Citation for published version (APA): Nielsen, P. V. (2007). Diffus ventilation fra ventilationsloft. VENTInet, (19), 6-8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Nielsen, P. V. (2007). Diffus ventilation fra ventilationsloft. VENTInet, (19), 6-8."

Transkript

1 Aalborg Universitet Diffus ventilation fra ventilationsloft Nielsen, Peter Vilhelm Published in: VENTInet Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Nielsen, P. V. (2007). Diffus ventilation fra ventilationsloft. VENTInet, (19), 6-8. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: January 15, 2017

2 VENTInyt Nyhedsbrev #19 fra Ventinet, november 2007 Netværkscenteret, Aalborg Universitet Leder Dette nummer af VentiNet sætter først og fremmest fokus på årets afgangsprojekter. Vi har haft en tradition for, at VentiNets medlemmer møder de studerende hvert forår til en præsentation af projekterne. Da tilmeldingen har været begrænset i de seneste år, har vi valgt, at vi i fremtiden afholder vort årsmøde i forbindelse med et årligt åbent hus arrangement på Aalborg Universitet. Næste årsmøde vil blive afholdt i august Peter V. Nielsen Nyt koncept for personlig ventilation, der kan minimere luftbåren smittespredning Peter V. Nielsen Verdensomspændende epidemier som SARS, tuberkulose og den årlige influenza samt frygten for en ny pandemi som fugleinfluenza og brugen af miltbrand i forbindelse med terrortruslen har medført en stigende interesse for luftfordelingssystemer, der kan minimere luftbåren smittespredning. Dette er især aktuelt for miljøer som for eksempel et passagerfly, hvor mange mennesker bringes sammen med stor fare for en smittespredning, der kan dække et stort geografisk område, og for hospitalsstuer hvor der vil være en stor sandsynlighed for en smittekilde. I det følgende omtales et nyt koncept for personlig ventilation, der netop er blevet afprøvet. Det har vist sig velegnet til beskyttelse af luftbåren smittespredning, og det kan måske også virke reducerende på en smittekildes størrelse (lokal udsugning). Foruden en minimering af smittespredning rummer konceptet også de traditionelle fordele ved personlig ventilation, nemlig en individuel tilpasning af komfort samt et relativt lavt forbrug af frisk luft i forhold til traditionelle systemer. Ideen bag den personlige ventilation er at udnytte de flader, som man er i naturlig kontakt med på for eksempel et hospital eller under transport i et fly. Overflader som fx en madras, en hovedpude, et tæppe, et sæde, en nakkestøtte udnyttes til en lokal (personlig) tilførsel af ren luft. Figur 1 viser nogle eksempler. Armaturerne, der anvendes til de forsøg, der er beskrevet her, er produceret af firmaet KE Fibertec AS i Vojens.

3 Figur 1. Personlig ventilation med diffusor i henholdsvis en nakkestøtte, et sæde samt i en pude. Figur 2 viser forsøg med en termisk mannequin og en pude. På det øverste billede er der netop tilført røg til PV puden, og man kan se, hvordan den diffunderer igennem oversiden af puden med en hastighed på 5 cm/s. Det nederste billede viser situationen nogle få sekunder senere. Røgen markerer i dette tilfælde den rene luft fra den personlige ventilation. Den personlige ventilation har i dette tilfælde en virkningsgrad på 80 % til 95 % ved en luftforsyning på 10 l/s, og det giver en meget kraftig reduktion af risikoen for smittepåvirkning (Virkningsgraden 0 % svarer til, at der kun indåndes luft fra omgivelserne, og virkningsgraden 100 % svarer til, at der kun indåndes den rene luft fra PV systemet). Figur 2. Strømning af luft fra en ventilationspude som for eksempel kan anvendes i et hospitalsmiljø. Figur 3 viser forsøg med anvendelse af en PV nakkestøtte i et flysæde. Ved denne installation er det muligt at opnå en virkningsgrad på 80 % ved en lufttilførsel på 10 l/s, og virkningsgraden kan komme op på 95 % ved et specielt design af nakkestøtten. Der er også udført en række forsøg med en stol, hvor hele overfladen er en diffusor, samt en variant hvor der er to langsgående spalter på siden af stolen, som danner lufttilførslen. Ved den sidstnævnte løsning er der opnået en virkningsgrad på 80 %. 2

4 Figur 3. Flystol med en nakkestøtte der forsynes med luft fra et PV system. Røgen markerer den rene luft, der tilføres til mannequinens åndingszone. Det omtalte forskningsarbejde er udført på Aalborg Universitet i efteråret 2006 af N. M. Bartholomæussen, E. Jakubowska, H. Jiang, O. T. Jonsson, K. Krawiecka, A. Mierzejewski, S. J. Thomas, K. Trampczynska og M. Polak. Arbejdet er fortsat i forårssemesteret 2007 på University of Hong Kong af H. Jiang og M. Polak. Litteratur P. V. Nielsen, C. E. Hyldgård, A. Melikov, H. Andersen and M. Soennichsen, Personal Exposure between People in a Room Ventilated by Textile Terminals with and without Personalized Ventilation. Indoor Air 2005, The 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Beijing, 2005, China. Peter V. Nielsen, Niels M. Bartholomaeussen, Ewa Jakubowska, Hao Jiang, Oli T. Jonsson, Karolina Krawiecka, Adam Mierzejewski, Sara J. Thomas, Katarzyna Trampczynska, Marcin Polak and Mads Sønnichsen, Chair with Integrated Personalized Ventilation for Minimizing Cross Infection. Roomvent 2007, 10th International Conference on Air Distribution in Rooms, Helsinki Peter V. Nielsen, Hao Jiang and Marcin Polak, Bed with Integrated Personalized Ventilation for Minimizing Cross Infection. Roomvent 2007, 10th International Conference on Air Distribution in Rooms, Helsinki

5 The Cube Olena Kalyanova The Cube, is the new test facility at the Center for Hybrid ventilation that has already been introduced in one of the previous Ventinet publications. At that point in time the test facility was brand new, shiny white and empty. However, now it is fully equipped and fully functioning test facility with many possibilities. Figure 1. The Cube The test facility is designed to be flexible for a choice of the DSF operational modes, natural or mechanical flow conditions, different types of shading devices etc. The superior control of the thermal conditions in the room adjacent to the DSF and the opening control allow to investigate the DSF both as a part of complete ventilation system and as a separate element of building construction. Moreover, the optical properties of the surfaces in The Cube are known, as they were tested by EMPA (Switzerland). A ground carpet of a known reflectance property is placed in front of the test facility to even the ground reflected solar radiation (Figure 1). A vertical wind profile was build specifically for The Cube on the basis of a long term measurements of the wind speed and wind directions in 6 heights above the ground. In the near future the measurements of the Cp-values for each opening in the DSF will take place. During the past year The Cube was hosting a wide set of experiments as a part of a PhD study on double-skin façade and as a part of the international project IEA Annex 34/43 Testing and validation of Building Energy Simulation Tools. The AAU task in the IEA activity was to prepare a number of benchmark tests for the validation of building simulation software tools for double-skin façade modelling. High criteria have been set to the test facility to ensure high quality of the validation test cases. The criteria included superior air tightness, minimal heat losses and constant indoor environment. The Cube has fulfilled all requirements and a set of data was collected for the empirical validation of building simulation software for the DSF modelling, such as ESPr, BSim, TRNSYS, IDA, VA114 and EnergyPlus. The test cases for the empirical validation of software are available for three DSF operational modes: External air curtain (naturally ventilated) Transparent insulation Preheating mode (mechanically ventilated) 4

6 Defined test cases for the empirical validation include all necessary climate data for completing the simulation, a detailed specification of The Cube and a record of the control parameters for a comparison with the simulated ones. The control parameters include air change rate in a naturally ventilated DSF, volume averaged air temperatures and vertical temperature gradients in the DSF, surface temperatures, cooling or heating loads, etc. Figure 2. The DSF equipped with the hot-spheres and thermocouples in The Cube, view from inside (left). The DSF equipped with the hot-spheres for measurements of the velocity profile, view from the bottom, looking towards the top of the DSF (right). As a part of IEA Annex 34/43 activity the leading building simulation tools, such as ESPr, BSim, TRNSYS, IDA, VA114 and EnergyPlus, are tested and validated for simulation of buildings with a double-skin façade. Results of validation confirm that several building simulation tools are able to predict the DSF performance as a part of complete ventilation system, but it requires a user with an expert knowledge of the software and experience in the DSF modelling. Modelling and simulation of the double-skin facades is a well known difficulty for a practicing engineer when the comfort requirements and the energy frame are to be fulfilled. One can sense a certain fear between engineers when architects suggest a DSF-solution. It is explained by existing examples of misfortune in the DSF design and dimensioning, which have resulted in an inferior performance and increased energy spends. Although, engineering is an exact science where is no space for gambling, engineers face a problem of multiple choice between various building simulation tools without any idea of what is the best tool to use. Validation of the building simulation software for the buildings with double skin façade will provide engineers with a confidence and certainly will improve the quality of the DSF projects. This will give the DSF-technology a chance to generate more positive than negative examples and finally the technology can become more reliable. 5

7 Diffus ventilation fra ventilationsloft Peter V. Nielsen Siden år 2000 har klimagruppen på Aalborg Universitet testet forskellige luftfordelingssystemer og deres evne til at fjerne en høj belastning ved et rimeligt komfortniveau. Desuden har aspekter ved luftbåren smittespredning været belyst ved forsøgene. Indtil nu har der været udført forsøg med syv forskellige systemer: opblandingsventilation fra et armatur monteret i en endevæg, opblandingsventilation fra et loftmonteret radialt armatur og fra et loftmonteret rotationsarmatur samt fortrængningsventilation fra et vægmonteret armatur. Der har været udført forsøg med vertikal indblæsning fra loftmonterede posearmaturer med og uden åbninger for styrestråler og med en vandkølet konvektor, som gav opblandingseffekt i rummet. Alle forsøg er udført med to forskellige opstillinger i et fuldskalarum. Figur 1 viser den mest anvendte belastning i fuldskalarummet, nemlig et kontor med to personer, to pc er og to bordlamper. I visse tilfælde blev der kun brugt en belastning på én person. Figur 1. Fuldskalarum indrettet som et kontorlokale med to personer. Da alle luftfordelingssystemerne er afprøvet i samme rum med samme møblering, er det muligt at foretage en indbyrdes sammenligning af de forskellige systemer, belyse deres forskelle og afgøre deres specielle fordele. Alle systemerne er sammenlignet i en graf, hvor man får et hurtigt overblik over de forskellige karakteristika. Figur 2 viser en sådan graf. Den lodrette akse er temperaturdifferensen imellem udsugning og indblæsning ΔT o, og den vandrette akse er volumenstrømmen til lokalet q o. Figur 2. Designgraf der viser et luftfordelingssystems begrænsninger. 6

8 Figuren viser, hvorledes der skal tilføres en vis luftmængde til rummet for at opretholde en god luftkvalitet. Det ses også, at der i mange tilfælde ikke kan tilføres en ubegrænset luftmængde, uden der opstår træk, og det ses ligeledes, at en for stor temperaturdifferens vil skabe træk eller generere en stor lodret temperaturgradient i rummet. Det frie areal i grafen viser det område, hvor systemet opretholder et begrænset hastighedsniveau (< 0.15 m/s) og en begrænset temperaturgradient (< 2,5 o C/m), og en luftkvalitet der er over 10 l/s pr. person. Figur 3. Designgraf der viser ventilationssystemets begrænsninger. Figur 3 viser, at det også kan være ventilationssystemet, der sætter begrænsningerne, fx en begrænset luftmængde, en begrænset minimumstemperatur eller en begrænset kølekapacitet. I det følgende vises nogle resultater fra målinger på diffus ventilation fra et ventilationsloft. Luftfordelingen blev skabt ved at sende den tilførte luft igennem lyddæmpende plader over hele loftfladen. Figur 4 viser det rolige indtryk, som et sådant loft giver i forhold til traditionelle armaturer. Figur 4. Loft med diffus ventilation. Forsøgene på med diffus ventilation har vist, at systemet kan klare meget høje belastninger uden at skabe træk i opholdszonen, som designgrafen viser, figur 5. Det er karakteristisk, at det ikke så meget er luftfordelingssystemet, der skaber træk, men det mere er den termiske strømning fra varmekilderne i rummet, der giver en luftbevægelse. Den grænse, der er indikeret på figuren, er ikke en grænse for træk men mere en systemgrænse for ventilationssystemets ydeevne. 7

9 Figur 5. Designgraf for de forskellige systemer inklusive diffus ventilation igennem en lyddæmpende loftflade. Forsøgene med diffus ventilation igennem en lyddæmpende loftflade er udført som et afgangsprojekt af Ewa Jakubowska. Detaljerede målinger vil blive publiceret i den kommende tid. Litteratur om diffus ventilation i stalde Diffus ventilation er allerede bragt i intensiv anvendelse i landbruget, hvor ventilation af stalde er en vanskelig opgave på grund af de store belastninger og et højt krav til komfort. L. Jacobsen, P. V. Nielsen and S. Morsing. Prediction of Indoor Airflow Patterns in Livestock Buildings Ventilated through a Diffuse Ceiling. Roomvent 2004, 9th International Conference on Air Distribution in Rooms, Coimbra, Røgudbredelse i et atrium ved brand med lav varmeudvikling Peter V. Nielsen, Aalborg Universitet Røgudbredelsen fra en brand i et atrium vil normalt nå op til kippen på grund af den opdriftseffekt der virker på den varme røg. Derfor placerer man udstyr til detektering af en eventuel brand i dette område. Ofte vil man også have en lodret temperaturgradient i et atrium på grund af solindfald og varmetab. Hvis branden kun har en meget lille varmeudvikling, for eksempel ved en ulmebrand, og røgen er relativt kold, vil den nødvendigvis ikke nå helt op i toppen af atriet. Røgen bliver indlejret i dens opdriftsneutrale højde i den lodrette temperaturgradient. Situationen kan betyde, at branden ikke bliver detekteret. I det følgende omtales en undersøgelse, der fokuserer på at udvikle modeller, der kan bestemme røgbevægelsen i rummet og fastlægge højden til det opdriftsneutrale lag. Undersøgelsen bygger på modelforsøg, CFD simuleringer og analytiske modeller. De udviklede modeller kan også anvendes 8

10 ved bestemmelse af andre spredningsprocesser som for eksempel spredning af giftige gasser med svage densitetsforskelle. Figur 1 viser situationen, hvor varmeudviklingen fra branden er så stor, at røgen stiger op til toppen af atriet H. Højden til underkanten af røglaget y st er en funktion af brandens effekt og af en luftstrømning, der tilføres via brandventilationen. Brandventilationen tilfører den friske luft nederst i modellen og fjerner en tilsvarende røgmængde i modellens top. Figur 1. Røgbevægelse ved brand med høj effekt. Figur 2 viser en brand med en lav varmeudvikling. Røgventilationen er ikke startet, og røgen stiger op igennem lag med stigende lufttemperatur. I højden y st1 til y st2 er røgen opdriftsneutral, men den fortsætter til højden y m på grund af dens bevægelsesmængdestrøm. Derefter falder den tilbage til laget imellem højderne y st1 og y st2. Ved den fortsatte brand fyldes rummet under y st1 først med røg, hvorefter røgen bevæger sig op i rummet over y st2. Ved start af brandventilationen vil røgen blive fjernet fra atriet. Figur 2. Røgbevægelse ved brand med en lav varmeudvikling. I nogle praktiske situationer kan det være vanskeligt at identificere højderne y st1 og y st2, fordi der er et strømningsmønster i atriet, som påvirker røgfordelingen. Figur 3 viser en CFD beregning i et atrium med en varm venstre side (fx fra solindfald) og et varmt gulv samt en kold højre side (fx ydervæg) og et koldt glastag. Det ses, hvorledes røgbevægelsen fra en brand med lav varmeudvikling bliver påvirket af den cirkulerende strømning i atriet, og det er ikke muligt at identificere lagdelingen. 9

11 Der kan også opstå andre situationer, hvor røgfordelingen påvirkes, så det vil altid være sikrest at supplere beregninger af lagdelingshøjden med CFD simuleringer eller detaljerede modelforsøg. Figur 3. Røgbevægelse i et atrium med begrænsningsflader med forskellige temperaturer. De omtalte modelforsøg og CFD beregninger er udført som afgangsprojekt af A. J. Petersen og K. Sommerlund-Larsen i perioden Litteratur P. V. Nielsen, Modelforsøg ved dimensionering af brandventilation. VENTInet, Netværkscenteret, Aalborg Universitet, Nr. 17, P. V. Nielsen, H. Brohus, H. la Cour-Harbo, M. Lykkegaard, M. Dam and B. V. Jensen. The Design of a Fire Source in Scale-Model Experiments on Smoke Ventilation. Roomvent 2004, 9th International Conference on Air Distribution in Rooms, Coimbra, REHVA udgiver en række håndbøger inden for forskellige emner som fx: fortrængningsventilation, ventilationseffektivitet, ventilation og rygning, indeklima og produktivitet i kontorer, lavtemperatur opvarmning og højtemperatur køling samt rengøring og hygiejniske krav til ventilationsanlæg, se REHVA har netop udgivet sin 10. bog i rækken, nemlig: Computational Fluid Dynamics in Ventilation Peter V. Nielsen, Francis Allard, Hazim B. Awbi, Lars Davidson & Alois Schälin Computational Fluid Dynamics in Ventilation Design is a new title in the REHVA guidebook series. The guidebook is written for people who need to use and discuss results based on CFD predictions, and it gives insight into the subject for those who are not used to work with CFD. The guidebook is also written for people working with CFD which have to be more aware of how this numerical method is applied in the area of ventilation. The guidebook has, for example, chapters that are very important for CFD quality control in general and for the quality control of ventilation related problems in particular. 10

12 A large number of CFD predictions are made nowadays, and it is often difficult to judge the quality level of these predictions. The guidebook introduces rules for good quality prediction work, and it is the purpose of the guidebook to improve the technical level of CFD work in ventilation. The book contains the following main chapters: Mathematical background Turbulence models Numerical methods Boundary conditions Quality control CFD combined with other prediction models Application of CFD codes in building design Case studies Benchmark tests The chapters Mathematical background and Turbulence models give a short introduction to the theory behind the methods used in CFD modelling. The fundamental transport equations are discussed with emphasis on ventilation applications, and descriptions are given for two-dimensional geometry to simplify the concepts. A user of CFD predictions must have some knowledge of fluid mechanics. It is important to understand conditions such as: laminar flow, turbulent flow, steady flow, time dependent flow etc. both in connection with CFD and also with measurements in rooms for validating the predictions. The two chapters give some insight into all of these conditions. The turbulence model is specially an important aspect of CFD. It is obvious that room air flow will be turbulent because of geometry and practical velocity levels, but it will not always be a fully developed turbulent flow. Some of the widely used models are discussed such as the k-ε model, the SST model, and the Reynolds Stress model. The Large eddy simulation is also shortly mentioned. The chapter on Numerical method illustrates the structure of a CFD programme, and it demonstrates much of the experience a user will have in using a commercial program. Most of this chapter is based on a one-dimensional theory. The use of a one-dimensional analysis made it possible to understand, by hand calculation, many concepts and issues such as: order of accuracy, necessary number of grid points, wiggles in the solution, iterations, divergence, etc. This is demonstrated with a convection-diffusion equation which is solved with the use of different schemes at different velocity levels. The chapter on Boundary conditions is especially important in the ventilation area. Often the flow in a room is determined by small details in the diffuser design. This means that a numerical prediction method should be able to handle small details in dimensions of one or two millimetres, as well as dimensions of several metres. This wide range of the geometry necessitates a large number of cells in the numerical scheme, which increases the prediction cost and computing time to a rather high level. The problem is overcome by applying different simplifications such as simplified boundary conditions, box method, prescribed velocity method or momentum method. Continuous development of computational capacity and speed will undoubtedly make the direct methods with local grid refinements or multigrid solution possible. This is illustrated in the following with a diffuser consists of 12 small slots which can be adjusted to different flow directions. 11

13 A direct simulation if a diffuser consists of 12 small slots which can be adjusted to different flow directions. Development of computer capacity will make direct simulations of diffusers possible in the future. The chapter does also discuss other boundary conditions such as surface boundary which is important for heat transfer predictions, free boundary, plane of symmetry, air exit opening and obstacle boundary. The chapter on Quality Control is one of the more important chapters in the guide book. Quality control consists of four major steps: to recognize possible error sources, to check for them in the simulation, to estimate the accuracy of the simulations, and to improve the simulation whenever possible. Two of the many examples given in the guidebook will be shown here. It is a strong reduction in computing cost to work with two-dimensional flow instead of threedimensional flow, but is it possible in all situations where the boundary conditions are twodimensional? The figure shows a long hall with a shed roof. There is complain about strong downdraught, but a two-dimensional prediction is not able to show this effect. It is necessary to use a three-dimensional transient approach to predict the downdraught. Hall with shed roof, two-dimensional prediction and transient three-dimensional prediction. For each set of problems a grid independence study should be performed. The following figure shows an example of such a study, where the same case (a transient fire simulation) is run for various grids from coarse to fine, and with homogeneous grids and other grids with mixtures of prisms, tetra- and hexahedral cells. The latter performs best. The figure shows the temperature distribution for 50,000 cells and 200,000 cells. Simulation of a transient fire with 50,000 and 200,000 cells in the solution domain. 12

14 The use of a CFD program in connection with other programmes is discussed in the chapter CFD combined with other prediction models. Of highest interest and importance to ventilation design are the following: coupling of air flow and multi-zone dynamic thermal simulation, where especially energy storage is an important issue; coupling of air flow, moisture and energy transport through walls; coupling of air flow and multi-zone flow simulation, where the zonal flow simulation also handles the transport of additional components such as contaminants (e.g. smoke, CO 2, odours, moisture); and lastly coupling of the air flow and emission from building materials. The possibilities for applying CFD for simulating the air flow in a building are discussed in the chapter Application of CFD codes in building design. A numbers of areas such as: room air movement, concentration distribution, emission from materials, thermal comfort assessment, ventilation effectiveness prediction and smoke management can be evaluated by a CFD program from the conceptual design to the preliminary design and right through to the final detail design stages. The chapter, Case studies, shows different practical application of predictions made at different stages in the initial design, detail design and commissioning phases. In particular, four different air distribution systems are studied by CFD and compared by measurements. The four systems are mixing ventilation with a wall-mounted diffuser, vertical ventilation, displacement ventilation and mixing ventilation generated by a ceiling mounted radial diffuser. All systems are designed to handle the same load in the same room. The following figure shows the result for vertical ventilation. Velocity distribution in the centre plane of an office room ventilated by a ceiling mounted textile terminal giving vertical ventilation. The final chapter is a small chapter discussing different types of benchmark tests. A benchmark test can be used for new beginners in CFD to obtain a fast insight into different problems for the predictions of ventilation and to obtain an initial experience by comparing CFD outputs. 13

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 29, 2017 Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 10, 2016 Årsrapport for for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Furbo, Simon Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Kompetenceopbygning til bæredygtighed i FM

Kompetenceopbygning til bæredygtighed i FM Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 23, 2015 Kompetenceopbygning til bæredygtighed i FM Nielsen, Susanne Balslev Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen, S. B. (2014). Kompetenceopbygning

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Nye solceller på markedet - plastsolceller

Nye solceller på markedet - plastsolceller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 14, 2015 Nye solceller på markedet - plastsolceller Lauritzen, Hanne Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Lauritzen, H. (2012). Nye solceller

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Ventilation på operationsstuer Hvad bestemmer luftstrømningerne? Peter V. Nielsen, Aalborg University

Ventilation på operationsstuer Hvad bestemmer luftstrømningerne? Peter V. Nielsen, Aalborg University Ventilation på operationsstuer Hvad bestemmer luftstrømningerne? ø Peter V. Nielsen Aalborg Universitet 1 Temaet i dag Smittespredning på sengestuer (og operationsstuer) Luftmængde Luftfordelingssystem

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Schultz, Jørgen Munthe; Thomsen, Kirsten Engelund Publication date: 2002 Document Version

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Aalborg Universitet. Luftbevægelsens indflydelse på emissionsmålinger Nielsen, Peter Vilhelm. Publication date: 1998

Aalborg Universitet. Luftbevægelsens indflydelse på emissionsmålinger Nielsen, Peter Vilhelm. Publication date: 1998 Aalborg Universitet Luftbevægelsens indflydelse på emissionsmålinger Nielsen, Peter Vilhelm Publication date: 1998 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Debugging er teamwork

Debugging er teamwork Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 30, 2017 Debugging er teamwork Villefrance, Rasmus; Madsen, Arne Lynge Publication date: 2013 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere