Hvidbog. Idéindkaldelse i forbindelse med Planstrategi 2015 & fremtidens Hørsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. Idéindkaldelse i forbindelse med Planstrategi 2015 & fremtidens Hørsholm"

Transkript

1 Hvidbog Idéindkaldelse i forbindelse med Planstrategi 2015 & fremtidens Hørsholm

2 Inddragelsesinitiativer 1. Idéindkaldelse til alle Hørsholm borgere via Del din idé på horsholm.dk. 2. Spørgeskema til Hørsholm Kommunes Borgerpanel. 3. Workshop om fremtidens Hørsholm for de unge. 4. Mulighed for at råd og nævn kan komme med deres ønsker og prioriteringer til fremtidens Hørsholm, via et digitalt postkort. 5. Mulighed for at det enkelte Kommunalbestyrelsesmedlem kan bidrage med prioriteringer for fremtidens Hørsholm. 2

3 1. Del din idé Idéindkaldelse til alle Hørsholm borgere på 3

4 Det har i idéindkaldelsesperioden været muligt for alle borgere i Hørsholm Kommune, at dele sin mening eller idé i forhold til udviklingen af fremtidens Hørsholm Kommune. Alle input kan ses herunder listet i overordnede kategorier, der er ialt indkommet 24 idéer. Sygehusgrunden 1. Sygehusgrunden - måske et sted for kultur og unge af Mette Bøndergaard, Det kunne være dejligt med et sted for unge, kultur og musik. Det kunne være et sted hvor de helt unge (14-18 årige) og de unge på år kan gå ud. Sygehusgrunden kunne være spændende, fordi her kunne kombi neres med andre ungdoms- og kulturtilbud som ungdomsskole, musikskole o.lign. så det bliver et naturligt værested for flere aldre. 2. Sygehusgrunden, af Christian Dyrberg, Borgerinddragelse er en god ting. Hvad med at inddrage borgerne og få respons på de nu af Regionen mod tagne bebyggelsesplaner? Hvorfor vente til den lovpligtige lokalplanhøring? 3. Sygehusgrunden, af Christian Dyrberg, Bebyggelsesprocenten bør være max 35 % og bygningshøjden max 2 1/2 etage. Kysten 4. Mikkelborg Strandpark, af Kirsten Nykjær Kragh, Mikkelborg Strandpark er et dejligt område, men for at få det rigtige udbytte af området, bør det hænge sam men enten med adgang langs kysten eller en stiforbindelse. Indtil da bør den nuværende delte forbindelse tydelig markeres. Ligesom offentligt og privat område, så private lodsejere ikke generes. 5. Adgang langs stranden syd for Rungsted Havn, af Kirsten Nykjær Kragh, For rigtig at nyde havet bør det være muligt at gå langs stranden syd for Rungsted Havn. Møllehuset 6. Møllehuset som Medborgerhus, af Kjeld Flemming, Vi mangler et medborgerhus i Hørsholm. Et sted hvor foreningerne og borgere kan mødet og udfolde deres aktiviteter. Det kunne eksv. være et musikhus hvor man kunne udvikle mange kreative aktiviteter og kunst former, som vi ser i mange af vores nabokommuner. 7. Medborgerhus, af Friivlligcenter & Selvhjælp Hørsholm, Frivilligcentret foreslår, at man gør Møllehuset til medborgerhus, hvor alle de aktive medborgere, man ønsker at bakke op om i kommunen, får mulighed for at mødes om ideer, initiativer og diverse aktiviteter fx madgrupper, foreningsmøder og foredrag. Vh. Helen Winkelmann (formand) og Anne-Grethe Nissen (næst formand). Usserød Ådal 8. Informationsmateriale ved Usserød Ådal, af Kirsten Nykjær Kragh, Ikke alle kender dette fine område. men mere information kan gives, hvis der opsættes informationstavler ved Mortenstrupvej og Svenstrupvej. På informationstavlerne skal trampestierne markeres. En bænk eller to på toppen af bakken mellem Mortenstrupgård og Svenstrupgård vil fremme nydelsen af udsigten over dalen. 9. Naturpleje og renholdelse, af Ingrid Poulsen, Jeg bor I nærheden af Usserød Å og den lille sø der ligger ved Klædefabrikken. Jeg undrer mig meget over at der år for år bliver mindre og mindre vedligeholdelse af disse områder. Åen er fyldt med bl.a. nedfaldne grene der danner små dæmninger og affald hober sig op. Det samme gælder søen, der I tørre perioder er så lavvandet pga. slam at svanenerne går på bunden fremfor at svømme. Tidligere var der en Å-mand der passede lidt på det hele og endnu tidligere blev søen renset op med mellemrum. Nu forfalder det hele og folk der bor langs disse steder smider desuden deres haveaffald og ud fx I den lille skov ved skolen og for enden af Moldrupvej. Det er sørgeligt at se på og de eneste der holder I orden de steder er ved den årlige affaldsindsamling ved Naturbeskyttelsesforeningen og nogle af os der går tur der. Jeg vil foreslå at der gøres de nødvendige tiltag, der kan vedligeholde vores naturområder også I den såkaldt bil lige ende af Hørsholm. 4

5 Idræt 10. Street basket, af Henriette, Basket er en populær sportsgren i Hørsholm. De mange børn og unge spillere ville have stor gavn af en street basket bane at samles om i hele sommerhalvåret - en god og sund aktivitet for dem at samles om. Det bude være muligt at finde penge og en lille plet til det. 11. Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT), af Christian Dyrberg, Rygtet siger, at Kommunen er ved at tage tennisbanerne: 3,4, 8,9 til andet formål på trods af en skriftlig aftale mellem Kommunen og HRT. Lad os håbe, at det ikke sker. Lad os håbe, at tilfældige, uvidende men nesker ikke ødelægger et tennismiljø med hal og baner, som er opbygget siden 1986.Et af fyrtårnene i kommunen. I HRT er der udviklet utallige danmarksmestre, landholdsspillere, en europamestre, en verdens mester og spillere i verdenseliten. Det har kunnet lade sig gøre ikke mindst fordi det samlede anlæg både er et rart sted at være og velfungerende dvs med øjenkontakt fra klubområdet til spillerne. Det gælder i den daglige træning og ved turneringer. Gennem alle årene har børn og voksne haft deres gang i klubben. Man må håbe, at anlægget forbliver uændret så de fremtidige mu ligheder for spillerne ikke bliver ødelagt af øjeblikkets uvidenhed og mangel på respekt for tennishistorie og udvikling. Veje og grønne områder 12. Træer langs Usserød Kongevej af Kirsten Nykjær Kragh, Det giver et grønt indtryk af kommunen med træerne på den sydlige del af Usserød Kongevej.Da Kongevejen jo ikke er den kønneste, vil det pynte meget, hvis der også bliver plantet træer på det resterende stykke. 13. En sti rundt om Sjælsø, af Kirsten Nykjær Kragh, Denne sti har længe været et stort ønske. 14. Gadelys, af Torben Brandt, Var det en idé at tænde gadelys aften og nat i stedet for om dagen!! Jeg sidder her kl og ser at gade lyset på både Bloustrødvej og Moldrupvej er tændte, mens de ofte er slukket aften og nat (solen skinner i øvrigt fra en skyfri himmel). I min verden giver det ingen mening!! 15. Elipseformet rundkørsel, af kirsten lykke, I Ugebladet 23/ foreslår Otto Klæbel en rundkørsel i krydset Kammerrådensvej/Gl. Hovedgade og Rungstedvej. Må jeg i den forbindelse foreslå, at man i stedet undersøger muligheden for en elipse formet plads ud for Kongevejen ved brug af et stykke af Ridebanen - forhåbentlig med mulighed for så megen plads ved Telenor og ud for Dronningedammen, så der vil blive plads til brede fortove og holdeplads for busserne. (Piet Hein boede i sin tid i Hørsholm) Venlig hilsen Kirsten Lykke 16. Mere natur med stier og bænke og en e bus, af Daniel, Jeg synes at hørsholm mangler meget mere natur som store skov områder med en masse træer græs og blomster flere steder hvor man kan gå på asfalt stier og nyde naturen omkring en med flere bænke som man kan sidde på hvis man er dårligt gående eller ældre hørsholm bør os få en e bus altså en hurtigt bus med få bus stoppe steder på sin ruter på f.eks strækningen rungsted kyst birkerød station Andet 17. Inskreption ved Caroline Mathilde og Struense, af Kjeld Flemming, Der er nu fundet en god plads til de to søjler på Apotekertorvet og det er da godt nok. Men mange der ser dem ved ikke hvad eller hvem det er vi ser på toppen af opsatsen. Lad os få en tavle på med inskreption, som vi ser i slotshaven. 18. Hørsholm mangler et hospital, af Daniel, Jeg synes at hørsholm mangler et offentligt hospital så man ikke behøver at tage hele vejen til hillerød eller frederikssund for og blive behandlet og undersøgt 19. Mange flere nye leje lejligheder i hørsholm, af Daniel, Jeg synes at i mangler en masse leje lejligheder så hvis i har tomme bygninger der ikke bliver brugt så kan de bygges om til leje boliger 20. Tomme grunde, af Daniel, Jeg synes at hørsholm kommune burde stille tomme grunde til rådighed så man kan bygge sit egen nye hus på de grunde f.eks helårs huse så man kan bo der året rundt forår sommer efterår og vinter tiden 5

6 21. Min mening om hørsholm, af Daniel, Jeg synes at hørsholm bør være en by med et hospital så man ikke skal hele vejen til hillerød hospital for og blive undersøgt eller behandlet hørsholm bør også have en service bus som kan køre rundt i hørsholm ad en rute ingen almindelig bus køre og service bussen burde køre forbi breelteparken ådalsparken sophienlund hørsholm midtpunkt kongevej centeret og kokkedal station og bussen kan alle bruge både unge og ældre og man kan bruge måneds kort rejsekort klippekort i service bussen. Service bussen burde kunne kende let da den er kortere end en almindelig bus og er en lav gulvs bus uden trin i den hørsholm bør os få et fodgænger felt i krydset alsvej/højmosen 22. Hørsholm by og ens sagsbehandler, af Daniel, Jeg synes at hørsholm kommune bør hjælpe folk som prøver at finde en leje lejlighed og bo i i hørsholm kom mune hvis folk er på hørsholm kommunes akutte venteliste eller hvis man møder op personligt og fortæller ens sagsbehandler at man ikke kan bo hjemme mere fordi man er truet med og blive smidt ud hjemmefra eller bare ikke kan holde de chikaner ud man konstant bliver mindet om hørsholm bør være en by med et hospital ( hørsholm hospital ) så man ikke behøver at tage helt til hillerød for og blive behandlet eller under søgt hvis det er nødvendigt 23. Kolonihave huse og en a bus til hørsholm, af Daniel, Jeg synes at hørsholm bør stille tomme grunde til rådighed så man kan bygge et kolonihave hus og en lille have også kan man være der hele foråret og sommeren hørsholm bør os få et privat hospital f.eks det dav ærende hørsholm hospital jeg synes også at hørsholm mangler en a bus som man har i københavn og a bus sen bør betjene tre stationer kokkedal rungsted kyst og birkerød station så nogle busser køre mellem birk erød og kokkedal station og andre a busser mellem birkerød og rungsted kyst station 24. Nyttehave, af Mogens Rasmussen, Jeg vil foreslå at der etableres nogle nyttehaver langs med Hørsholm Haveforening. PÅ størelse ca.200 m2 med et lille redskabskur. Som kunne være til stor gavn for området vest for Usserød Kongevej. Hvor det vil være let at cykle ud. 6

7 2. Borgerpanel Spørgeskema til Hørsholm Kommunes Borgerpanel. 7

8 Borgerundersøgelse for Hørsholm Kommune Planstrategi 2015 Køn Total 377 Alder Kvinde Mand 59 år eller yngre år 70 år eller ældre A B C D E

9 Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen har til formål, at afdække borgerne i Hørsholm Kommunes synspunker indenfor en række områder forud for planstrategien for Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden maj 2014 via internettet med udgangspunkt i Hørsholm Panelet og YouGov Panelet. Offentliggørelse af resultater: Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde. Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt borgere i Hørsholm. Vejning af data og materialets sammensætning: Data er ikke vejet. Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 377 CAWI-interview med borgere i Hørsholm Kommune, i perioden maj Side 3 YouGov 9

10 Sp.1 Hvad mener du er vigtigst for livet i Hørsholm? Base: (n=377) At styrke offentlige byrum, herunder torve, parker og pladser 52% Bevare kulturmiljøer 47% At forskønne byen 39% Lokale jobmuligheder 32% Flere muligheder for at opholde sig ved kysten 23% Flere nye boliger 18% At borgerne tager initiativ til lokale aktiviteter 16% Flere muligheder for at drive erhverv 16% Andet 21% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 7 YouGov 10

11 Alder Sp.1 Hvad mener du er vigtigst for livet i Hørsholm? - Andet, noter venligst; 40 top sportsfaciliteter 66 senior-/kollektivboliger 72 vejforholdene skal forbedres! Huller! 46 et aktivt handelsmiljø,med en langt bredere sammensætning af dethailhandel 46 cafeliv 85 frivilligt soc.arbejde 57 Lavere grundskyld 66 at Hørsholm ikke overbebygger, at byggeriet ved det gamle rådhus holdes fri af gavlen, at der laves en lokalplan, der sikrer Hørsholm mod reklameforurening af det offentlige rum med digitale reklameskærme, reklamebillboards etc. Det er misbrug af det offentlige rum. Endvidere at Hørsholm beskytter borgerne mod tung trafik i byzonen og på omliggende villaveje med lav og tæt bebyggelse, herunder mega containerlastbiler samt endeligt, at Hørsholm gør noget for sammen med politiet at dæmme op for bilister, der kører alt, alt for stærkt i byzonen få meter fra gående og cyklister. Bl.a. Alsvej er hårdt ramt på stykket, hvor der ikke er indsnævringer. Flere parcour-faciliteter i skovene, skovlegepladser m.v. ville glæde mange. 67 at borgernes ønsker tages alvorligt 41 Flere tilbud til byens unge, så de ikke behøver forlade Hørsholm for at gå i byen 39 Biograf cafeliv og fritidsaktiviteter 62 At bo hvor jeg arbejder 45 At få flere børnefamilier til hørsholm 47 få udbygget vores idræts facilitetter, både Hørsholm hallen og skøjtehallen er udtjente. 67 landzonen har dårlig infrastruktur(ingen bredbånd, dårlig mobildækning, ingen fælles varmeforsyning, manglende trafikregulering og beskyttelse af de lokale landsbymiljøer. Generelt overset i den kommunale beslutningsproces. 56 Ny badeanstalt nord for Rungsted Havn 79 forbedrede veje 39 At tiltrække attraktive handelsdrivende for den private shopper 52 Udendørs aktiviteter sport 60 Flere aktiviteter for børnefammilier 55 At styrke forretningslivet i centrum 38 Grønne arealer, venligt lokalsamfund med gode fritidsaktiv 48 fordele for fodgængere og cyklister fremfor bilister 54 at sikre Hørsholm som attraktiv handelsby - også om 10 år. Det kræver de rigtige initiativer nu. 59 Bedre tilbud til unge 53 Bevare by centrum med indkøbsmuligheder. Gode skoler. Bevare natur 80 Flere cykelstier som led i trafik regulering 45 Trafiksikkerhed 78 Flere forretninger i Hovedgaden syd 69 tryghed 69 bevare de grønne områder 35 naturen og legepladser 48 flere kulturelle tilbud 55 Sport 46 opgradering af idrætspark + biograf 86 Ordentlig seniorpolitik 64 At kommunen gør mere for ældre 49 udbygge vejnettet 78 gode idtrætsforhold 47 selv om der er fokus på at højne cykelfaciliteter, så er Bolbrovej et sted hvor dette mangler, så bedre faciliteter for børn/unge som skal cykle i skole/til aktivieter 11

12 49 Sundhedstilbud 51 bedre offentlig transport, tog m.v. 64 meget bedre sportsfaciliteter - mangler et ordentlig sted hvor man kan samles i.f.m. sport 41 bedre forhold for børnefamilier 47 Skabe sammenhæng mellem de decentrale butiksområder og gøre dem attraktive med god balance af små, spændende butikker og kædebutikker 64 Rolige omgivelser 63 ny Ishockeyhal 67 bevare havnen 36 Bevare de gode muligheder for fritidsaktiviteter 62 Reducer skat 76 At kommunen holder fingenre vaek fra havnen 65 Vigtigt at byens befolkning afspejler alle aldersgrupper 79 Aktive foreninger 71 kommer herfra 7. generation i byen 63 Hvorfor er skolernes idrætsanlæg låst af udenfor skoletid - hvorfor er genbrugspladsens ypperste mål at forhindre genbrug/ 67 Goere det vaesentligt bedre paa socialomraadet - specielt de aeldre/meget gamle svigtes 55 lav skat 30 Let adgang til natur 58 tag Jer sammen og kom ud og se hvad der sker omkring Jer i stedet for at sidde på Jeres pinde og komme med nye dårlige tiltag :'( 64 Forøge muligheder for sport gennem støtte til eksisterende brede idrætstilbud 52 Sænke skatten 54 øge kulturmiljøer 70 En anstændig service fra det offentlige 67 bavare fredning/grønne områder 56 Biograf 51 Bedre sportsfaciliteter 64 Bevare daginstitutioner 40 Biograf,og noget til de mange unge 49 biograf 58 Kultur- og idrætsaktiviteter 40 Bevare Ådalsparkens Fritidsklub 67 Højt niveau mht. Skole, sundhed, ældrepleje, mm. 58 at styrke forholdene for boligejerne og start renovering af kloarkerne. 48 Idrætspark 46 Nye og bedre sportsfaciliteter 36 Billigere institutioner/sfo 47 Bedre sportsfaciliteter 76 Biograf spild af borgernes penge 74 at tænke utraditionelt 12

13 Sp.2 Hvad betyder mest for dig, for at du oplever Hørsholm Kommune som et godt sted at bo? Base: (n=377) Tæt på indkøbsmuligheder Mulighed for offentlig transport Flot natur Muligheder for oplevelser i naturen Gode boligforhold God ældreforsorg Gode institutionsudbud og skoler Varierede kulturelle muligheder Varierede fritidstilbud for voksne Gode parker, torve og pladser Varierede fritidstilbud for børn Nærhed til arbejde God mulighed for at drive erhverv Nærhed til videregående uddannelser Gode legepladser Andet Ved ikke 3% 3% 5% 0% 11% 10% 22% 22% 20% 30% 30% 49% 48% 47% 43% 43% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 8 YouGov 13

14 Alder Sp.2 Hvad betyder mest for dig, for at du oplever Hørsholm Kommune som et godt sted at bo? - Andet, noter venligst 40 gode sportsforhold 46 cafe og kulturliv 66 Reklamefri by, 40km max, støjdæmpende asfalt 67 lavere ejendomsskatter 56 Ny badeanstalt nord for Rungsted havn 71 sundhedstilbud 48 Cykelstier og cykel-lyssignaler 53 Faktisk mener jeg ikke skolerne er så gode som man måske kunne forvente i et smørhul som hørsholm - det gælder også andre offentlige tilbud 80 Trafiksikkerhed 86 Mindre politikker arrogance og bedre opførsel i debatter 64 Det er en trist soveby uden drive 74 lav skat 52 Høj social status. Få indvandrere. 55 lav skat 71 Havnen for sejlerne. 70 Stop for grimt byggeri i bymidten 48 Idrætspark 46 God idrætspark 50 Biograf 14

15 % Sp.3 I hvilken grad er Hørsholm Kommune et attraktivt sted at bosætte sig? Base: (n=377) 90% Gennemsnit: 4,09 80% Net: Topbox [4-5]: 82% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% Net: Bottombox [1-2]: 3% 15% 29% 10% 0% 0% 2% 0% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Ved ikke Side 9 YouGov 15

16 % Sp.4 Har Hørsholm Kommune efter din mening et differentieret boligmarked? Base: (n=377) 90% 80% 70% 60% 56% 50% 40% 30% 29% 20% 15% 10% 0% Ja Nej Ved ikke Side 10 YouGov 16

17 Sp.4a Hvad mener du der mangler? Base: Mener ikke der er et differentieret boligmarked (n=108) Lejeboliger 49% Lejeboliger, almene boliger 48% Et større udvalg af forskellige boligstørrelser 22% Ejerboliger, tæt -lav bebyggelser som fx rækkehuse 11% Ejerboliger, etage bebyggelser 6% Ejerbolig, villa, parcelhuse 3% Andet 10% Ingen af disse 3% Ved ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 11 YouGov Alder Sp.4a Hvad mener du der mangler? - Andet, noter venligst 46 ungdomsboliger 43 kollegie til studerende 65 Andelsboliger 54 Sikre at familier der rammes af skilsmisse kan blive boende i området 43 kollegie+små billige boliger 51 fint som det er 75 ældreboliger 58 flere ungdomsboliger 52 Billigere boliger 73 planlægning 47 Infrastrukturen kan ikke bære yderligere nybyggeri - Hørsholm er håbløs trafikmæssig - især om morgenen. 17

18 Sp.5 Hvad finder du vigtigt at prioritere når Hørsholm Kommune arbejder med fremtidige boligbebyggelser? Base: (n=377) Arkitektoniske hensyn Trafikale hensyn Bymæssig sammenhæng 51% 50% 48% Forbindelser til grønne områder Miljø- og energimæssige hensyn 43% 43% Boliger skal kombineres med byliv 23% Klima hensyn 14% Andet 5% Ingen af disse Ved ikke 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 12 YouGov 18

19 Alder Sp.5 Hvad finder du vigtigt at prioritere når Hørsholm Kommune arbejder med fremtidige boligbebyggelser? - Andet, noter venligst 66 Kombination af senior- og familieboliger 63 Smukkere lejligheder 66 Lidt mærkelige spørgsmål og svarmuligheder, som ikke dækker vore ønsker om fremtidig boligbebyggelse, hvis der overhovedet skal bygges ret meget mere. Der er allerede bygget alt for meget, specielt ved Ridebanen 62 At de er til at betale for borgere med mellemindkomster 67 ejerboliger 38 Tæt og lav bebyggelse - alle undersøgelser viser at det giver godt lokalmiljø 59 Plads til mennesker med små indtægter 47 Pris 72 Priser der passer til "alm. indkomst" 86 Hensyn til eksisterende beboelse / bebyggelse 49 at vejnettet udbygges førend der udbygges yderligere. 74 villaer 64 Lav bebyggelse 76 Ungdomsboliger til rimelige penge 62 Ikke flere boliger 67 Vejbeaegningen uendelig daarlig - boer renoveres 58 hørsholm kommune bygger så :'( se bare usserød kongevej - ligner noget der er løgn 70 At byggeriet IKKE skæmmer byen 56 Ikke mere byggeri men grønne områder 67 Bedst ikke at bebygge yderligere områder, det er på bekostning af naturen 19

20 % Sp.6 I hvilken grad er Hørsholm Kommune et attraktivt sted at placere en erhvervsvirksomhed? Base: (n=377) 90% 80% Gennemsnit: 3,23 70% 60% 50% Net: Topbox [4-5]: 24% 40% 30% Net: Bottombox [1-2]: 10% 32% 33% 20% 21% 10% 0% 8% 2% 3% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Ved ikke Side 13 YouGov 20

21 Sp.7 Hvad mener du er vigtigst for at fremme erhvervsudviklingen i Hørsholm Kommune? Base: (n=377) At tiltrække nye virksomheder 60% At skabe gode fysiske rammer for erhverv 58% At satse på flere iværksættere 36% At udvikle samarbejde og netværk mellem virksomheder 34% At udvikle eksisterende erhverv 26% At satse på mere turisme og oplevelser 14% Øgede uddannelsesmuligheder 7% Andet 6% Ved ikke 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 14 YouGov 21

22 Alder Sp.7 Hvad mener du er vigtigst for at fremme erhvervsudviklingen i Hørsholm Kommune? - Andet, noter venligst 45 Have en infrastruktur, der kan klare det. 76 Færre restriktioner og afgifter 57 Godt samarbejde med kommunen 41 At forbedre den offentlige trafik 66 Korte sagsbehandling. Smidig ekspedition af ansøgninger etc. 75 Lave omkostninger ved etablering, hurtig sagsbehandling, aktiv promotion fra kommunen overfor potentielle nye virksomheder 67 for høje gebyrer og byggetakster 54 sikre fordelagtige rammebetingelser for erhvervslivet. 80 Udnytte eksisterende bygninger, der står ubenyttede fremfor at lade nyt byggeri skyde op 57 spørgsmålene er ulogiske??? 47 Forvaltningens ansatte bliver mere servicemindede og erhvervsorienterede 58 praktik pladser til unge 71 hurtig kommunal sagsbehandling 77 bredbånd til alle 68 En rimelig husleje 55 lave skatter 64 at udvikle nye erhvervsområder 70 At bare en enkelt i kommunen ved hvad drift af en virksomhed er! 73 gode transportmuligheder for alle 77 bruge lokale håndværkere 59 Hørsholm har gode sportsfaciliteter og havn, men der mangler overnatningsmuligheder for større sportslige arrangementer. Foreslår et "sportshotel" på arealerne ved Louiselund, som ligeledes kunne bruges i mange andre sammenhænge 22

23 Sp.8 Hvilke af følgende grønne områder er de vigtigste for dig i Hørsholm Kommune? Base: (n=377) Slotsparken inkl. Ridebanen Rungsted Hegn Rungsted Strand 71% 69% 67% Usserød Ådal 44% Kokkedalskoven 28% Sjælsø Mikkelborg Strandpark Kirstinebakken øst for Nattergalevej Mikkelborg Skov Stumpedysse Hegn Bolbroengen Sjælsølund Andet 17% 15% 14% 13% 10% 8% 5% 11% Ingen af disse Ved ikke 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 15 YouGov 23

24 Alder Sp.8 Hvilke af følgende grønne områder er de vigtigste for dig i Hørsholm Kommune? - Andet, noter venligst: 45 Havnen 79 Folehaven 77 Folehaven 41 Arboretet 66 De er vigtige allesammen. Man kan ikke sige, at den ene er vigtigere end den anden. 77 Folehaveskoven 67 Tokkekøb Hegn xxxxxx, Forbrydelse at tillade lerdueskydninger ved Sjælsø 5 gange ugentligt uden for normal arbejdstid i sommerhalvåret. Er en pestilens for lokalbefolkningen 56 Sømandshvile området 38 Aboretet 71 Arealet ved Rungsted Ladegård 70 folehaveskoven 53 Folehaveskoven 80 Byg ikke på de grønne områder!!!!!!!!! 57 det afhænger af hvor man bor - underlige spørgsmål? 66 Arboretet 49 kunne sygehusgrunden blive en park 64 Aboretet 52 Folehaven & aboretet 47 Havnen 67 havnen og Arboretet 65 Aboretet og området ved Hørsholm kirke 79 Folehaven 67 Aboretet og den smukke kirkegaard 77 Tokkekøb Hegn 63 folehaven 30 Folehave og Sandbjerg Øster skov 77 folehaveskovene 80 Breelte Skov, 80 Folehaveskoven 64 Arboretet 71 Havnen 70 Rungsted Havn 73 Stejlepladserne, Områderne omkring Rungsted Golfklub 67 Bevar skove og enge uden klatrestier, lygtepæle og andet, som spolerer naturen. Den er fin fra naturens hånd 67 Kokkedal golfbane 69 Folehaveskoven 49 Kokkedal golfklub 38 Breeltheskov 81 rungsted havn 50 Forskerparken 54 rugsted havn 70 Rungsted Havn 59 generelt et grønt miljø 24

25 % Sp.9 Hvor ofte færdes du i naturen? (i skoven, ved stranden, på vandet mv.) Base: (n=377) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 40% 44% 30% 20% 10% 0% 13% 3% 0% Dagligt Ugentligt 1-3 gange pr måned Sjældnere Aldrig Side 16 YouGov 25

26 Sp.10 Hvad har størst betydning for dig, når du færdes i naturen? Base: (n=377) Gode stier eller veje 62% At der er rent og velholdt 56% At området ligger tæt på min bopæl Oplevelser i naturen 44% 47% Gode adgangsforhold 24% Gode parkeringsmuligheder Information om turmuligheder At jeg har mulighed for at gøre det sammen med andre 11% 11% 15% God skiltning i området Andet 5% 7% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 17 YouGov 26

27 Alder Sp.10 Hvad har størst betydning for dig, når du færdes i naturen? - Andet, noter venligst 66 At jeg føler tryghed 76 At man ikke er nødt til at gå tilbage ad samme vej som man er kommet. Altså ringforbindelser. 63 At der er fred for støj og cykler 62 At jeg kan jogge dér 47 Hunden kan gå uden snor 79 købe brænde til selvhentning 56 Gode løberuter 80 At man sikkert kan cykle dertil 80 flere bænke generelt 57 At hunde må være uden snor 86 Indbyrdes hensyntagen - hunde, heste, cykler, gående m. v. 67 vinterbadning 55 ingen løse hunde 70 Områderne vedligeholdes 73 At det er trygt 67 At der ikke er lejepladser og andet gøgl 70 skove, hvor naturen i udstrakt grad får lov at passe sig selv 56 kan tage mine hunde med 36 O-løbs bane/naturlegeplads som på Eghjorten 62 hunden kan gå løs 27

28 Alder Sp.11 Har du gode ideer eller forslag til at skabe mulighed for nye naturoplevelser i Hørsholm Kommune? 46 Rundvisninger som den årlige i Arboretet 40 flere rum hvor man kan holde børnerelaterede arrangementer 73 Badeanstalt ved Rungsted Havn, udvikling af kommunens strandgrund 46 rydde op i skovene. Det ser forfærdeligt ud 65 Cykelstier på Folehavevej!! Bredere strand, så man kan gå fra Immortellevej i syd til Rungsted havn. Ligeledes burde man kunne gå fra Immortellevej til Vedbæk havn (Der bør laves en aftale med Rudersdal kommune. 46 en naturlegeplads i lighed med den i Hillerød 63 Større og flere hundeskove 76 Marken ved Kirstineparken skal slås, så børnene kan kælke om vinteren. 74 stiforbindelse Sjælsø rundt 69 Legeaktiviteter - motionsruter 41 Kirstinebakken kunne gøres mere tilgængelig med volleynet, rundboldbane, forhindringsbane etc...bænke og hyggelige kroge. 65 Udvikle nye grønne cykelruter - gerne i sammenhæng med de omkringliggende kommuner 41 flere udendørs motionsmuligheder/flere løberuter og hundeområder 54 Flere bænke, toiletter, spisesteder og indretninger til børn og handicappede 77 Vandresti rundt om Sjælsø - med flere adgangsmuligheder 57 Indretning af paracourområde, fx gymnastikredskaber langs løbestierne 55 strand, havn og marina 41 Tydeligt skiltede cykelrutter 63 At det blev økonomisk muligt at gå en længere strækning langs stranden - på stranden 43 petanquebane på offentlig græsbane 52 Lave flere muligheder for de unge, kan benytte naturen evt, skoven el. stranden 73 Udvidet strandområde ved rungsted havn 66 Er nævnt under andre punkter. 75 Vandreture i grupper med guide som dem, Museumsforeningen organiserer 39 Orienteringsløb i rungsted hegn. Mere børnevenlig strand 76 bedre muligheder for at udnytte stranden hvor stormen tog bevoksningen og åbnede for nytænkning 75 at rengøre og forbedre strandarealet langs med Øresund 58 Bedre udsyn til vandet langs Rungsted Strandvej/Strandvejen 44 Bedre adgangsforhold til strandområder 77 flere cykelruter 47 Stier på engarealet øst for Kokkedal skov 67 begræns cykel og hundeadgang i skovområderne 54 udvid havnen, så alle der har en båd i området også kan få en plads. Smid evt. alle dem ud, som kommer langvejs fra og ikke har tilknytning til området. Det er totalt til grin, at alle os der har en båd og har boet i Hørsholm/Rungsted i 25 år ikke kan få en plads på trods af, at vi har været skrevet op til en plads så længe. 60 Orienteringsløb i fx Kokkedal Skov, Rungsted Hegn osv. 56 En dejlig ny badeanstalt nord for Rungsted Havn (som Charlottenlund Søbad) 39 opsætning af skilt og skaldespand på Rungsted strand nord for stranden, så hundeluftere har hundene i snor jf. lovgivning (de ved ikke at de ikke bare må slippe hundene løs) og at de samler hundene efterladenskaber op efter sig. Det er dels voldsomt for mindre børn at opholde sig/gå en tur ved vandet, når store hunde løber rundt og dels er det rart ulækkert at få både sand og hundelort imellem tæerne. der er pt. ingen skiltning på den nordlige strand og hundeejerne kender ikke reglerne. 52 Vedligeholdelse af asfalt på cykelstier, cykelstierne er misligholdt de fleste steder 64 at få affaldsstativer tilbage i og ved skove mm 65 Motionsruter af forskellige længder (angives på stederne) 76 gerne græssende dyr 38 Udendørs træningsfaciliteter som ved Hørsholm idrætspark 28

29 48 forhindringsbaner i Kokkedalskoven. mountainbike-ruter i skoven, en rigtig legeplads på Ridebanen eller andre steder 70 måske en legeplads på havnen. 70 Jegsyns v hrmang godemuligheder fr naturolevelser - ka ike ommei taneom andre arrangement af gymnastik (f.eks. Tai-Chi, Zumba, m.m.) i naturen f.eks. i weekender / Events med kulinariske boder, 50 kunsteriske boder, m.m. særligt i sommermåneder på strande (Mikkelborg, Rungsted), Ridebanen ved kirken, Kokedal slot Oplyste løbe - og langrends stier 57 Sænk farten på Strandejen - Bilerne ødelægger meget for alt for mange mennesker - ikke kun for dem der bor der, men også for dem som besøger kystområderne. 45 Naturlegeplads, bålpladser, motionsruter 80 bord og bænke til ophold 69 cykel og gangruter på informationskort opdateres løbende 67 Fjerne stormfældede træer hen over stier i Rungsted Hegn 35 forbedre legepladser til børn, naturstier natur "styrke" pladser til voksne, evt i kombination 49 motionsruter, Mikkelborg Strandpark 74 Hørsholm har en enestående beliggenhed, som vi bør gøre alt for udbygge, bevare og vedligeholde. 55 Mere præcis skiltning hvor hunde SKAL være i snor! 46 Flere træningsaktiviteter integreret naturligt i skov og på strand 41 separate løbe - og cykelstier 41 flere motionsruter 69 flere stier, samt affaldsspande overalt 64 Man kan bruge de arbejdsløse til at rense på strand og skov, da danskerne er nogle svin 43 petanquebaner på græs i det offentlige 49 Sygehusgrunden kunne blive en god grøn oase i byen, med mulighed for mange aktiviteter 69 Oprydning af tang 78 fjerne ildelugtende tang 49, historieanekdoter (til børn, unge og andre nysgerrige)natur-motionsredskaber, "Hjertesti", 72 Udvikle natur apps/mobil for Hørsh. Kommune- anvend f.eks. mobile Identity 46 Bedre vedligeholdelse af Rungsted strand, inklusive fjernelse af tang 62 Bænke i Rungsted Hegn, affaldspande, 64 lav et hundelufter sted indelukket med trådhegn, sæt flere skilte i vores skove med tydelige angivelser af stier - hvor må man cykle (cross / ikke cross) lufte hund m.v. husk affaldstativer a la i Dyrehaven 52 Flere strande 63 Bedre cykielstier, ny asfalt på stierne. Det gi r nyregrus at køtre på cykel i Hørsholm 27 En gå/løbe-rute rundt om Sjælsø. Bedre mulighed for at gå langs vandet ved Rungsted. En særskilt MTB rute ved Folehaveskoven, så de cyklendende ikke kommer i karambolage med gående. 68 lav stier med kultur-pinde man kan følge 63 lad skove passe sig selv, og ingen mountainbikkes 36 Naturlegeplads 49 Lave en strandpark mellem Mikkelborg og Sophienbergslot ligesom på Amager 72 veje og stier skal være uden farlige huller 45 Meget bedre bade miljø ved/i rungsted. Sand strand 71 hold samme høje stand som nu 53 En naturlegeplads f. eks. i Kokkedalskoven ville være godt til alle de 'stakkels' teknologi'ramte' børn! 63 ja, begræns cross-cyklerne i skoven At man AKTUELT soerger for IKKE at tage udsynet fra Usserroede Kongevej op mod kirken med et ganske fornuftigt 67 banner (VI CYKLER TIL ARBEJDE i MAJ) Banneret kunne nemt placeres 5 mtr ti8l hoejre/venstre - maaske bege steder UDEN at oedelaege det smukke syn mod blomster og kirke 59 udbygge stier langs vandet eller mulighed for at gå langs stranden 68 Motionsruter busforbindelser, ren strand uden duft 29

30 77 Hvis man gennemfører ovenstående forslag, får man ikke mere natur, men ødelægger en del ved gennemførelsen 30 Ride, gang og cykel stiforbindelse mellem Folehave skov, via aboretet til Sjælsø og Sjælsølund 76 forskønnelse af hovedgaden fra krydset v, Hørsholm alle odg til Ådalsvej. 80 Oprydning i Breelte Skov 72 Vedligeholdelse af stier/veje og bevarelse af plantelivet, også gerne motionsruter 41 bevar Rungsted havn på sejlernes Præmisser/klub 69 Greneral oprydning i naturområderne spec skovområderne 68 Havn 88 Oplysning om detaljer i naturen, hvor det er relevant. Bålpladser i lighed med fx Hvidekilde i Gribskov. 54 Udvid Rungsted Havn. Der er i den grad brug for det. Bedre faciliteter for søspejderne i Rungsted 71 Bedre adgang til strand ved havn 57 vi har jo det hele bare udnytte det 35 Naturlegeplads 54 der er mange fine motionsruter, dejligt, - måske kan de udbygges med uddendørs naturlige fitness redskaber, som findes enkelte andre steder 70 Stop cykeltosseriet 59 Motionsruter, Mountainbikeruter i skoven 40 Synliggørelse som ny i kommunen 78 Udbyg havn og marina, bedre parkeringsforhold. 73 Bedre muligheder for at komme ned til de store strandarealer, der ligger syd for Rungsted Strand, og også gode strandarealer nord for Rungsted Havn og adgang til disse 67 bedst at lade være med at ødelægge naturen med de angivne muligheder 70 lade væltede træer ligge for at give gode muligheder for insekter, fugle og andre dyr. 67 Klimapark hvor vandet kredsløb, tørke og skybrud kan vises og prøves 67 Støjskærme omvkring motorvejen 58 Bedre parkeringsmuligheder på Rungsted havn, og bedre mulighed for bådpladser for borgere, bosat i Hørsholm kommune. 69 Stilleveje uden cyklister (eller heste) 54 en sommerstrand mere tilpasset seniorer 73 affaldsposer til bl.a. hundeposer fx i skoven ved Kokkedal Slot. 49 Udvidelse af Kokkedal golf med ny 9 hul bane 65 flere p pladser på/ved rungsted havn 57 Rens stranden nord for Rungsted havn + etabler kystsikring og mulighed for strand ved Mikkelborg 54 at fjerne tanget ved mikkelborg inden det lugter 58 Generelt synes jeg, at det er en glæde at bo i Hørsholm kommune, og jeg har ikke små børn mere, men mangler der ikke en legeplads? 52 flere offentlige strandarealer på strandvejen 55 Forbyd hunde ved Dronningedammen, så den kan bruges til løbeture og græsset kan bruges til picniks uden risiko for at sætte sig i hundelorte 77 Att kommunen følger fredningsbestemmelser 48 forbedring af adgang og stier ved kyststrækning 36 O-løbsbane / Freesbee golf / naturlegeplads / bålsteder med gratis brænde som på Eghjorten 75 Holde det godt vedlige 49 skupturpark på ridebanen 81 at det er muligt at få sin bil ud fra mole 1, også når havnekontoret er lukket 47 Bedre skiltning af eksisterende motionsruter og gerne flere motionsruter 54 flere bademuligheder langs kysten 42 sejlture fra havnen 74 natursteder, hvor jeg let vil kunne skubbe en rullestol med en ældre borger 30

31 % 90% Sp.12 Hvordan vil du vurdere dine muligheder for at komme ud til kysten til fods eller på cykel i Hørsholm Kommune? Base: (n=377) Gennemsnit: 4,17 80% 70% Net: Topbox [4-5]: 84% 60% 50% 40% 43% 41% 30% Net: Bottombox [1-2]: 7% 20% 10% 0% 2% 5% 7% Meget dårlig [1] Dårlig [2] Hverken god eller dårlig [3] 1% God [4] Meget god [5] Ved ikke Side 18 YouGov 31

32 % Sp.13 Er der rekreative opholdsmuligheder ved kysten du savner? Base: (n=377) 90% 80% 70% 60% 62% 50% 40% 30% 20% 22% 16% 10% 0% Nej Ja Ved ikke Side 19 YouGov 32

33 Alder Sp.13 Er der rekreative opholdsmuligheder ved kysten du savner? - Ja, noter venligst 40 strandparken er ikke indbydende 49 Hidtil har jeg taget til Nivå, pga bedre plads og - parkeringsforhold 65 mere badestrand + adgang for hunde 72 strand mellem Mikkelborg og Sophienberg 45 Mere strand mellem mikkelborg og Rungsted Havn 65 Man bør kunne gå uhindret langs hele kysten i Hørsholm kommune 74 flere bmulighederade 65 Flere grønne opholdsarealer - udover den lille strand ved havnen 54 Spisesteder og legepladser 77 Udbygning af strandarealet neden for Mikkelborg 57 Strand langs nordlige strandvej. Udnyt den mulighed "Bodil" har skabt. 55 mere strand 41 Mere offentlig strand 63 At gå i vandkanten på en længere strækning 58 strand ved mikkelborg 73 Strandpark ved havnen 65 at det er muligt at gå langs kysten, altså fjerne private lodsejeres kampestens blokeringerr 75 Flere bænke 41 bedre kystfiske muligheder 39 Flad børnevenlig strand så man kan soppe 75 ja, på strandarealerne langs Øresund 58 Øget tilgang til og udsyn til vandet. 60 nord for Rungsted Havn 54 blib evt. inspireret af området nord for Helsingborg! 56 Enny og dejlig badeanstalt nord for Rungsted Havn 39 Stranden ud for Kokkeldal slot, hvor "bodil" ryddede stranden. Fjernelse af voldsom tang på den nordlige strand, så man kan passere og gå en dejlig tur langs stranden 65 Opholdssteder til f.eks at spise medbragt frokost 48 Bedre håndhævelse af hegnshøjdegrænsen ved Øresund (de må maks være 1.25 meter, tror jeg) 70 lidt flere bænke ved Rungsted Strand/Havn 70 bedre strandrensning 59 Bedre og mere badestrand 47 Brug af stranden nord for havnen 57 Havet bør kunne rense stranden syd for havnen og der må gerne være mere strand. 80 igen bænke og bord 48 strandpromenade langs vandet 69 stranden kunne være meget bedre 35 meget af strandområdet er privatejet og der mangler mulighed for at kunne gå en lang tur langs stranden 49 Strandpark 47 nord for havnen 58 lystfiskeri 55 Over dækkede siddepladser 46 bedre adgang til stranden nord for havnen 41 bedre strand 69 fjernelse af rådden tang 64 Man kan ikke parkere ved Rungsted havn i weekenden. Ingen P-Plads 49 syd for rungsted havn 33

34 49 Bænke. 64 udlejning af liggestole 64 ikke kun sandstranden, men også gerne græs arealer (a la dem foran Kokkedal Slot) 52 Flere strande - efor lidt plads på Rungsted strand 67 Større mulighed for at gå langs stranden og ikke som nu hvor der er spærret mange steder 47 Adgang til stranden / vandet flere steder, en bænk ved den nye strand nord for Sophi. 63 Adgang til stranden. Spærret af utallige private hegn 27 Bedre mulighed for at komme ud til kysten. Man kunne lave en promenade. 68 badeforhold fra kysten 49 Mere strand 59 muighed for at gå langs vandet 68 En græsplæne, bedre bademulighedder, ren strand og vand 69 parkering og adgang til vandet 68 Strand 88 evt. bålpladser 54 Man burde udvide strandene nord for Rungsted Havn - dvs. indvinde land fra Øresund. Det vil være fantastisk med en strandpromenade fra Rungsted til Mikkelborg væk fra Strandvejen 71 Badebroer fra kommunens strande 35 Offentlige badebroer fra strandvejen 54 shelters, faste bålpladser 78 Fjern rådden tanglugt 73 Ja muligheden for at komme derned. Ikke låste låger. 67 mere regulær stand og sti syd for havnen 67 Velholdt badestrand ved Mikkelborg 58 At der ryddes mere iland drevet tang, så ophold på stranden kan nydes uden lugtgerner 56 Broer på langs ved kysten med bænke 54 evt. 1 strand mere 49 Offentlig badebro ved parkeringsplads ved krydset bukkeballevej og strandvejen. 57 Mellem Mikkelborg og Rungsted Havn 54 flere bænke 58 Platforme med bænke, borde og fællesgriller på den offentlige del af strandene. OG sektioner af stranden øremærket til småbørnsfamilier subsidiært sektioner øremærket til teenage-leg (frisbees, strandvolley, fodbold osv. 67 A la Nivå Strandpark 52 offentlige strandarealer 56 bredere/større sandareal 48 flere stier og bedre adgang 49 Flere grill og bålpladser som er hyggelige og ikke er placeret på en gang asfalt op af en container 47 Grønne arealer langs strandvejen som er let tilgængelige 54 flere bademuligheder langs kysten 74 lad os slippe for tanglugten 34

35 % Sp.14 Er der efter din mening noget Hørsholm Kommune mangler for at blive et bedre sted at bo, leve og arbejde? Base: (n=377) 90% 80% 70% 60% 50% 47% 40% 30% 20% 30% 23% 10% 0% Nej Ja Ved ikke Side 20 YouGov 35

36 Alder Sp.14 Er der efter din mening noget Hørsholm Kommune mangler for at blive et bedre sted at bo, leve og arbejde? - Ja, noter venligst: 42 mangfoldighed 49 Kulturtilbud som kan måle sig med Mungo Park. 66 Mere udendørs liv/cafeer om aftenen 66 Flere parkeringspladser, ikke flere supermarkeder 72 vejene skal repareres for huller 48 Mere velholdte cykelstier 70 En biograf. Det har taget ALT, ALT for lang tid med tilløbet til den nye biograf, der forhåbentlig nu endelig bliver er realitet, men jeg vil se den før jeg tror på den. 46 langt større fokus på bymidten 65 At vi i "Udkantshørsholm" (den sydøstlige del af kommunen) bliver fejet rngjort meget oftere. Vi betaler også skat!! 46 et bedre samspil imellem midtpunktet og gågaden. hvis vi ikke passer på bliver gågaden ligeså ødet som den i Birkerød 79 En ny borgmester 76 Hvad eet byråd lover skal holdes af de efterfølgende. 74 bedre offentlig transport min. tog og bustider passer sammen 69 flere fastboende børnefamilier synes det er godt med den kommende biograf, nye cafeer. Der skal satses på at unge årige gider at blive her. 41 Diskotek, biograf, cafeer, volleybalbaner (tænk på Palmestranden i Frederikshavn, det trækker mange unge), gerne en ungdomsklub for 13 årige, hvor ikke yngre børn går 65 Uss. Kongevej er grim! Lokalplanlægningen bør være langt mere styrende for at opnå en et mere sammenhængende og pænere bybillede. 41 flere billige boligområder til børnefamilier 85 billigere boliger 54 Måske få lidt liv i byen, og få forskønnet det forfærdelige indkøbstorv km. hastighedsbegrænsn. på Alsvej 77 Ikke byggeri på eller op til Ridebanen og tilsvarende grønne områder. 57 Bedre parkeringsmuligheder ved gågaden, fx underjordiske parkering under Ridebanen 55 mere byliv og biograf 41 Adgang & stier ved Sjælsø 63 Lad være at udstykke mere til boliger og ikke flere indkøbscentre 79 fjern vejbump og chikaner, reparer veje 71 Bedre vedligeholdelse af veje, stier og de grønne bælter langs disse 52 Vi mangler byliv samt biograf 80 at det trafikale er ok, at der bygges fornuftigt og smukt, at der passes på vore grønne områder 70 en effektiv styret kommune 66 Er nævnt. Specielt frihed for tung trafik, hastighedsoverskridelser, motorvejskørsel på lokale veje, lokalplan der forhindrer reklameflimmer i det offentlige rum, mere politi i området, som er utrygt med mange hjemmerøverier, indbrud etc. 75 Mere seriøse, kvalificerede og troværdige politikere (der er for meget fnidder og taburetklæberi) 67 at skindemokratiet afskaffes og man lytter til borgerne 39 Biograf (kommerciel/privat) og ungdomsskole. 62 En biograf (men den er vist på vej?) 64 Der mangler at der ikke etableres endnu et indkøbscenter feks. ved det gamle Rådhus. 56 Flere række-/klyngehuse, når man gerne vil flytte fra villá og stor have til noget mindre og meget gerne vil blive i kommunen. 45 At holde på sine gode institioner og at gøre alt for at få flere familier til hørsholm 44 Vestlig omfartsvej eller ekstra motorvejsafkørsel 77 for mange kværulanter 47 En biograf og mere cafeliv for de unge 62 Færdiggøre forskønnelsen af Kongevejen 36

37 60 bedre forhold for sport / unge menesker 67 dynamisk ledelse 60 legepladser. flere busser til Rungsted st. mere liv, restauranter udendørs i hovedgaden 54 for få reelle underholdningsmuligheder for unge 56 En ny badeanstalt nord for Rungsted Havn 79 Forbedrede veje 39 Fitness muligheder tæt ved rungsted torv 52 Bedre trafikafvikling, hvorfor er der rødt lys ved hver eneste trafiklys ad Usserød Kongevej kl 6 om morgenen når der ikke kommer en sjæl fra de tilstødende veje. Dyssynkronisrede lyskurver især Kammerrådensvej/Rungstedvej 71 billige boliger 71 flere ældreboliger 66 affaldskurve til bl.a. hundeefterladenskaber 28 der mangler steder for unge 55 Mere l(forretnings)iv i bycentret -fuldstændig umuligt at en del af daglivarehandlen nu bliver spredt op til Fredensborg rådhus 50 veje er af meget dårlig beskaffenhed, trænger meget til vedligehold 65 Lavere skat 76 biograf 38 Mindre trafik i bymidten/usserød Kongevej 48 Bedre og flere cykelstier og -parkering, bare en smule håndhævelse af færdselsloven, flere arrangementer på Ridebanen (Safri Duo var jo et HIT sidste år) 70 mere a la "syng med" i Trommen og musik 47 biograf og tilbud til unge 54 At der tænkes i 360 graders løsninger, så tingene hænger sammen. Udvikle uddannelsesmulighederne for unge - gerne i samarbejde med sport. At handelselivet gentænkes i en ny kontekst, der relaterer sig til den virkelighed der hersker idag og i morgen. Der skal tænkes i mange flere attraktive butikker og sammenhænge med andre enheder (cafe/kultur/sundhed/sociale mødesteder). 59 Et åbent borgerhus 59 vedligeholdelse af gade, veje, fortorve og grønne områder 62 Biograf 50 savner meget Bibioteket i Trommen. Nu er der svært at komme til, dårlig parkering, forringet omgivelser 53 Bevare by midten med specialbutikker. Bedre offentlig transport imod Kbh/Herlev - gerne med mulighed for kombinationen med cykling 57 Mindre bil larm langs Strandvejen 46 Billigere boliger 68 At byen ikke virker død efter kl Biograf, rundkørsler på usserød kongevej v blovstrødvej og breeltevej 78 Flere almene boliger 80 biograf 48 Ny skøjtehal og forbedret idrætsanlæg 69 trygheden er blevet mindre med årene 67 En biograf 72 Biograf, noget mere for unge 48 biograf 63 mere hjemmehjælp 55 Egne skattekroner til egne borgere! 46 Flere kulturelle tiltag som biograf bl.a for de unge skyld samt mere differentieret indkøbsmuligheder selv om det går fremad samt flere p-pladser ved indkøbsbutikker/centret 41 flere lejeboliger, så byen bliver mere mangfoldig 86 Det meste kan vel blive bedre, hvis vi alle bidrager positivt, og det er der givetvis forskellige opfattelser af, hvad er. 69 biogfraf, et sted for de unge a la den spanske grill 64 P-pladser ved tog og havn 37

38 55 FLERE TILBUD AF RESTAURATINONER OG BYLIV I GÅGADEN OSSE EFTER KL at vejnettet løbende var udviklet i takt med udbygningen 65 Flere lejeboliger 69 lidt mere liv i gågaden 47 udnytte areal ved det gl. sygehus - forskønne hovedgaden 67 Lavere grundskyld og skattesats 49 Sygehus 71 Mere restriktiv butiksplanlægning for at undgå butiksdød 47 En biograf 51 en tog linie eller metro 72 Bliver voldsomt meget, fordi hidtidige/nuv. majoritetsparti i den grad har spoleret mulighederne for både byggeri og natur 46 En biograf 69 Lidl 64 biograf. Bedre sportsfaciliter + sted hor man mødes før og efter du har dyrket sport 52 Flere muligheder for unge for at være sammen. Er fint med sport - men alle går ikke til sport, med risiko for at de enten tager til København eller hænger ud på stranden ( sommer) og får dårlig påvirkning - rusmidler 41 vores små børn er blevet burhøns efter lukningen af Møllehuset 70 minibusser 27 Flere kulturelle tilbud. Ex. koncerter, biograf,.... Jeg syntes også man skulle udnytte ridebanen bedre. En gang var der ofte cirkus, tivoli, sportarrengementer, osv. nu står den ofte tom. 68 tilskud til fritidundervisning for pensionister 63 lavere skat 67 at sejlerne får ordnede forhold. 36 Bedre cykelstier på gennemkørselsveje som Bolbrovej 75 ældreboliger 62 Bedre busforbindelse til Rungsted kyst station 76 en biograf 65 Der skal i den grad skabes liv i den ende af hovedgaden der støder op til rådhuset. Gid man havde bygget Føtex og Rema der. Nu må man tænke nyt på dette område gerne cafeer og butikker. Tomme butikker kan i perioder bruges til udstilling og udsalg fra lokale gårde og værksteder m.m. En naturlegeplads ville også være fint. 71 billigere boliger til unge mennesker 63 en bymidte, et offentligt rum Større butikcenter, flere take-away muligheder, flere lejeboliger, en privatejet biograf, 3-sporet motorvej helt op til Kokkedal afkørslen, uhindret adgang til alle naturområder også privatejede. 67 Bedre omsoerg for de aeldre - jeg har for paaroerende foelt paa egen krop manglende omsorg 59 adgang til gåture langs vandet 78 brug usserød sygehus til noget 77 biligere boliger 85 Renholdelse af fortove og veje 63 biograf 55 mere respekt for de enkelte borgere og mere liv i det centrale hørsholm 30 Biograf 55 en biograf 20 Måske lidt mere til de unge 76 bedre ælddreomsorg. 62 Biograf 58 bedre veje, cykelstier og fortove. sygehus/skadeklinik, og personer der fatter bare lidt af hvad der sker udenfor kontorerne! Bedre adgang til det offentlige (SKAT!!) 55 flere kulturelle tilbud og muligheder for at voksne kan mødes sammen med børn, bio f.eks 41 nedsæt ejendomsskatterne 38

39 69 biograf 52 Lavere skat 61 bedre idrætsfaciliteter 68 Bedre politikere, ikke amatører 72 lavere grundskyld 64 Biograf 88 Biograf 54 Boliger som yngre familier har råd til at bo i 71 Bedre byplanlægning, Havn for sejlere, retfærdig spildevandsplan 35 Flere almentnyttige boliger, der er lang venteliste på alle 70 Tåbelig anlæg af cykelstier overalt 40 Bedre fokus på børn og vilkår i institution og skole 73 Genbrugspladsen burde være en genbrugsplads, hvor man kunne aflevere alt det, man ikke selv vil bruge i en bygning med hylder, så andre kan tage det. Det er helt urimeligt, at der smides så meget brugbart ud, og man ikke må tage det på genbrugspladsen. 61 biografen, men den er jo på vej 56 Der bør ikke bebygges mere. Der er på det sidste bygget for meget og også for mange supermarkeder i forhold til hvad der er brug for. Der bør i stedet for satses på flere grønne områder 44 Et udviklingscenter i stil med Forskerparken, kongrescenter, spise-og overnatningscenter. Ingen Lidl el. Fakta, - men udvidelse af Netto i Hovedgaden og en Føtex. - Et par åbne "huller" med pæne lygtestandere ved Kongevejscentret. Et "udhængssted" for unge på hospitalsgrunden med fx underholdning, musik, spil, It, spisested m.m..- Slukkede vejbelysning i dagstimerne. - Mulighed for økonomisk hjælp ved energirenovering af boliger.- Mindre kalkholdigt brugsvand. Mere og tydeligere information fra Kommunalbestyrelsen inden div. tiltag besluttes og vedtages. 67 reparer ødelagte veje 67 biograf, udbygge midtpunkter, herunder boliger langs Kongevejen med underjordisk parkering. 67 Støjdæmpning af motorvejen 58 Lyt nu til borgerne, kommunalbestyrelsen har ikke alle svar på alting. 73 Bedre markerede cykel/gangstier, blndede boliger (leje/eje) på fx sygehusgrunden. Planlægning: se Usserød Kongevej, pga. manglende planlægning er denmeget grim! 51 Nutidige sportsfaciliteter og mere for de unge 45 Flere tilbud til unge (13-21) 49 Biograf. Naturlegeplads i kokkedalsskoven. Shelter i skoven. 9 huls golfbane. Udendørs pool i idrætsparken. 49 flere muigheder for unge 38 Flere børnefamilier. Tog til tiden. Fære ældre. 54 lavere ejendomsskat, alt for høj når man bliver lidt ældre 58 En biograf ville være dejligt - men måske også lidt luxus. Vi bruger selv Humle bio og Reprisen. 77 Flere indvandrere 40 Lade være med at blive ved med at lukke daginstitutioner og klubber 67 Som tidl. nævnt : større varietet mht til boligtyper 52 flere butiker 78 Biograf 58 renover kloarkerne 48 Mere for børn/unge og udbygning/renovering af idrætsparken incl. ekstra skøjtehal 67 Seriøs kommunal forvaltning 56 biograf 46 En renoveret idrætspark, specielt ny ishockeyhal. 58 Priserne er for høje til unge førstegangskøbere og der er for lang ventetid i det sociale 49 Biograf 52 lavere skat 47 Tænk mere over infrastrukturen inden der bygges nyt. Et bedre foreningsliv - eksempelvis et ordentligt klubhus til HUI, som kunne samle klubben/foreningslivet. Ikke længere relevant for mig, idet mine børn er stoppet i HUI, men det kunne måske ha' fastholdt dem i sportens verden lidt længere. 50 Biograf 39

STRATEGI 2015. Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune

STRATEGI 2015. Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune STRATEGI 2015 Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune Indhold Forord Baggrund Tendenser og muligheder side 3 side 3 side 5 TEMAER Boliger og byliv Kultur- og fritidsliv Handels - og erhvervsliv

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN - byens bedste grunde til byens bedste priser! GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN Attraktive byggegrunde fra kr. 345.000 inkl. moms FREDERIKSHAVN uge02 Golfparken image brochure1.indd 1

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Betragtninger, styrker, udfordringer

Betragtninger, styrker, udfordringer Betragtninger, styrker, udfordringer I forbindelse med byfornyelsesprocessen i Nørre Snede blev der i juni 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt byens borgere. Undersøgelsen havde overskriften

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum.

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Kun 2 ½ km. fra området findes der både skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Bebyggelsen grænser op

Læs mere

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum.

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Kun 2 ½ km. fra området findes der både skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Bebyggelsen grænser op

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Bagkatalog...........................................9

Bagkatalog...........................................9 PROJEKT KATALOG Indhold Indledning... 3 Fokus på ungdomslivet... 4 Inden udgangen af 2020 skal vi være 15 % flere indbyggere gøre pendlere til indbyggere.... 5 Familie- og Børnevenlig by.... 6 Markedsføring

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere