LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund"

Transkript

1 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Efterår 2009 Kommunevalget står for døren Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet

2 INDHOLD Åbningstider & WWW Leder Fyraftensmøde for tillidsvalgte Nyt fra faglig afdeling Invitation til møde om OK Aktivitetskalender Nyt fra A-Kassen Konkurrence Kontorerne i Frederiksværk & Frederikssund har åbent Mandag-Fredag Torsdag tillige Og i Stenløse Mandag Torsdag & Samt efter aftale Hjemmeside Afdelingens adresser Aase Hansens vej 10, 3300 Frederiksværk Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund Mølledammen 22, 3660 Stenløse Deadline for indlæg til nr. 22 er 15/11-09 Deadline for indlæg til nr. 23 er 15/2-10 Afleveret til trykker d. 20/10-09 Lokalnyt for 3F Fr.værk-Fr.sund nummer 21 Oplag : eksemplarer Ansvarshavende : Jesper Olsen Tryk : Paritas Grafik, Frederikssund Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du har brug for faglig bistand: Hovednummer Fax SEKRETARIAT Mette Høyrup Hanne Nielsen FAGLIG AFDELING Byggegruppen Claus Bo Jensen Mobil Opmåler John Kongeskov Industrigruppen Hardy Pedersen Mobil Jarnil Larsen Mobil Transportgruppen Hardy Pedersen Mobil Jarnil Larsen Mobil Den offentlige gruppe Karsten Froeshøj Mobil Solveig Frisch Mobil Den grønne gruppe Karsten Froeshøj Mobil Privat service Solveig Frisch Mobil DAGLIG LEDELSE Formand Aino Reffs Mobil Næstformand Jesper Olsen Mobil Økonomisk ansvarlig Ole Lind Larsen Mobil A-kasseleder Jan Olsen Mobil A-KASSEN Anne Rita Jacobsen Lena Hansen Lone Christensen Palle Kristensen Sanne Hornecker ØKONOMISK AFDELING Lisbeth Andrup Hansen SOCIALRÅDGIVERORDNINGEN Telefontid mandag torsdag kl Susan Bahn Nielsen Troels Lindberg

3 De vigtigste betingelser for en god kommune Af Aino Reffs Formand Den 17. november skal du tage stilling til hvilken politik du mener, skal være gældende i din kommune de næste fire år. Kommunen er ikke kun et sted hvor vi bor og lever, det er også en stor arbejdsplads. Når politikere i kommunen stiller spørgsmål ved om rengøringen fortsat skal være en kommunal opgave, som det er tilfældet i Frederikssund kommune, skaber det en forståelig utryghed - udlicitering og besparelser er en rigtig dårlig kombination. Kommunerne skal være et rart og trygt sted at være både som borger og som kommunalt ansat. Vi har brug for: Kommuner som vil sikre gode rammer som kan tiltrække nye virksomheder. Vi mangler mere end 500 arbejdspladser alene til de ledige som er medlem af vores afdeling. Massive investeringer i nye grønne jobs og i den offentlige sektor. Ret til kompetencevurdering og uddannelse til alle. Uddannelse i stedet for arbejdsfordeling. Håndtering af ledige uden økonomisk pisk og tvangsaktivering, men med opkvalificering og tryghed. At den overvejende del af den kommunale aktivering skal være uddannelse. Den siddende regering har begrænset kommunernes økonomiske handlefrihed markant, men hvis den nuværende udvikling fortsætter i de kommende år, vil endnu flere opgaver blive privatiseret og Danmark blive mere klassedelt. Gå imod uligheden og stem på et parti til venstre for midten. Husk, at din stemme kan være afgørende for hvilken politik der bliver ført de næste 4 år. 3

4 EN PERSONLIGHED HAR FORLADT ET LANGT LIV PÅ BARRIKADERNE Vi har haft en sludder med æresmedlem Erik Møller. Erik kommer til Ølstykke i 60 erne, hvor han arbejder som pedel på Toftehøjskolen og bliver medlem af DAF Ølstykke afd., som på daværende tidspunkt havde ca. 180 medlemmer. Modulbeton i Ølstykke var afdelingens største arbejdsplads med ca. 50 medlemmer. Erik bliver tidligt valgt til afdelingsbestyrelsen, og er kontorbestyrer i A-kassen fra , arbejdet udføres i fritiden. Afdelingen havde bygget et hus på ca. 20 m2 på Stationsvej i Ølstykke. Huset er for længst fjernet. Erik er samtidig valgt til Ølstykke Sogneråd for Socialdemokratiet. Ved kommunereformen i 1970 bliver Erik valgt som formand for Ligningskommissionen, hvor han sad i mange år. Erik er ligeledes tillidsmand for samtlige pedeller i Ølstykke kommune. I en periode er han formand for Pedelforeningen på Sjælland. Lige så lang tid, som jeg kan huske, har Erik været dirigent på SID Stenløse s generalforsamlinger. Ved kommunereformen 1970 blev DAF Ølstykke 180 medlemmer, DAF Ganløse 75 medlemmer og DAF Veksøs 175 medlemmer slået sammen og byggede hus på Mølledammen 22 i Stenløse. Erik var i byggeudvalget. Fra Oktober 1995, til efterlønsklubben nedlægges den , var Erik formand. I perioden som formand for efterlønsklubben er Erik valgt som Frederiksborg Amts repræsentant i SID 1. Distrikt s bestyrelse. Og er dermed også medlem af SID s faglige efterlønnere på landsplan en periode som næstformand. Nu nyder Erik sit otium på Sigridsvej sammen med Grethe. Palle Kristensen Jubilæumsskriftet kan hentes i afdelingen. 4

5 Fyraftensmøde for alle tillidsvalgte Onsdag den 11. november 2009 kl I afdelingens lokaler, Aase Hansen vej 10, 3300 Frederiksværk Traditionen tro holder afdelingen fyraftensmøde for alle tillidsvalgte, hvor vi skal planlægge aktiviteterne for Vi serverer et måltid mad og derefter vil forbundssekretær Per Christensen komme med et oplæg i forhold til det forestående kommunalvalg. Herefter vil der være debat og vi vil drøfte hvilke aktiviteter der skal være det næste år i afdelingen. HUSK at melde din ankomst, så vi ved hvor meget mad vi skal bestille. Nærmere information om mødet vil tilgå. 3F FREDERIKSVÆRK-FREDERIKSSUND Aase Hansen Vej 10, 3300 Frederiksværk, Telefon

6 Så galt kan det gå!! Af Poul Andersen Bestyrelsesmeedlem 3F Udlicitering - en fejldiagnose Så kom turen til rengørings- og kantineassistenter. Diagnosen er stillet, og den peger på, at rengørings- og kantineassistenter ansat i Frederikssund Kommune har sygdommen økonomisk rengøringsvanvid, for når der indføres markedsmekanismer i den offentlige sektor, kan det have den afgørende konsekvens, at økonomien bliver det væsentligste værdiparameter for succes eller fiasko. Ganske vist er der formelt ikke truffet politisk beslutning om udlicitering endnu, da den af kommunens direktion anbefalede indstilling om at udlicitere hele rengøringsområdet først skal til høring i samarbejdsstrukturen. Her er der mulighed for medarbejdere, brugere m.fl. at komme med et høringssvar, som kan indgå i et beslutningsgrundlag. Dette ændrer sandsynligvis intet i forhold til hvor processen befinder sig for nuværende, da høringssvarene i forbindelse med analyserapporten omkring harmonisering af rengøringsområdet ikke afspejler sig i direktionens anbefalede indstilling til byrådet, udover enkelte korrektioner omkring det økonomiske potentiale. Den styregruppe som skulle deltage i en klarlægning vedrørende status og harmonisering af rengøringsområdet, og de forhold som indgår i dette har udelukkende bestået af en konsulent og et par ledelsesrepræsentanter. Altså ingen medarbejderrepræsentanter, brugere m.fl. som angiveligt er dem der kender området bedst. Man kan jo spørge sig selv, om målet for privat og offentlig drift er det samme? Er det netop lønsomhed (profit) som er målet for en offentlig sektor? Hvis det sidste er tilfældet vil jeg påpege, at det overskud et privat firma genererer kunne være brugt til at forbedre egen organisation, hvor der kunne investeres i tilpasning af struktur, uddannelse af medarbejdere m.m. Men i stedet for at vælge denne løsning, så svigter den ansvarlige ledelse på området, og flygter fra deres ansvar ved at indstille til at vælge model 3 udbud og udlicitering af hele rengøringsområdet, hvor hensyn til kvalitet og andre forhold forbliver jokeren. Når nu de ansatte rengørings- og kantineassistenter, samt deres ledere på området bliver udliciteret, så vil det fremover være markedsmekanismerne der ca. hver 3-4 år er i spil med alt som det indebærer omkring udbudsrunder (for det er vel det som er meningen med at konkurrenceudsætte arbejdsområder), udbudsmateriale, kontrolbud, evt. nye arbejdsgivere m.m. For kommunen gælder at prisen derefter fastsættes ud fra markedsvilkårene, og mulige ekstrabevillinger der ikke lige er taget højde for i udbudsmaterialet vil blive en del af den økonomiske virkelighed. At tisse i bukserne, det varmer, men ikke så længe ad gangen. Endvidere kan det anføres, at selv om naboen har foretaget lignende fejldiagnose, ja så forbeholder man sig retten til selv at udøve samme. 6

7 - Og Så galt er det gået Det gror og gror - men det er ikke Vej og Parks have mere Frederikssund Kommunes Vej og Park afdeling har ikke mere arbejdsområdet i forbindelse med ukrudtbekæmpelse, samt en del af opgaverne vedrørende klipning af hække på kommunale områder. Dette blev en konsekvens ved et tabt udbud, hvorved en privat entreprenør var billigst, og derfor fra den blev det firma der blev valgt til at udføre disse opgaver. Nu her ca. 5 måneder efter ses det tydeligt rundt omkring i byerne, at det arbejde de kommunale medarbejdere tidligere løste med faglig stolthed og en vis omhu, nu får lov til flere steder at fremstå som noget der ligner et grønt ukrudtsareal, eller en plante som ønskede at den var blomst. Hvis formålet med at udbyde opgaverne var at sænke vedligeholdelses niveauet er det lykkedes. Hvis formålet var at afprøve opgaverne på markedsvilkår er det også lykkedes, men med et ikke særligt kønt syn som resultat, og det viser endnu engang, at man får hvad man betaler for. For de ansatte ved Vej og Park, som gennem mange år har sat en ære i at byerne fremstod pæne, rene og indbydende at færdes i, har dette forår været nedslående at opleve. For borgere, turister m.fl. må denne oplevelse vel også have sat sig et eller andet sted på nethinden, men hvis oplevelsen af en større ukrudtsmængde opfattes som uden betydning så er det nok sådan vedligeholdelses niveauet bliver fremover, men det skal endnu engang kraftigt understreges, at det ikke er Vej og Park som står for opgavernes udførelse, eller rettere mangel på samme, og ej heller lægger navn til niveauet. Kommunalvalg 2009 Ved kommunalvalget den 17. november er det vigtigt, at også fagbevægelsen er repræsenteret i byrådene rundt om i landet. Men særligt i Egedal kommune skal vi udnytte, at alt tyder på, at der kan ske et systemskifte i en traditionelt borgerlig domineret kommune. Jeg vil gerne gøre mit til at virkeliggøre dette skift, og stiller derfor op for Socialdemokraterne ved dette valg. Bl.a. beskæftigelsespolitikken er et område, der skal holdes meget øje med, nu da arbejdsanvisning og indsatsen mod ledigheden er flyttet til kommunalt regi. Men også børne-, unge- og ældreområderne i Egedal trænger til et kursskifte, institutionspladser og f.eks. maden til de ældre er oppe i nogle voldsomme priser. En situation, Socialdemokraterne vil ændre efter årsskiftet, såfremt der kan skabes et flertal bag en anden politik end den, der de sidste fire år har præget kommunen med besparelser, nedskæringer og alt, alt for mange hovsa-løsninger. Vi vil også sikre, at der fremover vil blive ført en politik, der medfører en sund, langsigtet økonomisk planlægning, så Egedal vil være en god kommune at bo i, uanset indtægt og alder. Fra 1986 til 1990 var jeg medlem af byrådet i Stenløse, og selv om tiderne har ændret sig, går jeg til valg på at kunne være med til at gøre en forskel i byrådsarbejdet. Jeg skal derfor opfordre til at du vil bakke op om at ændre den politiske situation i Egedal kommune ved at stemme på Socialdemokraterne, og gerne på nr. 7 på listen, Ole Lind Larsen. 7

8 OK 2010 STÅR FOR DØREN Af Jesper Olsen Næstformand 3F vil bruge de kommende overenskomstforhandlinger til, at stoppe den sociale dumping. Den 11. september var 3F s repræsentantskab samlet for at debattere overenskomstforslagene og her fra afdelingen, deltog TR Mogens Meisner fra H. Willum Nielsen samt faglig sekretær Jarnil Larsen, Formand Aino Reffs & Næstformand Jesper Olsen. De gennemgående krav er denne gang blevet sat op i 7 temaer. Forhøjelse af løn- og tillægssatser. Der skal lægges særlig vægt på forhøjelse af lønninger til lærlinge og ungarbejdere. Vikarer og underentreprenører. Vikarer og underentreprenørers medarbejdere skal sikres samme overenskomstmæssige vilkår som øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. Udbygning af pensionsordningerne. Tillidsrepræsentanter. Reglerne for tillidsrepræsentanterne forbedres. Uddannelse. Uddannelsesaftalerne forbedres, så uddannelse bliver en ret for medarbejderne. Uddannelsesfondene udbygges. Arbejdstid. Der skal gennemføres forbedringer af forholdene for arbejdere på skiftehold og forskudt arbejdstid. Medarbejdernes indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden skal styrkes. Sociale bestemmelser. Ordningen med ret til frihed ved barns sygdom udbygges. Øvrige ordninger med ret til frihed ved sygdom, barsel og omsorg for nære slægtninge udbygges. Opsigelsesregler forbedres og retten til uddannelse ved opsigelse udbygges. Mange arbejdsgivere underbetaler udenlandsk arbejdskraft og tilbyder uværdige arbejdsforhold. Det er et angreb på de danske overenskomster. Det er en udnyttelse af mennesker i nød. Husk at det kun er medlemmerne af fagforeningen der har indflydelse på overenskomsten. Har du kolleger som ikke er medlem? 8

9 Optaktsmøde overenskomstforhandlingerne 2010 INVITATION Tiden for overenskomstforhandlingerne 2010 nærmer sig, derfor inviterer CO-industri tillidsrepræsentanter og afdelingsrepræsentanter inden for CO-industriområdet til et møde om forhandlingerne. Få indflydelse på de nye overenskomster MØD OP Program kl kl Spisning. Velkomst v/allan Thomsen, DM Overenskomstforhandling år 2010 v/co-industris formand Thorkild E. Jensen og CO-industris næstformand Børge Frederiksen. Efter indlæggene vil der være mulighed for debat. Mødeleder: Sonny Hansen, DM Tilmelding til din lokale afdeling senest to uger før mødet. Thorkild E. Jensen (Dansk Metal) CO-industris formand Børge Frederiksen (3F) CO-industris næstformand Mødet holdes den 19. november 2009 kl Frederiksborg Centret, Festsalen Milnersvej Hillerød Vi arbejder for dig arbejder for dig arbejder for dig Lidt mere luft i økonomien? Kontakt mig og aftal tid til et møde. Kig ind eller ring på tlf Annie Aller souschef Lidt mere luft i økonomien? Kontakt mig og aftal tid til et møde. Kig ind eller ring på tlf Henrik Haugsted Pihl erhvervsrådgiver Lidt mere luft i økonomien? Kontakt mig og aftal tid til et møde. Kig ind eller ring på tlf Klaus Bo Rasmussen filialdirektør Havnegade 18, 3600 Frederikssund. Tlf Havnegade 18, 3600 Frederikssund. Tlf Havnegade 18, 3600 Frederikssund. Tlf

10 Hvad sker der i afdelingen? Og hvornår? November December 1 2 Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Bowling Møde i Offentlig gruppe Møde i Industrigruppen 8 Manganforeningen - Julearrangement 9 Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Andespil 10 Efterlønsklubmøde i Frederiksværk 11 Årsmøde for tillidsvalgte Efterlønsklubmøde I Frederikssund / Julefrok 15 Julemøde for pensionister 16 Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Bowling Efterlønsklubmøde i Frederiksværk Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Julehygge 24 Efterlønsklubmøde i Frederikssund Afdelingsbestyrelsesmøde Efterlønsklubmøde I Frederikssund / Bowling 31 10

11 Vigtige datoer for jer på efterløn, overgangsydelse, orlov, aktiveringsydelse & dagpenge. Ydelsesperiode Periode slut Disponibel i pengeinstitut Uge 39, 40, 41 & 42 Søndag den 18. oktober Torsdag den 22. oktober Uge 43, 44, 45, 46 & 47 Søndag den 22. november Torsdag den 26. november Uge 48, 49, 50 & 51 Søndag den 20. december Torsdag den 23. december Januar Februar Efterlønsklubmøde i Frederiksværk ost Efterlønsklubmøde i Frederikssund Afdelingsbestyrelsesmøde Efterlønsklubmøde i Frederikssund 11

12 Politisk udtalelse Industrilandsmøde 2009 Musikhuset Esbjerg den 26. og 27. september 3F Industri landsudvalget Vi har en regering og en politik vi ikke vil ha det er stemningen. Derfor opfordrer 379 tillidsrepræsentanter fra 3F s industriområde til, at oppositionen påtager sig en mere aktiv rolle og fører an i mobiliseringen mod regeringen og dens uformelle leder, Pia Kjærsgaard. Den politiske styring under finanskrisen har nærmest været ikke eksisterende. Der har i den grad manglet initiativ og plan i indsatsen. Vi har en regering, som hellere vil beskæftige sig med burkaer, muskelhunde, Lomborgs miljøkrænkelser, jægerromaner og kulturkamp end det politiske håndværk det er at styre landet frem mod nye forbedringer. Det er dog ikke helt rimeligt at konkludere, at regeringen kun beskæftiger sig med den slags. Økonomi og erhvervsministeren har netop slået fast, at fagbevægelsen bør droppe ethvert krav om længere opsigelsesvarsler, når der skal forhandles overenskomster næste år. Og at et modsvar vil være at skære yderligere i dagpengene. Hvis VKO-flertallet ønsker, at overenskomstfornyelsen skal gå i hårdknude, skal de bare fortsætte den utilstedelige politiske indblanding. Understøt den danske model frem for at undergrave den! Fagbevægelsen har i de politiske debatter været garanten for, at der også har været seriøse politiske bud på løsninger. Det er os som håndterer overenskomstfornyelser. Men vi har også andre gode råd: Massive investeringer i nye, grønne jobs og i den nedslidte offentlige sektor. Et uddannelsessystem, der sikrer lige muligheder. Ret til kompetencevurdering og uddannelsesplan til alle. Uddannelse i stedet for arbejdsfordeling. Bevarelse af efterlønnen. Håndtering af ledigheden uden økonomisk pisk og tvangsaktivering, men med opkvalificering og tryghed. - Forbedret dækning og fremtidige satsforhøjelser af dagpenge og overførselsindkomster samt sikring af pensionsindbetalinger - Den overvejende del af den kommunale aktivering skal være uddannelse - Ret til uddannelse på op til 125 procent af dagpengemaksimum for ledige uden uddannelse og med forældede uddannelser Vi har et alternativ med et politisk afsæt vi godt vil ha det er stemningen. Naturligvis vil vi gøre vores til at kommune- og regionsvalgene til november styrker de lokale kræfter. Vi opfordrer arbejderpartierne til at sætte fuld kraft på processen frem mod et politisk skifte, hvor det velfærds-danmark vi havde fået skabt genetableres og videreudvikles. 12 1

13 Nyt fra Bygge og anlægsgruppen Af Claus Bo Jensen Faglig sekretær Nyt fra Bygge og anlægsgruppen Af Claus Bo Jensen Faglig sekretær Billede Claus Byggegruppen vil stadig have hjælp Jeres til at finde Afdelingen kontrollerer stadig enjerdelom arbejdsbyggegruppen vil stadig gernegerne have Jeres pladserne, og vi anmoder at tilmelde afdelingens så Jer vi snarestpladser, muligt kan Jer. Til-melding kan hjælppladserne til at findei pladserne, ogområ-de, vi anmoder hvorbesøge der er udenlandsk arbejdskraft. foretages til Claus pladserne på tlf / 88områ om at tilmelde i afdelingens de, så vi snarest muligt kan besøge Jer. Til- Skal du starte på et nyt arbejde, kan du konnye arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst. Afdelingen stadig en delpåarbejds-pladser, hvor er udenlandsk arbejdskraft. meldingkontrollerer kan foretages til Claus tlf takteder afdelingen for at høre, om den / Skal du starte på et nyt arbejde, kan du kontakte afdelingen for at høre, om den nye arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst. Lønstatistik Region 5 Nordsjælland Lønstatistik - Region 5 - Nordsjælland Mega Flex Lind & Risør Lika Byg J. Jensen Flemming Nielsen Phil Arkil ZaGo-lind Bdr. Andersen HHM MT Højgaard Beton Porre Beton Renovering Mur Beton Kabel Beton Anlæg Beton Kabel Timeløn 140,- Udbetaling Bonus Akkord 200,154,160,175,185,145,155,150,- 20,- Ja 160,137,- Ja Sygefravær Kursus i 2+1 dag om ny lovgivning. Husk at tilmelde pladserne Husk at tilmelde pladserne: Til Claus Bo Jensen på eller Få mere at vide, om lovgivningen, mulighederne og hvor du som tillidsvalgt kanbo Til Claus opnå indflydelse på hvordan virksomheden griber det an. til opmåleren John Kongeskov på Jensen på eller til opmåleren John Kongeskov på /1, 13/1 + 18/2 Billede (Sygefravær) CSL Sjælland Syd Klingeberg Slagelse Tilmelding via din afdeling FIU nr

14 Konflikt_art:Layout 1 13/08/09 11:38 Side 1 Sejren i Skævinge Mogens Larsen fra TIB-Nordøstsjælland og Michael Liesk fra 3F-Frederiksborg nyder i fællesskab resultatet af konflikten på Skævinge Rådhus. Fordi alle byggefagenes fagforeninger stod skulder ved skulder lykkedes at få tegnet overenskomst efter 3 ugers kamp. Hvordan opdagede I at der var polakker på byggepladsen? Mogens: Vi tager ud og besøger byggepladser i området på såkaldte pladsbesøg, hvor vi møder vores medlemmer og taler om eventuelle problemer. Når jeg siger vi, så mener jeg Byggefagenes Samvirke i Nordsjælland, som består af repræsentanter for TIB, 3F, blikkenslagerne, malerne, elektrikerne og murerne. Vi tog på besøg på det gamle Skævinge Rådhus, hvor Estate Invest havde gang i en ombygning til lejligheder og forretninger. Vi finder ud af at det er CKJ- Entreprise fra Slupsk i Polen, der står for en stor del af ombygningsarbejdet og at der ikke er overenskomst. Hvad betyder det konkret at der ikke er overenskomst? Mogens: Her betyder det at arbejderne på pladsen ligger væsentlig under, hvad danske kollegaer tjener på tilsvarende arbejde. Det er skidt for polakkerne og det er skidt for de danske firmaer, der umuligt kan konkurrere med det polsk firma, der betaler lav løn, ikke betaler pension, ikke betaler 6% i S/H til skæve helligdage og feriefridage, ikke har fast arbejdstid, osv. Lukkede I så pladsen? Michael: Nej, så let er det desværre ikke! Vi startede med at tage kontakt til firmaet og få en forhandling om at indgå overenskomst, men det kom der ikke noget resultat ud af. Så i stedet varslede TIB konflikt og LO etablerede sympatikonflikt, så alle de organiserede helt legalt kunne forlade pladsen. Mogens supplerer: Og her viser det sig virkelig at være guld værd at vi står sammen i Byggefagene. Det er altså ret effektivt, når Elforbundet og Blik og Rør er med i aktionen, så smede of elektrikere nedlægger arbejdet. Chafførerne fra 3F får stoppet leverancen af materialer og affaldscontainere ikke bliver tømt. nedlægger arbejdet. Når Morten fra 3F får stoppet leverancen af materialer via chaufførerne og affaldscontainerne ikke bliver tømt. Hvor lang tid tog konflikten? Mogens: Faktisk gik der kun 3 uger fra sympatikonflikten går i gang til Estate Invest stiller det polske firma stolen for døren: Enten forlader I pladsen eller også indgår I overenskomst med TIB. CKJ-Enterprise valgte derefter at skrive under på en overenskomst. 14

15 Konflikt_art:Layout 1 13/08/09 11:38 Side 2 Er denne sejr ikke bare en dråbe i havet? Michael: Man kunne omvendt spørge, hvad er alternativet? Hvis vi ikke hele tiden forsvarer overenskomsten, så bliver vores løn og arbejdsvilkår jo bare dårligere og dårligere. Denne sejr betyder faktisk også at det bliver lettere næste gang, vi skal tegne overenskomst. Med sagen her i mente så ved bygherrene at de løber en risiko for konflikt hver gang de hyrer en entreprenør, hvor forholdene ikke er i orden. Mogens: Vi passer det faglige arbejde, hvis Told og Skat sørgede for at alle firmaer betalte hvad de skulle, så ville vi være nået langt. En udløber af denne konflikt var også at det polske firma fik en bøde for ikke at være registreret i registeret for udenlandske firmaer det såkaldte RUT-register. Hvorfor bruger I så meget tid på udenlandske arbejdere? Michael: Vi plejer at sige, at hver gang vi arbejder for at en udenlandsk arbejder får bedre løn- og arbejdsforhold, så forsvarer vi de danske arbejdere. Mester vil jo altid prøve at købe arbejdskraften så billigt som muligt, så det er Mester vi er oppe imod og ikke vores udenlandske kollegaer. Vi må stå sammen for at forsvare vores løn, pension og arbejdstid og det sammenhold gælder også de udenlandske arbejdere. Hvis vi bare lader dem sejle sin egen sø, så ender det med at danske bygningsarbejdere på den lange bane også ender med at måtte arbejde under elendige forhold for at have arbejde. Mogens: Sejren i Skævinge viser at det nytter at kæmpe for overenskomsten. Der var en der sagde, at han syntes det med røde faner og fagforeningerne var håbløst gammeldags men at arbejde op til 60 timer om ugen til lav løn, uden pension, og andre tillæg det synes jeg lyder mere gammeldags! At stå sammen om overenskomsten er stadig fremtiden! Byggefagene i Nordsjælland demonstrerer foran byggepladsen i Skævinge. Ved demonstrationen uddeles materialer på polsk om baggrunden for demonstrationen og man taler med alle, der vil ind på pladsen. 15

16 Hen over sommeren er der sket en del ændringer på a-kasseområdet Af Jan Olsen A-kasseleder Kommunerne overtog jobcentrene 1. august Fra d. 1. august har kommunerne overtaget jobcentrene. Det betyder bl.a., at der kan blive stor forskel på, hvordan man som arbejdsløs bliver behandlet. Afhængigt af hvilken kommune man bor i, kan man blive mødt med forskellige former for krav og tilbud. Muligheder for forskelsbehandling vil opstå. Kvaliteten af de tilbud man som ledig får, kan blive afhængig af den enkelte kommunes økonomi. Det danske arbejdsmarked er ikke afgrænset af kommunegrænserne. Det er en rigtig dårlig ide at lægge arbejdsmarkedspolitikken ind under kommunalbestyrelserne, som normalt ikke ser ud over egen kommunegrænse. Både fagbevægelsen og arbejdsgiverne synes, at det er en dårlig ide, at gøre kommunerne ansvarlige for arbejdsmarkedspolitikken. Så hvorfor indfører man noget, som mange anser for at være en dårlig ide? Mit gæt er, at den nuværende regering er ved at indføre det såkaldt enstrengede system. Dermed kan man lægge a-kasserne ind under kommunerne. Det vil være det samme som at nedlægge a-kasserne. Det er samtidig et angreb både på fagbevægelsen og på de ledige. Fagbevægelsen vil miste en stor del af indflydelsen på arbejdsmarkedspolitikken. De ledige vil få en væsentlig dårligere økonomi, når man som næste skridt i denne udvikling kan fjerne forskellen mellem dagpenge fra a-kassen og kontanthjælp. Alle uden arbejde risikerer at skulle forsøge at overleve på kontanthjælp, hvis denne udvikling ikke stoppes. Den eneste måde at stoppe denne udvikling er, at få valgt en anden regering ved næste folketingsvalg. Vi må gøre hvad vi kan for at et flertal af den danske befolkning ved næste folketingsvalg vil være med til at ændre retningen i den nuværende regerings politik. Angreb på de unge. Mange mennesker tror, at man får 90 % af sin løn i dagpenge fra a-kassen, hvis man bliver arbejdsløs. Men det højeste man kan få i dagpenge er kr. om måneden. For en enkelt gruppe af befolkningen har politikerne på Christiansborg besluttet, at man skal kunne klare sig for endnu mindre end dette beløb. Hvis man er under 25 år og ikke har en uddannelse, ryger man ned på halve dagpenge, når man har været arbejdsløs i ½ år. Man undgår dog dette, hvis man har arbejdet i mere end 2 år, inden man bliver arbejdsløs. Den stigende arbejdsløshed, vi oplever, rammer især de unge. Så samtidig med, at flere unge bliver arbejdsløse, har politikerne strammet a-kassereglerne for de unge. Flere risikerer at ryge ned på halve dagpenge. Næsten halvdelen af alle unge mellem 20 og 24 år er ikke medlem af en a-kasse. Det kan ikke undre, at dette er tilfældet. Mange unge må have svært ved at få øje på, hvad man skal eller kan bruge en a-kasse til. Halve dagpenge for unge skal få flere til at tage en uddannelse. Det er i hvert fald politikernes begrundelse for at indføre disse regler. Men de unge gør i stedet alt for at få arbejde uanset hvor ringe det er. Mange af vore unge medlemmer har stiftet familie og kan derfor ikke overleve ret længe på halve dagpenge. Så i stedet for at få flere i uddannelse, tvinger man folk til at starte i selv det dårligst betalte arbejde. Sygesamtaler. Fra 5. oktober skal a-kasserne afholde samtaler med ledige medlemmer, der bliver syge. 16

17 Disse samtaler skal holdes, inden sygefraværet når fire uger. A-kasserne bliver endnu en gang pålagt nye opgaver af det offentlige uden at få økonomiske midler til at løse disse. På denne måde skal medlemmerne af a-kasserne være med til at betale for at få udført arbejde for det offentlige. Vi bliver viklet ind i endnu mere papirarbejde og bureaukrati. Den officielle hensigt med disse nye regler er, at a-kasserne skal Der er brug for, at Per Seerup Knudsen igen vælges til regionsrådet i Hovedstadsregionen. Det viste 3F Frederiksværk-Frederikssund s konference om fremtidens lægepraksis. være med til at fastholde vore sygemeldte medlemmer på arbejdsmarkedet. Det lyder rigtigt flot. Men når der ikke samtidig er afsat økonomi til denne opgave, klinger det hele meget hult. Hvis man nægter at medvirke til disse sygesamtaler, skal vi indberette medlemmet til kommunen. Kommunen tager så stilling til, om man mister retten til sygedagpenge. Det er derfor meget vigtigt, at man som sygemeldt reagerer på indkaldelser til sygesamtaler. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan fra a-kassen for at forhindre, at sygemeldte medlemmer mister sygedagpengene. Stem PERsonligt på SEERUP em PERsonligt på SEERUP Hurtig i behandling og med høj kvalitet. Det er dét, som har betydning for vores helbred. DerforDer vil jeg er brug sikrefor, at Per Seerup Knudsen igen let adgang vælges til foregionsrådet alle til den ipraktiserende Hovedstadsregionen. læge at behandlingen Det viste 3F Frederiksværk-Frederikssund s af dig allerede starter, når ambulancen konference ankommer fremtidens lægepraksis. at alle bliver behandlet af de dygtigste på Hurtig i behandling og med høj kvalitet. Det er hospitalet dét, som har betydning for vores helbred. Der er brug for, at Per Seerup Knudsen igen vælges til regionsrådet i Hovedstadsregionen. Det viste 3F Frederiksværk-Frederikssund s konference om fremtidens lægepraksis. Hurtig i behandling og med høj kvalitet. Det er dét, som har betydning for vores helbred. Derfor vil jeg sikre let adgang for alle til den praktiserende læge at behandlingen af dig allerede starter, når ambulancen ankommer let adgang for alle til den praktiserende læge at alle bliver behandlet af de dygtigste på hospitalet Derfor På den vil måde jeg sikre sikrer jeg dit helbred, så at du stadig kan være aktiv på arbejdet og i fritiden. at behandlingen af dig allerede starter, når ambulancen ankommer hospitalet På den måde sikrer jeg dit helbred, at så alle at du bliver stadig behandlet kan være afaktiv de dygtigste på arbejdet på og i fritiden På den måde sikrer jeg dit helbred, så at du stadig kan være aktiv på arbejdet og i fritiden. 17

18 Vindere af bladkonkurrencen! Vinderne af konkurrencen i sidste nummer er: 1. præmie Svend Arne Nielsen, Frederiksværk 2. præmie Ib Arne Eriksen, Slangerup 3. præmie Ove Mussmann, Frederikssund Vinderne er underrettet pr. brev Kommunalvalget står for døren. Jeg stiller op til valg i byrådet og står på plads 10 på den Socialdemokratiske liste. Og jeg beder om din stemme til at gøre mig til din kandidat ved kommunevalget den 17. november. Qua mit arbejde i 3F Frederiksborg, ved jeg hvor vigtigt det er, at være medlem af en faglig organisation. Og jeg mener det er vigtigt at fagbevægelsen er en del af den kommunale politik. Derfor er det også vigtig, at du som 3F er stemmer på de rette folk, til af fremfører dine synspunkter i det politiske system. Min opgave vil være, at sikre, at vi ikke bliver en kommune der vil spare sig ud af al ting, især sociale problemer og ledighed. Man kan lave budgetter for meget, men man kan altså ikke lave budgetter for, hvor meget borgerne må være syge. Og da Staten sætter stramme rammer for kommunernes økonomi, og den økonomiske krise også betyder noget for indtægterne, ja så betyder det set med mine øjne, at der ligger en kæmpe udfordring for at få det hele til at kører, uden at det går ud over de svageste. Bus og ambulancekørsel er mine mærkesager, og det også de områder jeg arbejder med i mit daglige virke i 3F. Her medvirker jeg til, at der ikke blot træffes fornuftige, men også sociale beslutninger. Det vil jeg også gøre i byrådet. Kommunens borgere skal være sikre på at have en ambulance hurtigt fremme når de kommer til skade eller bliver syge. Vi kan ikke være bekendt at yderområder som Slangerup, Jægerspris og Skibby skal vente længere tid på hjælp, på bekostning af, at borgere i København skal have hurtigere hjælp der. Der er også dem der påstår, at buskørsel er et oplagt sted at spare. Jeg er slet ikke enig. I vores kommune er det ikke alle der bor lige op af Frederikssund Station. Så derfor har vi brug for en kollektiv trafik der virker. Det er ikke nok, at bussen kører mellem 6.30 og og mellem og på hverdage. Den skal også være der midt på dagen, om aftenen og i weekenderne. Vores unge og ældre og andre der ikke har bil til rådighed, skal også kunne komme rundt i vores kommune også i fremtiden. Tak til 3F Frederiksværk-Frederikssund, for at give mig spalteplads som kandidat til det kommende kommunevalg i Frederikssund. Sæt kryds ved Morten Christensen på liste A den 17. november. En faglig stemme i byrådet. Venlig hilsen Morten Christensen, Skovvejen 16, 4050 Skibby 18 18

19 Konkurrence Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. præmie Et armbåndsur med vores logo 2. præmie Gavekort 3. præmie En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet. Hvem er 3F s kandidat til kommunevalget i Egedal? Ole Lind Larsen Morten Christensen Per Seerup Hvornår er der kommunevalg? /11 17/11 1/12 Hvad hedder afdelingens A-kasseleder? Aino Ole Jan Hvornår er der fyraftensmøde for alle tillidsvalgte? november 17. november 20. november Afleveres i din fagforening senest den 1. december 2009 Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet

20 Magasinpost UMM Id nr.: Udgiver: 3F Frederiksværk-Frederikssund, Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund En indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr...! Ka det virkelig passe...? Ja, for 3F har forhandlet en aftale med Alka om en særlig Forbunds Familieforsikring til kun 994 kr. Som medlem af 3F kan du nu få en særlig familie- og indboforsikring, der er både billigere og bedre. For eksempel er der ikke loft over værdien af dit samlede indbo, som hos andre forsikringsselskaber. Forbunds Familieforsikring koster kun 994 kr., og der er endnu mere at spare, hvis du også flytter din bil med. Få mere at vide på eller ring Få en snak med Line eller en af hendes kolleger på

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund LOKALnyt Medlemsblad for F Frederiksværk Frederikssund Frederik blev fyret fra sin læreplads Vinter 009 F hjalp ham med at finde en ny INDHOLD Åbningstider E-MAIL & WWW Leder... Nyt fra faglig afdeling...

Læs mere

Østsjælland. Fagligt fælles forbund. Præsentation af 3F medlemmer der opstiller til valget den 17. november. Årgang 5 Nr. 2 2009

Østsjælland. Fagligt fælles forbund. Præsentation af 3F medlemmer der opstiller til valget den 17. november. Årgang 5 Nr. 2 2009 Østsjælland Fagligt fælles forbund Præsentation af 3F medlemmer der opstiller til valget den 17. november Årgang 5 Nr. 2 2009 www.3f.dk/oestsjaelland Leder Af Per Thomsen, afdelingsformand Kontakt Fagligt

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

LOKALnyt. 1. maj. Ordinær generalforsamling. Se side 4

LOKALnyt. 1. maj. Ordinær generalforsamling. Se side 4 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund 1. maj Se side 4 Forår 2009 Ordinær generalforsamling Den: Onsdag 22. april 2009 Kl.: 18.00 Sted: Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere