ÅRSBERETNING anlæg for fremtiden! 24 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Kontor Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. www.cgjensen.dk. - anlæg for fremtiden! 24 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 25. Kontor Fyn."

Transkript

1 24 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING Hovedkontor Kontor Jylland Kontor Fyn CG Jensen A/S Fabriksparken Glostrup Tlf Fax CG Jensen A/S Silkeborgvej 7F 8462 Harlev Tlf Fax CG Jensen A/S Rismarksvej Odense V Tlf Fax anlæg for fremtiden!

2 2 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Sorte tal og rank ryg 2014 endte med sorte tal på bundlinjen, og dermed fortsætter vi den gode stime med overskud. Siden opstarten i 2008 har vi endnu ikke oplevet et underskud på driften, hvilket er positivt. For 2014 vedkommende, fik CG Jensen et overskud på 11,4 millioner før skat med en omsætning på niveau med rekordåret ville også uden tvivl have været et fantastisk år for CG Jensen, hvis ikke én af vores broer på Helsingørmotorvejen kollapsede midt under støbningen i september Et kollaps, hvor der gudskelov kun skete materiel skade, men som betød en større økonomisk afskrivning. Takket være en økonomisk ansvarlighed i de tidligere år med overskud, har vi haft polstringen til at modstå et sådan kollaps. Der foreligger endnu ikke en konklusion fra Undersøgelseskommissionen, som skal klarlægge årsagen til kollapset. Indtil da må vi væbne os med tålmodighed for at komme et svar nærmere, og vi kan under alle omstændigheder se os selv i spejlet. Vi har lært af året der gik og kunne aldrig drømme om at løbe fra et evt. ansvar. Én dårlig sag ud af næsten 100 skal ikke ødelægge helhedsindtrykket af en sund og økonomisk bæredygtig virksomhed. I det forgangne år har vi afsluttet og afleveret flere store og spændende byggeprojekter, som vi er tilfredse med og fagligt stolte over. I Town House-projektet på Islands Brygge afleverede vi for eksempel første etape af en totalentreprise på 30 elegante og lækre ejerlejligheder til en ovenud tilfreds bygherre i den spirende bydel på Islands Brygge. Sidste del af lejlighederne afleveres i maj måned i Lyngby-Taarbæk Kommune var også tilfreds med vores arbejde og indsats i forbindelse med entreprisen i Lyngby Idrætsby. En helt ny multihal er bygget i forlængelse af de eksisterende idrætsfaciliteter, og vi opførte det hele på noget nær rekordtid med aflevering af projektet til bygherren tre måneder før tid. En anden positiv oplevelse var vores entreprise med Margretheholms 459 lejligheder i København, som er Danmarks største boligkompleks. En logistisk og ressourcemæssige udfordring, som vi fik klaret med bravour. Det er den slags byggeprojekter og oplevelser, som ikke alene bekræfter os i, at vi er dygtige til vores kram, men at vi samtidig har opbygget et højt fagligt niveau i CG Jensen med kreative og selvstændige medarbejdere. Vores ambition har altid været at samle de bedste medarbejdere i branchen, og vi mener i al beskedenhed, at vi efterhånden har fået sat et stærkt og ambitiøst hold sammen. Fra lærling til mester. Vores medarbejdere er i forbindelse med brokollapset rykket tættere sammen og styrker dermed det i forvejen gode og familiære sammenhold, vi har internt. Michael S. Larsen Adm. Direktør Vi har i det forgangne år udvidet medarbejderstaben yderligere, så vi kan imødekomme de opgaver og entrepriser, som vi kaster os over. At næste kuld af svende samtidig står på spring til at føre CG Jensens faglige niveau og virksomheds DNA videre, fik vi et fornemt bevis på ved Danmarksmesterskaberne i håndværksfagene. Én af vores lærlinge vandt DM i skills for struktører, og CG Jensen vil derfor være repræsenteret til VM i skills, der foregår i Brasilien til sommer, hvor vi sender en mindre delegation afsted. Med andre ord så har CG Jensen aldrig været i en bedre forfatning trods et alvorligt bump på vejen med brokollapset, og vi er kommet stærkere ud af Vores kunder har vist os tillid og loyalitet ved at fortsætte med at bruge vores ekspertise og ydelser, hvilket vi er ydmyge og taknemmelige over. Vi vil arbejde hårdt i 2015 på fortsat at gøre os fortjent til den tillid. Michael S. Larsen Adm. direktør CG Jensen A/S Michael S. Larsen, Adm. direktør, CG Jensen A/S Telefon: ,

3 4 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Ramning og vandbygning Prøveankre gav erfaring Mindre stabsudvidelse på vej i 2015 De nuværende spunsvægge, der adskiller Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen, er opført i Tiden har sat sine spor, så de eksisterende ankre er tæret over, og en ny forstærkning af spunsvæggene er nødvendig. CG Jensen udfører opgaven med forstærkning af spunsvæggene på fire strækninger fra Dyssegårdsvej til Tuborgvej, i alt ca ankre og en opgave, der løber frem til Den eksisterende spuns forstærkes ved hjælp af nye jordankre - hovedsageligt med traditionelle jordankre, men enkelte steder etableres ligeledes en gensidig forankring med stangankre. På dele af strækningen er det nødvendigt at etablere forstærkningspæle på forsiden af spunsen, idet de eksisterende spunsprofiler ikke er dybe nok til at have tilstrækkelig lodret bæreevne. Her var det en mindre genistreg, at vi foretog tests af prøveankre, før vi gik i gang med entreprisen, hvilket gav os værdifulde erfaringer, så vi kunne angribe opgaven bedst muligt. Et andet sted, hvor vi har været aktive, er Skærbækværket, som skal udbygges til fremover at kunne fyre med træflis. Ombygningen skal sikre en mere grøn varmeforsyning til området, og i forbindelse med udbygningen af værket skal der samtidig ske en udbygning af havnefaciliteterne. For at kunne modtage de op til 175 meter lange skibe med træflis er det nødvendigt at renovere og udvide den eksisterende kaj. Desuden skal der etableres to nye lossekraner på kajen. CG Jensen udfører ca. 260 meter kajudvidelse samt fundamenter til kraner og kranspor. Vi rammer en ny stålspuns cirka tre meter foran den eksisterende kajvæg med tilhørende ankre og ankerspuns, og for at lave plads til forankringen fjernes alle eksisterende betonfundamenter i området langs kajen i cirka 30 meters bredde. I alt fjernes cirka ton gamle betonfundamenter. Skive Kommune har besluttet at udvide lystbådehavnen på Fur med 50 nye bådpladser. CG Jensen udfører entreprisen, der omfatter etablering af en ny ydermole med brodæk ved landside, flydebro og bølgebryder samt uddybning af nyt havneområde og indsejling. Den nye ydermole forlænges for at give bedre afskærmning mod bølger, og dermed forbedre bølgeforholdene i havnen i forhold til de eksisterende forhold. CG Jensen står for designet af bølgedæmpende flydebro og bølgebryder, pæle for fastholdelse af flydebro og bølgebryder, landgangsbro samt mastekran og tankstander. Vi har god erfaring i at arbejde med store, danske selskaber, som for eksempel DONG og Vejdirektoratet, der har mange faste procedurer forbundet med afviklingen af en entreprise. Jørn Asmussen Divisionschef for Vest/Ramning og vandbygning En opgave, som vi stadigvæk bruger meget tid på og som løber til 2016, er støjskærmene på Helsingørmotorvejen. En entreprise som vi har fået sat rigtig godt i system, og dermed udnytter vi produktionen mest fordelagtigt til glæde for kunden. Med andre ord, så har 2014 været et gunstigt og fagligt udfordrende år for divisionen. Vores budgetter har holdt vand, og vi kommer til som minimum at køre med samme opsætning personalemæssigt næste år, hvor vi formentlig nok vil udvide staben med flere ansættelser, så vi kan imødekomme de entrepriser, som allerede er landet i ordrebogen for Jørn Asmussen, Divisionschef for Vest/Ramning og vandbygning Telefon: ,

4 6 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Jord, kloak, forsyning Frederiks Brygge er startet op Vores setup i divisionen er helt på plads Vores jord, kloak og forsyningsdivision har haft et vækstskabende år, hvor der er blevet mere at lave end oprindeligt budgetteret, hvilket har givet den forholdsvise unge division et godt afsæt på markedet. For vi har haft travlt i For eksempel har vi været i Hillerød, hvor der er lavet byggemodningsgrunde til Nonnebuen og Munkebuen, som bliver en del af Ullerød, og som er en totalentreprise. En ny og spændende bydel skal huse nye boliger, butikker og plejehjem i Nordsjælland. For CG Jensens del, så har vi sørget for, at 32 rækkehuse og 28 enfamilieshuse kan opføres på en byggeklar grund. Vi har sørget for fuldt færdigt byggemodning, herunder anlæggelse af spildevand, regnvand, nedsivnings-anlæg, vand, fjernvarme, el og telenet. Vores afdeling i Jord, kloak og forsyning har et højt fagligt niveau efter et par turbulente år med omrokeringer. Der er i den grad blevet rykket sammen blandt kollegerne, og vores setup er helt på plads. Kenneth Møller Divisionschef for Jord, kloak og forsyning Vores hovedstad har fået tilføjet flere nye bydele, og nu er turen kommet til Frederiks Brygge, som er et m² stort areal beliggende i bunden af Frederiksholmsløbet i Københavns havn. Frederiks Brygge skal med tiden huse boliger, butikker, caféer og institutioner, men før det kommer så langt, så skal vi lige gøre det hele klar. CG Jensens opgave omfatter byggemodning af den første fase af projektet, hvor der skal gøres klar til 200 lejligheder og to butikker. Vi skal etablere kloakker og tagvandsledninger og udføre de to kommende hovedfærdselsårer Hovedvejen ved Vasbygade og en del af Vestre Teglgade inkl. belægninger, der betyder fast arbejde de kommende år. Et andet sted, hvor vi skal arbejde fast nogle år ude i fremtiden, er Teglholmen. Et stort areal af Teglholmen i den sydlige del af Københavns Havn skal klargøres til nyopførelse af boliger og erhverv. Arbejdet omfatter ca m² vej inkl. modning og håndtering af m³ jord fra udgravning af kanaler, herunder bl.a. etablering af forsyninger omfattende el, tele, gas, fjernvarme, afløb for overfladevand og anlæg for spildevands-afledning samt en ny pumpestation. Området vil, når det er færdigudviklet, fremstå på samme måde som naboområdet Sluseholmen med boligkarréer omkranset af kanaler krydset af vejbroer samt åbne opholdsarealer. Forbilledet for de nye bybilleder er Amsterdam, og for CG Jensen er det med stolthed, at vi har været med til at tegne et mere moderne København. Vi arbejdede i 2014 også på DTU i Lyngby, hvor vi afleverede en byggeklar grund. Vores entreprise omfattede etablering af byggegrube for den kommende råhusentreprise, herunder etablering af 2 x 100 meter indfatningsvæg, udgravning og bortskaffelse af ca m³ jord og omlægning af afløb fra de eksisterende bygninger. At det hele blev ekstra udfordrende, fordi DTU er et forskermiljø med sensitive måleinstrumenter samt et studieliv, der ikke lå stille, gjorde bare sværhedsgraden større og mere udfordrende. Fra et ledelsessynspunkt har 2014 været et rigtig godt år. Vores division i jord, kloak og forsyning har et højt fagligt niveau efter et par turbulente år med omrokeringer. Der er i den grad blevet rykket sammen blandt kollegerne, og vores setup er helt på plads. Kenneth Møller, Divisionschef for Jord, kloak, forsyning Telefon: ,

5 8 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Beton 260 meter lang betontunnel Bygger fagligt fyrtårn 2014 var et begivenhedsrigt år. Vi har blandt andet udvidet Ballerup Krydset i et konsortium med Barslund A/S for Vejdirektoratet. Frederikssundmotorvejen består af tre etaper på i alt 34 km, der starter ved Motorring 3 i Rødovre vest for København og slutter i Frederikssund. CG Jensen lavede betonarbejderne på Motorvejskryds Ballerup, hvor en del af entreprisen bestod i at lave en underføring på Motorring 4, mens den var i drift. Året bød også på en velkendt byggeopgave, da vi skulle fortsætte udvidelsen af Tivoli Congress Center med hotel C. Egentlig var det meningen, at hotellet skulle være opført i sammen periode som det første Tivoli Hotel, men den økonomiske afmatning satte projektet på vågeblus. I 2014 rykkede vi dog for alvor, og hotelområdet ved Kalvebod Brygge i København tager form. Helsingørmotorvejen er også en velkendt opgave i CG Jensen-regi. Motorvejen skal udvides fra fire spor uden nødspor til seks spor med nødspor. Den opgave kom i omdrejninger og omfatter to entrepriser. Samlet set arbejder vi med en udbygning af i alt 4,2 km vej, fem betonbroer er revet ned og er erstattet af nye, udvidelse af en eksisterende betonbro og anlæggelse af yderligere en betonbro. Vores del af aktiviteterne omfatter hovedsageligt alle spunsarbejder og opførelsen af projektets mange bygværker. Vores betondivision udførte arbejder for Banedanmark, der anlægger en ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Det omfattende anlægsarbejde er opdelt i en række delentrepriser, og CG Jensen har i konsortium med Barslund blandt andet vundet totalentreprisen TP10, som strækker sig fra før Brøndbyøstervej til efter Brøndbyvester Boulevard. Vi har gravet ud og anlagt et trug og støbt en 260 meter lang jernbanetunnel under Holbækmotorvejen, således at jernbanen her føres til sydsiden af motorvejen. TP30 hører med i den store licitationspakke fra Banedanmark, og her startede vi også for alvor op i 2014 efter en omfattende projekteringsfase. TP30 er også en totalentreprise, og vores Stål- og Betondivisioner vil være sammen om at bygge en af Danmarks største sporbærende kompositbroer. Vi har gennem et hektisk år oplevet en stor tillid fra vores kunder og samarbejdspartnere, som gør, at vi ser lyst på fremtiden og de spændende opgaver, vi er i gang med. Bendy Z. Pedersen Divisionschef for Beton På Margretheholm på Holmen i København satte vi et gedigent aftryk også. I alt byggede vi kvadratmeter som omfattede 459 boliger samt et erhvervslejemål på ca. 125 kvadratmeter i en fagentreprise. Boligblokkene strækker sig syv etager over Holmens nye skyline, og det er inklusiv penthouse. Lejlighederne er endvidere orienteret, så beboerne får en fantastisk udsigt over Holmen, Amalienborg og resten af København. I foråret 2014 kunne de første beboere flytte ind. For Region Sjælland opføres et nyt Psykiatrisygehus i Slagelse kaldet GAPS, hvor vi har bygget råhuset. Det nye psykiatriske sygehus skal udgøre et fagligt fyrtårn inden for psykiatrien i Region Sjælland, og vil indtage en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele regionen. Sygehuset placeres tæt på det eksisterende somatiske sygehus og tilsammen vil de to byggerier udgøre et nyt sundhedscampus. Vi har med andre ord haft tryk på kedlerne i 2014, og vi forventer ikke, at det vil stilne af i Tværtimod. Bendy Z. Pedersen, Divisionschef for Beton Telefon: ,

6 10 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Betonrenovering Vejdirektoratets renoveringspulje Fast arbejde de kommende år Vores betonrenoveringsdivision blev oprettet tilbage i 2013, og sidste år havde divisionen deres første hele regnskabsår. Med tanke på, hvor ny en spiller, vi er på markedet, så er det desto mere imponerende, at vores ordrebeholdning allerede er støt stigende, samt at regnskabet viser et plus i forhold til budgettet. Grundlaget for divisionens fornemme start skal ses tilbage i 2013, hvor det lykkedes divisionen at vinde store dele af Vejdirektoratets samlede vedligeholdelsesudbud for bygværker Øst for Storebælt med en samlet entreprisesum på ca. 90 millioner kroner til udførelse i 2014 til Arbejdet spænder over betonrenovering, ny asfaltbelægning, konstruktionsforstærkning, reparation af fuger med videre i totalentreprise. Det betyder fast arbejde de kommende år. Én af de de vundne opgaver er Broteknisk Vedligehold som gør os til den officielle driftsentreprenør for Vejdirektoratet, hvad angår bygværker i Øst. Vi er også til stede på Storstrømsbroen. Her skal vi de næste tre år stå for reperationsarbejder, så den gamle Storstrømsbro kan holde til 2021, hvor Femern Bælt-forbindelsen efter planen skal være klar og færdig. Banedanmark er en anden væsentlig kunde, som vi har udført arbejder for. I 2014 gennemførte vi således reparationsarbejder på 30 bygværker på Sjælland og Lolland-Falster. Vi har også udført brorenoveringer for flere kommuner i hovedstadsområdet. Desuden har vi udført flere andre specialopgaver, herunder renovering af gårddæk og betonaltaner samt udført opgaver inden for sprøjtestøbning. Selvom vi måske er en ung division på det store marked, så er vores medarbejdere særdeles erfarne og kompetente indenfor branchen. Det er derfor, at vi har fået en så god start i divisionen. Ole Jan Kristiansen Divisionschef for Betonrenovering Vores bore/skæreafdeling har haft et højt aktivitetsniveau i 2014, både internt og ekstent. Eksternt har vi blandt andet udført asfaltskæring i forbindelse med omlægning af busbanerne i Københavns centrum, samt større bore/skæreopgaver i forbindelse med renovering af bebyggelsen Vapnagård i Helsingør. Internt har vi blandt andet stået for tilpasning af nye og eksisterende betonelementer på Tivoli Congress Center. Trods en god start for divisionen, så sigter vi højere end kun at konsolidere os på markedet. Porteføljen skal udvides med endnu flere kommuner og private bygherrer som vores faste kunder og samarbejdspartnere. Der ligger derfor en masse uopdyrket land for divisionen, som bliver et af vores forretningsmæssige pejlemærke i den nærmeste fremtid. Vi vil være med helt fremme, og derfor skal divisionen i 2015 arbejde på en øget vækst. Ole S. Kristiansen, Divisionschef for Betonrenovering Telefon: ,

7 12 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Stål Danmarks største sporbærende kompositbro Stålbroer vores spidskompetence I 2013 vandt CG Jensen Banedanmarks TP30- enterprise, der er en ny jernbanebro ved Vallensbæk Sø som en del af København-Ringstedforbindelsen. I 2014 brugte vi det meste af tiden på at projektere og forberede opgaven at bygge én af de største kompositbroer i Danmark med en længde på over 500 meter. Vores polske stålleverandør er i gang med at lave de stålkasser, der indgår i den nye bro. Stålkasserne måler seks gange tre meter i tværsnit og har en længde på 39 meter. Totalt set kommer der til at være tons stål involveret i broen, hvilket er vores største enkeltstående ordre i stål. Til TP30 er der lavet en 4D-model, der viser projektet fra start til slut på en tidslinje, og dermed omfavner vi mere og mere de teknologiske fremskridt. Det giver ikke kun en bedre planlægning, når vi opererer med 4D, det giver også en bedre økonomi. Et eksempel på den gode planlægning var, da vi monterede en stålbro i Nordhavnen. På forhånd var der målt op og lavet beregninger, så da løftekranen satte den 20 meter lange stålbro på dens plads i udkanten af Københavns centrum, så skete monteringen på kun 90 minutter. Det beskedne tidsforbrug er et udtryk for, at vores medarbejdere i CG Jensen har en stor ekspertise, og vi kan derfor stå på skuldrene af disse erfaringer. Hotel Wake Up i Borgergade afleverede vi også i løbet af 2014, og selvom vi i stålafdelingen har haft mange varierende og udfordrende opgaver, så var denne ordre alligevel atypisk i forbindelse med elementmonteringen. Borgergade i indre København skulle spærres af en fredag eftermid- dag, så det 15 tons tunge atriumtag kunne gelejdes på plads. Med kun 30 centimeters frirum i nedsænkningen af atriumtaget, krævede det en rolig hånd og ikke mindst et køligt overblik at få taget på plads. Men vi fik den på plads, trods det sparsomme albuerum. TP30 er uden tvivl det største og mest komplicerede projekt, som vi i CG Jensens ståldivision har været med til. Henrik Berg Divisionschef for Stål Et andet eksempel på vores store ekspertise i stålbroer er klapbroen på Teglholmen i København. I den nye bydel i Sydhavnen har CG Jensen produceret, monteret og afleveret to klapbroer, der gør det muligt for sejlbåde at passere i Københavns kanaler. Bortset fra hydraulikken i broerne, så har CG Jensen udført denne entreprise i egenproduktion, hvilket gør, at mange af vores divisioner har været med inde over. Det har måske været en lille ordre set i det store budgetmæssige perspektiv, men ikke desto mindre var det en spændende og faglig udfordring for vores ståldivision, som vi i al beskedenhed løste på en god og funktionel måde. Vi er derfor af den stålfaste overbevisning, at vi er Danmarks førende eksperter inden for stålkonstruktioner, og vi kan løse alle slags opgaver af enhver art. Hvad enten det er en klapbro i det indre København, eller Danmarks første sporbærende kompositbro med en længde på over 500 meter henover landets mest trafikerede motorvej, så kan vi udføre arbejdet. Henrik Berg, Divisionschef for Stål Telefon: ,

8 14 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Byggeri Der venter større udfordringer Aflevering tre måneder før tid 2014 var et godt år for Byggeri-divisionen. Vi har efterhånden konsolideret os på markedet, og 2014 bød på flere spændende udfordringer for divisionen. Vi vandt blandt andet entreprisen på Applebys Plads på Christianshavn, hvor der skal opføres 52 ejerlejligheder med en facade af blank mur i rød nuance. Byggeriet er en totalentreprise, som byder på flere udfordringer. Der skal udføres grundvandssænkning i middelalderbyen i forbindelse med arbejder i p-kælderen, og hele produktionen skal udføres efter en nøje tilrettelagt logistikplan, da pladsforholdene er meget begrænsede og de omkringliggende bygninger og brandveje altid skal være passerbare. At byggebranchen også er rykket ind i den digitale tidsalder illustrerer projektet på Applebys Plads på fornemmeste vis. Alle involverede parter bliver tilknyttet en web-portal, hvor de kan rekvirere dokumenter, booke møder og tilgå anden vigtig information. Byggeriet undgår dermed en masse spildtid og ved hjælp af IT optimeres hele byggeprocessen. Vi har bidt os fat i markedet, og vi konstaterer med glæde, at vi er med helt fremme, når licitationerne udbydes. For Byggeri-divisionens vedkommende vil 2015 derfor handle om at skulle skabe en kontrolleret vækst i et omskifteligt marked. Jan Johansen Divisionschef for Byggeri Lyngby Idrætsby er et andet projekt i totalentreprise, hvor en god proces har gjort det til en fornøjelse at arbejde sammen med Bygherren, som i dette tilfælde var Lyngby-Taarbæk Kommune. Hurtig kommunikation og altid svar på rede hånd betød, at vi tre måneder før tid overdrog nøglerne til Kommunen, som nu har fået en spritny idrætshal med topmoderne faciliteter. Det blev til m² som skulle sammenbygges med den allerede eksisterende håndboldhal samt eksisterende omklædningsfaciliteter og indgangsparti. Byggeriet indeholder kælderetage, stueplan og 1. sal med udsyn til hallen, og det var en forudsætning, at aktiviteterne i Idrætsbyen ikke måtte påvirkes under byggeriet. I Ørestad Syd tog vi det første spadestik på Byggefelt 8, hvor vi endnu gang skal opføre et nyt miljø og en ny bydel. Ørestad Syd er i fuld gang med at udvikle sig til et levende og dynamisk område med en blanding af boliger, erhverv, indkøbsmuligheder og institutioner, og det bliver CG Jensen, som skal varetage den opgave i en totalentreprise. Vi opfører 98 nye familieboliger placeret attraktivt mellem kanalen og Ørestads Boulevard tæt ved Vestamagers Metro, og entreprisen tæller i alt m². Town House-byggeriet på Islands Brygge skød også for alvor op i Rækkehusene er i tre etager og er kendetegnet ved store vinduesglas. Rækkehusene er med egne haver og bliver en del af en ny bydel af lave rækkehuse kombineret med attraktive pladser. I en totalentreprise på i alt 30 boliger afleverede vi i 2014 inden jul de første boliger til nye beboere, og inden 1. maj 2015 er de resterende afleveret. Alt i alt et rigtig godt år for Byggeri, som allerede nu mærker anerkendelsen. Vi har bidt os fast i markedet, og vi konstaterer med glæde, at vi er med helt fremme, når licitationerne udbydes. For Byggeri-divisionens vedkommende vil 2015 derfor handle om at skabe en kontrolleret vækst i et omskifteligt marked. Vi har i divisionen bevist, at vi magter alle byggeopgaver og ikke mindst lever op til omfattende kvalitetskrav fra bygherrerne. Jan Johansen, Divisionschef for Byggeri Telefon: ,

9 16 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Special projects Ros fra Transportministeren Masnedsund-bro et ønskeprojekt Special projects udfører fortrinsvis hovedog totalentrepriser i internt samarbejde eller i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder i Danmark. Vi spejder altid efter nye opgaver i både ind- og udland, og vi får flere og flere henvendelser fra udlandet, som ser os som attraktiv samarbejdspartner. Det kunne for eksempel være i forbindelse med anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen, som åbner op for nye projekter og konstellationer med udenlandske entreprenører. I 2014 har vi i Speciel projects-divisionen mest koncentreret os om den store opgave det er, at løfte Banedanmarks storstillede og ambitiøse højhastighedstogbane, som går fra Ringsted og til København. Vi kom for alvor i gang på TP10, som er en totalentreprise med stort set alle vores divisioner i spil. Vi bygger to broer, så Brøndbyøstervej hæves over motorvejen og den nye jernbane. Vi anlægger et trug og en 260 meter lang jernbanetunnel under Holbækmotorvejen og etablerer en passage gennem den fredede Vestvold for at føre jernbanen under Motorring 3. Arbejderne går helt efter tidsplanen, og opgaven er berammet til aflevering i september Vi fik den store ære, at Transportminister, Magnus Heunicke, kom på visit på TP10-byggepladsen i december Her roste ministeren ikke alene vores fremskridt, men han roste også den personalemæssige bemanding, der er på TP10. Med 45 timelønnede og fem lærlinge mente Transportministeren, at vi tager vores del af det sociale ansvar og sørger for, at der er lærlingepladser og arbejde til fremtiden. Den ros lagde Ministeren ud på de sociale medier, og han var med til at sætte fokus på vores projekter. Ellers droslede vi kraftigt ned på aktiviteter på arbejdet med MetroCityringen. Her har vi gennem de seneste fire år været aktive med at hegne byggepladserne ind med et fire meter højt træpladehegn, indrette skurbyerne og etablere byggepladsernes infrastruktur med el, vand, kloak og adgangsveje. Vores kontrakt med den italienske hovedentreprenør på metroprojektet løber frem til den nye metrolinje er køreklar, og de 350 kontor- og mandskabsmoduler, der er på metrobyggepladserne, bliver i hele anlægsperioden vedligeholdt og serviceret af CG Jensen, selvom aktivitetsniveauet er skruet ned. I 2015 håber vi meget på, at vi kan vinde projektet med den nye Masnedsundbro ved Vordingborg, der passer godt til CG Jensens kompetencer. Broforbindelsen skal opdateres, så den er klar til at imødekomme den ekstratrafik der forventes, når Femern Bælt åbner. Vi har efterhånden tilegnet os nogle erfaringer med forskellige konsortier og konstellationer, og vi ved nu, hvad vi allerede vidste i forvejen: de bedste projekter skabes med en åben dialogbasseret proces, hvor parterne har tillid og respekt for hinanden. Christian Levinsen Divisionschef for Speciel projects Speciel projects har afgivet første bud i et internt joint venture med de øvrige divisioner i CG Jensen, hvilket giver de bedste forudsætninger for en gnidningsfri og optimal arbejdsproces på de store projekter. Det er evident, at vi har succes, når vi arbejder sammen med folk vi kender og ikke mindst stoler på. Christian Levinsen, Divisionschef for Speciel projects Telefon: ,

10 18 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Kvalitetssikring, miljø og arbejdsmiljø Hoved- og nøgletalsoversigt Ledelsessystemet Vi arbejder sådan Vidensdeling og grønne byggepladser Firmaets udvikling de seneste 5 år beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2014 TDKK 2013 TDKK 2012 TDKK 2011 TDKK 2010 TDKK Hovedtal Siden 2009 har CG Jensen været certificeret i arbejdsmiljø efter OHSAS og i det eksterne miljø efter ISO Vores certifikater bliver én gang årligt efterprøvet af et akkrediteret certificeringsorgan. Certificeringen dokumenterer, at vi har et ledelsessystem, som sikrer, at vi overholder krav og bestemmelser til miljøet og arbejdsmiljøet. Samtidig stiller certificeringen også krav til, at vi løbende arbejder på forbedringer, som ligger udover lovgivningen. Vores medarbejdere ude på byggepladserne er dygtige til selvstændigt at løse sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige udfordringer i dagligdagen. Birgitte Wulff Arbejdsmiljø og kvalitetschef Vores ledelsessystem, som vi i daglig tale kalder VAS (Vi Arbejder Sådan), er et IT-baseret system, der integrerer kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljø ude i marken. Ledelsessystemet giver medarbejderne de nødvendige retningslinjer såvel som hjælpeværktøjer og dokumenterer både, hvad vi vil gøre og hvad, vi har gjort. Tidligt i forløbet går vi i gang med en grundig projektgranskning, som giver et godt overblik over, om de byggetekniske detaljer er i overensstemmelse med god byggeskik, og samtidig får vi afklaret og afstemt kundens forventninger til udformning og funktion. I CG Jensen har det altid været holdningen, at alle medarbejdere skal være glade for at gå på arbejde. Der skal være en mening med livet også når vi er på arbejde. Rigtig mange af vores medarbejdere har været hos os i mange år, og det er vigtigt for os, at vores medarbejdere undgår nedslidning og arbejdsskader. En gang om året samler vi alle formændene til et møde om arbejdsmiljø for at vidensdele på tværs af faggrupperne og skabe en bedre social relation, og to gange om året samler vi alle arbejdsmiljørepræsentanterne i CG Jensen til et heldagsmøde. Med møderne har vi skabt et netværk, som der drages stor fordel af i de daglige udfordringer på en byggeplads. Tool-box møder er blevet sat i system, og de tjener til formål at diskutere sikkerhedsspørgsmål, kommende arbejdsopgaver, udfordringer og problemstillinger samt sikkerheden blandt vores medarbejdere. For som virksomhed er det vores fornemmeste opgave og ansvar at sørge for, at vores medarbejdere kommer sikkert og trygt hjem igen efter en dag på arbejde. Hos CG Jensen tager vi aktiv del i at skåne vores miljø mest muligt, og vi har klare retningslinjer for sikker affaldshåndtering og korrekt håndtering af stoffer og kemikalier. Der udarbejdes altid en projektspecifik miljøvurdering, når vi står foran en ny opgave. En mere fokuseret grøn linje hos CG Jensen har desuden gjort, at der er blevet investeret i grønne skurvogne og miljørigtige LED-belysninger til vores byggepladser. På den måde får vi tænkt miljøet ind i byggeprocessen, og det er nu en del af vores virksomhedskultur. Resultat Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat Balance Likvider Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i mat. anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin 5,2% 6,6% 5,8% 9,5% 6,7% Overskudsgrad 1,2% 3,2% 2,0% 2,1% 0,1% Afkastningsgrad 2,1% 9,1% 5,7% 4,9% 0,2% Soliditetsgrad 15,5% 20,6% 18,9% 25,7% 36,1% Forrentning af egenkapital 12,7% 41,5% 21,5% 2,5% 0,9% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Birgitte Wulff, Arbejdsmiljø og kvalitetschef Telefon: ,

11 20 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Resultatopgørelse Balance Resultatopgørelse 1. januar december 2014 DKK 2013 DKK Balance 1. januar december 2014 DKK 2013 DKK Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 Overført resultat Aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiviteter under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

12 22 CG JENSEN ÅRSBERETNING 2014 CG JENSEN ÅRSBERETNING Balance Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag Balance 31. december 2014 DKK 2013 DKK Passiver Selskabskapital Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensættelser vedr. kapitalandele i associerede virksomheder Andre hensættelser Hensatte forpligtelser Leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Leasingforpligtelser Igangværende arbejder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Til bestyrelsen i CG Jensen A/S Medfølgende regnskabssammendrag for CG Jensen A/S, der omfatter hoved- og nøgletalsoversigt, resultatopgørelse og balance, er uddraget af selskabets reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2010, 2011, 2012, 2013 og Vi har udtrykt konklusioner uden modifikationer i vores erklæringer af henholdsvis 15. marts 2010, 9. maj 2011, 14. maj 2012, 3. april 2013, 11. april 2014 og 17. april Årsregnskaberne og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoerne for vores erklæringer om de respektive årsregnskaber. Årsregnskaberne, som regnskabssammendraget er uddraget af, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og kan derfor ikke læses som erstatning for de reviderede årsregnskaber for CG Jensen A/S. Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af de reviderede årsregnskaber. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af de reviderede årsregnskaber for CG Jensen A/S for regnskabsårene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, i alle væsentlige henseender er konsistent med disse regnskaber. København, den 17. april 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jacob F Christiansen statsautoriseret revisor

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

- anlæg for fremtiden!

- anlæg for fremtiden! - anlæg for fremtiden! KERNEVÆRDIER CG Jensens kerneværdier er åbenhed, ærlighed og troværdighed. Indadtil og udadtil. Det skaber engagement og ansvar hos vores medarbejdere. Åben, ærlig og troværdig dialog

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. - anlæg for fremtiden!

ÅRSRAPPORT 2008. - anlæg for fremtiden! ÅRSRAPPORT 2008 - anlæg for fremtiden! Overskud, konsolidering og nye opgaver I 2008 opnåede CG Jensen et overskud før skat på 32 millioner kroner og en omsætning på 541 millioner kroner. Omsætningen var

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. - anlæg for fremtiden!

ÅRSRAPPORT 2009. - anlæg for fremtiden! ÅRSRAPPORT 2009 - anlæg for fremtiden! Fortsat konsolidering Flotte tal i regnskabet og i arbejdsmiljøstatistikken præger igen CG Jensens forgangne år CG Jensens regnskab for 2009 viser et overskud før

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11 CVR-nr. 88 78 83 11 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere