen på den anden side fokuseres på, at teatret har såvel børn og unge som voksne som målgruppe for deres aktiviteter, synes ambitionsniveauet for det unge publikum en smule lavt. Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Himmerlands Teater lever i forhold til egenproduktionerne og gæstespilsaktiviteten op til den gældende egnsteateraftale. I forhold til at skabe et stationært teatermiljø for børn, unge og voksne, mener egnsteaterkonsulenterne, at børn og unge som publikum er underprioriteret i det samlede repertoire. I spørgsmålet om at spille teatrets forestillinger 17

18 på andre lokaliteter i kommunen er det i perioden forsøgt af flere omgange uden større held. Set ud fra et ressourceperspektiv er aftalen omkring det lokale samarbejde med skoler, institutioner, biblioteker og kultur- og ungdomsskoler at betragte som sekundær og dermed mindre væsentlig, men er efter vores vurdering ikke opfyldt i aftaleperioden. I det hele taget synes arbejdet med den lokale forankring at savne en øget prioritering fra teatret. Udfordringer og udviklingspotentialer - at revurdere og nytænke teatret i lokal sammenhæng således at positionen som hele Himmerlands teater får mening, og dermed at hele egnens befolkning får adgang til teatret. sammen med kommunen at definere sit primære publikum og strategisk målrette såvel repertoire og markedsføring mod dette publikum. at styrke gæstespilssiden, især for børnepublikummet for at sikre en kontinuitet i tilbuddet til alle målgrupper. at skabe økonomisk råderum til styrkelse af de administrative ressourcer på teatret, såfremt teatret skal videreudvikle sit lokale engagement og aktivitetsniveau. at såvel kommune som teater på formelt plan styrker de rammer, der sikrer en dialog på såvel embedsmandsniveau som på politisk niveau med det formål at løbende forventningsafstemme teatrets aktiviteter og derigennem sikre udviklingen på teatret og kulturprofilen i Mariagerfjord. at tilføre linien i såvel salgsmateriale som hjemmeside, en for det yngre publikum mere vedkommende og tilgængelig platform. at opnå enighed og aftaleklarhed mellem teater og kommune, om nødvendigheden af at flytte de stationære forestillinger eller gæstespil på teatret til andre lokaliteter i kommunen. 18

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 4-26.7.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater

Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater Punkt 6. Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater 2015-021134 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever!

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever! 2013> 2014 PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen Romeo og Julie lever! romeo og julie lever! Instruktion og bearbejdelse: Minna Johansson Scenografi: Johanne Eggert Lysdesign: Andrew Tristram Lyddesign:

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36 Aah/19.3.2012 Aftale mellem Egnsteater Furesø og Furesø Kommune 1 Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Furesø (herefter kaldt teatret) og Furesø Kommune (herefter kaldt kommunen) For

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Fornyelse af medlemskabet - og forårets forestillinger

Fornyelse af medlemskabet - og forårets forestillinger Nyhedsbrev nr. 24 22. januar 2012 Fornyelse af medlemskabet - og forårets forestillinger I den kommende uge vil alle medlemmer af Silkeborg Teaterkreds modtage en opkrævning fra os. Vi håber naturligvis

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne.

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2017-2020. 1. Aftaleparter 1.1. Teater Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER SGK NOGET FOR DIG? Scenisk GrundKursus (SGK) er et 3-årig scenisk uddannelsesforløb, hvor du udvikler dit talent for drama, skuespil og formidling i samspil

Læs mere

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE DRØMMER DU OM AT BLIVE SKUESPILLER? Vil du dele din gymnasietid med andre, der brænder for det samme som dig? Vil du udvikle dine talenter

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 1: Navn og hjemsted Institutionens navn er "Det Hem'lige Teater". Det Hem'lige Teater er en selvejende institution. Det Hem'lige Teaters hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

Teatersamtaler Giv publikum ordet

Teatersamtaler Giv publikum ordet Teatersamtaler Giv publikum ordet Intro Planlægning Efter en god teaterforestilling sætter man sig da med et godt glas vin eller en kop kaffe og taler om sin oplevelse eller hvad? Grundideen i teatersamtaler

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Resultatberetning for 2015

Resultatberetning for 2015 beretning for KOMEDIEHUSET Indhold Brand...3 Mission...3 Vision...3 beretning for...4 Opgørelse over implementeringsgraden af Strategiske mål for...6 Nøgletal...7 Forsidefoto: Levende billeder på Fængslet

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden mellem Svendborg Kommune og Børn & Unge Teatret i Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden mellem Svendborg Kommune og Børn & Unge Teatret i Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Børn & Unge Teatret i Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER 1 BESTYRELSENS ARBEJDE OG FOKUSPUNKTER I REGNSKABSPERIODEN 1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016 Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder i regnskabsperioden. Der har

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG STUDIEMATERIALE DeN skaldede sangerinde Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG 1 TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 27. jan. - 11. mar. 2017 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17. BILLETBESTILLING TELEFON

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Abonnementer for private og institutioner 13//14 Abonnement 1 (2-4 år) 120 kr. pr. stk. jeg skal nok finde den skab besat Af æbler Abonnement 2 (4-6 år) 120

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2012 for selvejende institutioner.

Regnskaber og beretninger 2012 for selvejende institutioner. Punkt 11. Regnskaber og beretninger 2012 for selvejende institutioner. 2013-31599. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger 2012 for

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere