MOKO Danmarks Designskole, Kunstindustrimuseet, Designskolen Kolding og Center for Designforskning Illustrationer: Lisa & Jens/Underwerket Design og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOKO Danmarks Designskole, Kunstindustrimuseet, Designskolen Kolding og Center for Designforskning Illustrationer: Lisa & Jens/Underwerket Design og"

Transkript

1 Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street. Fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening Coco Chanel

2 MOKO Danmarks Designskole, Kunstindustrimuseet, Designskolen Kolding og Center for Designforskning Illustrationer: Lisa & Jens/Underwerket Design og tilrettelæggelse: Underwerket Produktion: Eks-skolens trykkeri Printed in Denmark 2005

3 MOKO -POTENTIALER I MODEFORSKNING

4 At vi i Danmark i dag betragter mode som en af vores styrkepositioner på designområdet, minder om humlebien, der ikke kan flyve, men gør det alligevel. De sidste 10 år har været en gylden periode for dansk mode. Høj kvalitet og stærke kreative kræfter har i samarbejde med godt købmandskab bragt Beauty to the bottom line i mange danske virksomheder. Derfor udgør Dansk Mode i dag et af vores betydningsfulde eksporterhverv, der placerer Danmark, dansk design og danske designuddannelser på verdenskortet. Målsætningen med Center for Designforskning har fra starten været at skabe en dynamo for forskning og vidensudvikling på designområdet i Danmark og internationalt. Etablering af modekonsortiet MOKO i samarbejde med Kunstindustrimuseet, Danmarks Designskole og Designskolen Kolding er et godt eksempel på, hvordan dette omsættes til praksis. Med MOKO er der nu skabt en platform for et stærkt samarbejde mellem designforskning, -uddannelse og erhvervsliv. Jeg håber, at vi hermed også har taget hul på endnu et kapitel i en succesfuld historie om den danske modes fortsatte udvikling og succes Brian Mikkelsen, Kulturminister

5 MOKO [ moko] - 1. (fork. af Mode Konsortiet etableret i 2005.) Dansk platform for modeforskning, der har til formål at samle, genere og formidle viden indenfor mode gennem forskning, konferencer, medier og web - for og med modebranchen. MOKO undersøger ikke, om skosnuderne skal være runde eller spidse, men fokuserer i stedet på, hvordan modens økonomiske og kulturelle kredsløb kan optimeres gennem netværk, videndeling og forskning på tværs af offentlige og private vidensinstitutioner indenfor design, beklædning, strategi, marketing og medier. MOKO er organiseret som et samarbejde mellem Kunstindustrimuseet, Center for Designforskning, Designskolen Kolding og Danmarks Designskole, der alle sorterer under Kulturministeriet.

6 Haren og skildpadden Mode handler om at fortælle den rigtige historie - gennem brand, medier, strategi og med tøjet selv. Forskning handler om at skabe ny viden og flytte diskussionen - gennem undersøgelser, analyser og dokumentation. Mode og forskning er som haren og skildpadden. Haren farer af sted i en verden fuld af magiske øjeblikke. Dens flugt er også dens elegance. Skildpadden putter sig under sit skjold og tøffer af sted. Metodisk og driftsikker. Man kan bygge en verden på skildpaddens skjold. De to dyr er meget forskellige og mødes kun i eventyret, hvor de konfronterer hinanden. Men sådan behøver det ikke at være. For mode er mere end glam, og forskning er mere end sindig og verdensfjern puslen. Det der hører med til historien er, at den danske modebranche er verdensførende indenfor sourcing, en early adopter i vidensøkonomien og del af Danmarks største eksporterhverv. Og det hører med til historien, at den danske designforskning er verdensførende indenfor designspecifik teoriudvikling og opsat på at gå i tæt dialog med brancher og erhvervsliv. Mødet mellem mode og forskning er indlysende og efterspurgt. Spørgsmålet er blot, hvilken dagsorden vi skal sætte. Sammen. Denne rapport er en invitation til samarbejde. Den forsøger at gøre op med fordommene, fortælle den rigtige historie og kortlægge de fælles interesser, så modebranchen og Kulturministeriets forskningsinstitutioner kan stå sammen om etableringen af et dansk modeforskningskonsortium. MOKOs mål er at generere ny viden og løfte den ind i modebranchen for dermed at bidrage til at udvikle og understøtte den danske modes konkurrenceevne. Rapporten samler viden, perspektiver og potentialer fra et bredt udsnit af den danske modebranche. Fra modeimperier i Jylland og på Amager til små og mellemstore modevirksomheder i København, fra ministerielle rapporter til uddannelser og forskningskonferencer, fra patentadvokater, designstrateger og medieeksperter til trendbureauer og Eksportrådet. Det billede, der har tegnet sig gennem interviews og læsning, er behovet for netværk og ny viden. Og behovet for at sætte mode ind i en større sammenhæng, hvor den kan blive taget mere alvorligt - af medierne, af universiteterne, af branchen selv og af de fonde, der søger afkast ved at investere i udvikling i videnstunge brancher. MOKO er allerede en realitet med forskningsprojekter og modekonferencer, og vi er i fuld gang med at udvide og ansætte. MOKO er parat og ivrig efter at yde sit bidrag til at skabe og fortælle den rigtige historie om dansk mode. Thomas Schødt Rasmussen Forskningsleder, DKDS Maria Mackinney Forskningsassistent, CDF

7 INDHOLD Potentialer i modeforskning Hvad vil MOKO? Udvid horisonten I fremtiden bliver viden den største eksport Du store verden Modeforskning og synlighed En ny modekultur Modenbranchens selvopfattelse Den gamle skole Forskning og designuddannelser Bytte, bytte købmand Vidensudveksling er ikke tyveri Den lange bane Perspektiver i modeforskning Penge er ikke kun papir Mode og de immaterielle værdier Få det ud Mode og formidling Det stof drømme er gjort af Hvor skal MOKO hen? Lidt om alt Praktisk, kvadratisk, god

8 Modeforskningens rolle er i fortid og nutid at give indsigt i modens samfundsmæssige og kulturelle betydning - både som industri og forbrugsgode Marie Riegels Melchior, ph.d.-stipendiat, Danmarks Designskole og Kunstindustrimuseet

9 MOKO / Potentialer i modeforskning Potentialer i modeforskning Dansk mode er andet og mere end tøj. Det bliver det i hvert fald nødt til at være, hvis dansk mode for alvor skal gøre sig gældende på det globale modelandkort. Gennem forskning kan Mode Konsortiet (MOKO) give sit bidrag til at styrke dansk mode ved at se på, hvordan mode fungerer i en globaliseret kulturel og socioøkonomisk sammenhæng. Denne rapport handler om, hvordan forskning kan være en medspiller til erhvervslivet, og om hvad det kan betyde for investeringer, eksport, medier og modens selvopfattelse. Når det går så godt, hvordan får man så modebranchen overbevist om, at det kan gå endnu bedre? spurgte Rasmus Ibfelt, uddannet tøjdesigner og direktør i e-types under MOKOs interviewrunde i den danske modebranche. Der er nemlig stor fokus på dansk mode, og generelt tegner det lyst. Det ser man i dagspressen, i FORAs Benchmark-studie af modeog beklædningsindustrien (2004), i CBSrapporten A Mapping of the Danish Fashion Industry (2005), i årsrapporten fra brancheforeningen Dansk Textil & Beklædning, i regeringens satsning på designforskning og i TEKO analysen Men hvordan får modebranchen udfoldet sit fulde potentiale? Danmark har en masse forudsætninger for at gøre mode til en større forretning, end det er i dag og derved placere Danmark tydeligere på det globale modelandkortet. Modeindustrien er præget af optimisme, modemesserne Cph Vision og CIFF oplever stor succes, modeugerne i København når et internationalt niveau, modepressen 13

10 MOKO / Potentialer i modeforskning Vi har brug for mere modeforskning. Der er så meget, der er afhængigt af viden, analyse, research og forståelse Rikke Baumgarten, Baum und Pferdgarten vokser eksplosivt, regeringen har design som satsningsområde, uddannelsesinstitutionerne har fokus på mode, og der forskes i mode som aldrig før. Men som Peter Ingwersen udtrykker det: Modebranchen fungerer jo godt, men hvis den ikke udvikler sig, kommer den aldrig til at gøre en forskel for Danmark. Det, der skal til for at mode kan gøre en forskel for Danmark, er netværk, investeringsvillig kapital og en egentligt vidensplatform for mode. De tre ting hænger sammen. Etableringen af et netværk og en forskningsplatform giver branchen et stærkere fundament, som gør det nemmere at tiltrække de store investeringer, der er nødvendige for at blande sig i de internationale satsninger. Opbygningen af platforme i f.eks. Antwerpen og Tokyo har vist sig at være stærke dynamoer for den belgiske og japanske mode. I Danmark har vi muligheden for at gå skridtet videre og supplere branchens interne koordination og videndeling med målrettet modeforskning. Første skridt for MOKO har været en undersøgelse af og med den danske modebranche, der dækker virksomhedsstruktur, produktion, design, forskning, branding og strategi. Målet har været at præcisere branchens udfordringer og muligheder med henblik på at udpege fremtidige forskningsfelter. Det er helt grundlæggende for MOKO, at vores indsats bliver organiseret omkring projekter, der udvikles i tæt samarbejde med modebranchen. Modeforskning får nemlig først egentlig relevans, når den går i dialog med den verden, hvor moden slår sine folder. Forskning for forskningens skyld er helt uden værdi udenfor de akademiske kredsløb. Der kan være mange grunde til, at modeforskningen traditionelt set ikke har stået stærkere i Danmark. Den danske modehistorie har spillet en anden rolle internationalt end f.eks. den franske - der er en grund til, at Danmark har Margrethe på frimærkerne, og Frankrig har Coco Chanel! Derfor har det heller ikke været naturligt, at der kunne være andre vinkler på mode end dem, der kommer fra de kreative eller forretningsmæssige fronter. Modeforskning kan være en diskussionspartner og give et samlende og dybdegående perspektiv på mode ved at inddrage andre synsvinkler fra f.eks. designforskning, brugerdrevet innovation, kulturhistorie, trendsociologi og antropologi. De nye sammenhænge, det skaber, kan bidrage til at ændre både forståelsen og selvforståelsen af dansk mode. Med den positive udvikling, vi oplever i dansk mode i disse år, er det en helt logisk 14

11

12 MOKO / Potentialer i modeforskning I fremtiden kommer viden til at være vores største eksport Peter Ingwersen, Noir udvikling, at forskningen kommer til at spille en mere central rolle. Og det er ikke kun forskerne selv, der mener det. Både de store og mindre tøjproducenter er enige om, at modeforskning er noget, der kan gavne hele branchen. Det er både kritisk og beklageligt, at der ikke forskes mere i dansk mode. Vi så gerne, at der kom mere seriøsitet ind i branchen, siger Annette Thomsen, der er uddannet tøjdesigner og arbejder som Business Development Manager hos IC Companys. Det samme mener Rikke Baumgarten: Der bliver sagt for få kloge ting om mode, og derfor er der også en mærkelig holdning til mode i Danmark. I udlandet bliver mode taget alvorligt i aviserne og på universiteterne, og den tilgang har man ikke i samme grad i Danmark. Det er som om, det ikke er godt nok at beskæftige sig med mode på et seriøst plan. Hvis man behandlede mode mere seriøst i medierne og akademisk, tror jeg det kunne være med til at samle branchen og ændre den generelle holdningen til mode. Der har manglet en platform for modeforskning, men den er der nu. Vores arbejde er først lige begyndt, og i første omgang handler det om at finde de rigtige spørgsmål. Før giver det ikke mening at forsøge at finde svar. Derfor har vi været vidt omkring i den danske modeverden for at tale med modevirksomheder og andre aktører indenfor medier, marketing, strategi og jura, samt offentlige instanser og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Vi har søgt spørgsmålene og ledt efter forskellige perspektiver på branchens ufordringer, styrker og potentialer. Med denne rapport fremlægger vi baggrunden for MOKO og blæser projektet i gang. Udvid horisonten For udenforstående kan modebranchen på en gang virke hæmmet og struttende af selvtillid. Selvtilliden er velfortjent. Der er ønske og vilje til at vokse sig større, blive bedre og erobre den store verden. Men samtidig lader der til at være noget, som holder branchen tilbage. Det koster at vækste. Og det kræver vovemod, sammenhold og internationalt perspektiv, lyder det. For mange tøjproducenter handler det dybest set om at sælge nogle klude, siger Rasmus Ibfelt. Det er denne kræmmermentalitet, der gennemsyrer hele branchen og er med til at forhindre den i at vokse sig større. Man er simpelthen ikke god nok til at tale sammen og bruge hinanden, som de er det i andre brancher. Det er som om, de værger sig ved overhovedet at blive betragtet som en branche. Eller som Annette Thomsen formulerer det: Branchen skal være mere visionær. Vi skal 16

13 MOKO / Potentialer i modeforskning turde noget mere og tro på det vi kan - især indenfor innovation. Så tror jeg, vi kunne løfte dansk mode meget mere. Hvis MOKO kunne hjælpe med til, at vi turde hoppe ud af den andedam, som dansk mode svømmer rundt i, så ville det for alvor blive interessant. Mads Nørgaard er enig: Hvis den danske modebranchen skal lykkes internationalt er det vigtigt, at man finder et fælles fodslag for, hvad man vil, og hvor man vil hen. Der er generelt positive vibrationer omkring dansk mode: Opmærksomheden er der, det designmæssige potentiale er der og viljen til at opbygge viden og netværk er der. Men samtidig er der også en stærk bevidsthed om, at der er noget, der skal ændres, hvis dansk mode skal kunne gøre en forskel for Danmark. Det handler om at udvide horisonten. Modebranchen trænger til at få de internationale briller på. Det er en eksportindustri, men der er stadig et udtalt lokalt perspektiv, og det skaber barrierer, siger Tom Steifel- Kristensen, kreativ direktør i Kopenhagen Fur, og foreslår: Man skal lære at forstå et globalt marked ikke kun i forhold til afsætning men også kulturelt for at lære, hvordan man vinder på andre markeder. Der er jo en verden til forskel på at være god i Holland og god i Italien. Det er to helt forskellige måder at tænke på. At ændre den interne kultur i modebranche er en større proces, hvor branchen som helhed må tage sig selv op til overvejelse. Som Allan Kruse, senior brand strategist i e-types, udtrykker det: Målet for dansk mode må være, at den når udover landets grænser, og det kræver jo at virksomhederne ser sig selv som internationale. Rasmus Ibfelt supplerer: Det er helt afgørende, at modebranchen får en mere international selvbevidsthed. At de ser sig selv som virksomheder, der fungerer på samme vilkår som andre virksomheder i andre brancher, og det er lige fra forskning til strategi. Det nytter ikke at modebranchen ser sig selv som anderledes eller ligefrem finere. Hvis de ikke kan indse det, kommer dansk mode aldrig til at løfte sig. Så bliver det bare godt nok. Du store verden Sådan ser det også ud med internationale øjne. En branche har brug for en platform, hvis den skal overskride nationale grænser. Det er ingen tilfældighed, at det hotteste indenfor marketing lige nu er partnership marketing, siger Jack Renteria, der er Senior Trade Officer i Canada for Udenrigsministeriet. Han fortsætter: Jeg tror virkelig på, at der ligger et stort potentiale i MOKO. Når man snakker med folk i branchen om, hvordan det går med f.eks. oursourcing i Kina, hører man sjældent noget godt. Det er svært at overkomme den kulturelle og sproglige barriere og her ligger der et område for modeforskning. Den danske modebranche har haft stor succes med at omkostningsminimere arbejdstunge produktionsopgaver gennem netværksbaseret outsourcing til Østeuropa og Fjernøsten. Outsourcing har betydet en halvering i antallet af arbejdspladser i den danske mode- og tekstilbranche, men branchens omstilling er mere radikal end det samlede tal antyder. Udflytningen af manuelle produktionsopgaver modsvares nemlig af en markant stigning i antallet af designere og andre vidensarbejdere. Branchen har herved været en early adopter i globaliseringen og i vidensøkonomien. 17

14 Modeforskning er utrolig vigtigt, fordi den er med til at give feltet tyngde og konkretisere de ting, vi sidder og arbejder med. På den måde kan modeforskning også være med til at skabe synlighed. Jo mere synlighed og jo mere sammenhold, der kommer i branchen, jo nemmere tror jeg også det bliver at komme ud over grænserne Louise Bang Jespersen, Eksportrådet

15 MOKO / Potentialer i modeforskning Vi har det med at hive os ned og sige, Hvorfor skulle vi satse så stort? Jamen, hvorfor skulle vi ikke? Uffe Buchard, Style Counsel Modebranchen har vist en vej i bevægelsen fra industriel produktion til post-industriel, vidensbaseret værdiskabelse, hvor de primære aktiviteter er strategi, logistik, teknologi, finansiering, design og markedsføring. Men outsourcing er risikofyldt. For det første er succesfuld outsourcing betinget af kulturel kommunikation. Netværksoperationerne skal fungere optimalt. For det andet har aktørerne ikke adgang til store investeringsfondsmidler, der kunne afbalancere outsourcingens risici og give den danske mode- og tekstilbranche mulighed for at kapitalisere på sin viden og erfaring. MOKO ser denne viden og disse udfordringer som et oplagt felt for forskning. En forskningsbaseret undersøgelse af kulturel kommunikation og outsourcing kan bidrage til at sikre den danske modes forspring og sikre, at outsourcing forbliver en nøgle til fortsat vækst og udvidelse af branchens økonomiske fundament. En ny modekultur MOKOs interviewrunde i modebranchen gav os en klarere ide om, hvilken rolle modeforskningen kan spille i forhold til erhvervslivet og designuddannelserne. Derudover fik vi et billede af en branche, der langt hen ad vejen ikke ser sig selv som et integreret hele og ofte ikke føler, de kan bruge hinanden til noget. Som Helle Hestehave fra Baum und Pferdgarten siger: Jeg føler ikke det store sammenhold i branchen, selvom vi sagtens kunne bruge hinanden til en masse. Mads Nørgaard er enig: Salgsmæssigt går det jo fantastisk godt. Men der er stadig en selvtilstrækkelighed og en kræmmermentalitet, der hæmmer branchen. Et af problemerne er, at branchen er opsplittet i det Allan Kruse kalder movers, der virkelig skal have omsat store mængder tøj og shakers, der ikke omsætter særlig meget men, hvor det er smart at være. De to grupper hænger slet ikke sammen men er nærmest fjender, siger han. Mode handler jo langt hen ad vejen om bund- og toplinier, og derfor kræves der også en vis portion kræmmermentalitet for at få forretningen til at køre. Men hvis det er det eneste, det handler om, er der også grænser for, hvor dansk mode kan bevæge sig hen. Det første skridt må være en større bevidstheden om et fælles mål. Som Peter Ingwersen siger: Den danske modebranche mangler en samlende vision, hvis den skal kunne andet end bare at lave pænt tøj. Og det er nu vi har muligheden, inden gassen går af ballonen. En måde at skabe en fælles vision på er ved at samles omkring en platform, der formulerer og per- 19

16 MOKO / Potentialer i modeforskning Som uddannelsesinstitution vil vi forske i områder, der er med til at understøtte og udvikle uddannelserne og dermed vækstlaget i dansk mode Ulla Ræbild og Holger Jensen, Designskolen Kolding spektiverer det modebranchen arbejder med. En platform skabt af viden, netværk og formidling. Den gamle skole Men hvis dansk mode skal igennem en kulturændring, der kan bringe de to fløje tættere sammen, er det ikke nok med en samlende vision for branchen. Det kræver også, at uddannelsesinstitutionerne bliver bedre til at udruste de nye designere med de nødvendige kompetencer. En stor del af den kultur, der eksisterer i modebranchen kommer fra uddannelserne. Tingene går jo hånd i hånd. Kunsten er at kunne parre det kreative med det lidt mere firkantede i erhvervslivet. Det behøver ikke være så fragmenteret, som det er i dag, siger Annette Thomsen. I de små firmaer kan oplevelsen være den samme, når man starter egen virksomhed: Et af de problemer vi havde, da vi blev færdiguddannede som designere var, at vi simpelthen troede, vi var Kong Gulerod. Man skal nok forberede de kommende designere lidt bedre på de vilkår, de står overfor, når de er færdige, mener Rikke Baumgarten. MOKO handler også om at forskningsunderbygge uddannelserne. Modeforskningen skal give sit bidrag til at skabe en forskningstradition, der kan virke som lokomotiv for den videndeling og fagudvikling, der skal til for at ændre den danske modekultur. Da det danske evalueringsinstitut, EVA, afsluttede sin gennemgang af designuddannelserne i 2000 var en af de klareste anbefalinger, at designuddannelserne skulle formulere en faglig teori og etablere forskning. Kravet blev senere formaliseret, da et enigt Folketing vedtog en rammeaftale for de kunstneriske uddannelser i Opbygningen af forskning står centralt i aftalen, og Kulturministeriet har sat rundhåndede midler af til at opbygge dansk designforskning. Forskningen skal både medvirke til at udvikle designuddannelsen og højne kvaliteten af dansk mode, mener Ann-Merete Ohrt, lærer ved Beklædningsdesign på Danmarks Designskole. En bedre uddannelse vil højne kvaliteten på længere sigt, men virker også som en bro mellem forskning, samfund og erhverv, forklarer hun. Modeforskningen ved Kulturministeriets institutioner - Kunstindustrimuseet, Center for Designforskning, Designskolen Kolding og Danmarks Designskole - har sat sig langt ud over design- og modebranchens traditionelle modstand mod at åbne grænserne til tilstødende discipliner. Hvis det er et livsstilsprojekt at drive en designvirksomhed. Og 20

17

18 MOKO / Potentialer i modeforskning Det er simpelthen umoderne at holde tingene tæt ind til kroppen Charlotte Torpegaard, journalist og redaktør hvis det er et af problemerne i den danske design- og modebranche, at virksomheder drives som livsstilsprojekter, så vil det ikke være en begrænsning for MOKO. MOKOs forskning er netværksbaseret og vil trække på alle relevante former for faglig erkendelse - fra de danske beklædningsuddannelser, fra modebranchen, fra Kunstindustrimuseet, fra danske og internationale forskningsmiljøer og fra samfundsvidenskab såvel som humaniora. Det er vores mål, at branchen og andre aktører vil opleve, at MOKO er en engageret og åben dialogpartner. Bytte, bytte købmand Trods virksomhedernes markante forskelle i mål, midler og størrelse, er en ny forståelse ved at krystallisere sig i den danske modebranche. Over årene har der været flere forsøg på at etablere netværksorganisationer, som kunne samle og markedsføre den danske mode. Ingen af disse initiativer har hidtil fået den fornødne flyvehøjde. Tiden har ikke været til det. Men det er ved at ændre sig. Der er en ny vilje til at se fordelene ved at arbejde sammen i den danske modebranche. En vilje til at finde de felter, hvor samarbejde giver fordele for alle. Det samme mener Dieter Kasprzak, direktør for Ecco: Man kan jo sagtens arbejde sammen på tværs af produktkategorier. Bare fordi vi arbejde med sko, betyder det ikke, at man ikke kunne mødes i branchen omkring f.eks. trends. Hver virksomhed arbejder for sig selv og er slet ikke gode nok til at arbejde sammen. Man kan jo sagtens hjælpe hinanden i branchen, også selvom man er konkurrenter. Det handler ikke om at stjæle fra hinanden. I Ecco arbejder vi udelukkende sammen med virksomheder i udlandet, ikke i Danmark, og det er ærgerligt. Det burde være muligt. Det er muligt at etablere en platform blandt de danske virksomheder og de øvrige aktører i modens økonomiske kredsløb. I november 2005 blev netværksorganisationen Danish Fashion Institute (DAFI) dannet. DAFI er en platform, hvor netværker kan dannes og samarbejde fremmes på korte og lange baner og efter specifikke eller generelle interesser. Og når netværkerne findes, så burde det være muligt at sprøjte ny viden ind i dem. Eva Kruse, chef for international kommunikation på Kopenhagen Fur og medstifter af DAFI forklarer: Netværk handler ikke om at stjæle ideer fra hinanden, men tværtimod om at bruge hinanden til at vokse sig større. I vores arbejde med DAFI, får vi helt klart det indtryk, at der er mange i branchen, der virker bange for ordet vidensdeling. De tror, det handler om, at man skal fortælle 22

19 MOKO / Potentialer i modeforskning hinanden forretningshemmeligheder, og det er jo slet ikke det, det handler om. Der er jo masser at viden, der kan tilføres uden, at der går noget fra nogen. Og Rasmus Ibfelt supplerer: Vi skal ikke være bange for konkurrence. Jo flere vi er både inden for mode og design, jo tydeligere er vi på landkortet for resten af verden. Man må tage det ansvar på sig. MOKO tager sin del af ansvaret ved at tage mode alvorligt nok til at lave et forskningsfelt ud af det. Vores mål er netop, gennem tæt samspil med erhvervslivet, at bidrage til branchens udvikling ved at løfte den nødvendige viden ind i netværket. Den offentlige forskning og forskningssamarbejder mellem offentlige og private partnere har i mange år været med til at danne grundlag for danske erhvervssucceser indenfor medicin, palpable computing, nanoteknologi og andre videnstunge områder. Modebranchen er vokset til en gigantisk eksportsucces uden en lignende assistance. MOKO træder altså hverken netværks- eller brancheorganisationerne i bedene, men giver sit særlige bidrag ved at integrere forskning og uddannelse og ved at iværksætte konkrete og målrettede forskningsprojekter. Det er noget både erhvervslivet og designerne efterspørger: MOKO er et glimrende initiativ, fordi der er et reelt potentiale for at gøre en forskel. Der er så meget perspektiv i at udvikle hele feltet for virkelig at komme ud over rampen, siger Uffe Buchard, medejer og kreativ direktør for Style Counsel. Også hos Bestseller er man enig: I Bestseller vil vi gøre, hvad vi kan, for at støtte modeforskning, siger Lisbeth Holm Højgaard. Den lange bane Vidensudvekslingen i modebranchen er nødvendig, hvis opfattelsen af branchen - både internt og eksternet - skal ændres. Og den udveksling kan optimeres gennem forskning, der har sin styrke i indsamling og generering af viden. Som Charlotte Torpegaard, journalist og redaktør, udtrykker det: Der er rige muligheder for dansk mode. Men der mangler hele fundamentet til at komme ud over stepperne. Bølgen skal rides nu, som butiksejer Rasmus Storm siger. Også hos Udenrigsministeriet efterlyser man et mere videnstungt netværk: Netværkstanken er helt central. Vi er overbeviste om, at et projekt som MOKO er utrolig vigtigt og det komplementerer de andre gode projekter, der er i gang i øjeblikket, siger Louise Bang Jespersen, kontorchef fra Danmarks Eksportråd. Og virksomhederne efterlyser videnscentre, Det bekræfter vores interviews og andre rapporter som f.eks. TEKOs analyse af mode- og livsstilsbranchen (2005). Men hvordan har MOKO tænkt sig at nå sine mål? Det siger sig selv, at der skal en længere proces til, hvor alle de tiltag, der laves i øjeblikket sammen kan rykke branchen i den rigtige retning. Der er den lange tangent som modeforskning skal kigge på: Hvad er det f.eks. for en vidensopbygning, vi har behov for? Og så er der en kortere tangent som DAFI kan være med at til at løfte, hvor man organiserer og strukturerer nogle ting og markedsfører branchen. De to aspekter spiller sammen, og den ene kan ikke uden den anden. Vi skal have slået nogle andre takter an. Der skal gøres op 23

20 Der er ingen tvivl om, at der skal være en større udveksling mellem designere, producenter og forskning Dieter Kasprzak, Ecco

21 MOKO / Potentialer i modeforskning med selvtilstrækkeligheden, som Tom Steifel-Kristensen udtrykker det. Mads Nørgaard er enig: Jeg oplever stadig, at der er en modvilje mod at hjælpe hinanden. Men at få sat diskussionen på skinner bliver jo heller ikke gjort på én dag. Det kræver at nogen går i spidsen, og der er et projekt som MOKO et skridt i den rigtige retning. Der er nogen, der skal formulere, hvad det er der foregår. Ved at samle, producere og formidle ny viden kan modeforskning være med til at formulere netop de sammenhænge. MOKO er allerede i gang med at styrke den danske modeforskning gennem ph.d.- forskningsprojekter, konferencer og med denne rapport, der vil danne grundlaget for yderligere stillingsopslag. Vi håber, at modebranchen får øjnene op for de muligheder forskning giver ikke bare for branchen men også for den enkelte virksomhed. En af pionererne på området er e-types, som har ansat en erhvervs-ph.d., der studerer virksomhedens designprocesser. Udover at få udbytte af forskerens resultater, ser virksomheden også på den brandværdi, der ligger i at have en ph.d.-stipendiat: Vi ville gerne have en mere akademisk profil, og det var en af grundene til, at vi fik en erhvervs-ph.d. For man skal ikke undervurdere markedsføringen i at have en ph.d., slet ikke hvis man som os er en af de første kreative virksomheder, der gør det, forklarer Rasmus Ibfelt. Penge er ikke kun papir Den danske modes omsætning og eksport er stor - og vækstpotentialet er større. Alligevel er branchen ikke tilstrækkelig interessant for investorer, og derfor er der også grænser for, hvor meget branchen kan vokse under de nuværende vilkår. I Dansk mode og kulturel identitet Marie Riegels Melchior, cand. mag. i Etnologi, har siden efteråret 2004 været ansat som ph.d.-stipendiat ved Kunstindustrimuseet og Danmarks Designskole. Marie Riegels Melchiors forskningsprojekt handler om dansk modes designmetoder og identitet. Udgangspunktet for undersøgelsen er den globale tendens i modeverden til at opdyrke lokal identitet i det enkelte produkt, for derigennem at tiltrække kunder udenfor landets grænser. Gennem en kulturhistorisk analyse af dansk mode, i perioden fra 1950 til i dag, undersøger Marie Riegel Melchior, hvordan kulturel identitet på forskellige måder er blevet indarbejdet i moden og på hvilken måde kulturel identitet i dag indgår som central identitetsskabende værdi for dansk mode. Målet med projektet er at bidrage til en øget forståelse dels af lokale modemarkeders vilkår i en globaliseret verden dels af traditionsbevidstheden blandt danske modeproducenter og modeforbrugere. Projektet vil desuden være med til at forme Kunstindustrimuseets indsamlingsstrategi for den danske mode. 25

22 MOKO / Potentialer i modeforskning Danmark er investeringsmentaliteten relativt konservativ, og man handler endnu forsigtigt i forhold til en kulturøkonomi baseret på immaterielle værdier på trods af, at det måske netop er der, det store vækstpotentiale kan ligge. Den manglende investeringsvillighed er et strukturelt svaghedspunkt for dansk mode. Som Mads Nørgaard formulerer det: Et af problemerne med investeringer i mode er dels, at det hurtigt bliver så personbåret og dels, at modebranchen er langt mere labil end f.eks. medicinalindustrien. Der skal ske en mentalitetsændring, og her kan mere viden på området og større klarhed gøre en forskel for hele branchen. Problemet med de personbårne og labile virksomheder er ofte, at disse virksomheder ikke magter at vækste ud over bestemte grænser. Det er således ikke kun et spørgsmål om økonomiske midler, men også om at geare - og vælge at geare - virksomheder til at vokse sig store. Mange af modebranchens aktører tvivler på denne tærskel. Men som ph.d.- stipendiat Erik Hansen-Hansen siger: Forskellen på dansk og international mode ligger ikke nødvendigvis i de fysiske produkter men i markedsføringen. MOKO kan ikke lave strategi for enkelte virksomheder. Men modeforskning kan være med til at sikre, at den nødvendige viden er til rådighed, når virksomheder tøver og tænker. Og med netværk og viden kan strategiske valg være mindre skræmmende. Både for modens virksomheder - og for den investeringsvillige kapital. Luksusmode i en global kulturøkonomi Erik Hansen-Hansen, visuel producer og cand.it fra ITC, har siden 2003 været ansat som ph.d.-stipendiat ved Danmarks Designskole. Erik Hansen-Hansens projekt handler om luksusmodens overgang til multinational og global form. Fra slutningen 1980erne til i dag har der været en stigende fokus på immaterielle værdier, branding, fleksibel specialisering, outsourcing og kapitalværdifastsættelse på de finansielle markeder, og det betyder helt andre præmisser for luksusmoden. Projektet rejser spørgsmål inden for områderne mode, mode som betydningsog kulturproduktion, mode og æstetisering, modefotografi, modekommunikation, modebranding, kulturanalyse i nutidsmode, og mode i en tegn- og kulturøkonomi. Erik Hansen-Hansen behandler mode som et netværk af relationer og en af projektets hypoteser er, at luksusmode i stigende grad må opfattes som informationsprodukter, hvor branding og billedkommunikation er mere afgørende end de fysiske tøjprodukter. Ph.d.-projektet forventes at kunne bidrage til en mere nuanceret forståelse af luksusmode i en tidsalder præget af globalisering og netværksøkonomi. 26

23

24 Jo mere viden og historik, der kommer ind i modebranchen, f.eks. fra forskning, jo mere kan man definere sig selv som dansk designer. Man får nogle pejlemærker at orientere sig i forhold til Mads Nørgaard

25 MOKO / Potentialer i modeforskning Få det ud! Hvis Erik Hansen-Hansen har ret og Mode er 80% markedsføring, så kommer medierne til at spille en særlig rolle i forhold til mode. Og Charlotte Torpegaard mener, at medierne kan bruges meget bedre end de bliver i dag: De mindre designere skal blive bedre til at sælge sig selv. Det er et fåtal af de unge designere, der simpelthen ringer til magasinerne og siger: Her er jeg. Vi skal også være bedre til at tro på de danske designere, så det ikke bare lugter af hjemmemarked men virkelig er noget særligt, siger hun. Men også modeforskningen kunne blive bedre til at fodre medierne med ny viden f.eks. indenfor trendsociologien. Det ville være meget kærkomment. Rikke Baumgarten følger samme tankegang: Hvis branchen skal tages alvorligt, bliver man nød til at have en holdning. Og her mener jeg ikke udelukkende en holdning til, om lyseblåt er in i denne sæson. Det er så sjældent, at det handler om noget relevant, når man f.eks. bliver interviewet, siger hun. Prøv at sammenligne et interview med en direktør for en vindmøllefabrik og et med Naja og Karen fra Munthe plus Simonsen, så har du meget forskellige resultater på trods af, at de alle er direktører for en millionvirksomhed. Hvor det første med garanti ville handle om markedsandele og investeringer ville det andet handle om tendenserne i denne sæson. Det kunne være sjovt at bytte spørgsmålene om! Mads Nørgaard savner også, at mode tages mere alvorligt i medierne: Et af de dummeste udtryk der findes er: If it ain t broke, don t fix it. For ting kan altid blive bedre. Men måske er det fordi, der ikke er nogen, der pisker os f.eks. i form af kritisk modejournalistisk, som er hysterisk fraværende i Danmark. Men som rettighedsadvokat, Robin Phillip engang sagde: Hvis dansk mode gerne vil tages alvorligt, skulle den måske starte med at tage sig selv alvorligt. Charlotte Torpegaard er enig: Det er som om, mange medier mener, at mode bare er noget, man tager på og viser sig med, siger hun. Som det er nu, er modejournalistik ofte ikke særligt relevant, og derfor er det måske også svært for mange at forestille sig, at det kan gøres på en anden måde. Man skal have baggrund og perspektiver med - og det kan modeforskning. En kvalificeret modejournalistik med rødder i forskningen er et oplagt sted at sætte ind for at styrke modebranchens selvbevidsthed og vise, hvordan mode skal tages alvorligt. Mode handler jo om os alle sammen, om den måde vi lever på, om kulturel identitet, om global kulturøkonomi og kommunikation. Men hvis modeforskning skal vokse og blive mere synlig, kræver det at modebranchen bruger, investerer og deltager i den. Branchen har efterlyst en platform. Den er der nu. Vi håber, I gør, hvad I kan for, at den kommer til at udfylde sit potentiale så meget som muligt. 29

26 MOKO / Potentialer i modeforskning Det stof drømme er gjort af En skildpadde sa engang til en hare: De tre kilometer der kan jeg klare på slet ingen tid - i forhold til dig. Det vædder jeg på. Tør du vædde med mig? Ha! udbrød haren og slog den på skjoldet, nu syns jeg du taler utrolig fjollet. Du kryber så langsomt som intet andet, Og jeg er den hurtigste løber i landet! - Jean de la Fontaine Ieventyret var det skildpadden der vandt. Historien om haren og skildpadden er en fortælling om forfængelighed og arrogance overfor ydmyg grundighed. Historien om modeforskning har en anden morale. Alle fra LVMH til H&M sælger drømme og historier. Varen er harens forførende flugt. Skildpaddens metodiske lunten kan ikke sælges som det stof, drømme er gjort af. Men den er interessant i et andet perspektiv. Og faktum er jo, at både haren og skildpadden løb sig til udødelighed. I eventyret. I virkelighedens verden skal den danske modebranche både være haren og skildpadden. Skildpadden er en god model for forretnings- og forskningsplaner og for nationale strategier. Man kan bygge en verden på ryggen af en skildpadde. Så selvom modeforskning kan lyde utrolig fjollet, som haren siger, hvis man sidder i modebranchen med speederen i bund og ikke umiddelbart har tid til at vente på den

27 MOKO / Potentialer i modeforskning eftertænksomme skildpadde, så har modebranchen brug for at få sat sit felt ind i en større sammenhæng. For at skabe det nødvendige grundlag, der kan danne et solidt, videnstungt fundament for fremtidens danske mode. MOKO kan ikke skabe nye markeder i Kina eller lave en avanceret strikkemaskine. Men modeforskning kan være med til at give modefeltet tyngde og sammenhæng. For mode er forretning, bundlinier og trends. Men det er også meget mere. Som Coco Chanel sagde, er mode ideer, den måde vi lever på, alt hvad der foregår. Derfor er det helt nødvendigt, at tilføre dansk mode det kulturelle, sociale, økonomiske, politiske og historiske gods, som udgør en stor del af forskningens arbejdsplads. Mode er jo en central del af vores kulturelle identitet og selvforståelse. For at vi selv, men også virksomhederne, bedre skal kunne forstå perspektiverne i den side af mode, kræver det viden og sammenhæng. Vores interviewrunde har afsløret i hvert fald to områder, hvor branchen efterlyser viden og hvor forskning kan gøre en forskel. I første omgang vil MOKO, udover de igangværende forskningsprojekter, koncentrere sig om: 1. Trendsociologi. Både uddannelser og virksomheder har efterlyst en større bevidsthed om trendsociologiske analyseværktøjer og Danmarks Designskole har derfor opslået følgende ph.d.-projekt: Med ændrede produktions- og kommunikationsmetoder, øget velstand og større oplysning står modefeltet overfor nogle nye udfordringer og en anden selvforståelse. Ud fra et behov i modebranchen såvel som i uddannelsesinstitutionerne, ønskes der en undersøgelse af trendsociologien og modehistoriens udvikling gennem de sidste 50 år med særlig fokus på forbrugsvaner, værdidannelser og brandforståelse. 2. Sourcing og kulturel kommunikation. Branchen har været en early adopter i globaliseringen og i vidensøkonomien. Modebranchen har vist en vej i bevægelsen fra industriel produktion til post-industriel, vidensbaseret værdiskabelse, hvor de primære aktiviteter er strategi, logistik, teknologi, finansiering, design og markedsføring. En forskningsbaseret undersøgelse af kulturel kommunikation og outsourcing kan bidrage til at sikre den danske modes forspring og sikre, at outsourcing forbliver en nøgle til fortsat vækst og udvidelse af branchens økonomiske fundament. Resultaterne viser sig måske ikke på bundlinien lige med det samme, men på længere sigt - og det er her skildpadden har sin styrke - vil modeforskning bidrage til større og vedkommende indsigt i vores samfund og kultur. Og alt hvad der har med vores samfund og kulturelle identitet at gøre falder også tilbage på erhvervslivet. Ved at fremme modeforskning er erhvervslivet med til at gøre mode værdiskabende ikke kun i en forretningsmæssig sammenhæng men også i en kulturel og samfundsmæssig betydning. Det er vigtigt for dansk mode, men det er så sandelig også vigtigt for Danmark. 31

28 MOKO / Lidt om alt Lidt om alt Rapporten slutter her, men MOKO er først lige begyndt. Her kan du læse lidt om det hele: Hvor er der foredrag, hvordan kommer du i kontakt med MOKO, hvem har vi interviewet til rapporten, hvilke projekter er ellers i gang indenfor mode, og hvad finder du på moko.dk. Hvem er MOKO? MOKO er et samarbejde mellem Danmarks Designskole (DKDS), Kunstindustrimuseet, Designskolen Kolding (DK) og Center for Designforskning (CDF). Projektgruppen består af: Ann-Merete Ohrt, lærer ved Beklædningsdesign, DKDS Peter Dammand, lærer ved Beklædningsdesign, DKDS Erik Hansen-Hansen, ph.d. stipendiat, DKDS Marie Riegels Melchior, ph.d. stipendiat, DKDS og Kunstindustrimuseet Maria Mackinney, forskningsassistent, CDF Thomas Schødt Rasmussen, forskningsleder, DKDS Holger Jensen, lærer på Institut for Mode og Tekstil, DK Ulla Ræbild, studiekoordinator, DK Lone Dalsgaard André, Institutleder, DK Bodil Busk Laursen, museumsdirektør, Kunstindustrimuseet Thomas Binder, leder for CDF Dorte Friis, forskningskoordinator, CDF Kontakt MOKO Maria Mackinney Thomas Schødt Rasmussen Hvordan er MOKO organiseret? MOKO er organiseret med en styregruppe, en projektleder og et antal projekter. Styregruppen samler repræsentanter fra branchen, DAFI og de deltagende institutioner. Den daglige ledelse og koordination varetages af Danmarks Designskoles forskningsleder, og projekterne vil foregå sideløbende på de deltagende institutioner: I undervisning og forskning, og i samarbejde mellem forskere, undervisere, virksomheder og andre aktører i modens kulturelle og økonomiske landskab. Tid og penge Pr. 1. januar, 2006 er MOKO bemandet med en forskningsleder, to lærere ved Beklædningsdesign på Danmarks Designskole og tre stipendiater. Hertil kommer lærerkræfter ved Designskolen Kolding. Primo 2006 vil der blive opslået en forskerstilling og en gæstedesignerstilling under Center for Designforskning. MOKO vil opsøge samfinansierede projekter og søge penge til yderligere ansættelser i forskningsråd, fonde og ministerielle puljer. I forbindelse med Danmarks Designskoles planer om at flytte til Den Hvide Kødby er der planer om at etablere MOKO i egne lokaler med sekretariat og udstillingsfaciliteter i tilknytning til skolens uddannelse, bibliotek og øvrige forskning og derved imødekomme krav til generel og specifik vidensformidling. 32

29 MOKO / Lidt om alt Hvem har vi talt med? Til denne rapport har vi betragtet modebranchen som andet og mere end tøjproducenter. Her følger en liste med dem, der har deltaget i rapporten udover Center for Designforskning, Kunstindustrimuseet, Danmarks Designskole og Designskolen Kolding: Rikke Baumgarten, designer, Baum und Pferdgarten Uffe Buchard, medejer og kreativ direktør, Style Counsel Ole Damsbo, partner i Schlüter advokatfirma Helle Hestehave, designer, Baum und Pferdgarten Lisbeth Holm Højgaard, ansvarlig for produktudvikling, indkøb og marketing, Bestseller Rasmus Ibfelt, designer og direktør, e-types Peter Ingwersen, designer og direktør, Noir Louise Bang Jespersen, kontorchef, Eksportrådet Dieter Kasprzak, designer og direktør, Ecco Allan Kruse, senior brand strategist, e-types Eva Kruse, chef for international kommunikation, Kopenhagen Fur og medstifter af DAFI. Mads Nørgaard, direktør og designer Jack Renteria, Senior Trade Officer i Canada, Udenrigsministeriet Tom Steifel-Kristensen, kreativ direktør, Kopenhagen Fur Rasmus Storm, butiksindehaver Annette Thomsen, Business Development Manager, IC Company Charlotte Torpegaard, journalist og redaktør Anders Valentin, partner i Schlüter advokatfirma MOKO foredrag For at vise hvordan viden kan deles på en vedkommende og inspirerende måde, inviterer MOKO i løbet af 2006 til fire fyraftensforedrag på Kunstindustrimuseet, hvor alle der har tid, lyst og lejlighed er meget velkomne til at deltage. Emnerne kommer til at ligge i forlængelse af dem vi har taget op i denne rapport som f.eks.: Hvad kan seriøs og kvalificeret formidling om mode betyde for modebranchen? Og hvilken rolle spiller mode i forhold til vores følelse af kulturel identitet. Det første foredrag kan opleves til MOKOs reception på Kunstindustrimuseet d. 2 februar 2006, kl. 16. MOKO.DK Hold øje med nyheder indenfor modeforskning på moko.dk. Her kan man bl.a. læse artikler og papers med den nyeste modeforskning, se MOKOs foredragsprogram på Kunstindustrimuseet, finde oversigt over aktuelle, internationale modeudstillinger m.m. Man kan også downloade denne rapport som pdf. Med tiden vil man desuden kunne orienteres om internationale konferencer og seminarer. 33

30 MOKO / Lidt om alt Jo flere, jo bedre MOKO er heldigvis ikke de eneste, der arbejder for at styrke dansk mode. Vi gør det primært indenfor forskning på det kunstneriske, sociale og kulturelle felt. Andre gør det indenfor netværk, tænketank, museum og business. Her er et par stykker af dem: Hugo Boss, imagine.. og CBS Hugo Boss har indledt et vidensproducerende samarbejde med forskningscentret imagine.. på CBS (Copenhagen Business School). For Hugo Boss er samarbejdet led i en omstilling til en lærende organisation, med formålet at bedre kommunikere internt såvel som eksternt. Samarbejdet består af en række små og store projekter - fra to CBS studerende, der i fire-en-halv måned var tilknyttet HBI's personaleafdeling, mens de i forbindelse med specialeskrivning foretog en serie interviews for at finde løsningsforslag på problemer indenfor en enkelt produktgruppe, til en Hugo Boss mellemleder, der stod som en af hovedtalerne i CBS-konferencen Encounters in the Global Fashion Business i april 2005, mens tre af hans kolleger var aktive konferencedeltagere. Af større projekter har et medlem af Hugo Boss påbegyndt et D.B.A. forløb på CBS med et projekt om udviklingen af organisationsformer i europæiske mode og luksusindustrier, mens en CBS ph.d. stud erende gør klar til gennem et halvt års feltarbejde at undersøge produktudvikling og innovationsprocesser i Hugo Boss. Samarbejdet mellem Hugo Boss og CBS er kendetegnet ved gensidighed. At det er vidensproducerende betyder på den ene side, at virksomhedens viden gøres tilgængelig for forskning - dette er med til at sikre, at forskning indenfor feltet reflekterer spørgsmål, der er relevante for industrien. På den anden side stilles erfaringer og resultater af forskning til rådighed for virksomheden, og kan således indgå i strategiske overvejelser på alle niveauer. Det vidensproducerende samarbejde foregår primært gennem dialog, seminarer og personlige netværk, mens rapporter og videnskabelige artikler spiller en sekundær rolle. At Hugo Boss har ønsket at samarbejde med netop CBS skyldes skolens internationale orientering samt dens styrke indenfor forskning i kreative industrier og oplevelsesøkonomi, der varetages af forskningscentret imagine.. Her analyseres beklædningsindustrien i sammenhæng med andre brancher, der også er kendetegnet ved en høj grad af æstetisk input i produktudvikling, sofistikeret marketing, og forbundethed med brede kulturelle trends blandt forbrugerne. Til de kreative industrier regnes blandt andet film, musik, computerspil, design og mode, og imagine.. har et omfattende forskningsprogram indenfor mode- og luksusindustrier, der også inkluderer projekter om pels og duftmarketing. 34

31 MOKO / Lidt om alt BornCreative i Eksportrådet Danmarks Eksportråd under Udenrigsministeriet står til rådighed med konsulentbistand til dansk mode. Danske designere som helhed skal blive bedre til at tro på, at det kan gavne dem at gå ud over den danske grænse som en samlet helhed frem for alene. Man behøver ikke se hinanden som konkurrenter, forklarer Louise Bang Jespersen, der er kontorchef i Eksportrådet og arbejder med BornCreative programmet, der netop skal prøve at hjælpe små og mellemstore virksomheder i den kreative branche med at udfolde deres potentiale internationalt gennem vejledning og netværk. Det er selvfølgelig vores opgave at kommunikere ud, at der faktisk er en masse måder vi kan hjælpe branche på. Begge parter skal få øje på hinanden. Danish Fashion Institute Danish Fashion Institute (DAFI) er en netværksorganisation, bestående af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner, der har som sit primære sigte at positionere og promovere dansk mode gennem markedsføring, events og PR i Danmark såvel som i udlandet. DAFI søger at styrke branchen gennem et bredt netværk af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i den internationale modebranche via en fælles kommunikationsplatform. DAFI vil promovere dansk mode gennem begivenheder og arrangementer med udgangspunkt i den største begivenhed Copenhagen Fashion Week. DAFI er stiftet som en erhvervsdrivende fond, der drives som et aktieselskab, men har det særlige kendetegn, at fondets indtægter ikke skal gå til en kreds af ejere, men skal anvendes til de formål, der angives i fondens fundats. Se mere på Kopenhagen Fur Et initiativ fra Kopenhagen Fur er Kopenhagen Studio, et internationalt inspirationshus, der bliver en dynamisk, innovativ partner for den internationale pels- og modebranche på Langelinie i København i løbet af Huset vil fungere som trendlaboratorium med workshops og seminarer for hele branchen. Som Tom Steifel-Kristensen forklarer om baggrunden for huset: En af de ting vi regner med at sætte i værk i vores kreative hus er at prøve at lave en tværgående netværksgruppe, der ikke kun skal være modeorienteret men også skal kunne rumme film, arkitektur, medier og reklame. Det har man i andre dele af erhvervslivet, men kreative virksomheder har ikke på samme måde en tradition for f.eks. tænketanke fordi mange er selvstændige og bygget op som iværksætterprojekter. 35

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

kolding danmarks vækstcenter

kolding danmarks vækstcenter Forskning, innovation og designudvikling mødes i kolding danmarks vækstcenter Annoncetillæg 2 3 22 kolding danmarks vækstcenter 17 38 40 indhold Det bliver et kraftcenter side 10 49 16 Væksten sker i fællesskabet

Læs mere

TILBAGEBLIK 2010 i Danish Fashion Institute, Copenhagen Fashion Week og Modezonen

TILBAGEBLIK 2010 i Danish Fashion Institute, Copenhagen Fashion Week og Modezonen Danish Fashion Institute ÅRSBERETNING 2010 MODE- BRANCHEN ANNO 2010 En udfordret branche med tro på bedre tider TILLYKKE Danish Fashion Institute fyldte fem år COPENHAGEN FASHION WEEK SENESTE NYT CATWALK

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

DANSK MODE Historie Design Identitet

DANSK MODE Historie Design Identitet MOKO RENTEGNING 11/8/06 8:49 PM Side 1 DANSK MODE Historie Design Identitet MOKO RENTEGNING 11/8/06 8:49 PM Side 2 Dansk mode Historie, Design, Identitet 2006 MOKO: Danmarks Designskole, Kunstindustrimuseet,

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling -

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Et debatoplæg på kulturområdet af Venstres Folketingsgruppe August 2005 2 Du sidder her med Venstres kulturoplæg; Det kulturelle potentiale kreativitet,

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere