Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole"

Transkript

1 Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 IT-strategi hvorfor det?... 3 Sådan gør vi på Aalborgs skoler... 3 Lærernes brug af IT i undervisningen Nibe Skoles IT-situation lige nu:... 5 Skoleintra på Nibe Skole... 5 Videndeling og kommunikation i fremtiden Elevintra Skoleintra Skoleporten Konklusion på fremtidig brug af skoleintra Skoleintra i fremtiden... 8 Plan for elevernes IT-læring Maskinkendskab Tekstbehandling Regneark Elektronisk post Informationssøgning Billedbehandling Præsentation og multimedier Udvikling af lærernes IT-kompetencer Kilder

3 IT-strategi hvorfor det? Skolen har gennem de sidste mange år fået tilført store ressourcer til anskaffelse af bærbare computere, etablering af trådløst netværk og indkøb af en række programpakker. I årene fik hovedparten af lærerne det pædagogiske IT-kørekort, men siden er der ikke brugt store ressourcer på uddannelse af lærer i IT. For at holde fast i den ITudvikling, der er sat i gang, er det nødvendigt at vi får en ny IT-plan for Nibe Skole, som også indeholder en handleplan for elevernes IT-læring. I den gamle Nibe Kommune havde vi en IT-plan, som meget konkret beskrev en udskiftningstakt af computere, samtidig var der afsat et beløb for Nibe Skoles vedkommende på ca kr. pr år. Det betød at vi kunne langtidsplanlægge investeringer, da den økonomiske ramme var kendt. I den nye Aalborg kommune har man en hensigts erklæring som lægger følgende strategi. Sådan gør vi på Aalborgs skoler Der skal ske en planlagt og kontinuerlig udskiftning af computere på skolen, så der til stadighed er en tilstrækkelig mængde tidssvarende udstyr til alle de pædagogiske opgaver. Skolen er opkoblet i netværk med adgang til internettet samt lokale og landsdækkende pædagogiske konferencer. Skolen tager initiativ til at integrere Junior PC-kørekort i den normale undervisning. Skolens pædagogiske personale har nem adgang til at bruge it ved forberedelsen af undervisningen. Alle lærere i Aalborg har det pædagogiske it-kørekort. Nye lærere tilbydes uddannelsen. Pædagoger i DUS har mulighed for at erhverve sig SFO-it-kørekort. På alle skoler er der pædagogiske it-vejledere, der har til opgave at inspirere og støtte det pædagogiske personale og skolens ledelse med integrationen af it i undervisningen. 1 Men det er svært at følge hensigten, når det samlede IT-budget år 1 efter statstilskuddet er stoppet er på kr. Gennem hele forløbet har IT-vejledere og skoleleder været enige om de investeringer der lavet. Samtid har den overordnede IT-investering været drøftet og vedtaget i pædagogisk råd. Institutionens ledelse skal være involveret og tage ansvar. Og ligeså vigtigt er det, at skolens øvrige personale deltager aktivt i processen. Det er ikke tilstrækkeligt med de få ildsjæle og læreren med skruetrækkeren. Der må udvikles IT-strategi- og handlingsplaner, hvor man bliver enige om, hvad man egentlig vil med IT. 2 1 Fælles skolebeskrivelse side 14 2 Citat fra Danmarks strategi for uddannelse, læring og IT, s.5 3

4 Lærernes brug af IT i undervisningen. For at bruge IT i undervisningen er det første mål for lærerne, at de opnår den metodiske kompetence, derefter kan man begynde at overveje, hvordan man kan bruge IT i sin undervisning. Når man så begynder at bruge IT som et redskab i undervisningen, vil man inden for en overskuelig tidshorisont også vurdere de muligheder, som IT tilføre undervisningen og hvor det med fordel kan anvendes. 1. En metodisk kompetence. Den indebærer, at alle lærere behersker IT-værktøjet på nogle basale niveauer. Alle skal have en grundlæggende forståelse af IT samt færdigheder i brugen af pc -ens værktøjer til tekstbehandling, præsentation, informationssøgning og kommunikation, herunder Internet. Afhængig af lærerens fagområde kan også andre end de nævnte IT-færdigheder være nødvendige, f.eks. regneark, økonomisystemer, sprogprogrammer. 2. En didaktisk kompetence. Den indebærer, at lærerne planlægger og udvikler undervisning, hvor relevant IT medtænkes, anvendes og integreres systematisk. Didaktisk kompetence forudsætter naturligvis, at den metodiske kompetence er i orden, men også at den pågældende involverer sig i udviklingsaktiviteter og opnår indsigt i de didaktiske muligheder. 3. En kritisk kompetence. Den indebærer, at lærerne forholder sig konstruktivt, kvalificeret og kritisk til de læringsmæssige konsekvenser af IT. Kritisk er således ikke synonym med, at vedkommende skal være maskinstormer, tværtimod. Den kritiske kompetence opbygges f.eks. ved at eksperimentere og oplagre erfaringer, dvs. ved aktiv involvering. 3 Spørgeskemaundersøgelsen viste meget tydeligt, at mange lærere 75 % - ofte bruger IT i deres forberedelse af undervisningen. Det betyder også at ca. 60 % af lærere bruger IT flere gange om ugen i deres undervisning. Det betyder vi er kommet rigtig langt med brugen af IT på Nibe Skole, men for at få de sidste med og for fortsat at udvikle de IT- kompetencer lærerne har, er det nødvendigt med kurser af kortere eller længere varighed. For at opdatere det pædagogiske ITkørekort vil det være en fordel at have nogle interne kurser, da de lettere kan skræddersys til det behov vi har på Nibe Skole. 3 4

5 Nibe Skoles IT-situation lige nu: Skolen har siden 1998 fået tilført betydelige resurser, de to IT-vejledere har i samarbejde med skolelederen prioriteret at få et højt teknisk niveau. Sådan skolen skulle råde over teknisk kraftige og holdbare maskiner. Det er i høj grad lykkes at holde dette niveau indtil nu. Skolens udstyrssituation: 1. IT-lokale med 22 pc-er 2. Projektrum med 10 tynde klienter 3. Mediatek med 17 pc-er 4. Bærbare pc-er fordelt med 30 i mediatek, 20 i kopirummet, 16 i 3. klassesområde. Specialklasserne har henholdsvis 2 pc-er i sa, 4 pc-er i sb, og 4 bærbare i sc. 5. Specialundervisningen har 4 pc-er og pædagogisk udviklingscenter har 6 pc-er. 6. Lærerværelse og lærerforberedelsen har 5 stationære 7. Elektroniske tavler med tilhørende computer i musik, et indskolings hus, et almindeligt klasse lokale og fyskik. 8. Hele skolen er dækket ind af trådløst netværk. 4 Skoleintra på Nibe Skole På Nibe Skole har vi endnu ikke udarbejdet en plan for hvor hurtig skoleintra skal Implementeres på skolen. Lærerintra blev fra begyndelsen brugt til reservering af apparater og lokaler. Derefter blev ugebrevet valgt fra, og al information blev langt på lærerintra. Vi er nu kommet til det punkt hvor alle lærere er fortrolige med brugen af intranettet. Hvor ofte bruger du læreintra Indskol i ng M el l emgr uppen Over bygni ngen I al t 5 0 Hver dag 2-3 gange pr uge 1 gang om ugen 1 gang om måneden Sj æl dner e A l dr i g 4 5

6 Hvad bruger jeg intranettet til Indskoling I alt Jeg reservere lokaler Jeg læser informations tavlen Jeg lægger indlæg på lærerintra Jeg lægger dagsordner, referater mm på intranettet Jeg henter oplysninger om kolegers skema mm Cirka en fjerdel bruger intranettet aktivt og ikke kun til at hente information fra. Det betyder at en af intentionerne med at flytte videndeling om opgaver, undervisningsforløb og inspiration er flyttet fra støvede hylder i lærerforberedelseslokalet til intranettet, hvor der langt lettere at få et overblik over tingene. Det har også betydet at flere lærere kan se fordelene ved at bruge nettet som kommunikation og videndeling med eleverne. Det er navnlig lærerne fra 5. klasse og opefter der bruger elevintra aktivt, men indtil videre uden et fast kursus udover de småkurser der er afholdt af den pædagogiske IT-vejleder. Fra 1. oktober er hovedansvaret for hele skoleintra overgået til den nyansatte afdelingsleder. Da vi valgte skoleintra som videndelingsprogram var aftalen at vi skulle følge denne køreplan. På daværende tidspunkt var vi to IT-vejledere. Der var ikke en overordnet beslutning om at bruge et netbaseret system til brug ved information eller videndeling. På Nibe Skole har vi ikke brugt skolekom som intern kommunikation, men et papir baseret ugebrev, hvor information, kalender to uger frem var trygt, til- og fralysning af opgaver blev givet til den enkelte lærer i papirform. - Lærerne skulle blive fortrolige med lærerintradelen og se fordelene i brug af et netbaseret informationssystem. - Forældreintra skulle starte i indskolingen, da det er der det største informationsniveu fra skolen er. - I mellemgruppen og overbygningen skulle elevdelen inplimenteres. Af forskellige grunde var status 1. oktober 2007, at læreintra blev brugt, og enkelte klasser i mellemgruppen og overbygningen var begyndt at bruge elevintra. 6

7 Videndeling og kommunikation i fremtiden. Forældreintra. Da der ligger en overordnet kommunal beslutning om at forældreintra skal være i brug, har vi lavet følgende kørerplan for ibrugtagning af forældreintra. - Februar 2008 begynder brugen af forældreintra i indskolingen. I begyndelsen kun med envejskommunikation fra skolen til forældre. - August 2008 begynder brugen af forældreintra i mellemgruppen og overbygningen. Det er endnu ikke besluttet om det i begyndelsen kun er envejskommunikation. Inden der blev åbnet for forældreintra i indskolingen blev der afholdt en række korte kurser for lærerne, sådan de kunne få en rutine i at bruge forældreintra. For at gøre arbejdet overskueligt holder afdelingslederen en tæt kontakt med lærerne. Elevintra. Elevintra er et godt redskab for de ældre elever, som kan bruge programmet som elektronisk skoletaske, men det kræver at lærerne aktivt bruger det hele tiden, ved at lægge opgaver, noter, links, modtager og retter opgaver etc. Når elever og lærer opdager mulighederne bliver det et praktisk og godt redskab til brug i undervisningen. På nuværende tidspunkt bruger ca. 1/3 af lærerne i overbygningen programmet, fordelt på halvdelen af klasserne. De er meget tilfredse med elevintra. Det ser ud til at ringene i vandet spreder sig ganske langsomt. For at få en samlet indsats i brugen af elevintra, ville det være en god ide at have det som indsatsområde, f.eks. på 3. og 7. årgang, da vi her danner nye klasser. Det ville være en god ide at afsætte et antal timer i de enkelte klasseeller årgangsteams, for på den måde at lave en målrettet indsats. Skoleintra. Skoleintra er en god måde at kommunikere på elektronisk, da vi arbejder inden for et sikkert system. - Fordele: Kommunikation, samarbejde, dialog mellem lærere, elever, forældre og skolens administrative system. Kommunikationen kan gå flere veje. 7

8 - Ulemper: Ved konflikter er et personligt møde nødvendigt, da det skrevne ord ikke er kompromissøgende, da det ikke er til at løbe fra en skabt skrevet sætning, den vil blive stående. Systemet skal bruges helhjertet, det er nødvendigt med klare aftaler, som f.eks. man skal logge sig på mindst en gang om dagen, på skoledage, for at få alle oplysninger. Skoleporten. Ved indkøb af skoleintra viste skoleporten sig som en aktiv del til afløsning af den gamle hjemmeside. Der var nogle design fravalg, da der er et antal skabeloner at vælge imellem, men valget mellem en spændende forside, set i forhold til fordelene ved at de faste skoleoplysninger opdateres direkte talte i høj grad til fordel for skoleporten. Det er nu heller ikke længere nødvendigt at opdateringen af hjemmesiden skal forbi en enkelt webmaster, men alle kan ved hjælp af et flueben vælge hvor oplysningerne skal vises. Konklusion på fremtidig brug af skoleintra. Nibe Skole har generet gode erfaringer med brugen af skoleintra, hele personalegruppen har taget læreintra til sig, da man kan se fordelene ved at bruge det som viden- og oplysningesdeleing. Det er vigtigt at system går fra oplysningesdeling til videndeling. Derfor er det vigtigt at vi som skole får en lavet en mere fremadrettet plan for, hvordan vi indarbejder brugen af skoleintra. Da alle lærere endnu ikke trods pædagogiskitkørekort er klar til at dele ud af deres viden. Da vi har metodefrihed, hvor vi som lærere sammen med eleverne skal vurdere hvordan undervisningen bedst tilrettelægges. Når der er tale om indføring af nye redskaber skal man være klar over at skolen i høj grad at sammenligne med en supertanker, venderadius og kursændring skal besluttes i god tid, for at sikre at alle er med og der ikke bliver grundstødninger. Skoleintra i fremtiden. Viden er magt, manglede viden og kommunikation i skoleverden er ødelæggende, derfor er det vigtigt at man har nogle retningslinier for hvordan kommunikationen foregår. For at få tiden til at nå sammen er det nødvendigt at ledelsen giver nogle klare udmeldinger om hvordan man forventer systemet brugt. De er ansvarlige for den samarbejdskultur der skal opbygges når videndelingssystemet skal udvikles. For Nibe Skoles vedkommende skal de gode erfaringer fra Skoleintra bruges i arbejdet med elev- og forældreintra. Den effekt man får af Skoleintra med styrket intern kommunikation, øget fleksibilitet i det daglige arbejde for både ledelse, lærer og elever, højre grad af inddragelse af eleverne, tidsbesparelser i udarbejdelsen af elevplaner. 8

9 På sigt skal skoleintra gerne give lettelser i det daglige arbejde, så det ikke kun er endnu en pind vi skal tage os af. Derfor er det vigtigt at de ildsjæle det går i gang med at bruge systemet får den støtte der er nødvendig, da mængden af gode oplevelser flytter flere bjerge i den sammenhæng. Det er dog vigtigt at de som ikke kan overskue endnu et medie at forholde sig til får den hjælp der er nødvendig. Man kunne udnævne en superbruger i hvert team, som kan hjælpe de øvrige i gang. Plan for elevernes IT-læring. Grundtanken for IT-læringsplanen på Nibe Skole er, at den enkelte elevs IT-kendskab og kompetencer ikke skal være afhængig af, hvilken klasse elven går i, og hvilke lærere eleven møder i sin skoletid. Intention er at angive en ramme for, hvad eleverne skal lære om og med IT fra indskolingen til overbygningen på Nibe Skole. Indholdet i de forskellige IT-områder er afstemt efter krave i Fælles Mål 5 for de forskellige fag. Rammen skal inspirere og støtte lærerne og læreteamene i deres tilrettelæggelse af undervisningen. Der skal således være plads til at, at de forskellige teams og lærere inddrage IT i undervisningen, når det er naturligt både i undervisningens indhold og elevernes fælles og individuelle behov. Lærerplanen indeholder 7 områder. For hvert område opstilles mål for de tre afdelinger. Indskolingen klasse klasse klasse Der angives eksempler på aktiviteter, færdigheder og undervisningsindhold. Færdighederne i de enkelte perioder bygger naturligvis videre på de allerede erhvervede færdigheder. Lærerne og lærerteamene i den enkelte klasse er i fællesskab ansvarlig for at arbejde frem mod, at målene nås for de forskellige IT-områder. Maskinkendskab Tekstbehandling Regneark Elektronisk post Informationssøgning Billedbehandling Præsentation og multimedier. 5 9

10 Maskinkendskab. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Eleverne opnår et grundlæggende kendskab til almindelig brug af computeren. Elevernes kendskab til og forståelse for anvendelse af computeren udbygges. Eleverne opnår fortrolighed med de forskellige IT- genere og udvikler en hensigtsmæssig brug af IT. Tekstbehandling. Tænde og slukke computeren korrekt, og logge på netværk. Kende begreber som skærm, tastatur, mus, printer. Vælge programmer Udskrive. Hente og gemme en fil. Kendskab til muligheder i de tilgængelige programmer (eks. Word, exel, powerpoint) Forståelse af printerkø. Kendskab til genveje på tastaturet. Klikke og dobbeltklikke. Markere og flytte. Brug og forståelse af kommunikationsmulighederne ( , chat osv.) Kendskab til begreberne proceslinje, titellinie, menulinie, værktøjslinie. Selvstændig brug af computeren i forbindelse med faglige opgaver, afleveringer, præsentationer og fremlæggelser. Kommunikation i forbindelse med undervisningen. Kvalificeret informationssøgning Åbne og gennemføre programmer der er installeret på computeren. Skrive enkelte tekster. Tegne Procesorienterede skriveforløb Sende breve til konferencer Opstille regneark Selvstændige opgaver. Tværfaglige opgaver Kommunikation Opgaver der kombinerer flere funktioner og programmer. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen Indskolingen At tilegne sig forudsætninger for at skrive en enkelt tekst på computer. At opnå kendskab til og færdigheder i at anvende de fleste funktioner og muligheder i et tekstbehandlingsprogram Kunne åbne et tekstbehandlingsprogram Begynde en tekst. Gemme en tekst og åbne den igen. Bruge store og små bogstaver Skrive overskrift. Udskrive en tekst. Anvende en hensigtsmæssig skriveteknik. Redigering af en tekst Layout Formatering Indsætte billeder og illustrationer. Kendskab til tekstombrydning. Skrive korte tekster Give teksten en overskrift Skrive breve. Små tekster til billeder fra aktiviteter. Procesorienterende skrivforløb. Skriveforløb Rapporter i N/T Skrive tekster til Skoleporten Skrive undertekster til billeder Skrive breve både til print og elektronisk afsendelse. At blive fuldt fortrolig med at anvende tekstbehandling som et almindeligt redskab i undervisningen. Udvidet kendskab til redigering Fortrolighed med forskellige genrers forskellige krav til layout. Tilrettelægge og udføre mindre publikationer. Skrive avisartikler. Skive længere tekster med indhold, sidetal, fodnoter osv. Lave plakater Lave foldere, avis 10

11 Regneark. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Kende til regneark evt. i en simpel udgave Grundlægende kendskab til regneark. Blive rigtig gode og rutineret bruger. Kunne indsætte i celler og regne med disse. Regnearkets opbygning: Celler, rækker og kolonner Kunne navngive celler Indstille kolonnebredde. Kende forskel på tekst tal og formel. Laver formler med sum, differens, gange og divider. Blive fortrolig med at bruge formler til beregning. Optælling med pindediagram. Lave pæne opstillinger med tekster og tal Flytte ved at bruge klip og sæt ind Kopiere Kopiere serier Fyld til højre fyld nedad. Sotere Diagrammer pinde cirkel. Fortsat arbejde med grundlæggende værktøjer. Justering af graf Fortsat arbejde med diagrammer Indlægge funktioner Absolut cellereference Regnearket bør i en række tilfælde inddrages i det eksperimenterende arbejde. Fortsat arbejde med statistik Tilfældigheds generator (slump) Grundlæggende regneopgaver + og Lege købmand Regnskab for - Hyttetur - Klassekasse - Klassefest Tal fra en undersøgelse indskrives i et regneark tallene afbilledes i f.eks. et pindediagram Alm. Arbejde med variable. Rette linies ligning. Andengradspolynomiet. Vurdere forskellige diagramtypers anvendelse i forskellig situationer. Kvadratfunktion i forbindelse med beregninger i den retvinklede trekant. Befolkningstilvækst. Rentesregning i forbindelse med låntagning og opsparing. Handler med udbetaling, rentesatser og afbetaling. Budgetter. Hvordan går det hvis.? Mon det er sådan fordi.? Arbejde med sandsynligheder, spil, lotto Elektronisk post. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen Indskolingen Eleverne motiveres til at anvende . Eleverne tildeles i forbindelse med den første indføring i emnet en adresse som klasse og evt. individuelle adresser. Eleverne skal have en indføring i brugen af elektronisk post som kommunikationsmiddel. Eleverne skal kende til etiske regler for brug af e- mail Kunne sende en . Kunne modtage, læse, og udskrive en . Kunne sende en til flere brugere på en gang. Kunne overføre en til et tekstbehandlings program. Kunne slette en Der kan skrives og modtages meddelelser og breve til / fra Andre elever i klassen. Elever i andre klasser på skolen Elever i andre af kommunens skoler Et eller flere samarbejdsprojekter med andre klasser. 11

12 Eleverne skal forstå baggrunden for og kende til postserveren som mellemled mellem afsender og modtager. Eleverne skal kende til etiske regler for brug af e- mail Kunne vedhæfte en fil i en . Kunne åbne og gemme en vedhæftet fil. Kunne oprette en adressebog. Kunne besvare en ved hjælp af svar, svar med citat, videre send. Kunne læse indlæg og skrive indlæg i en konference. Skrive læserbreve til en konference og indgå i en debat om dem. Sende rapporter hjem fra lejrskole. Samarbejde med andre klasser. Informationssøgning. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen Eleverne motiveres til at bruge Internettet. Eleverne skal have tilstrækkelige forudsætninger for at kunne arbejde med søgninger på internettet. Eleverne skal påbegynde en hensigtsmæssig og kritisk søgning af informationer på Internettet. Det vil bl.a. sige, at eleverne skal opdage behovet for at begrænse resultatet af en søgning også tidsforbruget. Eleverne skal have en første indføring at emu og andre anbefalede tjenester. Arbejde med brugen af emu og andre anbefalede tjenester fortsættes Eleverne skal udvikle en kritisk holdning til informationer hentet på nettet og begynde at anvende kildeangivelser. Eleverne skal tilegne sig redskaber til at vurdere et websted. Eleverne skal udvikle en kritisk holdning til tidsforbruget på en internetsøgning i forhold til brugen af det alm. bibliotek. Hvad er word wide web Hvordan er det opbygget Hvad er hyberlinks Hvordan er en web-adresse (en URL) opbygget. Hvad er en browser. Hvad en internetudbyder er. Hvad er et websted. At søge på nettet. At begrænse resultaterne af en søgning ved at: - Opøve evnen til at selektere og afgrænse. - Finde over og underbegreber At udskrive artikler fra browseren. Forskel på en database en emneindekseret tjeneste og en ægte søgemaskine (robot). Hvad usenet/elektroniske konferencer/ nyheds grupper er. Hvad er et elektronisk aftryk At afkode en Internetadresse. At sætte bogmærker / føje foretrukne adresser i browseren. At gemme artikler og billeder fra nettet til videre bearbejdning. At kopiere tekster fra nettet til udklipsholderen, hvorfra det indsættes i en tekst. At begrænse resultatet af en søgning ved hjælp af forskellige teknikker. At vurdere et websted efter: - emne, omfang, objektivitet, aktualietet, kommercialisme, tilpasning til målgruppe, form, layout og navigering. 12

13 Billedbehandling. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen At arbejde med sammenhængen mellem billede og tekst Anvende billeder i forbindelse med tekstproduktion Kender til et digitalt kamera Fra kamera til PC Placering af billeder Scanne billeder. Digitale kamerafunktioner Paint shop pro (enkelte af programmets funktioner) Produktion af små billedbøger. Enkelte tekster og tekstsamlinger illustreres med billeder som eleverne selv tager og bearbejder. At beherske forskellige muligheder inden for digital fotografering og billedbehandling for at udforme layout der fremmer kommunikationen Udbygge viden om digitale kameras funktioner. - stilbillede - fokus - specialeffekter Scanning / opløsning. - gemme billede i passende filformat og konvertere filformat (gif, bmp, jpg) Anvende billedbehandlingsprogrammer (paint shop pro) - ændre lysstyrke og kontrast. - beskære. - farvebalance - transformere - effekter. Forskellige opgaver og projekter, hvor tekst og billeder indgår i et sammenspil. Plancher, Power Point osv. Præsentation og multimedier. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen At anvende enkle power point præsentationer eller andre præsentationsprogrammer. Anvende og tilrettelægge power point på basis niveau. Introduceres til præsentationsprogrammer. Små og korte præsentationer. Stadig små nemme præsentationer, hvor tekst, lyd og billeder indgår. Vise diasshow og styre de enkelte dias ved hjælp af mus. Diaslayout Farveskemaer Dias i forbindelse med emnearbejde. Tekst og billedbøger. Diasshow i forbindelse med emnearbejder og projekter. Sikker anvendelse af power point som præsentationsværktøj. Præsentationer hvor der indgår flere elementer: billeder, lyd, videoklip. Diasdisposition Masterdias Diaslayout og design Animation brugerdefineret Diasovergang brugerdefineret. Diasshow i forbindelse med fremlæggelse af fagligt stof, projektarbejde ol. 13

14 Udvikling af lærernes IT-kompetencer Lærernes personlige IT-kvalifikationer er en betingelse for den udvikling som ønskes på det IT-pædagogiske område. Gennemførelsen af handleplanen for elevernes IT-læring er i høj grad afhængig af prioriteringen af lærernes kvalifikationer. Alle lærere må opnå kompetencer på et niveau der sætter dem i stand til at varetage undervisningen på flere af handleplanens opmåder. Det er vigtigt at der etableres gunstige samarbejdsmuligheder omkring IT-kvalifikationer, ligesom det er nødvendigt at de fysiske rammer prioriteres højt. Herefter bliver IT en integreret del at den enkelte lærers pædagogiske praksis i hverdagen. I hvert skoleår etableres der internt på skolen små kurser i specifikke IT-kompetencer efter ønsker fra lærerne. (gerne kurser der er differentieret så alle får et udbytte) IT-vejlederen og andre ressourcepersoner fungere som vejledere og uddannes løbende, så de er på forkant med udviklingen. Denne opkvalificering skal foregå over tid justeres løbende. Men det er vigtigt, at der i skolens tilrettelæggelse tages højde for at alle udvikler deres kompetencer på IT-området. Kilder. Hjemmesider: pc koerekort.dk/ Bøger: IT-vejlederens håndbog, red. Andresen, Bent, 2002, Kroghs Forlag It-udviklingsplan, Århus Kommunale Skolevæsen,

15

IT-Handleplan. for Sankt Petri Skole

IT-Handleplan. for Sankt Petri Skole IT-Handleplan for Sankt Petri Skole Klassetrin... 3 0. - 3. klasse... 3 4. - 6. klasse... 3 7. - 9. klasse... 3 IT-Værktøjer... 4 Tekstbehandling... 4 0. - 3. klasse.... 4 4. - 6. klasse... 4 7. - 9. klasse...

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Udarbejdet på grundlag af Pædagogisk IKT-handlingsplan for Løgumkloster Kommune De nedenstående mål er

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering Anbefalinger På baggrund af skolens selvevaluering Det er vigtigt, at skolen løbende stiller sig selv en række spørgsmål, der stiller skarpt på it-paratheden. ikke mindst fordi mulighederne for itunderstøttelse

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 Kerteminde kommunes skoler ligger forrest lærere og elever er innovative brugere af informationsteknologien. De seneste års intensive investeringer i

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning.

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning. IT Edb skal integreres i alle skolens fag, som beskrevet i faghæftet EDB og de enkelte fags læseplaner. Undervisningsministeriet har beskrevet retningslinierne for, hvordan de generelle IT-færdigheder

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

4. august 2011 Temasession B

4. august 2011 Temasession B 4. august 2011 Temasession B Hvilke it kompetencer har børn med sig når de begynder i 0. klasse og hvordan udnytter vi dem. Fællesmål og it. Multiemedieforløb med funktionel skrivning og læsning. Digitale

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it-strategi 2009-12

Nyborg Gymnasiums it-strategi 2009-12 2009-12 Indhold 1. Indledning 2 2. Pædagogik 2 2.1. It-kompetencer (Nyborg Gymnasiums it-kompetencekatalog) 2 2.1.1. Generel it-kompetence 2 2.1.2. Specifikke it-kompetencer 2 2.2. Pædagogisk anvendelse

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk Om workshops i IT-HJØRNET: Computer: I IT-HJØRNETS workshops, får du selv lov at prøve. Pris: Sted: Du kan bruge IT-HJØRNETS computere eller du kan medbringe din egen bærbare computer hvis du har sådan

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

Windows XP - generelt...1. - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere