Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00"

Transkript

1 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning Bryld konstaterede at afdelingsmødet i princippet ikke er indkaldt i henhold til vedtægterne, idet indkaldelsen var én dag for sent ude. Dirigenten anså dette som et rent teknisk problem, der ikke burde medføre, at beboermødet ikke kunne afholdes. Indkaldelse dateret 21/1. Ingen bemærkninger hertil. Dirigenten spurgt om alle havde modtaget indkomne forslag, der skulle være udsendt senest 8 dage inden beboermødet. 2 beboere meddelte, at de ikke havde modtaget forslag i postkassen. 2. Valg af stemmeudvalg Der skal vælges 3 medlemmer af stemmeudvalget. Bestyrelsen indstiller Kurt Mortensen. Stefan Frandsen og Kasper Kristensen meldt sig selv. Kurt Mortensen, Steffan Frandsen og Kasper Kristensen blev valg til stemmeudvalget. 3. Aflæggelse af bestyrelsen beretning for det forløbne år Marianne Benjovitz fremlagde bestyrelses beretning. På et spørgsmål om hvad det vil sige at bo almennyttigt svarede Marianne Benjovitz at man som beboer i en almennyttig boligforening har medbestemmelse på hvad man skal betale i husleje samt hvilke ordensregler der skal gælde i boligforeningen. Den årlige huslejestigning i en almennyttig boligforening vil ikke være højre end stigningen i udgifterne, da huslejen er omkostnings bestemt. 4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2001/2002 Marianne Benjovitz orienterede om regnskabet. Årets resultat er et overskud på kr. der blev brugt til at nedskrive det underskud afdelingen gennem flere år har opbygget. Det gode resultat skyldes at der er sparet på vandet, flere renteindtægter dog større udgifter ved fraflytning.

2 Selskabsbestyrelsen har i november godkendt regnskabet i henhold til gældende regler. Regnskabet er herefter videresendt til tilsynsmyndigheden. Fremlæggelsen er formelt kun en orientering. Regnskabet for 2001/2002 har i år fået en revisoranmærkning: udgiften til priorvitsydelser er ikke periodiseret fuldt ud. Mangler at periodisere et beløb på 4,3 mio. kr. Vil medføre en huslejestigning på over 10%. Selskabsbestyrelsen i TAB har godkendt, at vi i 2009 går ud med et millionunderskud. Selskabsbestyrelsen har samtidigt lovet os et stort lån, til udligning af underskuddet. Regnskab taget til efterretning! 5. Godkendelse af afdelingens budget for 2003/2004 Marianne Benjovitz gennemgik budgettet. Budgettet viser en huslejestigning på 2,62 % De størst udgifter i budgettet er prioritetsydelse m.v., variable udgifter (vandudgifter og renovation m.m.) samt faste udgifter (ejendomsskatter og forsikring m.m.). Hvor store disse udgifter er bestemmes af kreditforeningen, kommunen og forsikringsselskabet m.fl.. Den eneste udgifter i budgettet som afdelingen kan ændre er henlæggelser/opsparing, men størrelsen af afdelingens henlæggelser/opsparinger skal mindste være det som er bestemt af boligministeriet. De primære indtægter i budgettet er huslejer. Herudover er der andre indtægter. Frank Ovesen spurgte om hvorfor vandudgiften i budgettet er på 33,40 kr. pr. kubikmeter, da Frank havde læst i Taastrup Avis at vandudgiften i Høje Taastrup kommune er under 30 kr. pr. kubikmeter. Marianne Benjovitz svarede at vandudgiften pr kubikmeter er meddelt fra Høje Taastrup Kommune. Budgettet blev efter yderligere debat godkendt. 6. Indkomne forslag 1). Forslag om Dørtelefoner. Dirigenten valgte at forslaget ikke skulle behandles, da forslagsstilleren ikke var til stede. 2). Lokaler til unge. Dirigenten valgte at forslaget ikke skulle behandles, da forslagsstilleren ikke var til stede. 3). Udvidelse af have. Anker Capain fremlagde sit forslag for beboermøde deltagerne. Marianne Benjovitz fortalte at afdelingsbestyrelsen mener at der skal afklares nogle formalier inden forslag om udvidelse af have kan gennemføres, da det skal gælde for alle beboerne i Nørreby med en have. Marianne Benjovitz oplyste, at indflytteren i en lejlighed med have, overtager haven som beset.

3 Kasper Kristensen forslår at afdelingsbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til at undersøge de juridiske og økonomiske konsekvenser af generelle havesammenlægninger Dirigenten forslår at afdelingsbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til at undersøge de juridiske og økonomiske konsekvenser af haveudvidelser, samt retningslinjer for haveudvidelser. Desuden skal der inden 3 måneder indkaldes til et ekstraordinær beboermøde, hvor arbejdsgruppens resultat skal fremlægges. Beboermødets deltager vedtog dirigentens forslag. 4). Husdyrhold. Kirsten Andersen fremlagde sit forslag for beboermøde deltagerne. Frank Ovesen fortalte at forslaget vil betyde at der skal anlægges hundetoiletter i Nørreby. Kirsten Andersen forslog at der opstilles affaldsspande i stedt for hundetoiletter. Karen Rasmussen fortalte at hun tror at det i sidste ende bliver ejendomsfunktionærerne der skal samle husdyrenes ekskrementer op. Efter en yderligere diskussion blev forslaget på begæring fra nogle af mødedeltagerne afgjort ved skriftlig Resultatet af den skriftlige afstemning blev, at der ud af 130 afgivne stemmer var 44 Ja-stemmer og 86 Nej-stemmer. Dermed blev forslaget forkastet. 5). Altankasser. Elin Jensen fremlagde sit forslag for beboermøde deltagerne. Marianne Benjovitz fortalte at det er beboerens indboforsikring der skal betalte skadeerstatningen ved nedfalden altankasse. Frank Ovesen fortalte at for 7 8 år faldet en altankasse ned som var tæt på at forsage en dødsulykker for et barn i en barnevogn. Herefter blev forslaget efter begæring fra nogle mødedeltager afgjort ved skriftlig Resultatet af den skriftlige afstemning blev, at der ud af 130 afgivne stemmer var 51 Ja-stemmer, 61 Nej-stemmer og 18 blanke eller ugyldige stemmer. Dermed blev forslaget forkastet. 6). El i skurene. Rikke Madsen fremlagde sit forslag for beboermøde deltagerne. Marianne Benjovitz fortalte at DAB har talt med NESA. NESA ejer netværket ude i skurene. Er der mulighed for at trække strøm?. NESA kunne kun se, at det kunne lade sig gøre med måler i hvert skur. Hvis der skal trækkes kabler, så bliver det i retning af kr. pr. skur.

4 Potentielt forslag: Afdelingsbestyrelsen pålægges at undersøge de tekniske, økonomiske og evt. juridiske konsekvenser af strøm i skurene både for henholdsvis egen og for afdelingens regning til et ekstraordinært beboermøde inden 3 måneder (se forslag 3). Samtidigt pålægges afdelingsbestyrelsen at undersøge mulighederne for bedre belysning af skurene. Franck: udvendigt mønt-stik til arbejde i skur, støvsugning m.v. Undersøge: Lavstrøm til skur. Kommissorium. Videresendt til afdelingsbestyrelsen. Beboermødet godkendte det alternative forslag. 7). Markiser. Marianne Benjovitz fremlagde afdelingsbestyrelsens forslag for beboermøde deltagerne. På et spørgsmål om markisen farve og hvor den må hænge svarede Marianne Benjovitz at markisen må havde hvilken som helt farve og at den må hænge indenfor det på gældende lejemåles område. Herefter blev forslaget efter begæring fra nogle mødedeltagerne afgjort ved skriftlig Resultatet af den skriftlige afstemning blev at der ud af 117 afgivne stemmer var 97 Ja-stemmer og 20 Nej-stemmer. Dermed blev forslaget vedtaget. 8). Udestuer. Marianne Benjovitz fremlagde afdelingsbestyrelsens forslag for beboermøde deltagerne. Forslaget går ud på at der skal udarbejdes skitseforslag for hvordan der kan opsættes udestue for hver enkelt lejlighedstype med have for hele Torstorp. Oprindelse var prisen for forslaget anslået til at koste kr. for Nørreby, såfremt skitseforslag blev udarbejdet for alle 4 afdelinger i Torstorp. 3 afdelinger ønskede ikke at deltage i skitseudarbejdelsen. Der blev stillet spørgsmål ved om det stadig var muligt at holde udgifterne inden for rammen på kr. Marianne Benjovitz oplyste, at prisen ville og skulle holde, uanset at der kun var 1 afdeling der skulle have udarbejdet skitser. Efter en yderligere diskussion blev forslaget på begæring fra nogle af mødedeltagerne afgjort ved skriftlig Resultatet af den skriftlige afstemning blev, at der ud af 110 afgivne stemmer var 64 Ja-stemmer og 44 Nej-stemmer. Dermed blev forslaget vedtaget.

5 9). Torstorp Net. Rene Jørgensen fremlagde afdelingsbestyrelsens forslag for beboermøde deltagerne. Desuden havde afdelingsbestyrelsen indviteret Carsten Nielsen fra Vesterby til at fortæller om forslaget. En af beboermøde-deltagerne fortalte, at samtaler indenfor bolignettet ikke ville komme til at koste noget. Herefter blev forslaget efter begæring fra nogle mødedeltagerne afgjort ved skriftlig Resultatet af den skriftlige afstemning blev, at der ud af 105 afgivne stemmer var 99 Ja-stemmer og 6 Nej-stemmer. Dermed blev forslaget vedtaget. 7. Valg af afdelingensbestyrelsen Der skulle vælge 2 medlemmer for 2 år Rene Jørgensen og Birgit Sørensen genopstiller, da der ikke fremkom andre blev de valgt. 8. Valg af 2 suppleanter til afdelingensbestyrelsen Rikke Madsen genopstiller. Kasper Kristensen blev foreslået som suppleant til bestyrelsen, da der ikke fremkom andre blev de valgt. 9. Eventuelt På et spørgsmål om hvem der samler affald op i området svarede Marianne Benjovitz at det gør ejendomsfunktionærerne. Frank Ovesen opfordrer afdelingsbestyrelsen til at fortælle DAB at de skal informere lejerne bedre angående opkrævningen af lejerens vaskeudgift for juli På et spørgsmål om hvad afdelingsbestyrelsen gør ved rådne vinduespartier svarede Marianne Benjovitz, at afdelingsbestyrelsen sammen med DAB arbejder på en løsning. Anker Capain forslår at man ved udskiftning af vinduerne sætter plast vinduer ind i stedet for træ vinduer. Frank Ovesen spurgte om der var sat penge af til hovedrengøring én gang årligt. Marianne Benjovitz svarede at der i indeværende årets budget er sat penge til hovedrengøring af trappeopgangene.. Dirigenten og formanden takkede for et godt møde. Godkendt af dirigenten: Henning Bering-Bryld Referenter: Bo Smidt og Rikke Madsen

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013

Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013 Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013 Referat Tilstede: Vivi (50), Søren (52), Birgitte (54), Regner og Irma (56), Birgit og Knud (58), Dorthe og Rene (60), Morten (62), Else (64),

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Ballerup almennyttige Boligselskab

Ballerup almennyttige Boligselskab Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr.: 204-15-700 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Initialer: /BKo afholdt torsdag den 23.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere