Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013"

Transkript

1 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013

2 Indhold Indledning Fokus på intern tilpasning Et servicemarked i vækst Analyse af branchen for rådgivning Analyse af branchen for elektriske systemer Analyse af branchen for produktion af øvrige dele Analyse af branchen for transport og opstilling Analyse af branchen for service Analysens forudsætninger Anvendte nøgletal Kontaktpersoner 2

3 Indledning Deloitte præsenterer her årets analyse af den økonomiske udvikling for de danske underleverandører til vindindustrien. Analysen dækker regnskabstal for 2009 til I lighed med tidligere viser analysen de økonomiske resultater for virksomheder i en række underleverandørbrancher og giver et bud på nogle af de afgørende tendenser for industriens udvikling. De økonomiske resultater analyseres på baggrund af nøgletal for virksomheder, hvor langt de fleste er medlemmer af Vindmølleindustrien i Danmark (Vindmølleindustrien). De 167 virksomheder er fordelt på følgende underleverandørbrancher: 33 virksomheder i branchen for rådgivning 26 virksomheder i branchen for elektriske systemer 79 virksomheder i branchen for produktion af øvrige dele 14 virksomheder i branchen for transport og opstilling 15 virksomheder i branchen for service For første gang i de år vi har gennemført analysen, ser vi også på leverandørbranchen for service af vindmøller. Som tidligere indeholder analysen en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt Vindmølleindustriens medlemmer i oktober Efter et par hårde år i 2009 og 2010 er andelen af underskudsgivende virksomheder reduceret, og afkastet af den investerede kapital har været stigende. Fremgang at spore Når vi analyserer resultatet af den økonomiske udvikling i 2011, fremgår det tydeligt, at året har været positivt for de danske underleverandører til vindindustrien. Efter et par hårde år i 2009 og 2010 er andelen af underskudsgivende virksomheder reduceret, og afkastet af den investerede kapital har været stigende. Den største fremgang er realiseret i branchen for transport og opstilling, hvor kun 7% af virksomhederne havde underskud i 2011 mod mere end 4 i Den positive udvikling kan tilskrives et væsentligt højere aktivitetsniveau i vindindustrien som helhed og branchens kraftige fokus på omkostningsreduktion i 2009 og Indtjeningsfremgang og solid organisk vækst udskyder konsolideringsbølgen Appetitten på at deltage i M&A-aktiviteter blandt underleverandører i vindindustrien har været faldende. I dette års leverandøranalyse forventer 42% af virksomhederne at deltage i M&A-aktiviteter i den kommende tid, hvilket er et fald på 27%-point i forhold til niveauet sidste år. Af de 42% er det primært børsnoterede og fondsejede selskaber, som vurderer, at M&A-aktiviteter er vigtige for deres virksomhed. I årets leverandøranalyse tegner der sig et billede af en branche, hvor fokus på M&A-aktiviteter er blevet mere selektiv og i højere grad rettet mod opkøb af nichevirksomheder. Interessen for at indgå i klassiske konsolideringer er aftaget, i takt med at vindindustrien igen oplever solide vækstrater. Generelt vil virksomhederne være forsigtige med at indgå i en branchekonsolidering, hvis markedsvæksten skaber grundlag for en tilfredsstillende organisk vækst og indtjening. Vi forventer derfor, at væksten fortsat vil være organisk for mange leverandørvirksomheder til vindindustrien, og at incitamentet til at indgå i konsolideringer forventeligt vil blive styrket, når markedsvæksten aftager. Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

4 Moderat fremgang i nyinstalleret vindkapacitet Europa Nyinstalleret vindkapacitet i Europa var 8,6 GW i 2011, svarende til 22% af den globale installation. Sammenholdt med 10,0 GW i 2010 og 10,5 GW i 2009 indebærer det et fald på 14% i nyinstalleret vindkapacitet. Dermed når den samlede kapacitet op på 94,2 GW, hvilket gør, at Europa er førende inden for total vindkapacitet. Faldet kan primært tilskrives den sydeuropæiske gældskrise. I offshoresegmentet blev 298 MW installeret i 2011 i sammenligning med 883 MW i 2010, hvilket er et fald i installationer på 66%. Den samlede kapacitet af offshorevindenergi ved udgangen af 2011 var 3,3 GW og udgjorde dermed 3,5% af den samlede kapacitet i Europa, hvilket svarer til niveauet i Elleve af de 13 lande, som har offshoreinstallationer, er europæiske, hvilket gør Europa til et attraktivt marked for leverandører til offshoreindustrien på trods af den negative udvikling i Globalt Ca. 40,1 GW blev installeret i 2011, og således var den globale vindenergikapacitet ved udgangen af året 237,0 GW. Dette var en forøgelse af nyinstallationer på 4,4% i forhold til 38% GW i Industrien forventer, at den samlede vindenergikapacitet udvikler sig med en gennemsnitlig årlig vækst på 6% fra 2012 til Efter at have haft en vækstrate på 59% i 2009 og 2010 til en kapacitet på 3,1 GW i 2010, faldt vækstraten i 2011 til 13%. Dermed var den totale kapacitet 3,5 GW. Nye offshoreinstallationer udgjorde 396,8 MW, hvilket var et fald på 65,8 % i forhold til Offshorekapaciteten udgjorde dermed 1,5% af den globale vindenergikapacitet. Faktorer, som kan påvirke udviklingen i underleverandørindustrien I nedenstående tabel giver vi vores bud på mulige hændelser og deres påvirkning af underleverandørindustrien. Faktor Fortsat gældskrise Forlængelse af PTC og ITC* genopliver vindindustrien i USA Renovering af gamle møller Nye finansieringsmuligheder Faldende Cost of Energy Mellem- og Sydamerika som vækstmotorer Forklaring Vindenergi er meget kapitalkrævende og ofte afhængig af regeringers villighed til at investere i projekterne. Den vedvarende gældskrise har gjort finansiering af vindmølleparker besværlig og til tider umulig. De fortsat store gældsniveauer i Europa vil kunne få en betydelig negativ konsekvens for industrien, herunder underleverandørerne. Kongressen i USA valgte at forlænge PTC og ITC, så de også inkluderer Disse incitamenter har allerede haft stor betydning for vindindustriens udsigter i USA. Gennem støtte og skattefradrag i forbindelse med investeringer i grøn energi og subsidie rede KW-priser er PTC og ITC med til at sætte vindprojekter i gang i USA. Tyskland er begyndt at renovere gamle turbiner for at optimere produktionen af strøm fra gamle møller. Grundet den store udvikling i teknologien inden for vindturbiner er der et stort potentiale inden for udskiftning af forældede møller. Danske underleverandører er i en god position til at udnytte denne udvikling, som kan få stor udbredelse i Nordeuropa. Alternative finansieringsmuligheder udvikles for at give pensionsfonde og private investorer mulighed for at investere i vindmølleparker. Denne tendens kan modvirke finansieringsproblemer fra regeringer og banker. Krav om faldende Cost of Energy tvinger vindindustrien til at udvikle omkostningseffektive forbedringer til vindmøllerne for at kunne konkurrere med andre energikilder. Krav om nye vingedesign, højere tårne, lettere komponenter, avancerede styringer m.v. vil øge udviklingsomkostningerne hos underleverandørerne, samtidig med at vindmølleproducenter vil presse komponentpriserne ned for at reducere den samlede kostpris for en MW. Mellem- og sydamerika havde en vækst i nyinstallerede vindmøller i 2011 på 56,4%. Denne vækst er primært drevet af Brasilien og Mexico, som i 2011 oplevede størst vækst blandt markeder over 200 MW. Vindindustrien i Mellem- og Sydamerika har oplevet eksponentiel vækst siden 2007, hvilket kombi neret med en stærk økonomisk udvikling understøtter en fortsat vækst. Mellem- og Sydamerika er derfor gode bud på markeder for eksport af dansk vindmølleteknologi og -komponenter. * Investment Tax Credit (ITC) and Production Tax Credit (PTC) 4

5 Fokus på intern tilpasning Vi har igen i år i samarbejde med Vindmølleindustrien udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at skabe indsigt i den nuværende situation hos leverandørerne til vindindustrien og fremtidsudsigterne for branchen. Undersøgelsen omfatter svar fra 72 virksomheder, hvor størstedelen er karakteriseret ved at være ejerledede virksomheder med en omsætning inden for vindaktiviteter på under 100 mio.kr. Figur 1 Selskabsform. Kilde: VindmølleindusSelskabsformtrien og Deloitte Fondsejet 14% Andet 13% Børsnoteret 15% Ejerledet 58% Realiseret omsætning i 2011 inden for vindrelaterede aktiviteter Figur 2 Realiseret omsætning i 2011 inden for vindrelaterede aktiviteter. Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 35% 25% 29% 19% 21% 18% 15% 13% 5% 0-10 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Mere end 250 mio. kr. Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

6 Gennemgående ser underleverandørerne til vindindustrien lidt mere positivt på deres situation end det generelle erhvervsliv i Vi vurderer, at det bunder i vindindustriens generelle økonomiske fremgang i forhold til 2010, bl.a. som følge af en større grad af outsourcing fra producenterne, rekord stor omsætning af vindmøller i 2011 og et fortsat voksende offshoremarked. Generelt Udvikling i din virksomheds konkurrenceevne de kommende 12 mdr forventer 66% en forbedring af deres konkurrenceevne. Hele 7 forventer, at denne forbedring i omsætningsvæksten fortsat vil komme fra Nordeuropa. Dermed vil flertallet af virksomhederne også fremover være afhængige af det modne europæiske nærmarked. 5 45% 4 35% 43% 43% 42% Figur 3 Udvikling i din virksomheds konkurrenceevne de kommende 12 mdr. Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 25% 27% 24% 15% 5% 7% 4% Lidt negativt Ingen indflydelse Lidt positivt Meget positivt Hvor forventes der størst international omsætningsvækst Vindindustrien inden Det for generelle vindrelaterede erhvervsliv aktiviteter 7 Figur 4 Hvor forventes der størst international omsætningsvækst inden for vindrelaterede aktiviteter? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 4 Nordeuropa 11% 9% Øvrige Europa Kina 5% 5% Latinamerika Nordamerika 2% Øvrige Asien 6

7 Endvidere er det strategiske fokus på marginforbedringer, vækst/vedligehold af efterspørgsel og strategitilpasning altså fokus på at få orden i eget hus. Det strategiske fokus er dermed identisk med sidste år, og dette på trods af at industrien over en bred kam har haft succes med at hæve indtjeningen det seneste år. På linje med sidste års leverandøranalyse vurderer hovedparten af virksomhederne, at væksten vil komme fra det europæiske marked med klar overvægt på det nordeuropæiske marked. Således er flertallet fortsat afhængige af det modne europæiske lavvækstmarked, mens kun 5% forventer, at de kan realisere størst omsætningsvækst i højvækstmarkedet i Latinamerika. Kun 9% af virksomhederne har størst vækstforventninger til det kinesiske marked, hvilket er et markant fald i forhold til 2011, hvor 21% havde en forventning om, at Kina udgjorde det største vækstpotentiale. Hvad er din virksomheds top 3 udfordringer? Figur 5 Hvad er din virksomheds top 3 udfordringer? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte Forbedring/vedligeholdelse af marginer Vækst/vedligeholdelse af kundernes efterspørgsel 22% 21% 19% 18% Udformning og tilpasning af strategien 11% 16% Procesoptimering 16% 13% Kapitalfremskaffelse (tilgængelighed og pris) 6% 6% Prioritering af investeringer 6% 7% Talent (tilgang og omkostninger) 3% 6% Håndtering af nye love og reguleringer 5% 6% Medarbejderreduktion 4% 3% Budgettering/rapportering 1% 1% Andet 3% 11% 5% 15% 25% Vindindustrien Det generelle erhvervsliv Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

8 De forbedrede resultater ser ligeledes ud til at slå igennem på forventningerne til M&A-aktiviteter. Den generelle holdning til, hvorvidt virksomheder ønsker at indgå Forventer I at deltage i M&A-aktiviteter i løbet af 2012? i M&A-aktiviteter, er faldet fra 69% i 2011 til 42% i 2012, hvoraf en stor andel er interesseret i opkøb % Figur 6 Forventer I at deltage i M&Aaktiviteter i løbet af den kommende tid? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 4 18% 13% 11% Ja, både internationalt og nationalt Ja, internationalt Ja, nationalt Nej Hvilken form for M&A-aktivitet ser du som vigtig for din virksomhed? % Figur 7 Hvilken form for M&A-aktivitet ser du som vigtig for din virksomhed? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte % Begge Køb af anden virksomhed eller aktivitetsområde Salg af din virksomhed eller frasalg af aktivitetsområde 8

9 På trods af at fremskaffelse af kapital er et stort problem for flere brancher, ser det ikke ud til at være den primære årsag til udeblivende M&A-aktivitet i vindindustrien. Derimod kan incitamentet til køb og salg være reduceret vækst, og hvor ressourcerne derfor ikke ønskes anvendt på at integrere en anden virksomhed. Samtidig er fokus for en del virksomheder fortsat rettet mod intern tilpasning af organisationens aktiviteter og strategi. for mange virksomheder i en tid, som tillader organisk Hvad er de 3 primære udfordringer for din virksomhed i forhold til at igangsætte en M&Aproces? Figur 8 Hvad er de 3 primære udfordringer for din virksomhed i forhold til at igangsætte en M&A-proces? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte Finde den rigtige virksomhed eller aktivitetsområde til opkøb Ledelsesmæssige ressourcer Usikkerhed om den nuværende nationale og globale økonomiske situation, herunder politisk opbakning til fortsatte tillæg til vindkraft og dermed marked for vindkraft Opnå den ønskede salgspris for virksomheden eller aktivitetsområdet 17% 22% 28% Modstand mod opkøb fra vores kunder/leverandører 9% Adgang til kapital 7% Øvrige udfordringer 7% Angiv din vurdering af jeres adgang til ny finansiering Figur 9 Angiv din vurdering af jeres adgang til ny finansiering. Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 5 45% 4 35% 32% 43% 33% 25% 15% 5% 5% 16% 11% 17% 9% 4% Meget svært tilgængelig Lidt svært tilgængelig Neutral/ ved ikke Rimeligt tilgængelig Nemt tilgængelig Vindindustrien Det generelle erhvervsliv Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

10 Hvorfor vil din virksomhed ikke deltage i M&Aaktiviteter i 2012/13? Udfordringerne, der kræver M&A-aktiviteter, er pt. ikke aktuelle Forventningerne til køb eller salg kan ikke indfries på nuværende tidspunkt Den markedsmæssige risiko/usikkerhed er for stor på nuværende tidspunkt Vi kan ikke integrere en potentiel virksomhed på nuværende tidspunkt (ledelsmæssigt, kulturelt m.v.) Vi kan ikke finde den rigtige virksomhed til opkøb 11% 7% 7% 5% 48% Figur 10 Hvorfor vil din virksomhed ikke deltage i M&A-aktiviteter i den kommende tid? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte Manglende ledelsesmæssige ressourcer 5% Vi kan ikke finde den rigtige virksomhed som opkøber af vores virksomhed 2% Adgang til kapital er ikke mulig på nuværende tidspunkt 2% Vi vil møde modstand fra vores kunder/leverandører Øvrige grunde 14% Hvorfor er M&A ikke 0afgørende 0,2for din 0,4 0,6 virksomhed? % Figur 11 Hvorfor er M&A ikke afgørende for din virksomhed? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte Vi ønsker organisk vækst 15% Vi tror ikke på de potentielle synergieffekter ved opkøb eller salg 9% Øvrige grunde 10

11 ejerledede virksomheder ser mulighed for at foretage M&A-aktiviteter. Af de virksomheder som overvejer at Ses der på typen af virksomheder, som ønsker at indgå i M&A-aktiviteter, er der overvægt af virksomheder, som er vant til at agere på M&A-markedet såsom børsnotere indgå et samarbejde med en finansiel investor har 43% de selskaber og fondsejede selskaber. Kun 29% Ser af du de M&A-aktiviteter intet krav til typen (køb af finansiel og salg investor. af virksomhed eller aktivitetsområde) som vigtige for din virksomhed? Figur 12 Ser du M&A-aktiviteter (køb og salg af virksomhed eller aktivitetsområde) som vigtige for din virksomhed? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte % 12% 27% % 7 29% Børsnoteret Ejerledet Fondsejet Ja Nej Ved ikke Hvilken type finansiel investor foretrækker du? Figur 13 Hvilken type finansiel investor foretrækker du? Kilde: Vindmølleindustrien og Deloitte 45% 4 35% 43% 25% 15% 25% 21% 5% 4% 7% Typen er ikke afgørende Kapital fond/private equity Institutionelle investorer, fx pensionskasser Venturefond Øvrige typer Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

12 Et servicemarked i vækst I årets analyse har vi sat ekstra fokus på leverandørbranchen for service af vindmøller sammenlignet med tidligere års analyser. Gode udsigter for servicevirksomhederne Vi forventer, at gruppen af servicevirksomheder får en særlig lukrativ position i industrien i de kommende år. Den generelle modenhed i underleverandørbrancherne til vindindustrien er efterhånden relativ høj. Leverandørbrancher som fx elektriske systemer og produktion af øvrige dele konkurrerer nu mere på pris pr. MW og skala forhold end på teknologisk forspring sammenlignet med tidligere, og i forhold til disse brancher er modenheden af leverandørbranchen for service relativ lav. Afledt af den lavere modenhed ses en række vækstdrivere i vindindustrien, som vi forventer, vil drive væksten hos servicevirksomhederne Markedet vil vokse Som det ses af figur 14 har produktionskapaciteten globalt set oplevet en betydelig vækst i en årrække. Samtidig med et øget antal vindmøller og en større gennemsnitlig møllestørrelse er flere og flere af de aktive vindmøller blevet ældre, hvorfor serviceniveauet på vindmøllerne vokser. Faktorer, som medvirker til et servicemarked i vækst. Figur 14 Global produktionskapacitet fra vindmøller Kilde: GWEC og Deloitte GW Vækstdrivere Effekt Antallet af vindmøller og opstillede MW vokser, og servicebehovet øges Den gennemsnitlige alder på vindmøllerne vokser, hvilket isoleret set øger servicebehovet pr. vindmølle Garantier vil løbende udløbe og skabe nyt marked for servicevirksomhederne i form af nye servicekontrakter (post-warranty contracts) Mange vindmølleproducenter trimmer balancen og out sourcer alt andet end kerneforretningen, herunder service og vedligehold

13 Figur 15 Global omsætning for serviceleverandører til vindindustrien Kilde: GBI Research og Deloitte Mio. kr Globalt - onshore Globalt - offshore Figur 16 Europæisk omsætning for serviceleverandører til vindindustrien Kilde: GBI Research og Deloitte Mio kr Europa - onshore Europa - offshore Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

14 Frem mod i dag er både det globale og det europæiske, herunder danske, servicemarked vokset. En udvikling, som forventes at fortsætte frem mod Samlet set ventes det globale servicemarked for vindmøller at vokse fra 35 mia.kr. til 81 mia.kr. i 2020, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på. Det ventes, at det europæiske servicemarked, som i 2011 udgjorde 51% af det globale marked, vil vokse med en gennemsnitlig årlig vækst på 7% frem mod Det mere modne europæiske marked ventes altså fremadrettet at vokse lidt langsommere end det globale marked. Dog kan højere vækstrater sandsynligvis findes på det europæiske offshoreservicemarked, hvor væksten frem mod 2020 ventes at være 19% i gennemsnit pr. år. I Danmark havde vi pr. september 2012 knap vindmøller i drift. Samme mønster som det ovenfor Figur 17 beskrevne ses her i landet: Det samlede antal vindmøller Akkumuleret antal vindmøller i drift er vokset over årene, samtidig med at den gennemsnitlige antal ikke-afmeldte alder pr. vindmølle vindmølle øges. og i drift og gennemsnitlig Akkumuleret alder pr. vindmølle i Danmark. gennemsnitlig alder pr. vindmølle Kilde: Energistyrelsen og Deloitte Antal vindmøller Antal vindmøller (offshore) Gns. alder på møller % 4 Europa 12% Tyskland 2 12% UK 0 Spanien Antal vindmøller (onshore) 25% 33% Gennemsnitlig alder Markedsandelene vil forskyde sig Ud over et voksende marked forventer vi også, at der vil ske et skifte i fordelingen af markedet mellem de aktører, som i dag varetager serviceopgaverne: Mølleproducenter, operatører af vindmølleparker og servicevirksomheder. Mange vindmøller er solgt med en tilhørende serviceaftale mellem køber og mølleproducent, som løber over de første år af vindmøllens levetid. I takt med at disse kontrakter udløber, vil en betydelig del af serviceopgaverne overgå til uafhængige servicevirksomheder, hvilket repræsenterer en vækstparameter for servicebranchen. Lidt afhængig af strategien blandt mølleproducenterne kan yderligere outsourcing i serviceaftalernes løbetid øge væksten blandt de uafhængige servicevirksomheder. Et væsentligt større servicemarked og øget konkurrence blandt servicevirksomhederne vil givetvis på længere sigt føre til faldende priser og højere kvalitet af den udbudte service. I takt med at servicebranchen modnes er det sandsynligt at mølleproducenterne billigst lever op til forpligtigelserne i serviceaftalerne ved at anvende uafhængige servicevirksomheder. I det nuværende europæiske servicemarked er producenterne fortsat dominerende. Producenterne har en markedsandel i Europa på 63%, mens servicevirksomhederne har 25% af servicemarkedet. Det forventes dog, at servicevirksomhederne vil overtage markeds lederrollen på grund af deres ek-spertise, skalafordele i den specialiserede service og de ovenfor beskrevne forhold. 12% 12% 12% Tyskland UK Spanien Europa 6 68% Figur 18 Markedsandele på det europæiske marked for serviceleverandører Kilde: GBI Research og Deloitte 55% 63% 25% 33% 6 68% 55% 63% Producenter Service Operatører af vindmølleparker 14 Producenter Service

15 Pilen peger opad Vores analyse af underleverandørernes nøgletal for 2009 til 2011 viser, at leverandørerne til vindindustrien overordnet set har haft et fornuftigt 2011 efter nogle hårde år, siden krisen var på sit højeste. Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

16 Analyse af branchen for rådgivning Efter en lang række svære år for rådgivningsbranchen ses en svag bedring i Afkastet af branchens investeringer er uændret fra 2010 til 2011, men der ses en mindre spredning på disse afkast. Branchen lader derfor til at være modnet yderligere. Både omsætning pr. ansat og primært resultat pr. ansat indikerer en svag bedring i branchen. Andelen af underskudsgivende virksomheder i branchen er steget siden 2010 og var på 21% i 2011 imod 15% i Dette niveau er dog stadig kun 2/3 dele af niveauet i Knap 18% af virksomhederne blev placeret i farezonen i 2011, hvilket er den næsthøjeste andel blandt de 5 leverandørbrancher. Opbygning af nøgletalsanalysen Branchen for rådgivning er repræsenteret af 33 virksomheder, og branchen indeholder både små og store virksomheder. I sidste års analyse omfattede branchen for rådgivning 36 virksomheder. Virksomhederne i analysen er fordelt efter størrelse på følgende måde: Figur 19 og soliditet Kilde: KOB og Deloitte Clients & Markets Antal ansatte I alt 0-3 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 10 Antal virksomheder 33 Mindre spredning på rentabiliteten I forhold til 2011 ses samme gennemsnit på 6% afkast af den investerede kapital. I forhold til de andre leverandørbrancher er dette det næstlaveste niveau. Der er mindre spredning på afkastene i forhold til 2010, dvs. at de virksomheder med højest afkast er gået tilbage, og dem med lavest er gået lidt frem. I 2010 så vi flere virksomheder med meget høje afkast, hvilket er blevet mere normaliseret i Grunden til, at vi ser lavere afkast for de bedst performende virksomheder i 2011, er primært, at deres investerede kapital er vokset uden samme vækst i resultatet. 4 35% 25% 15% 5% 6% 6% 1% 37% De gode virksomheder bliver endnu bedre Modsat rentabiliteten bliver de gode virksomheder endnu bedre, når det gælder resultat pr. ansat. Fra 2009 til 2011 har den gennemsnitlige vækst i primært resultat pr. ansat været på 19% om året. Niveauet er dog stadig meget lavt (50 t.kr.). Igen er dette det næstlaveste niveau blandt leverandørerne til vindmøllebranchen, kun overgået af servicebranchen. Niveauet er under en tredjedel af, hvad de andre brancher præsterer pr. ansat. De bedste i rådgivningsbranchen (øvre kvartil) klarer sig dog væsentligt bedre i både 2010 og 2011 og gør rådgivningsbranchen til den, hvor der er størst forskel på det gennemsnitlige resultat og topresultatet. De bedst performende virksomheder i branchen (øvre kvartil) har haft en gennemsnitlig vækst i primært resultat pr. ansat på 56% om året fra 2009 til Fra 2010 til 2011 var 2% Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil Figur 20 25% 16

17 Figur 21 Primært resultat resultat pr. ansat i pr. t.kr. ansat i t.kr (50) væksten på 13% for de bedst performende virksomheder sammenlignet med 3% vækst for gennemsnittet. Der ses derfor en tendens i branchen, hvor de gode virksomheder trækker fra de mindre gode Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil Figur 22 Antal virksomheder Antal virksomheder med med hhv. overskud og underskud hhv. overskud og underskud % 33% 85% 15% 79% 21% 55% Overskud alle 3 år Flere virksomheder med underskud I 2010 havde rådgivningsbranchen et rigtigt godt år, hvor kun 15% af virksomhederne havde underskud. Denne udvikling er vendt i 2011, hvor antallet af virksomheder med underskud er steget med 4, hvilket vil sige, at 21% af virksomhederne rapporterede et underskud. Niveauet er ikke alarmerende højt, men fortsætter udviklingen, kan branchen komme i problemer. 18% af virksomhederne befinder sig i farezonen 18% af virksomheder befinder sig i farezonen dvs. med en soliditet lavere end 15% og et afkast af den investerede kapital under. Dette er en forholdsvis stor andel, hvis man sammenligner med de øvrige virksomheder i branchen, hvor gennemsnittet er på 9%, hvis vi ser bort fra servicebranchen. Næsten hver anden virksomhed har både en soliditet over 15% og et afkast af den investerede kapital over, hvilket er den næsthøjeste andel blandt leverandørbrancherne. Sammenlignet med sidste år er der flere virksomheder med en sund økonomi, hvilket tyder på en bedring i branchen. Figur 23 Soliditet Lavere end 15% Højere end 15% Lavere end Højere end 30,3% 18,2% 48,5% 3, Underskud Overskud Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

18 Analyse af branchen for elektriske systemer Efter at leverandørbranchen for elektriske systemer til vindindustrien havde et hårdt 2010, ser vi nu de første tegn på bedring. Virksomhedernes afkast af den investerede kapital er uændret fra 2010 til Der ses dog en større spredning på disse afkast. Andelen af underskudsvirksomheder er næsten halveret fra 23% til 12% fra 2010 til Større polarisering i rentabiliteten For leverandører af elektriske systemer ses en mere spredt performance hos virksomhederne i 2011 sammenlignet med året før. De virksomheder, som har et højt afkast af den investerede kapital, har nu et endnu højere afkast og modsat for de virksomheder, som har et lavt afkast. Gennemsnittet for branchen er uændret. Der er altså en udskilning og polarisering i gang. Figur 25 Branchen er den blandt de 5 leverandørbrancher, som har størst andel af virksomheder med overskud over de sidste 3 år. 69% af virksomhederne har haft overskud 3 år i træk. Dette indikerer større stabilitet og modenhed. 18% 16% 14% 19% 84,7% af virksomhederne har en soliditet over 15%, hvilket vidner om en mere solid branche. Opbygning af nøgletalsanalysen Analysen indeholder 26 virksomheder mod 28 sidste år. Leverandørbranchen for elektriske systemer er fordelt efter størrelse på følgende måde: 12% 8% 6% 4% 2% 8% 3% 8% 2% Figur 24 og soliditet Kilde: KOB og Deloitte Clients & Markets Antal ansatte I alt 0-3 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 5 Antal virksomheder Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil Fremskridt i både top og bund Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er steget med 11% i gennemsnit de sidste 2 år. De bedst og dårligst performende virksomheder har øget deres resultat pr. ansat i Vi ser således, at branchen generelt forbedrer indtjeningen pr. ansat uden at forbedre afkastet af den investerede kapital. Dette skyldes både en større aktivmasse og færre ansatte i Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er det næsthøjeste i branchen, kun overgået af branchen for transport og opstilling. De dårligst performende virksomheder (nedre kvartil) formår i 2011 at have den relativt bedste udvikling, da resultatet pr. ansat er vokset med 17 i forhold til Niveauet er dog stadig meget lavt. 18

19 Primært resultat pr. ansat i t.kr. Figur 26 Primært resultat pr. ansat i t.kr Fald i andelen af virksomheder med underskud For elektriske systemer er det kun 1 ud af 8 virksomheder, som rapporterede et underskud i 2011, hvilket næsten er halvdelen af Hele 69% af virksomhederne har haft overskud de sidste 3 år, hvilket er det højeste blandt leverandørerne til vindindustrien. 11,5% af virksomhederne var i farezonen i 2011 Ligesom de andre leverandører til vindindustrien har næsten hver anden virksomhed både en soliditet over 15% og et afkast på den investerede kapital over. Andelen af virksomheder i farezonen er markant forbedret i forhold til 2010, hvor 18% af virksomhederne var i farezonen. Ligeledes er andelen af virksomheder med høj soliditet og højt afkast næsten fordoblet siden Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil Figur 28 Lavere end Højere end Figur 27 Antal Antal virksomheder virksomheder med med hhv. overskud og underskud hhv. overskud og underskud % 77% 88% Soliditet Lavere end 15% Højere end 15% 38,5% 11,5% 46,2% 3,8% 4 69% 19% 23% 12% Overskud alle 3 år Underskud Overskud Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

20 Analyse af branchen for produktion af øvrige dele Leverandørbranchen for producenter af øvrige dele har oplevet den relativt største fremgang i afkastet af den investerede kapital en fremgang på 73% i forhold til Således opnåede branchen et gennemsnitligt afkast af den investerede kapital på 11% i Andelen af virksomheder med underskud i branchen for produktion af øvrige dele er faldet med 8%-point fra til 22% i Branchen er derfor i bedring set i forhold til tidligere. Branchen oplever også en fremgang i andelen af virksomheder, der har en soliditet over 15%. Andelen er nu på 91,2%. Dette ses som et solidt sundhedstegn. Mærkbar bedring i rentabiliteten Afkastet af investeret kapital er for producenter af øvrige dele steget markant i Det gennemsnitlige afkast er tæt på en fordobling og er steget fra 6% til 11%. De virksomheder, som klarer sig bedst i branchen (øvre kvartil), klarer sig endnu bedre i 2011 end i Samtidig er de virksomheder med de laveste afkast i branchen nu også begyndt at tjene penge, hvilket kan ses af nedre kvartil, som er steget fra -1% til 4% i afkast af investeret kapital. Niveauet for afkastet er det næsthøjeste blandt leverandørerne til vindindustrien. 30 % Figur 30 27% Opbygning af nøgletalsanalysen Leverandørbranchen for produktion af øvrige dele til brug for vindindustrien indeholder 79 virksomheder mod 90 virksomheder sidste år. Sammenlignet med de 4 andre leverandørbrancher har denne branche en overvægt af større virksomheder. Virksomhederne i analysen er fordelt efter størrelse på følgende måde: 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 6% 11% 4 % Figur 29 og soliditet Kilde: KOB og Deloitte Clients & Markets Antal ansatte I alt 0-3 ansatte ansatte 4 0 % (5)% (1)% Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil ansatte ansatte ansatte ansatte 25 Antal virksomheder 79 Fortsat fremgang i resultat pr. ansat Det gennemsnitlige primære resultat er over de sidste 2 år i gennemsnit vokset med 43%. Det er både øvre og nedre kvartil, der igen i 2011 forbedrer resultatet pr. ansat. Der er dog fortsat stor spredning mellem de bedst og dårligst performende virksomheder i branchen. Branchen som helhed oplever ligesom i 2010 fremgang. Sammenlignet med de andre leverandørbrancher ligger branchen i den gode ende, hvad angår niveauet af afkast. 20

21 Primært resultat pr. ansat i t.kr. Figur 31 Primært resultat pr. ansat i t.kr Fortsat fald i andel af virksomheder med underskud Andelen af virksomheder med underskud er faldet både i 2010 og 2011, hvilket betød, at 78% af virksomhederne rapporterede et overskud i Branchen er den blandt de 5 leverandørbrancher, som har den mindste andel af virksomheder med overskud i de 3 sidste år. Dette indikerer en større ustabilitet i branchen. Lavt antal virksomheder i farezonen Blot 7,6% af virksomhederne ligger i farezonen, hvilket er endnu lavere end 2010, hvor dette tal var på 10,1%. Samtidig steg andelen af virksomheder med en soliditet over 15% fra 87% i 2010 til hele 91,2% i 2011, hvilket ses som et stærkt sundhedstegn. (50) Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil Figur 33 Lavere end Højere end Figur 32 Antal Antal virksomheder virksomheder med med hhv. overskud og underskud hhv. overskud og underskud % 7 78% Soliditet Lavere end 15% Højere end 15% 38, 7,6% 53,2% 1,3% % 22% 42% Overskud alle 3 år Underskud Overskud Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

22 Analyse af branchen for transport og opstilling Leverandørbranchen for transport og opstilling har oplevet stor fremgang i Afkastet af den investerede kapital er det højeste blandt de 5 leverandørbrancher og er på 15% i gennemsnit. Især har de dårligst performende virksomheder i branchen oplevet en markant fremgang. I 2009 og 2010 oplevede branchen en meget høj andel af virksomheder med underskud. Dette er nu vendt, og andelen af virksomheder med underskud er faldet fra 43% i 2010 til blot 7% i Dette er det laveste niveau blandt de 5 leverandører. Leverandørbranchen for transport og opstilling klarer sig bedst på alle parametre i forhold til de andre leverandørbrancher. Dette indikerer en sund og attraktiv branche, som er i kraftig bedring. Markant bedring i afkast af investeret kapital I sidste års analyse faldt afkastet af den investerede kapital. Dette er nu vendt, og leverandørbranchen for transport og opstilling er i markant bedring. Hele branchen generelt klarer sig bedre. Både de bedst og dårligst performende virksomheder havde fremgang i Branchens gennemsnitlige afkast af den investerede kapital er den højeste blandt underleverandørerne. Branchens investerede kapital steg i gennemsnit med 23% i 2011, hvoraf størstedelen var finansieret ved egenkapital. Dette betyder samtidig, at branchens gennemsnitlige gearing er tæt på halveret i Dette er med til at skabe en meget solid og stabil branche. 30 % 25 % Figur 35 28% Opbygning af nøgletalsanalysen Analysen af branchen for transport og opstilling omfatter 14 virksomheder. Til sammenligning indeholdt sidste års analyse 17 virksomheder. Virksomhederne i analysen er fordelt efter størrelse på følgende måde: Figur 34 og soliditet Kilde: KOB og Deloitte Clients & Markets Antal ansatte I alt 0-3 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 5 Antal virksomheder % 15 % 10 % 5 % 0 % (5)% (10)% 17% Der ses også en fremgang i resultat pr. ansat I forhold til 2010 er det gennemsnitlige resultat pr. ansat steget med 87% i Denne fremgang gælder ligeledes hele branchen, både de virksomheder, som præsterer bedst, og de, som ligger i den tunge ende. Branchen har et gennemsnitligt resultat pr. ansat på 262 t.kr., hvilket er markant højere end de andre leverandører til vindindustrien. 15% 6 % (7)% Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil 22

23 Figur 36Primært resultat pr. ansat i t.kr. Primært resultat pr. ansat i t.kr Skarp ændring i andelen af virksomheder med underskud I sidste års analyse var det branchen for transport og opstilling, som havde den største andel af virksomheder med underskud. Dette er der for alvor lavet om på i 2011, hvor branchen kan bryste sig af den laveste andel af virksomheder med underskud. Blot 7% af virksomhederne havde underskud i 2011 mod hele 43% i Dette kan skyldes større modenhed i branchen og bedre tilpasning af kapacitetsomkostningerne (50) (100) Få virksomheder i farezonen I branchen for transport og opstilling findes det laveste niveau af virksomheder i farezonen blandt underleverandørerne. Kun 7,1% befinder sig i farezonen, og hele 92,9% har en soliditet over 15%, hvilket også er den største andel blandt de 5 brancher. Det betyder, at der også på dette punkt ses en fremgang i forhold til Figur 37 Antal virksomheder med Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud hhv. overskud og underskud % 36% Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil 57% 43% 93% 7% Overskud alle 3 år Figur 38 Soliditet Lavere end 15% Højere end 15% Lavere end Højere end 50, 7,1% 42,9% 0, Underskud Overskud Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

24 Analyse af branchen for service Den sidste af de 5 leverandørbrancher, branchen for service, oplevede tilbagegang i nøgletallene i Afkastet af den investerede kapital blev halveret fra 2010 til Dette gør branchen til den af de 5 leverandørbrancher med det laveste afkast. I 2010 voksede andelen af underskudsvirksomheder markant fra 15% til 46%. Denne høje andel er fortsat i I 2011 befandt 30,8% af virksomhederne sig i farezonen med en lav soliditet og et lavt afkast af den investerede kapital, hvilket ikke er et faretruende niveau. De små virksomheder har den laveste andel med underskud. En forklaring på tilbagegangen i afkast af investeret kapital og andre nøgletal kan være, at virksomheder i en vækstbranche som servicebranchen, der har oplevet vækst i nogle år, løbende skal investere i at øge virksomhedens professionalisme og kapacitet. Disse investeringer vil ikke give afkast med det samme, og det kan være svært at holde en høj kortsigtet indtjening i en årrække med vækst. Opbygning af nøgletalsanalysen Analysen af branchen for service omfatter 15 virksomheder. Virksomhederne i analysen er fordelt efter størrelse på følgende måde: Figur 39 og soliditet Kilde: KOB og Deloitte Clients & Markets Antal ansatte I alt 0-3 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 1 Antal virksomheder 15 Fald i afkast af investeret kapital Hele branchen præsterer dårligere i 2011 end i 2010, og dette gælder både de gode og mindre gode performende virksomheder. Det gennemsnitlige afkast af den investerede kapital er halveret i forhold Dette placerer servicebranchen på det laveste niveau blandt de 5 underleverandørbrancher. Samtidig er den rentebærende gæld næsten fordoblet siden 2009, hvilket kan være med til at forklare det faldende afkast. 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % (10)% (20)% 11% (4)% 34% Fald i indtjeningen Det samme billede ses for udviklingen og niveauet i primært resultat pr. ansat. Det gennemsnitlige resultat pr. ansat er i 2011 faldet med 42% i forhold til De bedst performende virksomheder i branchen klarer sig akkurat en smule bedre end i 2010, og de dårligst performende virksomheder klarer sig markant dårligere. 5% (13)% Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil Figur 40 16% 24

25 Primært resultat pr. ansat i t.kr. Figur 41 Primært resultat pr. ansat i t.kr (50) (100) Fortsat mange med underskud Branchen oplever stadig et meget højt niveau af virksomheder med underskud. Næsten hver anden virksomhed havde underskud både i 2010 og Dette er uden sammenligning den højeste andel med underskud blandt de 5 brancher. De mindste virksomheder i branchen klarer sig relativt bedst ved at have en andel med underskud på 33%. 30,8 % af virksomhederne befinder sig i farezonen Servicebranchen indtager også en klar førsteplads blandt de 5 leverandørbrancher, når det gælder virksomheder i farezonen. Samtidig har branchen også den laveste andel af virksomheder med høj soliditet og højt afkast. (150) Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil Figur 43 Lavere end Højere end Figur 42 Antal virksomheder Antal virksomheder med med hhv. overskud og underskud hhv. overskud og underskud % 54% Soliditet Lavere end 15% Højere end 15% 30,8% 30,8% 38,5% 0, % 4 46% 46% 46% 15% Overskud alle 3 år Underskud Overskud Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

26 Analysens forudsætninger Analysen bygger på en række forudsætninger og antagelser. Virksomhederne, der udgør analysens population, bliver udvalgt fra analyse til analyse. De bliver udvalgt under følgende forudsætninger: 1. Er medlem af brancheorganisationen Vindmølleindustrien i Danmark. 2. Oplyser udvalgte regnskabsposter såsom egenkapital, årets resultat og samlet balance. Anvendte nøgletal Primært resultat: Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter afskrivninger : Primært resultat/investeret kapital primo x 100 Soliditet: Egenkapital/samlet balance 3. Eventuelle outliers er blevet fjernet for ikke at forstyrre det samlede billede. Alle oplysninger er fra offentligt tilgængelige regnskaber. I vores spørgeskemaundersøgelse har vi fået svar fra 72 virksomheder. 26

27 Kontaktpersoner Generelle kontaktpersoner Lars Skovgaard Financial Advisory Services Aarhus Tlf Lokale kontaktpersoner Anders Flou Attest Odense Tlf Frederik Behnk Financial Advisory Services København Tlf Ina Dam Konsulentrådgivning Silkeborg Tlf Flemming Bro Lund Revision Esbjerg Tlf Ulrik Vassing Attest København Tlf Hans Henrik Pontoppidan Financial Advisory Services København Tlf Sune Olsen Clients & Industries København Tlf Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt

28 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti?

Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti? Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti? Lynge Skovgaard KL - Temadag om Biogas Munkebjerg Hotel, 2. marts 2011 Kommunal investering i bioenergi var ulovlig Det var i strid med lovgivningen,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere