til enhver LejLighed Lidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til enhver LejLighed Lidt"

Transkript

1 NR. 18 ı april 2009 til Lidt enhver lejlighed

2 Indhold Lidt til enhver lejlighed 18. nummer 6. udgave April 2009 I bladet kan du blandt andet læse om: Side: Nyt fra administrationen 2 Formand takker af 3 Klogere på bestyrelsesarbejdet og på hinanden 4 Den forsvundne højtid 7 Endnu en god grund til at kigge indenom FællesBo 10 Nabo og ven gennem 17 år 12 Udlejningsaftaler anno Kryds og Tværs 15 Spænd dit eget sikkerhedsnet ud 16 Udgiver: FællesBo Skolegade Herning Oplag: eksemplarer. Tryk: ReklameTryk Sunds Bladet omdeles til lejere og ansatte i FællesBo. Derudover uddeles bladet til bestyrelsesmedlemmerne i HB, HAB og FællesBo, ligesom det sendes til den lokale presse. Læserbreve i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for FællesBos holdning. Redaktionen kan ikke love at alt indsendt materiale offentliggøres. Gengivelse fra bladet er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Input til bladet kan sendes til: alle er velkomne til at komme med bidrag. Vi holder lukket den 27. maj 2009 Den 27. maj 2009 holder FællesBo lukket på grund af en intern kursusdag. Både administrationen og viceværter vil være tilbage på normal vis den 28. maj Nyansættelse Margit Aagaard er ansat som Økonomimedarbejder i BoligØkonomi den 1. februar Redaktion: Informations- og marketingsmedarbejder, Helle Ahler Telefon Boligelev, Pil Grandjean Telefon Studerende, Lisa Schultz Dantoft Ansvarshavende chefredaktør: Direktionen i FællesBo Telefon

3 Formand takker af Af Lisa Schultz Dantoft Alting har en ende, og den 24. februar 2009 bød på endnu en af slagsen: Leo Malling, FællesBos bestyrelsesformand gennem de sidste 4 år, meddelte, at han af personlige årsager har valgt at trække sig fra posten. Bag den formelle formulering personlige årsager gemmer der sig et ydmygt ønske om mere tid til familien, vennerne og sommerhuset en tilværelse, han troede, han skulle i gang med, da han i 2005 stoppede som direktør for Boligselskabet Midtvest. Jeg var egentlig gået på efterløn, da jeg fik buddet om at blive formand for FællesBos bestyrelse, fortæller Leo Malling med et smil. Tilbuddet kom på et tidspunkt, hvor der var konkrete opgaver, der skulle løses både i administrationen og i beboerdemokratiet, og det var en udfordring, jeg gerne ville være med til at løfte. Jan Becher, konstitueret formand for FællesBo, understreger, at Leo Malling har haft en mærkbar betydning for FællesBos udvikling: Han har en stor del af æren for, at FællesBo i dag kan kalde sig Midtjyllands største almene boligadministrationsselskab, og han var stærkt medvirkende til, at FællesBo kom ind på den kurs, vi befinder os på i dag. en proces, der skal forhastes. Lige nu handler det om, at vi skal sætte os ned og få defineret, hvad der er for nogle kvaliteter, en ny bestyrelsesformand skal besidde. Derudover skal vi naturligvis også have defineret, hvad posten vil indebære, så kandidater ikke er i tvivl om, hvad de går ind til, fastslår Jan Becher. Og det er vigtigt at tage sig den nødvendige tid, så vi får den helt rigtige person til jobbet. Det centrale er, at det bliver en person, der kan være med til at udvikle FællesBo og sikre, at det også fremover er en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Og indtil den person er fundet, fortsætter bestyrelsen ufortrødent sit arbejde. Vi fortsætter i princippet, som om intet var hændt, og så vil vi sideløbende arbejde på at finde en ny formand, der kan blive lige så god for FællesBo, som Leo Malling har været, runder Jan Becher af med en klar henvisning til, at enhver ende jo også er begyndelsen på noget nyt. I forbindelse med sin afgang sender Leo Malling en varm tak til medarbejdere og beboerdemokrater for fire spændende år. Jeg vil gerne sige tak for det fine samarbejde, og jeg ønsker FællesBo god vind fremover, siger Leo Malling, der glæder sig til et nyt kapitel i sit liv. Planen for fremtiden For bestyrelsen gælder det nu om at finde en ny bestyrelsesformand, der kan udfylde Leo Mallings sko og det er ikke Leo Malling siger tak for denne gang og giver faklen videre til Jan Becher. Ny fungerende formand i FællesBos bestyrelse Jan Becher. 3

4 klogere på bestyrelsesarbejdet og på hinanden Af Lisa Schultz Dantoft Med foredrag om så forskellige emner som næstekærlighed og robotter i fremtidens boliger var der lagt i kakkelovnen til inspiration, da FællesBo i uge 9 afholdt kursusweekend for afdelingsbestyrelsernes medlemmer på Esbjerg Højskole. Det stod dog hurtigt klart, at det ikke kun var de skemalagte foredrag, der havde evnen til at give stof til eftertanke. Mindst lige så vigtig var den livlige snak på tværs af afdelingerne, som 70 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 10 medarbejdere fra FællesBo havde sagt ja tak til at deltage i. Fremtidssikring og beboerdemokrati på programmet Årets kursusprogram favnede bredt og inkluderede i den ene ende af skalaen foredrag med praktisk information om f.eks. råderet og renovering, mens der i den anden ende af skalaen var lagt op til inspiration med foredragsholdere som den karismatiske Gitte Hornshøj og fremtidsforskeren Anne-Marie Dahl. Fælles for alle foredrag var dog weekendens to overordnede temaer: Fremtidssikring af boligerne og fortsat udvikling af beboerdemokratiet. Formålet med at fokusere på fremtidssikring var ifølge Tove Pedersen, næstformand i Herning Boligselskabs bestyrelse og medlem af FællesBos kursusudvalg, at åbne deltagernes øjne for de mange muligheder, der er for renovering og for, at det i nogle tilfælde er direkte nødvendigt at renovere. Nogle af vores ældre boliger kunne godt trænge til en kærlig hånd, og det er vigtigt at holde boligerne tidssvarende for at sikre, at de fortsat kan lejes ud, siger hun med eftertryk. Det andet af weekendens to temaer beboerdemokratiet var dog mindst lige så vigtigt, understreger Tove Pedersen, der netop har styrkelse af beboerdemokratiet som et af sine arbejdsområder. Vores håb er at gøre folk mere aktive i arbejdet ude i afdelingsbestyrelserne. Derudover er det naturligvis Gitte Hornshøj satte fut i forsamlingen med sit foredrag om næstekærlighed Deltagerne på kursusweekenden lyttede opmærksomt med, selvom fotografen knipsede løs. 4

5 klogere på bestyrelsesarbejdet og på hinanden også vigtigt at øge folks kendskab til en afdelingsbestyrelses pligter og ansvar, så de er godt rustet til opgaven, fastslår hun. På kurset blev der således snakket om alt fra budgetter til tavshedspligt, og der var generelt stor tilfredshed at spore blandt kursets deltagere. Godt at dele erfaringer En af disse deltagere var Karna Engbjerg fra afdeling 104. Sammen med sine 79 med-kursister var hun taget med FællesBo til Esbjerg for at blive klogere på det afdelingsbestyrelsesarbejde, hun udfører i det daglige og for at udveksle erfaringer med medlemmer fra andre afdelingsbestyrelser. Og hun blev ikke skuffet. Det var nogle gode foredragsholdere, fortæller hun og fremhæver bl.a. fremtidsforskeren Anne-Marie Dahl. Og så var det lækkert at snakke sammen på tværs af afdelingerne. Det er godt at få diskuteret, hvad der rører sig, og hvordan andre afdelinger løser de forskellige opgaver på den måde kunne det jo være, at man fik nogle inputs med sig, man kunne bruge. Det er også rart bare at have mulighed for at hygge sig sammen og tage lidt vare på hinanden, mener hun. Selvom Karna Engbjerg sagtens kan sætte sig ind i, at der er andre ting i livet end bestyrelsesarbejdet, synes hun derfor også, det er synd, at der ikke er flere, der møder op til en kursusweekend som denne. Jeg synes, man går glip af en rigtig god mulighed for at høre, hvordan andre afdelingsbestyrelser gør. Man får jo også noget med hjem, som man kan bruge fremadrettet, siger hun og henviser til, at hun skal til afde- Lidt sødt til ganen kunne det også blive til på kursusweekenden i Esbjerg. Anne-Marie Dahl fra Futuria tilbød et kig ind i fremtiden. 5

6 6 Et humørfyldt klogere på bestyrelsesarbejdet Fremtidssikring foredrag Et humørfyldt med af energi Hvem bestemmer Hvem boligerne bestemmer og bid i foredrag Et humørfyldt med energi hvad? Hvem bestemmer hvad? og på hinanden foredrag og med bid i energi lingsmøde i aften og diskutere totalrenovering et emne, der netop blev gennemgået på kursusweekenden. Positive takter Spørger man Tove Pedersen, er der også en lille ærgrelse at spore: Vi så selvfølgelig gerne, at alle afdelinger blev repræsenteret på en weekend som denne, og der er vi ikke helt oppe endnu. Bortset fra disse overvejelser er Tove Pedersen dog meget positiv omkring weekendens afvikling. Det var dejligt at se, at der var repræsentanter fra de nyvalgte afdelinger, og at der blev snakket så meget på tværs af de forskellige afdelinger, understreger hun. De berømte laurbær bliver imidlertid ikke nogen hvilepude for kursusudvalget særlig længe. Nu tager vi den nok med ro frem til sommeren, men så skal vi allerede i gang med at planlægge næste års kursusweekend, fortæller Tove Pedersen og er derfor heller ikke sen til at opfordre afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra nær og fjern til at give en melding om, hvad de gerne vil høre om på næste kursus. Hvis der er nogen, der har en god idé, er de mere end velkomne til at kontakte kursusudvalget, og så ser vi på det, lover hun. Kontakt kursusudvalget med idéer til næste kursusweekend send en til Tove H. Pedersen på Evaluerin 57 % 33 % 10 % 43 % 57 % 0 % 43 % 57 % 0 % 43 % 57 % 57 % 0 % 33 % 43 % 10 % 57 % 0 % Fremtidssikring Hvem bestemmer af hvad? boligerne Evaluering og bid af Kursuswee hvad? 43 % i 95 % 57 % 5 % 0 % 0 % 57 % 33 % 10 % 57 % % Evaluering % 5 10 % % 0 af Ku % 57 % 33 % 10 % 4357 %% 5733 %% 010 % Fremtidssikring af % 95 % 5 % 0 % boligerne Hvem Opvågning bestemmer Fremtidssikring Et humørfyldt Et humørfyldt hvad? af foredrag med energi boligerne Et humørfyldt foredrag Opvågning med energi Hvem Et humørfyldt bestemmer 43 % og bid 57 % i foredrag 0 % med Evaluering Opvågning 76 energi og % bid 22 i % foredrag af hvad? 2 Kursuswe % med energ og 57 bid Evaluering Evaluering % i 33 % af af Kursuswee og bid i % 22 % 2 43 % 57 % 0 % % Evaluering af Kursuswee Kursusweekenden Fremtidssikring af 95 % 76 % 5 % 2257 % 0 2 % Evaluering 2009 % 33 % 10 % Hvem bestemmer af Kursuswee 95 % 5 % 0 % Fremtidssikring boligerne 95 % af 5 % Råderet 0 % er 95 overblik % 5 % 0 % hvad? Et humørfyldt over regler Fremtidssikring boligerne Hvem af bestemmer Råderet er overblik foredrag med energi Opvågning Fremtidssikring boligerne hvad? af Opvågning Råderet og over bid i er regler overblik Et humørfyldt 5743 % boligerne 3357 % 0 over regler Opvågning 10 % foredrag Opvågning med energi 47 % 50 % 3 43 % 57 % 0 % og % bid i 76 % 43 % % 57 % % 2 % 33 0 % % % 4710 % 22 5 % % 50 % 02 % 3 % 43 Hvem % 57 bestemmer % 76 % 0 % 22 % 47 2 %% 50 % 76 % 3 % 22 % 2 % Et humørfyldt Hvem hvad? Fremtidens 95 beboere % 5 % 0 % foredrag med bestemmer energi og kravene til vores Råderet Hvem og er hvad? bestemmer bid overblik i Et humørfyldt Råderet Opvågning Fremtidens er beboere boliger overblik Hvem over regler hvad? bestemmer foredrag Råderet med er overblik energi Fremtidens og kravene regler Råderet beboere til vores er overbli 57 % hvad? 33 % over 10 og % bid regler i og kravene boliger til Opvågning vores over regler % 533 % % 10 % boliger 0 % 76 % % % 29 % 2 % 2 % 47 % 57 % % % 3 % 10 % 47 % 50 % 3 % 57 % Et humørfyldt % 47 % 10 5 % 50 %% % 2976 % 47 %% 2 % 2250 %% 2 % 3 % foredrag Opvågning Et humørfyldt med energi 69 % 29 % 2 % Råderet er overblik foredrag Et humørfyldt og med bid i energi Kursusstedet Fremtidens beboere og kravene foredrag Et humørfyldt og Fremtidens over regler beboere med bid i til vores Fremtidens energi Opvågning og beboere kravene Kursusstedet til vores Råderet Fremtidens er overblik beboere 76 foredrag % boliger og 22 med bid % og i energi kravene 2 % til vores boliger Kursusstedet 95 % og 5 bid % i 0 boliger % 89 og over kravene regler til vores 47 % % 50 % 11 % 0 % boliger 95 % 5 % 0 % 3 % 76 % 22 % 2 % % 0 % 69 % 95 % 29 % 5 % 2 % 0 % 69 % Information 89 % 29 % % 2 omkring % 50 % 3 % Råderet 0 % 95 % 5 er % overblik 0 % Opvågning 69 % 29 % 2 % kurset 69 % 29 % 2 % over regler Fremtidens beboere Opvågning Råderet er og overblik kravene til vores Kursusstedet Opvågning over regler Kursusstedet boliger Fremtidens beboere 476 % Opvågning 5022 % Kursusstedet 2 86 % 14 og % kravene Kursusstedet 0 % til vores 76 % 3 % 22 % 2 % boliger 89 % 76 % 11 % 2247 % % 0 % 2 % % % % % 0 2 % 76 % 22 % 2 % Fremtidens Råderet er beboere 89 overblik % 11 % 0 % 89 % 11 % 0 % 69 % 29 % 2 % og Råderet kravene over regler er til overblik vores Råderet over boliger regler Fremtidens overblik beboere Kursusstedet Råderet over regler er og overblik kravene til vores 47 % over 50 regler % 3 boliger %

7 Den forsvundne højtid Af Lisa Schultz Dantoft Julen er hjerternes tid. Nytårsaften fejres med champagne og sjove hatte. Til Sankt Hans ønsker vi højstemte hinanden fred her til lands, mens hele Danmark lyser op i skæret fra tusindvis af brændende bål. Vi rådyrker med andre ord vores højtider og vi nyder det. Men én højtid lader til at være forsvundet fra jordens overflade. For de fleste betyder den bare et par ekstra fridage i kalenderen, æggeformet chokolade og en øl med en lidt højere alkoholprocent end normalt. Hvordan er det gået til? Hvem er de ansvarlige? Og er der fusk med i spillet? Lidt til enhver Lejlighed har sat sig for at opklare sagen og stiller derfor det lysfølsomme spørgsmål: Hvor er påsken blevet af? Profil af en højtid Enhver kriminal-fan ved, at regel nummer 1 i en efterforskning er at tegne en profil af den eftersøgte at lære den eftersøgte bedre at kende. For påskens vedkommende betyder det, at vi er nødt til at søge tilbage til dens oprindelse for flere tusinde år siden. I Danmark må det kristne grundlag for påsken siges at være det mest udbredte. Det går i al sin enkelhed ud på at fejre Jesu opstandelse fra de døde. Faktisk er det påsken, der i sin tid førte til, at kristendommen opstod. Mens Jesus levede, fandtes der nemlig ingen kristendom, og Jesus var da også selv jøde. Men i og med at Jesus døde og ifølge Biblen genopstod, begyndte nogle jøder at forkynde, at Jesus var den frelser, man i jødedommen havde ventet på. De, der tilsluttede sig dette, begyndte at kalde sig kristne, mens de, der afviste Jesus som frelser, fortsat kaldte sig jøder. Påsken kan på den måde siges at være en af de vigtigste kristne fester overhovedet, fordi den er ansvarlig for, at kristendommen udspaltede sig fra jødedommen hvilket bare gør det endnu mere påfaldende, at påsken ikke fejres mere behørigt i Danmark. Hvem er den ansvarlige? Tiden er inde til at rette blikket mod listen af mistænkte. Hovedmistænkt nr. 1: Det moderne samfund Den oplagte forklaring på, at påsken er forsvundet, er, at danskerne ikke længere er et særlig religiøst folkefærd. En Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske Tidende viser f.eks., at antallet af danskere, der går i kirke ved andre lejligheder end barnedåb, bryllup og lignede, er faldet med 20 procentpoint over de sidste ti år fra 48 procent til 28 procent. I 2007 viste en anden Gallup-undersøgelse, at kun 2,5 procent af befolkningen går i kirke hver søndag, og det på trods af at 83 procent af befolkningen stadig er medlemmer af Folkekirken. Men det er ifølge religionssociolog og ph.d. fra Københavns Universitet Peter Lüchau ikke hele forklaringen. Ifølge ham tror danskerne nemlig ikke mindre, end de gjorde for 30 år siden de tror bare på noget andet. Og vi dyrker jo også stadig julen for fuld udblæsning, selvom den har et lige så religiøst udspring som påsken. Det er altså ikke svigtende gudstro, der bærer hele skylden for, at påsken er forsvundet. Men hvem er den skyldige så? 7

8 Den forsvundne højtid Hovedmistænkt nr. 2: Asociale ritualer Det har Peter Lüchau heldigvis også et bud på. Ifølge ham skyldes påskens falmede stjerne i høj grad, at påsken ikke er svøbt ind i samme sociale ritualer som eksempelvis julen. Påsken er for mange mennesker mere en ferie, end det er en højtid, og det skyldes, at det sociale i påsken ikke er stærkt nok. Til jul er vi samlet med familien omkring bordet, vi går rundt om juletræet, og vi giver hinanden gaver. Vi har et helt særligt fælles liv i julen. Til påske spiser vi påskeæg og holder måske en påskefrokost, men som familiefest kan påsken ikke måle sig med julen. Og uden sociale ritualer er en religiøs højtid ilde stedt, mener Peter Lüchau. Religion har brug for at koble sig på noget andet og en religiøs højtid står simpelthen stærkest, hvis den kan kombineres med en familiefest, slår han fast. Bevisbyrden mod påskens asociale ritualer synes således langsomt at vokse sig større og større men så smider Peter Lüchau bomben: Derudover er det måske nemmere for helt almindelige mennesker at forholde sig til en fødsel, som vi gør i julen end til en genopstandelse, som vi gør i påsken. Genopstandelsen er mere en sag for teologer. Så enkelt kan det gøres med ganske få ord sender Peter Lüchau intetanende vores efterforskning ud i en helt anden galakse. For implikationerne af Peter Lüchaus oplysninger er chokerende: Måske er der ingen, der har gjort noget for at undergrave påsken som højtid. Måske har påsken simpelthen ikke de grundlæggende karakteristika, der skal til for at en højtid bider sig fast. Måske er påskens værste fjende i virkeligheden påsken selv. Det sætter naturligvis sagen i et helt andet lys, og derfor opsøger vi Jens Carl Moesgård Nielsen, præst i Herning Kirke, i håb om, at han sidder inde med nogle svar. Hovedmistænkt nr. 3: Påsken selv Det første, Jens Carl Moesgård Nielsen slår fast, er, at påsken ikke er helt forsvundet påskedag er faktisk en stor gudstjenestedag i Danmark. Men når det er sagt, er Jens Carl Moesgård Nielsen enig i, at opmærksomheden ikke er lige så stor omkring påske, som den f.eks. er omkring julen: I virkeligheden har man flere fridage i påsken end i julen, og derfor tror jeg også, at alle har et forhold til selve påsketiden. Men der er nok ikke samme opmærksomhed omkring det kirkelige indhold som i julen. Dette hænger ifølge Jens Carl Moesgård Nielsen sammen med en manglende folkelighed ved påsken. Generelt er det sådan, at sjov og spas omkring en højtid øger fokusset på det kirkelige. Allehelgensaften er et eksempel på dette: Når Fætter BR sælger Halloween-masker, kommer der flere mennesker i kirke på allehelgenssøndag, og folk sætter lys på gravene netop den søndag. Det lyder utroligt, men sådan fungerer det, siger han. Det er dog vigtigt for Jens Carl Moesgård Nielsen at understrege, at der er tale om et gensidigt forhold: Jeg mener i lige så høj grad, at det religiøse styrker det folkelige. I mine øjne er julen for eksempel blevet så stor en tradi- 8

9 Den forsvundne højtid tion, fordi man under det folkelige lag fornemmer et dybere indhold. Det folkelige og det kirkelige befordrer hinanden. Sagen opklaret Selvom Jens Carl Moesgård Nielsen får pointeret, at folkelighed ikke gør det alene, bekræfter han imidlertid også vores mistanke om, at påskens manglende popularitet skyldes manglende folkelig appel. Puslespillet er ved at gå op. Det eneste spørgsmål, vi mangler at få besvaret, er hvorfor? Kunne påskens manglende folkelighed skyldes, at død og opstandelse bare ikke er lige så hyggeligt at fejre som f.eks. Jesu fødsel? Et spørgsmål som vi stiller Jens Carl Moesgård Nielsen. Det, tror jeg, er rigtig set, lyder Jens Carl Moesgård Nielsens umiddelbare svar. Han er imidlertid hurtig til at tilføje, at det ikke nødvendigvis er en lykke at have stor folkelig appel. På mange måder er julens budskab om fødsel nok mere letfordøjeligt end påskens lidelseshistorie. Men det er både julens fordel og forbandelse det gør nemlig, at man nemt glemmer alt det andet i julen, og så kommer julen til at fremstå mere rosenrød, end den egentlig er. De fattige kår, Jesus blev født under, er for eksempel en central del af juleevangeliet og understreger, at julen netop er glæde på trods. Påskens budskab er derimod meget dramatisk og lader sig ikke romantisere på samme måde. Til gengæld er Jesu lidelse, død og opstandelse verdens vildeste drama og den helt centrale begivenhed i kristendommen. Og grunden til at vi i Herning Kirke holder gudstjenester ni dage i træk i påskeugen. Efterforskningen er således bragt til vejs ende, og resultatet er ikke helt så enstemmigt, som den typiske kriminalkommissær kunne ønske sig. På den ene side har påsken sin egen natur imod sig. Den handler om lidelse og genopstandelse og er svær at forholde sig til for mange mennesker. På den anden side er sagen mere kompliceret end som så. Nok er påsken ikke helt så synlig som julen, men den lever fortsat, om end en mere ydmyg tilværelse end julen. Derudover kan man sige, at påsken i modsætning til julen er en forholdsvis uspoleret højtid, fordi den ikke er blevet romantiseret i lige så høj grad. Sidst men ikke mindst er påsken en god undskyldning for at komme hinanden ved og dyrke nogle traditioner og jo mere vi fejrer den, jo bedre vil den få det. Så hvorfor ikke gribe chancen? 9

10 Endnu en god grund til at kigge indenom fællesbo Af Pil Grandjean Nu er det ikke længere kun personalets glade ansigter du møder, når du besøger FællesBos BoligButik på Skolegade i Herning. I vindfanget ved indgang A har vi nemlig åbnet et galleri. Vi kalder det Galleri FællesBo. Hvorfor et galleri? Umiddelbart har et galleri og et boligadministrationsselskab ikke meget med hinanden at gøre, men det vil vi gerne ændre på hos FællesBo. Det rummelige vindfang skaber gode rammer for udstillinger, og derfor var det helt oplagt at lave et galleri. Således kan vores lejere knytte andre og nye bånd til FællesBo, mens det også skaber en ekstra oplevelse for de kunder og samarbejdspartnere, der besøger os på kontoret. Hvem kan udstille? Alle kunstnere er velkomne til at udstille deres værker hos Galleri FællesBo - dog skal kunstnerne have en eller anden form for tilknytning til FællesBo, vores boliger eller vores beboere. På nuværende tidspunkt udstiller La Cabana malerne i Galleri FællesBo. Kunstnerne er alle beboere i afd. 191 Silkeborgvej, og udstillingen kan ses frem til ultimo marts måned. Tidligere udstillinger i galleriet har været malerier og moderne ikoner af kunstner Liselotte Christensen samt naturfotografier af området omkring Gullestrup af vicevært Hans Peder Thomsen. Er du interesseret i at udstille dine værker hos Galleri FællesBo? Så er du altid meget velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med vores Informations- & MarketingsMedarbejder, Helle Ahler, på telefon

11 Endnu en god grund til at kigge indenom fællesbo 3 udvalgte malerier af Liselotte Christensen Malerier malet af Jon Birkelid Moderne ikoner i enkelte farver, som de der her ses i forgrunden, er i dag populære især blandt unge Enkelte af de mange kunstværker kreeret af La Cabana-malerne 11

12 nabo og ven gennem 17 år Af Pil Grandjean Vejret er helt forårsagtigt, da jeg cykler af sted for at mødes med Annelise Jørgensen, som for nogen måneder siden skrev til os for at nominere sin nabo Ingelise til FællesBo buketten. Annelise og Ingelise bor i afdeling 503 Frejasgade/Danasvej, og da jeg ankommer til afdelingen, føler jeg mig suget 60 år tilbage i tiden. De små idylliske rækkehuse er velholdte, og på adskillige af trapperne står små krukker med blomster og lanterner med stearinlys. Ikke kun naboer Ingelise var den første til at byde mig velkommen her på Frejasgade, fortæller Annelise og fortsætter, da alle mine ting var ved at blive båret ind i min nye bolig, kom hun ud, gav mig hånden og bød mig velkommen. Det var en rigtig rar fornemmelse at blive budt velkommen på den måde, og den dag startede ikke kun et godt naboskab, men også et godt venskab. Annelise har rigtig mange gode grunde til at synes, at Ingelise er en fantastisk nabo og efterhånden som snakken går, kan jeg rigtig godt forstå, hvorfor lige præcis hun fortjener at blive værdsat med en smuk buket. Annelise beskriver Ingelise som en meget betænksom, omsorgfuld og hjælpsom kvinde. Ingelise passer altid mine planter, når jeg f.eks. er ude at rejse - selv mine kunstige planter bliver vandet, siger Annelise med et stort smil på læben. Engang kom jeg hjem til nyplantede blomster udenfor huset, og flere gange har hun pudset mit køkkenvindue, fortsætter Annelise, og fortæller, at Ingelise har meget grønne fingre og bruger megen tid i haven. Kun en langhåret foxterrier Med favnen fuld af de smukkeste blomster i røde og hvide nuancer begiver jeg mig af sted for at overrække Ingelise buketten. Annelise har, selvom det har været svært, ikke afsløret hemmeligheden, og vi er spændte på at se Ingelises reaktion. To gode naboer på Frejasgade Ingelise (tv.) har netop fået overrakt FællesBo-buketten af sin nabo, Annelise (th.). Således tager buketten sig ud på Annelises køkkenbord imens vi venter på Ingerlises hjemkomst. 12

13 nabo og ven gennem 17 år Ved middagstid skulle Annelise efter aftale lige kigge forbi, men efter at have banket på et par gange må vi desværre konstatere, at den eneste vi lykkes at overraske er Ingelises langhårede foxterrier. Tilbage i Annelises køkken lægger vi en ny plan for overrækkelsen, men lige som jeg skal til at vende snuden tilbage mod kontoret, kommer Ingelise heldigvis hjem. Et godt naboskab Af sted igen går vi for at overraske Ingelise og fortælle hende den gode nyhed. Ingelise bliver meget overrasket og ved næsten ikke, hvad hun skal sige, men det er tydeligt at se, at hun er rørt og glad over en sådan gestus fra sin nabo. Over jordbærkage og kaffe får vi en hyggelig snak om deres naboskab, buketten og afdelingen. Vi har et godt naboskab og hjælper hinanden, er de to naboer enige om og fortsætter, hvis en af os f.eks. har bagt brød, deler vi ofte, men det er uden forpligtelse til at skulle drikke kaffe sammen hver gang. Annelise roser igen Ingelise for sit omsorgsfulde væsen. Hun ved altid, hvis man har noget, der skal ud, og så er hun god til at invitere én indenfor til en snak. Hvad fremtiden bringer Da snakken kommer ind på fremtiden er et højskoleophold ikke til at komme udenom for Ingelise. Også for afdelingen har de to naboer nogle gode forslag f.eks. står renovering af plankeværk om haverne eller måske helt nyt hegn, højt op listen over fremtidige tiltag. Men jeg er ikke i tvivl om, at hvad end fremtiden bringer, så vil Annelises og Ingelises naboskab og venskab bestå i mange år frem hvis ikke for altid. Og som Annelises søster engang sagde: hvis ikke Ingelise er en god nabo så ved jeg ikke hvem er. Buket haves god nabo søges Har du også en god nabo, som du ønsker at nominere til FællesBo buketten, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv et par ord om, hvorfor netop din nabo fortjener at blive værdsat med FællesBo-buketten og send dem til eller giv os et kald på tlf

14 udlejningsaftaler Anno 2009 Af Pil Grandjean I samarbejde med Herning Kommune har de almene boligorganisationer i Herning og Ikast udarbejdet en række udlejningsaftaler, som tilgodeser forskellige befolkningsgrupper med specielle behov. Det kan f.eks. være pendlere, brandmænd ved Beredskabsstyrelsen eller personer, som af en eller anden grund står i en situation, hvor de eventuelt vil komme til at stå uden bolig. Den årlige evaluering I januar måned blev der afholdt evalueringsmøde på Herning Kommune, hvor der deltog repræsentanter fra Lejerbo, Boligselskabet MidtVest, Boligselskabet Fruehøjgaard, FællesBo og Socialforvaltningen på Herning Kommune. Evalueringsmøderne bliver afholdt én gang årligt og har til formål at vurdere de fleksible udlejningsaftaler, som de almene boligorganisationer og Herning Kommune har indgået. På mødet blev udlejningsaftalen vedrørende kommunal henvisning forlænget uændret, og der blev vedtaget mindre redaktionelle ændringer i enkelte andre aftaler. Er du interesseret i at læse mere om ændringerne, udlejningsreglerne eller de fleksible udlejningsaftaler, så er du altid meget velkommen til at besøge os på dk eller ringe til administrationen på tlf

15 Fællesbo-kryds med quiz og stjerne! Gæt krydsordet og vind spændende præmier! Førstepræmie: 2 flotte krukker med FællesBo logobolcher Andenpræmie: 1 krukke med FællesBo logobolcher Løsningsordet er stjerneordet markeret med grå. Quiz-kryds-spørgsmål: 1. I hvilken by blev der i uge 9 afholdt kursusweekend for afdelingsbestyrelsernes medlemmer? 2. På hvilken gade bor Ingelise, som i dette nummer, har fået overrakt FællesBo-buketten? Svaret skal være os i hænde senest mandag den 27. april 2009 Skriv stjerneordet her: Afsender: Og send til løsningen til: FællesBo Skolegade Herning Mærk kuverten krydsord Du kan også maile løsningen til os på Skriv blot din kontakt-info og anfør løsningsordet i emnelinien. Medarbejdere hos FællesBo må ikke deltage i konkurrencen. Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Evt. mail: 11

16 spænd dit eget sikkerhedsnet ud Af Lisa Schultz Dantoft En gnist fra en tændstik der blusser op. Et stearinlys der ikke blev slukket ordentligt. En tyv der lukker sig selv ind. Det er ikke kun på film, at disse ting sker, og når de sker, kan de vende op og ned på alt. Derfor er en indboforsikring en rigtig god idé. Med en indboforsikring får du erstattet dit inventar i en lang række situationer, f.eks. i tilfælde af flere former for brand, vandskade eller tyveri. Alligevel har en stor del af FællesBos beboere ingen indboforsikring, og det bekymrer Inge Würtz, Teknisk Sekretær for FællesBo. Det er utrolig vigtigt med en indboforsikring, fordi man ellers kan komme til at stå i en situation, hvor hele ens verden ramler sammen. Uden en indboforsikring kan en brand betyde økonomisk ruin for en familie og man kan i yderste konsekvens komme til at stå uden tag over hovedet, understreger hun alvorligt. En dyr forglemmelse Ifølge Allan Møller, InspektørTrainee hos FællesBo, er der mange beboere, der simpelthen ikke tænker over, at de skal have tegnet en indboforsikring. Vi udleverer informationsmateriale, der opfordrer vores beboere til at tegne en indboforsikring, men hvis folk ikke får læst dette materiale, er de jo lige vidt, siger han. Inge Würtz er enig og tilføjer, at flere beboere givetvis tror, at de allerede er dækket af FællesBos forsikring. Men forsikringen fra FællesBo dækker kun bygninger tilhørende boligorganisationen og fastmonteret bygningsinventar tilhørende boligorganisationen, uddyber hun og fortsætter: Eget indbo eller inventar skal man selv sørge for at forsikre, fastslår hun. Nogle vælger også indboforsikringen fra for at spare penge, men det er en farlig prioritering, mener Allan Møller: Det er dumme penge at spare. Man mener måske ikke umiddelbart, at man har så mange værdier at miste, men det løber jo hurtigt op. Og det er ikke altid store ting, der skal til for at få ens verden til at ramle sammen. Priserne på en indboforsikring varierer, alt efter hvilket forsikringsselskab du bruger, og hvor stor værdien at dit indbo er. Du kan sammenligne priser for en lang række forskellige forsikringsselskaber på Skolegade 62 ı 7400 Herning ı Tlf ı Fax

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

NR. 20 ı Oktober 2009 FACADE MOD ØST_ 1_100 HERNING BOLIGSELSKAB - FORSLAG TIL TO FIRE-RUMSBOLIGER - VESTPARKEN I. Lidt. enhver

NR. 20 ı Oktober 2009 FACADE MOD ØST_ 1_100 HERNING BOLIGSELSKAB - FORSLAG TIL TO FIRE-RUMSBOLIGER - VESTPARKEN I. Lidt. enhver NR. 20 ı Oktober 2009 HAVE TERRASSE VÆRELSE FACADE MOD ØST_ 1_100 HERNING BOLIGSELSKAB - FORSLAG TIL TO FIRE-RUMSBOLIGER - VESTPARKEN I til Lidt enhver lejlighed Indhold Lidt til enhver lejlighed 20. nummer

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

NR. 25 ı december 2010 P O R S H Ø J F R E M T I D E N S F O R S A M L I N G S H U S 03.07.2006. Lidt. enhver

NR. 25 ı december 2010 P O R S H Ø J F R E M T I D E N S F O R S A M L I N G S H U S 03.07.2006. Lidt. enhver NR. 25 ı december 2010 P O R S H Ø J F R E M T I D E N S F O R S A M L I N G S H U S 03.07.2006 til Lidt enhver lejlighed Indhold Lidt til enhver lejlighed 25. nummer 8. udgave December 2010 I bladet kan

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere