Byggecentrum er udsprunget af midler fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggecentrum er udsprunget af midler fra"

Transkript

1 2009 VIDENREGNSKAB

2 Byggecentrums hovedsæde i Ballerup med udstilling, administration mv. I Middelfart ligger Bygge centrums kursuscenter og udstilling. Byggecentrum Byggecentrum formidler viden om byggeri, energi og miljø til professionelle i byggeriet vi er byggeriets informationscenter. Byggecentrum er udsprunget af midler fra Marshallhjælpen i 1956 via Boligministeriet, men til forskel fra tidligere er Byggecentrum i dag en erhvervsvirksomhed organiseret som en selvstændig erhvervsdrivende fond, der driver forretning som byggeriets informationscenter på helt almindelige markedsbetingelser. Overordnet udbyder Byggecentrum en lang række data- og softwareprodukter til professionelle, internetportalen Bygnet, byggefaglige publikationer, forlagsaktiviteter, efteruddannelse, marketing ydelser, sekretariatsdrift, informationsprojekter, permanente boligudstillinger samt møde- og konferencefaciliteter i henholdsvis Middelfart og Ballerup. Overskrifter for 2009 Byggecentrum har også i 2009 fokuseret på at levere relevant information og viden til byggeriet. Derfor er der fortsat investeret i udbygning og udbredelse af digitale programmer og værktøjer til at levere skræddersyede data til byggeriets professionelle på en brugervenlig og moderne måde. I 2009 er krisen for alvor slået igennem i byggesektoren, der har været præget af en brat opbremsning af nye byggerier med deraf følgende høj ledighed og mange konkurser. Byggecentrum har også mærket krisen om end relativt lempeligt, da efterspørgslen på en del af de produkter og ydelser Byggecentrum udbyder ikke er så påvirket af konjunkturer. Også i 2009 er der arbejdet intenst med medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. Det resulterede i, at Byggecentrum fik sin hidtil bedste placering som nummer 24 på top 50 over Danmarks Bedste Arbejdspladser. Dette resultat er bl.a. udtryk for, at der bliver arbejdet seriøst og målrettet med de relevante indsatområder. Byggecentrums videnregnskab Videnregnskabet er en beskrivelse af Byggecentrums kultur og værdier. Internt er det med til at fastholde opmærksomheden på vores værdigrundlag både for den enkelte ansatte og for ledelsen. Eksternt, over for kunder, samarbejdspartnere og jobansøgere giver videnregnskabet et godt indblik i, hvordan virksomheden drives, når det gælder de blødere værdier og dermed et godt supplement til nøgletallene. 2

3 Arbe jdsglæde Kundeorientering Udvikling God økonomi værdier Vores fælles værdigrundlag er fundamentet for udvikling af virksomheden. De fire værdier afspejler den kultur og ånd, der er i Byggecentrum og er samtidig pejlemærker, som både ledelse og medarbejdere bevidst arbejder med såvel i dagligdagen som på det overordnede strategiske plan. Anette Andersen Yvonne Gustavsen Lars Vinder Hanne Skjoldborg Arbe jdsglæde»arbejdsglæde for mig er, at jeg har en god fornemmelse i min mave, når jeg møder på mit arbejde. Her kunne jeg godt tænke mig at arbejde var min første tanke da jeg trådte inden for i Byggecentrum. En venlig men glad, frisk og afslappet tone, der smitter af på hinanden og vores kunder. Det sætter jeg meget stor pris på. Vi nyder god frokost og andre personalegoder og er et godt team, der forstår at arbejde sammen. Selv i denne - lidt mere turbulente tid viser alle, at vi står sammen og vil det samme.«anette Monrad Andersen, omstillingen og økonomi, ansat i Læs mere på side 4. Kundeorientering»Kundeorientering er et stort begreb, der handler om at sætte kunden i centrum, til gavn og glæde for både kunde og Byggecentrum. Ved at få afdækket kundens øjeblikkelige behov, planer om samt ønsker for fremtiden, kan Byggecentrums store palette af produkter samt sælgers indsigt heri, give kunden professionelle gode, hele, innovative løsninger. Det er, hvad vi arbejder for hver dag i Byggecentrum.«Yvonne Gustavsen, HFB, ansat i Læs mere på side 8. Udvikling»Byggecentrum er en virksomhed, der god til at omstille sig i et marked, der er i konstant udvikling. I mit daglige arbejde med it- og webløsninger betyder det meget, at udvikling ligefrem er prioriteret som en»værdi«her i virksomheden. Det betyder nemlig, at det forudsættes som en helt naturlig ting, at medarbejderne følger godt med i de nyeste teknologier og tager det til sig, som er relevant for Byggecentrum. For mig personligt betyder det, at det ikke bliver trivielt at gå på arbejde, fordi jeg hele tiden bliver mødt med nye udfordringer og muligheder, men også at mine kvalifikationer inden for mit arbejdsområde er upto-date.«lars Vinder, it-udvikler, ansat i Læs mere på side 9. God økonomi»her på vores pind er det mig, som sørger for at frankere vores post hver dag. Jeg er meget opmærksom på hvor meget porto vi sætter på vores breve/pakker, da der i strafporto typisk kommer mellem 40,00-50,00 kr. på. Det kan blive til mange penge, når vi har post hver dag, og målene skal kun komme 1 mm uden, for før hammeren falder.«hanne Skjoldborg, receptionist i Middelfart, ansat i Se nøgletal side 11. 3

4 Medarbejdere i fuld gang med at løse en samarbejdsøvelse på medarbejderdagen Når vejret tillader det arrangeres der grillmad i»baghaven«byggecentrum SOM ARBEJDSPLADS Byggecentrum er en spændende arbejdsplads, og den vigtigste drivkraft er medarbejderne. Derfor betragtes det som en uhyre vigtig konkurrenceparameter, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde. Jørn Vibe Andreasen Medarbejdertrivsel Byggecentrum deltager i den danske medarbejderundersøgelse under det internationale Great Place to Work Institute. Denne giver mulighed for at sammenligne Byggecentrum med andre virksomheder og giver os en række informationer til at forbedre medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen giver en sammenlignende analyse over medarbejdertilfredsheden blandt mere end 100 danske virksomheder; bl.a. store navne som Microsoft, Novo Nordisk og Grundfos. Undersøgelsen blev første gang foretaget i Byggecentrum i 2004 hvor vi blev nr. 45. Siden da har vi figureret på top 50 listen stort set hvert år med den hidtil bedste placering i 2009 som nummer 24.»Vi har fået en rigtig flot placering som nummer 24 af Danmarks 50 bedste arbejdspladser. Dette skyldes bl.a., at vi arbejder seriøst og målrettet med trivselsaspektet, og at vi tager de indsatsområder alvorligt, som undersøgelsen peger på, at der er behov for. Derfor er det selvfølgelig en stor tilfredsstillelse, at medarbejderne anerkender, at forholdene også opleves forbedrede året efter.«jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Byggecentrum Undersøgelsen udgøres af et omfattende spørgeskema, som op mod 90 % af medarbejderne i Byggecentrum har besvaret samt en beskrivende kulturprofil af virksomheden og af de nye initiativer, der gør virksomheden unik som arbejdsplads. Alt i alt mener 98 % af medarbejderne, at Byggecentrum er et rigtig godt sted at arbejde. Indsatsom råder i 2009 Resultaterne af undersøgelsen om Danmarks Bedste Arbejdsplads har bl.a. betydet, at ledelsen i 2009 valgte at føre det interne uddannelsesprogram videre og tilføje nye kursustilbud. Medarbejderne har selv stor indflydelse på kursusudbuddet. Programmet giver bedre udbytte af vores egne medarbejderes kompetencer og viden der distribueres ud til andre, der måtte have glæde af den. På listen over interne kurser er der bl.a. kurser i Opgavestyring, Outlook, Excel, Skriv til nettet 1-3, Foto og billedbehandling, Præsentationsteknik m.v. M edarbe jdertal Byggecentrum er en alsidig virksomhed og har mange forskellige faggrupper ansat. Pr var der i alt 89 medarbejdere i Byggecentrum i forhold til 92 året før 61 i Ballerup og 28 i Middelfart. Ud af dem er 44 % mænd og 56 % kvinder. 36 % har en videregående uddannelse, 54 % en erhvervsuddannelse og 10 % er ufaglærte. En kompleks kundemasse som vores stiller store krav til medarbejderne. For at møde kundernes unikke behov er det nødvendigt, at vores medarbejdere har en stor og bred erfaring. Medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet er på godt 7 år. 4

5 Både medarbejdere og gæster nyder hvert forår godt af den smukke oase af blomstrende guldregn. Øverst: Medarbejdere på internt kursus i Excel. Nederst: Alle medarbejdere instrueres i Byggecentrums nyanskaffede hjertestarter. Byggecentrum blev i 2009 nr. 24 af Danmarks 50 bedste arbejdepladser. Samtidig er det naturlige flow af yngre medarbejdere med til at give inspiration og styrke innovationen i organisationen. Gennemsnitsalderen hos vores medarbejdere er 47 år. Sygdom Det gennemsnitlige sygefravær i 2009 var omtrent 12 sygedage pr. medarbejder (3,04 %). Det er en stigning i forhold til året før, hvor hver medarbejder gennemsnitligt havde 11 sygedage. Stigningen skyldes hovedsageligt et par langtidssygemeldinger, som fylder godt i statistikken. Ledelsen er meget opmærksom på, at langtidssyge i takt med helbredelsen gradvist genoptager deres normale funktioner til gavn for begge parter. Efteruddannelse Byggecentrum lægger vægt på, at medarbejderne er velkvalificerede og godt rustede til at håndtere jobmæssige udfordringer. Derfor skal der være tid og råd til efteruddannelse. I 2009 brugte Byggecentrum gennemsnitligt kr på efteruddannelse pr. medarbejder mod kr året før. Dette fald er ikke udtryk for, at ledelsen har mindre fokus på efteruddannelse for medarbejderne, men snarere, at de individuelle uddannelsesplaner er suppleret op med et internt uddannelsesprogram, der er relativt billigt at etablere, fordi det hovedsageligt trækker på interne ressourcer. 5

6 Årets medarbejderdag satte fokus på samarbejde og god kommunikation afdelinger og medarbejdere i mellem.... men der var også tid til leg... M EDARBEJDERNE Vores virksomhed har igen i år deltaget i Danmarks Bedste Arbejdspladser med en placering som nummer 51. Det er en arbejdsplads i konstant udvikling. Med alt fra drift af kursuscenter til udvikling af software rummer virksomheden mange forskellige faggrupper i øst og vest, og det giver både udfordringer og dynamik i virksomheden som helhed. Bo Twile Bertelsen Personalegoder Medarbejderne i Byggecentrum nyder godt af en række personalegoder, som gør det lidt mere attraktivt at være ansat. Ud over de faste personalegoder etablerede ledelsen sidste år i samarbejde med medarbejderne en ordning omkring fleksible personalegoder, som bliver udbygget år for år. Daglig frokost på restaurationsniveau flere varme retter, salatbord og smørrebrød Frugt og kaffe/te Fleksible personalegoder (medarbejderbredbånd, avisabonnement, mobiltelefon, fastnettelefon, massage, rygestopkursus) Sundhedsforsikring for alle Rabat på bøger Rabat på overnatninger i eget konferencecenter i Middelfart Årlig medarbejderdag med sommerfest og overnatning»byggecentrum har en hel del personalegoder for at kunne fastholde medarbejderne.»grunden«er lagt med nogle meget attraktive tilbud som: kantineordning, sundhedsforsikring og pensionsordning, men derudover kommer der løbende nye spændende tilbud. Det er vigtigt for mig som medarbejder, at virksomheden ikke bare én gang for alle lægger sig fast på nogle få personalegoder, men at udvalget af goder hele tiden forsøges forbedret, udvidet og tilpasset. Det viser en virksomhed i udvikling, som aktivt tænker på, hvordan man kan fastholde medarbejderne.«bo Twile Bertelsen, salgschef, ansat i 2006 Information og kom munikation Byggecentrum har et højt informationsniveau baseret på gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsen informerer grundigt om interne og eksterne anliggender, der har betydning for Byggecentrum som helhed og for den enkelte medarbejder. Mange medarbejdere har derudover hjemmearbejdsplads og dermed mulighed for fleksibel planlægning af familieog arbejdsliv. Møder En række forskellige typer af møder formelle og uformelle sikrer, at medarbejderne er velinformerede og får mulighed for at udveksle meninger og stille spørgsmål til ledelsen. Vores månedlige café-møder er et uformelt forum, hvor ledelsen over morgenmad og en kop kaffe giver en kort status på forandringer i virksomheden. Derefter er ordet frit. To gange om året holder Byggecentrum stør- 6

7 ... og gode grin. Fællesspisning i Cafeén i Ballerup Mette Bertelsen Der diskes op med lækkerier i restauranten i kursuscentret i Middelfart. re personalearrangementer, hvor medarbejderne samles på Sjælland og Fyn og får fremlagt regnskaber, budgetter og større nyheder fra Byggecentrums verden. M edarbe jderudviklingssa mtaler Hver medarbejder er til medarbejderudviklingssamtale en gang om året. Denne personlige samtale mellem chef og medarbejder bliver brugt til at planlægge fremtiden for medarbejderen hos Byggecentrum. I samtalen er det vigtigt, at der er tid til det hele, så både medarbejderen og lederen kan tale om de småting, som vi ikke får talt om til hverdag. Åbent kontorlandskab I en vidensvirksomhed som Byggecentrum er der stort behov for udveksling af informationer og viden. Vores åbne kontorlandskab i Ballerup gør denne vidensudveksling smidig og hurtig, og samtidig afspejler det en åben ledelsesform med en synlig, centralt placeret og tilgængelig topledelse. Derudover giver det åbne kontorlandskab os mulighed for løbende at ændre vores fysiske placering i takt med, at vi udvikler os. Men åbenheden har også sin pris. Derfor er der konstant fokus på eventuelle arbejdsmiljømæssige gener som fx træk og støj:»vores åbne kontormiljø i Byggecentrum betyder, at jeg nemt og hurtigt kan kommunikere med mine nærmeste kolleger. Det er tit vigtigt, hvis man har en kunde i telefonen, der skal hjælpes her og nu. Det er et livligt miljø med plads til både spørgsmål og svar, som styrker sammenholdet kollegerne imellem. Vi får en mere afslappet tilgang til hverdagen, hvor der er plads til alle. Kommer man udefra, betyder det, at man nemt bliver inddraget i kredsen. «Mette Bertelsen, boghandler, ansat i

8 Restauranten i vores kursuscenter i Middelfart er lys og med udsigt til skov, kig til Lillebælt og buffet i topklasse. Caféen i Middelfart er nyindrettet og et godt, afslappet sted at nyde en kop kaffe. Kunder Tilfredse kunder er fundamentet for vores forretning. Derfor bruger vi ressourcer på at måle, hvor tilfredse vores kunder er med os, og hvorvidt de mener, at vi selv lever op til vores egne værdier. For dig som kunde betyder Byggecentrums værdier, at du gerne skulle blive mødt med åbenhed, interesse og venlighed. Du skulle gerne møde medarbejdere med fokus på salg og service, der skaber værdi for dig og opfylder dine forventninger og du skulle gerne opleve en virksomhed, som udvikler sig i takt med dine behov. Alt i alt lever Byggecentrum pænt op til egne værdier i kundernes øjne. Undersøgelsen fra 2009 er udformet på en anden måde end de tidligere år og kan derfor ikke direkte sammenlignes. Til gengæld har denne nye form givet en hel del nyttige informationer og konstruktive forslag fra vores kunder og i den forstand en tættere kontakt til vores kernekunder og til deres reelle behov. Gennem kundetilfredshedsanalyser følger vi bl.a. med i om dette svarer til kundernes reelle oplevelser med Byggecentrum og om i hvor høj grad kunderne er tilfredse med os og med de produkter og ydelser vores virksomhed leverer. Analysen fra 2009 er baseret på 430 besvarelser og viser, at vores kunder er enige i udsagn som»medarbejderne er kompetente«,»der er hurtig levering«,»serviceniveauet er generelt godt«og delvist enige i»it-værktøjerne er brugervenlige«,»mit udbytte af kurser er godt«og»byggecentrum giver value for money«. Det fremgår også, at kunderne er enige eller meget enige i, at»byggecentrum er en professionel virksomhed«og»jeg anbefaler gerne/har anbefalet Byggecentrum til andre«og enige i at»byggecentrum er en innovativ virksomhed«samt at»byggecentrum skaber værdi for sine kunder«. Målrettet kundeovervågning Vores konferencecenter i Middelfart arbejder med en anden type kundeundersøgelser, som er en del af vores medlemskab af Danske Konferencecentre. Resultaterne af disse giver os et servicekvalitetsindeks og et kundeloyalitetsindeks, der hver måned sammenlignes med tidligere måneder og tidligere år, og som giver mulighed for en meget tæt kundeovervågning og dermed en hurtig og målrettet indsats. Tallene giver også mulighed for at benchmarke med 81 andre konferencehoteller i Danmark. I 2009 var servicekvalitetsindekset 84 mod 80,7 i 2008 og altså en markant forbedring. Kundeloyalitetsindekset er steget fra 82,2 i 2008 til 84,2 i

9 Fra vision til handlingsplan Byggecentrums vision er at være byggesektorens centrale informationscenter og medvirke til at øge byggeriets kvalitet, produktivitet og konkurrenceevne ved at levere videnservice, som skaber merværdi for byggebranchen. Videnservice Vi indsamler, bearbejder og formidler viden og leverer rammer og services samt værktøjer til håndtering af viden. Merværdi Vores kunder opnår bedre økonomiske resultater via vores videnservice, og kunderne har indflydelse på udviklingen af vores videnservice. Byggebranchen Vi fokuserer primært på at være leverandører af videnservice til producenter, bygherrer og tekniske rådgivere/projekterende. Handlingsplan Visionen omsættes i en handlingsplan, som opstiller konkrete mål for hver enkelt afdeling. I Handlingsplanen for er der øget fokus på marketing og salg, på investeringer i udvikling på data- og softwareområdet og på digital markedsføring. Mål og udvikling De mere langsigtede mål for Byggecentrum er at være den foretrukne og førende leverandør af videnservice til byggebranchen målt på markedsandele og kundetilfredshed. Derfor er der de kommende år fokus på salg til nye kunder inden for vækstområderne data og software, marketing og medier og kurser og konferencer samt mersalg til nuværende kunder inden for alle aktivitetsområderne. I fuld overensstemmelse med vores værdisæt skal målet nås gennem øget kendskab til vores kunder og til det marked, Byggecentrum opererer i, systematisk opfølgning på kundefrafald, systematisk innovation og produktudvikling samt ikke mindst medarbejdertilfredshed og fornuftig økonomisk styring. 9

10 Sigma 2007 Enterprise Forhandles af Byggecentrum Byggecentrum i ord Byggecentrum udvikler og forhandler en lang række it-værktøjer til professionelle inden for byggeriet. Marketing og Medier varetager markedsføringsopgaver, lige fra kommunikationsrådgivning, projektstyring og grafisk bearbejdning til markedsføring via egne medier som vores to permanente byggeudstillinger samt ind- og udgående kundekontakt i form af opfølgende salg via telemarketing, ordremodtagelse samt alle former for distributionsopgaver. Kurser og Konferencer udbyder via Byggecentrum Kursuscenter i Middelfart og Byggecentrum Mødecenter i Ballerup professionelle rammer for afvikling af kurser, konferencer og møder. Derudover udvikler og afvikler Byggecentrum et omfattende program af efteruddannelsesaktiviteter for professionelle inden for byggeriet. Data og Software producerer og sælger økonomiske og tekniske data til brug primært i planlægnings- og projekteringsfasen. Derudover udvikler, vedligeholder og forhandler vi en række software-produkter samt internetportalen Forlag, Boghandel og Service varetager indkøb og administration af Byggecentrums egne udgivelser og udgivelser fra mere end hundrede eksterne forlag. Boghandlen driver også distributions- og abonnementsordninger for forskellige firmaer, organisationer og myndigheder og er dansk repræsentant for det svenske farvesystem NCS. Blandt de væsentligste forlagsaktiviteter er Byggedata, som er et omfattende opslagsværk med byggelovgivning, regler, normer og standarder samt HFB også kendt som den grønne bibel med standardiseret, saglig og sammenlignelig produktinformation, redaktionelt byggefagligt stof samt leverandørregister. Sekretariater og projekter omfatter bl.a. drift af FEM-sekretariatet sammen med Teknologisk Institut. Byggecentrums opgaver i sekretariatet omfatter kommunikation og uddannelse af konsulenter. Tilsvarende driver Byggecentrum administration eller sekretariater for Fonden BYG-ERFA, bips, VIF, Nordisk Byggedag og Danvak. Af projekter kan nævnes Dansk Byggeskik for etageejendomme fra som resulterer i en nyetableret hjemmeside i

11 og tal I 2009 har Byggecentrum for alvor mærket fald i efterspørgslen og har som andre i branchen været nødt til at skære ind til benet. Større investeringer er begrænset til videreudvikling af relevante, digitale værktøjer til byggeriets professionelle. Økonom iske nøgletal Omsætning Indeks t.kr Omsætning pr. medarbejder Indeks t.kr Driftsresultat Indeks (19) t.kr. (1.062) Antal ansatte (årsværk) Indeks Antal medarbejdere Udviklingen i udvalgte nøgletal, 2005 = indeks 100 Driftsresultatet = Resultat før renter 11

12 Byggecentrums værdier udformet af medarbejdere og ledere Betyder for dig som kunde og samarbejdspartner, at: Arbe jdsglæde Vi lægger vægt på arbejdsglæde gennem systematisk arbejde med tillid, motivation, information og dialog i det daglige og under udvikling og forandring. Vi lægger vægt på arbejdsglæde gennem systematisk arbejde med tillid, motivation, information og dialog i det daglige og under udvikling og forandring. Kundeorientering Vi fokuserer på vores kunder og deres behov gennem tæt samarbejde og leverer kvalitet via opfyldelse af kundeforventninger. Vi fokuserer på vores kunder og deres behov gennem tæt samarbejde og leverer kvalitet via opfyldelse af kundeforventninger. Udvikling Vi lægger vægt på vilje og evne til udvikling og fornyelse hos ledere og medarbejdere og opsamler løbende nye kundebehov. Vi lægger vægt på vilje og evne til udvikling og fornyelse hos ledere og medarbejdere og opsamler løbende nye kundebehov. God økonomi Vi har konstant fokus på at agere økonomisk fornuftigt som basis for tryghed og fortsat udvikling. Vi har konstant fokus på at agere økonomisk fornuftigt som basis for tryghed og fortsat udvikling. Lautrupvang 1 B T Ballerup F Hindsgavl Allé 2 T Middelfart F BYGGECENTRUM M99-P10-18

ByGGEcENtRumS VIDENREGNSKAB. OVERSKRIftER for 2008

ByGGEcENtRumS VIDENREGNSKAB. OVERSKRIftER for 2008 VIDENREGNSKAB Byggecentrums hovedsæde i Ballerup med udstilling, administration mv. ByGGEcENtRum I Middelfart ligger Byggecentrums kursuscenter og udstilling. Byggecentrum formidler viden om byggeri, energi

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Arbejdet med at udvikle og styrke vores profil som inspirations- og læringscenter med tilknytning til byggebranchen er i fuld gang på flere fronter.

Arbejdet med at udvikle og styrke vores profil som inspirations- og læringscenter med tilknytning til byggebranchen er i fuld gang på flere fronter. Jagten på den nye profil Arbejdet med at udvikle og styrke vores profil som inspirations- og læringscenter med tilknytning til byggebranchen er i fuld gang på flere fronter. Vi arbejder således på tværs

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ledelsens Dag 2008. Workshop III. 3.2 Giver individuelle lønsamtaler topmotiverede medarbejdere?

Ledelsens Dag 2008. Workshop III. 3.2 Giver individuelle lønsamtaler topmotiverede medarbejdere? Ledelsens Dag 2008 Workshop III 3.2 Giver individuelle lønsamtaler topmotiverede medarbejdere? 1 Peter Salling Petersen og Introduktion Mads Lyngby Olsen Cand. Oecon. Erhvervserfaring fra flere store virksomheder:

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere