Løntabeller. Regionale/kommunale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løntabeller. Regionale/kommunale område"

Transkript

1 Løntabeller Regionale/kommunale område Pr og

2 Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 Finansministeriets timelønstakster for undervisning Gældende fra Sats Grundbeløb pr. time (niveau ) kr. Løn pr. arbejdstime Pr kr. Normal forberedelsestid pr. undervisningstime minutter Samlet løn pr. undervisningstime Pr kr. I 226,95 233, ,33 II 226,95 233, ,46 III 226,95 233, ,55 IV 197,82 203, ,55 V 192,18 197, ,39 VI 177,75 183, ,83 VII 165,56 170, ,51 Hvis et beløb i niveau skal omregnes til niveau, skal beløbet ganges med reguleringsfaktoren 1, Satserne bliver reguleret igen Hertil kommer 12,5% feriepenge. Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag (Perst.nr ) findes på kredskontorerne. Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse anbefaler følgende takster: Sats I for undervisning på akademisk niveau og inden for områder, som fordrer et specifikt og dermed højere videnskabsniveau. Sats II for undervisning på niveau svarende til sygeplejerskeuddannelsen. Sats III for undervisning på niveau svarende til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. 3

4 Kørselsgodtgørelse Gældende fra For kørsel på egen cykel, scooter og EU-knallert 45 0,52 kr. pr. km. For kørsel i egen bil og på egen motorcykel: De første km. 3,63 kr. pr. km. De efterfølgende km. 1,99 kr. pr. km. Cykelgodtgørelse (kun Kbh. og Frb.) 560,00 kr. pr. år 46,67 kr. pr. md. 0,29 kr. pr. time Satserne bliver reguleret igen De vil blive offentliggjort på dsr.dk når de foreligger. 4

5 Løntabeller pr Omregning af tillæg til niveau Beregn din timeløn blev Sundhedskartellets nye lønskala indført, og siden da er tillæg blevet angivet som årligt grundbeløb i niveau. For at omregne et tillæg til niveau gøres følgende: 1. Der tages udgangspunkt i det årlige grundbeløb i hele kroner. 2. Tillæg i niveau omregnes til niveau ved hjælp af reguleringsfaktoren på 1, (i regionerne) og 1, (i kommunerne). Eksempel Et tillæg på kr. i niveau i regionerne omregnes på følgende måde: Tillægget omregnes til niveau: kr. x 1, = 7.693,97 kr. Sådan beregner du din løn som deltidsansat Når du aflæser månedslønnen i løntabellen, skal du være opmærksom på, at alle satserne gælder for fuldtidsansatte (37 timer pr. uge). Hvis du er ansat på deltid, dividerer du må-nedslønnen for dit løntrin med 37 og ganger med det antal timer, du er ansat til at have pr. uge. Derved når du frem til den månedsløn, der gælder for dig p.t. Husk at vælge den gruppe, din kommune er indplaceret i. For at udregne din timeløn skal du kende dine forskellige tillæg og lægge dem til din net-tomånedsløn. Timelønnen består af det aktuelle løntrin og tillæg. På et år skal en fuldtids-ansat sygeplejerske yde timer svarende til 160,33 timer i gennemsnit pr. måned. Eksempel på timeløn pr : (Danske Regioners område) En sygeplejerske, der er ansat på trin 6, gruppe 4 og har et tillæg på kr. pr. år ( niveau). Tillægget skal ganges med reguleringsfaktoren, som er 1,165753*. Værdien af tillægget er således ,54 kr. om året ( x 1,165753). Vær-dien pr. måned er 1.360,05 kr. Nettomånedslønnen i regionerne på trin 6 i gruppe 4 er ,00 kr. Løn og tillæg er ,05 kr. (27.956,00 kr ,05 kr.). For at finde timelønnen, divideres løn og tillæg med 160,33. Dvs. timelønnen = ,05/160,33 = 182,85 kr. Det er af denne timeløn, at aften-, nat-, weekend-, søgnehelligdags- samt overarbejdstillæg skal beregnes. *) I kommunerne er reguleringsfaktoren lig 1, Eksempel (pr i kommunerne): En sygeplejerske på trin 6, gruppe 4 og ansat til 28 timer pr. uge. Månedslønnen for en fuldtidsansat vil være ,42 kr. Hertil kommer et tillæg på kr. pr. år ( niveau). Værdien af tillægget er ,70 kr. om året, da det er aftalt i niveau og skal re-guleres pr med reguleringsfaktoren 1,165764*. Værdien af tillægget pr. måned er 1.360,06 kr. Den samlede månedlige indkomst for en fuldtidsansat vil være ,48 kr. (27.934,42 kr ,06 kr.). Lønnen for 28 timer pr. uge skal beregnes ved, at dette beløb divideres med 37 og ganges med 28 = ,80 kr. pr. måned. Du kan også bruge beregningsmetoden, når du skal udregne dit pensionsbidrag. Husk at vælge den rigtige pensionssats. *) I regionerne er reguleringsfaktoren pr lig 1,

6 Regioner Lønoversigt for sygeplejersker og radiografer i basisstillinger i regioner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.150, , , , ,37 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.302, , , , ,12 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.669, , , , ,86 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.814, , , , ,57 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.953, , , , ,

7 Regioner Lønoversigt for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 4.903, , , , ,45 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.408, , , , ,80 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 4.972, , , , ,94 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.485, , , , ,44 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.073, , , , ,88 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.596, , , , ,79 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.177, , , , ,46 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.711, , , , ,04 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.273, , , , ,15 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.816, , , , ,59 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.515, , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 6.083, , , , ,83 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.885, , , , ,40 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 6.491, , , , ,94 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 6.444, , , , ,53 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 7.108, , , , ,69 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 7.141, , , , ,37 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 7.877, , , , ,35 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 8.132, , , , ,93 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 8.971, , , , ,

8 Regioner Lønoversigt for sygeplejersker og radiografer i akademiske stillinger i regioner jf. A-skalaen Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 A4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 4.792, , , , ,72 A5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 5.104, , , , ,48 A6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 5.362, , , , ,40 A8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 5.858, , , , ,

9 Regioner Gældende fra Særlige ydelser for sygeplejersker, radiografer samt sundhedsplejersker (amtssundhedsplejersker) Godtgørelse for omlagte timer, pr. time * 38,89 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time * 19,45 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang * 35,18 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang * 514,72 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang * 193,26 kr. * På sygehuse indgås aftale om honoreringsbestemmelser lokalt Arbejde på særlige tidspunkter - Dette gælder, såfremt der ikke lokalt er aftalt andet: For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) 27,00 % Nat (kl til 06.00) 32,50 % Weekend Lørdag kl til søndag kl ,00 % Søgnehelligdage Kl ,00 % 1.5. Fra dagtjenestens begyndelse til kl ,00 % Fra dagtjenestens begyndelse til kl ,00 % Kl ,00 % Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Overarbejde Overarbejde 50,00 % Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Godtgørelse for tjenestedragt Sygeplejersker på sygehuse: Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 281,50 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 133,58 kr. pr. md. Timelønnede 1,76 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 147,93 kr. pr. md. Amtssundhedsplejersker 463,65 kr. pr. md

10 Regioner Eksempler på tillæg, årligt Gældende fra Pr Grundbeløb kr. pr. år Tillæg 13,51%* Pr kr. pr. år 15,04%* 16,59%* 18,46%* 100,00 116,58 15,75 17,53 19,34 21,52 500,00 582,88 78,75 87,67 96,70 107, , ,75 157,49 175,33 193,40 215, , ,63 236,24 262,99 290,10 322, , ,64 291,36 324,36 357,79 398, , ,51 314,99 350,66 386,80 430, , ,38 393,73 438,32 483,50 537, , ,26 472,48 525,99 580,20 645, , ,14 551,23 613,65 676,90 753, , ,01 629,97 701,32 773,59 860, , ,89 708,72 788,98 870,29 968, , ,77 787,47 876,65 966, , , ,64 866,21 964, , , , ,52 944, , , , , ,09 960, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 * Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau, skal det ganges med reguleringsfaktoren 1,

11 Regioner Eksempler på tillæg, månedligt Gældende fra Pr Grundbeløb kr. pr. år Tillæg 13,51%* Pr kr. pr. år 15,04%* 16,59%* 18,46%* 100,00 9,72 1,31 1,46 1,61 1,79 500,00 48,57 6,56 7,30 8,06 8, ,00 97,15 13,12 14,61 16,12 17, ,00 145,72 19,69 21,92 24,17 26, ,00 179,72 24,28 27,03 29,82 33, ,00 194,29 26,25 29,22 32,23 35, ,00 242,87 32,81 36,53 40,29 44, ,00 291,44 39,37 43,83 48,35 53, ,00 340,01 45,94 51,14 56,41 62, ,00 388,58 52,50 58,44 64,47 71, ,00 437,16 59,06 65,75 72,52 80, ,00 485,73 65,62 73,05 80,58 89, ,00 534,30 72,18 80,36 88,64 98, ,00 582,88 78,75 87,67 96,70 107, ,00 592,59 80,06 89,13 98,31 109, ,00 631,45 85,31 94,97 104,76 116, ,00 641,16 86,62 96,43 106,37 118, ,00 680,02 91,87 102,28 112,82 125, ,00 728,60 98,43 109,58 120,87 134, ,00 777,17 105,00 116,89 128,93 143, ,00 825,74 111,56 124,19 136,99 152, ,00 874,32 118,12 131,50 145,05 161, ,00 922,89 124,68 138,80 153,11 170, ,00 971,46 131,24 146,11 161,17 179, , ,61 144,37 160,72 177,28 197, , ,04 156,18 173,87 191,79 213, , ,75 157,49 175,33 193,40 215, , ,90 170,62 189,94 209,52 233, , ,05 183,74 204,55 225,63 251, , ,19 196,87 219,16 241,75 269, , ,34 209,99 233,77 257,87 286, , ,48 223,11 248,38 273,98 304, , ,91 230,33 256,42 282,84 314, , ,63 236,24 262,99 290,10 322, , ,78 249,36 277,61 306,21 340, , ,92 262,49 292,22 322,33 358, , ,07 275,61 306,83 338,45 376, , ,21 288,74 321,44 354,56 394, , ,36 301,86 336,05 370,68 412, , ,51 314,99 350,66 386,80 430, , ,65 328,11 365,27 402,91 448, , ,80 341,24 379,88 419,03 466, , ,94 354,36 394,49 435,15 484, , ,09 367,48 409,10 451,26 502, , ,24 380,61 423,71 467,38 520, , ,67 383,23 426,64 470,60 523, , ,38 393,73 438,32 483,50 537, , ,96 418,67 466,08 514,12 572,07 * Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau, skal det ganges med reguleringsfaktoren 1,

12 Kommuner Lønoversigt for syge- og sundhedsplejersker i basisstillinger i kommuner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.219, , , , ,30 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.322, , , , ,87 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.691, , , , ,08 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.838, , , , ,77 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.978, , , , ,74 9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 4.118, , , , ,

13 Kommuner Lønoversigt for ledende syge- og sundhedsplejersker i kommuner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,08 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 4.782, , , , ,38 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.302, , , , ,46 L6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 4.868, , , , ,86 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.397, , , , ,72 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 4.956, , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.495, , , , ,16 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.066, , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.617, , , , ,29 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.179, , , , ,77 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.742, , , , ,79 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.296, , , , ,07 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.871, , , , ,

14 Kommuner Lønoversigt for ledende syge- og sundhedsplejersker i kommuner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.415, , , , ,57 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.004, , , , ,22 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.664, , , , ,51 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.280, , , , ,21 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 6.044, , , , ,68 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.701, , , , ,71 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 6.619, , , , ,15 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 7.338, , , , ,62 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 7.335, , , , ,14 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 8.132, , , , ,44 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 8.353, , , , ,95 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 9.261, , , , ,

15 Kommuner Lønoversigt for syge- og sundhedsplejersker i akademiske stillinger i kommuner jf. A-skalaen Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 A4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,30% 4.767, , , , ,01 A5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,30% 5.077, , , , ,11 A6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,30% 5.333, , , , ,64 A8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,30% 5.826, , , , ,

16 Kommuner Gældende fra Særlige ydelser for syge- og sundhedsplejersker i kommuner Tillæg for delt tjeneste pr. time 44,91 kr. Godtgørelse for omlagte timer, pr. time 41,00 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time 20,39 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang 37,10 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang 601,41 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang 272,53 kr. Medvirken ved istandgørelse af mors, (kun Kbh. og Frb.), pr. gang 245,89 kr. Arbejdstidsbestemte ydelser For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) 27,00 % Nat (kl til 06.00) 32,50 % Lørdage Kl til ,00 % Søn- og helligdage Kl ,00 % 1.5., 5.6. og * Kl ,00 % Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,00 % Særligt for Københavns kommune: 1.5 er søgnehelligdag hele dagen, 50,00 % tillæg d. 5.6 fra dagtjenestens begyndelse, d er en normal arbejdsdag. Særligt for Frederiksberg Kommune og FKKA-området (Albertslund, Ballerup, Dragør, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk): 1.5 er søgnehelligdag hele dagen. Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Ved udbetaling er procenttillægget pensionsgivende med 3%. Overarbejde Overarbejde 50,00 % Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag

17 Kommuner Godtgørelse for tjenestedragt Gældende fra Sygeplejersker i kommunerne: Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 282,44 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 134,02 kr. pr. md. Timelønnede 1,77 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 148,42 kr. pr. md. Sundhedsplejersker i Kbh. og Frb. samt hjemmesygeplejersker i Kbh. 465,20 kr. pr. md. Overtøj 143,99 kr. pr. md

18 Kommuner Eksempler på tillæg, årligt Gældende fra Pr Grundbeløb kr. pr. år Tillæg 13,60%* Pr kr. pr. år 15,18%* 16,83%* 18,30%* 100,00 116,58 15,85 17,70 19,62 21,33 500,00 582,88 79,27 88,48 98,10 106, , ,76 158,54 176,96 196,20 213, , ,65 237,82 265,45 294,30 320, , ,53 317,09 353,93 392,40 426, , ,41 396,36 442,41 490,50 533, , ,29 475,63 530,89 588,59 640, , ,87 491,49 548,59 608,21 661, , ,17 554,90 619,37 686,69 746, , ,06 634,18 707,85 784,79 853, , ,94 713,45 796,33 882,89 960, , ,67 761,01 849,42 941, , , ,82 792,72 884,81 980, , , ,70 871,99 973, , , , ,14 911, , , , , ,58 951, , , , , ,16 967, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 * Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau skal det ganges med reguleringsfaktoren 1,

19 Kommuner Eksempler på tillæg, månedligt Gældende fra Pr Grundbeløb kr. pr. år Tillæg 13,60%* Pr kr. pr. md 15,18%* 16,83%* 18,30%* 100,00 9,72 1,32 1,48 1,64 1,78 500,00 48,57 6,61 7,37 8,17 8, ,00 97,15 13,21 14,75 16,35 17, ,00 145,72 19,82 22,12 24,52 26, ,00 194,29 26,42 29,49 32,70 35, ,00 242,87 33,03 36,87 40,88 44, ,00 291,44 39,64 44,24 49,05 53, ,00 301,16 40,96 45,72 50,69 55, ,00 340,01 46,24 51,61 57,22 62, ,00 388,59 52,85 58,99 65,40 71, ,00 437,16 59,45 66,36 73,57 80, ,00 466,31 63,42 70,79 78,48 85, ,00 485,74 66,06 73,74 81,75 88, ,00 534,31 72,67 81,11 89,92 97, ,00 558,60 75,97 84,80 94,01 102, ,00 582,88 79,27 88,48 98,10 106, ,00 592,60 80,59 89,96 99,73 108, ,00 631,46 85,88 95,86 106,27 115, ,00 641,17 87,20 97,33 107,91 117, ,00 680,03 92,48 103,23 114,45 124, ,00 728,60 99,09 110,60 122,62 133, ,00 777,18 105,70 117,98 130,80 142, ,00 825,75 112,30 125,35 138,97 151, ,00 874,32 118,91 132,72 147,15 160, ,00 922,90 125,51 140,10 155,32 168, ,00 971,47 132,12 147,47 163,50 177, , ,62 145,33 162,22 179,85 195, , ,48 150,62 168,12 186,39 202, , ,76 158,54 176,96 196,20 213, , ,91 171,76 191,71 212,55 231, , ,06 184,97 206,46 228,90 248, , ,21 198,18 221,20 245,25 266, , ,35 211,39 235,95 261,60 284, , ,50 224,60 250,70 277,95 302, , ,65 237,82 265,45 294,30 320, , ,79 251,03 280,19 310,65 337, , ,94 264,24 294,94 327,00 355, , ,09 277,45 309,69 343,35 373, , ,23 290,66 324,43 359,70 391, , ,38 303,88 339,18 376,05 408, , ,53 317,09 353,93 392,40 426, , ,68 330,30 368,67 408,75 444, , ,82 343,51 383,42 425,10 462, , ,97 356,72 398,17 441,45 480, , ,12 369,94 412,91 457,80 497, , ,26 383,15 427,66 474,14 515, , ,41 396,36 442,41 490,50 533,34 * Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau skal det ganges med reguleringsfaktoren 1,

20 Løntabeller pr Omregning af tillæg til niveau blev Sundhedskartellets nye lønskala indført, og siden da er tillæg blevet angivet som årligt grundbeløb i niveau. For at omregne et tillæg til niveau gøres følgende: 1. Der tages udgangspunkt i det årlige grundbeløb i hele kroner. 2. Tillæg i niveau omregnes til niveau ved hjælp af reguleringsfaktoren på 1, (i regionerne) og 1, (i kommunerne). Eksempel Et tillæg på kr. i niveau i regionerne omregnes på følgende måde: Tillægget omregnes til niveau: kr. x 1, = 7.784,13 kr. Sådan beregner du din løn som deltidsansat Når du aflæser månedslønnen i løntabellen, skal du være opmærksom på, at alle satserne gælder for fuldtidsansatte (37 timer pr. uge). Hvis du er ansat på deltid, dividerer du månedslønnen for dit løntrin med 37 og ganger med det antal timer, du er ansat til at have pr. uge. Derved når du frem til den månedsløn, der gælder for dig p.t. Husk at vælge den gruppe, din kommune er indplaceret i. Beregn din timeløn For at udregne din timeløn skal du kende dine forskellige tillæg og lægge dem til din nettomånedsløn. Timelønnen består af det aktuelle løntrin og tillæg. På et år skal en fuldtidsansat sygeplejerske yde timer svarende til 160,33 timer i gennemsnit pr. måned. Eksempel på timeløn pr : (Danske Regioners område) En sygeplejerske, der er ansat på trin 6, gruppe 4 og har et tillæg på kr. pr. år ( niveau). Tillægget skal ganges med reguleringsfaktoren, som er 1,179414*. Værdien af tillægget er således ,80 kr. om året ( x 1,179414). Værdien pr. måned er 1.375,98 kr. Nettomånedslønnen i regionerne på trin 6 i gruppe 4 er ,58 kr. Løn og tillæg er ,56 kr. (28.283,58 kr ,98 kr.). For at finde timelønnen, divideres løn og tillæg med 160,33. Dvs. timelønnen = ,56/160,33 = 184,99 kr. Det er af denne timeløn, at aften-, nat-, weekend-, søgnehelligdags- samt overarbejdstillæg skal beregnes. *) I kommunerne er reguleringsfaktoren lig 1, Eksempel (pr i kommunerne): En sygeplejerske på trin 6, gruppe 4 og ansat til 28 timer pr. uge. Månedslønnen for en fuldtidsansat vil være ,58 kr. Hertil kommer et tillæg på kr. pr. år ( niveau). Værdien af tillægget er ,21 kr. om året, da det er aftalt i niveau og skal reguleres pr med reguleringsfaktoren 1, *. Værdien af tillægget pr. måned er 1.375,93 kr. Den samlede månedlige indkomst for en fuldtidsansat vil være ,51 kr. (28.260,58 kr ,93 kr.). Lønnen for 28 timer pr. uge skal beregnes ved, at dette beløb divideres med 37 og ganges med 28 = ,63 kr. pr. måned. Du kan også bruge beregningsmetoden, når du skal udregne dit pensionsbidrag. Husk at vælge den rigtige pensionssats. *) I regionerne er reguleringsfaktoren pr lig 1,

21 Regioner Lønoversigt for sygeplejersker og radiografer i basisstillinger i regioner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.187, , , , ,19 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.341, , , , ,49 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.712, , , , ,11 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.859, , , , ,34 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 4.000, , , , ,

22 Regioner Lønoversigt for sygeplejersker og radiografer i regioner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 4.960, , , , ,91 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.472, , , , ,17 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.031, , , , ,22 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.549, , , , ,73 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.133, , , , ,34 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.662, , , , ,37 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.238, , , , ,13 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.777, , , , ,97 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.334, , , , ,94 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.884, , , , ,75 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.580, , , , ,05 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 6.155, , , , ,13 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.954, , , , ,37 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 6.568, , , , ,02 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 6.520, , , , ,05 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 7.192, , , , ,00 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,08 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 7.225, , , , , Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 7.969, , , , ,66 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 8.228, , , , ,23 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 9.076, , , , ,22 22

23 Regioner Lønoversigt for sygeplejersker og radiografer i akademiske stillinger i regioner jf. A-skalaen Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 A4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 4.848, , , , ,89 A5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 5.164, , , , ,29 A6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 5.425, , , , ,24 A8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 5.926, , , , ,

24 Regioner Gældende fra Særlige ydelser for sygeplejersker, radiografer samt sundhedsplejersker (amtssundhedsplejersker) Godtgørelse for omlagte timer, pr. time * 39,35 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time * 19,67 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang * 35,60 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang * 520,75 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang * 195,53 kr. * På sygehuse indgås aftale om honoreringsbestemmelser lokalt Arbejde på særlige tidspunkter - Dette gælder, såfremt der ikke lokalt er aftalt andet: For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) 27,00% Nat (kl til 06.00) 32,50% Weekend Lørdag kl til søndag kl ,00% Søgnehelligdage Kl ,00% 1.5. Fra dagtjenestens begyndelse til kl ,00% Fra dagtjenestens begyndelse til kl ,00% Kl ,00% Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Overarbejde Overarbejde 50,00 % Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Godtgørelse for tjenestedragt Sygeplejersker på sygehuse: Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 284,80 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 135,14 kr. pr. md Timelønnede 1,78 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 149,66 kr. pr. md. Amtssundhedsplejersker 469,08 kr. pr. md. 24

25 Regioner Eksempler på tillæg, årligt Gældende fra Pr Grundbeløb kr. pr. år Tillæg 13,51%* Pr kr. pr. år 15,04%* 16,59%* 18,46%* 100,00 117,94 15,93 17,74 19,57 21,77 500,00 589,71 79,67 88,69 97,83 108, , ,41 159,34 177,38 195,66 217, , ,12 239,01 266,08 293,50 326, , ,92 294,78 328,16 361,98 402, , ,83 318,68 354,77 391,33 435, , ,54 398,35 443,46 489,16 544, , ,24 478,02 532,15 586,99 653, , ,95 557,69 620,84 684,83 762, , ,66 637,36 709,54 782,66 870, , ,36 717,02 798,23 880,49 979, , ,07 796,69 886,92 978, , , ,78 876,36 975, , , , ,48 956, , , , , ,43 971, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 * Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau, skal det ganges med reguleringsfaktoren 1,

26 Regioner Eksempler på tillæg, månedligt Gældende fra Pr Grundbeløb kr. pr. år Tillæg 13,51%* Pr kr. pr. md. 15,04%* 16,59%* 18,46%* 100,00 9,83 1,33 1,48 1,63 1,81 500,00 49,14 6,64 7,39 8,15 9, ,00 98,28 13,28 14,78 16,30 18, ,00 147,43 19,92 22,17 24,46 27, ,00 181,83 24,57 27,35 30,17 33, ,00 196,57 26,56 29,56 32,61 36, ,00 245,71 33,20 36,95 40,76 45, ,00 294,85 39,83 44,35 48,92 54, ,00 344,00 46,47 51,74 57,07 63, ,00 393,14 53,11 59,13 65,22 72, ,00 442,28 59,75 66,52 73,37 81, ,00 491,42 66,39 73,91 81,53 90, ,00 540,57 73,03 81,30 89,68 99, ,00 589,71 79,67 88,69 97,83 108, ,00 599,54 81,00 90,17 99,46 110, ,00 638,85 86,31 96,08 105,99 117, ,00 648,68 87,64 97,56 107,62 119, ,00 687,99 92,95 103,47 114,14 127, ,00 737,13 99,59 110,86 122,29 136, ,00 786,28 106,23 118,26 130,44 145, ,00 835,42 112,87 125,65 138,60 154, ,00 884,56 119,50 133,04 146,75 163, ,00 933,70 126,14 140,43 154,90 172, ,00 982,85 132,78 147,82 163,05 181, , ,13 146,06 162,60 179,36 199, , ,59 158,01 175,91 194,03 215, , ,41 159,34 177,38 195,66 217, , ,70 172,62 192,17 211,97 235, , ,98 185,89 206,95 228,28 254, , ,27 199,17 221,73 244,58 272, , ,55 212,45 236,51 260,89 290, , ,84 225,73 251,29 277,19 308, , ,89 233,03 259,42 286,16 318, , ,12 239,01 266,08 293,50 326, , ,41 252,29 280,86 309,80 344, , ,69 265,56 295,64 326,11 362, , ,97 278,84 310,42 342,41 381, , ,26 292,12 325,20 358,72 399, , ,54 305,40 339,99 375,02 417, , ,83 318,68 354,77 391,33 435, , ,11 331,96 369,55 407,63 453, , ,40 345,23 384,33 423,94 471, , ,68 358,51 399,11 440,25 489, , ,97 371,79 413,90 456,55 508, , ,25 385,07 428,68 472,86 526, , ,91 387,72 431,63 476,12 529, , ,54 398,35 443,46 489,16 544, , ,28 423,58 471,55 520,14 578,77 * Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau, skal det ganges med reguleringsfaktoren 1,

27 Kommuner Lønoversigt for syge- og sundhedsplejersker i basisstillinger i kommuner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.257, , , , ,78 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.361, , , , ,32 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.734, , , , ,44 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.882, , , , ,63 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,08 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 4.024, , , , ,01 9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 4.166, , , , ,

28 Kommuner Lønoversigt for ledende syge- og sundhedsplejersker i kommuner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 4.838, , , , ,56 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.363, , , , ,75 L6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 4.925, , , , ,86 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.460, , , , ,91 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.014, , , , ,28 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.559, , , , ,31 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.125, , , , ,73 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.682, , , , ,87 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.240, , , , ,22 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.809, , , , ,81 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.357, , , , ,89 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.940, , , , ,

29 Kommuner Lønoversigt for ledende syge- og sundhedsplejersker i kommuner Gældende fra Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,08 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.478, , , , ,78 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.074, , , , ,30 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.730, , , , ,63 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.353, , , , ,52 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 6.115, , , , ,24 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.779, , , , ,94 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 6.696, , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 7.424, , , , ,29 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 7.420, , , , ,77 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 8.227, , , , ,37 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 8.451, , , , ,47 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 9.370, , , , ,

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 17-52 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE OPDATEREDE LØNTABELLER Løntabellerne i denne oversigt erstatter tabellerne i løn- og ansættelsesvejledningen udsendt pr. 1.1.2012. Øvrige oplysninger

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Løntabeller Oktober 2012

Løntabeller Oktober 2012 Løntabeller Oktober Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012 LØNNINGER pr. 1. oktober 2012 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016 DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.1.2014 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.01.2016 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2015 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2016 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2013 på Danske Regioners

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012 LØNNINGER pr. 1. April 2012 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Provins *) Hovedstad *) Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe-

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

LØNNINGER. Danske Regioner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2012

LØNNINGER. Danske Regioner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2012 LØNNINGER pr. 1. januar 2012 Danske Regioner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr.

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 Indhold 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1.4.2016 Indhold Basisløn 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

Løn og pension KL - 1. januar 2012

Løn og pension KL - 1. januar 2012 Løn og pension KL - 1. januar 2012 Kommunal lønstigning på 1,61% Lønstigningen er lavere end KL og KTO vurderede ved forligsindgåelsen. Reguleringsordningen gav nemlig et minus på 0,08% i KL. Vi havde

Læs mere

Løn og pension KL - 1. april 2010

Løn og pension KL - 1. april 2010 Løn og pension KL - 1. april 2010 Meget lille kommunal lønstigning For at undgå den forventede negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010 er det aftalt med KL, at KTO-forligets lønstigning på 0,50%

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1.4.2017 Indhold Basisløn 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016 LØNNINGER pr. 1. April 2016 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015 LØNNINGER pr. 1. April 2015 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007 Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen I dette hæfte findes lønninger efter statens tjenestemandslønsystem. Der er også udarbejdet

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Lønninger. for lægesekretærer m.fl. på hospitaler. 1. januar 2012 30. september 2012

Lønninger. for lægesekretærer m.fl. på hospitaler. 1. januar 2012 30. september 2012 Lønninger for lægesekretærer m.fl. på hospitaler 1. januar 2012 30. september 2012 DL-vejledning om løn og ansættelse - i henhold til overenskomst med Danske Regioner Bliv detektiv på din egen lønseddel

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts dm.dk

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts dm.dk Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 dm.dk Staten Staten 37 Skalaløn Staten Overenskomstlønninger pr. 1. april 2014 ingen A B Nettoløn Pension Total

Læs mere

LØN OG PENSION KL 1. januar 2014

LØN OG PENSION KL 1. januar 2014 LØN OG PENSION KL 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg 5 Grundløn

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. april 04 -. juli 04 Version.0 - udarbejdet 6. marts 04 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 Sådan bruger du lønmagasinet Lønningerne er justeret ekstraordinært

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Personale Ver. 3. 8. oktober 2010 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2010 2012 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark føres separat

Læs mere

Lønoversigt 1. oktober Yngre Læger ansat i regionerne

Lønoversigt 1. oktober Yngre Læger ansat i regionerne Lønoversigt 1. oktober 2009 - Yngre Læger ansat i regionerne Lønnen i regionerne reguleres med 1,29 % pr. 1. oktober 2009. Reguleringsprocenten, dvs. den procent, man lægger til løn og tillæg i grundbeløb

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2012

Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. oktober 2012 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - Akademisk

Læs mere

Tillæg til Løn- & overenskomstmagasin

Tillæg til Løn- & overenskomstmagasin Indstik i Danske Fysioterapeuter nr. 18-2007 Tillæg til Løn- & overenskomstmagasin Gældende til 1. april 2008 Tillægget omhandler kun ændringer i forhold til Løn & overenskomstmagasin fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041 Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2015 Løbenr.:041 Indledning

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014 LØNMAGASIN REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014 Lønmagasinet indeholder denne gang oversigter, der dækker lønreguleringer både pr. 1. oktober 2013 og 1. januar 2014. Udover

Læs mere

Kommuner Lønninger 1. april 2009

Kommuner Lønninger 1. april 2009 Kommuner Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i kommuner Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's fællesskala Indledning Jobtræning

Læs mere