Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer"

Transkript

1 Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA

2 Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko, kan du investere i udenlandske obligationer, der giver en årlig rentebetaling samt mulighed for en kursgevinst. Derudover kan udenlandske obligationer bidrage med risikospredning og forbedre forholdet mellem afkast og risiko i en portefølje. Omkostningerne ved at handle udenlandske obligationer kan imidlertid være betydelige, især hvis du handler for mindre beløb. Samtidig er det ikke alle markeder, der er nemt tilgængelige for en privat investor. Valutaobligationer et enkelt alternativ til investering i udenlandske obligationer Nordea tilbyder derfor en række valuta obligationer, som følger udviklingen i en række forskellige udenlandske valutaer. Valuta obligationerne er konstrueret, så de svarer til en placering i obligationer fra de pågældende lande i lokal valuta. Det vil sige, at du kan opnå en rente, der afhænger af det pågældende lands lokale renteniveau i valuta obligationens løbetid, og at du er fuldt eksponeret over for udviklingen i landets valuta. Valuta eksponeringen betyder, at du vil opnå en kurs gevinst, hvis det pågældende lands valuta styrkes over for danske kroner. Skulle det pågældende lands valuta svækkes over for danske kroner, vil du opleve et kurstab, og teoretisk set kan du miste hele det investerede beløb samt den mistede forrentning af en alternativ investering i løbetiden. Dette forudsætter dog, at det pågældende lands valuta bliver værdiløs målt i danske kroner. Valutaobligationer udstedes af Nordea Bank AB (publ) ( Nordea ). Obligationerne udstedes i danske kroner og kan derfor opbevares i dansk depot og handles til samme kurtage som danske obligationer. Du finder valutaobligationerne på nordea.dk/valutaobligationer, og de kan handles via Nordea Investor. Udbuddet vil over tid ændre sig afhængigt af markedsforholdene. Du kan rådføre dig om valutaobligationer hos din rådgiver. Bemærk at Nordeas forventning til den fremtidige udvikling i valutaerne ændrer sig løbende. På nordea.dk/valutaobligationer kan du finde Nordeas analyser, hvor du kan læse mere om de enkelte valutaer, positive og negative faktorer, der kan have betydning for investering i de enkelte valutaobligationer, samt Nordeas forventninger til kursudviklingen i de enkelte valutaer. Valutaobligationer Investeringen er hensigtsmæssig for investorer, som: + ønsker et nemt og let tilgængeligt alternativ til investering i udenlandske obligationer + er interesseret i at placere midler til udenlandske renteniveauer og i at påtage sig en valutarisiko + vil sprede risikoen i investeringsporteføljen ud på flere forskellige aktivklasser Investorer skal være særligt opmærksomme på: + at udenlandske obligationer og dermed også valutaobligationer kan være en risikabel investering, der kan give negativt afkast ved en svækkelse af udenlandsk valuta over for danske kroner

3 Sådan fungerer valutaobligationer Nordeas valutaobligationer udstedes til kurs 100,00, har en løbetid på op til 3 år, og udbetaler en årlig kuponrente. Du kan handle valuta obligationerne i hele løbetiden til den til enhver tid gældende markeds kurs. Kuponrente og markedskurs afhænger af valutakursudvikling og renteniveauer i det pågældende land og Danmark. Valutakursudvikling En styrkelse af den udenlandske valuta over for danske kroner vil have positiv indflydelse på kuponrenten og markedskursen på valutaobligationen, mens en svækkelse af den udenlandske valuta over for danske kroner vil have negativ indflydelse på kuponrenten og markedskursen på valuta obligationen. Renteniveauerne Et øget renteniveau i Danmark vil have positiv indflydelse på markedskursen, mens et reduceret rente niveau i Danmark vil have negativ indflydelse på markedskursen. Det modsatte gælder for renteniveauet i det pågældende land. Et øget renteniveau i det pågældende land vil have negativ indflydelse på markedskursen, mens et reduceret renteniveau i det pågældende land vil have positiv indflydelse på markedskursen. Renteniveauernes betydning for markedskursen på valutaobligationerne er aftagende gennem valutaobligationernes løbetid, og ved udløb er renteniveauerne uden betydning. Vær opmærksom på at den årlige kuponrente er afspejlet i markedskursen. Dette betyder, at markedskursen alt andet lige vil være stigende frem mod den årlige kuponrentebetaling, hvorefter markeds kursen vil falde med et beløb svarende til den udbetalte kuponrente. INDIA

4 Beregning af kuponrente og indfrielseskurs 2 uger før indfrielse beregnes indfrielseskursen som 100 gange aktuel valutakurs divideret med valutakursen på sdagen. 2 uger før en kuponbetaling beregnes kuponrenten som kuponfaktor gange aktuel valutakurs divideret med valutakursen på sdagen. Kuponfaktoren er kendt og fast gennem hele valuta obligationens løbetid. Kuponfaktoren svarer til den kuponrente, du som investor opnår ved uændret valutakurs i forhold til sdagen. Kuponfaktoren er bestemt ud fra renteniveauet i det pågældende land og renteniveauet i Danmark på sdagen. Valutaobligationerne, der er eksponeret mod lande med høje renteniveauer på sdagen, er således også dem, der har de højeste kuponfaktorer. På nordea.dk/valutaobligationer kan du finde vores aktuelle udbud af valutaobligationer, tilhørende kuponfaktorer samt et faktaark for hver valutaobligation. Eksempel 1 styrkelse af udenlandsk valuta over for danske kroner En investor køber en valutaobligation med en restløbetid på 2,5 år. Valutaobligationen købes til kurs 103,00 og har en kuponfaktor på 5,00 pct. På sdagen blev den udenlandske valuta observeret til kurs ( så 1 enhed af den udenlandske valuta kostede DKK. Nedenfor ses valutaudviklingen fra sdagen til udløb 3 år efter n: Valutakurs 1 Valutakurs Udstedelsesdag 1 år efter 2 år efter 3 år efter Første kuponbetaling forekommer ét år efter sdagen. 2 uger før denne kuponbetaling var valutakursen 11,40 (Valutakurs 1 og den udenlandske valuta var således styrket over for DKK. Der udbetales derfor en kuponrente på: Valutakurs 1 Kuponrente 1 = * Kuponfaktor = 11,40 * 5,00 pct. = 5,70 pct. Anden kuponbetaling forekommer to år efter sdagen. 2 uger før denne kuponbetaling var valutakursen 12,00 (Valutakurs 2 og den udenlandske valuta var således styrket over for DKK. Der udbetales derfor en kuponrente på: Valutakurs 2 Kuponrente 2 = * Kuponfaktor = 12,00 * 5,00 pct. = 6,00 pct. Tredje kuponbetaling forekommer tre år efter sdagen. 2 uger før denne kuponbetaling var valutakursen 12,20 ( og den udenlandske valuta var således styrket over for DKK. Der udbetales derfor en kuponrente på: Kuponrente 3 = * Kuponfaktor = 12,20 * 5,00 pct. = 6,10 pct. Valutaobligationen udløber på dette tidspunkt, og indfrielseskursen beregnes ud fra samme valutakurs: 12,20 Indfrielseskurs = 100 * = 100 * = 122,00 I dette eksempel ville en investering for nominelt DKK , beregnet med maksimal kurtage, give følgende betalinger: DKK ved køb, inklusive kurtage på DKK 175, DKK +570 i første rentebetaling, DKK +600 i anden rentebetaling, DKK +610 i tredje rentebetaling og DKK ved indfrielse, hvilket giver en samlet gevinst på DKK 3.605, svarende til en årlig effektiv rente før skat på 13,07 pct.

5 Eksempel 2 svækkelse af udenlandsk valuta over for danske kroner En investor køber en valutaobligation med en restløbetid på 2,5 år. Valutaobligationen købes til kurs 103,00 og har en kuponfaktor på 5,00 pct. På sdagen blev den udenlandske valuta observeret til kurs ( så 1 enhed af den udenlandske valuta kostede DKK. Nedenfor ses valutaudviklingen fra sdagen til udløb 3 år efter n: Valutakurs 1 Valutakurs 2 7 Udstedelsesdag 1 år efter 2 år efter 3 år efter Første kuponbetaling forekommer ét år efter sdagen. 2 uger før denne kuponbetaling var valutakursen 9,00 (Valutakurs 1 og den udenlandske valuta var således svækket over for DKK. Der udbetales derfor en kuponrente på: Valutakurs 1 Kuponrente 1 = * Kuponfaktor= 9,00 * 5,00 pct. = 4,5 pct. Anden kuponbetaling forekommer to år efter sdagen. 2 uger før denne kuponbetaling var valutakursen 8,60 (Valutakurs 2 og den udenlandske valuta var således svækket over for DKK. Der udbetales derfor en kuponrente på: Valutakurs 2 Kuponrente 2 = * Kuponfaktor = 8,60 * 5,00 pct. = 4,30 pct. Tredje kuponbetaling forekommer tre år efter sdagen. 2 uger før denne kuponbetaling var valutakursen 7,80 ( og den udenlandske valuta var således svækket over for DKK. Der udbetales derfor en kuponrente på: Kuponrente 3 = * Kuponfaktor = 7,80 * 5,00 pct. = 3,90 pct. Valutaobligationen udløber på dette tidspunkt, og indfrielseskursen beregnes ud fra samme valutakurs: 7,80 Indfrielseskurs = 100 * = 100 * = 78,00 I dette eksempel ville en investering for nominelt DKK , beregnet med maksimal kurtage, give følgende betalinger: DKK ved køb, inklusive kurtage på DKK 175, DKK +450 i første rentebetaling, DKK +430 i anden rentebetaling, DKK +390 i tredje rentebetaling og DKK ved indfrielse, hvilket giver et tab på DKK 1.305, svarende til en årlig effektiv rente før skat på -5,92 pct.

6 Risikofaktorer Alle investeringer er forbundet med risici. Her er nævnt de vigtigste risikofaktorer for valutaobligationerne. 1 Du skal være opmærksom på, at valutaobligationerne er komplekse produkter. Efter bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter har dette investeringsprodukt mærkningskategori: rød. Læs mere på nordea.dk/risikomærkning. Valutarisiko Ved investering i valutaobligationerne har du den fulde valutakursrisiko mod det pågældende lands valuta over for danske kroner. En svækkelse af den udenlandske valuta mellem dit købs- og salgstidspunkt medfører et tab ligesom ved en direkte investering i en fastforrentet obligation denomineret i det pågældende lands valuta. I yderste konsekvens kan valutakursudviklingen betyde tab af hele det investerede beløb, hvilket dog vil forudsætte, at den udenlandske valuta bliver helt værdiløs over for danske kroner. Nordeas forventning til de forskellige valutaer ændrer sig løbende. Nordea anbefaler derfor, at du kontakter din rådgiver omkring Nordeas senest opdaterede forventning til de forskellige valutaer, før du træffer beslutning om køb eller salg. Renterisiko I valutaobligationernes løbetid afhænger markedskursen af renteniveauerne i de pågældende lande og Danmark. Et øget renteniveau i det pågældende land og/eller et reduceret renteniveau i Danmark vil påvirke markedskursen negativt i valutaobligationens løbetid. Kreditrisiko Du påtager dig en kreditrisiko på udsteder. Det betyder, at tilbagebetaling af indfrielsesbeløbet inklusiv de årlige kuponrenter er afhængig af, om udsteder kan opfylde denne forpligtelse. Udsteders generelle evne til at opfylde sine forpligtelser bliver løbende vurderet af uafhængige kreditvurderingsbureauer. Du kan læse mere om udsteder i Fakta om valutaobligationer. Du skal være opmærksom på, at obligationen ikke er omfattet af nogen indskydergarantiordning. Handels- og likviditetsrisiko Valutaobligationerne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Det betyder, at valutaobligationerne kan handles direkte på børsen. Valuta obligationerne kan handles via Nordea Investor eller via din rådgiver i Nordea. Nordea vil under normale markedsforhold stille købs- og salgskurser på valutaobligationerne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ved handel med værdipapir, herunder valutaobligationer, er der forskel på købs- og salgs kursen, det såkaldte handelsspread. Handelsspreadet afspejler bankens omkostninger til risikostyring ved handel med valutaobligationer og kan variere over valutaobligationens løbetid afhængigt af markedsforholdene. Som investor bør du være opmærksom på handelsspreadets betydning for investeringen. Hvis du eksempelvis køber en valutaobligation og sælger den umiddelbart efter, vil du lide et tab, da købsprisen vil være højere end salgsprisen selv ved uændret valutakurs. Hyppig handel med valutaobligationer eller handel tæt på udløb kan derfor medføre relativt store handelsomkostninger. På grund af handelsspreadet kan valuta obligationer være mindre egnede, hvis du har en kort investeringshorisont. Alternativ forrentning Den alternative forrentning er det afkast, som du kan opnå ved at investere i et andet investeringsprodukt end valutaobligationer. En mulig alternativ investering med lavere risiko og afkastpotentiale er en dansk statsobligation med tilnærmelsesvis samme maksimale løbetid som disse valutaobligationer. Den årlige effektive rente før skat pr. 21. december 2016 for danske statsobligationer som udløber henholdsvis i november 2017 og 2018 er -0,66 og -0,59 pct. p.a. Bemærk at det nuværende renteniveau betyder, at statsobligationerne, der sammenlignes med, har en negativ årlig effektiv rente. Du kan kontakte din rådgiver, hvis du ønsker den aktuelle alternative forrentning oplyst. 1 Du kan finde mere information om risikofaktorer i prospektet

7 Fakta om valutaobligationer Nedenfor finder du generelle fakta om valutaobligationer, mens specifikke fakta såsom sdag, indfrielsesdag, pågældende udenlandsk valuta, observationsdage, kuponbetalingsdage, kuponfaktor og omkostninger for alle udbudte valutaobligationer kan findes i faktaarket for hver enkelt valutaobligation på nordea.dk/valutaobligationer. Udsteder Nordea Bank AB (publ) Stykstørrelse DKK Udstedelseskurs 100,00 Afregningsvaluta Udenlandsk valuta Kuponrente i Indfrielseskurs Valutakursi Omkostninger Danske kroner (DKK) Afhænger af den enkelte valutaobligation. Se udbudte valutaobligationer på nordea.dk/valutaobligationer. Kuponrente i beregnes som: Valutakurs i / * Kuponfaktor Indfrielseskursen beregnes som 100 * Valutakurs I /, hvor Valutakurs I er værdien af antal danske kroner pr. Udenlandsk valuta på sidste Observationsdag. Valutakursen mellem Udenlandsk valuta og danske kroner målt som antal danske kroner pr. Udenlandsk valuta. Valutakurs i er værdien af antal danske kroner pr. Udenlandsk valuta på Observationsdag i, og er værdien af antal danske kroner pr. Udenlandsk valuta på Udstedelsesdagen. Valutakurserne aflæses af Beregningsagenten som nærmere beskrevet i prospektet. Omkostninger og årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved valutaobligationernes fremgår af faktaarket for hver enkelt valutaobligation, som du finder på nordea.dk/valutaobligationer. ÅOP er opgjort på pro anno-basis baseret på valutaobligationens fulde løbetid og afrundet til to decimaler. En kortere investeringsperiode vil derfor medføre en højere ÅOP. ÅOP er beregnet ud fra en forudsætning om, at der udstedes for DKK 50 mio. nominelt. I ÅOP indgår ikke omkostninger i form af kurtage. Omkostningerne over hele løbetiden varierer mellem de forskellige valutaobligationer og er indeholdt i markedskursen. De højeste omkostninger over hele løbetiden er 1,35 pct. af det nominelle beløb ekskl. kurtage. Ud over ÅOP skal du også betale handelsomkostninger i form af kurtage. Du betaler kurtage ved både køb og salg efter Nordeas almindelige satser. Nordeas standardkurtage for valutaobligationer er 0,10 pct. af det investerede beløb, dog minimum DKK 29. Nordeas maksimale kurtagesats er 0,75% af det investerede beløb, dog minimum DKK 175. Hvis du køber for nominelt DKK af en valutaobligation, der har omkostninger på 1,35 pct. og kan købes til kurs 100, vil valutaobligationerne koste dig DKK Ud af disse DKK udgør omkostningerne DKK 675. Kurtagen lægges til dette beløb og vil i dette tilfælde være DKK 50, som betales ud over de omtalte DKK Du har således i alt betalt DKK , hvoraf de totale omkostninger er DKK 725. Opbygning Valutaobligationer består af 3 delkomponenter: nulkuponobligation, derivat og omkostninger. Omkostningerne varierer mellem de forskellige valutaobligationer, men er konstante gennem hele løbetiden. Værdien af henholdsvis nulkuponobligationen og derivatet for hver valutaobligation varierer derimod over løbetiden. Værdien er afhængig af, hvordan rente- og valutamarkedet udvikler sig. Du kan se fordelingen mellem nulkuponobligation, derivat og omkostninger for de enkelte valutaobligationer pr. sdagen i de enkelte faktaark, som du finder på nordea.dk/valutaobligationer. Du skal være opmærksom på, at hvis du køber en valutaobligation på en hvilken som helst anden dag, kan værdien af nulkuponobligationen og derivatet være en anden som følge af udviklingen på rente- og valutamarkedet. Valutaobligationerne er konstrueret således, at de udstedes til kurs 100. Da prisen på en nulkuponobligation er kendt på sdagen, tilpasses derivatet, så skursen bliver 100. Skulle der udstedes en ny 3-årig valutaobligation pr. 21. december 2016, ville en 3-årig nulkuponobligation koste DKK 101,13. En valutaobligation med omkostninger på 1,35 pct. ville derfor være opbygget på denne måde: Nulkupon obligation: 101,13 Derivat: -2,48 Omkostninger: 1,35 For en ny 3-årig valutaobligation med omkostninger på 1,05 pct. ville derivatet udgøre DKK -2,18, og for en ny 3-årig valutaobligation med omkostninger på 0,75 pct. ville derivatet udgøre DKK -1,88.

8 Risikomærkning Rød. Beskrivelse af udsteder Nordea Bank AB (publ) (NBAB) er et svensk børsnoteret bankaktieselskab med hovedsæde i Stockholm. NBAB udøver bankvirksomhed, herunder værdipapiraktiviteter, og er reguleret af det svenske finanstilsyn. Nordea Bank AB (publ) s evne til at opfylde sine forpligtigelser bliver løbende vurderet af uafhængige kreditvurderingsbureauer, heriblandt Moody s Investor Service Inc. og Standard & Poor s Financial Services LLC. P.t. har Nordea Bank AB fået tildelt Aa3 fra Moody s og AA-(Negative Outlook) fra Standard & Poor s. Kreditvurderingen afspejler ikke altid den risiko, der er forbundet med individuelle lån udstedt af udsteder. En kreditvurdering kan når som helst ændres eller bortfalde. For yderligere information om Nordea koncernen, henvises til nordea.com under Investor Relations samt basisprospektet. Notering Beregningsagent Praktiske oplysninger NASDAQ OMX Copenhagen A/S Udsteder Hver valutaobligation er udstedt under Nordea Bank AB (publ)s Structured Notes Programme (basisprospektet). Den juridiske dokumentation for den enkelte valutaobligation består af basisprospektet med eventuelle tillæg samt de særlige vilkår for den enkelte valutaobligation (samlet benævnt prospektet). Prospektet kan rekvireres hos din rådgiver i Nordea eller på nordea.dk/investering under Alle produkter og Valutaobligationer. Hvis du har yderligere spørgsmål til det engelsksprogede prospekt, anbefaler Nordea, at du henvender dig til relevante rådgivere, inden du investerer i valutaobligationer. Nordea anbefaler, at det respektive prospekt læses inden handel. Valutaobligationerne er i henhold til lovgivningen defineret som komplekse værdipapirer. Før handel skal Nordea derfor blandt andet have indsigt i dit kendskab til og erfaring med produkttypen og vurdere, om produktet er hensigtsmæssigt for dig. Har du ikke handlet denne type produkt før, skal du kontakte din rådgiver inden handel. Valutaobligationerne kan alene handles på baggrund af de respektive prospekter. Ved uoverensstemmelse mellem dette markedsføringsmateriale og de respektive prospekter vil bestemmelserne i prospektet være gældende. Beskatning Valutaobligationen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel købskurs i løbet af året indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt købskursen, hvis den er købt inden for samme år. Kuponrentebetalingerne betragtes som en løbende udbetaling af en kursgevinst på en finansiel kontrakt og beskattes på udbetalingstidspunktet. Privatpersoner Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været gevinster på valutaobligationer eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i senere gevinster på valutaobligationer eller på andre finansielle kontrakter. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af valutaobligationerne. Selskaber Gevinster indgår i selskabsindkomsten og tab modregnes direkte i selskabsindkomsten. Der er ikke som for privatpersoner tabsbegrænsningsregler. Pensionsmidler Investerer du for pensionsmidler, for eksempel i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger, vil afkastet være omfattet af Pensionsafkastbeskatningsloven. Det betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15,30 pct. Ifølge bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter må valutaobligationer maksimalt udgøre 20 pct. af pensionsopsparingen, og heraf må maksimalt 5 pct. være fra samme udsteder, dvs. Nordeas valutaobligationer må maksimalt udgøre 5 pct. af depotets pensionsopsparing. Du skal være opmærksom på, at en række andre finansielle produkter også hører under bekendtgørelsen og derfor indgår i beregningen af ovenstående grænser. Ovennævnte regler gælder pr. 21. december Bemærk, at dette afsnit ikke er skatterådgivning, og at skattebehandlingen afhænger af din individuelle situation og kan ændre sig fremover. Nordea anbefaler derfor, at du søger rådgivning hos revisor eller lignende om den skattemæssige betydning for netop dig på tidspunktet for køb og salg af valutaobligationerne. Besøg nordea.dk/valutaobligationer for at se vores aktuelle udbud, analyser og faktaark for hver enkelt valutaobligation.

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Aktiebevis Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Investering i europæiske cykliske aktier Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

DB UniCredit Autocallable 2017

DB UniCredit Autocallable 2017 10. oktober 2016 DB UniCredit Autocallable 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5023 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 30. juni Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 30. juni Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 30. juni 2016 Bull & Bear certifikater Nye muligheder BULL BEAR Hvis du forventer stigende kurser, kan du købe et Bull-certifikat. Med et Bull-certifikat får du et positivt afkast,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produkt- og risikobeskrivelse af 10.08.2015 Bull & Bear certifikater Med Bull & Bear certifikater har man set i forhold til eksempelvis en direkte investering i aktier større mulighed for at tilpasse sine

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 20. december 2017 Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 8. november 2017 Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Produktbeskrivelse. Udenlandske obligationer. Syntetiske udenlandske obligationer. September 2012

Produktbeskrivelse. Udenlandske obligationer. Syntetiske udenlandske obligationer. September 2012 September 2012 Produktbeskrivelse Udenlandske obligationer Syntetiske udenlandske obligationer Udenlandske obligationer er et godt supplement til en dansk obligationsportefølje. Du har mulighed for at

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 25. oktober Næste forventede opdatering: 8. november 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 25. oktober Næste forventede opdatering: 8. november 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 25. oktober 2017 Næste forventede opdatering: 8. november 2017 Valutaobligationer Udløbs- Valuta Obligations Effektiv Fondskode Navn dato kurs

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere