Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro"

Transkript

1 23. årgang, nr. 2 Danmark Juni 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Driftsafdeling sat i spil Hverdagen i en kommunal driftsafdeling består af ad hoc-opgaver fra borgere, politikere og kolleger, og der bliver sjældent tid nok til planlægning, udvikling og andre overordnede opgaver. Men kan det hjælpe, at nogle kommunale medarbejdere bruger en forårsdag hos Grontmij Carl Bro i Kolding på at spille et spil i en workshop? Måske... baggrunden for workshoppen er i al fald alvorlig nok. Deltagerne talte om store nedskæringer i teknisk forvaltning ikke bare i budgettet, men også i medarbejderstaben.»vi er simpelthen nødt til at finde nye måder at arbejde på. Derfor har jeg i dag sagt nej til et ellers "tvungent" møde for at tage til workshop her i Kolding,«påpegede sektionsleder for vejafdelingen Jørn Mouritzen fra Fredensborg Kommune, da deltagerne præsenterede sig, og hans forventninger blev ikke gjort til skamme:»det er positivt, at en it-udbyder ikke blot præsenterer en færdig løsning, men i stedet spørger os, hvordan vi ønsker, at vores hverdag skal være,«lød hans afsluttende bemærkning. Ønsker sammenhæng I workshoppen "it-værktøjer med brugerne i fokus" deltog medarbejdere fra København, Randers, Sønderborg, Nordfyn, Frederikshavn og Fredensborg kommuner. Spillet er en ramme, der har til formål at sikre, at der ikke bare kommer ideer frem, men at de også bliver prioriteret og konkretiseret. De ideer, som medarbejderne i kommunerne finder vigtige, vil indgå i udviklingsarbejdet for fx RoSy. Mange af de ideer, som deltagerne i workshoppen prioriterede højt, handlede om at skabe sammenhæng og bruge de data, der findes, i flere forskellige arbejdssituationer. Nogle af ideerne er på vej i kommende RoSy-moduler. Andre bliver nu videregivet til udviklingsfolkene. Målet er, at vi i fællesskab skal udvikle it-værktøjer, der gør hverdagen betydeligt lettere og mere effektiv. Derfor bliver det ikke sidste gang, at vi beder vores kunder om at komme og hjælpe os ved at spille et spil. Ulrike Klasterer Driftsafdeling 2015 Organisation med mere power Partneringsucces i Vejle Kortet er omdrejningspunktet Nye muligheder i kommunerne Tjek broerne med RoSy Bridge

2 IT til drift Side 2 Jens Vejmand år 2015 Jens er vejmand i Fjordby Kommune. Han kalder sig faktisk her i 2015 for vejmand, og han er stolt af det. Men hans arbejdsopgaver er også noget anderledes, end de var i 2010, hvor Jens blot var fører af fejemaskine 3. I dette tankeeksperiment har vi flyttet Jens fem år frem Set udefra ligner Jens arbejde i 2010 og 2015 hinanden. Han er fortsat fører af fejemaskinen, men inde i førerhuset sidder nu en lille trykfølsom skærm, som har givet Jens mere arbejdsglæde, ansvar og variation i arbejdsdagen. I 2010 kørte Jens stort set de samme ruter med jævne mellemrum året rundt. Nogle gange glemte man at fortælle Jens, at der fx var nogen, som havde fået tilladelse til at grave lige der, hvor Jens skulle feje, og så måtte han køre en omvej. I dag har han fået et online GPSopkoblet driftsruteprogram, som gør fejningen mere effektiv. Men det er slet ikke det vigtigste. Jens har fået flere arbejdsopgaver, og han føler sig meget mere som en del af det team, der skal holde Fjordbys veje, stier og parker i pæn og forsvarlig stand. Foto: Jonas Vestfalen Leder Flere strenge at spille på Grontmij Carl Bro har fået ny organisation. I stedet for divisioner med hver sin fagdisciplin har vi nu tre overordnede forretningsområder: Planning & Design, Water & Energy og Transportation & Mobility. I dagligdagen får det ingen betydning for kontakten til vores samarbejdspartnere i kommunerne. Vores holdning er nu som før, at den rigtige kontakt til Grontmij Carl Bro er DIN kontakt. Du kontakter i princippet blot de medarbejdere, du kender og har tillid til. Så er det op til os at finde de medarbejdere, der har den rigtige ekspertise til at løse dit problem eller udføre din opgave. Men når vi alligevel bruger spalteplads på at fortælle lidt om os selv, skyldes det, at vores nye organisation åbner for nye muligheder, som du måske ikke har benyttet dig af før. Opgaverne i kommunerne bliver mere og mere komplekse og omfatter ofte flere afdelinger og faggrupper. Det betyder, at sammenhæng og viden om hinandens arbejdsområder bliver alfa og omega for arbejdet ude i forvaltningerne. Det betyder også, at jeres samarbejdspartnere må have en flad struktur, hvor vidt forskellige ekspertiser hurtigt kan bringes i spil. Sammenhæng og en flad struktur er netop, hvad vores nye organisation sigter på. Mange af dette blads læsere har primært kontakt med, hvad vi tidligere kaldte Anlægsdivisionen. Nu er flere eksperter knyttet til samme forretningsområde. Det gælder fx eksperter i Geografiske InformationsSystemer (GIS) og eksperter inden for betaling af offentlige ydelser. Vi fortæller mere om vores nye nære kolleger på side 6. Med en flad struktur går vi også et skridt videre. Der er nu kun tre forretningsområder, og de har en tæt og daglig kontakt. For dig betyder det en mere effektiv mulighed for at trække på viden inden for fx byggeri, byplanlægning, miljø og forsyning samt på den internationale erfaring hos vore søsterselskaber. Grontmij er en af Europas største rådgivnings-virksomheder, og løser opgaver for en lang række kommuner i det nordlige Europa. Så vi glæder os til at være med til at sparre om de komplekse opgaver, en moderne kommune skal løse. Mange hilsner Arne Buhl, Direktør for Grontmij Carl Bro, Transportation & Mobility

3 Side 3 Fremtiden er her Det skæve skilt bliver set og registreres straks, så der kan blive taget hånd om skaden, og driftsruten ændres, når vejen er blokeret er i morgen Fjordby Kommune kunne i princippet allerede i morgen etablere en hverdag som Jens Vejmands anno Der er ikke noget teknologi, der ikke allerede findes eller i hvert fald hurtigt kan etableres, fx som et modul til RoSy NG. Ruteændring intet problem Fjordby Kommune har nemlig fået et integreret it-system, så borgere og forvaltning kan kommunikere indbyrdes og med hinanden. Samtidigt er systemet opbygget, så mest muligt rutinearbejde kan foregå automatisk eller med mindst muligt administrativt arbejde. En lille episode fra den 12. juni 2015 illustrerer meget godt, hvordan dagligdagen har ændret sig for Jens og mange af hans kolleger i teknisk forvaltning. Kl. 10:17 popper en besked op på Jens skærm: En borger har via web-tjenesten fortalt, at der er spildt noget grus på Vestergade, og nu bliver Jens spurgt, om han vil køre forbi og kigge på det eventuelt feje det op. Jens klikker på OK, og straks ændres han fejerute. På kortet ser Jens, at han nu bliver dirigeret hen ad Bredgade og via Tværvej til Vestergade. Kosten kører stadig, for når han alligevel skal den vej, kan han ligeså godt feje. Et par tryk senere Jo der ligger godt nok en del grus langs kantstenen. Men hvad er nu det? Der er åbenbart sket mere. Parkering forbudt-skiltet er bøjet og står nu på skrå hen over fortovet. Jens gætter på, at en trailer med grus er kommet i slinger og er skyld i både grusspild og det bøjede skilt. Utroligt at folk bare kører videre uden at melde skaden til kommunen... Men traileren har det nu nok heller ikke for godt... når Jens lige at fundere, mens han stopper fejemaskinen og kalder kortet frem på skærmen. Et par tryk senere, har han meldt skaden til forvaltningen. Jens tager lige et billede af skaden, og det vedhæftes den skadesanmeldelse, der automatisk sendes via det mobile bredbåndsnet til kommunen. Jens fejer det spildte grus op og fortsætter nu på den anden side af Tværvej og Bredgade tilbage til dagens rute. Lille skilt stor virkning Jonna arbejder på materielgården, og ved 11-tiden modtager hun meldingen om det bøjede skilt fra Jens. Rutinemæssigt højreklikker hun på stedet. Hun kan straks se, at entreprenør Karlsen har fået tilladelse til en opgravning. Faktisk skal han grave klos op ad skiltet... Arbejdet med at lægge nyt lyslederkabel i Vestergade går i gang midt i næste uge, men det varer nu et godt stykke tid, inden han når hen til det bøjede skilt. Jonna kan se på billedet, at skiltet stadig kan læses, og et par dage kan borgerne nok vente med at få et skilt, der står lodret. Men ikke i flere uger! Hun sender en mail til Karlsen. Mon han kan fremrykke gravearbejdet? Karlsen går med til at starte gravearbejdet i den anden ende af Vestergade. Jonna og Karlsen aftaler et tidspunkt, hvor Karlsen er færdig med sit gravearbejde, men hvor fortovet endnu ikke er retableret. Jens kollega, Skilte-Lars, får automatisk en arbejdsseddel: Opsætning af nyt parkering forbudt-skilt på Vestergade fredag den 19. juni Aftal nærmere tidspunkt med entreprenør Karlsen. Undgår dobbeltarbejde Fru Hansen har også set det bøjede skilt, og da hun næste gang har ærinde på biblioteket, melder hun problemet via kommunens borgerterminal. Tak for din henvendelse. Skiltet vil blive erstattet fredag den 19. juni, lyder den automatiske tilbagemelding på skærmen. Da Jens Vejmand næste gang fejer i området, bliver han dirigeret uden om Vestergade. Dér er Karlsen jo i gang med at grave, og fejning vil være vanskelig og omsonst. Han bliver også dirigeret uden om Bredgade og Tværvej. Driftsrutesystemet har nemlig registreret, at disse to veje blev fejet for kort tid siden, og så er der jo ingen grund til at gøre det igen lige med det samme! Jørn R. Kristiansen,

4 Vejle Kommune Side 4 Vejle gør klar til ægteskab nummer to Vejle Kommune indgik i 2004 en partneringaftale om asfaltvedligeholdelsen i Vejle by. Nu seks år senere er man så småt ved at gøre klar til indgå nye længerevarende aftaler med eksterne leverandører. For det var et lykkeligt ægteskab, man indgik den gang, hvor strukturreformen kun eksisterede som en tanke. Man skal huske, at der ikke er tale om et traditionelt stykke asfaltarbejde, men netop om et partnerskab. Derfor er det vigtigt, at man sætter sig sammen og drøfter, om samarbejdet forløber til gavn for begge parter, og om man udnytter hinandens kompetencer tilstrækkeligt. Sådan sagde chef for Drift og Anlæg i Vejle Kommune, Arne Mølgaard, til Vejlederen dén gang for seks år siden. Nu er partneringaftalen for længst udløbet, og Vejle Kommune har fået fire mindre kommuner, yderligere et sogn plus en hel del tidligere amtsveje under sine vinger. Den er blevet til en af landets allerstørste kommuner målt i antal kilometer veje km veje forvaltes af Vejle Kommune. Siden kommunesammenlægningen har vedligeholdelsesarbejdet i kommunen været udbudt i etårige udbud ligesom så mange andre steder, men i Vej og Park har man ikke glemt fordelene ved den gamle aftale. Her fulgte man nemlig sine egne råd:»vi har lært at respektere hinanden, vi kender hinandens styrker og svagheder, og jeg er sikker på, at vi har fået en mere effektiv Humor er nødvendig, hvis man skal klare hverdagen i en vejafdeling, siger man med et smil i Vejle Kommune, der har fået fremstillet t-shirt med denne tekst. asfaltvedligeholdelse for pengene,«siger teamleder i Vej og Park, Ole Kruse. Ole Kruses erfaringer med længerevarende kontrakter bygger ikke bare på partneringaftalen i Vejle by, men også på et funktionsudbud i den gamle Jelling Kommune. Reparationer går ud over vedligeholdelsen Leder af Vej og Parks driftsafdeling, Poul Erik Larsen, er enig i, at længerevarende aftaler med entreprenører er én af vejene frem mod et vejnet uden vedligeholdelsesefterslæb og huller, der overraskende dukker op efter en vinter som den sidste:»allerede sidste år spurgte politikerne efter en begrundelse for, hvorfor vi skulle bruge flere penge på vejvedligeholdelse. Ingen var i tvivl om behovet for flere penge, men et helt konkret beløb havde vi faktisk svært ved at give, fordi vores datagrundlag var meget ufuldstændigt. Man kan sige, at vinterens huller af sig selv har givet os begrundelse nok, men på kort sigt har hullerne faktisk gjort problemet endnu værre. Vi har som så mange andre kommuner overskredet vores vinterbudget, men vi kan ikke få flere penge og må derfor tage af vedligeholdelsesmidlerne. Det betyder, at vedligeholdelsesefterslæbet bliver endnu større i den nærmeste fremtid,«opsummerer Poul Erik Larsen. Værktøjet er på plads Han er dog langt mere optimistisk for fremtiden, end det umiddelbart kunne lyde:»vi har skullet sammenkøre syv forskellige vejsystemer og har et vejnet, der varierer meget fra øst til vest i kommunen. Der er naturligvis et stort politisk ønske om at harmonisere vejene, så der ikke bliver forskel på vejenes standard afhængig af, hvor i kommunen man bor. Men nu har vi fået værktøjet, som kan hjælpe os med at skaffe et beslutningsgrundlag,«fortæller Poul Erik Larsen. Værktøjet er RoSy, som nu er valgt som Vejle Kommunes nye vejforvaltningssystem. Gåseøjnene omkring nye skyldes, art RoSy ikke er så nyt endda. En stor del af de fem gamle kommuner brugte nemlig RoSy inden kommunesammenlægningen. Den nye storkommune startede oprindeligt med et andet system, men mange af medarbejderne er fortrolige med at arbejde med RoSy, og Grontmij Carl Bro kender vejnettet særdeles godt. Derfor er skiftet ikke er blevet opfattet som særligt dramatisk hverken internt eller i forhold til samarbejdspartnere. Et stykke vej endnu Fremtiden med veje uden vedligeholdelsesefterslæb i Vejle Kommune er dog ikke lige om hjørnet, selv om værktøjet er på plads.»i samarbejde med politikerne skal vi først have defineret nogle fælles kriterier for vejklasserne, og måske skal der en omklassificering til. Næste step er at få lavet en skadesregistrering, så har vi et grundlag for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, som dels er politisk forankret, dels betyder ens vilkår for alle borgere i kommunen,«påpeger de to vejfolk, der tilføjer, at hele processen med at få konverteret data og implementeret RoSy er gået nemt og smertefrit. Hvad det hele ender med, ved Poul Erik Larsen og Ole Kruse naturligvis ikke. Beslutningsgrundlaget skal først etableres, og til syvende og sidst er det selvfølgelig en politisk beslutning.»skulle man pege på en positiv effekt af de mange huller, som vinteren har efterladt, så er det vel, at politikerne har fået øjnene op for, at vejnettet har været forsømt i mange år. Der er en større forståelse for, at der på en eller anden måde skal skaffes de nødvendige midler. I Vej og Park er vi ikke i tvivl om, at der skal en langsigtet løsning til. En kombination af partnering i byområderne og funktionsudbud på landet er en mulighed.en langsigtet løsning har jo også den fordel, at vi ikke hvert år ved budgetforhandlingerne skal ud og kæmpe om midlerne til vejvedligeholdelse. Men det er jo ikke sikkert, at politikerne synes, dét er en fordel,«siger de to vejfolk i Vejle Kommune med et smil. Rita Kjeldsen,

5 Side 5 Langsigtet løsning Foto: Flemming Jeppesen, Fokus Foto: Flemming Jeppesen Vinteren har været hård ved vejene i Vejle som andre steder. Men det ser forhåbentlig lysere ud i fremtiden, mener teamleder Ole Kruse (tv) og leder af Vej og Parks driftsafdeling, Poul Erik Larsen.

6 GIS og IT Side 6 Fælles vision om kortet som omdrejningspunkt Geografiske InformationsSystemer er centrale både hos GIS & IT og Vejmanagement. Nu samles de to Grontmij Carl Bro-afdelinger om en fælles vision: Kort som nøglen til informationer, data og sagsbehandling i kommunerne. Det vil skabe sammenhængskraft og lette sagsgangen i fremtidens forvaltning. Næsten al forvaltning, sagsbehandling og udvikling i en kommune kan kobles til et sted. En borger eller en institution har en adresse, et hus ligger på en matrikel, en vej er tilknyttet en positionering, og selv ledningerne i jorden er bestemt af deres position. I princippet burde næsten al forvaltning kunne fungere ved, at man placerer markøren på et givet sted på et kort og vælger, hvad man vil bruge de muligheder til, der er knyttet til de givne koordinater. Problemet er, at de underliggende systemer, der bruges af medarbejderne i de enkelte forvaltningsgrene, er forskellige og ikke altid kan arbejde sammen. Det vil naturligvis blive noget rod, hvis alle kunne rode med alting, men adgangen til oplysningerne kunne i princippet gøres fri. Hvorfor skal medarbejderen, der arbejder med en byggetilladelse til en carport ikke have nem adgang til trafik- og ulykkestallene for vejen udenfor? Eller omvendt. Tinglyste restriktioner på matriklen har jo også betydning for fx trafikplanlæggeren eller medarbejderen, der skal planlægge trafikanlæg, vedligeholdelse eller driftsruter på vejen. Under samme hat Grontmij Carl Bros vision for fremtidens forvaltning er kommet et godt skridt videre i kraft af, at to afdelinger, der tidligere var i hver sin division, nu er samlet under en fælles hat. Det er GIS & IT og Vejmanagement.»Vi har så at sige fat i hele skalaen fra udvikling af og rådgivning om store statslige it-systemer og it-projekter til web-baserede løsninger til kommuner og forsyningsselskaber. Det betyder, at vores 60 medarbejdere ikke alene har en bred it-faglig ballast, men også indsigt i de regler og den lovgivning, som myndighederne skal følge på en lang række områder,«oplyser Nils Bo Wille-Jørgensen, der er direktør for GIS & IT.»Sammenhæng og overblik er nogle af de ønsker, som vores kommunale kunder har. Det er naturligvis ikke helt ligetil at designe et system, der kan bruges til det hele, men vores ambition er at gøre den kommunale forvaltning let og ligetil men samtidigt så effektiv som overhovedet muligt,«siger Nils Bo Wille-Jørgensen, der således er i fuld overensstemmelse med både vejfolkene hos Grontmij Carl Bro og de kommunale medarbejderes ønsker. Nils Bo Wille-Jørgensen, Det er kortet og dermed Geografiske InformationsSystemer (GIS), der er indgangen til alle opgaver og begivenheder i kommunen. Derfor kan et kortsystem også binde Foto: Jonas Vestfalen

7 Side 7 Transport og betaling Nye it-muligheder til kommunerne Foto: Grontmij Carl Bro Når varer eller dyr transporteres på de danske landeveje, holder en moderne teknologi øje med, at alt sker i henhold til reglerne. Informationsteknologi hjælper chaufføren med at finde den hurtigste vej, oplyser om pauser, køre/hviletid og kundebesøg og sørger for, at temperatur og ventilation i lastrummet er som foreskrevet, og endelig logges alle data og sendes løbende til vognmand, speditør eller hovedkontor. Den integrerede løsning kaldes en TourMaster og er udviklet af Grontmij Carl Bro i en afdeling, som arbejder med transport- og betalingsløsninger, og som tidligere hørte til i Industridivisionen. Nu er slægtskabet til de afdelinger, der normalt henvender sig til kommuner, blevet styrket, og der er masser af muligheder for også at bruge de smarte løsninger, som erhvervslivet gør brug af, i kommunerne.»vi har allerede holdt de første møder for at se, om vi kan integrere TourMaster-teknologien i fx servicemodulet til RoSy. Når en kommune har et godt system til at udarbejde driftsruter, er det oplagt at udbygge med et system, der dels dokumenterer og eventuelt sporer kørslen via internettet, dels gør ruteplanlægningen endnu mere dynamisk. Sensorer i vejen kan fx måle temperaturen, så saltsprederen dirigeres hen til de steder, hvor der er mest glat«forestiller lederen af afdelingen Transport & Payment Solutions, Mette Båstrup-Larsen, sig og oplyser, at sådanne løsninger allerede findes flere steder. Afdelingen har også knowhow om fx betalingsautomater, hvor borgerne kan købe ydelser hos kommunen, og udvikler både software og hardware. Brugervenlige og robuste løsninger er nødvendige til fx borgerautomater og parkeringsautomater i København, hvor der nu efter nogle forsøg er lavet en så godt som hærværks- og indbrudssikker løsning. Mette Båstrup-Larsen; Vi skal huske vinteren 09/10 Konferencen Vejen ud af dilemmaet den 3. vej er slut. Ud af konferencen kom en fælles forståelse for, at det på bare lidt længere sigt er billigere at vedligeholde end at lade stå til. Der var også bred enighed om, at kommunerne måtte tænke anderledes, mere samarbejdsorienteret og langsigtet, hvis de skulle have en chance for at komme vedligeholdelsesefterslæbet til livs. Politisk redaktør i Danmark Radio og journalist Ask Rostrup kom lige fra landmøde i KL, og her hørte han ikke nogen politikere snakke om veje. Men de tre arrangører, Dansk Vejforening, Asfaltindustrien og Grontmij Carl Bro ønsker ikke, at denne vinters hullers bliver glemt. Derfor fortsætter vi med at råbe politikerne op, og der vil også næste år være en konference, der sætter fokus på vejene. I 2011 er der endda flere om at løfte budskabet. Arrangørerne har allieret sig med kommunale interesseorganisationer. Jo flere vi er om at få budskabet ud, jo stærkere bliver håbet om, at vinderne på et eller andet tidspunkt bliver de kommunale veje!

8 RoSy Bridge side 8 Bro, bro drille? RoSy Bridge er foreløbig introduceret i Københavns Kommune. Vejene har det ikke for godt efter denne vinter. Mon broerne har det ret meget bedre? Under alle omstændigheder udgør broer og andre bygværker en væsentlig del af en kommunes infrastrukturkapital.»hvis man ser bort fra belægningen, er broer og bygværker faktisk ikke så påvirkelige af skiftende vejr, som vejene er. I mange kommuner har teknikerne måske endda et ret godt overblik over, hvordan broernes tilstand er. Men det er ofte vanskeligt at fortælle politikerne om det især økonomiske konsekvenser. Hvilken værdi repræsenterer bygværkerne? Og hvordan sikrer man sig mod at broerne pludselig bliver så ringe, at de må lukke?«det er chefen for Grontmij Carl Bros afdeling for broer og tunneller, Søren G. Nielsen, der stiller spørgsmålet. Svaret gav han blandt andet på det seminar, som blev holdt for RoSy-brugerne i foråret:»cabrim, vores hidtidige broforvaltningssystem, er nu blevet et RoSy-modul, RoSy Bridge. Det betyder først og fremmest, at brugerne får en lettere og mere tilgængelig brugerflade og flere muligheder end hidtil.«rosy-brugerne flokkedes om Søren G. Nielsen, da han fortalte om RoSy Bridge på RoSy-brugerseminaret i marts. Broindeks skal give overblik Disse fordele gælder for alle kommuner, uanset om de bruger RoSy eller ej.»samlet set giver hele RoSy-pakken en mulighed for at beregne kommunens totale infrastrukturkapital, og RoSy Bridge indeholder også grafiske rapportmuligheder, der gør, at data om broernes tilstand kan præsenteres på en let tilgængelig måde for politikere og borgere,«siger Søren G. Nielsen, der samtidigt understreger, at RoSy Bridge er et åbent system, som let kan udveksle data med andre forvaltningssystemer. RoSy Bridge er foreløbig introduceret i Københavns Kommune, og de kommuner, som bruger Cabrim, vil i løbet af året få konverteret dette system til RoSy Bridge, efterhånden som det passer ind i de enkelte kommuners planer. Det foregår uden omkostninger for brugerne.»uanset om en kommune bruger Cabrim eller RoSy Bridge er det nemt at trække data ud om broer og tunnellers tilstand. Det gør det enkelt for de kommuner, der vil bidrage til det kommende Broindeks, som udarbejdes i SAMKOM-regi. Hvis dette indeks bliver repræsentativt, får vi et bedre overblik og større indsigt i, hvor mange penge vi har behov for til broer og bygværker,«påpeger Søren G. Nielsen. Søren G. Nielsen; Foto: Gordon Vahle Udgiver: Grontmij Carl Bro, Vejmanagement Ansv. red.: Jørn R. Kristiansen, Redaktion: Gordon Vahle, Produktion: Zornig A/S Oplag: stk. Kokbjerg 5, DK-6000 Kolding

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro 20. årgang, nr. 1 Danmark Februar 2007 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Teorien passer med praksis Grontmij Carl Bro udfører bæreevnemålinger, hvor vi ved hjælp af et faldende

Læs mere

Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij

Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij 24. årgang, nr. 2 Danmark November 2011 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Foto: Flemming Grontmij Jeppesen, Carl Bro Fokus En plan i hånden Én plan i hånden er bedre end tusind meninger på taget. Sådan

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007 VEJlederen 18. årgang nr. 1 Carl Bro Gruppen Marts 2005 Flere fordele med RoSy Der er ingen grund til at vente med at anskaffe RoSy, som på flere måder vil kunne gøre sammenlægningen lettere. Og det bliver

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Erhvervspolitisk overblik

Erhvervspolitisk overblik Nr. 7 september 2009 Erhvervspolitisk overblik... Grøn IT er god økonomi... Sniffer sig frem til energibesparelser... Vi skal ikke kun have fokus på problemerne... Vi kan skaffe dig din næste kunde...

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007 PersonaleBladet Randers Kommune / December 2007 Glædelig jul og godt nytår! Læs blandt andet om: Laksetorvets særlige gæst Ingen pyller på Jobcentret Rekruttering Indhold Side 4 Service i top Side 6 Julegave?

Læs mere

banedanmarks medarbejderavis 9. november 2006 7. årgang nr. 19 Tilfredshed med Storebæltsøvelse

banedanmarks medarbejderavis 9. november 2006 7. årgang nr. 19 Tilfredshed med Storebæltsøvelse baneavisen banedanmarks medarbejderavis 9. november 2006 7. årgang nr. 19 En bedre sikkerhedskultur Banedanmark er godt på vej, men sikkerhedskulturen skal stadig forbedres. Derfor har Sikkerhed og Kvalitet

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere