Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Ride Forbund, DRF.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Ride Forbund, DRF. www.hgr.dk"

Transkript

1 Velkmmen til Hlmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Ride Frbund, DRF

2 Velkmmen til Hlmegårdens Rideklub. Hlmegården er hjemsted fr Hlmegårdens Rideklub, sm er en frening under Dansk Ridefrbund. Alle der rider på Hlmegården - det kan være på ridesklen, på egen pny eller hest eller en partshest - skal være medlem af rideklubben, Hlmegården ejes af Bub g Pvl Neerbek, sm driver stedets rideskle samt hvedstalden, hvr ca. 60 heste inkl. rideskle hestene er pstaldet. Der er 2 andre staldafsnit på stedet, den ene med ca. 15 heste frpagtes g drives af Gunnar Nielsen. Og den anden med 7 heste frpagtes g drives af Pia Christensen. Vi har her samlet de vigtigste infrmatiner m Hlmegårdens tilbud g faciliteter, samt de vigtigste regler fr stedet. Regler sm primært er udarbejdet, fr at vi alle kan mgås vres heste på en sikker måde, passe gdt på vres sted, vre ting g tage hensyn til hinanden. Alle, uanset ryttererfaring, skal føle sig velkmne på stedet, så hils på dem du møder på gårdspladsen, staldgangen, i ridehusene g på ridebanerne. Husk at rydde p efter dig selv, din hund g din hest på staldgang, græsplæner, gårdsplads g i rytterstuen. På alle undervisere på Hlmegården er der indhentet en børneattest. Klubbens frivillige er dækket via de frsikringer, sm Dansk Idræts-Frbund (DIF) har taget i Tryg. Frsikringen mfatter: ansvarsfrsikring, arbejdsskade, ulykkesfrsikring, retshjælp samt kllektiv rejsefrsikring. Det enkelte medlem skal selv tegne ulykkesfrsikring. Fra den 1. juni 2008 skal alle heste være ansvarsfrsikres. Det er heste-ejerens ansvar at sørge fr dette. Stjålet rideudstyr dækkes af ejerens egen indbfrsikring.

3 Ridesklen. Vi har ridesklehld fr børn fra 6 års alderen g pefter samt fr vksne g på mange niveauer. Undervisningen fregår alle hverdage fra ca. 14 til 18 samt lørdag fra Et par aftener m ugen har vi gså vksenhld. Undervisere på Hlmegårdens rideskle er: Helle Gutkin - træffes på telefn på hverdage Kirsten Jhansen - træffes i det lille ridehus hver lørdag mellem kl. 10 g Prisliste g indmeldelsesblanket til Ridesklen kan findes på under Blanketter/Ridesklen Der er 1 måneds skriftlig psigelse til den sidste i en måned, dette fr at lette administratinen g fr at undgå misfrståelser. Den skriftlige indmeldelse er gældende indtil den psiges. Bub eller Pvl Neerbek svarer på spørgsmål vedr. betaling g administratin på tlf g på mail Alle er velkmne til at kmme g strigle/rdne ridesklens pnyer g heste samt hjælpe mindre rutinerede kammerater, gså på de dage man ikke selv rider. Pnyerne skal dg have fred i stalden m aftenen, når det sidste hld er slut.

4 Rideklubben. Klubbens vedtægter g aktivitetsplan kan findes på klubbens hjemmeside. Klubben står fr mange aktiviteter hvert år: - undervisning i ryttermærker - fredrag g kurser - stævner - julearrangement g fastelavnsarrangement - aktiviteter i skleferier, f.eks. pnylege, kurser, skvture l. - hvad vi ellers kan finde på - g har hjælpere nk til at drive. Sm medlem af klubben har man ret til at deltage i klubbens aktiviteter, samt til at stille p ved stævner fr Hlmegården. Klubben betaler leje fr ridehus, hjælper med vedligehldelse af baner, ejer g vedligehlder pnylege udstyr, springmateriel, udlåner sikkerhedsveste til alle børn på ridesklen samt ridehjelme til dem, der endnu ikke har fået deres egen. Prisliste g indmeldelsesblanket til Rideklubben kan findes på under Blanketter/Rideklubben. Klubben pfrdrer alle medlemmer til at prette sig sm bruger på hjemmesiden, g betale kntingent via hjemmesiden. Ved indmeldelse betales fr hele året hvis før 1.7, g fr et halvt år ved indmeldelse efter 1.7. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med en måneds varsel pr. 1.1 eller 1.7 Medlemskab af klubben giver ikke autmatisk ret til at bruge Hlmegårdens faciliteter til hverdag. Det betaler man fr per måned sammen med sin bksleje: Hvis man er pstaldet udenfr Hlmegården kan man søge Bub g Pvl m at få et af de begrænsede antal ridehuskrt, sm udstedes til ikke pensinærer. Klubbens generalfrsamling afhldes hvert år i februar Frældre kan repræsentere deres børn, men evt. valg til bestyrelse kræver medlemskab af klubben. Frmand, kasserer, de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt andre hjælpere ved arrangementer er frivillige, der fte lægger mange timer på Hlmegården ved siden af nrmale lønnede jbs. Ekstra hænder til at hjælpe ved arrangementer bliver derfr altid værdsat. Navne g kntaktplysninger på bestyrelsesmedlemmer g udvalg, samt referater fra bestyrelsesmøder kan findes på klubbens hjemmeside.

5 Hlmegårdens faciliteter. På Hlmegården har vi t ridehuse, 2 udendørs dressurbaner, en udendørs springbane, en rtunde, en gammel travbane, sm vi primært bruger sm skridt sti, g så stien, der fører direkte til skven. Til færdsel g samvær uden hest har vi rytterstue, verdækket terrasse samt græsplænen ved flagstangen. Ved smmertid er ridecenteret åbent alle ugens dage fra 8-22, g ved vintertid ændres åbningstiden lørdag g søndag til Husk at du skal stige så tidligt af hesten, at staldene kan lukkes g slukkes kl. 20/22. Bundene i ridehusene g på banerne er ikke helt ens, ngle er lidt mere hårdføre g beregnet til at kunne tåle løse heste samt lngering. Den stre udendørs dressur bane er meget sart, her er det bligatrisk at samle klatter p efter sig. Pr. 1. december 2014 skal der gså samles klatter i det stre ridehus. Ridning i skridt, trav g galp er tilladt i begge ridehuse g på alle baner, dg skal man altid tage hensyn til børn, ungheste g uerfarne ryttere. Disse pfrdres til at vælge at ride på ydertidspunkterne, hvr der ftest er færre end 5 ryttere ad gangen. Det lille ridehus er frbehldt ridesklen, så længe der er ridesklehld. Hvis man vil være fr sig selv, kan det lille ridehus reserveres fr 1 time ved betaling til Bub g phængning af kvittering på reservatinstavlen i det lille ridehus. Kø-kulturen til det lille ridehus er: 1. syg hest, 2. ridning, 3. lngering, 4. løs hest (max 15 min). Lngering er tilladt i det lille ridehus, i rtunden, på den lille ridebane g på springbanen. Dg skal man altid spørge m tilladelse, hvis der er andre til stede. Ønske m lngering g løse heste i det lille ridehus berettiger ikke til at sende ryttere, der ønsker at ride i det lille ridehus ud. Lngering fretages i trense eller kapsun. Ved dyrlægebesøg kan man krtvarigt få tilladelse til lngering i det stre ridehus, g her er det gså tilladt at lngere i grime. Løse heste er kun tilladt i det lille ridehus g i rtunden. Rtunden bruges først g fremmest til sygefld, derefter til lngering g til sidst til luftefld. Det er tilladt at trave g galpere på travbanen på den mdsatte side af fldene, dg kun når man har sikret sig, at der er fri bane. HUSK! Møder du ngen, skal der tages ned i skridt. Trsdag g søndag er springdage. Om smmeren på den stre udendørsbane g i meget dårligt vej i det stre ridehus. Om vinteren i det stre ridehus. Tirsdag aften er det tilladt at selv-springe i det stre ridehus kl Det er ikke tilladt at sætte spring p på andre tidspunkter i det stre ridehus, g det er ikke tilladt at sætte spring p på den stre dressurbane.

6 Hvis man gerne vil springe uden fr den nrmale springundervisning, så er det tilladt på den udendørs springbane, på den lille dressurbane g i det lille ridehus. Dg skal man verhlde følgende regler: I det lille ridehus g på den lille ridebane springes må der kun springes, når der ikke er andre til stede. Sm tidligere beskrevet gælder særlig regler fr brug af det lille ridehus (se pslag i ridehuset) Springmateriel skal sættes på plads På den stre springbane Springryttere har førsteret til banen Banen kan ikke bkes til undervisning. Dvs. en undervisers tildelte ridehus-tid er ikke en bkning af springbanen Hvis det er muligt, må det gerne undgås at sætte spring p helt p ad dressurhegnet Ved støv på dressurbanen/lukket bane kan dressurryttere bede ejer/bestyrelse m lv til at rykke ind på springbanen Inden der springes, pfrdres der til at advisere dressurrytterne, så de evt. kan nå i ridehuset Når man er færdig med at springe, rydder man p efter sig. Alle bmme skal p g hænge, så de ikke ligge på jrden g rådner. Springmateriel skal rykkes jævnligt, så der ikke kmmer felter, hvr traktren ikke kan kører. Det er klubbens største bane der burde derfr kunne være flere ryttere derude på én gang. Unge under 18 år må kun springe, under psyn af en hestekyndig persn ver 18 år. Hjælpere må gerne sætte spring p g ned men husk egentlig undervisning er frbehldt de gdkendte undervisere.

7 Det stre ridehus Den stre dressurbane Springbanen Det lille ridehus Den lille dressurbane Rtunden Travbanen

8 Undervisning. Hlmegården er repræsenteret bredt hvad ryttere g heste angår. Bestyrelsen samt ejer tilstræber altid at have en gdkendt liste af undervisere, der tilgdeser de frskellige behv. Der er fri undervisning på stedet, det vil sige at de pstaldede ekvipager frit kan vælge imellem de gdkendte undervisere, g KUN mellem disse. Det er med andre rd ikke tilladt at undervise hinanden, selvm det selvfølgeligt er tilladt at give hinanden et gdt råd eller et frslag til at justere på ridningen. Vi frventer, at alle undervisere er imødekmmende fr alle ønsker m undervisning, samt accepterer de andre undervisere på stedet. Ansøgning m nye undervisningstilladelser behandles på de bestyrelsesmøder, hvr ejer deltager. Ved gdkendelse bliver der set på både antallet af ryttere, der har bedt m den nye underviser, samt vurderet m den ekstra underviser vil kunne reducere en eksisterende undervisers frretning, så andre ryttere kunne risikere at miste deres underviser. Mindst en gang m året ca. 1. september revideres undervisningsplanen fr det stre ridehus g faste undervisningstider slås p. Ledige huller i ridehusplanen kan reserveres af de andre undervisere på den stre hvide tavle i ridehuset. Underviserne skal huske at få ngen til at tage reservatin af tid væk, hvis de bliver frhindret i at kmme. Ngle gange m året afhldes kurser i dressur g spring. Gerne på pfrdring fra ryttere på stedet. Kurserne kan ekvipagerne frit deltage i, g det skal accepteres af de frskellige undervisere på stedet. Klubben, kan efter ansøgning til bestyrelsen, yde et tilskud til kursus i en af ridefrbundets discipliner til junir/ungryttere. Dg ydes tilskud max en gang m året pr rytter.

9 Sikkerhedsregler. De vigtigste regler på stedet er sikkerhedsreglerne. I smmeren 2014 pnåede vi Dansk Ridefrbunds sikkerheds certificering. Vi regner med naturlig pbakning fra rytterne på stedet, men vertrædes reglerne grft, kan man indkaldes til møde med ejer g bestyrelse til en drøftelse m evt. psigelse af bksaftalen eller brtvisning fra ridesklen. Generelle regler Alle skal bære sikkerhedsgdkendt ridehjelm ved ridning på baner, i ridehuse samt i terræn Alle skal bære sikkerhedskrrekt fdtøj ved håndtering af heste. Dvs. lukkede slide sk, når man færdes på jrden mkring hesten. Ikke sandaler eller lignende! Ved ridning en lukket sk eller støvle med en lille hæl g uden stre snørebånd, der kan hænge fast i stigbøjlen. Ingen ridning i kndisk eller lignende. Sk gdkendt til distanceridning er selvfølgelig tilladt. Ingen må fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktv m hånden eller rundt m livet Ingen fører en hest uden trense eller træktv Ingen løben eller råben i nærhed af hestene Vi rykker, flår, saver ikke hesten i munden med biddet Vi anvender ikke pisk g sprer uhæmmet Vi rider nrmalt ikke med en håndhest ved siden Hunde skal være under psyn g kntrl. På ridebane g i ridehuse Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning, g det anbefales at rytterne ver 18 år gså benytter sikkerhedsvest ved springning. Fr at ride selvstændigt på banerne (uden undervisning), skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil På ridebanen g ridehusbunden må der ikke være tilskuere g/eller andre persner end ryttere g undervisere samt evt. trækkere g de flinke persner, sm samlet klatter. Der rides altid med et gdkendt hvedtøj. (Se DRF reglement). Dg kan reglen fraviges, når man træner hrsemanship alene i det lille ridehus (her skal unge under 18 år, dg være under psyn af vksen). Det er ikke tilladt at ride med høretelefner, man skal kunne høre de andre i ridehuset eller høje råb udefra Der pfrdres til at ikke at ride uden sadel på urutinerede g unge heste. Der pfrdres til at ride med støvle eller sk+leggins, når man rider de urutinerede g uge heste Alle skal kende klubbens regler fr ridning på banerne

10

11 I terrænet (Travbanen regnes ikke med til terræn ridning) Færdselslven g DRF regler m ridning i trafikken skal verhldes, g vi viser hensyn til andre trafikanter. Dg vil vi pfrdre til at man hlder sig på cykelstien g ikke rider på Vassingerødvej, Nymøllevej g Slangerupvej. Der rides ind g ud ad Hlmegården via hvedindgangene, dvs. indkørslen g stien til skven. Det er ikke tidladt at ride ud ved trailerne bag det stre ridehus. Prøv så vidt muligt at ride mindst t ryttere sammen i skven. Ryttere under 18 år må ikke ride alene udenfr Hlmegårdens areal g 1 er skven. Ryttere under 12 år må ikke ride udenfr Hlmegårdens areal uden følgeskab af en vksen. Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest Alle under 18 år rider med sadel g stigebøjler Medbring altid en mbiltelefn. Rid med reflekser g lys i den mørke tid. Husk at du er svær at se fr bilister i tiden p til, at gadelygterne tændes. Tag din hest ned i skridt, når du møder andre, det er hensynsfuldt g står i skvreglementet. I Stalden Heste g pnyer, der står på staldgangene eller ved striglepladserne skal være under psyn. T heste må ikke passere hinanden på de staldgange sm er mindre end t meter brede. Fder g gdbidder skal være lukket inde i fderrummet, så hestene ikke frspiser sig. Redskaber g trillebøre efterlades ikke frit på staldgangen. Striglekasser sættes på plads efter brug Fr at phlde sig i stalden alene skal man have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil. Pnyen/hesten må aldrig bindes i hvedtøjet. Giv kun gdbidder til en hest efter aftale med ejer. Ingen heste på staldgangen i frdringstiden til fdervgnen har passeret. Orienteret dig via pslag i din stald m frhldsregler ved brand. Vi pfrdrer til, at hesten står med grime i bksen. Heste med grime er nemmere at få ud i tilfælde af brand. Staldpersnalet kæmper ikke med heste uden grime fr at få dem ud.

12 Fldene En persn bør kun trække én hest af gangen til g fra fld. Hvis du ikke kan finde en til at hjælpe, så skal du være fyldt 18 fr at må trække 2 heste. Heste der føres til fld skal sm minimum føres i grime g med træktv. Føres flere heste ud på samme tid, må der først gives slip, når alle er klar. En hest skal vendes før den slippes løs, så man ikke bliver ramt, hvis den i kådhed spjætter med bagbenene. I stedet fr at trække heste på fld kan der lukkes på fld indenfr en indhegning. I dette tilfælde skal hjælpere, der afventer hestene være placeret udenfr indhegningen. Fr at lukke eller hente heste på flden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have viden svarende dertil. Eller der skal være en ansvarlig tilstede med tilsvarende kvalifikatin. Der må ikke gives gdbidder eller hø på fldene, brtset fra hø på løsdriftfldene En hest efterlades ikke alene på flden, når man tager sin egen ind

13 Hvis der alligevel sker en ulykke Stands først ulykken så flere ikke kmmer til skade. (Fang f. eks løse heste) Giv livreddende førstehjælp Tilkald den nødvendige hjælp. Førstehjælpskasser: Hvedstalden g ridesklen: I Bub g Pvls gang (her findes gså en førstehjælpskasse til hesten) I skurvgnen Gunnar: I staldens rytterstuen Bliv ved den tilskadekmmende til hjælp er kmmet Tilkaldes ambulance sendes en persn p til Vassingerødvej, så ambulancen kan finde indkørslen, de kører ftest til Bøgevangen Infrmer Bub g Pvl Tilkald pårørende. Husk at sætte krrekt kntaktinfrmatin på bksdøren. Alle ulykker evalueres i bestyrelsen sammen med ejer med henblik på fremtidig frebyggelse.

14 Ridebaneregler gælder på alle banerne. Når vi færdes på vres baner eller i ridehusene er det vigtigt at kende de fælles spilleregler, så vi ikke generer hinanden ved f.eks. at kmme til at ride ind i hinanden eller frstyrre hinanden. Bestyrelsen samt ejer kan efter pslag på whitebardet lukke det stre ridehus i frbindelse med arrangementer eller vedligehldelse. Når vi hlder udendørs springstævne er den stre udendørs dressurbane lukket. Ved dressurstævner er det muligt at mtinere sin hest på pvarmningsbanerne, dg med hensyntagen til de startende. Reglerne nedenfr gælder alle vres baner, dg er det altid underviserens henstillinger, der gælder, når der er rideskle, hld i det lille ridehus eller springhld i det stre ridehus. 1. Vis hensyn specielt til ungheste g uøvede. Dg bør disse vælge at ride på ydertidspunkterne, hvr der ftest er færre end 5 ryttere ad gangen. 2. Alle brugere af ridehuse g baner skal sætte sig ind i ridebanereglerne. 3. Der rides venstre skulder md venstre skulder- gså når der er undervisning. Dg bliver ryttere, der mdtager undervisning på en cirkelvlte inderst g andre ryttere rider udenm. 4. Der skridtes til g af på hvslaget. Alle skridter samme vej, én g én. 5. Når de prfessinelle undervisere er tilstede, skal deres henstillinger følges. 6. Max. 2 undervisere må yde undervisning samtidigt. Den ene underviser må gerne undervise siddende på balknen, NB pkt Tilskuere skal undlade at frstyrre underviserne g henvises til balknen. 8. Skridttæpper, jakker m.m. hænges i hjørnerne, så de ikke bliver fejet ned af en frbigående hest. 9. Hvis man skal tale med ngen på barrieren, så stå i hjørnerne eller i indgangen, ikke ved C! dvs. ingen stilstand v/c, brtset fra parader ved prgramridning. 10. Trækning med heste skal fregå på hvslaget, i skridtretningen med hesten md barrieren - rligt g uden gene fr andre. Der skal bruges trense medmindre sygdm frhindrer det. 11. På den stre udendørs dressurbane g i det stre ridehus samler man klatter efter sig eller lkker en rar tilskuer til at gøre det fr sig. 12. Indendørs er der i henhld til lvgivningen rygefrbud. Udendørs må der ikke ryges til hest på Hlmegårdens areal.

15 Beredskabsplan fr Hlmegården ved brand. Der er installeret røgalarmer i hvedstalden. Røgalarmerne alarmerer direkte til Bub, Pvl g staldens medarbejdere, men ikke med akustisk signal i stalden. Røgalarmerne i bebelse er med akustisk signal. Der er 2 røgmasker med begrænset beskyttelse (filtratr) i målerskab i Hvedhus (Bub g Pvl) Der findes brandslukkere følgende steder: Hvedhus v/ kældertrappe Sklen v/ køkken Hvedstald v/ vaskebks Hvedstald i hjørnestald Stre ridehus v/ begge prte Rytterstuen Bådskuret Lille ridehus Stald Nielsen Falck efterser regelmæssigt pulverslukkerne. Rygning er kun tilladt udendørs, men aldrig i nærheden af hø eller halm g aldrig til hest. Glas g andre bjekter, der kan antænde, skal aldrig ligge g flyde. Hvis der skulle pstå brand, følges følgende beredskabsplan: Brandvæsnet alarmeres på 112 Hent pulverslukker g frsøg selv at slukke Alarmer Bub g Pvl eller Gunnar Få alle børn ud af det pågældende afsnit g nærmeste vksen samler dem ved flagstagen. Få vksne med kendskab til heste til at lukke hestene ud på nærmeste fld. Der pfrdres derfr til, at ejerne lader hestene stå med grime på i bksen. Ved vldsm røgudvikling skal det frhindres, at der går mennesker ind i mrådet. Overvej m det er nødvendigt at få mennesker g heste ud af de øvrige stalde g ridehuse. Send én persn p til Vassingerødvej, så brandvæsenet kan finde indkørslen, de kører ftest til Bøgevangen Alle følger anvisninger fra brandvæsnet g persnale. Hjælp med at sikre børn g unge. Der er førstehjælpsudstyr: Hvedstalden g ridesklen: Hvedhus v/ kælder (Bub g Pvl). Her er gså en førstehjælpskasse til hesten, samt i sadelrums skurvgnen v/ det stre ridehus Stald Nielsen: I staldens rytterstue

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Rideforbund, DRF www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub. Holmegården er hjemsted for Holmegårdens Rideklub, som er en forening under

Læs mere

Informationshæfte BLR

Informationshæfte BLR Informationshæfte BLR Der er mange regler på rideskolen. De er opstået over mange år. Når man kender reglerne, og når man overholder dem, er man med til at passe på sig selv, sin hest, faciliteterne og

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Muleposten Februar 2008. GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst

Muleposten Februar 2008. GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation 1 In Vitr Fertilisatin - IVF/ICSI behandling COPENHAGEN FERTILITY CENTER Cpyright SL-Design 2 Cpenhagen Fertility Center ledes af prfessr dr. med Svend Lindenberg, en af pinererne inden fr den nyere g

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev. 20.8.2015/Li 1 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium... 3 2.0 Generelt m ekskursiner... 4 3.0 Generelt m rejser... 5 3.1 Refundering

Læs mere