Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP"

Transkript

1 Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014

2 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? Hvornår sender I noget til mig? Svarfrist 3 måneder Hvornår sender I mig efterlønsbeviset? års reglen 5 3. Skattefri præmie? Løntimer Er du deltidsforsikret eller selvstændig? 6 4. Med et efterlønsbevis får du følgende fordele Lederne anbefaler 7 5. Folkepension Opsat folkepension 8 6. ATP 10 2

3 1. Forord Vi vil her forsøge at give dig et lille overblik over efterlønsbeviset og den mulighed, som findes omkring udsættelse af ATP-udbetaling og opsætning af folkepension. Mange af disse muligheder hænger sammen med dine muligheder for at fortsætte med at arbejde, i stedet for at gå på efterløn eller folkepension på den tidligst mulige dato. Der er mange aspekter, som du skal forholde dig til, og det handler mest af alt om, hvilke muligheder du har og hvad du selv kunne tænke dig Du kan derfor tænke lidt over tingene, og se om du synes, at det er en mulighed, du har lyst til at benytte dig af. Vi ønsker dig alt vel fremover. Obs: Alle satser i denne pjece er for året

4 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? Efterlønsbeviset er indgangsdøren til de gode muligheder, som efterlønsordningen kan give dig. Med beviset kan du overgå til efterløn senere, selvom du er blevet syg, og hvis du fortsætter med at arbejde (2 års reglen) kan du opnå: efterløn med højeste efterlønssats efterløn med lempeligere pensionsmodregning ved yderligere arbejde også skattefripræmie. Herudover bortfalder efterlønsbidraget på kr. for fuldtidsforsikrede og 951 kr. for deltidsforsikrede medlemmer i kvartalet. Det er derfor vigtigt at give sig tid til at taste Ansøgning om efterlønsbevis, når du når datoen for din efterlønsret. 2.2 Hvornår sender I noget til mig? Vi kontakter dig pr. mail ca. en uges tid, før dagen for din efterlønsret. Her beder vi dig om indsende Ansøgning om efterlønsbevis via Datoen hvor du tidligst vil kunne taste ansøgningen vil fremgå af vores henvendelse. Du får adgang til siden med NemId. Årgang Efterløns- alder 1. Halvår ½ år 2. Halvår år 1. Halvår ½ år 2. Halvår år 4

5 2.3 Svarfrist 3 måneder Du har en frist på 3 måneder til at indsende denne ansøgning. Overskrider du den, vil vi først kunne udstede dit efterlønsbevis fra den dag, vi får alle dine oplysninger. Hvad sker der, hvis jeg ikke lige får det gjort inden de 3 måneder? Det betyder, du betaler efterlønsbidrag længere end nødvendigt, du opfylder 2-års-reglen senere, og du går glip af mindst to skattefri præmieportioner (á kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede medlemmer) ved fortsat arbejde. Bliver du syg, mister du simpelthen retten til efterløn. 2.4 Hvornår sender I mig efterlønsbeviset? Normalt vil du kunne modtage dit efterlønsbevis inden for en måneds tid. Når du har fået dit efterlønsbevis, vil vi sørge for, du ikke længere betaler efterlønsbidrag års reglen Når du har haft dit efterlønsbevis i minimum 2 år, og har haft arbejde eller drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i samme periode og ikke er gået på efterløn, vil du kunne opfylde 2 års reglen. Har du i perioden haft løntimer som fuldtidsforsikret eller timer som deltidsforsikret, vil du opfylde 2-årsreglen og dermed gå videre til optjening af løntimer til skattefri præmie. Er du selvstændig erhvervsdrivende, er beskæftigelseskravet mindst 104 uger med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang og mere end midlertidigt. Arbejde og indtægt ved virksomheden skal svare til mere end 30 timer i alle ugerne. 5

6 3. Skattefri præmie? Hvis du fortsætter med at arbejde, efter at du har opfyldt 2 års reglen, kan du optjene ret til skattefri præmie. Hver gang du opnår 481 løntimer, har du en præmieportion på skattefri kroner for fuldtidsforsikrede og skattefri kroner for deltidsforsikrede, som kan udbetales når du bliver 65 år. Du kan højst optjene 12 præmieportioner, og du kan kun medregne timer til og med dagen før du når pensionsalderen. Går du på efterløn før din pensionsalder, så modregnes udbetalte efterlønstimer i det maksimale timetal (5.772), som du kan opnå skattefri præmie af. Forhør dig derfor gerne hos os 1-2 måneder før, om der er noget, du kan gøre, for at det hele passer sammen. 3.1 Løntimer Vi bruger som udgangspunkt dine lønarbejdstimer, som de er indberettet til Indkomstregisteret. Hvis din arbejdstid ikke er indberettet, vil din lønindtægt blive omregnet til timer ved brug af statens omregningssats (217,03). Omregner vi din lønindtægt til timer, kan det enten betyde, du har færre timer eller flere timer, end du selv mener. Har du færre timer, kan det betyde, du både vil være længere tid om at opfylde 2-års-reglen, og du heller ikke kan nå at optjene 12 skattefri præmieportioner. Har du flere timer, kan det få den betydning, at du evt. har timer (højst fem uger), der skal trækkes i efterlønnen, før du kan få udbetalt efterløn. 3.2 Er du deltidsforsikret eller selvstændig? Hvis du er deltidsforsikret, eller driver du selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, så kontakt os for nærmere vejledning om opgørelse af timer til skattefri præmie. 6

7 4. Med et efterlønsbevis får du følgende fordele Ret til efterløn selvom du bliver syg Ret til at slippe for at betalte efterlønsbidrag på kr. i kvartalet, hvis du er fuldtidsforsikret, eller 951 kr. i kvartalet, hvis du er deltidsforsikret. Ret til at optjene timer til opfyldelse af 2-års-reglen ved fortsat arbejde Lempeligere pensionsfradrag, hvis du først går på efterløn, når du opfylder 2-års-reglen Højere efterlønssats, hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-års-reglen Mulighed for skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde, når du har opfyldt 2-års-reglen. 4.1 Lederne anbefaler Lederne anbefaler, at du får efterlønsbeviset til tiden. Du har alt at vinde og rigtigt meget at tabe, hvis du glemmer det. 7

8 5. Folkepension Folkepension kan opnås fra man når pensionsalderen. Årgang pensions- alder 1. Halvår ½ år 2. Halvår år 1. Halvår ½ år 2. Halvår 1955 eller senere 67 år Hovedreglen er, at man skal være dansk statsborger og have boet i Danmark i 40 år fra man er fyldt 15 år, for at opnå fuld folkepension. Hvis man ikke er dansk statsborger, eller ikke har boet her i 40 år, så kan man stadig opnå folkepension, eventuelt på mindre sats (Brøkpension). Folkepensionen udbetales med et grundbeløb og eventuelt med et pensionstillæg. Pensionstillægget ydes ud fra arbejde og formue m.m. Derudover kan der ydes visse personlige og helbredsmæssige tillæg. Man kan arbejde samtidig med, at man får folkepension. Der er forskellige regler for fradrag for arbejde og indtægter i henholdsvis grundbeløb og pensionstillæg. 5.1 Opsat folkepension Har du ret til folkepension, kan du opsætte udbetalingen til et tidspunkt efter din pensionsalder. Derved kan du optjene ret til en højere folkepension. Du skal selv søge om opsat folkepension i din kommune. 8

9 Hvis du for eksempel opsætter din pension i 5 år, og hvert af årene har minimum 750 løntimer løntimer), får du omkring 34 pct. mere i årlig pension, så længe du lever. Du kan højst opsætte folkepensionen i 10 år. Det er en betingelse, for at du kan optjene forhøjelsen (venteprocenten) af pensionen, at du har haft de nævnte løntimer ved personligt arbejde og de er opnået i de enkelte kalenderår. Omfanget skal hvert år dokumenteres. Venteprocenten opgøres som forholdet mellem antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, og den forventede middellevetid i hele måneder fra ophørstidspunktet, der gælder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet. Venteprocenten afrundes til nærmeste hele procent. Når du skal have din folkepension, udbetales forhøjelsen som et månedligt tillæg med folkepensionen. Tillægget beregnes som venteprocenten ganget med den beregnede folkepension. Du kan godt udskyde folkepensionen, selv om du i en periode har modtaget folkepension, dog højst to gange. Det er vigtigt, at du søger vejledning om modregning for arbejdsindtægter i folkepension, før du beslutter dig for, om du vil opsætte din folkepension eller ej. Hør nærmere i din kommune eller på HUSK at du skal søge om folkepension, og at eventuel opsat folkepension kun kan ske, når du har søgt om folkepension. Folkepension kommer ikke af sig selv og kan ikke ydes med tilbagevirkende kraft. 9

10 6. ATP Når du arbejder eller modtager en anden ydelse, f.eks. dagpenge som ledig, skal du betale ATP. Du kan også betale til ATP, mens du er på efterløn (1,68 kr. pr. efterlønstime). Her er der dog tale om en frivillig ordning. Du kan tidligst få udbetalt ATP livslang ydelse fra folkepensionsalderen. Men du har også mulighed for at vælge at udskyde udbetalingen og dermed sikre dig en højre udbetaling senere. Du kan udskyde udbetalingen helt op til 75 års alderen. ATP forventer en forhøjelse på 5 pct. ved 1 års udskydelse, 10 pct. ved 2 år, 37 pct. ved 5 år og en forhøjelse på 116 pct. ved 10 års udskydelse. Du kan se flere eksempler på Udbetaling fra ATP kan ske på to forskellige måder afhængig af størrelsen på din pension. Enten sker udbetalingen som et engangsbeløb eller som en månedlig udbetaling. Du kan altid fortryde, hvis du har udskudt udbetaling af din ATP pension. Du skal betale almindelig indkomstskat af ATP, når den udbetales hver måned. Udbetales hele opsparingen som et engangsbeløb, bliver der trukket en afgift på 40 % ved udbetalingen. Hør nærmere hos ATP eller SKAT. 10

11 11

12 Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere