delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012"

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr , 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf CVR-nr:

2 HighlighTs Andet kvartal viste en vækst på 5,5 procent i forhold til samme kvartal sidste år primært drevet af Automotive og nye produkter i B&O PLAY. AV-segmentet faldt af følgende tre grunde: For det første har Bang & Olufsens succes med den nye generation af innovative produkter påvirket salget af ældre produkter negativt. For det andet har vores beslutning om at gå fra et master dealer set-up til direkte distribution i udvalgte BRIK-markeder medført et fald i omsætningen. For det tredje viser en detaljeret analyse af resultaterne hos Bang & Olufsens netværk af uafhængige forhandlere, at en gruppe af forhandlere klarer sig betydeligt dårligere end resten af netværket. For at fremskynde optimeringen af vores butiksnetværk har vi besluttet proaktivt at lukke op mod 125 dårligt præsterende butikker, hovedsageligt i Europa. Ovenstående har haft en negativ effekt på vores toplinje og vores forventninger til de finansielle resultater for regnskabsåret 2012/13. Vi har fortsat fokus på eksekveringen af vores strategi, Leaner, Faster, Stronger, og tror fortsat på Bang & Olufsens fulde potentiale, siger CEO Tue Mantoni. Koncernens omsætning blev 819 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 776 millioner DKK i samme periode sidste år. For B2C-forretningsområdet blev omsætningen på 635 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 617 millioner DKK i samme periode sidste år. Inden for B2B-forretningsområdet var omsætningen 182 millioner DKK i andet kvartal 2012/13 mod en omsætning på 163 millioner DKK i samme periode sidste år. B2C-omsætningen i Europa voksede med 12 procent i andet kvartal drevet af lanceringen af nye, innovative produkter. Nordamerika voksede med 2 procent, mens B2C-omsætningen i Resten af verden gik tilbage med 22 procent, hovedsageligt på grund af senere lancering af nye produkter. Omsætningen i BRIK-landene gik tilbage med 22 procent, hovedsageligt på grund af igangværende forhandlinger vedrørende overtagelsen af aktiviteterne fra master dealerne i det centrale Kina og i Brasilien. En hensigtserklæring er forhandlet på plads med master dealeren i det centrale Kina, og en aftale er indgået med master dealeren i Brasilien efter regnskabsperiodens udløb, hvilket betyder, at Bang & Olufsen forventes at overtage den direkte kontrol med distributionen i disse to strategisk vigtige markeder. Koncernens bruttoavance steg i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 til 43,7 procent fra 40,8 procent i første kvartal og var dermed på niveau med bruttoavancen på 43,8 procent i samme periode sidste år. Forbedringen skyldes en forbedret avance i B&O PLAY samt i Automotive segmentet. Som forventet blev afskrivninger på immaterielle aktiver 13 millioner DKK højere end sidste år, og aktiverede udviklingsomkostninger var 9 millioner DKK lavere sammenlignet med samme kvartal sidste år. Dette har haft en negativ resultateffekt før skat på 22 millioner DKK, hvilket forklarer nedgangen fra 41 millioner DKK sidste år til 23 millioner DKK i andet kvartal i år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 2

3 Frie pengestrømme i andet kvartal var negative med 208 millioner DKK sammenlignet med positive 17 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens nettoarbejdskapital var 927 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 533 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2011/12. Dette skyldes hovedsageligt stigende tilgodehavender fra salg og fortsat store lagerbeholdninger, hvilket primært skyldes lavere omsætning end ventet i andet kvartal. Det forventes, at nettoarbejdskapitalen vil blive reduceret i andet halvår af regnskabsåret 2012/13. Bang & Olufsen har underskrevet en hensigtserklæring om at overtage alle aktiviteter fra master dealeren i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai). Bang & Olufsen har også overtaget distributionsretten i Brasilien efter regnskabsperiodens udløb. Det forventes, at disse initiativer vil få en negativ effekt på omsætningen for 2012/13 på op til 100 millioner DKK. Distributionsaftaler er desuden indgået vedrørende B&O PLAY med 24 tredjeparts-butikker i Europa og Hong Kong efter regnskabsperiodens udløb. Koncernens totale omsætning i første halvår af regnskabsåret 2012/13 blev millioner DKK mod en omsætning på millioner DKK sidste år, eller en stigning på 3 procent. Resultat før skat i første halvår af regnskabsåret 2012/13 blev negative 41 millioner DKK mod positive 8 millioner DKK sidste år. Frie pengestrømme i første halvdel af regnskabsåret 2012/13 var negative 352 millioner DKK mod negative 120 millioner DKK sidste år. I løbet af andet kvartal har Bang & Olufsen gennemført en strategisk gennemgang af Leaner, Faster, Stronger strategien. Must-win-battles går generelt som planlagt, hvilket illustreres af de mange vellykkede produktlanceringer i løbet af Lanceringerne har været bedre timet og mere effektfulde, ligesom kvaliteten har været bedre. Must-win battle nummer tre og fire, Optimere distributionen og Vokse på BRIK-markeder, gør imidlertid ikke fremskridt i det tempo, der er angivet i Leaner, Faster, Stronger strategien. Som følge af fremskyndelsen af butikslukningerne, overtagelsen af aktiviteterne fra master dealerne i det centrale Kina og Brasilien, samt fortsat svag makroøkonomi justerer vi forventningerne til omsætningen til en omsætning som er højere end omsætningen for regnskabsåret 2011/12 på millioner DKK. Den lavere omsætning vil have en negativ påvirkning på EBIT. Den negative påvirkning vil blive delvist opvejet af yderligere effektivitetsforbedrende aktiviteter samt en højere bruttomargin i regnskabsåret 2012/13. Forventningerne til resultat af primær drift (EBIT) er justeret således, at EBIT-marginen forventes at forblive positiv. Forventningerne til EBIT for regnskabsåret 2012/13 inkluderer en forventet negativ påvirkning på mere end 100 millioner DKK sammenlignet med sidste år fra højere afskrivninger på immaterielle aktiver og lavere aktiverede udviklingsomkostninger, imens der fortsat vil være et højt aktivitetsniveau i produktudviklingen. For at fremskynde åbningen af nye butikker i vækstmarkeder og for at forbedre sundheden i det nuværende detail-netværk, vil Bang & Olufsen åbne egne B1-butikker på vigtige lokationer og fremskynde lukningen af urentable butikker i modne markeder. I første omgang forventes antallet af ekstraordinære butikslukninger (B1 og shop-in-shop) at overstige antallet af butiksåbninger. Dette er en bevidst strategisk beslutning for at forbedre kvaliteten og bæredygtigheden i detail-netværket og for at forbedre kundeoplevelsen. Butikslukningerne forventes at få en negativ effekt på omsætningen for 2012/13 på op til 100 millioner DKK. Restruktureringen af forhandlernetværket forventes at tage måneder, hvilket betyder, at transitionsfasen i Leaner, Faster, Stronger strategien kommer til at tage ét år mere end forventet ved lanceringen af Leaner, Faster, Stronger strategien. Strategifasen vil derfor blive forlænget fra fem til seks år. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til: CEO Tue Mantoni, tlf.: IR Manager Claus Højmark Jensen, tlf.: Der afholdes webcast 9. januar 2013 kl via Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 3

4 Hoved- og nøgletal Bang & Olufsen a/s - koncernen 2. kvartal vækst 1. halvår vækst (mio. DKK) 2012/ /12 % 2012/ /12 % Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoavance, % 43,7 43,8-42,5 41,5 - EBITDAC EBITDA (10) Resultat af primær drift (EBIT) (45) (35) 18 (194) Finansielle poster, netto (4) (5) 20 (7) (8) 13 Resultat før skat (EBT) (44) (41) 8 (513) Resultat efter skat (52) (32) 2 (1.700) Balance ultimo: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettorentebærende gæld Nettoarbejdskapital Pengestrømme: fra driftsaktiviteter (139) 104 (214) 51 fra investeringsaktiviteter (69) (87) (139) (171) frie pengestrømme (208) 17 (352) (120) fra finansieringsaktiviteter Periodens pengestrømme (28) 63 (66) (29) Nøgletal: EBITDA-margin, % 12,9 13,6 8,7 9,9 EBIT-margin, % 3,2 6,0 (2,5) 1,3 NIBD/EBITDA *) 1,15 0,66 1,15 0,66 Afkastningsgrad, % 1,0 2,0 (1,3) 0,8 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 4,4 6,0 3,9 6,1 Egenkapitalens forrentning, % (1,9) 1,9 (1,9) 0,1 Antal medarbejdere, ultimo Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK 0,4 0,8 (0,9) 0,0 Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D), DKK 0,4 0,8 (0,9) 0,0 Price/Earnings (76) *) Beregnet baseret på et rullende 12 mdr. EBITDA Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 4

5 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden ledelsesberetning Andet kvartal viste omsætningsvækst på 5,5 procent. B&O PLAY og Automotive voksede med henholdsvis 144 procent og 16 procent, hvilket opvejede en nedgang i AV på 14 procent. Som forventet var afskrivninger på immaterielle aktiver 13 millioner DKK højere end i samme kvartal sidste år, samtidig med at aktiverede udviklingsomkostninger var 9 millioner DKK lavere. Dette giver en negativ effekt på resultat før skat på 22 millioner DKK, hvilket forklarer nedgangen fra 41 millioner DKK sidste år til 23 millioner DKK i andet kvartal i år. Omsætning ÅTD 2012/13 (mio. DKK) B2C B2B AV B&O PLAY Automotive ICEpower 817 mio. DKK 258 mio. DKK 288 mio. DKK 54 mio. DKK Kvartalets omsætning drevet af vækst i B&O PLAY og automotive Koncernens omsætning i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 blev 819 millioner DKK mod 776 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens totale omsætning for første halvdel af regnskabsåret 2012/13 var millioner DKK mod millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 3 procent. Koncernens bruttoavance steg til 43,7 procent i andet kvartal fra en bruttoavance på 40,8 procent i første kvartal af regnskabsåret 2012/13 og var på niveau med bruttoavancen på 43,8 procent i samme periode sidste år. Den forbedrede bruttoavance skyldes hovedsageligt en forbedret avance i B&O PLAY segmentet. Bruttoavancen i B&O PLAY steg sammenlignet med første kvartal 11 procentpoint til 32,8 procent i andet kvartal på grund af produktsammensætningen. I første halvdel af regnskabsåret 2012/13 var koncernens bruttoavance 42,5 procent sammenlignet med en bruttoavance på 41,5 procent i samme periode sidste år. Resultat før skat blev i andet kvartal positivt med 23 millioner DKK mod et positivt resultat før skat på 41 millioner DKK i samme periode sidste år. Resultat før skat for første halvår af regnskabsåret 2012/13 var negative 41 millioner DKK mod positive 8 millioner DKK sidste år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 5

6 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Omsætning og vækst pr. segment 2. kvt. B2C (mio. DKK) 2. kvt 11/12 2. kvt 12/13 Omsætning og vækst pr. segment ÅTD B2C (mio. DKK) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ % % % % % % AV B&O PLAY Total B2C AV B&O PLAY Total B2C B2C B2C-forretningsområdet, der består af AV og B&O PLAY, opnåede i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 en omsætning på 635 millioner DKK mod en omsætning på 617 millioner DKK i samme periode året før. Akkumuleret havde B2C en omsætning på millioner DKK sammenlignet med millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12. B2C-omsætningen i Europa steg med 12 procent i andet kvartal drevet af lanceringer af nye, innovative produkter. Nordamerika steg med 2 procent, mens BRIK-markederne faldt med 22 procent. Nedgangen i BRIK skyldes hovedsageligt overgangen fra et setup med master dealere til direkte distribution i det centrale Kina og Brasilien. B2C-omsætningen i Resten af verden faldt med 22 procent på grund af senere lancering af nye produkter. AV-segmentet havde en omsætning på 476 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod 552 millioner DKK i samme periode sidste år. Nedgangen i omsætningen skyldes, at omsætningen i Europa generelt var lavere end forventet kombineret med overgangen fra et setup med master dealere til direkte distribution i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai) og i Brasilien. Akkumuleret havde AV-segmentet en omsætning på 817 millioner DKK sammenlignet med 979 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12. Bruttoavancen for AV-segmentet blev i andet kvartal af regnskabsåret 48,7 procent mod en bruttoavance på 45,8 procent for samme periode sidste år. Den forbedrede bruttoavance er på trods af en højere andel af tv-salg som følge af lanceringen af BeoVision 11. Bruttoavancen inden for AV understøttes fortsat positivt af distributionsudviklingen, hvor overtagelsen af butikkerne i Hong Kong og det sydlige Kina i tredje kvartal 2011/12 giver en stigning i total bruttoavance. Dette opvejes dog i nogen grad af stigende distributions- og marketingomkostninger, hvilket kan ses på udviklingen i kapacitetsomkostningerne. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 opnåede B&O PLAY en omsætning på 159 millioner DKK mod 65 millioner DKK i samme periode sidste år. Akkumuleret havde B&O PLAY en omsætning på 258 millioner DKK sammenlignet med 117 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12. Væksten forklares i stor udstrækning af en generelt mere omfattende produktportefølje, såvel som en stærk lancering af BeoPlay A9 i november. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 6

7 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Bruttoavance pr. segment 2. kvt. B2C (%) 2. kvt 11/12 2. kvt 12/13 Bruttoavance pr. segment ÅTD B2C (%) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ AV B&O PLAY Total B2C AV B&O PLAY Total B2C Bruttoavancen for B&O PLAY blev i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 32,8 procent mod en bruttoavance på 21,5 procent i det foregående kvartal, og 33,9 procent i samme periode sidste år. Stigningen i bruttoavancen sammenlignet med første kvartal skyldes primært produktsammensætningen, idet BeoPlay A9 har en højere avance end BeoPlay V1, der har været den primære B&O PLAY omsætningsdriver i de foregående to kvartaler. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 7

8 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Omsætning og vækst pr. segment 2. kvt. B2B (mio. DKK) 2. kvt 11/12 2. kvt 12/13 Omsætning og vækst pr. segment ÅTD B2B (mio. DKK) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ % % % % % 60 +1% 0 0 Automotive ICEpower Total B2B Automotive ICEpower Total B2B B2B B2B-forretningsområdet, som består af Automotive og ICEpower, havde en omsætning på 182 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 163 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 11 procent. Akkumuleret havde B2B en omsætning på 342 millioner DKK sammenlignet med 285 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12, eller en stigning på 20 procent. Automotive havde i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 en omsætning på 154 millioner DKK mod 133 millioner DKK i andet kvartal sidste år. Væksten drives fortsat af lanceringerne af et antal nye bilmodeller i slutningen af regnskabsåret 2011/12. Akkumuleret havde Automotive en omsætning på 288 millioner DKK mod 231 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12. Bruttoavancen i Automotive var i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 på 38,4 procent mod en bruttoavance på 39,5 procent i samme periode sidste år. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 havde ICEpower en omsætning på 28 millioner DKK mod 30 millioner DKK i samme periode sidste år. Akkumuleret havde ICEpower en omsætning på 54 millioner DKK, hvilket er på niveau med første halvdel af regnskabsåret 2011/12. ICEpowers bruttoavance var i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 53,9 procent mod en bruttoavance på 46,3 procent i samme periode sidste år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 8

9 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Bruttoavance pr. segment 2. kvt. B2B (%) 2. kvt 11/12 2. kvt 12/13 Bruttoavance pr. segment ÅTD B2B (%) ÅTD 11/12 ÅTD 12/ Automotive ICEpower Total B2B Automotive ICEpower Total B2B Udvikling i kapacitetsomkostninger og balanceposter I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 steg koncernens kapacitetsomkostninger til 332 millioner DKK fra 293 millioner DKK i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært højere udviklingsomkostninger på grund af lavere aktivering og højere afskrivninger på udviklingsprojekter og ligeledes højere distributions- og marketingomkostninger. I første halvdel af regnskabsåret 2012/13 steg koncernens kapacitetsomkostninger med 86 millioner DKK fra 552 millioner DKK i samme periode sidste år til 638 millioner DKK i år. Distributions- og marketingomkostningerne var 191 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 175 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 16 millioner DKK blandt andet som følge af øget markedsføring af nyligt lancerede produkter. Som bemærket i første kvartal er omkostningerne desuden steget sammenlignet med sidste år på grund af etableringen af et nationalt salgskontor i Shanghai, overtagelsen af aktiviteter og egen distribution i Hong Hong og Sydkina i tredje kvartal 2011/12, samt etableringen af B&O PLAY salgsorganisationen i løbet af regnskabsåret 2011/12. Administrationsomkostninger mv. udgjorde 23 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 30 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 131 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 (hvoraf 66 millioner DKK er aktiverede) mod 123 millioner DKK i samme periode sidste år (hvoraf 74 millioner DKK er aktiverede). Der opretholdes et højt aktivitetsniveau i produktudvikling primært i forbindelse med udviklingsprojekter. Udgiftsførte udviklingsomkostninger (inkl. af- og nedskrivninger) udgjorde 117 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13, hvorimod udgiftsførte udviklingsomkostninger i samme periode sidste år udgjorde 87 millioner DKK. Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter var 51 millioner DKK sammenlignet med 38 millioner DKK sidste år. Stigningen i afskrivninger vedrører hovedsageligt afskrivning på video engine, der blev lanceret i fjerde kvartal af 2011/12 (i BeoPlay V1), og afskrivninger på nyligt lancerede modeller inden for Automotive. Nettoeffekten af aktiveringer var positiv med 14 millioner DKK sammenlignet med positive 36 millioner DKK sidste år en negativ nettoresultateffekt af aktiveringer på 22 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 9

10 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Aktiverede udviklingsomkostninger og bogført værdi (mio. DKK) ÅTD 2012/ /13 B2C B2B Total Aktiveret, netto Bogført værdi, netto (mio. DKK) ÅTD 2011/ /12 B2C B2B Total Aktiveret, netto Bogført værdi, netto ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2011/12, og 703 millioner DKK ved udgangen af første kvartal af regnskabsåret 2012/13. Stigningen sammenlignet med det foregående kvartal skyldes primært stigende tilgodehavender fra salg på grund af produktlanceringer i kvartalet. Som indikeret i delårsrapporten for første kvartal, forventes det, at nettoarbejdskapitalen forbliver på et højt niveau ind i tredje kvartal, idet reduktionen i lagerbeholdningerne vil blive opvejet af en stigning i tilgodehavender fra salg på grund af et højere omsætningsniveau. Det forventes, at nettoarbejdskapitalen vil blive reduceret i andet halvår af regnskabsåret 2012/13. Aktiverede udviklingsomkostninger i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 udgjorde 66 millioner DKK, hvoraf 27 millioner DKK vedrører Automotive projekter. Aktiverede udviklingsomkostninger i første halvdel af regnskabsåret 2012/13 udgjorde 113 millioner DKK, hvoraf 47 millioner DKK vedrører Automotive projekter. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 blev der fra Automotive partnere modtaget refusioner på 6 millioner DKK for udviklingsprojekter mod 6 millioner DKK i samme periode sidste år. De modtagne refusioner er blevet modregnet direkte i immaterielle aktiver. Kvartalets frie pengestrømme var negative med 208 millioner DKK sammenlignet med positive 17 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens nettoarbejdskapital var 927 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2012/13, sammenlignet med 533 millioner DKK Nettorentebærende gæld steg til 422 millioner DKK fra 219 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2011/12. Stigningen i den nettorentebærende gæld skyldes primært stigende nettoarbejdskapital. Koncernens egenkapital er steget fra millioner DKK ved udgangen af regnskabsåret 2011/12 til millioner DKK, hvilket primært skyldes en kapitalforhøjelse gennem en rettet emission mod Sparkle Roll og A CAPITAL i oktober 2012, hvor nye aktier á 10 DKK, svarende til en samlet nominel kapitalforhøjelse på DKK, er udstedt. Sparkle Roll Holdings Limited har tegnet nye aktier, og A Capital Bravo Holding S.à.r.l. har tegnet nye aktier til en markedskurs på 60,22 DKK pr. aktie. Antal aktier efter kapitalforhøjelsen opgår til aktier. Egenkapitalen er også påvirket af periodens nettoresultat. Egenkapitalandelen udgør 55,6 procent. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 10

11 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Udviklingen i Bang & Olufsens distribution per region Omsætningsvækst pr. region (2. kvt. og ÅTD) 2. kvt ÅTD % Europa 1) Nordamerika 2) BRIK 3) Resten af verden Total I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 steg omsætningen i Region Europa 1 med 47 millioner DKK svarende til 12 procent fra 407 millioner DKK for samme periode sidste år til 454 millioner DKK drevet af Centraleuropa. Akkumuleret havde Europa en omsætning på 734 millioner DKK i første halvår af regnskabsåret 2012/13. BRIK-landene 3 faldt fra 81 millioner DKK til 63 millioner DKK. Nedgangen skyldes hovedsageligt den igangværende overgang fra et setup med master dealere til direkte distribution i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai) og Brasilien vedrørende overtagelsen af aktiviteter (se flere oplysninger i afsnittet om Efterfølgende begivenheder ). Akkumuleret registrerede BRIK en omsætning på 114 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2012/13. Omsætningen for Resten af verden faldt fra 79 millioner DKK i samme periode sidste år til 62 millioner DKK, hvilket skyldes senere lancering af nye produkter. Akkumuleret registerede Resten af verden en omsætning på 118 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2012/13. Omsætningen gennem tredjeparts distributionskanaler var 16 millioner DKK sammenlignet med 12 millioner DKK i samme periode sidste år. Akkumuleret er omsætningen gennem tredjeparts distributionskanaler steget fra 17 millioner DKK til 27 millioner DKK. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 er der indgået distributionsaftaler med 36 tredjeparts butikker, såvel som en online butik i Asien. Nordamerika 2 havde en omsætning på 41 millioner DKK sammenlignet med 40 millioner DKK sidste år, svarende til en stigning på 2 procent, primært drevet af B&O PLAY. Akkumuleret havde Nordamerika en omsætning på 83 millioner DKK i første halvår af regnskabsåret 2012/13. 1) Europa dækker Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Italien og Frankrig. 2) Nordamerika omfatter USA, Canada og Mexico. 3) BRIK dækker Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Taiwan, Hong Kong og Korea. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 11

12 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Produktlanceringer I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 lancerede Bang & Olufsen BeoVision 11 og BeoLab BeoPlay A9 blev lanceret under B&O PLAY brandet. BeoVision 11 Bang & Olufsen lancerede BeoVision 11 ved en stor, global presselancering i oktober. BeoVision 11 er en ny generation af Bang & Olufsen tv udstyret med den nye videomotor, og det bygger videre på virksomhedens velkendte designdyder og akustiske ekspertise. Bang & Olufsens mest ambitiøse tv til dato indeholder 3D-teknologi, Hybrid broadband TV (HbbTV), valgfri harddisk, DLNA-kompatibilitet og en række billedforbedringsteknologier. BeoVision 11 er også det første tv med Bang & Olufsen Smart TV. Denne innovative platform gør det muligt at skifte mellem tv-kanaler og internettet. BeoVision 11 er tilgængelig i 40, 46 og 55. BeoLab 12-1 I november lancerede Bang & Olufsen BeoLab BeoLab 12-1 deler samme design-dna som sine forgængere lanceret tidligere i år, BeoLab 12-3 og BeoLab 12 familien er virksomhedens første dedikerede væghøjttalere. I forbindelse med lanceringen af BeoLab 12-1 introducerede Bang & Olufsen et komplet udvalg af gulvstande til hele BeoLab 12 kollektionen. BeoPlay A9 BeoPlay A9 blev annonceret i oktober og var tilgængelig i butikkerne i anden halvdel af november. Det trådløse lydsystem byder på streaming via AirPlay eller DLNA. BeoPlay A9 integrerer dedikerede højttalerenheder og forstærkere med en samlet udgangseffekt på 480 watt med tidløst skandinavisk inspireret design. Lydsystemet kan styres med fjernbetjening, smartphone, tablet eller via en ny touch sensor indbygget i toppen. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 12

13 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Distributionsudvikling Ved udgangen af andet kvartal var der 637 B1-butikker verden over mod 642 ved udgangen af første kvartal af regnskabsåret 2012/13. Nettobevægelsen for andet kvartal var dermed en reduktion på fem butikker fordelt på syv åbninger og 12 lukninger. Antallet af B1-butikker og shop-in-shops På BRIK-markederne var der 74 B1-butikker mod 76 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen for andet kvartal er to lukninger. I Resten af verden var der 87 B1-butikker mod 89 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen for andet kvartal består af tre åbninger og fem lukninger. B1-butikker pr. region B1-butikker Shop-in-shops 50 0 Europa Nordamerika BRIK Resten af verden I overensstemmelse med den udmeldte strategi forventer koncernen i de kommende år at se et fald i antallet af butikker i Europa og en stigning i antallet af butikker på vækstmarkeder. Ved udgangen af november 2012 var der 426 B1-butikker i Region Europa sammenlignet med 428 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen i Europa for andet kvartal er således en reduktion med to butikker fordelt på tre åbninger og fem lukninger. Antallet af shop-in-shops er 222 mod 228 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Omsætnings-andelen i B1-butikker er på 85 procent sammenlignet med 84 procent i første halvår af regnskabsåret 2011/12. I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 var den organiske omsætningsnedgang/vækst i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift en nedgang på 6,5 procent i B1-butikker og en stigning på 5,0 procent for shop-in-shops. I Region Nordamerika var der 50 B1-butikker sammenlignet med 49 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen i Nordamerika for andet kvartal er således en åbning. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 13

14 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden Strategisk gennemgang I løbet af andet kvartal har Bang & Olufsen foretaget en strategisk gennemgang af Leaner, Faster, Stronger strategien. Det er ledelsens opfattelse, at de seks Must-win battles, formuleret ved lanceringen af strategien i august 2011, fortsat er de strategiske prioriteter for at opnå Bang & Olufsens fulde potentiale. Det går generelt som planlagt med de udvalgte Must-win battles, hvilket illustreres af de vellykkede lanceringer af nye produkter i løbet af Lanceringerne har været bedre timet og mere effektfulde, ligesom kvaliteten har været bedre. Must-win-battle nummer tre og fire, Optimere distributionen og Vokse på BRIK-markeder, gør imidlertid ikke fremskridt i det tempo, der er angivet i Leaner, Faster, Stronger strategien. Det er derfor blevet besluttet at tage initiativer til at accelerere butiksåbninger i vækstmarkeder og proaktivt lukke butikker i modne markeder. Målet er at forbedre den generelle sundhed i detail-netværket. Antallet af ekstraordinære butikslukninger (B1 og shop-inshops) forventes indledningsvis at overstige antallet af butiksåbninger. Vi fremskynder lukningen af op til 125 butikker inden for de næste måneder, hvoraf en stor andel af lukningerne vil ske i regnskabsåret 2012/13. Det forventes at have en negativ omsætningseffekt i regnskabsåret 2012/13 på op til 100 millioner DKK. For at fremskynde åbningen af nye butikker vil Bang & Olufsen i første omgang åbne butikker på vigtige lokationer, såvel som fortsætte arbejdet med at tiltrække nye detail-partnere. For at sikre vækst på BRIK-markederne har Bang & Olufsen proaktivt besluttet at overtage kontrollen med forhandlernetværket i det centrale Kina og Brasilien. Derfor er der blevet forhandlet med de respektive master dealere i disse områder. Efter udgangen af andet kvartal er en hensigtserklæring underskrevet med master dealeren i det centrale Kina, og en aftale er indgået med master dealeren i Brasilien (der henvises også til afsnittet Efterfølgende begivenheder nedenfor). Det forventes at have en negativ omsætningseffekt i regnskabsåret 2012/13 på op til 100 millioner DKK. Åbningen af Bang & Olufsen ejede butikker såvel som overtagelsen af de ovennævnte master dealere, forventes at skulle finansieres af interne midler. For at sikre hurtig beslutningstagning og eksekvering vil en dedikeret task force af detail-specialister, med reference direkte til direktionen, udføre omstruktureringen af detailnetværket. Omstruktureringen forventes at tage måneder, hvilket betyder, at overgangsfasen i Leaner, Faster, Stronger strategien vil tage et år mere end forventet ved lanceringen af Leaner, Faster, Stronger strategien. Implementeringsperioden for strategien bliver således forlænget fra fem til seks år. Koncernens forventninger til fremtiden Sammenlignet med forventningerne ved begyndelsen af regnskabsåret 2012/13, er forventningerne blevet negativt påvirket af følgende: Op til 125 butikker forventes at blive lukket inden for de kommende måneder. Et betydeligt antal lukninger forventes at ske i regnskabsåret 2012/13. Dette forventes at have en negativ påvirkning på omsætningen på op til 100 millioner DKK i regnskabsåret 2012/13. Opkøbet af master dealer aktiviteterne i det centrale Kina og Brasilien forventes at have en negativ påvirkning på omsætningen på op til 100 millioner DKK i regnskabsåret 2012/13. Som en konsekvens af ovenstående punkter og fortsat svag makroøkonomi, justerer vi forventningerne til omsætningen fra tocifret vækst til en omsætning, som er højere end omsætningen for regnskabsåret 2011/12 på millioner DKK. Den lavere omsætning vil have en negativ påvirkning på EBIT. Den negative påvirkning vil blive delvist opvejet af yderligere effektivitetsforbedrende aktiviteter samt en højere bruttomargin i regnskabsåret 2012/13. Forventningerne til resultat af primær drift (EBIT) er justeret således, at EBITmarginen forventes at forblive positiv, i forhold til tidligere Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 14

15 Omsætning ÅTD Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling FOrventningerne til fremtiden forventninger om en forbedret EBIT-margin sammenlignet med regnskabsåret 2011/12. Forventningerne til EBIT inkluderer en forventet negativ påvirkning på mere end 100 millioner DKK sammenlignet med sidste år fra højere afskrivninger på immaterielle aktiver og lavere aktiverede udviklingsomkostninger, imens der fortsat vil være et højt aktivitetsniveau af udvikling. Restruktureringen af forhandlernetværket forventes at tage måneder, hvilket betyder, at transitionsfasen i Leaner, Faster, Stronger strategien kommer til at tage ét år mere end forventet ved lanceringen af Leaner, Faster, Stronger strategien. Transitionsfasen vil derfor blive tre år (mod tidligere to år), og som følge heraf vil strategiimplementeringsperioden blive forlænget fra fem til seks år, løbende fra regnskabsåret 2011/12 til regnskabsåret 2016/17. Efterfølgende begivenheder Efter regnskabsperiodens udgang har Bang & Olufsen underskrevet en hensigtserklæring for overtagelsen af aktiviteterne fra master dealeren i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai). Den nuværende master dealer har 21 B1-butikker i regionen, og Bang & Olufsen vil overtage ejerskabet for 16 af butikkerne, og de resterende butikker vil blive lukket. Bang & Olufsen har også indgået en aftale med master dealeren i Brasilien. Desuden er der blevet indgået distributionsaftaler vedrørende B&O PLAY med 24 tredjeparts butikker i Europa og Hong Kong efter regnskabsperiodens udløb. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 15

16 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni november 2012 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni november Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Struer, 9. januar 2013 Direktion: Tue Mantoni CEO Henning Bejer Beck Executive Vice President & CFO John Christian Bennett-Therkildsen Executive Vice President Bestyrelse: Ole Andersen Formand Jim Hagemann Snabe Næstformand Jesper Jarlbæk André Loesekrug-Pietri Rolf Eriksen Alberto Torres Knud Olesen Jesper Olesen Per Østergaard Frederiksen Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 16

17 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Resultatopgørelse 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) Note 2012/ / / / /12 Nettoomsætning 819,0 775, , , ,7 Produktionsomkostninger (461,2) (436,2) (816,6) (803,8) (1.792,0) Bruttoresultat 357,8 339,3 602,8 570, ,7 Bruttoavance, % 43,7 43,8 42,5 41,5 40,4 Udviklingsomkostninger 3 (117,0) (87,4) (228,8) (178,4) (337,4) Distributions- og marketingomkostninger (191,3) (175,4) (366,5) (323,2) (654,3) Administrationsomkostninger mv. (23,3) (29,7) (42,6) (50,4) (101,6) Resultat af primær drift (EBIT) 26,2 46,8 (35,1) 18,3 122,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 0,6 (0,9) 0,6 (1,8) (2,1) Finansielle indtægter 1,8 2,0 4,4 3,6 9,4 Finansielle omkostninger (5,7) (7,1) (11,2) (11,9) (25,5) Finansielle poster, netto (3,9) (5,1) (6,8) (8,3) 16,1 Resultat før skat (EBT) 22,9 40,8 (41,3) 8,2 104,2 Skat af periodens resultat (7,5) (12,0) 9,5 (6,4) (30,9) Periodens resultat 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 Fordeles således: Aktionærerne i Bang & Olufsen a/s 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS), DKK 0,4 0,8 (0,9) 0,0 2,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK 0,4 0,8 (0,9) 0,0 2,0 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 17

18 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENs Totalindkomstopgørelse 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) 2012/ / / / /12 Periodens resultat 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 Valutakursændring af investeringer i udenlandske datterselskaber (3,2) (9,4) 2,4 (6,0) 0,0 Ændring af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (3,9) 9,4 (9,3) 11,9 25,7 Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring af realiserede pengestrømme: Overførsel til nettoomsætning (1,6) (0,5) (6,2) (3,4) (10,8) Overførsel til produktionsomkostninger 1,2 0,7 5,6 0,0 4,3 Skat af anden totalindkomst 1,1 (2,4) 2,5 (2,1) (4,8) Anden totalindkomst efter skat (6,4) (2,2) (5,0) 0,4 14,4 Periodens totalindkomst 9,0 26,6 (36,8) 2,2 87,7 Fordeles således: Aktionærerne i Bang & Olufsen a/s 9,0 26,6 (36,8) 2,2 87,7 9,0 26,6 (36,8) 2,2 87,7 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 18

19 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Balance 30/11 30/11 31/05 (mio. DKK) Goodwill 47,8 44,7 47,8 Erhvervede rettigheder 25,1 31,9 27,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 430,7 279,1 296,8 Udviklingsprojekter under udførelse 209,0 289,6 338,9 Immaterielle aktiver i alt 712,6 645,3 711,3 Grunde og bygninger 205,2 215,5 210,3 Produktionsanlæg og maskiner 147,3 151,5 145,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30,1 30,1 29,3 Indretning af lejede lokaler 20,2 16,1 17,5 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 76,1 80,3 96,8 Materielle aktiver i alt 478,9 493,5 499,5 Investeringsejendomme 40,6 42,0 41,3 Kapitalandele i associerede selskaber 5,6 5,7 5,6 Andre finansielle tilgodehavender 40,4 48,3 46,6 Finansielle aktiver i alt 46,0 54,0 52,2 Udskudte skatteaktiver 216,5 142,5 139,9 Langfristede aktiver i alt 1.494, , ,2 Varebeholdninger 848,2 612,3 665,0 Tilgodehavender fra salg 628,6 470,7 539,9 Tilgodehavender hos associerede selskaber 5,0 1,0 2,4 Tilgodehavende selskabsskat 15,8 18,6 12,4 Andre tilgodehavender 40,7 32,1 50,4 Periodeafgrænsningsposter 54,8 31,1 18,8 Tilgodehavender i alt 744,9 553,5 623,9 Likvide beholdninger 101,8 155,3 159,1 Kortfristede aktiver i alt 1.694, , ,0 Aktiver i alt 3.189, , ,2 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 19

20 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Balance 30/11 30/11 31/05 (mio. DKK) Aktiekapital 392,7 362,4 362,4 Reserve for valutakursregulering 27,5 19,2 25,1 Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (1,2) (9,3) 8,3 Overført resultat 1.352, , ,2 Egenkapital i alt 1.771, , ,0 Pensioner 10,7 10,0 9,8 Udskudt skat 41,6 6,6 15,4 Hensatte forpligtelser 71,4 86,8 86,2 Realkreditinstitutter 209,5 216,2 212,9 Øvrige langfristede forpligtelser 1,0 0,8 0,9 Langfristede forpligtelser i alt 334,2 320,4 325,2 Realkreditinstitutter 7,0 6,7 6,6 Kreditinstitutter 260,0 100,0 150,0 Kassekreditter 47,2 42,1 37,8 Hensatte forpligtelser 51,7 50,7 54,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 323,1 302,7 384,8 Selskabsskat 67,1 23,5 27,8 Anden gæld 275,4 266,6 259,9 Periodeafgrænsningsposter 52,2 45,4 19,3 Kortfristede forpligtelser i alt 1.083,7 837,7 941,0 Forpligtelser i alt 1.417, , ,2 Passiver i alt 3.189, , ,2 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 20

21 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Pengestrømsopgørelse 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) Note 2012/ / / / /12 Periodens resultat 15,4 28,8 (31,8) 1,8 73,3 Af- og nedskrivninger 79,3 58,8 158,5 118,2 256,2 Regulering for ikke likvide driftsposter 4 (2,6) 31,7 (15,0) 33,6 81,6 Ændring i tilgodehavender (251,6) (105,8) (115,0) (129,4) (204,7) Ændring i varebeholdninger 8,2 (15,2) (183,3) (49,3) (94,8) Ændring i leverandørgæld mv. 18,0 121,0 (17,3) 96,7 144,5 Pengestrømme fra primær drift (133,3) 119,3 (203,9) 71,6 256,1 Renteind- og udbetalinger, netto (3,9) (5,2) (6,8) (8,4) (16,1) Betalt selskabsskat (1,9) (10,0) (2,9) (12,0) (14,7) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (139,1) 104,1 (213,6) 51,2 225,3 Køb af immaterielle langfristede aktiver (65,0) (79,8) (113,1) (130,8) (280,1) Køb af materielle langfristede aktiver (16,4) (24,8) (38,2) (58,9) (136,8) Køb af aktivitet (12,9) Salg af materielle langfristede aktiver - 19,2 0,1 20,0 45,6 Modtagne refusioner, immaterielle langfristede aktiver 5,6 6,2 6,1 6,7 12,1 Kapitalforhøjelse, Bang & Olufsen Medicom a/s (1,7) Ændring i finansielle tilgodehavender 7,3 (7,9) 6,3 (8,2) (6,5) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (68,5) (87,1) (138,8) (171,2) (380,3) Frie pengestrømme (207,6) 17,0 (352,4) (120,0) (155,0) Afdrag på langfristede lån (1,6) (1,3) (3,0) (2,9) (6,4) Optagelse af kortfristede lån - 50,0 110,0 100,0 150,0 Kapitalforhøjelse 180,4-180,4 - - Betaling af gæld vedrørende køb af minoritetsinteresser samt udbytte - (2,3) - (2,3) (5,7) Salg af egne aktier 0,5-0,5 - - Tilbagekøb af egne aktier - - (1,3) - (4,3) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 179,3 46,4 286,6 91,4 133,6 Ændringer i likvider periodens pengestrømme (28,3) 63,4 (65,8) (28,6) (21,4) Likvider, primo perioden 82,8 49,9 121,3 141,4 141,4 Valutakursregulering af likvider 0,1 (0,1) (0,9) 0,4 1,3 Likvider, ultimo perioden 54,6 113,2 54,6 113,2 121,3 Likvider fordeles således: Likvide beholdninger 101,8 155,3 101,8 155,3 159,1 Kortfristede kassekreditter (47,2) (42,1) (47,2) (42,1) (37,8) Likvider, ultimo perioden 54,6 113,2 54,6 113,2 121,3 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 21

22 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS Egenkapitalopgørelse 30/11 30/11 31/05 (mio. DKK) Egenkapital, primo perioden 1.626, , ,3 Periodens resultat (31,8) 1,8 73,3 Anden totalindkomst efter skat (5,0) 0,4 14,4 Periodens totalindkomst (36,8) 2,2 87,7 Kapitalforhøjelse *) 179,0 - - Medarbejderaktier - - 1,2 Køb af minoritetsinteresse samt udbetaling af udbytte - (2,9) (2,9) Tildeling af aktieoptioner 4,2 2,7 6,0 Salg af egne aktier 0,5 - - Køb af egne aktier (1,3) - (4,3) Egenkapital, ultimo perioden 1.771, , ,0 * Alle nye aktier er tegnet af Sparkle Roll Holdings Limited og A Capital Bravo Holding S.à.r.l. til en markedskurs på DKK 60,22 per aktie á DKK 10. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 22

23 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er moderselskabets funktionelle valuta. Årsrapporten for 2011/12 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2011/12 bortset fra, at koncernen har implementeret nye regnskabsstandarder (IFRS og IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), som er trådt i kraft. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. maj Udviklingsomkostninger 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) 2012/ / / / /12 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 131,2 123,1 239,7 240,0 471,5 Heraf aktiveret (65,5) (74,1) (113,1) (130,3) (279,9) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 51,3 38,4 102,2 68,7 145,8 Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen 117,0 87,4 228,8 178,4 337,4 Aktivering (%) 49,9 60,2 47,2 54,3 59,4 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 23

24 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 4 Reguleringer for ikke likvide driftsposter i pengestrømsopgørelsen 2. kvartal 1. halvår året (mio. DKK) 2012/ / / / /12 Ændring i øvrige forpligtelser (19,2) (2,0) (16,8) 0,5 3,9 Finansielle poster, netto 3,9 5,1 6,8 8,3 16,1 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,6) 0,9 (0,6) 1,8 0,1 Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver (0,2) - (0,4) - (8,2) Skat af periodens resultat 7,5 12,0 (9,5) 6,4 30,9 Diverse reguleringer 6,0 15,7 5,5 16,6 38,8 Regulering for ikke likvide driftsposter (2,6) 31,7 (15,0) 33,6 81,6 5 Segmentoplysninger 2. kvartal 1. halvår Ændring, % (mio. DKK) 2012/ / / /12 ÅTD Omsætning pr. segment og forretningsområde Consumer business (B2C): AV 475,7 552,0 817,3 978,9 (16,5) B&O PLAY 159,3 65,3 257,9 116,8 120,8 Total consumer business (B2C) 635,0 617, , ,7 (1,9) Business to business (B2B): Automotive 153,9 133,2 287,6 230,7 24,7 ICEpower 27,7 29,8 54,4 54,1 0,6 Total business to business (B2B) 181,6 163,0 342,0 284,8 20,1 Eliminering af intern omsætning (2,9) (6,3) (6,8) (8,4) Kursreguleringer 5,3 1,5 9,0 2,0 Nettoomsætning, koncern 819,0 775, , ,1 3,3 Bruttoavance pr. segment, % Consumer business (B2C): AV 48,7 45,8 48,4 43,2 B&O PLAY 32,8 33,9 28,4 34,2 Business to business (B2B): Automotive 38,4 39,5 36,3 36,4 ICEpower 53,9 46,3 54,5 47,7 Bruttoavance %, koncern 43,7 43,8 42,5 41,5 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 24

25 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 5 Segmentoplysninger fortsat 2. kvartal 1. halvår Ændring, % (mio. DKK) 2012/ / / /12 ÅTD Omsætning pr. region Consumer business (B2C) Bang & Olufsen distribution: Europa 454,4 407,1 733,8 737,7 (0,5) Nordamerika 40,6 39,7 82,6 77,7 6,3 BRIK 62,5 80,5 114,0 129,2 (11,8) Resten af verden 61,5 78,5 117,8 134,5 (9,3) Total Bang & Olufsen distribution 619,1 605, , ,1 (2,5) Tredjeparts distribution og e-commerce: B&O PLAY 15,9 11,5 27,0 16,6 37,3 Total tredjeparts distribution og e-commerce 15,9 11,5 27,0 16,6 37,3 Total consumer business (B2C) 635,0 617, , ,7 (1,9) Business to business (B2B) Automotive 153,9 133,2 287,6 230,7 24,7 ICEpower 27,7 29,8 54,4 54,1 0,6 Total business to business (B2B) 181,6 163,0 342,0 284,8 20,1 Eliminering af intern omsætning (2,9) (6,3) (6,8) (8,4) Kursreguleringer 5,3 1,5 9,0 2,0 Nettoomsætning, koncern 819,0 775, , ,1 3,3 (mio. DKK) åtd 2012/13 intern omsætning Consumer business (B2C) Business to business (B2B) og reg. Total AV B&O PLAY Automotive ICEpower Nettoomsætning 817,3 257,9 287,6 54,4 2, ,4 Produktionsomkostninger (421,7) (184,7) (183,2) (24,8) (2,2) (816,6) Bruttoresultat 395,6 73,2 104,4 29,6-602,8 Ikke fordelte omkostninger (644,1) Resultat før skat (EBT) (41,3) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 25

26 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 6 Butikker pr. region egen distribution (B1 og Shop-in-shop) Antal (stk.) Andel af omsætning (%) åtd 2012/13 åtd 2011/12 Europa ,0% 68,3% Nordamerika ,9% 7,2% BRIK ,9% 12,0% Resten af verden ,2% 12,5% % 100% 4) Shop-in-shop; 218 ( ; 223) 5) Shop-in-shop; 2 ( ; 1) 6) Shop-in shop; 1 ( ; 2) 7) Shop-in-shop; 1 ( ; 2) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 26

27 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag bilag 1 Resultat pr. kvartal 2012/13: 2012/13 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 600,4 819,0 Bruttoresultat 245,0 357,8 Resultat af primær drift (EBIT) (61,3) 26,2 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - 0,6 Finansielle poster, netto (2,9) (3,9) Resultat før skat (EBT) (64,2) 22,9 Skat af periodens resultat 17,0 (7,5) Periodens resultat (47,2) 15,4 Akkumuleret resultat pr. kvartal 2012/13: 2012/13 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 600, ,4 Bruttoresultat 245,0 602,8 Resultat af primær drift (EBIT) (61,3) (35,1) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - 0,6 Finansielle poster, netto (2,9) (6,8) Resultat før skat (EBT) (64,2) (41,3) Skat af periodens resultat 17,0 9,5 Periodens resultat (47,2) (31,8) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 1. halvår 2012/13 27

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr: 41257911 Bang & Olufsen a/s koncernen Indhold 3 LEDELSESBERETNING Om Bang & Olufsen... 3 2011/12 Highlights... 4 Kære Bang & Olufsen aktionær... 6 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal... 8 Koncernens

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Delårsrapport Q2 / 2011

Delårsrapport Q2 / 2011 Delårsrapport Q2 / 2011 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2011 11 Finanskalender 2011 12

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 PETER SKAK OLUFSEN (1942 2013) DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder MEDDELELSE NR. 94 26. februar 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14 (1. juli - 31. december 2013) Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere