KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014"

Transkript

1 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2014

2 2014 København er en af verdens bedste cykelbyer. Den historie fortælles igen og igen kloden rundt, og der er ikke noget at sige til, at medier, turister, byplanlæggere og politikere fra både nære og fjerne egne valfarter hertil for at opleve, hvad det er, vi lykkes med. Rigtig mange byer vil nemlig gerne gøre København kunsten efter. For eksempel viser denne udgave af vores cykelregnskab, at hele 45% af alle ture til arbejde eller uddannelse i København foregår på cykel. Det er 25% flere end for to år siden. Det er kort sagt godt gået, og jeg forstår godt, hvorfor andre ønsker at gøre som os. Når det er sagt, så forpligter det også at være blandt verdens bedste cykelbyer. Selvom cykelkulturen efterhånden er en lige så naturlig del af fortællingen om København som Den Lille Havfrue, så må vi ikke tage den for givet. Hvis vi skal forblive blandt eliten, kræver det, at vi fortsat investerer i området. Med så flotte stigninger i antallet af cyklende til job og uddannelse og med visioner om endnu flere, er det nødvendigt, at vi opgraderer betingelserne for det cyklende folk. Cykelregnskabet er et godt værktøj til at hjælpe os i den rigtige retning. Her får vi taget pulsen på cykelbyen København. Regnskabet fortæller os, hvor langt vi er kommet med vores mål, og hvor vi skal være særligt opmærksomme. Det går godt i København, men på mange områder er der stadig plads til forbedring. For eksempel halter vi gevaldigt efter med cykelparkering. En velfungerende by har en effektiv transportmaskine. Derfor er det vigtigt, at cyklen også i fremtiden er det foretrukne transportmiddel. Jo flere ture med pladsbesparende transportformer, jo bedre er den generelle fremkommelighed for varer og for mennesker. Af samme grund vil der fremover fortsat være fokus på at udvide kapaciteten til cykler på byens travle strækninger. Men nu skal vi ikke glemme, at det at vælge cyklen også har mange andre fordele. Flere på cykel og dermed færre biler giver renere luft og mindre støj, C02-udslippet reduceres, og folkesundheden øges. Det er helt sikkert værd at tage med. Desuden mener de fleste københavnere, at cykelkulturen gavner atmosfæren i byen; byens liv det København vi kender og elsker så højt. Derfor skal vi sikre en god cykelby for alle og sørge for, at københavnernes cykelglæde holder ved langt ud i fremtiden. God læselyst og god tur Morten Kabell Teknik- og Miljøborgmester 2

3 Indhold Forord 2 Mål og nøgletal 4 Det mener københavnere på cykel 6 Sikkerhed og tryghed 8 Nemt og Hurtigt facts om Cyklernes by 12 byrum i øjenhøjde 14 den sammenhængende by 16 det betaler sig 18 initiativer fra cykelbyen 20 de grønne cykelruter 22 3

4 MÅL OG NØGLETAL Andelen af ture på cykel til arbejde og uddannelse i København er steget med 25% siden Der bliver også cyklet flere kilometer dagligt, og det er blevet hurtigere at komme frem. Rejsetid Københavns Kommune har de seneste år øget kapaciteten og dermed fremkommeligheden på cykel: Cykelstier er blevet bredere, flere steder er det nu lovligt at cykle mod ensretningen, og broer er åbnet. Rejsetiden på cykel er i gennemsnit blevet forkortet med 7% siden Samtidig bliver der cyklet stadig flere kilometer i København, og på en hverdag bliver der nu cyklet 1,34 mio. km. God cykelinfrastruktur, kort rejsetid samt øget sikkerhed og tryghed er væsentlige grunde til, at så mange vælger cyklen i København. Andre faktorer spiller dog også ind. Milde vintre har gjort, at flere har cyklet året rundt, og metroarbejdet betyder, at det mange steder i byen er nemmere at komme frem på cykel end i bil. Også information og kampagner har medvirket til den positive udvikling. Der er dog også en vis statistisk usikkerhed forbundet med målemetoden. Om tendensen holder vil vise sig i de kommende år. Fordeling af ture % 17 % 33 % 5 % 27 % 30 % 20 % 45 % Ture til arbejde og uddannelse i Københavns Kommune Alle ture med start og/eller stop i Københavns Kommune 10 % 10 % 17 % Københavnernes ture til arbejde og uddannelse i Københavns Kommune 40 % 36 % 24 % 63 % Alle ture med start og/eller stop i Københavns Kommune, gang undtaget Cykel Off. transport Bil Gang 4

5 36 45 % 45 % af alle, der arbejder eller studerer i København, tager cyklen til job og uddannelse. Tallet dækker både over københavnere og folk fra andre kommuner, der arbejder eller tager uddannelse i København % Ser man udelukkende på personer med bopæl i Københavns Kommune, som arbejder eller studerer i byen, har cyklen en markedsandel på 63%. I 2012 var andelen 52%. Målsætninger i Københavns Cykelstrategi '04 '06 '08 '10 '12 '14 '15 ' Andel, der cykler til arbejde/ uddannelse (%)* Andel af cyklende københavnere, der er trygge (%)* Alvorligt tilskadekomne på cykel (antal per år)* Andel af PLUSnettet med 3 baner (%) Reduktion i rejsetid på cykel (%) Tilfredshed med cykelstiernes tilstand (%) Tilfredshed med cykelkulturens påvirkning på bylivet (%) * Disse mål indgår i Københavns Kommunes "Miljømetropolen - vores vision for CPH 2015" Øvrige nøgletal '04 '06 '08 '10 '12 '14 1,13 1,15 1,17 1,21 1,27 1,34 Cyklede kilometer (mio. km. pr. hverdag) 3 4 3,2 4,4 4,2 4,9 Cyklede kilometer mellem hver alvorlig ulykke (mio. km.) 15, ,2 15,8 15,5 16,4 Hastighed på cykel, gennemsnit (km/t) Cykelstier (km) * Cykelbaner (km) Grønne Cykelruter (km) 17,5 38,5 Supercykelstier (km)** Cykelparkeringspladser på veje og fortov (1000 stk.) *Inkl. cykelstier i Nordhavn **Hele Region Hovedstaden 5

6 DET MENER KØBENHAVNERE PÅ CYKEL Investeringer i at forbedre og vedligeholde cykelbyens basale infrastruktur kan mærkes. Samtidig er næsten alle cyklende københavnere overordnet set tilfredse med deres cykelby, og den høje tilfredshed har været stabil over en årrække. Dog halter tilfredsheden med cykelparkering og vedligeholdelse af veje stadig bagefter. Tilfredshed med mængden og bredden af cykelstier Tilfredsheden hos de cyklende københavnere med mængden af cykelstier har været støt stigende de sidste mange år. Tilfredsheden er gået fra 64% i 2004 til 80% i Også tilfredsheden med cykelstiernes bredde er i positiv udvikling, dog med en blødere kurve fra 50% i 2004 til 53% i % 80 % Tilfredshed med vedligehold En jævn asfaltering og snerydning om vinteren er afgørende for komforten på cykelstien. De millioner, der hvert år investeres i dette, har stor betydning for de cyklende københavneres tilfredshed, for den er i dag større end nogensinde. Tilfredsheden med vedligeholdelsen af cykelstierne er i %. Meget cykling foregår imidlertid også på mindre veje, hvor der ikke er cykelsti. Her er tilfredsheden med vedligeholdelsen lavere, omend på vej op fra 27% i 2004 til nuværende 36%. 80 % 62,5 % 64 % 50 % 53 % 62,5 % 50 % 63 % 45 % 45 % 36 % 27,5 % 27,5 % 27 % 10 % '04 '06 '08 '10 '12 '14 10 % '04 '06 '08 '10 '12 '14 Mængden af cykelstier Cykelstiernes bredde Vedligehold af cykelstier Vedligehold af veje 6

7 Mange cykler kræver plads Københavnerne har cykler, og det sætter pres på cykelparkeringen. Cirka 3/4 er tilfredse med cykelparkeringen ved hjem og arbejde, men ved stationer, butikker og generelt i byen ligger tilfredsheden på 1/3 eller mindre. Der er samlet set afsat 14 mio. kr. til at forbedre cykelparkeringen i de kommende år. Målet er at etablere nye cykelparkeringspladser. Dette understøttes af forsøg med nye løsninger og partnerskaber med butikker og boligforeninger. Herunder igangsættes et projekt, der skal håndtere de mange herreløse cykler, som fylder op i cykelstativerne i byen. Københavnernes Tilfredshed med cykelparkeringsforhold 25 % 26 % 33 % Generelt i byen 70 % Ved stationer Ved butikker 79 % Ved boligen Ved arbejdspladsen Københavnernes tilfredshed med cykelbyen* '04 '06 '08 '10 '12 ' København som cykelby Kombination af cykel og kollektiv trafik Mængden af cykelstier Cykelstiernes bredde Vedligehold af cykelstier Vedligehold af veje Cykelparkering generelt *Procentdel, der har svaret "tilfreds" eller "meget tilfreds". Svarene er baseret på interviews med 704 respondenter, der enten har cyklen som foretrukken transportmiddel eller som minimum benytter cyklen en gang om ugen. 7

8 Sikkerhed og tryghed I 2014 kom 90 personer alvorligt til skade på cykel, og én omkom. Til sammenligning var der i alvorligt tilskadekomne eller dræbte. Foruden forbedringer i infrastruktur er en af årsagerne til det faldende ulykkestal den øgede cykeltrafik. Trygheden fortsat høj I 2012 var der en stigning på over 50% i andelen af københavnere, der føler sig trygge, når de cykler, når man sammenligner med Det høje tryghedsniveau er fastholdt i 2014, idet 74% af de cyklende københavnere erklærer sig trygge. Det høje niveau skyldes især forbedringer i infrastruktur, men de mange cykler bidrager også selv. Mange cykler og dermed øget synlighed i gadebilledet fører til mere opmærksomhed på de cyklende fra bilisternes side. Også kampagner med fokus på mere hensynsfuld cykeladfærd har haft betydning. Hvad kan gøre flere københavnere trygge? Utryghed er en væsentlig årsag til, at københavnerne vælger cyklen fra. Mere plads, flere cykelstier og mulighed for at cykle adskilt fra biltrafikken er blandt de faktorer, der nævnes oftest, hvis københavnerne skal føle sig mere trygge på cykel. Men også andre cyklisters adfærd og hensyn har stor betydning. Cykeladfærd er et hot emne I arbejdet med at forbedre adfærden er københavnerne kommet med på råd. På Københavns Kommunes Facebook-side blev brugerne i november 2014 spurgt, hvilke råd de ville give de andre på cykelstien. Med over 900 kommentarer er opslaget det mest kommenterede på Facebook-siden nogensinde. Det viser, at cykelkultur, tryghed og adfærd er noget, mange går op i og har en holdning til. De gode råd og engagementet bruges i Københavns Kommunes videre arbejde med at forbedre adfærden og fastholde trygheden for eksempel med kampagneindsatser og gennem test af nye trafikløsninger, der tilskynder øget tegngivning og opmærksomhed. Top 5 råd på facebook Koncentrér dig om at cykle, når du cykler Se dig over skulderen inden overhaling Giv tegn Overhold almindelige færdselsregler Vær tålmodig, og vis hensyn Antal kommentarer + likes af kommentarer 8

9 Andel af københavnere, der føler sig trygge, når de cykler i København 20 % 6 % Hvad vil skabe større tryghed blandt cyklende københavnere? 9 % 13 % Mere plads på cykelstien Flere almindelige cykelstier 74 % Tryg Delvis tryg Ikke tryg 6 % 7 % Flere cykelstier væk fra bilveje 10 % Mere hensyntagen fra cyklister Mere hensyntagen fra bilister Udvikling i relativ risiko på cykel i københavn (1995 = index 100) 1,68 0,40 0,24 Cyklede kilometer i København Samlet risiko på cykel i København Dræbte og alvorligt tilskadekomne på cykel 9

10 Nemt og hurtigt En velfungerende by har en effektiv transportmaskine. Varer og mennesker skal igennem byen på en nem og hurtig måde. Den generelle fremkommelighed i København er god, blandt andet fordi så mange vælger cyklen. Fremkommelighed I takt med at indbyggertallet i København vokser, stiger presset på transportsystemet. Det forhold, at så mange vælger cyklen, har stor betydning for trængslen i Københavns gader. Jo flere ture med pladsbesparende transportformer, jo bedre er den generelle fremkommelighed. Eksempelvis betyder de mange cykler, at den nødvendige transport i form af erhverskørsel, godstransport og busser kommer lettere frem. De mange cykler har dog ikke alene æren for byens effektive transportsystem. En undersøgelse fra London School of Economics fra 2014 om grøn vækst peger på, at gode cykelforhold kombineret med fokus på kollektiv trafik, som eksempelvis investering i metro og gode muligheder for kombinationsrejser samt optimering af fodgængerforhold, har stor betydning for byens samlede transport. Rapporten fremhæver desuden det faktum, at København er en tæt by, hvor nærhedsprincippet har stor betydning i byplanlægningen. Indretningen af byen er planlagt, så de ting, man skal bruge i hverdagen, er tæt på: dagligvarebutikker, stationer, skoler, fritidstilbud etc. Effektivitet er også noget, københavnerne selv fremhæver ved cyklen. Københavnernes vigtigste grunde til at cykle har gennem en lang årrække været, at det er nemt og hurtigt, specielt i den daglige pendling. Flere og flere cykler Mængden af cykler, der krydser havnen og søerne ind og ud af Indre By (det såkaldte Sø- og Havnesnit), er siden 1990 mere end fordoblet, og denne tendens forventes at fortsætte. Den øgede cykeltrafik betyder, at kapaciteten er presset de steder i byen, hvor der færdes flest på cykel. Trængslen på cykelstierne kan besværliggøre cykelturen, øge rejsetiden og føre til utryghed. Derfor er det af afgørende betydning, at cykelinfrastrukturen fortsat udvides, så den kan håndtere den voksende cykeltrafik og dermed fortsat bidrage til den samlede fremkommelighed. 10

11 Mest trafikerede strækninger på hverdage i Langebro Nørrebrogade Knippelsbro Københavnernes Grunde til at cykle 50 % 40 % 30 % 20 % 50 % 49 % 42 % 27 % 25 % Gyldenløvesgade 10 % 7 % H.C. Andersens Boulevard 0 % Det er det hurtigste Det er det nemmeste For motionens skyld Det er billigt Det er bekvemt Det er miljøvenligt Gader med mere end 50 % cykeltrafik 86 % 14 % Dronning Louises Bro 76 % 24 % Nørregade 70 % 30 % Frederiksborggade 62 % 38 % Bremerholm 60 % 40 % Fælledvej 58 % 42 % Nørrebrogade Cykler Biler 11

12 13 facts om Cyklernes by 32 % 13 % 23 % 32 % Gang Cykel Bil Kollektiv 3 ud af 4 af dem, der cykler, gør det hele året Omsætning i supermarkeder og butikker i gadeplan fordelt på transportformer i %. Kunder på cykel omsætter årligt for 15,4 mia. kr. i disse virksomheder i København. 5 mio. kr. sparer samfundet hvert år takket være Cykelslangens tidsbesparelse for de mange brugere. Dermed har Cykelslangen betalt sig hjem på 7 år. af alle familier med to eller flere børn har en ladcykel eller cykelanhænger. 26 % år skal man gennemsnitligt cykle til arbejde, før man statistisk set kommer ud for en ulykke. 1 minut er, hvad en gennemsnitlig tur på 5 km er blevet kortere sammenlignet med gange rundt om jorden. Så meget bliver der cyklet hver dag i København. 1 mia. kr. er der investeret i cykelbyen siden % reduktion af dødelighed er der for voksne, der cykler til arbejde og uddannelse hver dag. 12

13 T CO2/år vil der blive sparet yderligere i forhold til dagens besparelse, hvis målet om 50% cykelpendlerture i 2025 nås. 13 % 14 % Positivt Hverken/eller Negativt 4 ud af 5 københavnske husstande har adgang til cykel. 70 % Københavnere, der mener cykelturen påvirker bylivet og atmosfæren. Trafik i sø- og havnesnittet (hverdagsdøgn ) Hverdagsdøgnstrafik biler Hverdagsdøgnstrafik cykler 13

14 Byrum i øjenhøjde København skal blive ved med at være en attraktiv by også i takt med at byen vokser med ca borgere om året. Derfor er det naturligt, at planlægning af cykeltrafikken og optimering af byrummet går hånd i hånd. For på cykel er man tættere på byens rum og bidrager til bylivet ved at være synlig i gadebilledet. Ny Nørreport Station Med ombygningen af Nørreport Station er der blevet gjort plads til både ophold og de mange passerende mennesker. Cykelparkeringen er anbragt i øer, der er sænket cm i forhold til overfladen, hvilket sikrer godt udsyn over pladsen. Cykelparkeringsøerne ligger tæt ved de omkringliggende gader og cykelstier, så lige meget hvor man kommer fra, vil man møde cykelparkering. Der er udviklet et helt nyt cykelstativ til Nørreport Station, som giver plads til flere cykler på mindre plads. I alt er der ca cykelparkeringspladser mod førhen ca Vestergade som cykelgade Efter hollandsk forbillede etablerede Aarhus Kommune landets første cykelgade i Nu har København i dialog med politiet gjort kunsten efter og fået sin første cykelgade, nemlig Vestergade. Formålet er at optimere forbindelsen for cyklende mellem Nørregade 14

15 og Vester Voldgade. Gaden er nu indrettet således, at cykler og biler deler kørebanen, men på cykeltrafikkens præmisser. Bilerne, som gaden stadig er ensrettet for, er nu gæst med lavere hastighed. Siden omlægningen er biltrafikken reduceret fra biler på en hverdag i 2013 til godt 800 i Samtidig er der sket en stigning i cykeltrafikken fra i 2013 til i "Vesterbro Passage" Vesterbro Passage på det inderste af Vesterbrogade mellem Hovedbanen og Rådhuspladsen er et af Danmarks mest markante og travle byrum. Første del af passagen fra Rådhuspladen til Tivolis hovedindgang er nu omdannet. Vejen er blevet indsnævret til kun én vejbane og én busbane i hver retning, hvilket skaber betydeligt bedre trafikforhold for den daglige strøm af cirka cyklister og godt fodgængere. Med omlægningen er der skabt et forbedret byrum med plads til udeservering foran cafeer og ophold ved bænke. Dynamisk brug af vejareal Mange skoleelever cykler til skole, men flere steder er det småt med plads til cykelparkering, ligesom der i det centrale København også er rift om bilparkeringspladser. Med flexparkering deler cykler og biler pladsen efter behov på tværs af døgnet. Siden 2011 er løsningen blevet testet foran Ingrid Jespersens Skole i Nordre Frihavnsgade og har sikret cykelparkering i dagtimerne på fem flexpladser foran skolen. I 2014 er der desuden etableret flexparkering på Eskildsgade ud for Gasværksvej Skole. Det forventes, at den fleksible udnyttelse af byrummet udbredes flere steder i byen. 15

16 Den sammenhængende By En vigtig opgave for Københavns Kommune er at skabe sammenhæng på tværs af byen, så man gnidningsfrit kan komme omkring. Dette indebærer så forskellige tiltag som Supercykelstier, cykling mod ensretningen, en ruteplanner og ikke mindst broer. Cykelslangen Cykelslangen blev indviet i juni 2014 og er det sidste led i cykelforbindelsen mellem Vesterbro og Islands Brygge. Før Cykelslangen måtte man syd om indkøbscenteret Fisketorvet eller bære sin cykel op eller ned af trapperne for at komme fra Dybbølsbro til Bryggebroen. Samtidig med at tilbyde en oplevelsesrig genvej på cykel frigiver broen plads til ophold for fodgængere på promenaden foran Fisketorvet. En måling fra 2014 viser, at der foretages godt cykelture over Cykelslangen på en almindelig hverdag, og at der færdes ca fodgængere på promenaden. Cykling mod ensretningen I juli 2013 åbnede modstrømscykelstien på Bremerholm, som gør det muligt at cykle mod ensretningen i nordgående retning hele vejen fra Holmens Kanal til Gothersgade ved Kongens Have. Før måtte cykler uden om ved Kongens Nytorv. I dag går det betragtelig hurtigere, og hver tur giver en tidsbesparelse på 3-5 minutter. Også på Gothersgade mellem Kongens Have og Kongens Nytorv er der åbnet en modstrømscykelsti, hvilket letter turen mod Nyhavn betydeligt. Farumruten Supercykelstierne i Region Hovedstaden giver bedre vilkår til pendlercyklister og 16

17 medvirker til at få endnu flere til at vælge cyklen til arbejde eller uddannelse. I april 2013 blev Farumrutens første etape fra Bellahøj til Farum indviet. Antallet af cykelpendlere på ruten pr. dag er fra 2012 til 2014 steget med cirka 50%, hvoraf helt nye cykelpendlere udgør 21%. En fjerdedel af disse benyttede tidligere bilen som transportmiddel. Når Farumruten er helt færdig, vil den være 21 km lang og strække sig fra Kongens Nytorv over Gladsaxe til Farum. Trangravsbroen og Proviantbroen København er en havneby, men vandet skal ikke være en hindring for at komme hurtigt frem. I 2015 blev to broer på Christianshavn indviet: Trangravsbroen og Proviantbroen. Broerne gør det lettere og mere sikkert at komme fra Christianshavn og videre mod Holmen. De suppleres af den kommende cykel- og gangbro over Inderhavnen fra Nyhavn til Christianshavn samt Cirkelbroen over Christianshavns Kanal. De eksisterende og kommende broer skaber desuden i samspil med hele havnefronten nye mødesteder for københavnere til fods og på cykel. I Bike CPH cykelruteplanner I Bike CPH-ruteplanneren kan finde den bedste cykelrute gennem København. App en kender de gode smutveje i byen, de grønne strækninger og kan anvise særlige ture for ladcykler uden brosten og bomme. Der udvikles løbende nye funktioner, fx en trackingfunktion. Ruteplanneren anvender kortdata fra det brugerdrevne OpenStreet- Map, som alle kan opdatere. Ved udgangen af 2014 havde I Bike CPH-ruteplanneren downloads og er den mest downloadede af Københavns Kommunes apps. Broen over Lyngbyvej Cykel- og gangbroen over Lyngbyvej ved Ryparken Station gør det muligt at komme på tværs af både Lyngbyvej og den nye Nordhavnsvej på den yderste del af Østerbro. Broen forbinder de to Grønne Cykelruter, Nørrebroruten og Ryvangsruten. Derved får cyklister og fodgængere en let adgang til både Lersøparken og Ryparken Naturpark, der er attraktive rekreative områder i København. 17

18 Det betaler sig Infrastruktur kan være en dyr investering, men man kommer langt for pengene, når man bygger cykelstier, idet mere cykling er godt for samfundets pengepung. Samfundsøkonomiske gevinster En samfundsøkonomisk beregning af omkostninger og gevinster ved en cykeltur på 1 kilometer i København i myldretiden viser, at der samlet set er en gevinst på 1,62 kr./km for samfundet, set i forhold til hvis turen slet ikke var foretaget. Tilsvarende er der en samfundsøkonomisk omkostning på 5,64 kr./km kørt i bil, set i forhold til hvis turen slet ikke var foretaget. Sundhedsgevinster og sparet tid er de faktorer, der har størst betydning. Både investeringer i bredere cykelstier og større projekter som cykelbroer medfører flere cyklende og dermed samfundsøkonomiske gevinster. Eksempelvis var der efter åbningen af Cykelslangen en stigning på ca. 30% cykelture over Havnen via Bryggebroen. Generelt regner man med en stigning på % flere cykelture ved anlæg af en ny cykelsti. Cykelbyen er et værdifuldt brand De gode cykelforhold og deraf følgende mange cyklende københavnere er ikke blot godt for samfundsøkonomien. København er kendt i hele verden som Cyklernes By, og det tiltrækker turister. Omkostninger ved ny cykeltur i mydlretiden (kr./km ved 16 km/t) Drift og Afskrivning 0,37 Sundhed -4,45 Tid 5,21 Subtotal Uheld 0,86 Sundhed 1,13-2,53-1,08-1,62* Privat Samfund Øvrige effekter TOTAL 18 *Den angivne negative omkostning ved en ny km cykeltur svarer til en samfundsøkonomisk gevinst på 1,62 kr.

19 Gentagne gange har internationale medier kåret Købehavn til at være en by i verdensklasse, og cykelkulturen er ofte en central grund til de gode placeringer. Wonderful Copenhagens seneste analyse af turister i København viser, at 52 % af de adspurgte turister har cykelkulturen blandt de tre primære grunde til, at de har valgt København som destination. De mange cykelglade turister værdsættes i turistbranchen, og hotellerne i København imødekommer efterspørgslen: Næsten alle hoteller har cykler, som gæsterne kan leje under deres ophold, hvis de da ikke vælger at leje en cykel hos en cykelforandler. Der er cirka hotelcykler i København. Omkostninger ved ny Biltur i myldretiden (kr./km ved 50 km/t) Trængsel Støj og Klima Øvrige rejsetid og luft effekter 0,13 0,05-0,75 Drift og afskrivning Subtotal Uheld 0,34 1,65-1,67 0,37 4,22 Tid 0,37 2,55 5,64* Privat Samfund TOTAL *Den angivne positive omkostning ved en ny km cykeltur svarer til et samfundsøkonomisk tab på 5,64 kr. 19

20 initiativer fra cykelbyen Talrige organisationer og virksomheder benytter sig af cyklens popularitet og mange fordele. Eksemplerne på cykelvenlige koncepter er mange, og de er både af kommerciel, kommunal og frivillig art. Mobil cykelservice Cykelven er et abonnementsbaseret mobilt cykelværksted. Firmaet tager ud til virksomheder og tilbyder cykelservice til medarbejdere, mens de er på arbejde. Den sidste cykeltur Hvorfor skulle ens sidste rejse ikke kunne foregå på cykel? For nogle synes dette transportmiddel det indlysende valg. Hos Bededamerne i København kan man vælge en specialdesignet rustvogncykel til sin sidste rejse. Så længe man kan selv Hvis man ikke kan cykle på en to-hjulet cykel, kan man låne en tre-hjulet cykel som hjælpemiddel. Hjælpemiddelcentret i Københavns Kommune har udlånt cykler til over 500 borgere, som ønsker at klare sig selv på cykel, selvom de ikke har balance og kræfter til at køre på en to-hjulet cykel. Cyklerne fås i forskellige udformninger og med eller uden hjælpemotor. Vind i håret hele livet Cykling Uden Alder er et frivilligt initiativ, hvor ældre, hvis kræfter ikke er, hvad de 20

21 har været, alligevel har mulighed for vind i håret på en rickshaw-cykel. I 2014 blev der kørt over 500 ture ud fra 39 plejecentre i København. Initiativet har spredt sig og er nu i over 30 kommuner i landet. Cykelpleje på tankstationen Tankstationer er ikke kun for bilister. Cyklister er også kunder, og det har Statoil indset. Ganske som der på de fleste tankstationer er puslepladser for bilen, tilbyder udvalgte Statoilstationer cykelpuslepladser, hvor man kan rengøre og reparere sin cykel og så kan man jo drikke en kop kaffe fra tanken imens. Hurtige håndværkere De Grønne Elektrikere er et blandt flere københavnske håndværkerfirmaer, der benytter cyklen som det primære transportmiddel mellem kunderne. Byen spares for en bil på vejene, og håndværkerne sparer tid mellem kundebesøgene. Ladcykelbiblioteket Biblioteket er ikke kun til hjemlån af bøger, film og musik. Flere københavnske biblioteker har også udlån af ladcykler i samarbejde med lokaludvalg og miljøpunkter. Så nu kan borgere gratis transportere både børn, indkøb og bibliotekslån hjem på en ladcykel. Butikker forkæler cyklende kunder Dem der cykler er mindst lige så gode kunder i dagligvarebutikker som dem, der ankommer i bil. Det ved eksempelvis Lidl. Derfor gør supermarkedskæden flere steder i byen lidt ekstra for at forkæle deres kunder på cykel: God cykelparkering, specielle båse til ladcykler og pumpestationer. 21

22 De grønne cykelruter Det at cykle i København handler om mere end blot effektiv rejsetid for travle pendlere. Den gavner også livskvalitet og byliv, og der er plads til alle. Det bidrager de Grønne Cykelruter til. Mange københavnere nyder af og til en afslappende tur på cyklen, og det sker ofte på De Grønne Cykelruter. Her er plads til at sænke tempoet og nyde naturen i ly for støjende og forurenende trafik. På en Grøn Cykelrute kan man opleve årstidernes skiften, og de grønne mellemrum, som ruterne følger, benytter københavnerne til ophold, motionsløb og slentreture. Mens ruterne bruges rekreativt, er de også en vigtig brik i Københavns Kommunes transportnetværk, for udover at tilbyde et grønt alternativ til de almindelige cykelstier, så aflaster de også selvsamme. Dermed bliver presset lidt mindre på de trængselsfyldte strækninger langs vejene, og der bliver plads til alle, der cykler. De Grønne Cykelruter løber igennem byrum, der kendetegner Københavns udvikling og historie: Parker, søer, nedlagte jernbaner, havnen, boldbaner og byens forskelligartede kvarterer. Alt sammen medvirker til, at hver rute har sin helt egen værdi. Grønne ruter siden 30'erne Grønne ruter er ikke noget nyt i København. Helt tilbage til 30 erne blev der etableret grønne stier for gang og cykling. Københavns Kommune begyndte sidst i 1990' erne igen systematisk at etablere nye Grønne Cykelruter. Der er flere kilometer Grønne Cykelruter på vej i København. De næste seks km er finansieret, og der er planer om yderligere 51 km. "Jeg kan godt lide at cykle over Amager Fælled, det er godt med min hund, men jeg cykler her også, når jeg er alene. Det eneste dårlige er succesen af ruten, der gør at der næsten ikke er plads til alle cyklisterne - især ved Dybbølsbro er der kaos." Helle, 50 år og butiksejer, er på vej på arbejde ad Universitetsruten. "Jeg elsker cykelruten, her er ingen trafik og masser af natur, og jeg er rigtig glad for de nye broer! Om aftenen kan jeg godt føle mig lidt utryg og overveje, om jeg skal cykle en anden vej pga. den manglende belysning" Rikke, 36 år og projektleder i en bank, på vej til yoga langs Universitetsruten. 22

23 Cykelture på Nørrebroruten på en hverdag (tællested: Nørrebrogade) Københavnernes vurdering af, hvor vigtigt det er med Grønne Cykelruter væk fra store indfaldsveje? 59 % I høj grad 20 % I nogen grad 3 % I ringe grad 2 % Slet ikke 14 % Kender ikke til ruterne 23

24 Hvad er Cykelregnskabet? Cykelregnskabet er en evaluering af udviklingen på cykelområdet i Københavns Kommune. Regnskabet omhandler derfor både kommunens indsats på cykelområdet, københavnernes oplevelse af København som cykelby og andre forhold, der påvirker udviklingen på området. Cykelregnskabet udkommer hvert andet år. Dette års Cykelregnskab baserer sig primært på tal fra 2014 og bygger blandt andet på telefoninterview med tilfældigt udvalgte københavnere og Transportvaneundersøgelsen fra DTU Transport. Cykelregnskabet 2014 er det 11. Cykelregnskab i rækken. Cykelregnskabet henvender sig blandt andet til københavnerne og tjener samtidig som inspiration for de byer, der ønsker at optimere cykelområdet i deres by. For Københavns Kommune er Cykelregnskabet et vigtigt værktøj i arbejdet med at gøre København til en endnu bedre cykelby. Udgivet i maj 2015 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Mobilitet og Byrum TMF Design Foto: Christian Lindgren, COWI og Københavns Kommune Trykt på Cocoon % genbrug

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Trafik Grøn mobilitet Cykeltrafik Kollektiv trafik Biltrafik Fodgængere Trafiksikkerhed November 2014. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Tema: Trafik

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Velkomst Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg Det er i EU disse ting vedrørende luftforurening bliver besluttet. Vi skal tage

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013 2 Dronning Louises Bro - januar 2013 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1...4 nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Brugerdreven cykelfremme

Brugerdreven cykelfremme Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

handlingsplan for grøn mobilitet kort version

handlingsplan for grøn mobilitet kort version handlingsplan for grøn mobilitet kort version Trafikken i København skaber i dag problemer med trængsel, forurening og udledning af CO2. Derfor skal vi fremover satse på de transportformer, der gør det

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel.

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel. Resource Pack Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi Eksempel med Bolzano/Bozen supported by www.trendy-travel.eu Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik

Læs mere

På cykel - fra København til New York, Sydney og Mexico City

På cykel - fra København til New York, Sydney og Mexico City 1 På cykel - fra København til New York, Sydney og Mexico City Af Jens Rørbech Rådgivende ingeniør, dr. techn. Jens Rørbech ApS. Danske rådgivere er godt rustede til at rådgive på cykelområdet Der er en

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 3 Metode og gennemførelse Side 4 Anbefalinger Side 8 Hovedkonklusioner Side 11 Hovedresultater

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere