LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund"

Transkript

1 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Efterår 2009 Kommunevalget står for døren Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet

2 INDHOLD Åbningstider & WWW Leder Fyraftensmøde for tillidsvalgte Nyt fra faglig afdeling Invitation til møde om OK Aktivitetskalender Nyt fra A-Kassen Konkurrence Kontorerne i Frederiksværk & Frederikssund har åbent Mandag-Fredag Torsdag tillige Og i Stenløse Mandag Torsdag & Samt efter aftale Hjemmeside Afdelingens adresser Aase Hansens vej 10, 3300 Frederiksværk Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund Mølledammen 22, 3660 Stenløse Deadline for indlæg til nr. 22 er 15/11-09 Deadline for indlæg til nr. 23 er 15/2-10 Afleveret til trykker d. 20/10-09 Lokalnyt for 3F Fr.værk-Fr.sund nummer 21 Oplag : eksemplarer Ansvarshavende : Jesper Olsen Tryk : Paritas Grafik, Frederikssund Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du har brug for faglig bistand: Hovednummer Fax SEKRETARIAT Mette Høyrup Hanne Nielsen FAGLIG AFDELING Byggegruppen Claus Bo Jensen Mobil Opmåler John Kongeskov Industrigruppen Hardy Pedersen Mobil Jarnil Larsen Mobil Transportgruppen Hardy Pedersen Mobil Jarnil Larsen Mobil Den offentlige gruppe Karsten Froeshøj Mobil Solveig Frisch Mobil Den grønne gruppe Karsten Froeshøj Mobil Privat service Solveig Frisch Mobil DAGLIG LEDELSE Formand Aino Reffs Mobil Næstformand Jesper Olsen Mobil Økonomisk ansvarlig Ole Lind Larsen Mobil A-kasseleder Jan Olsen Mobil A-KASSEN Anne Rita Jacobsen Lena Hansen Lone Christensen Palle Kristensen Sanne Hornecker ØKONOMISK AFDELING Lisbeth Andrup Hansen SOCIALRÅDGIVERORDNINGEN Telefontid mandag torsdag kl Susan Bahn Nielsen Troels Lindberg

3 De vigtigste betingelser for en god kommune Af Aino Reffs Formand Den 17. november skal du tage stilling til hvilken politik du mener, skal være gældende i din kommune de næste fire år. Kommunen er ikke kun et sted hvor vi bor og lever, det er også en stor arbejdsplads. Når politikere i kommunen stiller spørgsmål ved om rengøringen fortsat skal være en kommunal opgave, som det er tilfældet i Frederikssund kommune, skaber det en forståelig utryghed - udlicitering og besparelser er en rigtig dårlig kombination. Kommunerne skal være et rart og trygt sted at være både som borger og som kommunalt ansat. Vi har brug for: Kommuner som vil sikre gode rammer som kan tiltrække nye virksomheder. Vi mangler mere end 500 arbejdspladser alene til de ledige som er medlem af vores afdeling. Massive investeringer i nye grønne jobs og i den offentlige sektor. Ret til kompetencevurdering og uddannelse til alle. Uddannelse i stedet for arbejdsfordeling. Håndtering af ledige uden økonomisk pisk og tvangsaktivering, men med opkvalificering og tryghed. At den overvejende del af den kommunale aktivering skal være uddannelse. Den siddende regering har begrænset kommunernes økonomiske handlefrihed markant, men hvis den nuværende udvikling fortsætter i de kommende år, vil endnu flere opgaver blive privatiseret og Danmark blive mere klassedelt. Gå imod uligheden og stem på et parti til venstre for midten. Husk, at din stemme kan være afgørende for hvilken politik der bliver ført de næste 4 år. 3

4 EN PERSONLIGHED HAR FORLADT ET LANGT LIV PÅ BARRIKADERNE Vi har haft en sludder med æresmedlem Erik Møller. Erik kommer til Ølstykke i 60 erne, hvor han arbejder som pedel på Toftehøjskolen og bliver medlem af DAF Ølstykke afd., som på daværende tidspunkt havde ca. 180 medlemmer. Modulbeton i Ølstykke var afdelingens største arbejdsplads med ca. 50 medlemmer. Erik bliver tidligt valgt til afdelingsbestyrelsen, og er kontorbestyrer i A-kassen fra , arbejdet udføres i fritiden. Afdelingen havde bygget et hus på ca. 20 m2 på Stationsvej i Ølstykke. Huset er for længst fjernet. Erik er samtidig valgt til Ølstykke Sogneråd for Socialdemokratiet. Ved kommunereformen i 1970 bliver Erik valgt som formand for Ligningskommissionen, hvor han sad i mange år. Erik er ligeledes tillidsmand for samtlige pedeller i Ølstykke kommune. I en periode er han formand for Pedelforeningen på Sjælland. Lige så lang tid, som jeg kan huske, har Erik været dirigent på SID Stenløse s generalforsamlinger. Ved kommunereformen 1970 blev DAF Ølstykke 180 medlemmer, DAF Ganløse 75 medlemmer og DAF Veksøs 175 medlemmer slået sammen og byggede hus på Mølledammen 22 i Stenløse. Erik var i byggeudvalget. Fra Oktober 1995, til efterlønsklubben nedlægges den , var Erik formand. I perioden som formand for efterlønsklubben er Erik valgt som Frederiksborg Amts repræsentant i SID 1. Distrikt s bestyrelse. Og er dermed også medlem af SID s faglige efterlønnere på landsplan en periode som næstformand. Nu nyder Erik sit otium på Sigridsvej sammen med Grethe. Palle Kristensen Jubilæumsskriftet kan hentes i afdelingen. 4

5 Fyraftensmøde for alle tillidsvalgte Onsdag den 11. november 2009 kl I afdelingens lokaler, Aase Hansen vej 10, 3300 Frederiksværk Traditionen tro holder afdelingen fyraftensmøde for alle tillidsvalgte, hvor vi skal planlægge aktiviteterne for Vi serverer et måltid mad og derefter vil forbundssekretær Per Christensen komme med et oplæg i forhold til det forestående kommunalvalg. Herefter vil der være debat og vi vil drøfte hvilke aktiviteter der skal være det næste år i afdelingen. HUSK at melde din ankomst, så vi ved hvor meget mad vi skal bestille. Nærmere information om mødet vil tilgå. 3F FREDERIKSVÆRK-FREDERIKSSUND Aase Hansen Vej 10, 3300 Frederiksværk, Telefon

6 Så galt kan det gå!! Af Poul Andersen Bestyrelsesmeedlem 3F Udlicitering - en fejldiagnose Så kom turen til rengørings- og kantineassistenter. Diagnosen er stillet, og den peger på, at rengørings- og kantineassistenter ansat i Frederikssund Kommune har sygdommen økonomisk rengøringsvanvid, for når der indføres markedsmekanismer i den offentlige sektor, kan det have den afgørende konsekvens, at økonomien bliver det væsentligste værdiparameter for succes eller fiasko. Ganske vist er der formelt ikke truffet politisk beslutning om udlicitering endnu, da den af kommunens direktion anbefalede indstilling om at udlicitere hele rengøringsområdet først skal til høring i samarbejdsstrukturen. Her er der mulighed for medarbejdere, brugere m.fl. at komme med et høringssvar, som kan indgå i et beslutningsgrundlag. Dette ændrer sandsynligvis intet i forhold til hvor processen befinder sig for nuværende, da høringssvarene i forbindelse med analyserapporten omkring harmonisering af rengøringsområdet ikke afspejler sig i direktionens anbefalede indstilling til byrådet, udover enkelte korrektioner omkring det økonomiske potentiale. Den styregruppe som skulle deltage i en klarlægning vedrørende status og harmonisering af rengøringsområdet, og de forhold som indgår i dette har udelukkende bestået af en konsulent og et par ledelsesrepræsentanter. Altså ingen medarbejderrepræsentanter, brugere m.fl. som angiveligt er dem der kender området bedst. Man kan jo spørge sig selv, om målet for privat og offentlig drift er det samme? Er det netop lønsomhed (profit) som er målet for en offentlig sektor? Hvis det sidste er tilfældet vil jeg påpege, at det overskud et privat firma genererer kunne være brugt til at forbedre egen organisation, hvor der kunne investeres i tilpasning af struktur, uddannelse af medarbejdere m.m. Men i stedet for at vælge denne løsning, så svigter den ansvarlige ledelse på området, og flygter fra deres ansvar ved at indstille til at vælge model 3 udbud og udlicitering af hele rengøringsområdet, hvor hensyn til kvalitet og andre forhold forbliver jokeren. Når nu de ansatte rengørings- og kantineassistenter, samt deres ledere på området bliver udliciteret, så vil det fremover være markedsmekanismerne der ca. hver 3-4 år er i spil med alt som det indebærer omkring udbudsrunder (for det er vel det som er meningen med at konkurrenceudsætte arbejdsområder), udbudsmateriale, kontrolbud, evt. nye arbejdsgivere m.m. For kommunen gælder at prisen derefter fastsættes ud fra markedsvilkårene, og mulige ekstrabevillinger der ikke lige er taget højde for i udbudsmaterialet vil blive en del af den økonomiske virkelighed. At tisse i bukserne, det varmer, men ikke så længe ad gangen. Endvidere kan det anføres, at selv om naboen har foretaget lignende fejldiagnose, ja så forbeholder man sig retten til selv at udøve samme. 6

7 - Og Så galt er det gået Det gror og gror - men det er ikke Vej og Parks have mere Frederikssund Kommunes Vej og Park afdeling har ikke mere arbejdsområdet i forbindelse med ukrudtbekæmpelse, samt en del af opgaverne vedrørende klipning af hække på kommunale områder. Dette blev en konsekvens ved et tabt udbud, hvorved en privat entreprenør var billigst, og derfor fra den blev det firma der blev valgt til at udføre disse opgaver. Nu her ca. 5 måneder efter ses det tydeligt rundt omkring i byerne, at det arbejde de kommunale medarbejdere tidligere løste med faglig stolthed og en vis omhu, nu får lov til flere steder at fremstå som noget der ligner et grønt ukrudtsareal, eller en plante som ønskede at den var blomst. Hvis formålet med at udbyde opgaverne var at sænke vedligeholdelses niveauet er det lykkedes. Hvis formålet var at afprøve opgaverne på markedsvilkår er det også lykkedes, men med et ikke særligt kønt syn som resultat, og det viser endnu engang, at man får hvad man betaler for. For de ansatte ved Vej og Park, som gennem mange år har sat en ære i at byerne fremstod pæne, rene og indbydende at færdes i, har dette forår været nedslående at opleve. For borgere, turister m.fl. må denne oplevelse vel også have sat sig et eller andet sted på nethinden, men hvis oplevelsen af en større ukrudtsmængde opfattes som uden betydning så er det nok sådan vedligeholdelses niveauet bliver fremover, men det skal endnu engang kraftigt understreges, at det ikke er Vej og Park som står for opgavernes udførelse, eller rettere mangel på samme, og ej heller lægger navn til niveauet. Kommunalvalg 2009 Ved kommunalvalget den 17. november er det vigtigt, at også fagbevægelsen er repræsenteret i byrådene rundt om i landet. Men særligt i Egedal kommune skal vi udnytte, at alt tyder på, at der kan ske et systemskifte i en traditionelt borgerlig domineret kommune. Jeg vil gerne gøre mit til at virkeliggøre dette skift, og stiller derfor op for Socialdemokraterne ved dette valg. Bl.a. beskæftigelsespolitikken er et område, der skal holdes meget øje med, nu da arbejdsanvisning og indsatsen mod ledigheden er flyttet til kommunalt regi. Men også børne-, unge- og ældreområderne i Egedal trænger til et kursskifte, institutionspladser og f.eks. maden til de ældre er oppe i nogle voldsomme priser. En situation, Socialdemokraterne vil ændre efter årsskiftet, såfremt der kan skabes et flertal bag en anden politik end den, der de sidste fire år har præget kommunen med besparelser, nedskæringer og alt, alt for mange hovsa-løsninger. Vi vil også sikre, at der fremover vil blive ført en politik, der medfører en sund, langsigtet økonomisk planlægning, så Egedal vil være en god kommune at bo i, uanset indtægt og alder. Fra 1986 til 1990 var jeg medlem af byrådet i Stenløse, og selv om tiderne har ændret sig, går jeg til valg på at kunne være med til at gøre en forskel i byrådsarbejdet. Jeg skal derfor opfordre til at du vil bakke op om at ændre den politiske situation i Egedal kommune ved at stemme på Socialdemokraterne, og gerne på nr. 7 på listen, Ole Lind Larsen. 7

8 OK 2010 STÅR FOR DØREN Af Jesper Olsen Næstformand 3F vil bruge de kommende overenskomstforhandlinger til, at stoppe den sociale dumping. Den 11. september var 3F s repræsentantskab samlet for at debattere overenskomstforslagene og her fra afdelingen, deltog TR Mogens Meisner fra H. Willum Nielsen samt faglig sekretær Jarnil Larsen, Formand Aino Reffs & Næstformand Jesper Olsen. De gennemgående krav er denne gang blevet sat op i 7 temaer. Forhøjelse af løn- og tillægssatser. Der skal lægges særlig vægt på forhøjelse af lønninger til lærlinge og ungarbejdere. Vikarer og underentreprenører. Vikarer og underentreprenørers medarbejdere skal sikres samme overenskomstmæssige vilkår som øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. Udbygning af pensionsordningerne. Tillidsrepræsentanter. Reglerne for tillidsrepræsentanterne forbedres. Uddannelse. Uddannelsesaftalerne forbedres, så uddannelse bliver en ret for medarbejderne. Uddannelsesfondene udbygges. Arbejdstid. Der skal gennemføres forbedringer af forholdene for arbejdere på skiftehold og forskudt arbejdstid. Medarbejdernes indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden skal styrkes. Sociale bestemmelser. Ordningen med ret til frihed ved barns sygdom udbygges. Øvrige ordninger med ret til frihed ved sygdom, barsel og omsorg for nære slægtninge udbygges. Opsigelsesregler forbedres og retten til uddannelse ved opsigelse udbygges. Mange arbejdsgivere underbetaler udenlandsk arbejdskraft og tilbyder uværdige arbejdsforhold. Det er et angreb på de danske overenskomster. Det er en udnyttelse af mennesker i nød. Husk at det kun er medlemmerne af fagforeningen der har indflydelse på overenskomsten. Har du kolleger som ikke er medlem? 8

9 Optaktsmøde overenskomstforhandlingerne 2010 INVITATION Tiden for overenskomstforhandlingerne 2010 nærmer sig, derfor inviterer CO-industri tillidsrepræsentanter og afdelingsrepræsentanter inden for CO-industriområdet til et møde om forhandlingerne. Få indflydelse på de nye overenskomster MØD OP Program kl kl Spisning. Velkomst v/allan Thomsen, DM Overenskomstforhandling år 2010 v/co-industris formand Thorkild E. Jensen og CO-industris næstformand Børge Frederiksen. Efter indlæggene vil der være mulighed for debat. Mødeleder: Sonny Hansen, DM Tilmelding til din lokale afdeling senest to uger før mødet. Thorkild E. Jensen (Dansk Metal) CO-industris formand Børge Frederiksen (3F) CO-industris næstformand Mødet holdes den 19. november 2009 kl Frederiksborg Centret, Festsalen Milnersvej Hillerød Vi arbejder for dig arbejder for dig arbejder for dig Lidt mere luft i økonomien? Kontakt mig og aftal tid til et møde. Kig ind eller ring på tlf Annie Aller souschef Lidt mere luft i økonomien? Kontakt mig og aftal tid til et møde. Kig ind eller ring på tlf Henrik Haugsted Pihl erhvervsrådgiver Lidt mere luft i økonomien? Kontakt mig og aftal tid til et møde. Kig ind eller ring på tlf Klaus Bo Rasmussen filialdirektør Havnegade 18, 3600 Frederikssund. Tlf Havnegade 18, 3600 Frederikssund. Tlf Havnegade 18, 3600 Frederikssund. Tlf

10 Hvad sker der i afdelingen? Og hvornår? November December 1 2 Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Bowling Møde i Offentlig gruppe Møde i Industrigruppen 8 Manganforeningen - Julearrangement 9 Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Andespil 10 Efterlønsklubmøde i Frederiksværk 11 Årsmøde for tillidsvalgte Efterlønsklubmøde I Frederikssund / Julefrok 15 Julemøde for pensionister 16 Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Bowling Efterlønsklubmøde i Frederiksværk Efterlønsklubmøde i Frederikssund / Julehygge 24 Efterlønsklubmøde i Frederikssund Afdelingsbestyrelsesmøde Efterlønsklubmøde I Frederikssund / Bowling 31 10

11 Vigtige datoer for jer på efterløn, overgangsydelse, orlov, aktiveringsydelse & dagpenge. Ydelsesperiode Periode slut Disponibel i pengeinstitut Uge 39, 40, 41 & 42 Søndag den 18. oktober Torsdag den 22. oktober Uge 43, 44, 45, 46 & 47 Søndag den 22. november Torsdag den 26. november Uge 48, 49, 50 & 51 Søndag den 20. december Torsdag den 23. december Januar Februar Efterlønsklubmøde i Frederiksværk ost Efterlønsklubmøde i Frederikssund Afdelingsbestyrelsesmøde Efterlønsklubmøde i Frederikssund 11

12 Politisk udtalelse Industrilandsmøde 2009 Musikhuset Esbjerg den 26. og 27. september 3F Industri landsudvalget Vi har en regering og en politik vi ikke vil ha det er stemningen. Derfor opfordrer 379 tillidsrepræsentanter fra 3F s industriområde til, at oppositionen påtager sig en mere aktiv rolle og fører an i mobiliseringen mod regeringen og dens uformelle leder, Pia Kjærsgaard. Den politiske styring under finanskrisen har nærmest været ikke eksisterende. Der har i den grad manglet initiativ og plan i indsatsen. Vi har en regering, som hellere vil beskæftige sig med burkaer, muskelhunde, Lomborgs miljøkrænkelser, jægerromaner og kulturkamp end det politiske håndværk det er at styre landet frem mod nye forbedringer. Det er dog ikke helt rimeligt at konkludere, at regeringen kun beskæftiger sig med den slags. Økonomi og erhvervsministeren har netop slået fast, at fagbevægelsen bør droppe ethvert krav om længere opsigelsesvarsler, når der skal forhandles overenskomster næste år. Og at et modsvar vil være at skære yderligere i dagpengene. Hvis VKO-flertallet ønsker, at overenskomstfornyelsen skal gå i hårdknude, skal de bare fortsætte den utilstedelige politiske indblanding. Understøt den danske model frem for at undergrave den! Fagbevægelsen har i de politiske debatter været garanten for, at der også har været seriøse politiske bud på løsninger. Det er os som håndterer overenskomstfornyelser. Men vi har også andre gode råd: Massive investeringer i nye, grønne jobs og i den nedslidte offentlige sektor. Et uddannelsessystem, der sikrer lige muligheder. Ret til kompetencevurdering og uddannelsesplan til alle. Uddannelse i stedet for arbejdsfordeling. Bevarelse af efterlønnen. Håndtering af ledigheden uden økonomisk pisk og tvangsaktivering, men med opkvalificering og tryghed. - Forbedret dækning og fremtidige satsforhøjelser af dagpenge og overførselsindkomster samt sikring af pensionsindbetalinger - Den overvejende del af den kommunale aktivering skal være uddannelse - Ret til uddannelse på op til 125 procent af dagpengemaksimum for ledige uden uddannelse og med forældede uddannelser Vi har et alternativ med et politisk afsæt vi godt vil ha det er stemningen. Naturligvis vil vi gøre vores til at kommune- og regionsvalgene til november styrker de lokale kræfter. Vi opfordrer arbejderpartierne til at sætte fuld kraft på processen frem mod et politisk skifte, hvor det velfærds-danmark vi havde fået skabt genetableres og videreudvikles. 12 1

13 Nyt fra Bygge og anlægsgruppen Af Claus Bo Jensen Faglig sekretær Nyt fra Bygge og anlægsgruppen Af Claus Bo Jensen Faglig sekretær Billede Claus Byggegruppen vil stadig have hjælp Jeres til at finde Afdelingen kontrollerer stadig enjerdelom arbejdsbyggegruppen vil stadig gernegerne have Jeres pladserne, og vi anmoder at tilmelde afdelingens så Jer vi snarestpladser, muligt kan Jer. Til-melding kan hjælppladserne til at findei pladserne, ogområ-de, vi anmoder hvorbesøge der er udenlandsk arbejdskraft. foretages til Claus pladserne på tlf / 88områ om at tilmelde i afdelingens de, så vi snarest muligt kan besøge Jer. Til- Skal du starte på et nyt arbejde, kan du konnye arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst. Afdelingen stadig en delpåarbejds-pladser, hvor er udenlandsk arbejdskraft. meldingkontrollerer kan foretages til Claus tlf takteder afdelingen for at høre, om den / Skal du starte på et nyt arbejde, kan du kontakte afdelingen for at høre, om den nye arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst. Lønstatistik Region 5 Nordsjælland Lønstatistik - Region 5 - Nordsjælland Mega Flex Lind & Risør Lika Byg J. Jensen Flemming Nielsen Phil Arkil ZaGo-lind Bdr. Andersen HHM MT Højgaard Beton Porre Beton Renovering Mur Beton Kabel Beton Anlæg Beton Kabel Timeløn 140,- Udbetaling Bonus Akkord 200,154,160,175,185,145,155,150,- 20,- Ja 160,137,- Ja Sygefravær Kursus i 2+1 dag om ny lovgivning. Husk at tilmelde pladserne Husk at tilmelde pladserne: Til Claus Bo Jensen på eller Få mere at vide, om lovgivningen, mulighederne og hvor du som tillidsvalgt kanbo Til Claus opnå indflydelse på hvordan virksomheden griber det an. til opmåleren John Kongeskov på Jensen på eller til opmåleren John Kongeskov på /1, 13/1 + 18/2 Billede (Sygefravær) CSL Sjælland Syd Klingeberg Slagelse Tilmelding via din afdeling FIU nr

14 Konflikt_art:Layout 1 13/08/09 11:38 Side 1 Sejren i Skævinge Mogens Larsen fra TIB-Nordøstsjælland og Michael Liesk fra 3F-Frederiksborg nyder i fællesskab resultatet af konflikten på Skævinge Rådhus. Fordi alle byggefagenes fagforeninger stod skulder ved skulder lykkedes at få tegnet overenskomst efter 3 ugers kamp. Hvordan opdagede I at der var polakker på byggepladsen? Mogens: Vi tager ud og besøger byggepladser i området på såkaldte pladsbesøg, hvor vi møder vores medlemmer og taler om eventuelle problemer. Når jeg siger vi, så mener jeg Byggefagenes Samvirke i Nordsjælland, som består af repræsentanter for TIB, 3F, blikkenslagerne, malerne, elektrikerne og murerne. Vi tog på besøg på det gamle Skævinge Rådhus, hvor Estate Invest havde gang i en ombygning til lejligheder og forretninger. Vi finder ud af at det er CKJ- Entreprise fra Slupsk i Polen, der står for en stor del af ombygningsarbejdet og at der ikke er overenskomst. Hvad betyder det konkret at der ikke er overenskomst? Mogens: Her betyder det at arbejderne på pladsen ligger væsentlig under, hvad danske kollegaer tjener på tilsvarende arbejde. Det er skidt for polakkerne og det er skidt for de danske firmaer, der umuligt kan konkurrere med det polsk firma, der betaler lav løn, ikke betaler pension, ikke betaler 6% i S/H til skæve helligdage og feriefridage, ikke har fast arbejdstid, osv. Lukkede I så pladsen? Michael: Nej, så let er det desværre ikke! Vi startede med at tage kontakt til firmaet og få en forhandling om at indgå overenskomst, men det kom der ikke noget resultat ud af. Så i stedet varslede TIB konflikt og LO etablerede sympatikonflikt, så alle de organiserede helt legalt kunne forlade pladsen. Mogens supplerer: Og her viser det sig virkelig at være guld værd at vi står sammen i Byggefagene. Det er altså ret effektivt, når Elforbundet og Blik og Rør er med i aktionen, så smede of elektrikere nedlægger arbejdet. Chafførerne fra 3F får stoppet leverancen af materialer og affaldscontainere ikke bliver tømt. nedlægger arbejdet. Når Morten fra 3F får stoppet leverancen af materialer via chaufførerne og affaldscontainerne ikke bliver tømt. Hvor lang tid tog konflikten? Mogens: Faktisk gik der kun 3 uger fra sympatikonflikten går i gang til Estate Invest stiller det polske firma stolen for døren: Enten forlader I pladsen eller også indgår I overenskomst med TIB. CKJ-Enterprise valgte derefter at skrive under på en overenskomst. 14

15 Konflikt_art:Layout 1 13/08/09 11:38 Side 2 Er denne sejr ikke bare en dråbe i havet? Michael: Man kunne omvendt spørge, hvad er alternativet? Hvis vi ikke hele tiden forsvarer overenskomsten, så bliver vores løn og arbejdsvilkår jo bare dårligere og dårligere. Denne sejr betyder faktisk også at det bliver lettere næste gang, vi skal tegne overenskomst. Med sagen her i mente så ved bygherrene at de løber en risiko for konflikt hver gang de hyrer en entreprenør, hvor forholdene ikke er i orden. Mogens: Vi passer det faglige arbejde, hvis Told og Skat sørgede for at alle firmaer betalte hvad de skulle, så ville vi være nået langt. En udløber af denne konflikt var også at det polske firma fik en bøde for ikke at være registreret i registeret for udenlandske firmaer det såkaldte RUT-register. Hvorfor bruger I så meget tid på udenlandske arbejdere? Michael: Vi plejer at sige, at hver gang vi arbejder for at en udenlandsk arbejder får bedre løn- og arbejdsforhold, så forsvarer vi de danske arbejdere. Mester vil jo altid prøve at købe arbejdskraften så billigt som muligt, så det er Mester vi er oppe imod og ikke vores udenlandske kollegaer. Vi må stå sammen for at forsvare vores løn, pension og arbejdstid og det sammenhold gælder også de udenlandske arbejdere. Hvis vi bare lader dem sejle sin egen sø, så ender det med at danske bygningsarbejdere på den lange bane også ender med at måtte arbejde under elendige forhold for at have arbejde. Mogens: Sejren i Skævinge viser at det nytter at kæmpe for overenskomsten. Der var en der sagde, at han syntes det med røde faner og fagforeningerne var håbløst gammeldags men at arbejde op til 60 timer om ugen til lav løn, uden pension, og andre tillæg det synes jeg lyder mere gammeldags! At stå sammen om overenskomsten er stadig fremtiden! Byggefagene i Nordsjælland demonstrerer foran byggepladsen i Skævinge. Ved demonstrationen uddeles materialer på polsk om baggrunden for demonstrationen og man taler med alle, der vil ind på pladsen. 15

16 Hen over sommeren er der sket en del ændringer på a-kasseområdet Af Jan Olsen A-kasseleder Kommunerne overtog jobcentrene 1. august Fra d. 1. august har kommunerne overtaget jobcentrene. Det betyder bl.a., at der kan blive stor forskel på, hvordan man som arbejdsløs bliver behandlet. Afhængigt af hvilken kommune man bor i, kan man blive mødt med forskellige former for krav og tilbud. Muligheder for forskelsbehandling vil opstå. Kvaliteten af de tilbud man som ledig får, kan blive afhængig af den enkelte kommunes økonomi. Det danske arbejdsmarked er ikke afgrænset af kommunegrænserne. Det er en rigtig dårlig ide at lægge arbejdsmarkedspolitikken ind under kommunalbestyrelserne, som normalt ikke ser ud over egen kommunegrænse. Både fagbevægelsen og arbejdsgiverne synes, at det er en dårlig ide, at gøre kommunerne ansvarlige for arbejdsmarkedspolitikken. Så hvorfor indfører man noget, som mange anser for at være en dårlig ide? Mit gæt er, at den nuværende regering er ved at indføre det såkaldt enstrengede system. Dermed kan man lægge a-kasserne ind under kommunerne. Det vil være det samme som at nedlægge a-kasserne. Det er samtidig et angreb både på fagbevægelsen og på de ledige. Fagbevægelsen vil miste en stor del af indflydelsen på arbejdsmarkedspolitikken. De ledige vil få en væsentlig dårligere økonomi, når man som næste skridt i denne udvikling kan fjerne forskellen mellem dagpenge fra a-kassen og kontanthjælp. Alle uden arbejde risikerer at skulle forsøge at overleve på kontanthjælp, hvis denne udvikling ikke stoppes. Den eneste måde at stoppe denne udvikling er, at få valgt en anden regering ved næste folketingsvalg. Vi må gøre hvad vi kan for at et flertal af den danske befolkning ved næste folketingsvalg vil være med til at ændre retningen i den nuværende regerings politik. Angreb på de unge. Mange mennesker tror, at man får 90 % af sin løn i dagpenge fra a-kassen, hvis man bliver arbejdsløs. Men det højeste man kan få i dagpenge er kr. om måneden. For en enkelt gruppe af befolkningen har politikerne på Christiansborg besluttet, at man skal kunne klare sig for endnu mindre end dette beløb. Hvis man er under 25 år og ikke har en uddannelse, ryger man ned på halve dagpenge, når man har været arbejdsløs i ½ år. Man undgår dog dette, hvis man har arbejdet i mere end 2 år, inden man bliver arbejdsløs. Den stigende arbejdsløshed, vi oplever, rammer især de unge. Så samtidig med, at flere unge bliver arbejdsløse, har politikerne strammet a-kassereglerne for de unge. Flere risikerer at ryge ned på halve dagpenge. Næsten halvdelen af alle unge mellem 20 og 24 år er ikke medlem af en a-kasse. Det kan ikke undre, at dette er tilfældet. Mange unge må have svært ved at få øje på, hvad man skal eller kan bruge en a-kasse til. Halve dagpenge for unge skal få flere til at tage en uddannelse. Det er i hvert fald politikernes begrundelse for at indføre disse regler. Men de unge gør i stedet alt for at få arbejde uanset hvor ringe det er. Mange af vore unge medlemmer har stiftet familie og kan derfor ikke overleve ret længe på halve dagpenge. Så i stedet for at få flere i uddannelse, tvinger man folk til at starte i selv det dårligst betalte arbejde. Sygesamtaler. Fra 5. oktober skal a-kasserne afholde samtaler med ledige medlemmer, der bliver syge. 16

17 Disse samtaler skal holdes, inden sygefraværet når fire uger. A-kasserne bliver endnu en gang pålagt nye opgaver af det offentlige uden at få økonomiske midler til at løse disse. På denne måde skal medlemmerne af a-kasserne være med til at betale for at få udført arbejde for det offentlige. Vi bliver viklet ind i endnu mere papirarbejde og bureaukrati. Den officielle hensigt med disse nye regler er, at a-kasserne skal Der er brug for, at Per Seerup Knudsen igen vælges til regionsrådet i Hovedstadsregionen. Det viste 3F Frederiksværk-Frederikssund s konference om fremtidens lægepraksis. være med til at fastholde vore sygemeldte medlemmer på arbejdsmarkedet. Det lyder rigtigt flot. Men når der ikke samtidig er afsat økonomi til denne opgave, klinger det hele meget hult. Hvis man nægter at medvirke til disse sygesamtaler, skal vi indberette medlemmet til kommunen. Kommunen tager så stilling til, om man mister retten til sygedagpenge. Det er derfor meget vigtigt, at man som sygemeldt reagerer på indkaldelser til sygesamtaler. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan fra a-kassen for at forhindre, at sygemeldte medlemmer mister sygedagpengene. Stem PERsonligt på SEERUP em PERsonligt på SEERUP Hurtig i behandling og med høj kvalitet. Det er dét, som har betydning for vores helbred. DerforDer vil jeg er brug sikrefor, at Per Seerup Knudsen igen let adgang vælges til foregionsrådet alle til den ipraktiserende Hovedstadsregionen. læge at behandlingen Det viste 3F Frederiksværk-Frederikssund s af dig allerede starter, når ambulancen konference ankommer fremtidens lægepraksis. at alle bliver behandlet af de dygtigste på Hurtig i behandling og med høj kvalitet. Det er hospitalet dét, som har betydning for vores helbred. Der er brug for, at Per Seerup Knudsen igen vælges til regionsrådet i Hovedstadsregionen. Det viste 3F Frederiksværk-Frederikssund s konference om fremtidens lægepraksis. Hurtig i behandling og med høj kvalitet. Det er dét, som har betydning for vores helbred. Derfor vil jeg sikre let adgang for alle til den praktiserende læge at behandlingen af dig allerede starter, når ambulancen ankommer let adgang for alle til den praktiserende læge at alle bliver behandlet af de dygtigste på hospitalet Derfor På den vil måde jeg sikre sikrer jeg dit helbred, så at du stadig kan være aktiv på arbejdet og i fritiden. at behandlingen af dig allerede starter, når ambulancen ankommer hospitalet På den måde sikrer jeg dit helbred, at så alle at du bliver stadig behandlet kan være afaktiv de dygtigste på arbejdet på og i fritiden På den måde sikrer jeg dit helbred, så at du stadig kan være aktiv på arbejdet og i fritiden. 17

18 Vindere af bladkonkurrencen! Vinderne af konkurrencen i sidste nummer er: 1. præmie Svend Arne Nielsen, Frederiksværk 2. præmie Ib Arne Eriksen, Slangerup 3. præmie Ove Mussmann, Frederikssund Vinderne er underrettet pr. brev Kommunalvalget står for døren. Jeg stiller op til valg i byrådet og står på plads 10 på den Socialdemokratiske liste. Og jeg beder om din stemme til at gøre mig til din kandidat ved kommunevalget den 17. november. Qua mit arbejde i 3F Frederiksborg, ved jeg hvor vigtigt det er, at være medlem af en faglig organisation. Og jeg mener det er vigtigt at fagbevægelsen er en del af den kommunale politik. Derfor er det også vigtig, at du som 3F er stemmer på de rette folk, til af fremfører dine synspunkter i det politiske system. Min opgave vil være, at sikre, at vi ikke bliver en kommune der vil spare sig ud af al ting, især sociale problemer og ledighed. Man kan lave budgetter for meget, men man kan altså ikke lave budgetter for, hvor meget borgerne må være syge. Og da Staten sætter stramme rammer for kommunernes økonomi, og den økonomiske krise også betyder noget for indtægterne, ja så betyder det set med mine øjne, at der ligger en kæmpe udfordring for at få det hele til at kører, uden at det går ud over de svageste. Bus og ambulancekørsel er mine mærkesager, og det også de områder jeg arbejder med i mit daglige virke i 3F. Her medvirker jeg til, at der ikke blot træffes fornuftige, men også sociale beslutninger. Det vil jeg også gøre i byrådet. Kommunens borgere skal være sikre på at have en ambulance hurtigt fremme når de kommer til skade eller bliver syge. Vi kan ikke være bekendt at yderområder som Slangerup, Jægerspris og Skibby skal vente længere tid på hjælp, på bekostning af, at borgere i København skal have hurtigere hjælp der. Der er også dem der påstår, at buskørsel er et oplagt sted at spare. Jeg er slet ikke enig. I vores kommune er det ikke alle der bor lige op af Frederikssund Station. Så derfor har vi brug for en kollektiv trafik der virker. Det er ikke nok, at bussen kører mellem 6.30 og og mellem og på hverdage. Den skal også være der midt på dagen, om aftenen og i weekenderne. Vores unge og ældre og andre der ikke har bil til rådighed, skal også kunne komme rundt i vores kommune også i fremtiden. Tak til 3F Frederiksværk-Frederikssund, for at give mig spalteplads som kandidat til det kommende kommunevalg i Frederikssund. Sæt kryds ved Morten Christensen på liste A den 17. november. En faglig stemme i byrådet. Venlig hilsen Morten Christensen, Skovvejen 16, 4050 Skibby 18 18

19 Konkurrence Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. præmie Et armbåndsur med vores logo 2. præmie Gavekort 3. præmie En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet. Hvem er 3F s kandidat til kommunevalget i Egedal? Ole Lind Larsen Morten Christensen Per Seerup Hvornår er der kommunevalg? /11 17/11 1/12 Hvad hedder afdelingens A-kasseleder? Aino Ole Jan Hvornår er der fyraftensmøde for alle tillidsvalgte? november 17. november 20. november Afleveres i din fagforening senest den 1. december 2009 Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet

20 Magasinpost UMM Id nr.: Udgiver: 3F Frederiksværk-Frederikssund, Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund En indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr...! Ka det virkelig passe...? Ja, for 3F har forhandlet en aftale med Alka om en særlig Forbunds Familieforsikring til kun 994 kr. Som medlem af 3F kan du nu få en særlig familie- og indboforsikring, der er både billigere og bedre. For eksempel er der ikke loft over værdien af dit samlede indbo, som hos andre forsikringsselskaber. Forbunds Familieforsikring koster kun 994 kr., og der er endnu mere at spare, hvis du også flytter din bil med. Få mere at vide på eller ring Få en snak med Line eller en af hendes kolleger på

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund LOKALnyt Medlemsblad for F Frederiksværk Frederikssund Frederik blev fyret fra sin læreplads Vinter 009 F hjalp ham med at finde en ny INDHOLD Åbningstider E-MAIL & WWW Leder... Nyt fra faglig afdeling...

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Østsjælland. Fagligt fælles forbund. Præsentation af 3F medlemmer der opstiller til valget den 17. november. Årgang 5 Nr. 2 2009

Østsjælland. Fagligt fælles forbund. Præsentation af 3F medlemmer der opstiller til valget den 17. november. Årgang 5 Nr. 2 2009 Østsjælland Fagligt fælles forbund Præsentation af 3F medlemmer der opstiller til valget den 17. november Årgang 5 Nr. 2 2009 www.3f.dk/oestsjaelland Leder Af Per Thomsen, afdelingsformand Kontakt Fagligt

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter ROLLE OG OPGAVER FOR MT-HSU FREM MOD DE NYE KOMMUNER OG REGIONER - FEM REGIONALE KONFERENCER 5 REGIONALE KONFERENCER

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

LOKALnyt. Kom gratis til fodboldlandskamp. Konference om fremtidens lægepraksis. Se side 11. Læs mere på side 4 & 5

LOKALnyt. Kom gratis til fodboldlandskamp. Konference om fremtidens lægepraksis. Se side 11. Læs mere på side 4 & 5 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Sommer 2009 Kom gratis til fodboldlandskamp Se side 11 Konference om fremtidens lægepraksis Læs mere på side 4 & 5 INDHOLD Åbningstider E-MAIL &

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Lillebælt-Fyn Fra tillidsrepræsentant til politiker Fik fleksjobordning efter seks års kamp

Lillebælt-Fyn Fra tillidsrepræsentant til politiker Fik fleksjobordning efter seks års kamp 3/2017 Lillebælt-Fyn Fra tillidsrepræsentant til politiker Fik fleksjobordning efter seks års kamp Pouls leder 17 år med reformer I 17 år har den ene reform afløst den næste. Effekten for den gennemsnitlige

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade Referat bestyrelsesmøde den 13.06.2013 kl. 10.00 3F Kampmannsgade Emne Notat Ansvarlig 1 Referent Hanna 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 3 Referat - opfølgning - best. møde 21.03.13. 4 Kurser - Tilmeldinger

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Region Hovedstaden TR netværksmøde

Region Hovedstaden TR netværksmøde Region Hovedstaden TR netværksmøde Referat fra den 6. april 2016 Dagsorden 1)Velkomst og kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 2) Stress - forebyggelse, håndtering og om at afhjælpe stress v/ Stressekspert

Læs mere

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015.

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Tilstede på mødet: Hanne Christensen, Pia Nymann, Henriette Eriksen, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, Peter Nielsen, Simona Honore',

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere