Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014"

Transkript

1 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015

2 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: Journalnummer: Udarbejdet af: Redigering af tekst m.m.: G Hans Ole Bech Hans Ole Bech Udgivelsestidspunkt: Juli 2015 Titel: Lov om forurenet jord, Status planer, Indberetning 2014

3 3 LOV OM FORURENET JORD: STATUSPLANER INDBERETNING FORORD...4 INDLEDNING....5 Økonomi i FORVENTEDE OPGAVER I Økonomi i

4 4 LOV OM FORURENET JORD: STATUSPLANER INDBERETNING Forord Denne indberetning er udarbejdet af Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø i henhold til lov om forurenet jord. Indberetningen følger indholdsmæssigt retningslinjerne i Miljøministeriets bek. 658 om indberetninger for 2014 om jordforureninger.

5 5 Indledning. Lov om jordforurening (LBK nr. 895 af 03/ ) skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening. Loven skal desuden hindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Jordforureningsloven giver mulighed for at kortlægge forurenede grunde (dvs. indføre oplysninger om ejendommen i et landsdækkende register) på to niveauer. På vidensniveau 1 (V1) kortlægges de arealer, hvor der har været aktiviteter der kan have været en kilde til jordforurening. På vidensniveau 2 (V2) kortlægges de arealer, hvor der enten ved en undersøgelse eller på anden måde med høj grad af sikkerhed er konstateret en forurening der kan have en skadelig virkning på mennesker og miljø. Som noget nyt omhandler jordforeningsloven nu også grunde, hvor jordforurening kan påvirke overfladevand. I forbindelse med strukturreformen er ansvaret for kortlægning og oprensning mm. er overgået til danske regioner. Opgaver omkring tilsyn med kortlagte depoter, påbud samt flytning af forurenet jord er lagt i kommunerne. Kommunalbestyrelsen på Bornholm har ekstraordinært, også efter strukturreformen, det fulde ansvar for den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på Bornholm, i form af kortlægning og oprensning efter jordforureningsloven. Bornholms Regionskommune havde i 2014 et forbrug på ca. kr til arbejdet med jordforureninger og råstofplanlægning, incl. lønudgifter.

6 6 Aktiviteter i 2014 Status for kortlægning pr. juli 2015 er, at der i kommunen er kortlagt i alt grunde på V2 efter jordforureningsloven. Derudover er i alt 87 grunde kortlagt på V1 efter jordforureningsloven. I 2014 er to grunde V2-kortlagt. Desuden er sager om V2-kortlægning påbegyndt på to andre ejendommene. I 2014 er en grund V1-kortlagt. 5 grunde er i 2014 udtaget af kortlægningen. En af disse grunde består af 16 enkelt-grunde. I løbet af 2014 har der været 45 henvendelser fra advokater, ejendomsmæglere og mulige huskøbere. Ved de fleste af disse henvendelser ønskede man at få oplyst, om Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø har optegnelser om forurening på en bestemt grund og om hvad en evt. forurening vil have af betydning i en købs-/salgssituation. Der er derudover en del ejendomsmæglere, der selv søger oplysninger på Bornholms Regionskommunes hjemmeside og Miljøportalen. Der har på Bornholm i 2014 ikke været undersøgelser eller oprydninger i medfør af værditabsloven. I 2014 er der ikke foretaget V2-undersøgelser. Der er i 2014 foretaget videregående undersøgelser på 15 grunde. På én grund i Rønne hvor der tidligere har ligget en maskinfabrik er der foretaget supplerende V2-undersøgelser på 5 grunde. Der er udtaget jordprøver, poreluftsmålinger og vandprøver til afgrænsning af forurening. På en ejendom, med seks udlejningsboliger og én butik, er der fundet indhold af TCE mv. i undergrunden, indeklima og på tre nabogrunde. På disse grunde er der i 2014 foretaget undersøgelser til afgrænsning af forureningen, og indeklimamålinger til vurdering af indeklimaproblemernes størrelse. Arbejdet fortsættes i 2015 og Der er påbegyndt videregående undersøgelser på to grunde. Desuden er der i 2014 udarbejdet og politisk behandlet en prioriteringsliste for supplerende undersøgelser og oprensninger. Økonomi i 2014 I 2014 blev der anvendt ca. 2,0 årsværk, svarende til kr. på jordforureningsområdet. Der er i 2013 desuden anvendt kr ,- kr. til undersøgelser mv. på jordforureningsområdet. Kontoen bliver hvert år tilført 1,27 mill. kr. incl. Lønmidler.

7 7 Udgifter er anvendt som vist i skemaet: Regnskabsoversigt 2014 (excl. moms) Kortlægning og registrering og generelle tilsynsforpligtigelser Indledende og videregående undersøgelser ,00 Projektering og afværgeforanstaltninger ,00 Råstofplanlægning og undersøgelser ,00 Andre udgifter (IT, kurser mm.) ,00 Budgetterede udgifter ,00 2,0 årsværk ,00 I alt ,00 Forventede opgaver i 2015 Bornholms Regionskommune foretager en løbende afvejning af hvilke forureninger, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod mennesker og miljø. Disse afvejninger er bestemmende for, hvilke forureninger kommunen vil bruge midler på at afværge. Kommunen prioriterer generelt oprensning ud fra følgende hensyn: 1. Trusler mod grundvandet. 2. Trusler mod menneskers sundhed. 3. Trusler mod miljøet generelt således at forstå, at de forureninger, der truer grundvandet, vil blive prioriteret højest. Kommunen kortlægger i 2015 ca. 10 ejendomme på vidensniveau 1. Heraf er nogle grunde, hvor der tidligere har været tøj-renserier. I 2015 forventes det, at sager med nuancering af nogle kortlagte grunde viderebearbejdes og færdiggøres i Det forventes at ca. 5 grunde vil blive V2-kortlagt i 2015, og at et antal grunde bliver taget ud af kortlægningen. På én tidligere V2-undersøgt grund, vil der formentlig ske en frivillig oprensning. I sag om tidligere renseri og nabogrunde vil der i 2015 ske en afklaring af hvilke langsigtede afværgeforanstaltninger der skal foretages i I 2015 bliver der på tre lokaliteter foretaget videregående undersøgelser, heraf to lokaliteter for lossepladsgas. De videregående undersøgelser, der ikke blev afsluttet i 2014, gøres færdige i 2015.

8 8 Desuden vil der blive udført indledende undersøgelser på 9 grunde i Udover disse opgaver vil Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø fortsat løbende rådgive og informere ejendomsmæglere, grundejere og advokater vedrørende eventuel jordforurening i forbindelse med byggesager, ejendomshandler mm. Økonomi i 2015 I kommunens budget for 2015 er afsat i alt kr kr. foruden løn kr (2,0 årsværk). Ekstraordinære udgifter i forbindelse med afværgesag skønnes at blive ca kr. De samlede kr. forventes anvendt således: Budgetoversigt 2015 (excl. moms) Kortlægning og registrering og generelle tilsynsforpligtigelser Indledende og videregående undersøgelser ,00 Projektering og afværgeforanstaltninger ,00 Råstofplanlægning og undersøgelser ,00 Andre udgifter (IT, kurser mm.) ,00 Budgetterede udgifter ,00 2,0 årsværk ,00 I alt ,00

9

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 2 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Disposition: Grundlæggende om regulering af miljøspørgsmål i aftaleklausuler

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere