FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst"

Transkript

1 1

2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne 2

3 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes tegn er: Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender tilbage frelser jeg. Ordet frelser har meget længe været knyttet til en enkelt frelser, som menneskeheden har kunnet påkalde efter behov i håb om at blive bønhørt. Men nu, efterhånden som Jorden går ind i Vandbærerens tidsalder, er der for første gang i menneskehedens historie ved at blive dannet en gruppe af mennesker, der arbejder med den gode vilje. Medlemmerne kaldes Den Nye Verdenstjenergruppe, og det er nyttigt at studere gruppens aktuelle og fremtidige arbejde i forbindelse med Hierarkiets tilsynekomst og i relation til det forberedende arbejde for Kristi genkomst. 3

4 Når man ønsker indsigt i Hierarkiets tilsynekomst, er der nogle faktorer, man skal kunne forstå. De første, der træder frem, vil ikke være Hierarkiets seniormedlemmer. Det vil først ske i de sidste stadier, når tiden er inde til Kristi fysiske genkomst. På dette tidspunkt vil nogle af Hierarkiets seniormedlemmer tage synlig kontrol over verdensbegivenhederne. Hvornår det sker, afhænger selvsagt af, i hvilken grad opgaven lykkes for de mindre fremskredne medlemmer af Hierarkiet. Tilsynekomstens tre stadier Der er givet information om, at arbejdet med Hierarkiets tilsynekomst har tre stadier. Det første stadie har været i gang i nogen tid. Det varetages af 3. indviede og udvalgte disciple, der er spredt ud over hele verden. Opgaven for den første gruppe er meget vanskelig. De skal forklare og forsvare synspunkter, der betragtes som fantasifulde postulater. De står over vanskeligheder, der tilsyneladende er uovervindelige, for de taler om principper og sandheder, der er ødelæggende for de anerkendte holdninger og værdier. Derfor bliver deres argumenter konstant konfronteret med forældede religiøse, økonomiske og politiske doktriner. De peger på fejl og mangler ved det nuværende system på en upersonlige måde, og det gør mange vrede også mennesker, som normalt er tolerante og objektive. De arbejder ofte alene og sædvanligvis uden at vække opmærksomhed og uden at have tid til deres personlige hierarkiske kontakter. De er ikke altid knyttet til en såkaldt esoterisk gruppe. Og hvis de er, bliver deres opgave endnu vanskeligere. Det er kun fremskredne disciple med en bevidst kontakt til deres ashram, der er i stand til at arbejde på denne måde. Da den tibetanske mester Djwhal Khul skrev disse ord i 1946, fortsatte han med at sige: Disciple og esoteriske grupper har i denne tid de største blændværk af alle grupper i verden. Derfor er enhver discipels arbejde i de tidlige stadier dømt til at blive destruktivt. 4

5 Det blev sagt for mange år siden, og en ny generation har overtaget opgaverne. Man må håbe, at holdningen har forandret sig i tidens løb. Det andet stadie Det andet stadie i tilsynekomsten begynder, når første stadie er gennemført. Disciple og indviede, der arbejder på andet stadie vil være de virkelige opbyggere af den nye verden og af den nye civilisation. De vil overtage lederskabet i de fleste lande og indtage høje stillinger på alle områder af livet. Der er altid tale om et frit valg, men de repræsenterer et naturligt valg, for de har bevist deres avancerede ekspertise, kvalifikationer og engagement. Det andet stadie af Hierarkiets tilsynekomst afhænger af, hvor effektivt den første gruppes tjenestearbejdet har været. Den anden gruppe skal videreføre arbejdet, og de har ansvaret for en mere koordineret forberedelse til Kristi genkomst. Den første gruppe introducerede menneskeheden for muligheden. Den anden gruppe er ansvarlig for de endelige forberedelser til selve genkomsten. De vil skabe en fremtid, der vil opstå som Fugl Fønix af fortidens aske. De vil præge de grundlæggende principper om rigtige menneskelige relationer i menneskehedens bevidsthed. Den tibetanske mester skrev i 1946, at den anden gruppe stadig befandt sig inden for Hierarkiets begrænsede område. Man begynder at forstå den lange planlægningshorisont, der her er tale om. Det er som sagt mange år siden, at disse ord blev skrevet. Derfor er der god grund til at gå ud fra, at flere medlemmer af den anden gruppe er inkarneret. Måske har de nået voksenalderen og så småt er begyndt at få indflydelse. Man skal huske, at Hierarkiets medlemmer uanset om de deltager i tilsynekomstens tidlige stadier eller senere vil arbejde som medlemmer af menneskeheden. Ikke som medlemmer af Hierarkiet. Man vil se dem i forskellige positioner. Det kan være som politikere, forretningsfolk, økonomer, undervisere og præster. Eller det kan være som forskere, filosoffer, professorer og lektorer ved universiteter og det kan være inden for etiske bevægelser. Deres åndelige kraft, deres klare og ægte visdom, og fornuften bag deres visioner inden for de ansvarsområder, de har valgt, vil være så overbevisende, at der kun vil være begrænset modstand mod deres planer. 5

6 Ledende formidlere Med disse metoder vil Hierarkiet gradvis overtage styringen på det fysiske plan både subjektivt og objektivt og lede menneskelivets mange forhold. Denne styring vil være i overensstemmelse med deres esoteriske viden og kunnen, og derfor vil den ikke være udtryk for hierarkisk dominans eller autoritet. Disse mennesker vælges som de bedst egnede til at løse de krævende opgaver på grundlag af frie valg. Deres åndelige kvaliteter og effektive handlinger medfører, at de vælges som de naturlige ledere i den nye verden. Et kompetent, troværdigt og åndeligt liv vil virke overbevisende på den almindelige befolkning. Kompetente mennesker vil blive ansat i magtfulde stillinger ikke fordi de er disciple eller indviede, men fordi deres indsats for helheden er intelligent og retfærdig. Når tiden er moden, vil den anden gruppe indføre en ny verdensreligion. Til den tid vil den religiøse forståelse være fuldstændig forandret. Når kristendommen når et lavpunkt, vil mesteren Jesus genoptage kontrollen over den religion, han i sin tid grundlagde. Buddha vil sende to veluddannede disciple, der skal reformere buddhismen. Og en række andre skridt vil blive taget inden for religions- og undervisningsområdet. Jesus fungerer som Kristi repræsentant i sager, der vedrører kristendommen. Han vil genindføre den gamle esoteriske symbolik og fjerne alt uvæsentligt og misforstået. Hele det religiøse område vil blive nyorganiseret. Det sker som forberedelse til at genindføre mysterierne. Når de er genoprettet, vil de forene alle trosretninger. Nyt økonomisk system Grupper med åndeligt indstillede økonomer, der er bevidste medlemmer af en ashram, vil foretage store og nødvendige forandringer i det økonomiske system. Alle 6

7 disse handlinger der bygger på første gruppes forberedende arbejde har stadig en forberedende karakter. Mange seniorindviede, der udviklingsmæssigt befinder sig lige under mestrene i Hierarkiet, har viden om den fysiske verden, men er desuden specialister i globale forhold. Nogle mestre har en særlig kompetence vedr. finansielle spørgsmål, og disse 4. indviede er ved at forberede indførelse af nye økonomiske systemer, som skal erstatte de nuværende uhensigtsmæssige metoder. De forbereder et system, der er baseret på en form for byttehandel. De nye metoder inden for finansområdet vil blive til gavn for det enkelte menneske, og multinationale koncerner og store privatejede virksomheder vil forsvinde. Samtidig vil man bevare de kvaliteter fra nutiden, der motiverer det enkelte menneske til at tage initiativ og investere sine ressourcer. Nogle indviede har specialiseret sig i forskellige sprog. To indviede er velbevandrede i basis-engelsk. Det er en form for engelsk, der skal erstatte det nuværende internationale sprog uden at fjerne de nationale sprog, der vil blive talt til daglig i nationalstaterne. Tredje stadie Det tredje stadie begynder, når Kristus og mestrene begynder at arbejde offentligt. De vil derefter være synligt til stede i den fysiske verden. Hvornår det sker afhænger af, om arbejdet af de to første grupper er udført med succes. Derfor er det ikke muligt at forudsige et tidspunkt. Mange faktorer er involveret. Bl.a. går de to første gruppers arbejde ud på at vurdere, om menneskeheden er parat til omstilling. De skal vurdere hvilket tempo, der kræves, for at genopbygningen kan gennemføres efter planen. De skal finde ud af, om humanister og intelligente mennesker er tilstrækkelig modtagelige for visioner om at nedbryde, genopbygge og nyorganisere de forhold, som er forudsætningen for den nye kultur og civilisation. På trods af at Hierarkiet har mange kilder til information, ved mestrene ikke, hvor lang tid det vil tage, men man er parat til at indlede processen når som helst. 7

8 I forbindelse med de to første stadier i det forberedende arbejde vil det ikke være hele Hierarkiet, der nærmer sig det fysiske plan. Den tibetanske mester Djwhal Khul har oplyst, at fem af mestrene vil deltage i de indledende faser med at organisere Hierarkiet på det fysiske plan. Det er bl.a. mestrene Koot Hoomi, Morya, Djwhal Khul, Rakoczy og en af de engelske mestre (mesteren, der grundlagde arbejderbevægelsen). Mesteren Koot Hoomis ashram bliver en af de sidste, der manifesteres på det fysiske plan. Ashramens opgave er at skabe den energi, der vil gøre Kristi genkomst mulig. Kristi genkomst er den vigtigste opgave for Koot Hoomi og hans gruppe af indviede og disciple. Hans ashram repræsenterer visdomsenergien. Moryas ashram har også en stor opgave, og energien fra Syntesens Avatar vil primært påvirke denne 1. stråle ashram og bane vejen med den mindste modstand. Energien bliver nedtrappet, før de fem mestres ashramer, kan videresende den. På det fysiske plan er indviede og disciple, der arbejder i Moryas ashram, hovedsageligt beskæftiget med at skabe syntese inden for politik og regeringsformer og med at modvirke metoder, der forhindrer syntese. Samtidig vil man forsøger at bevare det frie valg. Arbejderbevægelserne En af de engelske mestre har sit særlige forberedelsesarbejde. Det er den mester, som stod bag grundlæggelse af arbejderbevægelsen. Dette projekt anser Hierarkiet for at være et af de mest succesfulde forsøg i historisk tid, for det vækkede masserne (middelklassen og arbejderklassen) og skabte generelt bedre levevilkår. Den engelske mester har altid holdt sit navn hemmeligt. Han er på 3. stråle for aktiv intelligens, og han arbejder derfor hovedsageligt med verdens tænkere. Hans ashram, der har tilknytning til mesteren Rakoczys ashram, beskæftiger sig med problemer i industrien. Ashramens arbejde gælder tænkning, planlægning og arbejde. Man påvirker modtagelige sind i et forsøg på at åndeliggøre tænkningen både i arbejderbevægelserne og hos industriens ledere for at opnå retfærdig deling som et vigtigt skridt mod rigtige menneskelige relationer. Sansen for ægte værdier er under udvikling, og hvis de styres korrekt af den stærke arbejderbevægelse i alle lande kan det danne fundamentet til den nye civilisation. 8

9 Denne mesters ashram er også beskæftiget med de internationale økonomiske problemer, og dermed også med nedbrydningen af nutidens fundamentale materialisme. Problemer med handel og valuta, pengenes betydning, guldets værdi (et symbol på 3. stråle), skabelse af rigtige holdninger til det materielle liv og hele processen med retfærdig deling, er nogle af de problemer, som denne ashram arbejde med. Arbejdsgivere, ledere i arbejderbevægelsen, finanseksperter og tilhængere af forskellige ideologier arbejder aktivt i denne ashram. Endnu et punkt skal nævnes. Den tibetanske mester Djwhal Khul har sagt, at forseglingen af døren til det onde vil ske på grundlag af det arbejde, som den engelske mester og hans ashram udfører. Det er navnlig denne gruppe, der forstår at arbejde med den kyniske materialisme og med de falske værdier, som den skaber. Døren til det onde skal forsegles med menneskehedens koordinerede humanistiske kræfter, og ikke af en enkelt eller nogle få oplyste menneskers indsats. Denne kendsgerning har alle behov for at forstå. Den nye civilisation Mesteren Rakoczy leder en meget stor ashram. Rakoczy er civilisationens mester, og det er hans opgave at indføre Den Nye Tidsalders civilisation. Rakoczys ashram er en 3. stråle ashram, og i sin indflydelsessfære rummer den alle ashramer, der er på 3. stråle for aktiv intelligens, på 5. stråle for konkret videnskab og på 7. stråle for ceremoniel orden. For tiden er Rakoczy fokuseret på 7. stråle energi, der er en ordensskabende energi. Målet er at bremse det forfærdelige kaos, der hersker i nutiden, og grundlægge orden og skønhed, som skal spire og blomstre i fremtiden. De onde kræfters stærkeste våben er kaos, splittelse og utryghed, som skaber frygt. De onde kræfters gennemslagskraft er ekstra stor, fordi de ikke kommer fra en bestemt gruppe, men fra alle ideologier. Det kaos, der skabes af ligegyldighed det kaos, der skabes af usikkerhed det kaos, der skabes af frygt, sult, usikkerhed og af at se andres lidelser det kaos, der skabes af aggressive og konfliktsøgende ambitiøse mennesker og grupper i alle nationer, er de kræfter, som Rakoczy forsøger at håndtere. Det er en utrolig vanskelig opgave. Ashramen konfronteres med to forhold i alle lande og nationer: 1) De konservative grupper, der kæmper for at bevare fortidens gamle og udtjente tilstande. 2) De progressive grupper, der arbejder for forandring og fornyelse. Med 7. stråles energipåvirkning kan der skabes og op- 9

10 retholdes en balance, så menneskeheden trygt kan vælge den gyldne middelvej for rigtig handling og rigtige menneskelige relationer. Den femte mester, der har påtaget sig en speciel opgave i forberedelsesarbejdet er den tibetanske mester Djwhal Khul. En del af hans arbejde er kendt. Nogle af de esoteriske sandheder, han har formidlet til menneskeheden, er læren om Shamballa om det nye discipelskab om de syv stråler om den nye astrologi om Den Nye Verdenstjenergruppe om forsøget på at skabe manifestation af de indre ashramer (som beskrevet i Discipelskab i den Nye Tidsalder) og om undervisning i den nye verdensreligion. Djwhal Khuls arbejde I den nuværende cyklus har Djwhal Khuls ashram en nøgleposition. Den har nær relation til Moryas 1. stråle ashram via World Goodwill-arbejdet og alt arbejde for den gode vilje i nutidens verden. Den gode vilje er dybest set et udtryk for 2. stråle for kærlighed-visdom. Derfor er den et aspekt af samtlige ashramer i den store 2. stråle ashram Hierarkiet. Desuden bliver arbejdet med den gode vilje aktiveret kraftigt på grund af 1. stråles dynamiske energi, der kommer til udtryk som viljentil-det-gode. Derfor kanaliseres denne dynamiske energitype fra 1. stråle via den ashram, som Djwhal Khul er ansvarlig leder af. Hans ashram arbejder desuden i nært samarbejde med Rakoczys ashram, fordi den gode viljes energi er deres fælles mål, og fordi en intelligens brugt med visdom i handling er opgaven for alle mennesker med god vilje overalt i verden. På denne måde er en omfattende ny udvikling og et kraftfuldt samspil sat i gang. Det vil fortsætte indtil år 2025, hvor Hierarkiet har sit næste store rådsmøde, der normalt finder sted i hvert århundrede. Indtil da vil der ske meget store forandringer. På mødet i 2025 vil datoen for det første stadie af Hierarkiets tilsynekomst sandsynligvis blive fastsat. Den nuværende periode og frem til 2025 kaldes frontløbernes stadie. Dette stadie er forberedende, for der vil man afprøve de teknikker, der skal benyttes for at nå de ønskede resultater. 10

11 Endnu mangler der meget uforudsete problemer, forbigående depressioner, krig, vold og blodsudgydelser, fattigdom og mangler medfører dyb pessimisme. Men de, der kender og fornemmer Hierarkiets indre vejledende hånd, ved, at menneskeheden dybest set er kærlig, og at den, som resultat af de nuværende kriser og muligvis på grund af dem vil få hjælp af kompetente mennesker, der kan håndtere situationen, og som er i stand til at løse den synteseskabende opgave med at forene det, der adskiller. 11

12 Nøgleordet for Fiskenes tegn er: Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender tilbage frelser jeg. 12

13 13

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

menneskehedens enhed?

menneskehedens enhed? 1 Hvordan virkeliggør man menneskehedens enhed? James Kinnier Wilson www.visdomsnettet.dk 2 Hvoran virkeliggør man MENNESKEHEDENS ENHED? Af James Kinnier Wilson Fra The Beacon På trods af forskellige hudfarver,

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Gandhi - en frontløber

Gandhi - en frontløber 1 Gandhi - en frontløber John March www.visdomsnettet.dk 2 Gandhi - en frontløber Af John March Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Forfatteren bruger betegnelsen forerunner

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Overgang eller Undergang?

Overgang eller Undergang? 1 2012 Overgang eller Undergang? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 2012 Overgang eller Undergang? Af Erik Ansvang Går Jorden under i 2012? Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret

Læs mere

20 hovedpunkter i disciplens liv

20 hovedpunkter i disciplens liv 1 20 hovedpunkter i disciplens liv Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 20 hovedpunkter i disciplens liv Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik

Læs mere

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys

STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys 1 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 STENBUKKENS TEGN Åbenbaring og lys Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Stenbukkens tegn giver menneskeheden impulser til at begynde

Læs mere

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn

WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn 1 WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn www.visdomsnettet.dk 2 WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn Ingen pris er for høj at betale, hvis man ønsker at være til gavn for Hierarkiet ved fuldmånen

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

SEKSUALITET i den nye tidsalder

SEKSUALITET i den nye tidsalder 1 SEKSUALITET i den nye tidsalder Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 SEKSUALITET i den nye tidsalder Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen). At profetere er altid risikabelt, men ofte

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation

KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation 1 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 KREBSENS TEGN Indblik i karma og reinkarnation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) I åndsvidenskaben kaldes Krebsens

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Visdommens mestre. - position og funktion i Hierarkiet. af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet

Visdommens mestre. - position og funktion i Hierarkiet. af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet Visdommens mestre - position og funktion i Hierarkiet af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 1 Visdommens mestre - position og funktion i Hierarkiet Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Påskedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Påskedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Påskedag Salmevalg 403: Denne er dagen 218: Krist stod op af døde 236: Påskeblomst, hvad vil du her 223: Herren af søvne opvågned, opsprang 234: Som forårssolen morgenrød Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II

19. søndag efter trinitatis II 19. søndag efter trinitatis II I vores liv bliver vi dagligt stillet overfor en lang række valg. Det kan spænde bredt og gå fra hvilket tøj vi skal tage på, om vi skal cykle eller køre på arbejde, til

Læs mere

Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Frigørelsen af. Alice A. Bailey. 1 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Visdommens MESTRE. - position og funktion i Hierarkiet. Erik Ansvang.

Visdommens MESTRE. - position og funktion i Hierarkiet. Erik Ansvang. 1 Visdommens MESTRE - position og funktion i Hierarkiet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Visdommens Mestre - position og funktion i Hierarkiet Af Erik Ansvang Hvad er det? Hvad gør det? I den åndsvidenskabelige

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Julesøndag, den 30. december 2012 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: 110, 434, 117, 449v.1-3, 129, 109, 116, 123v.

Julesøndag, den 30. december 2012 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: 110, 434, 117, 449v.1-3, 129, 109, 116, 123v. 1 Julesøndag, den 30. december 2012 Vor Frue kirke kl. 10 Af Jesper Stange Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: 110, 434, 117, 449v.1-3, 129, 109, 116, 123v.7-8, 716 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

Tekster: Sl , Matt Salmer: 588, 651, 644, 787

Tekster: Sl , Matt Salmer: 588, 651, 644, 787 Tekster: Sl 51.3-19, Matt. 3.1-10 Salmer: 588, 651, 644, 787 Johannes Døberen er en på en gang fascinerende og skræmmende skikkelse. Han er fuldstændig kompromisløs. Han har et eneste mål med det, han

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk 1 Videnskabernes integrering Brian Arrowsmith www.visdomsnettet.dk 2 Videnskabernes integrering Af Brian Arrowsmith Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Åndsvidenskaben analyserer årsager. Naturvidenskaben

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Vandbærerens tidsalder

Vandbærerens tidsalder 1 Vandbærerens tidsalder Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Vandbærerens tildalder Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion I Vandbærerens tegn vil Fisketidsalderens

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

1 VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE 01 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE Af Hardy Bennis Åndsvidenskabens emner I den esoteriske

Læs mere