Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,"

Transkript

1 /Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den , kl Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, lokale C.1.05, 5220 Odense SØ. Deltagere: Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Esther Skovhus, Thomas Bertelsen, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Afbud: Kris Gundersen, Helle Bruun og Zanny Bowley, Gæst til mødet: Vedr. emnet karrierevejledning, dimittender og arbejdsløshed, deltog seniorkonsulent v. Danske Fysioterapeuter Janus Pill Christensen i mødet frem til kl Formålet var at få en dialog om indsats overfor studerende og dimittender. Hvilke tilbud kan/skal vi skabe? Hvordan bliver vi synlige overfor disse målgrupper? Dagsorden 0. Valg af referent: Esther Skovhus 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den Der har ikke været indsigelser til referatet. BEJ kommenterede opsamlingspunkter fra referatet, og det blev således godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt som den foreligger. 3. Sager til beslutning 3.1 Statusmøde i foråret 2012 som erstatning for generalforsamling, der ikke afholdes i 2012? Regionsbestyrelsen skal beslutte om vi ønsker at afholde et statusmøde, samt i givet fald mål og indhold.

2 Bemærkninger fra debatten: På Repræsentantskabsmødet var en af begrundelserne for ikke at holde generalforsamlingen så ofte, det store arbejde der er forbundet med beretning og afholdelse. Der kom forskellige forslag til dialog med medlemmerne lige fra konkrete besøg på arbejdspladserne til aktiviteter på hjemmesiden. Der er ikke behov for et møde, men der vil være et særligt nyhedsindslag på hjemmesiden. Det kunne fx være en form: Året - sådan gik det! 3.2 Budget 2012 Budget for 2011 vedhæftes. Der tages udgangspunkt i dette budget (bilag) Mundtligt oplæg v. Brian Budgetposter gennemgås og kommenteres. Der spørges til muligheden for frikøb ud over deltagelse v. regionsbestyrelsesmøder? Kan det evt. lægges ind i budgettet? Der foreslås følgende ændringer: Der budgetteres med færre midler til administration. Til gengæld tilføres disse midler til medlemsaktiviteter og til frikøb til politiske aktiviteter. Budgettet kommer på til endelig beslutning på næste møde. Der blev spurgt til dækning af deltagergebyr v. den landsdækkende fagfestival. Det tages på som punkt på næste møde. 3.3 Evaluering af afholdte valgmøder, samt drøftelse af folketingsvalg med fokus på Region Syddanmark Der var en god diskussion på valgmødet på UCL, selv om salen ikke var fuld. Danske Fysioterapeuters direktør var ordstyrer og høstede megen ros for det. Desværre måtte valgmødet på UCSyddanmark aflyses da der ikke var deltagere, bortset fra nogle få fra regionsbestyrelsen. De fremmødte kandidater på både UCL og UC Syddanmark blev takket og tilkendegav dertil, at de gerne møder igen i anden sammenhæng. Der blev således etableret gode kontakter, og der har været en positiv respons efterfølgende. Det aktuelle regeringsgrundlag og ministerfordeling kommenteres. 3.4 Henvendelse fra fysioterapeut Mette Kjær Larsen vedr. evt. bevilling til netværksaktiviteter (bilag) Regionsbestyrelsen skal drøfte henvendelsen og beslutte et svar. Bestyrelsen mener det er muligt at tænke ønskerne ind i forhold til et medlemsarrangement eller flere. I forvejen har vi Fagstafetten. Der er ønske om at gå videre med udvikling af flere former for arrangementer. Det kunne også være aktuelt at etablere netværk for arbejdssøgende fysioterapeuter. BEJ kontakter Mette K Larsen med henblik på en præcisering af hvad der kunne relevant. 4. Sager til drøftelse 4.1 Nyt vedr. besparelser/ omstruktureringer i kommuner og region I Odense kommune endte det med i alt 7 færre fysioterapeuter, disse har lige fået deres opsigelse og nogle har reageret herpå. BEJ har været inddraget. Sønderborg: Prins Henriksgård nedlægges. De ansatte tilbydes virksomhedsoverdragelse eller anden beskæftigelse

3 OUH: der formuleres ansættelsesbreve med megen forskellig formulering. Og der er mange korte vikariater. og 4.2 Rekruttering til bestyrelse og udvalg Indledende diskussion af hvordan vi kan rekruttere til regionsbestyrelsen, udvalg arbejdsgrupper (udsat punkt fra bestyrelsesmødet den ) Uddrag af debat: Løbende overvejelser om hvorvidt forskellige sektorer er repræsenteret. Skal der reserveres pladser til særlige kompetencer? Kunne man rekruttere ved fx etablering af en ungdomsafdeling for fysioterapeuter. Regionsbestyrelsen kan være mere synlig når der holdes forskellige arrangementer. Agitere for at man kan gøre en forskel - at arbejde med fagpolitisk islæt. Invitere forskellige fysioterapeuter til at holde oplæg på regionsbestyrelsesmøderne. Vi skal overveje om vi skal invitere potentielle emner til regionsbestyrelsen til det årlige seminar spirer 4.3 Fysioterapeuter uden overenskomst Indledende diskussion af den problematik vi har internt i Danske Fysioterapeuter med et stigende antal fysioterapeuter, som praktiserer udenfor overenskomst - Kan vi blive ved med at rumme den utilfredshed som er opstået, og det pres der vil komme med en stigende ledighed? - Hvordan agerer vi? Opfølgning på drøftelsen på bestyrelsesmødet den , samt mødet med Janus Pill Christensen Under dette punkt diskuteres ligeledes punkt 5.3 om -2 aftale på det palliative område. TSL orienterer om at aftalen blev underkendt af Danske Fysioterapeuter. Man mødtes efterfølgende for at afklare hvordan man kunne komme videre: BEJ og TSL har været til møde med afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Region Syddanmark. Der bliver åbnet op for at fysioterapeuter uden ydernummer kan være med i aftalen. Danske Fysioterapeuter har ikke ønsket det KUN skal være fysioterapeuter med ydernummer. Der spørges til hvordan det ser ud i et større perspektiv. Det er der ikke klare svar på, men man må forvente at der kommer mere pres på sådanne aftaler i fremtiden. 5. Sager til orientering 5.1 Regional fagfestival 2011 Mundtlig orientering på mødet, herunder - antal tilmeldte pr som er sidste tilmeldingsfrist - fordeling af ansvarsopgaver Der er 21 tilmeldte. Smertegrænsen er 120. Planlægningsgruppen holder møde umiddelbart herefter. Det aflyses idet det ikke er realistisk at nå blot i nærheden af 120 deltagere. 5.2 Orientering fra formanden: - Der har været afholdt møder med de to professionshøjskoler i regionen vedr. fysioterapeuters behov for diplomuddannelser. Tyge og Brian har deltaget. - Delegeretvalg til PKA. Opstillingsfrist er den

4 - Der er afgivet høringssvar vedr. Odense Kommunes Sundhedspolitik (se fysio.dk/ region Syddanmark) - Der lavet en patienttilfredshedsundersøgelse vedr. vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren (efterfølgende udsendt til regionsbestyrelsen). Undersøgelsen kan også læses på fysio.dk - Projekt vedr. postgraduat turnus forsøges fortsat etableret. Tyge og Brian har deltaget i møder med Region Syddanmark. Næste møde er den hvor også repræsentant fra a-kasse (DSA) deltager. - Årskonference for SU-medlemmer den 29.9, hvor bl.a. SU-medlemmernes arbejdsvilkår blev drøftet. Kommende arrangementer: Jubilæumsarrangement v. Fysioteraputuddannelsen i Esbjerg vedr. rygbehandling. Diskussion mellem Tom Bendix og Morten Topholm. Mødet er åbent for regionens fysioterapeuter Årsmøde for praktiserende fysioterapeuter bl.a. med orientering om overenskomstresultatet Medlemsmøde Kræft og fysioterapi arrangeret i fællesskab m. praksiskonsulent Helge Bech. Afholdes kl v. UCL i Odense. - Thomas forsøger at få en aftale med Morten Høgh om emnet smertebehandling. Tidsramme januar 2012 i Kolding. Vedr. arrangementer se også hjemmesiden. 5.3 Øvrig orientering - 2-aftale om palliativ fysioterapi v. Tyge. Behandlet under punkt Nyt til hjemmesiden Statusmøder (i lige år hvor der ikke holdes regionsgeneralforsamling) Valgmøder Netværksmøder Rekruttering til bestyrelsen Fysioterapeuter udenfor OK 7. Eventuelt Ingen punkter 8. Punkter til kommende møde den (bemærk julemiddag efter mødet) Budgettet kommer på til endelig beslutning på næste, herunder øgede muligheder for frikøb til særlige opgaver Uddannelsespolitik som kommende overordnet tema på et senere møde.

5 Hvordan kan ledige fysioterapeuter komme i arbejde, hvis man samtidig sender folk på videreuddannelse. Kommende netværksmøder Opfølgning på henvendelse fra fysioterapeut Mette Kjær Larsen, Fredericia Kommune. Deltagelse fra regionsbestyrelsen i fagfestival, marts 2012 Ref/ Esther Skovhus

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Region Nordjylland Beretning

Region Nordjylland Beretning Region Nordjylland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland 3 4 6 8 10 12 14 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina.

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 31. marts 2011 For referat: Dorthe Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Afbud:

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere