INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM"

Transkript

1 Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri

2 Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk Center Bornholm, SIND Bornholm, Bedre Psykiatri Bornholm, Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune. Foto: Katja Fjellerad.

3 Indhold Introduktion at være tæt på én med en psykisk sygdom... 3 Dine rettigheder som pårørende... 5 Pårørende har normalt ikke krav på at blive inddraget... 5 Videregivelse af oplysninger uden patientens samtykke... 5 Tilbud til voksne pårørende... 6 Pårørendeinddragelse på Psykiatrisk Center... 6 Pårørendecafé/pårørendegrupper... 6 Socialpsykiatriens tilbud til pårørende... 6 Supervisionsgruppe under Bedre Psykiatri... 7 Blæksprutten i Rønne... 7 SINDs pårørenderådgivning (telefonrådgivning)... 8 Tilbud til børn, der er pårørende... 9 Familiesamtaler på Psykiatrisk Center... 9 Børnegruppe på Almegårds kaserne... 9 Børnegruppe på Blæksprutten Anonym rådgivning Øvrige tilbud og mere viden Angstforeningen Bedre Psykiatri Bornholms Regionskommune Børnetelefonen Depressionsforeningen Psykiatrifonden Psykiatrisk Center Bornholm PsykInfo Region Hovedstaden Pårørende til personer med spiseforstyrrelse SIND Værestedet Blæksprutten

4 Introduktion at være tæt på én med en psykisk sygdom Når et menneske har en psykisk sygdom, berører det også de mennesker, der er tæt på ham eller hende. Der kan være stor sorg, skyldfølelse, forvirring og mange andre svære følelser forbundet med at være forælder, ven, kæreste, søster eller bror til et menneske med en psykisk sygdom. De pårørende kan have brug for støtte til at tage vare på både sig selv og den syge i denne vanskelige situation. Samtidig er pårørende vigtige samarbejdspartnere for de professionelle. Pårørende kan give uvurderlig hjælp, og forskning dokumenterer 1, at information og støtte til familien kan forbedre forløbet for den psykisk syge. Man ved, at mennesker med psykiske lidelser har en reduceret risiko for tilbagefald og genindlæggelse, når netværket omkring dem inddrages. Inddragelse kan betyde, at pårørende får konkret information om fx psykiske lidelser, medicin, lovgivning, behandlingsmuligheder mv. Det kan også betyde, at de pårørende inviteres med og spørges til råds, når der holdes møder med og om den, der er psykisk syg. Endelig kan det betyde, at pårørende tilbydes selvstændig støtte og rådgivning. Med denne udgivelse ønsker vi - Psykiatrisk Center Bornholm, SIND Bornholm, Bedre Psykiatri Bornholm, Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune - at give pårørende til mennesker med psykiske sygdomme på Bornholm en samlet information om, hvordan vi inddrager pårørende, og hvilke særlige tilbud der er til pårørende. I behandlingspsykiatrien (den regionale psykiatri) bruger man betegnelsen patient om de personer, der er i behandling, uanset om de er indlagt eller i ambulant behandling. I socialpsykiatrien (den psykosociale indsats i kommunen) bruger man betegnelsen bruger eller borger. Interesseorganisationer bruger oftest betegnelsen bruger. I dette materiale bruger vi alle tre betegnelser om den person, der er psykisk syg. Man bruger ofte betegnelsen pårørende om de mennesker, der er tæt på den, der har en sygdom. I dette materiale bruger vi både betegnelserne pårørende og netværk. Begge dele betegner de personer, der er i kontakt med den syge, og som borgeren selv synes, er vigtige. Det kan dreje sig om familie, venner, kollegaer eller naboer, men det kan også dreje sig om en kontaktperson, en lærer, en læge eller andre, som kan være en støtte. Når man taler om netværk vil det ofte være en bredere definition, der også inkluderer sådanne professionelle relationer. 1 se fx En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser, rapport fra regeringens udvalg om psykiatri,

5 Dine rettigheder som pårørende Nedenstående gælder for pårørendes kontakt til behandlingspsykiatrien (Psykiatrisk Center) såvel som socialpsykiatrien (sagsbehandling og støttetilbud i kommunen). Pårørende har normalt ikke krav på at blive inddraget De fagpersoner, der er omkring et menneske, der har en psykisk sygdom, vil som regel forsøge at inddrage de pårørende, fordi man ved, at inddragelse af pårørende kan have stor positiv effekt på den syges forløb. Som pårørende har man dog som hovedregel ikke krav på at blive inddraget i den syges behandlings- eller støtteforløb. Det er patienten selv, der bestemmer, hvem af de pårørende, personalet må udtale sig til, og hvor meget information, personalet må give. Som pårørende vil man ofte gerne vide så meget som muligt, og det kan derfor være svært at acceptere, at man ikke må få personlige oplysninger om den syge fra lægen, socialrådgiveren eller støttepersonen eller se journalen, uden at patienten har givet lov til det. Men man kan altid stille generelle spørgsmål til personalet om sygdommen, kommunens tilbud eller lovgivningen, ligesom man også kan tale med personalet om, hvordan man selv oplever situationen og forløbet. Derudover har man altid lov til at give personalet oplysninger, som man mener, kan bidrage til den bedst mulige behandling eller støtte. I nogle tilfælde kan de pårørende endda supplere med oplysninger, som kan have meget stor betydning for det videre forløb. Videregivelse af oplysninger uden patientens samtykke Sundhedsloven giver mulighed for, at personalet i nogle særlige tilfælde taler med de nærmeste pårørende om sygdommen uden patientens samtykke. Det drejer sig om tilfælde, hvor patienten ikke selv kan varetage sine interesser - hvis patienten for eksempel er bevidstløs eller meget psykisk syg. Det er sundhedspersonalet der vurderer, om videregivelse af oplysninger uden samtykke er berettiget, og dette foregår yderst sjældent. Dette er reguleret i sundhedslovens 43. 5

6 Tilbud til voksne pårørende På Bornholm er der en række tilbud til pårørende. Derudover forsøger både behandlingspsykiatrien på Psykiatrisk Center og socialpsykiatrien i kommunen at inddrage pårørende og netværk så godt som muligt i den enkelte patients eller brugers forløb. Nedenfor beskriver vi hvordan. Pårørendeinddragelse på Psykiatrisk Center På Psykiatrisk Center Bornholm arbejder vi efter en standard for pårørendesamarbejde, hvor vi dokumenterer kontakten til de pårørende i journalen. Vi forsøger samtidig at inddrage de pårørende og netværket så meget som muligt efter aftale med patienten. Hvis patienten ønsker det, bliver de pårørende fx inviteret med til møder osv. Pårørende er altid velkomne til at kontakte personalet med oplysninger om, hvordan de synes, man bedst kan hjælpe den enkelte patient. Har de pårørende konkrete spørgsmål i forhold til behandlingen af en syg pårørende, må dialogen ske efter accept fra den syge. Det kan som regel lade sig gøre at få en selvstændig samtale med kontaktpersonen eller en læge på Psykiatrisk Center inden for nogle dage, men det er kun, hvis patienten har givet lov til det, at de må udtale sig til de pårørende om patientens tilstand. Pårørende kan desuden altid henvende sig og spørge til behandlingen af psykisk syge generelt. Personalet må altid give generel information og rådgivning, fx om hvordan medicin normalt virker, og hvilke symptomer der normalt er ved en bestemt sygdom. Udover inddragelsen af de pårørende i det enkelte patientforløb har Psykiatrisk Center et tilbud om pårørendecafé/pårørendegrupper, som er beskrevet nedenfor. Pårørendecafé/pårørendegrupper Psykiatrisk Center Bornholm tilbyder møder for pårørende og patienter tidligere som nuværende. Hver gang holdes et oplæg om et emne, der relaterer sig til psykisk sygdom. Det kan fx være en læge eller en sygeplejerske fra Psykiatrisk Center, der fortæller om angst eller en socialrådgiver der fortæller om, hvilke støttemuligheder der er i lovgivningen. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer, bekymringer, glæder og tanker undervejs. Endvidere vil der være mulighed for at komme med sine ønsker og eventuelle input til de kommende pårørendearrangementer. Datoer og emner findes i pjece, som kan fås på Psykiatrisk Center eller på Psykiatrisk Centers hjemmeside. Ved pårørendecafé er alle velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Når det gælder pårørendegrupper bliver de sammensat til et samlet forløb efter tilmelding. 6

7 Læs mere: Kontakt: Telefon eller mail regionh.dk Socialpsykiatriens tilbud til pårørende I socialpsykiatriens tilbud opfatter vi pårørende og netværk som en uvurderlig ressource og støtte for borgeren med en sindslidende. Pårørende og netværk er vigtige samarbejdspartnere. Samtidig ser vi det som en vigtig opgave for os som medarbejdere at bidrage til, at pårørende og netværk har den nødvendige viden og indsigt i psykosociale problemstillinger på det generelle plan til gavn for borgeren. Vi inddrager pårørende og netværk i arbejdet med borgerens forløb og recovery-proces i det omfang, borgeren ønsker det. Vores inddragelse sker i forhold til den enkelte borger. Skulle der vise sig behov for fælles tiltag af mere social karakter med fællesarrangementer for borgere og pårørende eller arrangementer for pårørende alene, vil det kunne lade sig gøre. De pårørende er altid velkomne til at kontakte medarbejdere eller ledere med spørgsmål og ønsker. Socialpsykiatriens tilbud omfatter: Område Vest Aktivitets- og samværshuset Midtpunktet, Sct. Mortens Gade 33, 3700 Rønne, tlf Værestedet Vestergade, Vestergade 1, 3770 Allinge, tlf Fra disse adresser ydes også opsøgende støtte- kontaktbesøg og støtte i eget hjem. Område Øst Aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud Fontænehuset Bornholm, Lindevej 5a, 3740 Svaneke, tlf Fra denne adresse ydes også opsøgende støtte-kontaktbesøg og støtte i eget hjem, tlf Beskæftigelsestilbud Plantagen, Østermarievej 4, 3700 Svaneke, tlf Botilbuddet Kommandanthøjen, Kommandanthøjen 2, 3700 Rønne, tlf Læs mere: Supervisionsgruppe under Bedre Psykiatri Bedre Psykiatri er landsforeningen for pårørende til mennesker, der lider af psykisk sygdom. Bedre Psykiatri fik i 2014 en lokalafdeling på Bornholm. Når der er midler til det, driver vi supervisionsgrupper for pårørende til mennesker, der lider af psykisk sygdom. Grupperne er ledet af en professionel supervisor/psykoterapeut. Dette er en mulighed for pårørende til at kunne dele oplevelser og reflektere i forhold til en specifik relation med en nærtstående, der er psykisk syg. Målgruppen er personer over 18 år, som er tæt på én, der er psykisk syg. Læs mere: Kontakt: Tlf.: Du kan også kontakte Bedre Psykiatris lokalafdeling via Facebook (søg på Bedre Psykiatri Lokalafdeling Bornholm) Blæksprutten i Rønne Værestedet Blæksprutten er et brugerstyret værested for psykisk syge, pårørende og børn. Værestedet Blæksprutten har til huse i Søndergade 29 i Rønne. I Blæksprutten skelnes ikke mellem psykisk syge og pårørende alle er velkomne og kan deltage i vores aktiviteter. Man kan komme 7

8 forbi og hyggesnakke og drikke en kop kaffe eller te, spille kort eller læse avis. Vi har også rum med bordfodbold, bordtennis, Wii og diverse bræt- og kortspil. Derudover har vi systue, kreativt værksted, hvor man kan lave diverse håndarbejder og male mindre ting. På værestedets åbningsdage kan man købe morgenmad, frokost, kaffe og aftensmad. Værestedet har åbent mandag og onsdag kl samt fredag kl Vi tager ofte ture ud i det blå, og vi arrangerer årligt ferierejser for dem, der har lyst. Vi holder også altid juleaften og nytårsaften for brugerne. Hvis man som psykisk syg eller pårørende har lyst til at høre mere om Blæksprutten, er der mulighed for at få et hjemmebesøg, hvor Blækspruttens leder kommer og fortæller om stedet og tager en generel snak med de berørte om dét at være pårørende eller selv have en psykisk sygdom. Det synes de fleste er en god måde at få kontakt og blive introduceret til huset på. Blæksprutten tilbyder også anonym social rådgivning. Vores socialrådgiver kan træffes på Blæksprutten hver onsdag fra kl Læs mere: SINDs pårørenderådgivning (telefonrådgivning) SINDs Pårørenderådgivning er en landsdækkende telefonrådgivning, der har til formål at yde rådgivning, vejledning, støtte og undervisning til pårørende til mennesker, som har en psykisk sygdom. SINDs Pårørenderådgivning varetages af psykologer, socialrådgivere og psykoterapeuter, og vi har et bredt netværk af frivillige erfarne pårørende, både unge og ældre, der er en vigtig del af vores arbejdsstyrke. Tlf.: og Du kan træffe os mandag til fredag kl og søndag kl SIND har også en lokalafdeling på Bornholm. Du kan kontakte SIND og få nærmere oplysninger om kontakt til lokalafdelingen. Læs mere: Kontakt: Tlf.: Mail Kontakt: Tlf Mail: 8

9 Tilbud til børn, der er pårørende På Bornholm findes der særlige tilbud til børn, der er pårørende til mennesker, der lider af psykisk sygdom. Som oftest vil det dreje sig om børn af psykisk syge forældre. Familiesamtaler på Psykiatrisk Center Psykiatrisk Center ønsker at have fokus på børn, der er pårørende til vores patienter, da alle erfaringer viser, at børn ofte påtager sig ansvar og skyld i forbindelse med den lidelse og smerte, en forælder gennemgår. Børn er gode til at tilpasse sig, og det er derfor vigtigt, at der sættes ord på de oplevelser, tanker og følelser, de har. Alle, der bliver indlagt på Psykiatrisk Center, skal tilbydes en familiesamtale, hvis de har børn under 18 år. Der udfyldes en familieformular indenfor 24 timer efter indlæggelse. Denne videregives til én af de medarbejdere på Psykiatrisk Center, der er uddannet i at afholde familiesamtaler. For at der kan skabes en gensidig forståelse og styrkelse af sammenholdet i familien, inviterer vi først forældrene til en samtale, hvor vi taler om barnets reaktioner i forbindelse med forælderens sygdom. Ved denne samtale aftaler vi desuden, hvad der er vigtigt at tale om ved en efterfølgende familiesamtale, hvor barnet/børnene deltager, og hvor det er barnet/børnene, der er fokus på. Intentionen med familiesamtalen er at hjælpe familien med at tale om de svære ting, som der erfaringsmæssigt er, når én i familien er syg. Der er typisk kun tale om en enkelt samtale. Ved samtalen kan vi tale om, hvilke yderligere støttemuligheder, der er for barnet, fx at deltage i børnegruppen på Almegårds kaserne eller på Blæksprutten. NB! Familiesamtaler er kun for børn af forældre, der er patienter på Psykiatrisk Center. Børnegruppe på Almegårds kaserne Bornholms Regionskommune og Psykiatrisk Center samarbejder omkring samtalegrupper for børn i alderen 8-10 år og år. Der er ca børn i hver gruppe, som mødes 10 gange. Der er forløb i foråret og i efteråret. Gruppelederne er familiebehandlere, en medarbejder fra Psykiatrisk Center og en ungekonsulent. Børnegrupperne er et tilbud til de børn, som har en mor, far, søskende eller anden person som er tæt på barnet i det daglige, som har en psykisk lidelse, som påvirker barnets hverdag og trivsel. Det kan også være børn, som vokser op i et hjem, hvor der er et misbrug i familien, eller hvor barnet af andre årsager vokser op i et hjem med særlige vanskeligheder, der påvirker barnets hverdag og trivsel. Grupperne er samtalegrupper, hvor samtalerne bygges op omkring børnenes egne oplevelser, tanker og følelser fra deres liv. Via øvelser og leg hjælper grupperne børnene til at blive mere opmærksomme på, hvilke handlemu- 9

10 ligheder de har, når vanskelighederne fylder meget, så de bliver bedre til at mestre det liv, der er deres. I grupperne møder børnene andre børn med lignende vanskeligheder, og det giver dem følelsen af, at de ikke er alene i verden med bekymringer og vanskeligheder. Ved at dele oplevelser, tanker og følelser med hinanden mindskes børnenes følelse af ansvar og skyld for vanskelighederne i hjemmet. Grupperne hjælper børnene til at forstå deres egne behov, følelser og muligheder, samt det, de allerede gør for at beskytte sig selv. Grupperne giver det enkelte barn øget tro på sig selv, samt øget tro på evnen til at mestre eget liv. Der er flere muligheder for at blive optaget i en gruppe: Psykiatrisk Center henviser til grupperne efter en familiesamtale. En af kommunens sagsbehandlere henviser til grupperne som led i en handleplan. En af øens skoledagtilbudsvejleder henviser til grupperne. Åben Anonym Rådgivning henviser til grupperne efter et samtaleforløb. Endelig optagelse i en gruppe sker efter en forsamtale med forældre, barn og gruppelederne. Børnegruppe på Blæksprutten Værestedet Blæksprutten er et brugerstyret værested for psykisk syge, pårørende og børn. Værestedet Blæksprutten har til huse i Søndergade 29 i Rønne. På Blæksprutten har vi en børnegruppe, som er for børn/unge i alle aldre, hvis mor eller far har en psykisk sygdom. Børnegruppen er ledet af en pædagog, og mødes hver onsdag kl Vi ved, at mange børn og unge med en psykisk syg forælder har mange tanker og bekymringer - og det er helt naturligt. Måske går barnet/den unge og tænker på, om de selv kan få en psykisk sygdom. Eller de tænker måske på, om det er deres skyld, at den voksne har det skidt. Og som barn/ung kan man tit ønske sig at have kammerater, der ved, hvordan man har det. I børnegruppen snakker vi om alle de tanker og bekymringer, man kan have. Vi har det også sjovt med bl.a. at tegne, male, se film, lave juleguf og bolsjer og andre ting. I børnegruppen tager vi også på ferier sammen. Hvis du vil vide mere om børnegruppen, kan du kontakte Blæksprutten på telefon Anonym rådgivning Alle pårørende, børn som voksne, kan kontakte kommunens Åbne Anonyme Rådgivning. Her kan man få op til 5 samtaler med en familiebehandler. Man behøver ikke at fortælle, hvad man hedder eller hvem ens forældre er. Man kan ringe på tlf eller skrive på 10

11 Øvrige tilbud og mere viden Nedenfor har vi samlet nogle adresser, telefonnumre og links til hjemmesider, der kan være relevante for både børn og voksne, der er tæt på én med en psykisk sygdom. Angstforeningen Telefonlinje åben mandag-torsdag kl og fredag kl på tlf: Hjemmeside: Bedre Psykiatri Tlf.: Mail: Hjemmeside: Bornholms Regionskommune Tlf Hjemmeside: Børnetelefonen Man kan ringe til børnetelefonen på tlf alle dage kl året rundt. Depressionsforeningen DepressionsLinien er åben dagligt (dog ikke lørdag) kl Tlf SocialrådgiverLinien er åben hver onsdag kl til Tlf Hjemmeside: Psykiatrifonden Telefonrådgivningen er åben mandag til torsdag kl og fredag til søndag samt helligdage kl Tlf.: Hjemmeside: Psykiatrisk center Bornholm Tlf.: Mail: Hjemmeside: menu/centre/psykiatriske+centre/psykiatrisk+center+bornholm/ PsykInfo Region Hovedstaden Hjemmeside: Pårørende til personer med spiseforstyrrelse Tlf.: Hjemmeside: SIND Tlf.: Mail Hjemmeside: Værestedet Blæksprutten Tlf. nr Mail: Hjemmeside: 11

12 Bornholms Hospital Ullasvej Rønne

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SIND'S PÅRØRENDERÅDGIVNING FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SAMLET OVERSIGT OVER AKTIVITETER I SIND S PÅRØRENDERÅDGIVNING Administration Skovagervej 2, bygn. 23 8240 Risskov Tlf. rådgivning:

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE NÅR BØRN ER PÅRØRENDE REHABILITERINGSKONFERENCE NYBORG STRAND 30. OKTOBER 2013 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT INTRODUKTION Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Medlemmerne i følgegruppen, som har været med

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvorfor denne folder? Er du bekymret for et barn eller en ung enten i din omgangskreds eller i forbindelse med dit arbejde? Eller er du selv et barn eller et ungt menneske,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

TIL ELEVERNE. fra 6. 10. klasse NÅR ÉN I FAMILIEN BLIVER PSYKISK SYG

TIL ELEVERNE. fra 6. 10. klasse NÅR ÉN I FAMILIEN BLIVER PSYKISK SYG TIL ELEVERNE fra 6. 10. klasse NÅR ÉN I FAMILIEN BLIVER PSYKISK SYG Materialet er indsamlet og redigeret af Joan Stæhr, børnegruppeleder i SIND s Pårørenderådgivning. Lay-out: Morten Lind Pedersen, SIND

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo arrangementer august - december 2008 psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo formidler viden og vejleder om

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere