BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014"

Transkript

1 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni maj 2014 Kære medlemmer Et arbejdsår 2013/2014 hvor Byggesocietetet blev mere synligt i bygge- og ejendomsbranchen, og hvor vi blev lidt flere medlemmer er nu rundet af. I gamle dage sagde man, at den der lever stille, lever godt. I dag er sandheden nærmere, at den der lever stille bliver glemt. Ikke dermed sagt at Byggesocietetet skal mene noget om alt. Langt fra. Men vi skal mene noget om det relevante, nemlig de initiativer der har betydning for vores branche og vores medlemmers rammevilkår. I året der er gået, er der blevet lyttet mere til os, og det er også nødvendigt, når vi ved at et folketingsvalg er maksimalt 10 måneder ude i fremtiden. Så vil der dukke mange ideer op gode såvel som mindre gode. Vi skal derfor fastholde vores position som den seriøse og faglige dialogpartner for hele bygge- og ejen- domsbranchen.

2 Byggesocietetet er nemlig det stærke faglige netværk uafhængigt af partipolitiske interesser, der skaber et tværfagligt debatforum baseret på medlemmernes viden, kompetencer og erfaring. Tilsammen har vi me- get at byde på. Byggesocietetet påtager sig derfor meget gerne rollen som den gode vært ved den faglige dialog. Der er en positiv udsigt til, at der atter er ved at være gang i bygge- og ejendomsbranchen, men der skal ikke herske tvivl om, at vi fortsat skal have et stærkt fokus på at sikre denne beskedne vækst. Europa står stadig stille. Vi vil derfor fortsat arbejde på at der skabes opmærksomhed på bygge- og ejendomsbranchens arbejdsvil- kår og muligheder for at skabe vækst til gavn og glæde for hele samfundet. På vegne af Landsbestyrelsen vil jeg med nærværende gøre status for nogle af de mange aktiviteter der har været i Byggesocietetets arbejde. Nytårskuren Danmarks styrker hvordan kan vi leve af dem? Realkredit Danmark og Byggesocietetet inviterede til den traditionsrige Nytårskur, som igen i blev holdt i Tivoli Congress. Det var en ganske særlig oplevelse at opleve professor Costas Markides, en af verdens mest medrivende talere. Udgangspunktet var innovation og Danmarks styrker og ikke mindst os danskere. Tak er vist kun et fattigt ord, men endnu en gang vil jeg gerne takke Realkredit Danmark for samarbejdet og ikke mindst for muligheden for, at vi i Byggesocietetet kan være værter sammen med RD til vel nok årets største arrangement i bygge- og ejendomsbranchen. Mipim 2014 Byggesocietetet var repræsenteret på Mipim 2014 på en ny og mere markant måde. Vi var sammen med en række sponsorer og Estate Media værter ved åbningsreceptionen Nordic Lounge. Et meget flot arrange- ment og ikke mindst et meget velbesøgt arrangement. Herfra skal lyde en stor tak for samarbejdet med Estate Media og de øvrige sponsorer. Byggesocietetet og Skanska var igen værter ved det store ejendomsløb med efterfølgende brunch og net- værk på tværs. Vi har i fællesskab med Jer skabt en ganske særlig tradition på Mipim. Der var en rekord stor tilmelding. Vi har tillige skabt et tættere samarbejde med Copenhagen Capacity om en række arrangementer med fokus på udenlandske investeringer i Danmark eller vel reelt til Danmark. I forbindelse med dette, var der udarbejdet en folder, der beskrev en række faktuelle forhold om Danmark. Som Landsformand bliver jeg rigtig stolt over, at vi med Jer, Byggesocietetets medlemmer, aktivt kan bidrage og tilføre noget positivt til dette tema. Jeg er ikke i tvivl om vigtigheden af at vi, bygge- og ejendomsbranchen står sammen om at skabe det mest attraktive fundament for udenlandske investeringer i Danmark.

3 Jeg havde tillige lejlighed til at mødes med Regionsformand Sofie Hæstrup Andersen til en uformel dialog om Mipim og mulighederne i det fremtidige samarbejde. En dialog som Copenhagen Capacity efterfølgende har fulgt op på. Landet rundt Byggesocietetet på tværs Jeg har også i dette arbejdsår haft et stærkt fokus på at samle Byggesocietetet på tværs af lokalområderne, fagudvalgene og BS grupperne. Jeg har haft lejlighed til at deltage i møder i fagudvalgene, BS grupperne og det ganske særlige, nemlig at deltage i lokalområdernes generalforsamlinger, i foråret blev det til besøg hos Næstved, Aarhus og København. BS- Grupper BS- grupperne er nu landsdækkende vi er oppe på 17 BS - grupper. Vores BS- gruppe koncept er hen over ganske få år blevet et stort aktiv i Byggesocietetet. Vi har skabt et netværk, der er forankret i det faglige inden for bygge- og ejendomsbranchen. Et unikt netværk vi kan være stolte af, men også et personligt net- værk vi skal værne særligt om. Hvis vores BS netværk fortsat skal være det stærkeste netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen, kræver det en indsats og prioritering af den enkelte intet kommer af sig selv. Kom til møderne, giv inspiration og personlighed til netop din BS gruppe. Fagudvalg Vores fagudvalg nyder stor anerkendelse blandt andre organisationer, kommunerne og det politiske dette både lokalt som nationalt rødt, grønt, blå eller hvad farve, det nu måtte være. Vores saglige og meget faglige tilgang til praktiske forhold står der stor respekt om. Landsbestyrelsen arbejder løbende på at udvik- le Byggesocietetets netværk vi er netop nu i dialog med Håndværksrådet om et landsdækkende samar- bejde om arrangementer og videndeling. Vi har i foråret deltaget i arbejdet om en ny strategi for bæredygtig byudvikling sammen med Miljøministe- riet. Vores By- og Planudvalg er i arbejdstøjet med By- og Landskabsministeriet, dels om et eksternt samar- bejde til efteråret samt et tættere samarbejde i hverdagen. Vores dialog og samarbejde med GBC vil i ef- teråret blive formaliseret og udbygget på flere niveauer til gavn og glæde for begge organisationer. Landsbestyrelsen og jeg har arbejdet med Byggesocietetets rolle i samfundsudviklingen, hvor vores organi- sation skal være den gode vært for debat og dialog på tværs af branchen. Jeg har derfor arbejdet med at synliggøre og debattere de mange relevante emner, der har været gennem foråret, herunder om regerin- gens nye arkitekturpolitik, den nye metro til Sydhavnen, regeringens nye udspil til at skabe øget vækst. Dette ligeledes for at vores fagudvalg styrkes i deres rolle som bygge- og ejendomsbranchens tænketanke. Den stadig stigende udfordring mellem by og land ligger os meget på sinde. Vi vil i efteråret sætte denne udfordring på dagsorden, ligesom vi vil have fokus på regeringens bolig- og byggepolitiske udspil der kom- mer til efteråret. Samarbejdet med Copenhagen Capacity vil ligeledes blive yderligere styrket, dette bla. i et samarbejde med Byggesocietetet/Midtsjælland og Byggesocietetet/København. Byggesocietetet på Folkemødet

4 På vegne af Byggesocietetet har jeg ligeledes deltaget i Folkemødet på Bornholm. Vi har i Danmark meget at være stolte over, men særligt skal nu fremhæves vores demokrati. Folkemødet er et fantastisk tiltag, der styrker den gode debat om vores samfund. Det er et must for en organisation som vores at være til stede ved den begivenhed, som kun får større og større betydning. BS Briefing/Webinar Vores koncept BS Briefing er en succes jeg håber, at endnu flere vil deltage i efterårets BS Briefing. KPMG (nu EY ) har gjort en særlig indsats for at vi kom i luften med bygge- og ejendomsbranchens svar på Mads og Monopolet. Det er min klare opfattelse, at BS Briefing vil blive en vigtig del af den åbenhed og videndeling, som Byggesocietetet gerne vil stå for. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jer alle for Jeres interesse og indsats for vores Byggesocietet, en særlig tak til landsbestyrelsen og sekretariatet for det gode samarbejde om udviklingen af Byggesociete- tet. Arbejdet det kommende år Internt: Fokus på hvad er "Den gode lokalbestyrelse" Udvikling af lokalområderne Tættere samarbejde mellem lokalformænd og Formandsskab i dagligdagen Medlemsudvikling Målsætning nye medlemmer i arbejdsåret 2014/15 Medlemspleje af eksisterende Sikre BS konceptet mod 2020 BS- Grupper og sekretariat skal en tætte dialog Motivere BS- Gruppe medlemmer til fortsat at bakke op om konceptet Udarbejdelse af ny forretningsorden Fagudvalg Skal styres i samarbejdet med Formandsskabet og fagudvalgene i mellem. Implementere kommunikations- og videndeling platform via debatforum på LinkedIn. Arbejdet skal synliggøres og videndeles med Byggesocietetets medlemmer Medvirke til faglig debat om aktuelle emner

5 Eksternt Konkretisere og udbygge strategiske samarbejdsrelationer Hvem er 5 stærkeste samarbejdsrelationer Fokus og debat af Regeringens udspil i relation til bygge- og ejendomsbranchen Styrke Byggesocietetets rolle som den gode vært og debattør ved gode dialog på tværs. Et stærkt fokus for Byggesocietetet - en målsætning der skal sikre at vores faglige netværk er: PLACE TO BE Tak til alle, der har bidraget til Byggesocietetets fremdrift i det forgangne år. Tak for jeres entusiasme og arbejdsindsats - Byggesocietetet er et levende netværk der hele tiden udvikler sig takket være Jeres store indsats og deltagelse. København, september 2014 Tony Christrup Landsformand Arbejdet i Byggesocietetets bestyrelse Byggesocietetet er et upolitisk netværk indenfor byggeri og ejendomme. Vi bygger på frivilligt ulønnet arbejde. Det betyder, at vi skal være attraktive for det enkelte medlem vedkommende skal kunne se en fordel og have udbytte af, at være medlem. Jo flere, der kan se denne fordel og bidrager med sine kompetencer, jo mere attraktivt bliver Byggesocietetet. Vi fokuserer på at være et attraktivt netværk både personligt og fagligt, samt være sparringspartner for interessegrupper og det politiske system indenfor vores fagområder. Vi har været igennem en strategiproces, hvor vi har vores skarpe på vores vision, mission og mål. Denne strategi er vi nu i gang med at omsætte til konkrete handlinger i de enkelte bestyrelser et arbejde, der skal fortsætte den kommende periode. Byggesocietetets økonomi Byggesocietetets likviditet er stadig god.

6 Det Gyldne Søm Tirsdag den 10. september blev den årlige hæderspris "Det Gyldne Søm" tildelt Bestyrelsesformand Else Marie Remmen fra Remmen Fonden under vores landsmøde på Den Blå Planet.. Else Marie Remmen modtog prisen for sin store indsats i forhold til gennemførelsen af den smagfulde renovering af Hotel D Angleterre på Kongens Nytorv i København - en investering der med Remmen Fondens donation, har bragt det fine og mere end 250 år gamle hotel tilbage til fordums storhed, såle- des at det nu igen fremstår som et revitaliseret Grand Palais. Hotellet blev genindviet den 1. maj 2013 og tilbyder nu danske såvel som udenlandske gæster luksuriø- se hotelovernatninger af højeste internationale standard midt i København. Landskonferencen 2013 på Den Blå Planet I København Vi startede vores landskonference den 10. september med afholdelse af vores ordinære landsmøde på Den Blå Planet. Vores landskonference efterfølgende havde temaet Kultur som værdi- og vækstskaber. Keynote taler var Jesper Nygård, Realdania. På resten af programmet var en spændenden paneldebat, bestående af Lars Holten, Carlsbergbyen Lise Lyck. CBS Pia Allerslev, Københavns Kommune Ulla Tofte, Golden Days Moderator var Mike Lippert og deltagerne blev involveret interaktivt i debatten. Over 120 deltog. Sidst på dagen var der rundvisning på Den Blå Planet. Sponsorater Vi har haft et fantastisk samarbejde med KPMG (nu EY), COWI og Nordea Ejendomme i lanceringen af BS Briefing 360 update på bygge- & ejendomsbranchen. Vi har oplevet succes med, for os, denne nye platform og modtaget opbakning fra vores medlemmer til at lytte med. Vores hovedsponsorer fortsætter samarbejdet i det kommende arbejdsår. Skanska fortsætter som sponsor omkring MIPIM arrangementer. Vi indgår nyt sponsorsamarbejde med Plesner i det kommende år. Et stort tak skal gå til alle vores sponsorer for et godt og konstruktivt samarbejde, hvilket har stor betydning for vores forening. Arbejdet i lokalområderne De lokale bestyrelser gør et stort arbejde for at lave gode aktiviteter for medlemmerne. Vores lokalområder er stadig følgende: Vendsyssel Aalborg Aarhus Trekantområdet - Syd Vestjylland Fyn Sydsjælland, Midtsjælland og København. Nedenfor nævnes nogle af de mange spændende arrangementer, der er foregået i lokalområderne i årets løb:

7 Vendsyssel: I det forløbne år har vi været på flere byggepladsbesøg hvor et af vores vigtigste gøremål, netværk, har blomstret. Et af arrangementerne besøgte vi tre boligbyggerier i Hjørring hvor temaet var "Hvorfor ser husene sådan ud" og her fortalte bygherren og arkitekt/ingeniør. I de tre byggerier er der gjort brug af BygSol (Samarbejde og læring i byggeriet) BygSol er en proces med et tæt samarbejde mellem bygherre, arkitekt, ingeniør og håndværkere. Formålet med processen er at øge værdien ved at reducere omkostningerne og forbedre kvaliteten. Nøgleordene er læring på byggepladserne og en ændring af eksisterende samarbejdsformer. Dermed bidrager projektet til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirker samtidig til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø. På byggepladsen betyder det i praksis, at der ca. 1 gang om måneden afholdes BygSol møde i det fælles byggepladsskur. På møderne, hvor bygherre, rådgivere og håndværkerne deltager, drøftes alle forhold, som kan give bedre sammenarbejde, kvalitet og arbejdsmiljø. m.m. projektet Det fælles skur betyder, at håndværkerne til dagligt holder deres pauser sammen, hvorved fællesskabet styrkes og mange forhold vedr. byggeriet løses over kaffen eller madpakken Vi er i tæt dialog med Hjørring kommune om udvikling af byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplaner. Et af vores kommende arrangementer er "afmystificering" af begrebet OPP som sker i et samarbejde med Frederikshavn kommune. Aalborg Medlemstallet i lokalområde Aalborg har været støt stigende det seneste år. Vores BS grupper blomstrer, og i starten af 2014 dannede vi den 4. gruppe. Medlemmerne er meget glade for at sidde i grupperne, der giver et godt fagligt netværk, og hvori der sker en stor vidensdeling. Det er vores erfaring, at de fleste medlemmer af BS grupperne, også er dem, der deltager i vores arrangementer. Vi har gennem de seneste år på generalforsamlinger og ved arrangementer drøftet, hvor mange årlige ar- rangementer, der ønskes af medlemmerne. Tilbagemeldingen er, at 4 årlige arrangementer er passende. I det seneste år, har vi haft 5 arrangementer. Vi har besøgt ungdomsboligbyggeriet Idrætsbyen, hvor vi for 2. gang var ude og følge udviklingen i byggeriet. Arrangementet er et walk and talk arrangement, hvor der er rig mulighed for at networke under arrangementet. Senere på året besøgte vi et af Aalborgs udvik- lingsområder Godsbanen - hvor vi blev vist rundt i Boligforeningen Fjordblinks nye ungdomsbyggeri. Der- udover afholdt vi et meget velbesøgt møde med vores nye rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (S). Dette var indledningen til et forhåbentligt fortsat godt samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen.

8 Herudover blev der afholdt den traditionelle forårsmiddag, hvor de 4 BS gruppers medlemmer mødes, og spiser en middag sammen. Slutteligt blev årets generalforsamling afholdt på Fremtidens Plejehjem, hvor arkitekterne NØR- KÆR+POULSEN fortalte om tankerne bag byggeriet, ligesom vi fik en rundvisning. Aarhus Efter generalforsamlingen den 21. marts 2013 afholdtes Aarhus Konferencen med temaet Aarhus ren facade?. Vi har som tidligere år været medarrangør af konferencen sammen med Erhverv Aarhus og Dan- ske Bank. Konferencen blev afholdt den 16. april 2013 på det nye Moesgård Museum (der åbner her til efteråret) med ca. 200 deltagere. Den 3. juni 2013 gik den årlige studietur denne gang med bus til Hamburg. Der var fuldt hus med 32 del- tagere, vi fik set Hamborg med vores altid kyndige guide Jens Michael og derudover var der god tid til net- working. Den 20. november 2013 gennemførte vi et arrangement på Navitas, hvor byggeriet var kommet i gang igen efter konkursen i Pihl og nu med A. Enggaard som hovedentreprenør. Vi fik dels en gennemgang af hele projekteringsfasen og byggefasen og dels en besigtigelse af den gigantiske byggeri. I 2014 lagde vi ud med et arrangement den 22. januar på Aarhus Kommunes 0- energihus på Grøndals vej. Her fik også en beskrivelse af projekterings- og byggefasen og de særlige udfordringer realiseringen af et o- energihus- projekt giver samt naturligvis en besigtigelse af byggeriet med særlig fokus på de energibespa- rende foranstaltninger. Næste arrangement var den 31. marts 2014, hvor vi besøgte Enemærke & Petersen i deres nye jyske domi- cil og afholdt generalforsamling kombineret med et dialogmøde med rådmanden for Teknik og Miljø Kristi- an Würtz. Dialogmødet indeholdte et overraskende element, da vi stort set var de første, der blev præsen- teret for Aarhus Kommunes omfattende omstrukturering af Teknik og Miljø. Vi mener, at vi har rimelig succes med vores arrangementer forstået på den måde, at der typisk deltager medlemmer i arrangementer, som dels giver indblik i hvad vore medlemmer laver og mulighed for god networking. Trekantområdet Der har det sidste år været holdt 4 velbesøgte medlemsmøder, 2 i forbindelse med spændende nybyggerier i Vejle, 1 på SDU s nye universitetscampus i Kolding og et på havnefronten i Middelfart hvor NKT s gamle turbinehal er blevet nænsomt ombygget til et spændende firmadomicil. BS Gruppen i trekantområdet er nu i god gænge, og det vil i løbet af næste år blive overvejet at opstarte endnu en BS gruppe. Syd Vestjylland Tur til Aarhus Rundvisning Ting- og Arresthuset (generalforsamling) Politisk møde forud for kommunalvalget

9 Hamburg tur Rundvisning og foredrag Syd Energis nye domicil (generalforsamling) Fyn Vi varetager vores medlemmers interesse gennem tværfaglige afholdelse af arrangementer enten alene eller sammen med partnere. - Vi agerer på et marked med stærk konkurrence om vores medlemmer, så det er afgørende at det en- kelte medlem kan se en faglig, personlig og forretningsmæssig fordel af at deltage. - Værdien af Byggesocietetet er lig med summen af vores medlemmers kompetencer og viden. Jo mere attraktive og aktive medlemmer vi har, des mere attraktivt bliver Byggesocietetet. Arrangementer: Årsberetningen giver anledning til at se tilbage på året der er gået, hvor vi igen har haft gode arrangemen- ter, blandt flere skal nævnes besøg i Møntergårdens nye museumsbygning, en tur til Danmarks største na- turgenopretningsprojekt ved Gyldensten og Kræftens Bekæmpelses nye flotte hus - LIVSRUM - ved OUH, alle 3 virkelig velbesøgte, men især vores arrangement i "Det adelige Jomfrukloster" trak fulde huse. Disse arrangementer bekræfter os i bestyrelsen i, at disse særlige steder, hvor vi som det faglige netværk Bygge- societetet er, er velkomne gæster. Det skal vi glæde os over, og vi lægger os i bestyrelsen meget i selen for at finde andre spændende emner i fremtiden. Jeg vil dog her opfordre jer medlemmer til at komme med gode forslag, alle henvendelser vil blive modtaget positivt i netværkets ånd. Også i år har vi i samarbejde med Håndværker- & Industriforeningen afholdt det traditionsrige Torskegilde, en succes som virkelig kan trække folk til, alle i håb om at Odenses Rådmand for byggeri- og ejendomsom- rådet løfter sløret for ny spændende udvikling. Noget vi i dette netværk har særlig stor interesse i. Sydsjælland I det forløbne år har byggeaktiviteten i vores område såvel indenfor det offentlige som det private byggeri været rimeligt. Af projekter under udførelse kan nævnes: Boligrenovering Nøddehegnet Boligselskabet Trollebo Renovering af Scheel Bech bygningen på Axeltorv Den statslige omfartsvej fra Slagelsevej til Rønnedevej. Af kommende projekter kan nævnes: Boligrenovering Birkehegnet Bolig Næstved Ny stråleterapibygning Næstved Sygehus Ny indskoling og SFO Glumsø Skole Ny Hal 3 til Næstved Hallerne. Det ny Campus ved Munkebakken Nyt flisværk på Maglemølle Årets første møde var årsmøde i H. Nielsen & Søn A/S den 9. april 2013, hvor vi så hvor vi så deres ny kon- tor og værksted på Lillemarken og hvor borgmester Carsten Rasmussen fortalte om Næstved Kommunes kommende bygge- og anlægsaktiviteter.

10 Den 30. maj 2013 vi København, hvor først var på rundvisning i Nordhavnen som By og Havn er ved at ud- vikle, og hvor der kommer til at bo og arbejde ca mennesker. Efterfølgende var vi på byggepladsbesøg hos NCC Bolig, som står for opførelsen Havnevigen på Islands Brygge som bliver næsten helt omgivet af vand. Til slut så vi A- huset som var et gammelt kontorhus, men som nu er forvandlet til 195 lejligheder og butik- ker. Den 8. oktober 2013 havde vi et møde i Kompagnihuset med Landsbyggefonden som fortalte om forbed- ring og renovering af almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden, og hvor Bolig Næstved, Lejerbo og Boligselskabet Trollebo fortalte om deres kommende renoveringsopgaver. Det sidste møde var hos Erhvervsakademi Sjælland i Aquahuset,, Hvor Vandkunsten viste og fortalte om masterplanen for Campus Næstved, og hvor campuschef John Normann efterfølgende fortalt om Erhvervs- akademi Sjælland og Deres store interesse i Campus projektet, samt troen på at projektet kan gennemfø- res. Til slut var der rundvisning i det nyindrettede hus. København Igen i år er der sket meget i Byggesocietet. Vi har oplevet vækst i antallet af medlemsvirksomheder og er nu over på landsplan og heraf ca. halv- delen i København. Endvidere har der været et højt aktivitetsniveau både på Café møder, fagudvalgsmøder, møder i BS Grup- per og strategidrøftelser i Landsbestyrelsen. Arrangementer Byggesocietetet København Café møde med Overborgmester Frank Jensen er blevet en tradition. Velbesøgt med god åben dialog. Cafémøde med Teknik- og miljøforvaltningen om struktur og samarbejde. Gå- hjem møde i samarbejde med Estate Media med Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell. Landkonference på Den Blå Planet. Der er lanceret et nyt tiltag med BS Briefing 360 grader update på bygge- og ejendomsmarkedet i samar- bejde med KPMG. Der har været afholdt Webinar 2 gange. Fagudvalg Der har yderligere været god aktivitet i fagudvalgene Sundhedsudvalget har holdt mødes om Hvidovre hospital, Nyt hospital Nordsjælland og Sygehus i Køge. Lejeudvalget har holdt møder om multibrugerhuse og kontorhoteller. Bæredygtighedsudvalget har holdt møder om skuespilhuset, DR- Byen, grundvandskøling og håndtering af forurenet jord. By- og planudvalget har haft møde om Bosætningsanalyse af Københavns Kommune.

11 I den forbindelse overvejer vi, at etablere et forum, der skal arbejde med at belyse skævvridningen af Dan- mark. Vi finder, at det er en relevant opgave for Byggesocietetet og lige netop her, kan vi udnytte, at vi er landsdækkende. BS Grupper BS Grupperne er en stor succes. BS15 er under etablering. Vi håber, at denne udvikling fortsætter. Det glæder os, at BS grupperne går godt. Det vigtige er, at få dem forankret i Byggesocietet, så det ikke alene er en helt autonom gruppe, af en række mennesker, der har skabt et netværk. Vi skal bruge BS Gruppernes dynamik og kompetence til at udvikle Byggesocietet på landsplan. Samtidig er det vigtigt at understrege, at succesen ikke kommer af sig selv. Vi skal hjælpe og understøtte de enkelte BS Grupper både fra landsbestyrelsen og de lokale bestyrelser. Der er derfor fortsat behov for kreativitet og nytænkning for at få tingene til at lykkes. Nye samarbejdsformer og ejerstrukturer. Der er midler, der skal investeres, både fra institutionelle investorer og private investorer. Det er forsat moderne, at have ejendomme som en del af sine aktiver. Men det er klart, at de stiller store krav til de enkelte projekter og den gamle sandhed om beliggenhed har vist sig bæredygtig også gennem den finansielle krise. Endelig er vi alt andet lige begunstiget af en meget lav rente, der ser ud til at fortsætte nogen tid endnu. Arbejdet i BS- Grupperne BS1- København Den 9. september 2013 Lendager Arkitekter Hvad er det de gør i forhold til bæredygtighedstanken? Den 28. oktober 2013 PFA og Michael Bruhn. Julefrokost tirsdag den 26. november 2013 Den 24. februar 2014 Kulturstyrelsen og Anne Mette Rahbæk, Hvorfor bevarer vi så meget og hvad er mulighederne for evt. at rive noget ned? Nogle steder står utidssvarende ejendomme. Den 19. maj 2014 Privatfinansierede ældreboliger og Lars Ohnemus. BS2 - København Vi har 8 årlige møder (feb jun) og (sept nov). Hvert møde arrangeret af 3 værtspersoner. Værterne er ansvarlige for sted, forplejning og dagens emne.

12 Emnerne er aktuelle emner bestemt af de 3 værtspersoner. Det kan variere fra egentlige rundvisninger, over indlæg fra aktuelle personer, og aktuelle emner. BS3- København I BS3 mødes vi 4 gange om året, og i forbindelse med de 2 gange holder vi dels en julefrokost og dels en som- mermiddag. Vi skiftes til at være værter på forskellige lokationer, så vi har mulighed for at se forskellige ejendomme eller byggepladser. Vi har eks. været på Kokkedal Slot som ejes af M. Goldschmidt og i en af siloerne i Nordhavnen som udvikles af NCC. Det medlem der er vært for arrangementet holder et indlæg om stedet eller deres virksomhed, og efterfølgende drøfter vi frit aktuelle emner. Arbejdet i fagudvalgene Byggesocietetets fagudvalg er Boligudvalget, By- og planudvalget, Bygherreudvalget, Københavnsudvalget, Lejeudvalget, Bæredygtigheds- udvalget,, Sundhedsudvalget, Klima- og energiudvalget ( tidligere solenergiudvalget), OPP udvalget og Ud- budsretsudvalget. BOLIGUDVALGET Udvalget møder afholdes med udgangspunkt i et tema. Tilrettelæggelsen af temaet sker på skift og af et eller flere medlemmer. Desuden har udvalget et fast dagsordenspunkt, hvor man drøftede den aktuelle situation på boligmarkedet både m.h.t. nybyggeri, renoveringer, salg og udlejning. Udvalget har en bred sammensætning af almene boligselskaber, projektudviklere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre rådgivere. Der er igennem årene løbende sket udskiftning i udvalget hvilket også har medvirket til at sikre en bred sammensætning også aldersmæssigt. Udvalget har dog besluttet at tage sammensætningen af udvalget op til drøftelse med henblik på evt. supplering af kompetencer. I 2014 har bl.a. de udfordringer der er i f.h.t. samarbejdet mellem almene og private bygherrer været drøf- tet og udvalget holder i den forbindelse et debatmøde den 29. september 2014 i By og Havn i København om emnet. Mødet er åbent for alle Byggesocietetets medlemmer. På foranledning af Nordjysk Kreds overvejes det pt. om debatmødet også skal afholdes i Nordjylland i et samarbejde mellem kredsen og udvalget med fokus forholdene her. BY OG PLANUDVALGET Udvalget har gennem året afholdt 4 interne møder inkl. studietur til Carlsberg Byen samt afholdt gå- hjem- møde på Københavns Rådhus med temaet Bosætningsanalyse. Udvalget har revitaliseret formål og vision for dets virke med øget fokus på urbaniseringen af de største danske byer og den følgende forandring af mindre byer. Udvalget vil arrangere 2-3 årlige debatmøder for Byggesocietetets medlemmer samt medvirke i kommende tænketanke inden for byudvikling. BYGHERREUDVALGET Bygherreudvalget har holdt 3 møder i året.

13 Vi har fået oplæg fra : Torben Hartz, KPMG som formand for OPP udvalget om formål og strategi for udvalget.morten Bøje, Kø- benhavns Kommune om Boligbarometer 2012, der tager temperaturen på planerne for udbygning af Kø- benhavn på boligsiden i de kommende år. Erik Arnbak, Digital Divergens, der beskrev samarbejdet og definerede hvad de forstår ved designproduk- tet- digitalisering og standardisering i byggebranchen. Mødet afstedkom at en af medlemmerne stillede kapacitet til rådighed fra sin organisation til samarbejde. Endvidere har vi drøftet og forholdt os til markedet for byggeri, handel med ejendomme og ikke mindst udlejning. Udvalget har deltaget i møde om deltagelse i planlægning mv af et seminar for Center for Byudvikling, Kø- benhavns Kommune Der har været flere udskiftninger i udvalget, som følge af medlemmer der har forladt branchen til både anden branche og pensionistlivet. KØBENHAVNSUDVALGET Københavnsudvalgets aktiviteter i år. 13. juni 2013 Carlsberg Byen 5. sept Sejltur By & Havn 21. nov Storkunder Ejendomme Danske Bank 27. marts 2014 Hotel Copenhagen Island Tema: ""Hvad er op og ned i hotelbranchen i København?"" Københavnsudvalget havde denne gang inviteret Dorte Krak, adm.direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S, til at holde et indlæg under overskriften "Hvad er op og ned i hotelbranchen i København". Mødet blev afholdt på hotel Copenhagen Island på Kalvebod Brygge 51. Der deltog 15 af udvalgets ialt 23 medlemmer. Efter indlægget og en opdateringsrunde blandt medlemmerne i Københavnsudvalget var Byggesocietetet vært ved en let middag. LEJEUDVALGET I lejeudvalget har vi mødtes 3 gange da vi desværre måtte aflyse juni mødet i år pga. for mange afbud. Vi har brugt meget tid på at tale ny lejelovgivning og planlægge vores gå- hjem- møde omkring multi bruger kontorhus. Energi- spare- pakken og lånevilkår for rentetilpasning er emner vi ligeledes har drøftet. Vores møder starter med at vært for dagens møde opdatere omkring sit arbejdsområde ligesom vi altid har diverse faglige diskussioner. Vores multi- bruger- kontorhus arrangement blev en stor succes og der var mange deltagere (40+). Billeder vedhæftet. Det nye buzz word er årsværks betragtning i stedet for årlig leje/m2!

14 BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET I Bæredygtighedsudvalget har vi siden juli 2013 til dato beskæftiget os en del med bæredygtighedsbegrebet i meget bred forstand, lige fra drøftelser ift. bæredygtige jordoprensninger til bæredygtige byer. Vi har lø- bende dialog med GBC- DK ift. Deres aktiviteter og for at være på forkant med hvor GBC er på vej hen ift. byggebranchen. Vore møder suppleres med gode faglige diskussioner og en breafing om mødeholderens arbejdsområde i form en en casestory. Vi har suppleret udvalget med to nye medlemmer: Mark Hovel fra Alectia og Vibeke Grupe Larsen fra NCC. Medlemmer som begge udbygger udvalgets faglige bredde bidrager til en yderligere kvalificering af udval- get. Vi har gennemført fire gå hjem møder og har yderligere tilbudt markedet tre gå hjemmøder, som vi des- værre har måtte aflyse grudnet et beskedent deltagerantal. SUNDHEDSUDVALGET Aktiviteter afholdt Åbent- hus arrangement, Køge Hospital Åbent- hus arrangementer, Hvidovre Hospital Åbent- hus arrangementer, Nyt Hospital Nordsjælland (Hillerød) 6 ordinære udvalgsmøder der på nær den årlige juleafslutning holdes på skift hos udvalgets medlemmer. Studiebesøg til Sverige. Artikel i Estate Magasin KLIMA- OG ENERGIUDVALGET ( FØR SOLENERGIUDVALGET) Vi har i årets løb beskæftiget os en del med Klima- og energiudvalgets fremtid, herunder en opsamling af status og planer for udvalget. Vi arbejder på at tilvejebringe et grundlag, hvor udvalgets kommissorium kunne blive en appetizer for nye medlemmer af udvalget, og som kan udbygge udvalgets faglige bredde, bidrager til en yderligere kvalifice- ring af udvalget samt medvirke aktivt til at sætte udvalget på dagsorden i Byggesocietetet. Vi arbejder på, at tilvejebringe et fælles arrangement med Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg omkring Temaet Hvad kan bygge- og ejendomsmarkedet lære af Solcelleproblematikken og de æn- dringer som pågår inden for klima- og energilovgivningen. Alle udvalgsmedlemmer kan ses på vores hjemmeside under det enkelte udvalg. Lovforslag til høring Byggesocietetet får løbende lovforslag til høring. Sekretariatet sørger for, at lovforslagene sendes til de relevante udvalg, for vurdering og udtalelse.

15 Byggesocietetets repræsentationer Det Danske Selskab for Byggeret Anne Henriksen, Partner og Advokat, Advokatfirmaet Vingaardshus A/S. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Irene Wittrup, Advokat Irene Wittrup. BYGGESOCIETETETS LANDSBESTYRELSE Tony Christrup Landsformand Kim Risager Jan Ulrik Nielsen Hans- Bo Hyldig Formand Aarhus Formand Fyn Bestyrelsesmedlem Næstformand Jakob Wind- Hansen Søren B. Nielsen Ingolf Bak Formand København Formand Sydsjælland Formand Trekantområdet Finn Ehlers Anne Henriksen Arne Harboe Formand Syd- Vestjylland Formand Aalborg Formand Vendsyssel Næstformand Per Harding Claus Bærentsen Christoph Wiese Formand Midtsjælland Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Flemming Dahl Bestyrelsesmedlem

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2012 31. maj 2013 Indledning I det forgangne arbejdsår har vi i Byggesocietetet s landsbestyrelse, lokalbestyrelser,

Læs mere

1937-2012 75 års jubilæum

1937-2012 75 års jubilæum 1937-2012 75 års jubilæum Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Det hedder byggesocietetet, men er et omdrejningspunkt for hele bygge- og ejendomsbranchen. Det bliver der mere og mere brug

Læs mere

Tilbud gælder så længe lager haves!

Tilbud gælder så længe lager haves! Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 07 Nr. 07 2013 6. årgang 2013 6. årgang Industri, lager, værksted og logistik! - Søg det på www.dal.dk ESTATE MAGASIN

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28 Industriens Pension sender 5 mia. kr. ud i ejendom Jan Østergaard forklarer hvordan på side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 september

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Årsrapport 2013. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52

Årsrapport 2013. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Årsrapport 2013 LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Vi har et erklæret mål om fortsat vækst og om at være et naturligt advokatvalg for erhvervslivet og den offentlige sektor 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Ejendomsadvokater ruster sig til nye tider

Ejendomsadvokater ruster sig til nye tider MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 8 oktober 2010 3. årgang stort tema: Ejendomsadvokater ruster sig til nye tider Se tillægget NYT MAGASIN OM INVESTERINGS-

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid NR. 1. marts 2009A annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 1. marts 2009 Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for side 2-3 Generalforsamling med udskiftninger og fokus på

Læs mere

Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND

Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND Borgmester Peter Sørensen: Fuld fart på Horsens havn og hovedbibliotek Digitalt medborgerskab Er danske biblioteker bæredygtige?

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere