FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn"

Transkript

1 FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport.

2 dfdfdf INDLEDNING s tilstand I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet om hvad vi skal leve af i fremtiden. Udvikling og Region Syddanmark bidrager med denne analyse til at skabe et faktabaseret grundlag for at diskutere s fremtid. INDHOLD UDDANNELSE / side 5 INNOVATION & VIDEN/ side 10 ERHVERVSSPECIALISERING/ side 13 IVÆRKSÆTTERI/ side 20 INTERNATIONALT/ side 21 TURISME/ side 24 Analysen benchmarker og øerne med andre landsdele og regioner inden for områderne uddannelse, innovation, iværksætteri og erhvervsspecialisering. Udviklingsforum Odense og Region Syddanmark etablerer et fælles projekt, der har til formål at skabe et faktabaseret grundlag for at diskutere s fremtid... Side 2 FAKTA

3 FYNS UDFORDRINGER Der er store udfordringer på : Velstanden er blandt de laveste sammenlignet med andre landsdele i Danmark, og produktiviteten stagnerer. Den gode nyhed er, at vi faktisk har gode muligheder for at gøre noget ved det! Ikke ved hurtige snuptags-løsninger, der med ét vender udviklingen men ved at fokusere på centrale faktorer for en positiv vækst. er fattig Den økonomiske aktivitet pr. indbygger på er blandt de laveste i landet. Havde aktivitetsniveauet været på niveau med Vestjyllands havde s BNP været 29 mia. kr. højere. Samtidig har kun Bornholm haft en svagere BNP-vækst de seneste ti år. Ses i stedet på den disponible indkomst ligger som den landsdel der har den allerlaveste indkomst. Produktiviteten på er lav Produktiviteten måler, hvor meget der produceres pr. time pr. mand. De seneste ti år har produktionen pr. arbejdstime været uændret på. På landsplan er produktiviteten årligt vokset med 0,5 pct. Internationalt har Danmarks produktivitet tabt terræn. præsterer som eneste region en vækst på mere end én procent, men det er stadig langt under gennemsnittet for OECD. Mulige forklaringer I denne rapport søger vi forklaringerne på den lave vækst og produktivitet blandt vækstkilder som: uddannelse innovation iværksætteri erhvervsspecialisering/klyngesamarbejde FAKTA Side 3

4 FYN ER FATTIG... Den økonomiske aktivitet pr. indbygger på er blandt de laveste i landet. Havde aktivitetsniveauet været på niveau med Vestjyllands havde s BNP været 29 mia. kr. højere. Samtidig har kun Bornholm haft en svagere BNP-vækst de seneste ti år. Ses i stedet på den disponible indkomst ligger som den landsdel der har den allerlaveste indkomst. BNP pr. indbygger København by Københavns omegn Vestjylland Østjylland Nordsjælland Østsjælland Bornholm Vest- og Sydsjælland Figuren viser BNP/indbygger (1.000 kr.) på og i de øvrige 10 landsdele....og PRODUKTIVITETEN ER LAV Vækst i produktivitet Bornholm Østjylland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Nordsjælland Københavns omegn København by -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% Figuren viser den gennemsnitlige årlige realvækst i bruttoværditilvækst pr. time i den private sektor (alle erhverv ekskl. offentlig og personlige tjenester). Y-aksens placering (0,48 pct.) svarer til vækstraten for hele landet. Side 4 FAKTA

5 UDDANNELSE UDDANNELSESNIVAEU 2009 Grundskole Gymnasiel udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU I alt - pct. og øerne 24,7 5,3 40,2 6,3 17,9 5,7 100 % 26,3 4,4 42,3 6,6 16,1 4,3 100 % 19,6 8,9 31,6 6,0 19,4 14,5 100 % 25,8 4,7 43,2 5,9 15,3 5,1 100 % 23,2 5,9 39,6 6,5 17,6 7,1 100 % 26,7 4,5 41,8 5,8 15,7 5,5 100% 23,3 6,3 38,3 6,2 17,4 8,4 100% Tabellen viser andel (i pct.) af borgere i alderen år fordelt på højest fuldførte uddannelse. KVU er kort videregående uddannelse), MVU er mellemlang videregående uddannelse og LVU er lang videregående uddannelse. Datakilde: Danmark Statistik ANDEL DER FORVENTES AT GENNEMFØRE UNGDOMSUDDANNELSE 81% Figuren viser andelen af en ungdomsårgang der forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse 25 år efter afgang fra grundskolen. 78% 78% 79% 79% 80% 81% Datakilde: Undervisningsministeriet 76% 75% 76% FAKTA Side 5

6 HJEMVENDTE BORGERE MED EN MVU ELLER LVU og øerne 18,0% 18,1% 20,3% 22,7% 23,7% 23,7% 23,9% 26,0% 26,7% 27,1% 28,2% 28,5% 29,5% 32,3% 34,6% 36,6% 40,0% 40,2% 40,2% 41,2% 42,0% 49,6% 17,2% 20,7% 20,9% 22,2% 23,5% 24,9% 25,2% 25,2% 26,1% 26,2% 26,7% 26,9% 27,3% 27,8% 28,4% 29,1% 29,2% 29,3% 33,4% 35,7% 36,5% 38,5% TILFLYTTERE MED EN MVU ELLER LVU og øerne Figurerne viser uddannelsesniveauet 15 år efter årgang 1991, 1992, og 1993 forlod grundskolen. Den øverste figur viser, hvor stor en andel af de unge, der forlod grundskolen i den pågældende kommune og flyttede væk, men igen var bosat i kommunen 15 år senere, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse (MVU og LVU). Den nederste figur viser, hvor stor en andel af de unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end den pågældende, men var bosat i kommunen 15 år senere, der har en mellemlang eller videregående uddannelse. Side 6 FAKTA

7 UDVIKLING I UDDANNELSESNIVEAU Uden erhvervskompetencegivende udd. (pct.) Erhvervsfaglig udd. eller KVU (pct.) MVU eller LVU (pct.) og øerne Tabellen viser stigningen eller faldet i antal borgere i alderen år, som har den pågældende uddannelse som højest fuldførte uddannelse. ANDEL AF HØJTUDDANNEDE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ,7% 41,4% 41,5% 43,4% 43,6% 44,4% 46,3% Figuren viser andellen af de ansatte i den offentlige sektor med enten en Mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. U03_1_Uddannelsesniveau for offentlig ansatte.xlsx FAKTA Side 7

8 ANDEL AF HØJTUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR ,2% 9,3% 9,9% 10,8% 12,6% 15,0% 23,4% Figuren viser andellen af de ansatte i den private sektor med enten en mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. U03_Uddannelsesniveau for private ansatte.xlsx DELTAGELSE I EFTERUDDANNELSE 45% 44% og øerne 43% 42% 41% 40% og øerne 39% 38% 37% 36% Har du inden for det seneste år deltaget i efteruddannelse? Har du over for din arbejdsgiver fremsat ønsker om efteruddannelse inden for det seneste år? Figuren viser, hvor stor en andel af de adspurgte i borgerpanelet, der henholdsvis har deltaget i efteruddannelse eller ønsket efteruddannelse inden for det seneste år. Datakilde: Region syddanmarks borgerpanel. 627 svar. Maj - juni 2009 Side 8 FAKTA

9 AKADEMIKERE I VIRKSOMHEDERNE Nu eller det seneste år 0,3% 0,8% Akademikere ansat Ingen akademikere ansat Ved ikke 58,3% FYN & ØERNE 41,4% 60,3% Ja SYDJYLLAND Nej Ved ikke 38,8% Ja Nej Ved i I fremtiden 3,3% 12,7% 1,3% 11,7% Akademikere ansat i fremtiden Ingen akademikere ansat i fremtiden Ved ikke FYN & ØERNE Ja SYDJYLLAND Nej Ved ikke Ja Nej Ved i Figurerne fortæller, hvorvidt de adspurgte virksomheder har eller har haft akademikere ansat og hvorvidt de har konkrete planer om at ansætte akademikere i den nærmeste fremtid. 84,0% 87,0% Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 907 svar. April 2010 FAKTA Side 9

10 INNOVATION & VIDEN INNOVATION - OMSÆTNING FRA NYE VARER 5% Syddanmark Syddanmark 6% 12% 20% 72% 63% E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 7% Varer der er nye for verden Varer der er nye for virksomhedens marked E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 5% 15% 72% 68% E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 2% 8% Varer der er nye for virksomheden Varer der er uændrede E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 1% 10% 10% 79% 79% Figurerne viser andelen af omsætningen der stammer fra nye varer/services i regionerne og i hele landet i E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx Side 10 FAKTA

11 VIRKSOMHEDERNES KENDSKAB TIL KOMPETENCEBEHOV Hvor godt kender virksomheden de kompetencer, der er behov for i virksomheden det næste halve til hele år? - og i de kommende 1-3 år? Svar på en skala fra 1-4, hvor 4 er godt kendskab og 3 betyder ringe kendskab mens 1 betyder ved ikke. Anden service Vidensservice Hotel og restauration Regionsgennemsnit Transport og post Figuren viser det gennemsnitlige kendskab. Y - aksen skærer i regionens gennemsnit på 3,5. og øerne Detailhandel Engroshandel og agentur Handel med motorkøretøjer Bygge- og anlæg og øerne Sydjylla nd Industri Primære erhverv og forsyning Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April ,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Kendskab VIDEN OM KOMPETENCER - SØGNING HOS EKSTERNE KILDER Har virksomheden søgt information fra eksterne kilder om virksomhedens behov for kompetencer i fremtiden? FYN & ØERNE 1% SYDJYLLAND 27% Ja Nej Ved ikke 28% Ja Ne Ja, søgt information Nej, ikke søgt information Ved ikke 73% 71% Figurerne angiver andelen af virksomheder, der har søgt information fra eksterne kilder om virksomhedens behov for kompetencer i fremtiden. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 FAKTA Side 11

12 HVEM KONTAKTES OM FREMTIDIGE KOMPETENCEBEHOV? Hvilke organisationer har virksomheden været i kontakt med om virksomhedens fremtidige kompetencer? Brancheorganisationer 17,7% 19,0% Leverandører 12,9% 12,5% Private konsulenter 12,5% 13,3% Kunder 11,8% 11,9% Advokater og revisorer Erhvervsskoler AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser 7,3% 8,1% 10,8% 10,3% 11,4% 11,2% og øerne og øerne Videregående uddannelsesinstitutioner 6,5% 7,2% Fagforeninger 5,8% 4,5% Job centre 5,6% 4,7% Andre 4,9% 4,6% VUC 3,6% 6,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Figurerne viser hvilke organisationer virksomhederne har været i kontakt med vedrørende virksomhedens fremtidige kompetencer. Andelen er udregnet som procent af alle de adspurgte virksomheder. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 KONTAKT MED UDDANNELSESINSTITUTIONER Hvornår har virksomheden sidst været i kontakt med en uddannelsesinstitution som f.eks. AMU, erhvervsskoler eller universiteter? Inden for 1 måned 2-12 måneder siden Mere end 1 år siden Aldrig Husker ikke I alt og øerne og øerne og øerne og øerne og øerne og øerne 52,0% 49,2% 30,1% 32,9% 8,9% 8,1% 5,7% 7,7% 3,3% 2,1% 100% 100% Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 Side 12 FAKTA

13 E1_Erhvervsspecialisering_styrkepositioner.xlsx ERHVERVSSPECIALISERING ERHVERVSSPECIALISERING 2009 Fødevarer Turisme Transport Bygge/bolig Møbler/beklædning Øvrige erhverv Medico/sundhed Energi/miljø IT/kommunikation 7,48 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Figuren viser og øernes andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet, der findes på og øerne. UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE procent Turisme Øvrige erhverv Møbler/beklædning Bygge/bolig It/kommunikation Alle brancher Medico/sundhed Energi/miljø Fødevarer Offentlig sektor Transport og øerne Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede på og øerne og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. procent FAKTA Side 13

14 BESKÆFTIGEDE FORDELT EFTER VIRKSOMHEDERNES STØRRELSE Område 1-9 arbejdspladser arbejdspladser arbejdspladser 50+ arbejdspladser Arbejdspladser i alt og øerne 22,7% 14,4% 19,4% 43,6% ,0% 13,5% 18,9% 45,5% ,0% 12,8% 18,4% 47,8% Tabellen viser fordelingen af beskæftigede efter arbejdspladsernes størrelse, for og øerne, og hele landet. VIDENFREMSTILLING - ANTAL OG ANDEL ANSATTE 2008 Tabellen til højre viser antallet af ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i de fem regioner i Nedenfor ses hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling der er samlet i de forskellige regioner i Område Antal ansatte Syddanmark % 27,2% 28,4% 25% 24,6% 20% 15% 10% 9,1% 10,7% Syddanmark 5% 0% Syddanmark Hvad er høj- og mellemteknologisk videnfremstilling? Høj- og mellemteknologisk videnfremstilling dækker blandt andet over fremstillingen af farmaceutiske, elektroniske, kemiske og optiske produkter. Desuden indeholder kategorien også fremstilling af elektronisk udstyr, transport udstyr, medicinal udstyr og tandlægeudstyr og -instrumenter. Kilde: Eurostat Side 14 FAKTA

15 VIRKSOMHEDER INDEN FOR HØJTEKNOLOGISK VIDENSFREMSTILLING Kommune / Område Antal arbejdssteder inden for højteknologisk vidensfremstilling Andel af regionens arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk vidensfremstilling Assens 45 4,3% Faaborg-Midtfyn 64 6,1% Kerteminde 19 1,8% Langeland 9 0,9% Middelfart 43 4,1% Nordfyns 21 2,0% Nyborg 20 1,9% Odense ,6% Svendborg 51 4,8% Ærø 4 0,4% Billund 17 1,6% Esbjerg 90 8,5% Fanø 1 0,1% Fredericia 35 3,3% Haderslev 47 4,5% Kolding ,2% Sønderborg 86 8,2% Tønder 21 2,0% Varde 4 3,8% Vejen 44 4,2% Vejle ,5% Aabenraa 46 4,4% Region Syddanmark % og øerne ,8% ,2% Region Antal arbejdssteder Andel af landets arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk vidensfremstilling Syddanmark ,3% ,5% ,5% ,9% 427 9,8% % Tabellen viser antallet af arbejdspladser inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling og hvor stor en andel af regionens arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling, der er placeret i de enkelte kommuner samt fordelingen mellem og øerne og i Nederst ses, hvor stor en andel af alle landets arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling, der er placeret i de enkelte regioner. bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Side 15

16 SÅ MEGET FYLDER HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING 14% 13,4% 12% 10% 8,7% 11,1% 12,2% 10,2% 11,0% Andel virksomheder inden for videnfremstilling ud af alle virksomheder i regionen 8% 6% Andel arbejdspladser inden for vidensfremstilling Andel ansatte inden for videnfremstilling ud af alle ansatte i regionen 4% 2% 1,5% 1,6% 2,3% 2,3% 1,9% 1,9% Andel ansatte inden for vidensfremstilling 0% Syddanmark Figuren viser hvor meget høj- og mellemteknologisk videnfremstilling fylder ud af det samlede antal ansatte og det samlede antal virksomheder i de enkelte regioner i 2008 bearbejdet af e-statistik.dk VIDENFREMSTILLING - UDVIKLING I ANTAL ANSATTE Syddanmark Region Region Region Syddanmark Region Region Figuren viser udviklingen i antal ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i perioden 2003 til =Indeks 100 bearbejdet af e-statistik.dk Side 16 FAKTA

17 PRODUKTIVITET - OPDELT EFTER RESSOURCEOMRÅDE Erhverv i alt Erhverv i alt Fødevarer Fødevarer Turisme Turisme E05_Produktivitet i fynske virksomheder Data fra Kent Nielsen.xlsx Transport E05_Produktivitet i fynske virksomheder Data fra Kent Nielsen.xlsx Transport E05_Produktivitet i fynske virksomheder Data fra Kent Nielsen.xlsx Figurerne viser produktiviteten i de forskellige regioner for alle erhverv, fødevarer, turisme og transport, som er de ressourceområder og øerne er specialiserede inden for. bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Side 17

18 PRODUKTIVITETSUDVIKLING % Fødevarer & øerne 30% 20% 10% Erhverv i alt 0% Turisme 40% Fødevarer 30% Transport 20% E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx 10% Erhverv i alt 0% Turisme 40% Fødevarer 30% 20% 10% Transport E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx Erhverv i alt 0% Turisme Transport Figurerne viser produktivitetsvæksten for alle erhverv, fødevarer, turisme og transport, som er de ressourceområder som og E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx øerne er specialiserede inden for. bearbejdet af e-statistik.dk Side 18 FAKTA

19 ERHVERVSSEPCIALISERING OG PRODUKTIVITETSUDVIKLING figur & øerne Region Syddanmark Vækst i produktivitet i regionen. kommunen Vækst i produktivitet Vækst på i produktivitet. og øerne % 15% 5% Medico/sundhed It/kommunikation Energi/miljø Øvrige erhverv Transport Bygge/bolig Turisme Møbler/beklædning Fødevarer -5% Region Syddanmark figur Erhvervsspecialisering 40% 35% Transport E6_Produktivitetsudvikling i fynske virksomheder (fordelt på ressourceområder_klynger).xlsx 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% It/kommunikation Medico/sundhed Øvrige erhverv Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer -5% Erhvervsspecialisering Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Gennemsnitlig vækst i produktivitet på og øerne Gennemsnitlig vækst i produktivitet i regionen Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Boblernes farve viser vækst i produktivitet på landsplan i Høj Mellem Lav Boblernes størrelse viser andel af den samlede beskæftigelse henholdsvis på og øerne og i regionen i 2009 Lille Middel Stor E6_Produktivitetsudvikling i fynske virksomheder (fordelt på ressourceområder_klynger).xlsx Figurerne viser henholdsvis og øerne og Region Syddanmarks erhvervsmæssige styrker og svagheder. Den vandrette akse viser områdets erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for 1-tallet på aksen, er ressourceområdets andel af områdets beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. På den lodrette akse vises vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget). Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i området. og e-statistik.dk (af diskretionshensyn medtages kun områder med en vis minimumsstørrelse). FAKTA Side 19

20 IVÆRKSÆTTERI NYE VIRKSOMHEDER % Etableringsrate 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% og øerne Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder Sønderjylland År IVÆRKSÆTTERI E7_Etableringsrater (antal OVERLEVELSE nystartede ifht. eksisterende virksomheder).xlsm OG JOBVÆKST 8 7 Jobskabelse % 45% 50% 55% Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af Overlevelsesandel virksomheder, der blev etableret i 2001 og 2002, som stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte 2006 og år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. Side 20 FAKTA E09_Jobskabelse og overlevelse for nystartede virksomheder.xlsx

21 INTERNATIONALT FYNS TILSTAND VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL EKSPORT 2011 EKSPORT Syd nederst øverst STIGNING I PROCENT Syd nederst øverst 49,2% 43,8% 6,3% 64,1% 12,5% 15,6% 1,6% 6,3 FYN & ØERNE Større Uændret Mindre Ved ikke FYN & ØERNE Over 10% 6% - 10% 2% - 5% Under 2% Ved ikke 46,8% 47,2% 4,8% 44,8% 26,7% 19,8% 6,0% 2,6 SYDJYLLAND SYDJYLLAND Større Uændret Mindre Ved ikke Over 10% 6%-10% 2%-5% Under 2% Ved ikke Figuren til venstre viser, hvilke forventninger virksomhederne har til eksporten i 2011 i deres egen virksomhed. Til højre angiver respondenter, der forventer større eksport, hvor mange procent den forventes at stige i 2011 i forhold til Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 375 svar. November - december 2010 AFSÆTNING LOKALT ELLER GLOBALT Lokalt 34% Regionalt 23% Nationalt 31% Globalt Trekantområdet Sydvestjylland Lokalt 38% Regionalt 21% Nationalt 29% Globalt Lokalt Regionalt Nationalt Globalt 40% 24% 23% 13% Midt- og Nordfyn Sydfyn Sønderjylland Lokalt 44% Regionalt 30% Nationalt 13% Globalt 13% Lokalt Regionalt 40% 21% Nationalt 22% Globalt 18% Kortet viser hvor stor en andel af virksomhedernes omsætning, der skabes hhv. lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 766 svar. April 2010 FAKTA Side 21

22 OUTSOURCING I VIRKSOMHEDERNE ,9% 2,8% 5,9% FYN & ØERNE 1,9% 1,9% 6,2% Ingen outsoucring 1-5 pct mandeår outsourcet 6-10 pcet mandeård outsourcet Mere end 10 procent outsourcing Ingen 1-5 pc 6-10 p Mere 89,5% 90,1% Ingen outsourcing 1-5 % årsværk outsourcet 6-10 % årsværk outsourcet Mere end 10 % årsværk outsourcet ,9% 4,2% 3,7% SYDJYLLAND 1,9% 2,4% 4,9% Ingen outsoucring 1-5 pct mandeår outsourcet 6-10 pcet mandeård outsourcet Mere end 10 procent outsourcing I 1 6 M 90,2% 90,9% Figurerne fortæller, hvorvidt de adspurgte virksomheder outsourcer eller ej og hvor meget der reelt er outsourcet i procent af deres samlede årsværk. Der er både spurgt til de seneste 3 år og de næste 3 år. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 915 svar (Ingen outsourcing sidste 3 år: : 535, og øerne: 289). August-september 2010 Side 22 FAKTA

23 OUTSOURCING FORDELT PÅ BRANCHER FYN & ØERNE Outsourcing inden for brancher Procent virksomheder der outsourcer i hver branche Outsourcing inden for brancher Hvor outsources der til Primære erhverv og forsyning Primære erhverv og forsyning 26% 5% Industri 20% Industri 7% 8% 5% Vidensservice 13% Vidensservice 6% 6% Engroshandel og agentur 13% Engroshandel og agentur 5% Transport og post Transport og post Ja, i Danmark Anden service Anden service Ja, i udlandet Ja, både Danmark og udlandet Handel med motorkøretøjer 8% Handel med motorkøretøjer 8% Hotel og restauration 6% Hotel og restauration 6% Bygge- og anlæg 4% Bygge- og anlæg 4% Detailhandel 0% Detailhandel Total 11,8% Total 6% 4% 2% I alt Danmark Udlandet Både Danmark og udlandet SYDJYLLAND Jylland Outsourcing inden for brancher Procent virksomheder der outsourcer i hver branche Jylland Outsourcing inden for brancher Hvor outsources der til Primære erhverv og forsyning Primære erhverv og forsyning 19% 13% 6% Industri 17% Industri 6% 9% 2% Engroshandel og agentur Engroshandel 16% og agentur 3% 1% Vidensservice 14% Vidensservice 9% 4% 2% Bygge- og anlæg 9% Bygge- og anlæg 8% 1% Ja, i Danmark Anden service 7% Anden service 7% Ja, i udlandet Ja, både Danmark og udlandet Transport og post 6% Transport og post 2% 4% Detailhandel 5% Detailhandel 5% Handel med motorkøretøjer 5% Handel med motorkøretøjer 5% Hotel og restauration 4% Hotel og restauration 4% Total 11,4% Total 7% 3,5 % 1% I alt Danmark Udlandet Både Danmark og udlandet Figurerne viser, hvor mange procent virksomheder inden for hver branche, der outsourcer. Til højre ses om virksomhederne outsourcer til Danmark, udlandet eller til både Danmark og udlandet. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 915 svar (Ingen outsourcing: 526 og og øerne 284). August-september 2010 FAKTA Side 23

24 TURISME OVERNATNINGER 2009 Overnatninger og øerne I alt heraf overnatninger på hoteller og feriecentre heraf overnatninger på campingpladser heraf overnatninger på vandrerhjem heraf overnatninger i lystbådehavne heraf overnatninger i feriehuse Tabellen viser antallet af kommercielle overnatninger i 2009 fordelt på overnatningsform. Campingovernatningerne for og er estimeret vha. viden om antallet af campingpladser. og Sam-K/Line (regionaløkonomisk model forankret hos CRT). HVOR KOMMER TURISTERNE FRA? & øerne 12% 1% 4% 33% Tyskland Tysklan Sverige Sverige 57% 26% Norge Øvrige lande Danmark 50% Norge Øvrige Danmar 4% 3% 10% Danmark Tyskland Norge Sverige Øvrige lande Figurerne viser andelen af overnatninger i henholdsvis og på og Øerne fordelt på nationalitet. Datakilde: Sam-K/Line (regionaløkonomisk model forankret hos CRT). Side 24 FAKTA

25 UDVIKLING I OVERNATNINGER & øerne I alt; -8% Feriehuse; -26% Lystbådehavne; 3% Vandrehjem; -23% Camping; 4% Hoteller og feriecentre; -12% I alt; Feriehuse; 18% Lystbådehavne; -1% Vandrehjem; -8% Camping; 4% I alt; -8% Hoteller og feriecentre; 9% Feriehuse; - Lystbådehavne; -1% Vandrehjem; -14% Camping; 1% Hoteller og feriecentre; -10% Figurerne viser udviklingen i overnatninger henholdsvis på og øerne og i og hele landet fordelt på overnatningsformer. FAKTA Side 25

26 UDVIKLING I HOTELOVERNATNINGER - FERIE OG FORRETNING 120 Figuren viser udviklingen i ske hotelovernatninger fordelt på ferie- og forretningsrejsende. 2004=Indeks Forretning Ferie Forretning Ferie UDVIKLING I FORRETNINGSOVERNATNINGER 130 Figuren viser udviklingen fra i forretningsovernatninger på hotel. 2004=Indeks og øerne UDVIKLING I FERIEOVERNATNINGER Figuren viser udviklingen fra i ferieovernatninger på hotel. 2004=Indeks og øerne Side 26 FAKTA

27 TOP 50 ATTRAKTIONER Figuren viser hvor mange turistattraktioner regionerne hver især har med i top 50 over besøgte turistattraktioner i Danmark Datakilde: VisitDenmark : : Syddanmark BESØG PÅ ATTRAKTIONER Figuren viser antallet af besøgende på attraktioner i 2009 i regionerne og på og øerne. Datakilde: VisitDenmark Mio. besøgende BESØG PÅ ATTRAKTIONER Figuren viser udviklingen i besøgende på attraktioner i regionerne og på og øerne. og øerne Datakilde: VisitDenmark FAKTA Side 27

28 Fakta og analyse

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Fremtidens erhverv Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Internationalt perspektiv INDLEDNING INDHOLD Hvad skal vi leve af i

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vækst og produktivitet i Danmark

Vækst og produktivitet i Danmark Vækst og produktivitet i Danmark Vækst og produktivitet i Danmark KL, marts 2015 Billedet på forsiden er fra Colourbox 3 Indholdsfortegnelse 5 INDLEDNING 6 SAMMENFATNING 6 Forskelle mellem landsdelene

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv lejre VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume 400 NYE PRIVATE JOB Som

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere