Resultatopfølgning 1. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatopfølgning 1. september 2012"

Transkript

1 Resultatopfølgning 1. september 2012 Vedrørende Prøv1Elbil 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Jørgen Krarup Lokal Operatør: Teknologisk Institut (TI) på vegne af projektets konsortium Kongsvang Allé Århus C Kontaktperson: Kjeld Nørregaard Tlf CVR. nr Danske Bank Holmens Kanal 2-12, 1092 København Konto nr Resumé Formålet med projektet er at bidrage til en fremtidig udbygning med elbiler og få belyst i hvor vid udstrækning en bred anvendelse kan bidrage til fleksibelt elforbrug, fungere som en del af et samlet energisystem og dermed udnytte mulighederne for at indpasse en stigende andel af vedvarende og fluktuerende energi samt sikre en grøn energianvendelse. Formålet er endvidere at få synliggjort brugernes adfærd med elbilerne og afdække døgnbelastninger på elnettet med forskellige betalings- og styringsstrategier. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektets opstart og første to år har været ganske hektiske. Først skulle der findes en ny billeverandør, nye biler blev ombygget til elbiler og leveret direkte ud til testfamilier. Projektet kørte 5 familierunder af 3 måneder i tilsyneladende i normal drift, men med stadigt stigende tekniske problemer med bilerne. Projektet har tilbage solgt de ombyggede biler og i stedet fortsat familieforsøg med nyindkøbte fabriksbyggede biler. Projektet har på alle måder været en langt større succes end forventet dels på grund af og dels på trods af de mange udfordringer. Projektet har været uventet lærerigt for såvel projektpartnere som testkørere, ikke mindst på grund af rigtig mange projektudfordringer af teknisk og servicemæssig karakter gennem 15 måneder med 2 kolde snevintre. Projektet har indtil nu trukket en helt usædvanlig medieopmærksomhed og danner skole for andre elbil forsøgsprojekter. Projektet er i gang med 7. runde ud af 12 med testfamilier i elbilerne, og bortset fra nogle få forsøgselementer har projektet for længst overgået de forventede resultater. På elbil bruger siden tegner der sig allerede et rimeligt konsistent billede af hvilke kvaliteter elbilbrugerne sætter højt og der er også stor enighed om de kritiske områder, der kræver udvikling. Skift af biler har været en helt uforudset gevinst for projektet. Der er meget tydelig stor oplevet forskel i kvalitet og funktion på ombyggede biler og fabriksbyggede biler fra de store OEM-leverandører, selvom prisniveauet er det samme. Elbilens plus-sider: Elbilen er let at køre. Elbilen er meget støjsvag. Mindre stress, både for fører og passagerer. Perfekt by-bil. Med elbil er man fri for at tanke og lugte til benzin. En god grøn samvittighed ved at holde i kø. Elbilen fremhæver ulemperne ved den konventionelle bil. Elbilens ulemper: For dyre - prisen skal ned på niveau med benzinbiler; Skal have trækkraft og accelerationsevne så de kan følge trafikken - også på landevejen. Skal have væsentlig større rækkevidde mange siger 200 km, men faktisk ville de fleste kunne leve med 150 km hvis bilen kan lades hurtigere. Ladehastigheden på C1 elbilerne er for langsom. Det er en ulempe hvis bilen ikke selv kan finde ud af at oplade på de rigtige tidspunkter. Varmen skal være hurtigere og kunne holde en rimelig kabinetemperatur ved kørsel på landevej eller motorvej i frostvejr. Dette er dog bedre i de fabriksbyggede elbiler. Elbil forhold som ikke fremhæves som problem:

3 Overraskende har stort set ingen anført, at det er irriterende at skulle sætte ladekablet i bilen, hver gang man kommer hjem. Meget få klager over at skulle have et ladekabel med i bilen. Leverandør udfordringer mm Fra starten af projektet var den første store udfordring at finde egnede elbiler. De valgte elbiler var endnu ikke godkendt i DK, og bilerne skulle først ombygges inden levering. Parallelt men meget sent blev skatteproblemet løst for biler fra el-bilspuljen, således at projektet kunne stille biler til rådighed for private, uden risiko for beskatning i hele projektets løbetid. Alle biler er blevet udstyret med Region Midtjyllands (RM) logo som en integreret del af et nydesignet fælles projekt-logo. Driftsaftale med leverandøren af ombyggede C1-elbiler, ChoosEV, kom først på plads i marts og april ChoosEV benytter en engelsk systemleverandør til den elektriske drivlinje og en dansk værkstedskæde som serviceleverandør. Denne trekant med 3 leverandører har ikke kunnet levere den forventede service på trods af driftsaftalen. Dette skyldes bl.a. den engelske systemleverandør, der tilsyneladende ikke længere har interesse i at understøtte et dansk marked, måske på grund af højere garantiomkostninger end ventet. Normalt aftager fejlfrekvensen på nye produkter, men på mange af disse biler bliver der ved med at være mange tekniske problemer. En enkelt bil har været særlig upålidelig og har ikke været til rådighed for familierne tæt på halvdelen af de første 15 måneder. Eksempel fra juleferien : Ud af 13 biler var 5 biler ikke til rådighed og 3 biler kørte med fejl. I den kolde vinter faldt den praktiske rækkevidde til under 50 km på en opladning på de bedste biler, og de ringeste biler kørte ujævnt ( elastik kørsel ) allerede efter få kilometer. Systemleverandøren afviser at rette en række systemfejl i bilerne som f.eks. at batterimåleren ikke medregner varmeforbrug. Projektet har også konstateret, at batterimåleren tæller ned ved regenerativ bremsning svarende til at regenerativ bremsning reducerer rækkevidden. Det har ligeledes været et meget stort problem, at stort set alle reparationer varede mindst en uge og hvis problemet omfattede batterisystemet har reparationstiden ofte været over 3 uger. Den ringe pålidelighed af bilerne har medført et betydeligt ekstra timeforbrug i flere dele af projektet. Der har været behov for meget mere projektkommunikation internt og eksternt f.eks. med håndtering af brugerne i forbindelse med bil problemer. Kommunerne har været meget flinke til at udlåne en eller to af deres biler til familier ved længere varende reparationer, men også en sådan håndtering giver ekstra belastning. Oven i de allerede omtalte udfordringer, blev bilerne sat i drift midt i en usædvanlig lang og kold vinter 2009/2010. Det gav ekstra arbejde, at overbevise leverandøren om at varmen i bilerne var utilstrækkelig, i de meget kolde perioder og få organiseret fejlretning og eftermontage af nye varmesystemer. De ekstra mange udfordringer i opstarten og undervejs, har medført at visse forsøgselementer og erhvervsrettede aktiviteter er udskudt flere gange. Projektet følger den overordnede strategi. Forsøgselementerne er dynamiske og tilpasses løbende på baggrund af projekts udvikling, resultater og nye idéer. En del forsøgselementer har fokus på batteriet f.eks. med registrering af eventuel slidtage på batterierne gennem projektet. De første biler blev leveret direkte til brugerne, så der var ikke chance for at måle på et nyt batteri. Da en batterifejl medførte, at en bil fik nyt batteri, benyttede projektet lejligheden til at teste batterikapaciteten, ved at udføre en standard række- Side 3

4 viddetest på rullefelt. Da en celle i batteriet nogle uger senere overophedede under opladning, blev garanti på batteriet afvist på grund af, at der var testet på bilen. Der foreligger ingen dokumentation fra leverandøren, der kan godtgøre, at der skulle være sammenhæng med rækkeviddetesten, der blot er simulering af landevejskørsel, hvor bilens egen normale batteriovervågning skal beskytte batteriet. Alle forsøgselementer vedrørende batterier er aflyst på grund af denne holdning fra leverandøren og en C1 batteri pris på kr excl. moms. Der spekuleres måske i at projektet ikke har ressourcer til at forfølge sådanne forhold juridisk. Vinteren 2010/2011 bød på mange tekniske udfordringer for de ombyggede C1 elbiler. De tekniske problemer påvirkede bruger oplevelsen meget og overskyggede forsøgets egentlige formål. ChoosEV har ikke i forhold til Prøv1elbil villet indrømme at pålideligheden og service på bilerne har været for ringe, men mente tvært imod at det var brugerne i Prøv1elbil projektet, der ødelagde bilerne. ChoosEV tilbyder at købe bilerne tilbage for 65% af købsprisen for at undgå yderligere omkostninger og dårlig omtale. Efter afslutning af vinterens familierunde 7. marts blev alle Prøv1elbils 13 biler fragtet til Glostrup, hvor de blev nøje gennemgået og vurderet indvendigt, udvendigt og i teknikken af ChoosEV med hjælp fra Axel Ketner. Resultatet blev et tilbagekøbstilbud med afslag for enhver detalje så tilbagekøbsprisen endte på bare 54% af salgsprisen for 15 måneder gamle biler med under 9000 kørte km i gennemsnit. Da ChoosEV i forvejen havde flyttet service ansvaret for C1- elbilerne fra Aarhus til Sjælland var der kun udsigt til længere og længere perioder hvor bilerne ikke kunne køre, hvis projektet fortsatte med C1 bilerne. Projektet følte sig derfor tvunget til at acceptere købstilbuddet fra ChoosEV for 12 af bilerne. Den 13. bil ville ChoosEV kun betale 35% for, så Energi Horsens tilbød at købe bilen til samme pris, men for at beholde bilen til forsøg og demonstration og stadig tilknyttet projektet. (ChoosEV ændrede i 2012 navn til Clever og mange af de ombyggede C1- elbiler, herunder bilerne fra prøv1elbil, sælges nu som elbil byggesæt til entusiaster såvel næsten nye som defekte). Salget af C1-elbilerne åbnede muligheden for at revitalisere Prøv1elbil med nye fabriksbiler. Citroen Danmark var klar til at levere fabriksnye Citroen C-ZERO fra dag til dag. Indtægten fra salget af 13 stk C1 elbiler blev benyttet til at købe 8 stk nye C-ZERO. Yderligere stiller Citroen Danmark og den lokale Citroen forhandler, Ginnerup Automobiler, en reservebil til rådighed, hvis der skulle ske noget med en af de 8 biler. Alle 8 biler + reservebilen er dekoreret med de samme logoer som de første biler. RegionMidt er fuldt ud lige så godt repræsenteret på de nye biler. Logning Energistyrelsens data-logning er nu monteret i de nye biler. Den bevarede ombyggede C1 bil har også datalogningsudstyret fra Energistyrelsen, men på grund af et elektronisk kommunikationsproblem logges kun GPS data og ikke batteri data og i øvrigt har bilen længe været defekt. Analyse af de loggede data er endnu ikke påbegyndt. Formidling Side 4

5 Prøv1elbil projektet har været involveret i en lang række formidlingsaktiviteter af forskellig karakter og har opnået en markant profilering både hos private og erhvervsliv. Siden Juelsminde Run arrangementet i august 2009 hvor 300 personer var ude og køre i to af projektets elbiler og besøgende kunne lære om intelligent ladning og andre aspekter omkring elektrisk transport har projektbiler været anvendt ved flere lignende arrangement for elbil-interesserede. Eksempelvis ved Klimakonference i Horsens (november 2009) hvor 200 personer var ude og køre med elbil. Der er blevet afholdt erhvervsrettede workshops med fokus på mulighederne ved elbiler. Relevante netværk blandt projektparterne, bl.a. Transportens Innovationsnetværk, er anvendt til distribution af indbydelser til fælles arrangementer. Information er formidlet lokalt, nationalt og også over for flere udenlandske elbil relevante virksomheder via især Invest in Denmark. Under FN s 15. klimakonference (COP15) deltog projektet i Udenrigsministeriets showcase Driving the future, med to elbiler incl. chauffører til at dække 10-dagsperioden for showcasens varigheden. To lokale journalister har kørt med parallelt med familierne efter eget ønske, for at formidle oplevelsen. Projekt var allerede i december 2009 veletableret med 13 elbiler, ladefaciliteter, aktiv hjemmeside (www.elbilforum.dk har mere end 700 indlæg på bloggen.) mm. Resultatkontrakt med RM, tilsagnsskrivelse fra Energistyrelsen samt projektaftale partnerne imellem er på plads og rutiner udviklet til understøttelse af skiftende testfamilier i 8 af bilerne. Siden første familie-runde i Juelsminde har interessen overvældende fra potentielle testfamilier, og selv ved fjerde ansøgerrunde i Juelsminde i august 2010, kom der tæt på 60 ansøgere. Ud af samlet mere end 420 ansøgere er 32 testfamilier indenfor postnummer 7130 nu blevet udvalgt og det er meget forskellige testpersoner fra børnefamilier, pensionister til singler; nogle med korte og andre med lange anvendelse afstande. Også i Horsens er interessen for at deltage meget stor. Trods en del udfordringer pga. kulde, sne, varmesystem, 12V problemer, vinterdæk osv. har langt de fleste stor lyst til at prøve bilerne af og der er en stolthed hos testpersonerne over at deltagel i projektet. I runde 2, 3 og 4 har ingen klaget over manglende varme og enkelte har rost, at der nu er god varme i bilen. I runde 5 savnede nogle få varme ved landevejskørsel i stærk frost. Med nye C-Zero elbiler har brugeren både elvarme og air-condition anlæg til rådighed, men ved anvendelse vises straks forventet reduktion i række vidde på bilens instrument. Vinteren 2011/2012 har vist stærkt reduceret række vidde som følge af varme og ventilation. Mange har haft problemer med duggede ruder, hvor varme trækker hårdt på rækkevidde kontoren. En enkelt bruger var dog stadig i stand til at køre fra Hedensted til Odense og tilbage efter en mødedags opladning i stærk frost og kun med sædevarme, så det er varmebelastningen som slår igennem. Kommunale biler I Horsens kommune kører den ene elbil i hjemmeplejen. Den anden elbil Horsens tidligere havde kørte som Borgmesterbil, hvor den primært blev anvendt ved tilsyn. I Hedensted kommune anvendes den nye elbil af hjemmeplejen som en normal bil. På grund af dårlige oplevelser med den første ombyggede elbil har hjemmeplejen dog kun i begrænset omfang turdet anvende den nye bil, som de øvrige benzin biler. Hedensted Kommune erfarede at rækkevidden i de ombyggede C1 elbiler var uegnet til intern transport mellem kontorer i en landkommune med decentral administration. Side 5

6 Der er blevet produceret ladestandere og udviklet tilhørende Black bokse indeholdende diverse udstyr og måleudstyr. Det er muligt på kvarter-niveau at registrere energiforbrug fra ladestanderen hos brugeren og dermed ladeadfærd. Det er muligt for NRGi at styre ladetidspunkt, men brugeren har også mulighed for at tvinge ladning i gang straks. Ladeboksene har et back-up batteri til de indbyggede ure og disse batterier har drillet en del i projektet. I de sidste runder har enkelte ladestander være afbrudt i kortere eller længere tid, og NRGi arbejder med problemet. 1 Prøv1elbil C-Zero med EU-formandsskabslogo 2012 Region Midtjylland indgår i følgegruppe for Prøv1elbil projektet og bliver efter eget ønske indkaldt til en delmængde af projektmøderne, hvor repræsentant fra Energistyrelsen (ENS) også indkaldes. RM bliver informeret omkring de øvrige projektmøder blandet andet gennem kopi af noter/referater. Projekt Prøv1elbil kan tilskrives flere afledte erhvervseffekter: C1 elbiler er blevet importeret og godkendt i Danmark Ombygning af elbiler flyttet til Danmark og folk ansat til elbil produktion i Danmark Der er opstartet produktion af forskellige modeller af ladestandere Der er udviklet overvågningsudstyr til ladepunkter Der arbejders på anden generation af ladestandere med betalingsfunktion og mulighed for smartladning Forslag fra nationalt firma med hensyn til løsning af problemet med manglende varme Elbil klynge opbygning Udbygning af infrastruktur til elbiler hos f.eks.: Kommuner, sygehus Sikkerhedsforhold ved redning i forbindelse med el- og hybrid-biler (Beredskabsstyrelsen) Udbud og afholdelse af sikkerhedskurser for Teknisk Skole lærere, servicefolk fra bilimportører mm. Invest in Denmark anvender Prøv1Elbil i deres promovering af Danmark. Side 6

7 Flere udenlandske firmaer er via Invest in Denmark præsenteret for Prøv1elbil projektet og mulighederne for at etablere elbil relevant virksomhed i området. Test af intelligent lyd. Udvikling af varevognsindsats til Citroen C-Zero personvogne. Kopi af hele projektets familiedel i form af testenelbil.dk fra ChoosEV. Projektkalenderen er ved at rinde ud. Der er kun én familierunde tilbage hvor der søges testfamilier i Hendensted kommune, som er villige til at langtidsparkere, deres eneste konventionelle bil fra 9. september til 13. december og KUN anvende elbilen eller finde alternativer. 81 testfamilier vil have prøvet en elbil i perioder af 10 til 13 uger, når projektet stopper. Lige inden sidste familierunde har alle familiebiler været anvendt 2 uger hos jobcenteret i Hedensted Kommune og 2 uger hos Hjemmesygeplejen i Horsens kommune. Teknologisk Institut gennemgår bilerne bl.a. med måling af batteri kapacitet og ydeevne inden bilerne afleveres til de sidste testfamilier. Når bilerne tilbageleveres 13. december vil ejerne benytte bilerne. Der er en tilbagekøbsoption på 2 biler fra Citroen Danmark. Efter projektafslutning beslutter ejerne om de vil benytte sig af denne option. Tilbagekøbsprisen er sat til kr og dette svarer meget godt til den aktuelle markedspris. Konklusion Projektet har trods en række uforudsete udfordringer i store træk fulgt budget og overordnet plan. Dog har det været nødvendigt at udskifte hele bilflåden og dette har givet anledning til en revision af projektøkonomi og budget. To partnere investerer lidt flere penge for at projektet kan videreføres med 6 nye biler i familieforsøget mod før 8 ombyggede biler. Projektet kan trods en pause i forbindelse med bilskift gennemføre de 12 planlagte forsøgsrunder, med økonomi til at gennemføre de oprindeligt planlagte forsøgselementer undtagen batteritest som er opgivet på grund af garantispørgsmål. Det har vist sig, at den nødvendige service fra projektet, i forbindelse med modtagelse af biler efter en familierunde og klargøring og udlevering til nye familier, har taget meget mere tid end planlagt i budgettet trods effektivisering af skift mellem familier med opbyggede rutiner i form af bl.a. drejebøger og checklister. Ved skift til nye biler har Projektet inddraget Ginnerup Automobiler som en ny associeret partner i projektet, der står for al servicering af biler i forbindelse med skift og under familietestrunder. Citroen Danmark og Ginnerup Automobiler stiller en reservebil til rådighed med fuld projekt beskiltning. Denne ekstrabil kan også anvendes i forbindelse med specielle arrangementer. Projektet har hele vejen haft stor mediebevågenhed, alt fra avisartikler, radioindslag, tv-indslag, indlæg på websites, nyhedsbreve, bloggen på hjemmesiden. Blandt andet var der et flot indslag med eksponering af projekt og RM logo i DR Aftenshowet 3. marts Mediefokus er blevet lidt mindre, men projektet fik igen 2,5 minut i de landsdækkende TV2 nyheder 21. december 2010, samt et længere radio- og netindslag i DR1 Miljøreportagen 22. november DR har optaget video og interview af brugere og projektleder til brug i et undervisningsprogram om elbiler, bestilt af Energistyrelsen. Testfamilierne føler stadig, at der er meget interesse for deres elbiler. Og projektet har fået fornyet interesse da familietesten i december 2010 flyttede fra Juelsminde til Horsens hvor run- Side 7

8 de 5 til 8 gennemføres. Prøv1elbil fik også en meget god eksponering i DR2 udsendelsen El-biler på Vej. De mange uventede problemer som projektet er løbet ind i og har lært af betyder, at projektet i høj grad har været relevant, da projektet også netop skulle afsløre de eventuelle hindringer og udfordringer, som kan sinke udbredelsen af elbiler. Projekt Prøv1elbil er en meget stor succes på stort set alle fronter! Budget og næste trin I første del af projektet var fejlfrekvensen på de ombyggede C1-elbiler meget høj og uden udsigt til en dramatisk forbedring i reparationstider var urealistiske. Konsortiet annoncerede en time-out efter femte familierunde til at finde en holdbar løsning for resten af projektperioden. Løsningen blev salg af de ombyggede C1-elbiler og køb af fabriksnye rigtige C-Zero elbiler fra Citroen. Salget af de 15 måneder gamle C1-elbiler skete med stort tab, så der kunne ikke anskaffes samme antal biler igen. Projektmæssigt har hver kommune købt én ny bil i stedet for de to biler de havde. Energi Horsens Fonden og NRGi har hver købt 3 biler i stedet for de 4 biler de havde før. De har måttet lægge lidt flere penge ud, men har fået en gunstig tilbage salgs aftale med Citroen Danmark på de sidste to biler. Endelig sælges Teknologisk Instituts bil. Pengene for denne går til en delvis dækning af de mange mange ekstra timer benyttet på tekniske problemer, genopstart af projektet og en frustrerende tilbagesalgsproces. Ginnerup Automobiler fungerer som projektets servicepartner for C-ZERO bilerne, og de arbejder meget aktivt i projektet. DW = reservebilen benyttes meget til demonstration og prøvekørsler, så også på denne bil får RegionMidt en god markedsføring. Kommunerne benytter selv deres egne biler. De 6 C-Zero benyttes som familietestbiler efter samme model, som med de første biler. Da der kun er 6 biler, er flere perioder kortet ned til 10 uger for at nå op på mindst 80 familier inden udgangen af Bilerne blev udleveret 2. maj 2011, og efter de første 17 måneder har der ikke været et eneste problem med bilerne. Der er brugt mere tid på formidlingsaktiviteterne, men time budgettet hos EnergiHorsens (nu Insero) er allerede udvidet flere gange og er nu udtømt. Vi har måttet reducere ambitionsniveauet i forhold til f.eks. batteri opfølgning ( på grund af manglende adgang), men projektet har til gengæld øget budgettet meget på formidlingsaktiviteterne i projektet. Der er udarbejdet et nyt Prøv1elbil 2.0 budget, som er godkendt af partnerne i Prøv1elbil. Finansieringsgrundlaget for det nye budget er identisk med det oprindelige budget, bortset fra Energi Horsens Fonden, som øger sin støtte til projektet både i form af penge og timer. Citroen Danmark og Ginnerup Automobiler bidrager indirekte til finansiering ved at stå for servicering af bilerne. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Side 8

9 Mål 1 Projektets resultater Krav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Region Midtjylland indgår i projektkonsortiet og projektets følgegruppe. Resultatkrav 1.1 Projektet etableres med 13 elbiler med 8 biler til brug i private husholdninger, 4 til den kommunale drift og 1 til særlige undersøgelser på TI. Bilerne forsynes med den nødvendige infrastruktur til gennemførelse af projektet. Resultatkrav 1.2 Data på elbilerne, relevante systemdata og samspillet mellem elsystemet og elbilerne opsamlet ved datalogning i bilerne, elsystemet eller ved anden elektronisk registrering systematiseres, analyseres, beskrives, konkluderes og gøres offentligt tilgængelige. Mulighederne for at indpasse en stigende andel af vedvaren- Region Midtjylland indkaldes til deltagelse i konsortiets og følgegruppens møder og til relevante aktiviteter i konsortiet. Kontaktperson ved Region Midt er Jørgen Krarup. Når projektet er etableret, afrapporteres dette til RM, herunder om etableringen er gået som forventet. Relevante analyser, beskrivelser og konklusioner, herunder uddrag af relevante data og/eller aggregerede data, gøres tilgængeligt på projektets hjemmeside i løbet af projektet eller ved projektets afslutning. Projektets parter kan også frit stille dataene til rådighed på deres respektive hjemmesider. Der redegøres skriftligt over for RM indgår i følgegruppe for Prøv1elbil projektet og bliver efter eget ønske indkaldt til en delmængde af projektmøderne, hvor repræsentant fra Energistyrelsen (ENS) også indkaldes. Seneste møde 31/ hvor Christina Kjærby fra RM deltog. Projekt blev oprindeligt etableret med 13 elbiler, heraf 8 hos private familier, ladefaciliteter, aktiv hjemmeside (www.elbilforum.dk) mm. Efter udskiftning af flåden til nye fabriksbyggede biler kører der nu 6 familie test biler. 2 biler, anvendes kommunalt, men projektet har adgang til en reservebil + en af de oprindelige ombyggede elbiler til forsøg og demonstration. I gang værende aktivitet. Energiforbrug fra ladestander ved hjemmet logges hvert kvarter for alle familiebiler fra og med runde 3. Datalogning på bil niveau sker med Energistyrelsens dataloggere. Dog har dataloggerne først fået fuld funktionalitet i de nye C-Zero biler. I familierunde 2 er der gennemført fle-re brugerundersøgelser. Dels tele-foninterview Side 9

10 de og fluktuerende energi ved integrering af elbiler i det samlede energisystem afdækkes og synliggøres særskilt. Elbilbrugernes adfærd med elbilerne og sammenhængen med døgnbelastninger på elnettet og med forskellige betalings- og styringsstrategier afdækkes og synliggøres særskilt. Undtagne data er personfølsomme data og virksomhedsfølsomme data. Resultatkrav 1.3 Dataopsamling, interviews, spørgeskemaundersøgelser med videre på brugeradfærd i forhold til elprisdifferentiering, ladeinfrastruktur, intelligent elstyring, fjernstyring af opladning og tilsvarende struktureres, analyseres, beskrives og konkluderes på skrift og gøres offentligt tilgængelige. Undtagne data er personfølsomme data og virksomhedsfølsomme data. regionen ved projektets afslutning for de opnåede resultater, omfanget og kvaliteten af de indsamlede data, struktureringen af og tilgængeligheden til dataene. Relevante analyser, beskrivelser og konklusioner, herunder relevante bearbejdninger af spørgeskemaundersøgelser og aggregerede data, gøres tilgængeligt på projektets hjemmeside i løbet af projektet eller ved projektets afslutning. Projektets parter kan også frit stille dataene til rådighed på deres respektive hjemmesider. Der redegøres skriftligt over for regionen ved projektets afslut- fra projektet internt og dels fra 2 speciale studerende fra DTU. I efterfølgende runder har projektet gennemført en spørgeskemaundersøgelse om bl.a. lade vaner. Resultaterne fra egne brugerundersø-gelser indeholder personfølsomme da-ta og kan derfor først offentliggøres efter bearbejdning til anonymiseret form. Rapporter og data bliver offentliggjort på hjemmesiden efterhånden, som de er klar til offentliggørelse. Fra og med runde 4 indsamler også DTU Transport bruger holdninger via webspørgeskema. DTU Transport har også udført interview undersøgelse blandt nogle af de første 52 familier. Fra februar til august 2012 har en antropolog studerende været tilknyttet projektet. I gang værende aktivitet. Energiforbrug fra ladestander ved hjemmet logges hvert kvarter for alle familiebiler fra og med runde 3. Alle de planlagte forsøgselementer for ladeadfærd er gennemført første gang og gentages nu med nye familier. De første undersøgelser af ladeadfærd har vist, at appel om at vente med at sætte bilen til ladning til om natten har meget ringe eller ingen effekt på de faktiske ladetidspunkter. En Side 10

11 Resultatkrav 1.4 Data og resultater med særlig relevans for identifikation af produktudviklingsmuligheder og med særlig relevans for markedsanalyser udskilles særskilt, struktureres, analyseres og beskrives og gøres tilgængelige for virksomheder og andre potentielle aktører inden for området. Undtagne data er personfølsomme data og virksomhedsfølsomme data. Resultatkrav 1.5 Alle bilerne udstyres med Region Midtjyllands logo under hele projektperioden og efter nærmere aftale mellem TI og ning for de opnåede resultater, omfanget og kvaliteten af de indsamlede data, struktureringen af og tilgængeligheden til dataene. Analyser, beskrivelser og konklusioner, herunder uddrag af relevante data og/eller aggregerede data, med særlig relevans for identifikation af produktudviklingsmuligheder og med særlig relevans for markedsanalyser gøres tilgængeligt på projektets hjemmeside i løbet af projektet eller ved projektets afslutning. Projektets parter kan også frit stille dataene til rådighed på deres respektive hjemmesider. Der redegøres skriftligt over for regionen ved projektets afslutning for de opnåede resultater, omfanget og kvaliteten af de indsamlede data, struktureringen af og tilgængeligheden til dataene. Region Midtjylland kontaktes ved projektets start med henblik på udfærdigelse af logo til elbilerne, herunder logo til del- halvering af elprisen har måske en effekt på bruger adfærd, men det vil kræve flere forsøg at finde signifikans. På grund af designfejl i ladestanderdataloggere og mange defekte biler har kun få tidligere testfamilier kunnet deltage i visse forsøgselementer. For at skaffe et lidt bedre statistisk grundlag gentages forsøgselementerne vedrørende ladning derfor. I flere familierunder er der gennemført telefoninterview fra projektet internt, der bl.a. pegede behov for en opmærksomhedslyd i elbilen og et var-mesystem, hvor restvarme kan udnyt-tes bedre. Arbejdet med identifikation af poten-tielle erhvervsmuligheder fortsættes gennem hele projektperioden. Det har været et specielt studiefokus for den tilknyttede antropologstuderende i feb+marts Antropologen har anvendt interview, opgaver og kreative udfordringer for at forstå brugernes holdninger og de indsamlede data er samlet i et notat. Alle elbiler er udstyret med Region Midtjyllands logo. Der er blevet designet et fælles logo til elbilerne som integrerer de forskellige logoer på fornem Side 11

12 RM. Mindst 7 elbiler, og maksimalt det antal elbiler som kan stå på én autotransporter, stilles til rådighed for COP 15 i København og til eventuelle events, hvor bilerne ligeledes er udstyret med Region Midtjyllands logo efter nærmere aftale med RM. Resultatkrav 1.6 Inden for det første år, af projektets løbetid, afholdes to informationsmøder nær demonstrationsområdet rettet mod professionelle interessenter, dvs. ledere og beslutningstagere fra såvel private som offentlige institutioner og organer. I de efterfølgende to driftsår afholdes 8 informationsmøder/workshops i regionen primært rettet mod professionelle interessenter. I det sidste år afholdes en afsluttende workshop/konference for involverede og interessenter med henblik på formidling af resultaterne fra projektet og yderligere inspiration af virksomhederne med henblik på at de selv kan gå videre med produktudvikling efter demonstrationsprojektets ophør. tagelsen i COP15. Der redegøres kort skriftligt for deltagelsen til RM umiddelbart efter COP15. Forud for hvert arrangement koordineres arrangementets form og indhold og den forudgående annoncering og indbydelser mellem konsortiets parter. Efter hvert arrangement redegør TI skriftligt kort over for RM for arrangementets gennemførelse og resultater. vis. Stor mediebevågenhed bl.a. har projekt og RM logo været i DR Atenshowet 3. marts elbiler og 14 chauffører involveret i COP chauffører skulle gennem godkendelse af PET for at kunne få lov til at være chauffører under arrangementet. UM var meget tilfredse over opbakningen fra Prøv1elbil. Prøv1elbil projektet har været involveret i en række formidlingsaktiviteter af forskellig karakter og har op-nået en markant profilering både hos private og erhvervsliv. Når der søges på Prøv1elbil findes 6 You- Tube indslag og over 2800 hits på Google. Ved Juelsminde Run arrangementet (august 2009) var 300 personer ude og køre i to af projektets elbiler og besøgende kunne lære om intelligent ladning og andre aspekter omkring elektrisk transport. Ved Klimakonference i Horsens (november 2009) var 200 personer ude og køre med elbil. Der er blevet afholdt en temadag/workshop omkring anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer i Horsens (november 2009) med pænt opmøde. Netværk blandt projektparterne, bl.a. Transportens Innovationsnetværk, blev anvendt til distribution af indby- Side 12

13 Der sikres jf. projektansøgningen en geografisk spredning af workshops/informationsmøder. Indbydelsen til møder/workshops/konference sker dels ved offentlig annoncering, dels ved direkte indbydelser. Direkte indbydelser skal ske til relevante virksomheder i hele regionen. Forud for hvert møde aftales det mellem TI og RM, hvorledes annoncering og indbydelse til arrangementerne tilrettelægges. delser til det fælles arrangement. Deltagerne var lokale såvel som nationale interessenter indenfor professionel transport. Prøv1elbil projektet er blevet præsenteret i forbindelse med en række aktiviteter med professionelle deltagere: 2009/11: Temamøde: Anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer Horsens 2010/3: Udstilling og demo: Be Green Vejle 2010/3: Præsentation for danske kommuner Hos Færdselssty-relsen, Kbh 2010/4 Dansk Metal infor-mationmøde i Juelsminde. 2010/4: Præsentation i Videnskabens hus Bjerringbro 2010/4 deltagelse med bil i:gi Olien Baghjul Energimuseet Bjerringbro 2010/7 Præsentation v Øst-danske Tekniske skolers auto-årsmøde. Nykøbing F. 2010/8: Prøv1elbil præsentation ved Trafikdage Aalborg (med en elbil) 2010/8 Præsentation for danske motor journalisters klub, Sprogø 2010/9 Præsentation af Prøv1elbil på konferencen: Elbiler & Infrastruktur arrangeret af TINV og Invest in Denmark i Eigtveds Pakhus 2010/9 Udstillingsstand og elbil ved Transportens Dag i Fredericia arrangeret af Trafikministeriet 2010/10 Udstilling og demo, Side 13

14 Resultatkrav 1.7 Dersom virksomheder i løbet af demonstrationsperioden udvikler relevante produkter til brug for bilerne og/eller til bilernes Tages op på de løbende møder mellem TI og RM, og det meddeles særskilt i hvert enkelt tilfælde af TI til RM, hvis TI må Elbilevent ved industrimuseet i Horsens 2010/12 Prøv1elbil erhvervskonference om elbiler: Der er penge i elbiler i Horsens. 2011/05 Video optagelser til DR undervisningsprogram om elbiler. 2011/05 Præsentation på Business in E-Transportation konference Horsens 2011/08 Præsentation på Konferencen Trafikdage 2011 på Aalborg Universitet 2011/08 Automania bil event i Silkeborg 2011/8 elbil festival under Randers Festuge 2011/10 Elbilugen i Hjørring 2011/10 ecartec München 2011/10 Kvindemuseet Kulturnat Århus 2012/3-6 diverse arrangementer og udstillinger i forb m EU formandskab i Horsens El-biler som masterbiler ved WEVS2012 i København Classic Race Aarhus Elbilsdage på Endelave og Hjarnø Energimesse Ry (med over tusinde besøgende). 5-6 oktomber Junior Champer årskongres. Firmaet EC-Tunes har i 3. familierunde benyttet en af familiebilerne som fysisk forsøgsplatform for intelligent lyd til elbiler. Forsøget med lyd fortsatte i Side 14

15 integration i det samlede energisystem, kan sådanne produkter afprøves i forbindelse med flådeforsøget, hvis TI vurdere at forsøgene er foreneligt med demonstrationsprojektet. Der er i givet fald tale om, at op til 5 biler samtidig kan anvendes til parallel afprøvning i 2 4 perioder af 3 måneder. Ekstraomkostninger afholdes af de deltagende virksomheder. Hvis et ønske om afprøvning af et produkt afvises af TI, sendes kopi af afgørelse med begrundelse til RM. afvise en virksomhed. én bil indtil bilerne blev udskiftet.ec-tunes arbejder videre med systemet på flere fronter, dels mod OEM og dels mod nicher som f.eks. gaffel truck brugere som har vist stor interesse. Ginnerup Automobiler har solgt 8 C-Zero elbiler til Samsø (med dækning af TV2- Østjylland), én elbil til en privat familie og to elbiler til erhvervsformål. Rettet mod erhvervsbiler har Ginnerup Automobiler udviklet en indsats til bagagerummet, så bilen på få minutter kan omstilles fra varevogn til personvogn. Ved præsentationer o. lign. inviteres der til at projekt Prøv1elbil kan anvendes som referenceprojekt for virksomheder og bilerne kan eventuelt fungere som fysisk testplatform for elbil komponenter og systemer. Resultatkrav 1.8 Ved projektets afslutning udarbejder TI: 1) En redegørelse for at resultatkravene er opfyldt. 2) En afrapportering af projektets resultater, som kan bestå i en blanding af rapporter, Ved projektets afslutning afholdes et evalueringsmøde i konsortiet, hvor materialet gennemgås. TI fremsender det relevante materiale til RM 14 dage før mødet. Vi håber der kommer flere interesserede virksomheder til inden udgangen af Det ser vi meget snart på. Side 15

16 skemaer, databaser mv. Der redegøres for hvor projektets materiale fremover er tilgængeligt for interesserede og offentligheden. 3) Et ikke teknisk resumé af hele projektet i kort rapportform og udstyret med relevant billedmateriale i pdf format (omfang A4 normalsider). Mål 2 Gennemførelse af projektledelse Resultatkrav Målemetode Opfølgning TI varetager projektledelse for projektet gennem hele projektperioden, herunder sikring af overholdelse af økonomiske og tidsmæssige rammer. Halvårlige rapporteringer og afsluttende rapport. Overholdelse af handlingsplan og økonomiske rammer. Mål 3 Varetagelse af den økonomiske styring Projektet afleverer halvårlige rapporter. Revideret handlingsplan følges indenfor de økonomiske rammer. Resultatkrav Målemetode Opfølgning TI varetager den økonomiske styring af projektet under iagttagelse af økonomisk ansvarlighed. Samme som under Mål 2. Projektet afleverer halvårlige rapporter med opfølgning på økonomi. Mål 4 Rapportering vedr. projektets status og fremadrettede aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning TI har ansvaret for rapportering vedr. projektets status og fremadrettede aktiviteter, herunder vedr. regnskab og bud- Samme som under Mål 2. Projektet afleverer halvårlige rapporter, der giver status på de enkelte delmål. Side 16

17 get. Side 17

18 3. Opfølgning på Økonomi [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i resultatkontrakten. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen, skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen samt anmode om et revideret budget, som giver et realistisk indtryk af forventningerne. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Opereres med budgetændringer, der ikke er godkendt, betyder det, at Region Midtjylland kan afvise eventuelle betalingsanmodninger jfr. resultatkontraktens standardvilkår. For EU-projekter gælder, at der skal vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til Erhvervsstyrelsen. Afslutning af projekter: Senest tre måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutrapportering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Budget pr. 1. marts 2012 År 2009/10 År 2010/11 År 2011/12 År 2012/13 Total Køb af biler Leasing af batteri Køb af ladeudstyr Forsøgselementer Driftsomkostninger Uddannelse Projektledelse og flåde Total Finansieringsbudget Finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 År 2009/10 År 2010/11 År 2011/12 År 2012/13 Total Energiministeriet Region Midtjylland Horsens Kommune Hedensted Kommune NRGI Foreningen Energi Hor ( ) Teknologisk Institut (4.596) Total Side 18

19 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Operatøren skal udfylde ugiftsregnskab og finansieringsregnskab med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk afholdte udgifter og modtaget finansiering, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalerne i skemaerne bliver forskellige]. Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2012 År 20009/11 År 2010/11 År 2011/12 År 2012/13 Total Køb af biler Leasing af batteri Køb af ladeudstyr Forsøgselementer Driftsomkostninger Uddannelse Projektledelse og flåde Total NRGI mgl. udgiftsregnskab fro denne periode. Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september2012 År 2009/10 År 2010/11 År 2011/12 År 2012/13 Total Energiministeriet Region Midtjylland Horsens Kommune Hedensted Kommune NRGI Foreningen Energi Hor Teknologisk Institut Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2012 Region Midtjylland Side 19

20 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Hvis forbruget ikke følger budgettet, vil der typisk være behov for udarbejdelse af et nyt budget, der kan give et realistisk indtryk af forventningerne. Hvis der ikke ønskes ændringer slettes skabelonerne til tabel 3 fra opfølgningen. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2012 År 2009/10 År 2010/11 År 2011/12 År 2012/13 Total Køb af biler Leasing af batteri Køb af ladeudstyr Forsøgselementer Driftsomkostninger (57.279) Uddannelse Projektledelse og flåde Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2012 År 2009/10 År 2010/11 År 2011/12 År 2012/13 Total Energiministeriet Region Midtjylland Horsens Kommune Hedensted Kommune NRGI Foreningen Energi Hor ( ) Teknologisk Institut (4.596) Total Side 20

21 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Region Midtjylland. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr. 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler, skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervsstyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervsstyrelsen. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland vil benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 21

Resultatkontrakt. Vedrørende Prøv1Elbil. 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. Vedrørende Prøv1Elbil. 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende Prøv1Elbil 1. maj 2009 31. december 2012 Journalnummer: 1 30 76 3 09 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean nr: 5 798 002 763 850

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Prøv1Elbil. 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. Vedrørende. Prøv1Elbil. 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende Prøv1Elbil 1. maj 2009 31. december 2012 Journalnummer: 1-30-76-3-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Prøv1Elbil 1. maj 2009 31. december 2012 Journalnummer: 1-30-76-3-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1/3 2012 Vedrørende P røv1elbil 1. maj2009 31. december 2012 Journalnummer:1-30-76-3-09 ) Region: R egion M idtjylland (R M ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil 2.0 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie:

Læs mere

Projektleder for Prøv1elbil Teknologisk Institut

Projektleder for Prøv1elbil Teknologisk Institut Lars Overgaard Lars Overgaard Projektleder for Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie: Teknologisk Institut (PL) NRGi Net A/S Foreningen Energi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område Kontraktens start: Dato for seneste underskrift Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-5-09

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt O pfølgning 1/9 2011 Vedrørende P røv1elbil 1. maj2009 31. december 2012 Journalnummer:1-30-76-3-09 Region: R egion M idtjylland (R M ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Energioptimeret svømmebad. Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Energioptimeret svømmebad. Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Energioptimeret svømmebad Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt O pfølgning 1/3 2011 Vedrørende P røv1elbil 1. maj 2009 31. december 2012 Journalnummer:1-30-76-3-09 Region: R egion M idtjylland (R M ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande 01.02.08 31.08.09. Journalnummer: 1-33-76-123-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl]

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl] Resultatkontrakt Vedrørende [AudioDramaBizzl] [01.01.2008-31.12.2008] Journalnummer: [1-33-76-23-28-08] Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut Kjeld Nørregaard Programleder for Elektrisk Transport Teknologisk Institut Ladepladser til 4 elbiler hos

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 3

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 3 Prøv1Elbil Ansøgning om tilskud fra Vækstforum til et projekt der dels demonstrerer elbiler, dels afprøver udstyr til energiforsyning af elbiler og dels gennemfører en række forsøgselementer koblet til

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Ny veje til Vækst Oplevelsesbaseret forretningsudvikling [01.03.08 01.03.11] 1-33-76-23-6-08: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Slutafrapportering April 2012

Slutafrapportering April 2012 Slutafrapportering April 2012 Vedrørende Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere - Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere i Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Slutevaluering - Resultatkontrakt

Slutevaluering - Resultatkontrakt Slutevaluering - Resultatkontrakt Vedrørende Naturgassens afløser Udvikling af koncept for solvarme, varmepumper og varmelagring til fjernvarmeforsyning Fra 1. februar 2010 til 31. december 2010 (fristforlænget

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Nyt værktøj til aktiv innovation i fødevarebranchen. 20. juni september 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Nyt værktøj til aktiv innovation i fødevarebranchen. 20. juni september 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Nyt værktøj til aktiv innovation i fødevarebranchen 20. juni 2011 30. september 2013 Journalnummer: 13376231911 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Prøv1elbil 3 å r med elbiler

Prøv1elbil 3 å r med elbiler Prøv1elbil 3 å r med elbiler Danmarks første større forsøg med udlån af elbiler til private familier afsluttet succesfuldt. En række partnere med støtte fra Energistyrelsen og RegionMidt har gennem mere

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende

Resultatkontrakt Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende [Tiden er afgørende den digitale musuemsmontre] [01-08-2008 01-11.09] Journalnummer: 1-33-86-23-37-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015] Opfølgning pr. 1. september 2014 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Rethink Business : Design for Disassembly 1. januar 2015 31. December 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-6-14

Resultatkontrakt. Vedrørende Rethink Business : Design for Disassembly 1. januar 2015 31. December 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-6-14 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business : Design for Disassembly 1. januar 2015 31. December 2015 Journalnummer: 1337621614 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Center for Energiteknologier på AUHIH Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december 2012 Journalnummer: 130763910

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus. Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus. Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 Forsøg med intern el-postbil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: SEAS-NVE: Forsøg med intern elpostbil mellem Haslev og Svinninge

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM Resultatkontrakt Vedrørende Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området [1.1.2008 31.8.2013] Journalnummer: 1-33-76-124-07 ESFM-07-0005 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 1. juni 2012] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens interaktive stol 1/1 2011 1/5 2012 Journalnummer: 1337623111 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.08.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.08.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.08.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende. Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel -

Kontrakt. Vedrørende. Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel - Kontrakt Vedrørende Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel - For perioden 1. juni 2008 til 31. december 2009. J. nr. 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Den moderne landsby: Landsby 2.0 Stadil - Vedersø Kontraktens start: 14. april 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-11-10

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts 2015 Journalnummer: 13376211 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose. 15.maj december 2015 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose. 15.maj december 2015 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose 15.maj 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-30-76-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere