Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Nye fremstød for gas til transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2013. Nye fremstød for gas til transport"

Transkript

1 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Nye fremstød for gas til transport

2 International Gas Union Research Conference september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse af abstracts er 6. januar 2014 Få Early Bird rabat på registrering indtil 1. juni 2014 Læs mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev på IGRC2014 fokuserer på de nyeste gasteknologiske emner Nye energigasser og deres rolle fremover Samspil mellem gas og vedvarende energi Udnyttelse af gasinfrastrukturen Gas-to-power og Power-to-gas LNG-revolutionen Gas Innovations Inspiring Clean Energy

3 I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 5 november årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for Dansk Gas Forening Et spørgsmål om TRO Et spørgsmål om TRO Nye krav til gaskedler Fri bane for gas fra Tyskland Stærke kræfter bag gas til transport Bybusserne i Fredericia på gas Aftale om bionaturgas i Horsens Bygas fra HOFOR mere miljøvenlig Højeffektive gasfyrede luftvarmere De nye regler for tilskud til biogas Første gårdbiogas på naturgasnettet Bedst anvendelige teknologi til store forbrændingsanlæg Hvem får udbyttet af energisparetilskud? Verdens største vil være endnu større Optimering af Skives forgasningsanlæg Naturgas erstatter kul på fynsk gartneri Ny viden er vigtig for en vvs-montør! Vis respekt for Muhammed, en af mine første ledere, handlede om de emner, som er upassende at tegne eller stille spørgsmål til, hvis man vil være i det gode selskab. Det var jo krænkende at antyde, at fjernvarme ikke per definition er grøn og miljørigtig. Jeg tror, at naturgassen igen er med i det gode selskab. Det var en stor U- vending i dansk energipolitik, at Midtvejskonferencen for Energiforligets analyser fastslog Varmeplan Danmark stendød. Udbygning af fjernvarme vil kun være afrunding omkring de store byer. Den biomasse, som planlægges for, skal være bæredygtig og dansk, og det er der ikke så meget af. Det er en naturlov, at summen af afgifter er konstant (eller stigende). Lykkes det for en borger at slippe for energiafgifter ved at bruge biomasse, så vil den tabte skatteindtægt skulle opkræves fra andre borgere. Billig varme er ikke effektiv varme, men varme, som slipper for afgifter. Budskabet fra politikerne var klart. Der kommer afgift på biobrændsler, og den vil stige i takt med faldende indtægter fra de fossile brændsler. Det er forkert, når Dansk Fjernvarme fortæller, at barmarksværkers ekstremt høje priser skyldes høje naturgaspriser. Det er at rette bager for smed. Udgiften til naturgas til de værker udgør kun godt en tredjedel af forbrugerprisen. Den reelle forklaring er ekstreme ledningstab, ineffektiv drift og renter og afdrag på en stor gæld. Det hjælper naturligvis på forbrugernes ulykkelige situation, når de får lov til indtil videre at anvende afgiftsfrit brændsel, men det betyder jo blot, at de har fået nogle andre borgere til at betale deres regning. Det er komisk, når Dansk Fjernvarme skriger efter at kunne importere affald for at være miljørigtig, når fakta er, at det er nogle andre borgere, som betaler regningen. Indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften er et meget lille skridt på vejen mod en afgiftsmæssig ligestilling af de forskellige brændsler. Jeg mener, at energiformerne skal ligestilles afgiftsmæssigt. Dermed slipper naturgas for at være de onde i diskussionen om det frie brændselsvalg. Hvis alle betaler det samme til samfundet uafhængig af deres brændselsvalg, så vil man slippe for reguleringen, men det vil jo ramme nogle velerhvervede rettigheder i de store bysamfund. Jeg tror på, at naturgassens konkurrenceevne vil blive stærkt forbedret i de kommende år: Flere afgifter på affald og biomasse = dyrere fjernvarme Mindre affald til forbrænding = dyrere fjernvarme Fri konkurrence om affald = dyrere fjernvarme Vindkraft kannibaliserer kraftvarmefordelen yderligere = dyrere fjernvarme Billig kul erstattes med biomasse = dyrere fjernvarme Virkeligheden fritlægger skeletter i fjernvarmeprojekter = dyrere fjernvarme Tak for ordet de sidste 4 år. Jeg tror på, at min efterfølger som formand vil fungere i en mere glad tid for naturgassen. Sponsorer for Gasteknik: Forsidefoto: En russisk skraldebil var blandt de mange gasbiler, der deltog da Blue Corridor NGV Rally gæstede HMN i Gladsaxe som trækplaster for en konference om gas til transport. Gasteknik nr

4 K o r t n y t Ønske om naturgas til Lolland Der er ikke naturgas på Lolland og Falster, for det danske naturgasnet stopper på Masnedø. Det vil Nordic Sugar, der producerer sukker, lave om på, skriver folketidende.dk. Energi er et helt afgørende fokusområde for os i konkurrencen. Derfor er det vigtigt for os at få naturgas-muligheden til vores fabrikker, sådan at vi får lige konkurrencevilkår, siger Nordic Sugars adm. direktør, Flemming Lyngholm. Nordic Sugar bruger ifølge avisen energi for et trecifret millionbeløb. Nordsøaftalen på plads Regeringspartierne indgik 17. september en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som vil betyde, at alle olieselskaber, der opererer i Nordsøen, skal samme skat som selskaberne i Dansk Undergrunds Consortium, DUC. Pengene skal bruges til at realisere regeringens togplan, der bl.a. vil forkorte rejsetiden til at være en time mellem hver af landets fire største byer København, Odense, Aarhus og Aalborg. Aftalen ventes over en årrække at indbringe i alt 28,5 mia. kr. Olieselskaberne Bayerngas og Hess reagerede prompte på aftalen ved at true med at stoppe investeringerne i Nordsøen. Der synes dog fortsat at være stor interesse for at være med i næste udbudsrunde. DUC-milliard til forskning Senest til sommer 2014 åbner et nyt forskningscenter, der skal sikre viden om, hvordan vi kan trække mere olie og naturgas op fra den danske del af Nordsøen, skriver Ingeniøren.»Vi håber at kunne identificere en lang række projekter at vælge ud fra,«sagde Jakob Thomasen, adm. direktør for Maersk Oil, under en konference Oil & Gas Summit 2013 i DR Byen. Maersk Oil vil sammen med de øvrige DUC-partnere - Shell, Chevron og Nordsøfonden - investere op til en milliard kroner over de kommende ti år. Ifølge Maersk-chefen vil der være fire indsatsområder for forskningen, der bliver etableret som en del af aftalen med den danske regering. Det drejer sig om at få en bedre forståelse af reservoirerne, hvordan væsker løber i undergrunden, viden om materiel som brønde under havoverfladen samt selve platformene over havets overflade. Nye krav til gaskedler på vej Dansk Gasteknisk Center har bidraget til udformningen af to fælleseuropæiske initiativer, der skal fremme energieffektiv opvarmning af boliger: Ecodesignordningen og EU s energimærkningsordning. De to forordninger blev i september offentliggjort i EU-Tidende. For gaskedler kommer der ændrede krav til produktgodkendelse og en ny mærkningsordning. Ecodesignordningen (krav om miljøvenligt design) sikrer, at produkter med dårlige energi- og miljømæssige egenskaber ikke må markedsføres i EU. Produkter, der er omfattet af ordningen, skal overholde mindstekrav til energieffektiviteten og andre krav vedrørende miljøforhold. EU s energimærkning synliggør de mest energieffektive produkter på markedet, så forbrugere og andre indkøbere har mulighed for at vælge produkter med et lavt energiforbrug og lave driftsomkostningerne. Grænser for NO x -udledning Fra september 2015 træder de to ordninger i kraft for anlæg til boligopvarmning. Ecodesignordningen sætter bl.a. en grænse for gaskedlernes NO x -udledning og skærper således kravene. EU-mærkningsordningen erstatter den nuværende danske energimærkning for gas kedler, som DGC er tovholder for. Den nye mærkningsordning omfatter foruden gaskedler også oliekedler, gaskedler i kombination med solvarme, varmepumper og mikrokraftvarmeanlæg. Det betyder, at der kommer færre muligheder for differentiering mellem gaskedlerne end i den nuværende mærkningsordning. DGC, Energistyrelsen og branchen arbejder derfor på at bibeholde dele af de nuværende informationer om gaskedler. Behov for en fælles indsats DGC har via GERG og Marcogaz været engageret i udformningen af forordningerne, og der ligger stadig en betydelig opgave med gennemførelsen i Danmark og de øvrige EU-lande. Der er bl.a. behov for udvikling af en række fælles beregningsværktøjer, apparatdatabaser og markedsovervågningsprocedurer. DGC har søgt støtte til et fælleseuropæisk projekt, som skal udvikle disse komponenter. Energiafgifter indbringer 40 mia. kr. Forskellige former for energiafgifter bidrog i 2012 med knap 5 % af statens indtægter. Samlet blev det til 40,4 mia. kr. ud af de i alt 879 mia. kr., som staten sidste år hentede i direkte og indirekte skatter, fremgår det af opgørelsen Skatter og afgifter. Overblik 2013 fra Danmarks Statistik. Beløbene fra de enkelte områder er fordelt som følger: Benzin: 7,5 mia. kr. El: 11,2 mia. kr. Olie: 9,1 mia. kr. Kul: 2,5 mia. kr. CO 2 : 5,7 mia. kr. Naturgas: 4 mia. kr. Svovl: 43 mio. kr. NO x : 443 mio. kr. De godt 40 mia. kr. er faktisk udtryk for et lille fald i forhold til året før, hvor afgifterne lå på 42 mia. kr. I 2010 var tallet godt 40 mia. kr., og det var en stor stigning i forhold til 2008 og 2009, hvor indtægterne fra energiafgifter til staten var på små 37 mia. kr. Indkomstskatterne udgør den suverænt største indtægtskilde for staten med 542 mia. kr. Det er knap 62 % af de samlede indtægter fra skatter og afgifter. De 444,3 mia. kr. hentes hjem i form af personlig beskatning, mens den samlede selskabsbeskatning sidste år beløb sig til 55,6 mia. kr., fremgår det af opgørelsen. 4 Gasteknik nr

5 Kh oe rat d enry t Biogasanlæg truet af lukning Planerne om en udvidelse af Blåbjerg Biogas i Varde Kommune er nu sat i bero, fordi energiforligets aftale om højere biogaspriser fortsat afventer en endelig godkendelse i EU. I stedet er selskabet truet af lukning. Vi har haft nogle år med røde tal. Anlæggets eksistens er truet, medmindre gasprisen snart bliver hævet, som det blev vedtaget i energiforliget i foråret 2012, siger bestyrelsesformand John Pedersen til Jyllands-Posten. Selskabet planlagde i 2012 at investere ca, 15. mio. kr. i en ny reaktor for at kunne øge produktionen fra 5 til 6,7 mio. m 3 biogas årligt. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard indvier Energinet.dk s kompressorstation i Egtved. Foto: Medvind fotografi/bent Sørensen Fri bane for gas fra Tyskland Der blev sat tryk under fremtidens gassystem, da klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard 30. september officielt indviede en ny 94 kilometer lang gasledning til Tyskland og en ny kompressorstation i Egtved. Den nye forbindelse betyder, at danskerne fortsat kan være sikre på, at der er gas, når vi skal bruge den, sagde ministeren. 240 gæster overværede indvielsen. Udover Martin Lidegaard var EU s generaldirektør for energi, englænderen Philip Lowe, også blandt talerne. Han roste projektet, der er støttet med 100 mio. Euro af EU s genopretningsprogram for energiområdet. Med den nye station forstærkes energiforbindelserne til Europa, hvilket vil få stor betydning for det internationale gassystem i fremtiden, sagde Philip Lowe. Med en diameter på 76 cm vil den nye rørforbindelse være i stand til at transportere Nm 3 naturgas i timen. Hidtil har kapaciteten været Nm 3. Den hidtidige gasledning har i mange år transporteret gas fra de danske felter i Nordsøen til Tyskland, men i takt med at den danske produktion falder, sikrer den nye ledning, at gassen også kan komme sydfra, så der altid er gas til kraftværker, virksomheder og private husstande. Netop fremtidens forsyningssikkerhed lagde Martin Lidegaard vægt på i sin tale. I dag bygger vi også en bro til en grønnere fremtid. Kompressorstationen og den nye rørforbindelse spiller nemlig en afgørende rolle for målet om, at al energi skal dækkes af vedvarende energi i Med gas kan vi lagre strømmen, så den kan bruges, når der er vindstille. Udskylning af gaskaverne i Ll. Torup afsluttet Energinet.dk har nu afsluttet udskylningen af salt til Limfjorden fra en af de syv kaverner, der udgør det underjordiske gas lager i Ll. Torup nord for Viborg. Udledningen er sket som led i et pilotprojekt, der har haft til formål at genskabe kavernens oprindelige størrelse. Det er sket under protester fra bl.a. lokale fritidsfiskere, som frygter for miljøet. Derfor er udskylningen fulgt nøje af miljømyndighederne. Energinet.dk har overholdt kravene og håber derfor at få lov til at udskylle de øvrige kaverner. E.ON vil satse på biogas E.ON i Danmark vil satse på biogas og forventer derfor over de næste fem år et frasalg af op til 25 lokale kraftvarmeværker, skriver dagbladet Børsen. Ifølge E.ON s adm. direktør, Tore Harritshøj, er tiden løbet fra mange af de små decentrale kraftvarmeværker. Vi har i dag 55 lokale kraftvarmeanlæg i Danmark. En del af disse kan med fordel integreres i de store kollektive forsyningsnet. Dette kan sagtens indebære et frasalg, siger han. Topsøe skal lave benzin af naturgas Store mængder af naturgas, der følger med op af jorden ved udvinding af olie i Rusland, brændes af i stedet for at blive brugt til energi. Det skal det danske firma Haldor Topsøe nu forsøge at ændre med opførelsen af et anlæg, der skal omdanne den overskydende gas til benzin og andre olieprodukter. Haldor Topsøe indgik i sommer en aftale med guvernøren i den olierige region Khanty-Mansiysk om projektet. Stigende energiforbrug Det faktiske energiforbrug steg i 1. halvår 2013 med 6,2 % i forhold til samme periode sidste år. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg forbruget med 3,3 %. Ændringen er påvirket af udviklingen fra en nettoimport til en nettoeksport af el og et betydeligt koldere vejr. Forbruget af olie, naturgas og kul steg hhv. 4,4 %, 2,5 % og 35,3 %. Den store stigning i forbruget af kul skyldes både stigning i energiforbruget og et fald i produktionen på vindkraftanlæg. Gasteknik nr. nr

6 G a s t i l t r a n s p o r t Af Jens Utoft Gasteknik Stærke kræfter promoverer nu gas til transport HMN Naturgas samlede 120 deltagere til mini-seminar, i forbindelse med at Blue Corridor NGV Rally for første gang besøgte Danmark. Trafikminister Pia Olsen Dyhr (SF) meldte afbud i sidste øjeblik, men ellers var der talstærkt fremmøde fra otte lande, da HMN Naturgas den 9. oktober havde arrangeret et temamøde om gas til transport i Gladsaxe. Mødet samlede 120 deltagere, deriblandt en del pressefolk. Det skete, i forbindelse med at en karavane af 24 gasdrevne køretøjer, Blue Corridor NGV Rally, for første gang siden starten i 2008 gjorde holdt i Danmark. Hovedsponsorer for rallyet rundt om Østersøen - en tur på ca km - er to af de største spillere på det europæiske gasmarked, russiske Gazprom og tyske E.ON. Velkommen tilbage Eugene Pronin, seniorspecialist hos Gazprom, glædede sig over, at Danmark nu igen tilbyder gas til biler. I var blandt pionererne tilbage i tiden, huskede han. I mellemtiden har andre lande overtaget føringen. På verdensplan er der nu registreret mere end 17 mio. gaskøretøjer, hvoraf alene 1,5 mio. i Europa. Naturgas er både miljøvenlig, sikker, tilgængelig og økonomisk fordelagtig til transport, fastslog Eugene Pronin. Derfor udbredes gassen også til andre transportformer. Således kunne karavanen af gasbiler, der startede i Skt. Petersborg, tage turen fra Turku i Finland til Stockholm med en spritny gasfærge fra Viking Line. Positiv stemning Susanne Juhl, adm. direktør for HMN Naturgas, glædede sig over, at stemningen omkring gas til transport er blevet mere positiv. Etableringen af tankstationer er i fuld gang, men der skal være kunder, for at vi kan opbygge tættere infrastruktur. Derfor søger vi strategiske samarbejdspartnere, herunder flådeejere. Vi skal ikke lave samme fejl som med elbiler med ladestandere uden kunder, sagde Susanne Juhl. Hun tror ligesom Naturgas Fyn, at biogas bliver drivkraft for gas til transport. Gas skal være konkurrencedygtig ellers tror vi ikke på det. Men vi mener også, der er fornuft i det nu, selv om vi måske godt kunne bruge lidt tilskud til at få opbygget en større flåde af gasbiler. Gassen er billigst Biogas i nettet belastes med samme afgifter som naturgas det kunne man måske se på, mente Susanne Juhl. For naturgas er prisen 10 kr. pr. m 3. Det svarer til 8,50 kr. pr. liter benzin og 9 kr. pr. liter diesel. Biogas i naturgasnettet øger interessen og var baggrunden for etableringen af HMN s første gastankstation i Skive i april. I marts 2014 åbner HMN en offentlig gastankstation ved rute 11 syd for Tarm i Vestjylland, i første omgang for at forsyne 4-6 skraldebiler på gas, men affaldsselskabets plan er, at op til 30 skraldebiler skal køre på gas. Ligeledes i marts 2014 åbnes en gastankstation i Gladsaxe i samarbejde med Movia og Arriva til forsyning af gasbusser Desuden er der planer om tre andre gastankstationer i hovedstadsområdet, en i Holstebro og måske også ved HMN i Viborg. E.ON satser på biogas Tore Harritshøj, adm. direktør for E.ON Danmark, gav tilsagn om at være med til at skabe et bæredygtigt samfund. Derfor er vi både gået ind i biogasproduktion og grøn transport samt i udbygning af vindkraft, for det hænger sammen. E.ON tror på, at vi skal benytte flere teknologier, el (e-mobility) til lokal trafik, gas/biogas og LNG, som bliver et kæmpemarked, især til skibstransport. Der er ikke brug for pilotprojekter, for teknologien klar. Vi har foreløbigt købt to biogasanlæg i Danmark for at optimere dem og sende gassen på naturgasnettet. Naturgas er, som vi ser det i Sverige, et trinbræt til at køre på biogas, sagde Tore Harritshøj. Han vurderede, at Danmark står foran en kæmpeomstilling, som kræver meget kapital. E.ON tror på gas og er derfor også villig til at investere i Danmark, hvor selskabet har etableret et partnerskab med OK for at udnytte den eksisterende infrastruktur. 6 Gasteknik nr

7 G a s t i l t r a n s p o r t HMN s adm. direktør, Susanne Juhl, præsenterer sit indlæg foran de 120 deltagere i temamødet om gas til transport. Det første tankanlæg er netop åbnet på Amager i samarbejde med Københavns Kommune. Vores mål er, at 10 % af dieselforbruget er konverteret til gas i 2023, sagde Tore Harritshøj. Arriva har været klar længe Thomas Øster, adm. direktør for Arriva Danmark A/S: Det er faktisk seks år siden, at vi kom med et ganske innnovativt koncept med 65 gasbusser på Ring 3. Det blev desværre ikke til noget, fordi man syntes, det var lidt for dyrt, ligesom nogle mente, at det miljømæssigt ikke var godt nok. Vi kender visionerne fra Aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009: Transportens CO 2 -udledning skal ned Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken Danmark skal være et grønt tekologi laboratorium. Men siden er der ikke sket meget, selv om teknologierne er der. Ethanol, biogas, naturgas, el, hybrid og biodiesel. Arriva har det hele, men ikke i Danmark, der halter noget efter andre. 10 % af bybussere i Sverige kører på gas. Halmstad har nu 35 gasbusser, selv om prisen var højere end for dieselbusser. I København skal vi nu deltage i Projekt GoBus, støttet af Trafikstyrelsen, hvor tre gasbusser indsættes på rutene 6A/2A med 22 mio. passagerer/år, Kun 81 gasbiler i Danmark Tejs Laustsen Jensen fra De Danske Bilimportører erkendte, at udviklingen i salget af gasbiler ikke har været lige så markant, som man kunne have håbet. Antallet af indregistrerede biler i Danmark er nu i alt : kører på benzin kører på diesel kører på el 81 kører på gas (inkl. f-gas) 19 kører på brint Der udskiftes ca biler om året. Den gennemsnitlige levetid for personbiler er ca. 17 år. Det vil således tage lang tid at få skiftet til andre brændstoffer. Udbredelsen afgøres af: Anskaffelsespris, herunder afgifter Funktionalitet og fleksibilitet Driftsomkostninger (erhverv). Gasbiler var indtil nytår underlagt urimelige afgiftsregler og er det måske stadig i alt fald for varebiler, hvor der ikke ydes fradrag for CO 2 -besparelser. Hvis situationen skal ændres, er der brug for isbrydere (trafikselskaber, flådeejere) og brug for politisk vilje til afgiftsmæssig ligestilling eller begunstigelse. Der er ikke behov for flere forsøg eller tilskudspuljer, fastslog Tejs Laustsen Jensen. Skive satser på biogasbiler Skive Kommune fik landets første offentlige gastankstation fordi kommunen satser på gasbiler som led i en ambitiøs strategi inden for klima- og energiområdet, fortalte afdelingschef Finn Dissing. Kommunen satser på opgraderet biogas fra flere private biogasanlæg og har foreløbigt købt eller leaset 8 personbiler på gas til hjemmeplejen og en lasbil til park- og vejafdelingen. Der er planer om flere gasbiler. Dels handicapbusser og dels 25 mere til hjemmeplejen. Gas til tung transport Tina Lund Jensen, kontorchef i Transportministeriet, præsenterede det indlæg, Pia Olsen Dyhr skulle have holdt. Hun slog fast, at CO 2 -emissionen skal nedbringes omkostningseffektivt, og her viser klimaplanen, at andre sektorer end transport er billigere at satse på. Målet i 2050 er dog fortsat at være fossilfri, og derfor skal vi i gang allerede nu. I 2020 er målet 10 % biobrændstoffer og 10 % VE i transportsektoren. Det meste af væksten i trafikken skal ske i den kollektive transport. El til tung transport er næppe realistisk her har gassen sin force. På den korte bane (2020) skal vi nok primært satse på energieffektivisering. Men også her er vi afhængige af, hvad der sker internationalt. Gasteknik nr

8 G a s t i l t r a n s p o r t Bybusserne anvender deres egne, specielle påfyldningsslanger. Bybusserne i Fredericia kører nu på gas Parade af gasbiler viste vej til ny gastankstation i Fredericia. Tirsdag den 8. oktober åbnede Fredericia Kommune og Naturgas Fyn en ny gastankstation i Fredericia. Den sikrer, at Fredericia nu er Danmarks første by, hvor busserne kører på gas. Gas kan allerede nu gøre transportsektoren grønnere, og der kommer for alvor skub i den grønne omstilling, når den CO 2 - neutrale biogas bliver indfaset via det landsdækkende naturgasnet. Gastankstationen skal i første omgang servicere de ni gasbusser, som busselskabet Tide Bus har indkøbt til formålet. Selskabet har i forvejen erfaring med gasbusser i Norge. Anlægget i Fredericia har kapacitet til 12 busser. Fra årsskiftet skal tankstationen også servicere fem gasdrevne renovationskøretøjer, som vognmandsfirmaet P. Fournaise har indkøbt hos Scania. Opsigtsvækkende parade Forud for eventen kørte en parade af biler, busser og lastbiler drevet på gas fra Naturgas Fyns hovedsæde på Ørbækvej i Odense til Fredericia via de fynske landeveje og den gamle Lillebæltsbro til gastankstationen på Venusvej 22 i Fredericia. Bag paraden stod et bemærkelsesværdigt samarbejde mellem Fredericia Kommune, Naturgas Fyn, Tide Bus, Fiat, Volkswagen, Mercedes og Scania. Den officielle indvielse blev foretaget af Fredericias borgmester, Kenny Bruun Olsen, af Odense-rådmand Steen Møller som medlem af bestyrelsen i Naturgas Fyn Holding A/S samt af Lisbet Nærø, koncernchef i Tide Bus. Bæredygtig biogas på vej Den nye og kommercielle gastankstation skal i første omgang servicere Fredericias bybusser med naturgas, der er lidt grønnere end diesel og benzin. Men snart er den CO 2 -neutrale biogas klar til at blive indfaset i transportsektoren via det landsdækkende naturgasnet. Naturgas Fyn er allerede involveret i flere biogasprojekter, mens Fredericia Kommune er involveret i et innovationsprojekt, hvor man omdanner husholdningsaffald til biogas, der på sigt skal være drivmiddel i busser, biler og lastbiler. Støtte fra Trafikstyrelsen Naturgas Fyn har etableret gastankstationen i samarbejde med Fredericia Kommune med støtte fra Trafikstyrelsen Busselskabet Tide Bus, der står for den kommunale busdrift, har indkøbt ni nye gasbusser. Sydtrafik står bag udbuddet, der gør Fredericia Kommune til Danmarks første kommune, hvor bybusserne kører på gas Til foråret følger et forsøg med gasbusser langs Ring 3 i København, ligesom der er planer om gasbusser i Holstebro, hvor HMN Naturgas forhandler om et samarbejde om en gastankstation med det kommunale Forsyning Vest, der står bag det store biogasanlæg Maabjerg Bioenergy. Den nye gastankstation i Fredericia er den tredje i Danmark. Naturgas Fyn etablerede den første i Odense i 2011 og HMN den første døgnåbne i april i år. E.ON s første anlæg er netop åbnet i samarbejde med OK og Københavns Kommune på Amager. Til foråret følger en gastankstation i Vallensbæk, en HMNstataion i henholdsvis Tarm og i Gladsaxe, to i Holstebro og en ved Københavns Lufthavn. 8 Gasteknik nr

9 B i o n a t u r g a s DONG-aftale med Horsens Bioenergi om bionaturgas Horsens Bioenergi og DONG Energy har underskrevet en aftale om at opføre et biogasanlæg ved Horsens nær ved motorvej E45 afkørsel Horsens Nord. Horsens Bioenergi bygger og ejer biogasanlægget, mens DONG Energy bygger og ejer det opgraderingsanlæg, som er afgørende for, at den producerede biogas kan indføres i gasnettet og gøres klar til salg og distribution til kunderne som bionaturgas. Parterne indgår desuden en 15- årig aftale om køb af biogassen. Når anlægget går i drift, vil det medføre ca. 10 arbejdspladser. I DONG Energy er vi glade for det samarbejde, der er skabt via dette. DONG Energy har gennem lang tid arbejdet på at kunne levere biogas til naturgasnettet, så vi kan tilbyde bionaturgas til vores gaskunder og påbegynde omstillingen af naturgasnettet til et system til lagring og transport af vedvarende energi. Aftalen er et markant skridt i denne retning, konstaterer Torben Harring, Vice President i DONG Energy. Fire års planlægning Også i Horsens Bioenergi er der stor tilfredshed med den netop indgåede aftale: Klaus D. Johansen, direktør for Horsens Bioenergi, siger således: Der har været arbejdet på dette miljørigtige biogasanlæg i over fire år. Det er med en vis tilfredshed og stolthed, at der nu er underskrevet kontrakt med Bigadan A/S som totalentreprenør på selve biogasanlægget og DONG Energy på opgraderingsanlægget. Bigadan er Danmarks mest erfarne biogasentreprenør og DONG Energy en erfaren garant for stabil og sikker afsætning af gassen året rundt. Det nye biogasanlæg forventes færdigbygget i Det vil producere ca. syv mio. kubikmeter biometan årligt, hvilket svarer til forbruget i mere end 4000 naturgasfyrede boliger. Anlægget opføres tæt på Biogasanlægget i Horsens etableres som et traditionelt fællesanlæg og baseres på husdyrgødning, energiafgrøder og slagteriaffald fra det nærliggende slagteri. Anlægget vil fylde et areal på m 2. Danish Crowns store slagteri i Horsens, og Horsens Bioenergi vil aftage biomasse fra slagteriet til brug for produktion af biogas. Hermed udnyttes lokale ressourcer, i stedet for at affaldet fragtes til behandling meget længere væk, hvilket samlet giver et bedre CO 2 -regnskab. Kan udnyttes hele året I Danmark er størstedelen af biogassen hidtil blevet anvendt til at producere strøm og varme. Men en anselig del af biogassen afbrændes til ingen verdens nytte, specielt om sommeren, hvor varmeforbruget er lavt. DONG Energy s erfaringer med opgradering af biogas betyder, at gassen nu kan sendes ud i naturgasnettet til forbrugerne, når indholdet af bl.a. CO 2 er fjernet, eller gemmes i gaslagrene, når forbruget ikke er så stort. DONG Energy har som det eneste danske energiselskab konkrete erfaringer med at opgradere biogas til naturgasnettet: Uden muligheden for afsætning til naturgasnettet kan det fulde biogaspotentiale i Danmark ikke udnyttes. I 2011 idriftsatte vi derfor det første anlæg i Danmark, som tilfører biogas til naturgasnettet. Det står på Fredericia Centralrenseanlæg. Nu kender vi mere til de tekniske udfordringer, og derfor skruer vi ambitionsniveauet op, fortæller Torben Harring. Løser miljøproblemer Ud over de mange positive miljømæssige effekter som anlægget genererer, vil landmændene i området i fremtiden kunne gøde med en næsten lugtfri gylle, som samtidig har en meget høj gødningsværdi. På alle måder en win-win-situation både for miljøet og for erhvervslivet, siger Klaus D. Johansen. Vi er nu på alle måder klar til at starte byggeriet, men mangler stadig EU s notificering af det politisk brede danske energiforlig fra marts Uforståeligt, at det skal tage over halvandet år at få lov til at gøre noget godt for miljøet, udtaler Klaus D. Johansen, som dog tror på, at den endelige godkendelse er lige på trapperne. Mere om bionaturgas side 17 Gasteknik nr

10 B y g a s Af Jørgen S. Jeppesen, HOFOR A/S Bygas fra HOFOR mere miljøvenlig 6 mio. m 3 biogas om året fra Lynetten erstatter naturgas og er baseret på optimering af Lynettens slamforbrænding. HOFOR Bygas har indgået aftale med Lynettefællesskabet om at købe den overskydende biogas fra Renseanlæg Lynetten. Renseanlægget har i sommeren 2012 etableret to nye fluid-bed slamforbrændingsovne, som bruger meget mindre biogas til støttefyring. Derfor er der en større mængde biogas til overs. Samfundsøkonomiske beregninger har vist sig at falde ud til fordel for en løsning med salg af biogas til HOFOR til opblanding i bygassen. Til forskel fra andre løsninger som opgradering og evt. egen anvendelse til elproduktion. Der er i sommeren 2012 lavet en kontrakt om salg af biogas til HOFOR på 6 mio. m 3 biogas/år over en 20-års periode. (svarende til 750 m 3 /h i h/år). Derved understøtter det HOFOR s ønske om en fremtidig CO 2 -neutral bygasproduktion. Gasrenseanlægget er placeret på Lynetten Erstatter naturgas Hidtil har HOFOR produceret bygas (Bygas2) ved at blande naturgas og rå atmosfærisk luft i forholdet ca. 50,6 % luft og 49,4 % naturgas. Derved fremkommer den resulterende bygas til distribution med et øvre wobbetal på 23,6 MJ/m 3. Blandingen sker ved brug af naturgas ved højt tryk (min. 17,5 baro) i ejektorer, som ansuger luften ved atmosfæretryk og med et afgangstryk på 300 mbar. Efterfølgende reduceres bygastrykket til 10 mbar i regulatorstationer. Det er muligt at opblande biogas i bygassen til en vis grænse uden at skulle fjerne CO 2 fra biogassen, som det sker ved traditionel opgradering af biogas. Det er ikke ukendt og har været praktiseret i bl.a. Gøteborg i mange år. Der er dog en fysisk grænse på knap 40 % vol. Til en start sigtes på at blande ca. 33 % biogas i bygassen efter aftale med Sikkerhedsstyrelsen. Dette skulle kunne ske uden problemer hos forbrugerne. Blandingsprocenten kan efterfølgende evt. forøges til et højere niveau uden apparatproblemer. De typiske problemer vil være tændingsproblemer pga. indholdet af CO 2. Der er til dokumentation for pålidelig apparatfunktion udført apparatafprøvninger hos DGC med et repræsentativt udsnit af apparater fra forsyningsområdet. Traditionelle gaskomfurer, som udgør langt den overvejende del af apparaterne, fungerer upåklageligt, selv med et langt højere biogasindhold. Til gengæld er andre apparattyper, som strålevarmere, meget mere følsomme for tændingsproblemer. Biogassen skal renses Den rå biogas kan ikke umiddelbart opblandes, men skal renses iht. Gasreglementets bestemmelser om gaskvalitet. Biogassen består, som andre biogaskvaliteter, hovedsagelig af CH 4 og CO 2 i varierende forhold. Der vil dog være andre komponenter, som absolut skal fjernes. Den rå biogas fra Renseanlæg Lynetten er O 2 -fri og har et gennemsnit på 61 % CH 4 og 39 % CO 2, hvilket svarer til en typisk biogas fra et kloakrenseanlæg. 10 Gasteknik nr

11 B y g a s Målestation Indholdet af H 2 S er forholdsvis højt op til 430 mg /m 3 og indholdet af siloxaner er meget højt - op til 25 mg/m 3. For at bruge biogassen uden videre til opblanding skal den renses for både H 2 S og siloxaner. H 2 S må ikke distribueres iht. GR, og siloxaner medfører driftsproblemer, idet disse forbindelser erfaringsmæssigt vil afsættes i dyser og armaturer i forbrugernes apparater. H 2 S er den dimensionerende komponent i relation til renseprocessen. Gasrensning med aktivt kul Hele anlægget består af tre dele: Gasrensning, ledningsføring mellem Renseanlæg Lynetten og Kløvermarken Gasværk samt udstyr til direkte opblanding i bygassen. Ledningen er lagt som en traditionel 4,2 km lang plastledning. Selve gasrenseprocessen er placeret på Renseanlæg Lynettens areal, tæt på rådnetanke og gasudstyr til den rå biogas. Renseprocessen er nøje valgt som en tør proces. Helt konkret som filtre med aktivt kul. Det øvrige tilhørende udstyr er af hensyn til både det hårde miljø på Lynetten og pris valgt placeret i almindelige 20 fods containere. Dels en container med konditioneringsudstyr til den rå biogas (opvarmning for at sikre mod kondens og for at opnå optimal effektivitet af filtrene) inden rensning i filtrene. Dels en container med placering af boostere til sikring af korrekte stabile måleforhold nedenstrøms og til transport af gassen frem mod Kløvermarken Gasværk. Opvarmning af gassen sker ved brug af traditionelle væghængte kedler, der forsynes med den rensede biogas! Til brug for opstart og i tilfælde af fejl er der også en kedel forsynet med flaskegas. Hver filterbeholder indeholder 2 separate filtre. Samlet 2x2 filtre på 12 m 3 filterrumfang med 6 ton aktivt kul. I forbindelse med renseprocessen er der etableret kontinuert H 2 S-måling ved indløb til filtrene, mellem hvert filter i beholderne og ved udløb fra filtrene. Der kan derfor konstateres et gennembrud i 1. filterenhed (nederste), med 2. filterenhed som 100 % sikkerhed. Måling og odorisering Ud over det nævnte udstyr i containerne er der også etableret en komplet målestation til registrering af alle data til brug for afregning, herunder kontinuert registrering af både gaskvalitet (CH 4 /CO 2 ), tryk, temperatur og volumen. Alle data videresendes til HOFOR s SRO-system. Da den rensede biogas er helt lugtfri, er der også i tilknytning til målingen og umiddelbart efter denne etableret tilsætning af røbestof (THT) til biogassen inden transport til Kløvermarken. Variable biogasmængder Den rensede biogas opblandes på Kløvermarken Gasværk ved brug af en ejektor, helt som den hidtil fremstillede bygas. Ejektor Princippet er det samme med brug af naturgas ved højt drivtryk og ansugning af luft og biogas i en fælles manifold. Dog i en ejektor med en noget mere kompliceret konstruktion. Til forskel fra de eksisterende ejektorer, som producerer ved faste mængder og fast afgangstryk på 300 mbar, skal ejektoren kunne producere med variabel biogasmængde på grund af varierende tilgang af biogas (og dermed variabel produceret bygasmængde). Der skal tilsvarende kunne varieres på mængder af naturgas og luft ved fastholdt afgangstryk. Anlægget skal således også kunne kompensere for variationer i både naturgas- og biogaskvalitet. Forøgelse af wobbetal Gasreglementets nye bestemmelser for gaskvalitet af 1. gasfamilie foreskriver nu en gaskvalitet med øvre wobbetal på 24,9 MJ/m 3 +/- 3 %. Derfor benytter HOFOR lejligheden til at ændre gaskvalitet på alle anlæg samtidig med påbegyndelse af opblanding med biogas i bygassen. Altså en wobbetalsforøgelse på 5,5 %. Med den nye gaskvalitet startes der op med sammensætning på ca. 34,1 % naturgas, 32,5 % luft og 33,3 % biogas (61 % CH 4 i biogassen). Det nye anlæg blev indviet 23. oktober af Københavns Teknikog miljøborgmester Ayfer Baykal. Gasteknik nr

12 G a s a n v e n d e l s e Af Mikael Näslund, Dansk Gasteknisk Center a/s Højeffektive gasfyrede luftvarmere Nye kondenserende kalorifere-anlæg til industrilokaler kan give energibesparelser på op til 25 %, viser DGC-test. Den kondenserende teknologi er i dag standard i de fleste danske huse, der opvarmes med gas. Til opvarmning af industrilokaler eller andre lignende bygninger anvendes denne mulighed for at få høj virkningsgrad sjældent eller aldrig. I de senere år er kondenserende kaloriferer blevet introduceret på markedet, og de kan købes i de skandinaviske lande. Disse kondenserende kaloriferer leveres til naturgas og i visse tilfælde også til flaskegas. DGC har undersøgt denne teknologi og testet et apparat i laboratoriet. En gasfyret kalorifere er en luftvarmer, hvor luften varmes op på forbrændingsstedet. En kalorifere i ældre, ikke-kondenserende udførelse består typisk af en atmosfærisk brænder og en forholdsvis enkel varmeveksler, hvor røggasserne strømmer i rør, og rumluften strømmer rundt om disse rør ved hjælp af en blæser. Nyere, ikke-kondenserende kaloriferer har ofte en modulerende premixbrænder. I kondenserende kaloriferer er brænderen enten en modulerende premixbrænder eller en atmosfærisk brænder med fast effekt. Varmeveksleren er udformet som to separate dele eller med en integreret kondenseringsdel. kaloriferer. Oftest angiver producenterne en lavere virkningsgrad ved fuldlast og en højere ved dellast. Et typisk interval i brænderens moduleringsområde er mellem %. Lufttemperaturen påvirker virkningsgraden i betydeligt større omfang end ved luftvarmere uden kondensering. Til sammenligning har nyere, ikke-kondenserende kaloriferer en virkningsgrad ved nominel effekt på %. Ældre kaloriferekonstruktioner har % virkningsgrad. Det betyder, at hvis en gammel kalorifere erstattes med dagens bedste teknologi, så kan energibesparelsen ved hjælp af en simpel modernisering af opvarmningssystemet blive 25 %. Hvis en kondenserende kalorifere sammenlignes med en moderne, ikke-kondenserende, kan energibesparelsen blive op til 15 %. Der findes i dag omtrent 4000 gasfyrede kaloriferer og luftvarmere i Danmark. Gasforbruget for disse anslås til mio. m 3 pr. år. Hvis de gamle kaloriferer erstattes af nye med den bedst mulige teknologi, vil det samlede besparelsespotentiale være 2 3 mio. m 3 naturgas hvert år. Test af kondenserende kalorifere DGC har foretaget en afprøvning af en kondenserende kalorifere af typen Robur G30. Kaloriferen har en mærkeeffekt på 30 kw, og brænderen kan Virkningsgrad over 100 % Kondenserende gaskedler har en virkningsgrad på over 100 % i mange driftssituationer. Det samme gælder kondenserende Figur 1: Robur G30 kondenserende kalorifere - set forfra og bagfra. 12 Gasteknik nr

13 G a s a n v e n d e l s e Temperatur ( C), Virkningsgrad (%) Robur G30 kalorifere - røggastemperatur og virkningsgrad Røggastemperatur Virkningsgrad modulere ned til ca. 15 kw. Producenten har angivet virkningsgraden til 97 % ved nominel effekt og 105,7 % ved brænderens minimumseffekt. De to fotografier i Figur 1 viser kaloriferen uden gitter på fronten og uden ventilator på bagsiden. Brænderen er placeret i den store vandrette cylinder. Røggasserne strømmer opad i rør i den bagerste del af kaloriferen. Vanddampen i røggasserne kondenserer i disse fleksible, rustfri rør/slanger. DGC s afprøvninger viser, at for det aktuelle apparat varierer røggastemperaturen og virkningsgraden i brænderens moduleringsområde som vist i Figur 2. Forskellen mellem producentens oplysninger og testresultaterne kan skyldes gaskvalitet og lufttemperatur ved afprøvningen. Røggastemperaturen kan meget vel være højere end kondenseringstemperaturen for røggassen (ca. 55 C), hvilket tydeligt ses i figuren. Vanddamp kondenserer på varmevekslerens koldere vægge. Meget ren forbrænding Når man bruger premixbrænder, får man en meget ren forbrænding med et lavt NO x -niveau. Det afprøvede apparat viste også en meget lav CO-emission. Størstedelen af elforbruget går til cirkulationsblæser til den opvarmede luft. Eleffekten er ca. Gas input (kw) 1 1,5 % af brændereffekten, dvs W for en kalorifere med 30 kw brændereffekt. Her er der ingen forskel mellem ikke-kondenserende og kondenserende modeller. Kondenserende kaloriferer har ca. samme ydre mål som de ikkekondenserende modeller. Når det gælder vægt, kan man ikke drage nogen bestemt konklusion. Der findes eksempler på kondenserende kaloriferer, der vejer mindre end ikke-kondenserende modeller fra samme producent, men der findes også eksempler på det modsatte. Figur 2: Virkningsgrad og røggastemperatur for Robur kalorifere i DGC s laboratorium. Merpris tjent hjem på fem år Luft- og aftræksystemer har i princippet samme udformning som moderne, kondenserende gas kedler, dvs. både åben og lukket forbrænding med dele af plast. Producenten giver anvisninger på udformningen af et velfungerende aftræksystem. Tilbagebetalingstiden for merinvesteringen, hvor en kondenserende kalorifere vælges i stedet for en moderne, ikke-kondenserende model, anslås til at være mindre end fem år. De begrænsede prisoplysninger, der er tilgængelige på internettet, peger på, at prisen for kondenserende kaloriferer er op til 50 % højere end for en moderne, ikke-kondenserende model fra samme producent. Konklusionerne fra DGC s undersøgelse af en kondenserende luftvarmer viser tydeligt, at der nu findes moderne og højeffektive, luftvarmesystemer til opvarmning af industrilokaler, lager og lignende, som kan give % energibesparelse. Forbrændingen er ren, og installationen synes ikke at være mere besværlig end for andre gasapparater. Økonomisk anslås tilbagebetalingstiden for merudgiften at være kortere end fem år, når en moderne ikke-kondenserende kalorifere er alternativet. Fremtidssikret STRÅLE- VARME - på gas eller vand Kvalitetspaneler Overholder UNI EN Energibesparelse op til 40% Høj komfort - ensartet temperatur Loftshøjde 3-25 m Vejledning af eksperter Lagerførende Ring for tilbud nu! VEST ØST Gasteknik nr

14 B i o g a s Af Michael Larsen og Jan K. Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s De nye regler for tilskud til biogas Gennemgang af de tekniske krav til biogasmåling, der er en forudsætning for støtten, som også kræver godkendelse fra EU. I energiforliget fra marts 2012 er der givet mulighed for at få VEstøtte ved anvendelse af biogas til proces-, transport- eller energiformål. Desuden er der indført et pristillæg (biogas-pso) til opgradering af biogas til bionaturgas, der tilføres gasnettet, samt til at rense biogassen og tilføre den til bygasnettet. Såvel støttebeløbets størrelse som modtageren af støttebeløbet afhænger af, hvorledes biogassen anvendes. En oversigt over beløb og tilskudsmodtagere er vist i tabel 1. Energinet.dk, der skal administrere støtteordningerne, har udarbejdet en vejledning, der angiver krav til installation og målesystem for udbetaling af tilskud. El-PSO-ordningen udbetaler i dag ca. 400 mio. kr. til el, produceret på biogas. Forventningerne er, at der frem mod 2020 vil ske en flerdobling af biogasproduktionen i Danmark, og da der er tilskudsmæssig ligestilling mellem el-pso og biogas-pso, kan tilskuddene til biogasområdet blive betydelige i de kommende år. Hvem kan få glæde af biogas- PSO og VE-støtteordningen? PSO-ordningen for biogas finansieres af gasforbrugerne via naturgasprisen, og pristillægget gives til ejerne af anlægget, der opgraderer til bionaturgas og leverer til gasnettet. Tilsvarende er det ejerne af renseanlæg, der leverer biogas til bygasnet, som modtager støtten. I VE-støtteordningen er det derimod staten, der giver tilskud til forbrug af biogas, som anvendes til proces-, transport- og energiformål, og hvor der ikke produceres el af biogassen. De kraftvarmeværker, rensningsanlæg eller biogasgårdanlæg, der anvender biogassen i en biogasmotor, modtager el-pso for den el, der bliver produceret, mens der ikke gives støtte til den restvarme, der bliver produceret af motoren. Varmen kan dog stadig anvendes som procesvarme eller fjernvarme. Endvidere kan et kraftvarmeeller fjernvarmeværk, der anvender biogas i en kedel, modtage VE-tilskud. Tilsvarende kan et rensningsanlæg eller et biogasgård anlæg, der bruger biogas til opvarmning af processlam, modtage VE-tilskud. En virksomhed, som fx et slagteri eller et mejeri, der har behov for procesvarme, kan også modtage VE-tilskud. Der findes p.t. ingen biogasnet med almindelige husstandsforbrugere, men såfremt der bliver tilsluttet kunder til de net, der findes i dag, så kan disse forbrugere modtage VE-tilskud efter taksten om anvendelse af biogas til energiformål. Krav til gasmåling Energinet.dk har opstillet nogle krav til målingen, som skal overholdes for at opnå VE-tilskuddet. Tabel 1. Oversigt over PSO- og VE-støttebeløb til biogas Takst Støtte Afregning Biogastilskud øre/kwh** Hvem betaler støtten? Hvem modtager støtten 1a Opgraderet bionaturgas Biogas-PSO 41,4 Gasforbrugeren Ejer af opgraderingsanlæg 1b Renset biogas Biogas-PSO 41,4 Gasforbrugeren Ejer af renseanlæg 2 Elproduktion fra biogas El-PSO 115* Elforbrugeren Elproducenter 3 Transport VE-støtte 27 Staten Ejer af fyldeanlæg 4 Procesformål VE-støtte 27 Staten Ejer af procesanlæg 5 Biogasnet og energiformål VE-støtte 13 Staten Alm. forbruger * øre/kwh el. Beløbet er den samlede afregningspris, der udgøres af pristillæg og markedspris for el. El-PSO gives per produceret kwh el, men biogas-pso gives til hele energimængden. ** øre/kwh gives ud fra nedre brændværdi. 14 Gasteknik nr

15 B i o g a s Biogasmotor M el Varme til fjernvarmekunder El til nettet A. Kraftvarmeanlæg Principper for måling ved tilskud til anvendelse af biogas. Biogas B v eller A M g Biogaskedel Varme til fjernvarmekunder B v : Brændværdi A : Analyse M g : Gasmålesystem M el : El-måler B. Procesvarme i biogas- og rensningsanlæg Principper for måling ved tilskud til anvendelse af biogas. Biogasproduktion B v eller A M g Biogas til anvendelse evt. el-produktion Både brændværdien af biogassen og mængden af biogas skal bestemmes, da det er afgørende for energiindholdet, som alle VEtilskud udbetales efter: Energiindhold = biogasmængde X brændværdi Biogasmængde: Der stilles krav om, at gasmængden skal måles med en nøjagtighed på volumen- eller massebasis i gasmålesystemet (M g ) bedre end ± 3 % i godkendelsesperioden, hvilket typisk er en etårig periode. Brændværdi: Biogassens brændværdi afhænger af biogassens sammensætning, som varierer med biomassens sammensætning og produktionsforhold. Hovedkomponenterne er metan, CO 2 og vanddamp, hvoraf den brændbare del (metan) typisk udgør %. Den nedre brændværdi er typisk ca. 6-7 kwh/m 3 n for biogas. Krav til hyppighed og nøjagtighed af brændværdimålingen afhænger af, hvorledes biogassen anvendes, som der redegøres for nedenfor. Biogasanvendelse og tilskudsmuligheder C. Virksomhed Principper for måling ved tilskud til anvendelse af biogas. Biogas B v eller A. Kraftvarme og fjernvarme På kraftvarmeanlæg er det typisk en gasmotor, der anvender biogassen til at producere el og varme. El bliver støttet som el- PSO (takst nr. 2, se i tabel 1), og mængden aflæses på en elmåler (M el ) direkte i kwh. Restvarmen fra motoren er ikke støtteberettiget, selv om den sælges til fjernvarmekunder. Har et kraftvarme- eller et fjernvarmeværk en biogaskedel, kan værket brænde gassen af i denne og modtage støtte til energiformål (takst nr. 5, se i tabel 1). B. Biogasproducent og renseanlæg Målekrav til biogasproducenter og rensningsanlæg ligner til forveksling kravene til kraftvarmeanlæg, idet den eneste forskel er, at varmen fra en gaskedel anvendes som procesvarme og derfor afregnes efter støttetakst nr. 4, se i tabel 1. Krav til målenøjagtighed svarer til kravene anført under Kraftvarme- og fjernvarmeanlæg. C. Virksomheder Virksomheder, der anvender biogas (fx slagteri, mejeri eller gartneri) kan opnå VE-tilskud efter, om anvendelsen er til procesformål (takst nr. 4), eller til energiformål (takst nr. 5), jf. tabel 1. A Procesvarme M g M g Biogaskedel Biogaskedel Biogaskedel B v : Brændværdi A : Analyse M g : Gasmålesystem Procesvarme Varme til rumopvarmning B v : Brændværdi A : Analyse M g : Gasmålesystem Krav til målenøjagtighed for A, B og C Der skelnes mellem forbrug over eller under 1,2 mio. kwh/år. For anlæg med forbrug over 1,2 mio. kwh/år skal biogassens brændværdi (B v ) kontrolleres kontinuerligt med måleudstyr, der har en nøjagtighed bedre end ± 1 %. Ved forbrug af biogas på gaskedlen under 1,2 mio. kwh/år er kravet til bestemmelse af gassens brændværdi enten et målesystem med en nøjagtighed bedre end ± 2 %, eller udførelse af analyser (A) på biogassen. Krav til antal biogasanalyser i løbet af et år afhænger af forbruget. Fx skal et anlæg med forbrug på lige under 1,2 mio. kwh have analyseret den anvendte biogas 6 gange på et år. Kravet til nøjagtighed på afregningsmængden (M g ) for både små og store anlæg er, at den afmålte gasmængde måles med en nøjagtighed bedre end ± 3 %. > > > Gasteknik nr

16 B i o g a s De nye regler for tilskud til biogas... D. Biogasnet til forbrugere Principper for måling ved tilskud til anvendelse af biogas. Biogas Biogaskedel Biogaskedel M v M v Biogaskedel M v M v : Varmemåler D. Biogasopgraderingsanlæg Krav til den producerede bionaturgas er, at volumen-gasmålesystemet har en nøjagtighed bedre end ± 3 %. Den opgraderede bionaturgas skal endvidere overholde Gasreglementets krav til gaskvalitet (afsnit C12). Kravet til brændværdibestemmelsen på opgraderingsanlæg er en nøjagtighed bedre end ± 0,5 %. PSO-tilskuddet udbetales til ejeren af opgraderingsanlægget efter takst nr. 1a i tabel 1. Renset biogas, anvendt på bygasnettet, modtager PSO-tilskud efter takst nr. 1b i tabel 1. Ovenstående figur er kun repræsentativ for opgradering af biogas. E. Biogasnet Såfremt der udbygges biogasnet (hvor almindelige forbrugere med et forbrug under kwh om året er tilsluttet nettet), er kravet til afregningen, at der efter gaskedlen skal installeres en varmemåler (M v ). Tilskuddet til forbrugeren er som efter takst nr. 5, se i tabel 1. F. Biogas anvendt til transport Her foreligger der ikke på nuværende tidspunkt regler og krav til gasmåling og brændværdibestemmelse. Der gives støtte til biogas som drivmiddel efter takst nr. 3 i tabel 1. Støttemodtageren afhænger af, hvorledes tankstationen modtager biogassen. Kommer biogassen fra et opgraderingsanlæg, så modtager E. Transport Principper for måling ved tilskud til anvendelse af opgraderet biogas. F. Opgraderingsanlæg Principper for måling ved tilskud til anvendelse af biogas. Opgraderet biogas ejeren af opgraderingsanlægget støtten. Kommer biogassen via tankbil, så er det tankstationen, der modtager støtten. Uanset hvorledes biogassen tilvejebringes, så kan den samme biogasmængde kun modtage et tilskud. Vi venter på EU Energiforligets beslutning om støtte til biogas kræver godkendelse af EU, og energibranchen afventer derfor denne godkendelse med spænding. En godkendelse, der vil sætte gang i mange projekter, der p.t. kun er i skrivebordsskuffen. Godkendelsen og den dertilhørende forventede produktion af biogas giver mulighed for de omtalte PSO- og VE-tilskud til biogas, hvis man altså kan få styr på sit målesystem. Hvis du har spørgsmål til artiklen, kan du rette henvendelse til Michael Larsen eller Jan K. Jensen Tankstation Brændstof til transportmidler Biogasproduktion Opgraderingsanlæg B v M g Uafklaret mht. gasmåling og brændværdikrav B v : Brændværdi M g : Gasmålesystem B v M g Naturgasnet B v : Brændværdi M g : Gasmålesystem 16 Gasteknik nr

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2013. Nu kommer gasbilerne

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2013. Nu kommer gasbilerne Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2013 Nu kommer gasbilerne www.dongenergy.com ENERGI I FORANDRING VI FINDER ENERGIEN NU OG I FREMTIDEN Den dobbelte udfordring Vi bruger alle energi i hverdagen.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013 Mere gas fra Nordsøen? International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014 Øget fokus på gas til transport G a s t i l t r a n s p o r t Nordjyllands Trafik har indsat seks nye biogasbusser på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014. Gang i den grønne gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014. Gang i den grønne gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014 Gang i den grønne gas til transport Årets gaskonference 2014 13.-14. november på Hotel Scandic, Sydhavnen København Nye gasser - nye perspektiver

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2011. Forgasning af biomasse bevarer vigtige næringsstoffer

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2011. Forgasning af biomasse bevarer vigtige næringsstoffer Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2011 Forgasning af biomasse bevarer vigtige næringsstoffer energi I FOrANDrING Vi finder ny energi DONG Energy s vision er at levere ren og stabil energi.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2008. Dansk Gas Forening ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2008. Dansk Gas Forening ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2008 Dansk Gas Forening ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår Vigtigt Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Nu bygges gasledningen gennem Østersøen Velkommen til nye læsere! Alle virksomheder med autorisation til at udføre gasinstallationer får fremover

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gastekniske dage i Vejle blev en succes ENERGI I forandring Vi tager toppen af kulforbruget Vi har fået halm og kraftværker til at arbejde sammen

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. DEBRA, Dansk Energi Brancheforening. Energibranchen.dk. NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen. HMN 16 Åbner flere gastankstationer

DEBRA EnergiNyt. DEBRA, Dansk Energi Brancheforening. Energibranchen.dk. NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen. HMN 16 Åbner flere gastankstationer DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk FAGBLADET FOR SERVICEBRANCHEN FOR ENERGIANLÆG NR. 2 Juli- 2014 NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen HMN 16 Åbner flere gastankstationer DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Fiskemelsindustri og landbrug skifter til naturgas Den 1. marts øges straffen for karteller Karteller koster samfund, virksomheder og forbrugere dyrt.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014 Mere gas fra Københavns spildevand Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012 Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! G a s t i l t r a n s p o r t De senere år har der været meget fokus på elbilers

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Kæmpe succes for IGRC-konferencen i København Tillæg: Program for Årets Gaskonference Flere gasbiler ud på vejene Antallet af gasbiler på de danske

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2007. København er klar til Bygas2

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2007. København er klar til Bygas2 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2007 København er klar til Bygas2 Dansk Gas Forenings arrangementer ERFA Konference - Gasmåling Det fremtidige energimarked 30. - 31. oktober 2007 på Hindsgavl

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007. Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007. Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007 Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas KONDENSERENDE BAXI GASKEDEL WGB-K15 C Med indbygget 60 ltr. varmtvandsbeholder Den Kondenserende WGB

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011. LNG kan sikre renere skibsfart

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011. LNG kan sikre renere skibsfart Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011 LNG kan sikre renere skibsfart energi I FORANDRING Vi finder ny energi DONG Energy s vision er at levere ren og stabil energi. Grundlaget for at virkeliggøre

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009 Hård kamp om vigende F-gasmarked Mere energi, mindre CO 2 Sådan forandrer vi energien Vores moderne livsform byder på masser af spændende udfoldelsesmuligheder,

Læs mere