ÅRSBERETNING anlæg for fremtiden! 24 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Kontor Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. www.cgjensen.dk. - anlæg for fremtiden! 24 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 25. Kontor Fyn."

Transkript

1 24 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING Hovedkontor Kontor Jylland Kontor Fyn CG Jensen A/S Fabriksparken Glostrup Tlf Fax CG Jensen A/S Silkeborgvej 7F 8462 Harlev Tlf Fax CG Jensen A/S Rismarksvej Odense V Tlf Fax anlæg for fremtiden!

2 2 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Sorte tal og rank ryg 2014 endte med sorte tal på bundlinjen, og dermed fortsætter vi den gode stime med overskud. Siden opstarten i 2008 har vi endnu ikke oplevet et underskud på driften, hvilket er positivt. For 2014 vedkommende, fik CG Jensen et overskud på 11,4 millioner før skat med en omsætning på niveau med rekordåret ville også uden tvivl have været et fantastisk år for CG Jensen, hvis ikke én af vores broer på Helsingørmotorvejen kollapsede midt under støbningen i september Et kollaps, hvor der gudskelov kun skete materiel skade, men som betød en større økonomisk afskrivning. Takket være en økonomisk ansvarlighed i de tidligere år med overskud, har vi haft polstringen til at modstå et sådan kollaps. Der foreligger endnu ikke en konklusion fra Undersøgelseskommissionen, som skal klarlægge årsagen til kollapset. Indtil da må vi væbne os med tålmodighed for at komme et svar nærmere, og vi kan under alle omstændigheder se os selv i spejlet. Vi har lært af året der gik og kunne aldrig drømme om at løbe fra et evt. ansvar. Én dårlig sag ud af næsten 100 skal ikke ødelægge helhedsindtrykket af en sund og økonomisk bæredygtig virksomhed. I det forgangne år har vi afsluttet og afleveret flere store og spændende byggeprojekter, som vi er tilfredse med og fagligt stolte over. I Town House-projektet på Islands Brygge afleverede vi for eksempel første etape af en totalentreprise på 30 elegante og lækre ejerlejligheder til en ovenud tilfreds bygherre i den spirende bydel på Islands Brygge. Sidste del af lejlighederne afleveres i maj måned i Lyngby-Taarbæk Kommune var også tilfreds med vores arbejde og indsats i forbindelse med entreprisen i Lyngby Idrætsby. En helt ny multihal er bygget i forlængelse af de eksisterende idrætsfaciliteter, og vi opførte det hele på noget nær rekordtid med aflevering af projektet til bygherren tre måneder før tid. En anden positiv oplevelse var vores entreprise med Margretheholms 459 lejligheder i København, som er Danmarks største boligkompleks. En logistisk og ressourcemæssige udfordring, som vi fik klaret med bravour. Det er den slags byggeprojekter og oplevelser, som ikke alene bekræfter os i, at vi er dygtige til vores kram, men at vi samtidig har opbygget et højt fagligt niveau i CG Jensen med kreative og selvstændige medarbejdere. Vores ambition har altid været at samle de bedste medarbejdere i branchen, og vi mener i al beskedenhed, at vi efterhånden har fået sat et stærkt og ambitiøst hold sammen. Fra lærling til mester. Vores medarbejdere er i forbindelse med brokollapset rykket tættere sammen og styrker dermed det i forvejen gode og familiære sammenhold, vi har internt. Michael S. Larsen Adm. Direktør Vi har i det forgangne år udvidet medarbejderstaben yderligere, så vi kan imødekomme de opgaver og entrepriser, som vi kaster os over. At næste kuld af svende samtidig står på spring til at føre CG Jensens faglige niveau og virksomheds DNA videre, fik vi et fornemt bevis på ved Danmarksmesterskaberne i håndværksfagene. Én af vores lærlinge vandt DM i skills for struktører, og CG Jensen vil derfor være repræsenteret til VM i skills, der foregår i Brasilien til sommer, hvor vi sender en mindre delegation afsted. Med andre ord så har CG Jensen aldrig været i en bedre forfatning trods et alvorligt bump på vejen med brokollapset, og vi er kommet stærkere ud af Vores kunder har vist os tillid og loyalitet ved at fortsætte med at bruge vores ekspertise og ydelser, hvilket vi er ydmyge og taknemmelige over. Vi vil arbejde hårdt i 2015 på fortsat at gøre os fortjent til den tillid. Michael S. Larsen Adm. direktør CG Jensen A/S Michael S. Larsen, Adm. direktør, CG Jensen A/S Telefon: ,

3 4 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Ramning og vandbygning Prøveankre gav erfaring Mindre stabsudvidelse på vej i 2015 De nuværende spunsvægge, der adskiller Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen, er opført i Tiden har sat sine spor, så de eksisterende ankre er tæret over, og en ny forstærkning af spunsvæggene er nødvendig. CG Jensen udfører opgaven med forstærkning af spunsvæggene på fire strækninger fra Dyssegårdsvej til Tuborgvej, i alt ca ankre og en opgave, der løber frem til Den eksisterende spuns forstærkes ved hjælp af nye jordankre - hovedsageligt med traditionelle jordankre, men enkelte steder etableres ligeledes en gensidig forankring med stangankre. På dele af strækningen er det nødvendigt at etablere forstærkningspæle på forsiden af spunsen, idet de eksisterende spunsprofiler ikke er dybe nok til at have tilstrækkelig lodret bæreevne. Her var det en mindre genistreg, at vi foretog tests af prøveankre, før vi gik i gang med entreprisen, hvilket gav os værdifulde erfaringer, så vi kunne angribe opgaven bedst muligt. Et andet sted, hvor vi har været aktive, er Skærbækværket, som skal udbygges til fremover at kunne fyre med træflis. Ombygningen skal sikre en mere grøn varmeforsyning til området, og i forbindelse med udbygningen af værket skal der samtidig ske en udbygning af havnefaciliteterne. For at kunne modtage de op til 175 meter lange skibe med træflis er det nødvendigt at renovere og udvide den eksisterende kaj. Desuden skal der etableres to nye lossekraner på kajen. CG Jensen udfører ca. 260 meter kajudvidelse samt fundamenter til kraner og kranspor. Vi rammer en ny stålspuns cirka tre meter foran den eksisterende kajvæg med tilhørende ankre og ankerspuns, og for at lave plads til forankringen fjernes alle eksisterende betonfundamenter i området langs kajen i cirka 30 meters bredde. I alt fjernes cirka ton gamle betonfundamenter. Skive Kommune har besluttet at udvide lystbådehavnen på Fur med 50 nye bådpladser. CG Jensen udfører entreprisen, der omfatter etablering af en ny ydermole med brodæk ved landside, flydebro og bølgebryder samt uddybning af nyt havneområde og indsejling. Den nye ydermole forlænges for at give bedre afskærmning mod bølger, og dermed forbedre bølgeforholdene i havnen i forhold til de eksisterende forhold. CG Jensen står for designet af bølgedæmpende flydebro og bølgebryder, pæle for fastholdelse af flydebro og bølgebryder, landgangsbro samt mastekran og tankstander. Vi har god erfaring i at arbejde med store, danske selskaber, som for eksempel DONG og Vejdirektoratet, der har mange faste procedurer forbundet med afviklingen af en entreprise. Jørn Asmussen Divisionschef for Vest/Ramning og vandbygning En opgave, som vi stadigvæk bruger meget tid på og som løber til 2016, er støjskærmene på Helsingørmotorvejen. En entreprise som vi har fået sat rigtig godt i system, og dermed udnytter vi produktionen mest fordelagtigt til glæde for kunden. Med andre ord, så har 2014 været et gunstigt og fagligt udfordrende år for divisionen. Vores budgetter har holdt vand, og vi kommer til som minimum at køre med samme opsætning personalemæssigt næste år, hvor vi formentlig nok vil udvide staben med flere ansættelser, så vi kan imødekomme de entrepriser, som allerede er landet i ordrebogen for Jørn Asmussen, Divisionschef for Vest/Ramning og vandbygning Telefon: ,

4 6 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Jord, kloak, forsyning Frederiks Brygge er startet op Vores setup i divisionen er helt på plads Vores jord, kloak og forsyningsdivision har haft et vækstskabende år, hvor der er blevet mere at lave end oprindeligt budgetteret, hvilket har givet den forholdsvise unge division et godt afsæt på markedet. For vi har haft travlt i For eksempel har vi været i Hillerød, hvor der er lavet byggemodningsgrunde til Nonnebuen og Munkebuen, som bliver en del af Ullerød, og som er en totalentreprise. En ny og spændende bydel skal huse nye boliger, butikker og plejehjem i Nordsjælland. For CG Jensens del, så har vi sørget for, at 32 rækkehuse og 28 enfamilieshuse kan opføres på en byggeklar grund. Vi har sørget for fuldt færdigt byggemodning, herunder anlæggelse af spildevand, regnvand, nedsivnings-anlæg, vand, fjernvarme, el og telenet. Vores afdeling i Jord, kloak og forsyning har et højt fagligt niveau efter et par turbulente år med omrokeringer. Der er i den grad blevet rykket sammen blandt kollegerne, og vores setup er helt på plads. Kenneth Møller Divisionschef for Jord, kloak og forsyning Vores hovedstad har fået tilføjet flere nye bydele, og nu er turen kommet til Frederiks Brygge, som er et m² stort areal beliggende i bunden af Frederiksholmsløbet i Københavns havn. Frederiks Brygge skal med tiden huse boliger, butikker, caféer og institutioner, men før det kommer så langt, så skal vi lige gøre det hele klar. CG Jensens opgave omfatter byggemodning af den første fase af projektet, hvor der skal gøres klar til 200 lejligheder og to butikker. Vi skal etablere kloakker og tagvandsledninger og udføre de to kommende hovedfærdselsårer Hovedvejen ved Vasbygade og en del af Vestre Teglgade inkl. belægninger, der betyder fast arbejde de kommende år. Et andet sted, hvor vi skal arbejde fast nogle år ude i fremtiden, er Teglholmen. Et stort areal af Teglholmen i den sydlige del af Københavns Havn skal klargøres til nyopførelse af boliger og erhverv. Arbejdet omfatter ca m² vej inkl. modning og håndtering af m³ jord fra udgravning af kanaler, herunder bl.a. etablering af forsyninger omfattende el, tele, gas, fjernvarme, afløb for overfladevand og anlæg for spildevands-afledning samt en ny pumpestation. Området vil, når det er færdigudviklet, fremstå på samme måde som naboområdet Sluseholmen med boligkarréer omkranset af kanaler krydset af vejbroer samt åbne opholdsarealer. Forbilledet for de nye bybilleder er Amsterdam, og for CG Jensen er det med stolthed, at vi har været med til at tegne et mere moderne København. Vi arbejdede i 2014 også på DTU i Lyngby, hvor vi afleverede en byggeklar grund. Vores entreprise omfattede etablering af byggegrube for den kommende råhusentreprise, herunder etablering af 2 x 100 meter indfatningsvæg, udgravning og bortskaffelse af ca m³ jord og omlægning af afløb fra de eksisterende bygninger. At det hele blev ekstra udfordrende, fordi DTU er et forskermiljø med sensitive måleinstrumenter samt et studieliv, der ikke lå stille, gjorde bare sværhedsgraden større og mere udfordrende. Fra et ledelsessynspunkt har 2014 været et rigtig godt år. Vores division i jord, kloak og forsyning har et højt fagligt niveau efter et par turbulente år med omrokeringer. Der er i den grad blevet rykket sammen blandt kollegerne, og vores setup er helt på plads. Kenneth Møller, Divisionschef for Jord, kloak, forsyning Telefon: ,

5 8 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Beton 260 meter lang betontunnel Bygger fagligt fyrtårn 2014 var et begivenhedsrigt år. Vi har blandt andet udvidet Ballerup Krydset i et konsortium med Barslund A/S for Vejdirektoratet. Frederikssundmotorvejen består af tre etaper på i alt 34 km, der starter ved Motorring 3 i Rødovre vest for København og slutter i Frederikssund. CG Jensen lavede betonarbejderne på Motorvejskryds Ballerup, hvor en del af entreprisen bestod i at lave en underføring på Motorring 4, mens den var i drift. Året bød også på en velkendt byggeopgave, da vi skulle fortsætte udvidelsen af Tivoli Congress Center med hotel C. Egentlig var det meningen, at hotellet skulle være opført i sammen periode som det første Tivoli Hotel, men den økonomiske afmatning satte projektet på vågeblus. I 2014 rykkede vi dog for alvor, og hotelområdet ved Kalvebod Brygge i København tager form. Helsingørmotorvejen er også en velkendt opgave i CG Jensen-regi. Motorvejen skal udvides fra fire spor uden nødspor til seks spor med nødspor. Den opgave kom i omdrejninger og omfatter to entrepriser. Samlet set arbejder vi med en udbygning af i alt 4,2 km vej, fem betonbroer er revet ned og er erstattet af nye, udvidelse af en eksisterende betonbro og anlæggelse af yderligere en betonbro. Vores del af aktiviteterne omfatter hovedsageligt alle spunsarbejder og opførelsen af projektets mange bygværker. Vores betondivision udførte arbejder for Banedanmark, der anlægger en ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Det omfattende anlægsarbejde er opdelt i en række delentrepriser, og CG Jensen har i konsortium med Barslund blandt andet vundet totalentreprisen TP10, som strækker sig fra før Brøndbyøstervej til efter Brøndbyvester Boulevard. Vi har gravet ud og anlagt et trug og støbt en 260 meter lang jernbanetunnel under Holbækmotorvejen, således at jernbanen her føres til sydsiden af motorvejen. TP30 hører med i den store licitationspakke fra Banedanmark, og her startede vi også for alvor op i 2014 efter en omfattende projekteringsfase. TP30 er også en totalentreprise, og vores Stål- og Betondivisioner vil være sammen om at bygge en af Danmarks største sporbærende kompositbroer. Vi har gennem et hektisk år oplevet en stor tillid fra vores kunder og samarbejdspartnere, som gør, at vi ser lyst på fremtiden og de spændende opgaver, vi er i gang med. Bendy Z. Pedersen Divisionschef for Beton På Margretheholm på Holmen i København satte vi et gedigent aftryk også. I alt byggede vi kvadratmeter som omfattede 459 boliger samt et erhvervslejemål på ca. 125 kvadratmeter i en fagentreprise. Boligblokkene strækker sig syv etager over Holmens nye skyline, og det er inklusiv penthouse. Lejlighederne er endvidere orienteret, så beboerne får en fantastisk udsigt over Holmen, Amalienborg og resten af København. I foråret 2014 kunne de første beboere flytte ind. For Region Sjælland opføres et nyt Psykiatrisygehus i Slagelse kaldet GAPS, hvor vi har bygget råhuset. Det nye psykiatriske sygehus skal udgøre et fagligt fyrtårn inden for psykiatrien i Region Sjælland, og vil indtage en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele regionen. Sygehuset placeres tæt på det eksisterende somatiske sygehus og tilsammen vil de to byggerier udgøre et nyt sundhedscampus. Vi har med andre ord haft tryk på kedlerne i 2014, og vi forventer ikke, at det vil stilne af i Tværtimod. Bendy Z. Pedersen, Divisionschef for Beton Telefon: ,

6 10 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Betonrenovering Vejdirektoratets renoveringspulje Fast arbejde de kommende år Vores betonrenoveringsdivision blev oprettet tilbage i 2013, og sidste år havde divisionen deres første hele regnskabsår. Med tanke på, hvor ny en spiller, vi er på markedet, så er det desto mere imponerende, at vores ordrebeholdning allerede er støt stigende, samt at regnskabet viser et plus i forhold til budgettet. Grundlaget for divisionens fornemme start skal ses tilbage i 2013, hvor det lykkedes divisionen at vinde store dele af Vejdirektoratets samlede vedligeholdelsesudbud for bygværker Øst for Storebælt med en samlet entreprisesum på ca. 90 millioner kroner til udførelse i 2014 til Arbejdet spænder over betonrenovering, ny asfaltbelægning, konstruktionsforstærkning, reparation af fuger med videre i totalentreprise. Det betyder fast arbejde de kommende år. Én af de de vundne opgaver er Broteknisk Vedligehold som gør os til den officielle driftsentreprenør for Vejdirektoratet, hvad angår bygværker i Øst. Vi er også til stede på Storstrømsbroen. Her skal vi de næste tre år stå for reperationsarbejder, så den gamle Storstrømsbro kan holde til 2021, hvor Femern Bælt-forbindelsen efter planen skal være klar og færdig. Banedanmark er en anden væsentlig kunde, som vi har udført arbejder for. I 2014 gennemførte vi således reparationsarbejder på 30 bygværker på Sjælland og Lolland-Falster. Vi har også udført brorenoveringer for flere kommuner i hovedstadsområdet. Desuden har vi udført flere andre specialopgaver, herunder renovering af gårddæk og betonaltaner samt udført opgaver inden for sprøjtestøbning. Selvom vi måske er en ung division på det store marked, så er vores medarbejdere særdeles erfarne og kompetente indenfor branchen. Det er derfor, at vi har fået en så god start i divisionen. Ole Jan Kristiansen Divisionschef for Betonrenovering Vores bore/skæreafdeling har haft et højt aktivitetsniveau i 2014, både internt og ekstent. Eksternt har vi blandt andet udført asfaltskæring i forbindelse med omlægning af busbanerne i Københavns centrum, samt større bore/skæreopgaver i forbindelse med renovering af bebyggelsen Vapnagård i Helsingør. Internt har vi blandt andet stået for tilpasning af nye og eksisterende betonelementer på Tivoli Congress Center. Trods en god start for divisionen, så sigter vi højere end kun at konsolidere os på markedet. Porteføljen skal udvides med endnu flere kommuner og private bygherrer som vores faste kunder og samarbejdspartnere. Der ligger derfor en masse uopdyrket land for divisionen, som bliver et af vores forretningsmæssige pejlemærke i den nærmeste fremtid. Vi vil være med helt fremme, og derfor skal divisionen i 2015 arbejde på en øget vækst. Ole S. Kristiansen, Divisionschef for Betonrenovering Telefon: ,

7 12 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Stål Danmarks største sporbærende kompositbro Stålbroer vores spidskompetence I 2013 vandt CG Jensen Banedanmarks TP30- enterprise, der er en ny jernbanebro ved Vallensbæk Sø som en del af København-Ringstedforbindelsen. I 2014 brugte vi det meste af tiden på at projektere og forberede opgaven at bygge én af de største kompositbroer i Danmark med en længde på over 500 meter. Vores polske stålleverandør er i gang med at lave de stålkasser, der indgår i den nye bro. Stålkasserne måler seks gange tre meter i tværsnit og har en længde på 39 meter. Totalt set kommer der til at være tons stål involveret i broen, hvilket er vores største enkeltstående ordre i stål. Til TP30 er der lavet en 4D-model, der viser projektet fra start til slut på en tidslinje, og dermed omfavner vi mere og mere de teknologiske fremskridt. Det giver ikke kun en bedre planlægning, når vi opererer med 4D, det giver også en bedre økonomi. Et eksempel på den gode planlægning var, da vi monterede en stålbro i Nordhavnen. På forhånd var der målt op og lavet beregninger, så da løftekranen satte den 20 meter lange stålbro på dens plads i udkanten af Københavns centrum, så skete monteringen på kun 90 minutter. Det beskedne tidsforbrug er et udtryk for, at vores medarbejdere i CG Jensen har en stor ekspertise, og vi kan derfor stå på skuldrene af disse erfaringer. Hotel Wake Up i Borgergade afleverede vi også i løbet af 2014, og selvom vi i stålafdelingen har haft mange varierende og udfordrende opgaver, så var denne ordre alligevel atypisk i forbindelse med elementmonteringen. Borgergade i indre København skulle spærres af en fredag eftermid- dag, så det 15 tons tunge atriumtag kunne gelejdes på plads. Med kun 30 centimeters frirum i nedsænkningen af atriumtaget, krævede det en rolig hånd og ikke mindst et køligt overblik at få taget på plads. Men vi fik den på plads, trods det sparsomme albuerum. TP30 er uden tvivl det største og mest komplicerede projekt, som vi i CG Jensens ståldivision har været med til. Henrik Berg Divisionschef for Stål Et andet eksempel på vores store ekspertise i stålbroer er klapbroen på Teglholmen i København. I den nye bydel i Sydhavnen har CG Jensen produceret, monteret og afleveret to klapbroer, der gør det muligt for sejlbåde at passere i Københavns kanaler. Bortset fra hydraulikken i broerne, så har CG Jensen udført denne entreprise i egenproduktion, hvilket gør, at mange af vores divisioner har været med inde over. Det har måske været en lille ordre set i det store budgetmæssige perspektiv, men ikke desto mindre var det en spændende og faglig udfordring for vores ståldivision, som vi i al beskedenhed løste på en god og funktionel måde. Vi er derfor af den stålfaste overbevisning, at vi er Danmarks førende eksperter inden for stålkonstruktioner, og vi kan løse alle slags opgaver af enhver art. Hvad enten det er en klapbro i det indre København, eller Danmarks første sporbærende kompositbro med en længde på over 500 meter henover landets mest trafikerede motorvej, så kan vi udføre arbejdet. Henrik Berg, Divisionschef for Stål Telefon: ,

8 14 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Byggeri Der venter større udfordringer Aflevering tre måneder før tid 2014 var et godt år for Byggeri-divisionen. Vi har efterhånden konsolideret os på markedet, og 2014 bød på flere spændende udfordringer for divisionen. Vi vandt blandt andet entreprisen på Applebys Plads på Christianshavn, hvor der skal opføres 52 ejerlejligheder med en facade af blank mur i rød nuance. Byggeriet er en totalentreprise, som byder på flere udfordringer. Der skal udføres grundvandssænkning i middelalderbyen i forbindelse med arbejder i p-kælderen, og hele produktionen skal udføres efter en nøje tilrettelagt logistikplan, da pladsforholdene er meget begrænsede og de omkringliggende bygninger og brandveje altid skal være passerbare. At byggebranchen også er rykket ind i den digitale tidsalder illustrerer projektet på Applebys Plads på fornemmeste vis. Alle involverede parter bliver tilknyttet en web-portal, hvor de kan rekvirere dokumenter, booke møder og tilgå anden vigtig information. Byggeriet undgår dermed en masse spildtid og ved hjælp af IT optimeres hele byggeprocessen. Vi har bidt os fat i markedet, og vi konstaterer med glæde, at vi er med helt fremme, når licitationerne udbydes. For Byggeri-divisionens vedkommende vil 2015 derfor handle om at skulle skabe en kontrolleret vækst i et omskifteligt marked. Jan Johansen Divisionschef for Byggeri Lyngby Idrætsby er et andet projekt i totalentreprise, hvor en god proces har gjort det til en fornøjelse at arbejde sammen med Bygherren, som i dette tilfælde var Lyngby-Taarbæk Kommune. Hurtig kommunikation og altid svar på rede hånd betød, at vi tre måneder før tid overdrog nøglerne til Kommunen, som nu har fået en spritny idrætshal med topmoderne faciliteter. Det blev til m² som skulle sammenbygges med den allerede eksisterende håndboldhal samt eksisterende omklædningsfaciliteter og indgangsparti. Byggeriet indeholder kælderetage, stueplan og 1. sal med udsyn til hallen, og det var en forudsætning, at aktiviteterne i Idrætsbyen ikke måtte påvirkes under byggeriet. I Ørestad Syd tog vi det første spadestik på Byggefelt 8, hvor vi endnu gang skal opføre et nyt miljø og en ny bydel. Ørestad Syd er i fuld gang med at udvikle sig til et levende og dynamisk område med en blanding af boliger, erhverv, indkøbsmuligheder og institutioner, og det bliver CG Jensen, som skal varetage den opgave i en totalentreprise. Vi opfører 98 nye familieboliger placeret attraktivt mellem kanalen og Ørestads Boulevard tæt ved Vestamagers Metro, og entreprisen tæller i alt m². Town House-byggeriet på Islands Brygge skød også for alvor op i Rækkehusene er i tre etager og er kendetegnet ved store vinduesglas. Rækkehusene er med egne haver og bliver en del af en ny bydel af lave rækkehuse kombineret med attraktive pladser. I en totalentreprise på i alt 30 boliger afleverede vi i 2014 inden jul de første boliger til nye beboere, og inden 1. maj 2015 er de resterende afleveret. Alt i alt et rigtig godt år for Byggeri, som allerede nu mærker anerkendelsen. Vi har bidt os fast i markedet, og vi konstaterer med glæde, at vi er med helt fremme, når licitationerne udbydes. For Byggeri-divisionens vedkommende vil 2015 derfor handle om at skabe en kontrolleret vækst i et omskifteligt marked. Vi har i divisionen bevist, at vi magter alle byggeopgaver og ikke mindst lever op til omfattende kvalitetskrav fra bygherrerne. Jan Johansen, Divisionschef for Byggeri Telefon: ,

9 16 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Special projects Ros fra Transportministeren Masnedsund-bro et ønskeprojekt Special projects udfører fortrinsvis hovedog totalentrepriser i internt samarbejde eller i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder i Danmark. Vi spejder altid efter nye opgaver i både ind- og udland, og vi får flere og flere henvendelser fra udlandet, som ser os som attraktiv samarbejdspartner. Det kunne for eksempel være i forbindelse med anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen, som åbner op for nye projekter og konstellationer med udenlandske entreprenører. I 2014 har vi i Speciel projects-divisionen mest koncentreret os om den store opgave det er, at løfte Banedanmarks storstillede og ambitiøse højhastighedstogbane, som går fra Ringsted og til København. Vi kom for alvor i gang på TP10, som er en totalentreprise med stort set alle vores divisioner i spil. Vi bygger to broer, så Brøndbyøstervej hæves over motorvejen og den nye jernbane. Vi anlægger et trug og en 260 meter lang jernbanetunnel under Holbækmotorvejen og etablerer en passage gennem den fredede Vestvold for at føre jernbanen under Motorring 3. Arbejderne går helt efter tidsplanen, og opgaven er berammet til aflevering i september Vi fik den store ære, at Transportminister, Magnus Heunicke, kom på visit på TP10-byggepladsen i december Her roste ministeren ikke alene vores fremskridt, men han roste også den personalemæssige bemanding, der er på TP10. Med 45 timelønnede og fem lærlinge mente Transportministeren, at vi tager vores del af det sociale ansvar og sørger for, at der er lærlingepladser og arbejde til fremtiden. Den ros lagde Ministeren ud på de sociale medier, og han var med til at sætte fokus på vores projekter. Ellers droslede vi kraftigt ned på aktiviteter på arbejdet med MetroCityringen. Her har vi gennem de seneste fire år været aktive med at hegne byggepladserne ind med et fire meter højt træpladehegn, indrette skurbyerne og etablere byggepladsernes infrastruktur med el, vand, kloak og adgangsveje. Vores kontrakt med den italienske hovedentreprenør på metroprojektet løber frem til den nye metrolinje er køreklar, og de 350 kontor- og mandskabsmoduler, der er på metrobyggepladserne, bliver i hele anlægsperioden vedligeholdt og serviceret af CG Jensen, selvom aktivitetsniveauet er skruet ned. I 2015 håber vi meget på, at vi kan vinde projektet med den nye Masnedsundbro ved Vordingborg, der passer godt til CG Jensens kompetencer. Broforbindelsen skal opdateres, så den er klar til at imødekomme den ekstratrafik der forventes, når Femern Bælt åbner. Vi har efterhånden tilegnet os nogle erfaringer med forskellige konsortier og konstellationer, og vi ved nu, hvad vi allerede vidste i forvejen: de bedste projekter skabes med en åben dialogbasseret proces, hvor parterne har tillid og respekt for hinanden. Christian Levinsen Divisionschef for Speciel projects Speciel projects har afgivet første bud i et internt joint venture med de øvrige divisioner i CG Jensen, hvilket giver de bedste forudsætninger for en gnidningsfri og optimal arbejdsproces på de store projekter. Det er evident, at vi har succes, når vi arbejder sammen med folk vi kender og ikke mindst stoler på. Christian Levinsen, Divisionschef for Speciel projects Telefon: ,

10 18 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Kvalitetssikring, miljø og arbejdsmiljø Hoved- og nøgletalsoversigt Ledelsessystemet Vi arbejder sådan Vidensdeling og grønne byggepladser Firmaets udvikling de seneste 5 år beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2014 TDKK 2013 TDKK 2012 TDKK 2011 TDKK 2010 TDKK Hovedtal Siden 2009 har CG Jensen været certificeret i arbejdsmiljø efter OHSAS og i det eksterne miljø efter ISO Vores certifikater bliver én gang årligt efterprøvet af et akkrediteret certificeringsorgan. Certificeringen dokumenterer, at vi har et ledelsessystem, som sikrer, at vi overholder krav og bestemmelser til miljøet og arbejdsmiljøet. Samtidig stiller certificeringen også krav til, at vi løbende arbejder på forbedringer, som ligger udover lovgivningen. Vores medarbejdere ude på byggepladserne er dygtige til selvstændigt at løse sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige udfordringer i dagligdagen. Birgitte Wulff Arbejdsmiljø og kvalitetschef Vores ledelsessystem, som vi i daglig tale kalder VAS (Vi Arbejder Sådan), er et IT-baseret system, der integrerer kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljø ude i marken. Ledelsessystemet giver medarbejderne de nødvendige retningslinjer såvel som hjælpeværktøjer og dokumenterer både, hvad vi vil gøre og hvad, vi har gjort. Tidligt i forløbet går vi i gang med en grundig projektgranskning, som giver et godt overblik over, om de byggetekniske detaljer er i overensstemmelse med god byggeskik, og samtidig får vi afklaret og afstemt kundens forventninger til udformning og funktion. I CG Jensen har det altid været holdningen, at alle medarbejdere skal være glade for at gå på arbejde. Der skal være en mening med livet også når vi er på arbejde. Rigtig mange af vores medarbejdere har været hos os i mange år, og det er vigtigt for os, at vores medarbejdere undgår nedslidning og arbejdsskader. En gang om året samler vi alle formændene til et møde om arbejdsmiljø for at vidensdele på tværs af faggrupperne og skabe en bedre social relation, og to gange om året samler vi alle arbejdsmiljørepræsentanterne i CG Jensen til et heldagsmøde. Med møderne har vi skabt et netværk, som der drages stor fordel af i de daglige udfordringer på en byggeplads. Tool-box møder er blevet sat i system, og de tjener til formål at diskutere sikkerhedsspørgsmål, kommende arbejdsopgaver, udfordringer og problemstillinger samt sikkerheden blandt vores medarbejdere. For som virksomhed er det vores fornemmeste opgave og ansvar at sørge for, at vores medarbejdere kommer sikkert og trygt hjem igen efter en dag på arbejde. Hos CG Jensen tager vi aktiv del i at skåne vores miljø mest muligt, og vi har klare retningslinjer for sikker affaldshåndtering og korrekt håndtering af stoffer og kemikalier. Der udarbejdes altid en projektspecifik miljøvurdering, når vi står foran en ny opgave. En mere fokuseret grøn linje hos CG Jensen har desuden gjort, at der er blevet investeret i grønne skurvogne og miljørigtige LED-belysninger til vores byggepladser. På den måde får vi tænkt miljøet ind i byggeprocessen, og det er nu en del af vores virksomhedskultur. Resultat Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat Balance Likvider Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i mat. anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin 5,2% 6,6% 5,8% 9,5% 6,7% Overskudsgrad 1,2% 3,2% 2,0% 2,1% 0,1% Afkastningsgrad 2,1% 9,1% 5,7% 4,9% 0,2% Soliditetsgrad 15,5% 20,6% 18,9% 25,7% 36,1% Forrentning af egenkapital 12,7% 41,5% 21,5% 2,5% 0,9% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Birgitte Wulff, Arbejdsmiljø og kvalitetschef Telefon: ,

11 20 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Resultatopgørelse Balance Resultatopgørelse 1. januar december 2014 DKK 2013 DKK Balance 1. januar december 2014 DKK 2013 DKK Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 Overført resultat Aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiviteter under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

12 22 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Balance Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag Balance 31. december 2014 DKK 2013 DKK Passiver Selskabskapital Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensættelser vedr. kapitalandele i associerede virksomheder Andre hensættelser Hensatte forpligtelser Leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Leasingforpligtelser Igangværende arbejder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Til bestyrelsen i CG Jensen A/S Medfølgende regnskabssammendrag for CG Jensen A/S, der omfatter hoved- og nøgletalsoversigt, resultatopgørelse og balance, er uddraget af selskabets reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2010, 2011, 2012, 2013 og Vi har udtrykt konklusioner uden modifikationer i vores erklæringer af henholdsvis 15. marts 2010, 9. maj 2011, 14. maj 2012, 3. april 2013, 11. april 2014 og 17. april Årsregnskaberne og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoerne for vores erklæringer om de respektive årsregnskaber. Årsregnskaberne, som regnskabssammendraget er uddraget af, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og kan derfor ikke læses som erstatning for de reviderede årsregnskaber for CG Jensen A/S. Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af de reviderede årsregnskaber. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af de reviderede årsregnskaber for CG Jensen A/S for regnskabsårene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, i alle væsentlige henseender er konsistent med disse regnskaber. København, den 17. april 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jacob F Christiansen statsautoriseret revisor

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

Omsætningen i 2007 er på kr. 11.714 mio., hvilket er 6% mere end sidste år. Væksten kan især henføres til stigende udlandsaktiviteter.

Omsætningen i 2007 er på kr. 11.714 mio., hvilket er 6% mere end sidste år. Væksten kan især henføres til stigende udlandsaktiviteter. ÅRSRAPPORT 07 Resumé Resultatfremgang i 2007 Omsætningen i 2007 er på kr. 11.714 mio., hvilket er 6% mere end sidste år. Væksten kan især henføres til stigende udlandsaktiviteter. Resultat før skat er

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2014 Hovedpunkter 3 Hovedtal og nøgletal for koncernen 4 Synlige resultater 5 Strategisk udvikling 6 Krav og mål 6 Koncernens strategiramme 6 Fokusområder 8 Koncernens

Læs mere

Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36

Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36 å r s r a p p o r t Virksomhedsprofil 3 Aarsleff leverer infrastruktur 3 Samarbejde og synergi 4 Specialister i infrastruktur 6 Banearbejder 8 Udland 10 Industrialisering i Rørteknik 12 Industrialisering

Læs mere

- anlæg for fremtiden!

- anlæg for fremtiden! - anlæg for fremtiden! KERNEVÆRDIER CG Jensens kerneværdier er åbenhed, ærlighed og troværdighed. Indadtil og udadtil. Det skaber engagement og ansvar hos vores medarbejdere. Åben, ærlig og troværdig dialog

Læs mere

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006 Københavns Havn A/S Årsrapport 2006 Svanemøllehavnen Kalkbrænderihavnen Svaneknoppen Svanemøllebugten Fiskerihavn Færgehavn Nord Nordhavnen Århusgade Orientbassinet Nordhavn Station Frihavnen Kronløbsbassinet

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S

ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S Indhold Ledelsespåtegning 2 De uafhængige revisorers erklæringer 3 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Forord: Danmarks første letbane er godt på vej 9 Aktiviteter

Læs mere

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08 Årsrapport 08 Resumé Resultatfremgang i 2008 Omsætningen i 2008 er på 11.171 mio. kr., hvilket er 5% mindre end sidste år Resultat før skat er et overskud på 359 mio. kr., hvilket er lidt over den tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankdata 2012 04 Synergi mellem bank og it Udviklingsaktiviteter 10 Service og support 19 Konsulent-funktioner 21 Teknologi 23 Drift 26 Medarbejdere 28 Skrevet om Bankdata

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 11. årgang nr. 1 marts 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 2 Tænk i helheder når det handler om renovering

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet Ny i EKJ FAKTA OM EKJ EKJ er i dag en organisation med to sektorer en bygge- og en anlægssektor - og datterselskabet Broconsult knyttet til anlægssektoren. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner Juni 2008 Vol 59 Årgang 16 2008 Tema: Scanport www.skanska.dk Telefon 44 68 05 65 SkanskaNews Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret

Læs mere