VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Hjertestartere til Vokslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Hjertestartere til Vokslev"

Transkript

1 VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR JUNI 2014 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Hjertestartere til Vokslev Hjertestarter Vokslev Samråd har modtaget kr i støtte fra AKA-puljen til en hjertestarter opsat ved Vokslev Friskole. Støtteforeningen for Vokslev Friskole har modtaget kr fra Vokslev Sparekasses Fond til samme formål. Hjertestarteren ophænges i et elektrisk varmeskab udvendigt, og anmeldes til de landdækkende systemer, således alle og enhver har mulighed for at kunne benytte den - også udenfor skolens åbningstid. Hjertestarteren er fuldautomatisk og betjenes helt uden brug af knapper. Hjertestarteren giver brugeren vejledning i korrekt udførelse af hjerte-lunge-redning. Vejledningen gives i såvel tekst som tale. Hjertestarteren støder automatisk, og stødet tilpasses patientens behov. Hjertestarteren er altid klar til brug, og den selvtester sig selv dagligt. Hjertestarteren købes hos Aalborg Beredskabscenter, som også afholder et kursus for max. 16 personer i førstehjælp ved hjertestop. Kurset varer 4 timer og afholdes efter nærmere aftale på Vokslev Friskole. Personer der er interesseret i at deltage i kurset kan henvende sig til Samrådsbestyrelsen - på Foreningerne i Vokslev er gået sammen om driftsudgifterne. Samtidig har Kunsten at redde liv henvendt sig til Vokslev Forsamlingshus med et tilbud om at rejse midler til opsætning af endnu en hjertestarter ved Vokslev Forsamlingshus. Foreningen, som har håndboldspilleren Katrine Fruelund som projektor, har i 2013 fået opsat 21 hjertestartere i Favrskov Kommune, 25 i Randers Kommune, og er på vej med endnu 50 hjertestartere i Norddjurs Kommune. Henvendelsen til Vokslev Forsamlingshus indgår i et nystartet projekt Flere hjertestartere til Nordjylland. Tilbuddet omfatter også et betjeningskursus for byens indbyggere. Vi håber det lykkes at skaffe sponsorer nok. Bestyrelsen har takket ja til tilbuddet Hvert år rammes danskere af hjertestop uden for sygehusene. Kun 8 % af dem overlever. Bedre førstehjælp og hjertestartere kan få det op på 75 %. Varmeskab

2 SIDE 2 Uddeling Vokslev Sparekasses Fond Vokslev Sparekasses Fond har støttet følgende ansøgninger fra Støtteforeningen for Vokslev Friskole: Kr til hjertestarter ved Vokslev Friskole. Se forsiden. Kr til 2 stk. Yamaha højtalere med indb. forstærkere, ophæng og diverse kabler. Højtalerne skal erstatte Multihallens nuværende højtalere, som er delvise ødelagte, fordi de er blevet tilført større effekt end højtalerne var beregnet til. Med indbyggede forstærkere burde dette ikke kunne ske mere, og endvidere er der 7 års garanti på de nye højtalere. Højtalerne benyttes til mange forskellige arrangementer i hallen, og er som sådan ikke kun forbeholdt friskolen. Kr til skaterudstyr. Noget som har været et stort ønske fra friskolens elevråd. Der støttes indkøb af mobile skaterramper, som kan opstilles på Multibanen eller i skolegården, og som kan bruges af alle i skoletiden og i fritiden - store og små. 2 stk. 2 stk. 8 stk. 3 stk. 10 stk. 10 stk. Bedre busbetjening af Vokslev På Vokslev Forsamlingshus generalforsamling d. 28. marts 2014 blev der fremsat ønske om bedre busforbindelser til og fra Vokslev. Samrådet forsøgte at få metrobus 1, busrute 50 eller 100 til at køre omkring Vokslev på nogle af afgangene tilbage i Thomas Kastrup-Larsen afviste dengang vores henvendelse med, at det ville betyde en omvej på 2,5 km at køre omkring Vokslev, og tage 5-7 minutter længere, hvilket ville være til stor gene for de øvrige passagerer. På generalforsamlingen lovede Vokslev Samråd at tage punktet op igen, men inden Samrådet nåede at komme i omdrejninger, var Jens Askehave allerede gået i aktion. Stor anerkendelse af dette. Jens Askehave havde et læserbrev i Nibe Avis, hvor han refererer til ført korrespondance med Aalborg Kommune omkring busbetjeningen. Med Jens s tilladelse bringer vi hermed denne korrespondance.

3 SIDE 3 Jens skriver til Hans Henrik Henriksen (A), Hans Thorup (V) og Mads Sølver Pedersen (V): På Vokslev Forsamlingshus' generalforsamling blev der udtrykt stærke ønsker, om at enten rute 50 eller 100 kørte igennem Vokslev til Sønderholm i stedet for at begge ruterne kører via Binderup. Argumenterne der kom frem var bl.a.: 1. Man udvider kundekredsen ved at køre igennem Vokslev til Sønderholm, idet der er væsentligt flere husstande langs Hobrovej og Tårup/Vokslevvej end på strækningen fra Nibe til Sønderholm. 2. Der er mange unge Vokslevbeboere, der har svært ved at benytte fritidstilbud og arbejdstider i Aalborg, da busserne fra Nibe afgår for sent ift. tilbuddene og skoletid. 3. På Generalforsamlingen blev det også tilkendegivet, at der er et problem for den ældre del af beboerne i Vokslev i forhold til undersøgelser på sygehus, speciallæge og lign. 4. Friskolen - som er et enorm plus for en landsby som Vokslev - har elever både fra Sønderholm, Frejlev og Aalborg. 5. Og sidst - det vil ikke kræve noget af NT at køre igennem Vokslev. Der vil kun være potentiale for flere kunder, så det er en win-win efter min mening. Rådmand for Sundhed og Kulturforvaltningen Mads Duedahl (V) fremsender nedennævnte redegørelse fra Kollektiv Trafik som svar til Hans Thorup, med besked om at den gerne må videresendes til Jens Askehave: Det er NT og region Nordjylland der har ansvaret for regionale linjer 50 og 100, men vi kan ikke anbefale forslagene om ruteændringer på linje 50 eller 100 overfor regionen og NT. Der bor under 100 personer i Vokslev. Vores målsætninger i den kollektive trafikplan for kollektiv trafik i landdistrikterne er, at vi her kun har lovpligtig buskørsel til og fra folkeskolerne i området. Denne målsætning har vi for at sikre at midlerne til den kollektive trafik bruges ud fra en overordnet vurdering om at køre der, hvor der er størst behov, og mindre hvor behovet er mindre. Eventuel kørsel via Vokslev vil være en omvej på ca. 2.5 km og et øget tidsforbrug på ca. 4 minutter i hver retning. Denne tidsøgning kan formodentligt ikke rummes indenfor den nuværende vognindsat og der vil skulle indsættes en ekstra bus på linjen for at køre det samme antal afgange. Den nord-østlige del af Nibe vil desuden få en væsentlig dårligere busbetjening, hvis ruten blev ændret som foreslået. For passagerer til Nibe vil det betyde omvejskørsel, og der må forventes et passagerfrafald fra Nibe by, der ikke vil blive opvejet ved at køre via Vokslev. Telebus 341 kører til og fra Vokslev friskole og skolen er fælles med Nibe skole om bussen. Mange elever i lokalområdet benytter denne bus til og fra Nibe og Vokslev skole. Generelt kører telebusserne kun i de skole-oplande, der er til folkeskolerne. Forældre til elever til Vokslev friskole fra Sønderholm, Frejlev og Aalborg har således selv ansvaret for transport til og fra skolen, som det er tilfældet hvis man vælger en skole udenfor det folkeskoledistrikt man hører til i. Linje 107 har nogle få afgange morgen og eftermiddag gennem Vokslev, der i dag kan benyttes til og fra Nibe og af elever til og fra Vokslev friskole. Aften og weekend kan teletaxa 344 benyttes til kørsel i den gamle Nibe Kommune. Der køres til normal NT takst. I forhold til den transport til og fra læge og sygehus skal borgene i princippet selv stå for transporten. Såfremt man ikke kan benytte ordinære ruter er alternativet NT s FLEXtur. Flextur koster 12 kr./km -, minimum 60 kr. Såfremt man ikke finder, at det er muligt at benytte den kollektive trafik på grund af helbredet, er der mulighed for at få kørslen bevilget. Dette sker ved henvendelse til Ældreog Handicapforvaltningen.

4 SIDE 4 Bedre Fiberbredbånd busforbindelse i Vokslev til Vokslev har mulighed for at få i Vokslev. I sidste nummer opfordrede vi dig til at vise interesse for internetforbindelse på Huskede du det? Hvis ikke så gør det NU. På det nye supersygehus i Aalborg Ø kalkulerer man med 30 % færre sengepladser end på de nuværende sygehuse i Aalborg, fordi man regner med at kunne behandle bl.a. KOL-patienter vha. telemedicinering - altså over internettet. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at man har en internetforbindelse på min. 5/5 Mbit, hvilket vi ikke I Danmark dør der 16 personer af KOL hver dag. Uden internetforbindelse har vi således også en større risiko for at dø af KOL. LAK - Landsbyerne i Aalborg Kommune har på Vokslev Samråds vegne igen taget de dårlige internetforbindelser i landdistriktet op, som et kritisk punkt. I forbindelse med udrulning af fibernettet i specielt kystbyerne og landsbyerne vest for Nibe, var LAK ellers begyndt at tage andre emner op til debat. På LAKs foranledning har HEF sendt nedenstående kortudsnit, hvor landsbyer som allerede er forsynet med fiberforbindelse er markeret med gult. Som det ses, så har alle vores nabolandsbyer allerede fiberforbindelser. Bredbånd Nord har åbenbart valgt at Vokslev er for lille til at være interessant. Samrådene har hvert år et møde med politikkerne og forvaltningerne. Det er samrådene der sætter dagsordenen for mødet. I år har samrådene på Vokslevs foranledning besluttet at manglende fiberforbindelser skal drøftes. Mødet finder sted d. 11. juni på Nordkraft. Dagsordenspunkter: 1. Generel orientering og status omkring landsbypedelordningen. 2. Generel orientering om kommunens kloakeringsplaner - herunder kloakering i det åbne land. 3. Internetforbindelser. 4. Kommunal handel med lokale forretningsdrivende. Vokslev Samråd er udpeget til at motivere de to sidste dagsordenspunkter.

5 SIDE 5 Arbejdslørdag Vokslev Forsamlingshus Bestyrelsen indkaldte til arbejdslørdag d. 3. maj 2014 kl Alle der havde sat timer ind på Forsamlingshusets timebank blev opfordret til at deltage. Den første opgave var at få gjort kål på det store morgenbord. Som dagen skred frem måtte man erkende at det nok var dagens vanskeligste opgave, og den blev da heller ikke løst helt tilfredsstillende. Efter morgenmaden kunne man så melde sig ind på de arbejdsopgaver, man havde lyst og evner til. Det sidste betød selvfølgelig, at nogle ikke havde så mange valgmuligheder. Mirakuløst hurtigt lykkedes det alligevel at få alle opgaver besat til alles tilfredsstillelse. Der var sørget for indkøb af diverse materialer, og nødv. værktøj stod til rådighed. Kom så i gang igen Nogen arbejdede hårdt - nogen kommanderede - andre igen var mere til skæg og ballade. På toilet - NU? Og så var der selvfølgelig de mere seriøse. Kl var en masse opgaver løst på en hyggelig og humørfyldt måde. Du kan tilmelde dig Forsamlingshusets timebank på eller

6 SIDE 6 Generalforsamling Bedre busforbindelse Vokslev til Vokslev Samråd Onsdag d. 18. juni 2014 kl afholdes i Vokslev Forsamlingshus Bestyrelsen består af 7 medlemmer. De 5 medlemmer repræsenterer og vælges af deres respektive foreninger. De 5 er Jørgen Christensen, Vokslev Forsamlingshus - Poul Erik Christensen, Vokslev Idrætsforening - Anna Marie Buus Jensen, Vokslev Menighedsråd - Gert Espersen, Vokslev Friskole / Støtteforeningen og Ole Riis, Huul Møllelaug. De sidste 2 medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Disse er Albert F. Andersen og Leo Helmer. Førstnævnte er på valgt i år, og modtager genvalg. Suppleant til de 2 medlemmer valgt på generalforsamlingen er Karsten Nygaard Jensen. Revisor er Finn Nielsen, og begge modtager genvalg. I henhold til vedtægterne skal dagsordenen indeholde: 1. Beretning fra formand 2. Fremlæggelse af revideret regnskab 3. Valg af et bestyrelsesmedlem 4. Valg af en suppleant for de 2 medlemmer valgt på generalforsamlingen 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag (skulle have været bestyrelsen i hænde senest d. 4. juni - hvilket er annonceret i Nibe Avis d. 14. maj 2014) 7. Eventuelt (emner under eventuelt kan ikke sættes til afstemning) Bestyrelsen ønsker at drøfte følgende punkter under eventuelt med generalforsamlingen: A. Internetforbindelse B. Multihus C. Drift af fælles hjemmeside D. Busforbindelser E. Anvendelse af hensatte midler kr bevilliget til multibane, derefter overført til fælles adgangsvej - igen overført til depotrum ved Friskolen. Midlerne kommer fra VIF - kr , Støtteforeningen - kr og Vokslev Samråd - kr F. Hjertestartere og kurser i hjerte-lunge-redning Vokslev Samråd er vært ved en kop kaffe og et stykke kage. Selvom der i henhold til vedtægterne ikke kan sættes emner til afstemning under eventuelt, kan alt selvfølgelig debatteres. Er der nogle ting, du gerne vil have noget mere at vide om? Har du nogle gode ideer, som du gerne vil have Samrådets hjælp til at føre ud i livet? Eller er der emner, som du mener Samrådet bør tage op, så mød op og lad os få en god snak om det. Vokslev Samråd er vores allesammen fællesforening, hvis formål er at hjælpe foreningerne og borgerne i Vokslev og Omegn. Endvidere er Vokslev Samråd lokalområdets fælles kontaktorgan i forhold til f.eks. Aalborg Kommune. Vi er lydhøre overfor al kritik, gode forslag og ideer. Begrænsningerne er typisk ledige hænder og økonomiske midler, men også disse kan overvindes ved fælles hjælp.

7 SIDE 7 Traditionen tro er der Dansk Mølledag den 3. søndag i juni måned. På denne dag holder ca. 100 møller i Danmark åbent. HUUL MØLLE HOLDER ÅBEN Søndag d. 15. juni kl Bestyrelsen byder på kaffe og kage samt en hyggelig møllesnak Skt. Hans aften i Vokslev Kalkgrav Mandag d. 23. juni 2013 Kl Kl Velkommen i det grønne til fællesspisning Medbring selv madkurv og service Mulighed for grill i begrænset omfang Stort fællestelt opstilles på græsplænen Drikkevarer købes på stedet Bålet tændes Urpremiere på Vokslevs egen Skt. Hans - sang skrevet af lokal tekstforfatter Elever fra Vokslev Friskole vil stå for salg af kaffe og kage Overskuddet går til elevernes udlandstur Ingen tilmelding - bare mød op med godt humør til en hyggelig aften Du må gerne medbringe en ekstra stol Skt. Hans Lauget i Vokslev Tina, Mette og Karen

8 Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev Rostrup Maskinstation K. & J. Søndergaard Rodstrupvej 22 tlf presning af rundballer minibig & bigballer wrapballer samt skårlægning SCAN KILL SKADEDYRSKONTROL Skadedyrsbekæmpelse mus, rotter, hvepse mm. Myrebehandling med garanti for hele 2014 kun kr ,00 incl. moms Martin Laustsen Jan Skov Jensen Kastetvej 21a Aalborg Tlf Automester Sørensen v/ Torben Sørensen Jacob Petersens Vej Nibe Tlf.: Mobil: Hobrovej 61 Telefon : Telefax : Internet: Nibe Denne billige annonceplads er stadigvæk ledig Har du lyst til at støtte udgivelsen af VokslevBladet og det frivillige arbejde i Vokslev Samråd så kontakt eller

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Stor aktivitet i Huul Møllelaug. Succesfuldt visionsseminar

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Stor aktivitet i Huul Møllelaug. Succesfuldt visionsseminar VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 41 JUNI 2015 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Stor aktivitet i Huul Møllelaug Succesfuldt

Læs mere

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Generalforsamling Vokslev Samråd

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Generalforsamling Vokslev Samråd VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 35 - SEPTEMBER 2013 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Generalforsamling Vokslev Samråd D.

Læs mere

VokslevBladet. VokslevBladet - 10 års jubilæum. UDGAVE NR. 40 - MARTS 2015 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december.

VokslevBladet. VokslevBladet - 10 års jubilæum. UDGAVE NR. 40 - MARTS 2015 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. VokslevBladet UDGAVE NR. 40 - MARTS 2015 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. VokslevBladet - 10 års jubilæum Vi skulle faktisk have fejret jubilæet i sidste nummer,

Læs mere

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 28 - DECEMBER 2011 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Flot opbakning til Multibanen Finansieringen

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Hammer. Tysklandstur med forhindringer

Hammer. Tysklandstur med forhindringer Hammer NytUdgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet for Grindsted, Uggerhalne & Omegn Inde i bladet: Nyt fra Borgerforeningen side 3 og 4 Ny havetraktor side 5 Fra det gamle arkiv side 9 Modetøj... side

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Champagnesmagning. Byfest VAARST SAMLINGEN RYSTESAMMENTUR SPEJDERNE 20 ÅR

Champagnesmagning. Byfest VAARST SAMLINGEN RYSTESAMMENTUR SPEJDERNE 20 ÅR Sept. 2012, nr. 2-6. årgang Champagnesmagning Byfest SPEJDERNE VAARST SAMLINGEN RYSTESAMMENTUR ÅBEN ÅBRED. HESTEMESSE. VAARST I FORM. MANDEHØRM. VAARST URET. og meget meget mere... 20 ÅR Borgerforeningen

Læs mere