Byggecentrum er udsprunget af midler fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggecentrum er udsprunget af midler fra"

Transkript

1 2009 VIDENREGNSKAB

2 Byggecentrums hovedsæde i Ballerup med udstilling, administration mv. I Middelfart ligger Bygge centrums kursuscenter og udstilling. Byggecentrum Byggecentrum formidler viden om byggeri, energi og miljø til professionelle i byggeriet vi er byggeriets informationscenter. Byggecentrum er udsprunget af midler fra Marshallhjælpen i 1956 via Boligministeriet, men til forskel fra tidligere er Byggecentrum i dag en erhvervsvirksomhed organiseret som en selvstændig erhvervsdrivende fond, der driver forretning som byggeriets informationscenter på helt almindelige markedsbetingelser. Overordnet udbyder Byggecentrum en lang række data- og softwareprodukter til professionelle, internetportalen Bygnet, byggefaglige publikationer, forlagsaktiviteter, efteruddannelse, marketing ydelser, sekretariatsdrift, informationsprojekter, permanente boligudstillinger samt møde- og konferencefaciliteter i henholdsvis Middelfart og Ballerup. Overskrifter for 2009 Byggecentrum har også i 2009 fokuseret på at levere relevant information og viden til byggeriet. Derfor er der fortsat investeret i udbygning og udbredelse af digitale programmer og værktøjer til at levere skræddersyede data til byggeriets professionelle på en brugervenlig og moderne måde. I 2009 er krisen for alvor slået igennem i byggesektoren, der har været præget af en brat opbremsning af nye byggerier med deraf følgende høj ledighed og mange konkurser. Byggecentrum har også mærket krisen om end relativt lempeligt, da efterspørgslen på en del af de produkter og ydelser Byggecentrum udbyder ikke er så påvirket af konjunkturer. Også i 2009 er der arbejdet intenst med medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. Det resulterede i, at Byggecentrum fik sin hidtil bedste placering som nummer 24 på top 50 over Danmarks Bedste Arbejdspladser. Dette resultat er bl.a. udtryk for, at der bliver arbejdet seriøst og målrettet med de relevante indsatområder. Byggecentrums videnregnskab Videnregnskabet er en beskrivelse af Byggecentrums kultur og værdier. Internt er det med til at fastholde opmærksomheden på vores værdigrundlag både for den enkelte ansatte og for ledelsen. Eksternt, over for kunder, samarbejdspartnere og jobansøgere giver videnregnskabet et godt indblik i, hvordan virksomheden drives, når det gælder de blødere værdier og dermed et godt supplement til nøgletallene. 2

3 Arbe jdsglæde Kundeorientering Udvikling God økonomi værdier Vores fælles værdigrundlag er fundamentet for udvikling af virksomheden. De fire værdier afspejler den kultur og ånd, der er i Byggecentrum og er samtidig pejlemærker, som både ledelse og medarbejdere bevidst arbejder med såvel i dagligdagen som på det overordnede strategiske plan. Anette Andersen Yvonne Gustavsen Lars Vinder Hanne Skjoldborg Arbe jdsglæde»arbejdsglæde for mig er, at jeg har en god fornemmelse i min mave, når jeg møder på mit arbejde. Her kunne jeg godt tænke mig at arbejde var min første tanke da jeg trådte inden for i Byggecentrum. En venlig men glad, frisk og afslappet tone, der smitter af på hinanden og vores kunder. Det sætter jeg meget stor pris på. Vi nyder god frokost og andre personalegoder og er et godt team, der forstår at arbejde sammen. Selv i denne - lidt mere turbulente tid viser alle, at vi står sammen og vil det samme.«anette Monrad Andersen, omstillingen og økonomi, ansat i Læs mere på side 4. Kundeorientering»Kundeorientering er et stort begreb, der handler om at sætte kunden i centrum, til gavn og glæde for både kunde og Byggecentrum. Ved at få afdækket kundens øjeblikkelige behov, planer om samt ønsker for fremtiden, kan Byggecentrums store palette af produkter samt sælgers indsigt heri, give kunden professionelle gode, hele, innovative løsninger. Det er, hvad vi arbejder for hver dag i Byggecentrum.«Yvonne Gustavsen, HFB, ansat i Læs mere på side 8. Udvikling»Byggecentrum er en virksomhed, der god til at omstille sig i et marked, der er i konstant udvikling. I mit daglige arbejde med it- og webløsninger betyder det meget, at udvikling ligefrem er prioriteret som en»værdi«her i virksomheden. Det betyder nemlig, at det forudsættes som en helt naturlig ting, at medarbejderne følger godt med i de nyeste teknologier og tager det til sig, som er relevant for Byggecentrum. For mig personligt betyder det, at det ikke bliver trivielt at gå på arbejde, fordi jeg hele tiden bliver mødt med nye udfordringer og muligheder, men også at mine kvalifikationer inden for mit arbejdsområde er upto-date.«lars Vinder, it-udvikler, ansat i Læs mere på side 9. God økonomi»her på vores pind er det mig, som sørger for at frankere vores post hver dag. Jeg er meget opmærksom på hvor meget porto vi sætter på vores breve/pakker, da der i strafporto typisk kommer mellem 40,00-50,00 kr. på. Det kan blive til mange penge, når vi har post hver dag, og målene skal kun komme 1 mm uden, for før hammeren falder.«hanne Skjoldborg, receptionist i Middelfart, ansat i Se nøgletal side 11. 3

4 Medarbejdere i fuld gang med at løse en samarbejdsøvelse på medarbejderdagen Når vejret tillader det arrangeres der grillmad i»baghaven«byggecentrum SOM ARBEJDSPLADS Byggecentrum er en spændende arbejdsplads, og den vigtigste drivkraft er medarbejderne. Derfor betragtes det som en uhyre vigtig konkurrenceparameter, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde. Jørn Vibe Andreasen Medarbejdertrivsel Byggecentrum deltager i den danske medarbejderundersøgelse under det internationale Great Place to Work Institute. Denne giver mulighed for at sammenligne Byggecentrum med andre virksomheder og giver os en række informationer til at forbedre medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen giver en sammenlignende analyse over medarbejdertilfredsheden blandt mere end 100 danske virksomheder; bl.a. store navne som Microsoft, Novo Nordisk og Grundfos. Undersøgelsen blev første gang foretaget i Byggecentrum i 2004 hvor vi blev nr. 45. Siden da har vi figureret på top 50 listen stort set hvert år med den hidtil bedste placering i 2009 som nummer 24.»Vi har fået en rigtig flot placering som nummer 24 af Danmarks 50 bedste arbejdspladser. Dette skyldes bl.a., at vi arbejder seriøst og målrettet med trivselsaspektet, og at vi tager de indsatsområder alvorligt, som undersøgelsen peger på, at der er behov for. Derfor er det selvfølgelig en stor tilfredsstillelse, at medarbejderne anerkender, at forholdene også opleves forbedrede året efter.«jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Byggecentrum Undersøgelsen udgøres af et omfattende spørgeskema, som op mod 90 % af medarbejderne i Byggecentrum har besvaret samt en beskrivende kulturprofil af virksomheden og af de nye initiativer, der gør virksomheden unik som arbejdsplads. Alt i alt mener 98 % af medarbejderne, at Byggecentrum er et rigtig godt sted at arbejde. Indsatsom råder i 2009 Resultaterne af undersøgelsen om Danmarks Bedste Arbejdsplads har bl.a. betydet, at ledelsen i 2009 valgte at føre det interne uddannelsesprogram videre og tilføje nye kursustilbud. Medarbejderne har selv stor indflydelse på kursusudbuddet. Programmet giver bedre udbytte af vores egne medarbejderes kompetencer og viden der distribueres ud til andre, der måtte have glæde af den. På listen over interne kurser er der bl.a. kurser i Opgavestyring, Outlook, Excel, Skriv til nettet 1-3, Foto og billedbehandling, Præsentationsteknik m.v. M edarbe jdertal Byggecentrum er en alsidig virksomhed og har mange forskellige faggrupper ansat. Pr var der i alt 89 medarbejdere i Byggecentrum i forhold til 92 året før 61 i Ballerup og 28 i Middelfart. Ud af dem er 44 % mænd og 56 % kvinder. 36 % har en videregående uddannelse, 54 % en erhvervsuddannelse og 10 % er ufaglærte. En kompleks kundemasse som vores stiller store krav til medarbejderne. For at møde kundernes unikke behov er det nødvendigt, at vores medarbejdere har en stor og bred erfaring. Medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet er på godt 7 år. 4

5 Både medarbejdere og gæster nyder hvert forår godt af den smukke oase af blomstrende guldregn. Øverst: Medarbejdere på internt kursus i Excel. Nederst: Alle medarbejdere instrueres i Byggecentrums nyanskaffede hjertestarter. Byggecentrum blev i 2009 nr. 24 af Danmarks 50 bedste arbejdepladser. Samtidig er det naturlige flow af yngre medarbejdere med til at give inspiration og styrke innovationen i organisationen. Gennemsnitsalderen hos vores medarbejdere er 47 år. Sygdom Det gennemsnitlige sygefravær i 2009 var omtrent 12 sygedage pr. medarbejder (3,04 %). Det er en stigning i forhold til året før, hvor hver medarbejder gennemsnitligt havde 11 sygedage. Stigningen skyldes hovedsageligt et par langtidssygemeldinger, som fylder godt i statistikken. Ledelsen er meget opmærksom på, at langtidssyge i takt med helbredelsen gradvist genoptager deres normale funktioner til gavn for begge parter. Efteruddannelse Byggecentrum lægger vægt på, at medarbejderne er velkvalificerede og godt rustede til at håndtere jobmæssige udfordringer. Derfor skal der være tid og råd til efteruddannelse. I 2009 brugte Byggecentrum gennemsnitligt kr på efteruddannelse pr. medarbejder mod kr året før. Dette fald er ikke udtryk for, at ledelsen har mindre fokus på efteruddannelse for medarbejderne, men snarere, at de individuelle uddannelsesplaner er suppleret op med et internt uddannelsesprogram, der er relativt billigt at etablere, fordi det hovedsageligt trækker på interne ressourcer. 5

6 Årets medarbejderdag satte fokus på samarbejde og god kommunikation afdelinger og medarbejdere i mellem.... men der var også tid til leg... M EDARBEJDERNE Vores virksomhed har igen i år deltaget i Danmarks Bedste Arbejdspladser med en placering som nummer 51. Det er en arbejdsplads i konstant udvikling. Med alt fra drift af kursuscenter til udvikling af software rummer virksomheden mange forskellige faggrupper i øst og vest, og det giver både udfordringer og dynamik i virksomheden som helhed. Bo Twile Bertelsen Personalegoder Medarbejderne i Byggecentrum nyder godt af en række personalegoder, som gør det lidt mere attraktivt at være ansat. Ud over de faste personalegoder etablerede ledelsen sidste år i samarbejde med medarbejderne en ordning omkring fleksible personalegoder, som bliver udbygget år for år. Daglig frokost på restaurationsniveau flere varme retter, salatbord og smørrebrød Frugt og kaffe/te Fleksible personalegoder (medarbejderbredbånd, avisabonnement, mobiltelefon, fastnettelefon, massage, rygestopkursus) Sundhedsforsikring for alle Rabat på bøger Rabat på overnatninger i eget konferencecenter i Middelfart Årlig medarbejderdag med sommerfest og overnatning»byggecentrum har en hel del personalegoder for at kunne fastholde medarbejderne.»grunden«er lagt med nogle meget attraktive tilbud som: kantineordning, sundhedsforsikring og pensionsordning, men derudover kommer der løbende nye spændende tilbud. Det er vigtigt for mig som medarbejder, at virksomheden ikke bare én gang for alle lægger sig fast på nogle få personalegoder, men at udvalget af goder hele tiden forsøges forbedret, udvidet og tilpasset. Det viser en virksomhed i udvikling, som aktivt tænker på, hvordan man kan fastholde medarbejderne.«bo Twile Bertelsen, salgschef, ansat i 2006 Information og kom munikation Byggecentrum har et højt informationsniveau baseret på gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsen informerer grundigt om interne og eksterne anliggender, der har betydning for Byggecentrum som helhed og for den enkelte medarbejder. Mange medarbejdere har derudover hjemmearbejdsplads og dermed mulighed for fleksibel planlægning af familieog arbejdsliv. Møder En række forskellige typer af møder formelle og uformelle sikrer, at medarbejderne er velinformerede og får mulighed for at udveksle meninger og stille spørgsmål til ledelsen. Vores månedlige café-møder er et uformelt forum, hvor ledelsen over morgenmad og en kop kaffe giver en kort status på forandringer i virksomheden. Derefter er ordet frit. To gange om året holder Byggecentrum stør- 6

7 ... og gode grin. Fællesspisning i Cafeén i Ballerup Mette Bertelsen Der diskes op med lækkerier i restauranten i kursuscentret i Middelfart. re personalearrangementer, hvor medarbejderne samles på Sjælland og Fyn og får fremlagt regnskaber, budgetter og større nyheder fra Byggecentrums verden. M edarbe jderudviklingssa mtaler Hver medarbejder er til medarbejderudviklingssamtale en gang om året. Denne personlige samtale mellem chef og medarbejder bliver brugt til at planlægge fremtiden for medarbejderen hos Byggecentrum. I samtalen er det vigtigt, at der er tid til det hele, så både medarbejderen og lederen kan tale om de småting, som vi ikke får talt om til hverdag. Åbent kontorlandskab I en vidensvirksomhed som Byggecentrum er der stort behov for udveksling af informationer og viden. Vores åbne kontorlandskab i Ballerup gør denne vidensudveksling smidig og hurtig, og samtidig afspejler det en åben ledelsesform med en synlig, centralt placeret og tilgængelig topledelse. Derudover giver det åbne kontorlandskab os mulighed for løbende at ændre vores fysiske placering i takt med, at vi udvikler os. Men åbenheden har også sin pris. Derfor er der konstant fokus på eventuelle arbejdsmiljømæssige gener som fx træk og støj:»vores åbne kontormiljø i Byggecentrum betyder, at jeg nemt og hurtigt kan kommunikere med mine nærmeste kolleger. Det er tit vigtigt, hvis man har en kunde i telefonen, der skal hjælpes her og nu. Det er et livligt miljø med plads til både spørgsmål og svar, som styrker sammenholdet kollegerne imellem. Vi får en mere afslappet tilgang til hverdagen, hvor der er plads til alle. Kommer man udefra, betyder det, at man nemt bliver inddraget i kredsen. «Mette Bertelsen, boghandler, ansat i

8 Restauranten i vores kursuscenter i Middelfart er lys og med udsigt til skov, kig til Lillebælt og buffet i topklasse. Caféen i Middelfart er nyindrettet og et godt, afslappet sted at nyde en kop kaffe. Kunder Tilfredse kunder er fundamentet for vores forretning. Derfor bruger vi ressourcer på at måle, hvor tilfredse vores kunder er med os, og hvorvidt de mener, at vi selv lever op til vores egne værdier. For dig som kunde betyder Byggecentrums værdier, at du gerne skulle blive mødt med åbenhed, interesse og venlighed. Du skulle gerne møde medarbejdere med fokus på salg og service, der skaber værdi for dig og opfylder dine forventninger og du skulle gerne opleve en virksomhed, som udvikler sig i takt med dine behov. Alt i alt lever Byggecentrum pænt op til egne værdier i kundernes øjne. Undersøgelsen fra 2009 er udformet på en anden måde end de tidligere år og kan derfor ikke direkte sammenlignes. Til gengæld har denne nye form givet en hel del nyttige informationer og konstruktive forslag fra vores kunder og i den forstand en tættere kontakt til vores kernekunder og til deres reelle behov. Gennem kundetilfredshedsanalyser følger vi bl.a. med i om dette svarer til kundernes reelle oplevelser med Byggecentrum og om i hvor høj grad kunderne er tilfredse med os og med de produkter og ydelser vores virksomhed leverer. Analysen fra 2009 er baseret på 430 besvarelser og viser, at vores kunder er enige i udsagn som»medarbejderne er kompetente«,»der er hurtig levering«,»serviceniveauet er generelt godt«og delvist enige i»it-værktøjerne er brugervenlige«,»mit udbytte af kurser er godt«og»byggecentrum giver value for money«. Det fremgår også, at kunderne er enige eller meget enige i, at»byggecentrum er en professionel virksomhed«og»jeg anbefaler gerne/har anbefalet Byggecentrum til andre«og enige i at»byggecentrum er en innovativ virksomhed«samt at»byggecentrum skaber værdi for sine kunder«. Målrettet kundeovervågning Vores konferencecenter i Middelfart arbejder med en anden type kundeundersøgelser, som er en del af vores medlemskab af Danske Konferencecentre. Resultaterne af disse giver os et servicekvalitetsindeks og et kundeloyalitetsindeks, der hver måned sammenlignes med tidligere måneder og tidligere år, og som giver mulighed for en meget tæt kundeovervågning og dermed en hurtig og målrettet indsats. Tallene giver også mulighed for at benchmarke med 81 andre konferencehoteller i Danmark. I 2009 var servicekvalitetsindekset 84 mod 80,7 i 2008 og altså en markant forbedring. Kundeloyalitetsindekset er steget fra 82,2 i 2008 til 84,2 i

9 Fra vision til handlingsplan Byggecentrums vision er at være byggesektorens centrale informationscenter og medvirke til at øge byggeriets kvalitet, produktivitet og konkurrenceevne ved at levere videnservice, som skaber merværdi for byggebranchen. Videnservice Vi indsamler, bearbejder og formidler viden og leverer rammer og services samt værktøjer til håndtering af viden. Merværdi Vores kunder opnår bedre økonomiske resultater via vores videnservice, og kunderne har indflydelse på udviklingen af vores videnservice. Byggebranchen Vi fokuserer primært på at være leverandører af videnservice til producenter, bygherrer og tekniske rådgivere/projekterende. Handlingsplan Visionen omsættes i en handlingsplan, som opstiller konkrete mål for hver enkelt afdeling. I Handlingsplanen for er der øget fokus på marketing og salg, på investeringer i udvikling på data- og softwareområdet og på digital markedsføring. Mål og udvikling De mere langsigtede mål for Byggecentrum er at være den foretrukne og førende leverandør af videnservice til byggebranchen målt på markedsandele og kundetilfredshed. Derfor er der de kommende år fokus på salg til nye kunder inden for vækstområderne data og software, marketing og medier og kurser og konferencer samt mersalg til nuværende kunder inden for alle aktivitetsområderne. I fuld overensstemmelse med vores værdisæt skal målet nås gennem øget kendskab til vores kunder og til det marked, Byggecentrum opererer i, systematisk opfølgning på kundefrafald, systematisk innovation og produktudvikling samt ikke mindst medarbejdertilfredshed og fornuftig økonomisk styring. 9

10 Sigma 2007 Enterprise Forhandles af Byggecentrum Byggecentrum i ord Byggecentrum udvikler og forhandler en lang række it-værktøjer til professionelle inden for byggeriet. Marketing og Medier varetager markedsføringsopgaver, lige fra kommunikationsrådgivning, projektstyring og grafisk bearbejdning til markedsføring via egne medier som vores to permanente byggeudstillinger samt ind- og udgående kundekontakt i form af opfølgende salg via telemarketing, ordremodtagelse samt alle former for distributionsopgaver. Kurser og Konferencer udbyder via Byggecentrum Kursuscenter i Middelfart og Byggecentrum Mødecenter i Ballerup professionelle rammer for afvikling af kurser, konferencer og møder. Derudover udvikler og afvikler Byggecentrum et omfattende program af efteruddannelsesaktiviteter for professionelle inden for byggeriet. Data og Software producerer og sælger økonomiske og tekniske data til brug primært i planlægnings- og projekteringsfasen. Derudover udvikler, vedligeholder og forhandler vi en række software-produkter samt internetportalen Forlag, Boghandel og Service varetager indkøb og administration af Byggecentrums egne udgivelser og udgivelser fra mere end hundrede eksterne forlag. Boghandlen driver også distributions- og abonnementsordninger for forskellige firmaer, organisationer og myndigheder og er dansk repræsentant for det svenske farvesystem NCS. Blandt de væsentligste forlagsaktiviteter er Byggedata, som er et omfattende opslagsværk med byggelovgivning, regler, normer og standarder samt HFB også kendt som den grønne bibel med standardiseret, saglig og sammenlignelig produktinformation, redaktionelt byggefagligt stof samt leverandørregister. Sekretariater og projekter omfatter bl.a. drift af FEM-sekretariatet sammen med Teknologisk Institut. Byggecentrums opgaver i sekretariatet omfatter kommunikation og uddannelse af konsulenter. Tilsvarende driver Byggecentrum administration eller sekretariater for Fonden BYG-ERFA, bips, VIF, Nordisk Byggedag og Danvak. Af projekter kan nævnes Dansk Byggeskik for etageejendomme fra som resulterer i en nyetableret hjemmeside i

11 og tal I 2009 har Byggecentrum for alvor mærket fald i efterspørgslen og har som andre i branchen været nødt til at skære ind til benet. Større investeringer er begrænset til videreudvikling af relevante, digitale værktøjer til byggeriets professionelle. Økonom iske nøgletal Omsætning Indeks t.kr Omsætning pr. medarbejder Indeks t.kr Driftsresultat Indeks (19) t.kr. (1.062) Antal ansatte (årsværk) Indeks Antal medarbejdere Udviklingen i udvalgte nøgletal, 2005 = indeks 100 Driftsresultatet = Resultat før renter 11

12 Byggecentrums værdier udformet af medarbejdere og ledere Betyder for dig som kunde og samarbejdspartner, at: Arbe jdsglæde Vi lægger vægt på arbejdsglæde gennem systematisk arbejde med tillid, motivation, information og dialog i det daglige og under udvikling og forandring. Vi lægger vægt på arbejdsglæde gennem systematisk arbejde med tillid, motivation, information og dialog i det daglige og under udvikling og forandring. Kundeorientering Vi fokuserer på vores kunder og deres behov gennem tæt samarbejde og leverer kvalitet via opfyldelse af kundeforventninger. Vi fokuserer på vores kunder og deres behov gennem tæt samarbejde og leverer kvalitet via opfyldelse af kundeforventninger. Udvikling Vi lægger vægt på vilje og evne til udvikling og fornyelse hos ledere og medarbejdere og opsamler løbende nye kundebehov. Vi lægger vægt på vilje og evne til udvikling og fornyelse hos ledere og medarbejdere og opsamler løbende nye kundebehov. God økonomi Vi har konstant fokus på at agere økonomisk fornuftigt som basis for tryghed og fortsat udvikling. Vi har konstant fokus på at agere økonomisk fornuftigt som basis for tryghed og fortsat udvikling. Lautrupvang 1 B T Ballerup F Hindsgavl Allé 2 T Middelfart F BYGGECENTRUM M99-P10-18

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Mere end bare et job

Mere end bare et job Mere end bare et job Mere end bare et job Meget mere end pension Et job hos ATP udvikler dig ikke kun fagligt, men også socialt og personligt. Vi tager din udvikling alvorligt. For det er vigtigt for både

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s.

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. A c t u p o n k n o w l e d g e O k t o b e r 2 0 1 0 / N o 1 0 D a n m a r k Svarprocenten viser sundhedstilstanden 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. 4-5 Case: SAS Engagerede medarbejdere i

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober

HR-News. Sundhed på arbejdspladsen. Ordrer bremser læring. Mad med hjem er en gevist. Oktober HR-News Sundhed på arbejdspladsen - mere og andet end gulerødder og kondisko. Som en del af BAR FOKAs (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offenligt kontor og Administration) projekt om den sunde arbejdsplads,

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Kulturprofil 2011/2012

Kulturprofil 2011/2012 Kulturprofil 2011/2012 Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Sommerfest 2011 med Wild West tema Indhold Kulturprofil 2011/2012 ACV s historie 4 Hvem er ACV? 5 Mission, vision og værdier

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen?

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? 89 spørgsmål om tendenser, udfordringer og fokusområder i de danske marketingorganisationer, besvaret af 110 marketingansvarlige ANSVARLIG PARTNERE CMO

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere