FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn"

Transkript

1 FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport.

2 dfdfdf INDLEDNING s tilstand I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet om hvad vi skal leve af i fremtiden. Udvikling og Region Syddanmark bidrager med denne analyse til at skabe et faktabaseret grundlag for at diskutere s fremtid. INDHOLD UDDANNELSE / side 5 INNOVATION & VIDEN/ side 10 ERHVERVSSPECIALISERING/ side 13 IVÆRKSÆTTERI/ side 20 INTERNATIONALT/ side 21 TURISME/ side 24 Analysen benchmarker og øerne med andre landsdele og regioner inden for områderne uddannelse, innovation, iværksætteri og erhvervsspecialisering. Udviklingsforum Odense og Region Syddanmark etablerer et fælles projekt, der har til formål at skabe et faktabaseret grundlag for at diskutere s fremtid... Side 2 FAKTA

3 FYNS UDFORDRINGER Der er store udfordringer på : Velstanden er blandt de laveste sammenlignet med andre landsdele i Danmark, og produktiviteten stagnerer. Den gode nyhed er, at vi faktisk har gode muligheder for at gøre noget ved det! Ikke ved hurtige snuptags-løsninger, der med ét vender udviklingen men ved at fokusere på centrale faktorer for en positiv vækst. er fattig Den økonomiske aktivitet pr. indbygger på er blandt de laveste i landet. Havde aktivitetsniveauet været på niveau med Vestjyllands havde s BNP været 29 mia. kr. højere. Samtidig har kun Bornholm haft en svagere BNP-vækst de seneste ti år. Ses i stedet på den disponible indkomst ligger som den landsdel der har den allerlaveste indkomst. Produktiviteten på er lav Produktiviteten måler, hvor meget der produceres pr. time pr. mand. De seneste ti år har produktionen pr. arbejdstime været uændret på. På landsplan er produktiviteten årligt vokset med 0,5 pct. Internationalt har Danmarks produktivitet tabt terræn. præsterer som eneste region en vækst på mere end én procent, men det er stadig langt under gennemsnittet for OECD. Mulige forklaringer I denne rapport søger vi forklaringerne på den lave vækst og produktivitet blandt vækstkilder som: uddannelse innovation iværksætteri erhvervsspecialisering/klyngesamarbejde FAKTA Side 3

4 FYN ER FATTIG... Den økonomiske aktivitet pr. indbygger på er blandt de laveste i landet. Havde aktivitetsniveauet været på niveau med Vestjyllands havde s BNP været 29 mia. kr. højere. Samtidig har kun Bornholm haft en svagere BNP-vækst de seneste ti år. Ses i stedet på den disponible indkomst ligger som den landsdel der har den allerlaveste indkomst. BNP pr. indbygger København by Københavns omegn Vestjylland Østjylland Nordsjælland Østsjælland Bornholm Vest- og Sydsjælland Figuren viser BNP/indbygger (1.000 kr.) på og i de øvrige 10 landsdele....og PRODUKTIVITETEN ER LAV Vækst i produktivitet Bornholm Østjylland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Nordsjælland Københavns omegn København by -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% Figuren viser den gennemsnitlige årlige realvækst i bruttoværditilvækst pr. time i den private sektor (alle erhverv ekskl. offentlig og personlige tjenester). Y-aksens placering (0,48 pct.) svarer til vækstraten for hele landet. Side 4 FAKTA

5 UDDANNELSE UDDANNELSESNIVAEU 2009 Grundskole Gymnasiel udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU I alt - pct. og øerne 24,7 5,3 40,2 6,3 17,9 5,7 100 % 26,3 4,4 42,3 6,6 16,1 4,3 100 % 19,6 8,9 31,6 6,0 19,4 14,5 100 % 25,8 4,7 43,2 5,9 15,3 5,1 100 % 23,2 5,9 39,6 6,5 17,6 7,1 100 % 26,7 4,5 41,8 5,8 15,7 5,5 100% 23,3 6,3 38,3 6,2 17,4 8,4 100% Tabellen viser andel (i pct.) af borgere i alderen år fordelt på højest fuldførte uddannelse. KVU er kort videregående uddannelse), MVU er mellemlang videregående uddannelse og LVU er lang videregående uddannelse. Datakilde: Danmark Statistik ANDEL DER FORVENTES AT GENNEMFØRE UNGDOMSUDDANNELSE 81% Figuren viser andelen af en ungdomsårgang der forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse 25 år efter afgang fra grundskolen. 78% 78% 79% 79% 80% 81% Datakilde: Undervisningsministeriet 76% 75% 76% FAKTA Side 5

6 HJEMVENDTE BORGERE MED EN MVU ELLER LVU og øerne 18,0% 18,1% 20,3% 22,7% 23,7% 23,7% 23,9% 26,0% 26,7% 27,1% 28,2% 28,5% 29,5% 32,3% 34,6% 36,6% 40,0% 40,2% 40,2% 41,2% 42,0% 49,6% 17,2% 20,7% 20,9% 22,2% 23,5% 24,9% 25,2% 25,2% 26,1% 26,2% 26,7% 26,9% 27,3% 27,8% 28,4% 29,1% 29,2% 29,3% 33,4% 35,7% 36,5% 38,5% TILFLYTTERE MED EN MVU ELLER LVU og øerne Figurerne viser uddannelsesniveauet 15 år efter årgang 1991, 1992, og 1993 forlod grundskolen. Den øverste figur viser, hvor stor en andel af de unge, der forlod grundskolen i den pågældende kommune og flyttede væk, men igen var bosat i kommunen 15 år senere, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse (MVU og LVU). Den nederste figur viser, hvor stor en andel af de unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end den pågældende, men var bosat i kommunen 15 år senere, der har en mellemlang eller videregående uddannelse. Side 6 FAKTA

7 UDVIKLING I UDDANNELSESNIVEAU Uden erhvervskompetencegivende udd. (pct.) Erhvervsfaglig udd. eller KVU (pct.) MVU eller LVU (pct.) og øerne Tabellen viser stigningen eller faldet i antal borgere i alderen år, som har den pågældende uddannelse som højest fuldførte uddannelse. ANDEL AF HØJTUDDANNEDE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ,7% 41,4% 41,5% 43,4% 43,6% 44,4% 46,3% Figuren viser andellen af de ansatte i den offentlige sektor med enten en Mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. U03_1_Uddannelsesniveau for offentlig ansatte.xlsx FAKTA Side 7

8 ANDEL AF HØJTUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR ,2% 9,3% 9,9% 10,8% 12,6% 15,0% 23,4% Figuren viser andellen af de ansatte i den private sektor med enten en mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. U03_Uddannelsesniveau for private ansatte.xlsx DELTAGELSE I EFTERUDDANNELSE 45% 44% og øerne 43% 42% 41% 40% og øerne 39% 38% 37% 36% Har du inden for det seneste år deltaget i efteruddannelse? Har du over for din arbejdsgiver fremsat ønsker om efteruddannelse inden for det seneste år? Figuren viser, hvor stor en andel af de adspurgte i borgerpanelet, der henholdsvis har deltaget i efteruddannelse eller ønsket efteruddannelse inden for det seneste år. Datakilde: Region syddanmarks borgerpanel. 627 svar. Maj - juni 2009 Side 8 FAKTA

9 AKADEMIKERE I VIRKSOMHEDERNE Nu eller det seneste år 0,3% 0,8% Akademikere ansat Ingen akademikere ansat Ved ikke 58,3% FYN & ØERNE 41,4% 60,3% Ja SYDJYLLAND Nej Ved ikke 38,8% Ja Nej Ved i I fremtiden 3,3% 12,7% 1,3% 11,7% Akademikere ansat i fremtiden Ingen akademikere ansat i fremtiden Ved ikke FYN & ØERNE Ja SYDJYLLAND Nej Ved ikke Ja Nej Ved i Figurerne fortæller, hvorvidt de adspurgte virksomheder har eller har haft akademikere ansat og hvorvidt de har konkrete planer om at ansætte akademikere i den nærmeste fremtid. 84,0% 87,0% Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 907 svar. April 2010 FAKTA Side 9

10 INNOVATION & VIDEN INNOVATION - OMSÆTNING FRA NYE VARER 5% Syddanmark Syddanmark 6% 12% 20% 72% 63% E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 7% Varer der er nye for verden Varer der er nye for virksomhedens marked E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 5% 15% 72% 68% E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 2% 8% Varer der er nye for virksomheden Varer der er uændrede E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx 1% 10% 10% 79% 79% Figurerne viser andelen af omsætningen der stammer fra nye varer/services i regionerne og i hele landet i E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx E10_2_Innovation i erhvervslivet omsætningsandele.xlsx Side 10 FAKTA

11 VIRKSOMHEDERNES KENDSKAB TIL KOMPETENCEBEHOV Hvor godt kender virksomheden de kompetencer, der er behov for i virksomheden det næste halve til hele år? - og i de kommende 1-3 år? Svar på en skala fra 1-4, hvor 4 er godt kendskab og 3 betyder ringe kendskab mens 1 betyder ved ikke. Anden service Vidensservice Hotel og restauration Regionsgennemsnit Transport og post Figuren viser det gennemsnitlige kendskab. Y - aksen skærer i regionens gennemsnit på 3,5. og øerne Detailhandel Engroshandel og agentur Handel med motorkøretøjer Bygge- og anlæg og øerne Sydjylla nd Industri Primære erhverv og forsyning Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April ,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Kendskab VIDEN OM KOMPETENCER - SØGNING HOS EKSTERNE KILDER Har virksomheden søgt information fra eksterne kilder om virksomhedens behov for kompetencer i fremtiden? FYN & ØERNE 1% SYDJYLLAND 27% Ja Nej Ved ikke 28% Ja Ne Ja, søgt information Nej, ikke søgt information Ved ikke 73% 71% Figurerne angiver andelen af virksomheder, der har søgt information fra eksterne kilder om virksomhedens behov for kompetencer i fremtiden. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 FAKTA Side 11

12 HVEM KONTAKTES OM FREMTIDIGE KOMPETENCEBEHOV? Hvilke organisationer har virksomheden været i kontakt med om virksomhedens fremtidige kompetencer? Brancheorganisationer 17,7% 19,0% Leverandører 12,9% 12,5% Private konsulenter 12,5% 13,3% Kunder 11,8% 11,9% Advokater og revisorer Erhvervsskoler AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser 7,3% 8,1% 10,8% 10,3% 11,4% 11,2% og øerne og øerne Videregående uddannelsesinstitutioner 6,5% 7,2% Fagforeninger 5,8% 4,5% Job centre 5,6% 4,7% Andre 4,9% 4,6% VUC 3,6% 6,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Figurerne viser hvilke organisationer virksomhederne har været i kontakt med vedrørende virksomhedens fremtidige kompetencer. Andelen er udregnet som procent af alle de adspurgte virksomheder. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 KONTAKT MED UDDANNELSESINSTITUTIONER Hvornår har virksomheden sidst været i kontakt med en uddannelsesinstitution som f.eks. AMU, erhvervsskoler eller universiteter? Inden for 1 måned 2-12 måneder siden Mere end 1 år siden Aldrig Husker ikke I alt og øerne og øerne og øerne og øerne og øerne og øerne 52,0% 49,2% 30,1% 32,9% 8,9% 8,1% 5,7% 7,7% 3,3% 2,1% 100% 100% Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 912 svar. April 2009 Side 12 FAKTA

13 E1_Erhvervsspecialisering_styrkepositioner.xlsx ERHVERVSSPECIALISERING ERHVERVSSPECIALISERING 2009 Fødevarer Turisme Transport Bygge/bolig Møbler/beklædning Øvrige erhverv Medico/sundhed Energi/miljø IT/kommunikation 7,48 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Figuren viser og øernes andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet, der findes på og øerne. UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE procent Turisme Øvrige erhverv Møbler/beklædning Bygge/bolig It/kommunikation Alle brancher Medico/sundhed Energi/miljø Fødevarer Offentlig sektor Transport og øerne Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede på og øerne og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. procent FAKTA Side 13

14 BESKÆFTIGEDE FORDELT EFTER VIRKSOMHEDERNES STØRRELSE Område 1-9 arbejdspladser arbejdspladser arbejdspladser 50+ arbejdspladser Arbejdspladser i alt og øerne 22,7% 14,4% 19,4% 43,6% ,0% 13,5% 18,9% 45,5% ,0% 12,8% 18,4% 47,8% Tabellen viser fordelingen af beskæftigede efter arbejdspladsernes størrelse, for og øerne, og hele landet. VIDENFREMSTILLING - ANTAL OG ANDEL ANSATTE 2008 Tabellen til højre viser antallet af ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i de fem regioner i Nedenfor ses hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling der er samlet i de forskellige regioner i Område Antal ansatte Syddanmark % 27,2% 28,4% 25% 24,6% 20% 15% 10% 9,1% 10,7% Syddanmark 5% 0% Syddanmark Hvad er høj- og mellemteknologisk videnfremstilling? Høj- og mellemteknologisk videnfremstilling dækker blandt andet over fremstillingen af farmaceutiske, elektroniske, kemiske og optiske produkter. Desuden indeholder kategorien også fremstilling af elektronisk udstyr, transport udstyr, medicinal udstyr og tandlægeudstyr og -instrumenter. Kilde: Eurostat Side 14 FAKTA

15 VIRKSOMHEDER INDEN FOR HØJTEKNOLOGISK VIDENSFREMSTILLING Kommune / Område Antal arbejdssteder inden for højteknologisk vidensfremstilling Andel af regionens arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk vidensfremstilling Assens 45 4,3% Faaborg-Midtfyn 64 6,1% Kerteminde 19 1,8% Langeland 9 0,9% Middelfart 43 4,1% Nordfyns 21 2,0% Nyborg 20 1,9% Odense ,6% Svendborg 51 4,8% Ærø 4 0,4% Billund 17 1,6% Esbjerg 90 8,5% Fanø 1 0,1% Fredericia 35 3,3% Haderslev 47 4,5% Kolding ,2% Sønderborg 86 8,2% Tønder 21 2,0% Varde 4 3,8% Vejen 44 4,2% Vejle ,5% Aabenraa 46 4,4% Region Syddanmark % og øerne ,8% ,2% Region Antal arbejdssteder Andel af landets arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk vidensfremstilling Syddanmark ,3% ,5% ,5% ,9% 427 9,8% % Tabellen viser antallet af arbejdspladser inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling og hvor stor en andel af regionens arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling, der er placeret i de enkelte kommuner samt fordelingen mellem og øerne og i Nederst ses, hvor stor en andel af alle landets arbejdssteder inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling, der er placeret i de enkelte regioner. bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Side 15

16 SÅ MEGET FYLDER HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING 14% 13,4% 12% 10% 8,7% 11,1% 12,2% 10,2% 11,0% Andel virksomheder inden for videnfremstilling ud af alle virksomheder i regionen 8% 6% Andel arbejdspladser inden for vidensfremstilling Andel ansatte inden for videnfremstilling ud af alle ansatte i regionen 4% 2% 1,5% 1,6% 2,3% 2,3% 1,9% 1,9% Andel ansatte inden for vidensfremstilling 0% Syddanmark Figuren viser hvor meget høj- og mellemteknologisk videnfremstilling fylder ud af det samlede antal ansatte og det samlede antal virksomheder i de enkelte regioner i 2008 bearbejdet af e-statistik.dk VIDENFREMSTILLING - UDVIKLING I ANTAL ANSATTE Syddanmark Region Region Region Syddanmark Region Region Figuren viser udviklingen i antal ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i perioden 2003 til =Indeks 100 bearbejdet af e-statistik.dk Side 16 FAKTA

17 PRODUKTIVITET - OPDELT EFTER RESSOURCEOMRÅDE Erhverv i alt Erhverv i alt Fødevarer Fødevarer Turisme Turisme E05_Produktivitet i fynske virksomheder Data fra Kent Nielsen.xlsx Transport E05_Produktivitet i fynske virksomheder Data fra Kent Nielsen.xlsx Transport E05_Produktivitet i fynske virksomheder Data fra Kent Nielsen.xlsx Figurerne viser produktiviteten i de forskellige regioner for alle erhverv, fødevarer, turisme og transport, som er de ressourceområder og øerne er specialiserede inden for. bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Side 17

18 PRODUKTIVITETSUDVIKLING % Fødevarer & øerne 30% 20% 10% Erhverv i alt 0% Turisme 40% Fødevarer 30% Transport 20% E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx 10% Erhverv i alt 0% Turisme 40% Fødevarer 30% 20% 10% Transport E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx Erhverv i alt 0% Turisme Transport Figurerne viser produktivitetsvæksten for alle erhverv, fødevarer, turisme og transport, som er de ressourceområder som og E6_1_Produktivitetsudvikling - sammenligner på tværs af regionerne.xlsx øerne er specialiserede inden for. bearbejdet af e-statistik.dk Side 18 FAKTA

19 ERHVERVSSEPCIALISERING OG PRODUKTIVITETSUDVIKLING figur & øerne Region Syddanmark Vækst i produktivitet i regionen. kommunen Vækst i produktivitet Vækst på i produktivitet. og øerne % 15% 5% Medico/sundhed It/kommunikation Energi/miljø Øvrige erhverv Transport Bygge/bolig Turisme Møbler/beklædning Fødevarer -5% Region Syddanmark figur Erhvervsspecialisering 40% 35% Transport E6_Produktivitetsudvikling i fynske virksomheder (fordelt på ressourceområder_klynger).xlsx 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% It/kommunikation Medico/sundhed Øvrige erhverv Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer -5% Erhvervsspecialisering Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Gennemsnitlig vækst i produktivitet på og øerne Gennemsnitlig vækst i produktivitet i regionen Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Boblernes farve viser vækst i produktivitet på landsplan i Høj Mellem Lav Boblernes størrelse viser andel af den samlede beskæftigelse henholdsvis på og øerne og i regionen i 2009 Lille Middel Stor E6_Produktivitetsudvikling i fynske virksomheder (fordelt på ressourceområder_klynger).xlsx Figurerne viser henholdsvis og øerne og Region Syddanmarks erhvervsmæssige styrker og svagheder. Den vandrette akse viser områdets erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for 1-tallet på aksen, er ressourceområdets andel af områdets beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. På den lodrette akse vises vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget). Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i området. og e-statistik.dk (af diskretionshensyn medtages kun områder med en vis minimumsstørrelse). FAKTA Side 19

20 IVÆRKSÆTTERI NYE VIRKSOMHEDER % Etableringsrate 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% og øerne Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder Sønderjylland År IVÆRKSÆTTERI E7_Etableringsrater (antal OVERLEVELSE nystartede ifht. eksisterende virksomheder).xlsm OG JOBVÆKST 8 7 Jobskabelse % 45% 50% 55% Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af Overlevelsesandel virksomheder, der blev etableret i 2001 og 2002, som stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte 2006 og år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. Side 20 FAKTA E09_Jobskabelse og overlevelse for nystartede virksomheder.xlsx

21 INTERNATIONALT FYNS TILSTAND VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL EKSPORT 2011 EKSPORT Syd nederst øverst STIGNING I PROCENT Syd nederst øverst 49,2% 43,8% 6,3% 64,1% 12,5% 15,6% 1,6% 6,3 FYN & ØERNE Større Uændret Mindre Ved ikke FYN & ØERNE Over 10% 6% - 10% 2% - 5% Under 2% Ved ikke 46,8% 47,2% 4,8% 44,8% 26,7% 19,8% 6,0% 2,6 SYDJYLLAND SYDJYLLAND Større Uændret Mindre Ved ikke Over 10% 6%-10% 2%-5% Under 2% Ved ikke Figuren til venstre viser, hvilke forventninger virksomhederne har til eksporten i 2011 i deres egen virksomhed. Til højre angiver respondenter, der forventer større eksport, hvor mange procent den forventes at stige i 2011 i forhold til Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 375 svar. November - december 2010 AFSÆTNING LOKALT ELLER GLOBALT Lokalt 34% Regionalt 23% Nationalt 31% Globalt Trekantområdet Sydvestjylland Lokalt 38% Regionalt 21% Nationalt 29% Globalt Lokalt Regionalt Nationalt Globalt 40% 24% 23% 13% Midt- og Nordfyn Sydfyn Sønderjylland Lokalt 44% Regionalt 30% Nationalt 13% Globalt 13% Lokalt Regionalt 40% 21% Nationalt 22% Globalt 18% Kortet viser hvor stor en andel af virksomhedernes omsætning, der skabes hhv. lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 766 svar. April 2010 FAKTA Side 21

22 OUTSOURCING I VIRKSOMHEDERNE ,9% 2,8% 5,9% FYN & ØERNE 1,9% 1,9% 6,2% Ingen outsoucring 1-5 pct mandeår outsourcet 6-10 pcet mandeård outsourcet Mere end 10 procent outsourcing Ingen 1-5 pc 6-10 p Mere 89,5% 90,1% Ingen outsourcing 1-5 % årsværk outsourcet 6-10 % årsværk outsourcet Mere end 10 % årsværk outsourcet ,9% 4,2% 3,7% SYDJYLLAND 1,9% 2,4% 4,9% Ingen outsoucring 1-5 pct mandeår outsourcet 6-10 pcet mandeård outsourcet Mere end 10 procent outsourcing I 1 6 M 90,2% 90,9% Figurerne fortæller, hvorvidt de adspurgte virksomheder outsourcer eller ej og hvor meget der reelt er outsourcet i procent af deres samlede årsværk. Der er både spurgt til de seneste 3 år og de næste 3 år. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 915 svar (Ingen outsourcing sidste 3 år: : 535, og øerne: 289). August-september 2010 Side 22 FAKTA

23 OUTSOURCING FORDELT PÅ BRANCHER FYN & ØERNE Outsourcing inden for brancher Procent virksomheder der outsourcer i hver branche Outsourcing inden for brancher Hvor outsources der til Primære erhverv og forsyning Primære erhverv og forsyning 26% 5% Industri 20% Industri 7% 8% 5% Vidensservice 13% Vidensservice 6% 6% Engroshandel og agentur 13% Engroshandel og agentur 5% Transport og post Transport og post Ja, i Danmark Anden service Anden service Ja, i udlandet Ja, både Danmark og udlandet Handel med motorkøretøjer 8% Handel med motorkøretøjer 8% Hotel og restauration 6% Hotel og restauration 6% Bygge- og anlæg 4% Bygge- og anlæg 4% Detailhandel 0% Detailhandel Total 11,8% Total 6% 4% 2% I alt Danmark Udlandet Både Danmark og udlandet SYDJYLLAND Jylland Outsourcing inden for brancher Procent virksomheder der outsourcer i hver branche Jylland Outsourcing inden for brancher Hvor outsources der til Primære erhverv og forsyning Primære erhverv og forsyning 19% 13% 6% Industri 17% Industri 6% 9% 2% Engroshandel og agentur Engroshandel 16% og agentur 3% 1% Vidensservice 14% Vidensservice 9% 4% 2% Bygge- og anlæg 9% Bygge- og anlæg 8% 1% Ja, i Danmark Anden service 7% Anden service 7% Ja, i udlandet Ja, både Danmark og udlandet Transport og post 6% Transport og post 2% 4% Detailhandel 5% Detailhandel 5% Handel med motorkøretøjer 5% Handel med motorkøretøjer 5% Hotel og restauration 4% Hotel og restauration 4% Total 11,4% Total 7% 3,5 % 1% I alt Danmark Udlandet Både Danmark og udlandet Figurerne viser, hvor mange procent virksomheder inden for hver branche, der outsourcer. Til højre ses om virksomhederne outsourcer til Danmark, udlandet eller til både Danmark og udlandet. Datakilde: Virksomhedspanel for Region Syddanmark. 915 svar (Ingen outsourcing: 526 og og øerne 284). August-september 2010 FAKTA Side 23

24 TURISME OVERNATNINGER 2009 Overnatninger og øerne I alt heraf overnatninger på hoteller og feriecentre heraf overnatninger på campingpladser heraf overnatninger på vandrerhjem heraf overnatninger i lystbådehavne heraf overnatninger i feriehuse Tabellen viser antallet af kommercielle overnatninger i 2009 fordelt på overnatningsform. Campingovernatningerne for og er estimeret vha. viden om antallet af campingpladser. og Sam-K/Line (regionaløkonomisk model forankret hos CRT). HVOR KOMMER TURISTERNE FRA? & øerne 12% 1% 4% 33% Tyskland Tysklan Sverige Sverige 57% 26% Norge Øvrige lande Danmark 50% Norge Øvrige Danmar 4% 3% 10% Danmark Tyskland Norge Sverige Øvrige lande Figurerne viser andelen af overnatninger i henholdsvis og på og Øerne fordelt på nationalitet. Datakilde: Sam-K/Line (regionaløkonomisk model forankret hos CRT). Side 24 FAKTA

25 UDVIKLING I OVERNATNINGER & øerne I alt; -8% Feriehuse; -26% Lystbådehavne; 3% Vandrehjem; -23% Camping; 4% Hoteller og feriecentre; -12% I alt; Feriehuse; 18% Lystbådehavne; -1% Vandrehjem; -8% Camping; 4% I alt; -8% Hoteller og feriecentre; 9% Feriehuse; - Lystbådehavne; -1% Vandrehjem; -14% Camping; 1% Hoteller og feriecentre; -10% Figurerne viser udviklingen i overnatninger henholdsvis på og øerne og i og hele landet fordelt på overnatningsformer. FAKTA Side 25

26 UDVIKLING I HOTELOVERNATNINGER - FERIE OG FORRETNING 120 Figuren viser udviklingen i ske hotelovernatninger fordelt på ferie- og forretningsrejsende. 2004=Indeks Forretning Ferie Forretning Ferie UDVIKLING I FORRETNINGSOVERNATNINGER 130 Figuren viser udviklingen fra i forretningsovernatninger på hotel. 2004=Indeks og øerne UDVIKLING I FERIEOVERNATNINGER Figuren viser udviklingen fra i ferieovernatninger på hotel. 2004=Indeks og øerne Side 26 FAKTA

27 TOP 50 ATTRAKTIONER Figuren viser hvor mange turistattraktioner regionerne hver især har med i top 50 over besøgte turistattraktioner i Danmark Datakilde: VisitDenmark : : Syddanmark BESØG PÅ ATTRAKTIONER Figuren viser antallet af besøgende på attraktioner i 2009 i regionerne og på og øerne. Datakilde: VisitDenmark Mio. besøgende BESØG PÅ ATTRAKTIONER Figuren viser udviklingen i besøgende på attraktioner i regionerne og på og øerne. og øerne Datakilde: VisitDenmark FAKTA Side 27

28 Fakta og analyse

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Overvågningsnotat 2012

Overvågningsnotat 2012 Overvågningsnotat 2012 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 5: Uddannelsesprofiler. Når regionen og kommunerne de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger i 2015? Chefanalytiker Carsten

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Region Syddanmark 2009

Region Syddanmark 2009 14899 KONTUR_samlet regioner.indd 1 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i 27-05-2010 09:39:57 intro Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver

Læs mere