Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederen. Driftsafdeling sat i spil. nyt fra Grontmij Carl Bro"

Transkript

1 23. årgang, nr. 2 Danmark Juni 2010 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Driftsafdeling sat i spil Hverdagen i en kommunal driftsafdeling består af ad hoc-opgaver fra borgere, politikere og kolleger, og der bliver sjældent tid nok til planlægning, udvikling og andre overordnede opgaver. Men kan det hjælpe, at nogle kommunale medarbejdere bruger en forårsdag hos Grontmij Carl Bro i Kolding på at spille et spil i en workshop? Måske... baggrunden for workshoppen er i al fald alvorlig nok. Deltagerne talte om store nedskæringer i teknisk forvaltning ikke bare i budgettet, men også i medarbejderstaben.»vi er simpelthen nødt til at finde nye måder at arbejde på. Derfor har jeg i dag sagt nej til et ellers "tvungent" møde for at tage til workshop her i Kolding,«påpegede sektionsleder for vejafdelingen Jørn Mouritzen fra Fredensborg Kommune, da deltagerne præsenterede sig, og hans forventninger blev ikke gjort til skamme:»det er positivt, at en it-udbyder ikke blot præsenterer en færdig løsning, men i stedet spørger os, hvordan vi ønsker, at vores hverdag skal være,«lød hans afsluttende bemærkning. Ønsker sammenhæng I workshoppen "it-værktøjer med brugerne i fokus" deltog medarbejdere fra København, Randers, Sønderborg, Nordfyn, Frederikshavn og Fredensborg kommuner. Spillet er en ramme, der har til formål at sikre, at der ikke bare kommer ideer frem, men at de også bliver prioriteret og konkretiseret. De ideer, som medarbejderne i kommunerne finder vigtige, vil indgå i udviklingsarbejdet for fx RoSy. Mange af de ideer, som deltagerne i workshoppen prioriterede højt, handlede om at skabe sammenhæng og bruge de data, der findes, i flere forskellige arbejdssituationer. Nogle af ideerne er på vej i kommende RoSy-moduler. Andre bliver nu videregivet til udviklingsfolkene. Målet er, at vi i fællesskab skal udvikle it-værktøjer, der gør hverdagen betydeligt lettere og mere effektiv. Derfor bliver det ikke sidste gang, at vi beder vores kunder om at komme og hjælpe os ved at spille et spil. Ulrike Klasterer Driftsafdeling 2015 Organisation med mere power Partneringsucces i Vejle Kortet er omdrejningspunktet Nye muligheder i kommunerne Tjek broerne med RoSy Bridge

2 IT til drift Side 2 Jens Vejmand år 2015 Jens er vejmand i Fjordby Kommune. Han kalder sig faktisk her i 2015 for vejmand, og han er stolt af det. Men hans arbejdsopgaver er også noget anderledes, end de var i 2010, hvor Jens blot var fører af fejemaskine 3. I dette tankeeksperiment har vi flyttet Jens fem år frem Set udefra ligner Jens arbejde i 2010 og 2015 hinanden. Han er fortsat fører af fejemaskinen, men inde i førerhuset sidder nu en lille trykfølsom skærm, som har givet Jens mere arbejdsglæde, ansvar og variation i arbejdsdagen. I 2010 kørte Jens stort set de samme ruter med jævne mellemrum året rundt. Nogle gange glemte man at fortælle Jens, at der fx var nogen, som havde fået tilladelse til at grave lige der, hvor Jens skulle feje, og så måtte han køre en omvej. I dag har han fået et online GPSopkoblet driftsruteprogram, som gør fejningen mere effektiv. Men det er slet ikke det vigtigste. Jens har fået flere arbejdsopgaver, og han føler sig meget mere som en del af det team, der skal holde Fjordbys veje, stier og parker i pæn og forsvarlig stand. Foto: Jonas Vestfalen Leder Flere strenge at spille på Grontmij Carl Bro har fået ny organisation. I stedet for divisioner med hver sin fagdisciplin har vi nu tre overordnede forretningsområder: Planning & Design, Water & Energy og Transportation & Mobility. I dagligdagen får det ingen betydning for kontakten til vores samarbejdspartnere i kommunerne. Vores holdning er nu som før, at den rigtige kontakt til Grontmij Carl Bro er DIN kontakt. Du kontakter i princippet blot de medarbejdere, du kender og har tillid til. Så er det op til os at finde de medarbejdere, der har den rigtige ekspertise til at løse dit problem eller udføre din opgave. Men når vi alligevel bruger spalteplads på at fortælle lidt om os selv, skyldes det, at vores nye organisation åbner for nye muligheder, som du måske ikke har benyttet dig af før. Opgaverne i kommunerne bliver mere og mere komplekse og omfatter ofte flere afdelinger og faggrupper. Det betyder, at sammenhæng og viden om hinandens arbejdsområder bliver alfa og omega for arbejdet ude i forvaltningerne. Det betyder også, at jeres samarbejdspartnere må have en flad struktur, hvor vidt forskellige ekspertiser hurtigt kan bringes i spil. Sammenhæng og en flad struktur er netop, hvad vores nye organisation sigter på. Mange af dette blads læsere har primært kontakt med, hvad vi tidligere kaldte Anlægsdivisionen. Nu er flere eksperter knyttet til samme forretningsområde. Det gælder fx eksperter i Geografiske InformationsSystemer (GIS) og eksperter inden for betaling af offentlige ydelser. Vi fortæller mere om vores nye nære kolleger på side 6. Med en flad struktur går vi også et skridt videre. Der er nu kun tre forretningsområder, og de har en tæt og daglig kontakt. For dig betyder det en mere effektiv mulighed for at trække på viden inden for fx byggeri, byplanlægning, miljø og forsyning samt på den internationale erfaring hos vore søsterselskaber. Grontmij er en af Europas største rådgivnings-virksomheder, og løser opgaver for en lang række kommuner i det nordlige Europa. Så vi glæder os til at være med til at sparre om de komplekse opgaver, en moderne kommune skal løse. Mange hilsner Arne Buhl, Direktør for Grontmij Carl Bro, Transportation & Mobility

3 Side 3 Fremtiden er her Det skæve skilt bliver set og registreres straks, så der kan blive taget hånd om skaden, og driftsruten ændres, når vejen er blokeret er i morgen Fjordby Kommune kunne i princippet allerede i morgen etablere en hverdag som Jens Vejmands anno Der er ikke noget teknologi, der ikke allerede findes eller i hvert fald hurtigt kan etableres, fx som et modul til RoSy NG. Ruteændring intet problem Fjordby Kommune har nemlig fået et integreret it-system, så borgere og forvaltning kan kommunikere indbyrdes og med hinanden. Samtidigt er systemet opbygget, så mest muligt rutinearbejde kan foregå automatisk eller med mindst muligt administrativt arbejde. En lille episode fra den 12. juni 2015 illustrerer meget godt, hvordan dagligdagen har ændret sig for Jens og mange af hans kolleger i teknisk forvaltning. Kl. 10:17 popper en besked op på Jens skærm: En borger har via web-tjenesten fortalt, at der er spildt noget grus på Vestergade, og nu bliver Jens spurgt, om han vil køre forbi og kigge på det eventuelt feje det op. Jens klikker på OK, og straks ændres han fejerute. På kortet ser Jens, at han nu bliver dirigeret hen ad Bredgade og via Tværvej til Vestergade. Kosten kører stadig, for når han alligevel skal den vej, kan han ligeså godt feje. Et par tryk senere Jo der ligger godt nok en del grus langs kantstenen. Men hvad er nu det? Der er åbenbart sket mere. Parkering forbudt-skiltet er bøjet og står nu på skrå hen over fortovet. Jens gætter på, at en trailer med grus er kommet i slinger og er skyld i både grusspild og det bøjede skilt. Utroligt at folk bare kører videre uden at melde skaden til kommunen... Men traileren har det nu nok heller ikke for godt... når Jens lige at fundere, mens han stopper fejemaskinen og kalder kortet frem på skærmen. Et par tryk senere, har han meldt skaden til forvaltningen. Jens tager lige et billede af skaden, og det vedhæftes den skadesanmeldelse, der automatisk sendes via det mobile bredbåndsnet til kommunen. Jens fejer det spildte grus op og fortsætter nu på den anden side af Tværvej og Bredgade tilbage til dagens rute. Lille skilt stor virkning Jonna arbejder på materielgården, og ved 11-tiden modtager hun meldingen om det bøjede skilt fra Jens. Rutinemæssigt højreklikker hun på stedet. Hun kan straks se, at entreprenør Karlsen har fået tilladelse til en opgravning. Faktisk skal han grave klos op ad skiltet... Arbejdet med at lægge nyt lyslederkabel i Vestergade går i gang midt i næste uge, men det varer nu et godt stykke tid, inden han når hen til det bøjede skilt. Jonna kan se på billedet, at skiltet stadig kan læses, og et par dage kan borgerne nok vente med at få et skilt, der står lodret. Men ikke i flere uger! Hun sender en mail til Karlsen. Mon han kan fremrykke gravearbejdet? Karlsen går med til at starte gravearbejdet i den anden ende af Vestergade. Jonna og Karlsen aftaler et tidspunkt, hvor Karlsen er færdig med sit gravearbejde, men hvor fortovet endnu ikke er retableret. Jens kollega, Skilte-Lars, får automatisk en arbejdsseddel: Opsætning af nyt parkering forbudt-skilt på Vestergade fredag den 19. juni Aftal nærmere tidspunkt med entreprenør Karlsen. Undgår dobbeltarbejde Fru Hansen har også set det bøjede skilt, og da hun næste gang har ærinde på biblioteket, melder hun problemet via kommunens borgerterminal. Tak for din henvendelse. Skiltet vil blive erstattet fredag den 19. juni, lyder den automatiske tilbagemelding på skærmen. Da Jens Vejmand næste gang fejer i området, bliver han dirigeret uden om Vestergade. Dér er Karlsen jo i gang med at grave, og fejning vil være vanskelig og omsonst. Han bliver også dirigeret uden om Bredgade og Tværvej. Driftsrutesystemet har nemlig registreret, at disse to veje blev fejet for kort tid siden, og så er der jo ingen grund til at gøre det igen lige med det samme! Jørn R. Kristiansen,

4 Vejle Kommune Side 4 Vejle gør klar til ægteskab nummer to Vejle Kommune indgik i 2004 en partneringaftale om asfaltvedligeholdelsen i Vejle by. Nu seks år senere er man så småt ved at gøre klar til indgå nye længerevarende aftaler med eksterne leverandører. For det var et lykkeligt ægteskab, man indgik den gang, hvor strukturreformen kun eksisterede som en tanke. Man skal huske, at der ikke er tale om et traditionelt stykke asfaltarbejde, men netop om et partnerskab. Derfor er det vigtigt, at man sætter sig sammen og drøfter, om samarbejdet forløber til gavn for begge parter, og om man udnytter hinandens kompetencer tilstrækkeligt. Sådan sagde chef for Drift og Anlæg i Vejle Kommune, Arne Mølgaard, til Vejlederen dén gang for seks år siden. Nu er partneringaftalen for længst udløbet, og Vejle Kommune har fået fire mindre kommuner, yderligere et sogn plus en hel del tidligere amtsveje under sine vinger. Den er blevet til en af landets allerstørste kommuner målt i antal kilometer veje km veje forvaltes af Vejle Kommune. Siden kommunesammenlægningen har vedligeholdelsesarbejdet i kommunen været udbudt i etårige udbud ligesom så mange andre steder, men i Vej og Park har man ikke glemt fordelene ved den gamle aftale. Her fulgte man nemlig sine egne råd:»vi har lært at respektere hinanden, vi kender hinandens styrker og svagheder, og jeg er sikker på, at vi har fået en mere effektiv Humor er nødvendig, hvis man skal klare hverdagen i en vejafdeling, siger man med et smil i Vejle Kommune, der har fået fremstillet t-shirt med denne tekst. asfaltvedligeholdelse for pengene,«siger teamleder i Vej og Park, Ole Kruse. Ole Kruses erfaringer med længerevarende kontrakter bygger ikke bare på partneringaftalen i Vejle by, men også på et funktionsudbud i den gamle Jelling Kommune. Reparationer går ud over vedligeholdelsen Leder af Vej og Parks driftsafdeling, Poul Erik Larsen, er enig i, at længerevarende aftaler med entreprenører er én af vejene frem mod et vejnet uden vedligeholdelsesefterslæb og huller, der overraskende dukker op efter en vinter som den sidste:»allerede sidste år spurgte politikerne efter en begrundelse for, hvorfor vi skulle bruge flere penge på vejvedligeholdelse. Ingen var i tvivl om behovet for flere penge, men et helt konkret beløb havde vi faktisk svært ved at give, fordi vores datagrundlag var meget ufuldstændigt. Man kan sige, at vinterens huller af sig selv har givet os begrundelse nok, men på kort sigt har hullerne faktisk gjort problemet endnu værre. Vi har som så mange andre kommuner overskredet vores vinterbudget, men vi kan ikke få flere penge og må derfor tage af vedligeholdelsesmidlerne. Det betyder, at vedligeholdelsesefterslæbet bliver endnu større i den nærmeste fremtid,«opsummerer Poul Erik Larsen. Værktøjet er på plads Han er dog langt mere optimistisk for fremtiden, end det umiddelbart kunne lyde:»vi har skullet sammenkøre syv forskellige vejsystemer og har et vejnet, der varierer meget fra øst til vest i kommunen. Der er naturligvis et stort politisk ønske om at harmonisere vejene, så der ikke bliver forskel på vejenes standard afhængig af, hvor i kommunen man bor. Men nu har vi fået værktøjet, som kan hjælpe os med at skaffe et beslutningsgrundlag,«fortæller Poul Erik Larsen. Værktøjet er RoSy, som nu er valgt som Vejle Kommunes nye vejforvaltningssystem. Gåseøjnene omkring nye skyldes, art RoSy ikke er så nyt endda. En stor del af de fem gamle kommuner brugte nemlig RoSy inden kommunesammenlægningen. Den nye storkommune startede oprindeligt med et andet system, men mange af medarbejderne er fortrolige med at arbejde med RoSy, og Grontmij Carl Bro kender vejnettet særdeles godt. Derfor er skiftet ikke er blevet opfattet som særligt dramatisk hverken internt eller i forhold til samarbejdspartnere. Et stykke vej endnu Fremtiden med veje uden vedligeholdelsesefterslæb i Vejle Kommune er dog ikke lige om hjørnet, selv om værktøjet er på plads.»i samarbejde med politikerne skal vi først have defineret nogle fælles kriterier for vejklasserne, og måske skal der en omklassificering til. Næste step er at få lavet en skadesregistrering, så har vi et grundlag for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, som dels er politisk forankret, dels betyder ens vilkår for alle borgere i kommunen,«påpeger de to vejfolk, der tilføjer, at hele processen med at få konverteret data og implementeret RoSy er gået nemt og smertefrit. Hvad det hele ender med, ved Poul Erik Larsen og Ole Kruse naturligvis ikke. Beslutningsgrundlaget skal først etableres, og til syvende og sidst er det selvfølgelig en politisk beslutning.»skulle man pege på en positiv effekt af de mange huller, som vinteren har efterladt, så er det vel, at politikerne har fået øjnene op for, at vejnettet har været forsømt i mange år. Der er en større forståelse for, at der på en eller anden måde skal skaffes de nødvendige midler. I Vej og Park er vi ikke i tvivl om, at der skal en langsigtet løsning til. En kombination af partnering i byområderne og funktionsudbud på landet er en mulighed.en langsigtet løsning har jo også den fordel, at vi ikke hvert år ved budgetforhandlingerne skal ud og kæmpe om midlerne til vejvedligeholdelse. Men det er jo ikke sikkert, at politikerne synes, dét er en fordel,«siger de to vejfolk i Vejle Kommune med et smil. Rita Kjeldsen,

5 Side 5 Langsigtet løsning Foto: Flemming Jeppesen, Fokus Foto: Flemming Jeppesen Vinteren har været hård ved vejene i Vejle som andre steder. Men det ser forhåbentlig lysere ud i fremtiden, mener teamleder Ole Kruse (tv) og leder af Vej og Parks driftsafdeling, Poul Erik Larsen.

6 GIS og IT Side 6 Fælles vision om kortet som omdrejningspunkt Geografiske InformationsSystemer er centrale både hos GIS & IT og Vejmanagement. Nu samles de to Grontmij Carl Bro-afdelinger om en fælles vision: Kort som nøglen til informationer, data og sagsbehandling i kommunerne. Det vil skabe sammenhængskraft og lette sagsgangen i fremtidens forvaltning. Næsten al forvaltning, sagsbehandling og udvikling i en kommune kan kobles til et sted. En borger eller en institution har en adresse, et hus ligger på en matrikel, en vej er tilknyttet en positionering, og selv ledningerne i jorden er bestemt af deres position. I princippet burde næsten al forvaltning kunne fungere ved, at man placerer markøren på et givet sted på et kort og vælger, hvad man vil bruge de muligheder til, der er knyttet til de givne koordinater. Problemet er, at de underliggende systemer, der bruges af medarbejderne i de enkelte forvaltningsgrene, er forskellige og ikke altid kan arbejde sammen. Det vil naturligvis blive noget rod, hvis alle kunne rode med alting, men adgangen til oplysningerne kunne i princippet gøres fri. Hvorfor skal medarbejderen, der arbejder med en byggetilladelse til en carport ikke have nem adgang til trafik- og ulykkestallene for vejen udenfor? Eller omvendt. Tinglyste restriktioner på matriklen har jo også betydning for fx trafikplanlæggeren eller medarbejderen, der skal planlægge trafikanlæg, vedligeholdelse eller driftsruter på vejen. Under samme hat Grontmij Carl Bros vision for fremtidens forvaltning er kommet et godt skridt videre i kraft af, at to afdelinger, der tidligere var i hver sin division, nu er samlet under en fælles hat. Det er GIS & IT og Vejmanagement.»Vi har så at sige fat i hele skalaen fra udvikling af og rådgivning om store statslige it-systemer og it-projekter til web-baserede løsninger til kommuner og forsyningsselskaber. Det betyder, at vores 60 medarbejdere ikke alene har en bred it-faglig ballast, men også indsigt i de regler og den lovgivning, som myndighederne skal følge på en lang række områder,«oplyser Nils Bo Wille-Jørgensen, der er direktør for GIS & IT.»Sammenhæng og overblik er nogle af de ønsker, som vores kommunale kunder har. Det er naturligvis ikke helt ligetil at designe et system, der kan bruges til det hele, men vores ambition er at gøre den kommunale forvaltning let og ligetil men samtidigt så effektiv som overhovedet muligt,«siger Nils Bo Wille-Jørgensen, der således er i fuld overensstemmelse med både vejfolkene hos Grontmij Carl Bro og de kommunale medarbejderes ønsker. Nils Bo Wille-Jørgensen, Det er kortet og dermed Geografiske InformationsSystemer (GIS), der er indgangen til alle opgaver og begivenheder i kommunen. Derfor kan et kortsystem også binde Foto: Jonas Vestfalen

7 Side 7 Transport og betaling Nye it-muligheder til kommunerne Foto: Grontmij Carl Bro Når varer eller dyr transporteres på de danske landeveje, holder en moderne teknologi øje med, at alt sker i henhold til reglerne. Informationsteknologi hjælper chaufføren med at finde den hurtigste vej, oplyser om pauser, køre/hviletid og kundebesøg og sørger for, at temperatur og ventilation i lastrummet er som foreskrevet, og endelig logges alle data og sendes løbende til vognmand, speditør eller hovedkontor. Den integrerede løsning kaldes en TourMaster og er udviklet af Grontmij Carl Bro i en afdeling, som arbejder med transport- og betalingsløsninger, og som tidligere hørte til i Industridivisionen. Nu er slægtskabet til de afdelinger, der normalt henvender sig til kommuner, blevet styrket, og der er masser af muligheder for også at bruge de smarte løsninger, som erhvervslivet gør brug af, i kommunerne.»vi har allerede holdt de første møder for at se, om vi kan integrere TourMaster-teknologien i fx servicemodulet til RoSy. Når en kommune har et godt system til at udarbejde driftsruter, er det oplagt at udbygge med et system, der dels dokumenterer og eventuelt sporer kørslen via internettet, dels gør ruteplanlægningen endnu mere dynamisk. Sensorer i vejen kan fx måle temperaturen, så saltsprederen dirigeres hen til de steder, hvor der er mest glat«forestiller lederen af afdelingen Transport & Payment Solutions, Mette Båstrup-Larsen, sig og oplyser, at sådanne løsninger allerede findes flere steder. Afdelingen har også knowhow om fx betalingsautomater, hvor borgerne kan købe ydelser hos kommunen, og udvikler både software og hardware. Brugervenlige og robuste løsninger er nødvendige til fx borgerautomater og parkeringsautomater i København, hvor der nu efter nogle forsøg er lavet en så godt som hærværks- og indbrudssikker løsning. Mette Båstrup-Larsen; Vi skal huske vinteren 09/10 Konferencen Vejen ud af dilemmaet den 3. vej er slut. Ud af konferencen kom en fælles forståelse for, at det på bare lidt længere sigt er billigere at vedligeholde end at lade stå til. Der var også bred enighed om, at kommunerne måtte tænke anderledes, mere samarbejdsorienteret og langsigtet, hvis de skulle have en chance for at komme vedligeholdelsesefterslæbet til livs. Politisk redaktør i Danmark Radio og journalist Ask Rostrup kom lige fra landmøde i KL, og her hørte han ikke nogen politikere snakke om veje. Men de tre arrangører, Dansk Vejforening, Asfaltindustrien og Grontmij Carl Bro ønsker ikke, at denne vinters hullers bliver glemt. Derfor fortsætter vi med at råbe politikerne op, og der vil også næste år være en konference, der sætter fokus på vejene. I 2011 er der endda flere om at løfte budskabet. Arrangørerne har allieret sig med kommunale interesseorganisationer. Jo flere vi er om at få budskabet ud, jo stærkere bliver håbet om, at vinderne på et eller andet tidspunkt bliver de kommunale veje!

8 RoSy Bridge side 8 Bro, bro drille? RoSy Bridge er foreløbig introduceret i Københavns Kommune. Vejene har det ikke for godt efter denne vinter. Mon broerne har det ret meget bedre? Under alle omstændigheder udgør broer og andre bygværker en væsentlig del af en kommunes infrastrukturkapital.»hvis man ser bort fra belægningen, er broer og bygværker faktisk ikke så påvirkelige af skiftende vejr, som vejene er. I mange kommuner har teknikerne måske endda et ret godt overblik over, hvordan broernes tilstand er. Men det er ofte vanskeligt at fortælle politikerne om det især økonomiske konsekvenser. Hvilken værdi repræsenterer bygværkerne? Og hvordan sikrer man sig mod at broerne pludselig bliver så ringe, at de må lukke?«det er chefen for Grontmij Carl Bros afdeling for broer og tunneller, Søren G. Nielsen, der stiller spørgsmålet. Svaret gav han blandt andet på det seminar, som blev holdt for RoSy-brugerne i foråret:»cabrim, vores hidtidige broforvaltningssystem, er nu blevet et RoSy-modul, RoSy Bridge. Det betyder først og fremmest, at brugerne får en lettere og mere tilgængelig brugerflade og flere muligheder end hidtil.«rosy-brugerne flokkedes om Søren G. Nielsen, da han fortalte om RoSy Bridge på RoSy-brugerseminaret i marts. Broindeks skal give overblik Disse fordele gælder for alle kommuner, uanset om de bruger RoSy eller ej.»samlet set giver hele RoSy-pakken en mulighed for at beregne kommunens totale infrastrukturkapital, og RoSy Bridge indeholder også grafiske rapportmuligheder, der gør, at data om broernes tilstand kan præsenteres på en let tilgængelig måde for politikere og borgere,«siger Søren G. Nielsen, der samtidigt understreger, at RoSy Bridge er et åbent system, som let kan udveksle data med andre forvaltningssystemer. RoSy Bridge er foreløbig introduceret i Københavns Kommune, og de kommuner, som bruger Cabrim, vil i løbet af året få konverteret dette system til RoSy Bridge, efterhånden som det passer ind i de enkelte kommuners planer. Det foregår uden omkostninger for brugerne.»uanset om en kommune bruger Cabrim eller RoSy Bridge er det nemt at trække data ud om broer og tunnellers tilstand. Det gør det enkelt for de kommuner, der vil bidrage til det kommende Broindeks, som udarbejdes i SAMKOM-regi. Hvis dette indeks bliver repræsentativt, får vi et bedre overblik og større indsigt i, hvor mange penge vi har behov for til broer og bygværker,«påpeger Søren G. Nielsen. Søren G. Nielsen; Foto: Gordon Vahle Udgiver: Grontmij Carl Bro, Vejmanagement Ansv. red.: Jørn R. Kristiansen, Redaktion: Gordon Vahle, Produktion: Zornig A/S Oplag: stk. Kokbjerg 5, DK-6000 Kolding

Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij

Vejlederen. En plan i hånden. Nyt fra Grontmij 24. årgang, nr. 2 Danmark November 2011 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Foto: Flemming Grontmij Jeppesen, Carl Bro Fokus En plan i hånden Én plan i hånden er bedre end tusind meninger på taget. Sådan

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro

Vejlederen. Teorien passer med praksis. nyt fra Grontmij Carl Bro 20. årgang, nr. 1 Danmark Februar 2007 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro Teorien passer med praksis Grontmij Carl Bro udfører bæreevnemålinger, hvor vi ved hjælp af et faldende

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007

VEJlederen. Flere fordele med RoSy. Carl Bro Gruppen Marts 2005. RoSy EFTER 1. januar 2007 VEJlederen 18. årgang nr. 1 Carl Bro Gruppen Marts 2005 Flere fordele med RoSy Der er ingen grund til at vente med at anskaffe RoSy, som på flere måder vil kunne gøre sammenlægningen lettere. Og det bliver

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S

Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Copyright, Grontmij A/S Visualiser ring: BIG Bjar rke Ingels Group RoSy Service - Ruter Sari Jensen, Vejle Kommune Irene Jensen, Vejle Kommune Poul Jessen, Grontmij A/S Feje- og græsslåningsruter I vil

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22 På vej mod et Digitalt Vejnet FOT årsmøde 2010-04-22 En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) Forundersøgelser vedr. etablering af et Digitalt Vejnet, som kan forbedre

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Brunchmøde 17. juni 2013

Brunchmøde 17. juni 2013 Brunchmøde 17. juni 2013 Agenda for de næste 25 minutter 1. Hvorfor partnering hvad ønsker vi at opnå? 2. Hvordan gør vi 3. Hvilke resultater har vi skabt Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

GOD BORGER- SERVICE GOD OG LETTILGÆNGELIG KOMMUNIKATION

GOD BORGER- SERVICE GOD OG LETTILGÆNGELIG KOMMUNIKATION *1 *2 I praksis er det blevet sådan, at folk husker penge, nøgler og mobilen, når de forlader hjemmet. 95% af alle mellem 16 og 74 år har en mobiltelefon! Kærlig hilsen CIM Mobility = GOD BORGER- SERVICE

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer I 2005 stod en stor del af Alfa Laval Koldings I flere år produktion ramte vi ikke til outsourcing. plet, vores Vores nøgletal egne var fabrikker ikke

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Abonnementer hos Trippe Track A/S

Abonnementer hos Trippe Track A/S Abonnementer hos Trippe Track A/S GPS Tracking / Genfinding Kun Internet adgang Elektronisk kørebog *WEB-ADGANG **WEB-LOG KØREBOG Tilslutning til kontrolcentral Kr. 692,- pr. år Tilkøb af tilslutning til

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

- det handler om mennesker...

- det handler om mennesker... University - det handler om mennesker... Mette Danielsen, delikatesseleder i Superbest: Jeg går på uddannelsen Ledelse i praksis - det er super godt og meget lærerigt med masser af gode værktøjer, som

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Strøm til opgavestyringen

Strøm til opgavestyringen Strøm til opgavestyringen Ole Skree Nielsen Gladsaxe Kommune - Driftsafdelingen 21. maj 2015 Kort om Gladsaxe Driftsafdeling/Materielgård Udførende enhed med arbejdsområde inden for sektoren Vej- og Park

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

DAF-OPMÅLING. Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby E-mail: daf@dansk-atletik.dk Tlf.: +45 4326 2308 LØBET OPMÅLER

DAF-OPMÅLING. Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby E-mail: daf@dansk-atletik.dk Tlf.: +45 4326 2308 LØBET OPMÅLER DAF-OPMÅLING LØBET Løbsnavn : Esrum Sø Rundt Løbsdato : 30.8.2015 Sted / By : Fredensborg Arrangørforening : Fredensborg AK Ansvarlig kontaktperson : Anders Mandal Telefon/E-mail : 2728 0240 m@ndal.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst!

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Prøv Wingmaster med Momentum CashFlowModule gratis i 4 uger. Kære vindmølleejer, Momentum Gruppen A/S kan

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Click to edit Master title style. Opgavestyring hos private plejeservicevirksomheder. Tejs Scharling, Alexandra Instituttet

Click to edit Master title style. Opgavestyring hos private plejeservicevirksomheder. Tejs Scharling, Alexandra Instituttet Opgavestyring hos private plejeservicevirksomheder Tejs Scharling, Alexandra Instituttet Click Struktur to edit på Master opgavestyringen title style 7:40 rute 8:25 medarbejder koordinator 7:00 kontor

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere