MOKO Danmarks Designskole, Kunstindustrimuseet, Designskolen Kolding og Center for Designforskning Illustrationer: Lisa & Jens/Underwerket Design og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOKO Danmarks Designskole, Kunstindustrimuseet, Designskolen Kolding og Center for Designforskning Illustrationer: Lisa & Jens/Underwerket Design og"

Transkript

1 Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street. Fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening Coco Chanel

2 MOKO Danmarks Designskole, Kunstindustrimuseet, Designskolen Kolding og Center for Designforskning Illustrationer: Lisa & Jens/Underwerket Design og tilrettelæggelse: Underwerket Produktion: Eks-skolens trykkeri Printed in Denmark 2005

3 MOKO -POTENTIALER I MODEFORSKNING

4 At vi i Danmark i dag betragter mode som en af vores styrkepositioner på designområdet, minder om humlebien, der ikke kan flyve, men gør det alligevel. De sidste 10 år har været en gylden periode for dansk mode. Høj kvalitet og stærke kreative kræfter har i samarbejde med godt købmandskab bragt Beauty to the bottom line i mange danske virksomheder. Derfor udgør Dansk Mode i dag et af vores betydningsfulde eksporterhverv, der placerer Danmark, dansk design og danske designuddannelser på verdenskortet. Målsætningen med Center for Designforskning har fra starten været at skabe en dynamo for forskning og vidensudvikling på designområdet i Danmark og internationalt. Etablering af modekonsortiet MOKO i samarbejde med Kunstindustrimuseet, Danmarks Designskole og Designskolen Kolding er et godt eksempel på, hvordan dette omsættes til praksis. Med MOKO er der nu skabt en platform for et stærkt samarbejde mellem designforskning, -uddannelse og erhvervsliv. Jeg håber, at vi hermed også har taget hul på endnu et kapitel i en succesfuld historie om den danske modes fortsatte udvikling og succes Brian Mikkelsen, Kulturminister

5 MOKO [ moko] - 1. (fork. af Mode Konsortiet etableret i 2005.) Dansk platform for modeforskning, der har til formål at samle, genere og formidle viden indenfor mode gennem forskning, konferencer, medier og web - for og med modebranchen. MOKO undersøger ikke, om skosnuderne skal være runde eller spidse, men fokuserer i stedet på, hvordan modens økonomiske og kulturelle kredsløb kan optimeres gennem netværk, videndeling og forskning på tværs af offentlige og private vidensinstitutioner indenfor design, beklædning, strategi, marketing og medier. MOKO er organiseret som et samarbejde mellem Kunstindustrimuseet, Center for Designforskning, Designskolen Kolding og Danmarks Designskole, der alle sorterer under Kulturministeriet.

6 Haren og skildpadden Mode handler om at fortælle den rigtige historie - gennem brand, medier, strategi og med tøjet selv. Forskning handler om at skabe ny viden og flytte diskussionen - gennem undersøgelser, analyser og dokumentation. Mode og forskning er som haren og skildpadden. Haren farer af sted i en verden fuld af magiske øjeblikke. Dens flugt er også dens elegance. Skildpadden putter sig under sit skjold og tøffer af sted. Metodisk og driftsikker. Man kan bygge en verden på skildpaddens skjold. De to dyr er meget forskellige og mødes kun i eventyret, hvor de konfronterer hinanden. Men sådan behøver det ikke at være. For mode er mere end glam, og forskning er mere end sindig og verdensfjern puslen. Det der hører med til historien er, at den danske modebranche er verdensførende indenfor sourcing, en early adopter i vidensøkonomien og del af Danmarks største eksporterhverv. Og det hører med til historien, at den danske designforskning er verdensførende indenfor designspecifik teoriudvikling og opsat på at gå i tæt dialog med brancher og erhvervsliv. Mødet mellem mode og forskning er indlysende og efterspurgt. Spørgsmålet er blot, hvilken dagsorden vi skal sætte. Sammen. Denne rapport er en invitation til samarbejde. Den forsøger at gøre op med fordommene, fortælle den rigtige historie og kortlægge de fælles interesser, så modebranchen og Kulturministeriets forskningsinstitutioner kan stå sammen om etableringen af et dansk modeforskningskonsortium. MOKOs mål er at generere ny viden og løfte den ind i modebranchen for dermed at bidrage til at udvikle og understøtte den danske modes konkurrenceevne. Rapporten samler viden, perspektiver og potentialer fra et bredt udsnit af den danske modebranche. Fra modeimperier i Jylland og på Amager til små og mellemstore modevirksomheder i København, fra ministerielle rapporter til uddannelser og forskningskonferencer, fra patentadvokater, designstrateger og medieeksperter til trendbureauer og Eksportrådet. Det billede, der har tegnet sig gennem interviews og læsning, er behovet for netværk og ny viden. Og behovet for at sætte mode ind i en større sammenhæng, hvor den kan blive taget mere alvorligt - af medierne, af universiteterne, af branchen selv og af de fonde, der søger afkast ved at investere i udvikling i videnstunge brancher. MOKO er allerede en realitet med forskningsprojekter og modekonferencer, og vi er i fuld gang med at udvide og ansætte. MOKO er parat og ivrig efter at yde sit bidrag til at skabe og fortælle den rigtige historie om dansk mode. Thomas Schødt Rasmussen Forskningsleder, DKDS Maria Mackinney Forskningsassistent, CDF

7 INDHOLD Potentialer i modeforskning Hvad vil MOKO? Udvid horisonten I fremtiden bliver viden den største eksport Du store verden Modeforskning og synlighed En ny modekultur Modenbranchens selvopfattelse Den gamle skole Forskning og designuddannelser Bytte, bytte købmand Vidensudveksling er ikke tyveri Den lange bane Perspektiver i modeforskning Penge er ikke kun papir Mode og de immaterielle værdier Få det ud Mode og formidling Det stof drømme er gjort af Hvor skal MOKO hen? Lidt om alt Praktisk, kvadratisk, god

8 Modeforskningens rolle er i fortid og nutid at give indsigt i modens samfundsmæssige og kulturelle betydning - både som industri og forbrugsgode Marie Riegels Melchior, ph.d.-stipendiat, Danmarks Designskole og Kunstindustrimuseet

9 MOKO / Potentialer i modeforskning Potentialer i modeforskning Dansk mode er andet og mere end tøj. Det bliver det i hvert fald nødt til at være, hvis dansk mode for alvor skal gøre sig gældende på det globale modelandkort. Gennem forskning kan Mode Konsortiet (MOKO) give sit bidrag til at styrke dansk mode ved at se på, hvordan mode fungerer i en globaliseret kulturel og socioøkonomisk sammenhæng. Denne rapport handler om, hvordan forskning kan være en medspiller til erhvervslivet, og om hvad det kan betyde for investeringer, eksport, medier og modens selvopfattelse. Når det går så godt, hvordan får man så modebranchen overbevist om, at det kan gå endnu bedre? spurgte Rasmus Ibfelt, uddannet tøjdesigner og direktør i e-types under MOKOs interviewrunde i den danske modebranche. Der er nemlig stor fokus på dansk mode, og generelt tegner det lyst. Det ser man i dagspressen, i FORAs Benchmark-studie af modeog beklædningsindustrien (2004), i CBSrapporten A Mapping of the Danish Fashion Industry (2005), i årsrapporten fra brancheforeningen Dansk Textil & Beklædning, i regeringens satsning på designforskning og i TEKO analysen Men hvordan får modebranchen udfoldet sit fulde potentiale? Danmark har en masse forudsætninger for at gøre mode til en større forretning, end det er i dag og derved placere Danmark tydeligere på det globale modelandkortet. Modeindustrien er præget af optimisme, modemesserne Cph Vision og CIFF oplever stor succes, modeugerne i København når et internationalt niveau, modepressen 13

10 MOKO / Potentialer i modeforskning Vi har brug for mere modeforskning. Der er så meget, der er afhængigt af viden, analyse, research og forståelse Rikke Baumgarten, Baum und Pferdgarten vokser eksplosivt, regeringen har design som satsningsområde, uddannelsesinstitutionerne har fokus på mode, og der forskes i mode som aldrig før. Men som Peter Ingwersen udtrykker det: Modebranchen fungerer jo godt, men hvis den ikke udvikler sig, kommer den aldrig til at gøre en forskel for Danmark. Det, der skal til for at mode kan gøre en forskel for Danmark, er netværk, investeringsvillig kapital og en egentligt vidensplatform for mode. De tre ting hænger sammen. Etableringen af et netværk og en forskningsplatform giver branchen et stærkere fundament, som gør det nemmere at tiltrække de store investeringer, der er nødvendige for at blande sig i de internationale satsninger. Opbygningen af platforme i f.eks. Antwerpen og Tokyo har vist sig at være stærke dynamoer for den belgiske og japanske mode. I Danmark har vi muligheden for at gå skridtet videre og supplere branchens interne koordination og videndeling med målrettet modeforskning. Første skridt for MOKO har været en undersøgelse af og med den danske modebranche, der dækker virksomhedsstruktur, produktion, design, forskning, branding og strategi. Målet har været at præcisere branchens udfordringer og muligheder med henblik på at udpege fremtidige forskningsfelter. Det er helt grundlæggende for MOKO, at vores indsats bliver organiseret omkring projekter, der udvikles i tæt samarbejde med modebranchen. Modeforskning får nemlig først egentlig relevans, når den går i dialog med den verden, hvor moden slår sine folder. Forskning for forskningens skyld er helt uden værdi udenfor de akademiske kredsløb. Der kan være mange grunde til, at modeforskningen traditionelt set ikke har stået stærkere i Danmark. Den danske modehistorie har spillet en anden rolle internationalt end f.eks. den franske - der er en grund til, at Danmark har Margrethe på frimærkerne, og Frankrig har Coco Chanel! Derfor har det heller ikke været naturligt, at der kunne være andre vinkler på mode end dem, der kommer fra de kreative eller forretningsmæssige fronter. Modeforskning kan være en diskussionspartner og give et samlende og dybdegående perspektiv på mode ved at inddrage andre synsvinkler fra f.eks. designforskning, brugerdrevet innovation, kulturhistorie, trendsociologi og antropologi. De nye sammenhænge, det skaber, kan bidrage til at ændre både forståelsen og selvforståelsen af dansk mode. Med den positive udvikling, vi oplever i dansk mode i disse år, er det en helt logisk 14

11

12 MOKO / Potentialer i modeforskning I fremtiden kommer viden til at være vores største eksport Peter Ingwersen, Noir udvikling, at forskningen kommer til at spille en mere central rolle. Og det er ikke kun forskerne selv, der mener det. Både de store og mindre tøjproducenter er enige om, at modeforskning er noget, der kan gavne hele branchen. Det er både kritisk og beklageligt, at der ikke forskes mere i dansk mode. Vi så gerne, at der kom mere seriøsitet ind i branchen, siger Annette Thomsen, der er uddannet tøjdesigner og arbejder som Business Development Manager hos IC Companys. Det samme mener Rikke Baumgarten: Der bliver sagt for få kloge ting om mode, og derfor er der også en mærkelig holdning til mode i Danmark. I udlandet bliver mode taget alvorligt i aviserne og på universiteterne, og den tilgang har man ikke i samme grad i Danmark. Det er som om, det ikke er godt nok at beskæftige sig med mode på et seriøst plan. Hvis man behandlede mode mere seriøst i medierne og akademisk, tror jeg det kunne være med til at samle branchen og ændre den generelle holdningen til mode. Der har manglet en platform for modeforskning, men den er der nu. Vores arbejde er først lige begyndt, og i første omgang handler det om at finde de rigtige spørgsmål. Før giver det ikke mening at forsøge at finde svar. Derfor har vi været vidt omkring i den danske modeverden for at tale med modevirksomheder og andre aktører indenfor medier, marketing, strategi og jura, samt offentlige instanser og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Vi har søgt spørgsmålene og ledt efter forskellige perspektiver på branchens ufordringer, styrker og potentialer. Med denne rapport fremlægger vi baggrunden for MOKO og blæser projektet i gang. Udvid horisonten For udenforstående kan modebranchen på en gang virke hæmmet og struttende af selvtillid. Selvtilliden er velfortjent. Der er ønske og vilje til at vokse sig større, blive bedre og erobre den store verden. Men samtidig lader der til at være noget, som holder branchen tilbage. Det koster at vækste. Og det kræver vovemod, sammenhold og internationalt perspektiv, lyder det. For mange tøjproducenter handler det dybest set om at sælge nogle klude, siger Rasmus Ibfelt. Det er denne kræmmermentalitet, der gennemsyrer hele branchen og er med til at forhindre den i at vokse sig større. Man er simpelthen ikke god nok til at tale sammen og bruge hinanden, som de er det i andre brancher. Det er som om, de værger sig ved overhovedet at blive betragtet som en branche. Eller som Annette Thomsen formulerer det: Branchen skal være mere visionær. Vi skal 16

13 MOKO / Potentialer i modeforskning turde noget mere og tro på det vi kan - især indenfor innovation. Så tror jeg, vi kunne løfte dansk mode meget mere. Hvis MOKO kunne hjælpe med til, at vi turde hoppe ud af den andedam, som dansk mode svømmer rundt i, så ville det for alvor blive interessant. Mads Nørgaard er enig: Hvis den danske modebranchen skal lykkes internationalt er det vigtigt, at man finder et fælles fodslag for, hvad man vil, og hvor man vil hen. Der er generelt positive vibrationer omkring dansk mode: Opmærksomheden er der, det designmæssige potentiale er der og viljen til at opbygge viden og netværk er der. Men samtidig er der også en stærk bevidsthed om, at der er noget, der skal ændres, hvis dansk mode skal kunne gøre en forskel for Danmark. Det handler om at udvide horisonten. Modebranchen trænger til at få de internationale briller på. Det er en eksportindustri, men der er stadig et udtalt lokalt perspektiv, og det skaber barrierer, siger Tom Steifel- Kristensen, kreativ direktør i Kopenhagen Fur, og foreslår: Man skal lære at forstå et globalt marked ikke kun i forhold til afsætning men også kulturelt for at lære, hvordan man vinder på andre markeder. Der er jo en verden til forskel på at være god i Holland og god i Italien. Det er to helt forskellige måder at tænke på. At ændre den interne kultur i modebranche er en større proces, hvor branchen som helhed må tage sig selv op til overvejelse. Som Allan Kruse, senior brand strategist i e-types, udtrykker det: Målet for dansk mode må være, at den når udover landets grænser, og det kræver jo at virksomhederne ser sig selv som internationale. Rasmus Ibfelt supplerer: Det er helt afgørende, at modebranchen får en mere international selvbevidsthed. At de ser sig selv som virksomheder, der fungerer på samme vilkår som andre virksomheder i andre brancher, og det er lige fra forskning til strategi. Det nytter ikke at modebranchen ser sig selv som anderledes eller ligefrem finere. Hvis de ikke kan indse det, kommer dansk mode aldrig til at løfte sig. Så bliver det bare godt nok. Du store verden Sådan ser det også ud med internationale øjne. En branche har brug for en platform, hvis den skal overskride nationale grænser. Det er ingen tilfældighed, at det hotteste indenfor marketing lige nu er partnership marketing, siger Jack Renteria, der er Senior Trade Officer i Canada for Udenrigsministeriet. Han fortsætter: Jeg tror virkelig på, at der ligger et stort potentiale i MOKO. Når man snakker med folk i branchen om, hvordan det går med f.eks. oursourcing i Kina, hører man sjældent noget godt. Det er svært at overkomme den kulturelle og sproglige barriere og her ligger der et område for modeforskning. Den danske modebranche har haft stor succes med at omkostningsminimere arbejdstunge produktionsopgaver gennem netværksbaseret outsourcing til Østeuropa og Fjernøsten. Outsourcing har betydet en halvering i antallet af arbejdspladser i den danske mode- og tekstilbranche, men branchens omstilling er mere radikal end det samlede tal antyder. Udflytningen af manuelle produktionsopgaver modsvares nemlig af en markant stigning i antallet af designere og andre vidensarbejdere. Branchen har herved været en early adopter i globaliseringen og i vidensøkonomien. 17

14 Modeforskning er utrolig vigtigt, fordi den er med til at give feltet tyngde og konkretisere de ting, vi sidder og arbejder med. På den måde kan modeforskning også være med til at skabe synlighed. Jo mere synlighed og jo mere sammenhold, der kommer i branchen, jo nemmere tror jeg også det bliver at komme ud over grænserne Louise Bang Jespersen, Eksportrådet

15 MOKO / Potentialer i modeforskning Vi har det med at hive os ned og sige, Hvorfor skulle vi satse så stort? Jamen, hvorfor skulle vi ikke? Uffe Buchard, Style Counsel Modebranchen har vist en vej i bevægelsen fra industriel produktion til post-industriel, vidensbaseret værdiskabelse, hvor de primære aktiviteter er strategi, logistik, teknologi, finansiering, design og markedsføring. Men outsourcing er risikofyldt. For det første er succesfuld outsourcing betinget af kulturel kommunikation. Netværksoperationerne skal fungere optimalt. For det andet har aktørerne ikke adgang til store investeringsfondsmidler, der kunne afbalancere outsourcingens risici og give den danske mode- og tekstilbranche mulighed for at kapitalisere på sin viden og erfaring. MOKO ser denne viden og disse udfordringer som et oplagt felt for forskning. En forskningsbaseret undersøgelse af kulturel kommunikation og outsourcing kan bidrage til at sikre den danske modes forspring og sikre, at outsourcing forbliver en nøgle til fortsat vækst og udvidelse af branchens økonomiske fundament. En ny modekultur MOKOs interviewrunde i modebranchen gav os en klarere ide om, hvilken rolle modeforskningen kan spille i forhold til erhvervslivet og designuddannelserne. Derudover fik vi et billede af en branche, der langt hen ad vejen ikke ser sig selv som et integreret hele og ofte ikke føler, de kan bruge hinanden til noget. Som Helle Hestehave fra Baum und Pferdgarten siger: Jeg føler ikke det store sammenhold i branchen, selvom vi sagtens kunne bruge hinanden til en masse. Mads Nørgaard er enig: Salgsmæssigt går det jo fantastisk godt. Men der er stadig en selvtilstrækkelighed og en kræmmermentalitet, der hæmmer branchen. Et af problemerne er, at branchen er opsplittet i det Allan Kruse kalder movers, der virkelig skal have omsat store mængder tøj og shakers, der ikke omsætter særlig meget men, hvor det er smart at være. De to grupper hænger slet ikke sammen men er nærmest fjender, siger han. Mode handler jo langt hen ad vejen om bund- og toplinier, og derfor kræves der også en vis portion kræmmermentalitet for at få forretningen til at køre. Men hvis det er det eneste, det handler om, er der også grænser for, hvor dansk mode kan bevæge sig hen. Det første skridt må være en større bevidstheden om et fælles mål. Som Peter Ingwersen siger: Den danske modebranche mangler en samlende vision, hvis den skal kunne andet end bare at lave pænt tøj. Og det er nu vi har muligheden, inden gassen går af ballonen. En måde at skabe en fælles vision på er ved at samles omkring en platform, der formulerer og per- 19

16 MOKO / Potentialer i modeforskning Som uddannelsesinstitution vil vi forske i områder, der er med til at understøtte og udvikle uddannelserne og dermed vækstlaget i dansk mode Ulla Ræbild og Holger Jensen, Designskolen Kolding spektiverer det modebranchen arbejder med. En platform skabt af viden, netværk og formidling. Den gamle skole Men hvis dansk mode skal igennem en kulturændring, der kan bringe de to fløje tættere sammen, er det ikke nok med en samlende vision for branchen. Det kræver også, at uddannelsesinstitutionerne bliver bedre til at udruste de nye designere med de nødvendige kompetencer. En stor del af den kultur, der eksisterer i modebranchen kommer fra uddannelserne. Tingene går jo hånd i hånd. Kunsten er at kunne parre det kreative med det lidt mere firkantede i erhvervslivet. Det behøver ikke være så fragmenteret, som det er i dag, siger Annette Thomsen. I de små firmaer kan oplevelsen være den samme, når man starter egen virksomhed: Et af de problemer vi havde, da vi blev færdiguddannede som designere var, at vi simpelthen troede, vi var Kong Gulerod. Man skal nok forberede de kommende designere lidt bedre på de vilkår, de står overfor, når de er færdige, mener Rikke Baumgarten. MOKO handler også om at forskningsunderbygge uddannelserne. Modeforskningen skal give sit bidrag til at skabe en forskningstradition, der kan virke som lokomotiv for den videndeling og fagudvikling, der skal til for at ændre den danske modekultur. Da det danske evalueringsinstitut, EVA, afsluttede sin gennemgang af designuddannelserne i 2000 var en af de klareste anbefalinger, at designuddannelserne skulle formulere en faglig teori og etablere forskning. Kravet blev senere formaliseret, da et enigt Folketing vedtog en rammeaftale for de kunstneriske uddannelser i Opbygningen af forskning står centralt i aftalen, og Kulturministeriet har sat rundhåndede midler af til at opbygge dansk designforskning. Forskningen skal både medvirke til at udvikle designuddannelsen og højne kvaliteten af dansk mode, mener Ann-Merete Ohrt, lærer ved Beklædningsdesign på Danmarks Designskole. En bedre uddannelse vil højne kvaliteten på længere sigt, men virker også som en bro mellem forskning, samfund og erhverv, forklarer hun. Modeforskningen ved Kulturministeriets institutioner - Kunstindustrimuseet, Center for Designforskning, Designskolen Kolding og Danmarks Designskole - har sat sig langt ud over design- og modebranchens traditionelle modstand mod at åbne grænserne til tilstødende discipliner. Hvis det er et livsstilsprojekt at drive en designvirksomhed. Og 20

17

18 MOKO / Potentialer i modeforskning Det er simpelthen umoderne at holde tingene tæt ind til kroppen Charlotte Torpegaard, journalist og redaktør hvis det er et af problemerne i den danske design- og modebranche, at virksomheder drives som livsstilsprojekter, så vil det ikke være en begrænsning for MOKO. MOKOs forskning er netværksbaseret og vil trække på alle relevante former for faglig erkendelse - fra de danske beklædningsuddannelser, fra modebranchen, fra Kunstindustrimuseet, fra danske og internationale forskningsmiljøer og fra samfundsvidenskab såvel som humaniora. Det er vores mål, at branchen og andre aktører vil opleve, at MOKO er en engageret og åben dialogpartner. Bytte, bytte købmand Trods virksomhedernes markante forskelle i mål, midler og størrelse, er en ny forståelse ved at krystallisere sig i den danske modebranche. Over årene har der været flere forsøg på at etablere netværksorganisationer, som kunne samle og markedsføre den danske mode. Ingen af disse initiativer har hidtil fået den fornødne flyvehøjde. Tiden har ikke været til det. Men det er ved at ændre sig. Der er en ny vilje til at se fordelene ved at arbejde sammen i den danske modebranche. En vilje til at finde de felter, hvor samarbejde giver fordele for alle. Det samme mener Dieter Kasprzak, direktør for Ecco: Man kan jo sagtens arbejde sammen på tværs af produktkategorier. Bare fordi vi arbejde med sko, betyder det ikke, at man ikke kunne mødes i branchen omkring f.eks. trends. Hver virksomhed arbejder for sig selv og er slet ikke gode nok til at arbejde sammen. Man kan jo sagtens hjælpe hinanden i branchen, også selvom man er konkurrenter. Det handler ikke om at stjæle fra hinanden. I Ecco arbejder vi udelukkende sammen med virksomheder i udlandet, ikke i Danmark, og det er ærgerligt. Det burde være muligt. Det er muligt at etablere en platform blandt de danske virksomheder og de øvrige aktører i modens økonomiske kredsløb. I november 2005 blev netværksorganisationen Danish Fashion Institute (DAFI) dannet. DAFI er en platform, hvor netværker kan dannes og samarbejde fremmes på korte og lange baner og efter specifikke eller generelle interesser. Og når netværkerne findes, så burde det være muligt at sprøjte ny viden ind i dem. Eva Kruse, chef for international kommunikation på Kopenhagen Fur og medstifter af DAFI forklarer: Netværk handler ikke om at stjæle ideer fra hinanden, men tværtimod om at bruge hinanden til at vokse sig større. I vores arbejde med DAFI, får vi helt klart det indtryk, at der er mange i branchen, der virker bange for ordet vidensdeling. De tror, det handler om, at man skal fortælle 22

19 MOKO / Potentialer i modeforskning hinanden forretningshemmeligheder, og det er jo slet ikke det, det handler om. Der er jo masser at viden, der kan tilføres uden, at der går noget fra nogen. Og Rasmus Ibfelt supplerer: Vi skal ikke være bange for konkurrence. Jo flere vi er både inden for mode og design, jo tydeligere er vi på landkortet for resten af verden. Man må tage det ansvar på sig. MOKO tager sin del af ansvaret ved at tage mode alvorligt nok til at lave et forskningsfelt ud af det. Vores mål er netop, gennem tæt samspil med erhvervslivet, at bidrage til branchens udvikling ved at løfte den nødvendige viden ind i netværket. Den offentlige forskning og forskningssamarbejder mellem offentlige og private partnere har i mange år været med til at danne grundlag for danske erhvervssucceser indenfor medicin, palpable computing, nanoteknologi og andre videnstunge områder. Modebranchen er vokset til en gigantisk eksportsucces uden en lignende assistance. MOKO træder altså hverken netværks- eller brancheorganisationerne i bedene, men giver sit særlige bidrag ved at integrere forskning og uddannelse og ved at iværksætte konkrete og målrettede forskningsprojekter. Det er noget både erhvervslivet og designerne efterspørger: MOKO er et glimrende initiativ, fordi der er et reelt potentiale for at gøre en forskel. Der er så meget perspektiv i at udvikle hele feltet for virkelig at komme ud over rampen, siger Uffe Buchard, medejer og kreativ direktør for Style Counsel. Også hos Bestseller er man enig: I Bestseller vil vi gøre, hvad vi kan, for at støtte modeforskning, siger Lisbeth Holm Højgaard. Den lange bane Vidensudvekslingen i modebranchen er nødvendig, hvis opfattelsen af branchen - både internt og eksternet - skal ændres. Og den udveksling kan optimeres gennem forskning, der har sin styrke i indsamling og generering af viden. Som Charlotte Torpegaard, journalist og redaktør, udtrykker det: Der er rige muligheder for dansk mode. Men der mangler hele fundamentet til at komme ud over stepperne. Bølgen skal rides nu, som butiksejer Rasmus Storm siger. Også hos Udenrigsministeriet efterlyser man et mere videnstungt netværk: Netværkstanken er helt central. Vi er overbeviste om, at et projekt som MOKO er utrolig vigtigt og det komplementerer de andre gode projekter, der er i gang i øjeblikket, siger Louise Bang Jespersen, kontorchef fra Danmarks Eksportråd. Og virksomhederne efterlyser videnscentre, Det bekræfter vores interviews og andre rapporter som f.eks. TEKOs analyse af mode- og livsstilsbranchen (2005). Men hvordan har MOKO tænkt sig at nå sine mål? Det siger sig selv, at der skal en længere proces til, hvor alle de tiltag, der laves i øjeblikket sammen kan rykke branchen i den rigtige retning. Der er den lange tangent som modeforskning skal kigge på: Hvad er det f.eks. for en vidensopbygning, vi har behov for? Og så er der en kortere tangent som DAFI kan være med at til at løfte, hvor man organiserer og strukturerer nogle ting og markedsfører branchen. De to aspekter spiller sammen, og den ene kan ikke uden den anden. Vi skal have slået nogle andre takter an. Der skal gøres op 23

20 Der er ingen tvivl om, at der skal være en større udveksling mellem designere, producenter og forskning Dieter Kasprzak, Ecco

21 MOKO / Potentialer i modeforskning med selvtilstrækkeligheden, som Tom Steifel-Kristensen udtrykker det. Mads Nørgaard er enig: Jeg oplever stadig, at der er en modvilje mod at hjælpe hinanden. Men at få sat diskussionen på skinner bliver jo heller ikke gjort på én dag. Det kræver at nogen går i spidsen, og der er et projekt som MOKO et skridt i den rigtige retning. Der er nogen, der skal formulere, hvad det er der foregår. Ved at samle, producere og formidle ny viden kan modeforskning være med til at formulere netop de sammenhænge. MOKO er allerede i gang med at styrke den danske modeforskning gennem ph.d.- forskningsprojekter, konferencer og med denne rapport, der vil danne grundlaget for yderligere stillingsopslag. Vi håber, at modebranchen får øjnene op for de muligheder forskning giver ikke bare for branchen men også for den enkelte virksomhed. En af pionererne på området er e-types, som har ansat en erhvervs-ph.d., der studerer virksomhedens designprocesser. Udover at få udbytte af forskerens resultater, ser virksomheden også på den brandværdi, der ligger i at have en ph.d.-stipendiat: Vi ville gerne have en mere akademisk profil, og det var en af grundene til, at vi fik en erhvervs-ph.d. For man skal ikke undervurdere markedsføringen i at have en ph.d., slet ikke hvis man som os er en af de første kreative virksomheder, der gør det, forklarer Rasmus Ibfelt. Penge er ikke kun papir Den danske modes omsætning og eksport er stor - og vækstpotentialet er større. Alligevel er branchen ikke tilstrækkelig interessant for investorer, og derfor er der også grænser for, hvor meget branchen kan vokse under de nuværende vilkår. I Dansk mode og kulturel identitet Marie Riegels Melchior, cand. mag. i Etnologi, har siden efteråret 2004 været ansat som ph.d.-stipendiat ved Kunstindustrimuseet og Danmarks Designskole. Marie Riegels Melchiors forskningsprojekt handler om dansk modes designmetoder og identitet. Udgangspunktet for undersøgelsen er den globale tendens i modeverden til at opdyrke lokal identitet i det enkelte produkt, for derigennem at tiltrække kunder udenfor landets grænser. Gennem en kulturhistorisk analyse af dansk mode, i perioden fra 1950 til i dag, undersøger Marie Riegel Melchior, hvordan kulturel identitet på forskellige måder er blevet indarbejdet i moden og på hvilken måde kulturel identitet i dag indgår som central identitetsskabende værdi for dansk mode. Målet med projektet er at bidrage til en øget forståelse dels af lokale modemarkeders vilkår i en globaliseret verden dels af traditionsbevidstheden blandt danske modeproducenter og modeforbrugere. Projektet vil desuden være med til at forme Kunstindustrimuseets indsamlingsstrategi for den danske mode. 25

22 MOKO / Potentialer i modeforskning Danmark er investeringsmentaliteten relativt konservativ, og man handler endnu forsigtigt i forhold til en kulturøkonomi baseret på immaterielle værdier på trods af, at det måske netop er der, det store vækstpotentiale kan ligge. Den manglende investeringsvillighed er et strukturelt svaghedspunkt for dansk mode. Som Mads Nørgaard formulerer det: Et af problemerne med investeringer i mode er dels, at det hurtigt bliver så personbåret og dels, at modebranchen er langt mere labil end f.eks. medicinalindustrien. Der skal ske en mentalitetsændring, og her kan mere viden på området og større klarhed gøre en forskel for hele branchen. Problemet med de personbårne og labile virksomheder er ofte, at disse virksomheder ikke magter at vækste ud over bestemte grænser. Det er således ikke kun et spørgsmål om økonomiske midler, men også om at geare - og vælge at geare - virksomheder til at vokse sig store. Mange af modebranchens aktører tvivler på denne tærskel. Men som ph.d.- stipendiat Erik Hansen-Hansen siger: Forskellen på dansk og international mode ligger ikke nødvendigvis i de fysiske produkter men i markedsføringen. MOKO kan ikke lave strategi for enkelte virksomheder. Men modeforskning kan være med til at sikre, at den nødvendige viden er til rådighed, når virksomheder tøver og tænker. Og med netværk og viden kan strategiske valg være mindre skræmmende. Både for modens virksomheder - og for den investeringsvillige kapital. Luksusmode i en global kulturøkonomi Erik Hansen-Hansen, visuel producer og cand.it fra ITC, har siden 2003 været ansat som ph.d.-stipendiat ved Danmarks Designskole. Erik Hansen-Hansens projekt handler om luksusmodens overgang til multinational og global form. Fra slutningen 1980erne til i dag har der været en stigende fokus på immaterielle værdier, branding, fleksibel specialisering, outsourcing og kapitalværdifastsættelse på de finansielle markeder, og det betyder helt andre præmisser for luksusmoden. Projektet rejser spørgsmål inden for områderne mode, mode som betydningsog kulturproduktion, mode og æstetisering, modefotografi, modekommunikation, modebranding, kulturanalyse i nutidsmode, og mode i en tegn- og kulturøkonomi. Erik Hansen-Hansen behandler mode som et netværk af relationer og en af projektets hypoteser er, at luksusmode i stigende grad må opfattes som informationsprodukter, hvor branding og billedkommunikation er mere afgørende end de fysiske tøjprodukter. Ph.d.-projektet forventes at kunne bidrage til en mere nuanceret forståelse af luksusmode i en tidsalder præget af globalisering og netværksøkonomi. 26

23

24 Jo mere viden og historik, der kommer ind i modebranchen, f.eks. fra forskning, jo mere kan man definere sig selv som dansk designer. Man får nogle pejlemærker at orientere sig i forhold til Mads Nørgaard

25 MOKO / Potentialer i modeforskning Få det ud! Hvis Erik Hansen-Hansen har ret og Mode er 80% markedsføring, så kommer medierne til at spille en særlig rolle i forhold til mode. Og Charlotte Torpegaard mener, at medierne kan bruges meget bedre end de bliver i dag: De mindre designere skal blive bedre til at sælge sig selv. Det er et fåtal af de unge designere, der simpelthen ringer til magasinerne og siger: Her er jeg. Vi skal også være bedre til at tro på de danske designere, så det ikke bare lugter af hjemmemarked men virkelig er noget særligt, siger hun. Men også modeforskningen kunne blive bedre til at fodre medierne med ny viden f.eks. indenfor trendsociologien. Det ville være meget kærkomment. Rikke Baumgarten følger samme tankegang: Hvis branchen skal tages alvorligt, bliver man nød til at have en holdning. Og her mener jeg ikke udelukkende en holdning til, om lyseblåt er in i denne sæson. Det er så sjældent, at det handler om noget relevant, når man f.eks. bliver interviewet, siger hun. Prøv at sammenligne et interview med en direktør for en vindmøllefabrik og et med Naja og Karen fra Munthe plus Simonsen, så har du meget forskellige resultater på trods af, at de alle er direktører for en millionvirksomhed. Hvor det første med garanti ville handle om markedsandele og investeringer ville det andet handle om tendenserne i denne sæson. Det kunne være sjovt at bytte spørgsmålene om! Mads Nørgaard savner også, at mode tages mere alvorligt i medierne: Et af de dummeste udtryk der findes er: If it ain t broke, don t fix it. For ting kan altid blive bedre. Men måske er det fordi, der ikke er nogen, der pisker os f.eks. i form af kritisk modejournalistisk, som er hysterisk fraværende i Danmark. Men som rettighedsadvokat, Robin Phillip engang sagde: Hvis dansk mode gerne vil tages alvorligt, skulle den måske starte med at tage sig selv alvorligt. Charlotte Torpegaard er enig: Det er som om, mange medier mener, at mode bare er noget, man tager på og viser sig med, siger hun. Som det er nu, er modejournalistik ofte ikke særligt relevant, og derfor er det måske også svært for mange at forestille sig, at det kan gøres på en anden måde. Man skal have baggrund og perspektiver med - og det kan modeforskning. En kvalificeret modejournalistik med rødder i forskningen er et oplagt sted at sætte ind for at styrke modebranchens selvbevidsthed og vise, hvordan mode skal tages alvorligt. Mode handler jo om os alle sammen, om den måde vi lever på, om kulturel identitet, om global kulturøkonomi og kommunikation. Men hvis modeforskning skal vokse og blive mere synlig, kræver det at modebranchen bruger, investerer og deltager i den. Branchen har efterlyst en platform. Den er der nu. Vi håber, I gør, hvad I kan for, at den kommer til at udfylde sit potentiale så meget som muligt. 29

26 MOKO / Potentialer i modeforskning Det stof drømme er gjort af En skildpadde sa engang til en hare: De tre kilometer der kan jeg klare på slet ingen tid - i forhold til dig. Det vædder jeg på. Tør du vædde med mig? Ha! udbrød haren og slog den på skjoldet, nu syns jeg du taler utrolig fjollet. Du kryber så langsomt som intet andet, Og jeg er den hurtigste løber i landet! - Jean de la Fontaine Ieventyret var det skildpadden der vandt. Historien om haren og skildpadden er en fortælling om forfængelighed og arrogance overfor ydmyg grundighed. Historien om modeforskning har en anden morale. Alle fra LVMH til H&M sælger drømme og historier. Varen er harens forførende flugt. Skildpaddens metodiske lunten kan ikke sælges som det stof, drømme er gjort af. Men den er interessant i et andet perspektiv. Og faktum er jo, at både haren og skildpadden løb sig til udødelighed. I eventyret. I virkelighedens verden skal den danske modebranche både være haren og skildpadden. Skildpadden er en god model for forretnings- og forskningsplaner og for nationale strategier. Man kan bygge en verden på ryggen af en skildpadde. Så selvom modeforskning kan lyde utrolig fjollet, som haren siger, hvis man sidder i modebranchen med speederen i bund og ikke umiddelbart har tid til at vente på den

27 MOKO / Potentialer i modeforskning eftertænksomme skildpadde, så har modebranchen brug for at få sat sit felt ind i en større sammenhæng. For at skabe det nødvendige grundlag, der kan danne et solidt, videnstungt fundament for fremtidens danske mode. MOKO kan ikke skabe nye markeder i Kina eller lave en avanceret strikkemaskine. Men modeforskning kan være med til at give modefeltet tyngde og sammenhæng. For mode er forretning, bundlinier og trends. Men det er også meget mere. Som Coco Chanel sagde, er mode ideer, den måde vi lever på, alt hvad der foregår. Derfor er det helt nødvendigt, at tilføre dansk mode det kulturelle, sociale, økonomiske, politiske og historiske gods, som udgør en stor del af forskningens arbejdsplads. Mode er jo en central del af vores kulturelle identitet og selvforståelse. For at vi selv, men også virksomhederne, bedre skal kunne forstå perspektiverne i den side af mode, kræver det viden og sammenhæng. Vores interviewrunde har afsløret i hvert fald to områder, hvor branchen efterlyser viden og hvor forskning kan gøre en forskel. I første omgang vil MOKO, udover de igangværende forskningsprojekter, koncentrere sig om: 1. Trendsociologi. Både uddannelser og virksomheder har efterlyst en større bevidsthed om trendsociologiske analyseværktøjer og Danmarks Designskole har derfor opslået følgende ph.d.-projekt: Med ændrede produktions- og kommunikationsmetoder, øget velstand og større oplysning står modefeltet overfor nogle nye udfordringer og en anden selvforståelse. Ud fra et behov i modebranchen såvel som i uddannelsesinstitutionerne, ønskes der en undersøgelse af trendsociologien og modehistoriens udvikling gennem de sidste 50 år med særlig fokus på forbrugsvaner, værdidannelser og brandforståelse. 2. Sourcing og kulturel kommunikation. Branchen har været en early adopter i globaliseringen og i vidensøkonomien. Modebranchen har vist en vej i bevægelsen fra industriel produktion til post-industriel, vidensbaseret værdiskabelse, hvor de primære aktiviteter er strategi, logistik, teknologi, finansiering, design og markedsføring. En forskningsbaseret undersøgelse af kulturel kommunikation og outsourcing kan bidrage til at sikre den danske modes forspring og sikre, at outsourcing forbliver en nøgle til fortsat vækst og udvidelse af branchens økonomiske fundament. Resultaterne viser sig måske ikke på bundlinien lige med det samme, men på længere sigt - og det er her skildpadden har sin styrke - vil modeforskning bidrage til større og vedkommende indsigt i vores samfund og kultur. Og alt hvad der har med vores samfund og kulturelle identitet at gøre falder også tilbage på erhvervslivet. Ved at fremme modeforskning er erhvervslivet med til at gøre mode værdiskabende ikke kun i en forretningsmæssig sammenhæng men også i en kulturel og samfundsmæssig betydning. Det er vigtigt for dansk mode, men det er så sandelig også vigtigt for Danmark. 31

28 MOKO / Lidt om alt Lidt om alt Rapporten slutter her, men MOKO er først lige begyndt. Her kan du læse lidt om det hele: Hvor er der foredrag, hvordan kommer du i kontakt med MOKO, hvem har vi interviewet til rapporten, hvilke projekter er ellers i gang indenfor mode, og hvad finder du på moko.dk. Hvem er MOKO? MOKO er et samarbejde mellem Danmarks Designskole (DKDS), Kunstindustrimuseet, Designskolen Kolding (DK) og Center for Designforskning (CDF). Projektgruppen består af: Ann-Merete Ohrt, lærer ved Beklædningsdesign, DKDS Peter Dammand, lærer ved Beklædningsdesign, DKDS Erik Hansen-Hansen, ph.d. stipendiat, DKDS Marie Riegels Melchior, ph.d. stipendiat, DKDS og Kunstindustrimuseet Maria Mackinney, forskningsassistent, CDF Thomas Schødt Rasmussen, forskningsleder, DKDS Holger Jensen, lærer på Institut for Mode og Tekstil, DK Ulla Ræbild, studiekoordinator, DK Lone Dalsgaard André, Institutleder, DK Bodil Busk Laursen, museumsdirektør, Kunstindustrimuseet Thomas Binder, leder for CDF Dorte Friis, forskningskoordinator, CDF Kontakt MOKO Maria Mackinney Thomas Schødt Rasmussen Hvordan er MOKO organiseret? MOKO er organiseret med en styregruppe, en projektleder og et antal projekter. Styregruppen samler repræsentanter fra branchen, DAFI og de deltagende institutioner. Den daglige ledelse og koordination varetages af Danmarks Designskoles forskningsleder, og projekterne vil foregå sideløbende på de deltagende institutioner: I undervisning og forskning, og i samarbejde mellem forskere, undervisere, virksomheder og andre aktører i modens kulturelle og økonomiske landskab. Tid og penge Pr. 1. januar, 2006 er MOKO bemandet med en forskningsleder, to lærere ved Beklædningsdesign på Danmarks Designskole og tre stipendiater. Hertil kommer lærerkræfter ved Designskolen Kolding. Primo 2006 vil der blive opslået en forskerstilling og en gæstedesignerstilling under Center for Designforskning. MOKO vil opsøge samfinansierede projekter og søge penge til yderligere ansættelser i forskningsråd, fonde og ministerielle puljer. I forbindelse med Danmarks Designskoles planer om at flytte til Den Hvide Kødby er der planer om at etablere MOKO i egne lokaler med sekretariat og udstillingsfaciliteter i tilknytning til skolens uddannelse, bibliotek og øvrige forskning og derved imødekomme krav til generel og specifik vidensformidling. 32

29 MOKO / Lidt om alt Hvem har vi talt med? Til denne rapport har vi betragtet modebranchen som andet og mere end tøjproducenter. Her følger en liste med dem, der har deltaget i rapporten udover Center for Designforskning, Kunstindustrimuseet, Danmarks Designskole og Designskolen Kolding: Rikke Baumgarten, designer, Baum und Pferdgarten Uffe Buchard, medejer og kreativ direktør, Style Counsel Ole Damsbo, partner i Schlüter advokatfirma Helle Hestehave, designer, Baum und Pferdgarten Lisbeth Holm Højgaard, ansvarlig for produktudvikling, indkøb og marketing, Bestseller Rasmus Ibfelt, designer og direktør, e-types Peter Ingwersen, designer og direktør, Noir Louise Bang Jespersen, kontorchef, Eksportrådet Dieter Kasprzak, designer og direktør, Ecco Allan Kruse, senior brand strategist, e-types Eva Kruse, chef for international kommunikation, Kopenhagen Fur og medstifter af DAFI. Mads Nørgaard, direktør og designer Jack Renteria, Senior Trade Officer i Canada, Udenrigsministeriet Tom Steifel-Kristensen, kreativ direktør, Kopenhagen Fur Rasmus Storm, butiksindehaver Annette Thomsen, Business Development Manager, IC Company Charlotte Torpegaard, journalist og redaktør Anders Valentin, partner i Schlüter advokatfirma MOKO foredrag For at vise hvordan viden kan deles på en vedkommende og inspirerende måde, inviterer MOKO i løbet af 2006 til fire fyraftensforedrag på Kunstindustrimuseet, hvor alle der har tid, lyst og lejlighed er meget velkomne til at deltage. Emnerne kommer til at ligge i forlængelse af dem vi har taget op i denne rapport som f.eks.: Hvad kan seriøs og kvalificeret formidling om mode betyde for modebranchen? Og hvilken rolle spiller mode i forhold til vores følelse af kulturel identitet. Det første foredrag kan opleves til MOKOs reception på Kunstindustrimuseet d. 2 februar 2006, kl. 16. MOKO.DK Hold øje med nyheder indenfor modeforskning på moko.dk. Her kan man bl.a. læse artikler og papers med den nyeste modeforskning, se MOKOs foredragsprogram på Kunstindustrimuseet, finde oversigt over aktuelle, internationale modeudstillinger m.m. Man kan også downloade denne rapport som pdf. Med tiden vil man desuden kunne orienteres om internationale konferencer og seminarer. 33

30 MOKO / Lidt om alt Jo flere, jo bedre MOKO er heldigvis ikke de eneste, der arbejder for at styrke dansk mode. Vi gør det primært indenfor forskning på det kunstneriske, sociale og kulturelle felt. Andre gør det indenfor netværk, tænketank, museum og business. Her er et par stykker af dem: Hugo Boss, imagine.. og CBS Hugo Boss har indledt et vidensproducerende samarbejde med forskningscentret imagine.. på CBS (Copenhagen Business School). For Hugo Boss er samarbejdet led i en omstilling til en lærende organisation, med formålet at bedre kommunikere internt såvel som eksternt. Samarbejdet består af en række små og store projekter - fra to CBS studerende, der i fire-en-halv måned var tilknyttet HBI's personaleafdeling, mens de i forbindelse med specialeskrivning foretog en serie interviews for at finde løsningsforslag på problemer indenfor en enkelt produktgruppe, til en Hugo Boss mellemleder, der stod som en af hovedtalerne i CBS-konferencen Encounters in the Global Fashion Business i april 2005, mens tre af hans kolleger var aktive konferencedeltagere. Af større projekter har et medlem af Hugo Boss påbegyndt et D.B.A. forløb på CBS med et projekt om udviklingen af organisationsformer i europæiske mode og luksusindustrier, mens en CBS ph.d. stud erende gør klar til gennem et halvt års feltarbejde at undersøge produktudvikling og innovationsprocesser i Hugo Boss. Samarbejdet mellem Hugo Boss og CBS er kendetegnet ved gensidighed. At det er vidensproducerende betyder på den ene side, at virksomhedens viden gøres tilgængelig for forskning - dette er med til at sikre, at forskning indenfor feltet reflekterer spørgsmål, der er relevante for industrien. På den anden side stilles erfaringer og resultater af forskning til rådighed for virksomheden, og kan således indgå i strategiske overvejelser på alle niveauer. Det vidensproducerende samarbejde foregår primært gennem dialog, seminarer og personlige netværk, mens rapporter og videnskabelige artikler spiller en sekundær rolle. At Hugo Boss har ønsket at samarbejde med netop CBS skyldes skolens internationale orientering samt dens styrke indenfor forskning i kreative industrier og oplevelsesøkonomi, der varetages af forskningscentret imagine.. Her analyseres beklædningsindustrien i sammenhæng med andre brancher, der også er kendetegnet ved en høj grad af æstetisk input i produktudvikling, sofistikeret marketing, og forbundethed med brede kulturelle trends blandt forbrugerne. Til de kreative industrier regnes blandt andet film, musik, computerspil, design og mode, og imagine.. har et omfattende forskningsprogram indenfor mode- og luksusindustrier, der også inkluderer projekter om pels og duftmarketing. 34

31 MOKO / Lidt om alt BornCreative i Eksportrådet Danmarks Eksportråd under Udenrigsministeriet står til rådighed med konsulentbistand til dansk mode. Danske designere som helhed skal blive bedre til at tro på, at det kan gavne dem at gå ud over den danske grænse som en samlet helhed frem for alene. Man behøver ikke se hinanden som konkurrenter, forklarer Louise Bang Jespersen, der er kontorchef i Eksportrådet og arbejder med BornCreative programmet, der netop skal prøve at hjælpe små og mellemstore virksomheder i den kreative branche med at udfolde deres potentiale internationalt gennem vejledning og netværk. Det er selvfølgelig vores opgave at kommunikere ud, at der faktisk er en masse måder vi kan hjælpe branche på. Begge parter skal få øje på hinanden. Danish Fashion Institute Danish Fashion Institute (DAFI) er en netværksorganisation, bestående af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner, der har som sit primære sigte at positionere og promovere dansk mode gennem markedsføring, events og PR i Danmark såvel som i udlandet. DAFI søger at styrke branchen gennem et bredt netværk af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i den internationale modebranche via en fælles kommunikationsplatform. DAFI vil promovere dansk mode gennem begivenheder og arrangementer med udgangspunkt i den største begivenhed Copenhagen Fashion Week. DAFI er stiftet som en erhvervsdrivende fond, der drives som et aktieselskab, men har det særlige kendetegn, at fondets indtægter ikke skal gå til en kreds af ejere, men skal anvendes til de formål, der angives i fondens fundats. Se mere på Kopenhagen Fur Et initiativ fra Kopenhagen Fur er Kopenhagen Studio, et internationalt inspirationshus, der bliver en dynamisk, innovativ partner for den internationale pels- og modebranche på Langelinie i København i løbet af Huset vil fungere som trendlaboratorium med workshops og seminarer for hele branchen. Som Tom Steifel-Kristensen forklarer om baggrunden for huset: En af de ting vi regner med at sætte i værk i vores kreative hus er at prøve at lave en tværgående netværksgruppe, der ikke kun skal være modeorienteret men også skal kunne rumme film, arkitektur, medier og reklame. Det har man i andre dele af erhvervslivet, men kreative virksomheder har ikke på samme måde en tradition for f.eks. tænketanke fordi mange er selvstændige og bygget op som iværksætterprojekter. 35

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

www.inno-network.com

www.inno-network.com www.inno-network.com Vi gør teori til praksis Dette landsdækkende netværk er et laboratorium, hvor forskere og praktikere tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og samarbejder om at udvikle og implementere

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere