Optimeret ejendomsdrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimeret ejendomsdrift"

Transkript

1 Optimeret ejendomsdrift

2 Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og eksperter. Optimeret ejendomsdrift giver dig overblik over pengestrømmene til ejendomsdrift i forhold til det samlede regnskab. Det er en udfordring at varetage ejendomsdrift. Dels har brugerne mange ønsker, dels stiller politikere og myndigheder store krav. Det er en vanskelig proces, der skal tænkes, planlægges og handles langsigtet. Ved optimeret ejendomsdrift forstår vi en proces med klare mål, effektiv vedligeholdelse og opfølgning. Vi har erfaring, resultater og løsninger, der gør os til kvalificerede samarbejdspartnere. Processen 1. Succeskriterier Sammen opstiller vi klare mål for blandt andet besparelse, vedligeholdelse, brugertilfredshed og miljøforhold. 2. Planlægning Vi organiserer vedligeholdelse, udarbejder rapporter og aftaler, prioriterer og administrerer opgaverne. 1 Succeskriterier 2 Planlægning 3 Udførelse 4 Opfølgning 3. Udførelse Vi tilbyder dig løbende drift og risikostyring i forbindelse med for eksempel tekniske funktioner og optimering af forsikringer mv. 4. Opfølgning Med årlige resultatrapporter får du overblik over dit budget i forhold til den planlagte kvalitet og de aktiviteter, der skal sikre kvaliteten.

3 Gode resultater begynder med klare mål og succeskriterier 1 Succeskriterier Hvis du kender de langsigtede mål for driften af din ejendom, kan du lettere prioritere opgaverne. Det er vigtigt med klare mål for, hvad du ønsker at opnå. Det kan for eksempel være: Besparelser Skal der spares for eksempel 15 procent på vedligeholdelse efter tre år? Kvalitet og ejendomsstrategi Skal vedligeholdelsen sikre, at ejendommen forbliver i samme kvalitet? Eller vil du acceptere en værdiforringelse over tid? Eller have et minimum af vedligeholdelse, så der efter fx 20 år skal foretages en gennemgribende renovering? Det handler om at tilpasse krav og oppetid, image, pengestrømme og forventninger i den periode, du regner med at bruge eller eje bygningen. Tilfredshed Skal brugernes tilfredshed, den daglige drift og energiforbruget være mere målbart? Miljø Skal der ske en reduktion af energiforbruget, en mere fordelagtig bortskaffelse af affald og være bedre miljøforhold? De nævnte mål er kun eksempler. Din organisation har sin egen individuelle profil, som kræver en specifik kortlægning af målene. Vi hjælper gerne med kreativ og konstruktiv sparring. Niveau Vedligehold Tilfredshed Indeklima Kvalitet Omkostninger Grafen viser, hvordan du får bedre vedligeholdelse, større tilfredshed, bedre indeklima og højere kvalitet for færre omkostninger med optimeret ejendomsdrift. Tid

4 En samlet løsning gør processen lettere 2 Planlægning Med vores brede vifte af værktøjer og løsninger er du godt på vej mod en optimal ejendomsdrift. Ejendomsdrift er en kompleks opgave, og du kan bruge meget tid på at koordinere med forskellige eksperter. Med os som samarbejdspartner får du én kontaktperson og én samlet løsningsmodel. Vedligeholdelsesstruktur Sammen definerer vi, hvem der har ansvaret for hver enkelt del af vedligeholdelsen. Tilstands- og vedligeholdelsesrapporter Vi udarbejder fælles standarder for tilstands- og vedligeholdelsesrapporterne, så de bliver et effektivt værktøj for dig. It-baseret vedligeholdelsesprogram Vores it-baserede vedligeholdelsesprogram giver dig overblik over økonomi og planlægning. Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med køb og brug. Rammeaftaler Hvis du ønsker at indgå rammeaftaler med håndværkerne for at lette administrationen, tilbyder vi at gennemføre proces og evt. udbud, så du opnår den rette kvalitet hos leverandørerne. Administration af større opgaver Det er vigtigt at få defineret dine behov, når det gælder håndtering og gennemførsel af større driftsopgaver. Vi udfordrer dig med helhedssyn og tager udgangspunkt i bygningens brug og ejendomsstrategien. Sammen fordeler vi aktiviteterne mellem os. Beslutninger om udbudsform, og hvem der skal stå for tilsyn og idriftsættelse, træffer vi på baggrund af en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og deres omfang, hvad enten det handler om rengøring, kantine eller om- og tilbygning. Forbrug og miljøstyring Vi har udviklet et it-baseret system til at registrere og visualisere ressourceforbruget. Systemet giver dig mulighed for at følge dit energiforbrug tæt, så du opdager ændringer hurtigt og kan planlægge tiltag i tide.

5 Referencer De Selvejende Institutioner Bygningsgennemgang hvert år. Planlægning af drift og vedligehold, herunder indførelse af it-baseret drifts- og vedligeholdelsesprogram. Sekretariatsfunktion og bygherrerådgivning. Aftalen gælder for 18 institutioner over 4 år. I aftalen indgår også oprettelse af web-baseret kommunikationsplatform mellem Grontmij og institutionerne. Optimering af serviceaftaler Vi tilbyder tværgående tilsyn og serviceaftaler med de enkelte håndværksfag, så du kan tilpasse og samordne serviceaftalerne i forhold til kvalitetsniveau og budget. Indgåelse af brugeraftaler God instruktion i installationerne sikrer optimal brug og et godt samarbejde mellem den ejendomsansvarlige og administrationen. Vores erfarne driftsrådgivere har praktisk erfaring, som kommer dig, dine brugere og dit driftspersonale til gode med undervisningsforløb og sparring. Planlagt vedligeholdelse Et tillidsfuldt samarbejde mellem ejendomsansvarlige, brugere og håndværkere er vejen til problemfri ejendomsdrift med få brugerklager og produktionsnedbrud. Planlagt vedligeholdelse skal hænge sammen med ejendomsstrategien og koordineres med interne og eksterne håndværkere. Uplanlagt vedligeholdelse Vi hjælper dig med at opstille retningslinjer og arbejdsinstrukser for håndtering af uforudsete situationer. Håndtering af arbejdsinstrukser på kritiske anlæg og bygningsdele baserer vi på en risikoanalyse. Småvedligeholdelse Vi har stor erfaring i at uddanne ejendomsansvarlige i brug, drift og vedligehold af tekniske installationer, CTS-anlæg og bygningskomponenter. Vi drager fordel af hinandens erfaringer, og sammen optimerer vi driften af din ejendom. By & Havn Overblik over de udgifter, der skal anvendes over de næste 10 år til at vedligeholde ejendomsporteføljen. Herudover en strategi for, hvordan energi - renovering af ejendommene tænkes ind i drift- og vedligholdelsesplanen. Københavns Tekniske Skole Gennemgang af 42 bygninger og udarbejdelse af 10-årig drift- og vedligeholdelses plan, der indeholder bygningssyn og energi mærker, samt udvikling af kommunens strategiske proces vedrørende de to opgaver. Brøndby Kommune Udarbejdelse af lovpligtige energimærker og bygningssyn på kommunens ejendomme. Grontmij stod for den strategiske udvikling af denne proces, som involverede politiske overvejelser i forhold til kommunens prioriteringer af ejendomsporteføljen. En stor del af processen har også berørt finansiering og økonomi og overvejelser om, hvordan Brøndby Kommune fremover skal finansiere og prioritere tiltag. Egedal Kommune Koncept for sammensætning af to hånd værkerteams til at udføre vedligeholdelses- og reparationsopgaver. Opfølgning på de udførte opgaver med rapportering til kommunen. Registrering og behandling af alle forbrugstyper i kommunens ejendomme. Opfølgning på overforbrug og anvisning på reduktion af overforbrug. Totalt overblik over forbrug og økonomi. Regnskab og budgettering. Undervisning af kommunens pedeller og institutionsledere i drift af tekniske anlæg. Udarbejdelse af koncept og undervisning af institutionsledere i rekvirering og styring af småvedligeholdelse. Boligselskabet AAB boliger Registrering og behandling af alle forbrugstyper. Hvis AAB ønsker indgriben over for et overforbrug, foretager vi fejlfinding og afhjælper fejl. Totalt overblik over forbrug og økonomi. Regnskab og budgettering. SCION DTU Implementering af databaseret bygningsdelskortsystem (Butler), der giver et totalt overblik over alle anlæg og samtidig indeholder et økonomimodul, der giver et samlet overblik over vedligeholdsomkostningerne over en periode på 10, 20 eller 30 år.

6 Mere end drift og vedligeholdelse Ejendomsdrift handler ikke kun om mursten, træværk og energiforbrug 3 Udførelse For alle organisationer er der opgaver, der relaterer sig til ejendomsdrift, men som rækker ud over de almindelige håndværksopgaver. Det kan for eksempel være gennemgang af legepladser, forsikringer eller indkøbsaftaler. Friarealer i fin form Vi hjælper med at afdække fordelene ved at slå friarealer sammen og udarbejde en samlet plan for vedligeholdelse. Det kan give dig en rationaliseringsgevinst og bidrage til et højt, ensartet niveau. Risiko under kontrol Aktiv risikostyring hører også med til optimeret ejendomsdrift, og der er mange faktorer, der skal tages i betragtning: Børns sikkerhed på legepladser Tyveri af ejendomsinventar Brandsikring af ejendomme og indbo Sikring af tekniske nøglefunktioner Sikring af enkeltpersoner Med Grontmij er du godt rustet til at løse opgaverne.

7 Basis for udvikling og forbedringer 4 Opfølgning En god proces er nødvendig for at få styr på ejendomsdriften. Vores årlige rapporter med forslag til forbedringer giver dig et godt grundlag. Respekt og fortrolighed er afgørende for, at alle arbejder smidigt og effektivt frem mod målet. Beslutninger skal ikke bygge på formodninger men på fakta, så vi lægger stor vægt på årlige resultatrapporter med bl.a.: Faktisk anvendt økonomi i forhold til budget på planlagt vedligeholdelse af de enkelte ejendomme. Faktisk anvendt økonomi i forhold til budget på ikke-planlagt vedligeholdelse af de enkelte ejendomme. Faktisk anvendt økonomi i forhold til budget på forbrug af blandt andet el, varme og vand. For hvert område uddyber vi eventuelle afvigelser og vigtige detaljer. Du får også forslag til forbedringer og besparelser, så rapporten bliver et konkret og konstruktivt værktøj i dit videre arbejde. Andre ydelser Vi tilbyder også helhedsorienterede løsninger inden for enkelte elementer i Facilities Management, herunder: Bygningssyn Drift og vedligeholdelse Aktiv energiledelse Forbrugsstyring Energimærkning Driftstilsyn Udbud/outsourcing Kontakt til håndværkere, gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder Teknisk assistance Indregulering af anlæg Driftsrådgivning Commissioning Hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig kontakt os for et uforpligtende møde. Kontakt: Afdelingschef Svend Åge Carlsen T

8 grontmij.dk Svanemærket tryksag Grontmij er en af Europas førende rådgivende ingeniørvirksomheder. Vi rådgiver inden for vand, energi, miljø, transport, byggeri og industri og tænker bæredygtighed ind i alle vores løsninger til gavn for vores kunder og samfundet som helhed. Grontmij har ca. 350 kontorer og beskæftiger næsten medarbejdere på verdensplan. Vores ydelser spænder vidt - fra store vand- og energiprojekter til effektive og miljørigtige transportløsninger og udvikling af byer og grønne områder. Med en bæredygtig tilgang til alle vores ydelser skaber vi fremtidssikrede løsninger, der er med til at forbedre den verden, vi lever i. Grontmij Granskoven Glostrup T grontmij.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Eksempelsamling generel vejledning privat

Eksempelsamling generel vejledning privat Eksempelsamling generel vejledning privat Eksempel 1: Visioner i et partnerskab... 2 Eksempel 2: Målsætninger for samarbejdet... 2 Eksempel 3: Hedeselskabets partneringmodel... 2 Eksempel 4: Grænser for

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering Juni 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. 3. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 VISION, MISsION OG STRATEGI... 4 Mission... 4 Strategi...

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Kommunale ejendomme byggeri og drift

Kommunale ejendomme byggeri og drift ELFORSK projekt: 345-002 Energisyndere i lavenergibyggeri Del- rapport Kommunale ejendomme byggeri og drift Udarbejdet af: Bo Holst- Mikkelsen, Living Strategy Consulting, bhm@livingstrategy.dk April 2015

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Guide til godt kundeleverandørsamarbejde 1 2 Både kunder og leverandører har glæde af et godt, tillidsfuldt samarbejde i statslige it-projekter.

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere