Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Hovedprojekt

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Dokumentation Undersøgelser Generelt Udførelse Generelt Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse... 4

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/2 3.8 Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Bygningsdelsbeskrivelser Malerbehandling af lofter Malerbehandling af gipsvægge Malerbehandling af betonindervægge Malerbehandling af rør Malerbehandling af træværk Lakering af indvendigt træværk Malerbehandling af pladelysninger Malerbehandling af overflader i teknikrum og vandrette skakte Malerbehandling af lofter i skurer (krydsfiner) Rengøring efter eget arbejde Slutrengøring BILAG Udbudskontrolplan

4 1. Orientering Side : 1/1 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger bips B2.350, basisbeskrivelse lofter bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk bips B2.270, Basisbeskrivelse - træ generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstuktioner bips B2.330, Basisbeskrivelse maling bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve bips B2.370, Basisbeskrivelse døre vinduer porte, leverance bips B2.371, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage 1.2 Definitioner Bemærk at de anvendte bips Basisbeskrivelser er generelt anvendelige og derfor indeholder bestemmelser der ikke er relevante for nærværende byggesag. Hvad der er relevant fremgår af omfangsspecifikationer, bygningsdelsbeskrivelser, rumskemaer og/eller tegninger.

5 2. Omfang Side : 1/2 2. Omfang 2.1 Generelt Entreprisen omfatter alle i beskrivelsen, tilbudslisten og på tegningerne omtalte arbejder og leverancer som er nødvendige for arbejdets fuldstændige og korrekte udførelse, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet leveret af andre. Der medregnes samtlige materialer og ydelser, herunder efterreparationer. Entreprenøren udfører selv afdækninger og stilladser, som er nødvendige for arbejdets udførelse. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Malerbehandling af lofter Malerbehandling af gipspladevægge Malerbehandling af betonindervægge Malerbehandling af rør Malerbehandling af træværk Lakering af indvendigt træværk Malerbehandling af pladelysninger Malerbehandling af overflader i teknikrum og vandrette skakte Malerbehandling af lofter i skurer (krydsfiner) Rengøring efter eget arbejde Slutrengøring og vinduespolering 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Der hører ingen projektering til arbejderne. 2.4 Byggeplads 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Se plan for sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: PCB og Asbestregistrering medsendes til orientering 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Kontrolplaner skal 15 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres i 2 eksemplarer til byggeledelsen Generelt D&V-dokumentation Følgende dokumentation skal leveres: anvendte materialer og deres kvalitets forhold til de i udbudte angivne udførte prøver

6 2. Omfang Side : 2/2 drift- og vedligeholdsvejledninger for overflader Dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen i 3 eksemplarer. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder. Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: jf. bygningsdelsbeskrivelse Prøver vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte. Rengøring og vinduespolering ved aflevering udføres ved hovedentreprenørens foranledning.

7 14. Malerarbejde Dato: Arbejdsbeskrivelse Rev.dato: 3. Generelle specifikationer Side: 1/5 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Leverancer og ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærket i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen. Anvisninger Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder Byggeplads Iht. byggesagsbeskrivelsen Generelt Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Dokumentation for, at fabrikater er ligestillet, skal forelægges byggeledelsen senest Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1: DS/EN ISO 4618:2006 Ad stk. 9: At-Vejledning C.0.8, marts Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2: DS-Håndbog 124:2008 Ad stk. 3: a) DS/EN :2004 b) DS/EN :2002 c) DS/EN :2004 d) DS/EN :2002 DS/EN /AC:2006 Ad stk. 4: DS/EN :2008 Ad stk. 5: DS/EN 13300:2001 Ad stk. 6: DS/EN 927-1:1996

8 14. Malerarbejde Dato: Arbejdsbeskrivelse Rev.dato: 3. Generelle specifikationer Side: 2/5 Ad stk. 7: a) DS/EN 927-2:2006 b) DS/EN 927-3:2007 c) DS/EN 927-5:2007 d) DS/EN 927-6:2006 Ad stk. 8: a) DS/EN ISO :2000 b) DS/EN ISO :2000 c) DS/EN ISO :2000 d) DS/EN ISO :2000 e) DS/EN ISO :2007 f) DS/EN ISO :2000 g) DS/EN ISO :2000 h) DS/EN ISO :2000 Ad stk. 9: By og Byg Anvisning 200, 1. udgave 2001 Ad stk. 11: DS/EN ISO 2813:2000 Ad stk. 12: Hvor går grænsen, 4. udgave 2009 Ad stk. 13: Hvor går grænsen, 1. udgave 2009 Ad stk. 14: Malerfagligt Behandlingskatalog, oktober 2002 Ad stk. 16: Brandteknisk Vejledning nr. 31, 2. udgave, april 2005 Ad stk. 17: AT-vejledning C.2.2, Juli 2005 Ad stk. 18: Arbejde med isoleringsmaterialer,juli 2009 Ad stk. 19: Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, Juli 2010 Ad stk. 20: DS/EN 12812:2008 Ad stk. 21: DS 2427:2011

9 14. Malerarbejde Dato: Arbejdsbeskrivelse Rev.dato: 3. Generelle specifikationer Side: 3/5 3.3 Projektering Dokumentation Materialet skal have en sådan beskaffenhed, at det kan danne grundlag for bygherrens beslutning. 3.4 Undersøgelser Generelt Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. 3.6 Udførelse Alle materialer og produkter, der indgår i det permanente bygværk, skal være uden fejl og/eller mangler og ikke tidligere anvendt. Alle materialer og produkter, der indgår i det permanente bygværk, skal leveres på byggepladsen i originalemballage Generelt Når malearbejdet er påbegyndt i et område, har entreprenøren godkendt overfladerne, og kan ikke forvente ekstraarbejder til eventuelle udbedringer af grundlaget honoreret. Kvaliteten af overfladerne som de afleveres til maleren, fremgår af de enkelte afsnit i beskrivelsen, som maleren må gennemlæse. Såfremt ekstra behandlinger er nødvendige for opnåelse af de krævede resultater, skal disse behandlinger være indeholdt i entreprisen. Alt malerarbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Det forlanges, at malearbejdet dækker overalt, herunder over- og bagsider af rør. Før nogen påstrygning finder sted, skal vedkommende flade være fuldstændig ren. Mellem hver strygning skal der gives tid til tørring. Den færdige behandling skal være fast, fri for knopper, fede kanter og dråber. Tilsvarende udføres, hvor forskellige materialer støder sammen. Fugning Der skelnes mellem malerfuger og akustik- og tætningsfuger. Malerfuger udføres af malerentreprenøren under nærværende entreprise og akustik- og tætningsfuger udføres af tømrer og murer under tømrer- og murerentreprisen. Malerfuger skal ses som æstetisk behandling og udføres mellem alle overgang hvor gipsplader og andre bygningsmaterialer støder sammen. Afdækning

10 14. Malerarbejde Dato: Arbejdsbeskrivelse Rev.dato: 3. Generelle specifikationer Side: 4/5 Entreprenøren skal forebygge stænkpletter af maling på belægninger, elementer og udstyr med færdigbehandlet overflade ved anvendelse af nødvendige afdækninger, der fjernes efter arbejdets udførelse. Udfejning Forinden malerarbejdet påbegyndes, foretages en støvsugning, således at støv ikke sætter sig på udført arbejde. Efterreparationer Maleentreprenøren er pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkere, herunder behandling, hvor snedkeren har afhøvlet karme og lignende. Reparationer skal udføres således, at de ikke ses, men heller ikke savnes. 3.7 Relationer til andre arbejder Der skal medregnes efterreparation efter øvrige fag i normalt forekommende omfang Generelt Forudgående arbejder Det er entreprenørens ansvar at holde sig orienteret om status på de forudgåen-de arbejder, der kan have indflydelse på nærværende entreprise. Udfaldskrav på forudgående arbejder fremgår af de respektive bygningsdelsbeskrivelser Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Tømrerarbejder Murerarbejder Gulvlæggerarbejder VVS og el arbejder Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Arbejde med bly Arbejde med PCB Arbejder vedr. asbest Se i øvrigt plan for sikkerhed og sundhed Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af personer med relevant uddannelse. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang.

11 14. Malerarbejde Dato: Arbejdsbeskrivelse Rev.dato: 3. Generelle specifikationer Side: 5/5 3.9 Kontrol Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som følge af emission fra arbejdet, skal søges begrænset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed Generelt Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen, herfra dog undtaget projekteringskontrol.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Malerbehandling af lofter 4.2 Omfang Malerbehandling af faste gipslofter 4.3 Lokalisering Iht. loftplaner. 4.4 Tegningshenvisning Iht. hovedtegninger. 4.5 Koordinering Koordinering af arbejdet med øvrige fag foretages med hovedentreprenøren. Forudgående bygningsdele/arbejder TØM Opsætning af nye nedhængt loft. 4.9 Materialer og produkter Slutbehandling: Acrylplastvægmaling, glans 5 Farve: NCS nr. S 0502Y 4.10 Udførelse Malerbehandling, nye faste gipslofter Som MBK V gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel - 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for - Spartlede samlinger iht. DS/EN gang fuldspartling med spartelmasse - Filtsning/slibning af spartlede flader - Grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - Opsætning af armeringsfilt i vævklæber - 1 gang plastvævfylder - 2 gange plastvægmaling, glans: 5 Overflader Dækket, lukket, glat og jævn flade Prøver Prøve skal udføres til godkendelse.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/ Malerbehandling af gipsvægge 4.2 Omfang Malerbehandling af nye gipsvægge. Malerbehandling af vådrumsgipsvægge 4.3 Lokalisering Gipsvægge i iht. hovedtegninger. 4.4 Tegningshenvisning Iht. hovedtegninger. 4.5 Koordinering Koordinering af arbejdet med øvrige fag foretages med hovedentreprenøren. Forudgående bygningsdele/arbejder MUR Spartling med gipspuds i tørre rum og i vådrum med cementbunde materialer. 4.9 Materialer og produkter Slutbehandling: Plastvægmaling, glans 10 Farve: NCS nr. S 0502Y 4.10 Udførelse Malerbehandling, gipspladevægge Som MBK V 2620: - 1 gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel - 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller - 1 gang fuldspartling med spartelmasse - Filtsning/slibning af spartlede flader - Grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - Opsætning af armeringsfilt i vævklæber - 1 gang plastvævfylder - 2 gange plastvægmaling, glans 10 Malerbehandling, vådgipspladevægge Som MBK V 2978 Pladevægge i vådrum udføres efter By og Byg Anvisning Efter den pågældende leverandørs anvisning - incl. spartling af samlinger, skruehuller og beskyttelsesprofiler. - Acrylplastvægmaling på væv. Overflader Dækket, lukket, jævn og struktureret flade Prøver Prøve skal udføres til godkendelse.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 3/ Malerbehandling af betonindervægge 4.2 Omfang Malerbehandling af nye letklinkerbetonvægge Malerbehandling af nye betonvægge 4.3 Lokalisering Betonindervægge iht. hovedtegninger. 4.4 Tegningshenvisning Iht. hovedtegninger 4.5 Koordinering Koordinering af arbejdet med øvrige fag foretages med hovedentreprenøren. Forudgående bygningsdele/arbejder MUR Opmuring og spartling. 4.9 Materialer og produkter Slutbehandling i tørre rum: Plastvægmaling, glans 15 Slutbehandling i badeværelser: Acrylplastvægmaling, glans 25 Farve: NCS nr. S 0502Y 4.10 Udførelse Malerbehandling af letklinkerbetonvægge Som MBK V Slibning - 1 gang pletspartling med sandspartelmasse - 2 gang fuldpartling med sandspartelmasse - Filtsning/slibning - Grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - 2 gange plastvægmaling Malerbehandling af betonvægge med filt Som MBK V Slibning - 2 gange pletspartling med sandspartelmasse - 1 gang fuldspartling med sandspartelmasse - Filtsning/slibning - Grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig - Opsætning af armeringsfilt - 1 gang plastvævfylder - 3 gange acrylplastvægmaling Overflader Dækket, lukket, glat og jævn flade Prøver Prøve skal udføres til godkendelse.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 4/ Malerbehandling af rør 4.2 Omfang Malerbehandling af synlige rør. 4.3 Lokalisering Alle nye synlige rør malerbehandles. 4.4 Tegningshenvisning Iht. hovedtegninger. 4.5 Koordinering Koordinering af arbejdet med øvrige fag foretages med hovedentreprenøren. Forudgående bygningsdele/arbejder VVS Opsætning af rør mv. 4.9 Materialer og produkter Glans: 50 Farve: RAL 9010/ NCS nr. S 0502Y 4.10 Udførelse Malerbehandling, synlige rør Som MBK: V 7002, V rensning for fedt/olie og salte, fx bearbejdning med slibesvamp i opløsning af - grundrengøringsmiddel, efterfulgt af skylning med rent vand - 1 gang plastgrundmaling, rusthindrende - 2 gange plastemalje, glans:50 - Mellemslibning og afstøvning er indeholdt. Overflader Dækket, lukket, glat og jævn flade Prøver Prøve skal udføres til godkendelse.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 5/ Malerbehandling af træværk 4.2 Omfang Malerbehandling af fodlister af træ Malerbehandling af indfatninger til lysninger (ovenlys). 4.3 Lokalisering Træværk iht. hovedtegninger. 4.4 Tegningshenvisning Iht. hovedtegninger. 4.5 Koordinering Koordinering af arbejdet med øvrige fag foretages med hovedentreprenøren. Forudgående bygningsdele/arbejder TØM Paneler og indfatninger leveres malet fra fabrik 4.9 Materialer og produkter Slutbehandling: Plastemalje, glans 50 Farve: RAL 9010/ NCS nr. S 0502Y 4.10 Udførelse Malerbehandling af nye indfatninger, karme og fodpaneler Alle nye indfatninger og karme malerbehandles på alle sider. - Afvaskning - Slutstryges plastemalje, glans 50 Mellemslibning og afstøvning er indeholdt Prøver Prøve skal udføres til godkendelse.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/ Lakering af indvendigt træværk 4.2 Omfang Lakering af samtlige indvendig dørkarme Lakering af bænk i garderober og i lysning Lakering af panelvægge pædagogisk køkken Lakering af vippevæg 4.3 Lokalisering Iht. hovedtegninger. 4.4 Tegningshenvisning Iht. hovedtegninger. 4.5 Koordinering Koordinering af arbejdet med øvrige fag foretages med hovedentreprenøren. Forudgående bygningsdele/arbejder TØM Montering af rutsjebane 4.9 Materialer og produkter Slutbehandling: Plastgulvlak, blank 4.10 Udførelse Malerbehandling af nye vinduesplader i træ Som MBK V Overflader Dækket, lukket, glat flade Prøver Prøve skal udføres til godkendelse.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ Malerbehandling af pladelysninger 4.2 Omfang Malerbehandling af sider og top i vindueslysninger Malerbehandling af sider og top i dørlysninger 4.3 Lokalisering Samtlige pladelysninger malerbehandles. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: A 200, A 201, A 202, A Materialer og produkter Slutbehandling: Plastemalje, glans 50 Farve: RAL 9010/ NCS nr. S 0502Y 4.10 Udførelse Malerbehandling af pladelysninger Som MBK V 4262 (NB:plader skal grundes på bagside og kanter inden montage) Samlinger mellem falsplader og vægelementer armeres med min. 100 mm armeringsvæv opsat i vævklæber. Overflader Dækket, lukket, glat og jævn flade Prøver Prøve skal udføres til godkendelse.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Malerbehandling af overflader i teknikrum og vandrette skakte 4.2 Omfang Malerbehandling af gulv i teknikrum Malerbehandling af vandrette skakte (krydsfiner) 4.3 Lokalisering Samtlige pladelysninger malerbehandles. 4.4 Tegningshenvisning Iht. hovedtegninger. 4.9 Materialer og produkter Slutbehandling: Plastemalje, glans 50 Farve: RAL 9010/ NCS nr. S 0502Y 4.10 Udførelse Malerbehandling af gulv i teknikrum Som MBK V grunding med plastgulvlak - kitning - 2 gange plastgulvlak, glans 50 Mellemslibning og afstøvning er indeholdt. NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt. Malerbehandling af vandrette skakte af krydsfiner Som MBK V grunding med plastalkydgrundmaling - 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse - 1 gang fuldspartling med acrylplastspartelmasse - 1 gang plastmellemmaling - 2 gange plastemalje, glans 50 Isolering/shellakering, kitning, mellemslibning og afstøvning er indeholdt. NB: Grunding på alle flader og kanter inden opsætning skal beskrives særskilt. Overflader Dækket, lukket, glat og jævn flade Prøver Prøve skal udføres til godkendelse.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ Malerbehandling af lofter i skurer (krydsfiner) 4.2 Omfang Malerbehandling af lofter i skurer 4.3 Lokalisering Samtlige loftplader af krydsfiner malerbehandles. 4.4 Tegningshenvisning Iht. hovedtegninger. 4.9 Materialer og produkter Slutbehandling: Plastemalje, glans 50 Farve: Mørk farve, efter aftale med byggeledelsen 4.10 Udførelse Malerbehandling af lofter af krydsfiner Som MBK V grunding på kanter og på begge sider med grundingsolie mod blåsplint og skimmel - mætning af kanter med urethanalkydlak Efter opsætning: - 2 gange plastalkydtræbeskyttelse, transparent Mellemslibning og afstøvning er indeholdt. Overflader Ensartet, lukket og glat flade Prøver Prøve skal udføres til godkendelse.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/ Rengøring efter eget arbejde 4.2 Omfang Samtlige rum der malerbehandles. 4.4 Tegningshenvisning Iht. hovedtegninger. 4.5 Koordinering Koordinering af arbejdet med øvrige fag foretages med hovedentreprenøren Udførelse Malerpletter og stænk skal fjernes overalt. Rengøring af glas inkl. efterpolering. Maling skal fjernes fra faller og rigler og lignende bevægelige beslagdele. Almindelig rengøring omfatter sanitetsudstyr, fliser, gulve, skabsrum, køkkenbordplader, vinduer, vinduesplader, træværk etc. Diverse beskyttelsestape fjernes. Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der derved kan opstå skade, eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Slutrengøring 4.2 Omfang Rengøring ved samtlige rum der malerbehandles. 4.3 Lokalisering Iht. hovedtegninger. 4.4 Tegningshenvisning Arkitektprojekt generelt. 4.5 Koordinering Koordinering af arbejdet med øvrige fag foretages med hovedentreprenøren Udførelse Fuldstændig rengøring af samtlige overflader i alle rum og skabe, som gør det muligt for bygherren at overtage bygningen og foretage indflytning uden yderligere rengøringsmæssige foranstaltninger. Samtlige ruder i vinduer og døre rengøres og pudses, 2 sider. Overflader Indflytningsklar.

23 14. Malerarbejde Dato: Arbejdsbeskrivelse Rev.dato: Bilag 1 Udbudskontrolplan Side: 1/1 BILAG 1. Udbudskontrolplan MALERARBEJDE Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1. Materialekontrol 1.1 Projektmateriale Samlet projekt Visuelt Alle arbejdsbeskrivelser Ved modtagelse Entreprise specifikation Kontrolskema 1.2 Materialer Maler entreprise Visuelt Alle produkter Inden levering Leverandør specifikation Kontrolskema 2. Modtagekontrol 2.1 Produkter Kap. 3 Godkendelse af byggeledelse Alle produkter Ved opstartmøde Leverandør specifikation Kvittering følgeseddel 2.2 Maling Kap. 3 Varedeklaration visuelt Alle produkter Ved levering Type / kulør iht. SB Kvittering følgeseddel 3. Udførelseskontrol 3.1 Underlag Kap. 4 Visuelt / måling Stikprøve / afsnit Under udførelse Iht. MBK Kontrolskema 3.2 Spartling Kap. 4 Visuelt / måling Stikprøve / afsnit Under udførelse Iht. MBK Kontrolskema 3.3 Væg- og loftmaling Kap. 4 Visuelt Stikprøve / afsnit Under udførelse Iht. MBK Kontrolskema 3.4 Overfl.beh. træværk Kap. 4 Visuelt Stikprøve / afsnit Under udførelse Iht. MBK Kontrolskema 3.5 Overfl.beh. stålemner Kap. 4 Visuelt Stikprøve / afsnit Under udførelse Iht. MBK Kontrolskema 4. Slutkontrol 4.1 Behandlede overflader Kap. 4 Visuelt Stikprøve / afsnit Inden aflevering Iht. SB Kontrolskema

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal ATP Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal Tømrerentreprise Dato : 27.01.2012 Arbejdsbeskrivelse MAL Rev.dato : 02.02.20212 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Sag : 73.901.005 Udarbejdet:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 Bygningsdele... 3 2.3.... 4 Der henvises til afsnit 2.9 prøver... 4 2.4. Byggeplads... 4 2.5. Sikkerhed og sundhed... 4 2.6. Omgivende miljø...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Maling

Arbejdsbeskrivelse Maling Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Maling Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N03-Maling Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9001 afs. 1 STATIONSPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 7. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere