EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER"

Transkript

1 EVALUERING AF HIMMERLANDS TEATER Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl Maj 2011

2 Forord Denne evaluering af Himmerlands Teater finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr af 7. december Evalueringen er udarbejdet i forbindelse med udløbet af teatrets egnsteaterkontrakt, og den baserer sig på forestillingsbesøg, teatrets selvevaluering og samtaler med henholdsvis teatret ( og ) og Mariagerfjord Kommune ( ). Formålet med evalueringen er at belyse teatrets aktuelle situation og dets udviklingsperspektiver. Evalueringen tager stilling til teatret i dets helhed. Særlig vægt har en analyse og vurdering af den kunstneriske kvalitet i teatrets repertoire, belyst via det samlede repertoire i aftaleperioden og tre udvalgte forestillinger. Teatrets lokale synlighed og forankring og dets position nationalt og internationalt evalueres og sættes i relation til teatrets visioner og egnsteaterkontraktlige forpligtigelser. Endelig forholder evalueringen sig til teatrets organisatoriske forhold og til dets økonomi. Tanken er, at teatret og kommunen skal kunne bruge evalueringen i forbindelse med genforhandling af teatrets egnsteateraftale. Evalueringen er gennemført efter Ønskekvistmodellen den model for vurdering af kunstnerisk kvalitet i de optrædende kunstarter, der er udviklet af Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen. At Ønskekvistmodellen skal være det gennemgående metodiske grundlag for egnsteaterevalueringerne, er besluttet på baggrund af en dialog mellem Kommunernes Landsforening, teaterbranchens organisationer: BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Foreningen Af Små Teatre (FAST) og egnsteaterkonsulenterne. Ud fra tre vektorer, Villen (engagement), Kunnen (evner) og Skullen (nødvendighed), tilbyder Ønskekvistmodellen en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere kvaliteten i performativ kunst. Evalueringen forholder sig til teatrets samlede repertoire i aftaleperioden. Der er tale om to til fem egenproduktioner (heraf to-tre nyproduktioner) og mellem to og fem gæstespil pr. sæson. Følgende tre egenproduktioner fra indeværende og sidste sæson er udvalgt til nærmere analyse: Gyldne Tider i Gældbæk, Kvinden i sort og Tak for alt. Til sammenligning og perspektivering inddrages i mindre grad teatrets øvrige egenproduktioner, ligesom de øvrige aktiviteter, teatret har været - og er - igangsættere af og involveret i, inddrages til at belyse teatrets samlede aktivitetsniveau. Carsten Wittrock og Kirsten Dahl Maj

3 Indhold Himmerlands Teater... 4 Præsentation af Himmerlands Teater... 4 Egnsteateraftalen... 4 Himmerlands Teater i en egnsteaterkontekst... 6 Repertoire... 7 Karakteristik... 7 Egenproduktionerne... 7 Gæstespillene... 8 Analyse af tre egenproduktioner... 9 Gyldne Tider i Gældbæk Kvinden i sort Tak for alt Analyse af det samlede repertoire Himmerlands Teater i en kommunal, regional og national kontekst.. 14 Markedsføring og kommunikation Bestyrelse, økonomi og regnskab Sammenfattende analyse af Himmerlands Teater Himmerlands Teater som kulturinstitution Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Udfordringer og udviklingspotentialer

4 Himmerlands Teater Præsentation af Himmerlands Teater Himmerlands Teater blev etableret i 2003 af teatrets nuværende ledelse og har haft egnsteateraftale først med Hobro Kommune og Nordjyllands Amt og nu efter kommunesammenlægningen med Mariagerfjord Kommune. Teatrets ledelse består af Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl. Susanne Sangill Pedersen er teatrets kunstneriske leder og varetager foruden opgaver som skuespiller, instruktør og dramatiker på teatret. Finn Hviid Bredahl er teatrets administrative leder og varetager herudover opgaver som skuespiller, instruktør og lysog lydafvikling på teatrets egenproduktioner. Alle andre håndværksmæssige og kunstneriske funktioner varetages af periodeansatte. Himmerlands Teaters bestyrelse består af fem medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges af Mariagerfjord Kommune. De resterende udpeges af repræsentantskabet for Himmerlands Teater. Repræsentantskabet er sammensat bredt af det lokale erhvervsliv, turistforeninger, fagorganisationer, gymnasier samt teater- og kulturinteresserede borgere. De af repræsentantskabet udpegede bestyrelsesmedlemmer sidder for en toårig periode, mens bestyrelsesmedlemmet udpeget af Mariagerfjord Kommune sidder for en fireårig periode. Genudpegning kan finde sted. Himmerland Teater har til huse i Det sorte Pakhus på havnekajen i Hobro. Huset rummer to mindre teaterrum med plads til maksimalt publikummer, en foyer samt værksteds- og kontorfaciliteter. Lokalerne er lejet af en privat udlejer. Den lave loftshøjde i salen samt det begrænsede antal publikumspladser betyder, at lokalerne er mindre egnet til teaterproduktion. Teatrets repertoire består hovedsageligt af egenproducerede voksenforestillinger suppleret med gæstespil fra turnerende voksenteaterproducerende egnsteatre og små storbyteatre. Der præsenteres årligt en juleforestilling for børnepublikummet. Herudover præsenterer teatret årligt en række arrangementer af mere musikalsk karakter i caféopstilling. Himmerlands Teater modtager et årligt egnsteatertilskud fra Mariagerfjord Kommune og staten på kr (2011). Egnsteateraftalen Himmerlands Teater er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse på fem personer, heraf er én udpeget af Mariagerfjord Kommune, og de resterende fire er udpeget af teatrets repræsentantskab. Teatrets nuværende aftale løber frem til 31. marts Ifølge aftalen skal Himmerlands Teater, som stationært teater i Mariagerfjord Kommune, præsentere kommunen og dets opland for forestillinger af professionel kvalitet i overensstemmelse med egnsteaterlovens bestemmelser Formålet med et egnsteater i Mariagerfjordområdet er at skabe et stationært teatermiljø med kvalitetsforestillinger for en bred målgruppe: børn, unge og voksne. Teatrets 4

5 virksomhed skal være forankret i Hobro. Desuden skal forestillinger kunne flyttes med henblik på fremvisning på andre lokaliteter i hele Mariagerfjord Kommune. Ifølge aftalen skal teatret: producere mindst tre årlige forestillinger, hvoraf én forestilling kan være målrettet unge. afvikle mindst fem årlige gæstespil i forskellige genrer. lade det ene gæstespil eller den ene egenproduktion være målrettet børn. samarbejde med skoler, institutioner, biblioteker, kultur- og ungdomsskoler om kunstnerisk sparring vedrørende børneteater. indgå i samarbejde om talentudvikling med kulturskolerne i Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune. Teatret foretager ligeledes ifølge aftalen kunstnerisk sparring med amatørteatermiljøet og indgår i sparring med Mariagerfjord Kommune på teaterområdet. Kommunen og teatret har i aftalen forpligtet sig til at udarbejde en handlingsplan for forbedring af teatrets fysiske rammer samt et årligt dialogmøde omkring teatrets drifts- og udviklingsopgaver. Teatrets kunstneriske profil og visioner Himmerlands Teater har, som ledelsen udtrykker det i deres selvevaluering, som overordnede vision 'ikke bare at skulle blive Mariagerfjords men hele Himmerlands Teater'. 1 Og teatret uddyber, at de med dette mener et variationsfyldt teaterrepertoire, som overrasker publikum positivt ved aldrig at være tørt og uinteressant: Vi vil give Himmerlændingene lige præcist det teater, de ikke ved at de gerne vil have. Det skal være teater med kant. Det må være alt: Spændende, uhyggeligt, sjovt, provokerende, anderledes, udfordrende, nyskabende, sørgeligt, muntert, grænseoverskridende etc. Det eneste det aldrig må være, det er: KEDELIGT! Vi siger med salig Heiberg: At gavne og fornøje, hav stedse det for øje! 2 Inden for Himmerlands Teaters repertoire, som spænder genremæssigt bredt, fra komedie, tragedie til drama, bestræber teatret sig på hvert år at have fire kategorier af forestillinger: 1. nyskrevet dansk dramatik 2. en dansk, nordisk eller europæisk klassiker eller en bearbejdet klassiker 3. en smallere dansk eller international forestilling 4. en børneforestilling 1 Teatrets selvevaluering, p.2. 2 Ibid. p.2. 5

6 Herudover består repertoiret af cirka seks til otte gæstespil, som afvikles dels på Himmerlands Teater, men også på andre spillesteder rundt omkring i kommunen. Teatret ønsker kunstnerisk set at profilere sig med et repertoire, som er genremæssigt bredt sammensat, og som fornyr sig for publikum gennem indholdsmæssig variation og forandringer i forestillingernes scenografiske udtryk. Hertil kommer det kendetegn, at forestillingerne grundet teatrets forholdsvis små fysiske rammer spiller fysisk tæt på publikum. Der er tale om en nærhed, som ifølge teatret er med til at give publikum en ganske særlig intim teateroplevelse. En oplevelse, som teatret er opmærksom på, at de skal værne om, såfremt de får større rum at spille i: Vores karakteristika udmøntes bl.a. i teatrets pay-off: [ ] Det lille teater med de store oplevelser. De allerfleste gæster synes, at det er en meget anderledes og positiv teateroplevelse at være så tæt på scenen[ ]Den intimitet der opstår mellem publikum og skuespillere er helt unik, og vi er meget opmærksomme på at den ikke må forsvinde, selvom vi skulle få et større teater her på havnen i Hobro. 3 Teatret ønsker at udvikle egenproduktionerne via ny dansk dramatik, ved at ansætte dygtige instruktører udefra og ved internt at udfordre hinanden med nye opgaver som skuespillere og instruktører. Som fremtidsvision har teatret tillige et ønske om mere volumen i repertoirets forestillinger, eller som teatret selv udtrykker det, at kunne komme til: [ ] at spille større forestillinger med flere medvirkende dels på teatret i Hobro, men også meget gerne på andre lokaliteter i Mariagerfjord Kommune og den øvrige del af Himmerland (Vesthimmerlands kommune). 4 Hvad angår forestillingerne for børn, har teatret for år tilbage selv produceret disse, men dette er teatret stoppet med, da produktionerne ikke kunne konkurrere med de familieforestillinger på Aalborg Teater, som kommunens skoler valgte at køre til, eller de børneteaterforestillinger, som blev udbudt af biblioteket til kommunens børneinstitutioner for en billetpris på 10 kr. pr. billet. Teatrets forpligtelse over for børnemålgruppen bliver nu opfyldt via de juleforestillinger, som teatret enten selv producerer eller køber som gæstespil. Himmerlands Teater i en egnsteaterkontekst Blandt Danmarks egnsteatre er Himmerlands Teater: et teater, som udelukkende satser på stationær aktivitet. et teater, som i sine egenproduktioner satser på forestillinger under devisen At gavne og fornøje, hav stedse det for øje. et mindre teater med en meget stor produktivitet og dermed et krav om en alsidighed i opgaveløsningerne hos teatrets ledelse. et teater, som ligger i en kommune med en selvstændig teaterforening og et stort uopdyrket stationært publikum, især børn og unge. 3 Ibid. p.9. 4 Ibid. p

7 et teater med en tydelig konkurrence/supplement fra de større scener i såvel Aalborg som i Aarhus. et teater, som har et publikumsunderlag i en kommune med et befolkningstal på lige over indbyggere. Repertoire Karakteristik Himmerlands Teaters repertoire består af egenproducerede professionelle forestillinger, som for det meste og primært er målrettet aldersgruppen 40+ i Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerland Kommune, og sekundært børn, børnefamilier og unge. Hertil kommer en palet af gæstespil for voksne. Egenproduktionerne Egenproduktionerne har i sæson 2009/2010 og 2010/2011 været følgende: Aldersgruppe 2009/ /2011 Voksne Mysteriet om Myrna Vep (genopsætning) (primært 40+) - en engelsk komedie. Souvenir - en engelsk komedie. En samproduktion med Vendsyssel Teater. Den gode fregat Pinafore - en operette af Gilbert og Sullivans. Årets juleforestilling Når en Sailor går i land et musikalsk tidsbillede anno 1959 Hvordan slipper man af med en mor (Conversationes con Mama) - et drama af Santiago Carlos Oves. Året 'smalle/seriøse' forestilling. Gyldne tider i Gældbæk (genopsætning) - en julekrimikomedie Årets juleforestilling Tak for alt - ny dansk dramatik (med indlagte evergreens) Kvinden i sort - et drama af Stephan Mallatratt. Året 'smalle/seriøse' forestilling. Børn (4 til 12 år med voksne) Den store Nisseprøve OBS: et gæstespil fra Louise Schouw Teater. Årets børnejuleforestilling Knas i julegodterne Egenproduktion Årets børnejuleforestilling Udover at udgøre det kunstneriske team er Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl altid, på en eller anden måde, med i Himmerlands Teaters egenproduktioner. Enten som dramatiker, oversætter, tekstbearbejder, instruktør, skuespiller eller lys- og lydafvikler. Teatret køber dog også tekster, instruktion og scenografi udefra, og teatret vægter her at sammensætte et team, der bygger på indbyrdes kendskab til hinandens arbejde og forståelse for de lyster og ambitioner, som teatret har: 7

8 De nævnte genrer udvikler og perfektionerer vi ved i størst muligt omfang at benytte os af en stab af skuespillere, instruktører og scenografer som kender os og hinanden og som ved hvad veje vi har lyst til at gå sammen med dem. 5 Himmerlands Teaters forestillinger har få medvirkende. Fra to til fem. Udover Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl går en række skuespillere igen i teatrets egenproduktioner. Eksempelvis Ronny Sterlø, Helle Halsboe og Louise Gade. Teatrets egenproduktioner er ligesom langt de fleste gæstespil bygget op over en på forhånd skreven tekst. Et drama eller en roman, som er bearbejdet til scenen. Genremæssigt ønsker teatret at dække bredt og overraskelsesfuldt: Vi satser på at give vores publikum de teateroplevelser de ikke ved, at de gerne vil have. Det være sig indenfor komedie, drama, tragedie; ja alle de af teatrets genrer vi kan rumme i vores lille teater. Vi satser også på at kunne præsentere nyskrevet eller nyere dansk dramatik hvert år, ligesom vi også meget gerne vil have en klassiker på repertoiret. 6 Engelsk dramatik har en fremtrædende plads i repertoiret. Ligesom der er tradition for relativt mange stykker, der vægter det underholdende og musikalske. Teatret har gjort det til sin praksis at sætte stykker op med få roller. Dette begrunder ledelsen med økonomisk kun at have råd til at ansætte få skuespillere. De finder det vanskeligt at blive ved med at finde nye stykker med så få medvirkende. Og udtrykker i forbindelse hermed lyst til at sætte forestillinger op med flere roller og flere medvirkende skuespillere. Hvad forestillingerne for børn angår, er disse juleforestillinger. Enten produceret af teatret selv eller købt ind udefra. Genre- og indholdsmæssigt er vi i den lettilgængelige og muntre ende af spektret. Aldersmæssigt går målgruppen fra fire til 12 år. Deciderede ungdomsforestillinger har teatret ikke på repertoiret. En af årsagerne er ifølge teatret manglende fysisk plads. Egenproduktionerne har en spilleperiode på cirka en måned. Gæstespillene Gæstespillene er udelukkende for voksne. Limfjordsteatret (hvis målgruppe er år) spillede dog også på Mariagerfjord Gymnasium, dvs. for et ungdomspublikum. Voksenteatergæstespillene (som spiller mellem en og tre aftener) dækker en bred vifte af genrer og udtryksformer. Vægten er her som i egenproduktionerne på tekstteater med morskab og musisk i højsædet. Stand up, onemanshows og forestillinger med musik, som en meget central ingrediens, fylder en del. I buketten af gæstespil er der ligeledes i hver sæson, i stil med teatrets egne såkaldte 'smalle' forestillinger, stykker i den mere alvorsbetonede ende. Eksempelvis Aalborg Teaters Jeg er min egen kone i sæson 2010/2011. Og endelig har komedierne også 5 Ibid p.8. 6 Ibid p.7. 8

9 som alle gode komedier alvor indbygget i større eller mindre grad. Limfjordsteatrets Pinkie tegner for eksempel, på klovnekomisk maner, en krigs alvor og grusomhed. Gæstespillene har i sæson 2009/2010 og 2010/2011 været følgende: Aldersgruppe 2009/ /2011 Voksne Når kineserne tager over af og med Viggo Sommer - Onemanshow Tommy Kenter - i Finn Søborgs univers - Multimedieshow af og med Tommy Kenter Souvenir - en engelsk komedie. - Vendsyssel Teater (gensyn med samarbejdsproduktion med Himmerlands Teater, spillested Hobro Theater) Ivan Pedersen med band - Koncert med Ivan Pedersen og band Kaj Munks drama "Kærlighed" - oplæst af Lise Rosendahl Desperate Syngepiger - en munter og musikalsk fortælling Stand up, get up - Stand up af og med Rasmus Thorup Gud bevare Danmark - Underholdning, sang og quiz med Sofie Pallesen og Jan Overgaard. Smukke Charlie - Teaterkoncerten fra Teater V med Niels Søren Hansen og Victor Marcussen, Emir Bosnjak og Tom Bilde. Pinkie - en komisk-grotesk krigskomedie fra Limfjordsteatret, spillested: Mariagerfjord Gymnasium og Hadsund Kulturcenter. Jeg er min egen kone - en monolog fra Aalborg Teater. Martin Lutz Group - et jazzarrangement med bl.a. Jacob Rose. Analyse af tre egenproduktioner Himmerlands Teater producerer fortrinsvis forestillinger for voksne. Publikum fra 40 år og opefter er teatrets kernepublikum. I hver sæson er én af egenproduktionerne (eller et gæstespil) en juleforestilling, som decideret er målrettet børn og deres medfølgende voksne. Udvalgt til nærmere analyse er Gyldne Tider i Gældbæk, Kvinden i sort og Tak for alt. Disse produktioner dækker tilsammen det spænd, der er i voksenteaterrepertoiret. Det har ikke været muligt for konsulenterne at se teatrets børnejuleforestillinger, men begge konsulenter har set flere af Louise Schouw Teaters forestillinger og er bekendt med dette teaters kunstneriske profil og udtryksform. 9

10 Gyldne Tider i Gældbæk Fakta Idé: Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl. Manuskript: Søren Steen og Bent Høybye Mortensen. Instruktion: Søren Steen. Scenografi: Ianke Firing. Medvirkende: Susanne Sangill Pedersen, Finn Hviid Bredahl, Margrethe Koytu, Jan-Michael Senderovitz og Ronny Sterlø. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. to timer. Premiere: på Himmerlands Teater. Set: og Gyldne Tider i Gældbæk. På billedet (fra venstre): Susanne Sangill Pedersen, Finn Hviid Bredahl og Jan-Michael Senderovitz Fotograf: Riri Ianke Firing Gyldne Tider i Gældbæk er en nyopsætning af den forestilling, som Søren Steen og Bent Høybye Mortensen skrev til teatret i 2004, hvor den første gang havde premiere. Som dengang er det Søren Steen der har instrueret. Skuespillerholdet og scenografien er ligeledes det samme. Gyldne Tider i Gældbæk er en munter julegyserkomedie, om det postyr og al den ballade der indtræffer en juleaften i Gældbæk i en falleret bankdirektørs palæ. På scenen varetager fire af de fem medvirkende flere roller i Ianke Firings dagligdagsrealistiske bankdirektørstue anno Forestillingen spillede stationært i perioden til Den blev anmeldt i Nordjyske Tidende som en forestilling "med forudsætninger for at blive den store, folkelige succes" og blev smykket med fire stjerner ud af seks mulige. Villen: Gyldne Tider i Gældbæk er en forestilling, som vil underholde og overraske publikum med gys inden for en velkendt og tryg teatertraditions ramme. Forestillingen vil give publikum en festlig og intim teateroplevelse. I et iscenesat rum af en meget komisk tunet og feststemt kommunikation spiller alle de medvirkende med høj energi og hurtige rolleskift. Kunnen: Såvel tekst, oversættelse, instruktion, scenografi, musik, lys, lyd og skuespil er fagligt set på et professionelt niveau. Scenens hverdagsnaturalistiske indretning anno 1889 byder ikke på de store overraskelser. Men scenografien er funktionel og danner i dens udstrækning på langs af spillerummet god mulighed for kontakt med publikum. Komedien er iscenesat med en fin flair for at bringe tekstens komiske situationer til udfoldelse, og stykkets skuespillere behersker habilt den komiske genres kvikke tempo og effektfulde pauseringer. 10

11 Skullen: Gyldne Tider i Gældbæk er en forestilling, som vil underholde, og som formår det på grund af en velfungerende og folkelig betonet helhed af tekst, instruktion, scenografi og skuespil. Forestillingen er traditionel i sit formsprog og lettilgængelig i sit indhold. På den vis er den i fin dialog med sit publikum. Man kan sige, at den som teater ved at holde sig til det kendte ikke er så modig en forestilling. Samtidig er den ærlig i sin intention. Dens ærinde er ikke at udfordre scenekunsten med eksperiment og nytænkning. Kvinden i sort Fakta Manuskript: Stephan Mallatratt. Oversættelse: Michael Moritzen. Instruktion: Susanne Sangill Pedersen. Scenografi: Franco Coluzzi. Lysdesign: Theis Wermuth. Lyddesign: Jacob Rose. Medvirkende: Finn Hviid Bredahl og Ronny Sterlø. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. to timer. Premiere: på Himmerlands Teater. Set: Kvinden i sort. På billedet (fra venstre): Ronny Sterlø og Finn Hviid Bredahl Fotograf: Riri Ianke Firing Kvinden i sort er den såkaldte 'smalle' forestilling i teatrets repertoire 2010/2011. Forestillingen er iscenesættelsen af en romandramatisering. Den bygger på Michael Moritzens oversættelse af den dramatisering, Stephan Mallatratt har foretaget af Susan Hills roman. Forestillingen er, som romanen, fyldt med spænding, kriminalistiske gåder og mystik. Samtidig med at den, som sit overordnede projekt, vil fortælle historien om en mands forsøg på at blive psykisk forløst fra en grusom hændelse, han engang har været ude for. Kvinden i sort spillede stationært på Himmerlands Teater fra til Den blev anmeldt i Jyllandsposten som et "Fornøjeligt teatergys" og i Nordjyske Tidende som en usædvanlig forestilling, der blev sikkert og rutineret forløst. Ud af seks mulige stjerner fik den fire. Villen: Som 'smal' i betydningen ikke så traditionel og mere vanebrydende forestilling, folder Kvinden i sort sig ud i en enkel scenografisk kulisse. En kulisse, hvor flere ting modsat i et realistisk arrangement appellerer til publikums forestillingsevne, ved at skulle forestille noget andet end det, de umiddelbart og helt konkret er. Forestillingen vil gennem en tekst fyldt med gys og gåder skildre en psykisk bearbejdningsproces. Kunnen: Kvinden i sort er en vellykket helhed af en gedigen tekstbearbejdning med mange forskellige fortælleniveauer, en enkel og udmærket fungerende scenografi og to 11

12 skuespilleres habile skuespil i en iscenesættelse med flair for at betone det stemningsfyldte. Forestillingens svaghed er, at skuespillet indledningsvis er lidt trægt, og at der undervejs er tendens til mindre overdrivelse i spillet. Overdrivelser, som i de momenter gør spillet lidt anstrengt og flytter fokus væk fra spændingen på historiens episke fortælleplan. Skullen: Himmerlands Teaters Kvinden i sort er en forestilling, som med en spændende tekst, i en intim og enkel teaterramme vil give publikum en teateroplevelse som er lidt anderledes end de mere umiddelbart tilgængelige komedier teatret også spiller. Forestillingen kan ikke i sin iscenesættelse siges at være banebrydende ny. Minimalistiske scenografiske løsninger af ikke-naturalistisk karakter er brugt og set mange steder gennem rigtigt mange år. For nogle publikummer kan opsætningen dog godt være øjenåbnende for, hvordan teater også kan tage sig ud. Tak for alt Fakta Manuskript: Kristian Erhardsen. Instruktion: Finn Hviid Bredahl og holdet. Scenografi: Himmerlands Teater. Kapelmester: Jacob Rose. Medvirkende: Susanne Sangill Pedersen, Helle Halsboe og Hanne Laursen. Aldersgruppe: voksne. Varighed: ca. 1½ time. Premiere: på Himmerlands Teater. Set: og Tak for alt. På billedet (fra venstre): Susanne Sangill Pedersen, Hanne Laursen og Helle Halsboe.. Fotograf: Riri Ianke Firing Tak for alt er en forestilling, som bygger på en nyskreven tekst, skrevet specielt til Himmerlands Teater, af Kristian Erhardsen. Forestillingen er sæsonens bud på ny dansk dramatik, og den er med tre medvirkende kvinderoller instrueret af en mand en pendant til det mandeunivers-stykke (Undervognsbehandling), som teatret havde på programmet i 2008, hvor der i stedet stod tre mænd på scenen iscenesat af en kvinde. Tak for alt spillede stationært på teatret i perioden til Den blev anmeldt i Nordjyske Tidende under rubrikken "Tre kærester og ét lig" som en lille velspillet og godt iscenesat teaterspøg, som afsluttes med manér. Ud af seks mulige stjerner fik den fire. Villen: Tak for alt vil underholde publikum med en tekst, der lader tre meget forskellige kvinder mødes i et kapel, hvor den mand, som de alle tre tror, de har 'eneret' på at have mødt og haft en intim relation til, ligger død i en kiste. I små humoristisk-satiriske episoder skildres meget forskellige livsførelser og livssyn. Det sker i sammenstødet mellem de tre kvinder, og i den måde hvorpå de tager afsked med manden i kisten. 12

13 Forestillingen har elementer af revy og kabaret indbygget i kraft af de kendte og til situationen omskrevne popsange, som kvinderne bryder deres tale af med undervejs. Kunnen: Teksten er veldrejet som et underholdende forlæg for en teateropsætning. Manuskriptets svaghed er dets undervejs noget klichefyldte figurtegninger og tykke pointer. Dets styrke er den evne, det har til at holde spillet kørende med stadigt nye overraskelser. Dets finesse er, at der opstår sjove situationer, når de tre kvinders meget forskellige udlægninger af hvem, den afdøde var, støder sammen. Megen situationskomik følger også af, at de alle tre krumspringslyver sig til at blive i kapellet. Og endelig er replikkerne godt rytmisk og melodiøst snedkererede med hurtige dialogskift, gode pauser, indlagte popsange og en overraskende slutning. I en håndværksmæssig sikker iscenesættelse, der dog heller ikke byder på de store overraskelser undervejs, udfylder de tre medvirkende deres roller professionelt med energi og engagementet. Fagligt er de mere kapable som skuespillere end som sangere. Scenografisk er stykket med en kiste anbragt som stykkets næsten eneste dekorationselement meget enkelt opbygget. Kisten gør rummet overskueligt. Sammen med spillerummets faste klinkegulv skabes en klar illusion af kapel. En enkel og funktionel scenografi, som også hurtigt er visuelt udtømt som oplevelse. Skullen: Tak for alt er på grund af en velfungerende tekst, et energisk levende skuespil og en fysisk nærhed til publikum i stand til at fastholde publikums opmærksomhed omkring en lettilgængelig humoristisk forestilling med klare stilmæssige ligheder til revy og kabaret. Modet eller satsningen (begge ord er for så vidt for stærke at bruge i sammenhængen) ligger i valget af en nyskreven tekst, da skuespil og instruktion håndværksmæssigt er i orden, men samtidig ikke byder på de store overraskelser. Som helhed kan forestillingen derfor siges at savne et mere dristigt snit. Analyse af det samlede repertoire Himmerlands Teaters repertoire er bredt sammensat med hensyn til genre, stil og sværhedsgrad. Repertoiret af egenproduktioner og gæstespil rummer alt fra lettilgængelige komedier til mere komplekst sammensatte alvorsdramaer. Den folkelige optræden fylder absolut mere end den såkaldte 'smalle' scenekunst. Og det er et helt bevidst valg fra teaterledelsens side. Man ønsker langsomt og gradvist at udfordre og stille større krav til publikum. Villen: Himmerlands Teater vil have både bredde og kvalitet i repertoiret. Teatret fokuserer mest på voksenpublikummet over 40 år. Det målretter meget sjældent sine forestillinger til et ungdomspublikum. Det prioriterer børnepublikummet lavere i egenproduktionssammenhæng, da teatret ikke har som kriterium hvert år selv at producere forestillingen for denne målgruppe, men lige så vel kan vælge at købe en forestilling fra et andet teater, og lade denne repræsentere deres eget repertoire for børnegruppen. Det vil primært være et teater, som er lokalt forankret. 13

14 Kunnen: Den kunstneriske kerne på Himmerlands Teater udgøres af ledelsen samt det personale teatret med tradition for at holde fast i mange af de samme kræfter hyrer fra produktion til produktion. Både ledelsen og de kunstneriske kræfter som hentes ind er fagligt set professionelle. Holder man kontinuitet og vane op over for eksperimenter og nybrud, da evner og vægter Himmerlands Teater tradition frem for fornyelse. Det kan der være både teaterfaglige, fysisk-scenetekniske og økonomisk-bevillingsmæssige årsager til. Skullen: Himmerlands Teater prioriterer et meget folkeligt og bredt repertoire. Et repertoire, hvor teatret satser stærkest på deres stampublikum. Himmerlands Teater i en kommunal, regional og national kontekst Himmerlands Teater blev etableret som egnsteater i 2003 af teatrets nuværende ledelse, Susanne Sangill Pedersen og Finn Hviid Bredahl. Teatret har siden etableringen haft til huse i Det sorte Pakhus på havnen i Hobro. Det har fra start været en klar vision fra teatrets side at være ikke bare Mariagerfjords, men hele Himmerlands teater. Desuden har teatret et ønske om et udvidet samarbejde i regionen samt at synliggøre Himmerlands Teater såvel nationalt som internationalt. Ifølge Mariagerfjord Kommunes besvarelse af fremsendte evalueringsspørgsmål kan teatrets lokale forankring styrkes igennem en højere grad af involvering i kommunale/lokale projekter samt mere samarbejde med erhvervsliv. Kommunalt samarbejder Himmerlands Teater med Hobro Kulturskole, gymnasiet og Café Kaj. Samarbejdet med Hobro Kulturskole begyndte i 2007 med Himmerlands Teatertalent-linie. Et tilbud, hvor unge mellem 13 og 17 år undervises af professionelle skuespillere, sangere og dansere. Interessen for talentlinjen var så stor, at konceptet nu er udvidet til Teater Talent Nord, som foruden Himmerlands Teater også omfatter Vendsyssel Teater og Limfjordsteatret og deres respektive kommunale kulturskoler. Himmerlands Teater og deres nabo på Sdr. Kajgade, Café Kaj, samarbejder året rundt om en teatermenu til speciel pris. I forbindelse med årets juleforestilling udvides samarbejdet til bestilling af mad og forestilling i ét, ligesom Café Kaj og Himmerlands Teater fælles annoncerer for juleforestillingen lokalt og regionalt. I forhold til gymnasiet er der blevet arbejdet med en ambassadørordning, dog uden større virkning. Regionalt har Himmerlands Teater i indeværende driftsperiode samproduceret med Vendsyssel Teater omkring Souvenir (2009/2010). Derudover gæstespil fra blandt andet Limfjordsteatret, Aalborg Teater og Vendsyssel Teater. Himmerlands Teater har forgæves forsøgt yderligere tiltag kommunalt, som af forskellige årsager ikke er lykkedes. Siden 2007/2008 er det ikke lykkedes at fortsætte samarbejdet med Hobro Teaterkreds omkring en fælles teaterbrochure. Et gæstespil i Mariagerfjord Kommune var i konkurrence med den lokale teaterkreds, et sommerspil 14

15 Holberg i Mariager lod sig ikke gennemføre på grund af manglende økonomisk opbakning fra fonde og det lokale erhvervsliv, mens forestillinger i Vesthimmerland Kommune bremses af, at Vesthimmerlands Kommune kun støtter musiktiltag. Nationale såvel som internationale tiltag er der ifølge teatret ikke økonomi og planlægningsressourcer til. Nye tiltag kunne ifølge Himmerlands Teater være erhvervsmæssigt samarbejde med de større virksomheder i kommune og region omkring blandt andet teambuilding i virksomheder. Nationalt kunne udveksling af gæstespil være en mulighed. På den internationale scene vil Himmerlands Teater meget gerne sende én eller flere af deres forestillinger på gæstevisit, eksempelvis til Mariagerfjords venskabsbyers teatre i EU, med genbesøg for øje. Markedsføring og kommunikation Ifølge aftalegrundlaget er formålet med et egnsteater i Mariagerfjord-området at skabe et stationært teatermiljø med kvalitetsforestillinger for en bred målgruppe: børn, unge og voksne. Himmerlands Teater henvender sig til og rammer primært det voksne publikum over 40 år, og sekundært børn og børnefamilier gennem årets juleforestilling. Det betyder, som mange andre steder i landet, at målgruppen de unge i mindre grad rammes som publikum af teatret. Himmerlands Teater udsendte i maj 2009 sæsonbrochurer i eksemplarer i hele Himmerland til teaterinteresserede borgere i Mariagerfjord Kommune med en husstandsindkomst på over kr Denne prioritering, at indkomstdifferencere markedsføringen, understøtter ikke målgruppen de unge, da studerende og enlige ofte falder uden for denne husstandsindkomst. Himmerlands Teater har i indeværende sæson introduceret Teaterkortet og teaterbørnepasning. Teaterkortet giver adgang til at opleve samtlige af sæsonens forestillinger så mange gange, man har lyst. Kortet, der koster 500 kr. og kan bestilles/købes via bestillingskupon eller hjemmeside, er blevet solgt i godt 200 eksemplarer, hvilket må betegnes som en stor succes. Teaterbørnepasningen har givet omtale i lokal-, regional- og i landspressen, men er ikke blevet solgt på nogen af de tre udbudte lørdage i sæsonen. Derudover udbyder Himmerlands Teater virksomhedsabonnementer samt medlemskab af Himmerlands Teaters venner for husstande eller firmaer. Alle tiltag kan, foruden i brochuren, findes på Himmerlands Teaters hjemmeside hvor det også er muligt at bestille billetter, teaterkort etc. Teatret påpeger, at deres samarbejde med kommunens politikere og embedsmænd altid foregår i en positiv og konstruktiv atmosfære, og at der er en bred politisk opbakning i Mariagerfjord Byråd omkring Himmerlands Teater. Mariagerfjord Kommune påpeger i deres besvarelse af evalueringsspørgsmål, at Himmerlands Teater skal profileres bedre i hele kommunen (og omegnskommuner). Og at det desuden er vigtigt, at teatret er profileret gennem kulturkalenderen Liv i fjorden mv. Sammenfattende ønsker kommunen at teatret i højere grad melder sig ind som en mere aktiv brik i kommunens kulturbillede. 15

16 Det er ikke vanskeligt at formidle teatrets særlige profil. Det sørger vores trofaste stampublikum for ved at fortælle vidt og bredt om teatret og tage nye gæster med. 7 Som supplement til stampublikummets arbejde har Himmerlands Teater gennem aftaleperioden gjort flere tiltag for at nå ungdomspublikummet samt øge antallet af publikummer generelt. På trods af initiativet Teater Talent Nord og samarbejdet med gymnasiet, blandt andet i form af ambassadørkorps, er det ikke lykkedes at få et publikum af betydning blandt de unge under 40 år i hele Himmerland. I forhold til det brede publikum har teatret med Landsbyerne i teatret forsøgt at få lokale beboerforeninger til at arrangere teaterture to til tre gange om året. Indtil nu har det dog været uden større held. Ledelsen på teatret har mange idéer til nye tiltag for at nå et større og bredere publikum, men der savnes en samlet strategi og et kunstnerisk greb på markedsføringen, således at teatret brandes og opfattes som hele Mariagerfjords teater. Der savnes platforme, der henvender sig til de unge, her kan det bl.a. nævnes, at teatrets facebookprofil er ret inaktiv. Bestyrelse, økonomi og regnskab Himmerlands Teater er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse sammensat af personer med lokal tilknytning, og bestyrelsen er udpeget af teatrets repræsentantskab. Det er uhensigtsmæssigt, at teatret selv bestemmer sammensætningen af repræsentantskabet og ikke mindst ændringer i sammensætningen. Sammensætningen af og ændringer heri bør foregå i et samspil mellem teater og kommune. Bestyrelsen består i dag af: lærer og pædagogisk konsulent Svend Woetmann (formand), skuespiller og efterskolelærer Maj Lise Rosendahl, lektor Ole Bent Larsen, direktør Jette Rask og HR-manager Anette Nedergaard. Som led i evalueringen har vi gennemgået de seneste to årsrapporter med tilhørende revisionsprotokol. Disse opfylder de formelle krav til regnskabsaflæggelse og viser på en overskuelig måde udviklingen i forhold til tidligere år og et sammenligningsgrundlag i forhold til budget og det faktisk realiserede. Resultatopgørelse og balance med tilhørende noter har en høj grad af specificering og synliggørelse af årets dispositioner. For at kunne vurdere de kunstneriske dispositioner i forhold til de afholdte lønudgifter, vil en udspecificering af lønudgifterne kræves, for at få synliggjort udgiften til de forskellige fagområder (scenografi, instruktion, komposition, tekst, lyddesign, lysdesign, produktion, kostumer m.m.). Teatret er kommet ud af sæson 2009/2010 med et underskud på kr , som sammenlagt med den i forvejen negative egenkapital betyder en negativ egenkapital på kr Vi er helt klar over, at der kan forekomme økonomiske sæsonudsving i mindre målestok, men når virksomheden udviser et underskud svarende til 12 % af omsætningen, må dette have fokus i fremtidige dispositioner. Ledelsens beretning i årsrapporten giver et godt billede af det enkelte regnskabsårs aktiviteter og dispositioner. Beretningen kan med fordel udvides med en skitse over de udfordringer, teatret står overfor såvel internt som eksternt. 7 Ibid. p.9. 16

17 Sammenfattende analyse af Himmerlands Teater Himmerlands Teater som kulturinstitution Himmerlands Teater er et professionelt producerende og præsenterende teater, der i forholdsvis lille økonomi har en meget høj egenproduktion. Teatrets aktiviteter er fokuseret omkring egenproduktionen, og der savnes en egentlig strategi for en lokal forankringsproces. Der er gennem perioden som egnsteater foretaget en del initiativer og høstet en del erfaringer til øget lokal forankring, men en egentlig strategi udarbejdet i samarbejde med hovedtilskudsyder Mariagerfjord Kommune savnes. Villen: Himmerlands Teater er i høj grad båret af en vilje. Virksomhedskulturen er gennemsyret af, at hele organisationen trækker samme vej i forhold til primærproduktionerne. Denne vilje på tværs i hele organisationen er en nødvendighed for at opnå en så høj produktivitet i en begrænset økonomi. Den høje grad af viljebåret aktivitet giver en smule bagslag i forhold til tydelige fravalg fra teatrets side i forhold til potentielle lokale samarbejdspartnere, som f.eks. den lokale teaterkreds. Forstået således at en ressourcemæssig presset organisation som Himmerlands Teater har svært ved det ofte tidskrævende kompromis, som samarbejde på tværs naturligt fordrer. Disse sammenstød på tværs afholder i nogen grad teatret fra at indgå i og opsøge nye tværkulturelle og tværinstitutionelle sammenhænge. Kunnen: Set i forhold til den begrænsede økonomi favner Himmerlands Teater bredt organisatorisk. Teatret håndterer mange funktioner på ganske få hænder iblandt det faste personale, og kvaliteten i arbejdet virker solidt, taget i betragtning af denne håndtering af de mange funktioner. Teatret evner et højt aktivitetsniveau og kan givetvis, ved tilførsel af øgede ressourcer i mange af teatrets fagområder, øge kompetenceniveauet. Prioriteringen af et højt aktivitetsniveau og en mindre bredde i faglig kompetence i det faste personale er en naturlig konsekvens af en aftale om mindst tre egenproduktioner pr. sæson. Skullen: Det faktum, at teatret i meget ringe omfang når publikummet under 40 år, og på den anden side har et relativt stort kernepublikum, rejser en række spørgsmål, som bør tages med i drøftelsen om en kommende aftale. Hvad er det for en nødvendighed der søges? Hvilken kunstnerisk profil ønsker teatret? Når teatret på den ene side siger, at billetterne sælger sig selv, og viser, at der kan sælges mere end 200 teaterkort, hvilket i sig selv udgør en meget stor del af egenindtægten, når der medtages billettilskud til dette salg, og når der i aftalen på den anden side fokuseres på, at teatret har såvel børn og unge som voksne som målgruppe for deres aktiviteter, synes ambitionsniveauet for det unge publikum en smule lavt. Opfyldelse af gældende egnsteateraftale Himmerlands Teater lever i forhold til egenproduktionerne og gæstespilsaktiviteten op til den gældende egnsteateraftale. I forhold til at skabe et stationært teatermiljø for børn, unge og voksne, mener egnsteaterkonsulenterne, at børn og unge som publikum er underprioriteret i det samlede repertoire. I spørgsmålet om at spille teatrets forestillinger 17

18 på andre lokaliteter i kommunen er det i perioden forsøgt af flere omgange uden større held. Set ud fra et ressourceperspektiv er aftalen omkring det lokale samarbejde med skoler, institutioner, biblioteker og kultur- og ungdomsskoler at betragte som sekundær og dermed mindre væsentlig, men er efter vores vurdering ikke opfyldt i aftaleperioden. I det hele taget synes arbejdet med den lokale forankring at savne en øget prioritering fra teatret. Udfordringer og udviklingspotentialer - at revurdere og nytænke teatret i lokal sammenhæng således at positionen som hele Himmerlands teater får mening, og dermed at hele egnens befolkning får adgang til teatret. sammen med kommunen at definere sit primære publikum og strategisk målrette såvel repertoire og markedsføring mod dette publikum. at styrke gæstespilssiden, især for børnepublikummet for at sikre en kontinuitet i tilbuddet til alle målgrupper. at skabe økonomisk råderum til styrkelse af de administrative ressourcer på teatret, såfremt teatret skal videreudvikle sit lokale engagement og aktivitetsniveau. at såvel kommune som teater på formelt plan styrker de rammer, der sikrer en dialog på såvel embedsmandsniveau som på politisk niveau med det formål at løbende forventningsafstemme teatrets aktiviteter og derigennem sikre udviklingen på teatret og kulturprofilen i Mariagerfjord. at tilføre linien i såvel salgsmateriale som hjemmeside, en for det yngre publikum mere vedkommende og tilgængelig platform. at opnå enighed og aftaleklarhed mellem teater og kommune, om nødvendigheden af at flytte de stationære forestillinger eller gæstespil på teatret til andre lokaliteter i kommunen. 18

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

EVALUERING AF TEAM TEATRET

EVALUERING AF TEAM TEATRET EVALUERING AF TEAM TEATRET Udarbejdet af egnsteaterkonsulenterne Carsten Wittrock & Kirsten Dahl juni 2010 Forord Denne evaluering af Team Teatret finder sted på baggrund af egnsteaterbekendtgørelsen nr.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig Institutioner 12//13 Information I sæson 12/13 tilbyder Teater Nordkraft sædvanen tro de meget populære abonnementer til tre teateroplevelser produceret specielt til de 2-4 årige og de 4-6 årige. Aldersinddeling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5-6 Ledelsens årsberetning... 7-8

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij 2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE spilleren Af F. M. Dostojevskij Spilleren af F. M. Dostojevskij Oversætter: Ole Husted Jensen Dramatiseret af: Kjersti Hustvedt Instruktør: Viktor Tjerneld

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommune GRATIS OPLEVELSER TIL DIG DER FOR NYLIG ER FLYTTET TIL KOMMUNEN

Velkommen til Kolding Kommune GRATIS OPLEVELSER TIL DIG DER FOR NYLIG ER FLYTTET TIL KOMMUNEN Velkommen til Kolding Kommune GRATIS OPLEVELSER TIL DIG DER FOR NYLIG ER FLYTTET TIL KOMMUNEN Jørn Pedersen Borgmester Kære nye borger Velkommen til Kolding Kommune. Kolding er et godt sted at bo. Et sted,

Læs mere

SMÆKKYS. PH i tide og utide

SMÆKKYS. PH i tide og utide SMÆKKYS PH i tide og utide HUNDEN ER RASK om det groteske liv bag jerntæppet I AL STILHED drama der rører og berører DEN SIDSTE TURIST en Lulu Zieglerkabaret PAGTEN Mellem Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig

Læs mere