FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn"

Transkript

1 FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport.

2 dfdfdf INDLEDNING s tilstand I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet om hvad vi skal leve af i fremtiden. Udvikling og Region Syddanmark bidrager med denne analyse til at skabe et faktabaseret grundlag for at diskutere s fremtid. INDHOLD UDDANNELSE / side 5 INNOVATION & VIDEN/ side 10 ERHVERVSSPECIALISERING/ side 13 IVÆRKSÆTTERI/ side 20 INTERNATIONALT/ side 21 TURISME/ side 24 Analysen benchmarker og øerne med andre landsdele og regioner inden for områderne uddannelse, innovation, iværksætteri og erhvervsspecialisering. Udviklingsforum Odense og Region Syddanmark etablerer et fælles projekt, der har til formål at skabe et faktabaseret grundlag for at diskutere s fremtid... Side 2 FAKTA

3 FYNS UDFORDRINGER Der er store udfordringer på : Velstanden er blandt de laveste sammenlignet med andre landsdele i Danmark, og produktiviteten stagnerer. Den gode nyhed er, at vi faktisk har gode muligheder for at gøre noget ved det! Ikke ved hurtige snuptags-løsninger, der med ét vender udviklingen men ved at fokusere på centrale faktorer for en positiv vækst. er fattig Den økonomiske aktivitet pr. indbygger på er blandt de laveste i landet. Havde aktivitetsniveauet været på niveau med Vestjyllands havde s BNP været 29 mia. kr. højere. Samtidig har kun Bornholm haft en svagere BNP-vækst de seneste ti år. Ses i stedet på den disponible indkomst ligger som den landsdel der har den allerlaveste indkomst. Produktiviteten på er lav Produktiviteten måler, hvor meget der produceres pr. time pr. mand. De seneste ti år har produktionen pr. arbejdstime været uændret på. På landsplan er produktiviteten årligt vokset med 0,5 pct. Internationalt har Danmarks produktivitet tabt terræn. præsterer som eneste region en vækst på mere end én procent, men det er stadig langt under gennemsnittet for OECD. Mulige forklaringer I denne rapport søger vi forklaringerne på den lave vækst og produktivitet blandt vækstkilder som: uddannelse innovation iværksætteri erhvervsspecialisering/klyngesamarbejde FAKTA Side 3

4 FYN ER FATTIG... Den økonomiske aktivitet pr. indbygger på er blandt de laveste i landet. Havde aktivitetsniveauet været på niveau med Vestjyllands havde s BNP været 29 mia. kr. højere. Samtidig har kun Bornholm haft en svagere BNP-vækst de seneste ti år. Ses i stedet på den disponible indkomst ligger som den landsdel der har den allerlaveste indkomst. BNP pr. indbygger København by Københavns omegn Vestjylland Østjylland Nordsjælland Østsjælland Bornholm Vest- og Sydsjælland Figuren viser BNP/indbygger (1.000 kr.) på og i de øvrige 10 landsdele....og PRODUKTIVITETEN ER LAV Vækst i produktivitet Bornholm Østjylland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Nordsjælland Københavns omegn København by -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% Figuren viser den gennemsnitlige årlige realvækst i bruttoværditilvækst pr. time i den private sektor (alle erhverv ekskl. offentlig og personlige tjenester). Y-aksens placering (0,48 pct.) svarer til vækstraten for hele landet. Side 4 FAKTA

5 UDDANNELSE UDDANNELSESNIVAEU 2009 Grundskole Gymnasiel udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU I alt - pct. og øerne 24,7 5,3 40,2 6,3 17,9 5,7 100 % 26,3 4,4 42,3 6,6 16,1 4,3 100 % 19,6 8,9 31,6 6,0 19,4 14,5 100 % 25,8 4,7 43,2 5,9 15,3 5,1 100 % 23,2 5,9 39,6 6,5 17,6 7,1 100 % 26,7 4,5 41,8 5,8 15,7 5,5 100% 23,3 6,3 38,3 6,2 17,4 8,4 100% Tabellen viser andel (i pct.) af borgere i alderen år fordelt på højest fuldførte uddannelse. KVU er kort videregående uddannelse), MVU er mellemlang videregående uddannelse og LVU er lang videregående uddannelse. Datakilde: Danmark Statistik ANDEL DER FORVENTES AT GENNEMFØRE UNGDOMSUDDANNELSE 81% Figuren viser andelen af en ungdomsårgang der forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse 25 år efter afgang fra grundskolen. 78% 78% 79% 79% 80% 81% Datakilde: Undervisningsministeriet 76% 75% 76% FAKTA Side 5

6 HJEMVENDTE BORGERE MED EN MVU ELLER LVU og øerne 18,0% 18,1% 20,3% 22,7% 23,7% 23,7% 23,9% 26,0% 26,7% 27,1% 28,2% 28,5% 29,5% 32,3% 34,6% 36,6% 40,0% 40,2% 40,2% 41,2% 42,0% 49,6% 17,2% 20,7% 20,9% 22,2% 23,5% 24,9% 25,2% 25,2% 26,1% 26,2% 26,7% 26,9% 27,3% 27,8% 28,4% 29,1% 29,2% 29,3% 33,4% 35,7% 36,5% 38,5% TILFLYTTERE MED EN MVU ELLER LVU og øerne Figurerne viser uddannelsesniveauet 15 år efter årgang 1991, 1992, og 1993 forlod grundskolen. Den øverste figur viser, hvor stor en andel af de unge, der forlod grundskolen i den pågældende kommune og flyttede væk, men igen var bosat i kommunen 15 år senere, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse (MVU og LVU). Den nederste figur viser, hvor stor en andel af de unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end den pågældende, men var bosat i kommunen 15 år senere, der har en mellemlang eller videregående uddannelse. Side 6 FAKTA

7 UDVIKLING I UDDANNELSESNIVEAU Uden erhvervskompetencegivende udd. (pct.) Erhvervsfaglig udd. eller KVU (pct.) MVU eller LVU (pct.) og øerne Tabellen viser stigningen eller faldet i antal borgere i alderen år, som har den pågældende uddannelse som højest fuldførte uddannelse. ANDEL AF HØJTUDDANNEDE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ,7% 41,4% 41,5% 43,4% 43,6% 44,4% 46,3% Figuren viser andellen af de ansatte i den offentlige sektor med enten en Mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. U03_1_Uddannelsesniveau for offentlig ansatte.xlsx FAKTA Side 7

8 ANDEL AF HØJTUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR ,2% 9,3% 9,9% 10,8% 12,6% 15,0% 23,4% Figuren viser andellen af de ansatte i den private sektor med enten en mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. U03_Uddannelsesniveau for private ansatte.xlsx DELTAGELSE I EFTERUDDANNELSE 45% 44% og øerne 43% 42% 41% 40% og øerne 39% 38% 37% 36% Har du inden for det seneste år deltaget i efteruddannelse? Har du over for din arbejdsgiver fremsat ønsker om efteruddannelse inden for det seneste år? Figuren viser, hvor stor en andel af de adspurgte i borgerpanelet, der henholdsvis har deltaget i efteruddannelse eller ønsket efteruddannelse inden for det seneste år. Datakilde: Region syddanmarks borgerpanel. 627 svar. Maj - juni 2009 Side 8 FAKTA

9 AKADEMIKERE I VIRKSOMHEDERNE Nu eller det seneste år 0,3% 0,8% Akademikere ansat Ingen akademikere ansat Ved ikke 58,3% FYN & ØERNE 41,4% 60,3% Ja SYDJYLLAND Nej Ved ikke 38,8% Ja Nej Ved i I fremtiden 3,3% 12,7% 1,3% 11,7% Akademikere ansat i fremtiden Ingen akademikere ansat i fremtiden Ved ikke FYN & ØERNE Ja SYDJYLLAND Nej Ved ikke Ja Nej Ved i Figurerne fortæller, hvorvidt de adspurgte virksomheder har eller har haft akademikere ansat og hvorvidt de har konkrete planer om at ansætte akademikere i den nærmeste fremtid. 84,0% 87,0% Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 907 svar. April 2010 FAKTA Side 9

10 INNOVATION & VIDEN INNOVATION - OMSÆTNING FRA NYE VARER 5% Syddanmark Syddanmark 6% 12% 20% 72% 63% E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 7% Varer der er nye for verden Varer der er nye for virksomhedens marked E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 5% 15% 72% 68% E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 2% 8% Varer der er nye for virksomheden Varer der er uændrede E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 1% 10% 10% 79% 79% Figurerne viser andelen af omsætningen der stammer fra nye varer/services i regionerne og i hele landet i E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx Side 10 FAKTA

11 VIRKSOMHEDERNES KENDSKAB TIL KOMPETENCEBEHOV Hvor godt kender virksomheden de kompetencer, der er behov for i virksomheden det næste halve til hele år? - og i de kommende 1-3 år? Svar på en skala fra 1-4, hvor 4 er godt kendskab og 3 betyder ringe kendskab mens 1 betyder ved ikke. Anden service Vidensservice Hotel og restauration Regionsgennemsnit Transport og post Figuren viser det gennemsnitlige kendskab. Y - aksen skærer i regionens gennemsnit på 3,5. og øerne Detailhandel Engroshandel og agentur Handel med motorkøretøjer Bygge- og anlæg og øerne Sydjylla nd Industri Primære erhverv og forsyning Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April ,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Kendskab VIDEN OM KOMPETENCER - SØGNING HOS EKSTERNE KILDER Har virksomheden søgt information fra eksterne kilder om virksomhedens behov for kompetencer i fremtiden? FYN & ØERNE 1% SYDJYLLAND 27% Ja Nej Ved ikke 28% Ja Ne Ja, søgt information Nej, ikke søgt information Ved ikke 73% 71% Figurerne angiver andelen af virksomheder, der har søgt information fra eksterne kilder om virksomhedens behov for kompetencer i fremtiden. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 FAKTA Side 11

12 HVEM KONTAKTES OM FREMTIDIGE KOMPETENCEBEHOV? Hvilke organisationer har virksomheden været i kontakt med om virksomhedens fremtidige kompetencer? Brancheorganisationer 17,7% 19,0% Leverandører 12,9% 12,5% Private konsulenter 12,5% 13,3% Kunder 11,8% 11,9% Advokater og revisorer Erhvervsskoler AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser 7,3% 8,1% 10,8% 10,3% 11,4% 11,2% og øerne og øerne Videregående uddannelsesinstitutioner 6,5% 7,2% Fagforeninger 5,8% 4,5% Job centre 5,6% 4,7% Andre 4,9% 4,6% VUC 3,6% 6,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Figurerne viser hvilke organisationer virksomhederne har været i kontakt med vedrørende virksomhedens fremtidige kompetencer. Andelen er udregnet som procent af alle de adspurgte virksomheder. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 KONTAKT MED UDDANNELSESINSTITUTIONER Hvornår har virksomheden sidst været i kontakt med en uddannelsesinstitution som f.eks. AMU, erhvervsskoler eller universiteter? Inden for 1 måned 2-12 måneder siden Mere end 1 år siden Aldrig Husker ikke I alt og øerne og øerne og øerne og øerne og øerne og øerne 52,0% 49,2% 30,1% 32,9% 8,9% 8,1% 5,7% 7,7% 3,3% 2,1% 100% 100% Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 Side 12 FAKTA

13 E1_Erhvervsspecialisering_styrkepositioner.xlsx ERHVERVSSPECIALISERING ERHVERVSSPECIALISERING 2009 Fødevarer Turisme Transport Bygge/bolig Møbler/beklædning Øvrige erhverv Medico/sundhed Energi/miljø IT/kommunikation 7,48 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Figuren viser og øernes andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet, der findes på og øerne. UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE procent Turisme Øvrige erhverv Møbler/beklædning Bygge/bolig It/kommunikation Alle brancher Medico/sundhed Energi/miljø Fødevarer Offentlig sektor Transport og øerne Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede på og øerne og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. procent FAKTA Side 13

14 BESKÆFTIGEDE FORDELT EFTER VIRKSOMHEDERNES STØRRELSE Område 1-9 arbejdspladser arbejdspladser arbejdspladser 50+ arbejdspladser Arbejdspladser i alt og øerne 22,7% 14,4% 19,4% 43,6% ,0% 13,5% 18,9% 45,5% ,0% 12,8% 18,4% 47,8% Tabellen viser fordelingen af beskæftigede efter arbejdspladsernes størrelse, for og øerne, og hele landet. VIDENFREMSTILLING - ANTAL OG ANDEL ANSATTE 2008 Tabellen til højre viser antallet af ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i de fem regioner i Nedenfor ses hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling der er samlet i de forskellige regioner i Område Antal ansatte Syddanmark % 27,2% 28,4% 25% 24,6% 20% 15% 10% 9,1% 10,7% Syddanmark 5% 0% Syddanmark Hvad er høj- og mellemteknologisk videnfremstilling? Høj- og mellemteknologisk videnfremstilling dækker blandt andet over fremstillingen af farmaceutiske, elektroniske, kemiske og optiske produkter. Desuden indeholder kategorien også fremstilling af elektronisk udstyr, transport udstyr, medicinal udstyr og tandlægeudstyr og -instrumenter. Kilde: Eurostat Side 14 FAKTA

15 VIRKSOMHEDER INDEN FOR HØJTEKNOLOGISK VIDENSFREMSTILLING Kommune / Område Antal arbejdssteder inden for højteknologisk vidensfremstilling Andel af regionens arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk vidensfremstilling Assens 45 4,3% Faaborg-Midtfyn 64 6,1% Kerteminde 19 1,8% Langeland 9 0,9% Middelfart 43 4,1% Nordfyns 21 2,0% Nyborg 20 1,9% Odense ,6% Svendborg 51 4,8% Ærø 4 0,4% Billund 17 1,6% Esbjerg 90 8,5% Fanø 1 0,1% Fredericia 35 3,3% Haderslev 47 4,5% Kolding ,2% Sønderborg 86 8,2% Tønder 21 2,0% Varde 4 3,8% Vejen 44 4,2% Vejle ,5% Aabenraa 46 4,4% Region Syddanmark % og øerne ,8% ,2% Region Antal arbejdssteder Andel af landets arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk vidensfremstilling Syddanmark ,3% ,5% ,5% ,9% 427 9,8% % Tabellen viser antallet af arbejdspladser inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling og hvor stor en andel af regionens arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling, der er placeret i de enkelte kommuner samt fordelingen mellem og øerne og i Nederst ses, hvor stor en andel af alle landets arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling, der er placeret i de enkelte regioner. bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Side 15

16 SÅ MEGET FYLDER HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING 14% 13,4% 12% 10% 8,7% 11,1% 12,2% 10,2% 11,0% Andel virksomheder inden for videnfremstilling ud af alle virksomheder i regionen 8% 6% Andel arbejdspladser inden for vidensfremstilling Andel ansatte inden for videnfremstilling ud af alle ansatte i regionen 4% 2% 1,5% 1,6% 2,3% 2,3% 1,9% 1,9% Andel ansatte inden for vidensfremstilling 0% Syddanmark Figuren viser hvor meget høj- og mellemteknologisk videnfremstilling fylder ud af det samlede antal ansatte og det samlede antal virksomheder i de enkelte regioner i 2008 bearbejdet af e-statistik.dk VIDENFREMSTILLING - UDVIKLING I ANTAL ANSATTE Syddanmark Region Region Region Syddanmark Region Region Figuren viser udviklingen i antal ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i perioden 2003 til =Indeks 100 bearbejdet af e-statistik.dk Side 16 FAKTA

17 PRODUKTIVITET - OPDELT EFTER RESSOURCEOMRÅDE Erhverv i alt Erhverv i alt Fødevarer Fødevarer Turisme Turisme E05_Produktivitet i fynske virksomheder Data fra Kent Nielsen.xlsx Transport E05_Produktivitet i fynske virksomheder Data fra Kent Nielsen.xlsx Transport E05_Produktivitet i fynske virksomheder Data fra Kent Nielsen.xlsx Figurerne viser produktiviteten i de forskellige regioner for alle erhverv, fødevarer, turisme og transport, som er de ressourceområder og øerne er specialiserede inden for. bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Side 17

18 PRODUKTIVITETSUDVIKLING % Fødevarer & øerne 30% 20% 10% Erhverv i alt 0% Turisme 40% Fødevarer 30% Transport 20% E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx 10% Erhverv i alt 0% Turisme 40% Fødevarer 30% 20% 10% Transport E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx Erhverv i alt 0% Turisme Transport Figurerne viser produktivitetsvæksten for alle erhverv, fødevarer, turisme og transport, som er de ressourceområder som og E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx øerne er specialiserede inden for. bearbejdet af e-statistik.dk Side 18 FAKTA

19 ERHVERVSSEPCIALISERING OG PRODUKTIVITETSUDVIKLING figur & øerne Region Syddanmark Vækst i produktivitet i regionen. kommunen Vækst i produktivitet Vækst på i produktivitet. og øerne % 15% 5% Medico/sundhed It/kommunikation Energi/miljø Øvrige erhverv Transport Bygge/bolig Turisme Møbler/beklædning Fødevarer -5% Region Syddanmark figur Erhvervsspecialisering 40% 35% Transport E6_Produktivitetsudvikling i fynske virksomheder (fordelt på ressourceområder_klynger).xlsx 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% It/kommunikation Medico/sundhed Øvrige erhverv Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer -5% Erhvervsspecialisering Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Gennemsnitlig vækst i produktivitet på og øerne Gennemsnitlig vækst i produktivitet i regionen Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Boblernes farve viser vækst i produktivitet på landsplan i Høj Mellem Lav Boblernes størrelse viser andel af den samlede beskæftigelse henholdsvis på og øerne og i regionen i 2009 Lille Middel Stor E6_Produktivitetsudvikling i fynske virksomheder (fordelt på ressourceområder_klynger).xlsx Figurerne viser henholdsvis og øerne og Region Syddanmarks erhvervsmæssige styrker og svagheder. Den vandrette akse viser områdets erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for 1-tallet på aksen, er ressourceområdets andel af områdets beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. På den lodrette akse vises vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget). Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i området. og e-statistik.dk (af diskretionshensyn medtages kun områder med en vis minimumsstørrelse). FAKTA Side 19

20 IVÆRKSÆTTERI NYE VIRKSOMHEDER % Etableringsrate 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% og øerne Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder Sønderjylland År IVÆRKSÆTTERI E7_Etableringsrater (antal OVERLEVELSE nystartede ifht. eksisterende virksomheder).xlsm OG JOBVÆKST 8 7 Jobskabelse % 45% 50% 55% Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af Overlevelsesandel virksomheder, der blev etableret i 2001 og 2002, som stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte 2006 og år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. Side 20 FAKTA E09_Jobskabelse og overlevelse for nystartede virksomheder.xlsx

21 INTERNATIONALT FYNS TILSTAND VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL EKSPORT 2011 EKSPORT Syd nederst øverst STIGNING I PROCENT Syd nederst øverst 49,2% 43,8% 6,3% 64,1% 12,5% 15,6% 1,6% 6,3 FYN & ØERNE Større Uændret Mindre Ved ikke FYN & ØERNE Over 10% 6% - 10% 2% - 5% Under 2% Ved ikke 46,8% 47,2% 4,8% 44,8% 26,7% 19,8% 6,0% 2,6 SYDJYLLAND SYDJYLLAND Større Uændret Mindre Ved ikke Over 10% 6%-10% 2%-5% Under 2% Ved ikke Figuren til venstre viser, hvilke forventninger virksomhederne har til eksporten i 2011 i deres egen virksomhed. Til højre angiver respondenter, der forventer større eksport, hvor mange procent den forventes at stige i 2011 i forhold til Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 375 svar. November - december 2010 AFSÆTNING LOKALT ELLER GLOBALT Lokalt 34% Regionalt 23% Nationalt 31% Globalt Trekantområdet Sydvestjylland Lokalt 38% Regionalt 21% Nationalt 29% Globalt Lokalt Regionalt Nationalt Globalt 40% 24% 23% 13% Midt- og Nordfyn Sydfyn Sønderjylland Lokalt 44% Regionalt 30% Nationalt 13% Globalt 13% Lokalt Regionalt 40% 21% Nationalt 22% Globalt 18% Kortet viser hvor stor en andel af virksomhedernes omsætning, der skabes hhv. lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 766 svar. April 2010 FAKTA Side 21

22 OUTSOURCING I VIRKSOMHEDERNE ,9% 2,8% 5,9% FYN & ØERNE 1,9% 1,9% 6,2% Ingen outsoucring 1-5 pct mandeår outsourcet 6-10 pcet mandeård outsourcet Mere end 10 procent outsourcing Ingen 1-5 pc 6-10 p Mere 89,5% 90,1% Ingen outsourcing 1-5 % årsværk outsourcet 6-10 % årsværk outsourcet Mere end 10 % årsværk outsourcet ,9% 4,2% 3,7% SYDJYLLAND 1,9% 2,4% 4,9% Ingen outsoucring 1-5 pct mandeår outsourcet 6-10 pcet mandeård outsourcet Mere end 10 procent outsourcing I 1 6 M 90,2% 90,9% Figurerne fortæller, hvorvidt de adspurgte virksomheder outsourcer eller ej og hvor meget der reelt er outsourcet i procent af deres samlede årsværk. Der er både spurgt til de seneste 3 år og de næste 3 år. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 915 svar (Ingen outsourcing sidste 3 år: : 535, og øerne: 289). August-september 2010 Side 22 FAKTA

23 OUTSOURCING FORDELT PÅ BRANCHER FYN & ØERNE Outsourcing inden for brancher Procent virksomheder der outsourcer i hver branche Outsourcing inden for brancher Hvor outsources der til Primære erhverv og forsyning Primære erhverv og forsyning 26% 5% Industri 20% Industri 7% 8% 5% Vidensservice 13% Vidensservice 6% 6% Engroshandel og agentur 13% Engroshandel og agentur 5% Transport og post Transport og post Ja, i Danmark Anden service Anden service Ja, i udlandet Ja, både Danmark og udlandet Handel med motorkøretøjer 8% Handel med motorkøretøjer 8% Hotel og restauration 6% Hotel og restauration 6% Bygge- og anlæg 4% Bygge- og anlæg 4% Detailhandel 0% Detailhandel Total 11,8% Total 6% 4% 2% I alt Danmark Udlandet Både Danmark og udlandet SYDJYLLAND Jylland Outsourcing inden for brancher Procent virksomheder der outsourcer i hver branche Jylland Outsourcing inden for brancher Hvor outsources der til Primære erhverv og forsyning Primære erhverv og forsyning 19% 13% 6% Industri 17% Industri 6% 9% 2% Engroshandel og agentur Engroshandel 16% og agentur 3% 1% Vidensservice 14% Vidensservice 9% 4% 2% Bygge- og anlæg 9% Bygge- og anlæg 8% 1% Ja, i Danmark Anden service 7% Anden service 7% Ja, i udlandet Ja, både Danmark og udlandet Transport og post 6% Transport og post 2% 4% Detailhandel 5% Detailhandel 5% Handel med motorkøretøjer 5% Handel med motorkøretøjer 5% Hotel og restauration 4% Hotel og restauration 4% Total 11,4% Total 7% 3,5 % 1% I alt Danmark Udlandet Både Danmark og udlandet Figurerne viser, hvor mange procent virksomheder inden for hver branche, der outsourcer. Til højre ses om virksomhederne outsourcer til Danmark, udlandet eller til både Danmark og udlandet. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 915 svar (Ingen outsourcing: 526 og og øerne 284). August-september 2010 FAKTA Side 23

24 TURISME OVERNATNINGER 2009 Overnatninger og øerne I alt heraf overnatninger på hoteller og feriecentre heraf overnatninger på campingpladser heraf overnatninger på vandrerhjem heraf overnatninger i lystbådehavne heraf overnatninger i feriehuse Tabellen viser antallet af kommercielle overnatninger i 2009 fordelt på overnatningsform. Campingovernatningerne for og er estimeret vha. viden om antallet af campingpladser. og Sam-K/Line (regionaløkonomisk model forankret hos CRT). HVOR KOMMER TURISTERNE FRA? & øerne 12% 1% 4% 33% Tyskland Tysklan Sverige Sverige 57% 26% Norge Øvrige lande Danmark 50% Norge Øvrige Danmar 4% 3% 10% Danmark Tyskland Norge Sverige Øvrige lande Figurerne viser andelen af overnatninger i henholdsvis og på og Øerne fordelt på nationalitet. Datakilde: Sam-K/Line (regionaløkonomisk model forankret hos CRT). Side 24 FAKTA

25 UDVIKLING I OVERNATNINGER & øerne I alt; -8% Feriehuse; -26% Lystbådehavne; 3% Vandrehjem; -23% Camping; 4% Hoteller og feriecentre; -12% I alt; Feriehuse; 18% Lystbådehavne; -1% Vandrehjem; -8% Camping; 4% I alt; -8% Hoteller og feriecentre; 9% Feriehuse; - Lystbådehavne; -1% Vandrehjem; -14% Camping; 1% Hoteller og feriecentre; -10% Figurerne viser udviklingen i overnatninger henholdsvis på og øerne og i og hele landet fordelt på overnatningsformer. FAKTA Side 25

26 UDVIKLING I HOTELOVERNATNINGER - FERIE OG FORRETNING 120 Figuren viser udviklingen i ske hotelovernatninger fordelt på ferie- og forretningsrejsende. 2004=Indeks Forretning Ferie Forretning Ferie UDVIKLING I FORRETNINGSOVERNATNINGER 130 Figuren viser udviklingen fra i forretningsovernatninger på hotel. 2004=Indeks og øerne UDVIKLING I FERIEOVERNATNINGER Figuren viser udviklingen fra i ferieovernatninger på hotel. 2004=Indeks og øerne Side 26 FAKTA

27 TOP 50 ATTRAKTIONER Figuren viser hvor mange turistattraktioner regionerne hver især har med i top 50 over besøgte turistattraktioner i Danmark Datakilde: VisitDenmark : : Syddanmark BESØG PÅ ATTRAKTIONER Figuren viser antallet af besøgende på attraktioner i 2009 i regionerne og på og øerne. Datakilde: VisitDenmark Mio. besøgende BESØG PÅ ATTRAKTIONER Figuren viser udviklingen i besøgende på attraktioner i regionerne og på og øerne. og øerne Datakilde: VisitDenmark FAKTA Side 27

28 Fakta og analyse

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

-- / Syddanske udfordringsbilleder

-- / Syddanske udfordringsbilleder 2014 *** Urbanisering, jobløs vækst og ressourcer under pres REGION SYDDANMARK --- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI -- / Syddanske udfordringsbilleder -- syddanske udfordringsbilleder -- / 1 Regional vækst

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Yderområder. Del 1: Anbefalinger. - på vej mod ny indsats. Aabenraa. Tønder. Svendborg. Sønderborg. Langeland. Ærø

Yderområder. Del 1: Anbefalinger. - på vej mod ny indsats. Aabenraa. Tønder. Svendborg. Sønderborg. Langeland. Ærø Del 1: Anbefalinger SYDDANSKE Yderområder - på vej mod ny indsats { VIDEN / TILSTAND / RESSOURCER / ERFARING / BEST PRACTICE } Tønder Aabenraa Sønderborg Svendborg Langeland Ærø viden og erfaringer til

Læs mere

Erhvervsbarometer København Analyse af erhvervsudviklingen og dens forudsætninger i Københavns Kommune

Erhvervsbarometer København Analyse af erhvervsudviklingen og dens forudsætninger i Københavns Kommune Erhvervsbarometer København Analyse af erhvervsudviklingen og dens forudsætninger i Københavns Kommune Erhvervsudviklingen i Københavns Kommune kortlægges og sammenlignes med andre storbyer i Nordeuropa,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 1 al Vækstredegørelse 2010 VÆKSTFORUM NORDJYLLAND al Vækstredegørelse 2010 al Udvikling Niels Bohrs vej 30 9200 Aalborg Ø www.rn.dk tlf. 96 35 13 01 Om kilder og data i rapporten baseret på beregninger

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF).

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen November 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør. Vallensbæk Glostrup. Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs. Hvidovre

Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør. Vallensbæk Glostrup. Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs. Hvidovre Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør Rudersdal Furesø Hillerød Ishøj Frederiksberg Herlev Vallensbæk Glostrup Helsingør Ballerup Gribskov Albertslund Gentofte Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs Hvidovre Frederikssund

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere