patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift"

Transkript

1 patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift

2 Grundlag for projektgennemførelse NHN har behov for så tidligt som muligt at få opbygget en bred, ambitiøs og kompetent rådgiverorganisation, der med relativt kort varsel sætter NHN i stand til at eksekvere relevante teknologiske beslutninger i forhold til hospitalsbyggeriet Formålet med dette projekt har været at afdække rådgivermarkedet på fem udvalgte områder (bruttoliste), samt udarbejde et forslag til en række grupperinger af rådgivningsydelserne, der kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud. Bruttolisten og grupperingerne bidrager med en baggrundsviden og struktur, som NHN kan anvende i det videre forløb med valg af udbudsstrategi Fokus har været at bidrage til at identificere mulige rådgivere, som opfylder kravene til et innovativt fremtidigt hospital, og herunder at identificere en række rådgivere der kan bidrage til opfyldelsen af dette mål. Udgangspunktet har været teknologi, dog uden specifikt at fokusere på eksempelvis software, hardware, applikationer eller lignende Udbudsgrupperne er udarbejdet på grundlag af NHN s input. Projektet har ikke haft til formål at definere de endelige ydelseskategorier eller udvikle den endelige ydelsesbeskrivelse. De endelige ydelseskategorier og fordelingen af udbud, afgøres endeligt af NHN på baggrund af denne rapport Projektet er gennemført i perioden 5. januar februar Grundet den korte tidshorisont samt det store antal virksomheder på markedet, har den afsatte tid ikke givet mulighed for gennemgang og vurdering af alle virksomheder. Derfor er der alene tale om en overordnet vurdering, som er baseret på en begrænset afsøgning af rådgivermarkedet. Ligeledes er der ikke gennemført interviews med rådgivere

3 Resumé af afdækning af markedet for rådgivningsydelser Datagrundlag Kategorier, bruttoliste og udvalgte rådgivere Område-gruppering af rådgivningsydelser Dette ark dokumenterer den anbefalede områdegruppering af rådgivningsydelserne, som kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud Antal Antal rådgiver Antal Reviewet af Kategorier Definition af kategori virksomheder Antal rådgiver og leverandør leverandør Dækningsgrad Status ACN NHN 1. Infrastruktur Infrastruktur dækker over netværk, printere og telefoni Acceptabel Godkendt Ja 1.1 Netværk Netværk indeholder en generel kategori samt struktureret kabling og infrastruktur God Godkendt Ja Generelt Generelt netværk omhandler netværksudstyr og trådløse netværk inkl. Accesspunkter God Godkendt Ja Struktureret kabling/passiv infrastruktur Struktureret kabling indeholder kobber- og fiberkabler, pds stik, krydsfelter, racks og føringsveje samt 43rådgivning heraf God Godkendt Ja 1.2 Printere Printer indeholder en generel kategori samt lavelprintere og armbåndsprintere Acceptabel Godkendt Ja Generelt Den generelle kategori omhandler multifunktionsmaskiner, scannere, printere og kopimaskiner God Godkendt Ja Labelprinter Labelprinter til udskrivning af eksempelvis stregkoder og personidentificering Acceptabel Godkendt Ja Armbåndsprinter Armbåndsprintere til udskrivning af armbånd for at sikre eksempelvis personidentifikation Acceptabel Godkendt Ja 1.3 Telefoni (Kommunikation) Telefoni og kommunikation indeholder en generel kategori, Fastnet og IP telefoni (inkl. VoWifi), mobiltelefoni 59 og DAS-anlæg 18 samt håntering 37 af devices 4 God Godkendt Ja Generelt Den generelle kategori omhandler generel telekommunikationsrådgivning og viden herom God Godkendt Ja Fastnet- og IP-telefoni (inkl. VoWifi) Fastnet- og IP-telefoni dækker tillige over VoWifi (voice over wifi) God Godkendt Ja Mobiltelefoni og DAS-anlæg Mobiltelefoni og DAS-anlæg dækker primært over indendørs mobiltelefoni og sikring af signal (eksempelvis 25 3G eller 4G) God Godkendt Ja Telefonienheder: Tablets, Mobiltelefoner, Mobile IP-telefoner, Devices dækker Smartphones over alt fra fastnet og trådløse IP-telefoner til smartphones og tablets God Godkendt Ja 2. Bygningsdrift & sikkerhed Bygningsdrift og sikkerhed er en bred disciplin med øget fokus på IT understøttelse Acceptabel Godkendt Ja 2.1 Bygningsdrift Bydningsdrift indeholder CTS, IBI, BAS og SRO, styring af procesudstyr, elevatorer og andetm, samt TETRA/SINE 32 dækning Acceptabel Godkendt Ja CTS, IBI, BAS og SRO CTS, IBI, BAS og SRO dækker over intelligente bygningsinstallationer, styring og kontrol (eksempelvis 23 af vand, varme, lys 4og klima) 14 5 God Godkendt Ja Styring af procesudstyr, elevatorer og andet Styring af processudstyr, elevatorer og andet skal tillige kunne kommunikere med MES God Godkendt Ja TETRA/SINE dækning TETRA/SINE dækning omhandler digital radiokommunikaton til nødstilfælde Acceptabel Godkendt Ja 2.2 Bygningssikkerhed Udelukkende bygningssikkerhed (dermed ikke IT) God Godkendt Ja Generelt Generelt bygningssikkerhed omfatter generel sikkerhedsrådgivning omkring bygninger og adgang dertil God Godkendt Ja Videoovervågning Videoovervågning omhandler både materialer samt software til overvågning God Godkendt Ja Adgangskontrol Adgangskontrol indeholder alle aspekter af adgangskontrol, som kan indebære kort, brikker, fingeraftryk, 23 øjenscanning God Godkendt Ja Porttelefoner Porttelefoner omfatter både materialer samt software til åbning God Godkendt Ja Kilder til datagrundlag: Desk research, Accenture research, informationer fra diverse interesseorganisationer, offentligt tilgængelige informationer (www) samt NHN Bruttolisten er udarbejdet med udgangspunkt i fastlagte kategorier for ydelserne. Bruttolisten (~650 i alt) var grundlaget for udvælgelse af 25 rådgivere til detaljeret dokumentation. Hovedparten af kategorierne anses for at være dækket af de udvalgte rådgivere Udbudsdesign for rådgiverudbud Teknologi-trends Udbudsdesignet består i et oplæg udarbejdet på basis af en struktureret proces, hvor NHN har været involveret i tilpasning og justering. Det anbefalede udbudsdesign er en hybrid løsning, som tilsigter NHN s rådgiverbehov i dybde og bredde (ikke endeligt) Den teknologiske udvikling åbner nye muligheder. NHN har mulighed for at tænke disse ind i designet af fremtidens hospital. Fremtidens teknologi er patient-centreret og patienten kan sikres det højeste niveau af medicinsk behandling og patientsikkerhed

4 Indhold Introduktion til datagrundlag Udbudsgruppering af rådgiverlandskab Teknologitrends i sundhedssektoren Afrunding

5 Baggrund og den løste opgave Baggrund Med Hospitalsplan 2020 er beslutningen taget om at fusionere de tre eksisterende hospitaler i Nordsjælland, Hillerød, Helsingør og Frederikssund og samle dem i et nyt akuthospital ved Hillerød: Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) Hospitalet vil rumme fælles akutmodtagelse, ca. 662 senge i en-sengestuer og 24 specialer med tidssvarende og effektive tilbud til patienter, pårørende og medarbejdere i rammer, som understøtter best practice inden for såvel behandling som uddannelse og forskning Samlet set bliver byggeriet på ca m 2 med en samlet anlægssum på 3,8 mia. dkr. Heraf vil ca. 700 mio. dkr. skulle anvendes til it, medicoteknik, apparatur og specialudstyr Der er derfor et behov for, at NHN så tidligt som muligt får opbygget en bred, ambitiøs og kompetent rådgiverorganisation, der med relativt kort varsel sætter NHN i stand til at eksekvere relevante teknologiske beslutninger Der er række områder, hvor Region Hovedstaden og NHN ikke besidder de nødvendige interne kompetencer til at levere bygherrerådgivning Projektformål 1. Afdække rådgivermarkedet inden for: Løsninger omkring bygningsdrift Logistik-løsninger Telefoni Medico og medicinsk-udstyr 2. Udarbejde forslag til en række forskellige grupperinger af rådgivningsydelserne ud fra de forskellige rådgiveres kompetencer, der kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud 3. Redegørelse for om rådgiverne er til stede på det danske marked uden at udelukke muligheden for at anvende udenlandske rådgivere Nøglespørgsmål som projektet skal besvare Hvilke potentielle rådgivere (leverandører) findes der på de respektive områder? Er rådgiverne repræsenteret i Danmark? Nøgletal om de udvalgte virksomheder: Antal ansatte, omsætning, alder og geografisk spredning (i det omfang det er muligt) Hvordan kan NHN mest hensigtsmæssigt opdele de efterfølgende rådgivningsudbud? Er der noget, som NHN bør tage med i betragtning mht. udvikling og trends på området?

6 Leverancer Aktiviteter Tidsplan for afdækning af markedet for rådgivningsydelser - Traditionel udbudsproces (udbudsdesign) - Behovsafdækning Markedsafdækning Udbudsstrategi Kravspecifikation Udbudsbekendtgørelse Tidsplan 17/12 20/1 27/1 5/2 12/2 Udarbejde bruttoliste på rådgivere Gennemføre yderligere data indsamling for udvalgte rådgivere Udarbejde grupperinger af rådgivningsydelserne Samle og skrive rapport Definition og fastlæggelse af kriterier Markedstrends og konkurrencesituation Indsamling af input fra Accenture og andre Enighed om nødvendig rådgiverinformation Opsamlingsmøde med NHN Indsamling af yderligere informationer Opsamlingsmøde med NHN Bearbejdning af indsamlet data Grupperinger af rådgivningsydelserne Workshop med NHN Skrive endelig rapport Review Færdig rapport Bruttoliste med potentielle rådgivere Udvalgte rådgivere til yderligere data indsamling Nettoliste med rådgivere på områderne 1 slide pr. leverandør Grupperede rådgivningsydelser Færdig rapport i PowerPoint med tilhørende bilag

7 Indhold Introduktion til datagrundlag Udbudsgruppering af rådgiverlandskab Teknologitrends i sundhedssektoren Afrunding

8 Udbudsdesignet er udarbejdet på basis af en struktureret proces, hvor NHN løbende har været involveret Fastlæggelse af kategorier Udarbejdelse af bruttoliste Dokumentation for udvalgte rådgivere Inddeling af kompetenceelementer i kategorier Review af kategorier med NHN Endelig tilpasning Vurdering af relevans, kompetencer samt ydelser Mapning af kompetencer mod definerede kategorier Internt review og kvalitetssikring af kategorisering og mapning NHN review og valg af rådgivere til yderligere belysning Udarbejdelse af 1 side med udvalgt information pr. rådgiver Løbende berigelse af bruttolisten med evt. nye rådgivere NHN review Udbudsdesign Udarbejdelse af oplæg til potentielt udbudsdesign på baggrund af NHN s situation og behov

9 Definition af evalueringskategorier til brug for udarbejdelse af bruttoliste (1/2) Infrastruktur Bygningsdrift og sikkerhed Systemer og devices Netværk Generelt (netværksudstyr og trådløse netværk) Struktureret kabling/passiv infrastruktur Printere Generelt (Printer/multifunktions-maskiner) Labelprinter Armbånds-printer Telefoni (kommunikation) Generelt Fastnet- og IP-telefoni Mobiltelefoni og DAS-anlæg Devices Bygningsdrift CTS, IBI, BAS og SRO Styring af procesudstyr, elevatorer og andet TETRA/SINE dækning Bygningssikkerhed Videoovervågning Adgangskontrol Porttelefoner Skærme Patientskærme og infoskærme Elektroniske tavler til klinisk logistik Videokonference Generelt Kliniske videokonferencer, teletolkning og hjemmemonitorering Kliniske håndholdte devices* Håndholdte stregkode-scannere Alarmkald Sectio, hjerte, overfaldsalarmer, osv. Telemedicinske løsninger * Kategorien blev først tilføjet efter bruttolistens udarbejdelse og er derfor ikke vurderet for alle virksomheder, men kun udvalgte Bruttolisten og evalueringskategorierne bidrager med informationer om potentielle rådgivere. NHN kan bearbejde denne viden i det videre forløb. Formålet har ikke været at udarbejde en detaljeret ydelsesbeskrivelse for hvert område

10 Definition af evalueringskategorier til brug for udarbejdelse af bruttoliste (2/2) Logistik og sporbarhed Medico og medicinsk udstyr Intern værdikæde og organisering* Hardware RFID (porte, tags og antenner) WiFi tags Løsninger MES (herunder AGV-styring, Material Management, Warehouse Management med SAP integration) AGV Sporbarhedssystem (lokalisering af personer og udstyr) Forretningsapplikationer (ekstern transport management, task management, sengeadministration, wayfinder, transport management (mellem matrikler)) Dosisdispensering af medicin Rørpost Sengevask Generelt Specifikt Anæstesilogi Billeddiagnostik Klinisk biokemisk (laboratorieudstyr og indretning) Specifikt rådgivere ikke prioriteret Gynækologi og obstetrik Kardiologi, Nefrologi og Endokrinologi Kirurgi Lunge- og infektionsmedicin Neurologi Reumatologi Øjenafdeling Akutafdeling Øre, Næse, Hals * Kategorien blev først tilføjet efter bruttolistens udarbejdelse og er derfor ikke vurderet for alle virksomheder, men kun udvalgte Bruttolisten og evalueringskategorierne bidrager med informationer om potentielle rådgivere. NHN kan bearbejde denne viden i det videre forløb. Formålet har ikke været at udarbejde en detaljeret ydelsesbeskrivelse for hvert område

11 En række kilder har muliggjort udarbejdelsen af bruttolisten over den begrænsede tidsperiode bruttolisten er ikke udtømmende Generelt Væsentligste kilder: Krydstjek af ydelser for udvalgte rådgivere baseret på deres hjemmesider 1. Infrastruktur 2. Bygningsdrift og sikkerhed 3. Systemer og Devices 4. Logistik og sporbarhed 5. Medico Accenture Research - Market overview Prækvalificerede leverandører til Region Hovedstaden og Region Sjælland rammetilbud IT Brancheforeningen DI ITEK Det Nye Universitetshospital i Aarhus (Udbuds- og kontraktsoversigt) Accenture Research - Market overview Dansk Facilities Management Netværk Lister udleveret af NHN Det Nye Universitetshospital i Aarhus (Udbuds- og kontraktsoversigt) Accenture Research - Market overview Healthcare Denmark Det Nye Universitetshospital i Aarhus (Udbuds- og kontraktsoversigt) Accenture Research - Market overview Welfaretech Accenture Research - Market overview Medicoindustrien Welfaretech Dansk Medico Teknisk Selskab (DMTS) Healthcare Denmark

12 Kategoriernes dækningsgrad i relevante rådgivere er generelt god, men enkelte områder har ikke en høj dækningsgrad Liste med dækningsgrad for rådgivningsydelser Område-gruppering af rådgivningsydelser Dette ark dokumenterer den anbefalede områdegruppering af rådgivningsydelserne, som kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud Antal Antal rådgiver Antal Reviewet af Kategorier Definition af kategori virksomheder Antal rådgiver og leverandør leverandør Dækningsgrad Status ACN NHN 1. Infrastruktur Infrastruktur dækker over netværk, printere og telefoni Acceptabel Godkendt Ja 1.1 Netværk Netværk indeholder en generel kategori samt struktureret kabling og infrastruktur God Godkendt Ja Generelt Generelt netværk omhandler netværksudstyr og trådløse netværk inkl. Accesspunkter God Godkendt Ja Struktureret Struktureret kabling indeholder kobber- og fiberkabler, pds stik, krydsfelter, racks og føringsveje samt 43rådgivning heraf God Godkendt Ja kabling/passiv infrastruktur 1.2 Printere Printer indeholder en generel kategori samt lavelprintere og armbåndsprintere Acceptabel Godkendt Ja Generelt Den generelle kategori omhandler multifunktionsmaskiner, scannere, printere og kopimaskiner God Godkendt Ja Labelprinter Labelprinter til udskrivning af eksempelvis stregkoder og personidentificering Acceptabel Godkendt Ja Armbåndsprinter Armbåndsprintere til udskrivning af armbånd for at sikre eksempelvis personidentifikation Acceptabel Godkendt Ja 1.3 Telefoni (Kommunikation) Telefoni og kommunikation indeholder en generel kategori, Fastnet og IP telefoni (inkl. VoWifi), mobiltelefoni 59 DAS-anlæg 18 håntering 37 4 God Godkendt Ja og samt af devices Generelt Den generelle kategori omhandler generel telekommunikationsrådgivning og viden herom God Godkendt Ja Fastnet- og IP-telefoni (inkl. VoWifi) Fastnet- og IP-telefoni dækker tillige over VoWifi (voice over wifi) God Godkendt Ja Mobiltelefoni og DAS-anlæg Mobiltelefoni og DAS-anlæg dækker primært over indendørs mobiltelefoni og sikring af signal (eksempelvis 25 4G) God Godkendt Ja 3G eller Telefonienheder: Tablets, Mobiltelefoner, Mobile IP-telefoner, Devices dækker Smartphones over alt fra fastnet og trådløse IP-telefoner til smartphones og tablets God Godkendt Ja 2. Bygningsdrift & sikkerhed Bygningsdrift og sikkerhed er en bred disciplin med øget fokus på IT understøttelse Acceptabel Godkendt Ja 2.1 Bygningsdrift Bydningsdrift indeholder CTS, IBI, BAS og SRO, styring af procesudstyr, elevatorer og TETRA/SINE 32 dækning Acceptabel Godkendt Ja andetm, samt 23 af lys God Godkendt Ja CTS, IBI, BAS og SRO CTS, IBI, BAS og SRO dækker over intelligente bygningsinstallationer, styring og kontrol (eksempelvis vand, varme, og klima) Styring af procesudstyr, elevatorer og andet Styring af processudstyr, elevatorer og andet skal tillige kunne kommunikere med MES God Godkendt Ja TETRA/SINE dækning TETRA/SINE dækning omhandler digital radiokommunikaton til nødstilfælde Acceptabel Godkendt Ja 2.2 Bygningssikkerhed Udelukkende bygningssikkerhed (dermed ikke IT) God Godkendt Ja Generelt Generelt bygningssikkerhed omfatter generel sikkerhedsrådgivning omkring bygninger dertil God Godkendt Ja og adgang Videoovervågning Videoovervågning omhandler både materialer samt software til overvågning God Godkendt Ja Adgangskontrol Adgangskontrol indeholder alle aspekter af adgangskontrol, som kan indebære fingeraftryk, 23 øjenscanning God Godkendt Ja kort, brikker, Porttelefoner Porttelefoner omfatter både materialer samt software til åbning God Godkendt Ja For yderligere informationer henvises til bruttolisten (Excel-fil) Bruttolistens formål er at bidrage med informationer om potentielle rådgivere. NHN kan bearbejde denne viden i det videre forløb (udbudsstrategi). Formålet har således ikke været at udarbejde en detaljeret ydelsesbeskrivelse for hvert område Infrastruktur-kategorien har god dækningsgrad, dog kun med en acceptabel dækning på labelprintere og armbåndprintere Bygningsdrift og sikkerhed anses tillige at have en god dækningsgrad. TETRA / SINE er den eneste kategori, som kun anses for at være acceptabel Systemer og devices har også en god dækningsgrad, men har behov for yderligere rådgivere inden for kliniske håndholdte devices samt alarmkald Logistik og sporbarhed er godt dækket, dog er der ikke mange rådgivere på henholdsvis dosisdispensering af medicin, rørpost samt sengevask Medico-kategorien har den dårligste dækningsgrad. Der er god dækningsgrad på generel rådgivning (bredde), hvorimod det har været sværere at identificere specifikke rådgivere inden for specialerne. Dette skyldes de danske markedsforhold med en høj koncentration af leverandører af løsninger, men få rådgivere på markedet

13 Bruttolisten, beskrivelsen af udvalgte rådgivere samt NHN s situation har været udgangspunktet for udbudsdesignet De primære input - bruttolisten, behandling af udvalgte rådgivere samt NHN s situation - danner grundlag for: Tilpasning af kategorier brugt i forbindelse med udarbejdelse af bruttolisten til nye udbudskategorier (udbud) Parkering af underkategorier, som NHN ikke på nuværende tidspunkt finder relevante at medtage i udbud Udbudsgrupperne er udarbejdet på grundlag af NHN s input modtaget på en række møder under projektet, og har ikke haft til formål at udgøre de endelige ydelseskategorier. De endelige ydelseskategorier og fordeling af udbud afgøres endeligt af NHN på baggrund af denne rapport

14 Udbudsgrupper og deres rådgivningsydelser (1 af 2) Infrastruktur og kommunikation Bygningsdrift og sikkerhed Logistik og sporbarhed Netværk Generelt (netværksudstyr og trådløse netværk) Struktureret kabling/passiv infrastruktur Telefoni (kommunikation) Generelt Fastnet- og IP-telefoni Mobiltelefoni og DAS-anlæg Telefoni devices TETRA/SINE dækning** Bygningsdrift BMS & CTS Styring af procesudstyr, elevatorer og andet Bygningssikkerhed Videoovervågning Adgangskontrol Porttelefoner Intern værdikæde og organisering AGV Sporbarhedssystem (lokalisering af personer og udstyr) Automatisk medicindistribution* Dosisdispensering af medicin Rørpost Sengevask Evalueringskategorierne er tilpasset og omrokeret i forhold til bruttolisten for at forbedre inddelingen efter rådgiverydelser og match til markedet *Kategorien Dosisdispensering af medicin er i udbudsgrupperingen blevet undergruppe til Automatisk medicindistribution, men der er i forbindelse hermed ikke vurderet, hvilken effekt dette har for populationen af rådgivere i bruttolisten **NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej

15 Udbudsgrupper og deres rådgivningsydelser (2 af 2) Systemer og devices Kliniske håndholdte devices (Håndholdte stregkode-scannere) Alarmkald Sectio, hjerte, overfaldsalarmer, osv. Anæstesilogi Medico og medicinsk udstyr Klinisk biokemisk (laboratorieudstyr og indretning) Patientskærme og elektroniske tavler Patientskærme og infoskærme Elektroniske tavler til klinisk logistik Videokonference og telemedicin Generelt Kliniske videokonferencer, teletolkning og hjemmemonitorering Telemedicinske løsninger Evalueringskategorierne er tilpasset og omrokeret i forhold til bruttolisten for at forbedre inddelingen efter rådgiverydelser og match til markedet

16 Baseret på input fra NHN er følgende specifikke ydelser ikke medtaget i udbudspakkerne Infrastruktur og kommunikation Logistik og sporbarhed Medico og medicinsk udstyr Printere Generelt (Printer/multifunktions-maskiner) Labelprinter Armbånds-printer Systemer og devices Håndholdte stregkode-scannere Hardware* RFID (porte, tags og antenner) WiFi tags MES (herunder AGV-styring, Material Management, Warehouse Management med SAP integration)* Forretningsapplikationer (ekstern transport management, task management, sengeadministration, wayfinder, transport management (mellem matrikler))* Gynækologi og obstetrik Kardiologi, Nefrologi og Endokrinologi Kirurgi Lunge- og infektionsmedicin Neurologi Reumatologi Øjenafdeling Akutafdeling Øre, Næse, Hals * Indgår i anden udbudspakke under anden beskrivelse. Ikke medtaget som særskilt udbudspakke, men inkorporeret i andre udbudspakker

17 Udbudsdesignet kan sammensættes på mange måder, hvoraf projektet har beskrevet tre løsninger (modeller) Udbudsdesign 1: Flere udbud med fokus på specialistkompetencer Udbudsdesign 2: Få udbud med fokus på generalist-kompetencer (brede kompetencer) Fokus på dybde kræver specialiserede rådgivere inden for de enkelte kategorier Flere og relativt mindre udbud, som kan tilbyde de efterspurgte specialist kompetencer Fokus på generalist-rådgivning, helhed, bredde og innovation hos rådgivere, som på visse områder ikke kan forventes at levere de dybeste specialistkompetencer Større og færre udbud, som giver de efterspurgte generalist kompetencer Udbudsdesign 3: Hybrid løsning Varierende fokus på både bredde (generalist) og dybde (specialister) kræver stillingtagen til alle enkeltområder, hvor der kan være behov for henholdsvis bredde eller dybde i rådgivningsydelserne Et mix af specialister og generalister, der tilsammen giver de efterspurgte kompetencer, hvilket vil give færre udbud end udbudsdesign 1 og flere udbud end udbudsdesign 2, tilpasset NHN s samlede behov

18 Udbudsdesign 1: Flere udbud med fokus på specialistkompetencer Udbudsrunde 1 Udbudsrunde 2 Udbudsrunde Juli/August Bygningsdrift og sikkerhed Logistik og sporbarhed Systemer og devices Medico og medicinsk udstyr Udbud 1: Bygningsdrift Udbud 2: Bygningssikkerhed Udbud 1: Intern værdikæde og organisering Udbud 2: AGV Udbud 3: Sporbarhedssystem Udbud 4: Automatisk medicindistribution Udbud 5: Rørpost Udbud 1: Kliniske håndholdte devices Udbud 2: Patientskærme og elektroniske tavler Udbud 3: Videokonference og telemedicin Udbud 4: Alarmkald Udbud 1: Medico generelt Udbud 2: Anæstesilogi Udbud 3: Billeddiagnostik Udbud 4: Klinisk biokemisk Udbud 6: Sengevask Infrastruktur og kommunikation Udbud 1: Netværk Udbud 2: Telefoni (kommunikation) Udbud 3: TETRA/SINE rådgivning* Antal udbud totalt: 19 * NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej

19 Udbudsdesign 2: Få udbud med fokus på generalist-kompetencer (brede kompetencer) Udbudsrunde 1 Udbudsrunde 2 Udbudsrunde Juli/August Udbud 1: Bygning og infrastruktur Udbud 1: Logistik og sporbarhed** Systemer og devices Udbud 1: Medico og medicinsk udstyr Bygningsdrift og bygningssikkerhed Netværk og telefoni (kommunikation) Udbud 2: TETRA/SINE rådgivning* Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Intern værdikæde og organisering AGV Sporbarhedssystem Automatisk medicindistribution Udbud 1: Kliniske håndholdte devices og alarmkald Fokus på innovation Udbud 2: Patientskærme og elektroniske tavler samt videokonference og telemedicin Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Medico generelt Anæstesilogi Billeddiagnostik Klinisk biokemisk Rørpost Sengevask Antal udbud totalt: 6 * NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej ** Infrastruktur og kommunikation skal gennemtænkes i forhold til håndtering af sammenhæng og IT-behov inden for Logistik og sporbarhed

20 Udbudsdesign 3: En hybrid løsning giver mulighed for at matche NHN s behov for dybde og bredde i ydelserne Udbudsrunde 1 Udbudsrunde 2 Udbudsrunde Juli/August Udbud 1: Bygningsdrift og sikkerhed Udbud 1: Logistik og sporbarhed Systemer og devices Udbud 1: Medico og medicinsk udstyr Bygningsdrift Bygningssikkerhed Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Intern værdikæde og organisering, AGV, sporbarhedssystem, automatisk medicindistribution, rørpost og sengevask Udbud 1: Kliniske håndholdte devices** Udbud 2: Alarmkald Fokus på innovation Udbud 3: Patientskærme og elektroniske tavler samt videokonference og telemedicin Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Medico generelt Anæstesilogi Billeddiagnostik Klinisk biokemisk Udbud 1: Infrastruktur og kommunikation Netværk Telefoni (kommunikation) Udbud 2: TETRA/SINE rådgivning* Antal udbud totalt: 8 * NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej ** Population af rådgivere i bruttolisten for kliniske håndholdte devices er ikke tilstrækkelig til at kunne slå denne sammen med anden kategori (eksempelvis alarmkald)

21 Konklusion: Baseret på behovene vil gennemførelse af udbudsdesign 3 være mest relevant for NHN For at holde antallet af udbud nede lægges der op til at gennemføre modellen med udbudsdesign 3 Antallet af udbud er kun to flere end udbudsdesign 2 svarende til 8 udbud i alt NHN opnår både en bredde og dybde samt et passende miks af mindre og større udbud som matcher markedet bedst muligt Brede/Større udbud gennemføres ved anvendelse af en konstruktion, hvor en rådgiver koordinerer for de enkelte områder NHN skal være særligt opmærksomme på at opnå den grad af innovation og nytænkning, som er nødvendigt det kan ikke forventes at alle rådgivere og leverandører formår at sætte sig uden for egne løsninger og eksisterende praksis. NHN bør i den sammenhæng lave en risikovurdering, og beslutte hvor man ønsker at være innovative Hvis NHN skal gennemføre partnerskaber, PoC, pilotprojekter eller lignende, er der behov for at planlægge dette allerede nu, og med rette interessenter Infrastruktur og kommunikation er en vigtig bestanddel i NHN s bestræbelser på at skabe et innovativt fremtidsorienteret hospital. Et udbud inden for disse rådgivningsydelser bør gennemføres særskilt fra de øvrige udbud. En sammenlægning af Infrastruktur og kommunikation med f.eks. Bygningsdrift og sikkerhed er mulig, men der er betydelig risiko for utilstrækkelig dybde i rådgivningsydelsen, hvis denne udføres af samme rådgiver Ønsker NHN et specifikt udbud inden for Medico og medicinisk udstyr, skal der søges rådgivning udenfor det danske marked dette skyldes den begrænsede tilstedeværelse af rådgivere, samt den nuværende høje efterspørgselssituation som følge af de igangværende hospitalsbyggerier Den endelige anbefaling/valg kan ikke bekræftes uden en nærmere analyse af NHNs situation, økonomiske rammer, tidslinje og juridiske aspekter, herunder ikke mindst samspillet med eksisterende interne og eksterne rådgivere hos NHN. Det endelige valg og den endelige endelig anbefaling er uden for rammerne af nærværende projekt, men indgår i næste fase hos NHN (udbudsstrategi) Udbudsdesign 1: Flere udbud med fokus på specialistkompetencer Fordele Specialiserede rådgivere inden for de enkelte kategorier Sikre god dybde på de enkelte kategorier Ulemper Kræver gennemførsel af flere mindre udbud Stiller store krav til NHN, da flere mindre udbud skal koordineres og afhængigheder håndteres Flere rådgivere involveres i processen og skal opnå kendskab til NHN, fra udbud til udbud Udbudsdesign 2: Få udbud med fokus på generalist-kompetencer (brede kompetencer) Fordele Færre og større udbud / rådgivere Flere kategorier kan udbydes sammen Potentielt bedre sammenhæng og mere holistisk rådgivning Ulemper Risiko for at specialområder ikke afdækkes i tilstrækkelig grad kan potentielt løses gennem mindre udbud/under udbudsgrænse Konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører kan give udfordringer Udbudsdesign 3: Hybrid løsning Fordele Mest relevante miks i form af bredde og dybde i rådgiverydelserne. Giver det bedste ydelsesmatch i forhold til NHN s behov Kræver nærmere validering og af NHN s situation, økonomi, tidslinje og juridiske aspekter Ulemper Flere udbud (to) end udbudsdesign 2, kræver derfor større koordinering Konsortiedannelse og/eller brug af underlev.

22 NHN er udfordret af utilstrækkelig dækning af rådgivermarkedet i Danmark inden for Medico og medicinsk udstyr Infrastruktur og kommunikation Der findes et stort antal rådgivere samt rådgivere og leverandører i denne udbudsgruppe I bruttolisten er der 50+ virksomheder hvoraf 20+ kan byde på opgaven indenfor deres specialkompetence Bygningsdrift og sikkerhed Der findes et stort antal rådgivere samt rådgivere og leverandører i denne udbudsgruppe I bruttolisten er der 20+ virksomheder hvoraf 15+ kan byde på opgaven indenfor deres specialkompetence Logistik og sporbarhed Forudsætter rådgivere som kan agere tværs af denne udbudsgruppe for at dække specialistområder Systemer og devices Begrænset antal rådgivere for kliniske håndholdte devices (5-10) Øvrige områder har et tilstrækkeligt antal rådgivere i denne udbudsgruppe Patientskærme og videokonferencer: Op mod 20 Alarmkald: 10+ Medico og medicinsk udstyr Forudsætter konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører for at dække specialistområder I Danmark er markedet centreret om leverandører af løsninger, derfor er det nødvendigt at gå målrettet efter udenlandske rådgivere* Tilstrækkelig dækning Risiko for begrænset antal rådgivere Risiko for manglende dækning (få / ingen rådgivere) * Alternativt kan NHN vælge en model, hvor en potentiel leverandør inddrages til rådgivning / planlægning, men forlader forløbet igen for at kunne deltage i eventuelle udbud

23 Indhold Introduktion til datagrundlag Udbudsgruppering af rådgiverlandskab Teknologitrends i sundhedssektoren Afrunding

24 Hvis NHN aktivt skal forholde sig til udviklingen inden for Sundheds-it, er det vigtigt at NHN engagerer sig med økosystemet For at realisere visionen om patientcentreret behandling anvender Accenture Technology Labs følgende model: Patient-centered Collaborative Care Model Modellen anbefaler at udforske nye trends ved at engagere sig med forskningsmiljøer, nystartede innovative virksomheder, store teknologivirksomheder og lignende, hvorfra organisationerne med det bedste match kan blive partnere Nogle af de tydelige trends inden for patientcentreret behandling er bl.a. integration og optimering af kanaler og at personalisere patientoplevelsen på tværs af sundhedstilbud, så kvaliteten kontinuerligt øges i patientbehandlingen. Desuden er det essentielt at styre hospitalets værdikæde for at sikre effektiv og kvalitativ patientbehandling og optimal udnyttelse af ressourcer (personale, materiel og lignende) samt at integrere data på tværs for at sikre konsistens og løbende forbedring af sundhedstilbud. Dataintegration kan tillige bidrage til gennemsigtighed og forøget tilfredshed hos patienterne For at sikre værdiskabelse bør NHN overveje at gennemføre Proof-of-Concepts samt pilot-tests for at vurdere sundhedsteknologiernes egnethed ift. fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Region Hovedstadens logistik

Region Hovedstadens logistik Enhed for Logistik & Forsyning Region Hovedstadens logistik - i strategi og praksis Kristian Bille, Logistikkonsulent, Logistik & Forsyning Oplæg ifm. Alectia seminar: Sådan bliver sundhedsvæsnet 2-4-6-8%

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Hvem er Netplan Care og hvorfor interesserer vi os for den telemedicinske kortlægning? Analyse og observationer vedr. den telemedicinske kortlægning

Hvem er Netplan Care og hvorfor interesserer vi os for den telemedicinske kortlægning? Analyse og observationer vedr. den telemedicinske kortlægning 1 Hvem er Netplan Care og hvorfor interesserer vi os for den telemedicinske kortlægning? Analyse og observationer vedr. den telemedicinske kortlægning Ønsker (anbefalinger) for den nationale telemedicinske

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

REGION HOVEDSTADENS ANVENDELSE AF INTEGRATIONS STANDARDER

REGION HOVEDSTADENS ANVENDELSE AF INTEGRATIONS STANDARDER REGION HOVEDSTADENS ANVENDELSE AF INTEGRATIONS STANDARDER Glenn Petersen, Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) SESAM World Seminar, Onsdag den 30. september 2015 Partner og bestyrelsesmedlem Konsulent

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Supply Chain Forretningsfyrtårnet

Supply Chain Forretningsfyrtårnet Supply Chain Forretningsfyrtårnet v. Claes Brylle Hallqvist & Isabelle Bossen Nielsen Danske Regioners Netværksdage 28.-29. august 2013 Udgangspunktet for Forretningsfyrtårnet Supply Chain Internt Region

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Konference I2p Toldboden 9.-10. juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Region Hovedstaden i dag 4 planlægningsområder 1.6 mio. borgere 14 somatiske hospitaler År 2020: 9 somatiske

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Strategi for fremtiden - Session 2B

Strategi for fremtiden - Session 2B Strategi for fremtiden - Session 2B Program for sessionen Tid Emne 11:35-11:40 Hvorfor er det vigtigt at ændre rutiner inden vi flytter ind v) Helle Gaub og Jan Nielsen 11:40-12:05 Hurtig og præcis diagnostik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

28. januar 2016. IT og ny teknologi. Mads Friborg

28. januar 2016. IT og ny teknologi. Mads Friborg 28. januar 2016 IT og ny teknologi Mads Friborg 1 Opdrag Nye trends indenfor IT og ny teknologi Præsentere et nationalt, overordnet perspektiv på temaet IT og ny teknologi. Perspektiver ift. de øvrige

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite lancering Agenda Baggrund Vision Målgruppe www.medicoapp.dk Indhold Muligheder Community Flere spørgsmål og

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer principielt som stregkoder - Det er bare radiobølger der

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

AGV koncept for Region Hovedstaden

AGV koncept for Region Hovedstaden Center for Økonomi Logistik & Forsyning AGV koncept for Region Hovedstaden Netværksdage om sygehusbyggeri 1-2 september 2015 Jimmy Düsterdich Parbst Senior logistikkonsulent HD SCM Hvordan implementeres

Læs mere

Værdibaseret styring og ledelse

Værdibaseret styring og ledelse Værdibaseret styring og ledelse Niels Reichstein Larsen Direktør 1 Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden 30 procent af landets befolkning 40.000 indbyggere på Bornholm 10 år foran

Læs mere

Health Care Asset Tracking

Health Care Asset Tracking Health Care Asset Tracking RFID sporing af varer på hospitaler de første erfaringer 1 Hvem er vi? Rasmus Nørregaard Andersen Direktør Munin Spot Technology. Projektejer på HAT Rikke Bastholm Clausen Innovationskonsulent

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

Velfærdsteknologi i hjemmet

Velfærdsteknologi i hjemmet Velfærdsteknologi i hjemmet Jørgen Løkkegaard Faglig leder Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi Bygherreforeningen 4. april 2013 Fremtidens ældre- og plejebolig? Selvhjulpen og uafhængig af

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Resultater og anbefalinger fra sidste år

Resultater og anbefalinger fra sidste år Resultater og anbefalinger fra sidste år ICOA Interdisciplinary research on how to analyze, design and redesign private and public organizations to secure their ability to excel now and in the future.

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Sygehus Lillebælt SAS Forum Oslo 17. september v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Kenneth Seerup Jørgensen 2010 - Chef for Facility og IKT-strategisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 2008-10 Administrationschef,

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Oplæg til Danske Regioner 28. august 1013 Netværksdagene 2013 for godt sygehusbyggeri Bygning af fremtidens sygehuse Udformningen af

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

»Hospitalsbyggerier Bygningsautomatik i centrum, Hvad skal der til?

»Hospitalsbyggerier Bygningsautomatik i centrum, Hvad skal der til? »Hospitalsbyggerier Bygningsautomatik i centrum, Hvad skal der til? Henrik Schledermann Chefrådgiver indenfor bygningsautomatik, Fagredaktør på BIPS arbejdsbeskrivelse for bygningsautomatik. Erfaring med

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere