Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006."

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Vej & Park NOTAT Miljø- og Teknikudvalget 23. november 2006 Journalnr. -- /OLEBAC Bilag 1 Parkeringsstrategi - Evaluering Del 1 Evaluering af parkeringsordningen i Indre By, København Interview af organisationer Oktober - november 2006 Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November P-sekretariatet Njalsgade København S Telefon Direkte Telefax

2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006

3 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006 Dato: Notatnummer: _003 Rev: 1 Udarbejdet af: MSP Kontrolleret / godkendt: Filnavn: S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Beboerinterview Hvem har svaret? Bilejere og deres parkeringsforhold Hvad bliver de privatejede biler anvendt til? Hvad betyder parkeringsændringerne for husstandenes egen parkering? Beboerne og deres gæster Kommentarer Kunde-, pendler- og besøgsanalyse Analysens gennemførelse Analysens resultater Hvornår parkerer man og hvor længe? Hvad skal parkanterne? Hvor lang tid tager det at finde en parkeringsplads og hvor langt skal man gå? Hvordan betaler man for sin parkering? Hvor tit parkeres i indre by? Hvor bor parkanterne Parkanternes holdning til parkeringsændringerne Erhvervsanalysen Hvem er interviewet Påvirker parkeringsændringerne virksomhedernes kunder/besøgende Påvirker parkeringsbetalingen virksomhederne Bliver de ansatte påvirkede af de ændrede parkeringsvilkår? Virksomhedernes tilfredshed med parkeringsforholdene Bilag 1. Supplerende analyse af gang og søgetider udført i forbindelse med parkeringsevalueringen i efteråret Bilag 2. Analyse af pendlere og andre besøgende Indhold Spørgekortanalysen Spørgekort Gennemførelse Resultater Usikkerheder Bilag A Forside til spørgekortene uddelt i Indre By Bilag B Postkort uddelt i Indre By Bilag C Svarfordelingen for hele området... 4 Bilag C.1 Svarfordeling for Rød zone Bilag C.2 - Svarfordeling for gammel Grøn zone... 6 Bilag C.3 - Svarfordeling for gammel blå zone.... 7

5 Bilag 3. En kort status vedr. udvikling i forskellige baggrundsvariable... 1 Biograf... 1 Teater... 3 Hoteller... 4 Restaurant og Cafe... 5

6 1 Indledning Nærværende notat sammenfatter den evaluering af parkeringsændringerne pr , der er gennemført i sommeren Evalueringsanalysen blev igangsat i begyndelsen af juli 2006, og den indeholder følgende delopgaver: 1. Gennemførelse af en interviewundersøgelse af indre bys beboeres holdning til parkeringsændringerne 2. Gennemførelse af en interviewundersøgelse af indre bys erhvervsvirksomheders holdning til parkeringsændringerne 3. Gennemførelse af en spørgekortanalyse af pendleres/besøgendes/kunders holdninger til parkeringsændringerne i indre by. Indre by omfatter i denne evaluering rød og grøn parkeringszone. Det understreges, at statistikdistriktet Indre by, som der er reference til i nogle enkelte sammenhænge kun udgør en del af rød og grøn parkeringszone. I denne rapport refereres også til gl. grøn og gl. blå parkeringszone. Disse to zoner udgør nu med mindre justeringer den grønne parkeringszone. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 1

7 2 Beboerinterview 2.1 Hvem har svaret? Beboerinterview er blevet gennemført ved hjælp af et internet baseret spørgeskema. Adgang til skemaet er blevet udsendt til 4000 beboere udvalgt blandt de beboere i indre by. For at sikre at der kun kan tastes et sæt informationer pr. interviewperson tildeles hver person en unik adgangskode, og personen kan efter indtastning af denne indføre oplysningerne i databasen. Disse oplysninger kan redigeres i nye sessioner, men det er ikke muligt at oprette mere end et sæt oplysninger. I alt 707 personer, svarende til 18 % af de udvalgte svarpersoner, har benyttet sig af muligheden for at udfylde skemaet om egen parkering, gæsters parkering og generelle holdninger til parkeringen i den indre by. Kønsfordeling 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40% Kvinde Svarpersoner Mand Indre By Brug af internet har afskåret nogle fra at medvirke i undersøgelsen, men i et antal telefonopkald er det foreslået at benytte bibliotekets computere til at udfylde skemaet. Hvem har så svaret? Der er relativt flere mænd, der har svaret, og der er en undervægt af aldersgrupperne år og ældre end 70 år. Samtidig er der også blandt svarerne flere husstande med bil end der er i gennemsnit i indre by. Biltætheden blandt svarerne er 322, mens den i indre by er vurderet at være ca Det betyder, at analysen har en klar overrepræsentation af folk med bilrådighed. Det er sandsynligt at det også primært er denne gruppe der gerne vil give sin mening til kende om ændringerne i P-forholdene. 25 % af de husstande, der deltager i undersøgelsen anfører, at de ikke har rådighed over bil. 13 % af husstandene anfører, at de har rådighed over en delebil. 2 % af husstandene har delebilen som deres bil nr. 2 eller 3. Da delebiler er et særligt segment af biler med specielle parkeringsforhold, er der ikke gennemført en analyse af, hvorledes delebil -brugerne opfatter deres egne parkeringsforhold. Derimod er såvel delebil -brugere som personer uden bilrådighed blevet stillet spørgsmål om gæsters parkering, og om den mere generelle holdning til parkering i indre by. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 2

8 Aldersfordeling 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svarpersoner Indre By 2.2 Bilejere og deres parkeringsforhold 2+ bil 8% "Delebil" 13% Bilrådighed 0 bil 25% Blandt de 707 afgivne svar er der 434 husstande, som har en privatejet personbil til rådighed. I alt råder disse husstande over 507 privatejede biler. 375 husstande har en bil til rådighed og 59 husstande har to eller flere biler til rådighed. De privatejede biler parkeres i Indre by. I langt de fleste tilfælde skal der betales for parkering. Der eksisterer nogle få pladser i gårde, som står til rådighed for beboere uden afgifter eller betaling. Den måde 1 bil 54% husstandene betaler for parkering er anskueliggjort i nedenstående figur. Beboerlicensen, der giver ret til parkering af en bil i et år på offentlig vej til en pris af 175 kr., er langt den mest udbredte betalingsform. Privat P-plads 9% Uden betaling 5% Anden betalt 5% Erhvervslicen s 1% Betaling for P-plads Der konstateres nogen forskel i den måde, der betales for parkering i rød zone i forhold til de øvrige zoner. Kun 70 % af bilerne i rød zone har en beboerlicens tilknyttet, mens 13 % betaler for en privat P-plads. I de øvrige Beboerlicens 80% zoner (gl. grøn og gl. blå) er det over 80 %, der har en tilknyttet beboerlicens, mens 8 % betaler for en privat P-plads. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 3

9 2.2.1 Hvad bliver de privatejede biler anvendt til? 58 % af bilerne anvendes dagligt, mens andre 35 % af bilerne anvendes mindst en gang om ugen. De sidste 7 % anvendes mindst en gang om måneden, men sjældnere end ugentligt. Bilanvendelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arbejde Fritid Ferie Hente børn Hente andre Indkøb Andet Alle biler Arbejde og fritid er de helt dominerende turformål, og dernæst følger indkøb som det tredje vigtigste turformål. Der er lidt forskel på, hvorledes bilerne anvendes afhængig af hvor mange biler, der er i husstanden. Bilerne hjemmehørende i rød zone anvendes noget mindre end biler hjemmehørende i de andre zoner. Især anvendes bilerne i rød zone mindre til indkøbsture Hvad betyder parkeringsændringerne for husstandenes egen parkering? Svarpersonerne er blevet bedt om at forholde sig til fire forskellige udsagn om parkeringsforholdene for familiens egne biler. Der har været mulighed for at angive graden af enighed eller uenighed med udsagnet. Svarene på de fire udsagn er illustreret i det følgende. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 4

10 Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen om aftenen Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i dagtimerne Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i weekenden Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Et resultat af de højere parkeringsafgifter og den længere afgiftsperiode kan være færre fremmede parkanter på de offentlige P-pladser i indre by. Det vil skabe lettere adgang for beboerne, eksempelvis når de kommer fra arbejde eller hjem senere på aftenen. Men beboerne oplever ikke denne effekt, at dømme ud fra svarene på de forskellige udsagn. I S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 5

11 rød zone er der flest, der er enige eller helt enige i udsagnene om, at det er blevet lettere at finde plads. Men i gl. grøn og gl. blå zone er der mange, der er uenige eller helt uenige i de anførte udsagn. Jeg skal ikke bruge så megen tid på at finde en parkeringsplads Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Udsagnet omkring søgetid er der også størst grad af enighed med i rød zone. Især i gl. grøn zone er der stor uenighed med udsagnet. Generelt kan det konstateres, at beboerne i almindelighed ikke synes P-forholdene er blevet væsentligt anderledes som følge af ændringerne pr Dog har ca. 25 % den opfattelse, at der er sket forbedringer, både med hensyn til at finde pladser tættere ved boligen, og på en mindre søgetid for parkeringspladser. Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i Rød zone I dagtimerne Om aftenen I weekenden Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 6

12 Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i gl. Grøn zone I dagtimerne Om aftenen I weekenden Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i gl. Blå zone I dagtimerne Om aftenen I weekenden Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ser man på opfattelsen hos bilejerne i de forskellige parkeringszoner, er beboerne i rød zone markant mere enige i de anførte udsagn end beboere i de øvrige zoner (gl. grøn og gl. blå zone). Det stikker desuden i øjnene, at beboere i gl. grøn zone generelt er mere uenige eller helt uenige med udsagnene end de øvrige beboere. I 2003 blev der gennemført en analyse af P-forholdene i indre by. I den analyse forholdt beboerne sig til udsagnet Er det svært at finde P-plads i indre by. Næsten 80 % var enige i, at det var svært at finde plads i dagtimerne, mens ca. 50 % mente, at det var svært i aftentimerne, og ca. 30 %, at det var svært i weekenden. Nærværende analyse peger ikke på, at der er sket nogle markante ændringer i disse forhold. Der er noget, der tyder på, at det endog er blevet vanskeligere at finde plads om aftenen og i weekenden. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 7

13 Det er svært at finde P-plads i Indre by Resultater fra parkeringsanalyse for beboere i 2003 I dagtimerne Om aftenen I weekenden Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 2.3 Beboerne og deres gæster Hvor ofte sker det at du/i har besøgende, der parkerer i området? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dagligt En eller flere gange pr. uge En eller flere Sjædnere end en gange pr. måned gang pr. måned Aldrig Gl. Blå zone Gl. grøn zone Rød zone I alt Det er et meget begrænset antal husstande der får daglige besøg. Derimod angiver ca. 40 % af husstandene, at de får besøg ugentligt respektive månedligt. For 16 % er det sjældnere end en gang om måneden. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 8

14 Hvilke type besøg er der typisk tale om? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Venner Familie Hjemmehjælp Håndværkere Andre Studerende Pensionister Selvstændige Lønmodtagere Der er stor overensstemmelse mellem de forskellige beskæftigelsesgruppers besøg. Det noteres, at studerende får færre besøg af håndværkere, mens selvstændige får en del besøg af andre, og knapt så mange familiebesøg som de øvrige beskæftigelsesgrupper. Set over aldersgrupperne er der en tilsvarende stabilitet i ovennævnte mønster. På hvilke tidspunkter får du overvejende besøg? (flere svar mulige) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Om aftenen I dagtimerne I weekenden Gl. Blå zone Gl. grøn zone Rød zone I alt Husstandene anfører overvejende at få besøg om aftenen og i weekenden, mens der er en betydelig lavere besøgsfrekvens i dagtimerne. Der er stor overensstemmelse mellem de forskellige beskæftigelsesgruppers angivelse af besøgsfrekvenser. Der er stillet en række spørgsmål om effekten af de ændrede parkeringsvilkår. Ved ikke svar og uoplyst er ikke medtaget i de nedenstående grafer, der viser beboernes holdninger til en række udsagn om betydningen af de ændrede P-vilkår. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 9

15 Jeg får færre besøg i dagtimerne nu end før ændringerne Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Knapt 30 % er enige eller helt enige i udsagnet, mens ca. 35 % er uenige eller helt uenige. Der er meget små variationer for de geografiske områder og for bilejere og ikkebilejere. Det noteres samtidig, at kun ca. 30 % af husstandene får besøg i dagtimerne. Jeg får færre besøg om aftenen nu end før ændringerne Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 80 % af husstandene angiver overvejende at få besøg om aftenen. Mere end 40 % er enige eller helt enige i udsagnet om, at de får færre besøgende om aftenen nu end før ændringerne, og ca. 35 % er uenige eller helt uenige. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 10

16 Jeg får færre besøg i weekenden nu end før ændringerne Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 80 % af husstandene angiver overvejende at få besøg i weekenden. Godt 35 % er enige eller helt enige i, at de får færre besøgende i weekenden nu end før ændringerne, og en lidt større andel er uenige eller helt uenige i udsagnet. Set under et viser de tre udsagn, at ca. 33 % af beboerne mener, at de får færre besøg. Flest mener, at de får færre besøg om aftenen, mens færrest mener, at de får færre besøg om dagen. 40 % er uenige eller helt uenige i udsagnene, og mener altså, at de får det antal besøg, de plejer at få, og det gælder sandsynligvis også for dem, der har svaret neutralt. Prisen for at parkere har ingen betydning for antallet af besøg Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Der er markant forskel på andelen, der er enige eller helt enige i udsagnet (knapt 25 %) og andelen, der er uenige eller helt uenige (godt 60 %). Ovenfor indikerede %, at antallet af besøgende ikke havde ændret sig, og her siger godt 60 % altså, at de er uenige eller helt uenige i, at prisen ingen betydning har for antallet af besøg. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 11

17 Baseret på kommentarer til undersøgelsen er der noget, der tyder på, at det især er prisen for at parkere om aftenen, der indgår i vurderingen af, om prisen har en betydning. Det er blevet lettere for besøgende at finde en parkeringsplads Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 15 % er enige eller helt enige i udsagnet, mens knapt 65 % udtrykker en uenighed. I rød zone er der dobbelt så mange, der er enige eller helt enige, som i de øvrige zoner. I gl. grøn zone er der næsten 70 %, der udtrykker uenighed med udsagnet, mens kun 12 % udtrykker enighed. Der er blevet færre parkerede biler Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Godt 15 % er enige eller helt enige i udsagnet, mens ca. 2/3 er uenige eller helt uenige. I rød zone er der dobbelt så mange, der er enige eller helt enige, som i de øvrige zoner. Især i gl. grøn og gl. blå zone er der en høj andel (over 70 %), der er uenige eller helt uenige. Der er ikke nogen forskel på ikke-bilejernes og bilejernes opfattelse af udsagnet. Svarene på udsagnet stemmer godt overens med det foregående udsagn om, at det er blevet lettere for gæster at finde plads. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 12

18 De ændrede P-regler har generelt været en fordel for husstanden Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ca. 15 % udtrykker en enighed med udsagnet, mens over 60 % er uenige eller helt uenige. Andelen af bilejere som er enig i udsagnet er dobbelt så høj som andelen af ikkebilejere. Ligeledes er andelen af beboere i rød zone som er enige i udsagnet dobbelt så høj som andelen af beboere i gl. grøn og gl. blå zone. I rød zone er det en markant mindre andel af beboerne der er uenige i udsagnet (godt 50 %) i modsætning til gl. blå og gl. grøn zone, hvor det er ca. 70 %. Baseret på kommentarer til undersøgelsen kan denne forskel sandsynligvis tilskrives af reglen om at beboere ikke måtte parkere i rød zone om lørdagen mellem 10 og 14 er blevet fjernet. Når man bor som vi gør kan man ikke forvente bedre P- forhold Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 25 % er enige eller helt enige i udsagnet. Her er der en markant forskel på ikke-bilejere og bilejere, idet 20 % af bilejerne er enige eller helt enige, mens 32 % af ikke bilejerne udtrykker en form for enighed. Til gengæld er næsten 70 % af bilejerne uenige eller helt uenige i udsagnet, mens det kun gælder for godt 50 % af ikke-bilejerne. Der er små geografiske forskelle. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 13

19 Samme spørgsmål blev stillet ved analysen i Resultaterne fra den undersøgelse og nærværende undersøgelse er illustreret i den følgende figur. Når man bor som vi gør kan man ikke forvente bedre P- forhold Sammenligning med resultater fra parkeringsundersøgelsen i 2003 Rød zone med bil 2003-analyse Rød zone uden bil 2003-analyse Gl. grøn zone med bil 2003-analyse Gl. grøn zone uden bil 2003-analyse Gl. blå zone med bil 2003-analyse Gl. blå zone uden bil 2003-analyse Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Andelen af beboere der er enige eller helt enige i udsagnet er faldet. Andelen af bilejere i rød zone og af ikke-bilejere i gl. blå zone er dog den samme i 2003 og Derimod er andelen af enige halveret for bilejere i gl. blå og gl. grøn zone. Vender man sig mod dem, der er uenige eller helt uenige i udsagnet, er der ingen tvivl om, at denne andel er steget kraftigt. For bilejernes vedkommende er der tale om stigninger på mellem 20 og 75 %, mens der for ikke bilejernes vedkommende er tale om stigninger på %. Ikkebilejerne er altså dem, der i højere grad end bilejerne har ændret mening om, hvad man kan forvente omkring parkeringsforholdene i indre by. Baseret på kommentarer til undersøgelsen er der ingen tvivl om, at det især er besøgendes betaling om aftenen, der har medført den markante ændring. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 14

20 En specialanalyse er udført på de 89 delebil -brugeres holdning til de ændrede parkeringsregler. Delebil -brugere har mere markante holdninger om anvendelse af bil og kollektiv trafik end den gennemsnitlige beboer. Svarene på de otte udsagn, der er omtalt ovenfor, er angivet i det følgende. Resultater fra 89 "delebil"-brugere Færre gæster i dagtimer Færre gæster, aften Færre gæster, weekend Pris betydningsløs Gæster finder lettere P-plads Færre parkerede biler P-regler fordel for husstanden Ikke forvente bedre P-forhold Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Det kan konstateres, at delebil -brugerne er mere kritiske overfor parkeringsændringerne end alle analysepersoner under et. 2.4 Kommentarer Det har været muligt for de, der har udfyldt spørgeskemaerne, at anføre en kommentar til parkeringssituationen. Og det har 443 respondenter benyttet sig af. De fleste reaktioner knytter sig til udvidelsen af betalingsparkering om aftenen. Og det er i vid udstrækning et spørgsmål om gæsteparkering. Der er tilsyneladende en bred forståelse hos de fleste respondenter for, at parkeringsbetaling er nødvendig, men i vid udstrækning er opfattelsen, at det vil være hensigtsmæssigt at indskrænke betalingstiden til kl. 19 eller 20. På det tidspunkt vil de fleste ikke-boende være væk, og parkeringen dermed fri for beboerne og deres gæster. Alternativt peger mange på udstedelsen af gæstebilletter, som en mulighed. Nogle ønsker 100 billetter om året knyttet til beboerlicensen, andre forestiller sig mere beskedne antal, men til gengæld for alle beboere i området. Mange oplever fortsat stor kamp om P-pladserne, og en anden af de hyppigt forekommende kommentarer er tilskyndelse til etablering af underjordiske P-anlæg. Der er en udbredt opfattelse af, at P-anlæggene kan etableres på en sådan måde, at beboerlicensen kan bevares på sit nuværende niveau. Evt. yderligere etableringsomkostninger må fremskaffes ved, at pendlere og andre udefra kommende uønskede parkanter betaler en høj afgift. Det gælder dog ikke beboernes gæster. Flere kommentarer nævner, at det vil være en god ide at reservere pladser til beboere, således at en beboerlicens giver adgang til en bestemt i forvejen udpeget plads, som det S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 15

21 kendes fra visse handicappladser. Det skulle være tilladt andre at parkere på disse pladser frem til kl. 18, hvorefter de skulle være til rådighed for den aktuelle beboer. En anden forholdsvis udbredt kommentar er, at mange af kantstensparkeringspladserne optages af skure, containere og andet i meget lange perioder. I området omkring Hovedbanegården nævnes også parkerede turistbusser som et problem. Der er forholdsvis mange, der mener, at man bør indføre Oslo- eller Stockholmsmodellen i København, hvilket indebærer etablering af en bompengering, etablering af en næsten bilfri zone i middelalderbyen og udbygning af den kollektive trafik med dels højere frekvenser, dels lavere priser, og endelig med tilbringersystemer til den indre by, der overflødiggør mange af bilturene. De penge, der kan hentes ind ved parkeringsafgifter og bompenge, bør øremærkes til disse forbedringer. Fra mange beboere i rød zone udtrykkes der stor tilfredshed med at lørdagens P-forbud mellem 10 og 14 for beboere er ophævet. Til gengæld udtrykkes der utilfredshed med hverdagsforbuddet, der gælder mellem 10 og 17. Mange peger på, at det er en væsentlig ulempe i dagligdagen. Et andet forhold, der nævnes af nogle, er beboerlicensens gyldighedsområde. For beboere tæt på parkeringsområdernes grænser ses der muligheder i at udstrække gyldighedsområdet til de nærmeste gader i det tilgrænsende område. Det synes at være et specielt problem i området gennemskåret af Gyldenløvesgade, hvor man på nordsiden omkring Nansensgade har store P-problemer, mens der er mange frie pladser om aftenen og natten i området på den anden side af Gyldenløvesgade. Flere peger på det frustrerende i, at invalidepladser ligger ubenyttede hen. Dette er en torn i øjet på mange af beboerne, der må lede længe efter pladser, når de ønsker at parkere i nærheden af deres bolig. Mange i området omkring Halmtorvet og Hovedbanegården peger på den ekstrabelastning af P-pladserne, der fremkommer som følge af store arrangementer i bl.a. Øksnehallen og DGI-byen. Flere nævner også, at området omkring Tivoli kan være meget belastet af udefra kommende parkanter. Endelig er der også en del, der peger på, at opstribning af pladser (gerne i 45 grader) samt markering ved kryds af 10 m grænserne dels vil skabe flere P-pladser, dels forhindre et antal P-afgifter udstedt for at have holdt for tæt på hjørnet. Flere påpeger også, at 10 m grænsen måske skulle være mere fleksibel blandt andet på ganske korte gadestrækninger. Derudover er der kommet kommentarer til mange forskellige forhold, nogle nævner problemer med beboerlicenser og lånebiler, andre hvorledes udenlandske studerende kan få beboerlicens. En række af disse bemærkninger synes at kunne afhjælpes med information. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 16

22 3 Kunde-, pendler- og besøgsanalyse 3.1 Analysens gennemførelse Analysen af kunder, pendlere og besøgende er foretaget ved hjælp af spørgekort, der er blevet uddelt på parkerede biler. Spørgekortene er trykt i forskellige farver, der svarer til de områder, der er vist på nedenstående kort. Figur 3.1. Analyseområdet og dets opdeling på analysezoner Den røde og den grønne zone svarer stort set til de oprindelige røde og grønne zoner, mens zonerne i de øvrige farver svarer til den gamle blå zone, som nu er grøn. Resultaterne baseret på svarene vil derfor kunne opdeles i de viste zoner. Ved uddeling af spørgekort er antallet af spørgekort, der placeres på biler med beboerlicens og erhvervslicens, søgt minimeret, men har ikke helt kunnet undgås. Beboerlicenser er sorteret ud af analysematerialet. Der er uddelt spørgekort tre dage på forskellige tidspunkter i løbet af dagen og aftenen. Der er uddelt i alt knapt 5000 spørgekort, og der er modtaget 663 retur svarende til ca. 14 %. 63 er fjernet fra materialet pga. beboerlicens eller fordi de var ulæselige. Der er gennemført statistiske analyser på materialet. Til dette brug er observationer med gang- og søgetider på mere end 20 minutter sorteret væk. I alt indgår der 523 observationer i regressionsanalyserne. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 17

23 3.2 Analysens resultater Hvornår parkerer man og hvor længe? Flest parkanter pr. time ankommer mellem 06 og 09, tæt fulgt af tidsrummet Generelt viser undersøgelsen at der er en stor tilstrømning af parkanter frem til kl. 22. De anførte tal er uden beboerparkering, og det betyder, at der i tidsrummet mellem 16 og 19 formentlig er en større tilstrømning til parkeringsarealerne end i de 3 morgentimer mellem 06 og 09. Parkanters ankomsttid og parkeringens længde Parkanter 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % parkanter i tidsrum % parkanter pr time P-længde i timer Timer Parkanter, der ankommer i tidsrummene 6 til 9 og 22 til 06 parkerer gennemsnitligt i længere tid (knapt 7 timer) end de øvrige parkanter. Kortest tid, omkring 4 timer, parkeres i gennemsnit blandt dem, der ankommer mellem 9 og 16. Den gennemsnitlige parkeringstid for dem, som ankommer i tidsrummet mellem 16 og 22, er ca. 5 timer. Den gennemsnitlige parkeringstid i de tre parkeringszoner rød, gl. grøn og gl. blå vokser fra ca. 3,5 time i rød zone til ca. 6 timer i gl. blå zone. Samtidig giver den efterfølgende figur en oversigt den geografi der knytter sig til svarene i analysen. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 18

24 Parkanter fordelt på zoner og parkeringslængde % parkanter 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone % parkanter P-længde i timer timer Der er en meget tydelig tendens mod, at parkeringslængden er stigende jo længere væk man bevæger sig fra centrum. En mere ensartet parkeringsadfærd i gl. blå og gl. grøn zone, der jo pr er samlet i en zone med samme priser og betingelser, synes således ikke at være indtruffet endnu. Det kan skyldes, at gl. grøn zone er præget af større forretningsgader og butikker, hvilket er ensbetydende med kortere parkeringstid, mens gl. blå zone er et udpræget boligområde med administrative virksomheder, hvilket omvendt er ensbetydende med længere parkeringstider Hvad skal parkanterne? Hvad foretog du dig mens bilen var parkeret? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Besøg og beboere u. licens Arbejde Erhvervsrelateret Indkøb Cafe, turisme og andet S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 19

25 Bopælrelaterede ture, dvs. ture til ens hjem eller besøg, udgør godt 10 % af alle de registrerede ture. Det skal nok en gang pointeres, at parkanter, hvis biler er forsynet med beboerlicens, ikke er medtaget i analysen, hvilket har en stor indflydelse på den observerede fordeling af turformål. I gl. blå zone er det næsten 20 % af parkanterne der angiver at skulle hjem eller besøge nogen. Godt 30 % af alle parkanter oplyser, at de skal på arbejde. Det er dermed det største enkeltformål. Arbejdsparkering er voksende fra rød zone (godt 20 %) til gl. blå zone (knapt 40 %). Men også parkering i forbindelse med erhverv udgør godt 20 % af alle registrerede parkeringer. Indkøbsparkering udgør kun 3 % af alle parkeringer, men dog 7 % i rød zone. Parkering i forbindelse med en tur i byen (restaurationsbesøg, biograf, museum) og almindelig turisme samt andre formål udgør 1/3 af alle parkeringer. I rød og gl. grøn zone udgør disse parkeringer ca. 40 % af alle mens det er godt 20 % i gl. blå zone. Parkeringstid som funktion af formål % parkanter 100% 80% 60% 40% Timer 20% 0% Besøg og beboere u. licens Arbejde Erhvervsrelateret Indkøb Cafe, turisme, andet % parkanter med P-tid < 5 timer P - tid i timer Parkeringer med formålene indkøb, erhvervsrelateret, biograf, cafe og andet er i overvejende grad parkeringer, der varer mindre end 5 timer, og den gennemsnitlige parkeringstid for disse ture varierer da også mellem 2,5 timer for indkøb op til godt 3,5 timer for erhvervsrelateret parkering. 25 % af ture med arbejdsformål parkerer i mindre end 5 timer, mens den gennemsnitlige parkeringstid for disse ture er knapt 7 timer. Beboere, der ikke anvender beboerlicens og som derfor indgår i undersøgelsen, og besøgende parkerer i gennemsnit i mere end 7 timer Hvor lang tid tager det at finde en parkeringsplads og hvor langt skal man gå? Det tager godt 4 minutter at finde en parkeringsplads i indre by, og det tager lige så lang tid at gå til sit første mål fra det sted biler er blevet parkeret. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 20

26 70% 60% 50% Søge- og gangtider i indre by % af parkanter 40% 30% 20% 10% 0% 0-2 min 3-5 min 6-10 min min min min min > 31 min Søgetid Gangtid Mere end 60 % af dem, der søger parkeringsplads, finder en indenfor 2 minutter. Til gengæld er der også nogle der søger meget længe efter den rigtige plads. Knapt 50 % af parkanterne har en gangtid der er mindre end 2 minutter. Gangtider over 15 minutter forekommer næsten ikke. Søge- og gangtider i indre by er sammenlignet med tilsvarende resultater fra analysen i Analysen fra 2003 er renset for parkanter, der betalte for parkering ved hjælp af beboerlicens, og sammenligningen er gennemført på parkeringszonerne. Derfor er resultaterne sammenlignelige. Der er forskelle imellem de forskellige geografiske zoner. Længst tid på at finde plads og gå bruger man i rød zone. Mindst tid bruger man i gl. blå zone. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 21

27 Gns. gang- og søgetid for parkanter, der ikke har beboerlicens, 2003 og 2006 Gns. søgetid Gns. gangtid Minutter Rød zone Gl. grøn zone Blå zone Brokvarterer Søgetiden bliver mere end halveret når man bevæger sig fra rød zone til gl. blå zone. Gangtiden reduceres også i væsentligt omfang (ca. 35 %). Sammenligner man søge- og gangtider der er observeret i den netop udførte analyse med de søge- og gangtider man fandt i analysen i 2003 for det samme segment af parkanter kan man iagttage at søgetiderne i rød og gl. grøn zone er blevet større, mens søgetiden i gl. blå zone stort set er uforandret. Til gengæld er gangtiden i gl. blå zone forøget, mens gangtiderne er stort set uforandrede i rød zone og gl.grøn zone. En nærmere analyse af gang- og søgetiderne viser, at man i gammel blå zone har mange korte gangture, men også nogle der er meget lange. Det kan skyldes bydelens karakteristika som primært kontor og bopælszone, samt parkanternes viden om, at der findes let tilgængelige parkeringspladser. Det kan betyde, at gl. blå zone fortsat i større udstrækning anvendes af parkanter, som ikke nødvendigvis har et ærinde i området, selvom parkeringsbetingelserne er blevet de samme som i gl. grøn zone. I gl. grøn zone findes derimod en del med lange søgetider, hvorimod de meget lange gangtider ikke forekommer særligt hyppigt. Som følge af større forretningsgader og butikker synes der således at være en tendens mod, at bilister kører mere rundt for at finde en plads, men ikke nødvendigvis holder så langt fra (første) gøremål. Tendensen i rød zone er ikke så entydig som i gl. grøn og gl. blå zone. Der er en del med både lange søgetider og lange gangtider. I bilag 1 til rapporten er der gennemført nogle regressionsanalyser på materialet, som underbygger de ovenfor nævnte konklusioner. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 22

28 Gensn søge- og gangtid for beboerlicensparkanter, 2003 Brokvarterer Blå zone Gl. grøn zone Rød zone Minutter Gensn. søgetid Gensn. gangtid Til sammenligning er ovenfor vist den gennemsnitlige gang- og søgetider for parkanter med beboerlicens som observeret ved analysen i Parkanter med beboerlicens søger at gøre gangtiden så kort som mulig, men bruger til gengæld en del søgetid. Dette billede er gældende i alle parkeringszonerne. Søgetid som funktion af ankomsttid i indre by Sum min 3-5 min 6-10 min > 11 min. Samlet set har knap 80 % en søgetid på 5 minutter eller derunder. Søgetiden er kortest mellem 14 og 16 og længst mellem 20 og 24. Det understreges, at beboere ikke er med i analysen, men at beboernes parkering formentlig har en indflydelse på mulighederne for at finde pladser i tidsrummet 20 til 24. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 23

29 Gangtid som funktion af ankomsttid i indre by Sum min 3-5 min 6-10 min > 11 min. Samlet set har knap 80 % en gangtid på 5 minutter eller derunder, og kun ca. 5 % af de adspurgte parkanter havde en gangtid på 11 minutter eller derover. De korteste gangtider, dvs. 5 minutter eller derunder, har man tilsyneladende om morgenen mellem 8-10 og om aftenen efter kl. 20, hvor man til gengæld fandt de længste søgetider. Længste gangtider forekommer mellem Hvordan betaler man for sin parkering? Hvilken type parkeringsbillet havde du? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Automat Mobiltlf. Md.-/ugelicens Andet Ej besv./betalt Automatbetaling er fortsat den langt mest udbredte betalingsform. Det er dog bemærkelsesværdigt, at andelen af automatbetaling er klart lavest i gl. blå zone. Til gengæld er andelen af måneds- og ugelicenser samt erhvervslicenser markant højere i gl. blå zone, hvilket understreger zonens karakter med mange boliger og mange administrative virksomheder. I rød zone er brugen af måneds- og ugelicenser ikke særlig udbredt. Gl. grøn zone er i grove træk en blanding af rød og gl. blå zone. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 24

30 I ovenstående illustration er ej besvaret/ej betalt medtaget, fordi en del respondenter ikke har besvaret spørgsmålet. Flere har direkte angivet, at de ikke har betalt, mens andre spørgekort blot er tomme ved spørgsmål 6, hvilket naturligvis kan skyldes, at nogle respondenter har overset spørgsmålet. Det er ikke muligt at adskille ikke besvarede spørgekort mellem ikke-betalende hhv. glemsomme respondenter. I spørgsmål 6 er andelen af ubesvarende spørgekort således undtagelsesvist angivet Hvor tit parkeres i indre by? Hvor ofte parkerer du i Indre By? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Hver dag Ugentligt Weekend Månedligt Sjældnere Weekendparkering er stort set ikke repræsenteret i undersøgelsen, hvilket naturligvis kan forklares ved, at postkortuddelingen har fundet sted på hverdage. Derudover er det værd at notere sig, at andelen af parkanter, der parkerer hver dag, er markant størst i gl. blå zone. Andelen er mindre i gl. grøn zone, og udgør kun 20 % i rød zone. Omvendt er andelen af parkanter, der parkerer ugentligt eller månedligt størst i rød zone, og udgør gradvist en mindre andel i gl. grøn zone og gl. blå zone. Mest markant er tendensen for parkanter, der parkerer månedligt. Niveauet for parkanter, der parkerer sjældnere end månedligt, er stort set det samme i alle tre zoner. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 25

31 3.2.6 Hvor bor parkanterne Hvor bor du? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone København Resten af HO Resten af Sjælland Andre Andelen af parkanter fra Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Amager er på samme niveau i gammel grøn og blå zone (30 %), mens andelen i rød zone er noget lavere (godt 20 %). Andelen af parkanter fra resten af hovedstadsområdet er størst i rød zone. Bilister fra det øvrige Sjælland, Fyn og Jylland, der i mindre udstrækning må formodes at være pendlere, vælger tilsyneladende i større udstrækning at parkere uden for middelalderbyen og rød zone med eventuelt længere gangtider til følge. 3.3 Parkanternes holdning til parkeringsændringerne Det er blevet lettere at parkere siden 1. januar 2006? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Parkanternes holdning i de tre zoner er nogenlunde den samme. 10 % er enige eller helt enige i udsagnet, mens ca. 60 % er uenige eller helt uenige. Der er marginale forskelle imellem områderne, blandt andet er parkanterne i rød zone knapt så uenige i udsagnet som parkanter i de andre zoner. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 26

32 Det skal bemærkes, at i knap 20 % af spørgekortene har respondenten svaret Ved ikke til dette spørgsmål. Det bør ikke forveksles med neutral, men betyder sandsynligvis, at parkanten ikke har registreret en forskel, og at spørgsmålet derfor tilsyneladende har været svært at forholde sig til. Prisen for at parkere er fortsat rimelig? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Holdningen til prisen for at parkere er nogenlunde den samme i de tre områder, og er kendetegnet ved, at hele 80 % er uenige eller helt uenige i udsagnet om, at prisen for at parkere fortsat er rimelig. 10 % er enige eller helt enige i udsagnet. Det er imidlertid værd at fremhæve, at andelen af uenige respondenter kun er lidt større blandt parkanterne i gl. blå zone, hvilket kan overraske, idet gl. blå zone, som tidligere nævnt, er den zone, hvori de største prisstigninger har fundet sted. Det kan nævnes, at kun 3 % af besvarelserne er Ved ikke, hvilket vidner om, at mange har en klar holdning til prisspørgsmålet. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 27

33 "Prisen for at parkere er rimelig" i forhold til formål Cafe, turisme og andet Indkøb Erhvervsrelateret Arbejde Besøg og beboere u. licens Helt enig Enig Neutral Uenig Ca. 1/3-del af turisterne er enige i, at prisen for at parkere fortsat er rimelig, hvor kun mellem 8-15 % af alle med andre formål mener, at prisen fortsat er rimelig. I denne forbindelse er det dog værd at bemærke, at 25 % af turisterne har svaret Ved ikke til spørgsmålet om prisen, hvilket skal sammenholdes med en samlet Ved ikke - svarprocent på kun 3 %. Ellers er den gennemgående tendens, at alle parkanter uanset formål er uenige i, at prisen for at parkere fortsat er rimelig. Yderpunkterne er indkøb, hvor 60 % af parkanterne er uenige i udsagnet, og besøg, hjemme og arbejde, hvor ca. 90 % af parkanterne er uenige i udsagnet. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 28

34 4 Erhvervsanalysen 4.1 Hvem er interviewet Erhvervsanalysen er udført ved interviews blandt erhvervsdrivende i indre by. Det har i udgangspunktet været detailhandel, restauranter og hoteller samt forlystelser der primært er inkluderet. Der er dog også sikret en vis repræsentation af andre erhvervsvirksomheder. Der er foretaget et udtræk fra CVR registret over antallet af virksomheder med ansatte i indre by. I alt er der registreret virksomheder. Fordelingen på de interviewede brancher er anført i nedenstående tabel 5.1. I alt er der interviewet 180 virksomheder ud af de ca virksomheder i indre by, svarende til 1,6% af alle. Men som nedenstående tabel viser, er der stor forskel i dækningen af de forskellige typer af virksomheder. Tabel 4.1. Antallet af virksomheder med ansatte og antallet af interviewede virksomheder i indre by. Andel interviewet (%) Antal virksomheder Andel af Interviewede Beskrivelse alle (%) Håndværk, engros % % Fødevarehandel 221 2% % Anden detailhandel % % Hotel 61 1% % Restaurant 455 4% % Publikumsservice 891 8% % Liberalt erhverv % % Forlystelser 577 5% % I alt % De virksomheder, der primært forudses at blive påvirket af de ændrede parkeringsbetingelser er som nævnt virksomheder indenfor handel, hotel og restaurant samt forlystelser, eller knapt 30 % af alle virksomheder i indre by. Af disse grupper er der interviewet 140 svarende til knapt 4 % af disse virksomheder. Af øvrige virksomheder er der interviewet 0,5 %. Interviewene er udført primært ved besøg i virksomhederne. I enkelte tilfælde er der tale om telefoninterview. Interviewene grupperet efter de to forskellige branchekategorier fremstår følgende billede Figur 4.1. Branchefordeling anvendt i analysen S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 29

35 Virksomheder fordelt på brancher 9% 7% 13% 7% 8% 4% 11% Håndværk, engros Fødevarehandel Anden detailhandel Hotel Restaurant Publikumsservice Liberalt erhverv Forlystelser 41% S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 30

36 I det følgende er der gengivet resultater som illustrerer de forskellige branchers oplevelse af parkeringsændringerne. Virksomhederne blev spurgt om de kendte til ændringerne af parkeringsordningen. Kender du til følgende ændringer i parkeringsordningen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ja Nej 0% P-zonerne er blevet ændret Prisen for parkering er steget Der skal betales for parkering om aftenen til 22 Der skal betales for parkering om lørdagen til 17 Halvdelen af virksomhederne kender ikke til lørdagsbetalingens udvidelse til kl. 17, mens næsten alle virksomheder er opmærksomme på, at prisen for parkering er steget. 86 % af virksomhederne anfører at de dagligt har besøg af kunder, der har et parkeringsbehov. Det gennemsnitlige antal kunder pr. virksomhed, der har oplyst antallet af kunder, er % af virksomhederne har kunder og leverandører, der parkerer på offentlig vej. 18 % anfører, at der også anvendes offentligt tilgængelige parkeringsanlæg. 4.2 Påvirker parkeringsændringerne virksomhedernes kunder/besøgende Virksomhederne er blevet stillet overfor en række udsagn om effekten af parkeringsændringerne, og har haft mulighed for udtrykke enighed eller uenighed med udsagnene. I det følgende gengives de holdninger der er kommet til udtryk opdelt på de 8 brancher nævnt ovenfor. På de beslægtede udsagn: Virksomheden får færre kunder/besøgende nu end tidligere og Virksomhedens omsætninger er lavere nu end før ændringerne svares der stort set enslydende fra de adspurgte virksomheder. Liberalt erhverv og hoteller er klart uenige i udsagnene, mens fødevarehandel er den branche, hvor den mindste andel er uenige. Det noteres, at forlystelser ikke synes at være påvirket af ændringerne i P-forholdene. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 31

37 Virksomheden får færre kunder nu end før ændringerne Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Virksomhedens omsætning er lavere nu end før ændringerne Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 32

38 Det er blevet lettere for kunder at finde en parkeringsplads Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Flertallet af virksomheder indenfor de enkelte brancher oplever ikke, at det er blevet lettere for deres kunder at finde en parkeringsplads. Prisen for at parkere har ingen betydning for antallet af kunder Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Ser man på udsagnet Prisen for at parkere har ingen betydning for antallet af kunder/besøgende, at mellem 40 og 60 % er enige i dette udsagn i de fleste brancher. En markant undtagelse er fødevarehandel, hvor kun 15 % er enige i udsagnet. Den andel af virksomhederne, der er uenige, er forholdsvis ens, omkring 40 %, bortset fra liberalt erhverv og håndværk samt engros, hvor andelen af uenige er omkring 20 %. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 33

39 Der er blevet færre parkerede biler i området Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Virksomhederne har samme oplevelse som beboerne med hensyn til parkerede biler biler i området. Den generelle holdning er, at der ikke er kommet færre biler i området. Det er blevet lettere for leverandører at finde en parkeringsplads i området Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig På spørgsmålet om leverandørers adgang til virksomheden er der forskellige holdninger hos forskellige brancher. Hos de fleste brancher er der ikke enighed med udsagnet i at det er blevet lettere for leverandører at finde parkeringsplads. Dog er det kun en beskeden andel af virksomhederne indenfor hotel og publikumsservice der angiver uenighed. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 34

40 De ændrede P-regler har generelt været en ulempe for virksomheden Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig På udsagnet de ændrede P-regler har generelt været en ulempe for virksomheden er omkring % af virksomhederne enige i dette udsagn. For fødevarehandel er det næsten 60 %. Flest uenige findes indenfor liberalt erhverv, hvor næsten 60 % er uenige i udsagnet, mens man indenfor publikumsservice og fødevarehandel kun finder % der er uenige i udsagnet. De ændrede P-regler har generelt været en ulempe for virksomheden Gl. blå zone Gl. grøn zone Rød zone Publikumsservice Detailhandel Andet Publikumsservice Detailhandel Andet Publikumsservice Detailhandel Andet Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Detailhandlen i rød zone er mere enig i ovennævnte udsagn end detailhandlen i gl. blå zone. Men for de øvrige branchegrupper gør den modsatte tendens sig gældende. Det noteres samtidig at 50 % af virksomhederne i branchegruppen publikumsservice, der dækker restaurant, hotel, forlystelser og publikumsbetjening, er uenige i udsagnet. 60 % er uenige i gl. grøn zone. I de øvrige branchegrupper er ca. 30 % i rød zone uenige i, at de ændrede P-regler har været en ulempe, og det falder til ca. 15 % i gl. blå zone. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 35

41 Virksomhederne er blevet spurgt specifikt om ændringerne af parkeringsforholdene om aftenen har haft en effekt. For mange virksomheder er dette ikke relevant, men især restauranter og forlystelser samt hoteller har svaret på dette. Og der er også nogle butikker, som har svaret. Der kommer færre kunder til virksomheden om aftenen end før ændringen Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ikke relevant Det er blevet lettere for kunderne at parkere om aftenen Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ikke relevant Restauranter især udtrykker enighed med udsagnet om at der kommer færre besøgende som følge af ændringerne, men også af de fødevarebutikker, der har svaret, er enige i udsagnet. Svarene falder i tråd med forventningen om, at især varer og ydelser, der kan fås andre steder end i indre by, vil blive ramt af de ændrede parkeringsregler. Og det synes at være tilfældet. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 36

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 Introduktion Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor bad Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN

HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN JANUAR 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN RAPPORT BILAG 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger April 2013 Indhold 1 Resumé og konklusioner... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Overordnet

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Parkering på Frederiksberg

Parkering på Frederiksberg Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? [Kort forord] 1. Udvidelse af Betalingszonen, altså de steder, hvor man må holde gratis i to timer og dernæst skal betale, dækker den del

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2 KØGE KOMMUNE ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ANBEFALINGER INDHOLD 1 Indledning 2 2

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere