SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE"

Transkript

1 SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse EU-skatter og diverse EU-afgifter ,37 9 Diverse indtægter 0, I alt ,37 AFSNIT 4 EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse Fradrag i vederlag , Bidrag til pensionsordningen ,94 Afsnit 4 I alt ,37 KAPITEL 4 0 FRADRAG I VEDERLAG Afsnit Kapitel Artikel Konto 4 0 Fradrag i vederlag Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse / Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte ,41 66,64 % Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 0, Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste ,02 69,96 % Kapitel 4 0 I alt ,43 67,09 % Artikel Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse ,41 Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

2 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8). Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af , s. 1). Artikel Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse , Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af , s. 1). Artikel Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a ,02 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 4 1 Bidrag til pensionsordningen Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse / Personalets bidrag til pensionsordningen ,94 73,77 % Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder 0, Kapitel 4 1 I alt ,94 73,77 % Artikel Personalets bidrag til pensionsordningen

3 Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse ,94 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2. Artikel Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse , Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII. AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse Diverse indtægter 0, Afsnit 9 I alt 0, KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Artikel Konto 9 0 Diverse indtægter Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse / Diverse indtægter 0, Kapitel 9 0 I alt 0, Artikel Diverse indtægter Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse , Under denne artikel opføres diverse indtægter. UDGIFTER UDGIFTER Afsnit Tekst 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen ,11

4 2 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen ,00 3 DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRÅD 10 Andre udgifter 0, I alt ,11 AFSNIT 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR 1 0 Medlemmer af institutionen , Institutionens personale ,77 Afsnit 1 I alt ,11 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser ,72 94,93 % Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten , Overgangsgodtgørelser ,62 3,57 % Pensioner , Formålsbestemt reserve , Andre udgifter vedrørende medlemmerne Artikel Tilsammen ,34 55,28 % Efteruddannelse , Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 107,97 % Artikel Tilsammen ,00 86,20 % Kapitel 1 0 I alt ,34 57,21 % Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne Konto Vederlag og godtgørelser ,72 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser

5 for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af , s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: finansieringen af lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne samt virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende institutionens bidrag på 0,87 % til forsikring mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikring institutionens bidrag på 3,4 % til sygeforsikring ydelse ved barnefødsel godtgørelser i tilfælde af dødsfald. Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten , Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 5. Denne bevilling er bestemt til at dække medlemmernes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden. Konto Overgangsgodtgørelser ,62 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser og familietillæg samt justeringskoefficienterne for institutionens medlemmers opholdslande efter udtræden af tjenesten. Konto Pensioner , Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 8, 9, 15 og 18.

6 Denne bevilling er bestemt til at dække alderspension samt justeringskoefficienten for institutionens medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene. Konto Formålsbestemt reserve , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, som Rådet måtte vedtage i løbet af regnskabsåret. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Artikel Andre udgifter vedrørende medlemmerne Konto Efteruddannelse , Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser, seminarer og faglige videreuddannelseskurser. Konto Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 6. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse.

7 KAPITEL 1 1 INSTITUTIONENS PERSONALE Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 1 Institutionens personale Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser ,58 86,33 % Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse ,00 61,13 % Betalt overarbejde 5.2 0, Ekstraordinær hjælp 5.2 0, Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 5.2 0, Formålsbestemt reserve 5.2 0, Øvrige ansatte Artikel Tilsammen ,58 86,02 % Kontraktansatte ,92 84,78 % Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale ,00 83,28 % Arbejde, der udføres uden for institutionen ,00 193,75 % Andre udgifter til personale Artikel Tilsammen ,92 97,01 % Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 100,00 % Udgifter ved ansættelse ,00 100,00 % Efteruddannelse ,00 106,21 % Udgifter vedrørende velfærdspolitik 5.2 0, Lægetjeneste ,00 100,00 % Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem ,00 84,92 % Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger ,27 88,14 % Der er anvendt en fast nedskæring på 1,1 % på bevillingerne i dette kapitel. Artikel Tilsammen ,27 97,36 % Kapitel 1 1 I alt ,77 87,68 % Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Konto Vederlag og godtgørelser ,58 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg udlandstillæg og særligt udlandstillæg

8 arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme institutionens bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse institutionens betalinger til midlertidigt ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende ydelser ved fødsel et fast beløb til dækning af rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted bolig- og befordringstilskud samt en fast godtgørelse for tjenesteudlæg fast godtgørelse for befordringsudgifter særlig godtgørelse for regnskabsførere og forskudsbestyrere. Konto Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive deres familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII), bosættelsespenge ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII), flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) og dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII). Konto Betalt overarbejde 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser. Konto Ekstraordinær hjælp Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76. 0, Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.

9 Konto Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50, 64, 65 og 72 samt bilag IV. Denne bevilling er bestemt til at dække: godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge, eller som beklæder en stilling, der nedlægges af tjenstlige grunde institutionens bidrag til sygeforsikring for ovennævnte modtagere af godtgørelser virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på de godtgørelser, der er anført ovenfor, og virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret. Konto Formålsbestemt reserve 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og godtgørelser, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Artikel Øvrige ansatte Konto Kontraktansatte ,92 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne ved anvendelse af kontraktansatte. Konto Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale ,00

10 Denne bevilling er bestemt til at dække en godtgørelse for praktikanter, deres tjenesterejse- og befordringsudgifter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikophold. Denne bevilling skal også dække udgifter i forbindelse med udveksling af personale mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den offentlige sektor i medlemsstaterne og til EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), samt internationale organisationer. Konto Arbejde, der udføres uden for institutionen ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig vikarer. Artikel Andre udgifter til personale Konto Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Konto Udgifter ved ansættelse ,00 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel og artikel 33 samt bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 53). Afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 56). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprøver i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse. Denne bevilling dækker endvidere udgifter til udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

11 I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse selv afholder. Konto Efteruddannelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle interne og eksterne efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser. Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr. Konto Udgifter vedrørende velfærdspolitik 0, Denne bevilling skal, som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede (tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste og deres ægtefæller og samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt) inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, gøre det muligt at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede. Konto Lægetjeneste ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den årlige lægeundersøgelse for tjenestemænd og øvrige ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der anmodes om i forbindelse med denne lægeundersøgelse. Konto Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække andelen for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.

12 Konto Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Denne bevilling er bestemt til: ,27 at tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, dvs. støtte til personaleklubber, sportsklubber og kulturelle aktiviteter mv., samt yde bidrag til udgifterne i forbindelse med faste fritidscentre (kulturelle aktiviteter, sport osv.), og at yde bidrag til udgifterne i forbindelse med aktiviteter, der arrangeres af Personaleudvalget (kulturelle aktiviteter, fritidsaktiviteter, måltider, osv.). Endelig dækker den gennemførelsen af en mobilitetsplan for personalet, der sigter mod at fremme anvendelsen af offentlig transport, at reducere brugen af privatbiler og at mindske CO 2 -aftrykket. AFSNIT 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR 2 0 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen ,00 Afsnit 2 I alt ,00 KAPITEL 2 0 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 2 0 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen Tekst FR 2012/ Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger ,00 82,27 % Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed Udstyr ,00 70,14 % Kontorartikler ,00 130,16 % Andre driftsudgifter ,00 93,68 % Udgifter til oversættelse og tolkning ,00 120,00 % Publikations- og informationsudgifter ,00 148,50 % Udgifter vedrørende institutionens virksomhed ,00 94,85 % Artikel Tilsammen ,00 106,87 % Kapitel 2 0 I alt ,00 97,49 % Artikel Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger ,00

13 Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den anden institution, der stiller kontorer til rådighed. Denne bevilling skal som et fast beløb eller på pro rata-basis dække leje og udgifter til forsikringer, vand, elektricitet, opvarmning, rengøring og vedligeholdelse, sikkerhed og overvågning samt diverse andre bygningsudgifter, herunder ombygning, reparation og fornyelse af de pågældende kontorer. Artikel Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed Konto Udstyr Denne bevilling er bestemt til at dække: ,00 udstyr (køb og leje), drifts- og vedligeholdelsesudgifter, ydelser vedrørende edb, herunder bistand til drift, vedligeholdelse af edbsystemer og udvikling af software edb-opgaver, der overdrages til tredjemand, og andre udgifter i forbindelse med edb-tjenester, herunder udvikling og vedligeholdelse af webstedet udgifter til køb, leje, service og vedligeholdelse af telekommunikationsmateriel og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation, herunder udgifter ved brug af telefon, telegraf og telex, og telematikudgifter køb, udskiftning og vedligeholdelse af installationer og udstyr af teknisk (sikkerhed osv.) og administrativ art (kontormaskiner såsom fotokopimaskiner, regnemaskiner, osv.) køb, vedligeholdelse og udskiftning af møbler alle andre omkostninger vedrørende indretning af lokaler og udgifter i forbindelse hermed. Konto Kontorartikler Denne bevilling er bestemt til at dække: indkøb af papir, kuverter og kontorartikler ,00 postekspeditionsomkostninger og omkostninger til befordring med kurerservice, forsendelsesomkostninger og distribution til den brede offentlighed. Konto Andre driftsudgifter ,00

14 Denne bevilling er bestemt til at dække: det samlede»administrationsgebyr«, der skal betales til institutionen til dækning af ydelsen af generelle tjenester såsom administration af kontrakter, lønninger og godtgørelser på vegne af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse andre løbende administrative udgifter (finansielle udgifter, retsomkostninger osv.). Konto Udgifter til oversættelse og tolkning ,00 Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den institution, der leverer tjenesteydelsen. Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til oversættelse og tolkning samt udgifter i tilknytning hertil. Konto Publikations- og informationsudgifter ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække publikations- og informationsudgifter, navnlig til: trykning i forbindelse med offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer materiale til fremme af oplysning om Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.) udgifter i forbindelse med publicity og informationskampagner om den tilsynsførendes målsætninger, virksomhed og rolle udgifter i forbindelse med besøgsgrupper til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Konto Udgifter vedrørende institutionens virksomhed Denne bevilling er bestemt til at dække: ,00 udgifter til receptioner og repræsentation og indkøb af artikler til repræsentation mødeudgifter udgifter til indkaldelser, herunder rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til studie- og arbejdsgrupper

15 udgifter til studier og/eller undersøgelser, som gives i kontrakt til kvalificerede sagkyndige eller forskningsinstitutter udgifter vedrørende biblioteket for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, herunder navnlig indkøb af bøger, cdrommer, abonnementer på aviser, tidsskrifter og nyhedsbureauer samt andre udgifter i forbindelse hermed. AFSNIT 3 DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRÅD Afsnit Kapitel Tekst FR 3 0 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET 5 Afsnit 3 I alt KAPITEL 3 0 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET Afsnit Kapitel Artikel Konto 3 0 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten Overgangsgodtgørelser Pensioner Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Artikel Tilsammen Vederlag og godtgørelser Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten Øvrige ansatte Artikel Tilsammen Kontraktansatte Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen 5.2 Artikel Tilsammen Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed Udgifter ved ansættelse Efteruddannelse Lægetjeneste Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed Artikel Tilsammen Møder i Databeskyttelsesrådet Udgifter til oversættelse og tolkning

16 Publikations- og informationsudgifter It-udstyr og -tjenester Eksterne eksperters rejseudgifter Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed Artikel Tilsammen Kapitel 3 0 I alt Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden Konto Vederlag og godtgørelser Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1).. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: finansieringen af lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne samt virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende institutionens bidrag på 0,87 % til forsikring mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikring institutionens bidrag på 3,4 % til sygeforsikring ydelse ved barnefødsel godtgørelser i tilfælde af dødsfald. Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 5. Denne bevilling er bestemt til at dække medlemmernes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden.

17 Konto Overgangsgodtgørelser Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser og familietillæg samt justeringskoefficienterne for Databeskyttelsesrådets medlemmers opholdslande efter udtræden af tjenesten. Konto Pensioner Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 8, 9, 15 og 18. Denne bevilling er bestemt til at dække alderspension samt justeringskoefficienten for Databeskyttelsesrådets medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene. Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Konto Vederlag og godtgørelser Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg udlandstillæg og særligt udlandstillæg arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme institutionens bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse institutionens betalinger til midlertidigt ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet

18 virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende ydelser ved fødsel et fast beløb til dækning af rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted bolig- og befordringstilskud samt en fast godtgørelse for tjenesteudlæg fast godtgørelse for befordringsudgifter særlig godtgørelse for regnskabsførere og forskudsbestyrere. Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive deres familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII), bosættelsespenge ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII), flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) og dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII). Konto Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50, 64, 65 og 72 samt bilag IV. Denne bevilling er bestemt til at dække: godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge, eller som beklæder en stilling, der nedlægges af tjenstlige grunde institutionens bidrag til sygeforsikring for ovennævnte modtagere af godtgørelser virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på de godtgørelser, der er anført ovenfor, og virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret. Artikel Øvrige ansatte Konto Kontraktansatte Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

19 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelsen af kontraktansatte. Konto Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring i løbet af praktikopholdene. Den skal også dække udgifter ved udveksling af personale mellem Det Europæiske Databeskyttelsesråd og medlemsstater og EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), eller internationale organisationer. Konto Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til alle de tjenester, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, og navnlig midlertidigt ansatte. Artikel Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale Konto Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 og artikel i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Konto Udgifter ved ansættelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel og artikel 33 samt bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 53).

20 Afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 56). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprøver i henhold til artikel 3 i generalsekretærernes afgørelse samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse. Denne bevilling dækker endvidere udgifter til udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Personaleudvælgelseskontoret kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som Det Europæiske Databeskyttelsesråd selv afholder. Konto Efteruddannelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24, stk. 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle interne og eksterne efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser. Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr. Konto Lægetjeneste Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den årlige lægeundersøgelse for tjenestemænd og øvrige ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der anmodes om i forbindelse med denne lægeundersøgelse. Konto Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Denne bevilling er bestemt til at dække andelen for Det Europæiske Databeskyttelsesråd i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.

21 Artikel Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed Konto Møder i Databeskyttelsesrådet Denne bevilling skal dække rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til udvalgsmøder, studie- og arbejdsgrupper, samt andre tilknyttede udgifter (leje af mødeværelser, tolkning, catering osv.). Konto Udgifter til oversættelse og tolkning Aftale om administrativt samarbejde mellem Det Europæiske Databeskyttelsesråd og den institution, der leverer tjenesteydelsen. Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til oversættelse og tolkning samt udgifter i tilknytning hertil. Konto Publikations- og informationsudgifter Denne bevilling er bestemt til at dække publikations- og informationsudgifter, navnlig til: trykning i forbindelse med offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer materiale til fremme af oplysning om Det Europæiske Databeskyttelsesråd alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.) udgifter i forbindelse med publicity og informationskampagner om Det Europæiske Databeskyttelsesråds målsætninger, virksomhed og rolle udgifter i forbindelse med besøgsgrupper til Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Konto It-udstyr og -tjenester

22 Denne bevilling er bestemt til at dække: udstyr (køb og leje), drifts- og vedligeholdelsesudgifter, it-tjenester, herunder bistand til drift, vedligeholdelse af databehandlingssystemer og udvikling af software it-opgaver, der overdrages til tredjemand, og andre udgifter i forbindelse med it-tjenester, herunder udvikling og vedligeholdelse af webstedet udgifter til køb, leje, serviceeftersyn og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation, herunder udgifter ved brug af telefon, telegraf og telex, og telematikudgifter. Konto Eksterne eksperters rejseudgifter Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkaldelser, herunder rejse- og opholdsudgifter samt andre dermed forbundne udgifter, for eksperter og andre personer, der indkaldes til studiegrupper og arbejdsmøder. Konto Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansiering af undersøgelser, konsulenttjenester og/eller rundspørger, der udliciteres til kvalificerede eksperter og forskningsinstitutioner. Konto Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed Denne bevilling er bestemt til at dække: udgifter til receptioner og repræsentationer samt indkøb af artikler til repræsentation tilrettelæggelse af seminarer, workshopper eller andre fælles undervisningsprogrammer for medlemmer af databeskyttelsesmyndigheder fra medlemsstaterne, for medlemmer af databeskyttelsesmyndigheder fra lande uden for EU og for andre relevante databeskyttelseseksperter, som indkaldes af Det Europæiske Databeskyttelsesråd aktiviteter til fremme af udveksling af information og praksis mellem tilsynsmyndigheder for databeskyttelse aktiviteter til fremme af oplysning om databeskyttelse aktiviteter til fremme af udveksling af viden og dokumentation om databeskyttelseslovgivning og -praksis med tilsynsmyndigheder for databeskyttelse i hele verden udgifter i forbindelse med forespørgsler til visse eksterne juridiske databaser udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds bibliotek, herunder især indkøb af bøger og cd-rommer,

23 abonnementer til tidsskrifter og presseagenturer samt andre hermed forbundne udgifter. AFSNIT 10 ANDRE UDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR 10 0 Formålsbestemt reserve 0, 10 1 Reserve til uforudsete udgifter 5.2 0, Afsnit 10 I alt 0, KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMT RESERVE 0, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). KAPITEL 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 0, Denne bevilling er bestemt til at dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret. 1. S PERSONALE 1.1. S 1 Sektion IX Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Ansættelsesgruppe og lønklasse Uden for kategori Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD AD 14 AD AD AD 11 1 AD AD AD AD 7 7 5

24 AD AD 5 AD i alt AST 11 1 AST 10 1 AST 9 AST AST AST 6 1 AST AST AST AST 2 1 AST 1 AST i alt Ansatte i alt 45 43

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN 2006 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2008 Tekst Regnskabsår et 2008 Regnskabsår et 2007 Regnskabsåret 2006 Anmærkninger 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 832 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2014 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2004 (30.07) (OR. en) 10837/4/04 REV 4 STAT 55 FIN 305 NOTE fra: til:: Vedr.: formandskabet Vedtægtsgruppen Det Europæiske Forsvarsagentur Vedlagt

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-036/DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om ydelse af dagpenge og om godtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2006 KOM(2006) 257 endelig 2006/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) 15357/16 STAT 16 FIN 861 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP 12.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 41/13 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE 2014/75/FUSP af 10. februar 2014 om Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR VEDTAGET

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET OVERSÆTTELSE

(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET OVERSÆTTELSE 12.9.2005 L 235/1 II (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET OVERSÆTTELSE VEDTÆGT FOR PERSONALET VED DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUT FOR SIKKERHEDSSTUDIER ( 1 ) ( 1 ) Vedtaget af Rådet

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (7) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere