INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM"

Transkript

1 Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri

2 Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk Center Bornholm, SIND Bornholm, Bedre Psykiatri Bornholm, Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune. Foto: Katja Fjellerad.

3 Indhold Introduktion at være tæt på én med en psykisk sygdom... 3 Dine rettigheder som pårørende... 5 Pårørende har normalt ikke krav på at blive inddraget... 5 Videregivelse af oplysninger uden patientens samtykke... 5 Tilbud til voksne pårørende... 6 Pårørendeinddragelse på Psykiatrisk Center... 6 Pårørendecafé/pårørendegrupper... 6 Socialpsykiatriens tilbud til pårørende... 6 Supervisionsgruppe under Bedre Psykiatri... 7 Blæksprutten i Rønne... 7 SINDs pårørenderådgivning (telefonrådgivning)... 8 Tilbud til børn, der er pårørende... 9 Familiesamtaler på Psykiatrisk Center... 9 Børnegruppe på Almegårds kaserne... 9 Børnegruppe på Blæksprutten Anonym rådgivning Øvrige tilbud og mere viden Angstforeningen Bedre Psykiatri Bornholms Regionskommune Børnetelefonen Depressionsforeningen Psykiatrifonden Psykiatrisk Center Bornholm PsykInfo Region Hovedstaden Pårørende til personer med spiseforstyrrelse SIND Værestedet Blæksprutten

4 Introduktion at være tæt på én med en psykisk sygdom Når et menneske har en psykisk sygdom, berører det også de mennesker, der er tæt på ham eller hende. Der kan være stor sorg, skyldfølelse, forvirring og mange andre svære følelser forbundet med at være forælder, ven, kæreste, søster eller bror til et menneske med en psykisk sygdom. De pårørende kan have brug for støtte til at tage vare på både sig selv og den syge i denne vanskelige situation. Samtidig er pårørende vigtige samarbejdspartnere for de professionelle. Pårørende kan give uvurderlig hjælp, og forskning dokumenterer 1, at information og støtte til familien kan forbedre forløbet for den psykisk syge. Man ved, at mennesker med psykiske lidelser har en reduceret risiko for tilbagefald og genindlæggelse, når netværket omkring dem inddrages. Inddragelse kan betyde, at pårørende får konkret information om fx psykiske lidelser, medicin, lovgivning, behandlingsmuligheder mv. Det kan også betyde, at de pårørende inviteres med og spørges til råds, når der holdes møder med og om den, der er psykisk syg. Endelig kan det betyde, at pårørende tilbydes selvstændig støtte og rådgivning. Med denne udgivelse ønsker vi - Psykiatrisk Center Bornholm, SIND Bornholm, Bedre Psykiatri Bornholm, Værestedet Blæksprutten og Bornholms Regionskommune - at give pårørende til mennesker med psykiske sygdomme på Bornholm en samlet information om, hvordan vi inddrager pårørende, og hvilke særlige tilbud der er til pårørende. I behandlingspsykiatrien (den regionale psykiatri) bruger man betegnelsen patient om de personer, der er i behandling, uanset om de er indlagt eller i ambulant behandling. I socialpsykiatrien (den psykosociale indsats i kommunen) bruger man betegnelsen bruger eller borger. Interesseorganisationer bruger oftest betegnelsen bruger. I dette materiale bruger vi alle tre betegnelser om den person, der er psykisk syg. Man bruger ofte betegnelsen pårørende om de mennesker, der er tæt på den, der har en sygdom. I dette materiale bruger vi både betegnelserne pårørende og netværk. Begge dele betegner de personer, der er i kontakt med den syge, og som borgeren selv synes, er vigtige. Det kan dreje sig om familie, venner, kollegaer eller naboer, men det kan også dreje sig om en kontaktperson, en lærer, en læge eller andre, som kan være en støtte. Når man taler om netværk vil det ofte være en bredere definition, der også inkluderer sådanne professionelle relationer. 1 se fx En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser, rapport fra regeringens udvalg om psykiatri,

5 Dine rettigheder som pårørende Nedenstående gælder for pårørendes kontakt til behandlingspsykiatrien (Psykiatrisk Center) såvel som socialpsykiatrien (sagsbehandling og støttetilbud i kommunen). Pårørende har normalt ikke krav på at blive inddraget De fagpersoner, der er omkring et menneske, der har en psykisk sygdom, vil som regel forsøge at inddrage de pårørende, fordi man ved, at inddragelse af pårørende kan have stor positiv effekt på den syges forløb. Som pårørende har man dog som hovedregel ikke krav på at blive inddraget i den syges behandlings- eller støtteforløb. Det er patienten selv, der bestemmer, hvem af de pårørende, personalet må udtale sig til, og hvor meget information, personalet må give. Som pårørende vil man ofte gerne vide så meget som muligt, og det kan derfor være svært at acceptere, at man ikke må få personlige oplysninger om den syge fra lægen, socialrådgiveren eller støttepersonen eller se journalen, uden at patienten har givet lov til det. Men man kan altid stille generelle spørgsmål til personalet om sygdommen, kommunens tilbud eller lovgivningen, ligesom man også kan tale med personalet om, hvordan man selv oplever situationen og forløbet. Derudover har man altid lov til at give personalet oplysninger, som man mener, kan bidrage til den bedst mulige behandling eller støtte. I nogle tilfælde kan de pårørende endda supplere med oplysninger, som kan have meget stor betydning for det videre forløb. Videregivelse af oplysninger uden patientens samtykke Sundhedsloven giver mulighed for, at personalet i nogle særlige tilfælde taler med de nærmeste pårørende om sygdommen uden patientens samtykke. Det drejer sig om tilfælde, hvor patienten ikke selv kan varetage sine interesser - hvis patienten for eksempel er bevidstløs eller meget psykisk syg. Det er sundhedspersonalet der vurderer, om videregivelse af oplysninger uden samtykke er berettiget, og dette foregår yderst sjældent. Dette er reguleret i sundhedslovens 43. 5

6 Tilbud til voksne pårørende På Bornholm er der en række tilbud til pårørende. Derudover forsøger både behandlingspsykiatrien på Psykiatrisk Center og socialpsykiatrien i kommunen at inddrage pårørende og netværk så godt som muligt i den enkelte patients eller brugers forløb. Nedenfor beskriver vi hvordan. Pårørendeinddragelse på Psykiatrisk Center På Psykiatrisk Center Bornholm arbejder vi efter en standard for pårørendesamarbejde, hvor vi dokumenterer kontakten til de pårørende i journalen. Vi forsøger samtidig at inddrage de pårørende og netværket så meget som muligt efter aftale med patienten. Hvis patienten ønsker det, bliver de pårørende fx inviteret med til møder osv. Pårørende er altid velkomne til at kontakte personalet med oplysninger om, hvordan de synes, man bedst kan hjælpe den enkelte patient. Har de pårørende konkrete spørgsmål i forhold til behandlingen af en syg pårørende, må dialogen ske efter accept fra den syge. Det kan som regel lade sig gøre at få en selvstændig samtale med kontaktpersonen eller en læge på Psykiatrisk Center inden for nogle dage, men det er kun, hvis patienten har givet lov til det, at de må udtale sig til de pårørende om patientens tilstand. Pårørende kan desuden altid henvende sig og spørge til behandlingen af psykisk syge generelt. Personalet må altid give generel information og rådgivning, fx om hvordan medicin normalt virker, og hvilke symptomer der normalt er ved en bestemt sygdom. Udover inddragelsen af de pårørende i det enkelte patientforløb har Psykiatrisk Center et tilbud om pårørendecafé/pårørendegrupper, som er beskrevet nedenfor. Pårørendecafé/pårørendegrupper Psykiatrisk Center Bornholm tilbyder møder for pårørende og patienter tidligere som nuværende. Hver gang holdes et oplæg om et emne, der relaterer sig til psykisk sygdom. Det kan fx være en læge eller en sygeplejerske fra Psykiatrisk Center, der fortæller om angst eller en socialrådgiver der fortæller om, hvilke støttemuligheder der er i lovgivningen. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer, bekymringer, glæder og tanker undervejs. Endvidere vil der være mulighed for at komme med sine ønsker og eventuelle input til de kommende pårørendearrangementer. Datoer og emner findes i pjece, som kan fås på Psykiatrisk Center eller på Psykiatrisk Centers hjemmeside. Ved pårørendecafé er alle velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Når det gælder pårørendegrupper bliver de sammensat til et samlet forløb efter tilmelding. 6

7 Læs mere: Kontakt: Telefon eller mail regionh.dk Socialpsykiatriens tilbud til pårørende I socialpsykiatriens tilbud opfatter vi pårørende og netværk som en uvurderlig ressource og støtte for borgeren med en sindslidende. Pårørende og netværk er vigtige samarbejdspartnere. Samtidig ser vi det som en vigtig opgave for os som medarbejdere at bidrage til, at pårørende og netværk har den nødvendige viden og indsigt i psykosociale problemstillinger på det generelle plan til gavn for borgeren. Vi inddrager pårørende og netværk i arbejdet med borgerens forløb og recovery-proces i det omfang, borgeren ønsker det. Vores inddragelse sker i forhold til den enkelte borger. Skulle der vise sig behov for fælles tiltag af mere social karakter med fællesarrangementer for borgere og pårørende eller arrangementer for pårørende alene, vil det kunne lade sig gøre. De pårørende er altid velkomne til at kontakte medarbejdere eller ledere med spørgsmål og ønsker. Socialpsykiatriens tilbud omfatter: Område Vest Aktivitets- og samværshuset Midtpunktet, Sct. Mortens Gade 33, 3700 Rønne, tlf Værestedet Vestergade, Vestergade 1, 3770 Allinge, tlf Fra disse adresser ydes også opsøgende støtte- kontaktbesøg og støtte i eget hjem. Område Øst Aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud Fontænehuset Bornholm, Lindevej 5a, 3740 Svaneke, tlf Fra denne adresse ydes også opsøgende støtte-kontaktbesøg og støtte i eget hjem, tlf Beskæftigelsestilbud Plantagen, Østermarievej 4, 3700 Svaneke, tlf Botilbuddet Kommandanthøjen, Kommandanthøjen 2, 3700 Rønne, tlf Læs mere: Supervisionsgruppe under Bedre Psykiatri Bedre Psykiatri er landsforeningen for pårørende til mennesker, der lider af psykisk sygdom. Bedre Psykiatri fik i 2014 en lokalafdeling på Bornholm. Når der er midler til det, driver vi supervisionsgrupper for pårørende til mennesker, der lider af psykisk sygdom. Grupperne er ledet af en professionel supervisor/psykoterapeut. Dette er en mulighed for pårørende til at kunne dele oplevelser og reflektere i forhold til en specifik relation med en nærtstående, der er psykisk syg. Målgruppen er personer over 18 år, som er tæt på én, der er psykisk syg. Læs mere: Kontakt: Tlf.: Du kan også kontakte Bedre Psykiatris lokalafdeling via Facebook (søg på Bedre Psykiatri Lokalafdeling Bornholm) Blæksprutten i Rønne Værestedet Blæksprutten er et brugerstyret værested for psykisk syge, pårørende og børn. Værestedet Blæksprutten har til huse i Søndergade 29 i Rønne. I Blæksprutten skelnes ikke mellem psykisk syge og pårørende alle er velkomne og kan deltage i vores aktiviteter. Man kan komme 7

8 forbi og hyggesnakke og drikke en kop kaffe eller te, spille kort eller læse avis. Vi har også rum med bordfodbold, bordtennis, Wii og diverse bræt- og kortspil. Derudover har vi systue, kreativt værksted, hvor man kan lave diverse håndarbejder og male mindre ting. På værestedets åbningsdage kan man købe morgenmad, frokost, kaffe og aftensmad. Værestedet har åbent mandag og onsdag kl samt fredag kl Vi tager ofte ture ud i det blå, og vi arrangerer årligt ferierejser for dem, der har lyst. Vi holder også altid juleaften og nytårsaften for brugerne. Hvis man som psykisk syg eller pårørende har lyst til at høre mere om Blæksprutten, er der mulighed for at få et hjemmebesøg, hvor Blækspruttens leder kommer og fortæller om stedet og tager en generel snak med de berørte om dét at være pårørende eller selv have en psykisk sygdom. Det synes de fleste er en god måde at få kontakt og blive introduceret til huset på. Blæksprutten tilbyder også anonym social rådgivning. Vores socialrådgiver kan træffes på Blæksprutten hver onsdag fra kl Læs mere: SINDs pårørenderådgivning (telefonrådgivning) SINDs Pårørenderådgivning er en landsdækkende telefonrådgivning, der har til formål at yde rådgivning, vejledning, støtte og undervisning til pårørende til mennesker, som har en psykisk sygdom. SINDs Pårørenderådgivning varetages af psykologer, socialrådgivere og psykoterapeuter, og vi har et bredt netværk af frivillige erfarne pårørende, både unge og ældre, der er en vigtig del af vores arbejdsstyrke. Tlf.: og Du kan træffe os mandag til fredag kl og søndag kl SIND har også en lokalafdeling på Bornholm. Du kan kontakte SIND og få nærmere oplysninger om kontakt til lokalafdelingen. Læs mere: Kontakt: Tlf.: Mail Kontakt: Tlf Mail: 8

9 Tilbud til børn, der er pårørende På Bornholm findes der særlige tilbud til børn, der er pårørende til mennesker, der lider af psykisk sygdom. Som oftest vil det dreje sig om børn af psykisk syge forældre. Familiesamtaler på Psykiatrisk Center Psykiatrisk Center ønsker at have fokus på børn, der er pårørende til vores patienter, da alle erfaringer viser, at børn ofte påtager sig ansvar og skyld i forbindelse med den lidelse og smerte, en forælder gennemgår. Børn er gode til at tilpasse sig, og det er derfor vigtigt, at der sættes ord på de oplevelser, tanker og følelser, de har. Alle, der bliver indlagt på Psykiatrisk Center, skal tilbydes en familiesamtale, hvis de har børn under 18 år. Der udfyldes en familieformular indenfor 24 timer efter indlæggelse. Denne videregives til én af de medarbejdere på Psykiatrisk Center, der er uddannet i at afholde familiesamtaler. For at der kan skabes en gensidig forståelse og styrkelse af sammenholdet i familien, inviterer vi først forældrene til en samtale, hvor vi taler om barnets reaktioner i forbindelse med forælderens sygdom. Ved denne samtale aftaler vi desuden, hvad der er vigtigt at tale om ved en efterfølgende familiesamtale, hvor barnet/børnene deltager, og hvor det er barnet/børnene, der er fokus på. Intentionen med familiesamtalen er at hjælpe familien med at tale om de svære ting, som der erfaringsmæssigt er, når én i familien er syg. Der er typisk kun tale om en enkelt samtale. Ved samtalen kan vi tale om, hvilke yderligere støttemuligheder, der er for barnet, fx at deltage i børnegruppen på Almegårds kaserne eller på Blæksprutten. NB! Familiesamtaler er kun for børn af forældre, der er patienter på Psykiatrisk Center. Børnegruppe på Almegårds kaserne Bornholms Regionskommune og Psykiatrisk Center samarbejder omkring samtalegrupper for børn i alderen 8-10 år og år. Der er ca børn i hver gruppe, som mødes 10 gange. Der er forløb i foråret og i efteråret. Gruppelederne er familiebehandlere, en medarbejder fra Psykiatrisk Center og en ungekonsulent. Børnegrupperne er et tilbud til de børn, som har en mor, far, søskende eller anden person som er tæt på barnet i det daglige, som har en psykisk lidelse, som påvirker barnets hverdag og trivsel. Det kan også være børn, som vokser op i et hjem, hvor der er et misbrug i familien, eller hvor barnet af andre årsager vokser op i et hjem med særlige vanskeligheder, der påvirker barnets hverdag og trivsel. Grupperne er samtalegrupper, hvor samtalerne bygges op omkring børnenes egne oplevelser, tanker og følelser fra deres liv. Via øvelser og leg hjælper grupperne børnene til at blive mere opmærksomme på, hvilke handlemu- 9

10 ligheder de har, når vanskelighederne fylder meget, så de bliver bedre til at mestre det liv, der er deres. I grupperne møder børnene andre børn med lignende vanskeligheder, og det giver dem følelsen af, at de ikke er alene i verden med bekymringer og vanskeligheder. Ved at dele oplevelser, tanker og følelser med hinanden mindskes børnenes følelse af ansvar og skyld for vanskelighederne i hjemmet. Grupperne hjælper børnene til at forstå deres egne behov, følelser og muligheder, samt det, de allerede gør for at beskytte sig selv. Grupperne giver det enkelte barn øget tro på sig selv, samt øget tro på evnen til at mestre eget liv. Der er flere muligheder for at blive optaget i en gruppe: Psykiatrisk Center henviser til grupperne efter en familiesamtale. En af kommunens sagsbehandlere henviser til grupperne som led i en handleplan. En af øens skoledagtilbudsvejleder henviser til grupperne. Åben Anonym Rådgivning henviser til grupperne efter et samtaleforløb. Endelig optagelse i en gruppe sker efter en forsamtale med forældre, barn og gruppelederne. Børnegruppe på Blæksprutten Værestedet Blæksprutten er et brugerstyret værested for psykisk syge, pårørende og børn. Værestedet Blæksprutten har til huse i Søndergade 29 i Rønne. På Blæksprutten har vi en børnegruppe, som er for børn/unge i alle aldre, hvis mor eller far har en psykisk sygdom. Børnegruppen er ledet af en pædagog, og mødes hver onsdag kl Vi ved, at mange børn og unge med en psykisk syg forælder har mange tanker og bekymringer - og det er helt naturligt. Måske går barnet/den unge og tænker på, om de selv kan få en psykisk sygdom. Eller de tænker måske på, om det er deres skyld, at den voksne har det skidt. Og som barn/ung kan man tit ønske sig at have kammerater, der ved, hvordan man har det. I børnegruppen snakker vi om alle de tanker og bekymringer, man kan have. Vi har det også sjovt med bl.a. at tegne, male, se film, lave juleguf og bolsjer og andre ting. I børnegruppen tager vi også på ferier sammen. Hvis du vil vide mere om børnegruppen, kan du kontakte Blæksprutten på telefon Anonym rådgivning Alle pårørende, børn som voksne, kan kontakte kommunens Åbne Anonyme Rådgivning. Her kan man få op til 5 samtaler med en familiebehandler. Man behøver ikke at fortælle, hvad man hedder eller hvem ens forældre er. Man kan ringe på tlf eller skrive på 10

11 Øvrige tilbud og mere viden Nedenfor har vi samlet nogle adresser, telefonnumre og links til hjemmesider, der kan være relevante for både børn og voksne, der er tæt på én med en psykisk sygdom. Angstforeningen Telefonlinje åben mandag-torsdag kl og fredag kl på tlf: Hjemmeside: Bedre Psykiatri Tlf.: Mail: Hjemmeside: Bornholms Regionskommune Tlf Hjemmeside: Børnetelefonen Man kan ringe til børnetelefonen på tlf alle dage kl året rundt. Depressionsforeningen DepressionsLinien er åben dagligt (dog ikke lørdag) kl Tlf SocialrådgiverLinien er åben hver onsdag kl til Tlf Hjemmeside: Psykiatrifonden Telefonrådgivningen er åben mandag til torsdag kl og fredag til søndag samt helligdage kl Tlf.: Hjemmeside: Psykiatrisk center Bornholm Tlf.: Mail: Hjemmeside: menu/centre/psykiatriske+centre/psykiatrisk+center+bornholm/ PsykInfo Region Hovedstaden Hjemmeside: Pårørende til personer med spiseforstyrrelse Tlf.: Hjemmeside: SIND Tlf.: Mail Hjemmeside: Værestedet Blæksprutten Tlf. nr Mail: Hjemmeside: 11

12 Bornholms Hospital Ullasvej Rønne

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Tillid, Tryghed og Troværdighed

Tillid, Tryghed og Troværdighed Tillid, Tryghed og Troværdighed Samarbejde med pårørende i Psykiatrien, Distrikt Holbæk Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus Annebergparken 62

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Syddanmark TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Syddanmark Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

BØRNE- og FAMILIESAMTALER

BØRNE- og FAMILIESAMTALER BØRNE- og FAMILIESAMTALER I CTP Ramme og erfaringer fra ambulant psykiatri Ida Ghiai og Matilde Kromann-Larsen socialrådgivere Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) Lidt om.. 1) Kompetencecenter

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Velkommen til Psykiatrien i Region Syddanmark I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Marts 2016 Den Sociale Virksomhed Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

Marts 2016 Den Sociale Virksomhed Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion Marts 2016 Den Sociale Virksomhed Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi vil gerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørende politik

Bruger-, patient- og pårørende politik SIND SIND i Region Hovedstaden: Regionsforum - 5 kredse - 11 lokalforeninger 1.738 medlemmer = 35% af SIND Offentlige møder, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, ferie m.v. Væresteder: SINDs hjerte,

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende DANSKE PATIENTER Børn som pårørende Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende Børn som pårørende Baggrund Hvert år oplever 82.000 danske børn, at deres mor eller

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg Peer-støtte SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg SIND ønsker, at peer-støtte løbende styrkes i Danmark i dialog med borgere og pårørende

Læs mere

Nyttig information til patienter og pårørende

Nyttig information til patienter og pårørende Nyttig information til patienter og pårørende GEM FOLDEREN PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK DU KAN FÅ BRUG FOR DEN WWW.PSYKIATRIENISYDDANMARK.DK Velkommen til Psykiatrien I Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Det manglende møde. Børn og unge som pårørende

Det manglende møde. Børn og unge som pårørende Det manglende møde Børn og unge som pårørende Børn, Unge & Sorgs tilbud Rådgivninger i København, Aarhus og Odense tlf. 70 266 766, info@bornungesorg.dk Tilbud v/ psykologer Telefonrådgivning Grupper opdelt

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...!

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Side 1 Når børn er pårørende! Paradoks: Trods HØJ politisk prioritering gennem 20 år Der er fortsat ALT for mange oversete børn: Der var ingen, der

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Sammenhæng i psykiatrien

Sammenhæng i psykiatrien Sammenhæng i psykiatrien 1. Har du oplevet, at din kommune ikke kan/vil hjælpe dig som pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe etc.)? I meget høj grad 18,3% 69 I høj grad 15,1% 57 I nogen grad

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SIND'S PÅRØRENDERÅDGIVNING FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SAMLET OVERSIGT OVER AKTIVITETER I SIND S PÅRØRENDERÅDGIVNING Administration Skovagervej 2, bygn. 23 8240 Risskov Tlf. rådgivning:

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien

Velkommen til Psykiatrien Velkommen til Psykiatrien I Psykiatrien i Region Syddanmark bestræber vi os på at sikre det bedst mulige samarbejde mellem patienter, fagfolk og pårørende. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Information til Pårørende

SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Information til Pårørende SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende Information til Pårørende Information til pårørende Vi tilbyder Rådgivninger/telefonrådgivninger landsdækkende og lokalt

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Pårørendeinddragelse. Temapapir fra Patientinddragelsesudvalget

Pårørendeinddragelse. Temapapir fra Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel Udvikling Temapapir fra Patientinddragelsesudvalget Pårørendeinddragelse Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 20 65 08 87 Mail

Læs mere

INFORMATION OM PSYKIATRISKE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD I FREDERIKSBERG KOMMUNE. Frederiksberg Kommunes psykiatriforum december 2008

INFORMATION OM PSYKIATRISKE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD I FREDERIKSBERG KOMMUNE. Frederiksberg Kommunes psykiatriforum december 2008 INFORMATION OM PSYKIATRISKE Kommune OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD I FREDERIKSBERG KOMMUNE SIND Region Hovedstaden Psykiatrisk Center Netværkstedet Thorvaldsen Kommunes psykiatriforum december 2008 Bogtrykkeri

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

PJECE - CENTER AMAGER

PJECE - CENTER AMAGER PJECE - CENTER AMAGER Center Amager består af fem botilbud; henholdsvis Sundbygård, Robert Jacobsens Vej og Oliebladsgade der alle er 108 tilbud. Sundbyhus som er et blandet 107 og 108 tilbud, og Sankt

Læs mere

Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen år

Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen år Program for Familiekursus i samarbejde med LEV For familier med børn med handicap i alderen 12-18 år Sted: Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Alle 1, 8550 Ryomgård Pris: 3.500 kr. pr. person / 0-1 år

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Om at være pårørende til et menneske med hjerneskade

Om at være pårørende til et menneske med hjerneskade Om at være pårørende til et menneske med hjerneskade Information til internt brug for det sundhedsfaglige personale på hospitaler, genoptræningssteder, botilbud m.m. Udarbejdet af Hjernesagen september

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere