delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012"

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr , 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf CVR-nr:

2 HighlighTs Andet kvartal viste en vækst på 5,5 procent i forhold til samme kvartal sidste år primært drevet af Automotive og nye produkter i B&O PLAY. AV-segmentet faldt af følgende tre grunde: For det første har Bang & Olufsens succes med den nye generation af innovative produkter påvirket salget af ældre produkter negativt. For det andet har vores beslutning om at gå fra et master dealer set-up til direkte distribution i udvalgte BRIK-markeder medført et fald i omsætningen. For det tredje viser en detaljeret analyse af resultaterne hos Bang & Olufsens netværk af uafhængige forhandlere, at en gruppe af forhandlere klarer sig betydeligt dårligere end resten af netværket. For at fremskynde optimeringen af vores butiksnetværk har vi besluttet proaktivt at lukke op mod 125 dårligt præsterende butikker, hovedsageligt i Europa. Ovenstående har haft en negativ effekt på vores toplinje og vores forventninger til de finansielle resultater for regnskabsåret 2012/13. Vi har fortsat fokus på eksekveringen af vores strategi, Leaner, Faster, Stronger, og tror fortsat på Bang & Olufsens fulde potentiale, siger CEO Tue Mantoni. Koncernens omsætning blev 819 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 776 millioner DKK i samme periode sidste år. For B2C-forretningsområdet blev omsætningen på 635 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 617 millioner DKK i samme periode sidste år. Inden for B2B-forretningsområdet var omsætningen 182 millioner DKK i andet kvartal 2012/13 mod en omsætning på 163 millioner DKK i samme periode sidste år. B2C-omsætningen i Europa voksede med 12 procent i andet kvartal drevet af lanceringen af nye, innovative produkter. Nordamerika voksede med 2 procent, mens B2C-omsætningen i Resten af verden gik tilbage med 22 procent, hovedsageligt på grund af senere lancering af nye produkter. Omsætningen i BRIK-landene gik tilbage med 22 procent, hovedsageligt på grund af igangværende forhandlinger vedrørende overtagelsen af aktiviteterne fra master dealerne i det centrale Kina og i Brasilien. En hensigtserklæring er forhandlet på plads med master dealeren i det centrale Kina, og en aftale er indgået med master dealeren i Brasilien efter regnskabsperiodens udløb, hvilket betyder, at Bang & Olufsen forventes at overtage den direkte kontrol med distributionen i disse to strategisk vigtige markeder. Koncernens bruttoavance steg i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 til 43,7 procent fra 40,8 procent i første kvartal og var dermed på niveau med bruttoavancen på 43,8 procent i samme periode sidste år. Forbedringen skyldes en forbedret avance i B&O PLAY samt i Automotive segmentet. Som forventet blev afskrivninger på immaterielle aktiver 13 millioner DKK højere end sidste år, og aktiverede udviklingsomkostninger var 9 millioner DKK lavere sammenlignet med samme kvartal sidste år. Dette har haft en negativ resultateffekt før skat på 22 millioner DKK, hvilket forklarer nedgangen fra 41 millioner DKK sidste år til 23 millioner DKK i andet kvartal i år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 2

3 Frie pengestrømme i andet kvartal var negative med 208 millioner DKK sammenlignet med positive 17 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens nettoarbejdskapital var 927 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 533 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2011/12. Dette skyldes hovedsageligt stigende tilgodehavender fra salg og fortsat store lagerbeholdninger, hvilket primært skyldes lavere omsætning end ventet i andet kvartal. Det forventes, at nettoarbejdskapitalen vil blive reduceret i andet halvår af regnskabsåret 2012/13. Bang & Olufsen har underskrevet en hensigtserklæring om at overtage alle aktiviteter fra master dealeren i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai). Bang & Olufsen har også overtaget distributionsretten i Brasilien efter regnskabsperiodens udløb. Det forventes, at disse initiativer vil få en negativ effekt på omsætningen for 2012/13 på op til 100 millioner DKK. Distributionsaftaler er desuden indgået vedrørende B&O PLAY med 24 tredjeparts-butikker i Europa og Hong Kong efter regnskabsperiodens udløb. Koncernens totale omsætning i første halvår af regnskabsåret 2012/13 blev millioner DKK mod en omsætning på millioner DKK sidste år, eller en stigning på 3 procent. Resultat før skat i første halvår af regnskabsåret 2012/13 blev negative 41 millioner DKK mod positive 8 millioner DKK sidste år. Frie pengestrømme i første halvdel af regnskabsåret 2012/13 var negative 352 millioner DKK mod negative 120 millioner DKK sidste år. I løbet af andet kvartal har Bang & Olufsen gennemført en strategisk gennemgang af Leaner, Faster, Stronger strategien. Must-win-battles går generelt som planlagt, hvilket illustreres af de mange vellykkede produktlanceringer i løbet af Lanceringerne har været bedre timet og mere effektfulde, ligesom kvaliteten har været bedre. Must-win battle nummer tre og fire, Optimere distributionen og Vokse på BRIK-markeder, gør imidlertid ikke fremskridt i det tempo, der er angivet i Leaner, Faster, Stronger strategien. Som følge af fremskyndelsen af butikslukningerne, overtagelsen af aktiviteterne fra master dealerne i det centrale Kina og Brasilien, samt fortsat svag makroøkonomi justerer vi forventningerne til omsætningen til en omsætning som er højere end omsætningen for regnskabsåret 2011/12 på millioner DKK. Den lavere omsætning vil have en negativ påvirkning på EBIT. Den negative påvirkning vil blive delvist opvejet af yderligere effektivitetsforbedrende aktiviteter samt en højere bruttomargin i regnskabsåret 2012/13. Forventningerne til resultat af primær drift (EBIT) er justeret således, at EBIT-marginen forventes at forblive positiv. Forventningerne til EBIT for regnskabsåret 2012/13 inkluderer en forventet negativ påvirkning på mere end 100 millioner DKK sammenlignet med sidste år fra højere afskrivninger på immaterielle aktiver og lavere aktiverede udviklingsomkostninger, imens der fortsat vil være et højt aktivitetsniveau i produktudviklingen. For at fremskynde åbningen af nye butikker i vækstmarkeder og for at forbedre sundheden i det nuværende detail-netværk, vil Bang & Olufsen åbne egne B1-butikker på vigtige lokationer og fremskynde lukningen af urentable butikker i modne markeder. I første omgang forventes antallet af ekstraordinære butikslukninger (B1 og shop-in-shop) at overstige antallet af butiksåbninger. Dette er en bevidst strategisk beslutning for at forbedre kvaliteten og bæredygtigheden i detail-netværket og for at forbedre kundeoplevelsen. Butikslukningerne forventes at få en negativ effekt på omsætningen for 2012/13 på op til 100 millioner DKK. Restruktureringen af forhandlernetværket forventes at tage måneder, hvilket betyder, at transitionsfasen i Leaner, Faster, Stronger strategien kommer til at tage ét år mere end forventet ved lanceringen af Leaner, Faster, Stronger strategien. Strategifasen vil derfor blive forlænget fra fem til seks år. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til: CEO Tue Mantoni, tlf.: IR Manager Claus Højmark Jensen, tlf.: Der afholdes webcast 9. januar 2013 kl via Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 3

4 Hoved- og nøgletal Bang & Olufsen a/s - koncernen 2. kvartal vækst 1. halvår vækst (mio. DKK) 2012/ /12 % 2012/ /12 % Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoavance, % 43,7 43,8-42,5 41,5 - EBITDAC EBITDA (10) Resultat af primær drift (EBIT) (45) (35) 18 (194) Finansielle poster, netto (4) (5) 20 (7) (8) 13 Resultat før skat (EBT) (44) (41) 8 (513) Resultat efter skat (52) (32) 2 (1.700) Balance ultimo: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettorentebærende gæld Nettoarbejdskapital Pengestrømme: fra driftsaktiviteter (139) 104 (214) 51 fra investeringsaktiviteter (69) (87) (139) (171) frie pengestrømme (208) 17 (352) (120) fra finansieringsaktiviteter Periodens pengestrømme (28) 63 (66) (29) Nøgletal: EBITDA-margin, % 12,9 13,6 8,7 9,9 EBIT-margin, % 3,2 6,0 (2,5) 1,3 NIBD/EBITDA *) 1,15 0,66 1,15 0,66 Afkastningsgrad, % 1,0 2,0 (1,3) 0,8 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 4,4 6,0 3,9 6,1 Egenkapitalens forrentning, % (1,9) 1,9 (1,9) 0,1 Antal medarbejdere, ultimo Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK 0,4 0,8 (0,9) 0,0 Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D), DKK 0,4 0,8 (0,9) 0,0 Price/Earnings (76) *) Beregnet baseret på et rullende 12 mdr. EBITDA Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 4

5 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden ledelsesberetning Andet kvartal viste omsætningsvækst på 5,5 procent. B&O PLAY og Automotive voksede med henholdsvis 144 procent og 16 procent, hvilket opvejede en nedgang i AV på 14 procent. Som forventet var afskrivninger på immaterielle aktiver 13 millioner DKK højere end i samme kvartal sidste år, samtidig med at aktiverede udviklingsomkostninger var 9 millioner DKK lavere. Dette giver en negativ effekt på resultat før skat på 22 millioner DKK, hvilket forklarer nedgangen fra 41 millioner DKK sidste år til 23 millioner DKK i andet kvartal i år. Omsætning ÅTD 2012/13 (mio. DKK) B2C B2B AV B&O PLAY Automotive ICEpower 817 mio. DKK 258 mio. DKK 288 mio. DKK 54 mio. DKK Kvartalets omsætning drevet af vækst i B&O PLAY og automotive Koncernens omsætning i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 blev 819 millioner DKK mod 776 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens totale omsætning for første halvdel af regnskabsåret 2012/13 var millioner DKK mod millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 3 procent. Koncernens bruttoavance steg til 43,7 procent i andet kvartal fra en bruttoavance på 40,8 procent i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 og var på niveau med bruttoavancen på 43,8 procent i samme periode sidste år. Den forbedrede bruttoavance skyldes hovedsageligt en forbedret avance i B&O PLAY segmentet. Bruttoavancen i B&O PLAY steg sammenlignet med første kvartal 11 procentpoint til 32,8 procent i andet kvartal på grund af produktsammensætningen. I første halvdel af regnskabsåret 2012/13 var koncernens bruttoavance 42,5 procent sammenlignet med en bruttoavance på 41,5 procent i samme periode sidste år. Resultat før skat blev i andet kvartal positivt med 23 millioner DKK mod et positivt resultat før skat på 41 millioner DKK i samme periode sidste år. Resultat før skat for første halvår af regnskabsåret 2012/13 var negative 41 millioner DKK mod positive 8 millioner DKK sidste år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 5

6 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Omsætning og vækst pr. segment 2. kvt. B2C (mio. DKK) 2. kvt 11/12 2. kvt 12/13 Omsætning og vækst pr. segment ÅTD B2C (mio. DKK) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ % % % % % % AV B&O PLAY Total B2C AV B&O PLAY Total B2C B2C B2C-forretningsområdet, der består af AV og B&O PLAY, opnåede i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 en omsætning på 635 millioner DKK mod en omsætning på 617 millioner DKK i samme periode året før. Akkumuleret havde B2C en omsætning på millioner DKK sammenlignet med millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12. B2C-omsætningen i Europa steg med 12 procent i andet kvartal drevet af lanceringer af nye, innovative produkter. Nordamerika steg med 2 procent, mens BRIK-markederne faldt med 22 procent. Nedgangen i BRIK skyldes hovedsageligt overgangen fra et setup med master dealere til direkte distribution i det centrale Kina og Brasilien. B2C-omsætningen i Resten af verden faldt med 22 procent på grund af senere lancering af nye produkter. AV-segmentet havde en omsætning på 476 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod 552 millioner DKK i samme periode sidste år. Nedgangen i omsætningen skyldes, at omsætningen i Europa generelt var lavere end forventet kombineret med overgangen fra et setup med master dealere til direkte distribution i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai) og i Brasilien. Akkumuleret havde AV-segmentet en omsætning på 817 millioner DKK sammenlignet med 979 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12. Bruttoavancen for AV-segmentet blev i andet kvartal af regnskabsåret 48,7 procent mod en bruttoavance på 45,8 procent for samme periode sidste år. Den forbedrede bruttoavance er på trods af en højere andel af tv-salg som følge af lanceringen af BeoVision 11. Bruttoavancen inden for AV understøttes fortsat positivt af distributionsudviklingen, hvor overtagelsen af butikkerne i Hong Kong og det sydlige Kina i tredje kvartal 2011/12 giver en stigning i total bruttoavance. Dette opvejes dog i nogen grad af stigende distributions- og marketingomkostninger, hvilket kan ses på udviklingen i kapacitetsomkostningerne. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 opnåede B&O PLAY en omsætning på 159 millioner DKK mod 65 millioner DKK i samme periode sidste år. Akkumuleret havde B&O PLAY en omsætning på 258 millioner DKK sammenlignet med 117 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12. Væksten forklares i stor udstrækning af en generelt mere omfattende produktportefølje, såvel som en stærk lancering af BeoPlay A9 i november. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 6

7 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Bruttoavance pr. segment 2. kvt. B2C (%) 2. kvt 11/12 2. kvt 12/13 Bruttoavance pr. segment ÅTD B2C (%) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ AV B&O PLAY Total B2C AV B&O PLAY Total B2C Bruttoavancen for B&O PLAY blev i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 32,8 procent mod en bruttoavance på 21,5 procent i det foregående kvartal, og 33,9 procent i samme periode sidste år. Stigningen i bruttoavancen sammenlignet med første kvartal skyldes primært produktsammensætningen, idet BeoPlay A9 har en højere avance end BeoPlay V1, der har været den primære B&O PLAY omsætningsdriver i de foregående to kvartaler. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 7

8 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Omsætning og vækst pr. segment 2. kvt. B2B (mio. DKK) 2. kvt 11/12 2. kvt 12/13 Omsætning og vækst pr. segment ÅTD B2B (mio. DKK) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ % % % % % 60 +1% 0 0 Automotive ICEpower Total B2B Automotive ICEpower Total B2B B2B B2B-forretningsområdet, som består af Automotive og ICEpower, havde en omsætning på 182 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 163 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 11 procent. Akkumuleret havde B2B en omsætning på 342 millioner DKK sammenlignet med 285 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12, eller en stigning på 20 procent. Automotive havde i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 en omsætning på 154 millioner DKK mod 133 millioner DKK i andet kvartal sidste år. Væksten drives fortsat af lanceringerne af et antal nye bilmodeller i slutningen af regnskabsåret 2011/12. Akkumuleret havde Automotive en omsætning på 288 millioner DKK mod 231 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12. Bruttoavancen i Automotive var i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 på 38,4 procent mod en bruttoavance på 39,5 procent i samme periode sidste år. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 havde ICEpower en omsætning på 28 millioner DKK mod 30 millioner DKK i samme periode sidste år. Akkumuleret havde ICEpower en omsætning på 54 millioner DKK, hvilket er på niveau med første halvdel af regnskabsåret 2011/12. ICEpowers bruttoavance var i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 53,9 procent mod en bruttoavance på 46,3 procent i samme periode sidste år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 8

9 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Bruttoavance pr. segment 2. kvt. B2B (%) 2. kvt 11/12 2. kvt 12/13 Bruttoavance pr. segment ÅTD B2B (%) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ Automotive ICEpower Total B2B Automotive ICEpower Total B2B Udvikling i kapacitetsomkostninger og balanceposter I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 steg koncernens kapacitetsomkostninger til 332 millioner DKK fra 293 millioner DKK i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært højere udviklingsomkostninger på grund af lavere aktivering og højere afskrivninger på udviklingsprojekter og ligeledes højere distributions- og marketingomkostninger. I første halvdel af regnskabsåret 2012/13 steg koncernens kapacitetsomkostninger med 86 millioner DKK fra 552 millioner DKK i samme periode sidste år til 638 millioner DKK i år. Distributions- og marketingomkostningerne var 191 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 175 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 16 millioner DKK blandt andet som følge af øget markedsføring af nyligt lancerede produkter. Som bemærket i første kvartal er omkostningerne desuden steget sammenlignet med sidste år på grund af etableringen af et nationalt salgskontor i Shanghai, overtagelsen af aktiviteter og egen distribution i Hong Hong og Sydkina i tredje kvartal 2011/12, samt etableringen af B&O PLAY salgsorganisationen i løbet af regnskabsåret 2011/12. Administrationsomkostninger mv. udgjorde 23 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 30 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 131 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 (hvoraf 66 millioner DKK er aktiverede) mod 123 millioner DKK i samme periode sidste år (hvoraf 74 millioner DKK er aktiverede). Der opretholdes et højt aktivitetsniveau i produktudvikling primært i forbindelse med udviklingsprojekter. Udgiftsførte udviklingsomkostninger (inkl. af- og nedskrivninger) udgjorde 117 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13, hvorimod udgiftsførte udviklingsomkostninger i samme periode sidste år udgjorde 87 millioner DKK. Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter var 51 millioner DKK sammenlignet med 38 millioner DKK sidste år. Stigningen i afskrivninger vedrører hovedsageligt afskrivning på video engine, der blev lanceret i fjerde kvartal af 2011/12 (i BeoPlay V1), og afskrivninger på nyligt lancerede modeller inden for Automotive. Nettoeffekten af aktiveringer var positiv med 14 millioner DKK sammenlignet med positive 36 millioner DKK sidste år en negativ nettoresultateffekt af aktiveringer på 22 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 9

10 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Aktiverede udviklingsomkostninger og bogført værdi (mio. DKK) ÅTD 2012/ /13 B2C B2B Total Aktiveret, netto Bogført værdi, netto (mio. DKK) ÅTD 2011/ /12 B2C B2B Total Aktiveret, netto Bogført værdi, netto ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2011/12, og 703 millioner DKK ved udgangen af første kvartal af regnskabsåret 2012/13. Stigningen sammenlignet med det foregående kvartal skyldes primært stigende tilgodehavender fra salg på grund af produktlanceringer i kvartalet. Som indikeret i delårsrapporten for første kvartal, forventes det, at nettoarbejdskapitalen forbliver på et højt niveau ind i tredje kvartal, idet reduktionen i lagerbeholdningerne vil blive opvejet af en stigning i tilgodehavender fra salg på grund af et højere omsætningsniveau. Det forventes, at nettoarbejdskapitalen vil blive reduceret i andet halvår af regnskabsåret 2012/13. Aktiverede udviklingsomkostninger i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 udgjorde 66 millioner DKK, hvoraf 27 millioner DKK vedrører Automotive projekter. Aktiverede udviklingsomkostninger i første halvdel af regnskabsåret 2012/13 udgjorde 113 millioner DKK, hvoraf 47 millioner DKK vedrører Automotive projekter. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 blev der fra Automotive partnere modtaget refusioner på 6 millioner DKK for udviklingsprojekter mod 6 millioner DKK i samme periode sidste år. De modtagne refusioner er blevet modregnet direkte i immaterielle aktiver. Kvartalets frie pengestrømme var negative med 208 millioner DKK sammenlignet med positive 17 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens nettoarbejdskapital var 927 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2012/13, sammenlignet med 533 millioner DKK Nettorentebærende gæld steg til 422 millioner DKK fra 219 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2011/12. Stigningen i den nettorentebærende gæld skyldes primært stigende nettoarbejdskapital. Koncernens egenkapital er steget fra millioner DKK ved udgangen af regnskabsåret 2011/12 til millioner DKK, hvilket primært skyldes en kapitalforhøjelse gennem en rettet emission mod Sparkle Roll og A CAPITAL i oktober 2012, hvor nye aktier á 10 DKK, svarende til en samlet nominel kapitalforhøjelse på DKK, er udstedt. Sparkle Roll Holdings Limited har tegnet nye aktier, og A Capital Bravo Holding S.à.r.l. har tegnet nye aktier til en markedskurs på 60,22 DKK pr. aktie. Antal aktier efter kapitalforhøjelsen opgår til aktier. Egenkapitalen er også påvirket af periodens nettoresultat. Egenkapitalandelen udgør 55,6 procent. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 10

11 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Udviklingen i Bang & Olufsens distribution per region Omsætningsvækst pr. region (2. kvt. og ÅTD) 2. kvt ÅTD % Europa 1) Nordamerika 2) BRIK 3) Resten af verden Total I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 steg omsætningen i Region Europa 1 med 47 millioner DKK svarende til 12 procent fra 407 millioner DKK for samme periode sidste år til 454 millioner DKK drevet af Centraleuropa. Akkumuleret havde Europa en omsætning på 734 millioner DKK i første halvår af regnskabsåret 2012/13. BRIK-landene 3 faldt fra 81 millioner DKK til 63 millioner DKK. Nedgangen skyldes hovedsageligt den igangværende overgang fra et setup med master dealere til direkte distribution i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai) og Brasilien vedrørende overtagelsen af aktiviteter (se flere oplysninger i afsnittet om Efterfølgende begivenheder ). Akkumuleret registrerede BRIK en omsætning på 114 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2012/13. Omsætningen for Resten af verden faldt fra 79 millioner DKK i samme periode sidste år til 62 millioner DKK, hvilket skyldes senere lancering af nye produkter. Akkumuleret registerede Resten af verden en omsætning på 118 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2012/13. Omsætningen gennem tredjeparts distributionskanaler var 16 millioner DKK sammenlignet med 12 millioner DKK i samme periode sidste år. Akkumuleret er omsætningen gennem tredjeparts distributionskanaler steget fra 17 millioner DKK til 27 millioner DKK. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 er der indgået distributionsaftaler med 36 tredjeparts butikker, såvel som en online butik i Asien. Nordamerika 2 havde en omsætning på 41 millioner DKK sammenlignet med 40 millioner DKK sidste år, svarende til en stigning på 2 procent, primært drevet af B&O PLAY. Akkumuleret havde Nordamerika en omsætning på 83 millioner DKK i første halvår af regnskabsåret 2012/13. 1) Europa dækker Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Italien og Frankrig. 2) Nordamerika omfatter USA, Canada og Mexico. 3) BRIK dækker Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Taiwan, Hong Kong og Korea. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 11

12 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Produktlanceringer I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 lancerede Bang & Olufsen BeoVision 11 og BeoLab BeoPlay A9 blev lanceret under B&O PLAY brandet. BeoVision 11 Bang & Olufsen lancerede BeoVision 11 ved en stor, global presselancering i oktober. BeoVision 11 er en ny generation af Bang & Olufsen tv udstyret med den nye videomotor, og det bygger videre på virksomhedens velkendte designdyder og akustiske ekspertise. Bang & Olufsens mest ambitiøse tv til dato indeholder 3D-teknologi, Hybrid broadband TV (HbbTV), valgfri harddisk, DLNA-kompatibilitet og en række billedforbedringsteknologier. BeoVision 11 er også det første tv med Bang & Olufsen Smart TV. Denne innovative platform gør det muligt at skifte mellem tv-kanaler og internettet. BeoVision 11 er tilgængelig i 40, 46 og 55. BeoLab 12-1 I november lancerede Bang & Olufsen BeoLab BeoLab 12-1 deler samme design-dna som sine forgængere lanceret tidligere i år, BeoLab 12-3 og BeoLab 12 familien er virksomhedens første dedikerede væghøjttalere. I forbindelse med lanceringen af BeoLab 12-1 introducerede Bang & Olufsen et komplet udvalg af gulvstande til hele BeoLab 12 kollektionen. BeoPlay A9 BeoPlay A9 blev annonceret i oktober og var tilgængelig i butikkerne i anden halvdel af november. Det trådløse lydsystem byder på streaming via AirPlay eller DLNA. BeoPlay A9 integrerer dedikerede højttalerenheder og forstærkere med en samlet udgangseffekt på 480 watt med tidløst skandinavisk inspireret design. Lydsystemet kan styres med fjernbetjening, smartphone, tablet eller via en ny touch sensor indbygget i toppen. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 12

13 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Distributionsudvikling Ved udgangen af andet kvartal var der 637 B1-butikker verden over mod 642 ved udgangen af første kvartal af regnskabsåret 2012/13. Nettobevægelsen for andet kvartal var dermed en reduktion på fem butikker fordelt på syv åbninger og 12 lukninger. Antallet af B1-butikker og shop-in-shops På BRIK-markederne var der 74 B1-butikker mod 76 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen for andet kvartal er to lukninger. I Resten af verden var der 87 B1-butikker mod 89 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen for andet kvartal består af tre åbninger og fem lukninger. B1-butikker pr. region B1-butikker Shop-in-shops 50 0 Europa Nordamerika BRIK Resten af verden I overensstemmelse med den udmeldte strategi forventer koncernen i de kommende år at se et fald i antallet af butikker i Europa og en stigning i antallet af butikker på vækstmarkeder. Ved udgangen af november 2012 var der 426 B1-butikker i Region Europa sammenlignet med 428 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen i Europa for andet kvartal er således en reduktion med to butikker fordelt på tre åbninger og fem lukninger. Antallet af shop-in-shops er 222 mod 228 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Omsætnings-andelen i B1-butikker er på 85 procent sammenlignet med 84 procent i første halvår af regnskabsåret 2011/12. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 var den organiske omsætningsnedgang/vækst i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift en nedgang på 6,5 procent i B1-butikker og en stigning på 5,0 procent for shop-in-shops. I Region Nordamerika var der 50 B1-butikker sammenlignet med 49 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen i Nordamerika for andet kvartal er således en åbning. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 13

14 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Strategisk gennemgang I løbet af andet kvartal har Bang & Olufsen foretaget en strategisk gennemgang af Leaner, Faster, Stronger strategien. Det er ledelsens opfattelse, at de seks Must-win battles, formuleret ved lanceringen af strategien i august 2011, fortsat er de strategiske prioriteter for at opnå Bang & Olufsens fulde potentiale. Det går generelt som planlagt med de udvalgte Must-win battles, hvilket illustreres af de vellykkede lanceringer af nye produkter i løbet af Lanceringerne har været bedre timet og mere effektfulde, ligesom kvaliteten har været bedre. Must-win-battle nummer tre og fire, Optimere distributionen og Vokse på BRIK-markeder, gør imidlertid ikke fremskridt i det tempo, der er angivet i Leaner, Faster, Stronger strategien. Det er derfor blevet besluttet at tage initiativer til at accelerere butiksåbninger i vækstmarkeder og proaktivt lukke butikker i modne markeder. Målet er at forbedre den generelle sundhed i detail-netværket. Antallet af ekstraordinære butikslukninger (B1 og shop-inshops) forventes indledningsvis at overstige antallet af butiksåbninger. Vi fremskynder lukningen af op til 125 butikker inden for de næste måneder, hvoraf en stor andel af lukningerne vil ske i regnskabsåret 2012/13. Det forventes at have en negativ omsætningseffekt i regnskabsåret 2012/13 på op til 100 millioner DKK. For at fremskynde åbningen af nye butikker vil Bang & Olufsen i første omgang åbne butikker på vigtige lokationer, såvel som fortsætte arbejdet med at tiltrække nye detail-partnere. For at sikre vækst på BRIK-markederne har Bang & Olufsen proaktivt besluttet at overtage kontrollen med forhandlernetværket i det centrale Kina og Brasilien. Derfor er der blevet forhandlet med de respektive master dealere i disse områder. Efter udgangen af andet kvartal er en hensigtserklæring underskrevet med master dealeren i det centrale Kina, og en aftale er indgået med master dealeren i Brasilien (der henvises også til afsnittet Efterfølgende begivenheder nedenfor). Det forventes at have en negativ omsætningseffekt i regnskabsåret 2012/13 på op til 100 millioner DKK. Åbningen af Bang & Olufsen ejede butikker såvel som overtagelsen af de ovennævnte master dealere, forventes at skulle finansieres af interne midler. For at sikre hurtig beslutningstagning og eksekvering vil en dedikeret task force af detail-specialister, med reference direkte til direktionen, udføre omstruktureringen af detailnetværket. Omstruktureringen forventes at tage måneder, hvilket betyder, at overgangsfasen i Leaner, Faster, Stronger strategien vil tage et år mere end forventet ved lanceringen af Leaner, Faster, Stronger strategien. Implementeringsperioden for strategien bliver således forlænget fra fem til seks år. Koncernens forventninger til fremtiden Sammenlignet med forventningerne ved begyndelsen af regnskabsåret 2012/13, er forventningerne blevet negativt påvirket af følgende: Op til 125 butikker forventes at blive lukket inden for de kommende måneder. Et betydeligt antal lukninger forventes at ske i regnskabsåret 2012/13. Dette forventes at have en negativ påvirkning på omsætningen på op til 100 millioner DKK i regnskabsåret 2012/13. Opkøbet af master dealer aktiviteterne i det centrale Kina og Brasilien forventes at have en negativ påvirkning på omsætningen på op til 100 millioner DKK i regnskabsåret 2012/13. Som en konsekvens af ovenstående punkter og fortsat svag makroøkonomi, justerer vi forventningerne til omsætningen fra tocifret vækst til en omsætning, som er højere end omsætningen for regnskabsåret 2011/12 på millioner DKK. Den lavere omsætning vil have en negativ påvirkning på EBIT. Den negative påvirkning vil blive delvist opvejet af yderligere effektivitetsforbedrende aktiviteter samt en højere bruttomargin i regnskabsåret 2012/13. Forventningerne til resultat af primær drift (EBIT) er justeret således, at EBITmarginen forventes at forblive positiv, i forhold til tidligere Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 14

15 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden forventninger om en forbedret EBIT-margin sammenlignet med regnskabsåret 2011/12. Forventningerne til EBIT inkluderer en forventet negativ påvirkning på mere end 100 millioner DKK sammenlignet med sidste år fra højere afskrivninger på immaterielle aktiver og lavere aktiverede udviklingsomkostninger, imens der fortsat vil være et højt aktivitetsniveau af udvikling. Restruktureringen af forhandlernetværket forventes at tage måneder, hvilket betyder, at transitionsfasen i Leaner, Faster, Stronger strategien kommer til at tage ét år mere end forventet ved lanceringen af Leaner, Faster, Stronger strategien. Transitionsfasen vil derfor blive tre år (mod tidligere to år), og som følge heraf vil strategiimplementeringsperioden blive forlænget fra fem til seks år, løbende fra regnskabsåret 2011/12 til regnskabsåret 2016/17. Efterfølgende begivenheder Efter regnskabsperiodens udgang har Bang & Olufsen underskrevet en hensigtserklæring for overtagelsen af aktiviteterne fra master dealeren i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai). Den nuværende master dealer har 21 B1-butikker i regionen, og Bang & Olufsen vil overtage ejerskabet for 16 af butikkerne, og de resterende butikker vil blive lukket. Bang & Olufsen har også indgået en aftale med master dealeren i Brasilien. Desuden er der blevet indgået distributionsaftaler vedrørende B&O PLAY med 24 tredjeparts butikker i Europa og Hong Kong efter regnskabsperiodens udløb. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 15

16 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni november 2012 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni november Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Struer, 9. januar 2013 Direktion: Tue Mantoni CEO Henning Bejer Beck Executive Vice President & CFO John Christian Bennett-Therkildsen Executive Vice President Bestyrelse: Ole Andersen Formand Jim Hagemann Snabe Næstformand Jesper Jarlbæk André Loesekrug-Pietri Rolf Eriksen Alberto Torres Knud Olesen Jesper Olesen Per Østergaard Frederiksen Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 16

17 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Resultatopgørelse 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) Note 2012/ / / / /12 Nettoomsætning 819,0 775, , , ,7 Produktionsomkostninger (461,2) (436,2) (816,6) (803,8) (1.792,0) Bruttoresultat 357,8 339,3 602,8 570, ,7 Bruttoavance, % 43,7 43,8 42,5 41,5 40,4 Udviklingsomkostninger 3 (117,0) (87,4) (228,8) (178,4) (337,4) Distributions- og marketingomkostninger (191,3) (175,4) (366,5) (323,2) (654,3) Administrationsomkostninger mv. (23,3) (29,7) (42,6) (50,4) (101,6) Resultat af primær drift (EBIT) 26,2 46,8 (35,1) 18,3 122,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 0,6 (0,9) 0,6 (1,8) (2,1) Finansielle indtægter 1,8 2,0 4,4 3,6 9,4 Finansielle omkostninger (5,7) (7,1) (11,2) (11,9) (25,5) Finansielle poster, netto (3,9) (5,1) (6,8) (8,3) 16,1 Resultat før skat (EBT) 22,9 40,8 (41,3) 8,2 104,2 Skat af periodens resultat (7,5) (12,0) 9,5 (6,4) (30,9) Periodens resultat 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 Fordeles således: Aktionærerne i Bang & Olufsen a/s 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS), DKK 0,4 0,8 (0,9) 0,0 2,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK 0,4 0,8 (0,9) 0,0 2,0 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 17

18 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENs Totalindkomstopgørelse 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) 2012/ / / / /12 Periodens resultat 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 Valutakursændring af investeringer i udenlandske datterselskaber (3,2) (9,4) 2,4 (6,0) 0,0 Ændring af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (3,9) 9,4 (9,3) 11,9 25,7 Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring af realiserede pengestrømme: Overførsel til nettoomsætning (1,6) (0,5) (6,2) (3,4) (10,8) Overførsel til produktionsomkostninger 1,2 0,7 5,6 0,0 4,3 Skat af anden totalindkomst 1,1 (2,4) 2,5 (2,1) (4,8) Anden totalindkomst efter skat (6,4) (2,2) (5,0) 0,4 14,4 Periodens totalindkomst 9,0 26,6 (36,8) 2,2 87,7 Fordeles således: Aktionærerne i Bang & Olufsen a/s 9,0 26,6 (36,8) 2,2 87,7 9,0 26,6 (36,8) 2,2 87,7 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 18

19 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Balance 30/11 30/11 31/05 (mio. DKK) Goodwill 47,8 44,7 47,8 Erhvervede rettigheder 25,1 31,9 27,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 430,7 279,1 296,8 Udviklingsprojekter under udførelse 209,0 289,6 338,9 Immaterielle aktiver i alt 712,6 645,3 711,3 Grunde og bygninger 205,2 215,5 210,3 Produktionsanlæg og maskiner 147,3 151,5 145,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30,1 30,1 29,3 Indretning af lejede lokaler 20,2 16,1 17,5 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 76,1 80,3 96,8 Materielle aktiver i alt 478,9 493,5 499,5 Investeringsejendomme 40,6 42,0 41,3 Kapitalandele i associerede selskaber 5,6 5,7 5,6 Andre finansielle tilgodehavender 40,4 48,3 46,6 Finansielle aktiver i alt 46,0 54,0 52,2 Udskudte skatteaktiver 216,5 142,5 139,9 Langfristede aktiver i alt 1.494, , ,2 Varebeholdninger 848,2 612,3 665,0 Tilgodehavender fra salg 628,6 470,7 539,9 Tilgodehavender hos associerede selskaber 5,0 1,0 2,4 Tilgodehavende selskabsskat 15,8 18,6 12,4 Andre tilgodehavender 40,7 32,1 50,4 Periodeafgrænsningsposter 54,8 31,1 18,8 Tilgodehavender i alt 744,9 553,5 623,9 Likvide beholdninger 101,8 155,3 159,1 Kortfristede aktiver i alt 1.694, , ,0 Aktiver i alt 3.189, , ,2 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 19

20 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Balance 30/11 30/11 31/05 (mio. DKK) Aktiekapital 392,7 362,4 362,4 Reserve for valutakursregulering 27,5 19,2 25,1 Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (1,2) (9,3) 8,3 Overført resultat 1.352, , ,2 Egenkapital i alt 1.771, , ,0 Pensioner 10,7 10,0 9,8 Udskudt skat 41,6 6,6 15,4 Hensatte forpligtelser 71,4 86,8 86,2 Realkreditinstitutter 209,5 216,2 212,9 Øvrige langfristede forpligtelser 1,0 0,8 0,9 Langfristede forpligtelser i alt 334,2 320,4 325,2 Realkreditinstitutter 7,0 6,7 6,6 Kreditinstitutter 260,0 100,0 150,0 Kassekreditter 47,2 42,1 37,8 Hensatte forpligtelser 51,7 50,7 54,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 323,1 302,7 384,8 Selskabsskat 67,1 23,5 27,8 Anden gæld 275,4 266,6 259,9 Periodeafgrænsningsposter 52,2 45,4 19,3 Kortfristede forpligtelser i alt 1.083,7 837,7 941,0 Forpligtelser i alt 1.417, , ,2 Passiver i alt 3.189, , ,2 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 20

21 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Pengestrømsopgørelse 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) Note 2012/ / / / /12 Periodens resultat 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 Af- og nedskrivninger 79,3 58,8 158,5 118,2 256,2 Regulering for ikke likvide driftsposter 4 (2,6) 31,7 (15,0) 33,6 81,6 Ændring i tilgodehavender (251,6) (105,8) (115,0) (129,4) (204,7) Ændring i varebeholdninger 8,2 (15,2) (183,3) (49,3) (94,8) Ændring i leverandørgæld mv. 18,0 121,0 (17,3) 96,7 144,5 Pengestrømme fra primær drift (133,3) 119,3 (203,9) 71,6 256,1 Renteind- og udbetalinger, netto (3,9) (5,2) (6,8) (8,4) (16,1) Betalt selskabsskat (1,9) (10,0) (2,9) (12,0) (14,7) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (139,1) 104,1 (213,6) 51,2 225,3 Køb af immaterielle langfristede aktiver (65,0) (79,8) (113,1) (130,8) (280,1) Køb af materielle langfristede aktiver (16,4) (24,8) (38,2) (58,9) (136,8) Køb af aktivitet (12,9) Salg af materielle langfristede aktiver - 19,2 0,1 20,0 45,6 Modtagne refusioner, immaterielle langfristede aktiver 5,6 6,2 6,1 6,7 12,1 Kapitalforhøjelse, Bang & Olufsen Medicom a/s (1,7) Ændring i finansielle tilgodehavender 7,3 (7,9) 6,3 (8,2) (6,5) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (68,5) (87,1) (138,8) (171,2) (380,3) Frie pengestrømme (207,6) 17,0 (352,4) (120,0) (155,0) Afdrag på langfristede lån (1,6) (1,3) (3,0) (2,9) (6,4) Optagelse af kortfristede lån - 50,0 110,0 100,0 150,0 Kapitalforhøjelse 180,4-180,4 - - Betaling af gæld vedrørende køb af minoritetsinteresser samt udbytte - (2,3) - (2,3) (5,7) Salg af egne aktier 0,5-0,5 - - Tilbagekøb af egne aktier - - (1,3) - (4,3) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 179,3 46,4 286,6 91,4 133,6 Ændringer i likvider periodens pengestrømme (28,3) 63,4 (65,8) (28,6) (21,4) Likvider, primo perioden 82,8 49,9 121,3 141,4 141,4 Valutakursregulering af likvider 0,1 (0,1) (0,9) 0,4 1,3 Likvider, ultimo perioden 54,6 113,2 54,6 113,2 121,3 Likvider fordeles således: Likvide beholdninger 101,8 155,3 101,8 155,3 159,1 Kortfristede kassekreditter (47,2) (42,1) (47,2) (42,1) (37,8) Likvider, ultimo perioden 54,6 113,2 54,6 113,2 121,3 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 21

22 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Egenkapitalopgørelse 30/11 30/11 31/05 (mio. DKK) Egenkapital, primo perioden 1.626, , ,3 Periodens resultat (31,8) 1,8 73,3 Anden totalindkomst efter skat (5,0) 0,4 14,4 Periodens totalindkomst (36,8) 2,2 87,7 Kapitalforhøjelse *) 179,0 - - Medarbejderaktier - - 1,2 Køb af minoritetsinteresse samt udbetaling af udbytte - (2,9) (2,9) Tildeling af aktieoptioner 4,2 2,7 6,0 Salg af egne aktier 0,5 - - Køb af egne aktier (1,3) - (4,3) Egenkapital, ultimo perioden 1.771, , ,0 * Alle nye aktier er tegnet af Sparkle Roll Holdings Limited og A Capital Bravo Holding S.à.r.l. til en markedskurs på DKK 60,22 per aktie á DKK 10. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 22

23 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er moderselskabets funktionelle valuta. Årsrapporten for 2011/12 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2011/12 bortset fra, at koncernen har implementeret nye regnskabsstandarder (IFRS og IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), som er trådt i kraft. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. maj Udviklingsomkostninger 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) 2012/ / / / /12 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 131,2 123,1 239,7 240,0 471,5 Heraf aktiveret (65,5) (74,1) (113,1) (130,3) (279,9) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 51,3 38,4 102,2 68,7 145,8 Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen 117,0 87,4 228,8 178,4 337,4 Aktivering (%) 49,9 60,2 47,2 54,3 59,4 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 23

24 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 4 Reguleringer for ikke likvide driftsposter i pengestrømsopgørelsen 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) 2012/ / / / /12 Ændring i øvrige forpligtelser (19,2) (2,0) (16,8) 0,5 3,9 Finansielle poster, netto 3,9 5,1 6,8 8,3 16,1 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,6) 0,9 (0,6) 1,8 0,1 Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver (0,2) - (0,4) - (8,2) Skat af periodens resultat 7,5 12,0 (9,5) 6,4 30,9 Diverse reguleringer 6,0 15,7 5,5 16,6 38,8 Regulering for ikke likvide driftsposter (2,6) 31,7 (15,0) 33,6 81,6 5 Segmentoplysninger 2. kvartal 1. halvår Ændring, % (mio. DKK) 2012/ / / /12 ÅTD Omsætning pr. segment og forretningsområde Consumer business (B2C): AV 475,7 552,0 817,3 978,9 (16,5) B&O PLAY 159,3 65,3 257,9 116,8 120,8 Total consumer business (B2C) 635,0 617, , ,7 (1,9) Business to business (B2B): Automotive 153,9 133,2 287,6 230,7 24,7 ICEpower 27,7 29,8 54,4 54,1 0,6 Total business to business (B2B) 181,6 163,0 342,0 284,8 20,1 Eliminering af intern omsætning (2,9) (6,3) (6,8) (8,4) Kursreguleringer 5,3 1,5 9,0 2,0 Nettoomsætning, koncern 819,0 775, , ,1 3,3 Bruttoavance pr. segment, % Consumer business (B2C): AV 48,7 45,8 48,4 43,2 B&O PLAY 32,8 33,9 28,4 34,2 Business to business (B2B): Automotive 38,4 39,5 36,3 36,4 ICEpower 53,9 46,3 54,5 47,7 Bruttoavance %, koncern 43,7 43,8 42,5 41,5 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 24

25 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 5 Segmentoplysninger fortsat 2. kvartal 1. halvår Ændring, % (mio. DKK) 2012/ / / /12 ÅTD Omsætning pr. region Consumer business (B2C) Bang & Olufsen distribution: Europa 454,4 407,1 733,8 737,7 (0,5) Nordamerika 40,6 39,7 82,6 77,7 6,3 BRIK 62,5 80,5 114,0 129,2 (11,8) Resten af verden 61,5 78,5 117,8 134,5 (9,3) Total Bang & Olufsen distribution 619,1 605, , ,1 (2,5) Tredjeparts distribution og e-commerce: B&O PLAY 15,9 11,5 27,0 16,6 37,3 Total tredjeparts distribution og e-commerce 15,9 11,5 27,0 16,6 37,3 Total consumer business (B2C) 635,0 617, , ,7 (1,9) Business to business (B2B) Automotive 153,9 133,2 287,6 230,7 24,7 ICEpower 27,7 29,8 54,4 54,1 0,6 Total business to business (B2B) 181,6 163,0 342,0 284,8 20,1 Eliminering af intern omsætning (2,9) (6,3) (6,8) (8,4) Kursreguleringer 5,3 1,5 9,0 2,0 Nettoomsætning, koncern 819,0 775, , ,1 3,3 (mio. DKK) åtd 2012/13 intern omsætning Consumer business (B2C) Business to business (B2B) og reg. Total AV B&O PLAY Automotive ICEpower Nettoomsætning 817,3 257,9 287,6 54,4 2, ,4 Produktionsomkostninger (421,7) (184,7) (183,2) (24,8) (2,2) (816,6) Bruttoresultat 395,6 73,2 104,4 29,6-602,8 Ikke fordelte omkostninger (644,1) Resultat før skat (EBT) (41,3) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 25

26 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 6 Butikker pr. region egen distribution (B1 og Shop-in-shop) Antal (stk.) Andel af omsætning (%) åtd 2012/13 åtd 2011/12 Europa ,0% 68,3% Nordamerika ,9% 7,2% BRIK ,9% 12,0% Resten af verden ,2% 12,5% % 100% 4) Shop-in-shop; 218 ( ; 223) 5) Shop-in-shop; 2 ( ; 1) 6) Shop-in shop; 1 ( ; 2) 7) Shop-in-shop; 1 ( ; 2) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 26

27 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag bilag 1 Resultat pr. kvartal 2012/13: 2012/13 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 600,4 819,0 Bruttoresultat 245,0 357,8 Resultat af primær drift (EBIT) (61,3) 26,2 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - 0,6 Finansielle poster, netto (2,9) (3,9) Resultat før skat (EBT) (64,2) 22,9 Skat af periodens resultat 17,0 (7,5) Periodens resultat (47,2) 15,4 Akkumuleret resultat pr. kvartal 2012/13: 2012/13 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 600, ,4 Bruttoresultat 245,0 602,8 Resultat af primær drift (EBIT) (61,3) (35,1) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - 0,6 Finansielle poster, netto (2,9) (6,8) Resultat før skat (EBT) (64,2) (41,3) Skat af periodens resultat 17,0 9,5 Periodens resultat (47,2) (31,8) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 27

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.16, 2012/13 10. oktober 2012 delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 beolab 12-2 Playmaker Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

1. Juni 2013 31. August 2013

1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.08 2. oktober 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. Juni 2013 28. februar 2014

1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.13 11. april 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012

Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11.20, 2011/12 18. april 2012 Delårsrapport 2011/12 1. juni 2011 29. februar 2012 Beolit 12 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs vej 15 DK-7600 Struer Tlf. +45 96 84 11 12 www.bang-olufsen.dk

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere