MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN"

Transkript

1 SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015

2 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer fra Sundhedsstyrelsen. Det er ikke tilladt at genbruge billeder fra publikationen. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S sundhedsstyrelsen.dk Emneord Monitorering af tvang i psykiatrien. Sprog Dansk Version 0 Versionsdato September, 2015 Udgivet af Sundhedsstyrelsen ISBN Elektronisk [ ] ISBN Trykt [ ] ISSN [ ]

3 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Resumé og Sundhedsstyrelsens opfølgning 4 3 Læsevejledning 7 4 Udviklingen på tvangsområdet Udviklingen i anvendelsen af tvangsfiksering Andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte Antal personer der bæltefikseres Det totale antal bæltefikseringer Længden af bæltefikseringerne Det totale antal bæltefikseringer over 48 timer Den totale sum af bæltefikseringstimer over 48 timer Det totale antal personer, der fikseres med remme Andelen af personer hvor der bruges remme af antal indlagte Øvrige Indikatorer med relevans for tvangsfiksering Opsummering 21 5 Udviklingen på tvangsområdet Udviklingen i antallet af personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger Andel af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte Øvrige indikatorer med relevans for alle tvangsforanstaltninger samlet Opsummering 30 6 Bilag/litteraturliste 31 2 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

4 1 INTRODUKTION Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af anvendelsen af tvang i psykiatrien for Baggrunden for monitoreringen af tvangsforanstaltningerne samt vejledningen til Sundhedsstyrelsens kommentering af monitoreringen kan læses i bilag 1 Notat vedrørende Sundhedsstyrelsens kommentering af tvangsmonitoreringen i psykiatrien. I bilag 2 Oversigt over tvangsformer ses en oversigt over og beskrivelse af de tvangsformer, der vedrører den løbende monitorering af tvang i psykiatrien i henhold til psykiatriloven. I bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien ses en beskrivelse og dokumentation af anvendelsen af indikatorer for tvang med henblik på at opnå målsætningen om halvering af tvangen i I bilag 4 Baggrundstabeller til monitoreringen af tvang i psykiatrien 2015 ses en samlet oversigt over tabellerne for monitoreringen. De bagvedliggende tabeller og grafer for den samlede monitorering kan downloades på Statens Serum Instituts hjemmeside via følgende link: 3 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

5 2 RESUMÉ OG SUNDHEDSSTYRELSENS OPFØLGNING Kort overblik over udviklingen på nationalt og regionalt niveau inden for anvendelsen af udvalgte tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Ministeren for sundhed og forebyggelse og Danske ers formandskab lavede sommeren 2014 en aftale om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri og halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i Hver region underskrev i den forbindelse en partnerskabsaftale med ministeriet, som beskriver den enkelte regions plan for at reducere tvangen i psykiatrien. Målet om en halvering af den anvendte tvang i psykiatrien i 2020 formuleret ved: 1) et mål om, at andelen af personer (unikke CPR) som tvangsfikseres skal halveres i ) et mål om, at der forekommer et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang Konkret er der udvalgt 15 forskellige indikatorer til at belyse udviklingen i anvendelsen af tvang samt til at belyse regionernes målopfyldelse i forhold til partnerskabsaftalerne. De 15 indikatorer er beskrevet i bilag 1 og bilag 3. I 2015 har der på nationalt niveau været en positiv udvikling inden for 12 af de 15 indikatorer, der i partnerskabsaftalen er tilknyttet målsætninger om reduktion i anvendelsen af tvang. erne har alle forskellige udgangspunkter for niveauet af tvang, befolkningens størrelse, patientsammensætning mv. Dette skal der tages højde for, når data sammenlignes på tværs af regionerne. Udviklingen i anvendelsen af tvangsfiksering På nationalt niveau har der været et fald i både det samlede antal tvangsfikseringer og antallet af personer, der tvangsfikseres. Samtidig har der været et fald på 0,9 procent point i andelen af personer, der har været bæltefikseret set i forhold til antal indlagte, sammenlignet med 2014 (Indikator nr ). Sundhedsstyrelsen kan således konstatere, at der på nationalt niveau siden 2014 har været et fald i både antal personer, der bæltefikseres og i antallet af personer, der bæltefikseres mere en én gang. I forhold til anvendelsen af remme i forbindelse med bæltefikseringer opleves der ligeledes et fald på nationalt niveau, såvel som regionalt. (Indikator nr. 01 og 03). 4 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

6 Alle regioner med undtagelse af Nordjylland har haft en nedgang i antal personer, der har været bæltefikseret, og samme tendens ses inden for andelen af personer, der har været bæltefikseret ud af antal indlagte. På regionalt niveau har Midtjylland og Nordjylland oplevet stigninger i det samlede antal af bæltefikseringer (Indikator nr ). Sundhedsstyrelsen finder udviklingen i anvendelsen af tvangsfikseringer på nationalt niveau tilfredsstillende, men vil følge området tæt og er opmærksom på, at der stadig er udfordringer på visse områder i regionerne. Udviklingen i længden af tvangsfiksering På nationalt niveau er antallet af påbegyndte bæltefikseringer faldet inden for alle intervaller med undtagelse af antallet af bæltefikseringer i intervallet 2-8 timer (Indikator 07-10). Længden af bæltefikseringer målt i kvartiler viser at alle kvartiler er faldet på nationalt niveau sammenlignet med kvartal 2014, hvilket understøtter, at det ikke kun er de korte bæltefikseringer, der er faldet, men også antallet og længden af de langvarige bæltefikseringer. I Midtjylland ses der overvejende en stigning i antallet af korte og mellemlange bæltefikseringer (Indikator og 11). en har samtidig haft et fald på 23 pct. i antallet af bæltefikseringer mellem timer (Indikator 10). Nordjylland har haft en stigning i antallet af både mellemlange og lange bæltefikseringer (Indikator 08-11). en har dog haft et fald på 17 pct. i antallet af korte bæltefikseringer (Indikator 07). I Hovedstaden er der en stigning i antallet af korte bæltefikseringer (Indikator 07) men samtidig et fald på henholdsvis 35% og 38% i antallet af mellemlange og lange bæltefikseringer (Indikator 09 og 11). I Sjælland har der været en stigning i antallet af de lange bæltefikseringer (Indikator 10) men samtidig et fald i antallet af korte og mellemlange bæltefikseringer på henholdsvis 64% og 43% (Indikator 07 og 08). Syddanmark har haft en stigning i antallet af mellemlange bæltefikseringer (Indikator 08) og samtidig et fald på henholdsvis 19%, 36% og 44% i de længere bæltefikseringer (Indikator 09-11). I forhold til det samlede antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer har der på nationalt niveau været et fald sammenlignet med 2014 (Indikator 11). Samtidig ses der på nationalt niveau et fald i den samlede sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Indikator nr. 12). Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark har alle haft et fald i det totale antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer (Indikator nr. 11), og Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark har haft et fald i summen af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Indikator nr. 12). Summen af bæltefikseringstimer ligger særligt lavt i Midtjylland i sammenligning med de andre regioner. Sundhedsstyrelsen finder det tilfredsstillende at der er sket et fald i længden af tvangsfikseringer på nationalt niveau, men vil følge området tæt og er opmærksom på, at der stadig er udfordringer på visse områder i regionerne. Udviklingen i substituerbare tvangsformer I forhold til udviklingen i de substituerbare tvangsformer har Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark har haft et fald i antallet at personer, der fastholdes (Indikator nr. 4.01). Alle regioner med undtagelse af Sjælland og 5 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

7 Syddanmark har oplevet en stigning i det totale antal gange, der fastholdes (Indikator nr. 4.02) mens regionerne har haft en udvikling på mellem -0,3 og 0,2 procent point i andelen af personer, der fastholdes ud af antal indlagte (Indikator 4.03). Midtjylland og Nordjylland, har øget det antal gange, der anvendes akut beroligende medicin med tvang. De øvrige regioner har ligget stabilt eller haft et fald i brugen af beroligende medicin (Indikator ). Brugen af skærmning har ligget mere eller mindre stabilt sammenlignet med 2014 (Indikator ). Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge udviklingen i foranstaltninger, der kan erstatte brugen af tvangsfiksering. Udviklingen i anvendelsen af tvang generelt I det følgende opsummeres udviklingen i indikatorerne vedrørende personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger. På nationalt niveau har der 2015 været et fald i antallet af voksne, børn og unge under 18 år berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger sammenlignet med 2014 (Indikator nr og 8.04). Dertil kan det konstateres, at andelen af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte er faldet med -1,2 procent point sammenlignet med 2014 (Indikator 8.05). Mens andelen af børn og unge under 18 år berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger ud af antal indlagte er steget med på 0,6 procent point sammenlignet med 2014 (Indikator 8.02). Hovedstaden, Midtjylland, Sjælland og Syddanmark har oplevet et fald i antal voksne og andelen af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Indikator nr ). Alle regioner med har ligget på ca. samme niveau eller har haft et fald i forhold til 2014, i antallet af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Indikator nr. 8.01). Sjælland har haft et fald i andelen af børn og unge under 18 år berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte sammenlignet med 2014 (Indikator 8.02). Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der er en usikkerhed vedrørende data for børn og unge under 18 år, da data inkluderer tvang med forældresamtykke. Der er tale om et meget lille antal patienter, og man bør derfor være varsom med at tolke på tallene. Brugen af tvangsmedicinering og frihedsberøvelse viser en stabil eller faldende udvikling både i relation til antal voksne og børn og unge under 18 år (Indikator 6.01, 6.02; 7.01; 7.04). Udviklingen inden for andelen af voksne, børn og unge under 18 der tvangsmedicineres ud af antal indlagte ligger på mellem -2,6 og 2 procent point sammenlignet med kvartal 2014 (Indikator nr og 7.05). Opfølgning i Task Force for Psykiatriområdet Formålet med den lige monitorering af tvangsområdet er at følge udviklingen og effekten af de forskellige indsatser og forbedringstiltag, som regionerne igangsætter med henblik på at reducere anvendelsen af tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Til næste Task Force møde ønsker Sundhedsstyrelsen derfor at drøfte de områder, hvor regionerne har oplevet en stigning i anvendelsen af tvangsforanstaltninger. 6 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

8 3 LÆSEVEJLEDNING Sundhedsstyrelsens kommentering af monitoreringen af tvang i psykiatrien er opdelt i to hovedafsnit. I afsnit 4.1 kommenteres udviklingen i de indikatorer, der belyser anvendelsen af tvangsfiksering. I afsnit 5.1 kommenteres udviklingen i de indikatorer, der belyser omfanget af personer, som udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Først præsenteres udviklingen for de enkelte indikatorer på nationalt niveau, herefter ses der nærmere på udviklingen på regionalt niveau. Sundhedsstyrelsen vil, hvor det findes relevant, sammenholde udviklingen i de beskrevne indikatorer på tværs samt se på udviklingen i substituerbare tvangsforanstaltninger. Sundhedsstyrelsen kommenterer i den forbindelse på flere indikatorer for tvang i psykiatrien, herunder ligeledes indikatorer for tvang i psykiatrien uden en specifikt tilknyttet målsætning om reduktion i For at se en samlet oversigt over, hvilke indikatorer der er tilknyttet målsætninger om reduktion, og hvilke der alene følges se Bilag 1 Notat vedrørende Sundhedsstyrelsen kommentering af tvangsmonitoreringen i psykiatrien. 7 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

9 4 UDVIKLINGEN PÅ TVANGSOMRÅDET 4.1 UDVIKLINGEN I ANVENDELSEN AF TVANGSFIKSERING I afsnit 4.1 beskrives udviklingen i de indikatorer, der belyser anvendelsen af tvangsfiksering. Det drejer sig om indikatorerne: (Indikator nr. 01) Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (Indikator nr. 02) Antal personer der bæltefikseres (Indikator nr. 03) Total antal bæltefikseringer (Indikator nr. 07) Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Indikator nr. 08) Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (Indikator nr. 09) Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (Indikator nr. 10) Total antal bæltefikseringer timer (Indikator nr. 11) Det totale antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer (Indikator nr. 12) Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed Først præsenteres udviklingen for den enkelte indikator på nationalt niveau, herefter ses der nærmere på udviklingen på regionalt niveau. 4.1 Andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte På nationalt niveau har der 2015 været et fald på 0,9 procent point i andelen af personer, der har været bæltefikseret set i forhold til antal indlagte sammenlignet med 2014 (Indikator nr. 01). 8 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

10 FIGUR 1: 01 ANDELEN AF PERSONER DER BÆLTEFIKSERES UD AF ANTAL INDLAGTE (ANDEL I PCT.) Alle regioner med undtagelse af Nordjylland haft et fald på mellem 1,6 og 0,5 procent point, i forhold til 2014, i andelen af personer, der har været bæltefikseret ud af antal indlagte (Indikator nr. 01). TABEL 1: 01 ANDELEN AF PERSONER DER BÆLTEFIKSERES UD AF ANTAL INDLAGTE (ANDEL I PCT.) REGION Udvikling Hele landet 7,1 6,7 6,3 7,3 7,2 6,8 6,3 6,2 5,3-0,9 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 5,9 5,8 5,5 6,5 6,9 5,4 5,2 5,3 4,0-1,3 10,4 7,9 7,3 8,1 7,5 9,1 7,7 7,0 6,5-0,5 6,7 6,7 6,3 8,2 6,5 6,8 6,5 5,4 6,3 0,9 5,6 6,4 5,7 6,6 6,2 5,6 5,7 6,3 5,8-0,5 7,8 7,5 7,3 8,1 8,1 7,8 7,3 7,5 5,9-1,6 9 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

11 4.2 Antal personer der bæltefikseres Der har på nationalt niveau i 2015 været et fald på 166 i antal personer, der bæltefikseres, sammenlignet med 2015 (Indikator 02). FIGUR 2:02 ANTAL PERSONER DER BÆLTEFIKSERES (ANTAL BERØRTE) Alle regioner med undtagelse af Nordjylland har haft en nedgang i antal personer, der har været bæltefikseret, sammenlignet med 2015 (Indikator nr. 02). TABEL 2: 02 ANTAL PERSONER DER BÆLTEFIKSERES (ANTAL BERØRTE) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

12 4.3 Det totale antal bæltefikseringer Der på nationalt niveau været et fald i det samlede antal bæltefikseringer. Faldet har været på 140 sammenlignet med 2014 (Indikator nr. 03). Der har således været et fald i både antal personer, der bæltefikseres samt i det samlede antal bæltefikseringer. FIGUR 3: 03 DET TOTALE ANTAL BÆLTEFIKSERINGER (ANTAL PÅBEGYNDT) Alle regioner med undtagelse af Midtjylland og Nordjylland har haft et fald i det samlede antal bæltefikseringer. Sammenholdes stigningen i Midtjyllands samlede antal bæltefikseringer med det dertil svarende fald i antal personer, der bæltefikseres, ses det her, at de personer, der bæltefikseres, i gennemsnit fikseres hyppigere. 11 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

13 TABEL 3: 03 DET TOTALE ANTAL BÆLTEFIKSERINGER (ANTAL PÅBEGYNDT) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kilde: 4.4 Længden af bæltefikseringerne For bæltefikseringer med varighed mellem 0-2 timer (Indikator nr. 07) har der på nationalt plan været et fald på 5 sammenlignet med FIGUR 4: 07 TOTAL ANTALT BÆLTEFIKSERINGER 0-2 TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) 1 På grund af en fejl i Indberetningssystemet skal der tages forbehold for Syddanmarks data vedr. det totale antal bæltefikseringer. Fejlen er tilrettet fremadrettet, men der er fortsat en vis usikkerhed i data. 12 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

14 TABEL 4: 07 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER 0-2 TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I forhold til det totale antal bæltefikseringer med varighed inden for 2-8 timer kan der på nationalt niveau konstateres en stigning på 35 sammenlignet med 2014 (Indikator nr. 08) FIGUR 5: 08 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER 2-8 TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) 2 På grund af en teknisk fejl i Indberetningssystemet skal der tages forbehold for Syddanmarks data vedr. total antal bæltefikseringer mellem 0-2 timer. Fejlen er tilrettet fremadrettet, men der er fortsat en vis usikkerhed i data. 13 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

15 TABEL 5: 08 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER 2-8 TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Det totale antal bæltefikseringer med varighed inden for 8-24 timer er faldet med 17 fra 2014 til 2015 (Indikator nr. 09). Der har også været et fald i forhold til det totale antal bæltefikseringer med varighed inden for timer (Indikator nr. 10). Det betyder, at det ikke alene er de helt korte bæltefikseringer, der er nedbragt. Udviklingen i længden af bæltefikseringer målt i kvartiler viser ligeledes, at både øvre, median og nedre kvartil er faldet på nationalt niveau sammenlignet med kvartal 2014 jf. Indikator i bilag 4. 3 På grund af en teknisk fejl i Indberetningssystemet skal der tages forbehold for Syddanmarks data vedr. total antal bæltefikseringer mellem 2-8 timer. Fejlen er tilrettet fremadrettet, men der er fortsat en vis usikkerhed i data. 14 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

16 FIGUR 6: 09 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER 8-24 TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) Alle regioner med undtagelse af Midtjylland og Nordjylland har haft et fald i det totale antal bæltefikseringer med varighed inden for 8-24 timer (Indikator nr. 09). TABEL 6: 09 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER 8-24 TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) REGION Udvikling Hele landet Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark På grund af en teknisk fejl i Indberetningssystemet skal der tages forbehold for Syddanmarks data vedr. total antal bæltefikseringer mellem 8-24 timer. Fejlen er tilrettet fremadrettet, men der er fortsat en vis usikkerhed i data. 15 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

17 Som beskrevet har der på nationalt niveau i 2015 været et fald i det totale antal bæltefikseringer med varighed inden for timer i forhold til 2014 (Indikator nr. 10). Faldet er på 64 påbegyndte bæltefikseringer. FIGUR 7: 10 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) I Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark har der været et fald i det totale antal bæltefikseringer med varighed inden for timer (Indikator nr. 10). TABEL 7: 10 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark På grund af en teknisk fejl i Indberetningssystemet skal der tages forbehold for Syddanmarks data vedr. total antal bæltefikseringer mellem timer. Fejlen er tilrettet fremadrettet, men der er fortsat en vis usikkerhed i data. 16 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

18 4.5 Det totale antal bæltefikseringer over 48 timer Det samlede antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer er faldet med 102 bæltefikseringer i 2015 sammenlignet med 2014 (Indikator 11). Dertil har der været et fald i forhold til 2014 i det samlede antal bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Indikator nr. 12), jf. Tabel 9, side 18. FIGUR 8: 11 DET TOTALE ANTAL BÆLTEFIKSERINGER OVER 48 TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark har alle haft et fald, i forhold til 2014, i det totale antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer (Indikator nr. 11). TABEL 8: 11 DET TOTALE ANTAL BÆLTEFIKSERINGER OVER 48 TIMER (ANTAL PÅBEGYNDT) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

19 4.6 Den totale sum af bæltefikseringstimer over 48 timer Faldet i summen af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed har været på lidt over timer sammenlignet med 2014 (Indikator nr. 12). FIGUR 9: 12 SUM AF BÆLTEFIKSERINGSTIMER OVER 48 TIMERS VARIGHED (ANTAL TIMER) Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark har haft et fald i summen af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Indikator nr. 12). TABEL 9: 12 SUM AF BÆLTEFIKSERINGSTIMER OVER 48 TIMERS VARIGHED (ANTAL TIMER) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark På grund af en teknisk fejl i Indberetningssystemet skal der tages forbehold for Syddanmarks data vedr. summen af bæltefikseringer over 48 timer. Fejlen er tilrettet fremadrettet, men der er fortsat en vis usikkerhed i data. 18 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

20 4.7 Det totale antal personer, der fikseres med remme I af 2015 er det sket et fald på 86 i antallet af personer, hvor der anvendes remme i forbindelse med en bæltefiksering sammenlignet med kvartal 2014 (Indikator nr. 01). Der er derimod en stigning på 59 i det samlede antal fikseringer med remme sammenlignet med 2014, jf. indikator nr. 02 i bilag 4. FIGUR 10: 01 ANTAL PERSONER HVOR DER BRUGES REMME (ANTAL BERØRT) Alle regioner, med undtagelse af Nordjylland og Sjælland, har oplevet et fald i det samlede antal personer, hvor der anvendes remme i forbindelse med en bæltefiksering (Indikator nr. 01). TABEL 10: 01 ANTAL PERSONER HVOR DER BRUGES REMME (ANTAL BERØRT) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

21 4.8 Andelen af personer hvor der bruges remme af antal indlagte I forhold til andelen af personer ud af antal indlagte, hvor der anvendes remme i forbindelse med en bæltefiksering er udviklingen relativt stabil (Indikator nr. 03). FIGUR 11: 03 ANDELEN AF PERSONER HVOR DER BRUGES REMME AF ANTAL INDLAGTE (ANDEL I PCT.) Alle regioner med undtagelse af Nordjylland har ligget stabilt eller oplevet et fald i andelen af personer ud af antal indlagte, hvor der anvendes remme i forbindelse med en bæltefiksering (Indikator nr. 03). 4.2 ØVRIGE INDIKATORER MED RELEVANS FOR TVANGSFIKSERING Et særskilt fokus på nedbringelse af én type af tvang kan resultere i både stigninger i øvrige tvangsforanstaltninger. Dette kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, men i andre er det uhensigtsmæssigt. Fokus på nedbringelse af antallet af bæltefikseringer kan eksempelvis medvirke til, at der kommer en stigning i anvendelsen af tvangsforanstaltninger såsom skærmning eller fastholdelse. Det betragtes som udgangspunkt som hensigtsmæssig substitution, når der anvendes en mindre indgribende tvangsforanstaltning. Men der kan også ske uhensigtsmæssig substitution. Som eksempel herpå kan være, når en bæltefiksering erstattes af eksempelvis langvarig fastholdelse. For at følge, om der sker en uhensigtsmæssig substitution mellem forskellige tvangsforanstaltninger i realiseringen af det nationale fælles mål om en halvering af bæltefiksering, monitoreres udviklingen i en lang række tvangsforanstaltninger, herunder nogle med og nogle uden tilknyttede målsætninger om reduktion i forhold til baseline. 20 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

22 Med henblik på udviklingen i foranstaltninger der kan erstatte brugen af tvangsfiksering kan det i forhold til 2014 konstateres, at alle regioner har ligget uændret eller haft en nedgang i antallet af personer, der får akut beroligende medicin med tvang (Indikator nr. 3.01). I forhold til det totale antal gange, der gives akut beroligende medicin med tvang (Indikator nr. 3.02) har alle regioner med undtagelse af Midtjylland og Nordjylland har haft et fald i antallet af gange, der gives akut beroligende medicin med tvang. Sammenholdes de regionale stigninger i det samlede antal gange, der gives akut beroligende medicin 7, med udviklingen i antallet af personer, der får beroligende medicin 8, ses det, at en stor del af stigningerne har været fordelt på samme antal patienter. erne har haft en udvikling på mellem -0,3 og 0,2 procent point i andelen af personer, der får akut beroligende medicin med tvang ud af antal indlagte, sammenlignet med 2014 (Indikator nr. 3.03). Midtjylland og Nordjylland har haft en stigning i antal gange, der anvendes akut beroligende medicin med tvang. ale analyser fra årsopgørelsen 2014 har belyst emnet, og området vil fortsat blive fulgt tæt i relation til monitoreringen. I forhold til antal fastholdelser har Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark haft et fald i antallet at personer, der fastholdes, i forhold til 2014 (Indikator nr. 4.01). Alle regioner med undtagelse af Sjælland og Syddanmark har oplevet en stigning i det totale antal gange der fastholdes (Indikator nr. 4.02) og alle har haft en udvikling på mellem -0,3 og 0,2 procent point i andelen af personer der fastholdes ud af antal indlagte (Indikator 4.03). Fastholdelse vil som oftest være af kortere varighed. Anvendes fastholdelse frem for en bæltefiksering, vil det i nogle tilfælde betyde, at der kan være behov for flere kortvarige fastholdelser. I en sådan situation vil en stigning i antallet af fastholdelser være forholdsmæssigt større end det respektive fald i antal bæltefikseringer. Sammenholdes der med den regionale udvikling i personlig skærmning ses det, at antallet af personer der skærmes (Indikator nr. 5.01) har ligget forholdsvist stabilt eller haft et fald sammenlignet med I forhold til andelen af personer der skærmes ud af antal indlagte (Indikator nr. 5.03) er udviklingen stabil mens udviklingen i det totale antal gange der skærmes (Indikator nr. 5.02) varierer lidt mere på regionalt niveau, hvor flere regioner ligger forholdsvist stabilt mens enkelte har oplevet henholdsvis fald og stigning. 4.3 OPSUMMERING I det følgende opsummeres udviklingen i indikatorerne vedrørende anvendelsen af tvangsfiksering. Dertil sammenholdes udviklingen i de ovenfor beskrevne indikatorer med udviklingen i substituerbare tvangsformer. Der har været et fald i både, det samlede antal tvangsfikseringer og antallet af personer, der tvangsfikseres. Samtidig har der været et fald på 0,9 procent point i andelen af personer, der har været bæltefikseret set i forhold til antal indlagte sammenlignet med 2014 (Indikator nr ). 7 Udføres med tvang. 8 Udføres med tvang. 21 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

23 Sundhedsstyrelsen kan således konstatere, at der på nationalt niveau er et fald i både antal personer, der bæltefikseres og i antallet af personer, der bæltefikseres mere en én gang. På regionalt niveau har Midtjylland og Nordjylland haft stigninger i det samlede antal af bæltefikseringer. Alle regioner med undtagelse af Nordjylland har haft en nedgang i antallet af personer, der har været bæltefikseret og samme tendens ses inden for andelen af personer, der har været bæltefikseret ud af antal indlagte (Indikator nr ). I forhold til længden af bæltefikseringer har der på nationalt niveau været et fald i antallet af påbegyndte bæltefikseringer inden for alle intervaller med undtagelse af intervallet 2-8 timer (Indikator 07-10). I Midtjylland ses der overvejende en stigning i antallet af korte og mellemlange bæltefikseringer (Indikator og 11). en har samtidig haft et fald på 23 pct. i antallet af bæltefikseringer mellem timer (Indikator 10). Nordjylland har haft en stigning i antallet af både mellemlange og lange bæltefikseringer (Indikator 08-11). en har dog haft et fald på 17 pct. i antallet af korte bæltefikseringer (Indikator 07). I Hovedstaden er der en stigning i antallet af korte bæltefikseringer (Indikator 07) men samtidig et fald på henholdsvis 35% og 38% i antallet af mellemlange og lange bæltefikseringer (Indikator 09 og 11). I Sjælland har der været en stigning i antallet af de lange bæltefikseringer (Indikator 10) men samtidig et fald i antallet af korte og mellemlange bæltefikseringer på henholdsvis 64% og 43% (Indikator 07 og 08). Syddanmark har haft en stigning i antallet af mellemlange bæltefikseringer (Indikator 08) og samtidig et fald på henholdsvis 19%, 36% og 44% i de længere bæltefikseringer (Indikator 09-11). I forhold til det samlede antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer har der på nationalt niveau været et fald sammenlignet med 2014 (Indikator 11). Samtidig ses der på nationalt niveau et fald i den samlede sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Indikator nr. 12). Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark har alle haft et fald i det totale antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer (Indikator nr. 11), og Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark har haft et fald i summen af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Indikator nr. 12). Summen af bæltefikseringstimer ligger særligt lavt i Midtjylland i sammenligning med de andre regioner. I forhold til udviklingen i de substituerbare tvangsformer har Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark haft et fald i antallet at personer, der fastholdes (Indikator nr. 4.01). Alle regioner med undtagelse af Sjælland og Syddanmark har oplevet en stigning i det totale antal gange der fastholdes (Indikator nr. 4.02) og alle har haft en udvikling på mellem -0,3 og 0,2 procent point i andelen af personer der fastholdes ud af antal indlagte( Indikator 4.03). Fastholdelse vil som oftest være af kortere varighed. Anvendes fastholdelse frem for en bæltefiksering, vil det i nogle tilfælde betyde, at der kan være behov for flere kortvarige fastholdelser. I en sådan situation vil en stigning i antallet af fastholdelser være forholdsmæssigt større end det respektive fald i antal bæltefikseringer. Brugen af skærmning har ligget mere eller mindre stabilt sammenlignet med 2014 (Indikator ). 22 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

24 Midtjylland og Nordjylland har haft en stigning i antal gange, der anvendes akut beroligende medicin med tvang. De øvrige regioner har ligget stabilt eller haft et fald i brugen af beroligende medicin (Indikator ). 23 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

25 5 UDVIKLINGEN PÅ TVANGSOMRÅDET 5.1 UDVIKLINGEN I ANTALLET AF PERSONER UDSAT FOR ÉN ELLER FLERE TVANGSFORANSTALTNINGER I afsnit 5.1 beskrives udviklingen i de indikatorer, der belyser omfanget af personer, som udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Det drejer sig om indikatorerne: (Indikator nr. 8.04) Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Indikator nr. 8.05) Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Indikator nr. 8.01) Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Indikator nr. 8.02) Andel af børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte Først præsenteres udviklingen for den enkelte indikator på nationalt niveau, herefter ses der nærmere på udviklingen på regionalt niveau. 5.1 Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger På nationalt niveau har der i af 2015 været et fald på 185 personer i det samlede antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger sammenlignet med 2014 (Indikator nr. 8.04). 24 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

26 FIGUR ANTAL VOKSNE BERØRT AF EN ELLER FLERE TVANGSFORANSTALT- NINGER (ANTAL BERØRT) Tilsvarende har Hovedstaden, Midtjylland, Sjælland og Syddanmark haft et fald i det samlede antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Indikator nr. 03). TABEL 11: 8.04 ANTAL VOKSNE BERØRT AF EN ELLER FLERE TVANGSFORANSTALT- NINGER (ANTAL BERØRT) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

27 5.2 Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte I andelen af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte har der været en udvikling på -1,2 procent point sammenlignet med 2014 (Indikator 8.05). FIGUR 13: 8.05 ANDEL AF VOKSNE BERØRT AF EN ELLER FLERE TVANGSFORANSTALTNINGER I FORHOLD TIL ANTAL INDLAGTE (ANDEL I PCT.) Hovedstaden, Midtjylland, Sjælland og Syddanmark har haft et fald i forhold til 2014, i andelen af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Indikator nr. 8.05). TABEL 12: 8.05 ANDEL AF VOKSNE BERØRT AF EN ELLER FLERE TVANGSFORANSTALTNINGER I FORHOLD TIL ANTAL INDLAGTE (ANDEL I PCT.) REGION Udvikling Hele landet 20,7 21,4 20,1 21,4 21,6 21,5 20,6 21,8 20,6-1,2 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 19,6 20,6 20,2 20,8 22,0 21,0 19,9 21,6 20,5-1,1 26,3 25,2 20,8 22,8 22,8 24,7 22,1 23,2 21,6-1,6 21,5 21,7 20,8 23,1 20,9 22,4 21,6 21,2 23,3 2,1 17,5 19,4 19,5 20,4 18,6 19,2 19,2 20,8 20,0-0,8 20,2 21,3 19,0 21,3 21,5 20,8 20,9 21,7 19,0-2,7 26 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

28 5.3 Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger I forhold til antallet af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger har der på nationalt niveau været et fald på 7 personer (Indikator nr. 8.01). FIGUR 14: 8.01 ANTAL AF BØRN OG UNGE UNDER 18 BERØRT AF EN ELLER FLERE TVANGSFORANSTALTNINGER (ANTAL BERØRT) Alle regioner ligget på ca. samme niveau eller har haft et fald i forhold til 2014, i antallet af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Indikator nr. 8.01). TABEL 13: 8.01 ANTAL AF BØRN OG UNGE UNDER 18 BERØRT AF EN ELLER FLERE TVANGSFORANSTALTNINGER (ANTAL BERØRT) REGION Udvikling Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

29 5.4 Andel af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte Der været en udvikling på 0,6 procent point i andelen af børn og unge under 18 år berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte, sammenlignet med 2014 (Indikator 8.02). FIGUR 15: 8.02 ANDEL AF BØRN BERØRT AF EN ELLER FLERE TVANGSFORANSTALTNINGER I FORHOLD TIL ANTAL INDLAGTE (ANDEL I PCT.) På regionalt niveau har Syddanmark haft et fald i andelen af børn og unge under 18 år berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte sammenlignet med 2014 (Indikator 8.02). 28 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

30 TABEL 14: 8.02 ANDEL AF BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR BERØRT AF EN ELLER FLERE TVANGSFORANSTALTNINGER I FORHOLD TIL ANTAL INDLAGTE (ANDEL I PCT.) REGION Udvikling Hele landet 15,5 13,5 16,6 16,1 19,9 16,9 20,4 16,9 17,5 0,6 Hele landet 15,5 13,5 16,6 16,1 19,9 16,9 20,4 16,9 17,5 0,6 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 18,0 16,1 23,2 17,9 23,8 18,4 25,2 20,3 21,2 0,9 15,5 16,0 15,2 17,8 26,1 18,8 23,9 18,7 18,9 0,2 6,9 10,3 15,8 14,7 13,5 5,8 6,4 10,2 9,5-0,7 13,3 11,7 9,2 10,1 18,7 18,9 19,6 15,6 18,8 3,2 18,5 12,3 11,2 16,1 11,0 15,9 15,3 14,4 12,9-1,5 5.2 ØVRIGE INDIKATORER MED RELEVANS FOR ALLE TVANGSFORANSTALTNINGER SAMLET I opgørelsen af ovenstående indikatorer vedrørende antal personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger indgår en lang række tvangsforanstaltninger, som fremgår af psykiatriloven 9, herunder tvangsmedicinering og frihedsberøvelse (tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse). Der har været et fald i antallet af personer, der tvangsmedicineres og andelen af personer, der tvangsmedicineres ud af antal indlagte (Indikator nr og 6.02) sammenlignet med Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse betegnes under ét som frihedsberøvelse. Hvis betingelserne for frihedsberøvelse er til stede, skal der ifølge loven iværksættes en tvangstilbageholdelse. Den regionale udvikling i antallet af børn og unge under 18 der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes er stabil eller faldende i forhold til 2014 og den regionale udvikling i antallet af voksne der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes er faldende eller stabilt i alle regioner (Indikator nr og 7.04). Udviklingen inden for andelen af voksne, børn og unge under 18 der tvangsmedicineres ud af antal indlagte ligger på mellem -2,6 og 2 procent point sammenlignet med kvartal 2014 (Indikator nr og 7.05). 9 Se bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien for en nærmere beskrivelse af indikatorerne. 29 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

31 5.3 OPSUMMERING I det følgende opsummeres udviklingen i indikatorerne vedrørende personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger. På nationalt niveau har der 2015 været et fald i antallet af voksne, børn og unge under 18 år berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger sammenlignet med 2014 (Indikator nr og 8.04). Dertil kan det konstateres, at andelen af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte er faldet med -1,2 procent point sammenlignet med 2014 (Indikator 8.05). Mens andelen af børn og unge under 18 år berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger ud af antal indlagte er steget med på 0,6 procent point sammenlignet med 2014 (Indikator 8.02). Hovedstaden, Midtjylland, Sjælland og Syddanmark har oplevet et fald i antal voksne og andelen af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Indikator nr ). Alle regioner ligget på ca. samme niveau eller har haft et fald i forhold til 2014, i antallet af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Indikator nr. 8.01). Sjælland har haft et fald i andelen af børn og unge under 18 år berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte sammenlignet med 2014 (Indikator 8.02). Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der er en usikkerhed vedrørende data for børn og unge under 18 år, da data inkluderer tvang med forældresamtykke. Der har været en stabil eller faldende udvikling i brugen af tvangsmedicinering og frihedsberøvelse både i relation til antal voksne og børn og unge under 18 år (Indikator 6.01, 6.02; 7.01; 7.04). Udviklingen inden for andelen af voksne, børn og unge under 18 der tvangsmedicineres ud af antal indlagte ligger på mellem -2,6 og 2 procent point sammenlignet med kvartal 2014 (Indikator nr og 7.05). 30 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

32 6 BILAG/LITTERATURLISTE Her ses en oversigt over de viste figurer og tabeller i opgørelsen. Figuroversigt: Figur 1: 01 Andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte (Andel i pct.)... 9 Figur 2:02 Antal personer der bæltefikseres (antal berørte) Figur 3: 03 Det totale antal bæltefikseringer (antal påbegyndt) Figur 4: 07 Total antalt bæltefikseringer 0-2 timer (antal påbegyndt) Figur 5: 08 Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (antal påbegyndt) Figur 6: 09 Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (antal påbegyndt) Figur 7: 10 Total antal bæltefikseringer timer (antal påbegyndt) Figur 8: 11 Det totale antal bæltefikseringer over 48 timer (antal påbegyndt) Figur 9: 12 Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Antal timer) Figur 10: 01 Antal personer hvor der bruges remme (antal Berørt) Figur 11: 03 Andelen af personer hvor der bruges remme af antal indlagte (Andel i pct.) Figur Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstalt-ninger (Antal berørt) Figur 13: 8.05 Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct.) Figur 14: 8.01 Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Antal berørt) Figur 15: 8.02 Andel af børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct.) Tabeloversigt: Tabel 1: 01 Andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte (Andel i pct.)... 9 Tabel 2: 02 Antal personer der bæltefikseres (antal berørte) Tabel 3: 03 Det totale antal bæltefikseringer (antal påbegyndt) MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

33 Tabel 4: 07 Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Antal påbegyndt) Tabel 5: 08 Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (antal påbegyndt) Tabel 6: 09 Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (antal påbegyndt) Tabel 7: 10 Total antal bæltefikseringer timer (antal påbegyndt) Tabel 8: 11 Det Totale antal bæltefikseringer over 48 timer Tabel 9: 12 Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (antal timer) Tabel 10: 01 Antal personer hvor der bruges remme (antal Berørt) Tabel 11: 8.04 Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstalt-ninger (Antal berørt) Tabel 12: 8.05 Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct.) Tabel 13: 8.01 Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Antal berørt) Tabel 14: 8.02 Andel af børn og unge under 18 år berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct.) MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN HALVÅR 2015

34 sundhedsstyrelsen.dk

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 4. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato 22. maj 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade, 2300 København S lokale 501

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 6. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 10.00 12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, lokale 501, Møllen Deltagere Søren

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Psykiatri og Socialledelsen d. 6. april 2016 Administrationen Kvalitet Tingvej 15A 8800

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri- og socialledelsen d. 22. april 2015 Administrationen Kvalitet Tingvej

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Region Midtjyllands forskellige indsatser Psykiatri og Social 23. maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Hvad er tvang?...3

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Notat: Forebyggelse af tvang

Notat: Forebyggelse af tvang Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Forebyggelse af tvang Anvendelse af tvang er for langt de

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R e f e r a t Emne 7. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Torsdag d. 19. maj 2016, kl. 10.00 13.00 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen Helene Probst (mødeleder),

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang VIS konference Vejle d. 11/2-2010 Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Gennembrudsmetoden introduktion til metode og information om

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere