Byggecentrum er udsprunget af midler fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggecentrum er udsprunget af midler fra"

Transkript

1 2009 VIDENREGNSKAB

2 Byggecentrums hovedsæde i Ballerup med udstilling, administration mv. I Middelfart ligger Bygge centrums kursuscenter og udstilling. Byggecentrum Byggecentrum formidler viden om byggeri, energi og miljø til professionelle i byggeriet vi er byggeriets informationscenter. Byggecentrum er udsprunget af midler fra Marshallhjælpen i 1956 via Boligministeriet, men til forskel fra tidligere er Byggecentrum i dag en erhvervsvirksomhed organiseret som en selvstændig erhvervsdrivende fond, der driver forretning som byggeriets informationscenter på helt almindelige markedsbetingelser. Overordnet udbyder Byggecentrum en lang række data- og softwareprodukter til professionelle, internetportalen Bygnet, byggefaglige publikationer, forlagsaktiviteter, efteruddannelse, marketing ydelser, sekretariatsdrift, informationsprojekter, permanente boligudstillinger samt møde- og konferencefaciliteter i henholdsvis Middelfart og Ballerup. Overskrifter for 2009 Byggecentrum har også i 2009 fokuseret på at levere relevant information og viden til byggeriet. Derfor er der fortsat investeret i udbygning og udbredelse af digitale programmer og værktøjer til at levere skræddersyede data til byggeriets professionelle på en brugervenlig og moderne måde. I 2009 er krisen for alvor slået igennem i byggesektoren, der har været præget af en brat opbremsning af nye byggerier med deraf følgende høj ledighed og mange konkurser. Byggecentrum har også mærket krisen om end relativt lempeligt, da efterspørgslen på en del af de produkter og ydelser Byggecentrum udbyder ikke er så påvirket af konjunkturer. Også i 2009 er der arbejdet intenst med medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. Det resulterede i, at Byggecentrum fik sin hidtil bedste placering som nummer 24 på top 50 over Danmarks Bedste Arbejdspladser. Dette resultat er bl.a. udtryk for, at der bliver arbejdet seriøst og målrettet med de relevante indsatområder. Byggecentrums videnregnskab Videnregnskabet er en beskrivelse af Byggecentrums kultur og værdier. Internt er det med til at fastholde opmærksomheden på vores værdigrundlag både for den enkelte ansatte og for ledelsen. Eksternt, over for kunder, samarbejdspartnere og jobansøgere giver videnregnskabet et godt indblik i, hvordan virksomheden drives, når det gælder de blødere værdier og dermed et godt supplement til nøgletallene. 2

3 Arbe jdsglæde Kundeorientering Udvikling God økonomi værdier Vores fælles værdigrundlag er fundamentet for udvikling af virksomheden. De fire værdier afspejler den kultur og ånd, der er i Byggecentrum og er samtidig pejlemærker, som både ledelse og medarbejdere bevidst arbejder med såvel i dagligdagen som på det overordnede strategiske plan. Anette Andersen Yvonne Gustavsen Lars Vinder Hanne Skjoldborg Arbe jdsglæde»arbejdsglæde for mig er, at jeg har en god fornemmelse i min mave, når jeg møder på mit arbejde. Her kunne jeg godt tænke mig at arbejde var min første tanke da jeg trådte inden for i Byggecentrum. En venlig men glad, frisk og afslappet tone, der smitter af på hinanden og vores kunder. Det sætter jeg meget stor pris på. Vi nyder god frokost og andre personalegoder og er et godt team, der forstår at arbejde sammen. Selv i denne - lidt mere turbulente tid viser alle, at vi står sammen og vil det samme.«anette Monrad Andersen, omstillingen og økonomi, ansat i Læs mere på side 4. Kundeorientering»Kundeorientering er et stort begreb, der handler om at sætte kunden i centrum, til gavn og glæde for både kunde og Byggecentrum. Ved at få afdækket kundens øjeblikkelige behov, planer om samt ønsker for fremtiden, kan Byggecentrums store palette af produkter samt sælgers indsigt heri, give kunden professionelle gode, hele, innovative løsninger. Det er, hvad vi arbejder for hver dag i Byggecentrum.«Yvonne Gustavsen, HFB, ansat i Læs mere på side 8. Udvikling»Byggecentrum er en virksomhed, der god til at omstille sig i et marked, der er i konstant udvikling. I mit daglige arbejde med it- og webløsninger betyder det meget, at udvikling ligefrem er prioriteret som en»værdi«her i virksomheden. Det betyder nemlig, at det forudsættes som en helt naturlig ting, at medarbejderne følger godt med i de nyeste teknologier og tager det til sig, som er relevant for Byggecentrum. For mig personligt betyder det, at det ikke bliver trivielt at gå på arbejde, fordi jeg hele tiden bliver mødt med nye udfordringer og muligheder, men også at mine kvalifikationer inden for mit arbejdsområde er upto-date.«lars Vinder, it-udvikler, ansat i Læs mere på side 9. God økonomi»her på vores pind er det mig, som sørger for at frankere vores post hver dag. Jeg er meget opmærksom på hvor meget porto vi sætter på vores breve/pakker, da der i strafporto typisk kommer mellem 40,00-50,00 kr. på. Det kan blive til mange penge, når vi har post hver dag, og målene skal kun komme 1 mm uden, for før hammeren falder.«hanne Skjoldborg, receptionist i Middelfart, ansat i Se nøgletal side 11. 3

4 Medarbejdere i fuld gang med at løse en samarbejdsøvelse på medarbejderdagen Når vejret tillader det arrangeres der grillmad i»baghaven«byggecentrum SOM ARBEJDSPLADS Byggecentrum er en spændende arbejdsplads, og den vigtigste drivkraft er medarbejderne. Derfor betragtes det som en uhyre vigtig konkurrenceparameter, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde. Jørn Vibe Andreasen Medarbejdertrivsel Byggecentrum deltager i den danske medarbejderundersøgelse under det internationale Great Place to Work Institute. Denne giver mulighed for at sammenligne Byggecentrum med andre virksomheder og giver os en række informationer til at forbedre medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen giver en sammenlignende analyse over medarbejdertilfredsheden blandt mere end 100 danske virksomheder; bl.a. store navne som Microsoft, Novo Nordisk og Grundfos. Undersøgelsen blev første gang foretaget i Byggecentrum i 2004 hvor vi blev nr. 45. Siden da har vi figureret på top 50 listen stort set hvert år med den hidtil bedste placering i 2009 som nummer 24.»Vi har fået en rigtig flot placering som nummer 24 af Danmarks 50 bedste arbejdspladser. Dette skyldes bl.a., at vi arbejder seriøst og målrettet med trivselsaspektet, og at vi tager de indsatsområder alvorligt, som undersøgelsen peger på, at der er behov for. Derfor er det selvfølgelig en stor tilfredsstillelse, at medarbejderne anerkender, at forholdene også opleves forbedrede året efter.«jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Byggecentrum Undersøgelsen udgøres af et omfattende spørgeskema, som op mod 90 % af medarbejderne i Byggecentrum har besvaret samt en beskrivende kulturprofil af virksomheden og af de nye initiativer, der gør virksomheden unik som arbejdsplads. Alt i alt mener 98 % af medarbejderne, at Byggecentrum er et rigtig godt sted at arbejde. Indsatsom råder i 2009 Resultaterne af undersøgelsen om Danmarks Bedste Arbejdsplads har bl.a. betydet, at ledelsen i 2009 valgte at føre det interne uddannelsesprogram videre og tilføje nye kursustilbud. Medarbejderne har selv stor indflydelse på kursusudbuddet. Programmet giver bedre udbytte af vores egne medarbejderes kompetencer og viden der distribueres ud til andre, der måtte have glæde af den. På listen over interne kurser er der bl.a. kurser i Opgavestyring, Outlook, Excel, Skriv til nettet 1-3, Foto og billedbehandling, Præsentationsteknik m.v. M edarbe jdertal Byggecentrum er en alsidig virksomhed og har mange forskellige faggrupper ansat. Pr var der i alt 89 medarbejdere i Byggecentrum i forhold til 92 året før 61 i Ballerup og 28 i Middelfart. Ud af dem er 44 % mænd og 56 % kvinder. 36 % har en videregående uddannelse, 54 % en erhvervsuddannelse og 10 % er ufaglærte. En kompleks kundemasse som vores stiller store krav til medarbejderne. For at møde kundernes unikke behov er det nødvendigt, at vores medarbejdere har en stor og bred erfaring. Medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet er på godt 7 år. 4

5 Både medarbejdere og gæster nyder hvert forår godt af den smukke oase af blomstrende guldregn. Øverst: Medarbejdere på internt kursus i Excel. Nederst: Alle medarbejdere instrueres i Byggecentrums nyanskaffede hjertestarter. Byggecentrum blev i 2009 nr. 24 af Danmarks 50 bedste arbejdepladser. Samtidig er det naturlige flow af yngre medarbejdere med til at give inspiration og styrke innovationen i organisationen. Gennemsnitsalderen hos vores medarbejdere er 47 år. Sygdom Det gennemsnitlige sygefravær i 2009 var omtrent 12 sygedage pr. medarbejder (3,04 %). Det er en stigning i forhold til året før, hvor hver medarbejder gennemsnitligt havde 11 sygedage. Stigningen skyldes hovedsageligt et par langtidssygemeldinger, som fylder godt i statistikken. Ledelsen er meget opmærksom på, at langtidssyge i takt med helbredelsen gradvist genoptager deres normale funktioner til gavn for begge parter. Efteruddannelse Byggecentrum lægger vægt på, at medarbejderne er velkvalificerede og godt rustede til at håndtere jobmæssige udfordringer. Derfor skal der være tid og råd til efteruddannelse. I 2009 brugte Byggecentrum gennemsnitligt kr på efteruddannelse pr. medarbejder mod kr året før. Dette fald er ikke udtryk for, at ledelsen har mindre fokus på efteruddannelse for medarbejderne, men snarere, at de individuelle uddannelsesplaner er suppleret op med et internt uddannelsesprogram, der er relativt billigt at etablere, fordi det hovedsageligt trækker på interne ressourcer. 5

6 Årets medarbejderdag satte fokus på samarbejde og god kommunikation afdelinger og medarbejdere i mellem.... men der var også tid til leg... M EDARBEJDERNE Vores virksomhed har igen i år deltaget i Danmarks Bedste Arbejdspladser med en placering som nummer 51. Det er en arbejdsplads i konstant udvikling. Med alt fra drift af kursuscenter til udvikling af software rummer virksomheden mange forskellige faggrupper i øst og vest, og det giver både udfordringer og dynamik i virksomheden som helhed. Bo Twile Bertelsen Personalegoder Medarbejderne i Byggecentrum nyder godt af en række personalegoder, som gør det lidt mere attraktivt at være ansat. Ud over de faste personalegoder etablerede ledelsen sidste år i samarbejde med medarbejderne en ordning omkring fleksible personalegoder, som bliver udbygget år for år. Daglig frokost på restaurationsniveau flere varme retter, salatbord og smørrebrød Frugt og kaffe/te Fleksible personalegoder (medarbejderbredbånd, avisabonnement, mobiltelefon, fastnettelefon, massage, rygestopkursus) Sundhedsforsikring for alle Rabat på bøger Rabat på overnatninger i eget konferencecenter i Middelfart Årlig medarbejderdag med sommerfest og overnatning»byggecentrum har en hel del personalegoder for at kunne fastholde medarbejderne.»grunden«er lagt med nogle meget attraktive tilbud som: kantineordning, sundhedsforsikring og pensionsordning, men derudover kommer der løbende nye spændende tilbud. Det er vigtigt for mig som medarbejder, at virksomheden ikke bare én gang for alle lægger sig fast på nogle få personalegoder, men at udvalget af goder hele tiden forsøges forbedret, udvidet og tilpasset. Det viser en virksomhed i udvikling, som aktivt tænker på, hvordan man kan fastholde medarbejderne.«bo Twile Bertelsen, salgschef, ansat i 2006 Information og kom munikation Byggecentrum har et højt informationsniveau baseret på gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere. Ledelsen informerer grundigt om interne og eksterne anliggender, der har betydning for Byggecentrum som helhed og for den enkelte medarbejder. Mange medarbejdere har derudover hjemmearbejdsplads og dermed mulighed for fleksibel planlægning af familieog arbejdsliv. Møder En række forskellige typer af møder formelle og uformelle sikrer, at medarbejderne er velinformerede og får mulighed for at udveksle meninger og stille spørgsmål til ledelsen. Vores månedlige café-møder er et uformelt forum, hvor ledelsen over morgenmad og en kop kaffe giver en kort status på forandringer i virksomheden. Derefter er ordet frit. To gange om året holder Byggecentrum stør- 6

7 ... og gode grin. Fællesspisning i Cafeén i Ballerup Mette Bertelsen Der diskes op med lækkerier i restauranten i kursuscentret i Middelfart. re personalearrangementer, hvor medarbejderne samles på Sjælland og Fyn og får fremlagt regnskaber, budgetter og større nyheder fra Byggecentrums verden. M edarbe jderudviklingssa mtaler Hver medarbejder er til medarbejderudviklingssamtale en gang om året. Denne personlige samtale mellem chef og medarbejder bliver brugt til at planlægge fremtiden for medarbejderen hos Byggecentrum. I samtalen er det vigtigt, at der er tid til det hele, så både medarbejderen og lederen kan tale om de småting, som vi ikke får talt om til hverdag. Åbent kontorlandskab I en vidensvirksomhed som Byggecentrum er der stort behov for udveksling af informationer og viden. Vores åbne kontorlandskab i Ballerup gør denne vidensudveksling smidig og hurtig, og samtidig afspejler det en åben ledelsesform med en synlig, centralt placeret og tilgængelig topledelse. Derudover giver det åbne kontorlandskab os mulighed for løbende at ændre vores fysiske placering i takt med, at vi udvikler os. Men åbenheden har også sin pris. Derfor er der konstant fokus på eventuelle arbejdsmiljømæssige gener som fx træk og støj:»vores åbne kontormiljø i Byggecentrum betyder, at jeg nemt og hurtigt kan kommunikere med mine nærmeste kolleger. Det er tit vigtigt, hvis man har en kunde i telefonen, der skal hjælpes her og nu. Det er et livligt miljø med plads til både spørgsmål og svar, som styrker sammenholdet kollegerne imellem. Vi får en mere afslappet tilgang til hverdagen, hvor der er plads til alle. Kommer man udefra, betyder det, at man nemt bliver inddraget i kredsen. «Mette Bertelsen, boghandler, ansat i

8 Restauranten i vores kursuscenter i Middelfart er lys og med udsigt til skov, kig til Lillebælt og buffet i topklasse. Caféen i Middelfart er nyindrettet og et godt, afslappet sted at nyde en kop kaffe. Kunder Tilfredse kunder er fundamentet for vores forretning. Derfor bruger vi ressourcer på at måle, hvor tilfredse vores kunder er med os, og hvorvidt de mener, at vi selv lever op til vores egne værdier. For dig som kunde betyder Byggecentrums værdier, at du gerne skulle blive mødt med åbenhed, interesse og venlighed. Du skulle gerne møde medarbejdere med fokus på salg og service, der skaber værdi for dig og opfylder dine forventninger og du skulle gerne opleve en virksomhed, som udvikler sig i takt med dine behov. Alt i alt lever Byggecentrum pænt op til egne værdier i kundernes øjne. Undersøgelsen fra 2009 er udformet på en anden måde end de tidligere år og kan derfor ikke direkte sammenlignes. Til gengæld har denne nye form givet en hel del nyttige informationer og konstruktive forslag fra vores kunder og i den forstand en tættere kontakt til vores kernekunder og til deres reelle behov. Gennem kundetilfredshedsanalyser følger vi bl.a. med i om dette svarer til kundernes reelle oplevelser med Byggecentrum og om i hvor høj grad kunderne er tilfredse med os og med de produkter og ydelser vores virksomhed leverer. Analysen fra 2009 er baseret på 430 besvarelser og viser, at vores kunder er enige i udsagn som»medarbejderne er kompetente«,»der er hurtig levering«,»serviceniveauet er generelt godt«og delvist enige i»it-værktøjerne er brugervenlige«,»mit udbytte af kurser er godt«og»byggecentrum giver value for money«. Det fremgår også, at kunderne er enige eller meget enige i, at»byggecentrum er en professionel virksomhed«og»jeg anbefaler gerne/har anbefalet Byggecentrum til andre«og enige i at»byggecentrum er en innovativ virksomhed«samt at»byggecentrum skaber værdi for sine kunder«. Målrettet kundeovervågning Vores konferencecenter i Middelfart arbejder med en anden type kundeundersøgelser, som er en del af vores medlemskab af Danske Konferencecentre. Resultaterne af disse giver os et servicekvalitetsindeks og et kundeloyalitetsindeks, der hver måned sammenlignes med tidligere måneder og tidligere år, og som giver mulighed for en meget tæt kundeovervågning og dermed en hurtig og målrettet indsats. Tallene giver også mulighed for at benchmarke med 81 andre konferencehoteller i Danmark. I 2009 var servicekvalitetsindekset 84 mod 80,7 i 2008 og altså en markant forbedring. Kundeloyalitetsindekset er steget fra 82,2 i 2008 til 84,2 i

9 Fra vision til handlingsplan Byggecentrums vision er at være byggesektorens centrale informationscenter og medvirke til at øge byggeriets kvalitet, produktivitet og konkurrenceevne ved at levere videnservice, som skaber merværdi for byggebranchen. Videnservice Vi indsamler, bearbejder og formidler viden og leverer rammer og services samt værktøjer til håndtering af viden. Merværdi Vores kunder opnår bedre økonomiske resultater via vores videnservice, og kunderne har indflydelse på udviklingen af vores videnservice. Byggebranchen Vi fokuserer primært på at være leverandører af videnservice til producenter, bygherrer og tekniske rådgivere/projekterende. Handlingsplan Visionen omsættes i en handlingsplan, som opstiller konkrete mål for hver enkelt afdeling. I Handlingsplanen for er der øget fokus på marketing og salg, på investeringer i udvikling på data- og softwareområdet og på digital markedsføring. Mål og udvikling De mere langsigtede mål for Byggecentrum er at være den foretrukne og førende leverandør af videnservice til byggebranchen målt på markedsandele og kundetilfredshed. Derfor er der de kommende år fokus på salg til nye kunder inden for vækstområderne data og software, marketing og medier og kurser og konferencer samt mersalg til nuværende kunder inden for alle aktivitetsområderne. I fuld overensstemmelse med vores værdisæt skal målet nås gennem øget kendskab til vores kunder og til det marked, Byggecentrum opererer i, systematisk opfølgning på kundefrafald, systematisk innovation og produktudvikling samt ikke mindst medarbejdertilfredshed og fornuftig økonomisk styring. 9

10 Sigma 2007 Enterprise Forhandles af Byggecentrum Byggecentrum i ord Byggecentrum udvikler og forhandler en lang række it-værktøjer til professionelle inden for byggeriet. Marketing og Medier varetager markedsføringsopgaver, lige fra kommunikationsrådgivning, projektstyring og grafisk bearbejdning til markedsføring via egne medier som vores to permanente byggeudstillinger samt ind- og udgående kundekontakt i form af opfølgende salg via telemarketing, ordremodtagelse samt alle former for distributionsopgaver. Kurser og Konferencer udbyder via Byggecentrum Kursuscenter i Middelfart og Byggecentrum Mødecenter i Ballerup professionelle rammer for afvikling af kurser, konferencer og møder. Derudover udvikler og afvikler Byggecentrum et omfattende program af efteruddannelsesaktiviteter for professionelle inden for byggeriet. Data og Software producerer og sælger økonomiske og tekniske data til brug primært i planlægnings- og projekteringsfasen. Derudover udvikler, vedligeholder og forhandler vi en række software-produkter samt internetportalen Forlag, Boghandel og Service varetager indkøb og administration af Byggecentrums egne udgivelser og udgivelser fra mere end hundrede eksterne forlag. Boghandlen driver også distributions- og abonnementsordninger for forskellige firmaer, organisationer og myndigheder og er dansk repræsentant for det svenske farvesystem NCS. Blandt de væsentligste forlagsaktiviteter er Byggedata, som er et omfattende opslagsværk med byggelovgivning, regler, normer og standarder samt HFB også kendt som den grønne bibel med standardiseret, saglig og sammenlignelig produktinformation, redaktionelt byggefagligt stof samt leverandørregister. Sekretariater og projekter omfatter bl.a. drift af FEM-sekretariatet sammen med Teknologisk Institut. Byggecentrums opgaver i sekretariatet omfatter kommunikation og uddannelse af konsulenter. Tilsvarende driver Byggecentrum administration eller sekretariater for Fonden BYG-ERFA, bips, VIF, Nordisk Byggedag og Danvak. Af projekter kan nævnes Dansk Byggeskik for etageejendomme fra som resulterer i en nyetableret hjemmeside i

11 og tal I 2009 har Byggecentrum for alvor mærket fald i efterspørgslen og har som andre i branchen været nødt til at skære ind til benet. Større investeringer er begrænset til videreudvikling af relevante, digitale værktøjer til byggeriets professionelle. Økonom iske nøgletal Omsætning Indeks t.kr Omsætning pr. medarbejder Indeks t.kr Driftsresultat Indeks (19) t.kr. (1.062) Antal ansatte (årsværk) Indeks Antal medarbejdere Udviklingen i udvalgte nøgletal, 2005 = indeks 100 Driftsresultatet = Resultat før renter 11

12 Byggecentrums værdier udformet af medarbejdere og ledere Betyder for dig som kunde og samarbejdspartner, at: Arbe jdsglæde Vi lægger vægt på arbejdsglæde gennem systematisk arbejde med tillid, motivation, information og dialog i det daglige og under udvikling og forandring. Vi lægger vægt på arbejdsglæde gennem systematisk arbejde med tillid, motivation, information og dialog i det daglige og under udvikling og forandring. Kundeorientering Vi fokuserer på vores kunder og deres behov gennem tæt samarbejde og leverer kvalitet via opfyldelse af kundeforventninger. Vi fokuserer på vores kunder og deres behov gennem tæt samarbejde og leverer kvalitet via opfyldelse af kundeforventninger. Udvikling Vi lægger vægt på vilje og evne til udvikling og fornyelse hos ledere og medarbejdere og opsamler løbende nye kundebehov. Vi lægger vægt på vilje og evne til udvikling og fornyelse hos ledere og medarbejdere og opsamler løbende nye kundebehov. God økonomi Vi har konstant fokus på at agere økonomisk fornuftigt som basis for tryghed og fortsat udvikling. Vi har konstant fokus på at agere økonomisk fornuftigt som basis for tryghed og fortsat udvikling. Lautrupvang 1 B T Ballerup F Hindsgavl Allé 2 T Middelfart F BYGGECENTRUM M99-P10-18

ByGGEcENtRumS VIDENREGNSKAB. OVERSKRIftER for 2008

ByGGEcENtRumS VIDENREGNSKAB. OVERSKRIftER for 2008 VIDENREGNSKAB Byggecentrums hovedsæde i Ballerup med udstilling, administration mv. ByGGEcENtRum I Middelfart ligger Byggecentrums kursuscenter og udstilling. Byggecentrum formidler viden om byggeri, energi

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper...

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 1 2 Forord... 3 Glentens Strategi 2019... 4 Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 5 Strategi 2019... 6 Udfordringerne... 6 De 3 strategiske fokusområder...

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere