til enhver LejLighed Lidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til enhver LejLighed Lidt"

Transkript

1 NR. 18 ı april 2009 til Lidt enhver lejlighed

2 Indhold Lidt til enhver lejlighed 18. nummer 6. udgave April 2009 I bladet kan du blandt andet læse om: Side: Nyt fra administrationen 2 Formand takker af 3 Klogere på bestyrelsesarbejdet og på hinanden 4 Den forsvundne højtid 7 Endnu en god grund til at kigge indenom FællesBo 10 Nabo og ven gennem 17 år 12 Udlejningsaftaler anno Kryds og Tværs 15 Spænd dit eget sikkerhedsnet ud 16 Udgiver: FællesBo Skolegade Herning Oplag: eksemplarer. Tryk: ReklameTryk Sunds Bladet omdeles til lejere og ansatte i FællesBo. Derudover uddeles bladet til bestyrelsesmedlemmerne i HB, HAB og FællesBo, ligesom det sendes til den lokale presse. Læserbreve i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for FællesBos holdning. Redaktionen kan ikke love at alt indsendt materiale offentliggøres. Gengivelse fra bladet er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Input til bladet kan sendes til: alle er velkomne til at komme med bidrag. Vi holder lukket den 27. maj 2009 Den 27. maj 2009 holder FællesBo lukket på grund af en intern kursusdag. Både administrationen og viceværter vil være tilbage på normal vis den 28. maj Nyansættelse Margit Aagaard er ansat som Økonomimedarbejder i BoligØkonomi den 1. februar Redaktion: Informations- og marketingsmedarbejder, Helle Ahler Telefon Boligelev, Pil Grandjean Telefon Studerende, Lisa Schultz Dantoft Ansvarshavende chefredaktør: Direktionen i FællesBo Telefon

3 Formand takker af Af Lisa Schultz Dantoft Alting har en ende, og den 24. februar 2009 bød på endnu en af slagsen: Leo Malling, FællesBos bestyrelsesformand gennem de sidste 4 år, meddelte, at han af personlige årsager har valgt at trække sig fra posten. Bag den formelle formulering personlige årsager gemmer der sig et ydmygt ønske om mere tid til familien, vennerne og sommerhuset en tilværelse, han troede, han skulle i gang med, da han i 2005 stoppede som direktør for Boligselskabet Midtvest. Jeg var egentlig gået på efterløn, da jeg fik buddet om at blive formand for FællesBos bestyrelse, fortæller Leo Malling med et smil. Tilbuddet kom på et tidspunkt, hvor der var konkrete opgaver, der skulle løses både i administrationen og i beboerdemokratiet, og det var en udfordring, jeg gerne ville være med til at løfte. Jan Becher, konstitueret formand for FællesBo, understreger, at Leo Malling har haft en mærkbar betydning for FællesBos udvikling: Han har en stor del af æren for, at FællesBo i dag kan kalde sig Midtjyllands største almene boligadministrationsselskab, og han var stærkt medvirkende til, at FællesBo kom ind på den kurs, vi befinder os på i dag. en proces, der skal forhastes. Lige nu handler det om, at vi skal sætte os ned og få defineret, hvad der er for nogle kvaliteter, en ny bestyrelsesformand skal besidde. Derudover skal vi naturligvis også have defineret, hvad posten vil indebære, så kandidater ikke er i tvivl om, hvad de går ind til, fastslår Jan Becher. Og det er vigtigt at tage sig den nødvendige tid, så vi får den helt rigtige person til jobbet. Det centrale er, at det bliver en person, der kan være med til at udvikle FællesBo og sikre, at det også fremover er en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Og indtil den person er fundet, fortsætter bestyrelsen ufortrødent sit arbejde. Vi fortsætter i princippet, som om intet var hændt, og så vil vi sideløbende arbejde på at finde en ny formand, der kan blive lige så god for FællesBo, som Leo Malling har været, runder Jan Becher af med en klar henvisning til, at enhver ende jo også er begyndelsen på noget nyt. I forbindelse med sin afgang sender Leo Malling en varm tak til medarbejdere og beboerdemokrater for fire spændende år. Jeg vil gerne sige tak for det fine samarbejde, og jeg ønsker FællesBo god vind fremover, siger Leo Malling, der glæder sig til et nyt kapitel i sit liv. Planen for fremtiden For bestyrelsen gælder det nu om at finde en ny bestyrelsesformand, der kan udfylde Leo Mallings sko og det er ikke Leo Malling siger tak for denne gang og giver faklen videre til Jan Becher. Ny fungerende formand i FællesBos bestyrelse Jan Becher. 3

4 klogere på bestyrelsesarbejdet og på hinanden Af Lisa Schultz Dantoft Med foredrag om så forskellige emner som næstekærlighed og robotter i fremtidens boliger var der lagt i kakkelovnen til inspiration, da FællesBo i uge 9 afholdt kursusweekend for afdelingsbestyrelsernes medlemmer på Esbjerg Højskole. Det stod dog hurtigt klart, at det ikke kun var de skemalagte foredrag, der havde evnen til at give stof til eftertanke. Mindst lige så vigtig var den livlige snak på tværs af afdelingerne, som 70 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 10 medarbejdere fra FællesBo havde sagt ja tak til at deltage i. Fremtidssikring og beboerdemokrati på programmet Årets kursusprogram favnede bredt og inkluderede i den ene ende af skalaen foredrag med praktisk information om f.eks. råderet og renovering, mens der i den anden ende af skalaen var lagt op til inspiration med foredragsholdere som den karismatiske Gitte Hornshøj og fremtidsforskeren Anne-Marie Dahl. Fælles for alle foredrag var dog weekendens to overordnede temaer: Fremtidssikring af boligerne og fortsat udvikling af beboerdemokratiet. Formålet med at fokusere på fremtidssikring var ifølge Tove Pedersen, næstformand i Herning Boligselskabs bestyrelse og medlem af FællesBos kursusudvalg, at åbne deltagernes øjne for de mange muligheder, der er for renovering og for, at det i nogle tilfælde er direkte nødvendigt at renovere. Nogle af vores ældre boliger kunne godt trænge til en kærlig hånd, og det er vigtigt at holde boligerne tidssvarende for at sikre, at de fortsat kan lejes ud, siger hun med eftertryk. Det andet af weekendens to temaer beboerdemokratiet var dog mindst lige så vigtigt, understreger Tove Pedersen, der netop har styrkelse af beboerdemokratiet som et af sine arbejdsområder. Vores håb er at gøre folk mere aktive i arbejdet ude i afdelingsbestyrelserne. Derudover er det naturligvis Gitte Hornshøj satte fut i forsamlingen med sit foredrag om næstekærlighed Deltagerne på kursusweekenden lyttede opmærksomt med, selvom fotografen knipsede løs. 4

5 klogere på bestyrelsesarbejdet og på hinanden også vigtigt at øge folks kendskab til en afdelingsbestyrelses pligter og ansvar, så de er godt rustet til opgaven, fastslår hun. På kurset blev der således snakket om alt fra budgetter til tavshedspligt, og der var generelt stor tilfredshed at spore blandt kursets deltagere. Godt at dele erfaringer En af disse deltagere var Karna Engbjerg fra afdeling 104. Sammen med sine 79 med-kursister var hun taget med FællesBo til Esbjerg for at blive klogere på det afdelingsbestyrelsesarbejde, hun udfører i det daglige og for at udveksle erfaringer med medlemmer fra andre afdelingsbestyrelser. Og hun blev ikke skuffet. Det var nogle gode foredragsholdere, fortæller hun og fremhæver bl.a. fremtidsforskeren Anne-Marie Dahl. Og så var det lækkert at snakke sammen på tværs af afdelingerne. Det er godt at få diskuteret, hvad der rører sig, og hvordan andre afdelinger løser de forskellige opgaver på den måde kunne det jo være, at man fik nogle inputs med sig, man kunne bruge. Det er også rart bare at have mulighed for at hygge sig sammen og tage lidt vare på hinanden, mener hun. Selvom Karna Engbjerg sagtens kan sætte sig ind i, at der er andre ting i livet end bestyrelsesarbejdet, synes hun derfor også, det er synd, at der ikke er flere, der møder op til en kursusweekend som denne. Jeg synes, man går glip af en rigtig god mulighed for at høre, hvordan andre afdelingsbestyrelser gør. Man får jo også noget med hjem, som man kan bruge fremadrettet, siger hun og henviser til, at hun skal til afde- Lidt sødt til ganen kunne det også blive til på kursusweekenden i Esbjerg. Anne-Marie Dahl fra Futuria tilbød et kig ind i fremtiden. 5

6 6 Et humørfyldt klogere på bestyrelsesarbejdet Fremtidssikring foredrag Et humørfyldt med af energi Hvem bestemmer Hvem boligerne bestemmer og bid i foredrag Et humørfyldt med energi hvad? Hvem bestemmer hvad? og på hinanden foredrag og med bid i energi lingsmøde i aften og diskutere totalrenovering et emne, der netop blev gennemgået på kursusweekenden. Positive takter Spørger man Tove Pedersen, er der også en lille ærgrelse at spore: Vi så selvfølgelig gerne, at alle afdelinger blev repræsenteret på en weekend som denne, og der er vi ikke helt oppe endnu. Bortset fra disse overvejelser er Tove Pedersen dog meget positiv omkring weekendens afvikling. Det var dejligt at se, at der var repræsentanter fra de nyvalgte afdelinger, og at der blev snakket så meget på tværs af de forskellige afdelinger, understreger hun. De berømte laurbær bliver imidlertid ikke nogen hvilepude for kursusudvalget særlig længe. Nu tager vi den nok med ro frem til sommeren, men så skal vi allerede i gang med at planlægge næste års kursusweekend, fortæller Tove Pedersen og er derfor heller ikke sen til at opfordre afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra nær og fjern til at give en melding om, hvad de gerne vil høre om på næste kursus. Hvis der er nogen, der har en god idé, er de mere end velkomne til at kontakte kursusudvalget, og så ser vi på det, lover hun. Kontakt kursusudvalget med idéer til næste kursusweekend send en til Tove H. Pedersen på Evaluerin 57 % 33 % 10 % 43 % 57 % 0 % 43 % 57 % 0 % 43 % 57 % 57 % 0 % 33 % 43 % 10 % 57 % 0 % Fremtidssikring Hvem bestemmer af hvad? boligerne Evaluering og bid af Kursuswee hvad? 43 % i 95 % 57 % 5 % 0 % 0 % 57 % 33 % 10 % 57 % % Evaluering % 5 10 % % 0 af Ku % 57 % 33 % 10 % 4357 %% 5733 %% 010 % Fremtidssikring af % 95 % 5 % 0 % boligerne Hvem Opvågning bestemmer Fremtidssikring Et humørfyldt Et humørfyldt hvad? af foredrag med energi boligerne Et humørfyldt foredrag Opvågning med energi Hvem Et humørfyldt bestemmer 43 % og bid 57 % i foredrag 0 % med Evaluering Opvågning 76 energi og % bid 22 i % foredrag af hvad? 2 Kursuswe % med energ og 57 bid Evaluering Evaluering % i 33 % af af Kursuswee og bid i % 22 % 2 43 % 57 % 0 % % Evaluering af Kursuswee Kursusweekenden Fremtidssikring af 95 % 76 % 5 % 2257 % 0 2 % Evaluering 2009 % 33 % 10 % Hvem bestemmer af Kursuswee 95 % 5 % 0 % Fremtidssikring boligerne 95 % af 5 % Råderet 0 % er 95 overblik % 5 % 0 % hvad? Et humørfyldt over regler Fremtidssikring boligerne Hvem af bestemmer Råderet er overblik foredrag med energi Opvågning Fremtidssikring boligerne hvad? af Opvågning Råderet og over bid i er regler overblik Et humørfyldt 5743 % boligerne 3357 % 0 over regler Opvågning 10 % foredrag Opvågning med energi 47 % 50 % 3 43 % 57 % 0 % og % bid i 76 % 43 % % 57 % % 2 % 33 0 % % % 4710 % 22 5 % % 50 % 02 % 3 % 43 Hvem % 57 bestemmer % 76 % 0 % 22 % 47 2 %% 50 % 76 % 3 % 22 % 2 % Et humørfyldt Hvem hvad? Fremtidens 95 beboere % 5 % 0 % foredrag med bestemmer energi og kravene til vores Råderet Hvem og er hvad? bestemmer bid overblik i Et humørfyldt Råderet Opvågning Fremtidens er beboere boliger overblik Hvem over regler hvad? bestemmer foredrag Råderet med er overblik energi Fremtidens og kravene regler Råderet beboere til vores er overbli 57 % hvad? 33 % over 10 og % bid regler i og kravene boliger til Opvågning vores over regler % 533 % % 10 % boliger 0 % 76 % % % 29 % 2 % 2 % 47 % 57 % % % 3 % 10 % 47 % 50 % 3 % 57 % Et humørfyldt % 47 % 10 5 % 50 %% % 2976 % 47 %% 2 % 2250 %% 2 % 3 % foredrag Opvågning Et humørfyldt med energi 69 % 29 % 2 % Råderet er overblik foredrag Et humørfyldt og med bid i energi Kursusstedet Fremtidens beboere og kravene foredrag Et humørfyldt og Fremtidens over regler beboere med bid i til vores Fremtidens energi Opvågning og beboere kravene Kursusstedet til vores Råderet Fremtidens er overblik beboere 76 foredrag % boliger og 22 med bid % og i energi kravene 2 % til vores boliger Kursusstedet 95 % og 5 bid % i 0 boliger % 89 og over kravene regler til vores 47 % % 50 % 11 % 0 % boliger 95 % 5 % 0 % 3 % 76 % 22 % 2 % % 0 % 69 % 95 % 29 % 5 % 2 % 0 % 69 % Information 89 % 29 % % 2 omkring % 50 % 3 % Råderet 0 % 95 % 5 er % overblik 0 % Opvågning 69 % 29 % 2 % kurset 69 % 29 % 2 % over regler Fremtidens beboere Opvågning Råderet er og overblik kravene til vores Kursusstedet Opvågning over regler Kursusstedet boliger Fremtidens beboere 476 % Opvågning 5022 % Kursusstedet 2 86 % 14 og % kravene Kursusstedet 0 % til vores 76 % 3 % 22 % 2 % boliger 89 % 76 % 11 % 2247 % % 0 % 2 % % % % % 0 2 % 76 % 22 % 2 % Fremtidens Råderet er beboere 89 overblik % 11 % 0 % 89 % 11 % 0 % 69 % 29 % 2 % og Råderet kravene over regler er til overblik vores Råderet over boliger regler Fremtidens overblik beboere Kursusstedet Råderet over regler er og overblik kravene til vores 47 % over 50 regler % 3 boliger %

7 Den forsvundne højtid Af Lisa Schultz Dantoft Julen er hjerternes tid. Nytårsaften fejres med champagne og sjove hatte. Til Sankt Hans ønsker vi højstemte hinanden fred her til lands, mens hele Danmark lyser op i skæret fra tusindvis af brændende bål. Vi rådyrker med andre ord vores højtider og vi nyder det. Men én højtid lader til at være forsvundet fra jordens overflade. For de fleste betyder den bare et par ekstra fridage i kalenderen, æggeformet chokolade og en øl med en lidt højere alkoholprocent end normalt. Hvordan er det gået til? Hvem er de ansvarlige? Og er der fusk med i spillet? Lidt til enhver Lejlighed har sat sig for at opklare sagen og stiller derfor det lysfølsomme spørgsmål: Hvor er påsken blevet af? Profil af en højtid Enhver kriminal-fan ved, at regel nummer 1 i en efterforskning er at tegne en profil af den eftersøgte at lære den eftersøgte bedre at kende. For påskens vedkommende betyder det, at vi er nødt til at søge tilbage til dens oprindelse for flere tusinde år siden. I Danmark må det kristne grundlag for påsken siges at være det mest udbredte. Det går i al sin enkelhed ud på at fejre Jesu opstandelse fra de døde. Faktisk er det påsken, der i sin tid førte til, at kristendommen opstod. Mens Jesus levede, fandtes der nemlig ingen kristendom, og Jesus var da også selv jøde. Men i og med at Jesus døde og ifølge Biblen genopstod, begyndte nogle jøder at forkynde, at Jesus var den frelser, man i jødedommen havde ventet på. De, der tilsluttede sig dette, begyndte at kalde sig kristne, mens de, der afviste Jesus som frelser, fortsat kaldte sig jøder. Påsken kan på den måde siges at være en af de vigtigste kristne fester overhovedet, fordi den er ansvarlig for, at kristendommen udspaltede sig fra jødedommen hvilket bare gør det endnu mere påfaldende, at påsken ikke fejres mere behørigt i Danmark. Hvem er den ansvarlige? Tiden er inde til at rette blikket mod listen af mistænkte. Hovedmistænkt nr. 1: Det moderne samfund Den oplagte forklaring på, at påsken er forsvundet, er, at danskerne ikke længere er et særlig religiøst folkefærd. En Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske Tidende viser f.eks., at antallet af danskere, der går i kirke ved andre lejligheder end barnedåb, bryllup og lignede, er faldet med 20 procentpoint over de sidste ti år fra 48 procent til 28 procent. I 2007 viste en anden Gallup-undersøgelse, at kun 2,5 procent af befolkningen går i kirke hver søndag, og det på trods af at 83 procent af befolkningen stadig er medlemmer af Folkekirken. Men det er ifølge religionssociolog og ph.d. fra Københavns Universitet Peter Lüchau ikke hele forklaringen. Ifølge ham tror danskerne nemlig ikke mindre, end de gjorde for 30 år siden de tror bare på noget andet. Og vi dyrker jo også stadig julen for fuld udblæsning, selvom den har et lige så religiøst udspring som påsken. Det er altså ikke svigtende gudstro, der bærer hele skylden for, at påsken er forsvundet. Men hvem er den skyldige så? 7

8 Den forsvundne højtid Hovedmistænkt nr. 2: Asociale ritualer Det har Peter Lüchau heldigvis også et bud på. Ifølge ham skyldes påskens falmede stjerne i høj grad, at påsken ikke er svøbt ind i samme sociale ritualer som eksempelvis julen. Påsken er for mange mennesker mere en ferie, end det er en højtid, og det skyldes, at det sociale i påsken ikke er stærkt nok. Til jul er vi samlet med familien omkring bordet, vi går rundt om juletræet, og vi giver hinanden gaver. Vi har et helt særligt fælles liv i julen. Til påske spiser vi påskeæg og holder måske en påskefrokost, men som familiefest kan påsken ikke måle sig med julen. Og uden sociale ritualer er en religiøs højtid ilde stedt, mener Peter Lüchau. Religion har brug for at koble sig på noget andet og en religiøs højtid står simpelthen stærkest, hvis den kan kombineres med en familiefest, slår han fast. Bevisbyrden mod påskens asociale ritualer synes således langsomt at vokse sig større og større men så smider Peter Lüchau bomben: Derudover er det måske nemmere for helt almindelige mennesker at forholde sig til en fødsel, som vi gør i julen end til en genopstandelse, som vi gør i påsken. Genopstandelsen er mere en sag for teologer. Så enkelt kan det gøres med ganske få ord sender Peter Lüchau intetanende vores efterforskning ud i en helt anden galakse. For implikationerne af Peter Lüchaus oplysninger er chokerende: Måske er der ingen, der har gjort noget for at undergrave påsken som højtid. Måske har påsken simpelthen ikke de grundlæggende karakteristika, der skal til for at en højtid bider sig fast. Måske er påskens værste fjende i virkeligheden påsken selv. Det sætter naturligvis sagen i et helt andet lys, og derfor opsøger vi Jens Carl Moesgård Nielsen, præst i Herning Kirke, i håb om, at han sidder inde med nogle svar. Hovedmistænkt nr. 3: Påsken selv Det første, Jens Carl Moesgård Nielsen slår fast, er, at påsken ikke er helt forsvundet påskedag er faktisk en stor gudstjenestedag i Danmark. Men når det er sagt, er Jens Carl Moesgård Nielsen enig i, at opmærksomheden ikke er lige så stor omkring påske, som den f.eks. er omkring julen: I virkeligheden har man flere fridage i påsken end i julen, og derfor tror jeg også, at alle har et forhold til selve påsketiden. Men der er nok ikke samme opmærksomhed omkring det kirkelige indhold som i julen. Dette hænger ifølge Jens Carl Moesgård Nielsen sammen med en manglende folkelighed ved påsken. Generelt er det sådan, at sjov og spas omkring en højtid øger fokusset på det kirkelige. Allehelgensaften er et eksempel på dette: Når Fætter BR sælger Halloween-masker, kommer der flere mennesker i kirke på allehelgenssøndag, og folk sætter lys på gravene netop den søndag. Det lyder utroligt, men sådan fungerer det, siger han. Det er dog vigtigt for Jens Carl Moesgård Nielsen at understrege, at der er tale om et gensidigt forhold: Jeg mener i lige så høj grad, at det religiøse styrker det folkelige. I mine øjne er julen for eksempel blevet så stor en tradi- 8

9 Den forsvundne højtid tion, fordi man under det folkelige lag fornemmer et dybere indhold. Det folkelige og det kirkelige befordrer hinanden. Sagen opklaret Selvom Jens Carl Moesgård Nielsen får pointeret, at folkelighed ikke gør det alene, bekræfter han imidlertid også vores mistanke om, at påskens manglende popularitet skyldes manglende folkelig appel. Puslespillet er ved at gå op. Det eneste spørgsmål, vi mangler at få besvaret, er hvorfor? Kunne påskens manglende folkelighed skyldes, at død og opstandelse bare ikke er lige så hyggeligt at fejre som f.eks. Jesu fødsel? Et spørgsmål som vi stiller Jens Carl Moesgård Nielsen. Det, tror jeg, er rigtig set, lyder Jens Carl Moesgård Nielsens umiddelbare svar. Han er imidlertid hurtig til at tilføje, at det ikke nødvendigvis er en lykke at have stor folkelig appel. På mange måder er julens budskab om fødsel nok mere letfordøjeligt end påskens lidelseshistorie. Men det er både julens fordel og forbandelse det gør nemlig, at man nemt glemmer alt det andet i julen, og så kommer julen til at fremstå mere rosenrød, end den egentlig er. De fattige kår, Jesus blev født under, er for eksempel en central del af juleevangeliet og understreger, at julen netop er glæde på trods. Påskens budskab er derimod meget dramatisk og lader sig ikke romantisere på samme måde. Til gengæld er Jesu lidelse, død og opstandelse verdens vildeste drama og den helt centrale begivenhed i kristendommen. Og grunden til at vi i Herning Kirke holder gudstjenester ni dage i træk i påskeugen. Efterforskningen er således bragt til vejs ende, og resultatet er ikke helt så enstemmigt, som den typiske kriminalkommissær kunne ønske sig. På den ene side har påsken sin egen natur imod sig. Den handler om lidelse og genopstandelse og er svær at forholde sig til for mange mennesker. På den anden side er sagen mere kompliceret end som så. Nok er påsken ikke helt så synlig som julen, men den lever fortsat, om end en mere ydmyg tilværelse end julen. Derudover kan man sige, at påsken i modsætning til julen er en forholdsvis uspoleret højtid, fordi den ikke er blevet romantiseret i lige så høj grad. Sidst men ikke mindst er påsken en god undskyldning for at komme hinanden ved og dyrke nogle traditioner og jo mere vi fejrer den, jo bedre vil den få det. Så hvorfor ikke gribe chancen? 9

10 Endnu en god grund til at kigge indenom fællesbo Af Pil Grandjean Nu er det ikke længere kun personalets glade ansigter du møder, når du besøger FællesBos BoligButik på Skolegade i Herning. I vindfanget ved indgang A har vi nemlig åbnet et galleri. Vi kalder det Galleri FællesBo. Hvorfor et galleri? Umiddelbart har et galleri og et boligadministrationsselskab ikke meget med hinanden at gøre, men det vil vi gerne ændre på hos FællesBo. Det rummelige vindfang skaber gode rammer for udstillinger, og derfor var det helt oplagt at lave et galleri. Således kan vores lejere knytte andre og nye bånd til FællesBo, mens det også skaber en ekstra oplevelse for de kunder og samarbejdspartnere, der besøger os på kontoret. Hvem kan udstille? Alle kunstnere er velkomne til at udstille deres værker hos Galleri FællesBo - dog skal kunstnerne have en eller anden form for tilknytning til FællesBo, vores boliger eller vores beboere. På nuværende tidspunkt udstiller La Cabana malerne i Galleri FællesBo. Kunstnerne er alle beboere i afd. 191 Silkeborgvej, og udstillingen kan ses frem til ultimo marts måned. Tidligere udstillinger i galleriet har været malerier og moderne ikoner af kunstner Liselotte Christensen samt naturfotografier af området omkring Gullestrup af vicevært Hans Peder Thomsen. Er du interesseret i at udstille dine værker hos Galleri FællesBo? Så er du altid meget velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med vores Informations- & MarketingsMedarbejder, Helle Ahler, på telefon

11 Endnu en god grund til at kigge indenom fællesbo 3 udvalgte malerier af Liselotte Christensen Malerier malet af Jon Birkelid Moderne ikoner i enkelte farver, som de der her ses i forgrunden, er i dag populære især blandt unge Enkelte af de mange kunstværker kreeret af La Cabana-malerne 11

12 nabo og ven gennem 17 år Af Pil Grandjean Vejret er helt forårsagtigt, da jeg cykler af sted for at mødes med Annelise Jørgensen, som for nogen måneder siden skrev til os for at nominere sin nabo Ingelise til FællesBo buketten. Annelise og Ingelise bor i afdeling 503 Frejasgade/Danasvej, og da jeg ankommer til afdelingen, føler jeg mig suget 60 år tilbage i tiden. De små idylliske rækkehuse er velholdte, og på adskillige af trapperne står små krukker med blomster og lanterner med stearinlys. Ikke kun naboer Ingelise var den første til at byde mig velkommen her på Frejasgade, fortæller Annelise og fortsætter, da alle mine ting var ved at blive båret ind i min nye bolig, kom hun ud, gav mig hånden og bød mig velkommen. Det var en rigtig rar fornemmelse at blive budt velkommen på den måde, og den dag startede ikke kun et godt naboskab, men også et godt venskab. Annelise har rigtig mange gode grunde til at synes, at Ingelise er en fantastisk nabo og efterhånden som snakken går, kan jeg rigtig godt forstå, hvorfor lige præcis hun fortjener at blive værdsat med en smuk buket. Annelise beskriver Ingelise som en meget betænksom, omsorgfuld og hjælpsom kvinde. Ingelise passer altid mine planter, når jeg f.eks. er ude at rejse - selv mine kunstige planter bliver vandet, siger Annelise med et stort smil på læben. Engang kom jeg hjem til nyplantede blomster udenfor huset, og flere gange har hun pudset mit køkkenvindue, fortsætter Annelise, og fortæller, at Ingelise har meget grønne fingre og bruger megen tid i haven. Kun en langhåret foxterrier Med favnen fuld af de smukkeste blomster i røde og hvide nuancer begiver jeg mig af sted for at overrække Ingelise buketten. Annelise har, selvom det har været svært, ikke afsløret hemmeligheden, og vi er spændte på at se Ingelises reaktion. To gode naboer på Frejasgade Ingelise (tv.) har netop fået overrakt FællesBo-buketten af sin nabo, Annelise (th.). Således tager buketten sig ud på Annelises køkkenbord imens vi venter på Ingerlises hjemkomst. 12

13 nabo og ven gennem 17 år Ved middagstid skulle Annelise efter aftale lige kigge forbi, men efter at have banket på et par gange må vi desværre konstatere, at den eneste vi lykkes at overraske er Ingelises langhårede foxterrier. Tilbage i Annelises køkken lægger vi en ny plan for overrækkelsen, men lige som jeg skal til at vende snuden tilbage mod kontoret, kommer Ingelise heldigvis hjem. Et godt naboskab Af sted igen går vi for at overraske Ingelise og fortælle hende den gode nyhed. Ingelise bliver meget overrasket og ved næsten ikke, hvad hun skal sige, men det er tydeligt at se, at hun er rørt og glad over en sådan gestus fra sin nabo. Over jordbærkage og kaffe får vi en hyggelig snak om deres naboskab, buketten og afdelingen. Vi har et godt naboskab og hjælper hinanden, er de to naboer enige om og fortsætter, hvis en af os f.eks. har bagt brød, deler vi ofte, men det er uden forpligtelse til at skulle drikke kaffe sammen hver gang. Annelise roser igen Ingelise for sit omsorgsfulde væsen. Hun ved altid, hvis man har noget, der skal ud, og så er hun god til at invitere én indenfor til en snak. Hvad fremtiden bringer Da snakken kommer ind på fremtiden er et højskoleophold ikke til at komme udenom for Ingelise. Også for afdelingen har de to naboer nogle gode forslag f.eks. står renovering af plankeværk om haverne eller måske helt nyt hegn, højt op listen over fremtidige tiltag. Men jeg er ikke i tvivl om, at hvad end fremtiden bringer, så vil Annelises og Ingelises naboskab og venskab bestå i mange år frem hvis ikke for altid. Og som Annelises søster engang sagde: hvis ikke Ingelise er en god nabo så ved jeg ikke hvem er. Buket haves god nabo søges Har du også en god nabo, som du ønsker at nominere til FællesBo buketten, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv et par ord om, hvorfor netop din nabo fortjener at blive værdsat med FællesBo-buketten og send dem til eller giv os et kald på tlf

14 udlejningsaftaler Anno 2009 Af Pil Grandjean I samarbejde med Herning Kommune har de almene boligorganisationer i Herning og Ikast udarbejdet en række udlejningsaftaler, som tilgodeser forskellige befolkningsgrupper med specielle behov. Det kan f.eks. være pendlere, brandmænd ved Beredskabsstyrelsen eller personer, som af en eller anden grund står i en situation, hvor de eventuelt vil komme til at stå uden bolig. Den årlige evaluering I januar måned blev der afholdt evalueringsmøde på Herning Kommune, hvor der deltog repræsentanter fra Lejerbo, Boligselskabet MidtVest, Boligselskabet Fruehøjgaard, FællesBo og Socialforvaltningen på Herning Kommune. Evalueringsmøderne bliver afholdt én gang årligt og har til formål at vurdere de fleksible udlejningsaftaler, som de almene boligorganisationer og Herning Kommune har indgået. På mødet blev udlejningsaftalen vedrørende kommunal henvisning forlænget uændret, og der blev vedtaget mindre redaktionelle ændringer i enkelte andre aftaler. Er du interesseret i at læse mere om ændringerne, udlejningsreglerne eller de fleksible udlejningsaftaler, så er du altid meget velkommen til at besøge os på dk eller ringe til administrationen på tlf

15 Fællesbo-kryds med quiz og stjerne! Gæt krydsordet og vind spændende præmier! Førstepræmie: 2 flotte krukker med FællesBo logobolcher Andenpræmie: 1 krukke med FællesBo logobolcher Løsningsordet er stjerneordet markeret med grå. Quiz-kryds-spørgsmål: 1. I hvilken by blev der i uge 9 afholdt kursusweekend for afdelingsbestyrelsernes medlemmer? 2. På hvilken gade bor Ingelise, som i dette nummer, har fået overrakt FællesBo-buketten? Svaret skal være os i hænde senest mandag den 27. april 2009 Skriv stjerneordet her: Afsender: Og send til løsningen til: FællesBo Skolegade Herning Mærk kuverten krydsord Du kan også maile løsningen til os på Skriv blot din kontakt-info og anfør løsningsordet i emnelinien. Medarbejdere hos FællesBo må ikke deltage i konkurrencen. Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Evt. mail: 11

16 spænd dit eget sikkerhedsnet ud Af Lisa Schultz Dantoft En gnist fra en tændstik der blusser op. Et stearinlys der ikke blev slukket ordentligt. En tyv der lukker sig selv ind. Det er ikke kun på film, at disse ting sker, og når de sker, kan de vende op og ned på alt. Derfor er en indboforsikring en rigtig god idé. Med en indboforsikring får du erstattet dit inventar i en lang række situationer, f.eks. i tilfælde af flere former for brand, vandskade eller tyveri. Alligevel har en stor del af FællesBos beboere ingen indboforsikring, og det bekymrer Inge Würtz, Teknisk Sekretær for FællesBo. Det er utrolig vigtigt med en indboforsikring, fordi man ellers kan komme til at stå i en situation, hvor hele ens verden ramler sammen. Uden en indboforsikring kan en brand betyde økonomisk ruin for en familie og man kan i yderste konsekvens komme til at stå uden tag over hovedet, understreger hun alvorligt. En dyr forglemmelse Ifølge Allan Møller, InspektørTrainee hos FællesBo, er der mange beboere, der simpelthen ikke tænker over, at de skal have tegnet en indboforsikring. Vi udleverer informationsmateriale, der opfordrer vores beboere til at tegne en indboforsikring, men hvis folk ikke får læst dette materiale, er de jo lige vidt, siger han. Inge Würtz er enig og tilføjer, at flere beboere givetvis tror, at de allerede er dækket af FællesBos forsikring. Men forsikringen fra FællesBo dækker kun bygninger tilhørende boligorganisationen og fastmonteret bygningsinventar tilhørende boligorganisationen, uddyber hun og fortsætter: Eget indbo eller inventar skal man selv sørge for at forsikre, fastslår hun. Nogle vælger også indboforsikringen fra for at spare penge, men det er en farlig prioritering, mener Allan Møller: Det er dumme penge at spare. Man mener måske ikke umiddelbart, at man har så mange værdier at miste, men det løber jo hurtigt op. Og det er ikke altid store ting, der skal til for at få ens verden til at ramle sammen. Priserne på en indboforsikring varierer, alt efter hvilket forsikringsselskab du bruger, og hvor stor værdien at dit indbo er. Du kan sammenligne priser for en lang række forskellige forsikringsselskaber på Skolegade 62 ı 7400 Herning ı Tlf ı Fax

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013 07 / MARTS 2013 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen Leder Af Søren Høgsberg Kvarteret

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen FDFLEDEREN nr. 3 april 2008 Må Man tegne gud? Foto: Michael Jensen forældrebetaling versus -deltagelse guide til naturbaserne Mit fdf At turde kigge på sig selv Jeg var på posthuset for nylig. Som sædvanlig

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Ringgården. Update. December 2014 # 112. Det er en dårlig idé med sådan en liste. Fasandræberen i Trigeparken. Det regner mere end vi regner med

Ringgården. Update. December 2014 # 112. Det er en dårlig idé med sådan en liste. Fasandræberen i Trigeparken. Det regner mere end vi regner med Ringgården Update December 2014 # 112 Det regner mere end vi regner med Fasandræberen i Trigeparken Det er en dårlig idé med sådan en liste I Trigeparken er der et stille, måske lidt søvnigt landsbymiljø...

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE En e-bog af Celia Schow Kapitel 1 ------------------------- Sådan blev jeg blogger I dette kapitel fortæller jeg, hvordan

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere