Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl i IDA Mødecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter"

Transkript

1 Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han dagens program. For første gang blev SMV-prisen Fonden Håndværkets hus uddelt. Prisen blev overrakt til Aarhus Kommune for deres SMV-venlige udbudspolitik. Økonomidirektør, Peter Pedersen og udbudskonsulent, Tony Nielsen, modtog prisen på vegne af Aarhus Kommune. Efterfølgende blev den vedtægtsbestemte dagsorden afholdt. Ad pkt. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog valg af Jens Erik Behrndtz, som dirigent. Jens Erik Behrndtz takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og indkaldt, og at der af 361 mulige stemmer var 334 repræsenteret, hvorfor repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Han gennemgik herefter dagsordenen og oplyste, at punkt 4 og 5 på dagsorden ville blive behandlet under ét, medmindre der var indsigelser hertil. Ad pkt. 2 Formandens mundtlige beretning Formanden aflagde sin mundtlige beretning. Den skriftlige beretning kan læses på Herefter stillede dirigenten såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til debat. Først takkede Anne Frederiksen, Virksomme Kvinder, formanden for en god beretning. Herefter gjorde hun opmærksom på Virksomme Kvinders mærkesager, der er 1. forenkling af hverdagens udfordringer for virksomhederne, 2. muligheden for at drive virksomhed i hele Danmark, hvor Virksomme Kvinder især tænker på mulighederne for en ordentlig internetforbindelse og håndværkerfradraget og 3. erhvervsuddannelserne. Efter disse bemærkninger konstaterede Anne Frederiksen; At sammen gør vi en forskel.

2 Derpå tog Jørgen Vejgaard, Holstebro HIF ordet og gjorde opmærksom på, at det er et problem i forhold til erhvervsuddannelserne, at alle under 30 år skal have en erhvervsuddannelse. Dette medfører et stort frafald pga. umotiverede elever. Desuden påvirker det undervisningens kvalitet, når de umotiverede elever tager tid fra de motiverede. Jørgen Vejgaard udtalte, at det er et problem, at der mangler penge til at integrere de umotiverede elever på uddannelserne. Desuden pointerede Jørgen Vejgaard, at det er SMV erne, der tager elever. De store virksomheder løfter ikke deres del af ansvaret med at uddanne de unge mennesker. Til sidste tog Vibeke Broman, Virksomme Kvinder, ordet og kom med en opfordring til Håndværksrådet. I dag kan de selvstændige få et ligningsmæssigt fradrag for deres sygedagpengeforsikring. Dette burde efter Vibeke Bromans opfattelse ændres, således at udgiften skulle kunne fradrages som en driftsudgift. Formanden afsluttede debatten med at konstatere, at Håndværksrådet ville tage de fremkomne bemærkninger og opfordringer med i Rådets videre arbejde. Herefter blev beretningen godkendt af repræsentantskabet. Ad pkt. 3. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til behandling. Ad pkt. 4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab Ad pkt. 5. Behandling af budget Håndværksrådet adm. direktør Ane Buch gennemgik årets regnskab, som udviste et overskud på 1, kr. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. Efterfølgende gennemgik hun budgettet for 2014, som repræsentantskabet tog til efterretning. Ad. pkt. 6. Fastsættelse af kontingent Dirigenten meddelte, at bestyrelsen forslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. Ad pkt. 7. Valg af formand Dirigenten gav ordet til næstformand Jim Stjerne Hansen. 2

3 Næstformanden anbefalede på bestyrelsens vegne genvalg af Niels Techen som formand for Håndværksrådet. Niels Techen blev valgt enstemmigt og uden modkandidat som formand for Håndværksrådet. Niels Techen takkede repræsentantskabet for valget. Dirigenten meddelte herefter sammensætningen af Håndværksrådets nye bestyrelse. De faglige foreninger har til bestyrelsen udpeget: Direktør Jim Stjerne Hansen, formand for DS Håndværk & Industri Frisørmester Connie Mikkelsen, formand for dofk Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Skorstensfejermester Keld L. Jensen, formand for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Mekanikermester Henrik Pedersen, formand for Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Civilingeniør Niels Techen, formand for Dansk Håndværk Malermester Per Vangekjær, formand for Danske Malermestre Revisor Svend Erik Bøytler Rahbek, formand for Kristelig Arbejdsgiverforening Anlægsgartnermester Ejvind Røge, formand for Danske Anlægsgartnere Direktør Flemming Ejde Nielsen, for i Fremstillingsindustrien Malermester Lasse Jæger Jensen, næstformand for AutoBranchen Danmark, Eftermarked De øvrige faglige foreninger har til bestyrelsen udpeget: Direktør, Henrik Reinhard Hansen, formand for Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark De tværfaglige foreninger har valgt: 3

4 Malermester Søren Dyhr, formand for Aarhus Håndværkerforening og formand for Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg Enkeltvirksomhederne har ikke været i stand til at vælge et medlem til Håndværksrådets bestyrelse, da gruppen ikke kunne opfylde kravene i Håndværksrådets vedtægter. Ifølge vedtægternes 14 litra C kræves til valg, at mindst 10 % og mindst 25 af SMVgruppens medlemmer deltager i SMV-gruppens valg. Ad pkt. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant Henrik Tofteng og Hugo Stjernholm blev genvalgt som kritiske revisorer. Oldermand designer og couture skrædder Johnny Alexander Wichmann blev genvalg som revisorsuppleant. Ad pkt. 9. Eventuelt Lars Jørgen Nielsen, formand for Pension for Selvstændige, indledte debatten med at berette om resultaterne af de sidste års markante tiltag i PfS for at skabe øget tilgang i indbetalte bidrag til Pension for Selvstændige. I mange år har den årlige indbetaling ligget omkring kr. 900 mio. Men som følge af tiltagene og samarbejdet med Håndværksrådets medlemsorganisationer er det lykkes at øge indbetalingerne til kr. 1,5 mia. i Stigningen ser endda ud til at fortsætte, idet der allerede i de første 4 måneder af 2014 er indbetalt kr. 1,3 mia. kr. Det positive er, at det er tilgangen af nye kunder, der skaber stigningen. Bagefter takkede Leif Hansen, SKAD, på de gamle medlemmers vegne. Han er stolt af Håndværksrådet og det arbejde Rådet udfører. Han udtalte herefter, at det er bekymrende, at der nu stilles adgangskrav til at komme ind på en erhvervsuddannelse. Ikke alle mennesker er bogligt lige gode. Men det betyder ikke, at dem, der ikke er så boglige, ikke kan være gode håndværkere. Herefter opfordrede han Håndværksrådet til at arbejde for, at der ikke skulle gælde adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Herefter tog Christian Bille Larsen, DS Håndværk & Industri, ordet og påpegede i forhold til Leif Hansens sidste bemærkning, at der eksisterer en kattelem for dem, der ikke er så gode bogligt. De kan komme i mesterlære. Derudover kommenterede Christian Bille Larsen den nye uddannelsesreform og opfordrede til, at man gav reformen en chance for at virke, inden man skyder den ned. Desuden påpegede han, at der kun er en måde at få nedlagt praktikpladscentrene og det 4

5 er ved at virksomhederne tager elever. På den måde er der slet ikke brug for praktikpladscentrene. Formanden takkede herefter dirigenten for indsatsen, og afsluttede repræsentantskabsmødet. Dirigent Jens Erik Behrndtz 5

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og takkede for en

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Side 1 af 7 Generalforsamling Referat af generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 26. september 2013, kl. 19.30 i Farum Park Sport og Konferencecenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart

Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart Valg af dirigent. Dagsorden: 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2010

Læs mere