DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012"

Transkript

1 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012

2 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab... 4 Serier hos DDA... 4 Dansk Demografisk Database 20 år... 5 Nøgletal: DDA udlevering Udlevering af studier... 6 Tal for KIP... 6 DDA som serviceorgan for samfunds- og sundhedsvidenskab... 7 EpiData... 7 DDI-Lifecycle i DDA... 8 Nøgletal: DDA arkivering & oparbejdning Antal arkiverede studier... 9 Oparbejdede studier... 9 DDA lokalisering Antal lokaliserede studier... 9 Vejledning til samfunds- og sundhedsvidenskab Undervisning i datamanagement Internationalt samarbejde Øget samarbejde med nordiske datatjenester Expert-seminar i Tampere (4-5. oktober 2012) IASSIST EHPS og MOSAIC ( september 2012) Personale... 13

3 Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årets begivenheder, projekter og nøgletal resumeres i årsberetningen for Emnerne er organiseret omkring DDA's rolle som hhv. dataleverandør, serviceorgan og vejleder for samfunds - og sundhedsvidenskab, samt DDA's internationale samarbejde. Kommentarer til DDA's årsberetning 2012 rettes til IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm

4 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab Serier hos DDA Af de over 2500 studier, som DDA stiller til rådighed, er omkring halvdelen en del af en serie. Det vil sige at de på den ene eller anden måde relaterer sig til og/eller kan kobles sammen med andre undersøgelser. Derved forøges datamaterialets analytiske potentiale betydeligt. Eksempelvis kan man følge en udvikling over tid, eller man kombinere forskellige datakilder til at belyse et emne. Betegnelsen serier dækker her over en række forskellige måder, hvorpå studierne kan være beslægtede, eksempelvis: Kohortestudier Panelstudier Gentagne tværsnitsstudier Kombinationsstudier Synliggørelse af serierne DDA s søgekatalog (http://samfund.dda.dk/dda/data-bruge.asp) rummer alle disse serietyper, og vi satte i 2012 fokus på at synliggøre dem i endnu højere grad. Særligt udvalgte serier har desuden fået egne temasider på som præsenterer de enkelte serier og de tilhørende studier. Det drejer sig om serier som: - Kulturvaneundersøgelsen (http://samfund.dda.dk/dda/kulturvaneundersoegelsen.asp) - Valgundersøgelsen (http://samfund.dda.dk/dda/valgundersoegelsen.asp) - Den Danske Værdiundersøgelsen (http://samfund.dda.dk/dda/vaerdiundersoegelsen.asp) Den øgede synlighed og fokus på serier hos DDA gør det nemmere for vores brugere at finde frem til serierne og at gennemskue sammenhængen mellem studierne. I sidste ende skulle det gerne føre til øget udlevering af data fra DDA, da brugerne i højere grad vil bestille samtlige studier i en serie frem for blot et enkelt studie. Siden lanceringen af seriesiderne på har vi da også modtaget en del bestillinger, hvor hele serier bestilles på baggrund af disse sider. Arbejdet med at synliggøre serier er dog først lige begyndt. Det er planen, at serier skal inkorporeres i DDA s nye publiceringsplatform, således alle serier vil blive søgbare med egne landingpages mv. På DDA's serieside (http://samfund.dda.dk/dda/serier.asp) kan man således nu få et overblik over, hvilke undersøgelser hos DDA, der er en del af hvilke serier.

5 Dansk Demografisk Database 20 år 2012 var et særligt år for Dansk Demografisk Database (DDD), der er webudgaven af KildeIndtastningsProjektet (KIP). Det var 20 år siden en gruppe forskere og slægtsforskere etablerede det samarbejde, der har til formål at strukturere transskriberingen af kilder, koordinere indsatsen og samle resultatet et centralt sted, nemlig Dansk Data Arkiv. Gennem alle årene har der været et tæt samarbejde mellem de frivillige indtastere fra slægtsforskerkredse og DDA. Dette projekt er dermed nok det ældste, stadigt aktive crowdsourcing projekt. Det foreløbige resultat er de mange komplet transskriberede folketællinger, hvor folketællingen for 1880 blev afsluttet som den foreløbig seneste i Kulturminister Uffe Elbæk var med til at fejre DDD s jubilæum Jubilæet og udgivelsen af folketællingen 1880 blev fejret i Rigsarkivets festsal med deltagelse af kulturministeren og ikke mindst de mange bidragydere. Folketællingen for 1880 og 1885 kan downloades gratis fra DDD's hjemmeside (http://ddd.dda.dk/download.asp). Der er inkluderet et søgeprogram, der gør det let at anvende data.

6 Nøgletal: DDA udlevering 2012 Udlevering af studier År Udleveringer Servicesager Antal udleveringer tæller det antal studier, der er udleveret til reanalyse til forskere og studerende i året. Servicesager tæller hjælp til at fremfinde studier. Udleveringer DDA Samfund: 260 studier Udleveringer DDA Sundhed: 17 studier Udleveringer DDA Historie: 11 studier Tal for KIP År KIPlokaliseringer

7 DDA som serviceorgan for samfunds- og sundhedsvidenskab EpiData Siden 2010 har DDA samarbejdet med klinisk lektor Jens M. Lauritsen om Epidata, og samarbejdet fortsatte i EpiData er et frit tilgængeligt program til indsamling og analyse af forskningsdata, som har mange brugere blandt såvel epidemiologiske som kliniske forskere i Danmark og internationalt, og som Jens M. Lauritsen er ansvarlig for at udvikle. Målet med samarbejdet er at gøre det muligt at konvertere data til en tilpasset DDI 3.1 version i Epidata. På den måde kan forskere arkivere data direkte fra Epidata, hvilket gør det nemmere for den enkelte forsker at sikre en høj kvalitet i datadokumentationen. EpiData-samarbejdet blev i 2012 knyttet sammen med en ekstern oparbejdning af skadestuedata fra Odense Universitetshospital som bearbejdes af UlykkesAnalyseGruppen ved Jens M. Lauritsen. Det har gjort det muligt at konvertere et datasæt fra UlykkesAnalyseGruppen til DDI 3.1. via EpiData. I 2013 skal dette datasæt fra EpiData overføres til DDA. Det skal således afprøves, hvordan det fungerer i praksis at arkivere data i DDA fra EpiDatas DDI 3.1 version.

8 DDI-Lifecycle i DDA I 2012 overgik DDA endelig til DDI-Lifecycle (DDI-L) som datadokumentationsstandard. Overgangen betød, at DDA nu anvender standarden i oparbejdning og tilgængeliggørelse med fordele for både for interne arbejdsprocesser og for ekstern søgning i og eksponering af DDA s samling af strukturerede forskningsdata. Overgangen betød naturligvis behov for konvertering af DDA s samling af strukturerede data fra datadokumentationsstandarden OSIRIS til DDI-L. I 2012 blev konverteringsarbejdet begyndt. Arbejdet fortsættes i DDI-Lifecycle (DDI-L) er en international standard for datadokumentation for data, der indsamles og anvendes til statistiske formål inden for forskning og uddannelse. For brugerne betyder skiftet, at DDA tilbyder en ny søgeservice med mulighed for at søge på forskellige detaljeringsgrader i datadokumentation. Søgeresultaterne eksponeres som interaktive (metadata)elementer, hvorfra brugeren kan vælge at bevæge sig dybere ned i et specifikt materiale eller bevæge sig på tværs af samlingen. Desuden eksponeres data i eksterne søgeportaler og -services baseret på DDI-L XML. I fremtiden forventer vi i DDA at vinde flere effektivitetsgevinster i oparbejdningsprocessen og skabe flere samarbejdsprojekter i forhold til aflevering af data i DDI-Lstandarden, og dermed spare yderligere ressourcer til oparbejdning. DDI-L dokumenterer data i hele datas livscyklus. Det vil sige fra problemstilling til dataindsamling, analyse, bevaring og genbrug. Det betyder, at der er langt større perspektiver i anvendelsen af standarden, end DDA ind til videre udnytter. I forhold til oparbejdning har DDA udviklet DdiEditor til produktion af DDI-L-datadokumentation. Anvendelsen af DdiEditor betyder højere grad af standardisering af datadokumentation og højere kvalitet. For DDI-L-baseret tilgængeliggørelse er i 2012 udviklet platforme til automatiseret publicering og indeksering af DDI-Ldatadokumentation.

9 Nøgletal: DDA arkivering & oparbejdning 2012 Målet for en lokaliseringssag er, at DDA modtager det pågældende datamateriale, så det kan arkiveres i DDA. Antal arkiverede studier År Modtaget til arkivering Arkiveringer for DDA Samfund: 53 studier Arkiveringer for DDA Sundhed: 68 studier DDA lokalisering 2012 Indsamling af datamaterialer, lokalisering, dækker arbejdet med at orientere sig om nye studi-er og kommunikere med forskerne vedr. arkivering af studier. En del nye studier får DDA viden om via forskningsrådssystemet, der ved støttetildeling betinger sig arkivering i DDA/DDA Sundhed. Antal lokaliserede studier År Lokaliseringer Oparbejdede studier At bevare datamateriale indebærer, at data og dokumentation oparbejdes til et format, hvor det umiddelbart kan udleveres til og genbruges af forskere. Lokaliseringer for DDA Samfund: 68 studier Lokaliseringer for DDA Sundhed: 75 studier Det forudsætter, at undersøgelsen er fuldt dokumenteret, og at data og dokumentation er overført til arkivformat. Det er DDA s mest ressourcekrævende enkeltaktivitet. År Oparbejdede studier Oparbejdede studier for DDA Samfund: 13 studier Oparbejdede studier for DDA Sundhed: 12 studier

10 Vejledning til samfunds- og sundhedsvidenskab Undervisning i datamanagement I samarbejde med forskere fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) udbød DDA Sundhed et kursus i ansvarlig datamanagement i forskningsprojekter. Kurset blev udbudt under SDU s sundhedsvidenskabelige ph.d.- skole og blev gennemført af 10 ph.d.-studerende i Kursets formål var at give kursisterne redskaber til datamanagement i forskningsprojekter samt give dem indsigt i metoder til datadokumentation og kontrol. De præsenterede redskaber og metoder kunne deltagerne anvende i deres egne forskningsprojekter. For DDA var kurset en mulighed for at få kontakt til unge sundhedsvidenskabelige forskere og vejlede dem i god datadokumentation og datamanagement i forskningsprocessen. Deltagerne var meget positive i deres evaluering af kurset, og et tilsvarende kursus er udbudt og vil blive afholdt i oktober 2013.

11 Internationalt samarbejde Øget samarbejde med nordiske datatjenester DDA Sundhed arrangerede i december 2012 et møde for at drøfte erfaringer med at indsamle og formidle data om befolkningens sundhed i de nordiske lande. Dataarkiverne i Finland, Norge, Sverige og Danmark indsamler og formidler data fra socialvidenskaberne og herunder også data om befolkningens sundhed. I Sverige og Danmark er der særlige enheder, der indsamler og formidler forskningsdata fra sundhedsvidenskaberne, og der er interesse for at etablere tilsvarende enheder i Finland og Norge. Mødet havde fokus på de nordiske landes erfaringer med indsamling og formidling af data om befolkningens sundhed og fra sundhedsvidenskaberne. De tre centrale punkter på dagsorden var: - God praksis indenfor arkivering, bevaring og formidling af forskningsdata fra sundhedsvidenskab - De juridiske rammer for formidling af personhenførbare data i de fire lande - Erfaringsudveksling mellem de fire lande De fire nordiske lande ønsker at fortætte samarbejdet og præsenterede det nye nordiske samarbejde ved en konference i Køln i maj Expert-seminar i Tampere (4-5. oktober 2012) Programmet for ekspertseminaret var fyldt med præsentationer og foredrag om alle aspekter af dataindsamlingsprocessen. Formålet var at dele og lære af dårlige såvel som succesfulde oplevelser: Hvordan balancerer man mellem modstridende interesser hos dataindskydere, databrugere og forsøgsdeltagere for at gøre indsamlingsprocessen så smidig og tilfredsstillende som mulig for alle parter? DDA deltog i konferencen med et oplæg af IT-arkivar Heidi Wittendorff Jensen under titlen 'Acquisition experiences in Denmark - the easy way and the hard way'. IASSIST Den årlige internationale konference om indhentning, bevaring og formidling af samfundsvidenskabelige, empiriske data blev afholdt i Washington, USA, juni Årets tema var: Data Science for a Connected World: Unlocking and Harnessing the Power of Information. Seniorforsker Anne Sofie Fink og IT-udvikler Jannik Vestergaard Jensen deltog i konferencen.

12 EHPS og MOSAIC ( september 2012) Det andet møde i EPHS-netværket (European History Primary Sources) (http://primary-sources.eui.eu/) blev afholdt i Budapest i forbindelse med MOSAIC -konferencen d september Nanna Floor Clausen deltog med oplægget 'The elderly in 1787 and 1801 Denmark: an analysis of the elderly and their households'.

13 Personale 1. november 2012 blev Henrik Sejersen ansat som IT-Arkivar

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Årsberetning for DDA Sundhed 2010 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter.

Læs mere

Samfundsvidenskabelige Primærdata

Samfundsvidenskabelige Primærdata Samfundsvidenskabelige Primærdata af Projektgruppe bestående af: Sten Barfort 1, Anders Sparre Conrad 5, Søren Bertil Fabricius Dorch 2, Katja Guldbæk 5, Asger Væring Larsen 2, Jens Ludvigsen 3, Sigfrid

Læs mere

Udgiver Dansk Data Arkiv Redaktør Anne Sofie Fink Produktion Erik Steenstrup Dyhr Tryk Riber Reklame AS Fåborg Oplag 1200

Udgiver Dansk Data Arkiv Redaktør Anne Sofie Fink Produktion Erik Steenstrup Dyhr Tryk Riber Reklame AS Fåborg Oplag 1200 DANSK DATA ARKIV / DANISH DATA ARCHIVES Adresse/Address Islandsgade 10, DK-5000 Odense Tlf: +45 6611 3010 Telefax +45 6611 3060 e-mail mailbox@dda.sa.dk Internet http://www.sa.dk/dda/ Udgiver Dansk Data

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT 2014 VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Forvaltning af forskningsdata i Danmark

Forvaltning af forskningsdata i Danmark Forvaltning af forskningsdata i Danmark En undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksisser, politik og visioner for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

SIF s projekthåndbog. Syddansk Universitet. Projekthåndbogen omfatter:

SIF s projekthåndbog. Syddansk Universitet. Projekthåndbogen omfatter: SIF s projekthåndbog Syddansk Universitet Projekthåndbogen omfatter: Vejledning for projektledere Projektbeskrivelser Administrativ forankring af nyt projekt Samarbejdsaftaler Anmeldelse til Datatilsynet

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

Forsk og fortæl. rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Forsk og fortæl Publikationen udleveres gratis så længe lager

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere