SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING"

Transkript

1 SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat

2 Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat

3 Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst Nedsættelse af skatten på opsparing Et grønnere skatte- og afgiftssystem Færre særordninger og mindre støtte til erhvervslivet Enkel og effektiv kontrol Bundskat 5,26 % 3,76 %

4 Mellemskat 6 % Topskat Indkomstgrænse for topskat øges 15 % 2010: kr. ((2010-niveau) svarer til kr. før AMB) 2011: kr. ((2010-niveau) svarer til kr. før AMB)

5 Skråt skatteloft 51,5 % ekskl. AMB

6 Personskat Ændret skat på nettokapitalindkomst med kirkeskat Nu Nye regler 59,7 % 52,2 % 45 % / kr. (reguleres) 39/ % 37,3 % ,5 % / kr. (reguleres ikke) 33,5 % 25,5 %

7 Beskæftigelsesfradrag År % Maksimalt i kr , , , , , , , , , ,

8 Negativ nettokapitalindkomst Skatteværdien reduceres gradvist fra 2012 Fra 33½ % til 25½ % (1%-enhed årligt) Negativ nettokapitalindkomst under kr. pr. person (ægtepar kr.): stadig skatteværdi 33½ %, nedslag modregnes i skatten Ligningsmæssige fradrag Skatteværdien af ligningsmæssige fradrag reduceres også gradvist fra 2012 Fra 33½ % til 25½ % (1 %-enhed årligt)

9 Kompensationsordning Personer med stor gæld og/eller store ligningsmæssige fradrag Hvis skattetabet ved nedsættelse af skatteværdi af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag er større end fordel ved sænkning af skatter: Forskellen skal ikke betales Befordringsfradrag Høj sats (1,90 kr./km) også km Den midlertidige ordning vedr. forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner forlænges fra 2013 til 2018

10 Befordringsfradrag, lavtlønnede Tillægsprocent, pct Aftrapningsprocent, pct. 0,50 0,50 0,58 0,66 0,74 0,84 0,94 1,04 1,16 1,28 Maksimalt tillæg, kr Regulering PSL 20 Samtlige grundbeløb i lovgivningen, der reguleres efter PSL 20, opjusteres til 2010-niveau, og reguleringstallet nulstilles 20-beløbsgrænserne reguleres ikke for indkomståret 2010 Merprovenu til det offentlige: 5 mia. årligt

11 Multimediebeskatning Computer med tilbehør Telefon Internet Værdi kr. Multimediebeskatning Gælder også selvstændigt erhvervsdrivende Kan placeres i VS Værdi kr. Fradrag/afskrivning

12 Rejseregler, lønmodtagere mv. Loft på kr. (2010-niveau) Udgifter til rejse samt dobbelt husførelse Både fradrag med standardsatser og for faktiske udgifter Loftet svarer til rejseudgifter med standardsatser i ca. 3½ måned Ikke omfattet af bundgrænse i LL 9, stk. 2 Rejseregler, selvstændige Loft på kr. (2010-niveau) Udgifter til rejse Kun fradrag med standardsatser Loftet svarer til rejseudgifter med standardsatser i ca. 3½ måned

13 Medarbejderobligationer mv. Medarbejderobligationer (fra 2010) Skattefordelen afskaffes Medarbejderaktier (fra 2010) Ophævelsen af særlig 15 pct. regel i LL 7 H Grøn check kr. pr. person over 18 år Aftrapning ved indkomst over kr. med 7,5 % Bortfald ved indkomst over kr. 300 kr. pr. barn, dog maks. to børn Aftrapning ved indkomst over kr. med 7,5 % Bortfald ved indkomst over / kr. Indregnes i årsopgørelsen Skattefri

14 Betaling af skatter Afskaffelse af den rentefri kredittid for restskatter på indtil kr., indførelse af dag-til-dag rente vedrørende ekstra forskudsskat samt årligt variabelt fast tillæg på restskatter Året efter indkomståret 1/7 1/1 Frit indbetale ekstra forskudsskat Ekstra forskudsskat: Dag-til-dag rente = markedsrente + 2 % Restskat: Fast tillæg = markedsrente + 4 % Betaling af skatter Eksempel: Manglende skattebetaling på kr., dag-til-dag rente på 5,4 % og restskattetillæg på 7,4 %. Ikke skudår i året efter indkomståret, og den 1/7 falder ikke på en helligdag eller lørdag. Indkomståret 1/1 1/1 Indkomståret 1/1 1/1 Året efter indkomståret 1/7 1/1 Ingen rente 2.692,60 (rente) (tillæg)

15 Overskydende skat Procenttillæg = markedsrente - 2 %, dog mindst 0,5 % Intet tillæg, hvis overskydende skat modsvares af indbetaling af ekstra forskudsskat Arbejdsmarkedsbidrag Forenkling af grundlaget for og opkrævning af arbejdsmarkedsbidraget AMB af såvel dansk som udenlandsk arbejdsindkomst og udenlandsk virksomhedsindkomst Uanset social sikring i udlandet Virkning fra indkomståret 2011

16 Arbejdsmarkedsbidrag Indeholdelse og opkrævning flyttes til kildeskatteloven Situation Skat Bidrag Umiddelbar virkning 1 Restskat Restbidrag Skærpelse via tillæg på restbidrag 2 Restskat Overskydende bidrag Uændret i forhold til praksis 3 Overskydende skat Restbidrag Skærpelse via reduceret godtgørelse på overskydende skat 4 Overskydende skat Overskydende bidrag Lempelse via tillæg til bidrag Genvundne afskrivninger Medregnes fra 2010 med 100 % Eksempel: Genvundne afskrivninger 2 mio. kr. 2 mio. kr. Til beskatning 1,8 mio. kr. 2 mio. kr.

17 Private renteudgifter Indberetningspligt Betinget fradragsret Virkningstidspunkt ukendt Underholdsbidrag, børnebidrag Indberetningspligt Betinget fradragsret Virkningstidspunkt ukendt

18 Gaver, LL 8 A Bundgrænse på 500 kr. afskaffes fra 2012 Pensionsbeskatning Ratepensioner Ophørende livrenter Ikke fradrag Ratepensioner Ophørende livrenter Fuldt fradrag

19 Pensionsbeskatning Ratepensioner Ophørende livrenter Ikke fradrag De tre muligheder Udbetaling uden afgift Overførsel til livsvarig livrente Midlerne bliver stående uden fradrag (ikke beskatning ved senere udbetaling) NB: Giver pensionsaftalen tilsvarende mulighed??

20 Pensionsbeskatning Loftet gælder fra indkomståret 2010 for både ordninger i og udenfor ansættelsesforhold fra 2015 for selvstændige (jf. 30%-ordningen) ikke for ophørspension ikke livsvarige livrenter Ikke kapitalpension Overgangsregler Aftalt indbetalingsperiode på mindst 10 år (fra før 22. april 2009): Nedsætte indbetalingerne (ikke efterbeskatning), Overføre overskud til livsvarig livrente, eller Indbetale overskud uden fradragsret og dermed uden beskatning NB: Aftalen??

21 Overgangsregler Kapitalindskud inden 22. april 2009 med fradragsfordeling Fradragsretten bevares/kan forøges til kr. Kollektive ordninger Bortseelsesret bevares, hvis overenskomst er indgået inden 22. april 2009 Kapitalpension Udbetalingsgrænse 15 år efter efterlønsalder Indbetaling mulig efter ophævelse af anden ordning

22 Ratepension Ingen alders- og beløbsgrænse, dog oprettes senest 15 år efter efterlønsalderen Intet krav om fem år før udbetaling, undtagen ved ophørspension Virkning fra 1. juli 2009 Pension Særskat??

23 Iværksætterkonto Henlæggelser: Fuldt fradrag i personlig indkomst fra 2009 Anvendelse: Fuld forlods afskrivning Fuldt forlods fradrag Medregning med 10 % pr. år over 10 år

24

25 Pensionsopsparing Poul Hjorth Chefrådgiver Skat Pension På basis af bankkontoprincip Du sparer op.. På basis af forsikringsprincip Du forsikrer dig og sparer op.. med livet som indsats 1

26 Pensions- og forsikringstyper Hovedelementer: Kapital Rate Rente Kapital Udbetalingen af ordningen sker som engangsbeløb, når pensionsalderen indtræder Skattemæssigt med afgift på 40% (lavere afgift ved gamle ordninger) 2

27 Rate Udbetalingen af ordningen sker over en fast, aftalt periode min.10 år. Udbetalingerne er skattepligtige som personlig indkomst (uden AMB) Rente Udbetalingen af ordningen sker over resten af livet Udbetalingerne er skattepligtige som personlig indkomst (uden AMB) 3

28 Liv og død Udbetaling ved død Udbetaling ved pension Udbetaling ved invaliditet Kapital ved død Kombinationer Rate ved død Rente ved død 4

29 Kapital ved pension Kombinationer Rate ved pension Rente ved pension Kapital ved invaliditet Kombinationer Rente ved invaliditet (ophører ved pension) 5

30 Kapitalpension Kapital ved død - eller- Kapital ved pension Ratepension Rate ved død Rate ved pension 6

31 Livrente Rente ved pension - livsvarigt Evt. + overlevelsesrente Evt. + garantiperiode Ophørende livrente Som livrente (livsvarig udbetaling), men dog tidsbegrænset) Typisk formuleret: så længe man lever, dog længst til det fyldte XX. år 7

32

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Indledning Hovedindhold og baggrund for aftalen Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omfattende skatteomlægning,

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2010/2011 tatsautoriserede revisorer Jan Grevelund og eif Åhl Petersen vendborgvej 83 5260 dense lf. +45 66 12 11 12 ax +45 65 91 26 45 www.rogr.dk atser og beløbsgrænser 2010/2011,

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen

Læs mere