Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 124. årgang. 2003-09-10 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Human Capital Group Danmark A/S, Svanemøllevej 11, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, headhunting, rekruttering af ledere og specialister, vurdering af kandidater til ledige stillinger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Konxion ApS, Boulevarden 44, 2, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder telemarketing; forretningsmæssig rådgivning, information og bistand vedrørende virksomhedsudvikling og telemarketing; sekratariatsvirksomhed i forbindelse med mødebooking og telefonpasning; markedsanalyse; kundetilfredshedsanalyse; salgsfremmende foranstaltninger for andre; forretningsmæssig rådgivning, information og bistand til iværksættere; forretningsmæssige analyser for andre; detailhandel, herunder via telefon; bistand ved markedsføringsvirksomhed; bistand ved for-retningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsundersøgelser; datasøgning for andre i computer-databaser; forretningsmæssig konsulentbistand for andre; bogføring; strategisk rådgivning i forbindelse med forretningsdrift; indhentning af forretningsdata. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder salgstræning; teamtræning; rådgivning og konsulentbistand i forbindelse hermed. (511) Klasse 42: Webdesign for andre samt konsulentbistand i forbindelse hermed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SILKY BEAUTY (730) Indehaver: Dansk Farmaceutisk Industri A/S, Industriparken 4, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Høstens (730) Indehaver: Fakta A/S, Hjulmagervej 12, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Haustrups Hærderi A/S, Industribuen 16-18, 5592 Ejby, Danmark (511) Klasse 40: Nitrering, hærdning, nitrokarburering, varmebehandling, gasnitrering, saltbadsnitrering, indsatshærdning, karbunitrering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: i-portal (730) Indehaver: I-seven ApS, Hvidsværmervej 161, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: i-support (730) Indehaver: I-seven ApS, Hvidsværmervej 161, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 2413

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PFH (730) Indehaver: Haldor Topsøe A/S, Nymøllevej 55, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige formål. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed tillige med industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXOLIT (730) Indehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 02: Farvestoffer, farver, maling, grundingsmidler, krideringsmidler, beskyttelsesmidler mod rust, fernis, erstatningsmidler for fernis, lak, lelak og -maling, bejdse, naturlig harpiks, spartelmasse og spartelpulver, olier til konservering og beskyttelse af træ, rusthindrende olier, siccativer, primer (grundingsfarver), flydende præparater til fjernelse af tapet, fortyndere til maling, farver og lak. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LeasePlan Danmark A/S, H.J Holst Vej 3-5, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Leksikassen (730) Indehaver: Leksikassen ApS, Strandalleen 70, 5800 Nyborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kielberg A/S, Hunderupvej 71, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 41: Foredragsvirksomhed, forfatter- og skribentvirksomhed. (511) Klasse 42: Computersoftware til brug for indlæring, undervisningsvirksomhed og fritidsunderholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: X2 (730) Indehaver: Lars Bo ApS, Ringdams Kobbel 58, 7100 Vejle, Danmark; Lars Magnussen, Kristiansbakken 10, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Groupe Canal+, 85/89 Quai André Citroën, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Adgang og adgangskontrol til databehandlingsudstyr. Videnskabelige apparater og instrumenter (dog ikke til medicinske formål), nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og livredning, apparater og instrumenter til ledning, distribution, transformation, akkumulation, regulering eller styring af elektrisk strøm, elektroniske dekodere; elektroniske databehandlingsapparater, apparater til elektronisk måling og kontrol, elektroniske lydforstærkere, sendere til elektroniske signaler til montage af kinematografiske film, apparater og instrumenter til undervisning; apparater og instrumenter til optagelse, transmission, gengivelse, lagring, kryptering, dekryptering, transformation og behandling af lyd eller billede; audiovisuelle apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til telekommunikation og telematik, fjernsynsapparater, fjernbetjeningsanordninger, båndoptagere, videobåndoptagere, radioapparater, filmprojektorer, bilradioer, antenner, parabolantenner, højttalere, forstærkere, hi-fi-anlæg, computere, computertastaturer, perifere enheder til computere, modems, optaget software, dekodere, kodesættere, anordninger til, anordning til godkendelse af telekommunikationsnettet; udstyr til kodning og dekodning af signaler og genudsendelser; digitale terminaler, forstærkere, satellitter; mikrofoner, belyste film, videogrammer og fonogrammer, magnetbånd, videobånd, compact discs (lyd/billede), optiske disketter, magnetiske disketter, digitale videodisketter, videokassetter, magnetiske disketter, telefoner; magnetiske databærere, magnetiske kort, chipkort, elektroniske kort, elektroniske tegnebøger, integrerede kredsløb og mikrokredsløb, læsere til kort, elektroniske komponenter, lydplader; monitorer til modtagelse af data på globale edb-net, servere, møntautomater og -apparater; kasseapparater; regnemaskiner; databehandlingsapparater, satellitter til videnskabelige formål og telekommunikation; ildslukningsapparater; anordninger til samtidig programmering og udvælgelse af tv-stationer; anordninger til udvælgelse af radio- og tv-programmer; apparater og instrumenter til programmering og udvælgelse af tv-programmer; apparater og instrumenter til interaktivt fjernsyn; fjernsynsskærme. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tv-annoncering med salgstilbud; presse- og nyhedsbureauer; radiofonisk, telegrafisk eller telefonisk kommunikation, kommunikation via fjernsyn; kommunikation via telematiktjenester; udsendelse af meddelelser, udsendelse af telegrammer, udsendelse af billeder via computer, fjernsynsudsendelser, udsendelse af programmer, bl.a. via radio, fjernsyn, videogrammer, fonogrammer, computernet, kabel, hertznettet eller satellit; udlejning af apparater til udsending af meddelelser; leasing af adgangstid til telekommunikationsnet, kommunikation via computer terminaler, kommunikation via globale åbne og lukkede edb-net; tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelse; undervisning; underholdningsvirksomhed; fjernsyns- og radiounderholdning; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af bøger og blade; udlån af bøger; dyretræning; produktion af shows, film, tv-film, fjernsynsudsendelser, reportager, debatter, videogrammer og fonogrammer; impressarievirksomhed; udlejning af videooptagelser og fonogrammer, film, fonografiske optagelser, videobånd, filmprojektorer til biografer, dekodere, kodere, teaterdekorationer og tilbehør dertil; organisering af konkurrencer og spil til undervisning eller underholdning; produktion af programmer, udsendelser, debatter og reportager; organisering og afholdelse af kollokvier, konferencer, kongresser; planlægning af udstillinger med kulturelle og uddannelsesmæssige formål; organisering af uddannelsesseminarer og praktisk oplæring (demonstration); reservation af billetter til forestillinger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2414

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Groupe Canal+, 85/89 Quai André Citroën, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Adgang og adgangskontrol til databehandlingsudstyr. Videnskabelige apparater og instrumenter (dog ikke til medicinske formål), nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og livredning, apparater og instrumenter til ledning, distribution, transformation, akkumulation, regulering eller styring af elektrisk strøm, elektroniske dekodere; elektroniske databehandlingsapparater, apparater til elektronisk måling og kontrol, elektroniske lydforstærkere, sendere til elektroniske signaler til montage af kinematografiske film, apparater og instrumenter til undervisning; apparater og instrumenter til optagelse, transmission, gengivelse, lagring, kryptering, dekryptering, transformation og behandling af lyd eller billede; audiovisuelle apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til telekommunikation og telematik, fjernsynsapparater, fjernbetjeningsanordninger, båndoptagere, videobåndoptagere, radioapparater, filmprojektorer, bilradioer, antenner, parabolantenner, højttalere, forstærkere, hi-fi-anlæg, computere, computertastaturer, perifere enheder til computere, modems, optaget software, dekodere, kodesættere, anordninger til, anordning til godkendelse af telekommunikationsnettet; udstyr til kodning og dekodning af signaler og genudsendelser; digitale terminaler, forstærkere, satellitter; mikrofoner, belyste film, videogrammer og fonogrammer, magnetbånd, videobånd, compact discs (lyd/billede), optiske disketter, magnetiske disketter, digitale videodisketter, videokassetter, magnetiske disketter, telefoner; magnetiske databærere, magnetiske kort, chipkort, elektroniske kort, elektroniske tegnebøger, integrerede kredsløb og mikrokredsløb, læsere til kort, elektroniske komponenter, lydplader; monitorer til modtagelse af data på globale edb-net, servere, møntautomater og -apparater; kasseapparater; regnemaskiner; databehandlingsapparater, satellitter til videnskabelige formål og telekommunikation; ildslukningsapparater; anordninger til samtidig programmering og udvælgelse af tv-stationer; anordninger til udvælgelse af radio- og tv-programmer; apparater og instrumenter til programmering og udvælgelse af tv-programmer; apparater og instrumenter til interaktivt fjernsyn; fjernsynsskærme. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tv-annoncering med salgstilbud; presse- og nyhedsbureauer; radiofonisk, telegrafisk eller telefonisk kommunikation, kommunikation via fjernsyn; kommunikation via telematiktjenester; udsendelse af meddelelser, udsendelse af telegrammer, udsendelse af billeder via computer, fjernsynsudsendelser, udsendelse af programmer, bl.a. via radio, fjernsyn, videogrammer, fonogrammer, computernet, kabel, hertznettet eller satellit; udlejning af apparater til udsending af meddelelser; leasing af adgangstid til telekommunikationsnet, kommunikation via computer terminaler, kommunikation via globale åbne og lukkede edb-net; tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelse; undervisning; underholdningsvirksomhed; fjernsyns- og radiounderholdning; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af bøger og blade; udlån af bøger; dyretræning; produktion af shows, film, tv-film, fjernsynsudsendelser, reportager, debatter, videogrammer og fonogrammer; impressarievirksomhed; udlejning af videooptagelser og fonogrammer, film, fonografiske optagelser, videobånd, filmprojektorer til biografer, dekodere, kodere, teaterdekorationer og tilbehør dertil; organisering af konkurrencer og spil til undervisning eller underholdning; produktion af programmer, udsendelser, debatter og reportager; organisering og afholdelse af kollokvier, konferencer, kongresser; planlægning af udstillinger med kulturelle og uddannelsesmæssige formål; organisering af uddannelsesseminarer og praktisk oplæring (demonstration); reservation af billetter til forestillinger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBITEX (730) Indehaver: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Trådløs datakommunikationsudstyr, nemlig radiobasisstationer, kontakter, fordelere, netværkskontrolsystemer, prøvningsudstyr, radiomodems, gateways og software relaterende dertil til trådløs transmission og modtagelse af data såvel som trådløs adgang til Internettet. (511) Klasse 38: Post-, radio- og telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Loritin (730) Indehaver: United Nordic Pharma A/S, Hammervej 7, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 05: Pharmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ibutar (730) Indehaver: United Nordic Pharma A/S, Hammervej 7, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 05: Pharmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QUIK NAILS (730) Indehaver: Finanz St. Honoré B.V., Herengracht 546, NL-1017 CG Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til neglepleje herunder gele aktivator, gele belægning, lim; præparater til rengøring af neglebørster; neglelak, akryl neglepulver og kunstige negle. (511) Klasse 08: Manicure sæt indeholdende neglepolere blokke; manicure redskaber nemlig neglebåndsskubbere og negleformere, manicurepinde og neglebåndspinde; negleplejespidser. (511) Klasse 44: Rådgivning om skønhedspleje herunder vejledning i neglepleje US 76/ USA Manicure sæt indeholdende gele aktivator, gele belægning, præparater til rengøring af neglebørster, negleplejende tips og lim, neglepolere blokke; manicure redskaber, nemlig neglebåndsskubbere og negleformere, manicurepinde og neglebåndspinde, neglelak, akryl neglepulver og kunstige negle. 2415

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flügger farver (730) Indehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 01: Cyklohexanon, træsprit, klæbemidler, lim og klister til industrielle formål, ætsemidler til industrielle formål, kunstig harpiks, fluateringsmidler, hærdemidler og imprægneringsmidler. (511) Klasse 02: Farvestoffer, farver, maling, grundingsmidler, krideringsmidler, beskyttelsesmidler mod rust, fernis, erstatningsmidler for fernis, lak, lelak og -maling, bejdse, naturlig harpiks, spartelmasse og spartelpulver, olier til konservering og beskyttelse af træ, rusthindrende olier, siccativer, primer (grundingsfarver), flydende præparater til fjernelse af tapet, fortyndere til maling, farver og lak. (511) Klasse 03: Bonemasse, pudse- og poleremidler, slibemidler, vaskemidler, præparater til rengøring, sæbe, præparater og creme til hudens pleje og beskyttelse. (511) Klasse 08: Håndværktøj (hånddrevne) til malere, herunder maleruller og skraberedskaber. (511) Klasse 16: Pensler, afdækningspap og -papir til brug for malere, klæbestoffer til papir. (511) Klasse 21: Børster, børstevarer, kamme, svampe, pudsemateriale, ståluld og polerskind. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Niels Houbak, Rafns Allé 4, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions og undervisningsmateriale, tryksager. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, herunder; rådgivning vedr. forretningsledelse og organisation, rådgivning vedr. forandringsprocesser og udvikling, rådgivning vedrørende interne akademier og kompetenceudvikling, rådgivning vedrørende personaleledelse, information og rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, markedsanalyser, omkostningsanalyser, personalerekruttering (primært via uddannelser/kurser - praktik). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder akademier (undervisning), projektledelse og undervisning vedrørende interne akademier og kompetenceudvikling, arrangement og ledelse af konferencer, arrangement og ledelse af seminarer, arrangement og ledelse af workshops (uddannelse), erhvervsvejledning (uddannelses- og jobvejledning), information om undervisning, klubvirksomhed (undervisning), organisering af udstillinger med uddannelsesmæssigt sigte, specialundervisning (udd. for hørehæmmede mv.), undervisning og coaching specielt, men ikke udelukkende, indefor IT, mobil teknologier og teleindustien, undervisning og coaching af virksomhedsledere i virksomhedsledelse, undervisning og coaching specielt, men ikke udelukkende, indefor personlig udvikling og ledertræning, udlejning af projektor og tilbehør hertil, udgivelse af rapporter og analyser, udgivelse af bøger og kompendier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Niels Houbak, Rafns Allé 4, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions og undervisningsmateriale, tryksager. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, herunder; rådgivning vedr. forretningsledelse og organisation, rådgivning vedr. forandringsprocesser og udvikling, rådgivning vedrørende interne akademier og kompetenceudvikling, rådgivning vedrørende personaleledelse, information og rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, markedsanalyser, omkostningsanalyser, personalerekruttering (primært via uddannelser/kurser - praktik). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder akademier (undervisning), projektledelse og undervisning vedrørende interne akademier og kompetenceudvikling, arrangement og ledelse af konferencer, arrangement og ledelse af seminarer, arrangement og ledelse af workshops (uddannelse), erhvervsvejledning (uddannelses- og jobvejledning), information om undervisning, klubvirksomhed (undervisning), organisering af udstillinger med uddannelsesmæssigt sigte, specialundervisning (udd. for hørehæmmede mv.), undervisning og coaching specielt, men ikke udelukkende, indefor IT, mobil teknologier og teleindustien, undervisning og coaching af virksomhedsledere i virksomhedsledelse, undervisning og coaching specielt, men ikke udelukkende, indefor personlig udvikling og ledertræning, udlejning af projektor og tilbehør hertil, udgivelse af rapporter og analyser, udgivelse af bøger og kompendier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Iso-Mix A/S, Baldershøj 28, 2635 Ishøj, Danmark (511) Klasse 07: Roterende stråle- og prayhoveder (maskindele), mixere (blandemaskiner); omrørere (maskiner); samt tankrensningsmaskiner. (591) Farvetekst: Mærker er udført i blåt og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMS (730) Indehaver: Iso-Mix A/S, Baldershøj 28, 2635 Ishøj, Danmark (511) Klasse 07: Roterende stråle- og prayhoveder (maskindele), mixere (blandemaskiner); omrørere (maskiner); samt tankrensningsmaskiner. 2416

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HC GRUPPEN A/S, Holsteinsgade 19, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NVE - Nordvestsjællands Energiforsyning A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Danmark (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af fællesantennenet og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederfibre, samt rådgivning og information i relation dertil. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder netværkstilslutning, telekommunikation i form af video-on-demand, internettilslutning og kanal-pakker, baseret på IP-netværk og lyslederfibre, samt rådgivning og information i relation dertil. (511) Klasse 42: Teknisk support og overvågning vedrørende fællesantennenet, internettilslutning og set-top-bokse, baseret på IP-netværk og lyslederfibre, samt rådgivning og information i relation dertil. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Just Treatments (730) Indehaver: Lone Rasmussen, Jacobys Allé 16, 1.tv., 1806 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Apollo (730) Indehaver: Sportster A/S, Birkegårdsvej 8, Birk, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokathuset Eegholm A/S, Kampmannsgade 12, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 10: Specielt udformede hjælpemidler til handicappede, herunder elscootere, specielt udformede til medicinsk brug. (511) Klasse 12: Elscootere. (511) Klasse 35: Import og detailhandel med handicapudstyr, herunder elscootere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HUMAN UPGRADE (730) Indehaver: Lars Schønning, Sommerlystvej 34, 3250 Gilleleje, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, virksomhedsrådgivning og revision. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, finansiel rådgivning, finansielle analyser og økonomiske vurderinger. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder afholdelse af seminarer, teambuilding og personlig udvikling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Daylight (730) Indehaver: Brock & Michelsen Holding A/S, Blokken 76-80, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØresundEvent (730) Indehaver: Turistforeningen for Gilleleje og omegn, Gilleleje Hovedgade 6 F, 3250 Gilleleje, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk magasiner. (511) Klasse 16: Trykt magasiner. (511) Klasse 35: Markedsføring, detailhandel af sportsartikler. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, pakning og opbevaring af varer; transport, rejse reservation. (511) Klasse 42: Design og udvikling af produkter for andre. (511) Klasse 43: Reservation af midlertidig indkvartering; tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLUCOSAMIN PHARMA (730) Indehaver: ScanVet A/S, Kongevejen 66, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, diætetiske præparater til medicinsk brug samt præparater til sundhedspleje, alle indeholdende glucosamin, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 2417

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOSTRIDERS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ulf Taube, Vestergårdsvej 9 st., 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Foreningen Copenhagen International Film Festival F.M.B.A., Kronprinsensgade 6, 1, 1114 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lindh Stabell Horten A/S, Ved Stranden 18, 1012 København K, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer, brochurer, nyhedsbreve, tryksager. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Atlas Ejendomme A/S, Snaregade 12, 1205 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning (midlertidig). (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THERMAX (730) Indehaver: ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Oberschlesienstrasse 16, D Krefeld, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 06: Rå og delvis forarbejdede uædle metaller, stål i form af støbeblokke, valsede eller smedede blokke, knipler, stænger, plader og blik, ståltråd, værktøjsstål, bygningsstål, rust-, syre- og varmebestandigt stål, specialstål, magnetstål, uædle metaller og metallegeringer i form af støbte, smedede, valsede eller sintrede formstykker, plader, blik, stænger og tråd (dog ikke til elektriske formål), støbte og sintrede håndmetallegeringer i form af rå og bearbejde arbejdsstykker, valsede trukne og sintrede svejsestave og svejsetråde. (511) Klasse 09: Svejseelektroder. (730) Indehaver: RINGSTED DUN A/S (Danfjer A/S), Haslevvej 2, 4100 Ringsted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 20: Puder, møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Dyner, vattæpper, vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), sengelinned, senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: fisherfriend (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 2418

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Outlet v/thomas Bach-Jensen, Skolegade 37, 1. sal, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Audio Media A/S, Store Kongensgade 72, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Séance LABORATOIRES (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand og tandplejemidler. (730) Indehaver: Messecenter Herning A/S, Vardevej 1, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Udstillinger (organisering af-) med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Messe- og udstillingsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Filmbuilding (730) Indehaver: Plus2.dk v/per Leth-Nissen, Risvangen 24, 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIRA UNOMEDICAL (730) Indehaver: Unomedical A/S, Engmosen 1, 3540 Lynge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Urinmålebeholdere til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOLDHÆVET (730) Indehaver: BILKA Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, 8381 Tilst, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Brød og bagerivarer. 2419

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Messecenter Herning A/S, Vardevej 1, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Udstillinger (organisering af-) med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Messe- og udstillingsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HRS Human Ressource Simulator (730) Indehaver: Rådgivende Sociologer af 2003 A/S, Rosenvængets Allé 7B, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Neo-Phe (730) Indehaver: Stein Højmark Jensen, Toftegårdvej 16, 5500 Middelfart, Danmark (511) Klasse 05: Diætetisk præparat til medicinsk formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KE Partner A/S, Grøndalsvænge Allé 13, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Københavns Energi, Vognmagergade 8, 1120 København K, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed, herunder bygning, reparation, installation og vedligeholdelse af anlæg til energi- og vandforsyning, anlæg til spildevandsbehandling og tele/kabel anlæg, højspændingsanlæg, udendørs belysningsanlæg, trafikreguleringsanlæg samt af anlæg til springvand; tilsyn med byggekonstruktioner; drift af udendørs belysningsanlæg og trafikreguleringsanlæg; brøndboring; rådgivning og information i forbindelse hermed, dog undtaget rådgivning vedrørende byggevirksomhed. (511) Klasse 38: Drift af teleanlæg. (511) Klasse 39: Distribution og levering af el, gas, vand og varme; fjernelse, bortledning og udtømning af spildevand, drift af anlæg til elforsyning og højspændingsanlæg; rådgivning og information i forbindelse med de nævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 40: Drift af anlæg til energi- og vandforsyning samt anlæg til spildevandsbehandling; rådgivning og information i forbindelse hermed. (511) Klasse 42: Teknisk projektering af anlæg og installationer til energiog vandforsyning, anlæg til spildevandsbehandling og tele/kabel anlæg, højspændingsanlæg, udendørs belysningsanlæg, trafikreguleringsanlæg samt af anlæg til springvand; teknisk rådgivning og konsulentvirksomhed indenfor bygge- og anlægsvirksomhed; fjernaflæsning af forbrug af el, gas, varme og vand; kontrol og test af boringer, herunder ydelses- og separationsmålinger af potientielle boringer, pejle og miljøundersøgelser; rådgivning og information i forbindelse hermed; rådgivning vedrørende byggevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: K/S Holstebro Citycenter, Hotel Schaumburg, Nørregade 26, 7500 Holstebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tilsted Communication v/bent Tilsted, Naurvej 35, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, restaurationsvirksomhed, fødevarer, pub. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOLTORIN (730) Indehaver: Trend & Tradition v/morten Jørgensen og Marianne Nielsen, Herningvej 13. 3th., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 18: Dametasker. (511) Klasse 20: Puder. (511) Klasse 42: Design (industriel) af dametasker og boligtekstiler. (730) Indehaver: MSP Singapore Company LLC, 300 Beach Road, The Concourse No , Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Kardiovaskulære præparater. 2420

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VYTORIN (730) Indehaver: MSP Singapore Company LLC, 300 Beach Road, The Concourse No , Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Kardiovaskulære præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AQUAPAC (730) Indehaver: Hercules Incorporated, a corporation of the State of Delaware, Hercules Plaza, 1313 North Market Street, Wilmington, Delaware , USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 01: Vandopløselige polymer til industriel brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Free format (730) Indehaver: Delfin Production v/peter Allan Simonsen, Jesper Brochmands Gade 15, 2th, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: egenur (730) Indehaver: ABL Gida & Tarim, No. 10 kat 1, Daire 1, Karsiyaka Izmir, TR-1715 Sokak, Tyrkiet (740/750) Fuldmægtig: ABL-Food A/S, Ingesvej 11, 6200 Åbenrå, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ScootX (730) Indehaver: Max MC Import A/S, Sarupvej 38, 6470 Sydals, Danmark (511) Klasse 16: Katalog med reservedele og tilbehør motorcykler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PALEX (730) Indehaver: Gravenhorst Plast A/S, Landerslevvej 60, 3630 Jægerspris, Danmark (511) Klasse 06: Foldbare paller af metal. (511) Klasse 16: Foldbare paller af pap. (511) Klasse 20: Foldbare paller af træ eller plastik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Format free (730) Indehaver: Delfin Production v/peter Allan Simonsen, Jesper Brochmands Gade 15, 2th, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (730) Indehaver: Nordic Nature Pharma AS, Orkidehøgda 3, N-3051 Mjøndalen, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; kosmetiske præparater til hudpleje. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; farmaceutiske præparater til hudpleje. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 2421

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Cassiopeia (730) Indehaver: KSK Fashion A/S, Danmarksvej 32 C, 8660 Skanderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Erik Vermeij, Adelgade 102 A, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 25: Dame- og herrebeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROTREX (730) Indehaver: Rotrex A/S, Skelmosevej 1, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 04: Syntetiske carbonhydrid olier og smøremidler. (511) Klasse 07: Centrifugalkompressorer og turboladere; maskindele i forbindelse med turboladning, herunder særligt oliepumper, maskinlejer, remskiver, olietryksventiler, drivremme til kraftoverførsel, trykregulatorer, oliekølere, olieslanger, luftkølere og luftslanger, gearkasser (ingen af ovennævnte varer til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 09: Tryksensorer. (511) Klasse 12: Centrifugalkompressorer og turboladere; maskindele i forbindelse med turboladning, herunder særligt oliepumper, maskinlejer, remskiver, olietryksventiler, drivremme til kraftoverførsel, trykregulatorer, oliekølere, olieslanger, luftkølere og luftslanger, gearkasser (alle ovennævnte varer til befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet). (511) Klasse 42: Rådgivning og udvikling i forbindelse med ingeniørvirksomhed, herunder særligt rådgivning og udvikling vedrørende effektforøgelse af brændstofmotorer, industrielle transmissionsdrev, luftforsyning af brændselsceller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: C.C.D.K A/S, Havnegade 100 D, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALLES DREHT SICH NUR UM SIE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHEE.TOS (730) Indehaver: Pepsico Inc., a corporation of the State of North Carolina, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Tørrede grøntsager. (511) Klasse 30: Præparater fremstillet af kornprodukter. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam B.V., Molenwerf 10-12, NL-1014 BG Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMCIS (730) Indehaver: Amcis AG, Hauptstrasse 159, CH-4416 Bubendorf, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 40: Specialfremstilling for andre af farmaceutiske præparater, farmaceutiske ingredienser samt kemiske produkter og kemiske halvfabrikata. (511) Klasse 42: Kemisk og farmaceutisk forskning og udvikling for andre; forskning og udvikling (for andre) af processer til produktion af farmaceutiske præparater, farmaceutiske ingredienser samt andre kemikalier; kemisk analyse for andre; konsulentbistand i forbindelse med farmaceutiske præparater og kemiske produktion, indeholdt i klasse 42. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nr (730) Indehaver: EURODRIVE SERVICES AND DISTRIBUTION N.V., World Trade Center, Stravinskylaan 1325, NL-1077 XX, Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forøget salg og salg af dæk og hjul. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse og reparation af køretøjer til brug på land, herunder udskiftning af dæk og hjul, af støddæmpere, af lygter og af batterier af bremser og af lydpotter samt regulering af dæk. 2422

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DBU Dansk Biludstyr, Århus A/S, Skejby Nordlandsvej 301, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til køretøjer samt til befordringsmideler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ITCM (730) Indehaver: Advokatfirmaet Bender.dk, Krøyer Kielbergs Vej 3,4, 8660 Skanderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, karton, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, papirvarer (skrive- og kontorartikler), plakater, notesblokke, klistermærker, etiketter, tryksats, tryksager, bøger, manualer, blade, inklusive tryksager angående juridiske ydelser, IT-ret og immaterialret, vejledende og undervisningsmateriale (undtagen rekvisitter), trykplade, grafiske præsentationer, grafiske produkter, håndbøger, nyhedsbreve, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), kalendere, konvolutter, kuglepenne. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, arrangement og ledelse af konferencer, kongresser, forelæsninger, workshops, seminarer, symposier; forlagsvirksomhed, biblioteker, bogudgivelser, tekstudgivelser, (undtagen pressemateriale). (511) Klasse 42: Juridiske ydelser, advokatydelser, inklusive ydelser og rådgivning inden for immaterialret, IT-kontrakter og udvikling af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AQUA Care (730) Indehaver: Jens Faurschou, Fiskerhusvej 16, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 11: Apparater og installeringer til opvarmning og/eller nedkøling af vand i forbindelse med vandførende ledninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ULCAL (730) Indehaver: Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, D Konstanz, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af mave- og tarmlidelser samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GO FAST.SPORTS (730) Indehaver: William Troy Widgery, 6469 South Magnolia Street, Englewood CO 80111, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, undtagen støvler, sko, slippers, cykelshorts og -udstyr, sokker og handsker. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rexel Senate Limited, 6-16 Southgate Road, Potters Bar, Hertfordshire EN6 5DS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Sikkerhedsapparater og -instrumenter; tyveri- og brandalarmer; klokkehuse; elektriske summere og detektorer; sikkerhedskameraer; kameraer og linser; computer hardware og optagne computerprogrammer til brug som eller med sikkerhedsapparater; computermonitorer og printere til computere; videoprintere; modulære videodøråbningsapparater; audio- og videodøråbningsapparater, solgt som samlesæt; apparater og -instrumenter til adgangskontrol; printere og højttalere; strømforsyningsenheder, elektroniske kortlæsere og kodelåse, elektroniske dørklokker; stik, konnektorer, sikringer og trådsikringer, afbryderdåser og stikdåser; batterier, elektriske kontrolpaneler og elektriske ledningsstyringer; transformere, elektriske strømafbrydere og elektriske instrumenter til afprøvning; fluorescerende skilte; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. (511) Klasse 11: Belysningsapparater og -instrumenter; sikkerhedsbelysningsapparater og -instrumenter; piktograminskriptioner med silketryk til nødbelysning; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ULTRIZOR (730) Indehaver: MSP Singapore Company LLC, 300 Beach Road, The Concourse No , Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Kardiovaskulære præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: International Collections Holding ApS, Dyshøj 8, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Administration og udlejning af reklameplads på internetportal, annoncering på internetportal (oline), kompilering og systematisering af informationer på internetportal, organisering af internetportal med kommercielle eller reklamemæssige formål, salgsfremmende foranstaltninger for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2423

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Don Ø (730) Indehaver: Flemming Østergaard, c/o Parken, Øster Allé 50, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Nørkær & Horn Andersen, Øster Allé 50, 5. sal, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder sportstøj (trøjer, shorts og strømper), fritidstøj, træningsdragter, huer, caps, bøllehatte, strømper, vanter, halstørklæder, slips, undertøj, sandaler, overtøj alt ovenstående til damer, herrer og juniorer; babytøj. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, bar og cafévirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley Square, London W1X 6HT, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, ikke-medicinske konfekturevare; frosne konfekturevarer; slik, spiseis, kiks og vafler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi, Bygaden 60, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advodan, Mølleå 1, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: OFIR A/S, Gladsaxe Møllevej 26, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; markedsanalyser; marketingsundersøgelser; kompilering, inføring, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser; udsendelse af reklamer via on-line computernetværk og mobiltelefoner; administration for andre af computerdatabaser. (730) Indehaver: Naturholistisk Dyrecenter ApS, Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ellen Serup, Ålykken 23, 4360 Kirke-Eskilstrup, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: System Vikar (730) Indehaver: System Vikar v/thor Grønbæk, Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 35: Personalerekruttering og vikarassistance. 2424

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Landbrugets Rådgivnings Center, Udkærsvej 15, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Optagne edb-programmer samt tilhørende specialudviklet edb-udstyr. (511) Klasse 16: Papirvarer, herunder brevpapir, piecer og rapporter; tryksager; informations- og undervisningsmaterialer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Bistand, rådgivning og information vedrørende forretningsvirksomhed, herunder hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder kursustilrettelæggelse og administration samt andre tiltag vedrørende kompetenceudvikling. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed; juridisk og faglig bistand og rådgivning inden for landbrug, herunder planteavl, kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, byggeri og teknik samt økonomi og jura. (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed, herunder veterinære kontrolopgaver og rådgivning om forebyggelse samt andre sygdomsregulerende tiltag. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAKETTEN (730) Indehaver: Dansk Tipstjeneste A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder bookmakervirksomhed og organisering af væddemål, rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af spil og lotteri, samling af informationer om spilvejledning og resultater med henblik på udbud af spil, lotteri, væddemål og konkurrencer via Internet, rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRESSO (730) Indehaver: Pi-Design AG, Kantonstrasse 100, CH-6234 Triengen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: GFK Designs & Trade Marks A/S, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 21: Ikke-elektriske kaffe- og thetilberedningsapparater, glas, kopper og krus af glas, porcelæn og keramik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Behama (730) Indehaver: Transform ApS, Thorvaldsensvej 27, 4. th, 1871 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: Barritskov Gods v/thomas Harttung, Barritskovvej 36, 7150 Barrit, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vision (730) Indehaver: Gudme Raaschou Asset Management Holding A/S, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: GFK Designs & Trade Marks A/S, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel rådgivningsvirksomhed, fondsbørsmæglere, formueforvaltning, investering af kapital, investeringsforeninger, finansiel information, kapitalinvestering og mæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRESERVISION (730) Indehaver: Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc., a corporation of the State of Delaware, 8500 Hidden River Parkway, Tampa, Florida 33637, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, vitaminsk og mineralsk kosttilskud, diætetiske præparater, kosttilskud, vitaminer og mineraler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FairPoint A/S, Hejrevang 21 F, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 18: Fisketasker og rygsække til brug ved lyst- og sportsfiskeri. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til brug ved lyst- og sportsfiskeri. (511) Klasse 28: Fiskegrej, fiskekroge, fiskeliner, fiskeruser, fiskestænger, hjul til fiskestænger, snore og liner til fiskeri, kunstig fiskemadding, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved lyst- og sportsfiskeri. 2425

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FairPoint A/S, Hejrevang 21 F, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 18: Fisketasker og rygsække til brug ved lyst- og sportsfiskeri. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til brug ved lyst- og sportsfiskeri. (511) Klasse 28: Fiskegrej, fiskekroge, fiskeliner, fiskeruser, fiskestænger, hjul til fiskestænger, snore og liner til fiskeri, kunstig fiskemadding, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved lyst- og sportsfiskeri. 2426

17 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: PARTNERPORTAL (730) Indehaver: Dansk Scanning ApS, Ho Bugt Vej 48, 6852 Billum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, computer software, herunder elektroniske, web-baserede arkivsystemer og elektroniske informationsudviklingssystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder elektroniske web-baserede arkivsystemer og elektroniske informationsudviklingssystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer. 2427

18 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

19 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Wine Group LLC, 2 Nestle Way, Lathrop, CA 95330, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bioglan AB, Emdalavägen 16, S Lund, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sorensen's Reklame & Marketing A/S, Strandvejen 267 C, 2920 Charlottenlund, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pressac Plc., Glaisdale Drive West, Bilborough, Nottingham NG8 4GY, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The McCall Pattern Company a corporation og the state of Delaware, 11 Penn Plaza, New York, New York 10001, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GE Marquette Systems information Technologies, Inc., a corporation of the State of Wisconsin, 8200 West Tower Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53223, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dynamo Stol ApS, Lundsgaard, Lundehusvej 25A, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The McCall Pattern Company a corporation og the state of Delaware, 11 Penn Plaza, New York, New York 10001, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dynamo Stol ApS, Lundsgaard, Lundehusvej 25A, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Panorama as, Postboks 1694 Myrene, N-4801 Arendal, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Panorama as, Postboks 1694 Myrene, N-4801 Arendal, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SCHUKRA-Gerätebau AG, Leobersdorfer Strasse 26, A Berndorf, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Wine Group LLC, 2 Nestle Way, Lathrop, CA 95330, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dynamo Stol ApS, Lundsgaard, Lundehusvej 25A, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AIM Research A/S, Strandboulevarden 89, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Newell Investments, Inc, 29 East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Newell Investments, Inc, 29 East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Phoenix International A/S, Søndergade 115, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Phoenix International A/S, Søndergade 115, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Daewoo Motor Co., Ltd., 199, Chongchon-dong, Puk-ku, Inchon, Sydkorea (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Daewoo Motor Co., Ltd., 199, Chongchon-dong, Puk-ku, Inchon, Sydkorea (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Daewoo Motor Co., Ltd., 199, Chongchon-dong, Puk-ku, Inchon, Sydkorea 2429

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Daewoo Motor Co., Ltd., 199, Chongchon-dong, Puk-ku, Inchon, Sydkorea (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heubach GmbH, Heubachstrasse 7, D Langelsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heubach GmbH, Heubachstrasse 7, D Langelsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bavaria S.A., Calle 94, No. 7A-47 Bogota, Colombia (740/750) Fuldmægtig: Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, St. Kongensgade 69, 1264 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EADS Deutschland GmbH, D München, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BTICINO S.p.A., Via Messina, 38, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cordenka GmbH, Kasinostrasse 19-21, D Wuppertal, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Vee-Jay Ltd. Partnership, 43 Chestnut Woods Road, Redding, Connecticut 06896, USA (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FL Selenia S.p.A., Via Santena 1, I Villastellone, Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heubach GmbH, Heubachstrasse 7, D Langelsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heubach GmbH, Heubachstrasse 7, D Langelsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Skødt Pedersens Eftf., G V Spindlers vej 8, 9800 Hjørring, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fila Nederland B.V., Prof. Bavinklaan 5, NL-1183 AT Amstelveen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fila Nederland B.V., Prof. Bavinklaan 5, NL-1183 AT Amstelveen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fila Nederland B.V., Prof. Bavinklaan 5, NL-1183 AT Amstelveen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fila Nederland B.V., Prof. Bavinklaan 5, NL-1183 AT Amstelveen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fila Nederland B.V., Prof. Bavinklaan 5, NL-1183 AT Amstelveen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fila Nederland B.V., Prof. Bavinklaan 5, NL-1183 AT Amstelveen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fila Nederland B.V., Prof. Bavinklaan 5, NL-1183 AT Amstelveen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fila Nederland B.V., Prof. Bavinklaan 5, NL-1183 AT Amstelveen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark 2430

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere