Byggecentrum er udsprunget af midler fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggecentrum er udsprunget af midler fra"

Transkript

1 2009 VIDENREGNSKAB

2 Byggecentrums hovedsæde i Ballerup med udstilling, administration mv. I Middelfart ligger Bygge centrums kursuscenter og udstilling. Byggecentrum Byggecentrum formidler viden om byggeri, energi og miljø til professionelle i byggeriet vi er byggeriets informationscenter. Byggecentrum er udsprunget af midler fra Marshallhjælpen i 1956 via Boligministeriet, men til forskel fra tidligere er Byggecentrum i dag en erhvervsvirksomhed organiseret som en selvstændig erhvervsdrivende fond, der driver forretning som byggeriets informationscenter på helt almindelige markedsbetingelser. Overordnet udbyder Byggecentrum en lang række data- og softwareprodukter til professionelle, internetportalen Bygnet, byggefaglige publikationer, forlagsaktiviteter, efteruddannelse, marketing ydelser, sekretariatsdrift, informationsprojekter, permanente boligudstillinger samt møde- og konferencefaciliteter i henholdsvis Middelfart og Ballerup. Overskrifter for 2009 Byggecentrum har også i 2009 fokuseret på at levere relevant information og viden til byggeriet. Derfor er der fortsat investeret i udbygning og udbredelse af digitale programmer og værktøjer til at levere skræddersyede data til byggeriets professionelle på en brugervenlig og moderne måde. I 2009 er krisen for alvor slået igennem i byggesektoren, der har været præget af en brat opbremsning af nye byggerier med deraf følgende høj ledighed og mange konkurser. Byggecentrum har også mærket krisen om end relativt lempeligt, da efterspørgslen på en del af de produkter og ydelser Byggecentrum udbyder ikke er så påvirket af konjunkturer. Også i 2009 er der arbejdet intenst med medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. Det resulterede i, at Byggecentrum fik sin hidtil bedste placering som nummer 24 på top 50 over Danmarks Bedste Arbejdspladser. Dette resultat er bl.a. udtryk for, at der bliver arbejdet seriøst og målrettet med de relevante indsatområder. Byggecentrums videnregnskab Videnregnskabet er en beskrivelse af Byggecentrums kultur og værdier. Internt er det med til at fastholde opmærksomheden på vores værdigrundlag både for den enkelte ansatte og for ledelsen. Eksternt, over for kunder, samarbejdspartnere og jobansøgere giver videnregnskabet et godt indblik i, hvordan virksomheden drives, når det gælder de blødere værdier og dermed et godt supplement til nøgletallene. 2

3 Arbe jdsglæde Kundeorientering Udvikling God økonomi værdier Vores fælles værdigrundlag er fundamentet for udvikling af virksomheden. De fire værdier afspejler den kultur og ånd, der er i Byggecentrum og er samtidig pejlemærker, som både ledelse og medarbejdere bevidst arbejder med såvel i dagligdagen som på det overordnede strategiske plan. Anette Andersen Yvonne Gustavsen Lars Vinder Hanne Skjoldborg Arbe jdsglæde»arbejdsglæde for mig er, at jeg har en god fornemmelse i min mave, når jeg møder på mit arbejde. Her kunne jeg godt tænke mig at arbejde var min første tanke da jeg trådte inden for i Byggecentrum. En venlig men glad, frisk og afslappet tone, der smitter af på hinanden og vores kunder. Det sætter jeg meget stor pris på. Vi nyder god frokost og andre personalegoder og er et godt team, der forstår at arbejde sammen. Selv i denne - lidt mere turbulente tid viser alle, at vi står sammen og vil det samme.«anette Monrad Andersen, omstillingen og økonomi, ansat i Læs mere på side 4. Kundeorientering»Kundeorientering er et stort begreb, der handler om at sætte kunden i centrum, til gavn og glæde for både kunde og Byggecentrum. Ved at få afdækket kundens øjeblikkelige behov, planer om samt ønsker for fremtiden, kan Byggecentrums store palette af produkter samt sælgers indsigt heri, give kunden professionelle gode, hele, innovative løsninger. Det er, hvad vi arbejder for hver dag i Byggecentrum.«Yvonne Gustavsen, HFB, ansat i Læs mere på side 8. Udvikling»Byggecentrum er en virksomhed, der god til at omstille sig i et marked, der er i konstant udvikling. I mit daglige arbejde med it- og webløsninger betyder det meget, at udvikling ligefrem er prioriteret som en»værdi«her i virksomheden. Det betyder nemlig, at det forudsættes som en helt naturlig ting, at medarbejderne følger godt med i de nyeste teknologier og tager det til sig, som er relevant for Byggecentrum. For mig personligt betyder det, at det ikke bliver trivielt at gå på arbejde, fordi jeg hele tiden bliver mødt med nye udfordringer og muligheder, men også at mine kvalifikationer inden for mit arbejdsområde er upto-date.«lars Vinder, it-udvikler, ansat i Læs mere på side 9. God økonomi»her på vores pind er det mig, som sørger for at frankere vores post hver dag. Jeg er meget opmærksom på hvor meget porto vi sætter på vores breve/pakker, da der i strafporto typisk kommer mellem 40,00-50,00 kr. på. Det kan blive til mange penge, når vi har post hver dag, og målene skal kun komme 1 mm uden, for før hammeren falder.«hanne Skjoldborg, receptionist i Middelfart, ansat i Se nøgletal side 11. 3

4 Medarbejdere i fuld gang med at løse en samarbejdsøvelse på medarbejderdagen Når vejret tillader det arrangeres der grillmad i»baghaven«byggecentrum SOM ARBEJDSPLADS Byggecentrum er en spændende arbejdsplads, og den vigtigste drivkraft er medarbejderne. Derfor betragtes det som en uhyre vigtig konkurrenceparameter, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde. Jørn Vibe Andreasen Medarbejdertrivsel Byggecentrum deltager i den danske medarbejderundersøgelse under det internationale Great Place to Work Institute. Denne giver mulighed for at sammenligne Byggecentrum med andre virksomheder og giver os en række informationer til at forbedre medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen giver en sammenlignende analyse over medarbejdertilfredsheden blandt mere end 100 danske virksomheder; bl.a. store navne som Microsoft, Novo Nordisk og Grundfos. Undersøgelsen blev første gang foretaget i Byggecentrum i 2004 hvor vi blev nr. 45. Siden da har vi figureret på top 50 listen stort set hvert år med den hidtil bedste placering i 2009 som nummer 24.»Vi har fået en rigtig flot placering som nummer 24 af Danmarks 50 bedste arbejdspladser. Dette skyldes bl.a., at vi arbejder seriøst og målrettet med trivselsaspektet, og at vi tager de indsatsområder alvorligt, som undersøgelsen peger på, at der er behov for. Derfor er det selvfølgelig en stor tilfredsstillelse, at medarbejderne anerkender, at forholdene også opleves forbedrede året efter.«jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Byggecentrum Undersøgelsen udgøres af et omfattende spørgeskema, som op mod 90 % af medarbejderne i Byggecentrum har besvaret samt en beskrivende kulturprofil af virksomheden og af de nye initiativer, der gør virksomheden unik som arbejdsplads. Alt i alt mener 98 % af medarbejderne, at Byggecentrum er et rigtig godt sted at arbejde. Indsatsom råder i 2009 Resultaterne af undersøgelsen om Danmarks Bedste Arbejdsplads har bl.a. betydet, at ledelsen i 2009 valgte at føre det interne uddannelsesprogram videre og tilføje nye kursustilbud. Medarbejderne har selv stor indflydelse på kursusudbuddet. Programmet giver bedre udbytte af vores egne medarbejderes kompetencer og viden der distribueres ud til andre, der måtte have glæde af den. På listen over interne kurser er der bl.a. kurser i Opgavestyring, Outlook, Excel, Skriv til nettet 1-3, Foto og billedbehandling, Præsentationsteknik m.v. M edarbe jdertal Byggecentrum er en alsidig virksomhed og har mange forskellige faggrupper ansat. Pr var der i alt 89 medarbejdere i Byggecentrum i forhold til 92 året før 61 i Ballerup og 28 i Middelfart. Ud af dem er 44 % mænd og 56 % kvinder. 36 % har en videregående uddannelse, 54 % en erhvervsuddannelse og 10 % er ufaglærte. En kompleks kundemasse som vores stiller store krav til medarbejderne. For at møde kundernes unikke behov er det nødvendigt, at vores medarbejdere har en stor og bred erfaring. Medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet er på godt 7 år. 4

5 Både medarbejdere og gæster nyder hvert forår godt af den smukke oase af blomstrende guldregn. Øverst: Medarbejdere på internt kursus i Excel. Nederst: Alle medarbejdere instrueres i Byggecentrums nyanskaffede hjertestarter. Byggecentrum blev i 2009 nr. 24 af Danmarks 50 bedste arbejdepladser. Samtidig er det naturlige flow af yngre medarbejdere med til at give inspiration og styrke innovationen i organisationen. Gennemsnitsalderen hos vores medarbejdere er 47 år. Sygdom Det gennemsnitlige sygefravær i 2009 var omtrent 12 sygedage pr. medarbejder (3,04 %). Det er en stigning i forhold til året før, hvor hver medarbejder gennemsnitligt havde 11 sygedage. Stigningen skyldes hovedsageligt et par langtidssygemeldinger, som fylder godt i statistikken. Ledelsen er meget opmærksom på, at langtidssyge i takt med helbredelsen gradvist genoptager deres normale funktioner til gavn for begge parter. Efteruddannelse Byggecentrum lægger vægt på, at medarbejderne er velkvalificerede og godt rustede til at håndtere jobmæssige udfordringer. Derfor skal der være tid og råd til efteruddannelse. I 2009 brugte Byggecentrum gennemsnitligt kr på efteruddannelse pr. medarbejder mod kr året før. Dette fald er ikke udtryk for, at ledelsen har mindre fokus på efteruddannelse for medarbejderne, men snarere, at de individuelle uddannelsesplaner er suppleret op med et internt uddannelsesprogram, der er relativt billigt at etablere, fordi det hovedsageligt trækker på interne ressourcer. 5

6 Årets medarbejderdag satte fokus på samarbejde og god kommunikation afdelinger og medarbejdere i mellem.... men der var også tid til leg... M EDARBEJDERNE Vores virksomhed har igen i år deltaget i Danmarks Bedste Arbejdspladser med en placering som nummer 51. Det er en arbejdsplads i konstant udvikling. Med alt fra drift af kursuscenter til udvikling af software rummer virksomheden mange forskellige faggrupper i øst og vest, og det giver både udfordringer og dynamik i virksomheden som helhed. Bo Twile Bertelsen Personalegoder Medarbejderne i Byggecentrum nyder godt af en række personalegoder, som gør det lidt mere attraktivt at være ansat. Ud over de faste personalegoder etablerede ledelsen sidste år i samarbejde med medarbejderne en ordning omkring fleksible personalegoder, som bliver udbygget år for år. Daglig frokost på restaurationsniveau flere varme retter, salatbord og smørrebrød Frugt og kaffe/te Fleksible personalegoder (medarbejderbredbånd, avisabonnement, mobiltelefon, fastnettelefon, massage, rygestopkursus) Sundhedsforsikring for alle Rabat på bøger Rabat på overnatninger i eget konferencecenter i Middelfart Årlig medarbejderdag med sommerfest og overnatning»byggecentrum har en hel del personalegoder for at kunne fastholde medarbejderne.»grunden«er lagt med nogle meget attraktive tilbud som: kantineordning, sundhedsforsikring og pensionsordning, men derudover kommer der løbende nye spændende tilbud. Det er vigtigt for mig som medarbejder, at virksomheden ikke bare én gang for alle lægger sig fast på nogle få personalegoder, men at udvalget af goder hele tiden forsøges forbedret, udvidet og tilpasset. Det viser en virksomhed i udvikling, som aktivt tænker på, hvordan man kan fastholde medarbejderne.«bo Twile Bertelsen, salgschef, ansat i 2006 Information og kom munikation Byggecentrum har et højt informationsniveau baseret på gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsen informerer grundigt om interne og eksterne anliggender, der har betydning for Byggecentrum som helhed og for den enkelte medarbejder. Mange medarbejdere har derudover hjemmearbejdsplads og dermed mulighed for fleksibel planlægning af familieog arbejdsliv. Møder En række forskellige typer af møder formelle og uformelle sikrer, at medarbejderne er velinformerede og får mulighed for at udveksle meninger og stille spørgsmål til ledelsen. Vores månedlige café-møder er et uformelt forum, hvor ledelsen over morgenmad og en kop kaffe giver en kort status på forandringer i virksomheden. Derefter er ordet frit. To gange om året holder Byggecentrum stør- 6

7 ... og gode grin. Fællesspisning i Cafeén i Ballerup Mette Bertelsen Der diskes op med lækkerier i restauranten i kursuscentret i Middelfart. re personalearrangementer, hvor medarbejderne samles på Sjælland og Fyn og får fremlagt regnskaber, budgetter og større nyheder fra Byggecentrums verden. M edarbe jderudviklingssa mtaler Hver medarbejder er til medarbejderudviklingssamtale en gang om året. Denne personlige samtale mellem chef og medarbejder bliver brugt til at planlægge fremtiden for medarbejderen hos Byggecentrum. I samtalen er det vigtigt, at der er tid til det hele, så både medarbejderen og lederen kan tale om de småting, som vi ikke får talt om til hverdag. Åbent kontorlandskab I en vidensvirksomhed som Byggecentrum er der stort behov for udveksling af informationer og viden. Vores åbne kontorlandskab i Ballerup gør denne vidensudveksling smidig og hurtig, og samtidig afspejler det en åben ledelsesform med en synlig, centralt placeret og tilgængelig topledelse. Derudover giver det åbne kontorlandskab os mulighed for løbende at ændre vores fysiske placering i takt med, at vi udvikler os. Men åbenheden har også sin pris. Derfor er der konstant fokus på eventuelle arbejdsmiljømæssige gener som fx træk og støj:»vores åbne kontormiljø i Byggecentrum betyder, at jeg nemt og hurtigt kan kommunikere med mine nærmeste kolleger. Det er tit vigtigt, hvis man har en kunde i telefonen, der skal hjælpes her og nu. Det er et livligt miljø med plads til både spørgsmål og svar, som styrker sammenholdet kollegerne imellem. Vi får en mere afslappet tilgang til hverdagen, hvor der er plads til alle. Kommer man udefra, betyder det, at man nemt bliver inddraget i kredsen. «Mette Bertelsen, boghandler, ansat i

8 Restauranten i vores kursuscenter i Middelfart er lys og med udsigt til skov, kig til Lillebælt og buffet i topklasse. Caféen i Middelfart er nyindrettet og et godt, afslappet sted at nyde en kop kaffe. Kunder Tilfredse kunder er fundamentet for vores forretning. Derfor bruger vi ressourcer på at måle, hvor tilfredse vores kunder er med os, og hvorvidt de mener, at vi selv lever op til vores egne værdier. For dig som kunde betyder Byggecentrums værdier, at du gerne skulle blive mødt med åbenhed, interesse og venlighed. Du skulle gerne møde medarbejdere med fokus på salg og service, der skaber værdi for dig og opfylder dine forventninger og du skulle gerne opleve en virksomhed, som udvikler sig i takt med dine behov. Alt i alt lever Byggecentrum pænt op til egne værdier i kundernes øjne. Undersøgelsen fra 2009 er udformet på en anden måde end de tidligere år og kan derfor ikke direkte sammenlignes. Til gengæld har denne nye form givet en hel del nyttige informationer og konstruktive forslag fra vores kunder og i den forstand en tættere kontakt til vores kernekunder og til deres reelle behov. Gennem kundetilfredshedsanalyser følger vi bl.a. med i om dette svarer til kundernes reelle oplevelser med Byggecentrum og om i hvor høj grad kunderne er tilfredse med os og med de produkter og ydelser vores virksomhed leverer. Analysen fra 2009 er baseret på 430 besvarelser og viser, at vores kunder er enige i udsagn som»medarbejderne er kompetente«,»der er hurtig levering«,»serviceniveauet er generelt godt«og delvist enige i»it-værktøjerne er brugervenlige«,»mit udbytte af kurser er godt«og»byggecentrum giver value for money«. Det fremgår også, at kunderne er enige eller meget enige i, at»byggecentrum er en professionel virksomhed«og»jeg anbefaler gerne/har anbefalet Byggecentrum til andre«og enige i at»byggecentrum er en innovativ virksomhed«samt at»byggecentrum skaber værdi for sine kunder«. Målrettet kundeovervågning Vores konferencecenter i Middelfart arbejder med en anden type kundeundersøgelser, som er en del af vores medlemskab af Danske Konferencecentre. Resultaterne af disse giver os et servicekvalitetsindeks og et kundeloyalitetsindeks, der hver måned sammenlignes med tidligere måneder og tidligere år, og som giver mulighed for en meget tæt kundeovervågning og dermed en hurtig og målrettet indsats. Tallene giver også mulighed for at benchmarke med 81 andre konferencehoteller i Danmark. I 2009 var servicekvalitetsindekset 84 mod 80,7 i 2008 og altså en markant forbedring. Kundeloyalitetsindekset er steget fra 82,2 i 2008 til 84,2 i

9 Fra vision til handlingsplan Byggecentrums vision er at være byggesektorens centrale informationscenter og medvirke til at øge byggeriets kvalitet, produktivitet og konkurrenceevne ved at levere videnservice, som skaber merværdi for byggebranchen. Videnservice Vi indsamler, bearbejder og formidler viden og leverer rammer og services samt værktøjer til håndtering af viden. Merværdi Vores kunder opnår bedre økonomiske resultater via vores videnservice, og kunderne har indflydelse på udviklingen af vores videnservice. Byggebranchen Vi fokuserer primært på at være leverandører af videnservice til producenter, bygherrer og tekniske rådgivere/projekterende. Handlingsplan Visionen omsættes i en handlingsplan, som opstiller konkrete mål for hver enkelt afdeling. I Handlingsplanen for er der øget fokus på marketing og salg, på investeringer i udvikling på data- og softwareområdet og på digital markedsføring. Mål og udvikling De mere langsigtede mål for Byggecentrum er at være den foretrukne og førende leverandør af videnservice til byggebranchen målt på markedsandele og kundetilfredshed. Derfor er der de kommende år fokus på salg til nye kunder inden for vækstområderne data og software, marketing og medier og kurser og konferencer samt mersalg til nuværende kunder inden for alle aktivitetsområderne. I fuld overensstemmelse med vores værdisæt skal målet nås gennem øget kendskab til vores kunder og til det marked, Byggecentrum opererer i, systematisk opfølgning på kundefrafald, systematisk innovation og produktudvikling samt ikke mindst medarbejdertilfredshed og fornuftig økonomisk styring. 9

10 Sigma 2007 Enterprise Forhandles af Byggecentrum Byggecentrum i ord Byggecentrum udvikler og forhandler en lang række it-værktøjer til professionelle inden for byggeriet. Marketing og Medier varetager markedsføringsopgaver, lige fra kommunikationsrådgivning, projektstyring og grafisk bearbejdning til markedsføring via egne medier som vores to permanente byggeudstillinger samt ind- og udgående kundekontakt i form af opfølgende salg via telemarketing, ordremodtagelse samt alle former for distributionsopgaver. Kurser og Konferencer udbyder via Byggecentrum Kursuscenter i Middelfart og Byggecentrum Mødecenter i Ballerup professionelle rammer for afvikling af kurser, konferencer og møder. Derudover udvikler og afvikler Byggecentrum et omfattende program af efteruddannelsesaktiviteter for professionelle inden for byggeriet. Data og Software producerer og sælger økonomiske og tekniske data til brug primært i planlægnings- og projekteringsfasen. Derudover udvikler, vedligeholder og forhandler vi en række software-produkter samt internetportalen Forlag, Boghandel og Service varetager indkøb og administration af Byggecentrums egne udgivelser og udgivelser fra mere end hundrede eksterne forlag. Boghandlen driver også distributions- og abonnementsordninger for forskellige firmaer, organisationer og myndigheder og er dansk repræsentant for det svenske farvesystem NCS. Blandt de væsentligste forlagsaktiviteter er Byggedata, som er et omfattende opslagsværk med byggelovgivning, regler, normer og standarder samt HFB også kendt som den grønne bibel med standardiseret, saglig og sammenlignelig produktinformation, redaktionelt byggefagligt stof samt leverandørregister. Sekretariater og projekter omfatter bl.a. drift af FEM-sekretariatet sammen med Teknologisk Institut. Byggecentrums opgaver i sekretariatet omfatter kommunikation og uddannelse af konsulenter. Tilsvarende driver Byggecentrum administration eller sekretariater for Fonden BYG-ERFA, bips, VIF, Nordisk Byggedag og Danvak. Af projekter kan nævnes Dansk Byggeskik for etageejendomme fra som resulterer i en nyetableret hjemmeside i

11 og tal I 2009 har Byggecentrum for alvor mærket fald i efterspørgslen og har som andre i branchen været nødt til at skære ind til benet. Større investeringer er begrænset til videreudvikling af relevante, digitale værktøjer til byggeriets professionelle. Økonom iske nøgletal Omsætning Indeks t.kr Omsætning pr. medarbejder Indeks t.kr Driftsresultat Indeks (19) t.kr. (1.062) Antal ansatte (årsværk) Indeks Antal medarbejdere Udviklingen i udvalgte nøgletal, 2005 = indeks 100 Driftsresultatet = Resultat før renter 11

12 Byggecentrums værdier udformet af medarbejdere og ledere Betyder for dig som kunde og samarbejdspartner, at: Arbe jdsglæde Vi lægger vægt på arbejdsglæde gennem systematisk arbejde med tillid, motivation, information og dialog i det daglige og under udvikling og forandring. Vi lægger vægt på arbejdsglæde gennem systematisk arbejde med tillid, motivation, information og dialog i det daglige og under udvikling og forandring. Kundeorientering Vi fokuserer på vores kunder og deres behov gennem tæt samarbejde og leverer kvalitet via opfyldelse af kundeforventninger. Vi fokuserer på vores kunder og deres behov gennem tæt samarbejde og leverer kvalitet via opfyldelse af kundeforventninger. Udvikling Vi lægger vægt på vilje og evne til udvikling og fornyelse hos ledere og medarbejdere og opsamler løbende nye kundebehov. Vi lægger vægt på vilje og evne til udvikling og fornyelse hos ledere og medarbejdere og opsamler løbende nye kundebehov. God økonomi Vi har konstant fokus på at agere økonomisk fornuftigt som basis for tryghed og fortsat udvikling. Vi har konstant fokus på at agere økonomisk fornuftigt som basis for tryghed og fortsat udvikling. Lautrupvang 1 B T Ballerup F Hindsgavl Allé 2 T Middelfart F BYGGECENTRUM M99-P10-18

ByGGEcENtRumS VIDENREGNSKAB. OVERSKRIftER for 2008

ByGGEcENtRumS VIDENREGNSKAB. OVERSKRIftER for 2008 VIDENREGNSKAB Byggecentrums hovedsæde i Ballerup med udstilling, administration mv. ByGGEcENtRum I Middelfart ligger Byggecentrums kursuscenter og udstilling. Byggecentrum formidler viden om byggeri, energi

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus.

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus. 1 HARRY FILM Hos Elgiganten har du alle tiders mulighed for at forme din egen karriere og du vil i din tid hos os, blive udfordret på både personlige og faglige kompetencer. Du er lige nu i gang med CAT

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere