VELKOMMEN TIL DET NYE DIGITALE CO-MAGASIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL DET NYE DIGITALE CO-MAGASIN"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL DET NYE DIGITALE CO-MAGASIN Claus Jensen, formand for Dansk Metal og CO-industri. Født: 30. april : Ungdomsformand for Metal Odense 1985: Wittenborg, Odense, sikkerheds- og tillidsrepræsentant 1990: Lindø, fællestillidsrepræsentant og medlem af A/S bestyrelsen 2003: Dansk Metals forbundshus 2004: Forbundssekretær i Dansk Metals Organisationssekretariat 2007: Forbundssekretær i Forhandlingssekretariatet 2008: Næstformand for det private og offentlige arbejdsmarkedsområde i Dansk Metal 2009: Næstformand i Dansk Metal 2012: Formand for Dansk Metal 2012: Formand for CO-industri

2 POSITIVE FORVENTNINGER TIL LOKALE LØNFORHANDLIN- GER De første resultater af de lokale lønforhandlinger tyder på pæne lønstigninger Af Dorthe Kragh Foto Arkiv Forventningerne om reallønsfremgang er høje blandt de ansatte i industrien, efter at de gennem flere år kun har fået meget små lønstigninger. De foreløbige resultater af de lokale lønforhandlinger tyder på, at forventningerne bliver indfriet. Mange steder er de lokale lønforhandlinger lige gået i gang, så det er endnu usikkert, hvad den gennemsnitlige lønstigning lander på, men i både Dansk Metal og 3F lyder meldingerne på fornuftige lønstigninger, der ser ud til at sikre en reallønsfremgang. KNAP TO PROCENT I Dansk Metal tyder de seneste tendenser på, at der bliver givet lige under to procent i lønstigninger ved de lokale lønforhandlinger. - I forhold til en inflation på lige under en procent er en stigning på lidt under to procent jo fornemt. Det giver en samlet reallønsfremgang for vores medlemmer, og det beviser, at de decentrale lønforhandlinger virker, siger Keld Bækkelund, forbundssekretær i Dansk Metal. Han understreger dog, at lønforhandlingerne mange steder først er begyndt i maj eller juni, blandt andet fordi mange tillidsrepræsentanter har afventet resultatet af de centrale overenskomstforhandlinger. Derfor er mange lokale forhandlinger endnu ikke afsluttet. - Samtidig vælger mange tillidsrepræsentanter det strategisk rigtige tidspunkt for forhandlingerne, som med de konjunkturer, vi ser nu, bliver bedre og bedre, siger han. INTENSE FORHANDLINGER I 3F er der endnu ikke overblik over, hvor lønstigningerne lander, men der er en tendens til stigende løntakst i forhold til de seneste tre år. - Der foregår intense forhandlinger, hvor de lokale parter står stærkere over for hinanden. Vi oplever en stor optimisme fra virksomheder, som selvfølgelig smitter af på lønkravene, fordi vores medlemmer og tillidsrepræsentanter har været tilbageholdende de seneste år på grund af krisen, siger Bjarne Mortensen, forhandlingssekretær i 3F s Industrigruppe. Den spirende optimisme og de mange års løntilbageholdenhed er også årsag til, at flere lønforhandlinger bryder sammen og nogle steder ender i konflikt. - Vores fællesmødefrekvens er steget markant, siger Bjarne Mortensen. - Vores fællesmødefrekvens er steget markant, siger Bjarne Mortensen.

3 PÅ LIGE FOD Det kræver mod og erfaring at gøre sig gældende ved bestyrelsesbordet som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, men tør du byde ind med din viden, så høster du anerkendelse, lyder erfaringerne fra Jørn Sand Tofting, bestyrelsesmedlem i Cheminova Af Dorthe Kragh Foto Jens Bach Jørn Sand Tofting er et af de erfarne medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Danmark. Gennem 12 år har han være kollegernes repræsentant i bestyrelsen for Auriga/Cheminova i Harboøre, og han har netop været med i styregruppen bag undersøgelsen Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i erhvervsbestyrelser, som også CO-industri er involveret i. Ifølge undersøgelsen kommer de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer med en helt unik viden om virksomheden, som de slet ikke selv er klar over er et væsentligt bidrag til bestyrelsens arbejde. Den viden er guld værd for de øvrige medlemmer af bestyrelsen, påpeger Jørn Sand Tofting. - Det er vigtigt at holde fast i sine kompetencer, for dem er der ingen andre, der har. De medlemmer som er valgt af generalforsamlinger ved ofte ikke, hvad der foregår i virksomheden på daglig basis. For dem er det vigtigt at vide, hvordan medarbejdere og ledere tænker, når de skal træffe beslutninger, siger han. SPECIALVIDEN Han oplever, at han og de øvrige to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Cheminovas bestyrelse bliver anerkendt for deres kompetencer. - I vores bestyrelse er der nogen, som ved noget om kemi, der er nogen, som ved noget om landbrug, fødevarer og økonomi. Vi medarbejdervalgte har forstand på virksomheden. Vi ved, hvordan virksomheden fungerer, hvordan anlægget ser ud, hvordan lederne tænker og reagerer, og den viden bruger vi, når vi snakker strategi. Bestyrelsen er sådan sammensat, at alle har deres specielle kompetencer. Derfor er alle lige, ingen er bedre stillet end sidemanden, fortæller han. Selv om han ikke har en længere videregående uddannelse bag sig, bliver der ikke slækket på forventningerne til, at han bringer noget brugbart ind i bestyrelsen. - Der er ingen tvivl om, at bestyrelsesformændene forventer det samme af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som de gør af dem, der er valgt af generalforsamlingen. Og hvis man skal klare sig i det selskab, så er man nødt til at tage uddannelse i bestyrelsesarbejde, bruge sine erfaringer, netværk og turde byde ind med sin viden på lige fod med de generalforsamlingsvalgte, siger han.

4 GULDKORN FRA GULVET Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer behøver ikke vide alt om økonomi. Til gengæld er deres faglige viden om dagligdagen på arbejdspladen værdifuld for bestyrelsens strategiske arbejde. Det viser ny undersøgelse Af Dorthe Kragh Foto Arkiv Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer byder ind med mere værdifuld viden end de selv er klar over. Det viser en undersøgelse om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i erhvervsbestyrelser, som CO-industri har bidraget til. Undersøgelsen viser nemlig, at formændene for bestyrelserne sætter stor pris på det reality check, som de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan byde ind med. Det er særligt formændene i de store virksomheder, som godt er klar over, at de kun har begrænset viden om virksomhedens indre liv og virke, fordi de ofte er uafhængige af virksomheden. Derfor skal denne viden komme fra direktionen og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Og her kan de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrage med vigtig viden og supplere direktionens rapporter med en vinkel fra produktionsgulvet. Undersøgelsen, der også indeholder en række anbefalinger til, hvordan virksomhederne bedre udnytter de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, er udarbejdet af Nina Fauerholdt, som er konsulent med speciale i blandt andet strategi og forretningsudvikling. Hun har arbejdet sammen med en styregruppe, der blandt andre består af Peter Faber, områdeleder i CO-industri, bestyrelsesformænd for Matas og Grundfos samt to medarbejderrepræsentanter fra Grundfos og Cheminova. UNIK VIDEN De medvirkende i undersøgelsen er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd fra hele spektret af danske industrivirksomheder lige fra små privatejede virksomheder til store koncerner. Mens de medarbejdervalgte ikke er klar over, hvor vigtige de er som supplement til ledelsens rapporteringer, så er de helt enige med bestyrelsesformændene om, at de bidrager med viden om produktion, teknologi og kunder, ligesom de har god fornemmelse for organisationen og kan give feedback fra organisationen. - De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udmærker sig ved, at de har en unik viden om produktionen, produktet og livet i virksomheden. Hvis de bruger det aktivt og er seriøse, viser undersøgelsen, at bestyrelsesformændene meget gerne vil have dem med til at diskutere strategi, siger Peter Faber. MINDRE ØKONOMI Undersøgelsen afslører desuden, at viden om økonomi slet ikke er så vigtig, som mange medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forestiller sig. Formændene forventer nemlig slet ikke, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan gennemskue de finere detaljer i regnskaberne. - Det er lidt af en øjenåbner for os. For det har jo været den generelle opfattelse, at det var vigtigt,

5 at de medarbejdervalgte skulle vide meget om økonomi. Men lige meget hvor godt vi uddanner dem, så er det urealistisk at tro, at de vil kunne matche økonomer og revisorer, og det er jo heller ikke det, som bestyrelsesformændene forventer, siger Peter Faber. Derfor vil CO-industri fremadrettet arbejde på at styrke de medarbejdervalgtes spidskompetencer og nedtone økonomidelen i uddannelsen af nyvalgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. - De medarbejdervalgte skal naturligvis stadig kunne gennemskue nøgletal og økonomiske grafer, men vi skal sørge for, at de bliver bedre rustet til at bringe deres specielle kompetencer i spil, fastslår Peter Faber. De står bag undersøgelsen: Projektleder: Nina Fauerholdt. Styregruppe: Lars Frederiksen, bestyrelsesformand for Matas og medlem af Komitéen for god Selskabsstyrelse. Peter Faber, områdeleder i CO-Industri. Kitty Thaarup Herholdt, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Grundfos. Jørn Sand Tofting, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Cheminova. Jens Moberg, koncernbestyrelsesformand Grundfos. Anders Bisgaard, statsautoriseret revisor. Du kan finde undersøgelsen på CO-industris hjemmeside under AS Service. UDVALGTE ANBEFALINGER FRA RAPPORTEN OM MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER: Bestyrelsen Valgudvalget Formænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Anbefalinger Når en ny bestyrelse samles klargør da bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar. Foretag forventningsafstemning af egne og andres indsats. Tydeliggør den enkeltes kompetencer. Etabler systematiske og praktiske evalueringsprocesser med deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer. Evaluer møderne. Kommunikation af bestyrelsens rolle og opgaver. Ønsker til kompetencer til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Reflekter over hvordan formanden kan styrke samarbejdet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Identificer og bliv bevidst om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer Skærp bevidstheden om egne kompetencer og autoritet, og over hvordan medarbejderperspektivet kan gøre fyldest i en bestyrelsessammenhæng. Udvikle samarbejdet med formanden og den øvrige bestyrelse. Styrk kompetencerne inden for: ledelse, strategi, risici og interesser. Få forståelse for økonomi, så kritiske nøgletal kan forstås. Træn engelsk som arbejdssprog.

6 HUSK LIGE UDDANNELSEN Færre har i år søgt om tilskud til kompetenceudvikling. Men det er vigtigt at huske den løbende efter- og videreuddannelse, selv om der igen er travlhed i industrien Af Dorthe Kragh Foto Arkiv Der er travlt på industriarbejdspladserne, og det kan ses i antallet af ansøgninger til Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF). Efter et fantastisk 2013, hvor der blev slået ansøgerrekord, er antallet af ansøgninger i de første seks måneder af 2014 faldet. Hele ansøgninger om selvvalgt uddannelse modtog IKUF i de første seks måneder af 2013, mens der i år kun er modtaget ansøgninger fra januar til juni. - Selv om aktiviteten er faldet her i 2014, så ligger aktiviteten dog over gennemsnittet for de år, som IKUF har eksisteret. Men der er plads til forbedringer, siger Peter Rimfort, souschef i CO-industri. Han peger på, at tal fra arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) viser, at de også her oplever faldende efterspørgsel på uddannelse. - Vi har en formodning om, at den faldende uddannelsesaktivitet i både IKUF og AMU hænger delvis sammen med, at der igen er ved at være travlt i mange virksomheder, siger han. VEJ TIL BEDRE LØN Men han advarer mod at droppe den løbende efteruddannelse i opgangstider. - Når der er travlt, kan det være fristende at droppe uddannelsen. Men uddannelse er vigtig for både den enkelte og virksomheden. Vores medlemmer har gennem kompetenceudvikling gode muligheder for at vedligeholde og udbygge deres kvalifikationer og derigennem sikre sig de bedst mulige beskæftigelsesmuligheder. Mere viden giver også ofte muligheder for mere interessante job. Derudover ved vi, at øgede kompetencer er vejen til bedre løn, påpeger Peter Rimfort. At danskerne oplever, at der er store gevinster ved at deltage i kurser og efter- og videreuddannelse, viser en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Her er danskere blevet spurgt om, hvordan de oplever udbyttet af deltagelse i kurser og efter- og videreuddannelse, og hele 85 procent siger, at deres deltagelse i uddannelse har haft mindst én af følgende effekter: nye arbejdsopgaver i jobbet, større ansvar i jobbet, højere indkomst, bedre mulighed for at beholde jobbet eller bedre muligheder for at få et nyt job. Gennem IKUF har alle, der er ansat på industriens overenskomster, mulighed for at tage to ugers selvvalgt uddannelse om året. Ugerne kan samles over tre år, så du har mulighed for at tage hele seks ugers selvvalgt uddannelse eller 222 timer på et år. - Har man ikke brugt sin selvvalgte uddannelse i 2012 og 2013, kan man altså her i 2014 bruge seks uger. Det er slet ikke dårligt, og det kan hjælpe en rigtigt langt i forhold til at tage en videregående uddannelse inden for overenskomsternes område, mener han.

7 HJÆLP TIL ORDBLINDE Med de seneste overenskomster blev der desuden åbnet for muligheden for screening til Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning. Det betyder, at du nu også kan få støtte til at få undersøgt, om og på hvilket niveau du har behov for undervisning i læsning og matematik. - Det kan være en stor hjælp for den enkelte til at finde de rigtige og relevante muligheder, siger Peter Rimfort. Han peger på, at forbundene kan hjælpe med at finde den helt rigtige uddannelse, uanset om det er et læsekursus eller en videregående uddannelse, som du har lyst til. Og så spiller tillidsrepræsentanterne en væsentlig rolle for at holde kolleger interesserede i løbende at styrke deres kompetencer, siger han. - Jeg synes, at det er en helt naturlig del af en tillidsrepræsentants arbejde at diskutere uddannelse med sine medlemmer. Det åbner mange muligheder for at løfte både enkeltmedlemmer og hele grupper, ligesom det for langt de fleste vil åbne helt nye jobmuligheder, fastslår han. MODTAGNE ANSØGNINGER TIL IKUF 2012 TIL 2014 Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. I alt Gnsn Top ti 1. IT Åbent værksted 2. Gaffeltruck certifikatkursus B, syv dage 3. Basic Offshore 4. Anvendelse af regneark til enkelte beregninger 5. Indskrivning og formatering af mindre tekster 6. Informationssøgning på internettet til jobbrug 7. Brug af pc på arbejdspladsen 8. EU-efteruddannelse af godschauffører 9. Kommunikation i teams 10. Forberedende voksenundervisning, FVU

8 HVEM SKAL HAVE CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS? KANDIDATERNE ER INDSTILLET, OG DOMMERPANELET SKAL NU VURDERE, HVILKE TO VIRKSOM- HEDER DER FOR FØRSTE GANG SKAL HAVE CO-INDUSTRIS PRIS FOR EKSTRAORDINÆRT GODT SAMARBEJDE Af Dorthe Kragh Foto Simon Lautrop Fristen for at indstille kandidater til CO-industris Samarbejdspris er udløbet, og dommerpanelet skal nu finde de to virksomheder, der har gjort en helt særlig indsats for samarbejdet i virksomheden. - Vi vil gerne sige tusind tak for interessen for CO-industris Samarbejdspris. Vi er glade for, at tillidsrepræsentanterne har været opmærksomme på den nye pris og har brugt tid på at indstille deres arbejdsplads. Dommerpanelet skal nu se nærmere på, hvem af de indstillede kandidater, der skal løbe med æren og skulpturen, siger Mads Andersen, næstformand i CO-industri og TekSam samt gruppeformand i 3F Industrigruppen. Deadline for indstilling af virksomheder til CO-industris Samarbejdspris var den 31. august, og i løbet af oktober vil prisen blive uddelt til de to virksomheder, der har fortjent at modtage prisen i år. Prisen består ud over æren af skulpturen Balance af kunstneren Stiig Kalsing. Hvem det bliver, afgøres af et dommerpanel bestående af Mads Andersen, Claus Jensen, formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal, Arne Sørensen, organisationssekretær i CO-industri, og Peter Faber, områdeleder i CO-industri. Det er første gang, CO-industri uddeler samarbejdsprisen, som er en anerkendelse til de mange virksomheder i industrien, der hver dag beviser, at både trivslen og produktiviteten stiger, når ledelsen og medarbejderne samarbejder. Virksomhederne er indstillet af tillidsrepræsentanterne i industrien, og for at komme i betragtning til CO-industris Samarbejdspris vil virksomhederne blive vurderet ud fra eksempelvis, om samarbejdsudvalget er velfungerende og aktivt, om samarbejdsudvalget har ydet en ekstraordinær god indsats, eller om virksomheden har ekstra fokus på uddannelse og psykisk arbejdsmiljø. Det er første gang, at CO-industris Samarbejdspris uddeles, men også i 2015 vil industriens tillidsrepræsentanter have mulighed for at indstille deres arbejdsplads, hvis den gør en ekstra indsats for at skabe et godt samarbejde. Læs mere om samarbejdsprisen på under Samarbejdspris.

9 INTERNATIONAL MOBBEEKSPERT PÅ TEMAMØDER Et bedre psykisk arbejdsmiljø og bekæmpelse af mobning på arbejdspladen er i fokus på vinterens temamøder Af Dorthe Kragh Samarbejdsudvalgene i industrien får nu en unik chance for at møde en af verdens førende mobbeeksperter og høre mere om, hvordan de kan forebygge og bekæmpe mobning på arbejdspladsen. Det er TekSam, der i samarbejde med Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) har inviteret den norske mobbeforsker Ståle Einarsen fra Universitetet i Bergen. Ståle Einarsen har gennem mange år forsket i mobning på arbejdspladsen, og på tre temamøder vil han forklare, hvad mobning er, hvordan man på arbejdspladsen kan arbejde med mobning, og hvordan man forebygger, at mobning overhovedet opstår. Møderne finder sted den 8. december på Scandic i Roskilde, den 9. december på Scandic i Kolding og den 10. december på Scandic i Aalborg. TEMAMØDE I NOVEMBER Vinterens temamøder for samarbejdsudvalg starter dog allerede i november, hvor der vil blive sat fokus på, hvordan virksomheden omsætter kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø til aktiv handling på arbejdspladsen. Temamøderne vil være en blanding af teori og praksis med hovedvægten lagt på erfaringer fra en virksomhed, der har arbejdet meget med det psykiske arbejdsmiljø. Fertin Pharma fra Vejle vil fortælle om, hvordan de målrettet og løbende arbejder med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Deres erfaringer bliver kombineret med teori om, hvad man kan gøre, når kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø viser, at der er plads til forbedringer. Det er endnu ikke fastlagt, hvor og hvornår disse temamøder finder sted, men som tidligere temamøder vil de blive spredt over hele landet, så så mange Samarbejdsudvalg som muligt har en chance for at deltage. Nærmere informationer om temamøderne vil fremgå af en invitation, som bliver sendt til abonnenter af TekSams Nyhedsbrev, ligesom informationerne vil fremgå af TekSams hjemmeside dk og I-BAR s hjemmeside når de er klar. Temamøderne, der varer en eftermiddag, er primært for medlemmer af virksomhedernes Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, men andre interesserede er også velkomne. Også i 2015 vil I-BAR og TekSam invitere til temamøder om psykisk arbejdsmiljø. Emnerne er endnu ikke fastlagt, men vil blive omtalt i TekSams Nyhedsbrev og på hjemmesiderne.

10 OP AD BAKKE MED ARMENE I VEJRET Målrettet kampagne har fået flere på Danpo i Aars til at melde sig i fagforening. Det har forbedret samarbejdet med ledelsen. Men arbejdet er langt fra slut for Dorte Præsius og hendes kolleger Af Dorthe Kragh Foto Lars Horn/Baghuset 42 procent. Så alarmerende lav var organisationsgraden på fjerkræslagteriet Danpo i Aars for lidt over et år siden. Derfor blev der sat massivt ind for at få kollegerne tilbage i folden, og i dag er 67 procent af de cirka 400 timelønnede medlemmer af 3F. - Vi har da armene over hovedet over det resultat, men det har været en kamp op ad bakke, siger Dorte Præsius, som er tillidsrepræsentant for 250 kolleger på dagholdet på Danpo og medlem af 3F. Hun havde ingen anelse om, at det stod så slemt til, da hun fik opgørelsen fra 3F. - Kollegerne var lige så stille forsvundet. Mange var gået over til de gule, der havde givet dem et godt tilbud. De har jo ingen anelse om konsekvenserne af det, fortæller hun. HURTIGE SUCCESHISTORIER Der var derfor heller ingen tvivl hos hende og hendes tillidsrepræsentantkollega om, at der skulle ske noget. 3F s forbundshus hjalp med at ringe op til alle kolleger og spørge, hvad de syntes fungerede godt på arbejdspladsen, og hvad der ikke var så godt. - Det gav os muligheden for hurtigt at få nogle succeshistorier. For der var faktisk mange ting, som kollegerne ikke syntes var i orden. Vi valgte i første omgang tre ting, som vi gik til ledelsen med, forklarer Dorte Præsius. Og sammen med den anden tillids repræsentant og en flok på 20 kolleger troppede hun op på fabrikschefens kontor og forelagde ham problemerne. - Det havde de aldrig prøvet før, at vi på den måde stod sammen. Vi tillidsrepræsentanter førte ordet, men de andres tilstedeværelse viste, at det ikke bare var et problem for os tillidsrepræsentanter, men også for vores kolleger. Og vi fik forbedringerne igennem, siger hun. Og med de mærkbare forbedringer i hånden gik hun og en gruppe meningsdannere blandt kollegerne i gang med det lange seje træk med at fortælle kollegerne, hvad de faktisk får ud af medlemskabet af 3F. Med 30 forskellige nationaliteter kan det godt være svært at få budskabet ud, så alle forstår det. Heldigvis er der i dag fire tillidsrepræsentanter, og en af dem taler både tysk og polsk, hvilket er en kæmpe fordel, når cirka 120 af kollegerne oprindeligt kommer fra Polen. GODT SAMARBEJDE MED LEDELSEN Samtidig har medarbejderne på Danpo fået en faglig klub, som også er med til at sætte fokus på fagforeningen og de fordele, som den giver. Det kan dog være svært at få kollegerne til at deltage i møderne.

11 - Klubben holder sine møder i et lokale med glasvæg, så alle kan se, hvem der deltager. Og der er desværre nogle, som ikke tør sætte sig ind til møderummet af frygt for, at ledelsen ser dem. For år siden var det nemlig ikke velset hos ledelsen, at man deltog i det faglige arbejde, forklarer hun. Sådan er det slet ikke mere, understreger hun. - Ledelsen har gennem de sidste mange år været positivt indstillet, og jeg oplever faktisk, at samarbejdet er blevet bedre, efter at vi har vist, at vi står sammen, fortæller hun. Ved de lokale lønforhandlinger håber hun derfor også at lave en aftale om, at ledelsen skal kontakte tillidsrepræsentanterne, når der er ledige stillinger. På den måde har 3F mulighed for at byde ind med kandidater, inden jobbet bliver givet videre til jobcentret. - Vi er allerede nu med ved ansættelsessamtalen, hvor vi forklarer om den faglige klub, og hvorfor det er vigtigt, at vi står sammen. Det er her, jeg får rigtig mange ind, fortæller Dorte Præsius. Men selv om det går rigtig godt med organiseringen, så er arbejdet langt fra slut. Lige nu er der en tendens til, at polakkerne igen er begyndt at melde sig ud. - Det er igen de gule. Det er billigt. De får tre måneder gratis. Så må vi forklare om fordelene igen, fastslår hun. NAVN: DORTE PRÆSIUS Alder: 50 år Arbejdsplads: Danpo A/S i Aars Bopæl: Aars Fagforbund: 3F Uddannelse: Handelsskolen Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for 250 kolleger på daghold gennem to og et halvt år. Før det arbejdsmiljørepræsentant. Formand for den faglige klub, bestyrelsesmedlem i 3F Midtfjord og medlem af landsudvalget for fisk og fjerkræ under 3F. Familie: To voksne børn Fritidsinteresser: Hus og familie. Læser masser af gode bøger. DANPO A/S Kyllingeslagteriet Danpo A/S i Aars slagter omkring 50 millioner kyllinger om året. Slagteriet er en del af den engelsk-svenske fjerkrækoncern Scandi Standard, som har opdræt, ægproduktion, slagterier og forædlingsfabrikker i Danmark, Sverige og Norge. Koncernen beskæftiger samlet cirka medarbejdere og har en omsætning på over fem milliarder svenske kroner. Der er i alt cirka 825 ansatte på de to danske fabrikker i Farre og Aars. Cirka 450 af dem arbejder i Aars.

12 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE TEKSTILARBEJDERE ARBEJDER SIG TIL DØDE To tekstilarbejdere døde i juli af over anstrengelse på tekstilfabrikker i Cambodia. Landets fagbevægelse advarer om, at det er et resultat af de dårlige arbejdsforhold, som landets tekstilarbejdere arbejder under. I en enkelt uge af juli blev over to hundrede arbejdere indlagt på Prek Anhchanh Health Center i udkanten af Phnom Penh, efter at de var besvimet under arbejdet på tekstilfabrikker er et usædvanligt år, for selv om vi tidligere har haft mange tilfælde, hvor mange tekstilarbejdere er besvimet, så er det første gang, at folk er døde. Vi må ikke negligere det faktum, at mange tekstilarbejdere kollapser i fabrikkerne. Det kan være et forstadie til døden, siger Sokny Say fra Free Trade Union of Workers of the Kingdom af Cambodia. NEJ TIL EUROPÆISK MINDSTELØN LO afviser blankt forslaget om en europæisk mindsteløn. Ideen blev lanceret i midten af juli af Jean- Claude Juncker, kort inden han blev valgt til formand for EU-kommissionen. Juncker mener, at alle EU-lande skal sætte en mindsteløn ud fra landets medianindkomst. - EU skal ikke blande sig i danske lønforhold. Det afgør vi selv gennem overenskomstforhandlinger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. En europæisk mindsteløn uden mulighed for undtagelser vil være et brud på den danske model, siger Marie-Louise Knuppert, LO-sekretær. VÆK FRA DEN UFORMELLE ØKONOMI ILO er rykket et skridt nærmere en anbefaling til, hvordan man flytter job fra den uformelle til den formelle økonomi og dermed styrker den økonomiske og sociale udvikling i fattige lande. Det skriver ulandssekretariatet.dk Ifølge Marie-Louise Knuppert, formand for Ulandssekretariatet, er der nu blandt regeringerne i udviklingslandene forståelse for, at der er et kæmpe udviklingspotentiale i at formalisere den uformelle økonomi. Samtidig er uddannelse en del af den foreløbige rapport, som en arbejdsgruppe med deltagelse af Marie-Louise Knuppert har udarbejdet. Skal den uformelle økonomi flyttes, er det blandt andet nødvendigt, at arbejderne ved, hvordan de laver et regnskab og bliver registeret hos myndighederne. ILO-anbefalingen forventes at falde på plads næste år.

13 DANSKE NOTER JOBVÆKST SKABER MEDLEMSFREMGANG I IP Efter en periode, hvor færre har indbetalt til Industriens Pension (IP), er antallet af aktive medlemmer igen på vej op. Siden sidste år er det steget med cirka personer. Det fremgår af IP s halvårsrapport for Fremgangen er et resultat af den positive udvikling i beskæftigelsen i dansk industri. Under finanskrisen blev mange arbejdspladser nedlagt. Derfor faldt antallet af aktive medlemmer i pensionsordningen ganske markant, men nu er beskæftigelsen og medlemstallet på vej op igen, og det glæder os selvfølgelig, siger Laila Mortensen, administrerende direktør i IP. Den positive udvikling i industrien har også bidraget til at løfte afkastet. IP opnåede i første halvår et afkast på 20 procent af sin samlede beholdning af danske aktier. Den udgjorde ved udgangen af juni 9,9 milliarder kroner. Det gør IP til en af landets største investorer i dansk erhvervsliv. STORT SET UÆNDRET ARBEJDSLØSHED I JULI Arbejdsløsheden steg med 500 personer i juli i forhold til juni i år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Gennem de seneste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret sig efter halvandet år med generelt fald, og det betyder, at arbejdsløsheden er faldet med omkring fuldtidspersoner siden januar I dag er der i alt personer i ledighedskøen, og det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 5,1 af arbejdsstyrken. GØR OPMÆRKSOM PÅ IKUF IKUF har fået fremstillet et postkort, der gør opmærksom på muligheden for selvvalgt uddannelse gennem IKUF. Postkortet er tænkt som en reminder, der kan bruges og uddeles i forbindelse med møder, kurser, konferencer, kongresser eller andet. Du kan bestille postkortet ved at bruge blanketten, der er vedhæftet CO-Meddelelse 2014/059. Den finder du på den lukkede del af CO-industris hjemmeside under CO-Meddelelser. Du kan læse mere om IKUF og dine muligheder for efter- og videreuddannelse på hjemmesiden www. ikuf.dk

14 DANSKE INDUSTRIANSATTE SLÅR KONKURRENTERNE I PRODUKTIVITET Den danske produktivitet er tårnhøj. Det skal ESU bruge til at undgå outsourcing. Ofte bliver der nemlig kun talt om høje lønninger, når der er planer om at flytte arbejdspladser ud af Danmark Af Dorthe Kragh Foto Arkiv Danske industriansatte er alt, alt for dyre. Sådan lyder mantraet igen og igen fra danske virksomheder, der i stedet vælger at outsource deres produktion til lande, hvor lønningerne er lave. Men nu viser en analyse af det danske produktivitetsniveau, at de danske industriansatte er meget mere effektive end deres udenlandske kolleger. Nye tal fra Eurostat viser, at produktivitetsniveauet altså den værdi, hver ansat producerer per time blandt danske industriansatte er godt 425 kroner per time. Det er 5,9 procent mere end en svensk industriansat leverer per time og hele 11,6 procent mere end en tysk industriansat kan præstere af værdi. - Når vi taler om konkurrenceevne, giver det ingen mening udelukkende at se på timelønnen. Man skal tage afsæt i produktiviteten. Hvilken værdi får vi for pengene, hvad leverer medarbejderne for deres løn? Og her viser analysen, at de danske industriansatte leverer varen. Produktiviteten i Danmark er høj, siger Allan Lyngsø Madsen, som den 8. oktober skal fortælle deltagerne på årets ESU konference om den høje danske produktivitet, og hvordan man får diskussioner om outsourcing til at handle om andet end lønomkostninger. De danske lønninger bliver ofte sammenlignet med de tyske. Men selv om lønningerne i Tyskland er væsentligt lavere end i Danmark, så opvejes virksomhedernes fordele af, at de tyske industriansatte får betydeligt mindre fra hånden i løbet af en arbejdsdag, påpeger han. SELVSTÆNDIGT TÆNKENDE MEDARBEJDERE Allan Lyngsø Madsen anbefaler derfor medlemmer af Europæiske Samarbejdsudvalg (ESU), at de kigger på andre faktorer end lønnen, når de af ledelsen bliver præsenteret for planer om at outsource produktionen. - Analysen viser tydeligt, at man i hvert fald ikke skal falde i den grøft, at man per automatik vælger outsourcing for at forbedre virksomhedens resultat. Der er så mange andre alternativer, som man kan gribe fat i, siger han. Ud over at se nærmere på produktiviteten i virksomheden foreslår han, at ESU-medlemmer i deres argumentation for at holde produktionen i Danmark kan pege på de veluddannede danske medarbejdere, som nemt kan videreuddannes, hvis arbejdsgiveren vil investere i kompetenceudvikling. - Hvis virksomheden har investeret i ny teknologi er det vigtigt at sikre sig, at maskinerne kan udnyttes fuldt ud. For det koster kassen, hvis de står stille. Og her kommer danske medarbejderes evne

15 som selvstændigt tænkende mennesker til sin ret. Vi finder hurtigt en løsning og er fleksible i vores tilgang til arbejdet. Vi står ikke og venter på, at der kommer en leder og fortæller, hvad vi nu skal gøre. Det er ikke mindst det, som viser sig i de rå tal i analysen, fastslår han. Et andet sted, medarbejderne kan tage fat for at øge produktiviteten og konkurrencekraften, er at få virksomheden til at investere i ny teknologi. Endelig er det vigtigt, at ESU-medlemmerne følger med i medierne og politik. - Regeringen har indgået aftaler med et bredt flertal bag sig, som viser, at politikerne satser 100 procent på Danmark som et produktionsland. Energiafgifterne bliver sat mærkbart ned, og der er fokus på at sikre virksomhederne god adgang til at finanserne deres investeringer. Det er også noget som ESU skal have med ind i ligningen. For det er jo ikke bare noget, som sker her og nu. Det er også relevant om tre til fem år, påpeger han. RET TIL UNDERSØGELSESTID ESU-medlemmer skal altså ikke lade sig slå omkuld af ledelsens fokusering på lønninger, når planer om outsourcing bliver lagt på bordet. - Ofte bliver planer om outsourcing præsenteret for ESU, som om de nærmest er besluttet. Men det er vigtigt, at ESU-medlemmerne husker, at de har ret til at få informationerne og ret til at lave deres egne undersøgelser. De kan altså godt bede om tid til at se nærmere på andre muligheder og komme med deres eget udspil, fastslår Nadja Christy, konsulent i CO-industri. Samtidig påpeger hun, at det er afgørende, at spørgsmålet om outsourcing ikke ender i intern krig i ESU. - Der skal skabes en fælles holdning i ESU. Alle bliver jo presset med høje lønomkostninger som argument. Mens vi føler os pressede af polakkerne, så er de pressede af ukrainerne. Det er vigtigt med et samlet udspil, så alle i ESU står stærkere, siger hun. Du kan høre mere om produktivitet og outsourcing på ESU-konferencen den 8. oktober i Byggecentrum, Middelfart. Andre emner på konferencen er udfordringer i ESU-arbejdet, forhandlinger på europæisk, manglende høring af ESU samt forskellighed som en værdi for samarbejdet. Der er tilmeldingsfrist den 18. september. Læs mere om konferencen og tilmelding på under ESU-service på den lukkede del af hjemmesiden. Mange danske virksomheder fortryder, at de har outsourcet dele af deres produktion. Gevinsten var ikke så stor, som de havde håbet, da krav til kvalitet, fleksibilitet og leveringsevne ofte ikke kunne indfries. Flere begynder derfor at flytte deres produktion tilbage til Danmark. I rapporten Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion udarbejdet af Krak Fondens byforskning kan du læse mere om danske virksomheders erfaring med outsourcing. KFBF_Sep2013.pdf

16 LEAN OG ISO-CERTIFICER- ING HOLDER PRODUKTIONEN I DANMARK Stenhøj A/S valgte at øge produktiviteten gennem ny teknologi, uddannelse og lean i stedet for at outsource produktionen til udlandet Af Dorthe Kragh Foto Palle Peter Skov Budskabet til samarbejdsudvalget (SU) var ikke til at tage fejl af: Krisen kostede ordrer, så enten skulle opgaver outsources til et baltisk land, hvor lønningerne og omkostningerne var lavere, eller også skulle virksomheden finde på en anden måde at gøre tingene i Danmark. Stenhøj A/S i Barrit ved Juelsminde i Østjylland valgte det sidste. Der er derefter blevet sat fokus på spild, kvalitet og effektivitet gennem lean og bestræbelserne på at blive ISO 9000-certificeret samt fundet besparelser, hvor det var muligt. - Vi konstaterede blandt andet, at vi fik produceret for seks millioner kroner hos underleverandører. Det kunne vi jo lige så godt lave selv. Så vi fik af bestyrelsen lov til at investere i nye maskiner, og når den sidst ankomne maskine om kort tid er i fuld drift, så kan investeringen virkelig begynde at komme i hus, fortæller Ole Frimor Frederiksen, tillidsrepræsentant for 3F erne på virksomheden. Hjemtagningen af produktionen fra underleverandørerne har desuden betydet, at virksomheden har ansat flere folk, så de i dag er omkring 70 ansatte. - Og så har vi ansat to lærlinge. Jeg vil tro, at det er år siden, at vi sidst havde lærlinge, fortæller Tage Holst, produktionsleder på Stenhøj A/S. STYRKER KOMPETENCERNE Samtidig investerer virksomheden i et kompetenceløft af samtlige medarbejdere, som netop nu er ved at tage hul på andet forløb af et uddannelsesprogram, som gennem tre år skal styrke deres kendskab til lean og fastholde virksomhedens ISO 9000-certificering. - Vi bruger ikke hele lean-pakken, men vi tager det, som vi kan bruge. Med kurset sikrer vi, at alle i produktionen får den samme viden. Det betyder, at de indbyrdes kan samle op på det, som de har lært på kurset. I år er det blandt andet opbygning af tavler til tavlemøder, som der er fokus på, forklarer Tage Holst. Da der blev taget hul på kurset i 2013, var der lavvande i ordretilgangen og tid til at lære nyt. I dag er situation helt omvendt. Men hverken medarbejdere eller ledelse er indstillet på at droppe uddannelse i opgangstider. - Hvis vi ikke havde taget hul på kurset, skulle vi have afskediget mand. I øjeblikket har vi så travlt, at vi faktisk ikke kan undvære nogen. Men vi er enige om, at vi må videre ad den vej, som vi har besluttet, og så må vi have vikarer ind til at dække hullerne, siger Michael Andersen Wollenberg, tillidsrepræsentant for medlemmer af Dansk Metal på virksomheden. OBS PÅ KVALITET Både han og Ole Frimor Frederiksen oplever en større fokus på kvalitet og effektivitet hos deres kolleger. - Folk er blevet meget mere opmærksomme på kvaliteten af de emner, som de sender videre til bear-

17 bejdning, siger Ole Frimor Frederiksen. Samme oplevelse har Tage Holst. - Det med at lave den samme stump to gange er for dyrt. Men det er jo ikke altid i produktionen, den er gal - det kan også være tegningerne, som er forkerte. Nu har vi fokus på, at dokumentationen er i orden og processen så strømlinet som muligt. Det giver helt andre arbejdsforhold, siger han. Han er sikker på, at den øgede fokus på kvalitet og effektivitet vil give resultater på bundlinjen. - Vi har desværre haft nogle indkøringsvanskeligheder, som blandt andet betyder, at en maskine, som skulle have været oppe at køre for et halvt år siden, først nu er startet op. Men både ledelsen og medarbejderne i produktionen er enige om, at vi kigger fremad, og vi er på rette vej, siger Tage Holst. LÆR OM LEAN I oktober kan du lære mere om lean, når CO-industri udbyder et firedages kursus i lean på Metalskolen i Jørlunde. Kurset vil gøre dig i stand til at deltage aktivt i virksomhedens diskussioner om lean, både før I beslutter at indføre lean, og når lean implementeres i virksomheden. På kurset vil du stifte bekendtskab med de vigtigste lean-værktøjer og lære om de muligheder for indflydelse, som overenskomsten, arbejdsmiljøloven og samarbejdsaftalen giver. Du vil høre om, hvordan lean påvirker løn og det psykiske arbejdsmiljø. Der vil være eksterne oplægsholdere og mulighed for at spille produktionsspil. I løbet af kurset vil du komme på besøg på en virksomhed, som har indført lean, så du kan opleve, hvordan de værktøjer, som du kender i teorien, bliver brugt i praksis. Kurset afholdes fra den 27. til den 30. oktober på Metalskolen i Jørlunde. Tilmelding skal ske gennem dit forbund på FIU-nummer

18 40 ÅR VED BESTYRELSESBORDET Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har været en succes gennem 40 år Af Dorthe Kragh Foto Arkiv I år er det 40 år siden, at de første medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kunne tage plads ved bestyrelsesbordet sammen med erhvervsledere, advokater og økonomer. Med sig bragte de en helt ny synsvinkel ind i bestyrelsen nemlig virksomheden set fra produktionsgulvet. Og det bidrag har tilsyneladende ikke været helt tosset for bestyrelsernes arbejde. Der har nemlig været forbløffende få ønsker om at ændre lovgivningen omkring de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer gennem de 40 år. Det fortæller Victor Kjær, som var med til at lave de oprindelige regler i Han er vicedirektør i Erhvervsstyrelsens afdeling for Erhvervsvilkår og Regulering og tager sig dagligt af udmøntningen af lovgivningen, og så var han jurist i Handelsministeriet i 1973, da den første lovgivning om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev udarbejdet. - Selv om der har været mange lejligheder til at sige, at man vil have fortaget ændringer eller fjerne begrænsninger, så har der ikke været tilløb til, at der er blevet stillet spørgsmål ved reglerne om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Og det er ikke ret tit, at vi ser det gennem så mange år, fortæller han. I STEDET FOR ØD Reglerne om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tager sit udspring i de heftige diskussioner om Økonomisk Demokrati (ØD) i slutningen af 1960 erne og begyndelsen af 1970 erne. ØDtanken var udviklet af LO og Socialdemokratiet og indebar konkret, at lønmodtagerne skulle have andel i virksomhedernes overskud. Modstanden mod ØD var dog voldsom særligt fra arbejdsgivernes side. - Den socialdemokratiske handelsminister Erling Jensen troede personligt aldrig på, at ØD ville blive til noget. Derfor ville han hellere satse på at få medarbejderne repræsenteret i bestyrelserne og ad den vej få indflydelse på virksomheden. Derfor skulle de to ting adskilles, så ØD kørte i ét spor og medarbejderrepræsentanterne i et andet, fortæller Victor Kjær. Og den ide viste sig at være bæredygtig. Forslaget om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev udarbejdet og fremsat i 1973 og vedtaget i Modsat ØD, så var der bred opbakning til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra både arbejdsgivere, medarbejdere og politisk side. Og det må siges at være den bedst tænkelige start, forklarer han. FUNGERER GODT Siden da er der kun sket ganske få ændringer af reglerne. Reglerne er blevet udvidet til at omfatte virksomheder med flere end 35 medarbejdere mod tidligere 50 medarbejdere, og erhvervsdrivende fonde og koncerner er blevet omfattet af regelsættet. I forbindelse med indførelsen af selskabsloven i 2009 blev reglerne om medarbejderrepræsentation gjort lidt mere fleksible. Formålet var at give selskaberne bedre mulighed for at indrette sig på en

19 måde, som passer dem bedst. Procedureregler, som tidligere var ufravigelige, kan nu fraviges, hvis ledelsen og medarbejderne er enige om det. - I 2012 evaluerede vi selskabsloven, herunder reglerne om medarbejderrepræsentation, og budskabet var stadig, at reglerne fungerer godt. Det vi hører er, at reglerne giver nogle brede rammer for en god dialog om de udfordringer, som virksomheden står med, siger Victor Kjær. Succesen til trods er det fortsat kun medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i nogle få procent af de virksomheder, hvor medarbejderne har ret til at være repræsenteret i bestyrelsen, og det undrer Victor Kjær. - Det er jo en ret, som medarbejderne har, så det kan godt undre, at det ikke er mere udbredt. Men jeg tror, at hvis vi bliver bedre til at sprede de gode erfaringer, så er der flere, som vil vælge medarbejderrepræsentanter, siger han. A/S Topmøde Den 4. november bliver jubilæet for de 40 år med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fejret, når CO-industri sammen med Grafisk Industri- og Mediekartel, BAT-Kartellet og HANDELSKARTEL- LET I DANMARK inviterer til det årlige A/S-Topmøde. På mødet kan du blandt andet høre om, hvordan Coloplast aktivt har brugt valgudvalget, og hvordan du evaluerer dit bestyrelsesarbejde. Du kan også blive klogere på, hvordan bestyrelsen bliver mere og mere professionel og finde ud af, hvorfor bestyrelsesformændene i en ny undersøgelse mener, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forbedrer bestyrelsens arbejde. Samtidig bliver en række anbefalinger, som er udarbejdet på basis af undersøgelsen, præsenteret. De skal styrke de medarbejdervalgte i deres arbejde. Invitationer til Topmødet er sendt ud til alle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse hele programmet på den lukkede del af CO- industris hjemmeside under AS-service.

20 FAGLIG ORIENTERING Her bringes de seneste informationer om blandt andet CO-Meddelelser til medlemsforbundene, nye pjecer og tryksager, kurser og konferencer, faglige voldgifter, OK-nyt m.v. Yderligere oplysninger ligger på CO-industris hjemmeside Adgangen til faglige voldgiftskendelser, OK-delen, skifteholdsprogram, CO-Meddelelser, CO/DI-aftaler, A/S-Service og ESU-Service under Medlemsservice på hjemmesiden er forbeholdt medlemmer og kræver et særligt password. Du kan se mere om, hvordan du får password på hjemmesiden. GEORG POULSEN ER DØD Dansk Metals tidligere formand Georg Poulsen døde i juli, 84 år gammel. Georg Poulsen var forbundsformand fra 1978 til 1991, og han stod i spidsen for CO-industri fra 1980 til I spidsen for CO-industri var han en af topforhandlerne for overenskomstforhandlingerne på industriens område, hvor han var med til at forhandle en række banebrydende resultater igennem. Det største fingeraftryk kom ved overenskomstforhandlingerne i 1991, hvor det blev aftalt at etablere en obligatorisk arbejdsmarkedspension fra Men Georg Poulsens faglige karriere begyndte mange år tidligere, nemlig på Helsingør Værft, hvor han arbejdede i mange år, efter han blev udlært samme sted i På værftet viste Georg sit unikke talent for det faglige arbejde og blev allerede i 1958 valgt som tillidsrepræsentant. I 1963 blev han valgt som formand for den lokale Metal-afdeling i Helsingør, og blot få år efter i 1969 blev han valgt ind i forbundets hovedbestyrelse. Fem år senere, i 1974, blev han valgt til forbundssekretær og leder af forhandlingssekretariatet. Da Paulus Andersen trak sig som forbundsformand i 1978, blev Georg Poulsen valgt som forbundsformand, en post han varetog frem til Georg Poulsen satte mange solide aftryk både på Dansk Metal og dansk fagbevægelse generelt. Han stod i spidsen for de afgørende overenskomstforhandlinger på industriens område op gennem 1980 erne og sikrede i den forbindelse blandt andet 37-timers arbejdsuge. Men det største aftryk for eftertiden var det banebrydende forlig om arbejdsmarkedspensioner for lønmodtagere i den private sektor. For at undgå at forringe Danmarks konkurrenceevne yderligere og samtidig styrke den private opsparing indgik fagbevægelsen, regeringen og arbejdsgiverne en trepartsaftale, der efterfølgende, gennem adskillige overenskomstforhandlinger, har sikret danske lønmodtagere et af de mest solide og robuste pensionssystemer i verden. Boks: Kort før Georg Poulsens død færdiggjorde Dansk Metal en film om Georg Poulsens liv og karriere inden for dansk fagbevægelse. Den kan du se her https://www.youtube.com/watch?v=td2u97qllcw

21 NYT FRA CO-INDUSTRI 60 ÅRS FØDSELSDAG Jørn Larsen, områdeleder i CO-industri, fylder 60 år den 2. november. Jørn Larsen har som områdeleder i CO-industri siden 2001 haft ansvar for det fagretlige område, der blandt andet omfatter fagretlig behandling af sager om industriens overenskomster. Han blev i midten af 1970 erne valgt som tillidsrepræsentant for cirka 100 kolleger på B&W Diesel i Holeby, og i 1983 blev han ansat som faglig sekretær i SiD-afdelingen i Holeby. I efteråret 1983 blev han på SiD s (nu 3F) kongres valgt til forretningsfører i SiD s Fabriksgruppe. 1. november 1988 blev han ansat som faglig sekretær i CO-Metal forløberen for CO-industri. Her arbejdede han i nogle år med de såkaldte CO-arbejdspladsforsøg, hvor målet var at få faggrupper til at samarbejde på tværs af de traditionelle faggrænser. I årene 1994 til 2002 havde Jørn Larsen opbygning af europæiske samarbejdsudvalg i virksomhederne som ansvarsområde. Jørn Larsen bliver fejret ved en reception den 3. november Receptionen finder sted i CO-industris mødelokale på 2. sal fra klokken 10 til 12. Indgang Nyropsgade 38, 1780 København V. NYT SKIFTEHOLDSPROGRAM Dansk Industri og CO-industri har udviklet et nyt web-baseret skifteholdsprogram til afløsning af det gamle skifteholdsprogram på CD, som hermed udgår. For at får adgang til det nye skifteholdsprogram, skal man have adgang til den lukkede del af CO-industris hjemmeside. Du kan, som tillidsvalgt gå på den lukkede del af CO-industris hjemmeside, ved at logge dig på med NemID. For ansatte i et af CO-industris medlemsforbund, er det muligt at benytte det særlige forbunds-login. For at oprette sig som bruger af det nye skifteholdsprogram, skal du logge dig ind på den lukkede del af CO-industris hjemmeside, vælge OK-Service, derefter vælge fanebladet Skiftehold, hvorefter du klikker på Oprettelse af bruger. Du opretter dig som bruger af skifteholdsprogrammet ved at indtaste et brugernavn, firmanavn, , vælge et password på mere end 8 karakter og derefter trykke på opret. Efter du har oprettet din brugerprofil, bliver du omdirigeret til login-siden, hvor du skal bruge dit nye brugernavn og password til at logge ind med. CO-MEDDELELSER Meddelelserne bringes i den rækkefølge, de er udsendt til medlemsforbundene. 2014/047 IKUF - hjemmeside til demonstration med videre. 2014/048 Fratrædelse i CO-industri. 2014/049 CO-industris underviserkonference 2015.

22 2014/051 Meddelelsesoversigt /050 Genbekræftelse af vederlag til tillidsrepræsentanter. 2014/053 FV: Man Diesel & Turbo A/S - Beregning af fratrædelseskonto - tilkendegivelse. 2014/054 FV: Nordisk Wavin A/S, Manglende fratrædelse til fleksjobber - tilkendegivelse. 2014/052 TekSam informationsrunde om samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter. 2014/055 TekSam informationsrunde om samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter - formulering i afsnit 3ændret. 2014/057 A/S Topmøde den 4. november i Odense Congress Center. 2014/058 Tænketanken EUROPA. 2014/045 DSB Vedligehold A/S - indmeldelse i DIO /60 Nyt skifteholdsprogram.

23 ÅRETS ARBEJDS- MILJØBEGIVENHED I-BAR afholder for første gang nogensinde Arbejdsmiljøtopmøde Af Dorthe Kragh For første gang afholder Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) Arbejdsmiljøtopmøde for medlemmer af industrivirksomhedernes Arbejdsmiljøorganisationer. Topmødet finder sted den 22. oktober 2014 i Odense Congres Center. Arbejdsmiljøtopmødet indeholder både oplæg i plenum om en hverdag uden stress og sammenhæng mellem stress, depression og mobning samt virksomhedens sociale ansvarlighed, og mere praksisorienterede oplæg i temamøder om APV, trivselsundersøgelser, hvordan man få styr på kemien, og hvordan kampagner internt i virksomheden gennemføres. Blandt oplægsholderne er Peter Qvortrup og Peter Mygind. Læs mere om programmet og tilmelding på Det forventes, at virksomheder deltager med både A- og B-side medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen. Deltagelse i Arbejdsmiljøtopmødet er gratis. Dog vil der ved udeblivelse uden afbud blive opkrævet et udeblivelsesgebyr på 500 kroner per person.

CO-Magasinet AL DIN. POSITIVE FORVENTNINGER TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER SIDE 4 PÅ LIGE FOD SIDE 5 GULDKORN FRA GULVET SIDE 6-7 HUSK LIGE UDDANn

CO-Magasinet AL DIN. POSITIVE FORVENTNINGER TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER SIDE 4 PÅ LIGE FOD SIDE 5 GULDKORN FRA GULVET SIDE 6-7 HUSK LIGE UDDANn CO-Magasinet Nr/År 05/2014 IDE 4 IN- EDAR- INGER 16- AL DIN ARBEJD- POSITIVE FORVENTNINGER TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER SIDE 4 PÅ LIGE FOD SIDE 5 GULDKORN FRA GULVET SIDE 6-7 HUSK LIGE UDDANn NELSEN SIDE

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE

GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE Herning Vand har fået CO-industris Samarbejdspris 2014 Af Dorthe Kragh Det er den gode dialog i dagligdagen, som giver det gode samarbejde. Det mener tillidsrepræsentant

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse Vejen til indflydelse 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Hvad laver bestyrelsen, og hvad er forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd? 4 Hvem kan vælge medarbejderrepræsentanter?

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 CO-Magasinet Nr/År 08/2012 ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 DU OK? SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 LINAK BLIVER I DANMARK

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere