Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet"

Transkript

1 Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter:

2 Den kræftramtes perspektiv på kræftforløbet Den kræftramtes perspektiv Almen praksis Speciallægepraksis Sygehus Afd. Afd. Afd. Komm une hjemm epleje Almen praksis Sygehus Komm une - genopt ræning Komm une social støtte Del 1 Behov og oplevelser gennem udredning og behandling Del 2 Behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

3 Hvem deltog i undersøgelsen? Population personer 18 år eller mere Registreret med en førstegangs kræftdiagnose i LPR 16.april - 15.september 2010 Deltagere I alt personer 2 2,5 år efter kræftdiagnosen (Svarprocent = 64 %) personer har svaret på del 1 og del 2

4 Sygdomsgrupper Brystkræft Prostatakræft Tyktarmskræft Lymfomer og blodkræft Melanom Kræft i øvrigt Urinvejskræft Endetarmskræft Kræft i bronkie og lunge Hovedhalskræft Livmoderkræft Kræft i kvindelige kønsorganer i Mavetarmkræft i øvrigt 9,9% 7,7% 6,4% 5,9% 4,8% 4,8% 4,3% 4,0% 3,1% 2,3% 2,1% 19,3% 25,4% Gennemsnitsalder: 64,8 Kvinde: 52 % Mand: 48 % Del 2 Del 1

5 Fortolkning af resultater I højeste grad I mindre grad/slet ikke I nogen grad Ved ikke/ikke relevant Fokus på de guleog rødesvar. KB har et højt ambitionsniveau på vegne af de kræftramte Det er blandt de negative svar, at forbedringspotentiale identificeres Et negativt svar dækker altid over en negativ oplevelse, mens et positivt svar også kan dække over dårlig kvalitet

6 Selvvurderet helbred: 2-2½ år efter diagnosen Symptomer/problemer - Middelværdi (Høj = godt) (95 % CI) Brystkræft Prostatakræft Hovedhalskræft Emotionel funktion 85 (83-86) 90 (89-91) 81 (77-85) Kognitiv funktion 86 (85-87) 90 (89-91) 85 (77-85) Symptomer/problemer Middelværdi (Lav = godt) (95 % CI) Smerter 19 (18-32) 11 (9-12) 16 (12-20) Åndenød 11 (9-12) 11 (9-13) 14 (10-18) Søvnbesvær 24 (23-26) 16 (14-18) 22 (17-27) Appetitløshed 6 (5-7) 6 (5-7) 15 (11-20) Økonomiske vanskeligheder 6 (5-7) 4 (3-5) 9 (5-12)

7 Anden sygdom regionale data 42 % svarer, at de har én eller flere kroniske sygdomme ud over deres kræftsygdom Synes du, at man på sygehuset var dygtig til at håndtere din anden sygdom, da du blev behandlet for din kræftsygdom? (n=326) 42,0% 20,9% 15,6% 21,5% I højeste grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke Ved ikke/ikke relevant Behandlingsforløbet Kræftramte med anden sygdom har mere negativ vurdering af Behandlingsafslutning Kontrolforløbet Genoptræning

8 Kræftpatienter med anden sygdom Ringere livskvalitet og ønsker mere hjælp Vurderer forløbet signifikant dårligere især sygehusenes indsats i udredningsfasen Oplever de samme kvalitetsproblemer som øvrige, men - generelt flere fejl og flere komplikationer - mindre inddragelse i beslutninger - ringere information Kvalitetsproblemer især peroperativt og når ansvaret skifter Øget og bedre inddragelse Fokus på patientens samlede sygdomssituation Styrket faglig og organisatorisk kvalitet

9 Patientkommentarer Det virker lidt frustrerende at skulle møde 13 forskellige læger i et forløb på 3 måneder. Ca. 4 forskellige læger på hvert af de 3 sygehuse. Det giver lidt usikkerhed for mig om, hvorvidt de er bekendt med hele mit sygdomsforløb. Kunne godt tænke mig, at man kun havde én læge med ansvar for ens sygdom. Der bliver tit lavet om på ting fra andre, og det er ikke til at forstå nogle gange. 29% behandlet i RS mener, de er i kontakt med for mange læger i behandlingsforløbet Kilde: Barometerundersøgelsen del 2, 2013

10 Ansvar og sammenhæng Har du oplevet, at der er én bestemt læge, der havde ansvaret i dit behandlingsforløb på sygehus? (n=946) 43,3% 48,2% 8,5% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg har af og til følt mig ladt i stikken af sundhedsvæsenet, efter jeg er kommet hjem fra sygehus? (n=707) 62,8% 12,2%12,7%12,3% Uenig Delvis uenig Delvis enig/enig Ved ikke/ikke relevant Kræftramte behandlet i Region Syd svarer signifikant mere negativt

11 Analyse af kræftspecifikke UTH 43% af hændelserne knytter sig til overgange/når ansvaret skifter! Forsinket eller mangl. reaktion på prøvesvar (27%) Forkert eller manglende henvisning (20%) Manglende journalnotater (20%) Uklar koordination og ansvar omkring patienten (17%) Kilde: Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb, Overgange i udredning, diagnostik & behandling, 2012

12 Inddragelse i beslutninger Hver tredje oplever ikke at blive optimalt involveret i beslutninger vedr. behandling og pleje 2,6% 11,7% 11,6% 74,2% Valg af behandling - patienterne foretrækker: at lægen skitserer mine valgmuligheder, hvorefter jeg selv tager valget at lægen og jeg tager beslutningen i fællesskab efter at have diskuteret fordele og ulemper at lægen tager beslutningen efter at have hørt mine eventuelle bekymringer eller spørgsmål at lægen tager beslutningen uden at involvere mig

13 Hjælp fra pårørende Har du pårørende, du kan regne med vil hjælpe dig, hvis du har behov for: Ja, i højeste grad Ja, i nogen grad I mindre grad/ slet ikke Ved ikke/ Ikke relevant Følelsesmæssig støtte? (n=880) 77,2 % 12,0 % 4,8 % 6,0 % Praktisk hjælp? (n=864) 70,5 % 13,5 % 7,8 % 8,2 % Hjælp til at holde styr på aftaler på sygehuset? (n=847) 59,0 % 8,3 % 6,3 % 26,3 %

14 Hjælp og støtte i efterforløbet Andel personer med oplevet behov for hjælp ift.: - Følelsesmæssige reaktioner: 45 % - Seksuelle problemer: 36 % - Fysiske problemer: 49 % Har du fået den hjælp, du har haft behov for i forhold til?: Fysiske problemer (n=430) 31,8% 37,5% 30,7% Seksuelle problemer (n=306) 16,9% 19,6% 63,5% Følelsesmæssige reaktioner (n=403) 19,9% 30,3% 49,9% I højeste grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

15 Kommunal bistand i hjemmet Andel personer med oplevet behov for hjælp fra kommunen ift.: -Hjemmehjælp: 20 % - Hjemmesygepleje: 21 % Har du fået den hjælp,du har haft behov for i forhold til?: Praktisk hjemmehjælp fra kommunen til at klare hverdagen? (n=158) 24,7% 17,1% 58,2% Hjemmesygepleje fra kommunen til at klare din sygdom hjemme? (n=170) 45,9% 17,1% 37,1% I højeste grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

16 Styrkelse af handlekompetence Er du blevet tilbudt undervisning/kursus i, hvordan du bedst muligt håndterer det at leve med og efter en kræftsygdom? (n=911) 16,1% 57,2% 26,7% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant 10,4% Hvis ja, hvor? (n = 683) 24,0% 14,3% 51,3% På sygehus I kommunen I Kræftens Bekæmpelse eller anden patientforening Andet sted

17 Fysisk genoptræning 43% angiver at have behov for fysisk genoptræning Har du fået den fysiske genoptræning, du har behov for? (n=393) 40,0% 24,2% 35,9% I højeste grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke Hvornår oplevede du, at du havde behov for fysisk genoptræning? (n=319) Mens jeg var indlagt på hospitalet 33,9% Kort tid efter jeg var udskrevet fra hospitalet 68,3% Nu 26,3%

18 Fysisk genoptræning Oplevede du, at der var en sundhedsperson på sygehuset, der tog stilling til, om du havde behov for fysisk genoptræning? (n=398) 63,6% 31,7% 4,8% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Kræftramte behandlet i Region Syd svarer signifikant mere positivt Har du modtaget en personlig skriftlig genoptræningsplan fra sygehuset? (n=394) 43,2% 51,5% 5,3% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

19 Opfølgningsforløb Hvordanvil du foretrække, at dit opfølgningsforløb var organiseret? (n=823) 93,7% 6,9% Som en række faste, planlagte undersøgelser med jævne mellemrum Uden planlagte aftaler, men med mulighed for at få en undersøgelse hurtigt, hvis jeg oplever et behov Hvis der var samme undersøgelsesprogram, hvem ville du så foretrække, at samtalerne foretages af? 3,5% 82,1% 9,7% 4,5% Praktiserende læge Speciallæge uden for sygehus Læge på sygehus Sygeplejerske på sygehus

20 10% Hvorfor? Jeg mener, at hun/han er den fagligt dygtigste person Han/hun kan støtte mig bedst muligt Han/hun har den største viden om mig og min situation Praktiserende Læge 1,5% 21,9% 16,2% 6,7% 20,9% 14,1% Transporten er nemmere Det er lettere for mig at få kontakt 1% 1% 3% 12% 18,8% Læge på sygehus 29% 43%

21 Praktiserende læges rolle 29% angiver ikke at have modtaget information om, hvordan praktiserende læge kan hjælp i det videre forløb Hvordan vil du beskrive den information, du har fået på sygehuset om, hvordan din praktiserende læge kan hjælpe dig i det videre forløb (n=562) 59,8% 20,1% 20,1% Tilstrækkelig Næsten tilstrækkelig Delvis utilstrækkelig/utilstrækkelig

22 Sammenfattende Information til og inddragelse af den kræftramte og de pårørende Lægelig kontinuitet, ansvar og sammenhæng under behandling og i efterforløbet Kræftpatienter med anden sygdom Støtte og hjælp til styrket egenomsorg Støtte og hjælp til håndtering af fysiske, følelsesmæssige, seksuelle problemer Hjemmepleje og den sociale indsats Praktiserende læges rolle Kræftsygdom samlede livssituation Indsatser for og til med den kræftramte

23 Sammenfattende - Region Syddanmark Region Syddanmark skiller sig positivt ud ift. spørgsmål om vurdering af fysisk genoptræningsbehov Forklaring - Regionen leverer en bedre ydelse? - Speciel patientgruppe? - Kulturelle forhold? Særlig opmærksomhed påkrævet i forhold til kræftpatientens oplevelse af ansvar og sammenhæng i forløbet

24 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Offentliggjorte rapporter og spørgeskemaer kan downloades på Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse, Mette Vinter:

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Patienters oplevede barrierer i kommunikationen

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom Line Zinckernagel Morten Hulvej Rod Ann-Dorthe Zwisler Teresa Friis-Holmberg Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom En forundersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Vi mænd, kræft og rehabilitering

Vi mænd, kræft og rehabilitering Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Vi mænd, kræft og rehabilitering En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering Vi mænd,

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Gap-analyse Det Centrale Handicapråd

Gap-analyse Det Centrale Handicapråd Gap-analyse Det Centrale Handicapråd Caroline Skov -Carlsen Sune Holm Thøgersen Data & Insights April 2015 Indhold 1. Hovedkonklusioner 2. Formål 3. Metode Dataindsamling Spørgsmålsformuleringer Analyse

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere