Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri"

Transkript

1 Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP Torsten Lindum Poulsen, Byggeriets Uddannelser, referent Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Referat fra møde i Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Fredag den 15. december 2006, kl Byggeriets Uddannelser Punkt 50 AER bevilling kr. til opsøgende arbejde. Orientering v/ Emil Nissen Punkt 51 Godkendelse af referat fra det ordinære Faglig udvalgsmøde den 21. september 2006 Bilag 51.1 Punkt 52 Fastsættelse af dagsorden Punkt 53 Orientering fra sekretariatet Punkt 54 Traineeaftale og Træfagenes Byggeuddannelser Bilag 54.1 Punkt 55 Registrering af uddannelsesaftaler og virksomhedsgodkendelser Punkt 56 Status på Lærebogsudvalg og -fond Punkt 57 Orientering fra møde 1. december med indlæg om Fremtidssikring af erhvervsuddannelserne fra Roland Østergaard Punkt 58 Status på Arbejdsmiljøuddannelsen Punkt 59 Byggemontageteknikerrapport - Bilag 59.1 Punkt 60 Status tømrerfagets brancheudvalg - Bilag 60.1 Punkt 61 Status Gulvlæggernes brancheudvalg - Bilag 61.1, , 61.4, 61.5 og 61.6 Punkt 62 Status på Alu-tømrernes brancheudvalg Bilag 62.1 og 62.2 Punkt 63 Status på Tækkemændenes brancheudvalg (udvikling af lærebog) - Bilag 63.1 Punkt 64 Status på budget Bilag 64.1 Punkt 65 Statistik på elevtal og uddannelsesaftaler - Bilag 65.1 Punkt 66 Administrative afgørelser - Bilag 66.1 Punkt 67 Virksomhedsgodkendelser - Bilag 67.1 Punkt 68 Mødekalender Bilag 68.1 Punkt 50 AER bevilling ( kr. til opsøgende arbejde) Emil Nissen, der er gennemført en besøgsrunde på skolerne og de lokale uddannelsesudvalg. Der er 25 skoler og lige så mange måder at organisere arbejdet. Der vil blive afholdt regionale

2 erfaringsmøder med fokus på lokal organisering. Der vil blive etableret kontakter mellem de lokale skoler og Alu-virksomhederne i området Beslutning: Orienteringen taget til efterretning Punkt 51 Godkendelse af referat fra det ordinære Faglig udvalgsmøde den 21. september 2006 Bilag 51.1 Indstilling: Godkendelse af referat Torsten Poulsen, i punkt 40 fjernes linien Praktikeleverne har ikke det store behov for grundforløbet, og da ændres til hvis i den efterfølgende sætning. Beslutning: Referatet godkendt med disse ændringer Punkt 52 Fastsættelse af dagsorden Indstilling: Godkendelse af den fremsendte dagsorden Torsten Poulsen, der mangler en indstilling i indkaldelsen fra Alu-faget om bemandingen af de regionale godkendelsesudvalg Beslutning: Den fremsendte dagsorden følges med denne tilføjelse. Punkt 53 Orientering fra sekretariatet Torsten Poulsen, Svendeprøvestatistik efterår 06. Rolig og uproblematisk svendeprøve. Gode svendeprøvematerialer og udsendelser fra sekretariatet. Et hæderligt resultat ca. ¼ over middel, næsten ¾ antaget og 5% ikke bestået jævnt fordelt på teori og praktik. Der er fulgt op på det dårlige resultat fra teori i Hillerød og er opmærksomhed på dette ved næste svendeprøve. Efteruddannelser. Arbejdsgruppen har fået fat i en fælles forståelse af beskrivelsesarbejdet og struktur. Der er igangværende uddannelsesmål og undervisningsmateriale under udvikling med aflevering til årsskiftet for kr. og igangværende uddannelsesmål, analyse og undervisningsmateriale til aflevering i 2007 for kr., og ansøgt om til udvikling i Dermed er alt gennemskrevet og forsynet med undervisningsmateriale. Derefter er opgaven af få efteruddannelsesarbejdet til at fungere på skoler og i virksomheder. EUC Syd, der er lige afholdt bestyrelsesmøde på skolen omkring de lokale uddannelsesudvalg, hvor det forventes at den hidtidige og ønskede struktur opretholdes. Fagkomiteregnskaber 2005 er alle behandlede. Der mangler en enkelt oplysning fra fagkomiteen i København. Ellers er alt i orden og de tre reviderede regnskaber har bilag på alle udgifter. De første 8 regnskaber for 06 er i hus, fristen er den 15. december. Der følges op på normtallene og bemærkningerne for 2006-regnskaberne i VM-deltagerlande. Der er de fornødne deltagerlande til at gennemføre mesterskabet for tømrerfaget. Det bliver en opgave for vores dommer Søren Vikkelsø at sikre, at dommerne i Japan lægger en fælles linie, så der ikke er problemer ved VM i VM-forberedelse. Der har været afholdt møde med skole, elev og virksomhed, hvor det vedtagne budget er fremlagt og ansvarsfordelingen er aftalt. Efterfølgende er der aftalt træningsprogram. Januar-marts værktøjskassens indhold/svendeprøver/gamle DM-opgaver, april-juni arbejde med gamle VM-opgaver, august til september eleven til svendeprøve, teambuilding og sportspsykolog, september-oktober intensiv træning i de kommende opgaveforlæg. Eleven skal deltage i det hollandske mesterskab i april. Sponsorarbejdet er et BU-projekt mellem murerne og tømrerne. Der er ansøgt om kr hos Træsektionen i Dansk Byggeri Udvikling af uddannelse i renovering/gamle håndarbejdstekniker i Odense

3 Hjemmesiden er indskrevet til den fælles BU-hjemmeside, nyt layout efter jul, to adgangsveje for at komme ind på siderne og DVD-klippene om uddannelserne lægges ind. Oplærere i virksomheder. Her er BU gået ind i at udvikle afsnit i Trænerguiden for oplærere. Skemaer i uddannelseshåndbøgerne, gentaget kritik fra Ålborg. Som det er nævnt tidligere, vil der først blive set på skemaerne, når næste oplag skal trykkes i afslutningen af Per Nielsen, evalueringen af DM i Herning viser tilfredshed med arrangementet og omtalen, dog skal der gøres mere ved pressedækningen fremover. Der er interne problemer på Odense tekniske Skole omkring håndteringen af uddannelseshåndbøgerne Villy Jønsson, der er nedsat et udvalg under BUs bestyrelse til at se på pris og sted for DM. Beslutning: Orienteringen taget til efterretning Punkt 54 Traineeaftale og Træfagenes Byggeuddannelser Bilag 54.1 Torsten Poulsen, sekretariatet skal udarbejde et registreringssystem. Der tilføjes et afkrydsningsfelt på det ansøgningsskema, som virksomhederne bruger til praktikgodkendelse. Her kan virksomheden give tilsagn om, at de vil udbyde ordningen, herefter vil dette fremgå på Praktikplads.dk. Uni-C vil kontakt de igangværende praktikgodkendelser om deres tilsagn. Sekretariatet udarbejder et afsnit om forpraktik til uddannelsens hjemmeside med det aftalte ansøgningsskema. Peter Hougård Nielsen, forpraktikaftalen er godkendt i TIB s hovedbestyrelse. Beslutning: Den beskrevne procedure er taget til efterretning Punkt 55 Registrering af uddannelsesaftaler og virksomhedsgodkendelser Indstilling: Godkendelse af at sekretariatet bemyndiges til at registrerer virksomhedsgodkendelse og kontrollere uddannelsesaftaler på EASY-P, så hurtigt som muligt i det nye år. Torsten Poulsen, fra 1. januar ophører sekretariatet med at registrere de indgåede uddannelsesaftaler i FUT-systemet. Den primære funktion er at sikre, at eleverne senere kommer til den berammede svendeprøve. Oplysningerne kontrolleres nu i Easy-P. Statistiktal trækkes allerede fra Easy-P. Fra 1. april forventes det, at det er muligt at registrere virksomhedsgodkendelserne direkte i Easy-P. Herefter udfases FUT- systemet og opkoblingen til Kejsergade. Sekretariatet er centralt placeret i udviklingen af Easy-P, så der er gode muligheder for at få ønsker til systemet gennemført. Beslutning: Indstillingen godkendt. Punkt 56 Status på Lærebogsudvalg og -fond Villy Jønsson, er indtrådt i bestyrelsen. Der er brug for en mere effektiv organisering. De gennemskrevne vedtægter er tiltrådt af bestyrelsen og bliver nu juridisk gældende. Der er sat en øvre grænse for, hvad fonden dækker ved lærebogsudvalgsmedlemmernes rejser til VM i Japan Beslutning: Orienteringen til efterretning

4 Punkt 57 Orientering fra møde 1. december med indlæg om Fremtidssikring af erhvervsuddannelserne fra Roland Østergaard, Uddannelsesstyrelsen Torsten Poulsen, intet nyt. Den politiske proces er i gang med udvælgelse af anbefalingerne fra udvalget for fremtidssikring af erhvervsuddannelserne. Lovforslag til ny lov om erhvervsuddannelser i februar 07, nye bekendtgørelser for alle erhvervsuddannelserne fra august 07. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe for at se på forslag til en trindeling bestående af Per Nielsen, Jan Ejlerskov Petersen og Frank Sørensen TIB og Hans Hegelund, Steen Kochendorff, og Henning Pedersen, Dansk Byggeri, samt Mogens Victor Andersen, Frank Borggaard og Torsten Poulsen. Første møde i januar 07. Uddannelserne i bygge og anlæg er indkaldt til et afklaringsmøde for at se om, der kan lægges et fælles snit for ros og medaljer ved overgangen til den nye karakterskala. Jan Ejlerskov Petersen, sekretariatet bør sikre foretræde for folketingets uddannelsespolitiske udvalg i foråret. Beslutning: Orienteringen til efterretning Punkt 58 Status på Arbejdsmiljøuddannelsen Torsten Poulsen, skolerne er ved at komme på aftalen med Entreprenørskolen. Enkelte skoler går egne veje, hvilket følgegruppen skal tage i betragtning, når der skal tages stilling til de aftalte todags opfølgningskurser. Murernes faglige udvalg har valgt at følge Træfagenes ordning. Bogpakken opdateres med sikkerhedsbøgerne så hurtigt som, det er praktisk muligt for Erhvervsskolernes Forlag. Der bør nedsættes en udviklingsgruppe i Byggeriets Uddannelser i løbet af efteråret 07 til at se på det anvendte undervisningsmateriale i samarbejde med BAR og Entreprenørskolen. Beslutning: Orienteringen til efterretning Punkt 59 Byggemontageteknikerrapport - Bilag 59.1 Torsten Poulsen, FOU-projektet på kr. er afsluttet og afleveret til ministeriet. Tallene fra 05 og 06 viser en tydelig nedgang i elever, så skolerne har mistet interessen. Evalueringsrapporten viser tydeligt, at eleverne bruger uddannelsen som en mellemstation til tømreruddannelsen. Meget få elever anvender uddannelsen efterfølgende. Beslutning: Til efterretning Punkt 60 Status tømrerfagets brancheudvalg - Bilag 60.1 Indstilling: Referat og orientering til efterretning Beslutning: Taget til efterretning

5 Punkt 61 Status Gulvlæggernes brancheudvalg - Bilag 61.1, , 61.4, 61.5 og 61.6 Indstilling: Referater og orientering til efterretning Indstilling at brancheudvalg og skolerne i Viborg og København indgår et samarbejde om at skaffe flere gulvlæggerelever. Bilag 61.6 Torsten Poulsen, mesterlærediskussionen er endt med en fælles forståelse mellem skole og udvalg af, hvad der forventes af en elev, når eleven starter på 1. hovedforløb. I bilag 61,2 fremgår kravene. Det bemærkes, at det er en aftale omkring gulvlæggerelever og ikke for alle elever på uddannelsen. Så det er ikke en generel bestemmelse for andre specialer og skoler. Per Nielsen, skuemesterkonferencen har resulteret i et samarbejde mellem Dansk Byggeri og TIB om en indsats for at udvikle uddannelsesplaner i hovedparten af gulvlæggervirksomhederne. Der indkaldes til et indledende møde i foråret. Kent Nielsen og Frank Østergård Nielsen udgår af udvalgsarbejdet. Beslutning: Referater og orienteringen taget til efterretning Det faglige udvalg igangsætter en fælles AER-ansøgning med skolerne i Viborg og København, som beskrevet i bilag Punkt 62 Status på Alu-tømrernes brancheudvalg - Bilag 62.1 og 62.2 Indstilling: Referater og orientering til efterretning Indstilling at alle hovedforløb på Alu-tømreruddannelsen gennemføres på EUC Nordvestsjælland. Indstilling at de regionale godkendelsesudvalg udvides fra 3 til 6 med en fra hver organisation. Beslutning: Referater til efterretning. Brancheudvalget skal lave en grundigere beskrivelse og begrundelse for at lægge flere hovedforløb til skolen i Holbæk Det godkendes at udvide antallet af regionale godkendelsesudvalg til 6. Punkt 63 Status på Tækkemændenes brancheudvalg (udvikling af lærebog) - Bilag 63.1 Indstilling: Referater og orientering til efterretning Torsten Poulsen, der er ansøgt flere fonde for at skaffe midler til at udarbejde en materialelærebog til tækkefaget. Til skriveprocessen er der tilstrækkelige midler ca kr. fra Tækkemandslauget og BYG/TIB-fonden. Lærebogsfonden har også givet deres tilsagn. Der skal bruges ca kr. til selve produktionsfasen. Beslutning: Referater og orienteringen til efterretning Skriveprocessen for Materialelærebogen igangsættes. Punkt 64 Status på budget Bilag 64.1 Torsten Poulsen, gennemgang af budget 06 viser en mulighed for at anvende midler til at indkøbe de klassesæt, som er lovet skolerne ved indgåelse at aftale omkring Arbejdsmiljøuddannelsen. Denne udgift er ikke budgetlagt i 07-budgettet. Beslutning: Budgettet taget til efterretning De lovede klassesæt til Arbejdsmiljøuddannelsen indkøbes i 06

6 Punkt 65 Statistik på elevtal og uddannelsesaftaler - Bilag 65.1 Beslutning: Taget til efterretning Punkt 66 Administrative afgørelser - Bilag 66.1 Beslutning: Taget til efteretning Punkt 67 Virksomhedsgodkendelser - Bilag 67.1 Beslutning: Taget til efterretning Punkt 68 Mødekalender Bilag 68.1 Indstilling: Til godkendelse Torsten Poulsen, datoerne i bilaget for tømrerfagets skuemesterkonferencer skal ændres fra maj til april. Beslutning: Mødekalenderen 07 godkendt, revideret mødeliste vedlægges referatet.

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser

Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser 1 Indhold 3 Resume 3 Indledning 4 Hvad er en partnerskabsaftale? 4 Den klassiske partnerskabsaftale 5 Andre typer partnerskaber og samarbejdsaftaler

Læs mere