Gentagelsen af Gjentagelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentagelsen af Gjentagelsen"

Transkript

1 GentagelsenafGjentagelsen

2 GentagelsenafGjentagelsen afellenfriis OmslagvedEllenFriis UdgivetafforlagetGruppepres2010 ISBN Projekteterstøttetaf ogafstatenskunstrådsscenekunstudvalg

3 Gentagelsen Livetmålevesforlæns,menerindresbaglæns,hedderdethos SørenKierkegaard.Levermaninuet,vedmandetikke,ogved mandet,levermanikkeinuet! Gentagelsenkansigesatværeenløsningpådilemmaet,daden udgørensynteseafoplevelseogerindring.sørenkierkegaard siger:"det,dergjentages,harværet,ellerskundedetikke gjentages,mennetopdet,atdetharværet,gjørgjentagelsen tildetnye".hansdagligevandringindenformureneaf GuldalderensbitteKøbenhavnpåvirkedeutvivlsomthans tænkning.hanføltetilsyneladendebehovforatformulereen livsanskuelse,derkunnegørehverdagensgentagelser udholdeligeogenddaberigende. IdennebogbetragterjegSørenKierkegaardsdagligevandring somenmetodetilatudforskegentagelsensomfænomenog foretage"etforsøgidenexperimenterendepsychologi",som undertitlentil"gjentagelsen"(1843)lyder.jeggentager tilgangenogfårenandentekstudafdet. JegfulgtedensammerutenedadSønderBoulevardetantal gangeiseptember2009foratanalyserebegrebetgentagelse. Jegudførte,performede,enanalyse.Undersøgelsenvarden egentligeperformance,oghavdeintet(bevidst)publikum. Performancenvarskabttilatblivedokumenteret idenne bog.

4

5 1.gang Jegharsvedpåpandenogenbriseinakken.Tilmin forventningsfuldeoplevelsesmodushøreratjegnubemærker atmithårflagrerogdannerskyggerpåminnæsederblander sigmedminefregner.jegeroverrasketoveratjegselvkanse det.næse,fregner,bilernesbrændingmodasfalten,lyden skvulperdoventomkringminefødderogpludseligfølesden enekoldogvåd.enmandskovlersandmedrytmisketag. Kantenaftageogspir,mattegrånålestikienoverbelyst himmel.encafé,derhagersigfastpåhjørnetoverfor jobcentretscykelskov,hvorskelbækgade luderneplejedeat stå. Brugsenpasseres.Politistationen.Jegnoterermigforskellen påtoligegrønneelementer:politietsstedsegrønneskiltmed dehvideblokbogstaver,ogettræderdirrerogsnartmå overgivesigtilefteråret.irundkørslenvedhalmtorvetståren mandifrakkeogfodrerfuglene.hersåtætpåendestationen, derskiltermedenglevingerogspillerbach,stigerpulsen, dagenstrømmerpludseligthurtigere,ogjegdrejeraf.dehar repareretelevatoren,serjeg,menjegerikkeparattilattage herfra.

6 2.gang Dørsmækivenstreøre.Tjek. Tivoliforlystelsestårnforendenafvejen.Tjek. Blæstinakken.Tjek. Obstruktion:ethjerteligtgensynmidtpåfortovetmellemen mormedtobørnogenmandpåcykel.jegvigerudenomog konfronteresmedenmandmedenfoxterrieroghømhømpose. Vindenblæserenskilninginakkenpåmig.Højehæledergør parattilatoverhaleindenom.etskrabmodasfalten.hvad hedderdenlyd,nårenkvindemedhæleetøjeblikglemmerat løftefoden?enlapsus? Mørtelpose.Tjek.Idagudenmandenderskovlersandmed rytmisketagsompåenfascistiskplakat. Undvigergadeskilt.Tjek. Nedtrådttomat.Snorvikletomenkofanger.Politietogtræet. Tjek. Såforpokker,nuglemtejegatbemærkejobcentretog Brugsen.

7 3.gang Skyernevæltersigsjusketpåhimmelsengen.MidtoverSønder Boulevardblottesenbaggrundsometsnavsetlagen. Cykelsæderogbiltagemmergråtafennyligregn.Blæstenhar skiftetretningogåndermigihovedet. Fuglenebaskerbagvejbelysningensnet.Ufrierden,derikke haretstedatsættesigned!vedcafeenoverforjobcentret tildelerjegfemparasollerenlighedmednedslåedeog skulderløsepelikaner.jeghuskermedviljebrugsen. PåHalmtorvetmyldrerdetmedstatistertilogfra Øksnehallerne,hvorklokkenaltiderfemogtyveminutterini. Drejescenensættesknirkendeiværkogenpolitimandklørsig påøret:nu. Nudrejerjegmed.Nudrejerjegfra.Ørafalmægtighed.

8 4.gang Jofleredetaljerminvandringhar,josværerebliverdetat gentageden;hvadentendetaljerneskyldesuforudsete hændelser,ændringerfremkaldtafvind,vejrogtid,ellermin egengradafopmærksomhed. Dennemmestemådeatindskrænkedetaljerigdommenpåer vedatsløveopfattelsen.jegkanforeksempelgåihalvsøvne, beruset ellervedatventeetårmeddennæstevandring,så jegimellemtidenharglemtaltandetendbørnehaven, jobcentret,brugsen,rundkørslen. Jegpassererbørnehaven,jobcentretogBrugsen.Detlykkes migalligevelikkeatundgåatbemærkeenmandmeden snavsetstofposefrasømændeneshjem.hansaltforstoretøj bliverpustetopafstormenoghansejlernedadgaden. Modstræbendenotererjegmigdesudenenkvinde,der energiskskubberenrollator.træerneerfuldeafsmågrønne æbler,ogbladenekrængerdehvidebugeop. AfpraktiskeårsagergårjegadGasværksvej(foratkøbeindi Netto),mensenandendelafminbevidsthedfortsætteradden sædvanligevejtilhalmtorvetogførstdrejerfraved rundkørslen.jegfastholderdennepersonlighedsspaltninget øjeblikogforestillermiggentagelsensomenbabouschka,hvor hvertnytlagrummeralledeforrige,ogdoglignerdempåen prik.

9 5.gang Jegudvælgermignoglefikspunkter: BØRNEHAVEN JOBCENTRET BRUGSEN RUNDKØRSLEN Mellemfikspunkterneagterjegnøjepåhvordanjegsætter fodenforikkeatbliveførtpåafveje;fordetsværeer naturligvisatundgåalleudefrakommendedistraktioner, hjerteligebekendteogufrivilligeobservationer. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig.

10 6.gang Idagsnyderjeg.Jegharindskrænketgradenafdetaljertildet mindstmulige,oggårturenpåpapiret;idétjegfremkalderde firestederpåskiftfordetindreøje. BØRNEHAVEN JOBCENTRET BRUGSEN RUNDKØRSLEN

11 7.gang Idagsnyderjegigen.Jegharindskrænketgradenafdetaljertil detmindstmulige,oggårturenpåpapiret;idétjeg fremkalderdefirestederpåskiftfordetindreøje. BØRNEHAVEN JOBCENTRET BRUGSEN RUNDKØRSLEN Ordenedannerenbrechtskscenografi,hvorderstår Børnehave,Jobcenter,Brugsen,Rundkørselmedfedetyperpå skilte.jegnoterermigdisseordognavigererefterdem.deter verdenopfattetsombegreberoginstitutioner.ikkesom sansning,ikkesomerkendelse,mensomuemotionel genkendelse.

12 8.gang Jegoverførerminepapirøvelsertilvirkeligheden: Selvomvejengårligeuderdetsværtatholdesigpåden.Jeg læserdenmedminefødder.derstårdesamme kendsgerningerhverdag,ogdajegtrorpåatverden eksistereruafhængigafmig,trorjeghellerikkeatbørnehaven, jobcentret,brugsenogrundkørslenændrersigvæsentligtdag fordag.sominstitutionerogbegreberbestårde;somord. Idagerjegenurviser,ogjeggliderforbibørnehaven, jobcentret,brugsenogrundkørslenmedafmålteskridtog bemærkerintetudoverminegenbevægelse:vige,stoppe, undvige,slåbue,gå.

13 9.gang klik klak klik klak klikkeklikklik klakforskellenmellemhæl ogfodsomenbilydvedhjertet.skilt:undvige.kantsten.ind igen.stoleistabel:undvige.kantsten,indtilfleremindre intervaller. Himlenflyderigyldensirupogvandetispringvandetved Politistationendryppersålangsomtatjegkannåattælle ringene.vedkrusågadeblivertivolitårnetædtafetæbletræ, menschristiansborgslotstårnetholdersiglidtlængereog førstfalderfraomkringskelbækgadeogcykelskovenog Fisketorvetienromantiskdis.HerbryderTivolitårnetsåtil gengældfremigenialsinstråleglans:guldkupler,æblekinder, iskugler,gummiklokker:ohseptember!

14 10.gang Himlenernuttetogpudretmedflormelis.Husfladerne modstårmitblik,menfaldersåbratbortforhvertgadehjørne. Vejenidagbestårafafvisningeroginvitationerpakketindi hinanden.etfalliskspirøverstpåenbygning,hviskælder huser"cafégrotten".toilettetforbeholdtbarensgæster.ikkegæsterbliverafkrævetetgebyrpå5kr.detteerenryger bar! Ikke rygereervelkomne. ToiletpriseniTysklanderpå50cent,svarendetil3,75kr.Selv toiletsidningerdyrereidanmark,menmanskalstadigselv ydearbejdet.ydelsesserviceiskelbækgadeereksperteriat ydetruslerogtvangsforanstaltninger.dennyevinbarved Kødbyenskiltermedtoknytnæver. Øv.Ladostagedetom. Jegkanoverhovedetikkehuskebørnehaven,jobcentret, Brugsenogrundkørslenidag.Jegglemtedemaflutter ærgrelse.

15 11.gang Idaglykkedesdetmignæstenfuldkommenatglemmeatjeg giknedadsønderboulevard.jegkomitankeromdetligefør Skydebanegade,ogsåigenvedGasværksvej,menderimellem mediteredejegpåminindkøbslisteogblevkundistraheretto gange:afentilsløretkvindemedetlårkortstrutskørtunder frakken,ogafenhåndværkermedklapbukser,ølmaveog skuldrenetrukketsåhøjtopomørerneatjegfrygtedehan villetippeforover. Frikadellefars1kg Diversefriskefrugtertilfrugtsalat(ikkebanan,fordiden bliversnasket) Jordbærtildennorskegelérand Rugbrødogfranskbrød Nürnbergere(harALDIdemstadig?) Bacon Purløg Godeoste Grovmelogmåskealmindeligthvedemel Havregryn Müsli Yoghurt,mælk,("detsædvanlige") Lækkertkødpålæg FrikadellepålægtilHenrik Køkkenruller Toiletpapir Enrøgetmakreltilaftensmaden? Klorin Uldvaskemiddel Salathjerter

16 12.gang Idagmediteredejegigenpåminindkøbsliste(derdoghar ændretsigfordijegkøbtenogleaftingeneigår.detdrejersig omjordbærrene,delikatessepålægget,nürnbergerneog grovmelet,derdermedskaltrækkesfragentagelsen)menjeg blevdistraheretafparadoksetiatjegikkekanfastslåomdet virkeliglykkedesmigatgentagedentur,hvorjegvarmentalt fraværende.jegkanikkehuskedet.jegkankunhuskeénting: Jegvendtemigompåettidspunktogblikketfaldtpådetstore Tromped oeilmaleripågavlen.iminfraværendetilstand forekomdetmigganskenaturligtathimlenoverhalvtorvet varudvidetiretningmodfisketorvetmedenkæmpe triumfbueskudtindieneksisterendebygning. Mensjegskriverdisselinjer,kanjegseudafvinduetpåen mand,derstårforan"hotelcomfort"ogovergårmigmed mangealeniatgentage.hanharståetderhverdagitre måneder.hanharkorthårogbærerhabit.hanharetlystsæt tilnårdetervarmt,ogetmørktsætsomhanbrugerhvid skjorteogmanchetknappertil.pånærtholdertøjetflossetog blikketflakker.hansigeratkommunenhargenhusethampå hotellet,ogatdeterhansarbejdeståpågadenogtrække vejret.

17 13.gang Kl11:02.Mensjeglederefterenimprægneringsspraykommer jegpludseligitankeromatjegglemteheleturennedad SønderBoulevardidag.Jegharensvagerindringomnogle halvmørkeskyerihorisontenogenovervejelseomjegskulle skydegenvejadistedgade menderefter:nul.nix.ingenting. JeghuskerencafégæstvedHalmtorvetligeførrundkørslen (somjeghellerikkehusker) menbortsetfradetkunnejeg ligesågodthaveforetagetdennegentagelseigårsomi morgen.dererintetderskillerdenud.hurra!intet kendetegnerdennegentagelseiforholdtilalledeforrigeog kommende.mitprojekterlykkedes!ellerrettere;deterførst lykkedeshvisjeggentagerdenimorgen,forindtilnuskiller dagensgentagelsesigjonetopudvedatintetveddenskiller sigud. KanjegsåvideatjegvirkeliggikadSønderBoulevard?Ja,for dethavdekrævetenanstrengelseiformafetbevidstvalgat afvigefraden.

18 14.gang Idagkunnejegnaturligvisikketænkepånogetsomhelst andetendmingentagelseogmedovernaturligsanseskarphed printedehverenesteoverflødigoguvedkommendedetaljesig pånethinden.tvillingermedensjakker,enmandsmørkeog forbitredeansigtsudtryk,træerne,derfalmedeefterårsskønt. Sollysetfordelteskyggeog3Deffekterigaderummet,ogjeg tænkte:øv!digharjeghellerikkesetfør;ogdencykelerny ogdettræogdenhund,ogderharvijobcentretogbrugsen, dernuharfåetkundevenligeåbningstider;altsammenved jegmedsikkerhedatjegaldrigharsetførogatdenne gentagelseskillersigaltformegetudtilatværestatistisk usignifikant! Minehøjehælehamredeenfasttaktgennemminetankerog sømmedemigfasttilnu et,nu et,somjegtaltedemtilmig selvietforgævesforsøgpåatholdefastinogetandetend gentagelsenafgentagelsenafgentagelsenafgentagelsen,jeg taltealledisseordtilmigselvidatidogvaralleredehenneved dendel,vedmitnutids jeg,dérhvorjegskrevdemnedog tænktetilbagepåmigselvsomjeggikoghamredeminehæle nediasfaltenitakttilminetankerogtildeordjegblevved medatformeihovedetafidag idag idag ordetidag voksedesigstørreenddeandreogjegsprangfradeteneidag tildetnæsteidagsomfraisflagetilisflage.

19 15.gang Underkastermansiggentagelsenogladersigselvgentage ubevidstafogunderomstændighederne,gårmaniopløsning. Detsvarertildennedslidningafsensitiviteten,noglekalder dendagligetrummerum,ogsommandenforanhotelcomfort såglimrendeillustrerer. Foretagermanderimodenbevidstgentagelse,etablerer gentagelsendenpågældendehandlingsometobjekt,ogden handlendesometsubjekt,derforandresforhvergentaget handling.atvælgegentagelsenerathindredeniatgentageén selvogdermedioverhovedetatfindested. IdaganbringerjegminefødderpåSønderBoulevard,også gørderestenafarbejdet.gentagelsenerendrøm,mankun vågnerfra,nårmanskaltræffeetvalg. Erkroppennæstenaltidientilstandaftrance,ietbestemt handlingsrum,somjeganbringerdeniogsomkræveret minimumafpleje?somomdeneretlillebarnopbevarerjeg kroppenpåstederhvordenersikkermensjegerfraværende; medenkopkaffe,isengen,medryggenmodvæggenog ansigtetmoddøren

20 16.gang Måskeeretdejá vu,nårmansnubleroverenubevidst gentagelse? Måskeerdenerkendtegentagelsekunmuligfortilskuerentil endement,derpåetstikordgangpåganggennemleversitlivs mareridt,friskmedallefølelser,ogreagerermeddesamme udbrudidensammerækkefølge,styrterhentilvinduet,griber febrilskeftersitovertøj,o.s.v.. Elleriteatret,daingenteatergængerkanhuskeheltnedtil håndensdirrenogfodensdrejningomskuespillerinden reproducerersinoptrædenfraaftenenførpræcist.deteren teaterkonventionathungørdet,ogathunikkeanerathun nogensindehargjortdetfør,ogderforerdetsandt indenfor teaterrummetsfirevægge.

21 17.gang Idaghyredejegenskuespillertilatgentagemig.Hangikmin vejogtogminenotertilbørnehaven,jobcentret,brugsenog rundkørslen. "...Dajeggikogtænktepåhvadjegskullefokuserepå, opdagedejegatjeggikskiftevisisologskyggeogblevramtaf solenmellemhusene.jeglagdemærketilatminhudføltestøri solen,meniskyggenvardetminelæber,dervartørre.ved Brugsenstodderenfloktyndegymnasiedrengeogdrakcider, ogdetfikmigtilattænkepådettidspunkt,hvordetgikgaltfor migigymnasiet;detvarogsåenformiddaghvorvipjækkedeog købteenkasseølsomvisadogdelte.nedevedrundkørslenvar derenindvandrerienblåvarevogndervarkørtfortætpåen mormedetlillebarnogdestodogråbteafhinanden.derskete ikkenoget,hanvarbarekommetlidtfortætpå.mensjegstod dérkomderendnuenblåvarevognmedenindvandrer,ogéntil; deteråbenbarthvadmankøreri.ogensjovting mellemde kiksedecafeerpåhalmtorvethangderetgammeltberlinerluft klistermærke..." Hankanikkegentagemigmereendéngang,forsågentager hansigselv.

22 18.gang Jegbehøverikkeatgåmere. NårjegnutænkerpåSønderBoulevard,kanjegrummehele strækningenpåéngangiminbevidsthedsomenteaterscene ogefterbehovtilføjeregnogsol,skidnelagnerogrodede skyer,skuespillere,is skilte,indvandrere,biler,regn,lydenaf rådhusklokkerne,cykelskov,gymnasieelever,højehæle, ludere,politi skilte,træermedæbler,træerudenæbler,blæst, skilninginakken,værtshuse,falliskespir,tivoli tårne.vejen selvergentagelsen,ogbegivenhedernedriverhenoverden somskyernesskygger. Mensåvarderendersagde:Hvisduharfundetløsningen,så mådujogentagedén.

23

24 EllenFriis(1973) Interdisciplinærkunstner,uddannetvedoverbygningenfor"Kunst somhandlenidetoffentligerum",kunsthochschuleberlin Weissensee,2005. EllenFriisarbejderidé baseretfremforatbegrænsesigtilen bestemtkunstneriskform.undersøgelsenafemneterselveværket. Udfordringenbeståriatudtænkekreativestrategierogstrukturertil atudforskeetemnepåtværsafvidenskabelige,sociologiskeeller kunstneriskekategorier. "GentagelsenafGjentagelsen"indgårienrækkeundersøgelser,der undersøgerogfortolkerforskelligetidsbegrebersombaglænstid, slowmotion,filmisktid,ogcentraletidsbegreberhosforskereog tænkere.indtilvidereerolerømer,nielsbohrogsøren Kierkegaardblevetfortolket. Semere:

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget)

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget) Kære underviser Når børnene har gået i skole i mellem en og to uger, laver jeg denne test, for at se hvor gode hvert barn er er til at omsætte det de får at vide til en tegning. Den er inspireret af den

Læs mere

Vejledning til Mønsterblokering

Vejledning til Mønsterblokering Vejledning til Mønsterblokering Mønster blokering er en selvstændig funktion, som man skal have rettigheder til for at kunne bruge. Rettigheder til modulet gives under KLUB -> RETTIGHEDER af en administrator

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Kalibrering af Trimble S-serien

Kalibrering af Trimble S-serien Kalibrering af Trimble S-serien Kalibreringsopgaver; 1. Libelle(r) 2. Optisk lod 3. Horisontal/vertikal kollimation samt horisontalaksens skævhed 4. Autolock kollimation 5. Afstandsmåler 6. Laserpeger

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Hvad er aktiviteter? Her kan du læse, hvordan du skriver fx arbejdstimer, sygdom og ferie på dit

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

biogan.dk Nyheder & tilbud Biogan A/S Møgelbakken Lystrup Tlf.: Fax:

biogan.dk Nyheder & tilbud Biogan A/S Møgelbakken Lystrup Tlf.: Fax: biogan biogan.dk Nyheder & tilbud 1.8.2017-15.10.2017 Biogan A/S Møgelbakken 5 8520 Lystrup Tlf.: 8674 0771 Fax: 8674 0704 Email: ordre@biogan.dk www.biogan.dk SMOOTHIES & BAGNING Vegansk og proppet med

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Opret et arrangement på

Opret et arrangement på Vejledning Opret et arrangement på www.oplevrebild.dk Før du kan lægge arrangementer i kalenderen, skal du oprettes som bruger. Klik ind på www.oplevrebild.dk og vælg Opret konto øverst til højre. Når

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Uro og disciplin i skolen

Uro og disciplin i skolen Uro og disciplin i skolen 1 Uro og disciplin i skolen Niels Egelund, Helle Jensen og Erik Sigsgaard Tilrettelæggelse: Carsten Bendixen og Gerd Christensen Roskilde Universitetsforlag 3 Niels Egelund, Helle

Læs mere

Goodbye LUS! Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid. - 3 vigtige step

Goodbye LUS! Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid. - 3 vigtige step Goodbye LUS! - 3 vigtige step Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid Goodbye LUS! - 3 vigtige step Den mest effektive lusebekæmpelse Hovedlus indlogerer sig hvert år hos hvert tredje barn mellem

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

MAteMAtik For LærerStUDerenDe

MAteMAtik For LærerStUDerenDe JOhN schou kristine JEss hans christian hansen JEppE skott MAteMAtik For LærerStUDerenDe stokastik 1. 10. klasse Joh n Schou, Kristine Jess, Hans Christian Hansen og Jeppe Skott Matematik for lærerstuderende

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING

DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING PRAKTISKE OPLYSNINGER Nøgler Nøgle til hytten fremsendes 3 4 dage før lejemålets påbegyndelse såfremt lejen er indbetalt. Dog vil vi i

Læs mere

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet Delta Rengøring Timeregnskab v. 09.04 Overordnet gule (og mørke orange) felter er der hvor du må taste (hvis du taster andre steder, risikerer du at overskrive vigtige formler) blå felter = taster som

Læs mere

joblog 3F Joblog Vejledning til 3F Joblog Er du ledig, skal du registrere din jobsøgning i din joblog.

joblog 3F Joblog Vejledning til 3F Joblog Er du ledig, skal du registrere din jobsøgning i din joblog. . 3F Joblog joblog Vejledning til 3F Joblog Er du ledig, skal du registrere din jobsøgning i din joblog. En joblog er et arkiv på nettet, hvori du skal registrere de job, du søger, og det du ellers gør

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Hvordan importerer jeg stamdata?

Hvordan importerer jeg stamdata? Hvordan importerer jeg stamdata? I Untis har du mulighed for at importere stamdata fra menuen Filer. Stamdataene (Klasser, Lærere, Lokaler, Fag og Elever) skal importeres enkeltvis. Du vælger selv, hvilke

Læs mere

STOR BØRNESEKTION WWW.SPARET-ER-TJENT.DK 1 PRIK TIL PRIK MALEBOG CONNECT THE DOTS COLORINGBOOK FIND FLERE GRATIS MALEBØGER PÅ WWW.SPARET-ER-TJENT.

STOR BØRNESEKTION WWW.SPARET-ER-TJENT.DK 1 PRIK TIL PRIK MALEBOG CONNECT THE DOTS COLORINGBOOK FIND FLERE GRATIS MALEBØGER PÅ WWW.SPARET-ER-TJENT. Prik til Prik Malebogen 1 PRIK TIL PRIK MALEBOG CONNECT THE DOTS COLORINGBOOK 2 PRIK TIL PRIK MALEBOG CONNECT THE DOTS COLORINGBOOK 3 PRIK TIL PRIK MALEBOG CONNECT THE DOTS COLORINGBOOK 4 PRIK TIL PRIK

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Delprøven uden hlælpemidler

Delprøven uden hlælpemidler Matematik B - Juni 2014 Af hensyn til CAS-programmet er der anvendt punktum som decimaltegn. Delprøven uden hlælpemidler Opgave 1 AB=8, A1B=12, AC=10 Opgave 2 Hvor y er salget af øko. fødevarer i mio.

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver Grafisk Tekniker Grundforløb Opgave: Klistermærker i flere farver I denne opgave skal der skabes et antal klistermærker i flere farver. Temaet er frit. Husk at der i serigrafi skal laves ramme for hver

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Nordjylland 4. nov Opsamling gruppearbejde

Nordjylland 4. nov Opsamling gruppearbejde Nordjylland 4. nov. 2012 Opsamling gruppearbejde Gruppearbejde 1 Hvad gør afdelingen i dag, som fastholder/hverver medlemmer? Hvilke ideer til aktiviteter der fastholder/hverver vil I gerne sætte i gang

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Guide til madordning Indhold 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Bestil mad...4 Vise ordrer... 10 Annullere ordrer... 11 Kontaktoplysninger... 13 gladsaxekortet@gladsaxe.dk Side

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Madplan uge: 27 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Madplan uge: 28 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Madplan uge: 27 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Madplan uge: 28 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Madplan uge: 27 Morgenmad: Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Morgenmad sammen med Børnehaven Børnehaven Børnehaven Børnehaven Børnehaven Formiddagsmad:

Læs mere

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation.

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation. Message Broadcasting Message Broadcasting er et plug-in for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruge dette plug-in til at sende meddelelser eller beskeder til en eller flere projektorer eller alle projektorerne

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Har du svaret ja til nedenstående spørgsmål får du efterfølgende vist siden/trinnet Aktiviteter,

Læs mere

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014 Jobcenter Vinduet Version 01.00 Light 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2014 Jobcenter vinduet Jobcenter vinduet giver mulighed for, at det enkelte jobcenter kan kommunikere direkte til

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere

Elevopgaver. Nogle opgaver er tværgående, andre knytter sig direkte til læsebogens sider og kan løses med hjælp derfra.

Elevopgaver. Nogle opgaver er tværgående, andre knytter sig direkte til læsebogens sider og kan løses med hjælp derfra. Der er sket en ulykke - Elevopgaver s. 1. www.faerdselssikkerhed.dk Klik videre på: børn og unge - skole - til lærere - materiale - gratis materiale Elevopgaver Sideløbende med at I læser i bogen, kan

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Digital eksamen for studerende

Digital eksamen for studerende Digital eksamen for studerende Indhold Digital eksamen for studerende... 1 Information om eksamen... 1 Eksamenen er i gang... 3 Udfyldelse af besvarelsesinformationer... 4 Upload besvarelse... 5 Sådan

Læs mere

Før-skoleskak Undervisningsbog

Før-skoleskak Undervisningsbog Før-skoleskak Undervisningsbog Dansk Skoleskak - leg og læring Før-skoleskak - undervisningsbog Dansk Skoleskak 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN: 978-87-87800-88-4 Udgiver Dansk Skoleskak - Skoleskak.dk Før-skoleskak

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

PIRANA - MAteMAtIk 3 PIRANA

PIRANA - MAteMAtIk 3 PIRANA Facitliste - Matematik 3 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Matematik 3. De fleste stykker i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Facit på de stykker er ikke her i facitlisten.

Læs mere

Lærerbacheloropgaven

Lærerbacheloropgaven Lærerbacheloropgaven Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven DEN STUDERENDES BOG Forlaget Samfundslitteratur Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven. Den studerendes

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Med en MultiUser licens, har I mulighed for at en eller flere skoler/afdelinger, der er oprettet i MultiUser, kan dele lokaler og lærere.

Med en MultiUser licens, har I mulighed for at en eller flere skoler/afdelinger, der er oprettet i MultiUser, kan dele lokaler og lærere. Eksterne elementer Eksterne elementer er en overordnet tabel for alle skoler/afdelinger i jeres institutions' MultiUser. Du skal have administratorrettigheder for at kunne oprette, slette og redigere i

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte gdette hæfte giver ad ang til videoerne Fordyb dig i Bibelens fortælling Videoer med Bibelens fortælling Studiehæfte til samtale og fordybelse 50 år med Bibellæser- Ringen Studiemateriale til Bibelens

Læs mere

BiBop. BogInfo i Bogportalen. Brugervejledning. Boghandelens IT 1

BiBop. BogInfo i Bogportalen. Brugervejledning. Boghandelens IT 1 BiBop BogInfo i Bogportalen Brugervejledning Boghandelens IT 1 Log på Du åbner BiBop ved at trykke på ikonet med den grønne ugle på din computers skrivebord. Du logger på med dit password og brugernavn

Læs mere

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler Vejman.dk mobile løsninger Ved. Paul Stühler Baggrund for opgaven Generelt er der ønsker fra vores brugere om. Øget fleksibilitet gennem adgang til vejman.dk på mobile enheder. Behov for at arbejde målrettet

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlem

Kære bestyrelsesmedlem Kære bestyrelsesmedlem Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til din bestyrelses Digitale Bestyrelsesrum. Den fortæller: hvordan du logger på første gang og får registreret dig som bruger af

Læs mere

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer.

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer. 6 MEDIEARKIV Mediearkivet bruges til opbevaring af filer (billeder og dokumenter), som vi bruger på vores hjemmeside. Før vi kan vise et billede eller linke til en fil, skal de uploades til mediearkivet.

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort HåndOffice Spillertrupper og Holdkort Spillertrupper - opret... 3 Tilføj spillere til spillertrup... 6 Tilføj kontaktpersoner til spillertrup... 8 Tilføj hold til spillertrup... 9 Holdfællesskaber og spillertrup....

Læs mere

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen)

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) 1 Lasse og jeg går ind i klassen sammen med matematiklæreren. Da vi kommer ind, er der én lærer i 2 forvejen og én psykolog. En elev siger: Wow, nu er

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM Batch Overblik Introduktion Batch er en statslig funktionalitet til scheduleret afvikling af rapporter og kørsler pr regnskab, som findes under: Administration\Programopsætning\Batch.

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Jeg har hørt, at I har lært alt om venner, og jeg ved, at I alle er meget hjælpsomme.

Jeg har hørt, at I har lært alt om venner, og jeg ved, at I alle er meget hjælpsomme. Besked nr. 1. Kære drenge og piger. Jeg har hørt, at I har lært alt om venner, og jeg ved, at I alle er meget hjælpsomme. Det er derfor jeg sender denne besked til jer, og jeg tror I kan hjælpe mig. Jeg

Læs mere

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode Afgrænsning: Følgende er ikke omfattet af denne vejledning: Anlægsomposteringer, som fortsat skal skrives på et omposteringsark og sendes til. Lønompostering, som fortsat skal håndteres via PØS/SLS. Fra

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde CAD-manual 2008 basisbeskrivelse C202 2008-06-30

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde CAD-manual 2008 basisbeskrivelse C202 2008-06-30 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde CAD-manual 2008 basisbeskrivelse C202 2008-06-30 2 bips C202 / 2008-06-30 bips C202 / 2008-06-30 3 4 bips C202 / 2008-06-30 bips C202 / 2008-06-30

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

Brugermanual til epayment - Firmabetaling.

Brugermanual til epayment - Firmabetaling. Brugermanual til epayment - Firmabetaling. 1. Åbn din browser, f.eks. Internet Explorer. Gå til hjemmesiden https://epayment.cbs.dk. 2. Log ind med det brugernavn og password, som du har fået tilsendt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Nyhedsbrev uge 2 2015. Rengøring & kontakt -GODT NYTÅR! Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 7

Nyhedsbrev uge 2 2015. Rengøring & kontakt -GODT NYTÅR! Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 7 Nyhedsbrev uge 2 2015 Side 1 Side 2 Godt Nytår Nyt fra Allan Side 3 Side 4-6 Side 7 Filuren Børnehaven Rengøring & kontakt -GODT NYTÅR! Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 7 Nyt

Læs mere

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Pro-Bot. http://via.mitcfu.dk/99872734. VIA Center for Undervisningsmidler

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Pro-Bot. http://via.mitcfu.dk/99872734. VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning til Materialesæt Pro-Bot http://via.mitcfu.dk/99872734 Pædagogisk vejledning til materialesættet Pro-Bot Materialesættet kan lånes hos og evt. hos andre CFU er i Danmark. Se her:

Læs mere

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort HåndOffice Spillertrupper og Holdkort Spillertrupper - opret... 3 Tilføj spillere til spillertrup... 6 Tilføj kontaktpersoner til spillertrup... 8 Tilføj hold til spillertrup... 9 Holdkort... 10 Fiktiv

Læs mere

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon:

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon: Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch Brummersvej 7 4540 Fårevejle Telefon: 20 92 41 20 Lidt om mig: Jeg hedder Line og er fra år 1990. Jeg er kæreste med Michael og sammen har vi Kalle fra 2013.

Læs mere

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn Pretty Page BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE - søg støtte til dig selv og dine børn Trine Toft, 2015 2 Indholdsfortegnelse 4 Forord Legatsøgning De fleste enlige mødre har hørt om den julehjælp,

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

PIRANA - MAteMAtIk 1 PIRANA

PIRANA - MAteMAtIk 1 PIRANA Facitliste PIRANA - Matematik 1 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Matematik 1. De fleste stykker i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Facit på de stykker er ikke her

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Broen, Gladsaxevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Broen, Gladsaxevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Broen, Gladsaxevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag Vine Del

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet Har du haft arbejde eller indtægter, holdt ferie, været syg, eller har der været andre forhold, der kan begrænse din

Læs mere

HILSEN TIL SÆLGER. Opret din egen julemail/brev

HILSEN TIL SÆLGER. Opret din egen julemail/brev HILSEN TIL SÆLGER Opret din egen julemail/brev INDHOLD Indhold Indledning 2 Opret din egen mail/brev 3 Rediger dokument 4 Rediger mail 5 Send din mail til sælger 6 Mail/brev til køber og andre personer

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

LEKTIER! Susanne Gudmandsen www.susannegudmandsen.com

LEKTIER! Susanne Gudmandsen www.susannegudmandsen.com 1 Alle rettigheder forbeholdes Copyright 2012 Kopiering samt distribution af denne e-bog er ikke tilladt ISBN 978-87-995395-0-5 Bogen kan købes på www.lektieguiden.dk. 2 Indholdsfortegnelse Forord: Hvilken

Læs mere

Plejeplan for Dragsholm Golf Club

Plejeplan for Dragsholm Golf Club Plejeplan for Dragsholm Golf Club Plejeplanen er lavet i forbindelse med overdragelsen af banedriften fra Dragsholm Golf Club til Dragsholm Golf Anlæg januar 2015. Plejeplanen indeholder nogle standarder,

Læs mere

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN)

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN) VEGETAR RETTER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) KARTOFFELFRIKADELLER VARM CHAMPIGNON PATE' SELLERIPOSTEJ GULERODSPOSTEJ GRØNSAGSTERRIN STEGT RØDBEDEFARS GRØNSAGSFRIKADELLER MED RÅ GRØNSAGER GRØNSAGSFRIKADELLER

Læs mere

Pædagogisk kalender for Afdeling Mejsebo. Sprog (dialogisk læsning) Venskaber (Bedste venner) samt selvhjulpenhed (store gruppen)

Pædagogisk kalender for Afdeling Mejsebo. Sprog (dialogisk læsning) Venskaber (Bedste venner) samt selvhjulpenhed (store gruppen) Pædagogisk kalender for 2017- Afdeling Mejsebo Januar 2017 Grupper på tværs start 02.01.17 selvhjulpenhed (store gruppen) Postkasse for børnene: medbestemmelse på indretning HUSK: Projektbeskrivelser til

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Camilla Sloth Oprettet den 23.06.2014 Godkendt af Niels Freiberg Godkendt den 25.06.2014

Læs mere

Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering!

Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering! Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering! Baggrund: Der var flere grunde til at lave Efterårsferie kampagnen 2011. 1) Skabe en øget opmærksomhed omkring Efterårsferie-tilbud fra Linkpakkekunder 2) At vise,

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere