BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014"

Transkript

1 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni maj 2014 Kære medlemmer Et arbejdsår 2013/2014 hvor Byggesocietetet blev mere synligt i bygge- og ejendomsbranchen, og hvor vi blev lidt flere medlemmer er nu rundet af. I gamle dage sagde man, at den der lever stille, lever godt. I dag er sandheden nærmere, at den der lever stille bliver glemt. Ikke dermed sagt at Byggesocietetet skal mene noget om alt. Langt fra. Men vi skal mene noget om det relevante, nemlig de initiativer der har betydning for vores branche og vores medlemmers rammevilkår. I året der er gået, er der blevet lyttet mere til os, og det er også nødvendigt, når vi ved at et folketingsvalg er maksimalt 10 måneder ude i fremtiden. Så vil der dukke mange ideer op gode såvel som mindre gode. Vi skal derfor fastholde vores position som den seriøse og faglige dialogpartner for hele bygge- og ejen- domsbranchen.

2 Byggesocietetet er nemlig det stærke faglige netværk uafhængigt af partipolitiske interesser, der skaber et tværfagligt debatforum baseret på medlemmernes viden, kompetencer og erfaring. Tilsammen har vi me- get at byde på. Byggesocietetet påtager sig derfor meget gerne rollen som den gode vært ved den faglige dialog. Der er en positiv udsigt til, at der atter er ved at være gang i bygge- og ejendomsbranchen, men der skal ikke herske tvivl om, at vi fortsat skal have et stærkt fokus på at sikre denne beskedne vækst. Europa står stadig stille. Vi vil derfor fortsat arbejde på at der skabes opmærksomhed på bygge- og ejendomsbranchens arbejdsvil- kår og muligheder for at skabe vækst til gavn og glæde for hele samfundet. På vegne af Landsbestyrelsen vil jeg med nærværende gøre status for nogle af de mange aktiviteter der har været i Byggesocietetets arbejde. Nytårskuren Danmarks styrker hvordan kan vi leve af dem? Realkredit Danmark og Byggesocietetet inviterede til den traditionsrige Nytårskur, som igen i blev holdt i Tivoli Congress. Det var en ganske særlig oplevelse at opleve professor Costas Markides, en af verdens mest medrivende talere. Udgangspunktet var innovation og Danmarks styrker og ikke mindst os danskere. Tak er vist kun et fattigt ord, men endnu en gang vil jeg gerne takke Realkredit Danmark for samarbejdet og ikke mindst for muligheden for, at vi i Byggesocietetet kan være værter sammen med RD til vel nok årets største arrangement i bygge- og ejendomsbranchen. Mipim 2014 Byggesocietetet var repræsenteret på Mipim 2014 på en ny og mere markant måde. Vi var sammen med en række sponsorer og Estate Media værter ved åbningsreceptionen Nordic Lounge. Et meget flot arrange- ment og ikke mindst et meget velbesøgt arrangement. Herfra skal lyde en stor tak for samarbejdet med Estate Media og de øvrige sponsorer. Byggesocietetet og Skanska var igen værter ved det store ejendomsløb med efterfølgende brunch og net- værk på tværs. Vi har i fællesskab med Jer skabt en ganske særlig tradition på Mipim. Der var en rekord stor tilmelding. Vi har tillige skabt et tættere samarbejde med Copenhagen Capacity om en række arrangementer med fokus på udenlandske investeringer i Danmark eller vel reelt til Danmark. I forbindelse med dette, var der udarbejdet en folder, der beskrev en række faktuelle forhold om Danmark. Som Landsformand bliver jeg rigtig stolt over, at vi med Jer, Byggesocietetets medlemmer, aktivt kan bidrage og tilføre noget positivt til dette tema. Jeg er ikke i tvivl om vigtigheden af at vi, bygge- og ejendomsbranchen står sammen om at skabe det mest attraktive fundament for udenlandske investeringer i Danmark.

3 Jeg havde tillige lejlighed til at mødes med Regionsformand Sofie Hæstrup Andersen til en uformel dialog om Mipim og mulighederne i det fremtidige samarbejde. En dialog som Copenhagen Capacity efterfølgende har fulgt op på. Landet rundt Byggesocietetet på tværs Jeg har også i dette arbejdsår haft et stærkt fokus på at samle Byggesocietetet på tværs af lokalområderne, fagudvalgene og BS grupperne. Jeg har haft lejlighed til at deltage i møder i fagudvalgene, BS grupperne og det ganske særlige, nemlig at deltage i lokalområdernes generalforsamlinger, i foråret blev det til besøg hos Næstved, Aarhus og København. BS- Grupper BS- grupperne er nu landsdækkende vi er oppe på 17 BS - grupper. Vores BS- gruppe koncept er hen over ganske få år blevet et stort aktiv i Byggesocietetet. Vi har skabt et netværk, der er forankret i det faglige inden for bygge- og ejendomsbranchen. Et unikt netværk vi kan være stolte af, men også et personligt net- værk vi skal værne særligt om. Hvis vores BS netværk fortsat skal være det stærkeste netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen, kræver det en indsats og prioritering af den enkelte intet kommer af sig selv. Kom til møderne, giv inspiration og personlighed til netop din BS gruppe. Fagudvalg Vores fagudvalg nyder stor anerkendelse blandt andre organisationer, kommunerne og det politiske dette både lokalt som nationalt rødt, grønt, blå eller hvad farve, det nu måtte være. Vores saglige og meget faglige tilgang til praktiske forhold står der stor respekt om. Landsbestyrelsen arbejder løbende på at udvik- le Byggesocietetets netværk vi er netop nu i dialog med Håndværksrådet om et landsdækkende samar- bejde om arrangementer og videndeling. Vi har i foråret deltaget i arbejdet om en ny strategi for bæredygtig byudvikling sammen med Miljøministe- riet. Vores By- og Planudvalg er i arbejdstøjet med By- og Landskabsministeriet, dels om et eksternt samar- bejde til efteråret samt et tættere samarbejde i hverdagen. Vores dialog og samarbejde med GBC vil i ef- teråret blive formaliseret og udbygget på flere niveauer til gavn og glæde for begge organisationer. Landsbestyrelsen og jeg har arbejdet med Byggesocietetets rolle i samfundsudviklingen, hvor vores organi- sation skal være den gode vært for debat og dialog på tværs af branchen. Jeg har derfor arbejdet med at synliggøre og debattere de mange relevante emner, der har været gennem foråret, herunder om regerin- gens nye arkitekturpolitik, den nye metro til Sydhavnen, regeringens nye udspil til at skabe øget vækst. Dette ligeledes for at vores fagudvalg styrkes i deres rolle som bygge- og ejendomsbranchens tænketanke. Den stadig stigende udfordring mellem by og land ligger os meget på sinde. Vi vil i efteråret sætte denne udfordring på dagsorden, ligesom vi vil have fokus på regeringens bolig- og byggepolitiske udspil der kom- mer til efteråret. Samarbejdet med Copenhagen Capacity vil ligeledes blive yderligere styrket, dette bla. i et samarbejde med Byggesocietetet/Midtsjælland og Byggesocietetet/København. Byggesocietetet på Folkemødet

4 På vegne af Byggesocietetet har jeg ligeledes deltaget i Folkemødet på Bornholm. Vi har i Danmark meget at være stolte over, men særligt skal nu fremhæves vores demokrati. Folkemødet er et fantastisk tiltag, der styrker den gode debat om vores samfund. Det er et must for en organisation som vores at være til stede ved den begivenhed, som kun får større og større betydning. BS Briefing/Webinar Vores koncept BS Briefing er en succes jeg håber, at endnu flere vil deltage i efterårets BS Briefing. KPMG (nu EY ) har gjort en særlig indsats for at vi kom i luften med bygge- og ejendomsbranchens svar på Mads og Monopolet. Det er min klare opfattelse, at BS Briefing vil blive en vigtig del af den åbenhed og videndeling, som Byggesocietetet gerne vil stå for. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jer alle for Jeres interesse og indsats for vores Byggesocietet, en særlig tak til landsbestyrelsen og sekretariatet for det gode samarbejde om udviklingen af Byggesociete- tet. Arbejdet det kommende år Internt: Fokus på hvad er "Den gode lokalbestyrelse" Udvikling af lokalområderne Tættere samarbejde mellem lokalformænd og Formandsskab i dagligdagen Medlemsudvikling Målsætning nye medlemmer i arbejdsåret 2014/15 Medlemspleje af eksisterende Sikre BS konceptet mod 2020 BS- Grupper og sekretariat skal en tætte dialog Motivere BS- Gruppe medlemmer til fortsat at bakke op om konceptet Udarbejdelse af ny forretningsorden Fagudvalg Skal styres i samarbejdet med Formandsskabet og fagudvalgene i mellem. Implementere kommunikations- og videndeling platform via debatforum på LinkedIn. Arbejdet skal synliggøres og videndeles med Byggesocietetets medlemmer Medvirke til faglig debat om aktuelle emner

5 Eksternt Konkretisere og udbygge strategiske samarbejdsrelationer Hvem er 5 stærkeste samarbejdsrelationer Fokus og debat af Regeringens udspil i relation til bygge- og ejendomsbranchen Styrke Byggesocietetets rolle som den gode vært og debattør ved gode dialog på tværs. Et stærkt fokus for Byggesocietetet - en målsætning der skal sikre at vores faglige netværk er: PLACE TO BE Tak til alle, der har bidraget til Byggesocietetets fremdrift i det forgangne år. Tak for jeres entusiasme og arbejdsindsats - Byggesocietetet er et levende netværk der hele tiden udvikler sig takket være Jeres store indsats og deltagelse. København, september 2014 Tony Christrup Landsformand Arbejdet i Byggesocietetets bestyrelse Byggesocietetet er et upolitisk netværk indenfor byggeri og ejendomme. Vi bygger på frivilligt ulønnet arbejde. Det betyder, at vi skal være attraktive for det enkelte medlem vedkommende skal kunne se en fordel og have udbytte af, at være medlem. Jo flere, der kan se denne fordel og bidrager med sine kompetencer, jo mere attraktivt bliver Byggesocietetet. Vi fokuserer på at være et attraktivt netværk både personligt og fagligt, samt være sparringspartner for interessegrupper og det politiske system indenfor vores fagområder. Vi har været igennem en strategiproces, hvor vi har vores skarpe på vores vision, mission og mål. Denne strategi er vi nu i gang med at omsætte til konkrete handlinger i de enkelte bestyrelser et arbejde, der skal fortsætte den kommende periode. Byggesocietetets økonomi Byggesocietetets likviditet er stadig god.

6 Det Gyldne Søm Tirsdag den 10. september blev den årlige hæderspris "Det Gyldne Søm" tildelt Bestyrelsesformand Else Marie Remmen fra Remmen Fonden under vores landsmøde på Den Blå Planet.. Else Marie Remmen modtog prisen for sin store indsats i forhold til gennemførelsen af den smagfulde renovering af Hotel D Angleterre på Kongens Nytorv i København - en investering der med Remmen Fondens donation, har bragt det fine og mere end 250 år gamle hotel tilbage til fordums storhed, såle- des at det nu igen fremstår som et revitaliseret Grand Palais. Hotellet blev genindviet den 1. maj 2013 og tilbyder nu danske såvel som udenlandske gæster luksuriø- se hotelovernatninger af højeste internationale standard midt i København. Landskonferencen 2013 på Den Blå Planet I København Vi startede vores landskonference den 10. september med afholdelse af vores ordinære landsmøde på Den Blå Planet. Vores landskonference efterfølgende havde temaet Kultur som værdi- og vækstskaber. Keynote taler var Jesper Nygård, Realdania. På resten af programmet var en spændenden paneldebat, bestående af Lars Holten, Carlsbergbyen Lise Lyck. CBS Pia Allerslev, Københavns Kommune Ulla Tofte, Golden Days Moderator var Mike Lippert og deltagerne blev involveret interaktivt i debatten. Over 120 deltog. Sidst på dagen var der rundvisning på Den Blå Planet. Sponsorater Vi har haft et fantastisk samarbejde med KPMG (nu EY), COWI og Nordea Ejendomme i lanceringen af BS Briefing 360 update på bygge- & ejendomsbranchen. Vi har oplevet succes med, for os, denne nye platform og modtaget opbakning fra vores medlemmer til at lytte med. Vores hovedsponsorer fortsætter samarbejdet i det kommende arbejdsår. Skanska fortsætter som sponsor omkring MIPIM arrangementer. Vi indgår nyt sponsorsamarbejde med Plesner i det kommende år. Et stort tak skal gå til alle vores sponsorer for et godt og konstruktivt samarbejde, hvilket har stor betydning for vores forening. Arbejdet i lokalområderne De lokale bestyrelser gør et stort arbejde for at lave gode aktiviteter for medlemmerne. Vores lokalområder er stadig følgende: Vendsyssel Aalborg Aarhus Trekantområdet - Syd Vestjylland Fyn Sydsjælland, Midtsjælland og København. Nedenfor nævnes nogle af de mange spændende arrangementer, der er foregået i lokalområderne i årets løb:

7 Vendsyssel: I det forløbne år har vi været på flere byggepladsbesøg hvor et af vores vigtigste gøremål, netværk, har blomstret. Et af arrangementerne besøgte vi tre boligbyggerier i Hjørring hvor temaet var "Hvorfor ser husene sådan ud" og her fortalte bygherren og arkitekt/ingeniør. I de tre byggerier er der gjort brug af BygSol (Samarbejde og læring i byggeriet) BygSol er en proces med et tæt samarbejde mellem bygherre, arkitekt, ingeniør og håndværkere. Formålet med processen er at øge værdien ved at reducere omkostningerne og forbedre kvaliteten. Nøgleordene er læring på byggepladserne og en ændring af eksisterende samarbejdsformer. Dermed bidrager projektet til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirker samtidig til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø. På byggepladsen betyder det i praksis, at der ca. 1 gang om måneden afholdes BygSol møde i det fælles byggepladsskur. På møderne, hvor bygherre, rådgivere og håndværkerne deltager, drøftes alle forhold, som kan give bedre sammenarbejde, kvalitet og arbejdsmiljø. m.m. projektet Det fælles skur betyder, at håndværkerne til dagligt holder deres pauser sammen, hvorved fællesskabet styrkes og mange forhold vedr. byggeriet løses over kaffen eller madpakken Vi er i tæt dialog med Hjørring kommune om udvikling af byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplaner. Et af vores kommende arrangementer er "afmystificering" af begrebet OPP som sker i et samarbejde med Frederikshavn kommune. Aalborg Medlemstallet i lokalområde Aalborg har været støt stigende det seneste år. Vores BS grupper blomstrer, og i starten af 2014 dannede vi den 4. gruppe. Medlemmerne er meget glade for at sidde i grupperne, der giver et godt fagligt netværk, og hvori der sker en stor vidensdeling. Det er vores erfaring, at de fleste medlemmer af BS grupperne, også er dem, der deltager i vores arrangementer. Vi har gennem de seneste år på generalforsamlinger og ved arrangementer drøftet, hvor mange årlige ar- rangementer, der ønskes af medlemmerne. Tilbagemeldingen er, at 4 årlige arrangementer er passende. I det seneste år, har vi haft 5 arrangementer. Vi har besøgt ungdomsboligbyggeriet Idrætsbyen, hvor vi for 2. gang var ude og følge udviklingen i byggeriet. Arrangementet er et walk and talk arrangement, hvor der er rig mulighed for at networke under arrangementet. Senere på året besøgte vi et af Aalborgs udvik- lingsområder Godsbanen - hvor vi blev vist rundt i Boligforeningen Fjordblinks nye ungdomsbyggeri. Der- udover afholdt vi et meget velbesøgt møde med vores nye rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (S). Dette var indledningen til et forhåbentligt fortsat godt samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen.

8 Herudover blev der afholdt den traditionelle forårsmiddag, hvor de 4 BS gruppers medlemmer mødes, og spiser en middag sammen. Slutteligt blev årets generalforsamling afholdt på Fremtidens Plejehjem, hvor arkitekterne NØR- KÆR+POULSEN fortalte om tankerne bag byggeriet, ligesom vi fik en rundvisning. Aarhus Efter generalforsamlingen den 21. marts 2013 afholdtes Aarhus Konferencen med temaet Aarhus ren facade?. Vi har som tidligere år været medarrangør af konferencen sammen med Erhverv Aarhus og Dan- ske Bank. Konferencen blev afholdt den 16. april 2013 på det nye Moesgård Museum (der åbner her til efteråret) med ca. 200 deltagere. Den 3. juni 2013 gik den årlige studietur denne gang med bus til Hamburg. Der var fuldt hus med 32 del- tagere, vi fik set Hamborg med vores altid kyndige guide Jens Michael og derudover var der god tid til net- working. Den 20. november 2013 gennemførte vi et arrangement på Navitas, hvor byggeriet var kommet i gang igen efter konkursen i Pihl og nu med A. Enggaard som hovedentreprenør. Vi fik dels en gennemgang af hele projekteringsfasen og byggefasen og dels en besigtigelse af den gigantiske byggeri. I 2014 lagde vi ud med et arrangement den 22. januar på Aarhus Kommunes 0- energihus på Grøndals vej. Her fik også en beskrivelse af projekterings- og byggefasen og de særlige udfordringer realiseringen af et o- energihus- projekt giver samt naturligvis en besigtigelse af byggeriet med særlig fokus på de energibespa- rende foranstaltninger. Næste arrangement var den 31. marts 2014, hvor vi besøgte Enemærke & Petersen i deres nye jyske domi- cil og afholdt generalforsamling kombineret med et dialogmøde med rådmanden for Teknik og Miljø Kristi- an Würtz. Dialogmødet indeholdte et overraskende element, da vi stort set var de første, der blev præsen- teret for Aarhus Kommunes omfattende omstrukturering af Teknik og Miljø. Vi mener, at vi har rimelig succes med vores arrangementer forstået på den måde, at der typisk deltager medlemmer i arrangementer, som dels giver indblik i hvad vore medlemmer laver og mulighed for god networking. Trekantområdet Der har det sidste år været holdt 4 velbesøgte medlemsmøder, 2 i forbindelse med spændende nybyggerier i Vejle, 1 på SDU s nye universitetscampus i Kolding og et på havnefronten i Middelfart hvor NKT s gamle turbinehal er blevet nænsomt ombygget til et spændende firmadomicil. BS Gruppen i trekantområdet er nu i god gænge, og det vil i løbet af næste år blive overvejet at opstarte endnu en BS gruppe. Syd Vestjylland Tur til Aarhus Rundvisning Ting- og Arresthuset (generalforsamling) Politisk møde forud for kommunalvalget

9 Hamburg tur Rundvisning og foredrag Syd Energis nye domicil (generalforsamling) Fyn Vi varetager vores medlemmers interesse gennem tværfaglige afholdelse af arrangementer enten alene eller sammen med partnere. - Vi agerer på et marked med stærk konkurrence om vores medlemmer, så det er afgørende at det en- kelte medlem kan se en faglig, personlig og forretningsmæssig fordel af at deltage. - Værdien af Byggesocietetet er lig med summen af vores medlemmers kompetencer og viden. Jo mere attraktive og aktive medlemmer vi har, des mere attraktivt bliver Byggesocietetet. Arrangementer: Årsberetningen giver anledning til at se tilbage på året der er gået, hvor vi igen har haft gode arrangemen- ter, blandt flere skal nævnes besøg i Møntergårdens nye museumsbygning, en tur til Danmarks største na- turgenopretningsprojekt ved Gyldensten og Kræftens Bekæmpelses nye flotte hus - LIVSRUM - ved OUH, alle 3 virkelig velbesøgte, men især vores arrangement i "Det adelige Jomfrukloster" trak fulde huse. Disse arrangementer bekræfter os i bestyrelsen i, at disse særlige steder, hvor vi som det faglige netværk Bygge- societetet er, er velkomne gæster. Det skal vi glæde os over, og vi lægger os i bestyrelsen meget i selen for at finde andre spændende emner i fremtiden. Jeg vil dog her opfordre jer medlemmer til at komme med gode forslag, alle henvendelser vil blive modtaget positivt i netværkets ånd. Også i år har vi i samarbejde med Håndværker- & Industriforeningen afholdt det traditionsrige Torskegilde, en succes som virkelig kan trække folk til, alle i håb om at Odenses Rådmand for byggeri- og ejendomsom- rådet løfter sløret for ny spændende udvikling. Noget vi i dette netværk har særlig stor interesse i. Sydsjælland I det forløbne år har byggeaktiviteten i vores område såvel indenfor det offentlige som det private byggeri været rimeligt. Af projekter under udførelse kan nævnes: Boligrenovering Nøddehegnet Boligselskabet Trollebo Renovering af Scheel Bech bygningen på Axeltorv Den statslige omfartsvej fra Slagelsevej til Rønnedevej. Af kommende projekter kan nævnes: Boligrenovering Birkehegnet Bolig Næstved Ny stråleterapibygning Næstved Sygehus Ny indskoling og SFO Glumsø Skole Ny Hal 3 til Næstved Hallerne. Det ny Campus ved Munkebakken Nyt flisværk på Maglemølle Årets første møde var årsmøde i H. Nielsen & Søn A/S den 9. april 2013, hvor vi så hvor vi så deres ny kon- tor og værksted på Lillemarken og hvor borgmester Carsten Rasmussen fortalte om Næstved Kommunes kommende bygge- og anlægsaktiviteter.

10 Den 30. maj 2013 vi København, hvor først var på rundvisning i Nordhavnen som By og Havn er ved at ud- vikle, og hvor der kommer til at bo og arbejde ca mennesker. Efterfølgende var vi på byggepladsbesøg hos NCC Bolig, som står for opførelsen Havnevigen på Islands Brygge som bliver næsten helt omgivet af vand. Til slut så vi A- huset som var et gammelt kontorhus, men som nu er forvandlet til 195 lejligheder og butik- ker. Den 8. oktober 2013 havde vi et møde i Kompagnihuset med Landsbyggefonden som fortalte om forbed- ring og renovering af almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden, og hvor Bolig Næstved, Lejerbo og Boligselskabet Trollebo fortalte om deres kommende renoveringsopgaver. Det sidste møde var hos Erhvervsakademi Sjælland i Aquahuset,, Hvor Vandkunsten viste og fortalte om masterplanen for Campus Næstved, og hvor campuschef John Normann efterfølgende fortalt om Erhvervs- akademi Sjælland og Deres store interesse i Campus projektet, samt troen på at projektet kan gennemfø- res. Til slut var der rundvisning i det nyindrettede hus. København Igen i år er der sket meget i Byggesocietet. Vi har oplevet vækst i antallet af medlemsvirksomheder og er nu over på landsplan og heraf ca. halv- delen i København. Endvidere har der været et højt aktivitetsniveau både på Café møder, fagudvalgsmøder, møder i BS Grup- per og strategidrøftelser i Landsbestyrelsen. Arrangementer Byggesocietetet København Café møde med Overborgmester Frank Jensen er blevet en tradition. Velbesøgt med god åben dialog. Cafémøde med Teknik- og miljøforvaltningen om struktur og samarbejde. Gå- hjem møde i samarbejde med Estate Media med Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell. Landkonference på Den Blå Planet. Der er lanceret et nyt tiltag med BS Briefing 360 grader update på bygge- og ejendomsmarkedet i samar- bejde med KPMG. Der har været afholdt Webinar 2 gange. Fagudvalg Der har yderligere været god aktivitet i fagudvalgene Sundhedsudvalget har holdt mødes om Hvidovre hospital, Nyt hospital Nordsjælland og Sygehus i Køge. Lejeudvalget har holdt møder om multibrugerhuse og kontorhoteller. Bæredygtighedsudvalget har holdt møder om skuespilhuset, DR- Byen, grundvandskøling og håndtering af forurenet jord. By- og planudvalget har haft møde om Bosætningsanalyse af Københavns Kommune.

11 I den forbindelse overvejer vi, at etablere et forum, der skal arbejde med at belyse skævvridningen af Dan- mark. Vi finder, at det er en relevant opgave for Byggesocietetet og lige netop her, kan vi udnytte, at vi er landsdækkende. BS Grupper BS Grupperne er en stor succes. BS15 er under etablering. Vi håber, at denne udvikling fortsætter. Det glæder os, at BS grupperne går godt. Det vigtige er, at få dem forankret i Byggesocietet, så det ikke alene er en helt autonom gruppe, af en række mennesker, der har skabt et netværk. Vi skal bruge BS Gruppernes dynamik og kompetence til at udvikle Byggesocietet på landsplan. Samtidig er det vigtigt at understrege, at succesen ikke kommer af sig selv. Vi skal hjælpe og understøtte de enkelte BS Grupper både fra landsbestyrelsen og de lokale bestyrelser. Der er derfor fortsat behov for kreativitet og nytænkning for at få tingene til at lykkes. Nye samarbejdsformer og ejerstrukturer. Der er midler, der skal investeres, både fra institutionelle investorer og private investorer. Det er forsat moderne, at have ejendomme som en del af sine aktiver. Men det er klart, at de stiller store krav til de enkelte projekter og den gamle sandhed om beliggenhed har vist sig bæredygtig også gennem den finansielle krise. Endelig er vi alt andet lige begunstiget af en meget lav rente, der ser ud til at fortsætte nogen tid endnu. Arbejdet i BS- Grupperne BS1- København Den 9. september 2013 Lendager Arkitekter Hvad er det de gør i forhold til bæredygtighedstanken? Den 28. oktober 2013 PFA og Michael Bruhn. Julefrokost tirsdag den 26. november 2013 Den 24. februar 2014 Kulturstyrelsen og Anne Mette Rahbæk, Hvorfor bevarer vi så meget og hvad er mulighederne for evt. at rive noget ned? Nogle steder står utidssvarende ejendomme. Den 19. maj 2014 Privatfinansierede ældreboliger og Lars Ohnemus. BS2 - København Vi har 8 årlige møder (feb jun) og (sept nov). Hvert møde arrangeret af 3 værtspersoner. Værterne er ansvarlige for sted, forplejning og dagens emne.

12 Emnerne er aktuelle emner bestemt af de 3 værtspersoner. Det kan variere fra egentlige rundvisninger, over indlæg fra aktuelle personer, og aktuelle emner. BS3- København I BS3 mødes vi 4 gange om året, og i forbindelse med de 2 gange holder vi dels en julefrokost og dels en som- mermiddag. Vi skiftes til at være værter på forskellige lokationer, så vi har mulighed for at se forskellige ejendomme eller byggepladser. Vi har eks. været på Kokkedal Slot som ejes af M. Goldschmidt og i en af siloerne i Nordhavnen som udvikles af NCC. Det medlem der er vært for arrangementet holder et indlæg om stedet eller deres virksomhed, og efterfølgende drøfter vi frit aktuelle emner. Arbejdet i fagudvalgene Byggesocietetets fagudvalg er Boligudvalget, By- og planudvalget, Bygherreudvalget, Københavnsudvalget, Lejeudvalget, Bæredygtigheds- udvalget,, Sundhedsudvalget, Klima- og energiudvalget ( tidligere solenergiudvalget), OPP udvalget og Ud- budsretsudvalget. BOLIGUDVALGET Udvalget møder afholdes med udgangspunkt i et tema. Tilrettelæggelsen af temaet sker på skift og af et eller flere medlemmer. Desuden har udvalget et fast dagsordenspunkt, hvor man drøftede den aktuelle situation på boligmarkedet både m.h.t. nybyggeri, renoveringer, salg og udlejning. Udvalget har en bred sammensætning af almene boligselskaber, projektudviklere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre rådgivere. Der er igennem årene løbende sket udskiftning i udvalget hvilket også har medvirket til at sikre en bred sammensætning også aldersmæssigt. Udvalget har dog besluttet at tage sammensætningen af udvalget op til drøftelse med henblik på evt. supplering af kompetencer. I 2014 har bl.a. de udfordringer der er i f.h.t. samarbejdet mellem almene og private bygherrer været drøf- tet og udvalget holder i den forbindelse et debatmøde den 29. september 2014 i By og Havn i København om emnet. Mødet er åbent for alle Byggesocietetets medlemmer. På foranledning af Nordjysk Kreds overvejes det pt. om debatmødet også skal afholdes i Nordjylland i et samarbejde mellem kredsen og udvalget med fokus forholdene her. BY OG PLANUDVALGET Udvalget har gennem året afholdt 4 interne møder inkl. studietur til Carlsberg Byen samt afholdt gå- hjem- møde på Københavns Rådhus med temaet Bosætningsanalyse. Udvalget har revitaliseret formål og vision for dets virke med øget fokus på urbaniseringen af de største danske byer og den følgende forandring af mindre byer. Udvalget vil arrangere 2-3 årlige debatmøder for Byggesocietetets medlemmer samt medvirke i kommende tænketanke inden for byudvikling. BYGHERREUDVALGET Bygherreudvalget har holdt 3 møder i året.

13 Vi har fået oplæg fra : Torben Hartz, KPMG som formand for OPP udvalget om formål og strategi for udvalget.morten Bøje, Kø- benhavns Kommune om Boligbarometer 2012, der tager temperaturen på planerne for udbygning af Kø- benhavn på boligsiden i de kommende år. Erik Arnbak, Digital Divergens, der beskrev samarbejdet og definerede hvad de forstår ved designproduk- tet- digitalisering og standardisering i byggebranchen. Mødet afstedkom at en af medlemmerne stillede kapacitet til rådighed fra sin organisation til samarbejde. Endvidere har vi drøftet og forholdt os til markedet for byggeri, handel med ejendomme og ikke mindst udlejning. Udvalget har deltaget i møde om deltagelse i planlægning mv af et seminar for Center for Byudvikling, Kø- benhavns Kommune Der har været flere udskiftninger i udvalget, som følge af medlemmer der har forladt branchen til både anden branche og pensionistlivet. KØBENHAVNSUDVALGET Københavnsudvalgets aktiviteter i år. 13. juni 2013 Carlsberg Byen 5. sept Sejltur By & Havn 21. nov Storkunder Ejendomme Danske Bank 27. marts 2014 Hotel Copenhagen Island Tema: ""Hvad er op og ned i hotelbranchen i København?"" Københavnsudvalget havde denne gang inviteret Dorte Krak, adm.direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S, til at holde et indlæg under overskriften "Hvad er op og ned i hotelbranchen i København". Mødet blev afholdt på hotel Copenhagen Island på Kalvebod Brygge 51. Der deltog 15 af udvalgets ialt 23 medlemmer. Efter indlægget og en opdateringsrunde blandt medlemmerne i Københavnsudvalget var Byggesocietetet vært ved en let middag. LEJEUDVALGET I lejeudvalget har vi mødtes 3 gange da vi desværre måtte aflyse juni mødet i år pga. for mange afbud. Vi har brugt meget tid på at tale ny lejelovgivning og planlægge vores gå- hjem- møde omkring multi bruger kontorhus. Energi- spare- pakken og lånevilkår for rentetilpasning er emner vi ligeledes har drøftet. Vores møder starter med at vært for dagens møde opdatere omkring sit arbejdsområde ligesom vi altid har diverse faglige diskussioner. Vores multi- bruger- kontorhus arrangement blev en stor succes og der var mange deltagere (40+). Billeder vedhæftet. Det nye buzz word er årsværks betragtning i stedet for årlig leje/m2!

14 BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET I Bæredygtighedsudvalget har vi siden juli 2013 til dato beskæftiget os en del med bæredygtighedsbegrebet i meget bred forstand, lige fra drøftelser ift. bæredygtige jordoprensninger til bæredygtige byer. Vi har lø- bende dialog med GBC- DK ift. Deres aktiviteter og for at være på forkant med hvor GBC er på vej hen ift. byggebranchen. Vore møder suppleres med gode faglige diskussioner og en breafing om mødeholderens arbejdsområde i form en en casestory. Vi har suppleret udvalget med to nye medlemmer: Mark Hovel fra Alectia og Vibeke Grupe Larsen fra NCC. Medlemmer som begge udbygger udvalgets faglige bredde bidrager til en yderligere kvalificering af udval- get. Vi har gennemført fire gå hjem møder og har yderligere tilbudt markedet tre gå hjemmøder, som vi des- værre har måtte aflyse grudnet et beskedent deltagerantal. SUNDHEDSUDVALGET Aktiviteter afholdt Åbent- hus arrangement, Køge Hospital Åbent- hus arrangementer, Hvidovre Hospital Åbent- hus arrangementer, Nyt Hospital Nordsjælland (Hillerød) 6 ordinære udvalgsmøder der på nær den årlige juleafslutning holdes på skift hos udvalgets medlemmer. Studiebesøg til Sverige. Artikel i Estate Magasin KLIMA- OG ENERGIUDVALGET ( FØR SOLENERGIUDVALGET) Vi har i årets løb beskæftiget os en del med Klima- og energiudvalgets fremtid, herunder en opsamling af status og planer for udvalget. Vi arbejder på at tilvejebringe et grundlag, hvor udvalgets kommissorium kunne blive en appetizer for nye medlemmer af udvalget, og som kan udbygge udvalgets faglige bredde, bidrager til en yderligere kvalifice- ring af udvalget samt medvirke aktivt til at sætte udvalget på dagsorden i Byggesocietetet. Vi arbejder på, at tilvejebringe et fælles arrangement med Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg omkring Temaet Hvad kan bygge- og ejendomsmarkedet lære af Solcelleproblematikken og de æn- dringer som pågår inden for klima- og energilovgivningen. Alle udvalgsmedlemmer kan ses på vores hjemmeside under det enkelte udvalg. Lovforslag til høring Byggesocietetet får løbende lovforslag til høring. Sekretariatet sørger for, at lovforslagene sendes til de relevante udvalg, for vurdering og udtalelse.

15 Byggesocietetets repræsentationer Det Danske Selskab for Byggeret Anne Henriksen, Partner og Advokat, Advokatfirmaet Vingaardshus A/S. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Irene Wittrup, Advokat Irene Wittrup. BYGGESOCIETETETS LANDSBESTYRELSE Tony Christrup Landsformand Kim Risager Jan Ulrik Nielsen Hans- Bo Hyldig Formand Aarhus Formand Fyn Bestyrelsesmedlem Næstformand Jakob Wind- Hansen Søren B. Nielsen Ingolf Bak Formand København Formand Sydsjælland Formand Trekantområdet Finn Ehlers Anne Henriksen Arne Harboe Formand Syd- Vestjylland Formand Aalborg Formand Vendsyssel Næstformand Per Harding Claus Bærentsen Christoph Wiese Formand Midtsjælland Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Flemming Dahl Bestyrelsesmedlem

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2012 31. maj 2013 Indledning I det forgangne arbejdsår har vi i Byggesocietetet s landsbestyrelse, lokalbestyrelser,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012 August 2012 Formandskabet Tony Christrup Jytte Bille Arbejdsåret 1. juni 2011 31. maj 2012 Indledning Bygge- og ejendomsbranchen er fortsat inde i en vanskelig tid.

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18 Magasinet Ejendom Medieplan 2012 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 3 marts 2012 5. årgang Konstruktive dage i Cannes Læs side 18 Kreative finansieringsløsninger

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Jens Trædmark Jensen, Jacob Duemose, Ole Kjerulff, Jeppe Hauberg Hansen, Arne Vinten, Klaus Jørgensen

Jens Trædmark Jensen, Jacob Duemose, Ole Kjerulff, Jeppe Hauberg Hansen, Arne Vinten, Klaus Jørgensen Gruppe 1 Jens Trædmark Jensen, Jacob Duemose, Ole Kjerulff, Jeppe Hauberg Hansen, Arne Vinten, Klaus Jørgensen Fortætning, stationsnært byggeri Inspirationsprojekt: solenergi Indtænke energieffektivit

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Navn Titel Medlemsstatus

Navn Titel Medlemsstatus REFERAT EMNE NVF udvalgsmøde Gader og vejes udformning TIDSPUNKT 19. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Vejdirektoratet, Skanderborg Helle Petersen Stig Jeppesen Rikke Smed Anders Malmby Svend Erik

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

1937-2012 75 års jubilæum

1937-2012 75 års jubilæum 1937-2012 75 års jubilæum Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Det hedder byggesocietetet, men er et omdrejningspunkt for hele bygge- og ejendomsbranchen. Det bliver der mere og mere brug

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Erhvervskvinder i København. Ordinær generalforsamling 2006

Erhvervskvinder i København. Ordinær generalforsamling 2006 Erhvervskvinder i København Ordinær generalforsamling 2006 Program Kl. 16 Indcheckning Kl. 17 Velkommen Ordinær generalforsamling Pause Kl. 19 Netværksmiddag Dorte Futtrup: Kloge koner og magtfulde mænd

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Jul ogjul Nytår 2013 & Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Vi har sammensat en række rigtigt lækre jule og nytårstilbud, så vi kan gøre din julefrokost eller nytårsfest til årets begivenhed. Vi

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Tirsdag 24. november 2015, Tivoli Congress Center, København På Børsen Mergers & Acquisitionskonference

Læs mere

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013.

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Lokalformand Stine Frost Hedegaard åbner Aarhus Lokalafdelings ordinære generalforsamling 2013, kl. 19.00-20.30. Tilstedeværende:

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011 Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah (Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged (Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Form Herlev, 26. marts 2015 På

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere