LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund"

Transkript

1 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Efterår 2009 Kommunevalget står for døren Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet

2 INDHOLD Åbningstider & WWW Leder Fyraftensmøde for tillidsvalgte Nyt fra faglig afdeling Invitation til møde om OK Aktivitetskalender Nyt fra A-Kassen Konkurrence Kontorerne i Frederiksværk & Frederikssund har åbent Mandag-Fredag Torsdag tillige Og i Stenløse Mandag Torsdag & Samt efter aftale Hjemmeside Afdelingens adresser Aase Hansens vej 10, 3300 Frederiksværk Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund Mølledammen 22, 3660 Stenløse Deadline for indlæg til nr. 22 er 15/11-09 Deadline for indlæg til nr. 23 er 15/2-10 Afleveret til trykker d. 20/10-09 Lokalnyt for 3F Fr.værk-Fr.sund nummer 21 Oplag : eksemplarer Ansvarshavende : Jesper Olsen Tryk : Paritas Grafik, Frederikssund Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du har brug for faglig bistand: Hovednummer Fax SEKRETARIAT Mette Høyrup Hanne Nielsen FAGLIG AFDELING Byggegruppen Claus Bo Jensen Mobil Opmåler John Kongeskov Industrigruppen Hardy Pedersen Mobil Jarnil Larsen Mobil Transportgruppen Hardy Pedersen Mobil Jarnil Larsen Mobil Den offentlige gruppe Karsten Froeshøj Mobil Solveig Frisch Mobil Den grønne gruppe Karsten Froeshøj Mobil Privat service Solveig Frisch Mobil DAGLIG LEDELSE Formand Aino Reffs Mobil Næstformand Jesper Olsen Mobil Økonomisk ansvarlig Ole Lind Larsen Mobil A-kasseleder Jan Olsen Mobil A-KASSEN Anne Rita Jacobsen Lena Hansen Lone Christensen Palle Kristensen Sanne Hornecker ØKONOMISK AFDELING Lisbeth Andrup Hansen SOCIALRÅDGIVERORDNINGEN Telefontid mandag torsdag kl Susan Bahn Nielsen Troels Lindberg

3 De vigtigste betingelser for en god kommune Af Aino Reffs Formand Den 17. november skal du tage stilling til hvilken politik du mener, skal være gældende i din kommune de næste fire år. Kommunen er ikke kun et sted hvor vi bor og lever, det er også en stor arbejdsplads. Når politikere i kommunen stiller spørgsmål ved om rengøringen fortsat skal være en kommunal opgave, som det er tilfældet i Frederikssund kommune, skaber det en forståelig utryghed - udlicitering og besparelser er en rigtig dårlig kombination. Kommunerne skal være et rart og trygt sted at være både som borger og som kommunalt ansat. Vi har brug for: Kommuner som vil sikre gode rammer som kan tiltrække nye virksomheder. Vi mangler mere end 500 arbejdspladser alene til de ledige som er medlem af vores afdeling. Massive investeringer i nye grønne jobs og i den offentlige sektor. Ret til kompetencevurdering og uddannelse til alle. Uddannelse i stedet for arbejdsfordeling. Håndtering af ledige uden økonomisk pisk og tvangsaktivering, men med opkvalificering og tryghed. At den overvejende del af den kommunale aktivering skal være uddannelse. Den siddende regering har begrænset kommunernes økonomiske handlefrihed markant, men hvis den nuværende udvikling fortsætter i de kommende år, vil endnu flere opgaver blive privatiseret og Danmark blive mere klassedelt. Gå imod uligheden og stem på et parti til venstre for midten. Husk, at din stemme kan være afgørende for hvilken politik der bliver ført de næste 4 år. 3

4 EN PERSONLIGHED HAR FORLADT ET LANGT LIV PÅ BARRIKADERNE Vi har haft en sludder med æresmedlem Erik Møller. Erik kommer til Ølstykke i 60 erne, hvor han arbejder som pedel på Toftehøjskolen og bliver medlem af DAF Ølstykke afd., som på daværende tidspunkt havde ca. 180 medlemmer. Modulbeton i Ølstykke var afdelingens største arbejdsplads med ca. 50 medlemmer. Erik bliver tidligt valgt til afdelingsbestyrelsen, og er kontorbestyrer i A-kassen fra , arbejdet udføres i fritiden. Afdelingen havde bygget et hus på ca. 20 m2 på Stationsvej i Ølstykke. Huset er for længst fjernet. Erik er samtidig valgt til Ølstykke Sogneråd for Socialdemokratiet. Ved kommunereformen i 1970 bliver Erik valgt som formand for Ligningskommissionen, hvor han sad i mange år. Erik er ligeledes tillidsmand for samtlige pedeller i Ølstykke kommune. I en periode er han formand for Pedelforeningen på Sjælland. Lige så lang tid, som jeg kan huske, har Erik været dirigent på SID Stenløse s generalforsamlinger. Ved kommunereformen 1970 blev DAF Ølstykke 180 medlemmer, DAF Ganløse 75 medlemmer og DAF Veksøs 175 medlemmer slået sammen og byggede hus på Mølledammen 22 i Stenløse. Erik var i byggeudvalget. Fra Oktober 1995, til efterlønsklubben nedlægges den , var Erik formand. I perioden som formand for efterlønsklubben er Erik valgt som Frederiksborg Amts repræsentant i SID 1. Distrikt s bestyrelse. Og er dermed også medlem af SID s faglige efterlønnere på landsplan en periode som næstformand. Nu nyder Erik sit otium på Sigridsvej sammen med Grethe. Palle Kristensen Jubilæumsskriftet kan hentes i afdelingen. 4

5 Fyraftensmøde for alle tillidsvalgte Onsdag den 11. november 2009 kl I afdelingens lokaler, Aase Hansen vej 10, 3300 Frederiksværk Traditionen tro holder afdelingen fyraftensmøde for alle tillidsvalgte, hvor vi skal planlægge aktiviteterne for Vi serverer et måltid mad og derefter vil forbundssekretær Per Christensen komme med et oplæg i forhold til det forestående kommunalvalg. Herefter vil der være debat og vi vil drøfte hvilke aktiviteter der skal være det næste år i afdelingen. HUSK at melde din ankomst, så vi ved hvor meget mad vi skal bestille. Nærmere information om mødet vil tilgå. 3F FREDERIKSVÆRK-FREDERIKSSUND Aase Hansen Vej 10, 3300 Frederiksværk, Telefon

6 Så galt kan det gå!! Af Poul Andersen Bestyrelsesmeedlem 3F Udlicitering - en fejldiagnose Så kom turen til rengørings- og kantineassistenter. Diagnosen er stillet, og den peger på, at rengørings- og kantineassistenter ansat i Frederikssund Kommune har sygdommen økonomisk rengøringsvanvid, for når der indføres markedsmekanismer i den offentlige sektor, kan det have den afgørende konsekvens, at økonomien bliver det væsentligste værdiparameter for succes eller fiasko. Ganske vist er der formelt ikke truffet politisk beslutning om udlicitering endnu, da den af kommunens direktion anbefalede indstilling om at udlicitere hele rengøringsområdet først skal til høring i samarbejdsstrukturen. Her er der mulighed for medarbejdere, brugere m.fl. at komme med et høringssvar, som kan indgå i et beslutningsgrundlag. Dette ændrer sandsynligvis intet i forhold til hvor processen befinder sig for nuværende, da høringssvarene i forbindelse med analyserapporten omkring harmonisering af rengøringsområdet ikke afspejler sig i direktionens anbefalede indstilling til byrådet, udover enkelte korrektioner omkring det økonomiske potentiale. Den styregruppe som skulle deltage i en klarlægning vedrørende status og harmonisering af rengøringsområdet, og de forhold som indgår i dette har udelukkende bestået af en konsulent og et par ledelsesrepræsentanter. Altså ingen medarbejderrepræsentanter, brugere m.fl. som angiveligt er dem der kender området bedst. Man kan jo spørge sig selv, om målet for privat og offentlig drift er det samme? Er det netop lønsomhed (profit) som er målet for en offentlig sektor? Hvis det sidste er tilfældet vil jeg påpege, at det overskud et privat firma genererer kunne være brugt til at forbedre egen organisation, hvor der kunne investeres i tilpasning af struktur, uddannelse af medarbejdere m.m. Men i stedet for at vælge denne løsning, så svigter den ansvarlige ledelse på området, og flygter fra deres ansvar ved at indstille til at vælge model 3 udbud og udlicitering af hele rengøringsområdet, hvor hensyn til kvalitet og andre forhold forbliver jokeren. Når nu de ansatte rengørings- og kantineassistenter, samt deres ledere på området bliver udliciteret, så vil det fremover være markedsmekanismerne der ca. hver 3-4 år er i spil med alt som det indebærer omkring udbudsrunder (for det er vel det som er meningen med at konkurrenceudsætte arbejdsområder), udbudsmateriale, kontrolbud, evt. nye arbejdsgivere m.m. For kommunen gælder at prisen derefter fastsættes ud fra markedsvilkårene, og mulige ekstrabevillinger der ikke lige er taget højde for i udbudsmaterialet vil blive en del af den økonomiske virkelighed. At tisse i bukserne, det varmer, men ikke så længe ad gangen. Endvidere kan det anføres, at selv om naboen har foretaget lignende fejldiagnose, ja så forbeholder man sig retten til selv at udøve samme. 6

7 - Og Så galt er det gået Det gror og gror - men det er ikke Vej og Parks have mere Frederikssund Kommunes Vej og Park afdeling har ikke mere arbejdsområdet i forbindelse med ukrudtbekæmpelse, samt en del af opgaverne vedrørende klipning af hække på kommunale områder. Dette blev en konsekvens ved et tabt udbud, hvorved en privat entreprenør var billigst, og derfor fra den blev det firma der blev valgt til at udføre disse opgaver. Nu her ca. 5 måneder efter ses det tydeligt rundt omkring i byerne, at det arbejde de kommunale medarbejdere tidligere løste med faglig stolthed og en vis omhu, nu får lov til flere steder at fremstå som noget der ligner et grønt ukrudtsareal, eller en plante som ønskede at den var blomst. Hvis formålet med at udbyde opgaverne var at sænke vedligeholdelses niveauet er det lykkedes. Hvis formålet var at afprøve opgaverne på markedsvilkår er det også lykkedes, men med et ikke særligt kønt syn som resultat, og det viser endnu engang, at man får hvad man betaler for. For de ansatte ved Vej og Park, som gennem mange år har sat en ære i at byerne fremstod pæne, rene og indbydende at færdes i, har dette forår været nedslående at opleve. For borgere, turister m.fl. må denne oplevelse vel også have sat sig et eller andet sted på nethinden, men hvis oplevelsen af en større ukrudtsmængde opfattes som uden betydning så er det nok sådan vedligeholdelses niveauet bliver fremover, men det skal endnu engang kraftigt understreges, at det ikke er Vej og Park som står for opgavernes udførelse, eller rettere mangel på samme, og ej heller lægger navn til niveauet. Kommunalvalg 2009 Ved kommunalvalget den 17. november er det vigtigt, at også fagbevægelsen er repræsenteret i byrådene rundt om i landet. Men særligt i Egedal kommune skal vi udnytte, at alt tyder på, at der kan ske et systemskifte i en traditionelt borgerlig domineret kommune. Jeg vil gerne gøre mit til at virkeliggøre dette skift, og stiller derfor op for Socialdemokraterne ved dette valg. Bl.a. beskæftigelsespolitikken er et område, der skal holdes meget øje med, nu da arbejdsanvisning og indsatsen mod ledigheden er flyttet til kommunalt regi. Men også børne-, unge- og ældreområderne i Egedal trænger til et kursskifte, institutionspladser og f.eks. maden til de ældre er oppe i nogle voldsomme priser. En situation, Socialdemokraterne vil ændre efter årsskiftet, såfremt der kan skabes et flertal bag en anden politik end den, der de sidste fire år har præget kommunen med besparelser, nedskæringer og alt, alt for mange hovsa-løsninger. Vi vil også sikre, at der fremover vil blive ført en politik, der medfører en sund, langsigtet økonomisk planlægning, så Egedal vil være en god kommune at bo i, uanset indtægt og alder. Fra 1986 til 1990 var jeg medlem af byrådet i Stenløse, og selv om tiderne har ændret sig, går jeg til valg på at kunne være med til at gøre en forskel i byrådsarbejdet. Jeg skal derfor opfordre til at du vil bakke op om at ændre den politiske situation i Egedal kommune ved at stemme på Socialdemokraterne, og gerne på nr. 7 på listen, Ole Lind Larsen. 7

8 OK 2010 STÅR FOR DØREN Af Jesper Olsen Næstformand 3F vil bruge de kommende overenskomstforhandlinger til, at stoppe den sociale dumping. Den 11. september var 3F s repræsentantskab samlet for at debattere overenskomstforslagene og her fra afdelingen, deltog TR Mogens Meisner fra H. Willum Nielsen samt faglig sekretær Jarnil Larsen, Formand Aino Reffs & Næstformand Jesper Olsen. De gennemgående krav er denne gang blevet sat op i 7 temaer. Forhøjelse af løn- og tillægssatser. Der skal lægges særlig vægt på forhøjelse af lønninger til lærlinge og ungarbejdere. Vikarer og underentreprenører. Vikarer og underentreprenørers medarbejdere skal sikres samme overenskomstmæssige vilkår som øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. Udbygning af pensionsordningerne. Tillidsrepræsentanter. Reglerne for tillidsrepræsentanterne forbedres. Uddannelse. Uddannelsesaftalerne forbedres, så uddannelse bliver en ret for medarbejderne. Uddannelsesfondene udbygges. Arbejdstid. Der skal gennemføres forbedringer af forholdene for arbejdere på skiftehold og forskudt arbejdstid. Medarbejdernes indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden skal styrkes. Sociale bestemmelser. Ordningen med ret til frihed ved barns sygdom udbygges. Øvrige ordninger med ret til frihed ved sygdom, barsel og omsorg for nære slægtninge udbygges. Opsigelsesregler forbedres og retten til uddannelse ved opsigelse udbygges. Mange arbejdsgivere underbetaler udenlandsk arbejdskraft og tilbyder uværdige arbejdsforhold. Det er et angreb på de danske overenskomster. Det er en udnyttelse af mennesker i nød. Husk at det kun er medlemmerne af fagforeningen der har indflydelse på overenskomsten. Har du kolleger som ikke er medlem? 8

9 Optaktsmøde overenskomstforhandlingerne 2010 INVITATION Tiden for overenskomstforhandlingerne 2010 nærmer sig, derfor inviterer CO-industri tillidsrepræsentanter og afdelingsrepræsentanter inden for CO-industriområdet til et møde om forhandlingerne. Få indflydelse på de nye overenskomster MØD OP Program kl kl Spisning. Velkomst v/allan Thomsen, DM Overenskomstforhandling år 2010 v/co-industris formand Thorkild E. Jensen og CO-industris næstformand Børge Frederiksen. Efter indlæggene vil der være mulighed for debat. Mødeleder: Sonny Hansen, DM Tilmelding til din lokale afdeling senest to uger før mødet. Thorkild E. Jensen (Dansk Metal) CO-industris formand Børge Frederiksen (3F) CO-industris næstformand Mødet holdes den 19. november 2009 kl Frederiksborg Centret, Festsalen Milnersvej Hillerød Vi arbejder for dig arbejder for dig arbejder for dig Lidt mere luft i økonomien? Kontakt mig og aftal tid til et møde. Kig ind eller ring på tlf Annie Aller souschef Lidt mere luft i økonomien? Kontakt mig og aftal tid til et møde. Kig ind eller ring på tlf Henrik Haugsted Pihl erhvervsrådgiver Lidt mere luft i økonomien? Kontakt mig og aftal tid til et møde. Kig ind eller ring på tlf Klaus Bo Rasmussen filialdirektør Havnegade 18, 3600 Frederikssund. Tlf Havnegade 18, 3600 Frederikssund. Tlf Havnegade 18, 3600 Frederikssund. Tlf

10 Hvad sker der i afdelingen? Og hvornår? November December 1 2 Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Bowling Møde i Offentlig gruppe Møde i Industrigruppen 8 Manganforeningen - Julearrangement 9 Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Andespil 10 Efterlønsklubmøde i Frederiksværk 11 Årsmøde for tillidsvalgte Efterlønsklubmøde I Frederikssund / Julefrok 15 Julemøde for pensionister 16 Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Bowling Efterlønsklubmøde i Frederiksværk Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Julehygge 24 Efterlønsklubmøde i Frederikssund Afdelingsbestyrelsesmøde Efterlønsklubmøde I Frederikssund / Bowling 31 10

11 Vigtige datoer for jer på efterløn, overgangsydelse, orlov, aktiveringsydelse & dagpenge. Ydelsesperiode Periode slut Disponibel i pengeinstitut Uge 39, 40, 41 & 42 Søndag den 18. oktober Torsdag den 22. oktober Uge 43, 44, 45, 46 & 47 Søndag den 22. november Torsdag den 26. november Uge 48, 49, 50 & 51 Søndag den 20. december Torsdag den 23. december Januar Februar Efterlønsklubmøde i Frederiksværk ost Efterlønsklubmøde i Frederikssund Afdelingsbestyrelsesmøde Efterlønsklubmøde i Frederikssund 11

12 Politisk udtalelse Industrilandsmøde 2009 Musikhuset Esbjerg den 26. og 27. september 3F Industri landsudvalget Vi har en regering og en politik vi ikke vil ha det er stemningen. Derfor opfordrer 379 tillidsrepræsentanter fra 3F s industriområde til, at oppositionen påtager sig en mere aktiv rolle og fører an i mobiliseringen mod regeringen og dens uformelle leder, Pia Kjærsgaard. Den politiske styring under finanskrisen har nærmest været ikke eksisterende. Der har i den grad manglet initiativ og plan i indsatsen. Vi har en regering, som hellere vil beskæftige sig med burkaer, muskelhunde, Lomborgs miljøkrænkelser, jægerromaner og kulturkamp end det politiske håndværk det er at styre landet frem mod nye forbedringer. Det er dog ikke helt rimeligt at konkludere, at regeringen kun beskæftiger sig med den slags. Økonomi og erhvervsministeren har netop slået fast, at fagbevægelsen bør droppe ethvert krav om længere opsigelsesvarsler, når der skal forhandles overenskomster næste år. Og at et modsvar vil være at skære yderligere i dagpengene. Hvis VKO-flertallet ønsker, at overenskomstfornyelsen skal gå i hårdknude, skal de bare fortsætte den utilstedelige politiske indblanding. Understøt den danske model frem for at undergrave den! Fagbevægelsen har i de politiske debatter været garanten for, at der også har været seriøse politiske bud på løsninger. Det er os som håndterer overenskomstfornyelser. Men vi har også andre gode råd: Massive investeringer i nye, grønne jobs og i den nedslidte offentlige sektor. Et uddannelsessystem, der sikrer lige muligheder. Ret til kompetencevurdering og uddannelsesplan til alle. Uddannelse i stedet for arbejdsfordeling. Bevarelse af efterlønnen. Håndtering af ledigheden uden økonomisk pisk og tvangsaktivering, men med opkvalificering og tryghed. - Forbedret dækning og fremtidige satsforhøjelser af dagpenge og overførselsindkomster samt sikring af pensionsindbetalinger - Den overvejende del af den kommunale aktivering skal være uddannelse - Ret til uddannelse på op til 125 procent af dagpengemaksimum for ledige uden uddannelse og med forældede uddannelser Vi har et alternativ med et politisk afsæt vi godt vil ha det er stemningen. Naturligvis vil vi gøre vores til at kommune- og regionsvalgene til november styrker de lokale kræfter. Vi opfordrer arbejderpartierne til at sætte fuld kraft på processen frem mod et politisk skifte, hvor det velfærds-danmark vi havde fået skabt genetableres og videreudvikles. 12 1

13 Nyt fra Bygge og anlægsgruppen Af Claus Bo Jensen Faglig sekretær Nyt fra Bygge og anlægsgruppen Af Claus Bo Jensen Faglig sekretær Billede Claus Byggegruppen vil stadig have hjælp Jeres til at finde Afdelingen kontrollerer stadig enjerdelom arbejdsbyggegruppen vil stadig gernegerne have Jeres pladserne, og vi anmoder at tilmelde afdelingens så Jer vi snarestpladser, muligt kan Jer. Til-melding kan hjælppladserne til at findei pladserne, ogområ-de, vi anmoder hvorbesøge der er udenlandsk arbejdskraft. foretages til Claus pladserne på tlf / 88områ om at tilmelde i afdelingens de, så vi snarest muligt kan besøge Jer. Til- Skal du starte på et nyt arbejde, kan du konnye arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst. Afdelingen stadig en delpåarbejds-pladser, hvor er udenlandsk arbejdskraft. meldingkontrollerer kan foretages til Claus tlf takteder afdelingen for at høre, om den / Skal du starte på et nyt arbejde, kan du kontakte afdelingen for at høre, om den nye arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst. Lønstatistik Region 5 Nordsjælland Lønstatistik - Region 5 - Nordsjælland Mega Flex Lind & Risør Lika Byg J. Jensen Flemming Nielsen Phil Arkil ZaGo-lind Bdr. Andersen HHM MT Højgaard Beton Porre Beton Renovering Mur Beton Kabel Beton Anlæg Beton Kabel Timeløn 140,- Udbetaling Bonus Akkord 200,154,160,175,185,145,155,150,- 20,- Ja 160,137,- Ja Sygefravær Kursus i 2+1 dag om ny lovgivning. Husk at tilmelde pladserne Husk at tilmelde pladserne: Til Claus Bo Jensen på eller Få mere at vide, om lovgivningen, mulighederne og hvor du som tillidsvalgt kanbo Til Claus opnå indflydelse på hvordan virksomheden griber det an. til opmåleren John Kongeskov på Jensen på eller til opmåleren John Kongeskov på /1, 13/1 + 18/2 Billede (Sygefravær) CSL Sjælland Syd Klingeberg Slagelse Tilmelding via din afdeling FIU nr

14 Konflikt_art:Layout 1 13/08/09 11:38 Side 1 Sejren i Skævinge Mogens Larsen fra TIB-Nordøstsjælland og Michael Liesk fra 3F-Frederiksborg nyder i fællesskab resultatet af konflikten på Skævinge Rådhus. Fordi alle byggefagenes fagforeninger stod skulder ved skulder lykkedes at få tegnet overenskomst efter 3 ugers kamp. Hvordan opdagede I at der var polakker på byggepladsen? Mogens: Vi tager ud og besøger byggepladser i området på såkaldte pladsbesøg, hvor vi møder vores medlemmer og taler om eventuelle problemer. Når jeg siger vi, så mener jeg Byggefagenes Samvirke i Nordsjælland, som består af repræsentanter for TIB, 3F, blikkenslagerne, malerne, elektrikerne og murerne. Vi tog på besøg på det gamle Skævinge Rådhus, hvor Estate Invest havde gang i en ombygning til lejligheder og forretninger. Vi finder ud af at det er CKJ- Entreprise fra Slupsk i Polen, der står for en stor del af ombygningsarbejdet og at der ikke er overenskomst. Hvad betyder det konkret at der ikke er overenskomst? Mogens: Her betyder det at arbejderne på pladsen ligger væsentlig under, hvad danske kollegaer tjener på tilsvarende arbejde. Det er skidt for polakkerne og det er skidt for de danske firmaer, der umuligt kan konkurrere med det polsk firma, der betaler lav løn, ikke betaler pension, ikke betaler 6% i S/H til skæve helligdage og feriefridage, ikke har fast arbejdstid, osv. Lukkede I så pladsen? Michael: Nej, så let er det desværre ikke! Vi startede med at tage kontakt til firmaet og få en forhandling om at indgå overenskomst, men det kom der ikke noget resultat ud af. Så i stedet varslede TIB konflikt og LO etablerede sympatikonflikt, så alle de organiserede helt legalt kunne forlade pladsen. Mogens supplerer: Og her viser det sig virkelig at være guld værd at vi står sammen i Byggefagene. Det er altså ret effektivt, når Elforbundet og Blik og Rør er med i aktionen, så smede of elektrikere nedlægger arbejdet. Chafførerne fra 3F får stoppet leverancen af materialer og affaldscontainere ikke bliver tømt. nedlægger arbejdet. Når Morten fra 3F får stoppet leverancen af materialer via chaufførerne og affaldscontainerne ikke bliver tømt. Hvor lang tid tog konflikten? Mogens: Faktisk gik der kun 3 uger fra sympatikonflikten går i gang til Estate Invest stiller det polske firma stolen for døren: Enten forlader I pladsen eller også indgår I overenskomst med TIB. CKJ-Enterprise valgte derefter at skrive under på en overenskomst. 14

15 Konflikt_art:Layout 1 13/08/09 11:38 Side 2 Er denne sejr ikke bare en dråbe i havet? Michael: Man kunne omvendt spørge, hvad er alternativet? Hvis vi ikke hele tiden forsvarer overenskomsten, så bliver vores løn og arbejdsvilkår jo bare dårligere og dårligere. Denne sejr betyder faktisk også at det bliver lettere næste gang, vi skal tegne overenskomst. Med sagen her i mente så ved bygherrene at de løber en risiko for konflikt hver gang de hyrer en entreprenør, hvor forholdene ikke er i orden. Mogens: Vi passer det faglige arbejde, hvis Told og Skat sørgede for at alle firmaer betalte hvad de skulle, så ville vi være nået langt. En udløber af denne konflikt var også at det polske firma fik en bøde for ikke at være registreret i registeret for udenlandske firmaer det såkaldte RUT-register. Hvorfor bruger I så meget tid på udenlandske arbejdere? Michael: Vi plejer at sige, at hver gang vi arbejder for at en udenlandsk arbejder får bedre løn- og arbejdsforhold, så forsvarer vi de danske arbejdere. Mester vil jo altid prøve at købe arbejdskraften så billigt som muligt, så det er Mester vi er oppe imod og ikke vores udenlandske kollegaer. Vi må stå sammen for at forsvare vores løn, pension og arbejdstid og det sammenhold gælder også de udenlandske arbejdere. Hvis vi bare lader dem sejle sin egen sø, så ender det med at danske bygningsarbejdere på den lange bane også ender med at måtte arbejde under elendige forhold for at have arbejde. Mogens: Sejren i Skævinge viser at det nytter at kæmpe for overenskomsten. Der var en der sagde, at han syntes det med røde faner og fagforeningerne var håbløst gammeldags men at arbejde op til 60 timer om ugen til lav løn, uden pension, og andre tillæg det synes jeg lyder mere gammeldags! At stå sammen om overenskomsten er stadig fremtiden! Byggefagene i Nordsjælland demonstrerer foran byggepladsen i Skævinge. Ved demonstrationen uddeles materialer på polsk om baggrunden for demonstrationen og man taler med alle, der vil ind på pladsen. 15

16 Hen over sommeren er der sket en del ændringer på a-kasseområdet Af Jan Olsen A-kasseleder Kommunerne overtog jobcentrene 1. august Fra d. 1. august har kommunerne overtaget jobcentrene. Det betyder bl.a., at der kan blive stor forskel på, hvordan man som arbejdsløs bliver behandlet. Afhængigt af hvilken kommune man bor i, kan man blive mødt med forskellige former for krav og tilbud. Muligheder for forskelsbehandling vil opstå. Kvaliteten af de tilbud man som ledig får, kan blive afhængig af den enkelte kommunes økonomi. Det danske arbejdsmarked er ikke afgrænset af kommunegrænserne. Det er en rigtig dårlig ide at lægge arbejdsmarkedspolitikken ind under kommunalbestyrelserne, som normalt ikke ser ud over egen kommunegrænse. Både fagbevægelsen og arbejdsgiverne synes, at det er en dårlig ide, at gøre kommunerne ansvarlige for arbejdsmarkedspolitikken. Så hvorfor indfører man noget, som mange anser for at være en dårlig ide? Mit gæt er, at den nuværende regering er ved at indføre det såkaldt enstrengede system. Dermed kan man lægge a-kasserne ind under kommunerne. Det vil være det samme som at nedlægge a-kasserne. Det er samtidig et angreb både på fagbevægelsen og på de ledige. Fagbevægelsen vil miste en stor del af indflydelsen på arbejdsmarkedspolitikken. De ledige vil få en væsentlig dårligere økonomi, når man som næste skridt i denne udvikling kan fjerne forskellen mellem dagpenge fra a-kassen og kontanthjælp. Alle uden arbejde risikerer at skulle forsøge at overleve på kontanthjælp, hvis denne udvikling ikke stoppes. Den eneste måde at stoppe denne udvikling er, at få valgt en anden regering ved næste folketingsvalg. Vi må gøre hvad vi kan for at et flertal af den danske befolkning ved næste folketingsvalg vil være med til at ændre retningen i den nuværende regerings politik. Angreb på de unge. Mange mennesker tror, at man får 90 % af sin løn i dagpenge fra a-kassen, hvis man bliver arbejdsløs. Men det højeste man kan få i dagpenge er kr. om måneden. For en enkelt gruppe af befolkningen har politikerne på Christiansborg besluttet, at man skal kunne klare sig for endnu mindre end dette beløb. Hvis man er under 25 år og ikke har en uddannelse, ryger man ned på halve dagpenge, når man har været arbejdsløs i ½ år. Man undgår dog dette, hvis man har arbejdet i mere end 2 år, inden man bliver arbejdsløs. Den stigende arbejdsløshed, vi oplever, rammer især de unge. Så samtidig med, at flere unge bliver arbejdsløse, har politikerne strammet a-kassereglerne for de unge. Flere risikerer at ryge ned på halve dagpenge. Næsten halvdelen af alle unge mellem 20 og 24 år er ikke medlem af en a-kasse. Det kan ikke undre, at dette er tilfældet. Mange unge må have svært ved at få øje på, hvad man skal eller kan bruge en a-kasse til. Halve dagpenge for unge skal få flere til at tage en uddannelse. Det er i hvert fald politikernes begrundelse for at indføre disse regler. Men de unge gør i stedet alt for at få arbejde uanset hvor ringe det er. Mange af vore unge medlemmer har stiftet familie og kan derfor ikke overleve ret længe på halve dagpenge. Så i stedet for at få flere i uddannelse, tvinger man folk til at starte i selv det dårligst betalte arbejde. Sygesamtaler. Fra 5. oktober skal a-kasserne afholde samtaler med ledige medlemmer, der bliver syge. 16

17 Disse samtaler skal holdes, inden sygefraværet når fire uger. A-kasserne bliver endnu en gang pålagt nye opgaver af det offentlige uden at få økonomiske midler til at løse disse. På denne måde skal medlemmerne af a-kasserne være med til at betale for at få udført arbejde for det offentlige. Vi bliver viklet ind i endnu mere papirarbejde og bureaukrati. Den officielle hensigt med disse nye regler er, at a-kasserne skal Der er brug for, at Per Seerup Knudsen igen vælges til regionsrådet i Hovedstadsregionen. Det viste 3F Frederiksværk-Frederikssund s konference om fremtidens lægepraksis. være med til at fastholde vore sygemeldte medlemmer på arbejdsmarkedet. Det lyder rigtigt flot. Men når der ikke samtidig er afsat økonomi til denne opgave, klinger det hele meget hult. Hvis man nægter at medvirke til disse sygesamtaler, skal vi indberette medlemmet til kommunen. Kommunen tager så stilling til, om man mister retten til sygedagpenge. Det er derfor meget vigtigt, at man som sygemeldt reagerer på indkaldelser til sygesamtaler. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan fra a-kassen for at forhindre, at sygemeldte medlemmer mister sygedagpengene. Stem PERsonligt på SEERUP em PERsonligt på SEERUP Hurtig i behandling og med høj kvalitet. Det er dét, som har betydning for vores helbred. DerforDer vil jeg er brug sikrefor, at Per Seerup Knudsen igen let adgang vælges til foregionsrådet alle til den ipraktiserende Hovedstadsregionen. læge at behandlingen Det viste 3F Frederiksværk-Frederikssund s af dig allerede starter, når ambulancen konference ankommer fremtidens lægepraksis. at alle bliver behandlet af de dygtigste på Hurtig i behandling og med høj kvalitet. Det er hospitalet dét, som har betydning for vores helbred. Der er brug for, at Per Seerup Knudsen igen vælges til regionsrådet i Hovedstadsregionen. Det viste 3F Frederiksværk-Frederikssund s konference om fremtidens lægepraksis. Hurtig i behandling og med høj kvalitet. Det er dét, som har betydning for vores helbred. Derfor vil jeg sikre let adgang for alle til den praktiserende læge at behandlingen af dig allerede starter, når ambulancen ankommer let adgang for alle til den praktiserende læge at alle bliver behandlet af de dygtigste på hospitalet Derfor På den vil måde jeg sikre sikrer jeg dit helbred, så at du stadig kan være aktiv på arbejdet og i fritiden. at behandlingen af dig allerede starter, når ambulancen ankommer hospitalet På den måde sikrer jeg dit helbred, at så alle at du bliver stadig behandlet kan være afaktiv de dygtigste på arbejdet på og i fritiden På den måde sikrer jeg dit helbred, så at du stadig kan være aktiv på arbejdet og i fritiden. 17

18 Vindere af bladkonkurrencen! Vinderne af konkurrencen i sidste nummer er: 1. præmie Svend Arne Nielsen, Frederiksværk 2. præmie Ib Arne Eriksen, Slangerup 3. præmie Ove Mussmann, Frederikssund Vinderne er underrettet pr. brev Kommunalvalget står for døren. Jeg stiller op til valg i byrådet og står på plads 10 på den Socialdemokratiske liste. Og jeg beder om din stemme til at gøre mig til din kandidat ved kommunevalget den 17. november. Qua mit arbejde i 3F Frederiksborg, ved jeg hvor vigtigt det er, at være medlem af en faglig organisation. Og jeg mener det er vigtigt at fagbevægelsen er en del af den kommunale politik. Derfor er det også vigtig, at du som 3F er stemmer på de rette folk, til af fremfører dine synspunkter i det politiske system. Min opgave vil være, at sikre, at vi ikke bliver en kommune der vil spare sig ud af al ting, især sociale problemer og ledighed. Man kan lave budgetter for meget, men man kan altså ikke lave budgetter for, hvor meget borgerne må være syge. Og da Staten sætter stramme rammer for kommunernes økonomi, og den økonomiske krise også betyder noget for indtægterne, ja så betyder det set med mine øjne, at der ligger en kæmpe udfordring for at få det hele til at kører, uden at det går ud over de svageste. Bus og ambulancekørsel er mine mærkesager, og det også de områder jeg arbejder med i mit daglige virke i 3F. Her medvirker jeg til, at der ikke blot træffes fornuftige, men også sociale beslutninger. Det vil jeg også gøre i byrådet. Kommunens borgere skal være sikre på at have en ambulance hurtigt fremme når de kommer til skade eller bliver syge. Vi kan ikke være bekendt at yderområder som Slangerup, Jægerspris og Skibby skal vente længere tid på hjælp, på bekostning af, at borgere i København skal have hurtigere hjælp der. Der er også dem der påstår, at buskørsel er et oplagt sted at spare. Jeg er slet ikke enig. I vores kommune er det ikke alle der bor lige op af Frederikssund Station. Så derfor har vi brug for en kollektiv trafik der virker. Det er ikke nok, at bussen kører mellem 6.30 og og mellem og på hverdage. Den skal også være der midt på dagen, om aftenen og i weekenderne. Vores unge og ældre og andre der ikke har bil til rådighed, skal også kunne komme rundt i vores kommune også i fremtiden. Tak til 3F Frederiksværk-Frederikssund, for at give mig spalteplads som kandidat til det kommende kommunevalg i Frederikssund. Sæt kryds ved Morten Christensen på liste A den 17. november. En faglig stemme i byrådet. Venlig hilsen Morten Christensen, Skovvejen 16, 4050 Skibby 18 18

19 Konkurrence Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. præmie Et armbåndsur med vores logo 2. præmie Gavekort 3. præmie En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet. Hvem er 3F s kandidat til kommunevalget i Egedal? Ole Lind Larsen Morten Christensen Per Seerup Hvornår er der kommunevalg? /11 17/11 1/12 Hvad hedder afdelingens A-kasseleder? Aino Ole Jan Hvornår er der fyraftensmøde for alle tillidsvalgte? november 17. november 20. november Afleveres i din fagforening senest den 1. december 2009 Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet

20 Magasinpost UMM Id nr.: Udgiver: 3F Frederiksværk-Frederikssund, Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund En indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr...! Ka det virkelig passe...? Ja, for 3F har forhandlet en aftale med Alka om en særlig Forbunds Familieforsikring til kun 994 kr. Som medlem af 3F kan du nu få en særlig familie- og indboforsikring, der er både billigere og bedre. For eksempel er der ikke loft over værdien af dit samlede indbo, som hos andre forsikringsselskaber. Forbunds Familieforsikring koster kun 994 kr., og der er endnu mere at spare, hvis du også flytter din bil med. Få mere at vide på eller ring Få en snak med Line eller en af hendes kolleger på

Østsjælland. Fagligt fælles forbund. Præsentation af 3F medlemmer der opstiller til valget den 17. november. Årgang 5 Nr. 2 2009

Østsjælland. Fagligt fælles forbund. Præsentation af 3F medlemmer der opstiller til valget den 17. november. Årgang 5 Nr. 2 2009 Østsjælland Fagligt fælles forbund Præsentation af 3F medlemmer der opstiller til valget den 17. november Årgang 5 Nr. 2 2009 www.3f.dk/oestsjaelland Leder Af Per Thomsen, afdelingsformand Kontakt Fagligt

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller...

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller... FULD FART FREM Nr. 4 2007 3F Frederiksborg Dansk Byggeri lader sig udnytte Useriøse byggefirmaer som køber sig adgang til udenlandsk arbejdskraft og efterfølgende plat ved at melde sig ind i Dansk Byggeri

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen

Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Der er gået endnu for vores lille forening. Et år der, som de forgangne, stadig har stået i krisens tegn. Til

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 Bryggeriarbejdere brygger ikke

Læs mere

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan.

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan. JUNI 2011 Nr. 3 Fagblad for 3F Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

3F Kastrup lukket om onsdagen

3F Kastrup lukket om onsdagen Kastrup Nr. 1 Marts 2009 Skift af catering medførte opsigelse af 532 jobs hos LSG Skychefs R98 Udlicitering af R98 Kommunen i tænkeboks. Side 2 Læs om stor arbejdsplads der nu forsvinder. Side 4-5 MMM

Læs mere

Lukketid. M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p. Borgmester-svigt. Hård tur i systemet. Blodige besparelser. Side 4-5. Side 3.

Lukketid. M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p. Borgmester-svigt. Hård tur i systemet. Blodige besparelser. Side 4-5. Side 3. Høje Taastrup N r. 2 m a j 2 0 0 6 Lukketid Side 4-5 Borgmester-svigt Side 3 Hård tur i systemet Side 7 Blodige besparelser Side 9 M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p 3F Høje Taastrup

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Høje Taastrup. Aktiveringsflop. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup. side 4 6. 12 polakker får nu 300.000 efterbetalt. Har du arbejdet med giftstoffer?

Høje Taastrup. Aktiveringsflop. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup. side 4 6. 12 polakker får nu 300.000 efterbetalt. Har du arbejdet med giftstoffer? Høje Taastrup Oktober 2010 Aktiveringsflop side 4 6 12 polakker får nu 300.000 efterbetalt Side 3 Har du arbejdet med giftstoffer? Side 11 Nye forringelser for de ledige Side 19 Medlemsblad for 3F Høje

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Nej til løndumpning NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG De syge svigtes Se side 14 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67 77 A-kasse Tlf.:

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere