Vejviser for senhjerneskadede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejviser for senhjerneskadede. www.vejviserforsenhjerneskadede.dk"

Transkript

1 Vejviser for senhjerneskadede 1

2 Indhold Vejviser for senhjerneskadede Af Johnny Sønnichsen Udgivet af CSV SydØstfyn Skovbrynet Nyborg Tlf Layout: Courage Design Fotos: fagfotografen.dk Tryk: Trykteam September 2009 Vejviseren og dens hjemmeside er blevet til i et undervisningsforløb på CSV SydØstfyn Kommunernes Specialundervisning, hvor Johnny Sønnichsen er kursist. Rådgivning...4 Genoptræning...5 Hjælpemidler... 6 Boligen... 6 Undervisning...7 Aktiviteter...8 Foreninger...9 Nyttige hjemmesider Egne noter...11 CSV SydØstfyn har støttet oprettelsen af hjemmesiden og udgivelsen af vejviseren. Nyborg Kommunes Handicap råd har udtrykt sin store anerkendelse af vejviseren og hjemmesiden. 2

3 Vejviser for senhjerneskadede I 1994 fik jeg en hjerneskade efter en hjerneblødning i venstre del af hjernen. Det betød mange synlige og skjulte handicap, blandt andet afasi. Når man får en hjerneskade, er det vanskeligt at få sammenhængende oplysninger om, hvilke muligheder man har for at få hjælp efter udskrivningen fra sygehuset. Derfor opstod ideen om vejviseren. Alvorlige hjerneskader er ikke noget, man bliver rask efter - men noget kan blive bedre! Det er meget tydeligt, at vi i vort liv som skadede har fået en før og efter situation, som det vil være godt at kunne afbalancere, således at eftersituationen er stærk nok til at bære den nødvendige mængde livskvalitet til et godt liv. Mit mål med vejviseren er at give nogle nyttige informationer for skadede og deres pårørende - og at signalere en vej frem for de omkring 1500 fynboer, som hvert år får en hjerneskade på grund af en hjerneblødning, en blodprop i hjernen eller en trafikulykke. Vejviseren har sin egen hjemmeside Jeg modtager meget gerne kommentarer, ideer og yderligere information til udbygning af vejviseren på mailadressen Johnny Sønnichsen September

4 Rådgivning Rådgivningscentre Hjerneskaderådgivningen Rytterkasernen Odense C Tlf.: Fax: Hjerneskadecentret Odense Kommune Rytterkasernen Odense C Tlf.: fax: Hjemmeside: Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet og Hjælpemidler Region Syddanmark Heden Odense C Tlf.: Hjemmeside: VISO Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation Servicestyrelsen Skibhusvej 52 B, 3. sal 5000 Odense C Tlf.: Under og måske i særlig grad efter endt sygehusophold kan du og dine pårørende ofte få brug for råd og vejledning. Praktiserende læge Har du spørgsmål om medicin, fysisk genoptræning eller psykologisk bistand, kan du henvende dig til den praktiserende læge. Lægen kan bl.a. henvise dig til Hjerneskaderådgivningen, der har kompetence til vejledning og henvisning til relevante muligheder i efterbehandlingssystemet. Kørekort og kørsel med motorkøretøj Lægen på sygehuset vil fortælle dig og dine pårørende, at du, inden du starter med at køre bil, skal vurderes i forhold til det at færdes sikkert med et motorkøretøj i trafikken. Det vil sige, at din praktiserende læge skal vurdere, om du er egnet til at køre bil, og det praktiske vurderes af politiet og en kørelærer/den motorsagkyndige. Du kan hente yderligere oplysninger i bogen Hjerneskade og Kørekort - Centrale problemstillinger og forslag til forbedring af praksis. Bogen og pjecen Må jeg køre bil efter en hjerneskade? kan du downloade fra Videnscenter for Hjerneskades hjemmeside Den kan være en god hjælp, så længe myndighederne ikke har løftet den opgave, der ligger i at lave sammenhængende og ensartet vurdering af personer med en senhjerneskade. Kontakt til kommunen Alle kommuner har udpeget en kontaktperson på senhjerneskadeområdet. Kontaktpersonen skal formidle den nødvendige kontakt til personer og institutioner, som kan hjælpe den skadede. Sagsbehandleren i din kommune er den centrale person, som kan hjælpe dig med praktiske spørgsmål om f.eks. sygedagpenge, særlig indretning af hjemmet, eventuel mulighed for at vende tilbage til arbejdet, arbejdsprøvning og alternativt at søge førtidspension. Har du på grund af en varig fysisk eller psykisk skade fået merudgifter til f.eks. medicin på mere end kr. om året, kan du søge om dækning til udgifterne hos din sagsbehandler. Psykologisk rådgivning Under genoptræningsforløbet såvel som under akutfasens traumer kan personer med hjerneskade, såvel som deres pårørende, få behov for psykologisk rådgivning og behandling. Spørg din læge eller Hjerneskaderådgivningen om de muligheder, der findes. Det er vigtigt, at psykologisk bistand gives af personer, der har kompetence på senhjerneskade området. 4

5 Genoptræning Har du efter den primære behandling på sygehuset fortsat brug for genoptræning, kan den gennemføres på Sygehus Fyn, Ringe - enten som en almindelig indlæggelse eller som ambulant behandling. I forbindelse med udvisiteringen fra Sygehus Fyn, Ringe, vil sygehuset rådgive dig med yderligere genoptræningsmuligheder. Du og dine pårørende kan også henvende jer til egen læge eller kommunens kontaktperson på senhjerneskadeområdet. Henvendelsen kan f.eks. resultere i et møde med Hjerneskaderådgivningen, Hjerneskadecentret, Tale-høre-instituttet eller et CSV-center Center for Specialundervisning for Voksne. Ergo- og fysioterapi Personer med følger efter hjerneskade kan via egen læge henvises til gratis fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter. Mange kommuner har ansat ergo- og fysioterapeuter, som tilbyder træning på dagcentre, plejehjem eller i eget hjem. Genoptræningscentre Vejlefjord tilbyder 3 måneders ophold til personer, som i høj grad er selvhjulpne. Ansøgning om ophold sker i samråd med egen læge og Hjerneskaderådgivningen. Vejlefjord tilbyder også bosætningsophold for unge. Her er det kommunen, der henviser. Hammel Neurocenter tilbyder genoptræning af forskellig varighed, ofte 2-3 måneder. Ansøgning om opholdet sker i samråd med egen læge eller Hjerneskaderådgivningen. Genoptræningscentre Vejlefjord Center Sanatorievej Stouby Tlf.: Hjemmeside: Hammel Neurocenter Voldbyvej Hammel Tlf

6 Boligen Hjælpemidler Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet og Hjælpemidler Region Syddanmark Heden Odense C Tlf.: Hjemmeside: Hjælpemidler Efter en skade kan du få behov for hjælpemidler, der kan være til støtte og fremme af din selvstændighed i dagligdagens mange gøremål. Der kan f.eks. være tale om ganghjælpemidler, kørestole (el), kommunikations-hjælpemidler samt køkken- og badehjælpemidler. For at være berettiget til et hjælpemiddel skal der være tale om en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan henvende dig til ergo- eller fysioterapeuten eller din sagsbehandler i kommunen for at få yderligere oplysninger om reglerne og dine muligheder. Center for Rehabilitering og Specialrådgivning vejleder kommuner, institutioner og private om hjælpemidler, bil og boligindretning. Centret har en udstilling med et bredt udsnit af hjælpemidler, hvor man kan lade sig inspirere til, hvordan den nye hverdag kan gøres lettere. For støtte og hjælp i hverdagen kan du henvende dig til din kommune, som kan hjælpe med oplysninger om støtte til: Personlig hjælp og pleje. Her kan der tildeles støtte i hjemmet efter behov. F.eks. kan du få støtte, hvis du ikke mere kan klare alle nødvendige opgaver, eller/og du på grund af din skade har svært ved at strukturere og planlægge din hverdag. Personlig hjælper, afløsning eller aflastning af ægtefælle, forældre eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Særlig indretning af hjemmet For at gøre det praktisk muligt at bevare den nuværende bolig kan det være nødvendigt med ændringer i hjemmet som f.eks. at fjerne dørtrin eller tilrette køkken eller badeværelse. Hvis du fornemmer, at du har brug for særlig indretning, skal du henvende dig til ergoterapeuten, fysioterapeuten eller din sagsbehandler i kommunen. Andre bomuligheder Hvis du ikke bor hjemme, er der forskellige andre muligheder. Nogle kommuner har oprettet bofællesskaber for hjerneskadede. Det kan være handicapvenlige boliger eller boliger opført i tilknytning til et ældrecenter. Din sagsbehandler kan vejlede dig om kommunens muligheder, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt at finde boløsninger uden for kommunen. 6

7 Undervisning Der er to undervisningscentre for unge og voksne med senhjerneskade i kommunalt regi på Fyn CSV SydØstfyn og CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. Mange finder, at netop undervisning er et vigtigt element i rehabiliteringsfasen, hvor tabt viden kan genvindes, og hvor genopbygningen af skadede kommunikations-elementer og færdigheder i socialt samvær med andre ligestillede kan påbegyndes. I forbindelse med visitation til undervisning på et CSV-center udarbejdes en beskrivelse af den skadedes muligheder og begrænsninger. Det sker i samarbejde med kursisten og eventuelle pårørende, og herefter tilrettelægges en undervisning, der sigter mod at afhjælpe eller begrænse virkninger af handicappet. Undervisningen tilrettelægges oftest i små hold fokuseret omkring undervisningsstedet eller ud af huset - undervisning. Kursistens udbytte evalueres efter hvert semester, og evalueringen danner baggrund for det fortsatte undervisningsforløb. Undervisningens indhold I undervisningen kan der f.eks. arbejdes med Samtale / alternativ kommunikation Samtidsorientering EDB Læsning og skrivning Koncentration, hukommelse og problemløsning Identitet og selvværd Krop og bevægelse Undervisning med kreativt indhold som tegning, maling, musik, syning, træarbejde Madlavning Efter endt undervisningsforløb bliver der rådgivet om efterfølgende aktivitetsmuligheder. Undervisningscentre CSV SydØstfyn Svendborg Afdeling Jernbanegade Svendborg Henvendelse om optagelse kan ske på tlf Spørg efter vejleder Karl K. Pedersen eller centerleder Jens Schrøder for nærmere information. CSV SydØstfyn Nyborg Afdeling Skovbrynet Nyborg Henvendelse om optagelse kan ske på tlf Spørg efter afdelingsleder Bjarne Flindt. CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup Døckerslundsvej Odense C Henvendelse om optagelse kan ske på tlf /

8 Aktiviteter Aktiviteter Dansk Handicap Idrætsforbund Fyn På Fyn kan du kontakte formand Lis Due Lund Skovvangsvej 8, Barløse, 5610 Assens Tlf Dansk Handicap Idrætsforbund I Nyborg findes også Østfyns Handicap Idrætsforening. Kontakt formand Bo Nielsen, Ellestedvej 3, 5853 Ørbæk Tlf Nyborg Kommune - Klub 17 CSV SydØstfyn Skovbrynet Nyborg Arbejde Hvis du ikke kan vende tilbage til dit tidligere arbejde, kan du henvende dig til din sagsbehandler i kommunen. Der er måske mulighed for at oprette flexeller skånejob, som tager hensyn til dit handicap. Vær meget opmærksom på de fordele og ulemper, der er forbundet med den enkelte jobtype både på kort og på langt sigt. Hvis du har brug for særlige genoptræningsaktiviteter for at komme i arbejde igen, kan du gennemgå et revalideringsforløb. Det kan bestå i arbejdsprøvning, uddannelse, optræning eller hjælp til selvstændig virksomhed. Hvis du ikke kan klare et arbejde, er der mulighed for at søge førtidspension, eventuelt kombineret med beskyttet beskæftigelse. Ledsagerordning Har du brug for hjælp til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter, findes der en ledsagerordning for årige. Sagsbehandleren i din kommune kan orientere dig om ordningen. Handicapkørsel Hvis du er gang-handicappet og bruger kørestol eller gang-hjælpemidler, kan du benytte ordningen om handicapkørsel. Oplysning om dine muligheder herfor får du hos sagsbehandleren i din kommune. Idræt Dansk Handicap Idrætsforbund er en frivillig privat organisation med klubber, hvor man kan dyrke motions- og konkurrence-idræt, der tager hensyn til deltagerens handicap. Kommunale aktivitetstilbud I de fleste kommuner er der aktivitetstilbud i dagcentre/ældrecentre. Spørg din sagsbehandler i kommunen. Klub 17 i Nyborg Nyborg Kommune driver via CSV SydØstfyn Klub 17, som er en klub for voksne med erhvervet hjerneskade. Efter f.eks. et afsluttet kursusforløb på CSV SydØstfyn i Nyborg kan du bede om at kunne deltage i Klub 17 s aktiviteter, der pt foregår tirsdag og torsdag fra kl. 14 til 17. På den måde kan du måske undgå at havne i et tomrum med alt for få aktiviteter. 8

9 Du kan f.eks. vælge at opfatte Klub 17 som et sted, hvor du vedligeholder nogle af de aktiviteter, du har afprøvet i kursusforløbet på CSV kombineret med noget nyt. Som du måske allerede ved, er det efter en hjerneskade meget vigtigt at bruge og vedligeholde din hjernes og krops maksimale aktivitetsniveau, naturligvis under hensyn til dine handicap. Normalt startes en klubdag med hyggeligt samvær, kaffe og kage. Aktiviteterne kan være træarbejde, EDB, maling, håndarbejde, spil, film og udflugter. Via et brugerråd kan du være med til at udvikle nye aktiviteter inden for de rammer (økonomi, lokaler og tid), som Klub 17 har fået tildelt. Alt sammen noget, der vil kunne give dig og dine pårørende et løft på det meget betydningsfulde område, vi plejer at kalde livskvalitet. Patientforeninger For de fleste, som er skadet, eller som er pårørende til en senhjerneskadet, er det en god ide at være medlem af en patientforening. Det giver mulighed for en nem og billig viden og støtte i den nye verden, man uønsket er havnet i i sandhed en verden, der er meget anderledes end den gamle. Har du energi og lyst, kan du også være med til at præge den udvikling, der nødvendigvis skal ske i foreningen. Ligeledes giver et medlemskab af en patientforening en bedre mulighed for at være maksimalt politisk aktiv med at fremme de ting, der giver dig størst mulig livskvalitet i din nye situation. Patientforeninger og videncentre Hjernesagen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf.: Hjemmeside: HjerneSagens lokalforening HjerneSagsforening i Nyborg og Kerteminde kommuner Formand: Birte Hansen Tlf.: Hjemmeside: Hjerneskadeforeningen Brøndby Møllevej Brøndby Tlf Hjemmeside: Hjerneskadeforeningens Fyns-afdeling Lise Christiansen Tlf.: Videncenter for Hjerneskade Sanatorievej Stouby Tlf Hjemmeside: 9

10 Nyttige hjemmesider Videncenter for Hjerneskade Hjernekassen - en værktøjskasse til kommunale medarbejdere om hjerneskader HjerNet - hjælpemidler til senhjerneskadede Hjælpemiddelinstituttet DH, Danske Handicaporganisationer Stiftet 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer Nyttige hjemmesider Udover de hjemmesider, som er anført under de enkelte afsnit i vejviseren, er der gode informationer at hente på listen til venstre over hjemmesider. Behovet for information varierer hen over rehabiliterings-faserne og måske i særlig grad i nyorienterings-fasen, hvor man også kan begynde at arbejde med en ny identitet. Svære hjerneskader fjerner store mængder kompetence eller færdigheder, som igen giver ændret identitet, der helst skal erstattes med noget nyt! Medicinkombination Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Handikapcentret Tarup gamle Præstegård VISO Den nationale vidensog specialrådgivningsorganisation Dansk Selskab For Afasi 10

11 Egne notater 11

12 Vejviser for senhjerneskadede Når man får en hjerneskade, er det vanskeligt at få sammenhængende oplysninger om, hvilke muligheder man har for at få hjælp efter udskrivningen fra sygehuset. Det oplevede Johnny Sønnichsen, da han som 49-årig blev hjerneskadet efter en hjerneblødning. Senere fandt han ud af, at næsten alle, der får en hjerneskade, oplever, at de får for lidt og for dårlig information. Derfor opstod ideen om en vejviser for senhjerneskadede, som også findes på nettet på adressen Johnny Sønnichsens mål med vejviseren er at give de mange, der får en hjerneskade, og deres pårørende nogle nyttige informationer og desuden at signalere en vej frem til et godt liv, på trods af skaden. Vejviseren og dens hjemmeside er blevet til i et under visningsforløb på CSV SydØstfyn Kommunernes Specialundervisning, hvor Johnny Sønnichsen er kursist. CSV SydØstfyn har støttet med oprettelsen af hjemmesiden og udgivelsen af denne vejviser. Nyborg Kommunes Handicapråd har udtrykt sin store anerkendelse af vejviseren og hjemmesiden. CSV SydØstfyn er et fælleskommunalt tilbud om specialundervisning for unge og voksne i Kerteminde, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø samt Svendborg, der er ansvarlig for driften. 12

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade Erhvervet hjerneskade en oversigt over tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade bosat i Københavns Amt HJERNESKADESAMRÅDET Ny udgave, november 2004 Når et menneske får en hjerneskade Hvert år rammes

Læs mere

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Når skaden er sket Hvert år får omkring 1500 fynboer en hjerneskade på grund af en blodprop, en hjerneblødning, en arbejdsskade, en trafikulykke eller andet.

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Håndbog i neuropædagogik

Håndbog i neuropædagogik Håndbog i neuropædagogik Hjerneskaderådgivningen og Neuropædagogisk Team, Odense Kommune 2. Udgave 1 Håndbog i neuropædagogik Udgiver Hjerneskaderådgivningen, Odense Kommune og 8 øvrige fynske kommuner

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 20 nummer 3 september 2009 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 3210 8121 / 6021

Læs mere

Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv

Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv Hovedrapport Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund & Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen & Annette

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Må jeg køre bil efter en hjerneskade?

Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Selv om du har kørekort, er det ikke sikkert, du må køre bil. Videnscenter for Hjerneskade 2006 Selv om du har kørekort, må du ikke altid køre bil Har du fået en hjerneskade,

Læs mere

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014 Maj 2014 nfo CSV Sydfyn Klædt på til uddannelse Thomas Nielsen er ved at blive klædt på til at starte i et ordinært EGU-forløb i Føtex 1. august. Side 4 12-taller til Tina Elev i Jem & Fix, Tina Persson,

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere