Beboere med demens: Behov for støtte i plejeboligen og særlige enheder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboere med demens: Behov for støtte i plejeboligen og særlige enheder?"

Transkript

1 Beboere med demens: Behov for støtte i plejeboligen og særlige enheder? Oplæg til debat v. Annette Johannesen, Specialerg.t. gerontologi og MSc in OT: Den 7. September 2012 i Brøndby Kommune.

2 Tendenser og baggrund Stigende antal med demens Senere indflytning i plejebolig på grund af gode sociale tilbud til familierne i demensforløbet

3 Socialministeriet og Indenrigsog sundhedsministeriet 2010

4 Målgruppen med og uden demens har forskellige behov for størrelse af egne rum og fælles rum Behov for, at der gives kvalificerede faglige demenstilbud på alle landets plejeboligcentre Alle om- og nybyggede plejeboliger bør være fysisk egnede til demens + fokus på faglig indsats Socialministeriet og Indenrigs- og sundhedsministeriet 2010

5 Mål på omsorgsbetinget livskvalitet Livskvaliteten ved at flytte på plejehjem bliver især bedre i forhold til de mere basale behov. Indsatsen i forhold til beboernes livskvalitet på social kontakt og aktiviteter bør forbedres

6 Ældrekommissionen, februar 2012 Behov for flere plejeboliger. Tidligere indflytning i plejebolig især ved demens Visitationen bør tage hensyn til borgernes sociale behov

7 Ældrekommissionen fortsat Man bør indrette plejehjemmene, så de egner sig for mennesker med demenssygdomme. Der bør være en god og enkel planløsning, der gør boligkomplekset nemt at orientere sig i. Der bør være mulighed for at komme ud Der bør være fællesarealer tæt ved boligen

8 Ældrekommissionen, februar 2012 Plejehjem omtales at have særligt afskærmet demensafsnit: når beboers demens udvikler sig, kan det være, at det er bedre at bo på et særligt afskærmet demensafsnit

9 Svenske, nationale evidensbaserede retningslinier Socialforvaltningen bør tilbyde små, særlige enheder for beboere, som på grund af demens har nedsat funktionsevne og stort behov for pleje og omsorg.

10 Svenske anbefalinger på baggrund af litteraturgennemgang Konsensus: det at bo i en boenhed særligt målrettet mennesker med demens kan indebære forbedret livskvalitet for mennesker med middel til svær demens, grundet særlig kommunikation, øget samvær og forbedret mulighed for selvstændighed i dagligdagens aktiviteter.

11 Norsk dokumentation om botilbud til mennesker med demens Små, tilrettelagte enheder med hjemligt miljø og lavere beboer-tæthet kan mindske adfærdssymptomer hos personer med demens og øge livskvalitet Det er ikke vist, at fysiske omgivelser påvirker progression af demens. Neutralt design og farver gav færre katastrofereaktoner og lavere medicinforbrug.

12 Gode plejeboligmiljøers effekt Indflytning i en specialenhed kan ikke påvises at forsinke demensudvikling eller mindske adfærdsændringer og det at bo i en specialenhed for demens kan ikke standse kognitive tab. Men der synes at ses en positiv indvirkning af at flytte tidligt i forløbet til ældrecentre med social kontakt og hjemlige boformer!

13 Hvornår får man brug for plejebolig? Mine bud suppleret med jeres erfaringer: Inkontinens, Urolig adfærd: vandren, vrede og voldsomme reaktioner, ægtefælles sygdom eller død, Hjemmeplejen uhensigtsmæssig Hospitalsindlæggelse

14 Demensprojektet Giv Tid København Kommune 2006 Støttende aktiviteter af særlige teams i hjemmeplejen giver trivselsmæssige fordele for alle parter samt nyt overskud til familien undersoegelse.pdf

15 Hvad mener familierne? Gode indflytningsforløb: glidende overgange. Bedst hvis man kender stedet i forvejen Eksempler : Hørgården Projekt god indflytning i plejebolig. Svært: hospitalsindflytning Ballerup: korttidsboliger, cafe, sansehave nter-lindehaven/boligerne

16 Særlige aflastningspladser i Ballerup Kommune

17 Idé til glidende overgang Faaborg 1992: Kombination af bofællesskab og daghjem

18 Demensafsnit eller centre med blandede beboere i fht demens? Danmark: Der bør være begge dele Den faglige indsats skal øges omkring demens og mere fokus på aktivitet og samvær Der anbefales tidligere indflytning ved demens Glidende overgange, samordnet indsats

19 Demensafsnit eller centre med blandede beboere i fht demens? Sverige: Ikke blandede enheder Små enheder (6-8 højest 10 beboere) for beboere med demens anbefales Der synes at ses en positiv indvirkning af at flytte tidligt i forløbet til ældrecentre med social kontakt og hjemlige boformer

20 Demensafsnit eller centre med blandede beboere i fht demens? Norge: Små enheder kontra større blandede enheder: Beboere uden kognitive svigt bliver negativt påvirket af at bo sammen med mennesker med demens. Positiv effekt af at flytte beboere fra større afsnit til mindre, særligt indrettede demensenheder målt på kognitiv og funktionel evne før og efter

21 Beboere med fysisk lidelser behov: Ønsket om selvbestemmelse og om at bevare individualitet Fysiske rammer skal være tilgængelige og opfordre til aktivitet. Desuden bør de sikre tryghed og privatliv Sociale rammer skal støtte følelse af selvrespekt Mette Andresen 2009

22 Det særlige ved demensbomiljøer Litteraturundersøgelse (AJ): Der er sket et skred i forhold til de originale ideer fra 80 erne, hvor gruppeteknikker og aktivitetsprogrammer skulle forstærke beboernes funktionsevne og sociale formåen, og hvor den beroligende effekt af de små enheder, betragtedes som en bivirkning i forhold til det egentlige mål

23 Udfordringer for demensbomiljøer Fine fysiske rammer design, farver m.v. - alene gør det ikke. Personalets holdninger er afgørende for funktionsevne og trivsel Øget fokus på at skabe et stimulerende miljø med aktivitet og social interaktion Øget fokus på personalets færdigheder og tilgang

24 Beboere med særlige behov København: Pilehuset: Screenings- og vurderingsboliger, enheder for Huntingtons sygdom, Frontotemporal demens, sanse-enhed for beboere i terminalstadie. Svendborg: Bryggerlunden / særlig enhed for 10 beboere med frontallaps-skade Ballerup: Pirolen/ for 8 beboere med særlige behov Odense: Pårup Plejecenter/ ældre med psykiatriske problemstillinger Assens: Liljen / 5 borgere aflastning og bolig BPSD

25 Egne erfaringer fra VISO Konsulentarbejde omkring beboere med udadreagerende adfærd. Lommestatistik : 4/7 sager: problematisk præmorbid psyke 3/7 sager: fast vagt til vedkommende 7/7 sager: beboer fra demensafsnit 7/7 sager: anledning til stress for såvel ansatte som andre beboere og familien 7/7 sager: ingen/ringe brug af fællesskabet Skærmes fra eller fjernes fra fællesskabet. Alternativer til fællesskabet daghjem ude i byen, kører af sted og ud.

26 Personale med særlige kompetencer: Personalet med erfaringer indenfor demens udgør en ressource Fastholdelse af dem en udfordring Der bliver brug for deres kompetencer rundt i hele kommunen men de har brug for at opleve at være et team - Clicking

27 God plejehjemsledelse En god plejehjemsledelse brænder for opgaven og formår at overføre sit store engagement til sine medarbejdere. Personalets holdninger er mindre medicinsk og de arbejder tværfagligt sammen. De bygningsmæssige rammer er vidt forskellige blandt fem finalister til Danmarks bedste plejehjem

28 God plejehjemsledelse ncentre/videnscenter% 20paa%20Aeldreomraa det/pdffiler%20boeger/god%2 0plejehjemsledelse.ashx

29 Tak for nu! Læs evt mere på Aldring -> plejeboliger Publikationer -> plejeboliger

30 Vurdering af miljøets egnethed EAT: The Environmental Audit Tool Richard Fleming & Ian Forbes, Australien Design af omgivelser er anerkendt som en hjælp i omsorgen og betragtes som et terapeutisk bidrag til velbefindende for mennesker med demens. Audit redskab vedrørende omgivelsernes egnethed i forhold til demens baseret på et litteraturstudie

31 EAT - 10 principper: 1. Sikkert og trygt (forsynet med teknologi til at forebygge ulykker) 2. Overskueligt (bedst med små grupper) 3. Enkelt og med god visuel hjælp (synligt fællesrum) 4. Tilpas stimulerende (unødig stimulation minimeres ex. trafik ud og ind ad døre og støj) 5. Anvisende (skiltning af toilet, navn og kendetegn på egne værelser)

32 EAT - 10 principper fortsat: 6. Indrettet med både private rum, mindre snakke-kroge og større fællesrum 7. Forsynet med sikker vandremulighed inde og ude 8. Familiært, hjemligt (møbler, indretning og dekorationer) 9. Åbent i forhold til deltagelse i socialt liv udenfor enheden 10. Fyldt med mulighed for daglige gøremål som i et almindeligt hjem (køkken, vaskerum, bryggers..)

33 TRIN 1: Tjekliste til audit Besvar en række spørgsmål om jeres plejeboligmiljøer et for et efter rækkefølgen individuelt eller i gruppe TRIN 2: Kig vurderingerne igennem og kom med løsningsforslag, så hvert af de ti principper opfyldes

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007 Able ApS Udvikling & forskning omkring Aldring og arbejdet med ældre Uafhængig brugerundersøgelse af Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Den gode indflytning

Den gode indflytning 1 Den gode indflytning Udvikling og afprøvning af velkomstpakke til styrkelse af samarbejdet mellem beboer, pårørende og plejepersonale på Plejecentret Hørgården Udarbejdet af Ergoterapeut, MSc Annette

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt 1 Indhold Indledning... 4 1.0 Baggrund... 5 2.0 Formål... 5 3.0 Målgruppen... 6 4.0 Metode... 6 5.0 Organiseringen af Enkeltmandprojekterne - et

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut nr.10 Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse Annette Johannesen s k r i f tser ien fra Gerontologisk Institut Annette Johannesen Svækket men stærk Hverdagsliv for

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere