Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Ride Forbund, DRF.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Ride Forbund, DRF. www.hgr.dk"

Transkript

1 Velkmmen til Hlmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Ride Frbund, DRF

2 Velkmmen til Hlmegårdens Rideklub. Hlmegården er hjemsted fr Hlmegårdens Rideklub, sm er en frening under Dansk Ridefrbund. Alle der rider på Hlmegården - det kan være på ridesklen, på egen pny eller hest eller en partshest - skal være medlem af rideklubben, Hlmegården ejes af Bub g Pvl Neerbek, sm driver stedets rideskle samt hvedstalden, hvr ca. 60 heste inkl. rideskle hestene er pstaldet. Der er 2 andre staldafsnit på stedet, den ene med ca. 15 heste frpagtes g drives af Gunnar Nielsen. Og den anden med 7 heste frpagtes g drives af Pia Christensen. Vi har her samlet de vigtigste infrmatiner m Hlmegårdens tilbud g faciliteter, samt de vigtigste regler fr stedet. Regler sm primært er udarbejdet, fr at vi alle kan mgås vres heste på en sikker måde, passe gdt på vres sted, vre ting g tage hensyn til hinanden. Alle, uanset ryttererfaring, skal føle sig velkmne på stedet, så hils på dem du møder på gårdspladsen, staldgangen, i ridehusene g på ridebanerne. Husk at rydde p efter dig selv, din hund g din hest på staldgang, græsplæner, gårdsplads g i rytterstuen. På alle undervisere på Hlmegården er der indhentet en børneattest. Klubbens frivillige er dækket via de frsikringer, sm Dansk Idræts-Frbund (DIF) har taget i Tryg. Frsikringen mfatter: ansvarsfrsikring, arbejdsskade, ulykkesfrsikring, retshjælp samt kllektiv rejsefrsikring. Det enkelte medlem skal selv tegne ulykkesfrsikring. Fra den 1. juni 2008 skal alle heste være ansvarsfrsikres. Det er heste-ejerens ansvar at sørge fr dette. Stjålet rideudstyr dækkes af ejerens egen indbfrsikring.

3 Ridesklen. Vi har ridesklehld fr børn fra 6 års alderen g pefter samt fr vksne g på mange niveauer. Undervisningen fregår alle hverdage fra ca. 14 til 18 samt lørdag fra Et par aftener m ugen har vi gså vksenhld. Undervisere på Hlmegårdens rideskle er: Helle Gutkin - træffes på telefn på hverdage Kirsten Jhansen - træffes i det lille ridehus hver lørdag mellem kl. 10 g Prisliste g indmeldelsesblanket til Ridesklen kan findes på under Blanketter/Ridesklen Der er 1 måneds skriftlig psigelse til den sidste i en måned, dette fr at lette administratinen g fr at undgå misfrståelser. Den skriftlige indmeldelse er gældende indtil den psiges. Bub eller Pvl Neerbek svarer på spørgsmål vedr. betaling g administratin på tlf g på mail Alle er velkmne til at kmme g strigle/rdne ridesklens pnyer g heste samt hjælpe mindre rutinerede kammerater, gså på de dage man ikke selv rider. Pnyerne skal dg have fred i stalden m aftenen, når det sidste hld er slut.

4 Rideklubben. Klubbens vedtægter g aktivitetsplan kan findes på klubbens hjemmeside. Klubben står fr mange aktiviteter hvert år: - undervisning i ryttermærker - fredrag g kurser - stævner - julearrangement g fastelavnsarrangement - aktiviteter i skleferier, f.eks. pnylege, kurser, skvture l. - hvad vi ellers kan finde på - g har hjælpere nk til at drive. Sm medlem af klubben har man ret til at deltage i klubbens aktiviteter, samt til at stille p ved stævner fr Hlmegården. Klubben betaler leje fr ridehus, hjælper med vedligehldelse af baner, ejer g vedligehlder pnylege udstyr, springmateriel, udlåner sikkerhedsveste til alle børn på ridesklen samt ridehjelme til dem, der endnu ikke har fået deres egen. Prisliste g indmeldelsesblanket til Rideklubben kan findes på under Blanketter/Rideklubben. Klubben pfrdrer alle medlemmer til at prette sig sm bruger på hjemmesiden, g betale kntingent via hjemmesiden. Ved indmeldelse betales fr hele året hvis før 1.7, g fr et halvt år ved indmeldelse efter 1.7. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med en måneds varsel pr. 1.1 eller 1.7 Medlemskab af klubben giver ikke autmatisk ret til at bruge Hlmegårdens faciliteter til hverdag. Det betaler man fr per måned sammen med sin bksleje: Hvis man er pstaldet udenfr Hlmegården kan man søge Bub g Pvl m at få et af de begrænsede antal ridehuskrt, sm udstedes til ikke pensinærer. Klubbens generalfrsamling afhldes hvert år i februar Frældre kan repræsentere deres børn, men evt. valg til bestyrelse kræver medlemskab af klubben. Frmand, kasserer, de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt andre hjælpere ved arrangementer er frivillige, der fte lægger mange timer på Hlmegården ved siden af nrmale lønnede jbs. Ekstra hænder til at hjælpe ved arrangementer bliver derfr altid værdsat. Navne g kntaktplysninger på bestyrelsesmedlemmer g udvalg, samt referater fra bestyrelsesmøder kan findes på klubbens hjemmeside.

5 Hlmegårdens faciliteter. På Hlmegården har vi t ridehuse, 2 udendørs dressurbaner, en udendørs springbane, en rtunde, en gammel travbane, sm vi primært bruger sm skridt sti, g så stien, der fører direkte til skven. Til færdsel g samvær uden hest har vi rytterstue, verdækket terrasse samt græsplænen ved flagstangen. Ved smmertid er ridecenteret åbent alle ugens dage fra 8-22, g ved vintertid ændres åbningstiden lørdag g søndag til Husk at du skal stige så tidligt af hesten, at staldene kan lukkes g slukkes kl. 20/22. Bundene i ridehusene g på banerne er ikke helt ens, ngle er lidt mere hårdføre g beregnet til at kunne tåle løse heste samt lngering. Den stre udendørs dressur bane er meget sart, her er det bligatrisk at samle klatter p efter sig. Pr. 1. december 2014 skal der gså samles klatter i det stre ridehus. Ridning i skridt, trav g galp er tilladt i begge ridehuse g på alle baner, dg skal man altid tage hensyn til børn, ungheste g uerfarne ryttere. Disse pfrdres til at vælge at ride på ydertidspunkterne, hvr der ftest er færre end 5 ryttere ad gangen. Det lille ridehus er frbehldt ridesklen, så længe der er ridesklehld. Hvis man vil være fr sig selv, kan det lille ridehus reserveres fr 1 time ved betaling til Bub g phængning af kvittering på reservatinstavlen i det lille ridehus. Kø-kulturen til det lille ridehus er: 1. syg hest, 2. ridning, 3. lngering, 4. løs hest (max 15 min). Lngering er tilladt i det lille ridehus, i rtunden, på den lille ridebane g på springbanen. Dg skal man altid spørge m tilladelse, hvis der er andre til stede. Ønske m lngering g løse heste i det lille ridehus berettiger ikke til at sende ryttere, der ønsker at ride i det lille ridehus ud. Lngering fretages i trense eller kapsun. Ved dyrlægebesøg kan man krtvarigt få tilladelse til lngering i det stre ridehus, g her er det gså tilladt at lngere i grime. Løse heste er kun tilladt i det lille ridehus g i rtunden. Rtunden bruges først g fremmest til sygefld, derefter til lngering g til sidst til luftefld. Det er tilladt at trave g galpere på travbanen på den mdsatte side af fldene, dg kun når man har sikret sig, at der er fri bane. HUSK! Møder du ngen, skal der tages ned i skridt. Trsdag g søndag er springdage. Om smmeren på den stre udendørsbane g i meget dårligt vej i det stre ridehus. Om vinteren i det stre ridehus. Tirsdag aften er det tilladt at selv-springe i det stre ridehus kl Det er ikke tilladt at sætte spring p på andre tidspunkter i det stre ridehus, g det er ikke tilladt at sætte spring p på den stre dressurbane.

6 Hvis man gerne vil springe uden fr den nrmale springundervisning, så er det tilladt på den udendørs springbane, på den lille dressurbane g i det lille ridehus. Dg skal man verhlde følgende regler: I det lille ridehus g på den lille ridebane springes må der kun springes, når der ikke er andre til stede. Sm tidligere beskrevet gælder særlig regler fr brug af det lille ridehus (se pslag i ridehuset) Springmateriel skal sættes på plads På den stre springbane Springryttere har førsteret til banen Banen kan ikke bkes til undervisning. Dvs. en undervisers tildelte ridehus-tid er ikke en bkning af springbanen Hvis det er muligt, må det gerne undgås at sætte spring p helt p ad dressurhegnet Ved støv på dressurbanen/lukket bane kan dressurryttere bede ejer/bestyrelse m lv til at rykke ind på springbanen Inden der springes, pfrdres der til at advisere dressurrytterne, så de evt. kan nå i ridehuset Når man er færdig med at springe, rydder man p efter sig. Alle bmme skal p g hænge, så de ikke ligge på jrden g rådner. Springmateriel skal rykkes jævnligt, så der ikke kmmer felter, hvr traktren ikke kan kører. Det er klubbens største bane der burde derfr kunne være flere ryttere derude på én gang. Unge under 18 år må kun springe, under psyn af en hestekyndig persn ver 18 år. Hjælpere må gerne sætte spring p g ned men husk egentlig undervisning er frbehldt de gdkendte undervisere.

7 Det stre ridehus Den stre dressurbane Springbanen Det lille ridehus Den lille dressurbane Rtunden Travbanen

8 Undervisning. Hlmegården er repræsenteret bredt hvad ryttere g heste angår. Bestyrelsen samt ejer tilstræber altid at have en gdkendt liste af undervisere, der tilgdeser de frskellige behv. Der er fri undervisning på stedet, det vil sige at de pstaldede ekvipager frit kan vælge imellem de gdkendte undervisere, g KUN mellem disse. Det er med andre rd ikke tilladt at undervise hinanden, selvm det selvfølgeligt er tilladt at give hinanden et gdt råd eller et frslag til at justere på ridningen. Vi frventer, at alle undervisere er imødekmmende fr alle ønsker m undervisning, samt accepterer de andre undervisere på stedet. Ansøgning m nye undervisningstilladelser behandles på de bestyrelsesmøder, hvr ejer deltager. Ved gdkendelse bliver der set på både antallet af ryttere, der har bedt m den nye underviser, samt vurderet m den ekstra underviser vil kunne reducere en eksisterende undervisers frretning, så andre ryttere kunne risikere at miste deres underviser. Mindst en gang m året ca. 1. september revideres undervisningsplanen fr det stre ridehus g faste undervisningstider slås p. Ledige huller i ridehusplanen kan reserveres af de andre undervisere på den stre hvide tavle i ridehuset. Underviserne skal huske at få ngen til at tage reservatin af tid væk, hvis de bliver frhindret i at kmme. Ngle gange m året afhldes kurser i dressur g spring. Gerne på pfrdring fra ryttere på stedet. Kurserne kan ekvipagerne frit deltage i, g det skal accepteres af de frskellige undervisere på stedet. Klubben, kan efter ansøgning til bestyrelsen, yde et tilskud til kursus i en af ridefrbundets discipliner til junir/ungryttere. Dg ydes tilskud max en gang m året pr rytter.

9 Sikkerhedsregler. De vigtigste regler på stedet er sikkerhedsreglerne. I smmeren 2014 pnåede vi Dansk Ridefrbunds sikkerheds certificering. Vi regner med naturlig pbakning fra rytterne på stedet, men vertrædes reglerne grft, kan man indkaldes til møde med ejer g bestyrelse til en drøftelse m evt. psigelse af bksaftalen eller brtvisning fra ridesklen. Generelle regler Alle skal bære sikkerhedsgdkendt ridehjelm ved ridning på baner, i ridehuse samt i terræn Alle skal bære sikkerhedskrrekt fdtøj ved håndtering af heste. Dvs. lukkede slide sk, når man færdes på jrden mkring hesten. Ikke sandaler eller lignende! Ved ridning en lukket sk eller støvle med en lille hæl g uden stre snørebånd, der kan hænge fast i stigbøjlen. Ingen ridning i kndisk eller lignende. Sk gdkendt til distanceridning er selvfølgelig tilladt. Ingen må fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktv m hånden eller rundt m livet Ingen fører en hest uden trense eller træktv Ingen løben eller råben i nærhed af hestene Vi rykker, flår, saver ikke hesten i munden med biddet Vi anvender ikke pisk g sprer uhæmmet Vi rider nrmalt ikke med en håndhest ved siden Hunde skal være under psyn g kntrl. På ridebane g i ridehuse Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning, g det anbefales at rytterne ver 18 år gså benytter sikkerhedsvest ved springning. Fr at ride selvstændigt på banerne (uden undervisning), skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil På ridebanen g ridehusbunden må der ikke være tilskuere g/eller andre persner end ryttere g undervisere samt evt. trækkere g de flinke persner, sm samlet klatter. Der rides altid med et gdkendt hvedtøj. (Se DRF reglement). Dg kan reglen fraviges, når man træner hrsemanship alene i det lille ridehus (her skal unge under 18 år, dg være under psyn af vksen). Det er ikke tilladt at ride med høretelefner, man skal kunne høre de andre i ridehuset eller høje råb udefra Der pfrdres til at ikke at ride uden sadel på urutinerede g unge heste. Der pfrdres til at ride med støvle eller sk+leggins, når man rider de urutinerede g uge heste Alle skal kende klubbens regler fr ridning på banerne

10

11 I terrænet (Travbanen regnes ikke med til terræn ridning) Færdselslven g DRF regler m ridning i trafikken skal verhldes, g vi viser hensyn til andre trafikanter. Dg vil vi pfrdre til at man hlder sig på cykelstien g ikke rider på Vassingerødvej, Nymøllevej g Slangerupvej. Der rides ind g ud ad Hlmegården via hvedindgangene, dvs. indkørslen g stien til skven. Det er ikke tidladt at ride ud ved trailerne bag det stre ridehus. Prøv så vidt muligt at ride mindst t ryttere sammen i skven. Ryttere under 18 år må ikke ride alene udenfr Hlmegårdens areal g 1 er skven. Ryttere under 12 år må ikke ride udenfr Hlmegårdens areal uden følgeskab af en vksen. Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest Alle under 18 år rider med sadel g stigebøjler Medbring altid en mbiltelefn. Rid med reflekser g lys i den mørke tid. Husk at du er svær at se fr bilister i tiden p til, at gadelygterne tændes. Tag din hest ned i skridt, når du møder andre, det er hensynsfuldt g står i skvreglementet. I Stalden Heste g pnyer, der står på staldgangene eller ved striglepladserne skal være under psyn. T heste må ikke passere hinanden på de staldgange sm er mindre end t meter brede. Fder g gdbidder skal være lukket inde i fderrummet, så hestene ikke frspiser sig. Redskaber g trillebøre efterlades ikke frit på staldgangen. Striglekasser sættes på plads efter brug Fr at phlde sig i stalden alene skal man have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil. Pnyen/hesten må aldrig bindes i hvedtøjet. Giv kun gdbidder til en hest efter aftale med ejer. Ingen heste på staldgangen i frdringstiden til fdervgnen har passeret. Orienteret dig via pslag i din stald m frhldsregler ved brand. Vi pfrdrer til, at hesten står med grime i bksen. Heste med grime er nemmere at få ud i tilfælde af brand. Staldpersnalet kæmper ikke med heste uden grime fr at få dem ud.

12 Fldene En persn bør kun trække én hest af gangen til g fra fld. Hvis du ikke kan finde en til at hjælpe, så skal du være fyldt 18 fr at må trække 2 heste. Heste der føres til fld skal sm minimum føres i grime g med træktv. Føres flere heste ud på samme tid, må der først gives slip, når alle er klar. En hest skal vendes før den slippes løs, så man ikke bliver ramt, hvis den i kådhed spjætter med bagbenene. I stedet fr at trække heste på fld kan der lukkes på fld indenfr en indhegning. I dette tilfælde skal hjælpere, der afventer hestene være placeret udenfr indhegningen. Fr at lukke eller hente heste på flden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have viden svarende dertil. Eller der skal være en ansvarlig tilstede med tilsvarende kvalifikatin. Der må ikke gives gdbidder eller hø på fldene, brtset fra hø på løsdriftfldene En hest efterlades ikke alene på flden, når man tager sin egen ind

13 Hvis der alligevel sker en ulykke Stands først ulykken så flere ikke kmmer til skade. (Fang f. eks løse heste) Giv livreddende førstehjælp Tilkald den nødvendige hjælp. Førstehjælpskasser: Hvedstalden g ridesklen: I Bub g Pvls gang (her findes gså en førstehjælpskasse til hesten) I skurvgnen Gunnar: I staldens rytterstuen Bliv ved den tilskadekmmende til hjælp er kmmet Tilkaldes ambulance sendes en persn p til Vassingerødvej, så ambulancen kan finde indkørslen, de kører ftest til Bøgevangen Infrmer Bub g Pvl Tilkald pårørende. Husk at sætte krrekt kntaktinfrmatin på bksdøren. Alle ulykker evalueres i bestyrelsen sammen med ejer med henblik på fremtidig frebyggelse.

14 Ridebaneregler gælder på alle banerne. Når vi færdes på vres baner eller i ridehusene er det vigtigt at kende de fælles spilleregler, så vi ikke generer hinanden ved f.eks. at kmme til at ride ind i hinanden eller frstyrre hinanden. Bestyrelsen samt ejer kan efter pslag på whitebardet lukke det stre ridehus i frbindelse med arrangementer eller vedligehldelse. Når vi hlder udendørs springstævne er den stre udendørs dressurbane lukket. Ved dressurstævner er det muligt at mtinere sin hest på pvarmningsbanerne, dg med hensyntagen til de startende. Reglerne nedenfr gælder alle vres baner, dg er det altid underviserens henstillinger, der gælder, når der er rideskle, hld i det lille ridehus eller springhld i det stre ridehus. 1. Vis hensyn specielt til ungheste g uøvede. Dg bør disse vælge at ride på ydertidspunkterne, hvr der ftest er færre end 5 ryttere ad gangen. 2. Alle brugere af ridehuse g baner skal sætte sig ind i ridebanereglerne. 3. Der rides venstre skulder md venstre skulder- gså når der er undervisning. Dg bliver ryttere, der mdtager undervisning på en cirkelvlte inderst g andre ryttere rider udenm. 4. Der skridtes til g af på hvslaget. Alle skridter samme vej, én g én. 5. Når de prfessinelle undervisere er tilstede, skal deres henstillinger følges. 6. Max. 2 undervisere må yde undervisning samtidigt. Den ene underviser må gerne undervise siddende på balknen, NB pkt Tilskuere skal undlade at frstyrre underviserne g henvises til balknen. 8. Skridttæpper, jakker m.m. hænges i hjørnerne, så de ikke bliver fejet ned af en frbigående hest. 9. Hvis man skal tale med ngen på barrieren, så stå i hjørnerne eller i indgangen, ikke ved C! dvs. ingen stilstand v/c, brtset fra parader ved prgramridning. 10. Trækning med heste skal fregå på hvslaget, i skridtretningen med hesten md barrieren - rligt g uden gene fr andre. Der skal bruges trense medmindre sygdm frhindrer det. 11. På den stre udendørs dressurbane g i det stre ridehus samler man klatter efter sig eller lkker en rar tilskuer til at gøre det fr sig. 12. Indendørs er der i henhld til lvgivningen rygefrbud. Udendørs må der ikke ryges til hest på Hlmegårdens areal.

15 Beredskabsplan fr Hlmegården ved brand. Der er installeret røgalarmer i hvedstalden. Røgalarmerne alarmerer direkte til Bub, Pvl g staldens medarbejdere, men ikke med akustisk signal i stalden. Røgalarmerne i bebelse er med akustisk signal. Der er 2 røgmasker med begrænset beskyttelse (filtratr) i målerskab i Hvedhus (Bub g Pvl) Der findes brandslukkere følgende steder: Hvedhus v/ kældertrappe Sklen v/ køkken Hvedstald v/ vaskebks Hvedstald i hjørnestald Stre ridehus v/ begge prte Rytterstuen Bådskuret Lille ridehus Stald Nielsen Falck efterser regelmæssigt pulverslukkerne. Rygning er kun tilladt udendørs, men aldrig i nærheden af hø eller halm g aldrig til hest. Glas g andre bjekter, der kan antænde, skal aldrig ligge g flyde. Hvis der skulle pstå brand, følges følgende beredskabsplan: Brandvæsnet alarmeres på 112 Hent pulverslukker g frsøg selv at slukke Alarmer Bub g Pvl eller Gunnar Få alle børn ud af det pågældende afsnit g nærmeste vksen samler dem ved flagstagen. Få vksne med kendskab til heste til at lukke hestene ud på nærmeste fld. Der pfrdres derfr til, at ejerne lader hestene stå med grime på i bksen. Ved vldsm røgudvikling skal det frhindres, at der går mennesker ind i mrådet. Overvej m det er nødvendigt at få mennesker g heste ud af de øvrige stalde g ridehuse. Send én persn p til Vassingerødvej, så brandvæsenet kan finde indkørslen, de kører ftest til Bøgevangen Alle følger anvisninger fra brandvæsnet g persnale. Hjælp med at sikre børn g unge. Der er førstehjælpsudstyr: Hvedstalden g ridesklen: Hvedhus v/ kælder (Bub g Pvl). Her er gså en førstehjælpskasse til hesten, samt i sadelrums skurvgnen v/ det stre ridehus Stald Nielsen: I staldens rytterstue

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Rideforbund, DRF www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub. Holmegården er hjemsted for Holmegårdens Rideklub, som er en forening under

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig Velkommen til Højris Rideklub - vi har plads til dig Historie Højris rideklub blev startet i 1979, og i årenes løb er der kommet skub i udviklingen. Der er kommet flere faciliteter til - nye stalde, 2

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Informationshæfte BLR

Informationshæfte BLR Informationshæfte BLR Der er mange regler på rideskolen. De er opstået over mange år. Når man kender reglerne, og når man overholder dem, er man med til at passe på sig selv, sin hest, faciliteterne og

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Referat af Engesvang Boldklub Generalforsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen

Referat af Engesvang Boldklub Generalforsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen Referat af Engesvang Bldklub Generalfrsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen FU sørger fr referent, annncering, dirigenter, kaffe- g kagebrd hele dagen. Tidspunkter fr de enkelte afdelinger:

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Håndbog for Frivillige i M.G.U. Fitness.

Håndbog for Frivillige i M.G.U. Fitness. Håndbg fr Frivillige i M.G.U. Fitness. 1 Håndbg fr frivillige i M.G.U. Fitness. Indhld: Indhld.. s. 2 Medlemskab: Indmeldelse af nye medlemmer, genindmeldelse m.m.. s. 3 Nøglekrt s. 5 Serviceflk. s. 7

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev. 20.8.2015/Li 1 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium... 3 2.0 Generelt m ekskursiner... 4 3.0 Generelt m rejser... 5 3.1 Refundering

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO Dat: 23. december 2014 Versin: 23/12/14 6.39 am Antal Sider: 7 Udfærdiget af: Jhnny Dalgaard ISO 9001:2008 Certificeret af Dansk Institut fr Certificering, sm uvildig sikringsrådgiver, medlem af SikkerhedsBranchen

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere