BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014"

Transkript

1 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni maj 2014 Kære medlemmer Et arbejdsår 2013/2014 hvor Byggesocietetet blev mere synligt i bygge- og ejendomsbranchen, og hvor vi blev lidt flere medlemmer er nu rundet af. I gamle dage sagde man, at den der lever stille, lever godt. I dag er sandheden nærmere, at den der lever stille bliver glemt. Ikke dermed sagt at Byggesocietetet skal mene noget om alt. Langt fra. Men vi skal mene noget om det relevante, nemlig de initiativer der har betydning for vores branche og vores medlemmers rammevilkår. I året der er gået, er der blevet lyttet mere til os, og det er også nødvendigt, når vi ved at et folketingsvalg er maksimalt 10 måneder ude i fremtiden. Så vil der dukke mange ideer op gode såvel som mindre gode. Vi skal derfor fastholde vores position som den seriøse og faglige dialogpartner for hele bygge- og ejen- domsbranchen.

2 Byggesocietetet er nemlig det stærke faglige netværk uafhængigt af partipolitiske interesser, der skaber et tværfagligt debatforum baseret på medlemmernes viden, kompetencer og erfaring. Tilsammen har vi me- get at byde på. Byggesocietetet påtager sig derfor meget gerne rollen som den gode vært ved den faglige dialog. Der er en positiv udsigt til, at der atter er ved at være gang i bygge- og ejendomsbranchen, men der skal ikke herske tvivl om, at vi fortsat skal have et stærkt fokus på at sikre denne beskedne vækst. Europa står stadig stille. Vi vil derfor fortsat arbejde på at der skabes opmærksomhed på bygge- og ejendomsbranchens arbejdsvil- kår og muligheder for at skabe vækst til gavn og glæde for hele samfundet. På vegne af Landsbestyrelsen vil jeg med nærværende gøre status for nogle af de mange aktiviteter der har været i Byggesocietetets arbejde. Nytårskuren Danmarks styrker hvordan kan vi leve af dem? Realkredit Danmark og Byggesocietetet inviterede til den traditionsrige Nytårskur, som igen i blev holdt i Tivoli Congress. Det var en ganske særlig oplevelse at opleve professor Costas Markides, en af verdens mest medrivende talere. Udgangspunktet var innovation og Danmarks styrker og ikke mindst os danskere. Tak er vist kun et fattigt ord, men endnu en gang vil jeg gerne takke Realkredit Danmark for samarbejdet og ikke mindst for muligheden for, at vi i Byggesocietetet kan være værter sammen med RD til vel nok årets største arrangement i bygge- og ejendomsbranchen. Mipim 2014 Byggesocietetet var repræsenteret på Mipim 2014 på en ny og mere markant måde. Vi var sammen med en række sponsorer og Estate Media værter ved åbningsreceptionen Nordic Lounge. Et meget flot arrange- ment og ikke mindst et meget velbesøgt arrangement. Herfra skal lyde en stor tak for samarbejdet med Estate Media og de øvrige sponsorer. Byggesocietetet og Skanska var igen værter ved det store ejendomsløb med efterfølgende brunch og net- værk på tværs. Vi har i fællesskab med Jer skabt en ganske særlig tradition på Mipim. Der var en rekord stor tilmelding. Vi har tillige skabt et tættere samarbejde med Copenhagen Capacity om en række arrangementer med fokus på udenlandske investeringer i Danmark eller vel reelt til Danmark. I forbindelse med dette, var der udarbejdet en folder, der beskrev en række faktuelle forhold om Danmark. Som Landsformand bliver jeg rigtig stolt over, at vi med Jer, Byggesocietetets medlemmer, aktivt kan bidrage og tilføre noget positivt til dette tema. Jeg er ikke i tvivl om vigtigheden af at vi, bygge- og ejendomsbranchen står sammen om at skabe det mest attraktive fundament for udenlandske investeringer i Danmark.

3 Jeg havde tillige lejlighed til at mødes med Regionsformand Sofie Hæstrup Andersen til en uformel dialog om Mipim og mulighederne i det fremtidige samarbejde. En dialog som Copenhagen Capacity efterfølgende har fulgt op på. Landet rundt Byggesocietetet på tværs Jeg har også i dette arbejdsår haft et stærkt fokus på at samle Byggesocietetet på tværs af lokalområderne, fagudvalgene og BS grupperne. Jeg har haft lejlighed til at deltage i møder i fagudvalgene, BS grupperne og det ganske særlige, nemlig at deltage i lokalområdernes generalforsamlinger, i foråret blev det til besøg hos Næstved, Aarhus og København. BS- Grupper BS- grupperne er nu landsdækkende vi er oppe på 17 BS - grupper. Vores BS- gruppe koncept er hen over ganske få år blevet et stort aktiv i Byggesocietetet. Vi har skabt et netværk, der er forankret i det faglige inden for bygge- og ejendomsbranchen. Et unikt netværk vi kan være stolte af, men også et personligt net- værk vi skal værne særligt om. Hvis vores BS netværk fortsat skal være det stærkeste netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen, kræver det en indsats og prioritering af den enkelte intet kommer af sig selv. Kom til møderne, giv inspiration og personlighed til netop din BS gruppe. Fagudvalg Vores fagudvalg nyder stor anerkendelse blandt andre organisationer, kommunerne og det politiske dette både lokalt som nationalt rødt, grønt, blå eller hvad farve, det nu måtte være. Vores saglige og meget faglige tilgang til praktiske forhold står der stor respekt om. Landsbestyrelsen arbejder løbende på at udvik- le Byggesocietetets netværk vi er netop nu i dialog med Håndværksrådet om et landsdækkende samar- bejde om arrangementer og videndeling. Vi har i foråret deltaget i arbejdet om en ny strategi for bæredygtig byudvikling sammen med Miljøministe- riet. Vores By- og Planudvalg er i arbejdstøjet med By- og Landskabsministeriet, dels om et eksternt samar- bejde til efteråret samt et tættere samarbejde i hverdagen. Vores dialog og samarbejde med GBC vil i ef- teråret blive formaliseret og udbygget på flere niveauer til gavn og glæde for begge organisationer. Landsbestyrelsen og jeg har arbejdet med Byggesocietetets rolle i samfundsudviklingen, hvor vores organi- sation skal være den gode vært for debat og dialog på tværs af branchen. Jeg har derfor arbejdet med at synliggøre og debattere de mange relevante emner, der har været gennem foråret, herunder om regerin- gens nye arkitekturpolitik, den nye metro til Sydhavnen, regeringens nye udspil til at skabe øget vækst. Dette ligeledes for at vores fagudvalg styrkes i deres rolle som bygge- og ejendomsbranchens tænketanke. Den stadig stigende udfordring mellem by og land ligger os meget på sinde. Vi vil i efteråret sætte denne udfordring på dagsorden, ligesom vi vil have fokus på regeringens bolig- og byggepolitiske udspil der kom- mer til efteråret. Samarbejdet med Copenhagen Capacity vil ligeledes blive yderligere styrket, dette bla. i et samarbejde med Byggesocietetet/Midtsjælland og Byggesocietetet/København. Byggesocietetet på Folkemødet

4 På vegne af Byggesocietetet har jeg ligeledes deltaget i Folkemødet på Bornholm. Vi har i Danmark meget at være stolte over, men særligt skal nu fremhæves vores demokrati. Folkemødet er et fantastisk tiltag, der styrker den gode debat om vores samfund. Det er et must for en organisation som vores at være til stede ved den begivenhed, som kun får større og større betydning. BS Briefing/Webinar Vores koncept BS Briefing er en succes jeg håber, at endnu flere vil deltage i efterårets BS Briefing. KPMG (nu EY ) har gjort en særlig indsats for at vi kom i luften med bygge- og ejendomsbranchens svar på Mads og Monopolet. Det er min klare opfattelse, at BS Briefing vil blive en vigtig del af den åbenhed og videndeling, som Byggesocietetet gerne vil stå for. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jer alle for Jeres interesse og indsats for vores Byggesocietet, en særlig tak til landsbestyrelsen og sekretariatet for det gode samarbejde om udviklingen af Byggesociete- tet. Arbejdet det kommende år Internt: Fokus på hvad er "Den gode lokalbestyrelse" Udvikling af lokalområderne Tættere samarbejde mellem lokalformænd og Formandsskab i dagligdagen Medlemsudvikling Målsætning nye medlemmer i arbejdsåret 2014/15 Medlemspleje af eksisterende Sikre BS konceptet mod 2020 BS- Grupper og sekretariat skal en tætte dialog Motivere BS- Gruppe medlemmer til fortsat at bakke op om konceptet Udarbejdelse af ny forretningsorden Fagudvalg Skal styres i samarbejdet med Formandsskabet og fagudvalgene i mellem. Implementere kommunikations- og videndeling platform via debatforum på LinkedIn. Arbejdet skal synliggøres og videndeles med Byggesocietetets medlemmer Medvirke til faglig debat om aktuelle emner

5 Eksternt Konkretisere og udbygge strategiske samarbejdsrelationer Hvem er 5 stærkeste samarbejdsrelationer Fokus og debat af Regeringens udspil i relation til bygge- og ejendomsbranchen Styrke Byggesocietetets rolle som den gode vært og debattør ved gode dialog på tværs. Et stærkt fokus for Byggesocietetet - en målsætning der skal sikre at vores faglige netværk er: PLACE TO BE Tak til alle, der har bidraget til Byggesocietetets fremdrift i det forgangne år. Tak for jeres entusiasme og arbejdsindsats - Byggesocietetet er et levende netværk der hele tiden udvikler sig takket være Jeres store indsats og deltagelse. København, september 2014 Tony Christrup Landsformand Arbejdet i Byggesocietetets bestyrelse Byggesocietetet er et upolitisk netværk indenfor byggeri og ejendomme. Vi bygger på frivilligt ulønnet arbejde. Det betyder, at vi skal være attraktive for det enkelte medlem vedkommende skal kunne se en fordel og have udbytte af, at være medlem. Jo flere, der kan se denne fordel og bidrager med sine kompetencer, jo mere attraktivt bliver Byggesocietetet. Vi fokuserer på at være et attraktivt netværk både personligt og fagligt, samt være sparringspartner for interessegrupper og det politiske system indenfor vores fagområder. Vi har været igennem en strategiproces, hvor vi har vores skarpe på vores vision, mission og mål. Denne strategi er vi nu i gang med at omsætte til konkrete handlinger i de enkelte bestyrelser et arbejde, der skal fortsætte den kommende periode. Byggesocietetets økonomi Byggesocietetets likviditet er stadig god.

6 Det Gyldne Søm Tirsdag den 10. september blev den årlige hæderspris "Det Gyldne Søm" tildelt Bestyrelsesformand Else Marie Remmen fra Remmen Fonden under vores landsmøde på Den Blå Planet.. Else Marie Remmen modtog prisen for sin store indsats i forhold til gennemførelsen af den smagfulde renovering af Hotel D Angleterre på Kongens Nytorv i København - en investering der med Remmen Fondens donation, har bragt det fine og mere end 250 år gamle hotel tilbage til fordums storhed, såle- des at det nu igen fremstår som et revitaliseret Grand Palais. Hotellet blev genindviet den 1. maj 2013 og tilbyder nu danske såvel som udenlandske gæster luksuriø- se hotelovernatninger af højeste internationale standard midt i København. Landskonferencen 2013 på Den Blå Planet I København Vi startede vores landskonference den 10. september med afholdelse af vores ordinære landsmøde på Den Blå Planet. Vores landskonference efterfølgende havde temaet Kultur som værdi- og vækstskaber. Keynote taler var Jesper Nygård, Realdania. På resten af programmet var en spændenden paneldebat, bestående af Lars Holten, Carlsbergbyen Lise Lyck. CBS Pia Allerslev, Københavns Kommune Ulla Tofte, Golden Days Moderator var Mike Lippert og deltagerne blev involveret interaktivt i debatten. Over 120 deltog. Sidst på dagen var der rundvisning på Den Blå Planet. Sponsorater Vi har haft et fantastisk samarbejde med KPMG (nu EY), COWI og Nordea Ejendomme i lanceringen af BS Briefing 360 update på bygge- & ejendomsbranchen. Vi har oplevet succes med, for os, denne nye platform og modtaget opbakning fra vores medlemmer til at lytte med. Vores hovedsponsorer fortsætter samarbejdet i det kommende arbejdsår. Skanska fortsætter som sponsor omkring MIPIM arrangementer. Vi indgår nyt sponsorsamarbejde med Plesner i det kommende år. Et stort tak skal gå til alle vores sponsorer for et godt og konstruktivt samarbejde, hvilket har stor betydning for vores forening. Arbejdet i lokalområderne De lokale bestyrelser gør et stort arbejde for at lave gode aktiviteter for medlemmerne. Vores lokalområder er stadig følgende: Vendsyssel Aalborg Aarhus Trekantområdet - Syd Vestjylland Fyn Sydsjælland, Midtsjælland og København. Nedenfor nævnes nogle af de mange spændende arrangementer, der er foregået i lokalområderne i årets løb:

7 Vendsyssel: I det forløbne år har vi været på flere byggepladsbesøg hvor et af vores vigtigste gøremål, netværk, har blomstret. Et af arrangementerne besøgte vi tre boligbyggerier i Hjørring hvor temaet var "Hvorfor ser husene sådan ud" og her fortalte bygherren og arkitekt/ingeniør. I de tre byggerier er der gjort brug af BygSol (Samarbejde og læring i byggeriet) BygSol er en proces med et tæt samarbejde mellem bygherre, arkitekt, ingeniør og håndværkere. Formålet med processen er at øge værdien ved at reducere omkostningerne og forbedre kvaliteten. Nøgleordene er læring på byggepladserne og en ændring af eksisterende samarbejdsformer. Dermed bidrager projektet til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirker samtidig til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø. På byggepladsen betyder det i praksis, at der ca. 1 gang om måneden afholdes BygSol møde i det fælles byggepladsskur. På møderne, hvor bygherre, rådgivere og håndværkerne deltager, drøftes alle forhold, som kan give bedre sammenarbejde, kvalitet og arbejdsmiljø. m.m. projektet Det fælles skur betyder, at håndværkerne til dagligt holder deres pauser sammen, hvorved fællesskabet styrkes og mange forhold vedr. byggeriet løses over kaffen eller madpakken Vi er i tæt dialog med Hjørring kommune om udvikling af byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplaner. Et af vores kommende arrangementer er "afmystificering" af begrebet OPP som sker i et samarbejde med Frederikshavn kommune. Aalborg Medlemstallet i lokalområde Aalborg har været støt stigende det seneste år. Vores BS grupper blomstrer, og i starten af 2014 dannede vi den 4. gruppe. Medlemmerne er meget glade for at sidde i grupperne, der giver et godt fagligt netværk, og hvori der sker en stor vidensdeling. Det er vores erfaring, at de fleste medlemmer af BS grupperne, også er dem, der deltager i vores arrangementer. Vi har gennem de seneste år på generalforsamlinger og ved arrangementer drøftet, hvor mange årlige ar- rangementer, der ønskes af medlemmerne. Tilbagemeldingen er, at 4 årlige arrangementer er passende. I det seneste år, har vi haft 5 arrangementer. Vi har besøgt ungdomsboligbyggeriet Idrætsbyen, hvor vi for 2. gang var ude og følge udviklingen i byggeriet. Arrangementet er et walk and talk arrangement, hvor der er rig mulighed for at networke under arrangementet. Senere på året besøgte vi et af Aalborgs udvik- lingsområder Godsbanen - hvor vi blev vist rundt i Boligforeningen Fjordblinks nye ungdomsbyggeri. Der- udover afholdt vi et meget velbesøgt møde med vores nye rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (S). Dette var indledningen til et forhåbentligt fortsat godt samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen.

8 Herudover blev der afholdt den traditionelle forårsmiddag, hvor de 4 BS gruppers medlemmer mødes, og spiser en middag sammen. Slutteligt blev årets generalforsamling afholdt på Fremtidens Plejehjem, hvor arkitekterne NØR- KÆR+POULSEN fortalte om tankerne bag byggeriet, ligesom vi fik en rundvisning. Aarhus Efter generalforsamlingen den 21. marts 2013 afholdtes Aarhus Konferencen med temaet Aarhus ren facade?. Vi har som tidligere år været medarrangør af konferencen sammen med Erhverv Aarhus og Dan- ske Bank. Konferencen blev afholdt den 16. april 2013 på det nye Moesgård Museum (der åbner her til efteråret) med ca. 200 deltagere. Den 3. juni 2013 gik den årlige studietur denne gang med bus til Hamburg. Der var fuldt hus med 32 del- tagere, vi fik set Hamborg med vores altid kyndige guide Jens Michael og derudover var der god tid til net- working. Den 20. november 2013 gennemførte vi et arrangement på Navitas, hvor byggeriet var kommet i gang igen efter konkursen i Pihl og nu med A. Enggaard som hovedentreprenør. Vi fik dels en gennemgang af hele projekteringsfasen og byggefasen og dels en besigtigelse af den gigantiske byggeri. I 2014 lagde vi ud med et arrangement den 22. januar på Aarhus Kommunes 0- energihus på Grøndals vej. Her fik også en beskrivelse af projekterings- og byggefasen og de særlige udfordringer realiseringen af et o- energihus- projekt giver samt naturligvis en besigtigelse af byggeriet med særlig fokus på de energibespa- rende foranstaltninger. Næste arrangement var den 31. marts 2014, hvor vi besøgte Enemærke & Petersen i deres nye jyske domi- cil og afholdt generalforsamling kombineret med et dialogmøde med rådmanden for Teknik og Miljø Kristi- an Würtz. Dialogmødet indeholdte et overraskende element, da vi stort set var de første, der blev præsen- teret for Aarhus Kommunes omfattende omstrukturering af Teknik og Miljø. Vi mener, at vi har rimelig succes med vores arrangementer forstået på den måde, at der typisk deltager medlemmer i arrangementer, som dels giver indblik i hvad vore medlemmer laver og mulighed for god networking. Trekantområdet Der har det sidste år været holdt 4 velbesøgte medlemsmøder, 2 i forbindelse med spændende nybyggerier i Vejle, 1 på SDU s nye universitetscampus i Kolding og et på havnefronten i Middelfart hvor NKT s gamle turbinehal er blevet nænsomt ombygget til et spændende firmadomicil. BS Gruppen i trekantområdet er nu i god gænge, og det vil i løbet af næste år blive overvejet at opstarte endnu en BS gruppe. Syd Vestjylland Tur til Aarhus Rundvisning Ting- og Arresthuset (generalforsamling) Politisk møde forud for kommunalvalget

9 Hamburg tur Rundvisning og foredrag Syd Energis nye domicil (generalforsamling) Fyn Vi varetager vores medlemmers interesse gennem tværfaglige afholdelse af arrangementer enten alene eller sammen med partnere. - Vi agerer på et marked med stærk konkurrence om vores medlemmer, så det er afgørende at det en- kelte medlem kan se en faglig, personlig og forretningsmæssig fordel af at deltage. - Værdien af Byggesocietetet er lig med summen af vores medlemmers kompetencer og viden. Jo mere attraktive og aktive medlemmer vi har, des mere attraktivt bliver Byggesocietetet. Arrangementer: Årsberetningen giver anledning til at se tilbage på året der er gået, hvor vi igen har haft gode arrangemen- ter, blandt flere skal nævnes besøg i Møntergårdens nye museumsbygning, en tur til Danmarks største na- turgenopretningsprojekt ved Gyldensten og Kræftens Bekæmpelses nye flotte hus - LIVSRUM - ved OUH, alle 3 virkelig velbesøgte, men især vores arrangement i "Det adelige Jomfrukloster" trak fulde huse. Disse arrangementer bekræfter os i bestyrelsen i, at disse særlige steder, hvor vi som det faglige netværk Bygge- societetet er, er velkomne gæster. Det skal vi glæde os over, og vi lægger os i bestyrelsen meget i selen for at finde andre spændende emner i fremtiden. Jeg vil dog her opfordre jer medlemmer til at komme med gode forslag, alle henvendelser vil blive modtaget positivt i netværkets ånd. Også i år har vi i samarbejde med Håndværker- & Industriforeningen afholdt det traditionsrige Torskegilde, en succes som virkelig kan trække folk til, alle i håb om at Odenses Rådmand for byggeri- og ejendomsom- rådet løfter sløret for ny spændende udvikling. Noget vi i dette netværk har særlig stor interesse i. Sydsjælland I det forløbne år har byggeaktiviteten i vores område såvel indenfor det offentlige som det private byggeri været rimeligt. Af projekter under udførelse kan nævnes: Boligrenovering Nøddehegnet Boligselskabet Trollebo Renovering af Scheel Bech bygningen på Axeltorv Den statslige omfartsvej fra Slagelsevej til Rønnedevej. Af kommende projekter kan nævnes: Boligrenovering Birkehegnet Bolig Næstved Ny stråleterapibygning Næstved Sygehus Ny indskoling og SFO Glumsø Skole Ny Hal 3 til Næstved Hallerne. Det ny Campus ved Munkebakken Nyt flisværk på Maglemølle Årets første møde var årsmøde i H. Nielsen & Søn A/S den 9. april 2013, hvor vi så hvor vi så deres ny kon- tor og værksted på Lillemarken og hvor borgmester Carsten Rasmussen fortalte om Næstved Kommunes kommende bygge- og anlægsaktiviteter.

10 Den 30. maj 2013 vi København, hvor først var på rundvisning i Nordhavnen som By og Havn er ved at ud- vikle, og hvor der kommer til at bo og arbejde ca mennesker. Efterfølgende var vi på byggepladsbesøg hos NCC Bolig, som står for opførelsen Havnevigen på Islands Brygge som bliver næsten helt omgivet af vand. Til slut så vi A- huset som var et gammelt kontorhus, men som nu er forvandlet til 195 lejligheder og butik- ker. Den 8. oktober 2013 havde vi et møde i Kompagnihuset med Landsbyggefonden som fortalte om forbed- ring og renovering af almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden, og hvor Bolig Næstved, Lejerbo og Boligselskabet Trollebo fortalte om deres kommende renoveringsopgaver. Det sidste møde var hos Erhvervsakademi Sjælland i Aquahuset,, Hvor Vandkunsten viste og fortalte om masterplanen for Campus Næstved, og hvor campuschef John Normann efterfølgende fortalt om Erhvervs- akademi Sjælland og Deres store interesse i Campus projektet, samt troen på at projektet kan gennemfø- res. Til slut var der rundvisning i det nyindrettede hus. København Igen i år er der sket meget i Byggesocietet. Vi har oplevet vækst i antallet af medlemsvirksomheder og er nu over på landsplan og heraf ca. halv- delen i København. Endvidere har der været et højt aktivitetsniveau både på Café møder, fagudvalgsmøder, møder i BS Grup- per og strategidrøftelser i Landsbestyrelsen. Arrangementer Byggesocietetet København Café møde med Overborgmester Frank Jensen er blevet en tradition. Velbesøgt med god åben dialog. Cafémøde med Teknik- og miljøforvaltningen om struktur og samarbejde. Gå- hjem møde i samarbejde med Estate Media med Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell. Landkonference på Den Blå Planet. Der er lanceret et nyt tiltag med BS Briefing 360 grader update på bygge- og ejendomsmarkedet i samar- bejde med KPMG. Der har været afholdt Webinar 2 gange. Fagudvalg Der har yderligere været god aktivitet i fagudvalgene Sundhedsudvalget har holdt mødes om Hvidovre hospital, Nyt hospital Nordsjælland og Sygehus i Køge. Lejeudvalget har holdt møder om multibrugerhuse og kontorhoteller. Bæredygtighedsudvalget har holdt møder om skuespilhuset, DR- Byen, grundvandskøling og håndtering af forurenet jord. By- og planudvalget har haft møde om Bosætningsanalyse af Københavns Kommune.

11 I den forbindelse overvejer vi, at etablere et forum, der skal arbejde med at belyse skævvridningen af Dan- mark. Vi finder, at det er en relevant opgave for Byggesocietetet og lige netop her, kan vi udnytte, at vi er landsdækkende. BS Grupper BS Grupperne er en stor succes. BS15 er under etablering. Vi håber, at denne udvikling fortsætter. Det glæder os, at BS grupperne går godt. Det vigtige er, at få dem forankret i Byggesocietet, så det ikke alene er en helt autonom gruppe, af en række mennesker, der har skabt et netværk. Vi skal bruge BS Gruppernes dynamik og kompetence til at udvikle Byggesocietet på landsplan. Samtidig er det vigtigt at understrege, at succesen ikke kommer af sig selv. Vi skal hjælpe og understøtte de enkelte BS Grupper både fra landsbestyrelsen og de lokale bestyrelser. Der er derfor fortsat behov for kreativitet og nytænkning for at få tingene til at lykkes. Nye samarbejdsformer og ejerstrukturer. Der er midler, der skal investeres, både fra institutionelle investorer og private investorer. Det er forsat moderne, at have ejendomme som en del af sine aktiver. Men det er klart, at de stiller store krav til de enkelte projekter og den gamle sandhed om beliggenhed har vist sig bæredygtig også gennem den finansielle krise. Endelig er vi alt andet lige begunstiget af en meget lav rente, der ser ud til at fortsætte nogen tid endnu. Arbejdet i BS- Grupperne BS1- København Den 9. september 2013 Lendager Arkitekter Hvad er det de gør i forhold til bæredygtighedstanken? Den 28. oktober 2013 PFA og Michael Bruhn. Julefrokost tirsdag den 26. november 2013 Den 24. februar 2014 Kulturstyrelsen og Anne Mette Rahbæk, Hvorfor bevarer vi så meget og hvad er mulighederne for evt. at rive noget ned? Nogle steder står utidssvarende ejendomme. Den 19. maj 2014 Privatfinansierede ældreboliger og Lars Ohnemus. BS2 - København Vi har 8 årlige møder (feb jun) og (sept nov). Hvert møde arrangeret af 3 værtspersoner. Værterne er ansvarlige for sted, forplejning og dagens emne.

12 Emnerne er aktuelle emner bestemt af de 3 værtspersoner. Det kan variere fra egentlige rundvisninger, over indlæg fra aktuelle personer, og aktuelle emner. BS3- København I BS3 mødes vi 4 gange om året, og i forbindelse med de 2 gange holder vi dels en julefrokost og dels en som- mermiddag. Vi skiftes til at være værter på forskellige lokationer, så vi har mulighed for at se forskellige ejendomme eller byggepladser. Vi har eks. været på Kokkedal Slot som ejes af M. Goldschmidt og i en af siloerne i Nordhavnen som udvikles af NCC. Det medlem der er vært for arrangementet holder et indlæg om stedet eller deres virksomhed, og efterfølgende drøfter vi frit aktuelle emner. Arbejdet i fagudvalgene Byggesocietetets fagudvalg er Boligudvalget, By- og planudvalget, Bygherreudvalget, Københavnsudvalget, Lejeudvalget, Bæredygtigheds- udvalget,, Sundhedsudvalget, Klima- og energiudvalget ( tidligere solenergiudvalget), OPP udvalget og Ud- budsretsudvalget. BOLIGUDVALGET Udvalget møder afholdes med udgangspunkt i et tema. Tilrettelæggelsen af temaet sker på skift og af et eller flere medlemmer. Desuden har udvalget et fast dagsordenspunkt, hvor man drøftede den aktuelle situation på boligmarkedet både m.h.t. nybyggeri, renoveringer, salg og udlejning. Udvalget har en bred sammensætning af almene boligselskaber, projektudviklere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre rådgivere. Der er igennem årene løbende sket udskiftning i udvalget hvilket også har medvirket til at sikre en bred sammensætning også aldersmæssigt. Udvalget har dog besluttet at tage sammensætningen af udvalget op til drøftelse med henblik på evt. supplering af kompetencer. I 2014 har bl.a. de udfordringer der er i f.h.t. samarbejdet mellem almene og private bygherrer været drøf- tet og udvalget holder i den forbindelse et debatmøde den 29. september 2014 i By og Havn i København om emnet. Mødet er åbent for alle Byggesocietetets medlemmer. På foranledning af Nordjysk Kreds overvejes det pt. om debatmødet også skal afholdes i Nordjylland i et samarbejde mellem kredsen og udvalget med fokus forholdene her. BY OG PLANUDVALGET Udvalget har gennem året afholdt 4 interne møder inkl. studietur til Carlsberg Byen samt afholdt gå- hjem- møde på Københavns Rådhus med temaet Bosætningsanalyse. Udvalget har revitaliseret formål og vision for dets virke med øget fokus på urbaniseringen af de største danske byer og den følgende forandring af mindre byer. Udvalget vil arrangere 2-3 årlige debatmøder for Byggesocietetets medlemmer samt medvirke i kommende tænketanke inden for byudvikling. BYGHERREUDVALGET Bygherreudvalget har holdt 3 møder i året.

13 Vi har fået oplæg fra : Torben Hartz, KPMG som formand for OPP udvalget om formål og strategi for udvalget.morten Bøje, Kø- benhavns Kommune om Boligbarometer 2012, der tager temperaturen på planerne for udbygning af Kø- benhavn på boligsiden i de kommende år. Erik Arnbak, Digital Divergens, der beskrev samarbejdet og definerede hvad de forstår ved designproduk- tet- digitalisering og standardisering i byggebranchen. Mødet afstedkom at en af medlemmerne stillede kapacitet til rådighed fra sin organisation til samarbejde. Endvidere har vi drøftet og forholdt os til markedet for byggeri, handel med ejendomme og ikke mindst udlejning. Udvalget har deltaget i møde om deltagelse i planlægning mv af et seminar for Center for Byudvikling, Kø- benhavns Kommune Der har været flere udskiftninger i udvalget, som følge af medlemmer der har forladt branchen til både anden branche og pensionistlivet. KØBENHAVNSUDVALGET Københavnsudvalgets aktiviteter i år. 13. juni 2013 Carlsberg Byen 5. sept Sejltur By & Havn 21. nov Storkunder Ejendomme Danske Bank 27. marts 2014 Hotel Copenhagen Island Tema: ""Hvad er op og ned i hotelbranchen i København?"" Københavnsudvalget havde denne gang inviteret Dorte Krak, adm.direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S, til at holde et indlæg under overskriften "Hvad er op og ned i hotelbranchen i København". Mødet blev afholdt på hotel Copenhagen Island på Kalvebod Brygge 51. Der deltog 15 af udvalgets ialt 23 medlemmer. Efter indlægget og en opdateringsrunde blandt medlemmerne i Københavnsudvalget var Byggesocietetet vært ved en let middag. LEJEUDVALGET I lejeudvalget har vi mødtes 3 gange da vi desværre måtte aflyse juni mødet i år pga. for mange afbud. Vi har brugt meget tid på at tale ny lejelovgivning og planlægge vores gå- hjem- møde omkring multi bruger kontorhus. Energi- spare- pakken og lånevilkår for rentetilpasning er emner vi ligeledes har drøftet. Vores møder starter med at vært for dagens møde opdatere omkring sit arbejdsområde ligesom vi altid har diverse faglige diskussioner. Vores multi- bruger- kontorhus arrangement blev en stor succes og der var mange deltagere (40+). Billeder vedhæftet. Det nye buzz word er årsværks betragtning i stedet for årlig leje/m2!

14 BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET I Bæredygtighedsudvalget har vi siden juli 2013 til dato beskæftiget os en del med bæredygtighedsbegrebet i meget bred forstand, lige fra drøftelser ift. bæredygtige jordoprensninger til bæredygtige byer. Vi har lø- bende dialog med GBC- DK ift. Deres aktiviteter og for at være på forkant med hvor GBC er på vej hen ift. byggebranchen. Vore møder suppleres med gode faglige diskussioner og en breafing om mødeholderens arbejdsområde i form en en casestory. Vi har suppleret udvalget med to nye medlemmer: Mark Hovel fra Alectia og Vibeke Grupe Larsen fra NCC. Medlemmer som begge udbygger udvalgets faglige bredde bidrager til en yderligere kvalificering af udval- get. Vi har gennemført fire gå hjem møder og har yderligere tilbudt markedet tre gå hjemmøder, som vi des- værre har måtte aflyse grudnet et beskedent deltagerantal. SUNDHEDSUDVALGET Aktiviteter afholdt Åbent- hus arrangement, Køge Hospital Åbent- hus arrangementer, Hvidovre Hospital Åbent- hus arrangementer, Nyt Hospital Nordsjælland (Hillerød) 6 ordinære udvalgsmøder der på nær den årlige juleafslutning holdes på skift hos udvalgets medlemmer. Studiebesøg til Sverige. Artikel i Estate Magasin KLIMA- OG ENERGIUDVALGET ( FØR SOLENERGIUDVALGET) Vi har i årets løb beskæftiget os en del med Klima- og energiudvalgets fremtid, herunder en opsamling af status og planer for udvalget. Vi arbejder på at tilvejebringe et grundlag, hvor udvalgets kommissorium kunne blive en appetizer for nye medlemmer af udvalget, og som kan udbygge udvalgets faglige bredde, bidrager til en yderligere kvalifice- ring af udvalget samt medvirke aktivt til at sætte udvalget på dagsorden i Byggesocietetet. Vi arbejder på, at tilvejebringe et fælles arrangement med Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg omkring Temaet Hvad kan bygge- og ejendomsmarkedet lære af Solcelleproblematikken og de æn- dringer som pågår inden for klima- og energilovgivningen. Alle udvalgsmedlemmer kan ses på vores hjemmeside under det enkelte udvalg. Lovforslag til høring Byggesocietetet får løbende lovforslag til høring. Sekretariatet sørger for, at lovforslagene sendes til de relevante udvalg, for vurdering og udtalelse.

15 Byggesocietetets repræsentationer Det Danske Selskab for Byggeret Anne Henriksen, Partner og Advokat, Advokatfirmaet Vingaardshus A/S. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Irene Wittrup, Advokat Irene Wittrup. BYGGESOCIETETETS LANDSBESTYRELSE Tony Christrup Landsformand Kim Risager Jan Ulrik Nielsen Hans- Bo Hyldig Formand Aarhus Formand Fyn Bestyrelsesmedlem Næstformand Jakob Wind- Hansen Søren B. Nielsen Ingolf Bak Formand København Formand Sydsjælland Formand Trekantområdet Finn Ehlers Anne Henriksen Arne Harboe Formand Syd- Vestjylland Formand Aalborg Formand Vendsyssel Næstformand Per Harding Claus Bærentsen Christoph Wiese Formand Midtsjælland Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Flemming Dahl Bestyrelsesmedlem

www.byggesocietetet.dk

www.byggesocietetet.dk www.byggesocietetet.dk - hvor du møder dine kollegaer fra bygge- og ejendomsbranchen. Sammen sætter vi dagsordenen for branchens udvikling og kreative debat! 2 ...Byggesocietetet er den danske bygge- og

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år. Vi oplever fortsat medlemsfremgang, og vi har nu rundet medlemmer.

Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år. Vi oplever fortsat medlemsfremgang, og vi har nu rundet medlemmer. Årsberetning BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2015-2016 Kære medlemmer, Velkommen til et Byggesocietetet på tværs og et Danmark i balance. Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år.

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2014-2015. September 2015. Landsformand Tony Christrup

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2014-2015. September 2015. Landsformand Tony Christrup BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2014-2015 September 2015 Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2014 31. maj 2015 Kære medlemmer Et arbejdsår hvor bygge- og ejendomsbranchen atter kunne trække vejret

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 - udviklingsområder og nye projektmuligheder Baggrund Københavns vækst fortsætter. Nye boligområder skyder op mange steder i byen, og nye bydelscentre vokser

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2012 31. maj 2013 Indledning I det forgangne arbejdsår har vi i Byggesocietetet s landsbestyrelse, lokalbestyrelser,

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

www.byggesocietetet.dk - hvor du møder dine kollegaer fra byggebranchen. Sammen sætter vi dagsordenen for branchens udvikling og kreative debat! ...Byggesocietetet er den danske byggebranches største interesse

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

FORSTÆDERNES FREMTID. - et konkret eksempel

FORSTÆDERNES FREMTID. - et konkret eksempel FORSTÆDERNES FREMTID - et konkret eksempel Bygningsingeniør, DIA B Medlem af Forstædernes Tænketank Michael Nyboe Partner MOMENTUM Research & Development Store Kongensgade 34 1264 København K www.momentumrd.dk

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Arkitektur i det almene byggeri

Arkitektur i det almene byggeri KONFERENCE OM ARKITEKTUR I DET ALMENE BYGGERI 3. oktober 2016. Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C Arkitektur i det almene byggeri Hvordan sætter vi barren højt? Fra arkitektens, investors, kommunens

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Notat 23. februar 2016 Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Generalforsamling den 23. februar 2016 Den 23. marts er det 5 år siden, at IDA Sundhedsteknologi havde stiftende generalforsamling. Gennem

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme En plan for vækst Investering 10. november 2016 PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark kort fortalt Hvad betyder det for vore investeringer? 681.000 medlemmer - heraf 368.300

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Tirsdag 24. november 2015, Tivoli Congress Center, København På Børsen Mergers & Acquisitionskonference

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk.

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk. Side 1 af 5 På denne side vil du løbende kunne læse nyt fra Landsbestyrelsen. Så skal vi til det igen: Supplering af Landsbestyrelsen! Denne gang er det Christoffer, der gennem lang tids pres fra sit private

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Sydjylland Tirsdag den 21. september 2016, kl. 19:00 Røde-Kro, Hotel og Restaurant, Vestergade 2, 6230 Rødekro Til kredsgeneralforsamlingen var der 38 stemmeberettigede

Læs mere

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV!

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV! NYHEDSBREV Juni 2016 Nr. 2 NÆSTVED ERHVERVSFORENING BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE! MISSION 2016: Arbejde for, at kommunen er endnu mere ambitiøs i deres erhvervsfremmende aktiviteter Arbejde

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7.

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2016 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. Side 202/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen, Gunnar Sørensen,

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

INDHOLD SIDE. Kode til trådløst netværk: tivolihotel #dbårsdag

INDHOLD SIDE. Kode til trådløst netværk: tivolihotel #dbårsdag DANSK BYGGERIS årsdag 2016 Torsdag den 28. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 INDHOLD SIDE 3 Program 4 Temamøder 4 Temamøde 1:

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Dagsorden til bestyrelsesmødet (Døgn) Onsdag og torsdag den 19. og 20. april 2017 kl. 9.30 16.00 Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere Alle SSP-kredse

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere