Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet"

Transkript

1 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne Baggrund I efteråret 1997 blev en gruppe på 4 ornitologer på initiativ af Niels Tingvad og centerleder Bjarne Grønnow opfordret til at lave en undersøgelse af fuglelivet i Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter, og den 28. oktober blev holdt et forberedende møde. Fra centeret deltog centerleder Bjarne Grønnow og biolog Bjørn Rønnov de fire, der skulle stå for undersøgelse, var John Andersen, Stig Damkjær Olesen, Arne Laursen og Bent Bardtrum. Formål: 1. Kortlægning og overvågning af fuglelivet 2. Opsætning af fuglekasser og følge indvirkningen på fuglelivet 3. Opsætning af fuglekasser med henblik på formidling 4. Medvirke ved formidlingsopgaver Området havde stort set været ugødet siden 1964, så måske var det godt egnet til f.eks. fluesnappere og rødstjerter. Tællingerne Gruppen gik straks i gang med at fremstille fuglekasser og den 12. december 1997 satte vi 1 uglekasse og 1 tårnfalkekasse op i området mellem Forsøgsværkstederne og Landbohusene. I løbet af januar-februar sattes 13 stærekasser, 12 mejsekasser og 5 åbne kasser op. De blev sat op i Lejrskoleområdet og langs Slangealleen med henblik på formidling.

2 2 Kasserne blev observeret i forbindelse med tællinger og tømt hvert efterår/vinter. I årene gennemførtes en månedlig tælling, hvor vi på en tur rundt i centeret registrerede såvel arter som individer. I maj dog 2 tællinger og ingen i juli. I yngleperioden mellem kl. 4 og 8 ellers mellem kl. 9 og 12. Vi havde inddelt centeret i disse områder: Indgangen til Offermosen, Karpesøen, Søen ved Jernalderlandsbyen, Stenalderområdet, Overdrevet, Naturstien, Bøgeskoven og Slangealleen. Resultaterne af de månedlige tællinger med resume blev tilsendt centeret. I Forsøgscenteret årsberetning 1998 havde gruppen en beskrivelse af det første år. Efter de 3 år indstillede vi tællingerne. - Vi syntes, at vi havde et rimeligt overblik, og samtidig var det vores indtryk, at fugleinteressen på centeret ikke var så stor mere. - Det var ikke umiddelbart til at finde et tilsvarende område at sammenligne med, men der var ikke noget usædvanligt at bemærke det gælder både forekomst, antal og ynglefugle - vi fandt intet særligt omkring fluesnappere og rødstjerter. Området har mange naturlige redemuligheder for både stære og mejser, så det var lidt overraskende, at kasserne blev udnyttet så meget I efteråret 2004 blev jeg kontaktet af Mette Seir Nicolajsen og Lars Kjær, der spurgte, om jeg ville medvirke med noget formidling af fuglelivet i Forsøgscenteret. Vi fik udarbejdet en lille folder, Fugle i Lejre Forsøgscenter, der foreslog en rute rundt i centeret og samtidig fortalte, hvor man havde mulighed for at se de forskellige fugle og på hvilken årstid. Baggrunden for denne folder var tællinger Fra var jeg 1-2 gange om måneden i ynglesæsonen og registrerede, hvilke arter der var og hvilke arter med unger disse ture dannede baggrund for i alt 13 informationsark (Fuglenyt) til centerets gæster med oplysninger om aktuelle fugle i centeret. Øvrige måneder blev centeret besøg 1 gang og lidt mere sporadisk Her blev registret arter antallet af individer blev kun noteret, hvis det var bemærkelsesværdigt I efteråret 2004 blev jeg kontaktet af Mette Seir Nicolajsen og Lars Kjær, der spurgte, om jeg ville medvirke med noget formidling af fuglelivet i Forsøgscenteret. Vi fik udarbejdet en lille folder, Fugle i Lejre Forsøgscenter, der foreslog en rute rundt i centeret og samtidig fortalte, hvor man havde mulighed for at se de forskellige fugle og på hvilken årstid. Folderen blev suppleret med informationsark om aktuelle fugle i centeret. I denne periode blev forekommende såvel som ynglende arter registreret ved månedlige tællinger September 2013 genoptog jeg tællingen af såvel arter som individer ved en månedlig tur rundt i Sagnlandet, som det nu var kommet til at hedde hovedsageligt morgen- og formiddagsture. Sagnlandet blev oprettet som en selvstændig lokalitet i DOF-basen ( og alle observationer fra blev lagt ind/overført.

3 3 Siden 1997 er der i forbindelse med vore registreringer set eller hør i alt 8 arter heraf 49 forskellige ynglende og der kommer hele tiden nye arter til de seneste år således overflyvende rød glente, havørn og trane. Til sammenligning angiver Naturstyrelsens hjemmeside ca. 400 registrerede arter i Danmark heraf ca. halvdelen ynglende. Den samlede artsliste findes sidst i artiklen. Her er alle arter, som er set eller hørt i perioden opført. - I summarisk form er under bemærkninger angivet fuglenes adfærd mange ynglefugle også set rastende eller fouragerende. En kortere version af denne artikel findes publiceret i ASK , medlemsbladet for foreningen Sagnlandets Venner i Lejre. Det findes tilgængeligt på Venneforeningens hjemmeside under Sagnlandets hjemmeside. En fugletur igennem Sagnlandet Sagnlandet rummer en række forskellige landskabs- og naturtyper, og giver derfor også mulighed for mange forskellige fuglearter. I alt er der registreret 8 forskel-lige arter heraf 49 ynglende. Til sammenligning op lyser Naturstyrelsens hjemmeside, at der i alt i Danmark er registreret ca. 400 arter heraf ca. halvdelen som ynglefugle. Hvis man afsætter en god times tid vil man komme igennem bebyggede områder, åbne landskaber, meget kuperet terræn, krat og hegn, høj åben bøgeskov, blandet løvskov, nåletræer, søer med og uden rørskov, en allé med gamle høje træer samt områder med græssende dyr. I det følgende henviser tallene i parentes til kortet i Sagnlandets brochure over området. Omkring administrationsbygningen (2) og lejrskoleområdet (4) ses landsvale, skovspurv, hvid vipstjert og stær fugle der ofte ses i nærheden af bebyggelse. Landsvalerne flyvende rundt efter insekter og skovspurvene kvidrende i buskadset Den hvide vipstjert færdes såvel på jorden som på tagryggen med den lange vippende hale som et tydeligt kendetegn. - Desværre er antallet af stære i Danmark gået ned de seneste år, så de nye kasser ved Videsøhuset (7) har ikke mange beboere. Turen fortsætter gennem lågen forbi Stenaldergravene ((9) og op mod Jernalderlandsbyen (11). Her i det åbne område er der altid fugle i luften ringduer, krager, råger, alliker og husskader. I søerne er blishøns, gråænder og undertiden også den gråstrubede lappedykker. Forbi jernalderhusene og på vej mod Offermosen (28) smutter ofte gærdesmutte, jernspurv og rødhals rundt i de lave buske, men også solsorte, musvitter og blåmejser er aktive.

4 4 I Bøgeskoven høres bogfinkens karakteristiske sang, det, det, det ka jeg gør li så tit det ska vær - lige som et tilløb og så en trille til sidst. Ringduerne kurrer i trætoppene, og lytter man godt efter, kan man også høre hulduens noget dybe ou ou ou. Udover stemmen er der også forskel på duernes redebygning. Ringduen rede ligner noget halvfærdigt noget oprindeligt skulle den bare lægge nogle få kviste på en klippehylde, og det bærer dens nuværende rede stadig præg af. Hulduen bygger, som navnet siger, rede i huller i træerne. Spætmejsen er også hulruger, og her høres dens skarpe karakteristiske kald året rundt. Holder man til højre, kommer man ned på en lille sti, der følger udkanten af Sagnlandet til Spanget (26) ved Langesø. Det et område med lavt krat og højere løvtræer, og vi støder igen på nogle tidligere nævnte arter, men til denne type beplantning hører også en række af vore almindelige sangere bl.a. løvsanger, gransanger, munk og havesanger små grålige fugle der hurtigt smutter rundt i buskene her er det sangen, der er det bedste kendetegn gransangeren er nem at lære med dens karakteristiske tjif-tjaf, tjif-tjaf. Ved søen ved Stenalderbopladsen (27) er det igen blishøne og gråstrubet lappedykker, men også grønbenet rørhøne det er heller ikke ualmindeligt, at en fiskehejre står i vandkanten og lurer efter en fisk. Grågæs og knopsvane søger tit herud med de kuld, som de har udruget andre steder i Sagnlandet. Vi fortsætter op over Overdrevet op mod Skibssætningen (22). I vådområdet på venstre side (23, 24) viser en af vore bedste sangere, kærsangeren, hvor dygtig den er til at efterligne andre fuglestemmer det giver en utrolig varieret sang. I nærheden høres en direkte modsætning, rørsangeren, med den meget ensformige og monotone sang. Gøgen ses og høres tit her, hvor rørsangerreder er almindeligt og velegnet sted for den at placere sine æg. Endelig er det et godt sted at lytte til nattergalen sagn. I de fritstående buske sidder ofte tornsangere og gulspurve og synger. En enkelt sanglærke høres måske også, mens tårnfalken står og muser. Vi bevæger os op forbi Landbohusene(20) og gennem Slangealleen. På vej gennem alleen kan vi gense mange af arterne: allike, solsort, bogfinke, musvit og blåmejse, gærdesmutte, rødhals, jernspurv og skovspurv. - Den store flagspætte høres, og den lønner sig at kikke godt efter træløberen den lille gråbrune fugl er godt kamufleret, når den bevæger sig rundt på træstammerne. Vi er nu nået rundt og slutter ved Karpesøen ved Potteriet (17) land- og bysvaler har deres reder ind under tagskægget i søen støder vi igen på, gråænder, blishøns og gråstrubet lappedykker - som regel er det også her, knopsvanen har sin rede - af og til i voldsom kamp med grågæssene om retten til territoriet. Glem ikke at kikke op engang imellem på turen rundt i Sagnlandet. Den smukke røde glente med den kløftede hale og den imponerende havørn med vingefang op til 2,5 m lægger af og til vejen forbi. Og her i marts 2015 lagde også tranetræk på vej til Sverige vejen ind over.

5 5 Efterårsferien weekender i december Det er ikke sikkert at ovenstående rute kan følges, da urokserne ofte færdes på større områder på denne årstid, og så har de eneret. Sagnlandet har åbent i efterårsferien og nogle weekender i november-december. Her vil der mulighed for at se store flokke af rastende/trækkende fugle. I år med megen bog kan bunden i Bøgeskoven være helt levende af ringduer eller kvæker- og bogfinker. Da der er rigtigt mange bærbuske gør en del drosselfugle holdt solsorte, vindrosler og sjaggere. - Det er heller ikke ualmindeligt, at spurvehøge og musvåger trækker ind over området, eller at en blå kærhøg fouragerer. Redekasserne Stærekasserne : 13 kasser. Alle beboet i alle 3 år enkelte dog af skovspurve. Mejsekasserne : 12 kasser Mejsekasserne 1998: 2 musvitter, 2 blåmejser, 2 mejser, 6 brugt til overnatning Mejsekasserne 1999: 3 musvitter, 4 blåmejser, 2 mejser og 3 skovspurve Mejsekasserne 2000: 4 musvitter, 1 blåmejse, 3 mejser og 4 skovspurve Mejsekasserne 2001: 7 mejser, 3 skovspurve, 2 brugt til overnatning Ååbne kasser : 5 kasser Åbne kasser 1998: Ingen reder Åbne kasser 1999: Mejsemateriale fjernet fra 4 kasser. Åbne kasser 2000: Mejsemateriale fjernet fra 1 kasse, redemateriale med stæreæg fjernet fra 1 kasse, 2 kasser med ufærdige reder, 1 ikke undersøgt Åbne kasser 2001: Mejsemateriale fjernet fra 2 kasser, 1 brugt til overnatning, 2 ikke Undersøgt Ugle-/tårnfalkekasser: 3 kasser Ugle-/tårnfalkekasser: 1 beboet af tårnfalk fra 1998 til den faldt ned i beboet af natugle i beboet af alliker I 2012 satte Naturfredningsforeningen i Lejre et stærekassehøjhus op ved Videsøhus. Desværre uden den succes, der var med de gamle redekasser. Det er ikke enestående overalt i Danmark er der tomme stærekasser antallet af stære er ifølge DOF s ynglefugletællinger mere end halveret.

6 6 Artslisterne Tællinger og observationer fra hele perioden er vist i 2 lister. Begge lister angiver alle fugle, som er set eller hørt i Sagnlandet i perioden Den totale Artsliste Ynglefugle

7 7 Den totale Artsliste Bemærkninger For at gøre den totale artsliste så komplet som muligt er egne observationer fra 1997 til 2015 suppleret med 2 observationer fra DOF-basen: Hvepsevåge og Vagtel, og 2 observationer tilføjet efter samtale med ansatte og besøgende: Rød glente og Trane Det betyder, at skemaet rummer 8 arter Naturstyrelsens hjemmeside fortæller, at ca. 400 forskellige arter er registreret i Danmark. Arter før og efter er anført med kursiv. Et enkelt pattedyr uden for listen skal også nævnes: Skovmår 12. juli 2005 Forekomst Registreringer foretaget af John Andersen, Arne Laursen, Stig Damkjær Olesen og Bent Bardtrum. Bearbejdning af tallene foretaget af Bent Bardtrum. Jeg har set på tallene fra de månedlige tællinger over de 3 år og derudfra vurderet, hvad gennemsnittet over de 3 år har været for at give et fingerpeg om tætheden af individer i årets forskellige måneder. Bemærkninger i listen Her er kommentarer til de arter, der ikke har været så regelmæssigt forekommende, samt notater omkring bemærkelsesværdige observationer. Den totale Artsliste Forekomst Total artsliste < 3 (I systematisk orden) J F M A M Jn J A S O N D Gråstrubet Podiceps lappedykker grisegena < 3 < 3 < 3 Phalacrocorax Skarv carbo < 3 < 3 < 3 < 3 Fiskehejre Ardea cinerea < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Sangsvane Cygnus cygnus Knopsvane Cygnus olor < 3 < 3 < 3 < 3 Grågås Anser anser Gravand Tadorna tadorna < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Bemærkninger til artslisten 5 overflyvende

8 8 Anas Gråand platyrhynchos Taffeland Aythya ferina < 3 Troldand Aythya fuligula Stor skallesluger Mergus merganser Toppet skallesluger Mergus serrator Hvepsevåge Havørn Rørhøg Blå kærhøg Duehøg Spurvehøg Pernis apivorus Haliaeetus albicilla Circus aeruginosus Circus cyaneus Accipiter gentilis Accipiter nisus Musvåge Buteo buteo < 3 < 3 Fjeldvåge Fiskeørn Rød glente Buteo lagopus Pandion haliaetus Milvus milvus Tårnfalk Falco tinnunculus < 3 < 3 < 3 Vagtel Fasan Vandrikse Coturnix coturnix Phasianus colchicus Rallus aquaticus < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Fodring 1-2 sporadisk om efteråret 3 rastende rastende DOF-basen og Enk.rast. apr og aug-sep , og og Sporadisk træk sep-okt Træk fugle i marts rast forår/efterår 1994, 2005, 2006 Set af gæster M.udfløjne unger juni DOF-basen , og Engsnarre Crex crex Hørt Grønbenet rørhøne Gallinula chloropus Blishøne Fulica atra < 3 < 3 Trane Grus grus Overflyvende

9 9 Strandskade Haematopus ostralegus < 3 < 3 < 3 Vibe Vanellus vanellus < 3 < 3 < 3 marts Hjejle Pluvialis apricaria Svaleklire Tringa ochropus Mudderklire Actitis hypoleucos og Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago Stormmåge Larus canus 1-5 individer sporadisk Sølvmåge Larus argentatus og Hættemåge Chroicocephalus ridibundus Enkelte observationer maj-juni Fjordterne Sterna hirundo Set 02. og Huldue Columba oenas < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Columba Ringdue palumbus 0 i træktiden Gøg Cuculus canorus < 3 < 3 Natugle Strix aluco Sporadisk Mursejler Apus apus Sortspætte Dryocopus martius Dendrocopos Stor flagspætte major < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Sanglærke Alauda arvensis < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Landsvale Hirundo rustica < 3 Bysvale Delichon urbicum og Digesvale Riparia riparia

10 Skovpiber Anthus trivialis Hørt Engpiber Anthus pratensis Gul vipstjert Motacilla flava Hvid vipstjert Motacilla alba < 3 < 3 Troglodytes Gærdesmutte troglodytes < 3 < 3 Jernspurv Prunella modularis < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < og Rødhals Erithacus rubecula < 3 < 3 < 3 < 3 < Nattergal Luscinia luscinia Rødstjert Phoenicurus phoenicurus Stenpikker Solsort Sjagger Sangdrossel Vindrossel Græshoppesanger Kærsanger Rørsanger Oenanthe oenanthe Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus illacus Locustella naevia Acrocephalus palustris < 3 < 3 Acrocephalus scirpaceus < 3 < 3 Gulbug Hippolais icterina < han + hun Enk. forår/efterår Hørt Gærdesanger Sylvia curruca < 3 < 3 < 3 Tornsanger Sylvia communis Havesanger Sylvis borin Munk Sylvis atricapilla Skovsanger Phylloscopus sibilatrix Hørt

11 11 Gransanger Løvsanger Phylloscopus collybita Phylloscopus trochillus Kaldende Fuglekonge Regulus regulus Grå fluesnapper Muscicapa striata Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca Halemejse Aegithalos caudatus Sporadisk Sumpmejse Poecile palustris < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Sortmejse Periparus ater Blåmejse Cyanistes caeruleus Musvit Parus major Spætmejse Sitta europaea < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Træløber Certhia familaris < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Rødrygget tornskade Lanius collurio Stor tornskade Lanius excubitor Skovskade Garrulus glandarius Sporadisk Husskade Pica pica Allike Corvus monedula Råge Corvus frugilegus < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Gråkrage Corvus cornix Ravn Corvus corax Stær Sturnus vulgaris Skovspurv Passer montanus Bogfinke Fringilla coelebs Kvækerfinke Fringilla 2000

12 12 montifringilla Grønirisk Chloris chloris < 3 < 3 < 3 < 3 Stillits Carduelis carduelis Grønsisken Tornirisk Spinis spinus Linaria cannabina og og Flokke på jan-feb og oktdec Sporadisk maj september Lille korsnæb Loxia curvirostra Dompap Pyrrhula pyrrhula Kernebider Coccothraustes coccothraustes 1-2 sporadisk Gulspurv Rørspurv Emberiza citrinella Emberiza schoeniclus < 3 < 3 < Bomlærke Emberiza calandra

13 13 Ynglefugle Bemærkninger Ynglepar I forbindelse med tællingerne april august registrerede vi yngleadfærd det vil sige sang, territorial adfærd, redebygning, fodring af unger og kuld. Derudfra blev foretaget en vurdering af, om arten ynglede i Centeret og med hvor mange par. Nogle af tallene kan være behæftet med en vis usikkerhed. Vi ville nok ikke kunne overse et ynglende knopsvanepar, hvorimod en grundigere fokusering på en enkelt art (f.eks. træløber) meget vel kunne have givet et større antal. I alt 49 forskellige ynglende arter Naturstyrelsens hjemmeside angiver, at ca. 200 forskellige arter yngler i Danmark. Bemærkninger i listen Bemærkninger i listen angiver, hvis der er observationer, der supplerer tallene fra Ynglefugle Ynglepar Samlet Artsliste Bemærkninger Obs. uden for (I systematisk orden) perioden Gråstrubet lappedykker Podiceps grisegena Skarv Phalacrocorax carbo Fiskehejre Ardea cinerea Sangsvane Cygnus cygnus Knopsvane Cygnus olor Grågås Anser anser Mindst 7 par 2014 Gravand Tadorna tadorna Gråand Anas platyrhynchos Taffeland Aythya ferina Troldand Aythya fuligula Stor skallesluger Mergus merganser Toppet skallesluger Mergus serrator Hvepsevåge Pernis apivorus Havørn Haliaeetus albicilla

14 14 Rørhøg Circus aeruginosus Blå kærhøg Circus cyaneus Duehøg Accipiter gentilis Spurvehøg Accipiter nisus Musvåge Buteo buteo Fjeldvåge Buteo lagopus Fiskeørn Pandion haliaetus Rød glente Milvus milvus Tårnfalk Falco tinnunculus Vagtel Coturnix coturnix Fasan Phasianus colchicus Vandrikse Rallus aquaticus Engsnarre Crex crex Grønbenet rørhøne Gallinula chloropus Blishøne Fulica atra Trane Grus grus Strandskade Haematopus ostralegus Vibe Vanellus vanellus Hjejle Pluvialis apricaria Svaleklire Tringa ochropus Mudderklire Actitis hypoleucos Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago Stormmåge Larus canus Sølvmåge Larus argentatus Hættemåge Chroicocephalus ridibundus Fjordterne Sterna hirundo Huldue Columba oenas Ringdue Columba palumbus Gøg Cuculus canorus Natugle Strix aluco 1 Mursejler Apus apus Sortspætte Dryocopus martius Stor flagspætte Dendrocopos major m unger Sanglærke Alauda arvensis Landsvale Hirundo rustica Bysvale Delichon urbicum Ynglende 2013 Digesvale Riparia riparia Skovpiber Anthus trivialis Engpiber Anthus pratensis Gul vipstjert Motacilla flava Hvid vipstjert Motacilla alba Gærdesmutte Troglodytes troglodytes

15 15 Jernspurv Prunella modularis Rødhals Erithacus rubecula Nattergal Luscinia luscinia Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 2005 han+hun syng. Stenpikker Oenanthe oenanthe han+hun Solsort Turdus merula 6 4 Sjagger Turdus pilaris 2 2 Sangdrossel Turdus philomelos Vindrossel Turdus illacus Græshoppesanger Locustella naevia Kærsanger Acrocephalus palustris 2 1 Rørsanger Acrocephalus scirpaceus Gulbug Hippolais icterina 1 1 Gærdesanger Sylvia curruca 1 Tornsanger Sylvia communis Havesanger Sylvis borin Munk Sylvis atricapilla 8 Skovsanger Phylloscopus sibilatrix Gransanger Phylloscopus collybita Løvsanger Phylloscopus trochillus Fuglekonge Regulus regulus Grå fluesnapper Muscicapa striata Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca Halemejse Aegithalos caudatus 2 1 Sumpmejse Poecile palustris 1 1 Sortmejse Periparus ater Blåmejse Cyanistes caeruleus 6 4 Musvit Parus major Spætmejse Sitta europaea m unger Træløber Certhia familaris 2 2 Rødrygget tornskade Lanius collurio Stor tornskade Lanius excubitor Skovskade Garrulus glandarius Husskade Pica pica Allike Corvus monedula Råge Corvus frugilegus Gråkrage Corvus cornix Ravn Corvus corax Stær Sturnus vulgaris Færre yngler 2014 Skovspurv Passer montanus Bogfinke Fringilla coelebs 14 7

16 16 Kvækerfinke Fringilla montifringilla Grønirisk Chloris chloris 1 1 Stillits Carduelis carduelis 3 3 Grønsisken Spinis spinus Tornirisk Linaria cannabina Lille korsnæb Loxia curvirostra Dompap Pyrrhula pyrrhula Kernebider Coccothraustes coccothraustes Gulspurv Emberiza citrinella 9 5 Rørspurv Emberiza schoeniclus Bomlærke Emberiza calandra

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-214 med en diskussion af danske skovfugles trivsel Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 16 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 x Titel: Overvågning af

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 19 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Titel: Overvågning af de

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Årsrapport for Punkttællingsprojektet DOF rapport 2 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Titel: Overvågning af de almindelige

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013 Årsrapport for Punkttællingsprogammet DOF rapport 14 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013 Titel: Overvågning af de

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288 1 2 3 ISSN 1904-0288 INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg.nr. 1551

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle)

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 1 af 7 Ringmærkning og genmeldinger for Danmark - 2012 (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) I 2012 er ringmærket 107.783 vildtlevende fugle

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr. 169 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

IRLAND 26. august - 2. september 2012.

IRLAND 26. august - 2. september 2012. IRLAND 26. august - 2. september 2012. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou og John Speich Forord Fra den 26/8-2/9 2012 afholdt DOF Travel sin fjerde tur til Kerry og Cork

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

ASK 2015 Sagnlandets Venner i Lejre nr. 1

ASK 2015 Sagnlandets Venner i Lejre nr. 1 1 ASK 2015 Sagnlandets Venner i Lejre nr. 1 Der sker virkelig noget ekstra i og omkring Sagnlandet i 2015 Velkommen til jubilæumssæsonen og til Skjoldungernes Land Hele sæsonen 2015 fejres 50-året for

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring.

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring. (Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) Fuglene ved de danske Fyr i 1939. S7de Aarsberetning om danske Fugle. Af R. Hørring. I 1939 indsendtes fra 29 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

INDHOLD Beplantning for fugle Fodring af vildfugle Foder til vildfugle

INDHOLD Beplantning for fugle Fodring af vildfugle Foder til vildfugle FUGLE I HAVEN INDHOLD Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Beplantning for fugle Fodring af vildfugle Foder til vildfugle Fugle i haven Hvad spiser fuglene, og hvor hyppigt forekommer de? Side 10-11

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Præsentation af Oksbøl Rovfugle census området.:

Præsentation af Oksbøl Rovfugle census området.: 2009-003 OMRÅDE-UNDERSØGELSE FLERE ARTER MUSVÅGE - BUTEO BUTEO COMMON BUZZARD MÄUSENBUSSARD SPURVEHØG ACCIPITER NISUS SPARROWHAWK SPERBER TÅRNFALK FALCO TINUNCULUS KESTREL - TURMFALK DUEHØG ACCIPITER GENTILIS

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2009 Årsrapport for Punkttællingsprojektet DOF rapport 5 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2009 Titel: Overvågning af de

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere